1, Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Cumhuriyet Halk Partisi? Grubu adına söz alan üye Mesut CEYLAN: Başkanım okunmadan görüşmelere geçebiliriz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1, Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Cumhuriyet Halk Partisi? Grubu adına söz alan üye Mesut CEYLAN: Başkanım okunmadan görüşmelere geçebiliriz."

Transkript

1 Karar No 2015/63 Karar Tarihi 09/04/2015 Evrak No Geliş Tarihi Tekrar Görüşülecek mi? H Evrak Dairesi Konusu Saat Kesinleştirme Tarih 14/04/2015 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi. BELEDİYE BAŞKANI Zeki KAYDA DİVAN KATİBİ :Beray ERİM.Zeyncl Abidin ALPASLAN MECLİS ÜYERLERİ :Zeki KAYDA.Zehra TİRYAKİ.Sabahattin TEKDAL.Yahm ŞENKAYA.Osman VURAL.Cevdet ZURNACI.Beray ERİM,Nuri KAYASeçil CAN.Hüseyın Emre EROL.Basri ERSOY,Yücel KAŞIKÇI.Gürol ERSOY,Hasan DORĞA,İsa YILDIRIM, Yunus CANDAN.Mustafa MERMİ.Cem YALVAÇ.Mesut CEYLAN.Murat GİRGİN.Koray KAPLAN.Zeynel Abidin ALPASLAN.Mehmet ÇAKIRMustafa BULUT.Mchmet ŞANVERVolkan GÖKMENERMevli PEHLİVAN.Alpaslan BALCI.Ferayi ASLAN.Abdülkadir AKKAPLAN.Cihan SARl(Katılmadı),Hidayet DENİZ(Katılmadı) GEÇİCİ DİVAN KATİBİ Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 09/04/2015 günü saat 'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 30 üyesinin katılımıyla toplandı. GÜNDEM MADDESİ: yılı faaliyet raporunun görüşülmesi. Yazı İşleri Müdürü Talat YILDIRIM: Başkanlık Makamına; 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunun 41.maddesinde; " Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamu oyuna açıklar..." 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunun 41. maddesine dayanılarak hazırlanan; "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin" 11.maddesinin 3.fıkrasında.. belediyelerin faaliyet raporları Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından belediye Meclisine sunulur denilmektedir sayılı Belediye Kanunun 56. maddesinde; Faaliyet raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna açıklanır" denilmektedir. Belediyemizin 2014 yılı faaliyet raporunun Nisan ayı Meclis toplantısında görüşülmesi için gereğini arz ederim. Mali Hizmetler Müdürü Belediye ve Meclis Başkanı Zeki KAYDA; Değerli arkadaşlarım faaliyet raporunu arkadaşlarım sizlere dağıttılar faaliyet raporunu üç-dört günlük süre içerisinde de bunları inceleme fırsatı bulundu. Yasa gereği ben sıraya iniyorum, vekil arkadaşımızı da buraya davet ediyorum. Buyurun Sabahattin Bey. (Meclis 1. Başkan Vekili Sabattin TEKDAL divandaki yerini aldıktan sonra.) Meclis 1. Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri iyi akşamlar. Malumunuz tarihli birleşimde incelenerek görüşülmesi için tarihli birleşimde görüşülmesine karar verilen 2014 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi için buradayız. Malumunuz az önce başkanımızın da belirttiği gibi faaliyet raporları 3-5 gün önceden meclis üyelerine dağıtıldığı ve inceleme zamanı olduğu için okunmadan, faaliyet raporunun okunmadan görüşülebilmesi için grupların görüşlerini alalım. Milliyetçi Hareket Partisi? Grubu adına söz alan üye Cevdet ZURNACI; Evet başkanım okumadan geçilsin çünkü çok uzun sürer. i f Meclis 1, Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Cumhuriyet Halk Partisi? Grubu adına söz alan üye Mesut CEYLAN: Başkanım okunmadan görüşmelere geçebiliriz. 1 -

2 Tî t -2- Meclis 1. Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma Partisi? Grubu adına söz alan üye Alpaslan BALCI; Uygundur başkanım. Meclis 1. Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Teşekkür ederiz. Bu durumda Salihli belediyesi 2014 yılı faaliyet raporlarının okunmadan görüşülebilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 30 oy. Kabul etmeyenler? Yok. Çekimserler? Yok. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Şimdi faaliyet raporunun görüşülmesi için önce muhalefetteki arkadaşlarımızın görüşlerine başvuracağız. Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanları ve meclis üyeleri şahsi eleştirilerini yapabilirler. Daha sonra da iktidardaki arkadaşlarımıza söz vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisinden.. Grubu adma söz alan üye Mesut CEYLAN. İktidar partisi önce onlar belirtse, biz olabilirdi başkanım. Meclis 1. Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; En son onlara verelim diye düşündüm. Teşekkür ederim. Grubu adına söz alan üye Mesut CEYLAN: Sayın Başkan, Belediye Meclisi'nin değerli üyeleri, basınımızın seçkin temsilcileri ve değerli konuklar Salihli Belediye Başkanlığı yılı faaliyet raporu ile ilgili görüşlerimizi belirtmek üzere CHP Grubu adına söz aldım. Herkese iyi akşamlar dilerim. CHP meclis grubu olarak 31. Mart 2015 tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a yönelik gerçekleştirilen terör eylemini ve Fenerbahçe Futbol takımını taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen, Trabzon'da gerçekleştirilen terör eylemini kınadığımızı, toplum olarak terör nereden ve kimden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun kınamak gerektiğini belirterek sözlerime başlıyor, İstanbul Çağlayan Adiyesinde ki terör eyleminde hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ' a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm hukuk camiasına sabırlar diliyoruz. Fenerbahçe Futbol takımını taşıyan otobüs şoförünü de acil şifalar diliyoruz yılı faaliyet raporunun ilk sayfalarında belediyenin yetki, görev ve sorumlulukları ile Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun ilgili hükümleri belirtilmiştir. Daha sonra idareye ilişkin fiziksel yapılar sayılmıştır. Fiziksel yapıların dökümünden Salihli belediyesinin önemli bir altyapısının olduğu anlaşılmaktadır. Büyükşehir yasası kapsamında Salihli belediyesine devredilen beldelere ait belediye tesisleri ve köylere ait yapılar ve köy ve beldelere ait taşınmazların listelerinden beldelere ait toplam ,35 metrekare yani 1401 dönüm, 1402 dönüme yakın, köylere ait toplam ,68 metrekare yani dönüm olmak üzere ,03 metrekare yani dönüm taşınmaz devri yapıldığı, Salihli Belediyesinin alt yapısının daha da güçlendiği anlaşılmaktadır. Köy ve beldelerden gelen borçların belediyeyi ekonomik olarak zorladığı tarafınızca belirtildi. Belediye Başkanı tarafından belirtildi. Ancak, köy ve beldelerden gelen taşınmaz mal varlığı listesinden, bu varlıkların değerleri, bu varlıklardan elde edilecek kira vs. gelirlerinin önemli miktarlar tutacağı anlaşılmaktadır. Salihli Belediyesine devredilen taşınmazların değerlerinin ve ekonomik getirilerinin Salihli Belediyesine yaklaşık gelen borç miktarı olarak belirttiğiniz lo.ooo.ooo.tl'nin çok üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Faaliyet Raporunun 13 sayfasından Salihli Belediyesinde 330 tane motorlu araç ve 47 tane iş makinesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda Salihli Belediyesinin motorlu araç ve iş makineleri açısından da, çevre belediyelere göre çok iyi durumda olduğu anlaşılmaktadır. Faaliyet Raporunun 14. sayfası ve devamından, Salihli Belediyesinde 171 kadrolu memur, 7 sözleşmeli personel ve 174 kadrolu işçi olduğu, toplam 352 kadrolu personel olduğu, hizmet alımı ile çalışan personel sayısının aylara göre arasında değiştiği, aylara göre Salihli Belediyesi'nde çalışan sayısının kişi arasında değiştiği anlaşılmaktadır yılı Faaliyet Raporunda, 396 kadrolu personel olduğu, hizmet alımı ile çalışan personel s sayısının aylara göre kişi arasında değiştiği, belediyede toplam çalışan sayısının aylara göre de kişi arasında değiştiği anlaşılmaktadır yılı sonunda personel sayısının fazla olduğunu gerekçe g<

