PARÇALAR VE FONKSİYONLARI:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARÇALAR VE FONKSİYONLARI:"

Transkript

1 B ölüm 1 H IZLI B AŞ LANG IÇ REH B ERİ AD IM 1 PARÇALAR VE FONKSİYONLARI: 1 D ıştan G örünüm Ö nden görünüm Arkadan görünüm Operatör ekranı Yazıcı kapağı Fiş kağıdı Müşteri ekranı (Açılır tipte) XE-A203 AC güç kablosu Mod anahtarlığı Çekmece kilidi Klavye Çekmece 2 Yazıcı B u yazıcı tek istasyonlu tipte termal bir yazıcı olduğundan, herhangi bir türde mürekkep şeridi veya kartuş gerektirmez. Yazıcı kapağını çıkarmak için arkasını kaldırın. Tekrar takmak için, bölmenin üzerindeki tırnakları takın ve kapatın. D ikkat: Kağıt kesici, yazıcı kapağının üzerindedir. Kendinizi kesm em eye özen gösterin. Alıcı makara Kağıt rulo yuvası Yazıcı makara kolu Yazıcı makarası serbest bırakma kolu İç kapak Kağıt yerleştirme tırnakları Not Yazıcı makarası kolu kilitliyken kağıt rulosunu çıkarmaya çalışmayın. Bunu yapmak, yazıcıya ve yazıcı kafasına zarar verebilir. 5

2 3 M od Anahtarlığı ve M od Anahtarları Mod anahtarlığı iki mod tuşundan yönetici (MA) ve operatör (OP ) anahtarlarından birini takarak çalıştırılabilir. B u anahtarları sadece R E G veya pozisyonundayken takıp çıkarabilirsiniz. Yönetici anahtarı (M A) Operatör anahtarı (O P ) Mod anahtarlığının ayarları şunlardır: : B u modda tüm kasa işlemleri kilitlenir. (AC gücü kapanır.) Kasa verilerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmez. OP X /Z: Tek tek X veya Z memur raporları ve geçici raporlar almaya yarar. Fiş durumunu tuşuna basarak AÇIK ve KAP ALI seçenekleri arasında değiştirmek için kullanılabilir. REG : S atışları girmek içindir. PG M : Çeşitli öğeleri programlamaya yarar. : İptal moduna girer. B u moddayken bir işlemi kesinleştirmeden önce düzeltme yapmak mümkündür. M G R: Yönetici girişleri için. Yönetici bu modu kullanarak geçersiz kılma girişi yapabilir. X 1/Z1: Çeşitli günlük toplamlar için X /Z raporu almaya yarar. X 2/Z2: D önemsel (haftalık veya aylık) konsolidasyon için X /Z raporu almaya yarar. 4 Klavye Klavye düzeni Tuş adları Kağıt besleme tuşu İndirim tuşu Kasiyer kodu giriş tuşu Mahsuben alınanlar tuşu Fiş kesme/ö dendi tuşu İptal tuşu E scape tuşu Yabancı para birimi dönüştürme tuşu Yüzde 1 ve 2 tuşları P ara iade tuşu Çarpma tuşu Ondalık noktası tuşu Temizle tuşu S ayı tuşları P LU /Alt reyon tuşu R eyon kodu giriş tuşu R eyon değiştirme tuşu R eyon tuşları Katma değer vergisi tuşu Otomatik sıralama tuşu Kredi 1 ve 2 tuşları Çek 1 ve 2 tuşları E klemesiz kod/s aat göstergesi/ Ara toplam tuşu Toplam/S atış yok tuşu 6

3 5 Ekranlar Operatör ekranı Tekrarlanan numara ekran alanı G üç tasarrufu işareti ekran alanı Fonksiyon mesajı ekran alanı S ayısal giriş ekran alanı Tekrarlanan num ara ekran alanı Tekrar sayısı 2 den başlar ve her tekrarda artarak devam eder. On defadan fazla kayıt girdiğinizde, ekranda 0 gözükecektir. ( ) G üç tasarrufu işareti ekran alanı Yazar kasa güç tasarrufu moduna geçtiğinde, güç tasarrufu işareti (ondalık noktası) yanar. Fonksiyon m esajı ekran alanı R eyonların ve P LU /alt reyonların ve %, ( ) ve N AKİT gibi kullandığınız fonksiyon metinlerinin öğe etiketleri görüntülenir. Fonksiyon metinleri hakkındaki ayrıntılar için, lütfen sayfa 57 ye bakınız. B ir miktar girileceği veya girildiği zaman, TU TAR görüntülenir: B ir tutar girileceği zaman, sayısal giriş alanında, TU TAR ile birlikte görüntülenir. Ö nceden ayarlanan bir fiyat ayarlandığında, sayısal giriş alanında TU TAR ile birlikte fiyat görüntülenir. Sayısal giriş ekran alanı S ayısal tuşlar kullanılarak girilen sayılar, burada görüntülenir. Tarih ve saat göstergesi Tarih ve saat -, OP X /Z, R E G, veya MG R modunda ekranda görüntülenir. -, R E G veya MG R modunda saat ve tarihi görüntülemek için tuşuna basın. H ata İletisi B ir hata oluştuğunda, ilgili hata mesajı, fonksiyon mesajı ekran alanında görüntülenir. H ata mesajları ile ilgili ayrıntılar için, lütfen 87. sayfadaki H ata mesajı tablosu na bakın. M üşteri ekranı (Açılır tip te) 6 Çekm ece Kilit Tuşu B u tuş çekmeceyi kilitler ve açar. Kilitlemek için, saat yönünün tersinde 90 derece döndürün. Açmak için, saat yönünde 90 derece döndürün. Kilitle Kilidini Aç 7

