1, Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Cumhuriyet Halk Partisi? Grubu adına söz alan üye Mesut CEYLAN: Başkanım okunmadan görüşmelere geçebiliriz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1, Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Cumhuriyet Halk Partisi? Grubu adına söz alan üye Mesut CEYLAN: Başkanım okunmadan görüşmelere geçebiliriz."

Transkript

1 Karar No 2015/63 Karar Tarihi 09/04/2015 Evrak No Geliş Tarihi Tekrar Görüşülecek mi? H Evrak Dairesi Konusu Saat Kesinleştirme Tarih 14/04/2015 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi. BELEDİYE BAŞKANI Zeki KAYDA DİVAN KATİBİ :Beray ERİM.Zeyncl Abidin ALPASLAN MECLİS ÜYERLERİ :Zeki KAYDA.Zehra TİRYAKİ.Sabahattin TEKDAL.Yahm ŞENKAYA.Osman VURAL.Cevdet ZURNACI.Beray ERİM,Nuri KAYASeçil CAN.Hüseyın Emre EROL.Basri ERSOY,Yücel KAŞIKÇI.Gürol ERSOY,Hasan DORĞA,İsa YILDIRIM, Yunus CANDAN.Mustafa MERMİ.Cem YALVAÇ.Mesut CEYLAN.Murat GİRGİN.Koray KAPLAN.Zeynel Abidin ALPASLAN.Mehmet ÇAKIRMustafa BULUT.Mchmet ŞANVERVolkan GÖKMENERMevli PEHLİVAN.Alpaslan BALCI.Ferayi ASLAN.Abdülkadir AKKAPLAN.Cihan SARl(Katılmadı),Hidayet DENİZ(Katılmadı) GEÇİCİ DİVAN KATİBİ Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 09/04/2015 günü saat 'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 30 üyesinin katılımıyla toplandı. GÜNDEM MADDESİ: yılı faaliyet raporunun görüşülmesi. Yazı İşleri Müdürü Talat YILDIRIM: Başkanlık Makamına; 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunun 41.maddesinde; " Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamu oyuna açıklar..." 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunun 41. maddesine dayanılarak hazırlanan; "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin" 11.maddesinin 3.fıkrasında.. belediyelerin faaliyet raporları Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından belediye Meclisine sunulur denilmektedir sayılı Belediye Kanunun 56. maddesinde; Faaliyet raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna açıklanır" denilmektedir. Belediyemizin 2014 yılı faaliyet raporunun Nisan ayı Meclis toplantısında görüşülmesi için gereğini arz ederim. Mali Hizmetler Müdürü Belediye ve Meclis Başkanı Zeki KAYDA; Değerli arkadaşlarım faaliyet raporunu arkadaşlarım sizlere dağıttılar faaliyet raporunu üç-dört günlük süre içerisinde de bunları inceleme fırsatı bulundu. Yasa gereği ben sıraya iniyorum, vekil arkadaşımızı da buraya davet ediyorum. Buyurun Sabahattin Bey. (Meclis 1. Başkan Vekili Sabattin TEKDAL divandaki yerini aldıktan sonra.) Meclis 1. Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri iyi akşamlar. Malumunuz tarihli birleşimde incelenerek görüşülmesi için tarihli birleşimde görüşülmesine karar verilen 2014 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi için buradayız. Malumunuz az önce başkanımızın da belirttiği gibi faaliyet raporları 3-5 gün önceden meclis üyelerine dağıtıldığı ve inceleme zamanı olduğu için okunmadan, faaliyet raporunun okunmadan görüşülebilmesi için grupların görüşlerini alalım. Milliyetçi Hareket Partisi? Grubu adına söz alan üye Cevdet ZURNACI; Evet başkanım okumadan geçilsin çünkü çok uzun sürer. i f Meclis 1, Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Cumhuriyet Halk Partisi? Grubu adına söz alan üye Mesut CEYLAN: Başkanım okunmadan görüşmelere geçebiliriz. 1 -

2 Tî t -2- Meclis 1. Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma Partisi? Grubu adına söz alan üye Alpaslan BALCI; Uygundur başkanım. Meclis 1. Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Teşekkür ederiz. Bu durumda Salihli belediyesi 2014 yılı faaliyet raporlarının okunmadan görüşülebilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 30 oy. Kabul etmeyenler? Yok. Çekimserler? Yok. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Şimdi faaliyet raporunun görüşülmesi için önce muhalefetteki arkadaşlarımızın görüşlerine başvuracağız. Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanları ve meclis üyeleri şahsi eleştirilerini yapabilirler. Daha sonra da iktidardaki arkadaşlarımıza söz vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisinden.. Grubu adma söz alan üye Mesut CEYLAN. İktidar partisi önce onlar belirtse, biz olabilirdi başkanım. Meclis 1. Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; En son onlara verelim diye düşündüm. Teşekkür ederim. Grubu adına söz alan üye Mesut CEYLAN: Sayın Başkan, Belediye Meclisi'nin değerli üyeleri, basınımızın seçkin temsilcileri ve değerli konuklar Salihli Belediye Başkanlığı yılı faaliyet raporu ile ilgili görüşlerimizi belirtmek üzere CHP Grubu adına söz aldım. Herkese iyi akşamlar dilerim. CHP meclis grubu olarak 31. Mart 2015 tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a yönelik gerçekleştirilen terör eylemini ve Fenerbahçe Futbol takımını taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen, Trabzon'da gerçekleştirilen terör eylemini kınadığımızı, toplum olarak terör nereden ve kimden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun kınamak gerektiğini belirterek sözlerime başlıyor, İstanbul Çağlayan Adiyesinde ki terör eyleminde hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ' a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm hukuk camiasına sabırlar diliyoruz. Fenerbahçe Futbol takımını taşıyan otobüs şoförünü de acil şifalar diliyoruz yılı faaliyet raporunun ilk sayfalarında belediyenin yetki, görev ve sorumlulukları ile Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun ilgili hükümleri belirtilmiştir. Daha sonra idareye ilişkin fiziksel yapılar sayılmıştır. Fiziksel yapıların dökümünden Salihli belediyesinin önemli bir altyapısının olduğu anlaşılmaktadır. Büyükşehir yasası kapsamında Salihli belediyesine devredilen beldelere ait belediye tesisleri ve köylere ait yapılar ve köy ve beldelere ait taşınmazların listelerinden beldelere ait toplam ,35 metrekare yani 1401 dönüm, 1402 dönüme yakın, köylere ait toplam ,68 metrekare yani dönüm olmak üzere ,03 metrekare yani dönüm taşınmaz devri yapıldığı, Salihli Belediyesinin alt yapısının daha da güçlendiği anlaşılmaktadır. Köy ve beldelerden gelen borçların belediyeyi ekonomik olarak zorladığı tarafınızca belirtildi. Belediye Başkanı tarafından belirtildi. Ancak, köy ve beldelerden gelen taşınmaz mal varlığı listesinden, bu varlıkların değerleri, bu varlıklardan elde edilecek kira vs. gelirlerinin önemli miktarlar tutacağı anlaşılmaktadır. Salihli Belediyesine devredilen taşınmazların değerlerinin ve ekonomik getirilerinin Salihli Belediyesine yaklaşık gelen borç miktarı olarak belirttiğiniz lo.ooo.ooo.tl'nin çok üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Faaliyet Raporunun 13 sayfasından Salihli Belediyesinde 330 tane motorlu araç ve 47 tane iş makinesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda Salihli Belediyesinin motorlu araç ve iş makineleri açısından da, çevre belediyelere göre çok iyi durumda olduğu anlaşılmaktadır. Faaliyet Raporunun 14. sayfası ve devamından, Salihli Belediyesinde 171 kadrolu memur, 7 sözleşmeli personel ve 174 kadrolu işçi olduğu, toplam 352 kadrolu personel olduğu, hizmet alımı ile çalışan personel sayısının aylara göre arasında değiştiği, aylara göre Salihli Belediyesi'nde çalışan sayısının kişi arasında değiştiği anlaşılmaktadır yılı Faaliyet Raporunda, 396 kadrolu personel olduğu, hizmet alımı ile çalışan personel s sayısının aylara göre kişi arasında değiştiği, belediyede toplam çalışan sayısının aylara göre de kişi arasında değiştiği anlaşılmaktadır yılı sonunda personel sayısının fazla olduğunu gerekçe g<

3 -3- çalışan bir kısım personelin sözleşmesini yenilemediniz. Ancak belediyenin bir kısım birimleri Manisa Büyük Şehir Belediyesine devredilmesine karşın, Salihli Belediyesinde toplam çalışan personel sayısında bir azalma olmadığı, çıkarılan işçiler yerine yeni işçiler alındığı anlaşılmaktadır. Bu durum belediyede istihdam edilen personel sayısının fazla olduğu gerekçeniz ile çelişmektedir. Belediye Bütçesindeki kısıtlamalar nedeni ile boş kadrolara eleman alınamaması nedeni ile hizmet alımı ile personel alınması belediyelerin önemli bir sorunudur. Genel yönetimin bu durumu göz önüne alarak, belediyelerin ihtiyaçları olan elemanları kadrolu olarak alabilmelerini temin için düzenleme yapmalıdır. Aksi halde, kısa bir zaman sonra belediyeler kadrolarında yönetici yapacak eleman bulamama gibi durumlarla karşılaşacaklardır. Faaliyet Raporunda Mali Bilgileri içeren 23. sayfa ve devamından ve 2014 yılı Denetim Komisyonu Raporundan, 2014 yılı net tahsilatın ,68.TL., harcamaların da ,61.TL. olduğu, bütçe denkliğinin ,00.TL. borçlanarak sağlandığı anlaşılmaktadır yılı Faaliyet Raporundan net tahsilatın 69, ,33 TL. harcamaların da ,91. TL. olduğu net tahsilat ile harcamalar arasındaki farkın Arıtma Tesisi ile ilgili İller Bankasından borçlanarak bütçe denkliğinin sağlandığı anlaşılmaktadır. Salihli Belediyesinin gelirlerinin önemli bir kısmı Manisa Büyük Şehir Belediyesine devredilmesine karşın 2014 yılında elde edilen tahsilatın 2013 yılından yaklaşık ,00.TL. noksan olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum da Salihli Belediyesinin kurumsal yapısının güçlü olduğunu, ekonomik yapısının güçlü olduğunu göstermektedir. Faaliyet Raporunun 18. sayfasında sunulan hizmetler bölümünde, içme ve kullanma suyunun düzenli sunumunun sağlandığı, hava kirliliğini önlenmesi ve temiz çevre yaratmak amacıyla başlatılan Jeotermal Enerjisi İle Konut Isıtma Projesinde konuta eşdeğer ısıtma sağlandığı, Gümüş Çayı Rekreasyon alanının Büyükşehir' e verilerek prestij park için çalışmalar başlatıldığı, tiyatro, halk müziği, sanat müziği, modern bale ve dans kurslarının devam ettiği, Himaye-i Eftal binasında resim, heykel ve el sanatları sergilerinin düzenlendiği, Şehir Hamamının Türk Hamamı olarak hizmet verdiği, 2015 yılı ocak ayında Değişimin Habercisi Salihli isimli aylık dergi çıkarıldığı, Belediye Spor Evinde spor hizmetlerinin sunulduğu, 2 adet çamaşır yıkama evinin hizmet verdiği, üretici kadınların el işlerini Kurşunlu'da kendilerine ayrılan stantlarda sergileyip satabildikleri, muhtaç vatandaşlara gıda yardımı için "Gıda Market" çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu, Dedetaşı Mahallesinde dokuma kurslarının devam ettiği, Sosyal Market' in 2. şubesinin Avar Caddesinde açıldığı, Ruhsat ve Denetim işlerinin, Sağlık Müdürlüğü kapsamında gıda kontrollerinin ve sağlık hizmetlerinin, mezarlık ve defin işlemlerinin, Temizlik işlerinin devam ettiği, Köy ve beldelere de temizlik hizmetlerinin götürüldüğü, Zabıta Müdürlüğünün görevlerini yaptığı, kaçak yapılaşma ile mücadele edildiği, İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili toplantıların düzenli yapıldığı, amatör sporun desteklendiği belirtilmiştir. Faaliyet Raporunun Hizmetler Bölümünde belirtilen hususlara bir diyeceğimiz yoktur. Salihli'ye temiz içme ve kullanma suyu temini önemli bir konudur. Jeotermal ile ısınma konusu yaygınlaştırılmalıdır. Bunun ile ilgili olarak, yeni jeotermal kaynakların bulunması için çaba gösterilmeli ve yeni kuyular açılmalıdır. Gıda marketin bir an önce faaliyete başlamasını dileriz. Salihli halkının kültürel düzeyi, çevre ilçelerden ileri düzeydedir. Bu nedenle kültürel faaliyetler Salihli için çok önemlidir. Bu faaliyetlerin artırılarak devamın dileriz. Kaçak yapılaşma ile ilgili olarak şu hususları belirtmek isterim. Salihli'de yapılar büyük oranda ruhsat alınarak yapılmaktadır. Ancak yapı ruhsatı ya da oturma ruhsatı alındıktan sonra, alınan ruhsat dışında yapılara ekler yapılmaktadır. Bu eklerin en çirkini, saç çatı yapmak biçiminde olmaktadır. Bu eklerin en çirkini, kafe, lokanta, pastane ve kahvehane olarak işletilen işyerlerinin kaldırımları camla, naylon örtü ile ya da belli korunaklarla kapatması biçiminde olmaktadır. Bu kullanım biçimlerine sözü edilen işletmelerin bulunduğu kat malikleri de karşı çıkabilir. Bu plana aykırı eklentilerin kaldırılmasını temin edebilir. Ancak, kaldırımların <

