PARÇALAR VE FONKSİYONLARI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARÇALAR VE FONKSİYONLARI:"

Transkript

1 B ölüm 1 H IZLI B AŞ LANG IÇ REH B ERİ AD IM 1 PARÇALAR VE FONKSİYONLARI: 1 D ıştan G örünüm Ö nden görünüm Arkadan görünüm Operatör ekranı Yazıcı kapağı Fiş kağıdı Müşteri ekranı (Açılır tipte) XE-A203 AC güç kablosu Mod anahtarlığı Çekmece kilidi Klavye Çekmece 2 Yazıcı B u yazıcı tek istasyonlu tipte termal bir yazıcı olduğundan, herhangi bir türde mürekkep şeridi veya kartuş gerektirmez. Yazıcı kapağını çıkarmak için arkasını kaldırın. Tekrar takmak için, bölmenin üzerindeki tırnakları takın ve kapatın. D ikkat: Kağıt kesici, yazıcı kapağının üzerindedir. Kendinizi kesm em eye özen gösterin. Alıcı makara Kağıt rulo yuvası Yazıcı makara kolu Yazıcı makarası serbest bırakma kolu İç kapak Kağıt yerleştirme tırnakları Not Yazıcı makarası kolu kilitliyken kağıt rulosunu çıkarmaya çalışmayın. Bunu yapmak, yazıcıya ve yazıcı kafasına zarar verebilir. 5

2 3 M od Anahtarlığı ve M od Anahtarları Mod anahtarlığı iki mod tuşundan yönetici (MA) ve operatör (OP ) anahtarlarından birini takarak çalıştırılabilir. B u anahtarları sadece R E G veya pozisyonundayken takıp çıkarabilirsiniz. Yönetici anahtarı (M A) Operatör anahtarı (O P ) Mod anahtarlığının ayarları şunlardır: : B u modda tüm kasa işlemleri kilitlenir. (AC gücü kapanır.) Kasa verilerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmez. OP X /Z: Tek tek X veya Z memur raporları ve geçici raporlar almaya yarar. Fiş durumunu tuşuna basarak AÇIK ve KAP ALI seçenekleri arasında değiştirmek için kullanılabilir. REG : S atışları girmek içindir. PG M : Çeşitli öğeleri programlamaya yarar. : İptal moduna girer. B u moddayken bir işlemi kesinleştirmeden önce düzeltme yapmak mümkündür. M G R: Yönetici girişleri için. Yönetici bu modu kullanarak geçersiz kılma girişi yapabilir. X 1/Z1: Çeşitli günlük toplamlar için X /Z raporu almaya yarar. X 2/Z2: D önemsel (haftalık veya aylık) konsolidasyon için X /Z raporu almaya yarar. 4 Klavye Klavye düzeni Tuş adları Kağıt besleme tuşu İndirim tuşu Kasiyer kodu giriş tuşu Mahsuben alınanlar tuşu Fiş kesme/ö dendi tuşu İptal tuşu E scape tuşu Yabancı para birimi dönüştürme tuşu Yüzde 1 ve 2 tuşları P ara iade tuşu Çarpma tuşu Ondalık noktası tuşu Temizle tuşu S ayı tuşları P LU /Alt reyon tuşu R eyon kodu giriş tuşu R eyon değiştirme tuşu R eyon tuşları Katma değer vergisi tuşu Otomatik sıralama tuşu Kredi 1 ve 2 tuşları Çek 1 ve 2 tuşları E klemesiz kod/s aat göstergesi/ Ara toplam tuşu Toplam/S atış yok tuşu 6