4 AD IM 2 YAZAR KASANIN H AZIRLANM ASI Yazar kasayı ambalajından çıkarın ve tüm aksesuarların tam olduğundan emin olun. Aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için 88. sayfadaki TE KN İK Ö ZE LLİKLE R bölümüne bakın. Yazar kasayı kurmak için, yazar kasanın su kaynaklarına veya doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacağı, AC prizine yakın, sabit bir yüzey bulun. Yazar kasayı hazırlamak için, lütfen aşağıda gösterilen üç adımı izleyin; 8. sayfadaki 1 Yazar Kasanın S ıfırlanması, 9. sayfadaki 2 P illerin Takılması ve 10. sayfadaki 3 Kağıt R ulosunun Takılması. 1 Yazar Kasanın Sıfırlanm ası Yazar kasayı doğru bir biçimde çalıştırmak için, ilk çalıştırmadan önce kasayı sıfırlamak gerekmektedir. B u işleme uyunuz. 1. Mod anahtarlığına yönetici (MA) anahtarını takın ve R E G konumuna çevirin. 2. AC güç kablosunun fişini AC prizine takın. Ü ç kez sesli ikaz duyulur. Ö NEM Lİ: B u işlem in piller takılı değilken yapılm ası gerekir. 3. Yazar kasa artık sıfırlanmış durumdadır. Yazar kasar 0.00, ardından da P İL YOK mesajı görüntülenecektir. PİL YOK Not Fiş takıldığında sesli ikaz duyulmazsa, sıfırlama işlemi başarıyla gerçekleştirilmemiş demektir. (Bu, yazar kasayı sıfırlama yapmadan çalıştırmanız nedeniyle voltajın yüksek olduğu durumlarda meydana gelir.) Fişi çıkardıktan sonra en az bir dakika bekleyin ve fişi tekrar takın. 8

5 B ölüm 1 H IZLI B AŞ LANG IÇ REH B ERİ B ölüm 2 B ölüm 3 2 Pillerin T akılm ası E lektrik kablosu kaza eseri çıktığında ya da elektrik kesildiğinde verilerin ve kullanıcı tarafından programlanmış ayarların bellekten silinmesini önlemek için, yazar kasaya üç adet yeni alkalin LR 6 pili ( AA boyutu) takılmalıdır. Takıldıktan sonra piller yaklaşık bir yıl dayanır ve ondan sonra tekrar değiştirilmeleri gerekir. B u sırada ekranda P İL ZAYIF mesajı görünerek pillerin zayıfladığını ve bunları iki gün içinde değiştirmeniz gerektiğini bildirecektir. P İL ZAYIF uyarı mesajı görünmezse, bu kez pilleri hemen takmanız gerekir. E kranda P İL YOK mesajı gösterilirken mod anahtarlığını, veya P G M konumlarına ayarlamayın. Ü ç yeni alkalin LR 6 pilini ( AA boyutunda), aşağıda belirtilen prosedüre göre elektrik kablosu bağlıyken takın ve mod anahtarlığını R E G konumuna getirin: 1. Yazıcı kapağını ileri itin ve sökün. B ir yerinizi kesm em ek için kağıt kesiciye dikkat edin. 2. Kağıt rulosu yuvasının yanındaki pil bölmesi kapağını açın. 3. Ü ç yeni alkalin LR 6 ( AA boyutunda) pilini, şekle göre yerleştirin. P iller düzgün bir biçimde takıldığında, ekrandaki P İL YOK mesajı kaybolacaktır. 4. P il bölmesinin kapağını kapatın. Not D ikkat P illerle işlem yaparken, 1. sayfada gösterilen önlemlere uyduğunuzdan emin olun. Bir tuşa yanlışlıkla basmanız durumunda K A Ğ IT BO Ş hata mesajı görüntülenebilir. K ağıt rulolarını yerleştirdikten sonra mesajın kaybolması için tuşuna basın. P İL ZA YIF veya P İL YO K mesajları, sadece yazar kasa açıldığında görüntülenebilir. Lütfen yazar kasanın uzun süre boyunca kapalı kalması durumunda, bellekteki verilerin herhangi bir uyarı mesajı gösterilmeden silinebileceğini unutmayın: P İL ZA YIF veya P İL YO K. 9

6 3 Kağıt Rulosunu Yerleştirm e U yarı: Kağıt kesici, yazıcı kapağının üzerindedir. Kapağı çıkarırken veya takarken dikkatli olun. Kasa fiş veya işlem günlüğü basabilir. Yazar kasayı fiş veya işlem günlüğü yazdırmayacak şekilde programlasanız bile, yazıcı için, kasayla birlikte gelen kağıt rulosunu takmanız gerekir. Kağıt rulosunu aşağıda gösterilen işleme uygun olarak AC kablosu bağlı ve mod anahtarlığı R E G konuma ayarlı durumdayken takın: 1. Yazıcı makarası kolunun kilidini kaldırmak ve kolu açmak için yazıcı makarası bırakma kolunu yukarı kaldırın. Yazıcı makara kolu Yazıcı makarası serbest bırakma kolu 2. Kağıt rulosunu kağıt rulosu yatağına şekilde gösterildiği gibi yerleştirin. Yazıcıya Yazıcıya D oğru Yanlış 3. Kağıdın ucunu şekilde gösterildiği gibi kağıt yerleştirme tırnakları boyunca ilerletin. Kağıt yerleştirme tırnakları 4. Kağıdı bastırırken yazıcı makarası kolunu yavaşça kapatın ve kolun kilitlendiğini bildiren tık sesini duyana kadar kolu aşağı doğru itin. Kolun kanat kısmının ortasına şekilde gösterildiği gibi güvenli bir şekilde bastırdığınızdan emin olun. Kağıt otomatik olarak yerleştirilecektir. Not Yazdırma makarası kolu güvenli bir şekilde kilitlenmezse, yazdırma işlemi doğru bir şekilde yapılamaz. Bu sorunla karşılaşırsanız, kolu açın ve yukarıda anlatıldığı gibi kapatın. 10

7 5. Alıcı m akara kullanılm ıyorsa (fiş kağıdı olarak kullanm a): İç kapağın kenarından faydalanarak fazla kağıdı kesin ve yazıcı kapağını yeniden yerleştirin. Kağıt ucunun yazıcı kapağından dışarı çıktığından ve temiz kağıt göründüğünden emin olmak için tuşuna basın. Not K ağıt ucu çıkmamışsa, yazıcı kapağını açın ve kağıt ucunu kağıt kesici ile yazıcı kapağının kağıt tırnağı arasından geçirdikten sonra kapağı yeniden takın. Alıcı m akara kullanıldığında (günlük işlem kağıdı olarak kullanm a): Kağıdın ucunu makaranın içindeki aralığa takın. (G erekirse daha fazla kağıt vermek için tuşuna basın.) Kağıdı makara milinin çevresinde iki veya üç kez döndürün. Makarayı yuvanın üzerine kurun ve kağıttaki fazla gevşekliği almak için tuşuna basın. Yazıcı kapağını yeniden takın. Not İşlem günlüğü için bir kağıt rulosu kullanıyorsanız, yazdırma stilini değiştirmeniz gerekir. Yazdırma stilinin değiştirilmesiyle ilgili bilgi için Ç eşitli İşlev S eçim P rogramlamaları 1 bölümündeki Yazdırma formatı kısmına bakın (İş kodu 6). B ölüm 1 H IZLI B AŞ LANG IÇ REH B ERİ B ölüm 2 B ölüm 3 11

