10 kritik konu Serbestleşme yolunda perakende elektrik ticareti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 kritik konu Serbestleşme yolunda perakende elektrik ticareti"

Transkript

1 10 kritik konu Serbestleşme yolunda perakende elektrik ticareti Şubat 2014

2 2

3 İçindekiler Giriş 1 Elektrik sektöründe serbestleşme 2 Perakende elektrik pazarı gelişimi ve beklentiler 4 Serbest tüketici limitlerinin seyri Ayrışma Dağıtım özelleştirmeleri Rekabet unsurları Perakende elektrik pazarı oyuncuları için 10 kritik konu 8 1. Müşteri kaybı yönetimi 2. Markalaşmak & Müşteri sadakati 3. Satış organizasyonu verimliliği ve performans yönetimi 4. İş birlikteliklerinin hayata geçirilmesi 5. Faturalama ve tahsilat yönetiminin iyileştirilmesi 6. Mevzuata uyum 7. Teknoloji altyapısının geliştirilmesi 8. Süreçlerin rekabete uygun şekilde yeniden yapılandırılması 9. Yetkin ve sürekli işgücünün sağlanması 10. Maliyet verimliliği ve dış kaynak kullanımı 1

4 Elektrik sektöründe serbestleşme Serbestleşme Yılları Uluslararası deneyimler Elektrik sektöründe serbestleşme, ülkelerin dinamiklerine ve elektrik piyasalarının gelişimine bağlı olarak farklı dönemlerde gerçekleşmektedir. Serbestleşme sürecine önceden adım atarak gerekli mevzuat düzenlemeleri ve altyapı gereksinimlerini tamamlayan ülkelerin bu süreçte önemli gelişmeler gösterdikleri görülmektedir. Liberalleşme sürecinin önemli bir oyuncusu olan müşterilerin bilinçlendirilmesi de bu süreci hızlandıran ve sektörün gelişimini sağlayan önemli faktörler arasında yer almaktadır. Elektrik perakende sektöründe liberalleşmenin tam anlamıyla sağlanabilmesi için son kaynak tarifesi dışında regüle tarifenin olmadığı; mesken, ticarethane ve sanayi gibi tüm abone gruplarının tedarikçilerini serbestçe seçebildikleri, elektrik fiyatının piyasada arz ve talebe göre serbestçe belirlendiği, tüm müşterilerin birden fazla tedarikçiye ulaşabildikleri ve tedarikçi değişiminde müşteri için ek maliyetlerin oluşmadığı bir piyasa yapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Belirtilen koşulların uluslararası örneklerde ortaya çıkış yılları aşağıdaki şekilde yer almaktadır. Serbestleşme Yılları Norveç İngiltere Almanya Finlandiya İsveç Yeni Zelanda Avusturya Güney Avustralya Danimarka İspanya Portekiz New York Texas İrlanda Çek Cumhuriyeti İzlanda Fransa Lüksemburg Litvanya İtalya Slovenya Yunanistan Romanya Brüksel Bulgaristan Slovakya Kuzey İrlanda Elektrik perakende sektöründe rekabetin önemli bir göstergesi müşterilerin belli bir dönem içerisinde ne kadar sıklıkla tedarikçi değiştirdikleri ile ölçülmektedir. Tedarikçi değişimi (Switching), müşterinin mevcuttaki tedarikçisinden başka bir tedarikçiye geçmesi ya da eski tedarikçisine dönmesi olarak tanımlanabilir. Müşterinin tedarikçi değişimi piyasadaki rekabetin önemli bir göstergesi olmakla birlikte; İngiltere gibi oligopol yapılardaki piyasalarda güçlü yerleşik tedarikçilerin müşteri kaybını engellemek için uyguladıkları stratejiler nedeniyle bu tür piyasalarda müşterinin tedarikçi değişiminin yanı sıra, tarife değişikliklerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Müşterilerin tedarikçi değişimleri aynı zamanda piyasaları objektif ve niceliksel olarak karşılaştırma imkanı sunmaktadır Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 2

5 Serbestleşmenin yüksek olduğu Avusturalya, Yeni Zelanda ve İngiltere gibi sıcak pazarlarda müşterilerin yaklaşık %50 sinin 2012 yılı itibariyle tedarikçisini değiştirdiği, piyasa oyuncularının tam rekabet içerisinde müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik katma değerli servisler ve yenilikçi ürünler geliştirdiği görülmektedir. Bu piyasalarda serbestleşmeyi harekete geçiren unsur müşteri olarak görülmekte ve piyasa düzenleyicileri müşteri bilincinin artması yönünde çaba göstermektedir. Avusturalya Victoria bölgesinde düzenleyici kurumlar müşterilerin bilinçlenmesi ve tedarikçi değişiminin kolaylaştırılması için büyük kampanyalar gerçekleştirmiştir. Bugün Avusturalya Victoria bölgesi Dünya daki en liberal elektrik perakende pazarları arasında gösterilmektedir. Bunun yanında gelişmemiş ya da gelişmekte olan pazarlarda müşterilerin mevcut tedarikçilerini değiştirme konusunda önyargılı oldukları görülmektedir. Özellikle serbestleşmenin ilk dönemlerinde müşteri bilincinin düşük olduğu ve müşterilerin tedarikçi değişimine karşı direnç gösterdikleri ortaya çıkmaktadır. Yapılan analizler, tedarikçi değişiminin özellikle fiyatların yükseldiği ve ülke ekonomisinin bozulduğu dönemlerde arttığına işaret etmektedir. Müşteri merkezli serbest piyasaların diğer önemli oyuncuları enerji piyasası düzenleyici kurumları, yerleşik perakende satış firmaları ve orta-küçük ölçekli diğer perakende firmalarından oluşmaktadır. Sistemin doğru, şeffaf ve güvenilir olarak işleyebilmesi için düzenleyici kurumlar etkili izleme mekanizmaları ile piyasayı izlemekte, düzenli olarak sektörel raporlar yayınlamakta, müşterileri bilgilendirmekte ve eğitmekte ve firmaları denetlemektedir. Piyasaya ilişkin bilgilerin şeffaf hale getirilmesi ve piyasa oyuncularının bu verilere eşit şartlar altında erişebilmesi piyasanın serbestleşmesi açısından büyük önem teşkil etmektedir. Piyasada küçük-orta ölçekli tedarikçilerin yer alması ise rekabeti arttırmakta, inovatif fikir ve ürünlerin gelişmesini sağlamaktadır. Gelişmiş pazarlarda farklılaşmak için sektör oyuncularının müşteri odaklı stratejiler geliştirmesi gerektiği belirtilmektedir. 3