4 - 4- biçimindeki ek yapılara Belediye görevlilerinin şikayet beklemeden müdahale etmeleri gerekir. İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili toplantıların düzenli yapılması önemlidir. Bu konuda uygulamada, meydana gelen iş kazaları ile ilgili açılan davalarda, işveren olarak belediye, iş güvenliği önlemini almamaktan ötürü kusurlu sayabilmekte ve tazminat ödemesine hükmedilmektedir. Ödenen tazminatlar önemli miktarlardadır. İş Güvenliği önlemleri içersinde işçilere "İş Güvenliği Önlemleri İle İlgili eğitim verilip verilmediği" de vardır. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimlerinin düzenli yapılması yanında, amirlerin İş Güvenliği önlemlerini almakta ve uygulamakta titiz davranmaları gerekir. Amatör spora desteklerinde devam etmesini dileriz. Sayın Başkanım belediyedeki 1 yıllık icraatınızı anlattığınız toplantıda çeşitli eleştiriler yaptıktan sonra "Salihli'de son 10 yılda ne yapıldı. Ben söyleyeyim. Hayvan barınağı yapıldı. Hayvan pazarı, arıtma tesisi (17 milyon borç), kamyon garajı temeli atıldı borç Zeki Kayda'nın, Gümüş Çayı Cafe temeli atıldı, borç Zeki Kayda'nın oldu, herkes elini vicdanına koysun" dediğiniz basında yer aldı. Gerçekten herkes elini vicdanına koysun. Sizde elinizi vicdanınıza koyun. Sizin önceki dönemdeki yatırımları küçümseyen beyanınızı görünce, 2014 yılında Salihli Belediyesinde ne yapılmış diye merakla 2014 yılı yatırım faaliyetlerine baktık. Faaliyet Raporunda 2014 yılında yapılan yatırım faaliyetleri 4 sayfada sayılmıştır yılı Faaliyet Raporunun 25. sayfasında Yatırım Faaliyetleri Bölümünde, Jeotermal Müdürlüğünde yapılan faaliyetler anlatılmıştır. Ancak Jeotermal ile ilgili hiç bir temel yatırım yapılmadığı anlaşılmaktadır. Fen İşleri Müdürlüğünün şehir içersinde m2, mahallelerde m2 asfaltlama yaptığı, camilerin tadilat işlerinin yapıldığı, Zafer Mahallesinde kuran kursunun tadilat ve bakım işi yapıldığı, 3 mahalle muhtarlık binası yapımına katkıda bulunulduğu, Emirhacılı ve Durasıllı Semt Spor sahalarının elektrik tadilatı yapıldığı, çimlerinin boyandığı, Çaltılı, Şirinyer, Çayköy ve Delibaşlı ve Pazarköy mahalleleri camilerinin tadilatları yapıldığı, Mersinli, Yılmaz, Kapancı, Kabazlı, Çavlu, Mersindere Sart Mahalleri okulları ile ilgili tadilatların yapıldığı, Şehitler Mah. Park Caddesi 151 ada 6-7 parseldeki tescilli binanın restorosyon işinin yapıldığı, Park Bahçeler Müdürlüğünce de değişik parklarda iyileştirmeler yapıldığı, Yörük Mahallesi sokakta bulunan m2'lik park alanın tamamlandığı belirtilmiştir. Salihli Belediyesinin 2014 yılındaki yatırım faaliyetlerinde yapılanlar bunlardır. Bu yapılanların içersinde küçümsenen hayvan barınağı, hayvan pazarı, kamyon garajı, Gümüş Çayı Cafe ve arıtma tesisi boyutunda bir yatırım olmadığı, 2014 yılında Belediye Başkanlığınız döneminde 1500 m2' lik park dışında kalıcı bir yatırımın olmadığı anlaşılmaktadır. Salihli Belediyesinin 2014 yılında ,68.TL tahsilat yaptığı, ,61.TL harcama yaptığı göz önüne alındığında, Faaliyet Raporunun yatırımlar kısmında yer alan hususların çok az olduğu, Salihli Belediyesinin 2014 yılında mevcutları üzerine eklediği fazla bir şey olmadığı, tuğlanın üzerine bir tuğla daha konulmadığı, kalıcı bir yatırım yapılmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle iken, önceki dönemi başarısız göstermeye yönelik söz ve eylemler anlamsızlaşmaktadır. Ayrıca şu hususu da belirtmek isteriz. Kurumların sürekliliği vardır. Kurumların bu süreklilik içerisinde alacak ve borçları olabilir. Bu durum göz önüne alınmadan kalan borçların Zeki Kayda'ya bırakıldığı beyanı en azından şık değildir. Kimse sizin şahsınıza borç bırakmadı. Borç var ise Salihli Belediyesinin borcudur. Salihli Belediyesine bir gün Cengiz Tunç, bir gün Zafer Keskiner, bir gün Mustafa Uğur Okay, bir gün Zeki Kayda, başka bir gün de başka bir kişi başkan olur Belediyenin, başkanlığınız döneminde bir borcu olur ise, bu borç sizin değil Salihli Belediyesinin borcudur. Kaldı ki, önceki dönemden sizin döneminize kalan borç miktarını ,34TL. olduğunu, bu borcun tamamının Su ve Kanalizasyon ile ilgili olmasından ötürü Büyük Şehir Belediyesine devredildiğini Belediye Meclis'inde siz belirttiniz. Sizin beyanınızdan, Salihli Belediyesinin İller Bankasına borcu olan ,34.TL.' nin tamamı Manisa Büyük

5 -5- Kamyon Garajı ve Gümüşçayı Cafe'sinin devam eden inşaatları ile ilgili yapılan ödemeleri şahsınıza bırakılan bir borç olarak nitelendirmeniz şık değildir, şık olmamıştır. Görüşme konumuz Salihli Belediyesinin 2014 yılı Faaliyet Raporudur. Ancak, sizin kamuoyuna ve basına yansıyan önceki Belediye başkanı Mustafa Uğur Okay'ın başkanlığı dönemini belirterek 10 yılda yapılanlar bunlar demeciniz nedeni ile şu hususları belirtme zorunluluğu duyduk. Bırakın 10 yılı sadece 2013 yılında Mustafa Uğur Okay'ın Başkanlığı döneminde yapılanlar 2013 yılı Faaliyet Raporunda 24 sayfada sayılmıştır dekiler 4 sayfada. Geçen dönemde, Belediye Başkanı Mustafa Uğur Okay, her yıl yapılan faaliyetleri bir gezi ile Meclis üyelerine gösterirdi. 5 yıl boyunca bu devam etti. Her yıl saat, her yılda bir gün saat: 10 sıralarında başlayan gezi saat 'ye kadar sürdü. Bu gezilerde Salihli Belediyesinin o yıl yaptığı faaliyetlerin, belirttiğiniz gibi hayvan barınağı, hayvan pazarı ve kamyon garajı ve arıtma tesisinden ibaret olmadığını, Salihli'nin Su ve kanalizasyon alt yapısının büyük oranda değiştiğini, Salihli'de çürümüş kiremit ya da beton künklerden oluşan su ve kanalizasyon borularının değiştirildiğini, kanalizasyonun içme suyuna karışmasının önlenerek musluklardan su içilebilir hale getirildiğini, Salihli'de taşkın olaylarının en aza indirilebilmesi için dere ağızlarına şeddeler yapıldığını,, Kocaçeşme Mahallesi Acısu Sokağa taşkın önlenmesi için boru döşendiğini ve parka taş döşemesinin yapıldığını, Salihli'de Çiçek Caddesi, Ferah Caddesi, Şüheda Caddesinin Yerliler Camisine kadar olan kısmı, Atatürk Caddesinin belli kısımları, Kurudere Caddesinin elektrik ve telefon şebekelerinin yer altına alındığını ve parka taşla döşendiğini, değişik meydanların açıldığını, bu meydanlara heykeller dikildiğini, Sarıpınar, Gaffar Okkan, Barış Mahallelerinde yapılan 10 adet köprü ile şehre bağlandığını, yeni spor alanları yapıldığım, mevcut spor alanlarının iyileştirildiğini örnek olarak Ali İhsan Karayiğit futbol sahası suni çim yapıldığını ve ışıklandırdığını, Belediye Spor tesislerinin yapıldığını, Namık Kemal Mahallesine spor evi yapıldığını, yeni parklar açıldığını, engelliler parkı yapıldığını, Karaağaç ve Çakallar mezarlıklarının yapıldığını, 4 adet jeotermal kuyusu açıldığını, bu sadece 2013 d3 dahaöncesinde 7-8 tane daha kuyu açıldı. Temizlik işleri kalitesinin artırıldığını, abone sayısının artırıldığını, Jeotermal hizmetlerinin kalitesinin artırıldığını, abone sayısının artırıldığını, bir çok ihata duvarı yapıldığını, Temizlik İşleri Şantiyesi, şehir içi minibüsçüler durakları, şehir içi bekleme durakları yapıldığını, Sebze ve Meyve halinde iyileştirmeler yapıldığını, Şehir hamamı, Himaye-i Eftal ve Müdüre Hanımın evlerinin restorasyonunun yapıldığını, otoparklar açıldığını, bizim ev ve Kurşunlu Tesislerinde yenileme çalışmaları yapıldığını, Yeşilyurt Mahallesi altındaki yol, Yılmaz'a sanayi'den giden yol, Dedetaşı Mahallesini Kirveli Mahallesine bağlayan ana yola paralel yol, tren yolu boyunda üst Fevzi Paşa Caddesini İmam-Hatip tarafına bağlayan yol, Barış Mahallesinde Ana Yola paralel yoların kamulaştırmalar yapılarak açıldığını, E-96 yolu geçişinin örnek bir hale getirildiğini, Gümüş Çayı rekreasyon alanı çalışmaları yapıldığını, cami ve okulların tamiratları, bakımları ve iyileştirmelerinin yapıldığını, kültürel alanda Salihli Sempozyumu, semavi dinlerle ilgili sempozyum, şiir ikindileri gibi sürekliliği olan etkinliklerin yapıldığım, bir çok yayının yapıldığını, tüm bu faaliyetlerle ilgili günde bir ya da bir yatırımın temel atma töreni, ya da tamamlanan yatırımın açılışı ile ilgili olarak Belediye Başkanı Mustafa Uğur Okay Belediye Meclis üyelerini bu törenlere çağırdı. Tüm bu çalışmalara benim gibi geçen dönem Belediye Meclisinde görev alan Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımız, şimdide meclis üyesi olan arkadaşlarımız Nuri Kaya, Cevdet Zurnacı, İsa Yıldırım, Seçil Can, Hidayet Deniz 'de tüm bunlara tanıktır. Bu çalışmalar sırasında idari bir takım hatalar, görevli amir ya da memur arkadaşların bir takım hataları olmuş olabilir kişinin çalıştığı bir Belediye'de bir ya da bir kaç kişi yaptıkları iş ve işlemler sırasında hata yaptılar diye, yapılanları yok saymak etik değildir. Yapılanları takdir etmek, bu yapılanlardan yarım kalanlar, eksik olanlar var ise tamamlamak, üzerine ekler yapmaya çalışmak gerekir. Sizden önceki başkan Mustafa Uğur Okay dişine ielediye Başkanlığı yapmış, Turgut Uğursoy, İsm S #

6 - 6- Sarıgedik, Celal Aydınlıoğlu, Zafer Keskiner ve Cengiz Tunç'u ve daha önceki dönemlerdeki Belediye Başkanları'm da hayırla yad etmek gerekir. Salihli Belediyesinin kurumsal bir kimliği var ise, çevrede örnek bir Belediye olarak gösteriliyor ise, bunda tüm Belediye Başkanlarının katkısı olduğunu unutmamak gerekir. Sizin sık dile getirdiğiniz ortak akıl bunu gerektirir. Ek olarak şu hususları belirtmek isterim. Faaliyet Raporunun 149 sayfasında Fen İşleri Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında belde ve yeni mahallelere 1255 km. stabilize yol düzenleme çalışması yapıldığı belirtilmiştir. Bu yapılan çalışmalar daha çok mahalle ve beldeler arasındaki yollar ile ilgilidir. Bir çok mahalle sakini, yapılan yol çalışmalarının greyder ve dozerle yolların düzeltilmesi biçiminde olduğunu, bu düzeltmelerin yağmur yağınca hemen bozulduğunu, düzeltmelerin kalıcı olmasının sağlanması için yolların sanat eserlerinin yapılması ve malzeme dökülerek iyileştirilmesini talep etmektedirler. Bu talebi size iletiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde yolların bakımının belirtilen biçimde yapılmasını dileriz. Faaliyet Raporunda Kurşunlu Kaplıcalarında A tipi evlerde %47, B tipi evlerde %85 ve C tipi evlerde %35 olarak belirtilmiştir, doluluk oranı. A ve C tipi evlerde önceki yıllarda da doluluk oranı düşüktür. Bu evlerde de doluluk oranını artırmak için tanıtım ve kapmayalar yapılmalıdır. Bu vesile ile Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği'nin, Salihli'de bulunan engelli aileler gibi Kurşunlu Kaplıcalarından yararlanma istemleri vardır. Derneğin bu istemini de size iletiyoruz. Faaliyet Raporunda, Bizim Ev Tesislerinin yaklaşık ,00.TL. zarar ettiği anlaşılmaktadır. Bizim Ev Tesisleri Salihli'nin ve Salihli Belediyesinin güzide bir mekanıdır. Burada meydana gelen bir takım olaylar nedeni ile Salihli'lerin buraya ilgisinin azaldığını öğrendik. Bizim Ev Tesislerinin güzide olma vasfının korunmasını dileriz. Faaliyet Raporunun 103. sayfasında Sağlık İşleri Müdürlüğü faaliyetleri belirtilmiştir. Bu faaliyetlerin önemli olduğu tartışmasızdır. Bu hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesi için, önceden olduğu gibi 1 adet doktor çalıştırılmasının verimi artıracağı kanısındayız. Belediye Kütüphanesinin kaldırılarak Yılmaz Belediyesi deposuna kaldırıldığını öğrendik. Belediye binasının uygun bir yerine kütüphanenin yeniden açılmasını ve depodaki kitapların yararlanılabilir hale getirilmesini dileriz. Mezbahanın özelleştirilmesinden sonra arıtma tesisinin elektrik gideri nedeni ile çalıştırılmadığı, bu nedenle çevrede koku oluşturulduğu şikayeti vardır, çevredekilerden. Mezbahadaki arıtma tesisinin çalıştırılmasının temin edilmesini dileriz. Sonuç olarak, Salihli Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunda belirtilenlerden, su, jeotermal, temizlik, imar, planlama, zabıta hizmetleri gibi hizmetler ile kültürel faaliyetlerin ve sosyal yardım hizmetlerinin yürütüldüğü, belediye hizmetlerinin köy ve beldelere ulaştırılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu hizmetleri yürütmeye çalışan size ve ekibinize ve Belediye çalışanlarına teşekkürü borç biliriz. Ancak, rutin belediye hizmetleri yanında, 2014 yılında kalıcı denilebilecek bir yatırım yapılmadığı, bir yatırım hazırlığı yapılmadığı da Faaliyet Raporundan anlaşılmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde sizden ve ekibinizden, rutin Belediye hizmetleri yanında Salihli'ye kalıcı yatırımlar da yapmanızı bekleriz. Herkese iyi akşamlar diler, saygılar sunarım. Meclis 1. Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Cumhuriyet Halk Partisi adına teşekkür ediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Ferahi Bey. Grubu adına söz alan üye Ferahi ASLAN; İyi akşamlar sayın başkanım. Meclis 1. Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; İyi akşamlar buyurun. Şahsı adına söz alan üye Nuri KAYA: Sayın başkanım divanın yerinde olması lazım. Meclis 1. Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Şu cihazın ışığını bir kapatalım da divan katibi arkadaşımız rahatsız oldu yerinden. Buyurun, buyurun ışıktan rahatsız oldu arkadaşımızda t ben söylemeyi unuttum r\