8 AD IM 3 TEM EL İŞ LEV PROG RAM LAM A S atış girişlerini başlatmadan önce ilk olarak yazar kasanın satış ihtiyaçlarınıza uyması için gereken öğeleri programlamanız gerekmektedir. B u kılavuzda, gerekli öğelerin program lanm ası gereken TEM EL İŞ LEV PROG RAM LAM A (sayfa 12-24), klavye üzerindeki tuşların daha kolay kullanımı için programlama yapabileceğiniz YAR D IMCIİŞ LE V P R OG R AMLAMA (sayfa 46-57) ve çeşitli isteğe bağlı programlama özelliklerinin sunulduğu G E LİŞ MİŞ İŞ LE V P R OG R AMLAMA (sayfa 58-72) olmak üzere üç kısım bulunmaktadır. İhtiyaçlarınıza uygun özellikleri bulun ve gerekli programlamayı yapın. 1 Kısaltm alar ve Term inoloji D ept.: P LU : KD V : X raporu: Z raporu: R eyon, ürünlerin sınıflandırılması için bir kategori. H er satış öğesinin bir reyona bağlı olması gerekir. Fiyat B akma; ürünlerin sınıflandırılması için bir kategori. P LU lar, önceden ayarlanmış fiyatları bir kod girişiyle çağırmak için kullanılır. Katma D eğer V ergisi Okunan satış verileriyle ilgili rapor Okunacak ve sıfırlanan satış verileriyle ilgili rapor 2 Program lam a Ö ncesinde Program lam a prosedürü 1. Makinede kağıt rulosunun olup olmadığını görmek için kontrol edin. R uloda yeterli kağıt yoksa, yenisiyle değiştirin (değiştirme işlemi için 82. sayfadaki Kağıt R ulosunu D eğiştirme bölümüne bakın). 2. Yönetici anahtarını mod anahtarlığına takın ve P G M konumuna çevirin. 3. Yazar kasada gerekli öğeleri programlayın. H er programlama işlemi sonrasında yazar kasa yapılan ayarı yazdıracaktır. Lütfen her bir kısımdaki baskı örneklerine bakın. 4. G erekirse, referans için programlama raporları düzenleyin. Not P rogramlama ayrıntılarında gösterilen tuş işlemi örneğinde, gibi sayılar ilgili sayısal tuşlar kullanılarak girilmesi gereken parametreyi belirtir. P rogramlama ayrıntılarında gösterilen tablolardaki yıldız imleri, varsayılan ayarları ifade eder. Ö zel tu şlar açıklam ası, ila S ayısal tuşlar S ayısal rakam girişi için kullanılır. Çift-sıfır tuşu P arametre girişi ve karakter kodu girişi için kullanılır. Temizle tuşu G irişi iptal etmek için kullanılır. N okta tuşu Ondalık nokta girişi ve sağa hareket için (sağ imleç tuşu olarak) kullanılır. Çarpma tuşu S ola hareket için (sol imleç tuşu olarak) kullanılır. Ara toplam tuşu V eri karar girişi için kullanılır. S onlandırma tuşu P rogramlama sonlandırma girişi için kullanılır. 12

9 B ölüm 1 H IZLI B AŞ LANG IÇ REH B ERİ B ölüm 2 B ölüm 3 M etin program lam a rehberi Yazar kasa, reyon ürünü isimleri (16. sayfa), P LU /alt reyon ürün isimleri (21. sayfa), fonksiyon metinleri (56. sayfa), kasiyer isimleri (23. sayfa), logo mesajları (23. sayfa), yabancı ve yerli para birimi sembolleri (55. sayfa) ve eğitim modu metinleri (56. sayfa) için metinleri programlamaya imkan verir. Metinleri programlamanın iki yolu mevcuttur; klavyedeki karakter tuşlarını kullanmak veya klavyedeki sayısal tuşları kullanarak karakter kodları girmek. H arfle giriş için, 44. sayfadaki Klavyedeki sayısal tuşlarla karakter kodları girme bölümüne bakın. Klavyed eki karakter tu şlarını ku llanm a Ü st kenarların sağ alt konumunda yer alan küçük figürlere göre karakter girebilirsiniz. Yerleşim için, lütfen 6. sayfadaki Klavye bölümüne bakın. Karakter girişinde kontrol tuşu olarak aşağıdakiler kullanılır: B üyük ve küçük harfler arasında geçiş yapar. V arsayılan olarak büyük harf seçilidir. tuşuna basıldığında, küçük harf girmeyi seçmiş olursunuz. Aşağıdaki operatör ekranı örneğinde gösterildiği gibi küçük harf girişi seçiliyken, a görüntülenir. S ayısal karakterler girmek için tuşuna basın. Ö rneğin, 1 rakamını girmek için ve tuşlarına basın. tuşuna basmadan tuşuna basarsanız, yazar kasa, karakter kodları giriş moduna gider. tuşuna basıldığında, sayısal karakterler girmeyi seçmiş olursunuz. S ayısal karakter girişi seçiliyken, 1 görüntülenir. Tek ve çift boy karakterler arasında geçiş yapar. V arsayılan olarak tek boy karakterler seçilidir. tuşuna basıldığında, çift boy karakter girmeyi seçmiş olursunuz. Aşağıdaki operatör ekranı örneğinde gösterildiği gibi, çift boy karakter girişi seçiliyken W görüntülenir. S oldaki karakteri silerek imlece destek olur. Operatör ekranı(ö rnek) İmleç Karakter tuşları kullanılarak girilen karakterler burada görüntülenir. Örnek Clerk01 kelimesini çift boylu C harfi ile programlamak için. C harfini çift boya ayarlamak için Karakter boyutunu normal boyuta döndürmek için Küçük harfe geçmek için S ayı girmek için 13