6 Perakende elektrik pazarı gelişimi ve beklentiler Dağıtım özelleştirmeleri Türkiye, elektrik piyasasının serbestleşmesi konusunda kanunlar, mevzuat düzenlemeleri ve özelleştirmeler yolu ile önemli adımlar atmaktadır yılında TEDAŞ iştiraki olarak kurulan 21 dağıtım bölgesi ile TEDAŞ arasında İşletme Hakkı Devri (İHD) sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre; Her bir elektrik dağıtım şirketi bölgesinde bulunan TEDAŞ a ait dağıtım sistemlerini belirlenen süre boyunca işletme hakkına sahiptir. Dağıtım sistemi ve bu sistemin temel bileşenleri TEDAŞ ın mülkiyetindedir ve belirlenen süre sonunda TEDAŞ a devredilecektir. Türkiye de elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilme süreci Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca 2013 yılı içinde son bölgelerin de özel sektöre devredilmesi ile sonuçlanmıştır. Dağıtım Haritası Trakya 4,96 TWh 17,29 TWh 8,02 TWh Yeşilırmak Sakarya 8,41 TWh 4,04 TWh TWh TWh TrakyaTrakya 17,2917,29 8,02 TWh 8,02 TWh 4,96 TWh 4,96 Uludağ TWh Çoruh 2,43 TWh Aras 1,81 TWh Başkent Çamlıbel 2,15 TWh Yeşilırmak 9,27 TWh 10,91 TWhYeşilırmak Osmangazi Aras Aras Sakarya Sakarya 4,04 TWh 4,04 TWh 4,85 TWh ÇoruhÇoruh 8,41 TWh Gediz 8,41 TWh 1,81 TWh 1,81 TWh 2,43 TWh 2,43 TWhFırat Vangölü Başkent 12,67 TWh Başkent 2,18 TWh Kayseri Çamlıbel Uludağ Çamlıbel Uludağ Meram 2,15 TWh 2,06 TWh 2,15 TWh 9,27 TWh TWh TWh 9,27 TWh Osmangazi Osmangazi 10,9110,91 5,79 1,28 TWh TWh 4,85 TWh 4,85 TWh Göksu Menderes Aydem GedizGediz 3,77Fırat Fırat Akdeniz Vangölü 5,12 TWh Vangölü 12,6712,67 TWh TWh 2,18TWh TWh 2,18 TWh Kayseri Kayseri Toroslar Dicle 5,35 TWh Meram Meram 2,06 TWh 2,06 TWh 5,71 TWh 14,78 TWh 5,79 5,79 1,28 TWh 1,28 TWh TWh TWh GöksuGöksu Menderes Menderes 3,77 3,77 Akdeniz 5,12 TWh 5,12 TWh Akdeniz TWh TWh Toroslar Toroslar Dicle Dicle 5,35 TWh 5,35 TWh 5,71 TWh 14,7814,78 TWh TWh 5,71 TWh For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited For information, contactcontact DeloitteDeloitte ToucheTouche Tohmatsu Limited.Limited For information, Tohmatsu 4

7 Ayrışma 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu yürürlüğe girmeden önce yürürlükte bulunan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü çerçevesinde, dağıtım ve perakende satış faaliyetleri 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmeye başlanmıştır. Bu çerçevede, 01 Ocak 2013 tarihinde perakende satış şirketleri kurularak bu şirketlere perakende satış lisansı verilmiş ve görevli perakende şirketleri oluşmuş; dağıtım şirketlerinin sahip olduğu perakende satış lisansı ise sona erdirilmiştir. 30 Mart 2013 tarihinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun yürürlülüğe girmesi ile söz konusu perakende satış lisansları toptan satış lisansları ile birlikte tedarik lisansına dönüşmüş ve dağıtım şirketlerinden ayrışan görevli perakende satış şirketleri görevli tedarik şirketi adını almıştır. Ayrışma ile pek çok konu başlığında ikincil düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur. Geçen sürede bu düzenlemelerin bazıları uygulamaya alınmış, bir kısmında ise çalışmaların devam ettiği bilinmektedir. Ayrışma ile görevli tedarik şirketi, bölgesinde bulanan serbest olmayan tüketicilere ya da serbest tüketici hakkını kazanan ancak kullanmayan tüketicilere elektrik tedarik etmekle yükümlüdür. Tüm tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler bölge kısıtlaması olmaksızın serbest tüketicilere elektrik tedarik etme hakkına sahiptir. Ayrışma öncesinde dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin tek şirket çatısı altında yürütüldüğü durumda tüm hizmetler aynı fiziksel ortamlarda ve aynı bilgi sistemleri altyapısı kullanılarak verilmekte, çalışanların büyük bir kısmı hem dağıtım hem de perakende satış ile ilgili süreçlerde görev almaktaydı. Ayrışma ile birlikte 2015 yılının sonuna kadar operasyonel ayrışmanın tamamlanması için bir geçiş dönemi tanımlanmış, perakende faaliyetleri ile ilgili çalışanlar dahil ilgili tüm hizmetlerin tedarik şirketine geçişlerinin kısa bir sürede tamamlanması öngörülmüştür. Şirketlerin faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları yönetim ve destek hizmetlerinin (muhasebe, finans, hukuk, insan kaynakları gibi) bu geçiş döneminin sonuna kadar aynı şirketlerden alınmasına izin verilmiş, tanımlanan bu sürede ortak olarak kullanılan fiziksel ortamların ve bilgi sistemleri altyapısının 2015 yılının sonuna kadar tamamen ayrılması hükmedilmiştir. Ayrışma ile daha önceden perakende faaliyetleri altında tanımlanan sayaç okuma gibi bazı ana faaliyetler dağıtım şirketlerinin altında konumlandırılmıştır. Ancak ayrışmadan doğacak maliyetlerin asgari düzeyde tutulması için görevli tedarik şirketlerinin ilgili bölgelerinde fatura bırakma ve ihbarname dağıtma gibi hizmetleri 2015 yılı sonrasında da dağıtım şirketinden veya onun hizmet aldığı şirketlerden ortak hizmet almasına izin verilmiştir. 5