7 -7- Grubu adına söz alan üye Alpaslan BALCI; Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına 2014 yılı faaliyet raporuyla alakalı, 2014 yılı faaliyet raporu hakkında AK Parti Grubu adına meclis üyemiz Ferayi ASLAN bey söz alacaktır. Grubu adına söz alan üye Ferayi ASLAN; Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri öncelikle hayırlı akşamlar diliyor, saygılar sunuyorum. Bir önceki yılın faaliyet raporunun görüşülmesi konusu 1930 lu yıllarda çıkan 1580 sayılı belediyeler yasasının süre gelen bir uygulamasıdır. Başkan bir yıllık faaliyetlerini meclise sunar. Mecliste başkanın bu faaliyetleri konusunda kabul, ret veya çekimser oy kullanır, yani bir nevi not verir. Biz de bugün AK Parti Grubu olarak sayın başkanın, bir yıllık faaliyetleriyle ilgili olarak daha iyi olabilirdi notu yani çekimser oy kullanacağız. Asıl olan bizim vereceğimiz notlar değil, beş yıl süre ile sayın başkana ve ekibine Salihli' liyi yönetme yetkisini veren halkın sandıkta vereceği not, yani oydur. Halkımız çalışma ve hizmetlerden memnun olursa verdiği yetkiyi tekrar verebileceği gibi geri de alabilir. Sayın Başkan daha ilk meclis toplantısında ortak akılla birlikte Salihli için güzel şeyler yapmak istediğini ifade etti. Bu iyi niyetli yaklaşıma karşılık bizler de Salihli için yapılacak iyi ve güzel şeyler de yanında destek olmaya, yanlış olduğuna inandığımız konularda da karşı olacağımızı belirtmek isteriz. Başkanlık makamı, mazeret makamı olmamalı, çözüm makamı olmalıdır. Enkaz devir aldık, borç devir aldık edebiyatının halkta karşılığı yoktur. Belediye hizmetlerinde vizyon kadar kaynak yaratmak, kaynakları doğru ve verimli kullanmakta çok önemlidir. Kaynak kullanımıyla ilgili olarak bir örnek vermek gerekirse kurşunlu kaplıcaları bizim ev sosyal tesislerin durumuna bir bakalım. Kurşunlu Kaplıcaları Ocak 2014 de 10 kadrolu, 32 taşeron işçi, toplam 42 personel istihdam ediliyormuş. Aralık 2014 de 10 kadrolu, 62 taşeron hizmet alımı personel toplam 72 personelle, 30 çalışan fazlalaşmış bu süreçte. Bizim Ev ve Bizim Kafe Sosyal Tesislerinde Ocak 2014 te 4 kadrolu,32 taşeron toplam 43 personel var iken, Aralık 2014 te 4 kadrolu, 47 taşeron toplam 51 Personel, yani iki işletmede 38 personel istihdamı arttırılmıştır bir önceki yıla göre. Kurşunlu Kaplıcaları 2014 yılı zararı ,00 TL, eski para ile ,00.TL yılı Kurşunlu Kaplıcaları personel maaşları 1 trilyon 846 bin liradır. Yani Kurşunlu Kaplıcalarının toplam belediyemize yükü 2 trilyon 143.milyar liradır.. Bizim Ev Sosyal Tesisleri 2014 yılı zararı 282 milyar liradır yılı personel gideri 683. Milyar lirayı da eklersek 965 milyar lira belediyemize yük getirmektedir. İki tesisin toplam yükü 3 trilyon 108 milyar liradır. Belediyemiz bu tesisleri kiraya verse dört yılda 15 trilyon lira kasasında kalır ve bununla da bir çok hizmet yapılır. Vizyon kadar kaynak yaratmak ve kaynakların verimli kullanılması da çok önemlidir. Geçtiğimiz bir yıl Büyükşehir'le uyum süreci, köyden mahalleye, beldeden mahalleye dönüşen yerlerle ilgili yoğun bir yapılanma ve organizasyonla geçti. Önümüzdeki çalışma döneminin daha iyi geçeceği umuduyla sayın başkana çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yapılan hizmetlerde emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla. Meclis 1. Başkan Vekili Sabahattin TEKDAL; Teşekkür ederiz. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına faaliyet raporu hakkında sayın Belediye Başkanımız görüşecek. Gurup sözcümüz sizin adınıza biz başkanımıza sözü devrettik de kusura bakmayın. Grubu adına söz alan üye Cevdet ZURNACI; Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, CHP ve AK Parti'nin sorularına başkanım muhakkak gereken cevapları verecektir. Ben şöyle bir arkadaşlara bir şey anlatmak istiyorum, tabi anlayabilirlerse. Belediye el değiştirdiğinde yani gelen başkan, yeni gelen başkan ve ekibi bir sene içinde hiçbir şey yapmaz, sadece belediyenin rutin işlerini yapar. Bu genelde bütün belediyelerde böyledir. Temizlik yapar, park ve bahçelere bakar, rutin işleri yapar. Ne yapar? Yeni ekibini kurar ve çalışma yol arkadaşlarıyla beraber yeni bir ekip kurar, yola çıkar. Sayın başkanım ve ekibi seçim sırasında ziyaret ettiği köylerde, beldelerde gördü ki ne altyapı var, ne temiz su var, ne kanalizasyon var, ne yol var. Burada yaşayan insanlarda bizim insanımız, hiçbir şey yapılmamış. Bu köylerde yapılması gereken şeyler devletin göreviydi, hükümetin göreviydi. Hatta^e hatta Adala sayın

8 -8- belediye başkanımız burada arsenikli suyu yıllarca içmiş. Başkanım ise başladığının, işe başladığının ertesi günü ekibini köylere yollayarak yol yapımı, altyapı ve temiz su ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalara hemen başladı. Yüzlerce kilometre yol yapıldı. Hatta bini aşıyor. Bugün gazetede okudum. Adala'nın arsenikli suyu nihayet bitmiş, temiz su içmeye başlamışlar. Adala halkımız afiyetle sağlıklı suyunu içsin ve böyle 5-10 tane köyünde ihaleleri yapıldı, zannedersem. Ben burada başkanından temizlik işçisine kadar, yol işçisine kadar, bütün çalışan ekibe belediye meclis üyelerine kadar hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizi takip etmeye devam etsinler. Beş yılda çok güzel şeyler yapacağız inşallah. Halkımızda teveccühünü gösterecektir muhakkak. Teşekkür ederim. Meclis 1. Başkan Vekili Sabahattin TEKDAL; Teşekkür ederiz. Şahsı adına söz alan üye Ferayi ASLAN; Sayın başkan Belediye ve Meclis Başkanı Zeki KAYDA; Evet, değerli arkadaşlar, değerli sayın başkan... Şahsı adına söz alan üye Ferayi ASLAN; Sayın başkanım geçmeden önce bir yanlış bilgilendirmeyi düzeltmek için söz almak istiyorum. Meclis 1 Başkan Vekili Sabahattin TEKD AL; Buyurun Ferayi Bey. Şahsı adına söz alan üye Ferayi ASLAN; Şimdi, değerli arkadaşlar, değerli meclis üyeleri bu bir alışkanlık haline geldi, bir eleştiri olduğunda karşısında hemen şey yapma şeklinde, bir kere demokrasi kültüründe eleştiriyi, özeleştiriyi içtenselleştirmemiz, kabul etmeyi bilmemiz gerekir. Geçtiğimiz bir konuşmamdan sonra aynı şekilde sayın başkanda Adala ile ilgili yanlış bilgilendirme, kendisinin yanlış bilgilendirilmesinden dolayı burada mecliste birtakım ithamlarda bulundu ve ondan sonra da sayın başkanımı belgelerle ve dosyalarla bu konuda bilgilendirdim. Ama değerli meclisimize de çok kısa bu konuda bilgi vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar 2005 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün arsenikle ilgili belirlediği kabul edilebilir değer 50 ppm di yılından sonra bunu 10 ppm düşürdü. Adala'daki içme suyunun arsenik değeri 18 ppm yılında göreve geldiğimde Dünya Sağlık Örgütünün bu yeni belirlenmesinden sonra ilk işim vatandaşımıza Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü değerlerdeki suyu içirtmek için araştırmalar oldu. Ve iller bankasıyla birlikte yaptığımız çalışmalar sonucu Ege Bölgesi'nde hiçbir vilayette ve ilçede olmayan arsenik arıtma tesisini Adala'ya kurduk. Ve günlerce Hıfzıssıhha Enstitüsünün yetkilileriyle birlikte değişik kahvehanelerden, belediye hoparlöründen anons ederek değişik kahvehanelerden numuneler alındı, halk sağlığı personeli ve hıfzıssıhha personeliyle birlikte camilerden ve beş gün üst üste değişik çeşmelerden alınan bu tahliller hıfzıssıhha enstitüsünde tahlil edildi. Ve bizim arıtma tesisimizin sonuçları 2 ppm indi. Bunun raporunu da da sayın başkanıma verdim. Arıtma tesisleri evimizdeki bir bulaşık makinası gibidir. Eğer bulaşık makinasına parlatıcısını, deterjanını, gerekli kimyasallarını koymazsanız iyi bulaşık yıkamaz. Ancak bizim yaptığımız tesiste devamlılığını bizim gücümüzle sağlayabilmemiz çok güçtü. Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği şeyleri düşürebilmek için olan reçine sadece Amerika'da üretilen kilosu 13 Euro olan pahalı bir materyal. Ve bu ağır metal olan arseniği apsorbe ediyor, mıknatıs gibi tutuyor. Bunun üç ayda bir doygunluğa ulaştıktan sonra değişmesi gerekiyor. Bu değişme süreci de bizim belediyemizin gücünü aşan bir konuydu. Ve eğer biz bunu usulüne uygun üç ayda bir değiştirmeye kalktığımızda Adaladaki suyun tonu 15 liraya gelecekti. Vatandaşlarımızın bir çare bulununcaya kadar on beş liraya tonu su içmektense hazır suyu almaları daha kolaydı. Bu konuda bir açıklık getirmek isterim, Adala'daki bu arıtma tesisi hala çalıştırılabilir, Büyükşehir'in uhdesindedir. Ancak yapılan bir hata vardır, bu arıtma tesisi çalıştırılmadığı gibi yine çaydan arsenikli suyu çeken ve elektrik harcanan, cazibeyle gelen suya karşılık şu an Adala'da kullanılan artezyenden su arsenik oranı daha yüksektir. Bunu da söyledim ve şu an Adala halkı yine değeri daha yüksek olan arsenikli suyu içmektedir. Çünkü bu arıtma çalıştırılmamaktadır, arıtmanın çalıştırılması Büyükşehir'in su ve kanalizasyon işlerinde, Büyükşehir'de olduğuna göre Büyükşehir'in bu sorunu çözmesi gerekir. Veya yeni bir kaynak bulmak gerekir. Yalnız, değerli meclis üyelerinin şunu da bil

9 -9- Barajından, Gediz'den Foçaya kadar Gediz yatağından beslenen bütün kuyularda arsenik var. Bizim Salihli'mizde Durasıllı ve Taytan, Yılmaz, Poyrazdamlarmda olmamasının nedeni Poyrazdamları Dibek Dağından beslenmektedir. Sart, Yılmaz, Durasıllı, Mersinli Boz Dağdan beslenmektedir. Taytanın Bezirgan Mahallesindeki kuyularındaki arsenik miktarı 65 ppm.dir. Çok daha fazladır ve o suyuda Taytan halkı şu an içmektedir. Bunu hep polemik haline getiriyorsunuz, başkanımın da bilgisi olduğu halde müdahale etmemesine üzüldüm doğrusu. Diğer taraftan bu faaliyet raporunda da görüyoruz ki, belediyelerden borç devraldık, belediyelerin borçları bir yılda ertelenmişti, ödeme yapılmamaktadır. Ama bu faaliyet raporunda görmekteyiz ki belediyelerden kalan menkul ve gayrimenkuller ve belediyenin vatandaş üzerindeki alacakları belediyenin, belde belediyelerinin Salihli belediyesine olan borcundan kat daha fazladır. Borç edebiyatını, bilmeden eleştirmeye katlanmadan saldırma şeyinden bırakmanızı tavsiye ediyorum. Medeni koşullarda eleştiriye... Belediye ve Meclis Başkanı Zeki KAYDA; Sayın başkanım, bu ifade biraz fazla oldu. Yani o cümleniz biraz fazla oldu, bende donu yakıştıramıyorum. Saldırma ifadesi biraz gerçek anlamda buraya yakışmayan bir davranış. Evet, değerli arkadaşlar... Meclis 1. Başkan Vekili Sabahattin TEKDAL; Evet faaliyetlerinden dolayı bütün gruplara teşekkür ediyorum. Şimdi sayın başkanımız faaliyet raporlarıyla ilgili gerekli açıklamaları yapacaklar. Belediye ve Meclis Başkanı Zeki KAYDA; Değerli arkadaşlarım, değerli başkan, değerli meclis üyesi, değerli daire amiri arkadaşlarım, değerli mesai arkadaşlarım 30 Mart yerel seçimlerinden sonra tam bir yıllık süre aşağı yukarı geçti. Bu bir yıllık süre içerisinde 2014 ün Ocak, Şubat, Mart ayı biraz önce ifadelerden belki de çok net bir şekilde kaçtı, bizden önceki Belediye Meclisi ve Belediye Başkanı Sayın Mustafa Uğur OKAY' ın faaliyetleri, yani üç ayı onun. Daha sonraki dönemlerde 7 Nisan 2014 tarihinden itibaren olan kısımda Zeki KAYDA başkanlığındaki çalışan belediye meclis üyeleri ve daire amirlerine ait bir faaliyet. Dolayısıyla buradaki faaliyet raporunun içerisindeki bilgiler ten itibaren başlayan çalışmaları kapsıyor, harcamaları kapsıyor, bütçeyi kapsıyor yılında yapılan, benim yapmadığım, benim başkanlığımda yapılmayan bir bütçeyi kapsıyor. Dolayısıyla bu bilgileri paylaşırken bunları da keşke arkadaşlarımız not etseler idi. Biz neler yaptık, ilk önce evet ortak aklı kullanmak için bu belediyede ilk önce çalışmalarımızı buna göre planladık ve belediye meclis üyelerine hep söylüyorum, kararları ile encümeni bir yıldan beri beraber çalıştırıyoruz. İşte ayın altısında yaptığımız çalışmalarda yine aynı çalışmayı, aynı çabayı ortaya koymak adına yine ortak bir encümen listesi belirledik. Evet bunlar ortak akıldır, tabii ki yaptıklarımızı paylaşacağız, tabi sizler de eleştireceksiniz. Ancak medeni çizgileri aşmamak kaydıyla, birbirimize biraz daha sabırlı olmasını, eleştirileri bir ölçüde birbirimizin o nezaketinin içerisinde yapacağız. Ben de o evrakları veyahut da her hangi bir olumsuzluğu gösterdiğimde lütfen arkadaşlarımızda farklı bir şeyler hissetmeyecekler. Çünkü biraz sonra göstereceğim evraklar, onları tekrar üzecek burada. Evet değerli arkadaşlarım Salihli halkının bilmesi gereken noktaları sizlerle paylaşacağım. Bunların hepsi kayıt altında, basında takip ediyor, sizlerde takip ediyorsunuz yılının bütçesini sizlerle paylaşmıştım evet buna hızlı bir şekilde geçiyorum, 2013 yılı bütçesi konumuz değil çünkü. Son 10 yıla doğru değerli arkadaşımız gitti ama bu son on yılın neleri içerdiğine girersek sabaha kadar buradan çıkamayız. Biraz sonra göreceksiniz çünkü beldelerden borç alındı mı? Alındı tabi. Beldelerden bu personel paralanyla beraber 12.6 yı buldu. Bunları ödüyoruz, ödemeye devam edeceğiz tabii. Ama niye yani bu kimseyi üzüyor ki. Evet beldelerden böyle bir borç geldi, tasnifini de yaptık. Köylerden de geldi beldelerden de geldi. Arıtma tesisinden Büyükşehir'e devredilen borçların tamamının beldelerle birlikte 25 trilyon olduğunu burada bahsetmiştik. Nelerle karşılaştım ben? Bu belediyeyi aldığımda belediye ekiplerimle birlikte bir tasnif yaptık tabi, bir durum değerlendirmesi yaptık. Neler, kiralarda olan mekanlarımızdan tahsil edilemeyen paralar, bu paraların neden alınmadığını şu andaki