10 3 D il Seçim i İşlem 0 a ayarlamak için *D il (0-3) *D il: 0: İngilizce 1: Almanca 2: Fransızca 3: İspanyolca V arsayılan dil İngilizcedir. Tuş işlem i örneği 88 0 Operatör ekranı LANGUAGE CHANGE THANK YOU B askı D ikkat D ili değiştirdiğinizde, kasiyer adları (23. sayfa), logo mesajları (23. sayfa) ve işlev metinleri (56. sayfa) gibi programlamış olduğunuz bazı metinler varsayılan ayarlarına dönecektir. D il seçiminin kasiyer adlarını, logo mesajlarını ve işlev testlerini programlamadan önce yapmak gerekir. 4 Tarih ve Saat Program lam a Tarih Tarihi ayarlamak için, tarihi gün-ay-yıl (G G /AA/YYYY) formatında 8 haneli olarak girin ve ardından tuşuna basın. İşlem Tarih ( G G /AA/YYYY) Tuş işlem i örneği Operatör ekranı B askı ( ) Tarih Süre Zamanlayıcıyı ayarlayabilmek için, 24 saatlik sistemi kullanarak saati 4 basamaklı olarak girin. Ö rneğin, saat 2:30 AM olarak ayarlandığında 230, 2:30 P M olarak ayarlandığında 1430 girin. İşlem S aat (24 saat formatında maks. 4 basamak) Tuş işlem i örneği Operatör ekranı B askı S üre 14

11 B ölüm 1 H IZLI B AŞ LANG IÇ REH B ERİ B ölüm 2 B ölüm 3 5 Vergi Program lam a KD V /vergi programlamasını yaparsanız, yazar kasa satış vergilerini hesaplayabilir. KD V sisteminde vergi, kasaya girdiğiniz fiyata dahil edilir ve vergi tutarı programlanan KD V oranına uygun olarak hesaplanır. V ergi sistemin vergi tutarı programlanan vergi oranına göre hesaplanır ve fiyata eklenir. Yazar kasa toplam 6 türe kadar KD V /vergi sistemi (otomatik KD V 1-4, otomatik vergi 1-4, manüel KD V 1-4, manüel KD V 1, manüel vergi 1-4 ve otomatik KD V 1 ve otomatik vergi 2-4 sistemleri) ve 4 oran türü sunabilir. V arsayılan olarak, yazar kasa önceden otomatik olarak KD V 1-4 sistemine ayarlıdır. V ergi oran(lar)ını ve her bir reyon için vergilendirilebilme durumunu (varsayılan olarak, KD V 1/vergi1 vergilendirilebilir olarak ayarlıdır) programladığınızda, vergi bir reyon için programlanan vergi durumuna ve ona karşılık gelen vergi oran(lar)ına göre reyona atanmış ürünün satışına otomatik olarak eklenecektir. V ergi sisteminin ayrıntıları için, 37. sayfadaki KD V (Katma D eğer V ergisi) H esaplaması bölümüne bakın. V ergi sistemini değiştirmek için, lütfen 65. sayfadaki Çeşitli İşlev S eçme P rogramlamaları 1 bölümünün D iğer programlama (iş kodu 69) kısmına bakın. Vergi oranı program lam a B urada belirtilen yüzde oranı, vergilendirilebilir ara toplamlar için vergi hesaplamasında kullanılır. İşlem B aşka bir vergi türünü programlamak için V ergi numarası (1 ila 4) a programlamak için E n düşük vergilendirilebilir tutar sıfır olduğunda *İşaret ve vergi oranı E n düşük vergilendirilebilir tutar (0.01 ila ) *İşaret ve vergi oranı: İşaret /+ = 1/0 V ergi oranı= ila V ergi numarasını, işareti ve vergi oranını ve en düşük vergilendirilebilir tutarı girmek için, yazar kasa, sırasıyla V E R G İN O. G İR, V E R G İOR AN IG İR, ve E N D Ü Ş Ü K V E R G İG İR rehber mesajlarını görüntüler. Tuş işlem i örneği Operatör ekranı TAX RATE PROG. ENTER TAX NO. ENTER TAX RATE ENTER LOWER TAX ENTER TAX NO B askı 15

12 Not E n düşük vergilendirilebilir oran, sadece ek vergi sistemi seçtiğinizde geçerlidir. K D V (katma değerli sistem) seçerseniz, yok sayılır. Bir vergi oranını programlarken üçüncü tuşuna basmadan önce yanlış bir giriş yaparsanız, bunu tuşuna basarak iptal edin. V ergi oranının sonundaki (ondalık noktasından sonra) yazmanız gerekmez; ancak, ayırmak için ondalık noktasını girmeniz gerekir. K D V sistemini seçerseniz, programladığınız işaret yok sayılır. B ir vergi oranını silmek için, aşağıdaki sırayı takip edin: İşlem V ergi numarası (1 ila 4) 6 Reyon Program lam a B ir ürün maksimum 99 departmana sınıflandırılabilir. D epartman tuşlarına basarak satılan öğeler daha sonra, satılan malların miktarları (adet) ve satış miktarlarını departmana göre sınıflandırılmış olarak gösteren bir rapor şekilde yazdırılabilir. B u veriler, satın alma kararları verirken ve diğer depolama işlemlerini gerçekleştirirken yararlı olur. KD V /vergi durumları ve işaretleri için varsayılan ayar aşağıda verilmiştir. Reyon kodu: KD V/vergi durum u: İşaret: R eyon 1-10 KD V 1 (+) R eyon KD V 2 (+) R eyon 21 KD V 1 ( ) R eyon KD V 1 (+) İşlem Not H er programlamada mevcut ayarı korumak için, ilgili rehber mesajın ilk olarak görüntülendiği sırada, tuşuna basın. P rosedürün ortasında tuşuna basılırken, programlama sonlanacak ve tuşuna basmadan önce girdiğiniz veriler kaydedilir. P rosedürün ortasında tuşuna iki kere basıldığında, programlama sonlanacak ve tuşuna iki kere basmadan önce girdiğiniz veriler K A YD E D İLM E M İŞ olacaktır. M etin veya fiyat girerken hariç olmak üzere, bir prosedürün ortasında P LU,,,,,,,,, veya tuşuna basıldığında, programlama basılan tuş programlamasına geçecektir. 1. Reyon kodunu belirtin. (1) R eyon 1 ile 16 arasın için,reyon tuşuna basın. R eyon 17 ile 32 arası için, tuşuna basın ve ardından departman tuşuna basın. V eya reyon kodunu sayısal tuşu kullanarak girin,ardından tuşuna basın. Mevcut metin verilerinin ve girdiğiniz ilgili reyon kodunun görüntülenmesinden hemen sonra,bir sonraki adıma ilişkin rehber mesajgörüntülenecektir. Tuş işlem i Operatör ekranı DEPT ENTER[00]KEY 16