8 Piyasa Açıklık Oranı Serbest tüketici limitinin seyri Elektrik piyasasının serbestleşmesi amacıyla atılan önemli adımlardan biri de serbest tüketici limitinin kademeli olarak düşürülmesidir. Serbest tüketici limiti 2004 yılında 7,8 GWh, 2006 yılında 6,0 GWh, 2007 yılında 3 GWh, 2008 yılında 1,2 GWh, 2009 yılında 0,48 GWh, 2010 yılında 0,1 GWh ve 2011 yılında 0,03 GWh, 2012 yılında ise kwh a düşürülmüştür. Serbest tüketici limitlerinin 2013 yılında kaldırılması öngörülmüş ancak gerekli altyapının oluşmaması ve ticari risklerin varlığı nedeniyle bu hedef gerçekleştirilememiştir yılında serbest tüketici limiti kwh olarak belirlenmiş, 2014 Ocak ta ise bu limit kwh e indirilmiştir. Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi ne göre 2015 yılında serbest tüketici limitinin tüm abone grupları için sıfıra indirilmesi planlanmaktadır. Serbest tüketici limitlerinin düşürülmesi ile artan piyasa açıklık oranı piyasanın serbestleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Uluslararası uygulamalar incelendiğinde serbest tüketici limitlerinin sıfıra indirilmesi ve piyasa açıklık oranının buna bağlı olarak artması ortalama olarak 6 sene sürmektedir. Türkiye nin yaşadığı geçiş sürecinin de bu yapıya paralel bir süreç izlediği görülmektedir. Serbest Tüketici Limiti Piyasa Açıklık Oranı % %84 %78 % %74 %70 % %49 %60 %50 %39 %41 %40 %28 %30 % %30 %23 % % % Kaynak: EPDK/TETAŞ 2014 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 6

9 Rekabet unsurları Elektrik tedarikçilerinin en büyük rakipleri yerleşik doğal gaz tedarikçileri olmaktadır. Doğal Gaz sektörü liberalleştikçe elektrik sektöründeki rekabet kızışacaktır. Rekabet Kurulu nun Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. özelleştirmesiyle ilgili aldığı 10-29/ sayılı kararında rekabeti azaltacağı nedeniyle karara katılmama gerekçesi olarak belirtildiği ve ülke örneklerinde de görüldüğü üzere, elektrik perakende satış piyasasında, yerleşik elektrik tedarik şirketinin en büyük ve çoğu zaman tek rakibi yine o bölgedeki yerleşik doğal gaz tedarik şirketi olmaktadır. Nitekim en rekabetçi perakende satış piyasalarından biri kabul edilen İngiltere de dahi yerleşik doğal gaz tedarikçisin rekabetçi avantajı ön plana çıkmaktadır. İngiltere örneğinde diğer yerleşik elektrik tedarikçilerinin de rekabetçi avantajlarını kullanarak yüksek pazar paylarını korudukları görülmektedir. Sonuç olarak, doğal gaz sektöründeki liberalizasyon süreci ilerledikçe, perakende elektrik sektöründeki rekabete yerleşik doğal gaz tedarikçileri de katılacaktır. İngiltere deki elektrik perakendecilerinin pazar payları Firma British Gas Yerleşik doğal gaz tedarikçisi %24 %23 EdF Energy Yerleşik elektrik tedarikçisi %14 %13 E.On Yerleşik elektrik tedarikçisi %21 %17,6 Npower Yerleşik elektrik tedarikçisi %15 %14 SS Energy Yerleşik elektrik tedarikçisi %14 %20 Scottish Power Yerleşik elektrik tedarikçisi %11 %12 Diğer - %1 %0,4 7

10 Perakende elektrik pazarı oyuncuları için 10 kritik konu 1 Müşteri kaybı yönetimi Serbestleşmekte olan Türkiye Elektrik Piyasası nda, serbest tüketici limitinin azalmasıyla beraber yerleşik tedarikçisi dışında bir elektrik tedarikçisi seçme fırsatına sahip olan tüketicilerin sayısı artmaktadır. Artan rekabetle birlikte müşteriler tedarikçilerini istedikleri şekilde seçebilecekler, beklentilerini karşılayan ürün ve hizmetleri uygun gördükleri kalite ve şartlar altında sunan firmalarla çalışmayı tercih edeceklerdir. Bu süreçle birlikte müşteri kaybının doğru yönetimi tedarik şirketleri için önemli olacaktır. Serbestleşme oranı arttıkça potansiyel müşteri sayısı da artmakta Müşteri Türkiye Elektrik Piyasası ndaki rekabet arttıkça, müşterilerin seçebilecekleri tedarikçi çeşitliliği de artacaktır. Serbest piyasa koşullarına uygun ürün ve hizmet sunan tedarikçiler, bir çok müşteriyi kendilerine çekebileceklerdir. Kazanımı Elde Tutmak Kayıp Potansiyel müşteri ihtiyaçlarının tespiti ve bu doğrultuda sunulan ürün ve hizmetler, rekabet avantajı sağlayarak müşteri kazanımlarını sağlayabilir. Segmentasyon sayesinde müşteri tercihlerine en uygun ürünü sunmak ve müşteriyi kazanmak mümkün olacaktır Müşteri verileri üzerinde yapılan öngörü analizleriyle, tedarikçisini değiştirmeye en eğilimli müşteriler belirlenip memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak adına müşteri tarafından arzulanan ürün ve hizmetler sunulmalıdır Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 8