3 -3- çalışan bir kısım personelin sözleşmesini yenilemediniz. Ancak belediyenin bir kısım birimleri Manisa Büyük Şehir Belediyesine devredilmesine karşın, Salihli Belediyesinde toplam çalışan personel sayısında bir azalma olmadığı, çıkarılan işçiler yerine yeni işçiler alındığı anlaşılmaktadır. Bu durum belediyede istihdam edilen personel sayısının fazla olduğu gerekçeniz ile çelişmektedir. Belediye Bütçesindeki kısıtlamalar nedeni ile boş kadrolara eleman alınamaması nedeni ile hizmet alımı ile personel alınması belediyelerin önemli bir sorunudur. Genel yönetimin bu durumu göz önüne alarak, belediyelerin ihtiyaçları olan elemanları kadrolu olarak alabilmelerini temin için düzenleme yapmalıdır. Aksi halde, kısa bir zaman sonra belediyeler kadrolarında yönetici yapacak eleman bulamama gibi durumlarla karşılaşacaklardır. Faaliyet Raporunda Mali Bilgileri içeren 23. sayfa ve devamından ve 2014 yılı Denetim Komisyonu Raporundan, 2014 yılı net tahsilatın ,68.TL., harcamaların da ,61.TL. olduğu, bütçe denkliğinin ,00.TL. borçlanarak sağlandığı anlaşılmaktadır yılı Faaliyet Raporundan net tahsilatın 69, ,33 TL. harcamaların da ,91. TL. olduğu net tahsilat ile harcamalar arasındaki farkın Arıtma Tesisi ile ilgili İller Bankasından borçlanarak bütçe denkliğinin sağlandığı anlaşılmaktadır. Salihli Belediyesinin gelirlerinin önemli bir kısmı Manisa Büyük Şehir Belediyesine devredilmesine karşın 2014 yılında elde edilen tahsilatın 2013 yılından yaklaşık ,00.TL. noksan olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum da Salihli Belediyesinin kurumsal yapısının güçlü olduğunu, ekonomik yapısının güçlü olduğunu göstermektedir. Faaliyet Raporunun 18. sayfasında sunulan hizmetler bölümünde, içme ve kullanma suyunun düzenli sunumunun sağlandığı, hava kirliliğini önlenmesi ve temiz çevre yaratmak amacıyla başlatılan Jeotermal Enerjisi İle Konut Isıtma Projesinde konuta eşdeğer ısıtma sağlandığı, Gümüş Çayı Rekreasyon alanının Büyükşehir' e verilerek prestij park için çalışmalar başlatıldığı, tiyatro, halk müziği, sanat müziği, modern bale ve dans kurslarının devam ettiği, Himaye-i Eftal binasında resim, heykel ve el sanatları sergilerinin düzenlendiği, Şehir Hamamının Türk Hamamı olarak hizmet verdiği, 2015 yılı ocak ayında Değişimin Habercisi Salihli isimli aylık dergi çıkarıldığı, Belediye Spor Evinde spor hizmetlerinin sunulduğu, 2 adet çamaşır yıkama evinin hizmet verdiği, üretici kadınların el işlerini Kurşunlu'da kendilerine ayrılan stantlarda sergileyip satabildikleri, muhtaç vatandaşlara gıda yardımı için "Gıda Market" çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu, Dedetaşı Mahallesinde dokuma kurslarının devam ettiği, Sosyal Market' in 2. şubesinin Avar Caddesinde açıldığı, Ruhsat ve Denetim işlerinin, Sağlık Müdürlüğü kapsamında gıda kontrollerinin ve sağlık hizmetlerinin, mezarlık ve defin işlemlerinin, Temizlik işlerinin devam ettiği, Köy ve beldelere de temizlik hizmetlerinin götürüldüğü, Zabıta Müdürlüğünün görevlerini yaptığı, kaçak yapılaşma ile mücadele edildiği, İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili toplantıların düzenli yapıldığı, amatör sporun desteklendiği belirtilmiştir. Faaliyet Raporunun Hizmetler Bölümünde belirtilen hususlara bir diyeceğimiz yoktur. Salihli'ye temiz içme ve kullanma suyu temini önemli bir konudur. Jeotermal ile ısınma konusu yaygınlaştırılmalıdır. Bunun ile ilgili olarak, yeni jeotermal kaynakların bulunması için çaba gösterilmeli ve yeni kuyular açılmalıdır. Gıda marketin bir an önce faaliyete başlamasını dileriz. Salihli halkının kültürel düzeyi, çevre ilçelerden ileri düzeydedir. Bu nedenle kültürel faaliyetler Salihli için çok önemlidir. Bu faaliyetlerin artırılarak devamın dileriz. Kaçak yapılaşma ile ilgili olarak şu hususları belirtmek isterim. Salihli'de yapılar büyük oranda ruhsat alınarak yapılmaktadır. Ancak yapı ruhsatı ya da oturma ruhsatı alındıktan sonra, alınan ruhsat dışında yapılara ekler yapılmaktadır. Bu eklerin en çirkini, saç çatı yapmak biçiminde olmaktadır. Bu eklerin en çirkini, kafe, lokanta, pastane ve kahvehane olarak işletilen işyerlerinin kaldırımları camla, naylon örtü ile ya da belli korunaklarla kapatması biçiminde olmaktadır. Bu kullanım biçimlerine sözü edilen işletmelerin bulunduğu kat malikleri de karşı çıkabilir. Bu plana aykırı eklentilerin kaldırılmasını temin edebilir. Ancak, kaldırımların <

4 - 4- biçimindeki ek yapılara Belediye görevlilerinin şikayet beklemeden müdahale etmeleri gerekir. İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili toplantıların düzenli yapılması önemlidir. Bu konuda uygulamada, meydana gelen iş kazaları ile ilgili açılan davalarda, işveren olarak belediye, iş güvenliği önlemini almamaktan ötürü kusurlu sayabilmekte ve tazminat ödemesine hükmedilmektedir. Ödenen tazminatlar önemli miktarlardadır. İş Güvenliği önlemleri içersinde işçilere "İş Güvenliği Önlemleri İle İlgili eğitim verilip verilmediği" de vardır. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimlerinin düzenli yapılması yanında, amirlerin İş Güvenliği önlemlerini almakta ve uygulamakta titiz davranmaları gerekir. Amatör spora desteklerinde devam etmesini dileriz. Sayın Başkanım belediyedeki 1 yıllık icraatınızı anlattığınız toplantıda çeşitli eleştiriler yaptıktan sonra "Salihli'de son 10 yılda ne yapıldı. Ben söyleyeyim. Hayvan barınağı yapıldı. Hayvan pazarı, arıtma tesisi (17 milyon borç), kamyon garajı temeli atıldı borç Zeki Kayda'nın, Gümüş Çayı Cafe temeli atıldı, borç Zeki Kayda'nın oldu, herkes elini vicdanına koysun" dediğiniz basında yer aldı. Gerçekten herkes elini vicdanına koysun. Sizde elinizi vicdanınıza koyun. Sizin önceki dönemdeki yatırımları küçümseyen beyanınızı görünce, 2014 yılında Salihli Belediyesinde ne yapılmış diye merakla 2014 yılı yatırım faaliyetlerine baktık. Faaliyet Raporunda 2014 yılında yapılan yatırım faaliyetleri 4 sayfada sayılmıştır yılı Faaliyet Raporunun 25. sayfasında Yatırım Faaliyetleri Bölümünde, Jeotermal Müdürlüğünde yapılan faaliyetler anlatılmıştır. Ancak Jeotermal ile ilgili hiç bir temel yatırım yapılmadığı anlaşılmaktadır. Fen İşleri Müdürlüğünün şehir içersinde m2, mahallelerde m2 asfaltlama yaptığı, camilerin tadilat işlerinin yapıldığı, Zafer Mahallesinde kuran kursunun tadilat ve bakım işi yapıldığı, 3 mahalle muhtarlık binası yapımına katkıda bulunulduğu, Emirhacılı ve Durasıllı Semt Spor sahalarının elektrik tadilatı yapıldığı, çimlerinin boyandığı, Çaltılı, Şirinyer, Çayköy ve Delibaşlı ve Pazarköy mahalleleri camilerinin tadilatları yapıldığı, Mersinli, Yılmaz, Kapancı, Kabazlı, Çavlu, Mersindere Sart Mahalleri okulları ile ilgili tadilatların yapıldığı, Şehitler Mah. Park Caddesi 151 ada 6-7 parseldeki tescilli binanın restorosyon işinin yapıldığı, Park Bahçeler Müdürlüğünce de değişik parklarda iyileştirmeler yapıldığı, Yörük Mahallesi sokakta bulunan m2'lik park alanın tamamlandığı belirtilmiştir. Salihli Belediyesinin 2014 yılındaki yatırım faaliyetlerinde yapılanlar bunlardır. Bu yapılanların içersinde küçümsenen hayvan barınağı, hayvan pazarı, kamyon garajı, Gümüş Çayı Cafe ve arıtma tesisi boyutunda bir yatırım olmadığı, 2014 yılında Belediye Başkanlığınız döneminde 1500 m2' lik park dışında kalıcı bir yatırımın olmadığı anlaşılmaktadır. Salihli Belediyesinin 2014 yılında ,68.TL tahsilat yaptığı, ,61.TL harcama yaptığı göz önüne alındığında, Faaliyet Raporunun yatırımlar kısmında yer alan hususların çok az olduğu, Salihli Belediyesinin 2014 yılında mevcutları üzerine eklediği fazla bir şey olmadığı, tuğlanın üzerine bir tuğla daha konulmadığı, kalıcı bir yatırım yapılmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle iken, önceki dönemi başarısız göstermeye yönelik söz ve eylemler anlamsızlaşmaktadır. Ayrıca şu hususu da belirtmek isteriz. Kurumların sürekliliği vardır. Kurumların bu süreklilik içerisinde alacak ve borçları olabilir. Bu durum göz önüne alınmadan kalan borçların Zeki Kayda'ya bırakıldığı beyanı en azından şık değildir. Kimse sizin şahsınıza borç bırakmadı. Borç var ise Salihli Belediyesinin borcudur. Salihli Belediyesine bir gün Cengiz Tunç, bir gün Zafer Keskiner, bir gün Mustafa Uğur Okay, bir gün Zeki Kayda, başka bir gün de başka bir kişi başkan olur Belediyenin, başkanlığınız döneminde bir borcu olur ise, bu borç sizin değil Salihli Belediyesinin borcudur. Kaldı ki, önceki dönemden sizin döneminize kalan borç miktarını ,34TL. olduğunu, bu borcun tamamının Su ve Kanalizasyon ile ilgili olmasından ötürü Büyük Şehir Belediyesine devredildiğini Belediye Meclis'inde siz belirttiniz. Sizin beyanınızdan, Salihli Belediyesinin İller Bankasına borcu olan ,34.TL.' nin tamamı Manisa Büyük