10 - 10- üyelerimizde ki encümen arkadaşlarında gördüler. Bir tanesi Hazerfen Parkı, şu anda 100 * milyarın üzerinde alacaklar var. Tahsil edilemedi. Neden, tahsil edilemedi? Arkadaşlar, yasal çizgiler içerisinde ben bunu boşaltırdım sözleşmelerde demişiz ki iki aylık süre koymuşuz, iki ay sonunda parasını ödemeyen kuruluş, kişi mekanı terk eder. Terk etmezse hepiniz hukukçusunuz, hukukçu arkadaşlarımız da var içerimizde, yargıya gider, yargı vasıtasıyla boşalttır. Boşaltırım arkadaşlar, encümen kararıyla boşalttık mı? Yargıya gittik boşalttık mı? Bu şahısta kalan para ne olacak? Para kaldı, vatandaşımızın parasıydı bu para, kimden tahsil edeceğiz? Arkadaşlar soruyorum kimden tahsil edeceğiz? Salihli halkı bunları bilecek artık. Ben göreve gelir gelmez hem mali teftiş istedim, bunun için Sayıştay denetçisi istedim, on ay sonra geldiler. Neler gördüler, gösterdiler bana biliyor musunuz? Ben inanamadım değerli arkadaşlarım. Bakın elimde 21 kişilik liste bunu bana maliyeci, lütfen Sayıştay denetçileri verdi bunu bana. Ben kendim çıkartmadım. Bekçi tahsildar olmuş arkadaşlar, buyurun işte. Yönetilemeyen bir belediyeyi ilk önce tımar etmeye başladık. 21 kişi, arkadaşlar bekçi tahsildar olmuş, lise mezunu müdür olmuş, müdür maaşı almış. Ben de yaptım lise mezununu müdür, müdür vekili yaptım. Ama müdür maaşı almıyor, işte burada, 3 4 tane arkadaşım da burada. Yönetilemeyen bir yönetim anlayışının nerede olup ve bunları söylemeyeyim mi ben. Bakın daha acısını söyleyeyim sizlere yine encümen kararıyla Fridayı iptal ettik biz arkadaşlar. Neden ettik Fridayı iptal? Kurşunlu Kaplıcalarının bulunduğu yerde kaçak üretim yaptığı tescillendiği için, evet işte encümenin kararı arkadaşlar. Encümendeki arkadaşlarımda burada, isimleri de burada isterseniz aynen okuyayım, buyurun işte encümen kararı. Bu encümen kararında aynen şu yazıyor bakın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesinde konuyla alakalı yerleşik yargı kararlarına aykırı olduğu tespit edilen kira sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin tarih sayılı encümen kararma dayanılarak, bakın kararın ve buna dayanılarak yapılan tarihli ek sözleşmenin kaldırılması ve ayrıca kaynak suyu ve soda üretimi yapılması gereken tesislerde kira sözleşmesine aykırı olarak gazoz ve enerji içeceği üretimi yapan kiracının kira sözleşmesinin iptal edilmesine, karar aldık biz. İşte encümen üyesi burada arkadaşlar, onlarla birlikte aldık. Ve altında da dedik ki, mühürleyelim, mühürlenmesine karar verdik. Ve daha sonrada geldik, burada meclisimizde yapılamayan, yanlış yapılan ihaleyi tekrarladık arkadaşlar Bu da bir hata idi. Bu da yargıyı ilgilendiren bir hata idi, buyurun işte. Otoparklarla ilgili sorun, işte otoparkları kaldırdık bakın yine encümenin kararıyla. 4 yerdeki otoparkın ihalelerinin yanlış olduğunu biz yine bu meclisin encümeni vasıtasıyla yaptık, buyurun işte. Evet buyurun işte encümen kararı, dört tane otopark, garajın üstü Büyükşehir'e geçtikten sonra iptal oldu, bu encümen karar verdi buna yılında on aylığına verilen, 2003 yılında on aylığına verilen otoparklar, on ay sonra başka şahısa devredilmiş. Her yıl encümende 1 er yıl, üçer yıl uzatılmış ve suç işlenmiş. Hepiniz benden çok iyi biliyorsunuz ki, hukukçular burada encümenin ihale süresi üç yıl, meclisin İhaleye verme yetkisi on yıl, nasıl oldu arkadaşlar, bunlar? Buyurun işte, evet bunların hepsi yönetilemeyen bir belediyenin yönetilir hale gelmesiyle oluyor ve beraber yapıyoruz. Ak Parti encümeni, Cumhuriyet Halk Partisindeki encümen arkadaşım, Milliyetçi Hareket Partisindeki encümen arkadaşlarımla yapıyoruz. Ben bu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gördüler ki hataları onlarda benimle beraber tamam başkan, bakın bunlar hatalıymış, diyorlar. Her hafta bir tane ihaleyi iptal ediyoruz. Yeni ihaleye açıyoruz. Ve ihaleleri nasıl yapıyoruz işte bugünde gördü arkadaşlarımız, kayıt altına alıyoruz. Kamera kayıtlarına alıyoruz. Otoparkların ihalesinden elde edilen para 33 bin 700 yüz lira aylık şu anda. Üç yer verdik, garajın üstü Büyükşehir'de olduğu için oradan çıkardık. Frida'dan elde edilen para 60. Bin liraya yakın arkadaşlar aylık. Yedi liradan suyu satan belediyeden 14 artı KDV'ye çıkardık. Sekiz liradan 20 liraya çıkardık. Kaynak yaratmaya çalışıyoruz, haklısınız bu belediyenin kaynağa ihtiyacı var, kaynak yaratılması gerekir. Mal varlığı da var: Onu da söyleyeyim beldelerden gelen, köylerden gelen mal varlıklarımız da var. Bu mal varlıklarıyla da övünüyoruz. Salihli'miz zengin bir şehir, yatırımlarımızı da buna göre

11 - 11- para alınmayan yerlerinden 170 tanesini icra takibine aldık. Yargıda, hukukçular da burada, 61 tanesinin parasına aldık, 27 tanesini yapılandırdık, 82 tane icra dosyası devam ediyor. Yani belediyeye borcu olan hiç kimse kalmayacak. Yer çıkacaklar mekanlarından veyahut da paralarını ödeyecekler. Hatta bunu bana sorduklarında dediler ki sizin de siyasi partili arkadaşlarınız var. Onlar da var, ilk önce onlardan aldım arkadaşlar. Evet, ilk önce onlardan aldım. Ve gelin dosyalarına bakın, her şey açık çünkü şeffaf. Evet ihaleler büyük sorun, ihaleler hepiniz gördünüz. Görüyorsunuz şu anda ihaleler bir Başkan Yardımcısı bir birim müdür ve ekibi ile yapılıyor. Her müdürlük ayrı ayrı ihale yapmıyor. Devletin yönetim anlayışını, siyasetten uzak Salihli belediyesine oturtuyoruz arkadaşlar hep birlikte. Bakın bu anlamda encümendeki arkadaşlarıma gerçekten teşekkür ediyorum. Elbirliği ile güle güle bu işleri birlikte yapıyoruz çünkü. Her hafta, haftada iki iki gün birlikte oluyoruz. Evet sonra onun yanında neleri biraz önce söylediniz, hızlı geçiyorum burası basında. Şimdi gelelim personel sayısına evet, birazcık el insaf, size dedim ki biz personel çıkarmadık, gelin dosyalarınızı görün, ama hiç kimse gelmedi. Hiç biriniz gelmediniz. Buyurun deki sayı buymuş; 194 memur, 243 kadrolu işçi, 773 hizmet alımı buyurun arkadaşlar, 1210 kişi, 30 undaki personel sayısı. Yasa, Büyükşehir yasasıyla birlikte beldelerden gelen bu insanları norm kadro fazlası ve ihtiyaç fazlası olarak gönderdim. Belki de bu benim yapmamam gereken bir şeydi. Siyasiyi popülizmi düşünseydim bunları göndermezdim. Doğru mu Arkadaşlar? Siyasetçiler hepiniz burada siyasi partilerden geliyoruz. Göndermezdim. Devletin parasını burada da verirdik. Evet ayrılmalar bakın şimdi emekliden, nakilden, istifadan, sözleşmeli sözleşmelerin sona ermesinden şurada 17 kişi var arkadaşlar, memur dokuz, kadrolu işçi bu 17 kişi. Şimdi şuna iyi bakın, hizmet alımından 777 kişi, şu andaki tarihi itibariyle 1125 kişinin içerisinde beldelerde çalışan 91 kişi var. Biz Salihli'de 1034 kişiyle şu anda işi götürüyoruz, sayımız bu arkadaşlar. Mali tabloyu arkadaşlarımız paylaştılar yılı bütçesi evet, bu meclis tarafından yapılmadı, diğer meclis tarafından yapıldı, Ocak ayındaki meclis tarafından yapıldı. 71 yaklaşık trilyonla giderle kapatıldı. 66 kusurla da gelir kapatılmış. Gelirlerimizde bu yaklaşık 4 milyar, borçlanmadan dah ziyade biliyorsunuz, mali tablolarda yılsonu faturaların bekletilmesi söz konusudur. Devam ediyorum, gelirlerimiz bunlar, bunların büyük bir kısmı Büyükşehir'e gitti. Ancak şuna dikkatinizi çekmek istiyorum, evet 2014 yılında beldelerdeki ve toplam borçlardan lirasını ödedik. Şu kadarını yapılandırdık ve yapılandırmanın içerisinde de şu miktar ödeniyor arkadaşlar, her ay İller Bankası kesiyor. Yani, bunun yılbaşından önce kesti birçoğunu. Devam ediyoruz, yani şu parayı nakit olarak ödedik biz, çıktı. Şunlarda yapılandırıldı ve ödeniyor. Bunlarında mali tablolarını rahatlıkla arkadaşlarımız görebilirler arkadaşlar. Sonuçta bu işi yapan muhasebeci, muhasebe müdürümüz yıllardan beri Salihli'mizde, belediyemizde muhasebe müdürlüğü yapanlar arkadaşımızdı. Sadece görevden ayrılması maliyecilerin biliyorsunuz teftişi sonucu oldu. Benim değil, benim inisiyatifimde değildi. Sayıştay denetçilerinin isteği üzerine yapılan atamanın hatalı olduğunu göstermeleri üzerine oldu. Kamyon garajı ve kafe evet bahsediyoruz ödedik buna arkadaşlar, niye yani bundan hiç kimse rahatsız olmasın, devamlılıktı yapılmış, Gümüş Çayına bu kafe yapılmış, onayı, onaysızlığını hiç düşünmüyoruz, teşekkür ederiz, temel atılmış. Hiç de kimse sormamış buradaki arkadaşlarımız işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin üyeleri burada. Niye yapıyorsunuz da gitmediler ve seçim öncesi temel atma törenine gittiler, ben seçim meydanlarında koştururken. Yasal mıydı? Değildi. Onayı var mıydı? Değildi. Keyfiyetimize göre yaptık. Yani Allah'a çok şükür yapmışsınız, bende ödedim işte. Yani niye işte bu yasal olarak yapılmamış, taşkın sahasına yapılmış. İyi ki yapmış Mustafa Bey, temelini atmış, birşey diyor muyuz? Niye karşı çıkıyorsunuz yapılana ben ona kızıyorum. Evet, niye? Şu ödenmiş, gerisini de ben ödedim. Salihli belediyesihin bütçesi ödedi, Zeki KAYDA' nın cebinden çıkmıyor tabii, Mustafa Uğur OKAY' ' m cebinden O çıkmadığı gibi. Kamyon garajı kimseye soruldu mu? Sorulmadı. Kamyoncuya Y