11 Müşterilerin Kaybı Yeni bir müşterinin portföye katılmasına yönelik çaba ve yatırım düşünüldüğünde, kârlı ve düzenli ödeme yapan bir müşterinin kaybının çok maliyetli olduğu anlaşılmaktadır. Değişen dinamikleri göz önünde bulundurarak, piyasadaki pozisyonunu muhafaza etmek ve müşterilerini elde tutmak isteyen tedarikçiler öncelikle müşterilerinin beklentilerini anlamalıdırlar. Her müşterinin ihtiyacına göre hizmet ve ürün sunmak mümkün değildir. Bu çerçevede müşterilerin demografik ve davranışsal özellikleri ile tercihleri düşünülerek yapılabilecek segmentasyon çalışmaları, bu segmentlere yönelik ürün ve hizmet sunma imkanı sağlamaktadır. Müşteri kaybı her zaman engellenmek isteyen bir durum değildir. Hedef kârlı müşterinin kaybını engellemek, daha az tercih edilen segmentler için uygun aksiyonları alabilmek üzere uygun segmentasyon ve müşteri kaybı yönetimi yaklaşımı geliştirmek olmalıdır. Müşterileri elde tutmak Hedefe uygun segmentasyonlar sayesinde, tedarikçiler hangi müşterisine hangi satış stratejisiyle yaklaşacağını, nasıl bir müşteri hizmeti sunacağını ve müşterisini nasıl memnun edeceğini daha isabetli bir şekilde belirleyebilmektedir. Bir diğer açıdan müşteri verilerinden yapılabilecek analizler hangi müşterinin tedarikçisini değiştirmeye daha eğilimli olduğunu gösterebilecek ve tedarikçiye müşterisini kaybetmeden önce harekete geçme fırsatı tanıyacaktır. Müşteri kazanımı Rekabetin arttığı ve tedarikçilerin fark yaratmaya gayret gösterdiği serbestleşen elektrik piyasasında, müşterilerini elde tutarak pazar payını korumanın yanında portföyüne yeni müşteriler katmak da şüphesiz tedarikçilerin en büyük amaçları arasında yer alacaktır. Bu doğrultuda, hedef segmentlere pazardaki hizmet ve ürünleri müşterilerin beklentilerine uygun şekilde sunabilecek şirketler, tedarikçisini değiştirmeyi düşünen müşterilerin yeni tercihi olacaktır. Serbest tüketici sayısı arttıkça, müşteriler tarafından ürün ve hizmetten beklenen özellikler de çeşitlilik gösterecektir. Tedarikçiler piyasada daha önce sunulmamış, müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetleri sundukları takdirde hem mevcut müşterilerinin memnuniyetini artıracaklardır hem de hedefledikleri segmentlerde yeni müşteriler kazanacaklardır. Fiyat değişim koşulları, ödeme vadesi, tedarik kaynağı, sunulan yan ürünler (doğal gaz, internet vb.) açısından farklılaşan ürün ve hizmetler şirketler arasındaki temel ayırt edici unsurlardan olacaktır. 9

12 2 Markalaşmak & Müşteri sadakati Elektrik tedarikçisinin seçilemediği ve regüle tarifenin herkes için geçerli olduğu koşullarda tüketicilerin tedarik şirketlerinden beklentileri sadece kesintisiz hizmet, faturanın zamanında ve doğru gelmesi, gerektiğinde şirketle iletişime geçebilme imkanıdır. Aslında bu beklentiler ileri seviyede serbestleşmiş bir elektrik perakende piyasasında da tüketicilerin temel beklentilerini oluşturmaktadır. Fakat perakende elektrik piyasasının serbestleşmesiyle birlikte artan rekabet müşterilerle elektrik tedarik şirketleri arasında farklı bir bağ ve iletişim kurulması için ortam sağlamıştır. Tedarik şirketleri bu rekabet ortamında maliyetlerinde azami verimlilik sağlayıp en düşük fiyatla tüketiciye ulaşmak için çaba harcamaktadırlar. Ancak serbestleşme ile ön plana çıkan sadece fiyatlar değil müşterinin ilgisini çeken bir imaj ve kaliteli hizmet sunumudur. Markalaşmak Fiyat ve müşteri hizmetlerinin yanı sıra rakiplerden ayrışmanın bir diğer yolu markalaşmaktır. Markalaşmak için şirketin temel stratejisiyle, hedeflediği iş modeli ve müşteri yönetimi yaklaşımları uyumlu olmalıdır. Markanın doğru konumlandırılması, hedeflenecek müşterilere doğru mesajın iletilebilmesi için gereklidir. Ürün çeşitlendirmesi kısıtlı olan elektrik perakende sektöründe marka, mesajın tüketiciye etkili bir şekilde iletilmesi için kritik öneme sahiptir. Bu mesaj, güven, çevrecilik, prestij, avantaj, yenilikçilik gibi farklı perspektiflerden tüketiciyi yakalayabilir. Elektrik tedariğinde artan rekabet koşullarında farklılaşmak adına şirketler mesajlarının tüketiciye ulaşması için iletişim ve reklam faaliyetlerini yürüterek markanın konumlandırılması için gerekli çalışmayı yaparlar. Mesajın sürekliliği için markaya yönelik iletişim faaliyetleri müşteriye dokunulan tüm iletişim noktalarında devam etmelidir. Marka yönetimi sosyal medyanın son derece yüksek bir hızda geliştiği, dijital kanal kullanımının arttığı bu dönemde olabildiğince dinamik olmalıdır. Marka yönetiminin, pazarlama faaliyetleri ve müşteri sadakat yönetimi başta olmak üzere tüm müşteri ilişkileri yaklaşımı ile uyumlu yürütülmesi, markanın başarıyla konumlandırılması için kritik önem taşımaktadır. 10