5 -5- Kamyon Garajı ve Gümüşçayı Cafe'sinin devam eden inşaatları ile ilgili yapılan ödemeleri şahsınıza bırakılan bir borç olarak nitelendirmeniz şık değildir, şık olmamıştır. Görüşme konumuz Salihli Belediyesinin 2014 yılı Faaliyet Raporudur. Ancak, sizin kamuoyuna ve basına yansıyan önceki Belediye başkanı Mustafa Uğur Okay'ın başkanlığı dönemini belirterek 10 yılda yapılanlar bunlar demeciniz nedeni ile şu hususları belirtme zorunluluğu duyduk. Bırakın 10 yılı sadece 2013 yılında Mustafa Uğur Okay'ın Başkanlığı döneminde yapılanlar 2013 yılı Faaliyet Raporunda 24 sayfada sayılmıştır dekiler 4 sayfada. Geçen dönemde, Belediye Başkanı Mustafa Uğur Okay, her yıl yapılan faaliyetleri bir gezi ile Meclis üyelerine gösterirdi. 5 yıl boyunca bu devam etti. Her yıl saat, her yılda bir gün saat: 10 sıralarında başlayan gezi saat 'ye kadar sürdü. Bu gezilerde Salihli Belediyesinin o yıl yaptığı faaliyetlerin, belirttiğiniz gibi hayvan barınağı, hayvan pazarı ve kamyon garajı ve arıtma tesisinden ibaret olmadığını, Salihli'nin Su ve kanalizasyon alt yapısının büyük oranda değiştiğini, Salihli'de çürümüş kiremit ya da beton künklerden oluşan su ve kanalizasyon borularının değiştirildiğini, kanalizasyonun içme suyuna karışmasının önlenerek musluklardan su içilebilir hale getirildiğini, Salihli'de taşkın olaylarının en aza indirilebilmesi için dere ağızlarına şeddeler yapıldığını,, Kocaçeşme Mahallesi Acısu Sokağa taşkın önlenmesi için boru döşendiğini ve parka taş döşemesinin yapıldığını, Salihli'de Çiçek Caddesi, Ferah Caddesi, Şüheda Caddesinin Yerliler Camisine kadar olan kısmı, Atatürk Caddesinin belli kısımları, Kurudere Caddesinin elektrik ve telefon şebekelerinin yer altına alındığını ve parka taşla döşendiğini, değişik meydanların açıldığını, bu meydanlara heykeller dikildiğini, Sarıpınar, Gaffar Okkan, Barış Mahallelerinde yapılan 10 adet köprü ile şehre bağlandığını, yeni spor alanları yapıldığım, mevcut spor alanlarının iyileştirildiğini örnek olarak Ali İhsan Karayiğit futbol sahası suni çim yapıldığını ve ışıklandırdığını, Belediye Spor tesislerinin yapıldığını, Namık Kemal Mahallesine spor evi yapıldığını, yeni parklar açıldığını, engelliler parkı yapıldığını, Karaağaç ve Çakallar mezarlıklarının yapıldığını, 4 adet jeotermal kuyusu açıldığını, bu sadece 2013 d3 dahaöncesinde 7-8 tane daha kuyu açıldı. Temizlik işleri kalitesinin artırıldığını, abone sayısının artırıldığını, Jeotermal hizmetlerinin kalitesinin artırıldığını, abone sayısının artırıldığını, bir çok ihata duvarı yapıldığını, Temizlik İşleri Şantiyesi, şehir içi minibüsçüler durakları, şehir içi bekleme durakları yapıldığını, Sebze ve Meyve halinde iyileştirmeler yapıldığını, Şehir hamamı, Himaye-i Eftal ve Müdüre Hanımın evlerinin restorasyonunun yapıldığını, otoparklar açıldığını, bizim ev ve Kurşunlu Tesislerinde yenileme çalışmaları yapıldığını, Yeşilyurt Mahallesi altındaki yol, Yılmaz'a sanayi'den giden yol, Dedetaşı Mahallesini Kirveli Mahallesine bağlayan ana yola paralel yol, tren yolu boyunda üst Fevzi Paşa Caddesini İmam-Hatip tarafına bağlayan yol, Barış Mahallesinde Ana Yola paralel yoların kamulaştırmalar yapılarak açıldığını, E-96 yolu geçişinin örnek bir hale getirildiğini, Gümüş Çayı rekreasyon alanı çalışmaları yapıldığını, cami ve okulların tamiratları, bakımları ve iyileştirmelerinin yapıldığını, kültürel alanda Salihli Sempozyumu, semavi dinlerle ilgili sempozyum, şiir ikindileri gibi sürekliliği olan etkinliklerin yapıldığım, bir çok yayının yapıldığını, tüm bu faaliyetlerle ilgili günde bir ya da bir yatırımın temel atma töreni, ya da tamamlanan yatırımın açılışı ile ilgili olarak Belediye Başkanı Mustafa Uğur Okay Belediye Meclis üyelerini bu törenlere çağırdı. Tüm bu çalışmalara benim gibi geçen dönem Belediye Meclisinde görev alan Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımız, şimdide meclis üyesi olan arkadaşlarımız Nuri Kaya, Cevdet Zurnacı, İsa Yıldırım, Seçil Can, Hidayet Deniz 'de tüm bunlara tanıktır. Bu çalışmalar sırasında idari bir takım hatalar, görevli amir ya da memur arkadaşların bir takım hataları olmuş olabilir kişinin çalıştığı bir Belediye'de bir ya da bir kaç kişi yaptıkları iş ve işlemler sırasında hata yaptılar diye, yapılanları yok saymak etik değildir. Yapılanları takdir etmek, bu yapılanlardan yarım kalanlar, eksik olanlar var ise tamamlamak, üzerine ekler yapmaya çalışmak gerekir. Sizden önceki başkan Mustafa Uğur Okay dişine ielediye Başkanlığı yapmış, Turgut Uğursoy, İsm S #

6 - 6- Sarıgedik, Celal Aydınlıoğlu, Zafer Keskiner ve Cengiz Tunç'u ve daha önceki dönemlerdeki Belediye Başkanları'm da hayırla yad etmek gerekir. Salihli Belediyesinin kurumsal bir kimliği var ise, çevrede örnek bir Belediye olarak gösteriliyor ise, bunda tüm Belediye Başkanlarının katkısı olduğunu unutmamak gerekir. Sizin sık dile getirdiğiniz ortak akıl bunu gerektirir. Ek olarak şu hususları belirtmek isterim. Faaliyet Raporunun 149 sayfasında Fen İşleri Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında belde ve yeni mahallelere 1255 km. stabilize yol düzenleme çalışması yapıldığı belirtilmiştir. Bu yapılan çalışmalar daha çok mahalle ve beldeler arasındaki yollar ile ilgilidir. Bir çok mahalle sakini, yapılan yol çalışmalarının greyder ve dozerle yolların düzeltilmesi biçiminde olduğunu, bu düzeltmelerin yağmur yağınca hemen bozulduğunu, düzeltmelerin kalıcı olmasının sağlanması için yolların sanat eserlerinin yapılması ve malzeme dökülerek iyileştirilmesini talep etmektedirler. Bu talebi size iletiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde yolların bakımının belirtilen biçimde yapılmasını dileriz. Faaliyet Raporunda Kurşunlu Kaplıcalarında A tipi evlerde %47, B tipi evlerde %85 ve C tipi evlerde %35 olarak belirtilmiştir, doluluk oranı. A ve C tipi evlerde önceki yıllarda da doluluk oranı düşüktür. Bu evlerde de doluluk oranını artırmak için tanıtım ve kapmayalar yapılmalıdır. Bu vesile ile Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği'nin, Salihli'de bulunan engelli aileler gibi Kurşunlu Kaplıcalarından yararlanma istemleri vardır. Derneğin bu istemini de size iletiyoruz. Faaliyet Raporunda, Bizim Ev Tesislerinin yaklaşık ,00.TL. zarar ettiği anlaşılmaktadır. Bizim Ev Tesisleri Salihli'nin ve Salihli Belediyesinin güzide bir mekanıdır. Burada meydana gelen bir takım olaylar nedeni ile Salihli'lerin buraya ilgisinin azaldığını öğrendik. Bizim Ev Tesislerinin güzide olma vasfının korunmasını dileriz. Faaliyet Raporunun 103. sayfasında Sağlık İşleri Müdürlüğü faaliyetleri belirtilmiştir. Bu faaliyetlerin önemli olduğu tartışmasızdır. Bu hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesi için, önceden olduğu gibi 1 adet doktor çalıştırılmasının verimi artıracağı kanısındayız. Belediye Kütüphanesinin kaldırılarak Yılmaz Belediyesi deposuna kaldırıldığını öğrendik. Belediye binasının uygun bir yerine kütüphanenin yeniden açılmasını ve depodaki kitapların yararlanılabilir hale getirilmesini dileriz. Mezbahanın özelleştirilmesinden sonra arıtma tesisinin elektrik gideri nedeni ile çalıştırılmadığı, bu nedenle çevrede koku oluşturulduğu şikayeti vardır, çevredekilerden. Mezbahadaki arıtma tesisinin çalıştırılmasının temin edilmesini dileriz. Sonuç olarak, Salihli Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunda belirtilenlerden, su, jeotermal, temizlik, imar, planlama, zabıta hizmetleri gibi hizmetler ile kültürel faaliyetlerin ve sosyal yardım hizmetlerinin yürütüldüğü, belediye hizmetlerinin köy ve beldelere ulaştırılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu hizmetleri yürütmeye çalışan size ve ekibinize ve Belediye çalışanlarına teşekkürü borç biliriz. Ancak, rutin belediye hizmetleri yanında, 2014 yılında kalıcı denilebilecek bir yatırım yapılmadığı, bir yatırım hazırlığı yapılmadığı da Faaliyet Raporundan anlaşılmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde sizden ve ekibinizden, rutin Belediye hizmetleri yanında Salihli'ye kalıcı yatırımlar da yapmanızı bekleriz. Herkese iyi akşamlar diler, saygılar sunarım. Meclis 1. Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Cumhuriyet Halk Partisi adına teşekkür ediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Ferahi Bey. Grubu adına söz alan üye Ferahi ASLAN; İyi akşamlar sayın başkanım. Meclis 1. Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; İyi akşamlar buyurun. Şahsı adına söz alan üye Nuri KAYA: Sayın başkanım divanın yerinde olması lazım. Meclis 1. Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Şu cihazın ışığını bir kapatalım da divan katibi arkadaşımız rahatsız oldu yerinden. Buyurun, buyurun ışıktan rahatsız oldu arkadaşımızda t ben söylemeyi unuttum r\

7 -7- Grubu adına söz alan üye Alpaslan BALCI; Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına 2014 yılı faaliyet raporuyla alakalı, 2014 yılı faaliyet raporu hakkında AK Parti Grubu adına meclis üyemiz Ferayi ASLAN bey söz alacaktır. Grubu adına söz alan üye Ferayi ASLAN; Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri öncelikle hayırlı akşamlar diliyor, saygılar sunuyorum. Bir önceki yılın faaliyet raporunun görüşülmesi konusu 1930 lu yıllarda çıkan 1580 sayılı belediyeler yasasının süre gelen bir uygulamasıdır. Başkan bir yıllık faaliyetlerini meclise sunar. Mecliste başkanın bu faaliyetleri konusunda kabul, ret veya çekimser oy kullanır, yani bir nevi not verir. Biz de bugün AK Parti Grubu olarak sayın başkanın, bir yıllık faaliyetleriyle ilgili olarak daha iyi olabilirdi notu yani çekimser oy kullanacağız. Asıl olan bizim vereceğimiz notlar değil, beş yıl süre ile sayın başkana ve ekibine Salihli' liyi yönetme yetkisini veren halkın sandıkta vereceği not, yani oydur. Halkımız çalışma ve hizmetlerden memnun olursa verdiği yetkiyi tekrar verebileceği gibi geri de alabilir. Sayın Başkan daha ilk meclis toplantısında ortak akılla birlikte Salihli için güzel şeyler yapmak istediğini ifade etti. Bu iyi niyetli yaklaşıma karşılık bizler de Salihli için yapılacak iyi ve güzel şeyler de yanında destek olmaya, yanlış olduğuna inandığımız konularda da karşı olacağımızı belirtmek isteriz. Başkanlık makamı, mazeret makamı olmamalı, çözüm makamı olmalıdır. Enkaz devir aldık, borç devir aldık edebiyatının halkta karşılığı yoktur. Belediye hizmetlerinde vizyon kadar kaynak yaratmak, kaynakları doğru ve verimli kullanmakta çok önemlidir. Kaynak kullanımıyla ilgili olarak bir örnek vermek gerekirse kurşunlu kaplıcaları bizim ev sosyal tesislerin durumuna bir bakalım. Kurşunlu Kaplıcaları Ocak 2014 de 10 kadrolu, 32 taşeron işçi, toplam 42 personel istihdam ediliyormuş. Aralık 2014 de 10 kadrolu, 62 taşeron hizmet alımı personel toplam 72 personelle, 30 çalışan fazlalaşmış bu süreçte. Bizim Ev ve Bizim Kafe Sosyal Tesislerinde Ocak 2014 te 4 kadrolu,32 taşeron toplam 43 personel var iken, Aralık 2014 te 4 kadrolu, 47 taşeron toplam 51 Personel, yani iki işletmede 38 personel istihdamı arttırılmıştır bir önceki yıla göre. Kurşunlu Kaplıcaları 2014 yılı zararı ,00 TL, eski para ile ,00.TL yılı Kurşunlu Kaplıcaları personel maaşları 1 trilyon 846 bin liradır. Yani Kurşunlu Kaplıcalarının toplam belediyemize yükü 2 trilyon 143.milyar liradır.. Bizim Ev Sosyal Tesisleri 2014 yılı zararı 282 milyar liradır yılı personel gideri 683. Milyar lirayı da eklersek 965 milyar lira belediyemize yük getirmektedir. İki tesisin toplam yükü 3 trilyon 108 milyar liradır. Belediyemiz bu tesisleri kiraya verse dört yılda 15 trilyon lira kasasında kalır ve bununla da bir çok hizmet yapılır. Vizyon kadar kaynak yaratmak ve kaynakların verimli kullanılması da çok önemlidir. Geçtiğimiz bir yıl Büyükşehir'le uyum süreci, köyden mahalleye, beldeden mahalleye dönüşen yerlerle ilgili yoğun bir yapılanma ve organizasyonla geçti. Önümüzdeki çalışma döneminin daha iyi geçeceği umuduyla sayın başkana çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yapılan hizmetlerde emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla. Meclis 1. Başkan Vekili Sabahattin TEKDAL; Teşekkür ederiz. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına faaliyet raporu hakkında sayın Belediye Başkanımız görüşecek. Gurup sözcümüz sizin adınıza biz başkanımıza sözü devrettik de kusura bakmayın. Grubu adına söz alan üye Cevdet ZURNACI; Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, CHP ve AK Parti'nin sorularına başkanım muhakkak gereken cevapları verecektir. Ben şöyle bir arkadaşlara bir şey anlatmak istiyorum, tabi anlayabilirlerse. Belediye el değiştirdiğinde yani gelen başkan, yeni gelen başkan ve ekibi bir sene içinde hiçbir şey yapmaz, sadece belediyenin rutin işlerini yapar. Bu genelde bütün belediyelerde böyledir. Temizlik yapar, park ve bahçelere bakar, rutin işleri yapar. Ne yapar? Yeni ekibini kurar ve çalışma yol arkadaşlarıyla beraber yeni bir ekip kurar, yola çıkar. Sayın başkanım ve ekibi seçim sırasında ziyaret ettiği köylerde, beldelerde gördü ki ne altyapı var, ne temiz su var, ne kanalizasyon var, ne yol var. Burada yaşayan insanlarda bizim insanımız, hiçbir şey yapılmamış. Bu köylerde yapılması gereken şeyler devletin göreviydi, hükümetin göreviydi. Hatta^e hatta Adala sayın