13 B ölüm 1 H IZLI B AŞ LANG IÇ REH B ERİ B ölüm 2 B ölüm 3 2. M etin program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) Metin programlamaya girmek için tuşuna basın. R ehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, geçerli metin verileri görüntülenir. ENTER TEXT DEPT.06 (2) B ir ürün adı girin. Maksimum 16 karakter girilebilir. Ü rün adı girişi için, lütfen 13. sayfadaki Metin programlama rehberi bölümüne bakın. B ir karakter girmeye başladığınızda, yeni veriler, geçerli metin verilerinin üzerine yazılacaktır. ve tuşlarına basmak, imleci sırasıyla sağa ve sola hareket ettirir. D E FTE R BOOK (3) Ü rün adını kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. PRICE B irim fiyat program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) S ayısal tuşları kullanarak bir birim fiyat girin. Maksimum 6 basamak girilebilir. V arsayılan ayar, 0 dır (2) B irim fiyatı kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. DEPT ENTRY TYPE OPEN & PRESET 4. G iriş tipi program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) Metin programlamaya girmek için tuşuna 3 defa basarak Ö N AYAR öğesini görüntüleyin. tuşuna her basıldığında, ekranda sırasıyla YAS AK, AÇ, Ö N AYAR V E AÇ & Ö N AYAR öğeleri görüntülenir. V arsayılan ayar, AÇ olarak belirlenmiştir. B irim fiyat, 3. adımda varsayılan ayardan ( 0 ) değiştirildiğinde, öncelikle AÇ & Ö N AYAR görüntülenecektir. Ancak varsayılan ayar değiştirilmediğinde, ilk olarak AÇ görüntülenecektir. (2) G iriş tipini kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. PRESET SELECT OF TAX1 TAX1 YES 17

14 5. KD V/vergi1 durum u program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) KD V /vergi 1 durumunun V E R G İ1 E V E T değerinden değiştirilmesi gerekmiyorsa, (2) ye gidin. Aksi takdirde, V E R G İ1 H AYIR değerini görüntülemek için tuşuna basın. tuşuna her basıldığında, ekranda dönüşümlü olarak V E R G İ1 H AYIR ve V E R G İ1 E V E T gösterilir. V ergilendirilebilir için E V E T, vergilendirilemeyen için H AYIR seçeneklerini seçin. V arsayılan ayar, 1 ila 10 arası ve 21 ila 99 arası reyon kodları için E V E T, 11 ila 20 arası reyon kodların için H AYIR olarak belirlenmiştir. B ir işlemde vergilendirilebilir reyon girişi yapıldığında, vergi, işlem tamamlanır tamamlanmaz, ilgili vergi oranına göre otomatik olarak hesaplanır. (2) Ayarı kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. SELECT OF TAX2 TAX2 NO 6. KD V/vergi2 durum program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) KD V /vergi 2 durumunun V E R G İ2 H AYIR değerinden değiştirilmesi gerekmiyorsa, (2) ye gidin. Aksi takdirde, V E R G İ2 E V E T değerini görüntülemek için tuşuna basın. tuşuna her basıldığında, ekranda dönüşümlü olarak V E R G İ2 E V E T ve V E R G İ2 H AYIR gösterilir. V arsayılan ayar 1 ila 10 arası ve 21 ila 99 arası reyon kodları H AYIR, 11 ila 20 arası reyon kodları için E V E T olarak belirlenmiştir. (2) Ayarı kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. SELECT OF TAX3 TAX3 NO 7. KD V/vergi3 durum program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) KD V /vergi 3 durumunun V E R G İ3 H AYIR değerinden değiştirilmesi gerekmiyorsa, (2) e gidin. Aksi takdirde, V E R G İ3 E V E T değerini görüntülemek için tuşuna basın. tuşuna her basıldığında, ekranda dönüşümlü olarak V E R G İ3 E V E T ve V E R G İ3 H AYIR görüntülenir. H AYIR varsayılan ayardır. (2) Ayarı kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. SELECT OF TAX4 TAX4 NO 18

15 B ölüm 1 H IZLI B AŞ LANG IÇ REH B ERİ B ölüm 2 B ölüm 3 8. KD V/vergi4 durum program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) KD V /vergi 4 durumunun V E R G İ4 H AYIR değerinden değiştirilmesi gerekmiyorsa, (2) ye gidin. Aksi takdirde, V E R G İ4 E V E T değerini görüntülemek için tuşuna basın. tuşuna her basıldığında, ekranda V E R G İ4 E V E T ve V E R G İ4 H AYIR mesajları değişmeli olarak görüntülenir. H AYIR varsayılan ayardır. (2) Ayarı kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. REGIST.TYPE NORMAL 9. Kayıt tipi program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) Kayıt tipinin N OR MAL ayarından değiştirilmesi gerekmiyorsa, (2) ye gidin. Aksi takdirde, S ICS değerini görüntülemek için tuşuna basın. tuşuna her basıldığında, ekranda dönüşümlü olarak S ICS ve N OR MAL gösterilir. Tek ürün nakit satış için S ICS seçeneğini, normal satış içinse N OR MAL seçeneğini seçin. V arsayılan ayar N OR MAL olarak belirlenmiştir. İlk olarak S ICS için programlanan bir reyon girişi yapıldıysa, reyon tuşuna basılır basılmaz, satış, nakit satış olarak sonlandırılacaktır. G iriş S ICS ye programlanmamış bir reyonun girilmesinden sonra yapılırsa, satış tuşuna basana kadar sonlandırılmayacaktır. (2) Ayarı kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. SIGN (+) 10. İşaret program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) İşaretin (+) değerinden değiştirilmesi gerekmiyorsa, (2) ye gidin. Aksi takdirde, ( ) değerini görüntülemek için tuşuna basın. tuşuna her basıldığında, ekranda dönüşümlü olarak ( ) ve (+) gösterilir. Artı reyon için (+), eksi reyon için ( ) seçeneklerini seçin. V arsayılan ayar, 1 ila 20 ve 22 ila 99 arası reyon kodları için (+), reyon kodu 21 içinse ( ) olarak belirlenmiştir. (2) Ayarı kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. LIMIT DIGITS 8 19