12 - 12- danışıldı mı? Danışılmadı. Evet buyurun KDV. 103 araçlık kamyon garajı, bu para ne zaman ödenmeye başlanmış? tarihinden sonra ödenmiştir. Bir şey yapmadık. Borç ödeyip duruyoruz. Hem bir şey yapmıyoruz, hem borç ödüyoruz bak paraları ödüyoruz. Edebiyatını da yapmıyoruz, ödüyoruz yani bunları. Sıkıştırdık, bütçemizi denkleştirdik ve ödüyoruz arkadaşlar. Doları çok merak ediyordu arkadaşlarımız, dolar vardı. Bu şu anda bugünkü tarih itibariyle söyleyeyim 950 bin kusurlarda bu. İnşallah bunu ne tamamlayacağız ve iyi bir yatırıma da imza atacağız. Kurşunlu Kaplıcaları çevresinde arkadaşlarımız, daha önceki arkadaşlarımız da belirlemişler, efendim yine onlara teşekkür ediyorum. Yerlerini gerekirse yeni bir sondaj ile eğer garantiliğini bulursak bunuda geliştirmeyi düşünüyoruz. Harcamaları gördünüz, özel kalemi geçiyorum, temsil ağırlamaları geçiyorum, bunların hepsi Mustafa Beyin başkanlığında ve benim başkanlığımda yapılan harcamalar. Ama bazılarını ben kullanmadım mesela şiir ikindilerini kullanmadım, hani sorarsınız ya ben söyleyeyim. Bunu neden kullanmadım? Şiir ikindilerine karşı falan değiliz. Yerli milli şairlerimizin hazırlayacağı şiir akşamlarını, bu ikinde deyin, akşam da deyin, gece deyin ne derseniz deyin en kısa zamanda hep beraber göreceğiz inşallah. Evet bazılarını kullanmadım, bakın bazıları boştur onların. Evet neler yaptık? Şimdi dur geçleri nedense kimse söylemiyor? Diyeceksiniz ki parasını sen mi verdin? Kardeşim ben yaptım bunların faaliyetini, her şeyini ben hazırladım. Daha önceden de hep söylüyorum özel idarede projeler hazırmış, projeleri özel idareden aldım, özel idaredeki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Özellikle Salihli'li olan kardeşimize teşekkür ediyorum. Bu projeleri bana verdi, bende Büyükşehir'in bünyesine katıldığı için gittik Büyükşehir'e de ihalesini birlikte yaptık ve evet dur gençleri hayata geçirdik. Bakalım ne yapmışız? Evet şu halden bu hale geldi, dur geçler. Şimdi efendim Gediz nehri utançtı, utanç. Niye hiçbiriniz söylemediniz arkadaşlar? Teşekkür etmediniz. Söyleyin, Koray geçti, sonra söyle artık. Evet devam ediyorum. Tabi Büyükşehir'in faaliyeti, bizim değil, yollarını biz doldurduk, buradaki müdür arkadaşlarım burada hepsi işte teşekkür ediyorum arkadaşlarıma her gün sahadalar. Arkadaşlar Büyükşehir, küçük şehir yok, Büyükşehir'de de küçük şehirde de biz varız. Kusura bakmayın onun için bütçe bu işte, devlet artık burada. Kusura bakmayın devlet burada, Büyükşehir'de çalışan arkadaşlarımız var, meclis üyesi arkadaşlarımız var, işte hep beraber yapıyoruz. Oradaki mücadeleleri de görüyorlar, benim oradaki konuşmalarımı da görüyorlar. Gidiyoruz, diyoruz ki bunlar bizim hakkımız, bizim bütçelerimizden kesiliyor bunlar, biz geriye istiyoruz. Evet dur geçlerde böyle durmadan geç haline geldi. Açılışını, bakın dolgularını yapıyoruz arkadaşlar, Salihli belediyesinin araçlarını mutlak görmüşsünüzdür burada, kusura bakma ya sana ara sıra şey oluyor ama gözüne gelebilir özür dilerim. Bunların dolgularını Fen İşleri Müdürümüz Ercan Beyin başkanlığındaki ekip yapıyor, Ercan Beye teşekkür ediyorum. İnşallah hava birazcık ısınsın o asfalt 9 metre olacak, herkes rahatlıkla gelip geçecek. Evet bunları biz yapıyoruz. Neden İzmir, Ankara yol kavşağını aldık, bizi ilgilendirdiği için. İhalesi yapıldı, 4 Martta ihaleleri yapıldı. Avan projesi ihalesi yapıldı, buna bağlı olarak evet bizim yapacaklarımız şunlar bakalım; Kamyon garajının olduğu yer pazaryeri, çalışmalara başladık. Bunun çalışmaları başladı, Kamyon garajının o eski halini biliyorsunuz, orasını yıktık hep beraber. İşte ben bunları hep yaparken bu sizin cep telefonlarımıza mesaj çektiriyorum ama hiçbiriniz gelmiyorsunuz. Yani dediniz ki Mustafa Uğur Okay hep bizi alıyordu, gezdiriyordu sabahtan akşama kadar. Neden yıkıldığına gelmiyorsunuz? Köprü yıkarken çağırdım, bunu yıkarken çağırdım. Niye gelmiyorsunuz arkadaşlar? Lütfen. Sizin işiniz vardı o günlerde. Tabi muhalefet gelmez böyle şeye ama sizde biliyordunuz, seçim zaman gidiyordunuz. Beni seçim meydanlarında yalnız bırakıyordunuz, gidiyordunuz Mustafa Beyin temel atma törenine. Devam ediyorum. Şimdi, arkadaşlar bakın şu alanda bir yanlışlık yapmış bu meclisten önceki 2012 yılında bir karar alınmış. Bu kent meydanı bu çok önemli, kmmneydanının sınırları şeye dağıtılmış karayollarına, karayollarına tecavüz etmişiz. Bu alan bilim değil, karayollarının

13 - 13- genişleme sahası. Şimdi bu plan değişikliğini yaptık. Plan değişikliğini yaptık, geldi. Şu alan, şu kısım bize ait alt tarafı, tadilat ile encümenden geçirdik geçen hafta. Bu alam biz, şu kısmı aldık, kendimiz aldık. Şu anda 19 dönüm olan bu yeri 17 dönüme indirdik. Şu yollar eski haline döndü. Neden? Biraz önce gösterdim, o yeraltı kavşağından dolayı olacak. Şurayı 600 araçlık inşallah otoparkı Büyükşehir'e, üssündeki pazaryerini biz yapacaktık, aslında bizim bütçemizdeydi. Ama işte avantaj olduğu için Büyükşehir'in MHP' li belediyede olmasından dolayı, şimdi ben buraya geçtim, konuşabilirim rahatlıkla, olmasından dolayı da Cengiz Başkandan olur, aldım. 7,5 trilyon parayı aldık. 7,5 trilyon parayı da inşallah. Salihli'miz yıllardan beri rezaleti dönen park sorununu bu çözme mecburiyetinde, bu belediye bunu çözmek mecburiyetinde. Salihli'de adım atacak halimiz yok arkadaşlar. Yani işte hep beraber yapalım inşallah buna da karşı çıkan olmaz. Kaymakamlık, Sayın Kaymakamımız bizden yer istedi daha önceki dönemlerde de istenilmiş, verilmemiş. Şurasına uygun gördük. Resmi yazı geldi. Önümüzdeki mecliste gelecek, inşallah burasını şu tadilatı yaparak şurada, arkadaşlarımız çalışıyorlar. Sayın Kaymakamımızın, devletin gücüyle inşallah, burayı da yeni bir kaymakamlık binası devletimiz kazandırır. Biz yerini veriyoruz, buraya meclise getireceğiz. Resmi yazıyla Sayın Kaymakamımız istedi. Önümüzdeki süreçte de bu da olacak. Gençlik merkezli evet, muhalefet ettiğiniz gençlik merkezi maalesef bu. Gençlik merkezini yapacağız, inşallah hep beraber onu da açılışını yapacağız arkadaşlar. Gençlik merkezinin projesinin ihalesi yapıldı ayın 20 sinde. Dolayısıyla şu anda proje ihalede, sonuçlandı, çizimler başladı. Kapalı spor salonumuzu yapacağız, yine hep beraber yapacağız bunu da. Kapalı spor salonumuzun projesi ayın 30 unda İhaleye çıktı. O da sonuçlandı. O da şu anda çiziliyor. Diğer çalışmalarımız, işte geçtiğimiz yıl içerisinde asfalt çalışmalarına geç başladık bunu söyleyelim. 160 bindi hedefimiz, 134 binde kaldık. Neden? Belediyeye 7 Nisanda geldik, ihale süreçleri biliyorsunuz uzun, Ağustos ayında asfaltlamaya başladık. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı yaşadık. Bu sene ki hedefimiz 200 bin metrekare. Büyükşehir'e de bağlantı yollarını verdik, 5.5 trilyonluk, yine Manisa Büyükşehir'de çalışan arkadaşlarımız hatırlasınlar, anımsasınlar yaklaşık trilyonluk bir yol da Büyükşehir tarafından asfaltlanacak, köy bağlantı yolları. Biz de bu bağlantıları, ara bağlantılarını ve şehir içerisini ve parke taşı biraz sonra geleceğim, parke taşını göstereceğiz. Evet asfaltladığımız yerler bakın, arkadaşlarımız hızlı bir şekilde bu işleri yapıyor. Parke taşı işine devam ettik. Evet görüyorsunuz nerelerini yaptık. Her yeri arkadaşlarımız sağ olsunlar. Parke taşı değerli arkadaşlarım, kendi şantiyemizde çok az üretim yapabiliyoruz, şu anda 10. bin metrekare civarında taş üretimimiz oldu, yeni şantiyemizde. Bunları ayın sekizinde ihaleyle verdik, şu kısmı. 25 Mahalle, 60 bin metrekare artı % 20 mimiz var, gerekirse onu da kullanabiliriz. 60 bin metrekare taşları ihale ettik. Bu köylerimizin, yeni mahallelerimizin sokakları, ben bunu paylaştım yine sizlerle de paylaşayım, şu kısmı ekipler yapıyor. Eldelek bitti, Süleymaniye bitti. Ondan sonraki mahallelerimize bizim kendi ekiplerimiz devam edecekler. Buda seçim döneminde Büyükşehir Belediye başkanımızın mahallelere gönderdiği taşlardan döşenemeyen taş kalmış, 7. Bin küsur metrekare bunu da kendimiz döşeyeceğiz. İnşallah Büyükşehir'e de bir 100. bin metrekare ihalesini verdik, onlara bildirdik. Onların da bu taşları döşemesiyle Salihli'de öyle zannediyorum yaz sezonunun da girilmedik mahallemiz kalmayacak arkadaşlar. Evet taş döşeme işleri de bizim kendi ekiplerimiz bunlar arkadaşlar. Stabilize çalışmaları belki küçümsendi ama çok önemliydi girilmemiş, biz onları tarlalara kadar girdik. Tabi dolgu malzemeleri önemli, dolguları da atılıyor bunların, sertleştiriliyor da. Ama hava şartlarında bunların her tarafının asfaltlanması hemen birden mümkün değildi. Geçtiğimiz yıl 1255 kilometre arkadaşlarımız stabilize yol yapmışlar. Bunların hangi makinamn kaç saat çalıştığı, N kaç litre yakıtla bunları yaptığı, arkadaşlarımızın kayıtlarında var değerli kardeşlerim. Evet görüntülerde bunlar. Yeni ve eski halini herkes.. Arazi yollarına kadar girdik yani, köylüyü memnun edelim diyoruz. Başka bir şey düşünmüyoru

14 - 14- insanlarımızın.. Karla mücadelede bu yıl gerçekten arkadaşlarımız başarılı, onu da geçiyorum. Geçtiğimiz yıllarda da başarılı olmuşlardır, mutlaka ben kendi dönemimi bildiğim için sadece bunu söylüyorum arkadaşlar. Yıkım çalışmaları devam ediyor. Camilerin tadilatlarını yapıyoruz bakın, bu kadar camiyi yapmışız 2014 yılında ve çok ciddi tamiratlar bunlar, Saliha camiini görmüşsünüzdür. Müftü Bey teşekkür ediyor ama bilmiyorum Cuma hutbelerinde söylüyor mu arkadaşlar? Evet, dua ediyor bize. Ediyor değil mi arkadaşlar? Bu kadar cami yaptık. Evet camileri görüyorsunuz, geri geleyim bir şey göstereceğim. Onu özellikle göstermek istiyorum. Evet cem evini özellikle göstermek istiyorum.. Cem evinde bir personelimiz çalışıyor, sabit. Arkadaşlar devam ediyorum. Köylere kadar gidiyoruz, bu köy camilerine kadar, yeni mahallelerimiz diyelim. Okullar, ciddi bir şekilde okulların ihtiyaçlarım görüyoruz, tamiratlarını yapıyoruz. Altın Ordu'nun belki ihtiyacı yok diyeceksiniz, en son altın ordunun tuvaletlerini yaptık arkadaşlar. Bunu Milli Eğitim yapacak diye de söylemiyoruz. Artık 5393 te gayet açık, yapabiliriz ve yapıyoruz. Evet muhtarlık binaları yapıyoruz şu anda da Kirveli ve Gümüşün binasını yapıyoruz. Bakın Gaffar Okkan Mahallesinde şu sağlık evi arkadaşlar, şurası muhtarlık binası, şurası da sağlık evi, yani iki sorunu birden çözdük burada. Hem sağlık ocağını çözdük hem de muhtarın ihtiyacını çözdük. Bir tip proje, daha önceden yapılmış projeyi biraz daha değiştirdik, biraz daha arkadaşlarımız ona değişik parçalar kattılar, lavabo odasından tutun, tuvaletine kadar her türlü ihtiyacı görecek kısımlar var. İki tane sağlık ocağı da hemen yeri gelmişken söyleyeyim bunları yaptık, tamirini, tadilatım. Garajın halini görüyorsunuz, inşallah Büyükşehir garaj yeri belirledi, biraz sonra onu da sizlerle paylaşabilirim. Tadilatları görüyorsunuz, evet çok da vaktinizi almak istemiyorum burada. Düzenlemeleri yapıyoruz. Belediye içerisindeki değişiklikleri yapıyoruz. Kamyon garajının tadilatını, diğer evet mezarlığı söyleyeyim arkadaşlar. Mezarların ihalesini, yine eski meclisteki arkadaşlarımız bilirler, mezarlık ihalesi yapılmış, ancak sonuçlandırılmamış, arada hemen oraya girdim 302 bin lira. Bu mezarlık ihalesi 30 Marttan önce sonuçlanmış, ancak ilgili firma ile bir bağlantı kurulmamış, öyle zannediyorum Nisan ayı sonlarıydı, o firma ile süre dolmadan sözleşmesini yaptık. 302 bin lira ile mezarlığımızın da yeni binası oldu arkadaşlar. Park çalışmalarımız devam ediyor. Kaymakamlığa biliyorsunuz, buradan meclisten geçirdik çalışma yapıyoruz. Devlet demir yollarıyla bir çalışmamız var. Aile sağlığı merkezi yapıyoruz, iki tane. Şu anda şu aile sağlığı Kirveli karakolunun oraya yapılacak, bir şahsa verdik, bir annesinin adına yapıyor. Önümüzdeki hafta protokolünü yapacağız. Sarıpınarada bir tane 170 metrekarelik, Ssağlık Grup Başkanlığından bunların onayları çıktı, ve bu iki sağlık ocağını da Salihlimize kazandıracağız arkadaşlar. Bunların bu bütün işlemleri bitti. Kabazlıda atışçılar için, bizim avcı arkadaşlarımız için önümüzdeki meclise gelecek trap atış çalışmalarımız var. Kurşunlu yolunu prestij yolu ilan ettik, projesi çizildi. Önümüzdeki hafta içerisinde çalışmaları en kısa zamanda başlayacak arkadaşlar. Evet, pazar pazarı düzenlemelerimiz var, onları geçiyorum. Prestij caddelerini, prestij parkını Büyükşehir' e verdik, yasa gereği verdik. Bunu daha önceki mecliste de anlatmıştım. O çalışmalar başladı, Büyükşehir en kısa zamanda bu çalışmalara gelecek, başlayacak, ölçmelere başladılar arkadaşlar. Evet, bu alanda da bu işler yapılacak. Masal kahramanlarını istedik onlardan, inşallah onlarda bu isteğimizi yerine getirecekler. Biliyorsunuz Şüheda Caddesi ve Avar Caddesinin tamamını Büyükşehir'e cadde olarak verdik, arkadaşlar. Otobüs terminali yetersiz, belki önümüzdeki yıllarda bu terminalin taşınması söz konusu, taşınması için de bir çabalan var. Daha önceki projelerde bahsetmiştim mecliste alınan şu karar var. 80 dönümlük yer. Burasını büyük bir ihtimalle 45 dönümlük 50 dönümlük kısmı üzerinde bir değerlendirme yapılıyor, çalışmalar devam ediyor. Yine bunun da bilgisini vermiş olayım. Bizim arkadaşlarımızla birlikte devam ediyor bu çalışmalar. Halde bir tadilat çalışmaları vardı. Önceden 1 1 kısmen başlamış, biraz sonra ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. Y ' ' ' 1 " Durasıllı'nın oradaki Büyükşehir' e ait şu şantiyenin önüne yapmayı V V