8 -8- belediye başkanımız burada arsenikli suyu yıllarca içmiş. Başkanım ise başladığının, işe başladığının ertesi günü ekibini köylere yollayarak yol yapımı, altyapı ve temiz su ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalara hemen başladı. Yüzlerce kilometre yol yapıldı. Hatta bini aşıyor. Bugün gazetede okudum. Adala'nın arsenikli suyu nihayet bitmiş, temiz su içmeye başlamışlar. Adala halkımız afiyetle sağlıklı suyunu içsin ve böyle 5-10 tane köyünde ihaleleri yapıldı, zannedersem. Ben burada başkanından temizlik işçisine kadar, yol işçisine kadar, bütün çalışan ekibe belediye meclis üyelerine kadar hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizi takip etmeye devam etsinler. Beş yılda çok güzel şeyler yapacağız inşallah. Halkımızda teveccühünü gösterecektir muhakkak. Teşekkür ederim. Meclis 1. Başkan Vekili Sabahattin TEKDAL; Teşekkür ederiz. Şahsı adına söz alan üye Ferayi ASLAN; Sayın başkan Belediye ve Meclis Başkanı Zeki KAYDA; Evet, değerli arkadaşlar, değerli sayın başkan... Şahsı adına söz alan üye Ferayi ASLAN; Sayın başkanım geçmeden önce bir yanlış bilgilendirmeyi düzeltmek için söz almak istiyorum. Meclis 1 Başkan Vekili Sabahattin TEKD AL; Buyurun Ferayi Bey. Şahsı adına söz alan üye Ferayi ASLAN; Şimdi, değerli arkadaşlar, değerli meclis üyeleri bu bir alışkanlık haline geldi, bir eleştiri olduğunda karşısında hemen şey yapma şeklinde, bir kere demokrasi kültüründe eleştiriyi, özeleştiriyi içtenselleştirmemiz, kabul etmeyi bilmemiz gerekir. Geçtiğimiz bir konuşmamdan sonra aynı şekilde sayın başkanda Adala ile ilgili yanlış bilgilendirme, kendisinin yanlış bilgilendirilmesinden dolayı burada mecliste birtakım ithamlarda bulundu ve ondan sonra da sayın başkanımı belgelerle ve dosyalarla bu konuda bilgilendirdim. Ama değerli meclisimize de çok kısa bu konuda bilgi vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar 2005 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün arsenikle ilgili belirlediği kabul edilebilir değer 50 ppm di yılından sonra bunu 10 ppm düşürdü. Adala'daki içme suyunun arsenik değeri 18 ppm yılında göreve geldiğimde Dünya Sağlık Örgütünün bu yeni belirlenmesinden sonra ilk işim vatandaşımıza Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü değerlerdeki suyu içirtmek için araştırmalar oldu. Ve iller bankasıyla birlikte yaptığımız çalışmalar sonucu Ege Bölgesi'nde hiçbir vilayette ve ilçede olmayan arsenik arıtma tesisini Adala'ya kurduk. Ve günlerce Hıfzıssıhha Enstitüsünün yetkilileriyle birlikte değişik kahvehanelerden, belediye hoparlöründen anons ederek değişik kahvehanelerden numuneler alındı, halk sağlığı personeli ve hıfzıssıhha personeliyle birlikte camilerden ve beş gün üst üste değişik çeşmelerden alınan bu tahliller hıfzıssıhha enstitüsünde tahlil edildi. Ve bizim arıtma tesisimizin sonuçları 2 ppm indi. Bunun raporunu da da sayın başkanıma verdim. Arıtma tesisleri evimizdeki bir bulaşık makinası gibidir. Eğer bulaşık makinasına parlatıcısını, deterjanını, gerekli kimyasallarını koymazsanız iyi bulaşık yıkamaz. Ancak bizim yaptığımız tesiste devamlılığını bizim gücümüzle sağlayabilmemiz çok güçtü. Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği şeyleri düşürebilmek için olan reçine sadece Amerika'da üretilen kilosu 13 Euro olan pahalı bir materyal. Ve bu ağır metal olan arseniği apsorbe ediyor, mıknatıs gibi tutuyor. Bunun üç ayda bir doygunluğa ulaştıktan sonra değişmesi gerekiyor. Bu değişme süreci de bizim belediyemizin gücünü aşan bir konuydu. Ve eğer biz bunu usulüne uygun üç ayda bir değiştirmeye kalktığımızda Adaladaki suyun tonu 15 liraya gelecekti. Vatandaşlarımızın bir çare bulununcaya kadar on beş liraya tonu su içmektense hazır suyu almaları daha kolaydı. Bu konuda bir açıklık getirmek isterim, Adala'daki bu arıtma tesisi hala çalıştırılabilir, Büyükşehir'in uhdesindedir. Ancak yapılan bir hata vardır, bu arıtma tesisi çalıştırılmadığı gibi yine çaydan arsenikli suyu çeken ve elektrik harcanan, cazibeyle gelen suya karşılık şu an Adala'da kullanılan artezyenden su arsenik oranı daha yüksektir. Bunu da söyledim ve şu an Adala halkı yine değeri daha yüksek olan arsenikli suyu içmektedir. Çünkü bu arıtma çalıştırılmamaktadır, arıtmanın çalıştırılması Büyükşehir'in su ve kanalizasyon işlerinde, Büyükşehir'de olduğuna göre Büyükşehir'in bu sorunu çözmesi gerekir. Veya yeni bir kaynak bulmak gerekir. Yalnız, değerli meclis üyelerinin şunu da bil

9 -9- Barajından, Gediz'den Foçaya kadar Gediz yatağından beslenen bütün kuyularda arsenik var. Bizim Salihli'mizde Durasıllı ve Taytan, Yılmaz, Poyrazdamlarmda olmamasının nedeni Poyrazdamları Dibek Dağından beslenmektedir. Sart, Yılmaz, Durasıllı, Mersinli Boz Dağdan beslenmektedir. Taytanın Bezirgan Mahallesindeki kuyularındaki arsenik miktarı 65 ppm.dir. Çok daha fazladır ve o suyuda Taytan halkı şu an içmektedir. Bunu hep polemik haline getiriyorsunuz, başkanımın da bilgisi olduğu halde müdahale etmemesine üzüldüm doğrusu. Diğer taraftan bu faaliyet raporunda da görüyoruz ki, belediyelerden borç devraldık, belediyelerin borçları bir yılda ertelenmişti, ödeme yapılmamaktadır. Ama bu faaliyet raporunda görmekteyiz ki belediyelerden kalan menkul ve gayrimenkuller ve belediyenin vatandaş üzerindeki alacakları belediyenin, belde belediyelerinin Salihli belediyesine olan borcundan kat daha fazladır. Borç edebiyatını, bilmeden eleştirmeye katlanmadan saldırma şeyinden bırakmanızı tavsiye ediyorum. Medeni koşullarda eleştiriye... Belediye ve Meclis Başkanı Zeki KAYDA; Sayın başkanım, bu ifade biraz fazla oldu. Yani o cümleniz biraz fazla oldu, bende donu yakıştıramıyorum. Saldırma ifadesi biraz gerçek anlamda buraya yakışmayan bir davranış. Evet, değerli arkadaşlar... Meclis 1. Başkan Vekili Sabahattin TEKDAL; Evet faaliyetlerinden dolayı bütün gruplara teşekkür ediyorum. Şimdi sayın başkanımız faaliyet raporlarıyla ilgili gerekli açıklamaları yapacaklar. Belediye ve Meclis Başkanı Zeki KAYDA; Değerli arkadaşlarım, değerli başkan, değerli meclis üyesi, değerli daire amiri arkadaşlarım, değerli mesai arkadaşlarım 30 Mart yerel seçimlerinden sonra tam bir yıllık süre aşağı yukarı geçti. Bu bir yıllık süre içerisinde 2014 ün Ocak, Şubat, Mart ayı biraz önce ifadelerden belki de çok net bir şekilde kaçtı, bizden önceki Belediye Meclisi ve Belediye Başkanı Sayın Mustafa Uğur OKAY' ın faaliyetleri, yani üç ayı onun. Daha sonraki dönemlerde 7 Nisan 2014 tarihinden itibaren olan kısımda Zeki KAYDA başkanlığındaki çalışan belediye meclis üyeleri ve daire amirlerine ait bir faaliyet. Dolayısıyla buradaki faaliyet raporunun içerisindeki bilgiler ten itibaren başlayan çalışmaları kapsıyor, harcamaları kapsıyor, bütçeyi kapsıyor yılında yapılan, benim yapmadığım, benim başkanlığımda yapılmayan bir bütçeyi kapsıyor. Dolayısıyla bu bilgileri paylaşırken bunları da keşke arkadaşlarımız not etseler idi. Biz neler yaptık, ilk önce evet ortak aklı kullanmak için bu belediyede ilk önce çalışmalarımızı buna göre planladık ve belediye meclis üyelerine hep söylüyorum, kararları ile encümeni bir yıldan beri beraber çalıştırıyoruz. İşte ayın altısında yaptığımız çalışmalarda yine aynı çalışmayı, aynı çabayı ortaya koymak adına yine ortak bir encümen listesi belirledik. Evet bunlar ortak akıldır, tabii ki yaptıklarımızı paylaşacağız, tabi sizler de eleştireceksiniz. Ancak medeni çizgileri aşmamak kaydıyla, birbirimize biraz daha sabırlı olmasını, eleştirileri bir ölçüde birbirimizin o nezaketinin içerisinde yapacağız. Ben de o evrakları veyahut da her hangi bir olumsuzluğu gösterdiğimde lütfen arkadaşlarımızda farklı bir şeyler hissetmeyecekler. Çünkü biraz sonra göstereceğim evraklar, onları tekrar üzecek burada. Evet değerli arkadaşlarım Salihli halkının bilmesi gereken noktaları sizlerle paylaşacağım. Bunların hepsi kayıt altında, basında takip ediyor, sizlerde takip ediyorsunuz yılının bütçesini sizlerle paylaşmıştım evet buna hızlı bir şekilde geçiyorum, 2013 yılı bütçesi konumuz değil çünkü. Son 10 yıla doğru değerli arkadaşımız gitti ama bu son on yılın neleri içerdiğine girersek sabaha kadar buradan çıkamayız. Biraz sonra göreceksiniz çünkü beldelerden borç alındı mı? Alındı tabi. Beldelerden bu personel paralanyla beraber 12.6 yı buldu. Bunları ödüyoruz, ödemeye devam edeceğiz tabii. Ama niye yani bu kimseyi üzüyor ki. Evet beldelerden böyle bir borç geldi, tasnifini de yaptık. Köylerden de geldi beldelerden de geldi. Arıtma tesisinden Büyükşehir'e devredilen borçların tamamının beldelerle birlikte 25 trilyon olduğunu burada bahsetmiştik. Nelerle karşılaştım ben? Bu belediyeyi aldığımda belediye ekiplerimle birlikte bir tasnif yaptık tabi, bir durum değerlendirmesi yaptık. Neler, kiralarda olan mekanlarımızdan tahsil edilemeyen paralar, bu paraların neden alınmadığını şu andaki