13 Etkin pazarlama faaliyetleri Hedef müşterilerine yönelik oluşturduğu ürün ve hizmetleri doğru pazarlama kampanyalarıyla tüketiciye sunan tedarik şirketleri başarılı olacaklardır. Pazarlama kampanyaları ilgili müşteri segmentlerine yönelik olarak geliştirilen tarife ve ürünlerin hedeflenen satışlarla sonuçlanmasında son derece etkilidr. Etkin kampanyaların düzenlenmesi ve bu kampanyaların belirlenen başarı ölçütleri doğrultusunda (satış artış oranı, geri kazanılan müşteri sayısı, şirket bilinirliği değişim oranı vb.) tamamlanması için çalışılmalıdır. Perakende elektrik piyasasında çok sayıda müşterinin kazanılması ancak etkin pazarlama kampanyalarının uygulanmasıyla mümkündür. Perakende elektrik piyasasında pazarlama faaliyetlerinin ve kampanyaların etkin yürütülmesi doğru analitik altyapılarla piyasa ve müşteri verilerinin değerlendirilmesi sayesinde sağlanır. Müşteri profillerini doğru değerlendiren şirketler doğru tarifelere yönelik kampanyaları gerçekleştirirler. Sonuç olarak perakende elektrik ticaretinde başarılı olmak isteyen şirketler müşterileri farklı segmentlerde ele alarak o segmentlere ilişkin doğru kanallar (geleneksel, elektronik, sosyal medya, vb.) belirlemeli, ilgili kanaldaki müşterilerin gereksinimlerine göre sunulacak ürün/tarifeler için uygun pazarlama ve iletişim yaklaşımları geliştirmelidir. Bu faaliyetler etkin bir marka yönetimi ve müşteri sadakatini temel alan müşteri ilişkileri yönetimi ile tamamlanmalıdır. Müşteriler yüksek rekabetin olduğu perakende elektrik piyasasında fiyatla kazanılsa da müşterinin ilgisi ancak doğru marka konumlandırması ve pazarlama faaliyetleriyle çekilir. Müşteri sadakati Müşteri sadakati yönetimi müşterinin kazanılmasıyla başlayarak, müşterinin verilen hizmetlerle memnun edilmesi dahil olmak üzere tüm müşteri deneyimi sürecini kapsamaktadır. Artan rekabetle birlikte müşteri sadakatini sağlamak gittikçe daha da güçleşmektedir. Ancak müşteri kaybının maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, müşteri sadakatini sağlamanın önemi ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş piyasalarda, müşteri sadakati programlarının uygulandığı ve bu çerçevede farklı alanlarda çalışan şirketlerle işbirliği yapıldığı görülmektedir. Sadık müşteriler yaratabilmek sürekli yeni müşteri elde etmek için çaba sarfetmekten daha avantajlıdır. Kârlı bir müşteriyi kaybetmenin maliyeti yüksektir. Bu çerçevede perakende elektrik ticareti gerçekleştiren şirketlerin müşteri ilişkileri yönetimi alanında yatırım yapması, süreçlerini ve iş gücünü bu gereksinimleri dikkate alarak yapılandırması önemli olacaktır. Müşteri iletişim merkezlerinin, internet sitesi içeriğinin ve sosyal medya yönetiminin müşteri sadakatini sağlamaktaki öneminin artması beklenmektedir. 11

14 3 Satış organizasyonu verimliliği ve performans yönetimi Türkiye Elektrik Piyasası nın serbestleşme sürecinde, elektrik tedarikçilerinin satış organizasyonlarını ve performans yönetimi uygulamalarını gözden geçirmeleri ve kritik alanları yeniden tasarlamaları gerekmektedir. Bu alanların başında müşteri ve kanal yönetimi, performans değerlendirme, ekip yönetimi gelmektedir. Müşteri ve Kanal yönetimi Müşterilerine etkin ürün ve hizmetleri sunmak isteyen tedarikçiler, ilk adım olarak potansiyel ve mevcut müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini gözden geçirmelidir. Müşterilerini daha iyi yönetmek adına tedarikçiler müşteri segmentasyonu uygulamalarını hayata geçirebilirler. Böylece müşterilerinin belirli kriterlere göre gruplanması ve bu çerçevede müşteri profilleri ile ihtiyaçlarının tespit edilmesi mümkün olacaktır. Bu çalışma sayesinde tedarikçiler farklı müşteri gruplarına hitap edecek satış kadrosunun: Hangi müşterinin hangi ihtiyacına yönelik hizmet ve ürün sunması gerektiği Hangi uzmanlık alanlarında yetkinliğe sahip olmaları gerektiği Büyüklüğünün ne kadar olması gerektiği Nasıl gruplara ayrılması ve grupların nasıl yönetileceği sorularına yoğunlaşma fırsatı bulabilirler. Öte yandan, müşteri yönetiminin dışında kanal yönetimi de etkili ve işler bir satış organizasyonu için hayati önem teşkil etmektedir. Örneğin, tüketim hacmi yüksek bir sanayi kuruluşu ile bireysel bir kullanıcının elektrik tedarikçisinin satış organizasyonu ile kuracağı temas tercihleri farklılık göstermektedir. Satış organizasyonunun gerektiğinde büyük müşteriler ile birebir ilgilenen müşteri temsilcilerini içerecek şekilde yapılandırılması ve faaliyet göstermesi, tedarikçiye müşteri memnuniyeti anlamında önemli bir avantaj sağlayacaktır. Kurumsal Müşteri Her müşteriye bir temsilci Orta ve üst düzey yönetim ile bire-bir ilişki Sektör odaklı hizmet ve ürün Bireysel Müşteri Bir satıcı, birden çok müşteri Tüketici ile direkt ilişki Sektör odağı olmadan, daha geniş alan üzerinde genel hizmet 12

15 Performans yönetimi Şirketler, satış organizasyonlarının performanslarını çok yönlü olarak değerlendirebilmek için sayısal metriklere dayalı kapsamlı yaklaşımlar geliştirmelidir. Bu doğrultuda satış alanı, müşteri grubu, kanal bazlı hedeflerin gerçekleştirilme oranları ve bu rakamların geçmiş yıllardaki verilerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmeleri sıkça kullanılan yaklaşımlardır. Söz konusu yöntemler, yöneticilerin satış ekibinin performansını değerlendirebilmesini sağlamanın yanında, yeni müşteri grubu ve kanal oluşturulması durumunda pozisyona uygun elemanların yerleştirilmesinde de kullanılabilecektir. Geçmiş performans verilerin analitik yaklaşımlarla analizi birçok operasyonel ve stratejik karara temel teşkil edecektir. Bir diğer açıdan bakıldığında ise, satış ekibinin performansının değerlendirilmesine yönelik ortaya konan yaklaşımlar, çalışanlar açısından da belirleyici rol oynayacaktır. Yüksek hacimli müşterilerin yönetiminin müşteriyle birebir çalışan satış elemanları aracılığıyla sağlandığı göz önünde bulundurulduğunda, iletişimi kuvvetli ve satış rakamları tatmin edici olan müşteri temsilcilerinin yetenek yönetimi kapsamında değerlendirilmesi ve şirket bünyesinde tutulmasında performans yönetiminin büyük önemi bulunmaktadır. Ekip yönetimi Müşteri ve kanal yönetimi başlıklarında da değinildiği üzere, satış ekiplerinin müşterilerin spesifik ihtiyaçlarına karşılık verebilecek yetkinliklere sahip olmaları son derece önemlidir. Bu doğrultuda satış ekipleri de verdikleri hizmet, çalıştıkları müşteri grubu bazında takımlara ayrıldığında, hizmet kalitesinin yüksek tutulmasının yanı sıra hem performans yönetimi hem de yetenek yönetimi faaliyetleri daha etkili olacaktır. Ayrıca, ekip içi iletişim ve koordinasyon da satış hedeflerini gerçekleştirme ve müşteri memnuniyeti açısından başarıyı etkileyen faktörler olarak gösterilebilir. Bu doğrultuda, şirket içi organizasyonlar ve etkinlikler ile hem ekipler arasında hem de ekip içinde diğer kişiler ve uzmanlıkları ile ilgili farkındalık yaratılabilmektedir. Sonuç olarak, müşterilerin farklı ihtiyaçları söz konusu olduğunda, birden çok hizmeti aynı çatı altında verebilmek serbestleşen Türkiye Elektrik Piyasası nda büyük bir rekabet avantajı sağlayacaktır. 13