15 - 15- anlaştık, Büyükşehir'i de bu konuda ikna ettik. İnşallah yatırım programlarında da yeni halimiz oraya taşınacak. Termal enerjiyle ilgili bir çalışmamız oldu bu yıl 60. yaşı 65 yaşının üzerinde ağır hasta, kanser haftası gibi hastalara da ye yakın aboneye arkadaşlar verdik. Daha önceki müracaatları göz önünde bulundurularak encümen kararıyla bunları verdik. O encümende de bunların veriliş şekilleri belirlendi, arkadaşlar. Evet şu andaki abone sayımız, aktif abone sayımız İçme suyu bu beş mahallenin ihale yapıldı, hem kanalizasyonu hem de içme suyu, Başlıoğlu, Çaypınar, Allahdiyen, Gökköy, Yeşilova. Adala'nın içme suyu sorunu şimdi sayın başkanım, biraz önce Ferayi bey biraz sitayiş ile serzenişle bahsetti, niye başkanın bahsetmedi diye. Bir çalışma yapılmış arkadaşlar, biz Ferayi Beyle bu konuda bir araya geldik. Teşekkür ediyorum kendisine bize de yardımcı oldu. Oradaki arıtma tesisindeki çalışmama gerekçelerini anlattı. Öyle zannediyorum oradaki hammaddenin pahalı olmasından dolayı Adala Belediyesi geçtiğimiz yıllarda bu hammaddeyi alamadığı için, o reçineyi alamadığı için arıtamamış, arıtamadan su verildiği için, suyun arsenik değerinin yükseldiği ve dolayısıyla o bölgedeki gerçektende suların bir çoğunda arsenik olduğunu biz de biliyoruz. Kuyularda da arsenik olduğunu biliyoruz. Biz Büyükşehir'e bunu projelendirerek aktardık. Alt yapısı göz önüne alındı, yapılacak. Adala'nın içme suyu sorununu Büyükşehir'in Maski elemanları yeni bir kaynakla çözebileceğine inandığı için yeni kaynak suyu ihale yapıldı ve çıktı ve bağlandı şu anda. Su şu anda temiz bir su, buldukları su arsenikten arındırılmış, derecesini bilemiyorum, burada farklı bir şey ifade etmem. Ancak sayın başkanımızla aramızda geçen olayı da burada nakletmiş olayım çünkü kendisi de bu anlamda bize yardımcı oldu. Ancak tesisin rantabılığından dolayı Büyükşehir bu işe girmedi, artık bilemiyoruz Maski'nin değerlerini. Salihli' nin yağmur suyu sorunu çok fazla, alt yapısı mutlak yapılmış Salihli'nin bunu biliyoruz. Ama yağmur suyu alt yapıdan ayrılmamış. Şu anda Salihli'nin en büyük sıkıntısı bu, bunu yatırım programına aldırdık arkadaşlar, yaklaşık 20 trilyonluk bir yatırım bu. İnşallah 2016 yılında bu Salihli'mizin yağmur suyu projesi hayata geçecek, Büyükşehir'in katkılarıyla olacak tabii. Yapılan çalışmalar bütün köylerimizde, mahallelerimizdeki içme sularıyla ilgili ve kanalizasyonlarıyla ilgili yapılan çalışmaları görüyorsunuz, arkadaşlar. Gitmediğimiz mahalle kalmadı arkadaşlar. Öncesini de sonrasında gösteriyorum işte böyle ki görsün herkes. Poyrazdamları, Dombaylı, içme suyu çalışmaları devam ediyor. Evet hatları arkadaşlar. Bunlarda bir düzenlemeler de yapılıyor. Örnek olarak söylüyorum Karayaşlı ne yazık ki hepiniz seçim çalışmalarında gitmişsinizdir. Muhtarın bir tanesinin elektrik paralarını ödememesinden dolayı 6 ay o insanlar pet şişeyle banyo yaptılar. Göreve geldiğimde tam 180 bin liraya yakın borçları vardı. Aynı şey Kabzalı için geçerliydi. Büyükşehir statüsü artı köy tüzel kişiliğinin sona ermesinden dolayı bize gelen borçlardan dolayı hemen onların borcunu ödedik, paralarını ödedik ve açtırdık. Şu anda da içme suyunu onlar hatlarını değiştirdi ki iki de birde pompalarından dolayı, ödeyemediklerinden dolayı paraları, kesilmesin suları, kesilmesin diye hatlarını değiştirdik, Karayaşlı' ya diğer köylerden su verdik arkadaşlar. Bu çalışmalar devam ediyor. Bu zamana kadar bizim kontrolümüzdeydi, Kasım ayına kadar, onu da açayım. 30 Kasımda biz Büyükşehir'e su ve kanalizasyonu devrettik. 30 Kasımdan sonraki faaliyetler evet, su ve kanalizasyonun maskiye ait. Burada da Nilhan Hanımın başkanlığında arkadaşlarımız, müdürlüğü ile çalışmalara yine birlikte ekiplerimizi ayırmadan, bakın ekiplerimizi ayırmadan, Büyükşehir'in makinalarını ve Salihli belediyesinin makinalarına ortak kullanarak çalışmalara devam ediyoruz. Evet Durasıllı hattını görüyorsunuz. Hacıbektaşlı hattını görüyorsunuz. Sart evet mahallemizde, Şehitler Mahallemizde, Barış Mahallemizde arkadaşlar, Şehitler Mahallemizde yine 120 metre bir hat. Yağmurlarda. Artık 25 mahallemiz yok, 102 mahallemiz var arkadaşlar onu da herkes bir bilsin artık. Kanalizasyon çalışmaları devam ediyor. Beşeylülde, Keli Mahallesinde, Durasıllıda, Mithat Paşa da. Kurutma kanalının temizliği DSİ deki kurutma kanalının temizliğine hani Sayın Başbakanımız geldi, Salihli çok pis demişti ya ilke Önce ordan başladık arkadaşlar. Bizim tesislerin olduğu yerden, bipdaha da birileri havaalanı gibi bizim tesislere helikopterle indiğinde Salihli' yi pis görmesinler diye. Sağ olsun \Y \r

16 - 16- devlet su işlerindeki mühendis arkadaşlarımızı da alarak o alanı temizlemekle başladık işe. Evet Sart' ta ki kurutmanın temizliği, Durasıllı' da, Taytan. Şimdi Yeşilova'ya gelelim arkadaşlar, Yeşilova'da öyle berbat, rezalet bir şey var ki o insanların kokudan evlerinin bahçelerine çıkmaları mümkün değil. Bir arıtma tesisi oraya yakın, aşağı yukarı bir kilometre hat geçiyor köyün kenarından bir de kendi çıktıları akıyor. Köyün yan tarafındaki evlerdeki kokudan durulmuyor. Maskiye gittik, dedik ki şimdi burasını verdik. Yeşilova'nın kanalizasyonuda verildi, suyu da verildi. Maski' ye dedik ki biz, her ne kadar burası OSB ye aitse de bunu da ihalenin içerisine katın dedik, evet 800 metresini ihalenin içerisine aldı, arkadaşlar. Onu da Maskiye yaptırıyorum. Yine Salihli'nin parası çıkmıyor. Bunlar tabi uğraşla oluyor, gidip de Büyükşehir'de enerji harcamak gerekiyor, orada onlarla beraber birlikte çalışmak gerekiyor, arkadaşlar başka çaresi olmuyor bunların. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz her zaman ki gibi devam ediyor çalışmalarına, önünde Salihli'mizin güzelleştirilmesi adına, eskiden olduğu gibi Mustafa Uğur Okay Beyin döneminde olduğu gibi dönemde de devam ediyorlar arkadaşlar. Evet sanayinin içerisinde bir çok yer vardı, onları da yaptık. Bakın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini de yine yarım kalan işlerini tamamlamak üzere arkadaşlarımız güzelleştirdiler, evet. Bu sene laleleri gördünüz Salihli'de oda Büyükşehir olmamızın avantajıydı herhalde 60.bin Lale soğanı geldi, onları da dağıttık. Evet çalışmalar devam ediyor. Sabahattin Gürsoy ismini vermeyi düşündüğünüz Keli Mahalledeki parkımız ki şu anda devam ediyor, inşallah bir sonraki meclise yetişerek gelecek arkadaşlar. Şimdi burada yine bir şeyi yine açıklayayım. Bizin fidanlığımız bir yanlış yine yönetim mantığını düzeltmek adına söylüyorum. Bu fidanlık, seramız, Kurşunlu Kaplıcalarına bağlanmış arkadaşlar Burada çalışan 32 kişi Kurşunlu Kaplıcalarının bütçesinde görünüyor. Bunu özellikle bahsedeyim ve zararı Kurşunlu Kaplıcalarının bundan. Bu zamana kadar hep zararı buradan. Onu çıkardığımızda 2014 yılı ortalama Kurşunlu Kaplıcalarının aylık geliri milyar civarında ve onu çıkardık Park ve Bahçelere bağladık, doğrusu da buydu. Yani bizim sera ve bu fidanlık park ve bahçeler müdürlüğünde şu anda 2015 yılı 1 ocaktan itibaren. O yanlışlığı da düzeltmiş olduk. Kurşunlu Kaplıcaları da sağlık mekanı olduğu için Sağlık Müdürlüğüne bağladık. Mezarlık temizliklerimiz devam ediyor, tüm mezarlıklar. Arkadaşlarımız yine söylediler, çöp konteynırı gerçekten eksikti, 1500 tane ihale yaptık, bitti, bütün mahallelerimize çöp konteynırını dağıtıyoruz tanesini bitti, ihalesi bitti bugün yarın teslim edilecek. Ama göreve gelir gelmez şunu yaptık, bu yeni mahallelerin çöplerini toplayacağız, nasıl toplayacağız? Hızlı bir şekilde bir şey yapmamız lazım. Hızlı bir şekilde bu bidonları aldık, bidonları bütün mahallelere dağıttık ve bütün ekiplerde şu anda girmedik mahalle bırakmıyor. Haftanın belirli günleri bu çöpler 102 mahallede toplanıyor arkadaşlar. Şimdi personele geri dönün, personel sayısı düşmüş, 102 mahalleye çıkmış. Nerede kim çıkarmış ki işçileri ne olmuş yani işçiler? Evet devam ediyoruz camilerimizi yıkamaya, sokaklarımızı yıkamaya, alışkanlıklar devam ediyor. Evet bunlar devam ediyor arkadaşlar. Sebze hali bu konumda idi arkadaşlar. Evet, böyle idi sebze hali, bunları yıktık, biz yıktık arkadaşlar bunları ekip yıktı. Arkadaşlarımızla kendimiz temizleyerek Büyükşehir'e teslim ettik, bakın bunları bu hale getirdik. Bunlar önceden başlamış, yine teşekkür ediyoruz. Ama bu alanların tamamını yıkmak bizlere nasip oldu, Fen İşleri Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımıza, sadece asfalt işleri kaldı. Şurayı da havalar ilk ısındığında da inşallah halinde asfaltını yapacağız. Hal Büyükşehir'de şu anda biliyorsunuz, birlikte, onlarla birlikte bu çalışmalara devam ediyoruz. Şimdi Salihli'nin bir acı gerçeğini yine sizlerle paylaşayım. Yeni bir pazaryeri yapıyoruz, şuna dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar, 222 tane yer açık pazar yerinde geçici verilmiş, dosyası yok bunların. Yani bunun anlamı beş kuruş para alınmadan belediyeye, beş kuruş para alınmadan bunlar verilmiş arkadaşlar. Şimdi ben bunu söylemeyeyim mi arkadaşlar? Bunun ben buradan okuyamadım 125 miydi? 126 tanesi yabancı