10 - 10- üyelerimizde ki encümen arkadaşlarında gördüler. Bir tanesi Hazerfen Parkı, şu anda 100 * milyarın üzerinde alacaklar var. Tahsil edilemedi. Neden, tahsil edilemedi? Arkadaşlar, yasal çizgiler içerisinde ben bunu boşaltırdım sözleşmelerde demişiz ki iki aylık süre koymuşuz, iki ay sonunda parasını ödemeyen kuruluş, kişi mekanı terk eder. Terk etmezse hepiniz hukukçusunuz, hukukçu arkadaşlarımız da var içerimizde, yargıya gider, yargı vasıtasıyla boşalttır. Boşaltırım arkadaşlar, encümen kararıyla boşalttık mı? Yargıya gittik boşalttık mı? Bu şahısta kalan para ne olacak? Para kaldı, vatandaşımızın parasıydı bu para, kimden tahsil edeceğiz? Arkadaşlar soruyorum kimden tahsil edeceğiz? Salihli halkı bunları bilecek artık. Ben göreve gelir gelmez hem mali teftiş istedim, bunun için Sayıştay denetçisi istedim, on ay sonra geldiler. Neler gördüler, gösterdiler bana biliyor musunuz? Ben inanamadım değerli arkadaşlarım. Bakın elimde 21 kişilik liste bunu bana maliyeci, lütfen Sayıştay denetçileri verdi bunu bana. Ben kendim çıkartmadım. Bekçi tahsildar olmuş arkadaşlar, buyurun işte. Yönetilemeyen bir belediyeyi ilk önce tımar etmeye başladık. 21 kişi, arkadaşlar bekçi tahsildar olmuş, lise mezunu müdür olmuş, müdür maaşı almış. Ben de yaptım lise mezununu müdür, müdür vekili yaptım. Ama müdür maaşı almıyor, işte burada, 3 4 tane arkadaşım da burada. Yönetilemeyen bir yönetim anlayışının nerede olup ve bunları söylemeyeyim mi ben. Bakın daha acısını söyleyeyim sizlere yine encümen kararıyla Fridayı iptal ettik biz arkadaşlar. Neden ettik Fridayı iptal? Kurşunlu Kaplıcalarının bulunduğu yerde kaçak üretim yaptığı tescillendiği için, evet işte encümenin kararı arkadaşlar. Encümendeki arkadaşlarımda burada, isimleri de burada isterseniz aynen okuyayım, buyurun işte encümen kararı. Bu encümen kararında aynen şu yazıyor bakın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesinde konuyla alakalı yerleşik yargı kararlarına aykırı olduğu tespit edilen kira sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin tarih sayılı encümen kararma dayanılarak, bakın kararın ve buna dayanılarak yapılan tarihli ek sözleşmenin kaldırılması ve ayrıca kaynak suyu ve soda üretimi yapılması gereken tesislerde kira sözleşmesine aykırı olarak gazoz ve enerji içeceği üretimi yapan kiracının kira sözleşmesinin iptal edilmesine, karar aldık biz. İşte encümen üyesi burada arkadaşlar, onlarla birlikte aldık. Ve altında da dedik ki, mühürleyelim, mühürlenmesine karar verdik. Ve daha sonrada geldik, burada meclisimizde yapılamayan, yanlış yapılan ihaleyi tekrarladık arkadaşlar Bu da bir hata idi. Bu da yargıyı ilgilendiren bir hata idi, buyurun işte. Otoparklarla ilgili sorun, işte otoparkları kaldırdık bakın yine encümenin kararıyla. 4 yerdeki otoparkın ihalelerinin yanlış olduğunu biz yine bu meclisin encümeni vasıtasıyla yaptık, buyurun işte. Evet buyurun işte encümen kararı, dört tane otopark, garajın üstü Büyükşehir'e geçtikten sonra iptal oldu, bu encümen karar verdi buna yılında on aylığına verilen, 2003 yılında on aylığına verilen otoparklar, on ay sonra başka şahısa devredilmiş. Her yıl encümende 1 er yıl, üçer yıl uzatılmış ve suç işlenmiş. Hepiniz benden çok iyi biliyorsunuz ki, hukukçular burada encümenin ihale süresi üç yıl, meclisin İhaleye verme yetkisi on yıl, nasıl oldu arkadaşlar, bunlar? Buyurun işte, evet bunların hepsi yönetilemeyen bir belediyenin yönetilir hale gelmesiyle oluyor ve beraber yapıyoruz. Ak Parti encümeni, Cumhuriyet Halk Partisindeki encümen arkadaşım, Milliyetçi Hareket Partisindeki encümen arkadaşlarımla yapıyoruz. Ben bu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gördüler ki hataları onlarda benimle beraber tamam başkan, bakın bunlar hatalıymış, diyorlar. Her hafta bir tane ihaleyi iptal ediyoruz. Yeni ihaleye açıyoruz. Ve ihaleleri nasıl yapıyoruz işte bugünde gördü arkadaşlarımız, kayıt altına alıyoruz. Kamera kayıtlarına alıyoruz. Otoparkların ihalesinden elde edilen para 33 bin 700 yüz lira aylık şu anda. Üç yer verdik, garajın üstü Büyükşehir'de olduğu için oradan çıkardık. Frida'dan elde edilen para 60. Bin liraya yakın arkadaşlar aylık. Yedi liradan suyu satan belediyeden 14 artı KDV'ye çıkardık. Sekiz liradan 20 liraya çıkardık. Kaynak yaratmaya çalışıyoruz, haklısınız bu belediyenin kaynağa ihtiyacı var, kaynak yaratılması gerekir. Mal varlığı da var: Onu da söyleyeyim beldelerden gelen, köylerden gelen mal varlıklarımız da var. Bu mal varlıklarıyla da övünüyoruz. Salihli'miz zengin bir şehir, yatırımlarımızı da buna göre