16 11. G iriş basam ak sınırı program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) S ayısal tuşu kullanarak, giriş basamak sınırını girin. G irişi basamak sınırı, 8 e kadar ayarlanabilir. V arsayılan ayar, 8 dir. (2) Ayarı kaydetmek için tuşuna basın. G eçerli metin ayarı ve bir sonraki reyon için ilgili reyon kodu görüntülendikten sonra, rehber mesa görüntülenecektir. R eyon kodu, yeni bir reyon tuşu programlaması için otomatik olarak arttırılacak ve arttırılmış reyon kodunun metin programlaması için hazırlanacaktır. 7 7 DEPT ENTER[00]KEY Arttırılm ış reyon kodu program lam a için, adım 2 ye dönün. Arttırılm ış reyon kodundan başka bir kod program lam ak istediğinizde, adım 1 e dönün. 12. Program lam ayı sonlandırm a (1) R eyon kodu programlamayı sonlandırmak için, tuşuna basın B askı S oldan, AB C Ö ğe adı V ergi durumu B irim fiyat Ü rün: Seçim : Yazdır: A S ICS / N ormal N ormal* 0 S ICS 1 B G iriş basamağı sınırı 0 8 (varsayılan: 8) C B irim fiyat girişi türü Aç ve önceden ayarla 3 S adece önceden ayarla 2 S adece aç* 1 R eyon tuşunu yasakla 0 20

17 B ölüm 1 H IZLI B AŞ LANG IÇ REH B ERİ B ölüm 2 B ölüm 3 7 PLU (Fiyatı B akm a) ve Alt Reyon Program lam a P LU işlevi, hızlı tuş girişlerinin yapılmasını sağlar ve buna göre, bir kod girildiğinde otomatik olarak önceden ayarlanmış bir fiyat çağrılır. Alt reyon, P LU kodu girildikten sonra bir fiyatın girilmesini gerektiren bir tür açık P LU özelliği taşır. V arsayılan olarak, 1 ila 210 arası kodlar için bir P LU /alt reyon ayarı yapmak mümkündür ve bu ayar 1200 koda kadar genişletilebilir. S ayıyı genişletmek için, lütfen 67. sayfadaki E J bellek tipi bölümüne bakın. İşlem Not H er programlamada mevcut ayarı korumak için, ilgili rehber mesajın ilk olarak görüntülendiği sırada, tuşuna basın. P rosedürün ortasında tuşuna basılırken, programlama sonlanacak ve tuşuna basmadan önce girdiğiniz veriler kaydedilir. P rosedürün ortasında tuşuna iki kere basıldığında, programlama sonlanacak ve tuşuna iki kere basmadan önce girdiğiniz veriler K A YD E D İLM E M İŞ olacaktır. M etin veya fiyat girerken hariç olmak üzere, bir prosedürün ortasında reyon,,,,,,,,, veya tuşuna basıldığında, programlama basılan tuş programlamasına geçecektir. 1. PLU kodunu belirleyin. (1) S ayısal tuşu kullanarak P LU kodunu girin, ardından tuşuna basın. G eçerli metin verisinin ve girdiğiniz ilgili P LU kodunun görüntülenmesinin ardından, bir sonraki adıma ilişkin rehber mesajgörüntülenecektir. Tuş işlem i Operatör ekranı 71 PLU ENTER[00]KEY 2. M etin program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) Metin programlamaya girmek için tuşuna metin programlamaya girmek için basın. R ehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, geçerli metin verisi görüntülenir. (2) B ir ürün adı girin. Maksimum 16 karakter girilebilir. Ü rün adı girişi için, lütfen 13. sayfadaki Metin programlama rehberi bölümüne bakın. B ir karakter girmeye başladığınızda, yeni veriler, geçerli metin verisinin üzerine yazılacaktır. ve tuşlarına basmak, imleci sırasıyla sağa ve sola hareket ettirir. (3) Ü rün adını kaydetmek için, tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. KAV U N ENTER TEXT PLU.0071 MELON_ PRICE 3. B irim fiyat program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) 0.00 (1) S ayısal tuşları kullanarak bir birim fiyat girin. Maksimum 6 basamak ayarlanabilir. B ir alt reyon için, birim fiyat girişi sınır miktarını belirleyin. V arsayılan ayar 0 dır

18 (2) B irim fiyatı kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajgörüntülenecektir. ENTER DEPT# 4. İlgili reyon program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) S ayısal tuşu kullanarak ilgili reyon kodunu girin. 1 ila 16 arası reyon kodları için, ilgili reyon koduna basabilirsiniz. 17 ila 32 arası reyon kodları için, tuşuna basıp, ardından ilgili reyon tuşuna basın. V arsayılan ayar, reyon 1 olarak belirlenmiştir. P LU yu silmek için, ilgili bir reyon kodu yerine, 0 girin. (2) İlgili reyon kodunu kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. 1 1 ENTER PLU TYPE PLU 5. Fonksiyon program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) Fonksiyonun P LU değerinden değiştirilmesi gerekmiyorsa, (2) ye gidin. Aksi takdirde, S U B D E P T değerini görüntülemek için tuşuna basın. tuşuna her basıldığında, ekranda dönüşümlü olarak ALT R E YON ve P LU gösterilir. P LU kodunu P LU olarak kullanmak için P LU seçeneğini, P LU kodunu alt reyon olarak kullanmak içinse, ALT R E YON seçeneğini seçin. V arsayılan ayar, P LU olarak belirlenmiştir. (2) Ayarı kaydetmek için tuşuna basın. G eçerli metin ayarı ve bir sonraki P LU için ilgili P LU kodu görüntülendikten sonra, rehber mesaj görüntülenecektir. P LU kodu, yeni bir P LU programlaması için otomatik olarak arttırılacak ve arttırılmış P LU kodunun metin programlaması için hazırlanacaktır. PLU ENTER[00]KEY Arttırılm ış PLU kodu program lam a için, adım 2 ye dönün. Arttırılm ış PLU kodundan başka bir kod program lam ak istediğinizde, adım 1 e dönün. 6. Program lam ayı sonlandırm a (1) P LU programlamasını sonlandırmak için, tuşuna basın B askı PLU kodu Ö ğe adı P LU /alt reyon 1/0 B irim fiyat İlgili reyon 22