16 4 İş birliklerinin hayata geçirilmesi Türkiye elektrik piyasasında serbestleşmenin hızlanması ve teknolojinin gelişmesi mevcut ve potansiyel oyuncular için birçok risk ve fırsatı da beraberinde getirmektedir. Küresel oyuncuların sektörde aktif rol almasıyla da hareketlenen piyasa yapısında tedarikçilerin niceliklerinin yanı sıra nitelikleri de değişmekte, tehdit oluşturan rakipler de sürekli farklılaşmaktadır. Müşterilerin bu rekabet yapısındaki tercihleri; tedarikçileri maliyetleri azaltmak ve yeni ürünler geliştirmek konusunda teşvik etmekte, müşteri memnuniyeti ve bağlılığını arttırmaya yönelik faaliyetler için sürükleyici bir unsur olmaktadır. Rekabetin arttığı piyasa yapılarında farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla iş birlikleri birçok sinerji fırsatının önünü açmaktadır. Hızla serbestleşen piyasa yapısında yatay ve dikey entegrasyonlardan faydalanan şirket sayısı da buna bağlı olarak artmaktadır. Uluslararası örneklerde doğalgaz ve su gibi hizmetlerin yanı sıra telekom, internet sağlayıcısı gibi altyapı sektörleri ile de farklı işbirliklerin gerçekleştirildiği görülmektedir. Dikey entegrasyon ile maliyetlerin azaltılması ve finansal riskten korunma amaçlanmaktadır. Yatay entegrasyon ile bünyelerindeki farklı operasyonlar için ölçek ekonomisinden yararlanan şirketler, hem maliyetlerini azaltma hem de bütünleşik çalışan yapılarda etkin planlama ve yönetim fırsatını yakalamaktadırlar. Şirketler aynı zamanda finansal riskten korunmayı amaçlanmakta; faaliyette olduğu alanların ticaret yönetimini yatay entegrasyon sayesinde birlikte yürütebilmektedir. Bunların dışında yatay entegrasyon doğalgaz, elektrik, telekom gibi farklı ürün ve hizmetleri aynı paket içerinde müşteriye sunarak rekabet avantajı sağlamakta ve müşteri bağlılığını arttırmaktadır. Yatay entegrasyon yüksek miktarda gerçekleşen satın alımlar sayesinde firmaların müzakere gücünü arttırmakta, farklı faaliyetler için aynı altyapının kullanılmasına izin vermekte ve organizasyon yapılarının daha bütünleşik olmasını amaçlayarak maliyetleri azaltmaktadır. Uluslararası örnekler incelendiğinde hem operasyonel maliyetlerin azaltılması hem de müşteri bağlılığının arttırılması için farklı iş birliklerinin hayata geçirildiği görülmektedir. Sektörde faaliyet gösteren şirketler uyguladıkları kampanya ve tarifelerle elektrik ve doğalgazı tek bir ürün olarak farklı segmentlerde yer alan müşterilerine sunmaktadır. Bunun yanı sıra şirketler kendisinden hizmet alan tüketicilere ısıtma sistemi bakımı, ev sigortası ve taşınma durumunda nakliye hizmeti gibi konularda da destek sağlamak amacıyla sinerjiler oluşturmaktadır. Serbestleşen piyasada artan rekabet, müşteri bağlılığı konusunda firmaları aktif rol almaya yönlendirmektedir. Bu kapsamda hızlı tüketim ürünleri perakende firmaları ile gerçekleştirilen iş birlikleri ön plana çıkmaktadır. Müşteriler üye olmalarının ardından ödüller, indirimler ve puanlar kazanmakta ve alışverişlerinde ya da faturalarında değerlendirebilmektedirler. 14

17 5 Faturalama ve tahsilat yönetiminin iyileştirilmesi Şirketlerin nakit akışını iyileştirmeleri artan rekabet ortamında elektrik piyasasındaki konumlarını güçlendirmeleri adına giderek önem kazanacaktır. Faturalama ve tahsilat yönetiminin doğru bir şekilde yapılması nakit akışını doğrudan etkilemektedir. Faturalama yönetimi Faturanın tebliği ve fatura kalemlerinin doğru yönetilmesi faturalama sürecinde dikkatle ele alınması gereken ve iyileştirme potansiyeli yüksek alanlar olarak öne çıkmaktadır. Ayrışma sonrasında yapılan düzenlemeler faturaların sahada tebliğine imkan vermekle birlikte birçok tedarik şirketi için merkezden kesilen faturaların posta ile gönderilmesi söz konusudur. Posta masrafları düşünüldüğünde elektronik faturanın öneminin artması ve yaygınlaşması beklenmektedir. Elektrik tüketimi haricinde tahakkuk eden diğer bedellerin de tüketim faturasına eklenmesi faturalama verimliliğini arttıracaktır. Örneğin gecikme bedellerinin elektrik faturasına eklenerek abonelere bildirilmesi bu bedeller için ayrıca fatura basma ve tebliğ etme maliyetlerini azaltacaktır. Tahsilat yönetimi Nakit akışının iyi yönetilebilmesi için diğer bir kritik konu ise tahsilat yönetiminin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesidir. Tahsilat yönetimini iyileştirmenin en önemli unsurlarından biri ödeme kanallarını arttırmaktır. Banka, PTT, şirketlerin kendi vezneleri ya da hizmet alınan tahsilat noktaları gibi farklı kanallardan tahsilat yapılabilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca çevrimiçi ödeme imkanlarının sunulması tahsilat yönetimi açısından kritiktir. Bununla birlikte şirketlerin kendi internet sitelerinden müşterilerinin borç sorgulamalarını yapabilmeleri ve faturalarını gecikmeden doğan bedeller ile birlikte ödeyebilmelerinin sağlanması kısa vadede yaygınlaştırılabilecek diğer uygulamalar olarak gündeme gelebilecektir. Kredi riski Müşterilerin kredibilitelerine ve teminat koşullarına göre segmentasyonu nakit akış yönetiminin iyileştirilmesi açısından giderek önem kazanacaktır. Tahsilat süresi, tüketim değerleri, teminat tutarları gibi iç sistemlerden elde edilecek verilerin yanı sıra bankalar gibi dış sistem verileri veya daha öznel kriterler ışığında müşterilerin kredi notu hesaplamaları yapılmalıdır. Bu kredi notlarına göre farklı alacak takip süreçlerinin yönetilmesi, farklı teminat ve fiyatlama uygulamalarının olması nakit akışını düzenleyici önlemler arasında görülebilir. 15