11 - 11- para alınmayan yerlerinden 170 tanesini icra takibine aldık. Yargıda, hukukçular da burada, 61 tanesinin parasına aldık, 27 tanesini yapılandırdık, 82 tane icra dosyası devam ediyor. Yani belediyeye borcu olan hiç kimse kalmayacak. Yer çıkacaklar mekanlarından veyahut da paralarını ödeyecekler. Hatta bunu bana sorduklarında dediler ki sizin de siyasi partili arkadaşlarınız var. Onlar da var, ilk önce onlardan aldım arkadaşlar. Evet, ilk önce onlardan aldım. Ve gelin dosyalarına bakın, her şey açık çünkü şeffaf. Evet ihaleler büyük sorun, ihaleler hepiniz gördünüz. Görüyorsunuz şu anda ihaleler bir Başkan Yardımcısı bir birim müdür ve ekibi ile yapılıyor. Her müdürlük ayrı ayrı ihale yapmıyor. Devletin yönetim anlayışını, siyasetten uzak Salihli belediyesine oturtuyoruz arkadaşlar hep birlikte. Bakın bu anlamda encümendeki arkadaşlarıma gerçekten teşekkür ediyorum. Elbirliği ile güle güle bu işleri birlikte yapıyoruz çünkü. Her hafta, haftada iki iki gün birlikte oluyoruz. Evet sonra onun yanında neleri biraz önce söylediniz, hızlı geçiyorum burası basında. Şimdi gelelim personel sayısına evet, birazcık el insaf, size dedim ki biz personel çıkarmadık, gelin dosyalarınızı görün, ama hiç kimse gelmedi. Hiç biriniz gelmediniz. Buyurun deki sayı buymuş; 194 memur, 243 kadrolu işçi, 773 hizmet alımı buyurun arkadaşlar, 1210 kişi, 30 undaki personel sayısı. Yasa, Büyükşehir yasasıyla birlikte beldelerden gelen bu insanları norm kadro fazlası ve ihtiyaç fazlası olarak gönderdim. Belki de bu benim yapmamam gereken bir şeydi. Siyasiyi popülizmi düşünseydim bunları göndermezdim. Doğru mu Arkadaşlar? Siyasetçiler hepiniz burada siyasi partilerden geliyoruz. Göndermezdim. Devletin parasını burada da verirdik. Evet ayrılmalar bakın şimdi emekliden, nakilden, istifadan, sözleşmeli sözleşmelerin sona ermesinden şurada 17 kişi var arkadaşlar, memur dokuz, kadrolu işçi bu 17 kişi. Şimdi şuna iyi bakın, hizmet alımından 777 kişi, şu andaki tarihi itibariyle 1125 kişinin içerisinde beldelerde çalışan 91 kişi var. Biz Salihli'de 1034 kişiyle şu anda işi götürüyoruz, sayımız bu arkadaşlar. Mali tabloyu arkadaşlarımız paylaştılar yılı bütçesi evet, bu meclis tarafından yapılmadı, diğer meclis tarafından yapıldı, Ocak ayındaki meclis tarafından yapıldı. 71 yaklaşık trilyonla giderle kapatıldı. 66 kusurla da gelir kapatılmış. Gelirlerimizde bu yaklaşık 4 milyar, borçlanmadan dah ziyade biliyorsunuz, mali tablolarda yılsonu faturaların bekletilmesi söz konusudur. Devam ediyorum, gelirlerimiz bunlar, bunların büyük bir kısmı Büyükşehir'e gitti. Ancak şuna dikkatinizi çekmek istiyorum, evet 2014 yılında beldelerdeki ve toplam borçlardan lirasını ödedik. Şu kadarını yapılandırdık ve yapılandırmanın içerisinde de şu miktar ödeniyor arkadaşlar, her ay İller Bankası kesiyor. Yani, bunun yılbaşından önce kesti birçoğunu. Devam ediyoruz, yani şu parayı nakit olarak ödedik biz, çıktı. Şunlarda yapılandırıldı ve ödeniyor. Bunlarında mali tablolarını rahatlıkla arkadaşlarımız görebilirler arkadaşlar. Sonuçta bu işi yapan muhasebeci, muhasebe müdürümüz yıllardan beri Salihli'mizde, belediyemizde muhasebe müdürlüğü yapanlar arkadaşımızdı. Sadece görevden ayrılması maliyecilerin biliyorsunuz teftişi sonucu oldu. Benim değil, benim inisiyatifimde değildi. Sayıştay denetçilerinin isteği üzerine yapılan atamanın hatalı olduğunu göstermeleri üzerine oldu. Kamyon garajı ve kafe evet bahsediyoruz ödedik buna arkadaşlar, niye yani bundan hiç kimse rahatsız olmasın, devamlılıktı yapılmış, Gümüş Çayına bu kafe yapılmış, onayı, onaysızlığını hiç düşünmüyoruz, teşekkür ederiz, temel atılmış. Hiç de kimse sormamış buradaki arkadaşlarımız işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin üyeleri burada. Niye yapıyorsunuz da gitmediler ve seçim öncesi temel atma törenine gittiler, ben seçim meydanlarında koştururken. Yasal mıydı? Değildi. Onayı var mıydı? Değildi. Keyfiyetimize göre yaptık. Yani Allah'a çok şükür yapmışsınız, bende ödedim işte. Yani niye işte bu yasal olarak yapılmamış, taşkın sahasına yapılmış. İyi ki yapmış Mustafa Bey, temelini atmış, birşey diyor muyuz? Niye karşı çıkıyorsunuz yapılana ben ona kızıyorum. Evet, niye? Şu ödenmiş, gerisini de ben ödedim. Salihli belediyesihin bütçesi ödedi, Zeki KAYDA' nın cebinden çıkmıyor tabii, Mustafa Uğur OKAY' ' m cebinden O çıkmadığı gibi. Kamyon garajı kimseye soruldu mu? Sorulmadı. Kamyoncuya Y

12 - 12- danışıldı mı? Danışılmadı. Evet buyurun KDV. 103 araçlık kamyon garajı, bu para ne zaman ödenmeye başlanmış? tarihinden sonra ödenmiştir. Bir şey yapmadık. Borç ödeyip duruyoruz. Hem bir şey yapmıyoruz, hem borç ödüyoruz bak paraları ödüyoruz. Edebiyatını da yapmıyoruz, ödüyoruz yani bunları. Sıkıştırdık, bütçemizi denkleştirdik ve ödüyoruz arkadaşlar. Doları çok merak ediyordu arkadaşlarımız, dolar vardı. Bu şu anda bugünkü tarih itibariyle söyleyeyim 950 bin kusurlarda bu. İnşallah bunu ne tamamlayacağız ve iyi bir yatırıma da imza atacağız. Kurşunlu Kaplıcaları çevresinde arkadaşlarımız, daha önceki arkadaşlarımız da belirlemişler, efendim yine onlara teşekkür ediyorum. Yerlerini gerekirse yeni bir sondaj ile eğer garantiliğini bulursak bunuda geliştirmeyi düşünüyoruz. Harcamaları gördünüz, özel kalemi geçiyorum, temsil ağırlamaları geçiyorum, bunların hepsi Mustafa Beyin başkanlığında ve benim başkanlığımda yapılan harcamalar. Ama bazılarını ben kullanmadım mesela şiir ikindilerini kullanmadım, hani sorarsınız ya ben söyleyeyim. Bunu neden kullanmadım? Şiir ikindilerine karşı falan değiliz. Yerli milli şairlerimizin hazırlayacağı şiir akşamlarını, bu ikinde deyin, akşam da deyin, gece deyin ne derseniz deyin en kısa zamanda hep beraber göreceğiz inşallah. Evet bazılarını kullanmadım, bakın bazıları boştur onların. Evet neler yaptık? Şimdi dur geçleri nedense kimse söylemiyor? Diyeceksiniz ki parasını sen mi verdin? Kardeşim ben yaptım bunların faaliyetini, her şeyini ben hazırladım. Daha önceden de hep söylüyorum özel idarede projeler hazırmış, projeleri özel idareden aldım, özel idaredeki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Özellikle Salihli'li olan kardeşimize teşekkür ediyorum. Bu projeleri bana verdi, bende Büyükşehir'in bünyesine katıldığı için gittik Büyükşehir'e de ihalesini birlikte yaptık ve evet dur gençleri hayata geçirdik. Bakalım ne yapmışız? Evet şu halden bu hale geldi, dur geçler. Şimdi efendim Gediz nehri utançtı, utanç. Niye hiçbiriniz söylemediniz arkadaşlar? Teşekkür etmediniz. Söyleyin, Koray geçti, sonra söyle artık. Evet devam ediyorum. Tabi Büyükşehir'in faaliyeti, bizim değil, yollarını biz doldurduk, buradaki müdür arkadaşlarım burada hepsi işte teşekkür ediyorum arkadaşlarıma her gün sahadalar. Arkadaşlar Büyükşehir, küçük şehir yok, Büyükşehir'de de küçük şehirde de biz varız. Kusura bakmayın onun için bütçe bu işte, devlet artık burada. Kusura bakmayın devlet burada, Büyükşehir'de çalışan arkadaşlarımız var, meclis üyesi arkadaşlarımız var, işte hep beraber yapıyoruz. Oradaki mücadeleleri de görüyorlar, benim oradaki konuşmalarımı da görüyorlar. Gidiyoruz, diyoruz ki bunlar bizim hakkımız, bizim bütçelerimizden kesiliyor bunlar, biz geriye istiyoruz. Evet dur geçlerde böyle durmadan geç haline geldi. Açılışını, bakın dolgularını yapıyoruz arkadaşlar, Salihli belediyesinin araçlarını mutlak görmüşsünüzdür burada, kusura bakma ya sana ara sıra şey oluyor ama gözüne gelebilir özür dilerim. Bunların dolgularını Fen İşleri Müdürümüz Ercan Beyin başkanlığındaki ekip yapıyor, Ercan Beye teşekkür ediyorum. İnşallah hava birazcık ısınsın o asfalt 9 metre olacak, herkes rahatlıkla gelip geçecek. Evet bunları biz yapıyoruz. Neden İzmir, Ankara yol kavşağını aldık, bizi ilgilendirdiği için. İhalesi yapıldı, 4 Martta ihaleleri yapıldı. Avan projesi ihalesi yapıldı, buna bağlı olarak evet bizim yapacaklarımız şunlar bakalım; Kamyon garajının olduğu yer pazaryeri, çalışmalara başladık. Bunun çalışmaları başladı, Kamyon garajının o eski halini biliyorsunuz, orasını yıktık hep beraber. İşte ben bunları hep yaparken bu sizin cep telefonlarımıza mesaj çektiriyorum ama hiçbiriniz gelmiyorsunuz. Yani dediniz ki Mustafa Uğur Okay hep bizi alıyordu, gezdiriyordu sabahtan akşama kadar. Neden yıkıldığına gelmiyorsunuz? Köprü yıkarken çağırdım, bunu yıkarken çağırdım. Niye gelmiyorsunuz arkadaşlar? Lütfen. Sizin işiniz vardı o günlerde. Tabi muhalefet gelmez böyle şeye ama sizde biliyordunuz, seçim zaman gidiyordunuz. Beni seçim meydanlarında yalnız bırakıyordunuz, gidiyordunuz Mustafa Beyin temel atma törenine. Devam ediyorum. Şimdi, arkadaşlar bakın şu alanda bir yanlışlık yapmış bu meclisten önceki 2012 yılında bir karar alınmış. Bu kent meydanı bu çok önemli, kmmneydanının sınırları şeye dağıtılmış karayollarına, karayollarına tecavüz etmişiz. Bu alan bilim değil, karayollarının