19 B ölüm 1 H IZLI B AŞ LANG IÇ REH B ERİ B ölüm 2 B ölüm 3 8 M etin Program lam a Karakterlerin nasıl girileceğini öğrenmek için, lütfen 13. sayfadaki metin programlama rehberi bölümüne bakın. tuşu ile programlamaya başlamadan önce metin girişi için uygun bir sayı tuşuna (iş kodu numarası) ve tuşuna bastığınızda, yazar kasa otomatik olarak metin girişine hazır hale gelecektir. Ardından, hangi programlamada olduğunuzu gösteren rehber mesajın görüntülenmesinden sonra, yazar kasar ilk parametreyi girmenizi isteyebilir. İlgili P rosedür ü izleyerek, bir parametre girin ve karakter girişi yapmaya başlayın. Kasiyer ad ları (12 basamak) İşlem G eçerli ayarı korumak için Kasiyer no. (1-25) Karakter tuşları (maks. 12 basamak) B aşka bir kasiyer programlamak için Tuş işlem i örneği Operatör ekranı B askı 5 1 D AV ID CLERK NAME PROG. ENTER CLERK NO. _ DAVID_ CLERK NAME PROG. ENTER CLERK NO Logo m esajları (6 satır ve her bir satır için 24 basamak) Kasa her alımda programlanmış mesajları yazdırabilir. S tandart modelde, 6 satırlı bir logo mesajı fişin üzerine yazdırılır. D iğer logo mesajı formatlarında yazdırmak istiyorsanız, lütfen formatı değiştirin. P rogramlama ayrıntıları için, lütfen 66. sayfaya bakın. S eçenekler aşağıda verilmiştir: İşlem G eçerli ayarı korumak için *S atır numarası (1-6) Karakter tuşları (maks. 24 basamak) B aşka bir satırı programlamak için * 3 satırlı üst mesaj tipi: 1 ile 3 arası 6 satırlı üst mesaj tipi: 1 ile 6 arası 3 satırlı üst ve 3 satırlı alt mesaj tipi: 1 ila 6 (üst mesajolarak 1 ila 3, alt mesajolarak 4 ila 6) 23

20 Logo m esajı yazdırm a form atı (3 tip) Ü st 1. satır Ü st 2. satır Ü st 3. satır Ü st 1. satır Ü st 2. satır Ü st 3. satır Ü st 1. satır Ü st 2. satır Ü st 3. satır Ü st 4. satır Ü st 5. satır Ü st 6. satır Alt 4. satır Alt 5. satır Alt 6. satır 3-satırlık üst mesaj 6-satırlık üst mesaj 3 satırlı üst mesajve 3 satırlı alt mesajlar (V arsayılan ayar) Çift boyda ve üçüncü satırı ortalamış TE Ş E KKÜ R LE R logo mesajını yazdırmak için. Tuş işlem i örneği Operatör ekranı B askı 4 3 TE Ş E KKÜ R E D E R İZ LOGO TEXT PROG. ENTER LINE NO. _ W N=K= =Y=O=U_ W N=K= =Y=O=U_ = =Y=O=U _ LOGO TEXT PROG. ENTER LINE NO Not G önderildiğinde 6 satırlı logo mesajı önceden ayarlıdır. Logo mesajını ilk programlamanızda lütfen ilk satırdan itibaren girmeye başlayın. 9 D iğer G erekli Ü rünlerin Program lanm ası Yerel para birim i için ondalık noktası konum u (sekm esi) ayarı V arsayılan olarak 2 seçilidir. Ü lkenizde farklı bir sekme ayarı mevcutsa, bu ayarı değiştirmeniz gerekir. Lütfen 61. sayfadaki Çeşitli İşlev S eçimi P rogramlama 1 (İş kodu 61) bölümünün D iğer programlama kısmına bakın. 24

BASKODLU TERAZİ. LP-1 Ver 1.6 KULLANIM KILAVUZU

BASKODLU TERAZİ. LP-1 Ver 1.6 KULLANIM KILAVUZU BASKODLU TERAZİ LP-1 Ver 1.6 KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. Kurulum İşlemleri...4 1.2 Yüksek göstergenin kurulması...6 1.3 Etiket Rulosunun Takılması...6 1.4 Yüksek göstergenin kurulması...6 2. Tuş takımları

Detaylı

OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU

OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU Cihazınızı kullanmadan önce bu rehberi dikkatlice okuyunuz ve ileride kullanabilmek için saklayınız. ÖNSÖZ Bu rehberde, yazar kasanızın genel tanımlamaları yanında

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

EST-7014. 14-Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu. www.franklin.com

EST-7014. 14-Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu. www.franklin.com EST-7014 14-Language Speaking Global Translator Kullanıcı Kılavuzu www.franklin.com 1 Lisans Sözleşmesi (yalnız ABD için) ELECTRONIC REFERENCE I KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU LİSANS SÖZLEŞMESİNİ MUTLAKA

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

AĞ VİDEO KAYDEDİCİ. Kullanım Kılavuzu SRN-470D/1670D

AĞ VİDEO KAYDEDİCİ. Kullanım Kılavuzu SRN-470D/1670D AĞ VİDEO KAYDEDİCİ Kullanım Kılavuzu SRN-470D/1670D Ağ Video Kaydedici Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2014 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka Samsung Techwin Co., Ltd.'in tescilli

Detaylı

LC-60LE855E LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E LC-60LE855KN LC-60LE857EN