17 - 17- hikayesini bir tarafa bırakarak şunu söyleyeceğim. Kula, Milliyetçi Hareket Partili bir belediye tarafından yönetiliyor. Manavlardan 2-3 tane arkadaşımı oradaki esnaf istemedi ve sokmadılar. Başkana, ben rica ettim, aldırdım. Şimdi bunların ne yapacağız arkadaşlar? Bunlar 222 tanesinin de dosyası yok belediyede, para alınmamış açık pazar yerinde. Şimdi yer isteyecekler bizden öbür tarafta. Diğerlerinde de var ama onları çok önemsemiyorum işte 12 tane de diğer geçiciler verilmiş. Evet devam ediyorum. Jeoparkı hallettik, tüzüğünü geçirdik, protokolünü yaptık. Geçen hafta ayın birinde de Kula Belediye başkanımız artı Büyükşehir Belediye başkan yardımcılarından bir tanesi Fransa'ya gittiler, benim de gitmem gerekiyordu, benim başka bir özel işlerimden dolayı gidemedim. Jeo park çalışmaları başladı. Ne ile ilgili başladı? Kurşunlu vadisi sağlık turizmi, Sart antik kent, Adala kanyonu, Tekelioğlu köyü ve kent estetiği ile ilgili çalışmalar bu tüzük çerçevesinde başladı. Tüzük de inşallah en kısa zamanda onaydan gelecek. Sosyal belediyecilik anlamında neler yapıldı? Gıda marketi kuruyoruz, şimdi açıklayacağım. Yine sosyal market anlayışı bizim Salihli'de yıllardan beri olmuş, kuranlardan Allah razı olsun, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizlerde bunları çoğaltma gayretindeyiz. Bir tane vardı, ikincisini açtık. Ev temizliklerine devam ediyoruz. Ekiplerimizi arttırdık köylere de gidiyor. Devam edelim, bakalım sayıları üzerinde durmak istemiyorum. Yaklaşık 3600 kişiye gıda yardımı yapılmış, ancak arkadaşlar şunu yapmayacağız artık. Bunları geçiyorum, bu sayıları, kitaptan incelediniz. Aşağı yukarı 1 tirilyon 076 bin liralık bir harcama yapılmış. Ne için? İşte barınma, lokanta, aceze, asker, maddi yardım, gıda yardımı şeklinde biraz daha dokümanını göreceksiniz. Bunlar çamaşırhanelerdeki işler devam ediyor. Evet şurada tutuyorum. Şimdi bu çalışmalarımız devam ediyor. Önceden başlamış, bu çalışmalara da yine devam edeceğiz. Bu anlamda Avar Caddesinde 2. Bir, buna ilave ne yaptık? Evlere cenazeler için ayran ve pide gönderiyoruz. Fakirlere de gerekirse cenaze masraflarını karşılıyoruz, yani kefenini, şununu, bununu hepsini alıyoruz. Bizim kültürümüzde, özellikle doğulu arkadaşlarımızın kültüründe şu çok önemli; Taziye evleri, bunu yaygınlaştırdık arkadaşlar, şu anda dört tane taziye çadırımız var. Hemen isteyen ailelere bunları belediye ekipleri gidip kuruyor. Ev temizliklerine gidiyoruz, devam ediyor. Çamaşırhanede, çamaşırlar yıkanmaya devam ediyor. Sosyal marketi bu ay açıyoruz. Bakın şu kartı yaptırdık. Bundan sonra siz şunu görmeyeceksiniz, seçimlerde araçların üzerinde ev, ev dolaşan belediyenin arabalarını kimse görmeyecek, hiç de ahlaki değildi. Evet gıda bankası oluşturduk arkadaşlar, kartlardan vatandaşlarımıza vereceğiz, bu kartlardan. Hazırlıklar bitti, şu anda bilgisayar programları kuruluyor, Allah nasip eder ise bu ayın sonunda devreye girecek. Hedefimiz yılda 6000 kişi, 6000 kişinin ihtiyaçlarını karşılamak. Nasıl çalışacak? Her ay atıyorum, 50. bin liralık buraya gıda yükleyeceğiz. 50. bin liralık gelecek vatandaş, belediyemizin arabasıyla taşıyacağız, evinden alacağız, garibanı tekrar oraya götüreceğiz. Onu bir periyot halinde bu çalışılmayı yapacağız. Bunlarda hazırlandı, kartlar da hazırlandı, cihazlarda hazırlandı, kuruması ve devreye girmesi var, o da öyle zannediyorum işte on beş günlük bir süre sonra bu hep beraber inşallah sizler de katılırsınız, burayı da beraber açarız. Evet kartımız da bu. Kültür ve sosyal etkinliklerimiz devam ediyor. Salihli Belediyesi iftar softası kurdu Kent Meydanında. Bizim Ev Sosyal Tesislerde yukarıda Ramazan boyunca bir ay daha değişik etkinlikler yapıldı. Salihli'nin değişik yerlerinde etkinlikler yapıldı. Evet, bu anlamda katkıda bulunan vatandaşlarımız da oldu, onlara da teşekkür ediyoruz. Gelip de kendisi de yemeğini pişirten belediyeye yardım olarak belediyenin muhasebesine verip bu işleri annesinin, babasının hayrına yapan kendisinin hayrına yapan bu insanlarımız da vardı, onları da söyleyeyim. Ramazan etkinliklerimiz Kurşunlu, özellikle Kent Meydanında ve özellikle de Gümüş Çayında kurduğumuz alanlarda çocuklarımıza her türlü etkinliği bu sene sunduk. Doya, doya Ramazan yaşandı, inşallah önümüzdeki Ramazan'da da Allah hepimize nasip eder. Bütün bu etkinlikleri

18 - 18- buraya teşekkür ediyoruz. 10 Kasım' ımızı andık, 10 Kasım için Anıtkabir'e otobüs gönderdik, bunu yıllardan beri yapıyordu belediyelerimiz biz de o alışkanlığa devam ettik.. Evet otobüslerimiz bunlar, Salihli belediyesi kültür gezileri adı altında bir etkinlik yapıyoruz, daha da devam ediyoruz. Nerelere gidiliyor? İstanbul'daki tarihi yerleri gezdiriyoruz. Sadece yol parasını arkadaşlar, vatandaştan hiç ücret almıyoruz, belediyemize yükü sadece otobüsü. Karşı tarafta Salihli'den ve İstanbul'dan olan, İstanbul'da yaşayan arkadaşlarımızın organize ettiği, tüm masrafları İstanbul'daki şahısların, şirketlerin, oradaki arkadaşlarımızın ödediği ve gezdirme işlemleri de onları rehberliğinde yapılan İstanbul kültür gezileri. Çanakkale'ye bu yıl yedi otobüs gönderdik. Konya'ya Mevlana'ya gönderiyoruz Şanlıurfa Balıklı Gölü bu alanlara da yine kültür gezilerimiz yapıldı ve yapılmaya da devam edecek. Aşure etkinliğimiz oldu. Büyükşehirle birlikte tiyatro çalışmalarımız, bizim arkadaşlarımızın etkinlikleri, tiyatrodaki arkadaşlarımızın etkinlikleri oldu. Değişik sanatçılar geldi, Türkiye'de tanınan sanatçıları davet ettik. Hiç de boş durmadı tiyatro arkadaşlar. İlk kez deve güreşini organize ettik. Sekiz Martta geldi, Dünya Kadınlar Gününe geldi ama ne yapalım o gün öyle bir şey oldu. Biraz espri konusu da oldu, AK Parti'li arkadaşlar, ama yani bilinçli seçilen bir tarih değildi. Bundan sonraki döneme Yalım dikkat edecek öne çektik. Deve güreşine bizim kültürümüz, özellikle köylerdeki etkinliklerimiz çok güzel arkadaşlar, deve güreşini çocukluğumuzdan beri biz izlerdik, özlemişiz, Salihli'de gerçek anlamda bunu özlemiş. Salihli halkımıza şu müjdeyi verilim bundan sonra her yıl yapacağız, Salihli Belediyesinin geleneksel etkinliği oldu. Bu anlamda da bu işi organize eden başta Başkan Yardımcısı Yalım kardeşime ve deve işini organize eden Erhan'a çok teşekkür ediyorum. 120 tane deve geldi arkadaşlar kolay değil. Ara sıra da böyle bizim reklamımız olsun Koray Bey. Halk günlerimizi yapıyoruz, Pazartesi, Çarşamba, Cuma. Pazartesi günü, Çarşamba günü birde başlıyoruz, sekreterlerimiz Özel Kalem Müdürümüz ve aşağıdaki beyaz masadaki arkadaşlarımızla, başta Özel Kalem Müdürüm ve beyaz masadaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar şu şekilde oluyor. 24 saatlik süre içerisinde vatandaşın isteklerine geri bildirimde bulunuyor arkadaşlar. Şu çok önemliydi benim için Salihli Belediyesine gelen bir vatandaş güler yüzle karşılanacak, oturacak çayını içecek, çayını içerken de vatandaşın işi görülecek. Öyle zannediyorum meclis üyesi arkadaşlarımız bunu gelip gider iken ve hakikaten bu işi bu insanlar yapıyor diyorlardır, bıyık altından da olsa. Evet, beyaz masa çalışıyor, kızlarımız sorunlarını dinliyor, aldıkları sorunları ilgili daireye gönderiyorlar, en son özel kalemin yapacağını, Özel Kalem Müdürlüğü ilgili müdürlüklere talimatla, benim talimatımla ulaştırıyor. 24 saatlik süre içerisinde bir daha tekrarlıyorum olumlu veya olumsuz geri bildirimlerde bulunuluyor, bu da önemli bir çalışmaydı beyaz masamız. Gazetemiz çıktı, devam ediyor, her ay devam edecek. Sporu önemsiyoruz, kızlarımız bugün başarılı oldu. İnşallah hepinizin katkılarıyla kapalı spor salonunu sizlerin de karşı çıkmadan onlara veririz. Salihli Belediyesi ve bu işi birlikte başarmış olur en azından, ortak aklı da burada gösteririz. Hepinizde geliyorsunuz hafta sonlarında maçlara, kızlarımız çok başarılıydı, 20 de sıfir yapmışlardı, bugün bir tane daha oldu 21 oldu. İnşallah devam edecekler, bakalım. Tabi yine öne gidiyorum, ön tarafa geçeyim, geçen sene de başarılıydı. Yine ekibi yine teşekkür ederim yani burada bunları biz yaratmadık, bu takım vardı, bu sene yeni bir takım yaratıldı yalnız. Arkadaşlarımız bu sefer başarılı oldular, İnşallah daha başarılı olurlar. Salihli'mizde bir birinci ligde kız voleybol takımımız olur. Bu anlamda Ahmet ÖZBAŞ"ın ekibine teşekkür ediyoruz. Belediye Sporu bünyemizden çıkardığımızı söylemiştim. Belediye Sporda şunu net söylüyorum, voleybol takımın haricinde yarışmacı takım bundan sonra olmayacak arkadaşlar. Bu bütçelerle, %012 lik bütçelerle hiçbir şey yapılmaz. Bu sene ayrılan para 320.bin lira. Dolayısıyla 320. bin lira ile yapamayacağımıza göre voleybol takımımız devam edecek, diğer takımlarımız bir şekilde

19 - 19- altyapısını oluşturacağız. Yani belediyedeki memurlarla bu iş olmuyor, maalesef olmamış zaten bu zamana kadar, belediyedeki memur kendi işini yapacak. Yıllarca Belediye Sporun başkanlığını yapan memur arkadaşlarımız vardı burada, üzülmüşler, başka bir şey söylemeyeyim. Evet üzülmüşler. Gerçekten başarılı takımlarımız çok 2500 ün üzerinde lisanslı sporcumuz var. Voleybol takımları devam ediyor, tenis devam ediyor, bunların hepsi devam ediyor arkadaşlar. Judoda 1. oldular, birinci lige çıktılar bunu daha önceden bahsetmiştim. Evet bit tane yağlı güreşçimiz var, yağlı güreşçimiz de güreşlere katılıyor, sağ olsun ikinciliği, üçüncülüğü bir şekilde bize getiriyor, madalyaları getiriyor. Ona da sahip çıktık, ata sporumuza. Yaz okullarına geçtiğimiz yıl 1600 öğrenciye, yaz okulu etkinliği 12 branşta verdik, inşallah 2015 de arkadaşlarımız programlıyor tane yavrumuz yaz okullarında bu etkinliklere katıldılar, daha da devam edeceğiz. Kulüplere yardım sormuştunuz, bakın ne kadar şeffaf, ne kadar açığız, teker teker hepsini söylüyorum. Bütün Salihli'de Belediye Sporun tüm branşlarına ama tüm, aklınıza ne geliyorsa hepsine bu yıl ayrılan pra şu anda bu, verilen para bu. Geriye kalan 320 bin lira kaldı. 320 bin liradan bunu çıkarırsanız her halde ne kalıyor? İşte bin lira para kalıyor. Kocaçeşme Spor, daha bu günde birkaç tanesine verdim, beşer bin lira, küçük bizim amatör takımlarına veriyoruz. Bunlar 17 kişi, 17 amatör takımımız var, 17 sine de bu paralar verilecek, arkadaşlar. Kocaçeşme Spor daha üst ligde olduğu için arkadaşlarımızda 20 bin lira verdik, onlarda yine ihtiyaçları olursa.. Ve bunun yanında yakıt yardımı yapıyoruz, araç veriyoruz. Tüm okullarımıza yakıt yardımı yapıyoruz, tüm okullarımıza. Kulüplerimize de araç veriyoruz arkadaşlar hem Büyükşehir'in araçlarını, hem kendi araçlarımızı. Mezarlık yapıldı, mezarlık binası da yapıldı arkadaşlar. İlaçlama işlemleri bizde yine Büyükşehir'le beraber devam ediyoruz. Şimdi OSB ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. OSB bizim işimiz değil ama belediye meclis üyesi arkadaşlarımın hem yönetimde olan arkadaşlarımız var, hem de bizim geçtiğimiz mecliste aldığımız bir görev vardı, 2. etabın kamulaştırma işlemi. Evet geçtiğimiz gün ayın 7 sinde bu insanları topladık. Burada ilk önce onları iknadan daha ziyade yasal sürecini anlattık. Şimdi tekrar sizlerde bilin, tekrar bu alanlarda fiyat güncellemesi yapıyoruz, yeni fiyat güncellemesi yaparak insanlara kendi arazilerinin değerlerini vereceğiz, bu alanın kısa zamanda kamulaştırmasını yapıp 2. etap inşallah devreye girecek, yatırımcılar da bunu bekliyor. Burada en büyük eksiğimiz, bu anlamda arkadaşımıza teşekkür ediyorum, genç bir arkadaşımız müdür olarak geldi, bizim hepimizin oy birliği ile geldi, Çağrı ismindeki kardeşimiz. Tüm meclis üyelerinin, müteşebbis heyetteki üyelerin, oy birliğiyle geldi. Çalışmaları yapıyor, eski arkadaşımız da danışmanlık yapacak. Arıtma tesisimiz devam ediyor, orada. Hızlı geçeyim bunları. Yalnız şurada esas yapmamız gereken bu fotoğrafın esprisiydi. Şimdi Muzaffer Bey Milletvekili değil, veyahut ta şu anda aday değil en azından ama bu meclis şuna karar vermeli, yardımcı olmalıyız, bırakın arkadaşlar bakın hepimiz bir siyasi parti üyesiyiz, hepimiz. Ama Salihli Belediye Meclisi farklı bir yer, hadi gelin doğalgazı Salihli'ye kazandıralım yarın. Ya ben kendimi yırtıyorum hadi ya... Hadi hep beraber getirin arkadaşlar, getirelim. Yani bunun Allah aşkına siyasi bir tarafı neresi var ya? Sen getirsen ne olacak, ben getirsem ne olacak. Herkes biliyor ki bu devletin işi, devlet bize bu kapıyı açarsa, yönetmelikte değişiklik yaparsa, elektrik faturalarının %60 ını aşağıya çekerse biz bu işi başaracağız. Sanayi ayakta, bak sanayici, ben önümüzdeki on beş gün içerisinde tüm Salihli'deki sanayiciyi toplayacağım, Vali Beyde gelecek, Kaymakam Beyle birlikte sizlerin de katılımıyla, temsilcilerin de katılımıyla onlarla bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Onlardan da bir ses çıksın. Hadi işte siyaset başladı, seçimler başladı, Cumhuriyet Halk Partisinden 2. sırada, AK Parti seçime girecek, MHP seçime girecek, hepiniz alandasınız. Hadi arkadaşlar şu ilçe başkanlarını bir sıkıştıralım da yalan yanlış bir şeyler söylemesinler artık. Yani hep beraber bakın ben Salihli halkı adına yalvarıyorum herkese, başka bir şey demiyorum. Bilhassa sen bunu yapacaktın, edecektin girmiyorum o tarafa, biz beraber hallederiz bunu, Ak Partili meclis üyesi arkadaşlarım biz bunu beraber hallederiz. CHP sizde katılın hep beraber halledelim, tek yumruk olalım bu işlerde, Salihli'nin menfaati olan işlerde tek