13 - 13- genişleme sahası. Şimdi bu plan değişikliğini yaptık. Plan değişikliğini yaptık, geldi. Şu alan, şu kısım bize ait alt tarafı, tadilat ile encümenden geçirdik geçen hafta. Bu alam biz, şu kısmı aldık, kendimiz aldık. Şu anda 19 dönüm olan bu yeri 17 dönüme indirdik. Şu yollar eski haline döndü. Neden? Biraz önce gösterdim, o yeraltı kavşağından dolayı olacak. Şurayı 600 araçlık inşallah otoparkı Büyükşehir'e, üssündeki pazaryerini biz yapacaktık, aslında bizim bütçemizdeydi. Ama işte avantaj olduğu için Büyükşehir'in MHP' li belediyede olmasından dolayı, şimdi ben buraya geçtim, konuşabilirim rahatlıkla, olmasından dolayı da Cengiz Başkandan olur, aldım. 7,5 trilyon parayı aldık. 7,5 trilyon parayı da inşallah. Salihli'miz yıllardan beri rezaleti dönen park sorununu bu çözme mecburiyetinde, bu belediye bunu çözmek mecburiyetinde. Salihli'de adım atacak halimiz yok arkadaşlar. Yani işte hep beraber yapalım inşallah buna da karşı çıkan olmaz. Kaymakamlık, Sayın Kaymakamımız bizden yer istedi daha önceki dönemlerde de istenilmiş, verilmemiş. Şurasına uygun gördük. Resmi yazı geldi. Önümüzdeki mecliste gelecek, inşallah burasını şu tadilatı yaparak şurada, arkadaşlarımız çalışıyorlar. Sayın Kaymakamımızın, devletin gücüyle inşallah, burayı da yeni bir kaymakamlık binası devletimiz kazandırır. Biz yerini veriyoruz, buraya meclise getireceğiz. Resmi yazıyla Sayın Kaymakamımız istedi. Önümüzdeki süreçte de bu da olacak. Gençlik merkezli evet, muhalefet ettiğiniz gençlik merkezi maalesef bu. Gençlik merkezini yapacağız, inşallah hep beraber onu da açılışını yapacağız arkadaşlar. Gençlik merkezinin projesinin ihalesi yapıldı ayın 20 sinde. Dolayısıyla şu anda proje ihalede, sonuçlandı, çizimler başladı. Kapalı spor salonumuzu yapacağız, yine hep beraber yapacağız bunu da. Kapalı spor salonumuzun projesi ayın 30 unda İhaleye çıktı. O da sonuçlandı. O da şu anda çiziliyor. Diğer çalışmalarımız, işte geçtiğimiz yıl içerisinde asfalt çalışmalarına geç başladık bunu söyleyelim. 160 bindi hedefimiz, 134 binde kaldık. Neden? Belediyeye 7 Nisanda geldik, ihale süreçleri biliyorsunuz uzun, Ağustos ayında asfaltlamaya başladık. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı yaşadık. Bu sene ki hedefimiz 200 bin metrekare. Büyükşehir'e de bağlantı yollarını verdik, 5.5 trilyonluk, yine Manisa Büyükşehir'de çalışan arkadaşlarımız hatırlasınlar, anımsasınlar yaklaşık trilyonluk bir yol da Büyükşehir tarafından asfaltlanacak, köy bağlantı yolları. Biz de bu bağlantıları, ara bağlantılarını ve şehir içerisini ve parke taşı biraz sonra geleceğim, parke taşını göstereceğiz. Evet asfaltladığımız yerler bakın, arkadaşlarımız hızlı bir şekilde bu işleri yapıyor. Parke taşı işine devam ettik. Evet görüyorsunuz nerelerini yaptık. Her yeri arkadaşlarımız sağ olsunlar. Parke taşı değerli arkadaşlarım, kendi şantiyemizde çok az üretim yapabiliyoruz, şu anda 10. bin metrekare civarında taş üretimimiz oldu, yeni şantiyemizde. Bunları ayın sekizinde ihaleyle verdik, şu kısmı. 25 Mahalle, 60 bin metrekare artı % 20 mimiz var, gerekirse onu da kullanabiliriz. 60 bin metrekare taşları ihale ettik. Bu köylerimizin, yeni mahallelerimizin sokakları, ben bunu paylaştım yine sizlerle de paylaşayım, şu kısmı ekipler yapıyor. Eldelek bitti, Süleymaniye bitti. Ondan sonraki mahallelerimize bizim kendi ekiplerimiz devam edecekler. Buda seçim döneminde Büyükşehir Belediye başkanımızın mahallelere gönderdiği taşlardan döşenemeyen taş kalmış, 7. Bin küsur metrekare bunu da kendimiz döşeyeceğiz. İnşallah Büyükşehir'e de bir 100. bin metrekare ihalesini verdik, onlara bildirdik. Onların da bu taşları döşemesiyle Salihli'de öyle zannediyorum yaz sezonunun da girilmedik mahallemiz kalmayacak arkadaşlar. Evet taş döşeme işleri de bizim kendi ekiplerimiz bunlar arkadaşlar. Stabilize çalışmaları belki küçümsendi ama çok önemliydi girilmemiş, biz onları tarlalara kadar girdik. Tabi dolgu malzemeleri önemli, dolguları da atılıyor bunların, sertleştiriliyor da. Ama hava şartlarında bunların her tarafının asfaltlanması hemen birden mümkün değildi. Geçtiğimiz yıl 1255 kilometre arkadaşlarımız stabilize yol yapmışlar. Bunların hangi makinamn kaç saat çalıştığı, N kaç litre yakıtla bunları yaptığı, arkadaşlarımızın kayıtlarında var değerli kardeşlerim. Evet görüntülerde bunlar. Yeni ve eski halini herkes.. Arazi yollarına kadar girdik yani, köylüyü memnun edelim diyoruz. Başka bir şey düşünmüyoru

14 - 14- insanlarımızın.. Karla mücadelede bu yıl gerçekten arkadaşlarımız başarılı, onu da geçiyorum. Geçtiğimiz yıllarda da başarılı olmuşlardır, mutlaka ben kendi dönemimi bildiğim için sadece bunu söylüyorum arkadaşlar. Yıkım çalışmaları devam ediyor. Camilerin tadilatlarını yapıyoruz bakın, bu kadar camiyi yapmışız 2014 yılında ve çok ciddi tamiratlar bunlar, Saliha camiini görmüşsünüzdür. Müftü Bey teşekkür ediyor ama bilmiyorum Cuma hutbelerinde söylüyor mu arkadaşlar? Evet, dua ediyor bize. Ediyor değil mi arkadaşlar? Bu kadar cami yaptık. Evet camileri görüyorsunuz, geri geleyim bir şey göstereceğim. Onu özellikle göstermek istiyorum. Evet cem evini özellikle göstermek istiyorum.. Cem evinde bir personelimiz çalışıyor, sabit. Arkadaşlar devam ediyorum. Köylere kadar gidiyoruz, bu köy camilerine kadar, yeni mahallelerimiz diyelim. Okullar, ciddi bir şekilde okulların ihtiyaçlarım görüyoruz, tamiratlarını yapıyoruz. Altın Ordu'nun belki ihtiyacı yok diyeceksiniz, en son altın ordunun tuvaletlerini yaptık arkadaşlar. Bunu Milli Eğitim yapacak diye de söylemiyoruz. Artık 5393 te gayet açık, yapabiliriz ve yapıyoruz. Evet muhtarlık binaları yapıyoruz şu anda da Kirveli ve Gümüşün binasını yapıyoruz. Bakın Gaffar Okkan Mahallesinde şu sağlık evi arkadaşlar, şurası muhtarlık binası, şurası da sağlık evi, yani iki sorunu birden çözdük burada. Hem sağlık ocağını çözdük hem de muhtarın ihtiyacını çözdük. Bir tip proje, daha önceden yapılmış projeyi biraz daha değiştirdik, biraz daha arkadaşlarımız ona değişik parçalar kattılar, lavabo odasından tutun, tuvaletine kadar her türlü ihtiyacı görecek kısımlar var. İki tane sağlık ocağı da hemen yeri gelmişken söyleyeyim bunları yaptık, tamirini, tadilatım. Garajın halini görüyorsunuz, inşallah Büyükşehir garaj yeri belirledi, biraz sonra onu da sizlerle paylaşabilirim. Tadilatları görüyorsunuz, evet çok da vaktinizi almak istemiyorum burada. Düzenlemeleri yapıyoruz. Belediye içerisindeki değişiklikleri yapıyoruz. Kamyon garajının tadilatını, diğer evet mezarlığı söyleyeyim arkadaşlar. Mezarların ihalesini, yine eski meclisteki arkadaşlarımız bilirler, mezarlık ihalesi yapılmış, ancak sonuçlandırılmamış, arada hemen oraya girdim 302 bin lira. Bu mezarlık ihalesi 30 Marttan önce sonuçlanmış, ancak ilgili firma ile bir bağlantı kurulmamış, öyle zannediyorum Nisan ayı sonlarıydı, o firma ile süre dolmadan sözleşmesini yaptık. 302 bin lira ile mezarlığımızın da yeni binası oldu arkadaşlar. Park çalışmalarımız devam ediyor. Kaymakamlığa biliyorsunuz, buradan meclisten geçirdik çalışma yapıyoruz. Devlet demir yollarıyla bir çalışmamız var. Aile sağlığı merkezi yapıyoruz, iki tane. Şu anda şu aile sağlığı Kirveli karakolunun oraya yapılacak, bir şahsa verdik, bir annesinin adına yapıyor. Önümüzdeki hafta protokolünü yapacağız. Sarıpınarada bir tane 170 metrekarelik, Ssağlık Grup Başkanlığından bunların onayları çıktı, ve bu iki sağlık ocağını da Salihlimize kazandıracağız arkadaşlar. Bunların bu bütün işlemleri bitti. Kabazlıda atışçılar için, bizim avcı arkadaşlarımız için önümüzdeki meclise gelecek trap atış çalışmalarımız var. Kurşunlu yolunu prestij yolu ilan ettik, projesi çizildi. Önümüzdeki hafta içerisinde çalışmaları en kısa zamanda başlayacak arkadaşlar. Evet, pazar pazarı düzenlemelerimiz var, onları geçiyorum. Prestij caddelerini, prestij parkını Büyükşehir' e verdik, yasa gereği verdik. Bunu daha önceki mecliste de anlatmıştım. O çalışmalar başladı, Büyükşehir en kısa zamanda bu çalışmalara gelecek, başlayacak, ölçmelere başladılar arkadaşlar. Evet, bu alanda da bu işler yapılacak. Masal kahramanlarını istedik onlardan, inşallah onlarda bu isteğimizi yerine getirecekler. Biliyorsunuz Şüheda Caddesi ve Avar Caddesinin tamamını Büyükşehir'e cadde olarak verdik, arkadaşlar. Otobüs terminali yetersiz, belki önümüzdeki yıllarda bu terminalin taşınması söz konusu, taşınması için de bir çabalan var. Daha önceki projelerde bahsetmiştim mecliste alınan şu karar var. 80 dönümlük yer. Burasını büyük bir ihtimalle 45 dönümlük 50 dönümlük kısmı üzerinde bir değerlendirme yapılıyor, çalışmalar devam ediyor. Yine bunun da bilgisini vermiş olayım. Bizim arkadaşlarımızla birlikte devam ediyor bu çalışmalar. Halde bir tadilat çalışmaları vardı. Önceden 1 1 kısmen başlamış, biraz sonra ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. Y ' ' ' 1 " Durasıllı'nın oradaki Büyükşehir' e ait şu şantiyenin önüne yapmayı V V