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış

Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış Gelişmekte olan ülkemizde hızlı nüfus artışı sonucu ortaya çıkan kentleşme ve sanayileşme elektrik enerjisine olan talebin yıllık ortalama 6-9% oranında artması

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA BUGÜN İTİBARİYLE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Aralık 2015

ELEKTRİK PİYASASINDA BUGÜN İTİBARİYLE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Aralık 2015 ELEKTRİK PİYASASINDA BUGÜN İTİBARİYLE KARŞILAŞILAN TEMEL VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Aralık 2015 1 Elektrik piyasanın serbestleşmesi yönünde büyük mesafe alınmasına karşın hedeflenen noktaya ulaşılamaması sektörün

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI

TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI KISACA EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur.

Detaylı

Deneyimliyiz: Enerjimiz geçmişimizden... Güçlüyüz: Marmara dan Türkiye ye uzanan enerji hattı: Sepaş Enerji. Erişilebiliriz: Size çok yakınız

Deneyimliyiz: Enerjimiz geçmişimizden... Güçlüyüz: Marmara dan Türkiye ye uzanan enerji hattı: Sepaş Enerji. Erişilebiliriz: Size çok yakınız Deneyimliyiz: Enerjimiz geçmişimizden... Sepaş Enerji, elektrik piyasası kanunu gereğince, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesi zorunluluğu nedeniyle, hukuki

Detaylı

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ Amaç MADDE 1 (1) Bu Prosedürün amacı piyasa katılımcılarının piyasaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya faaliyetlerini gerçekleştirememesi durumunda, katılımcılar

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN)

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) İşbu ek Mesken Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi nin özel şartlarını ihtiva etmekte olup, Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. 1. SÖZLEŞME İNDİRİM ORANI VE FATURA

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI 2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı 07 Kasım 2012 İstanbul 1 Dünya da yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan bazı teşvik mekanizmaları Dünyada,

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Tebliğ, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ (4 Eylül 2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Hayalleriniz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Uluslararası teknik standartlara

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir.

REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir. REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir. Reon Enerji, enerji tüketimini daha ekonomik ve fonksiyonel bir hale getirme misyonundan

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

Elektrik Tüketimi 100.000 kwh Olan İşyerlerinin "Serbest Tüketici" Kapsamına Alınması

Elektrik Tüketimi 100.000 kwh Olan İşyerlerinin Serbest Tüketici Kapsamına Alınması Elektrik Tüketimi 100.000 kwh Olan İşyerlerinin "Serbest Tüketici" Kapsamına Alınması EPDK'nın 3/2/2010 tarihli kararı gereği yıllık en az 100.000 kwh elekrik tüketimi olanların "Serbest Tüketici" kapsamına

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM YOL HARİTAMIZ MARKALAŞMA İşletme bazında Faaliyetler Bölgesel Faaliyetler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Neden MARKALAŞMA? Markalaşma sürecinde, yerli ve yabancı turistin

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Ancak etkin kullanılabilen bir proje ve portföy yönetim aracı proje ve program yönetimi sürecini destekleyebilir Proje ve program yönetimi,

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

Tedarikçi risklerini yönetebilmek

Tedarikçi risklerini yönetebilmek www.pwc.com.tr Tedarikçi risklerini yönetebilmek. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Tedarikçi risklerini yönetme ihtiyacı 2. Tedarikçi risk yönetimi bileşenleri 3. Yasal gelişmeler 2 Tedarikçi risklerini

Detaylı

Çağrı Merkezi Bileşenleri. Strateji Süreç İnsan Kaynağı Teknoloji

Çağrı Merkezi Bileşenleri. Strateji Süreç İnsan Kaynağı Teknoloji Çağrı Merkezi Bileşenleri Strateji Süreç İnsan Kaynağı Teknoloji Strateji Müşteri segmentasyonu Temas kanalları Kâr merkezi-gider merkezi Operasyon süresi Hedefler Araçlar Lokasyon seçimi Ağ/web çağrı

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Birinci Bölüm : Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı ve Önemi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

AVĐVASA da Veri Madenciliği Reşat Fırat ERSĐN Stratejik Planlama ve ĐşGeliştirme Birim Yöneticisi

AVĐVASA da Veri Madenciliği Reşat Fırat ERSĐN Stratejik Planlama ve ĐşGeliştirme Birim Yöneticisi AVĐVASA da Veri Madenciliği Reşat Fırat ERSĐN Stratejik Planlama ve ĐşGeliştirme Birim Yöneticisi AvivaSA Bir emeklilik ve hayat sigortası şirketi 1 Kasım 2007. Ak Emeklilik A.Ş. ve Aviva Hayat ve Emeklilik

Detaylı

Ticari Güvence Hizmetleri

Ticari Güvence Hizmetleri ntracts in the Red Zone could have significant value leakage Ticari Güvence Hizmetleri Üçüncü taraflarla aranızdaki güveni nasıl arttırabilirsiniz? Ticari ilişkilerinize dair riskleri yönetim ve üçüncü

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KONU İLGİ. NutriOpt TERCÜME VE DERLEME KAYNAKÇA YAYININ KAPSAMI

KONU İLGİ. NutriOpt TERCÜME VE DERLEME KAYNAKÇA YAYININ KAPSAMI NIR NutriOpt KONU Nutreco nun en güncel projesi NutriOpt ile getirdiği yenilikler İLGİ NutriOpt TERCÜME VE DERLEME KAYNAKÇA YAYININ KAPSAMI Formülasyon ve Fiyatlandırma Uzmanı Burak GÜLHAN NutriOpt Poultry

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (MERKEZİ EDINBURGH) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Müdürler Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ün Ara Dönem Faaliyetine İlişkin Değerlendirmeleri

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası

Türkiye Elektrik Piyasası Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Elektrik - Elektronik Mühendisi (EE 04) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267 milyar

Detaylı

Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti.

Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti. Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti. 2017 EVRENSEL LTD. Evrensel Ltd., müşterilerinin gayrimenkul yatırımlarında yenilikçi, yaratıcı ve güvenilir çözüm ortağıdır. 2009 yılında kurulmuş olan

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

Dünya ve Türkiye de, Kamu Çağrı Merkezi Uygulamaları ve Son Trendler 26 Eylül 2012

Dünya ve Türkiye de, Kamu Çağrı Merkezi Uygulamaları ve Son Trendler 26 Eylül 2012 Dünya ve Türkiye de, Kamu Çağrı Merkezi Uygulamaları ve Son Trendler 26 Eylül 2012 IMI 2.Ankara Çağrı Merkezi Konferansı Emre ERTÜRK TURKCELL GLOBAL BİLGİ Stratejik Planlama Müdürü Dünya Çağrı Merkezi

Detaylı

Büyük Veri İş Yapış Şekillerini Nasıl Etkiliyor?

Büyük Veri İş Yapış Şekillerini Nasıl Etkiliyor? www.pwc.com Büyük Veri İş Yapış Şekillerini Nasıl Etkiliyor? Mustafa Fuat Vardar Dijital dönüşümü anlamak Büyük veri- Neden Şimdi? KENTLİEŞME Yeni Müşteriler Yeni Davranışlar Yeni Talepler Yeni Formatlar

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

Misyonumuz. Vizyonumuz Çalışan. 45 Ülke İş Ortağı Kişilik Ekosistem. 85,000 Aktif Müşteri

Misyonumuz. Vizyonumuz Çalışan. 45 Ülke İş Ortağı Kişilik Ekosistem. 85,000 Aktif Müşteri 900+ Çalışan 45 Ülke 800+ İş Ortağı 2.500 Kişilik Ekosistem 85,000 Aktif Müşteri Kişisel bilgisayarlar için uygulama yazılımları geliştirmek üzere 1984 yılında kurulan Logo, Türkiye nin yenilikçi yazılım

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Ücret Yönetimi* Murat Demiroğlu lu,, Kıdemli K Müdür, M İnsan Kaynakları Hizmetleri PwC Sunum için: www.ikportal.com Adresine girip, Üye olarak, www.ikportal.com/hrs

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi www.pwc.com.tr Yeni Nesil Anketi Yeni Nesil Anketi Bu sene Türkiye'de ilk defa düzenlediğimiz Yeni Nesil Anketi, 'nin yükselen operasyonel mükemmellik hizmetleri ve uygulamaları ile ilgili yeni perspektifler

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan PETFORM, geçtiğimiz 9 yılda tüm enerji mevzuatı değişikliklerinde (Doğalgaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kan

PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan PETFORM, geçtiğimiz 9 yılda tüm enerji mevzuatı değişikliklerinde (Doğalgaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kan Şeffaf ve Rekabetçi Bir Doğalgaz Piyasası Oluşturma Yolunda Çözüm Önerileri Nusret Cömert Yönetim Kurulu Başkanı PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan PETFORM, geçtiğimiz 9 yılda tüm enerji mevzuatı değişikliklerinde

Detaylı

www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası

www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası Yeni muhasebe standartlarına hazır mısınız? 1 Temmuz 2012

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Politika Notu Aralık 2010 Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Aralık 2010 tarihinde yayınlanmış olan

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Enerji Yönetim Sistemleri

Enerji Yönetim Sistemleri Murat Silsüpür Elektrik Mühendisi Kapsam 1. Enerji Yönetimi 2. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı 3. Enerji İzleme Sistemi 4. Uygulama Örneği 8 Haziran 2015 Sunu: 2 Enerji Yönetimi Tanım: Minimum

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

Türkiye de Elektrik Toptan Satış Piyasası nın Gelişimi

Türkiye de Elektrik Toptan Satış Piyasası nın Gelişimi ISTRADE 2017 Elektrik Piyasalarında Ticaret ve Tedarik Mayıs 2017 Türkiye de Elektrik Toptan Satış Piyasası nın Gelişimi Türkiye elektrik piyasasındaki ticaret ortamı istikrarlı bir gelişim sürecinden

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 1 İçerik 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. PRENSİPLER... 3 4. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ BELİRLENMESİ... 4 5. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ UYGULANMASI... 5 6. ÜCRETLENDİRME UYGULAMALARININ

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Misyonumuz. Vizyonumuz Çalışan. 45 Ülke İş Ortağı Kişilik Ekosistem Aktif Müşteri

Misyonumuz. Vizyonumuz Çalışan. 45 Ülke İş Ortağı Kişilik Ekosistem Aktif Müşteri 1.000+ Çalışan 45 Ülke 800+ İş Ortağı 5.000+ Kişilik Ekosistem 85.000+ Aktif Müşteri Kişisel bilgisayarlar için uygulama yazılımları geliştirmek üzere 1984 yılında kurulan Logo, Türkiye nin yenilikçi yazılım

Detaylı

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP standartlarını uygulama baskısı, verimli, pratik, güvenli ve uygulanabilir süreçlerin tasarımına engel olabilir. Birçok uygulama projesinde, iş süreçlerindeki verimlilik,

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri kpmg.com.tr

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri kpmg.com.tr KPMG TÜRKİYE Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri kpmg.com.tr KPMG Türkiye dünya standartlarında yönetim danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı ekibimiz şirketlerin Yönetim Kurulu

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

İESOB Bilgilendirme Toplantısı TEK ELEKTRİK 2016

İESOB Bilgilendirme Toplantısı TEK ELEKTRİK 2016 İESOB Bilgilendirme Toplantısı İçerik 01. SEKTÖREL 02. TANIMLAR 03. SÜREÇ 04.ÖDEME 05.SIKÇA SORULAN SORULAR 01. SEKTÖREL TEK Elektrik Hakkında 2013 2014 MARKALAŞMA VE İLK ABONE Sekto rṳn ihtiyac duyacağı

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

Kredi Limit Optimizasyonu:

Kredi Limit Optimizasyonu: Kredi Limit Optimizasyonu: «Teorik Değil Pratik" Simge Danışman Analitik Direktörü, Experian EMEA Kar Gelişimi Kredi Limit Optimizasyonu Optimizasyona Genel Bakış Profilleme Modelleme Karar Matrisleri

Detaylı