20 - 20- yumruk olalım arkadaşlar. Orayı Mustafa uğur OKAY yaptı, bilmem kaç yeri bilmem kim yapmış, orayı Zeki KAYDA yaptı, ne fark edecek ki. Geldik ben 15 yıl yapacağım hiç Koray bakma. Evet kaprisimiz yok diye de ısrarla söylüyorum. Tabi 7 Haziran geldi, onu toplum bilecek ama yedi Haziran'a kadar diyorum ben, 7 Haziran'a kadar süreci diyorum. Tam siyasetin cafcaflı olduğu dönem, yapacağız, edeceğiz, hadi gelin, yapın, beraber yapalım, dosyasını hazırladım, AK Parti'ye verdim MHP'li vekillere de verdim. Değerli arkadaşlarım Salihli'nin kurtuluşu olan bir olaya daha imza attık. Bu belediye attı bakın, bu belediyedeki meclis üyeleri attı, bu ekibin içerisinde arkadaşlarımız var, Müdürlerimiz var, tarıma dayalı organize sera bölgeleri, sayın valimize gide gele, gide gele ikna ettik. Kaymakam Beyin başkanlığında burada bir ekip oluşturduk. Salihli belediyesinin Başkan Yardımcısı, Müdürleri, İlçe Tarım Müdürü bir ekip oluştu, bu çalışmalar, dördüncüsü, beşincisi Salihli'de Vali Beyin başkanlığında yapılıyor. Ne yaptık? Alanları taradık, birçok alanda hazine yeri ve belediye ait olan yerleri tespit ettik. En son şurada karar kıldık. Taytan - Durasıllı'da dönümlük bir arazi var. Orada da bir tane kuyu var, kuyu kapatılmış, şirketlerden alınacak, bu çalışma şu anda bu safhada. Ancak Büyükşehir'de işin içerisine girdi, biz öyle veya böyle bakın, öyle veya böyle bu beş yıllık süreçte bunu başaramazsak, Valimiz ve bizler çok kararlıyız. Yine burada da hepimiz ayni görüşte hareket etmeliyiz. Seraya mutlaka bizim Kurşunlu Kaplıcalarımızdan veyahut da bu doğadaki sıcak suyla seracılığı inşallah başaracağız. Büyükşehir'i ikna ettim, Büyükşehir hiç olmadığı takdirde 100 dönümlük bir arazi üzerinde dört tane veya beş tane sera yapmayı kabul etti. Bir seranın metrekare maliyeti altı Euro muydu Yalım? 60 Euro, evet. İşte hep beraber inşallah bunu da yapacağız. Bu çalışmalar devam ediyor, ekiplerle. Hayvancılık, bir müdürlük oluşturduk, bu meclisten geçti yine, Kırsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü, başına da şu anda bir arkadaşımız gelecek. Taytan da Ali GÜRSOY güzel bir şeye imza atmış, hep söyledik, devam ettirdik. Bu alanı genişlettirdik arkadaşlar, altyapılarını geliştiriyoruz. Talep de var. Şu anda bu alanlara devam ediyoruz. Tarımsal sulamaları Salı günü Manisa'daki mecliste büyük ihtimalle yine geçmeyecek, vermeyecekler bize yine ancak protokol ile tane tarımsal sulama pompasını önümüzdeki hafta üzerimize alacağız. Salihli Belediyesi olarak köylümüze inşallah bedeli çok az değerde suları bir an önce vereceğiz. Kurşunlu Kaplıcalarını gördünüz gerekçelerini anlattım. Bizim Ev sosyal Tesislerini de arkadaşlar biraz önce geçtik. Evet sunumumuz bu kadar, kısaca da arkadaşlarımızın sorduklarına şöyle bir değinerek geçeyim. Taşınmaz malların değeri, gerçekten biraz önce söyledim, Cumhuriyet Halk Partisinden arkadaşlarımız da söyledi. İşçi çıkışlarını gördü arkadaşlarımız, 17 tane işçiyi çıkarmışız. Diğerleri hepsi kapatılan kısımların arkadaşlar, bir çoğunu da aldık. Kurşunlu Kaplıcalarındaki yanlışlığı Serra ile ayırarak kaldırdık, ayırarak... Şahsı adına söz alan üye Koray KAPLAN; Başkanım, ona girebilir miyim? O dönemde herhalde Park Bahçeler Müdürümüzde burada herhalde biliyordur, serada çalıştırılan ekstra işçilerin o dönemdeki Gümüş Çayı rekreasyon alanında görevli olduğu da kayıtlıdır, başkanım. Belediye ve Meclis Başkanı Zeki KAYDA; Şimdi bütçesinden bahsediyoruz. Şahsı adına söz alan üye Koray KAPLAN; Bu bütçeyi çalışan işçilerin... Belediye ve Meclis Başkanı Zeki KAYDA; Hayır, hayır yerden demiyorum, bütçesinden bahsediyorum. Bugüne kadar bu bütçe Kurşunludan gitmiş, Kurşunlunun bütçesinin içerisinde görünmüş. Biz serayı Kurşunlu bünyesinden aldık. Kurşunluyu C/12 normunu ayarlarken burada Sağlık Müdürlüğüne bağladık Kurşunluyu, diğer serayı da Park ve Bahçelere bağladık arkadaşlar. Spora destekten bahsediyoruz. Meclis üyelerine mesaj gönderiyoruz arkadaşlar, evet köprü yıkımları içia.gönderdik ama gelen olmadı. Asfalt çalışmalarımız da devam ediyor. Kimseye hakaret etmiyoruz. Mustafa Beyi seviyoruz. Mustafa Beye ben farklı bir şekilde hitap ediyorum. Onun içinde hiçkimse üzülmesin, Mustafa Beyi rencide edecek /bir terbiye d şında da nezaketsizlik göster ü A

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

T.C. SALİHLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. SALİHLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 2015/61 Karar Tarihi 09/04/2015 Konusu Evrak No Geliş Tarihi 718758 Saat MECLİS KARARI Evrak Dairesi YAZI İŞLERİ MUDURLUGU Kesinleştirme Tarih 14/04/2015 1-06.04.2015 tarihli birleşimde İmar Komisyonuna

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihi Perşembe

Detaylı

Kesinle$tirme Tarih 00/12/2014

Kesinle$tirme Tarih 00/12/2014 Karar No 2014/158 Karar Tarihi 02/12/2014 Evrak No Geli Tarihi 6K1842 25/11/2014 Tekrar Gorii^ulecek mi? H - 1 - T.C. SAUHLi BELEDIYESi MECLISKARARI Evrak Dairesi PLAN PROJE MUDURLUGU KALEMi Toplu Konut

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Erenler Mahallesi 1085 Sokakta Bulunan Parka İsim

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 11. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 11. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu:2015 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 11. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Temmuz Ayı

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

- Arıtmaların yeri kamu arazisidir bunda indirim yapamayız dediler.

- Arıtmaların yeri kamu arazisidir bunda indirim yapamayız dediler. ÜYELERİMİZE DURURU Milas Belediye Başkanı Sn. Muhammet TOKAT tan 12 gündür randevu almak için çok uğraştık. Ahmet BENCİK hergün Başkanın sekreterine arıyarak randevu saati almaya çalıştı ve randevu alarak

Detaylı

HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ

HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen seçimler ile Bodrum Şöförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanı seçilen Hasan Kablı, Aytekin Çanakcı dan

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 01 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Mustafa TOKSÖZ - İsmail KAHYA- Doğan SAYDAM- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C. SALİHLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Konusu. Kesinleştirme Tarih 11/09/2015

T.C. SALİHLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Konusu. Kesinleştirme Tarih 11/09/2015 Karar No 2015/103 Karar Tarihi 07/09/2015 Evrak No Geliş Tarihi 762625 28/08/2015 Evrak Dairesi PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ Konusu Saat Kesinleştirme Tarih 11/09/2015 Şehir imar planında Şehitler Mahallesi

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI- 21 : 2011 Yılı Mart ayı Meclis Karar Özetlerinin

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1-2014 Yılına Ait Denetim Komisyonu Raporu 2- Seçimlerin

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR: PLANLARI TAMAMLADIK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR: PLANLARI TAMAMLADIK MUĞLA BÜYÜKŞEHİR: PLANLARI TAMAMLADIK Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum muhtarlarıyla buluştu. Bitez deki Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA (İl Özel İdarelerinin Tasfiyesi Gereği) ESKİŞEHİR VALİLİĞİ NCE OLUŞTURULAN DEVİR, TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 12

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Ekim 2015 Perşembe günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 2016 ARALIK AYI 1.BİLEŞİM 1. OTURUM MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 115: Gündemin birinci maddesi; Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; İNCESU BELEDİYESİ

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum.

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum. Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri Bandırmalıların güveni ve desteği ile göreve gelen bu yüce meclis, halkımıza ve bu güzel kente hizmet yolunda bir yılı geride bıraktı. Geçen bir yıllık sürede, kentimizin

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler

Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler A. İlk Hafta (7 gün) İçinde Yapılacak İşlemler 1. İl/ilçe seçim kurulundan mazbata alınır. 2. Önceki Başkan ile devir teslim töreni

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

T.C. TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No : 40 Konusu : SÖZLEŞME Karar Tarihi : 03/06/2014 Saati : 11:40 Evrak No : 504 Dönemi : Haziran 2014 Geliş Tarihi : 30/05/2014 Toplantı No : 1 Dairesi : İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. Birleşim

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ KASIM - SAAT : 11.00 KARAR NO 132-133- 134-135- 136-137- 138 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.02.2016 Kararın Nosu : 28 Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tenis kortu alanı dışında kalan kısımların Büyükşehir Belediyesine devrinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

Detaylı

Bu itibarla dilekçi iddialarının kabulü ile 870 sayılı ilamın 6.maddesi ile 1.038.500.000 liraya ilişkin verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,

Bu itibarla dilekçi iddialarının kabulü ile 870 sayılı ilamın 6.maddesi ile 1.038.500.000 liraya ilişkin verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA, Temyiz Kurulu Kararı Saymanlık Adı : Rize Belediye Saymanlığı Yılı : 2003 Dairesi : 2 İlam No : 870 Dosya No : 29404 Tutanak No : 30137 Tutanak Tarihi : 06.05.2008 Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar'da her gün 800 kişiye iftar Karabağlar Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün 4 noktada,

Detaylı

Tarihi. Özü KARAR. Mazeretsiz katılmayanlar :----- Necmettin ÖZCAN ve Bülent GÜDE

Tarihi. Özü KARAR. Mazeretsiz katılmayanlar :----- Necmettin ÖZCAN ve Bülent GÜDE Tarihi Saat 14.00 07.04.2016 Sayısı 19 4 Özü Meclis katipi Seçilmesi 2 (İki)Asil 2 ( İki) Yedek ( Gizli Oyla) Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis 2 Başkan vekili Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri, Cumali

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 169 Pafta, 2243 ada 4 parsel ve 2648 (E:2240) ada 293 (E:292) 265 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı 5608,73 plan işlem numaralı 26.09.2016 onanlı 1/1000 ölçekli

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 1: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 1: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 1: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI- 2: 2015 Yılı Mart ayı meclis karar özetlerinin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 46 KARAR 46- İlçemiz, Sıra Mahallesi 2150 ada 7 parselde bulunan trafo yerinin değiştirilmesi Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İzmir İl Tesis Müdürlüğünün 04.01.2013 tarih 273 sayılı yazısı

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

w w w. m u s. b e l. t r

w w w. m u s. b e l. t r Kızıl ziyaret ve Kaniya Dengi kaynaklarından 6 kilometre çelik boru döşendiği ve 5 adet kapitaj yapıldığını ifade eden Başkan Necmettin Dede, ayrıca Erikli Bağı ve Kumluk mevkiinde de 3 adet kapitaj yapıldığını

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 23 Mevcut Yaşar KESKİN- Mustafa ÖZDEMİR- Feruze DUMAN-İsmail KAHYA- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile 2017

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bakım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanarak dünya standartlarında bir tesis haline getirilen Bodrum Belediyesi

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6 I TARİHİ 05.04.2011 NO 6 KONUSU BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ (KİRALAMA GAYRİMENKUL SATIŞI) Gündem Maddemin Üçüncü Maddesi olan Belediyemize ait bazı Gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılabilme

Detaylı

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE 10-16 ZAM Milas Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. Buna göre işçilere yüzde 10 ila 16 arasında zam verildi. Milas Belediyesi ile

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. SALİHLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Evrak Dairesi. Saat. Kesinleştirme Tarih 07/01/2017

T.C. SALİHLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Evrak Dairesi. Saat. Kesinleştirme Tarih 07/01/2017 Karar No Karar Tarihi Evrak No Geliş Tarihi Tekrar Görüşülecek mi? 2017/2 T.C. Evrak Dairesi 03/01/2017 Konusu H Saat Belediyemize ait Büfe,Çay Bahçesi Kafeterya, Otopark, Depo, Mesken ve Dükkan vasfındaki

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 14/10/2014 tarih ve 316 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI KONU : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem TOPLANTI YERİ : Özel İdare İş Hanındaki İl Genel Meclisi Salonu. TOPLANTI

Detaylı

Belediye Sosyal İşletme Tesisi için Bütçe İçi İşletme Kurulmasına.

Belediye Sosyal İşletme Tesisi için Bütçe İçi İşletme Kurulmasına. Tarihi 41 Belediye Sosyal İşletme Tesisi için Bütçe İçi İşletme Kurulmasına. Belediye Başkanı Yakup SAMANGÜL Başkanlığında, den; Ahmet Ayhan YILDIZ Hakkı ERDOĞAN-İsmail DENİZERİ 5393 sayılı Belediye Kanunu

Detaylı