15 - 15- anlaştık, Büyükşehir'i de bu konuda ikna ettik. İnşallah yatırım programlarında da yeni halimiz oraya taşınacak. Termal enerjiyle ilgili bir çalışmamız oldu bu yıl 60. yaşı 65 yaşının üzerinde ağır hasta, kanser haftası gibi hastalara da ye yakın aboneye arkadaşlar verdik. Daha önceki müracaatları göz önünde bulundurularak encümen kararıyla bunları verdik. O encümende de bunların veriliş şekilleri belirlendi, arkadaşlar. Evet şu andaki abone sayımız, aktif abone sayımız İçme suyu bu beş mahallenin ihale yapıldı, hem kanalizasyonu hem de içme suyu, Başlıoğlu, Çaypınar, Allahdiyen, Gökköy, Yeşilova. Adala'nın içme suyu sorunu şimdi sayın başkanım, biraz önce Ferayi bey biraz sitayiş ile serzenişle bahsetti, niye başkanın bahsetmedi diye. Bir çalışma yapılmış arkadaşlar, biz Ferayi Beyle bu konuda bir araya geldik. Teşekkür ediyorum kendisine bize de yardımcı oldu. Oradaki arıtma tesisindeki çalışmama gerekçelerini anlattı. Öyle zannediyorum oradaki hammaddenin pahalı olmasından dolayı Adala Belediyesi geçtiğimiz yıllarda bu hammaddeyi alamadığı için, o reçineyi alamadığı için arıtamamış, arıtamadan su verildiği için, suyun arsenik değerinin yükseldiği ve dolayısıyla o bölgedeki gerçektende suların bir çoğunda arsenik olduğunu biz de biliyoruz. Kuyularda da arsenik olduğunu biliyoruz. Biz Büyükşehir'e bunu projelendirerek aktardık. Alt yapısı göz önüne alındı, yapılacak. Adala'nın içme suyu sorununu Büyükşehir'in Maski elemanları yeni bir kaynakla çözebileceğine inandığı için yeni kaynak suyu ihale yapıldı ve çıktı ve bağlandı şu anda. Su şu anda temiz bir su, buldukları su arsenikten arındırılmış, derecesini bilemiyorum, burada farklı bir şey ifade etmem. Ancak sayın başkanımızla aramızda geçen olayı da burada nakletmiş olayım çünkü kendisi de bu anlamda bize yardımcı oldu. Ancak tesisin rantabılığından dolayı Büyükşehir bu işe girmedi, artık bilemiyoruz Maski'nin değerlerini. Salihli' nin yağmur suyu sorunu çok fazla, alt yapısı mutlak yapılmış Salihli'nin bunu biliyoruz. Ama yağmur suyu alt yapıdan ayrılmamış. Şu anda Salihli'nin en büyük sıkıntısı bu, bunu yatırım programına aldırdık arkadaşlar, yaklaşık 20 trilyonluk bir yatırım bu. İnşallah 2016 yılında bu Salihli'mizin yağmur suyu projesi hayata geçecek, Büyükşehir'in katkılarıyla olacak tabii. Yapılan çalışmalar bütün köylerimizde, mahallelerimizdeki içme sularıyla ilgili ve kanalizasyonlarıyla ilgili yapılan çalışmaları görüyorsunuz, arkadaşlar. Gitmediğimiz mahalle kalmadı arkadaşlar. Öncesini de sonrasında gösteriyorum işte böyle ki görsün herkes. Poyrazdamları, Dombaylı, içme suyu çalışmaları devam ediyor. Evet hatları arkadaşlar. Bunlarda bir düzenlemeler de yapılıyor. Örnek olarak söylüyorum Karayaşlı ne yazık ki hepiniz seçim çalışmalarında gitmişsinizdir. Muhtarın bir tanesinin elektrik paralarını ödememesinden dolayı 6 ay o insanlar pet şişeyle banyo yaptılar. Göreve geldiğimde tam 180 bin liraya yakın borçları vardı. Aynı şey Kabzalı için geçerliydi. Büyükşehir statüsü artı köy tüzel kişiliğinin sona ermesinden dolayı bize gelen borçlardan dolayı hemen onların borcunu ödedik, paralarını ödedik ve açtırdık. Şu anda da içme suyunu onlar hatlarını değiştirdi ki iki de birde pompalarından dolayı, ödeyemediklerinden dolayı paraları, kesilmesin suları, kesilmesin diye hatlarını değiştirdik, Karayaşlı' ya diğer köylerden su verdik arkadaşlar. Bu çalışmalar devam ediyor. Bu zamana kadar bizim kontrolümüzdeydi, Kasım ayına kadar, onu da açayım. 30 Kasımda biz Büyükşehir'e su ve kanalizasyonu devrettik. 30 Kasımdan sonraki faaliyetler evet, su ve kanalizasyonun maskiye ait. Burada da Nilhan Hanımın başkanlığında arkadaşlarımız, müdürlüğü ile çalışmalara yine birlikte ekiplerimizi ayırmadan, bakın ekiplerimizi ayırmadan, Büyükşehir'in makinalarını ve Salihli belediyesinin makinalarına ortak kullanarak çalışmalara devam ediyoruz. Evet Durasıllı hattını görüyorsunuz. Hacıbektaşlı hattını görüyorsunuz. Sart evet mahallemizde, Şehitler Mahallemizde, Barış Mahallemizde arkadaşlar, Şehitler Mahallemizde yine 120 metre bir hat. Yağmurlarda. Artık 25 mahallemiz yok, 102 mahallemiz var arkadaşlar onu da herkes bir bilsin artık. Kanalizasyon çalışmaları devam ediyor. Beşeylülde, Keli Mahallesinde, Durasıllıda, Mithat Paşa da. Kurutma kanalının temizliği DSİ deki kurutma kanalının temizliğine hani Sayın Başbakanımız geldi, Salihli çok pis demişti ya ilke Önce ordan başladık arkadaşlar. Bizim tesislerin olduğu yerden, bipdaha da birileri havaalanı gibi bizim tesislere helikopterle indiğinde Salihli' yi pis görmesinler diye. Sağ olsun \Y \r

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 204 FAALİYET RAPORU info@salihli.bel.tr Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. FAALİYET RAPORU ŞABLONU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER l GENEL BİLGİLER A Misyon ve

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI : Sezai ONARAL (Başkan) KONUŞMACILAR : Recai BERBER (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı) : Vedat DEMİRÖZ

Detaylı

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06/10/2009 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR:

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06/10/2009 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: 1 ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06/10/2009 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN-Ahmet Nejat AKINCI- Ayşe Neşe EDEBALĐ- Azmi KUMOVA- Ceyhan

Detaylı

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI 2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI BAŞKAN: Mehmet Mustafa AÇIKALIN (Sivas) BAŞKANVEKİLİ:

Detaylı

685 milyon dolara gitti

685 milyon dolara gitti Klas Optik'te 0507 220 00 55 0554 0554 300 300 60 60 60 Fiyatı: 60 Kuruş Yıl: 14 Sayı 3548 685 MİLYON DOLAR Soma'nın nüfusunun 100 binleri aşmasındaki en büyük etken olan Soma Termik Santrali ihalesi yapıldı.

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu. 46

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu. 46 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUMU 1-GENEL BİLGİLER 1.1.-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 7 1.2.-TEŞKİLAT YAPISI..8-10 1.3.-FİZİKSEL KAYNAKLAR 1.3.1.-Belediye Bina ve Tesisleri..11-15 1.3.2.-Belediye

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2007 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Nisan 2008 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, Bir çalışma yılını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Belediye

Detaylı

Ankara ya hizmet yapmak için büyük gayret gösteren Ceylan ın aday olarak isminin geçmesi Yenimahalle de büyük bir heyecan yarattı.

Ankara ya hizmet yapmak için büyük gayret gösteren Ceylan ın aday olarak isminin geçmesi Yenimahalle de büyük bir heyecan yarattı. Yenimahalle de Adem Ceylan rüzgarı 29 Mart 2014 yerel seçimlerine üç aydan az bir zaman kala Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adaylığı için AK Parti'de en çok öne çıkan isim Adem Ceylan oldu. Ankara

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri Hüseyin Irmak Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Konferans Yazıları no 9, 2009 Kaset Çözümü ve Redaksiyon Dilek Hepgüler 11 Hüseyin Irmak:

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ, MİLLETİNDİR. 1 2 3 4 5 Başkandan Sevgili Hemşehrilerim, İstanbul un yeni ilçelerinden biri olan Beylikdüzü, 2000

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

var. Kızılay Bahattin Atçı, şöyle konuştu: İlçemizdeki

var. Kızılay Bahattin Atçı, şöyle konuştu: İlçemizdeki TEDAŞ'ın özelleştirildikten sonra yaptıkları vatandaşı canından bezdirdi. 0507 220 00 55 0554 0554 300 300 60 60 60 Fiyatı 0.60 Kr. Yıl: 13 Sayı 3368 Ankara'daki Kırpık Arsalarınız Değerinde Alınır-Satılır

Detaylı

YILIN BELEDİYE BAŞKANI

YILIN BELEDİYE BAŞKANI YILIN BELEDİYE BAŞKANI BURHANETTİN ÇOBAN Belediye çalışıyor >> Harbiş in yolları kaymak gibi Afyon kazanıyor >> BAŞKAN DAN 1938 yılında dönemin Bayındırlık çve İskan Bakanı Ali Çetinkaya tarafından yapılması

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI 67 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI AÇILIŞ KONUŞMASI : Sezai ONARAL :

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2012. T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU 2012. T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU 2012 Biz Dünya Medeniyeti Ailesi İçinde Bulunuyoruz. Medeniyetlerin Bütün İcaplarını Tatbik Edeceğiz. ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN HÜSEYİN

Detaylı

AĞIRLADIK CUMHURBAŞKANIMIZI. Hancıoğlu ndan Başkan Akarçay da kano keyfi >> Çoban a tam destek >> Diyanet İşleri Başkanı Görmez den ziyaret

AĞIRLADIK CUMHURBAŞKANIMIZI. Hancıoğlu ndan Başkan Akarçay da kano keyfi >> Çoban a tam destek >> Diyanet İşleri Başkanı Görmez den ziyaret Ekim - Kasım - Aralık 2012 SAYIı: 65 CUMHURBAŞKANIMIZI AĞIRLADIK >> Diyanet İşleri Başkanı Görmez den ziyaret Hancıoğlu ndan Başkan Akarçay da kano keyfi >> Çoban a tam destek >> BAŞKAN DAN ç 2013 yatırım

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Giriş > Başkan dan Gaziosmanpaşa da 10 yılda çok şey değişti Değerli Meclis Üyeleri Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7. BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN. BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET...

TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7. BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN. BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET... İÇİNDEKİLER TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7 Bahar TANRISEVER YALÇIN BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET...13 İsmail OK BÜYÜKŞEHİR YASASI...14

Detaylı

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM 28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM OTURUM BAŞKANI: Namık ATA SUNUŞ Değerli konuklar hepiniz

Detaylı

MAYIS 2014 TÜRK HAVA YOLLARI NIN TRANSİT YOLCULARI KUYUMCUKENT E GELMEYE BAŞLADI

MAYIS 2014 TÜRK HAVA YOLLARI NIN TRANSİT YOLCULARI KUYUMCUKENT E GELMEYE BAŞLADI www.kuyumcukent.com.tr MAYIS 2014 TÜRK HAVA YOLLARI NIN TRANSİT YOLCULARI KUYUMCUKENT E GELMEYE BAŞLADI KİAŞ VE AVEA İŞBİRLİĞİYLE WEDDING WORLD KUYUMCUKENT AVM DE EVLİLİK FESTİVALİ BAŞLADI... Sayfa KİAŞ,

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir. Arnavutköy. için Çalısıyoruz...

Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir. Arnavutköy. için Çalısıyoruz... Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir Arnavutköy için Çalısıyoruz... Mahalle ve Köylerimiz ARNAVUTKÖY MERKEZ MUSTAFA KEMAL PAŞA ANADOLU İMRAHOR İSLAMBEY YAVUZSELİM BAHŞAYIŞ YUNUS EMRE ATATÜRK BOĞAZKÖY İSTİKLAL

Detaylı