LC-60LE855E LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E LC-60LE855KN LC-60LE857EN MODEL LC-80LE857E LC-80LE857RU LC-80LE858E LC-80LE857EN LC-80LE857KN LC-70LE857E LC-70LE857RU LC-70LE858E LC-70LE857EN LC-70LE857KN KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON LC-60LE855E LC-60LE857E LC-60LE857RU

Detaylı

Basit Kullanım Kılavuzu

Basit Kullanım Kılavuzu Basit Kullanım Kılavuzu MFC-L740DW İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu Bu Basit Kullanım Kılavuzu cihazla ilgili tüm bilgileri içermez. Detaylı bilgi almak için İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

3/54 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA İÇİNDEKİLER

3/54 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA İÇİNDEKİLER EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar satın alınan ürünün özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir ve Ingenico

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 4 Giriş... 4 Kanuni

Detaylı

14-Language Speaking Global Translator

14-Language Speaking Global Translator FR-S1400 14-Language Speaking Global Translator Mode d'emploi kullanıcı kılavuzu Lisans Sözleşmesi (yalnız ABD için) ELECTRONIC REFERENCE I KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU LİSANS SÖZLEŞMESİNİ MUTLAKA OKUYUN.

Detaylı

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu 0850 250 40 30 iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 6 Giriş... 6 Kanuni

Detaylı

Gelişmiş Kullanım Kılavuzu

Gelişmiş Kullanım Kılavuzu Gelişmiş Kullanım Kılavuzu DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W MFC-T800W Sürüm 0 TUR Kullanım Kılavuzları ve nerede bulabilirim? Hangi Kılavuz? İçinde ne var? Nerede? Ürün Güvenlik Kılavuzu Hızlı Kurulum Kılavuzu

Detaylı

Görme engelli kullanıcılar için. Bu kılavuzu Screen Reader "metinden konuşmaya" yazılımıyla okuyabilirsiniz.

Görme engelli kullanıcılar için. Bu kılavuzu Screen Reader metinden konuşmaya yazılımıyla okuyabilirsiniz. Kullanım Kılavuzu Brother Lazer Yazıcı HL-1110 HL-1111 Görme engelli kullanıcılar için Bu kılavuzu Screen Reader "metinden konuşmaya" yazılımıyla okuyabilirsiniz. Makinenizi kullanabilmeniz için önce donanımı

Detaylı

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S MODEL LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON ASA CE Beyanı: SHARP Electronics (Europe) GmbH, işbu belgeyle, kablosuz LAN USB adaptörünün (WN8522D 7-JU)

Detaylı

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MODEL LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON ASA CE Beyanı: SHARP Electronics (Europe) GmbH, işbu belgeyle, kablosuz LAN USB adaptörünün (WN8522D 7-JU)

Detaylı

VUZU RU KILA U V Ş BA

VUZU RU KILA U V Ş BA BAŞVURU KILAVUZU BAŞLARKEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 VERTU PAKETİ NİN İÇİNDEKİLER... 1 CD-ROM... 1 Ş EBEKELER... 1 BU KILAVUZDA KULLANILAN Sİ MGELER... 1 SÖZLÜK... 1 VERTU

Detaylı

Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı

Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Kopyalama Referansı" içindeki Güvenlik Bilgisi kısmını okuduğunuzdan emin olun. Giriş Bu kılavuz,

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopyalama. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Web Image Monitor

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopyalama. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Web Image Monitor Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Kopyalama Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Mürekkep Ekleme Sorun Giderme Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON XPERIA GO http://tr.yourpdfguides.com/dref/4379967

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON XPERIA GO http://tr.yourpdfguides.com/dref/4379967 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu LG-P503. www.lg.com P/N : MMBB0393928 (1.0) G

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu LG-P503. www.lg.com P/N : MMBB0393928 (1.0) G TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu LG-P503 P/N : MMBB0393928 (1.0) G www.lg.com En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere tasarlanan, gelişmiş ve kompakt tasarıma sahip LG-P503 model

Detaylı

Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu

Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu Mali Onaylı Yazarkasa ÖNSÖZ HUGIN MICRO PLUS model yazarkasamızı seçtiğiniz içi teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz ve gerekli iģlemleri

Detaylı

Kullanım Kılavuzu DCP-1510 DCP-1511 MFC-1810 MFC-1811 MFC-1815. Sürüm 0 TUR

Kullanım Kılavuzu DCP-1510 DCP-1511 MFC-1810 MFC-1811 MFC-1815. Sürüm 0 TUR Kullanım Kılavuzu DCP-1510 DCP-1511 MFC-1810 MFC-1811 MFC-1815 Sürüm 0 TUR Brother numaraları ÖNEMLİ Teknik ve operasyonel yardım için, makineyi satın aldığınız ülkeyi aramanız gerekir. Aramalar o ülke

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ. Kullanım kılavuzu

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ. Kullanım kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ Kullanım kılavuzu Tr Ticari Marka Bilgileri Microsoft, Windows ve Windows Vista, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'a ait ticari markalar ya da tescilli markalardır.

Detaylı

Gelişmiş Kullanım Kılavuzu

Gelişmiş Kullanım Kılavuzu Gelişmiş Kullanım Kılavuzu MFC-850DN MFC-890DW Tüm ülkelerde tüm modeller bulunmaz. Sürüm 0 TUR Kullanım Kılavuzları ve nerede bulabilirim? Hangi Kılavuz? İçinde ne var? Nerede? Ürün Güvenlik Kılavuzu

Detaylı

BASİT KULLANIM KILAVUZU

BASİT KULLANIM KILAVUZU BASİT KULLANIM KILAVUZU MFC-J220 MFC-J265W MFC-J410 MFC-J415W Sürüm 0 TUR Müşteri Hizmetlerini aramak istediğinizde Lütfen aşağıda istenen bilgileri yazarak, ileride başvurmak üzere saklayınız: Model Numarası:

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia P LT22i

Kullanım kılavuzu. Xperia P LT22i Kullanım kılavuzu Xperia P LT22i İçindekiler Xperia P Kullanım kılavuzu...6 Başlarken...7 Nedenleri ve niçinleriyle Android...7 Genel bakış...7 Montaj...8 Cihazı açma ve kapatma...9 Ekran kilidi...9 Kurulum

Detaylı