3 5 Ekranlar Operatör ekranı Tekrarlanan numara ekran alanı G üç tasarrufu işareti ekran alanı Fonksiyon mesajı ekran alanı S ayısal giriş ekran alanı Tekrarlanan num ara ekran alanı Tekrar sayısı 2 den başlar ve her tekrarda artarak devam eder. On defadan fazla kayıt girdiğinizde, ekranda 0 gözükecektir. ( ) G üç tasarrufu işareti ekran alanı Yazar kasa güç tasarrufu moduna geçtiğinde, güç tasarrufu işareti (ondalık noktası) yanar. Fonksiyon m esajı ekran alanı R eyonların ve P LU /alt reyonların ve %, ( ) ve N AKİT gibi kullandığınız fonksiyon metinlerinin öğe etiketleri görüntülenir. Fonksiyon metinleri hakkındaki ayrıntılar için, lütfen sayfa 57 ye bakınız. B ir miktar girileceği veya girildiği zaman, TU TAR görüntülenir: B ir tutar girileceği zaman, sayısal giriş alanında, TU TAR ile birlikte görüntülenir. Ö nceden ayarlanan bir fiyat ayarlandığında, sayısal giriş alanında TU TAR ile birlikte fiyat görüntülenir. Sayısal giriş ekran alanı S ayısal tuşlar kullanılarak girilen sayılar, burada görüntülenir. Tarih ve saat göstergesi Tarih ve saat -, OP X /Z, R E G, veya MG R modunda ekranda görüntülenir. -, R E G veya MG R modunda saat ve tarihi görüntülemek için tuşuna basın. H ata İletisi B ir hata oluştuğunda, ilgili hata mesajı, fonksiyon mesajı ekran alanında görüntülenir. H ata mesajları ile ilgili ayrıntılar için, lütfen 87. sayfadaki H ata mesajı tablosu na bakın. M üşteri ekranı (Açılır tip te) 6 Çekm ece Kilit Tuşu B u tuş çekmeceyi kilitler ve açar. Kilitlemek için, saat yönünün tersinde 90 derece döndürün. Açmak için, saat yönünde 90 derece döndürün. Kilitle Kilidini Aç 7

4 AD IM 2 YAZAR KASANIN H AZIRLANM ASI Yazar kasayı ambalajından çıkarın ve tüm aksesuarların tam olduğundan emin olun. Aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için 88. sayfadaki TE KN İK Ö ZE LLİKLE R bölümüne bakın. Yazar kasayı kurmak için, yazar kasanın su kaynaklarına veya doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacağı, AC prizine yakın, sabit bir yüzey bulun. Yazar kasayı hazırlamak için, lütfen aşağıda gösterilen üç adımı izleyin; 8. sayfadaki 1 Yazar Kasanın S ıfırlanması, 9. sayfadaki 2 P illerin Takılması ve 10. sayfadaki 3 Kağıt R ulosunun Takılması. 1 Yazar Kasanın Sıfırlanm ası Yazar kasayı doğru bir biçimde çalıştırmak için, ilk çalıştırmadan önce kasayı sıfırlamak gerekmektedir. B u işleme uyunuz. 1. Mod anahtarlığına yönetici (MA) anahtarını takın ve R E G konumuna çevirin. 2. AC güç kablosunun fişini AC prizine takın. Ü ç kez sesli ikaz duyulur. Ö NEM Lİ: B u işlem in piller takılı değilken yapılm ası gerekir. 3. Yazar kasa artık sıfırlanmış durumdadır. Yazar kasar 0.00, ardından da P İL YOK mesajı görüntülenecektir. PİL YOK Not Fiş takıldığında sesli ikaz duyulmazsa, sıfırlama işlemi başarıyla gerçekleştirilmemiş demektir. (Bu, yazar kasayı sıfırlama yapmadan çalıştırmanız nedeniyle voltajın yüksek olduğu durumlarda meydana gelir.) Fişi çıkardıktan sonra en az bir dakika bekleyin ve fişi tekrar takın. 8

5 B ölüm 1 H IZLI B AŞ LANG IÇ REH B ERİ B ölüm 2 B ölüm 3 2 Pillerin T akılm ası E lektrik kablosu kaza eseri çıktığında ya da elektrik kesildiğinde verilerin ve kullanıcı tarafından programlanmış ayarların bellekten silinmesini önlemek için, yazar kasaya üç adet yeni alkalin LR 6 pili ( AA boyutu) takılmalıdır. Takıldıktan sonra piller yaklaşık bir yıl dayanır ve ondan sonra tekrar değiştirilmeleri gerekir. B u sırada ekranda P İL ZAYIF mesajı görünerek pillerin zayıfladığını ve bunları iki gün içinde değiştirmeniz gerektiğini bildirecektir. P İL ZAYIF uyarı mesajı görünmezse, bu kez pilleri hemen takmanız gerekir. E kranda P İL YOK mesajı gösterilirken mod anahtarlığını, veya P G M konumlarına ayarlamayın. Ü ç yeni alkalin LR 6 pilini ( AA boyutunda), aşağıda belirtilen prosedüre göre elektrik kablosu bağlıyken takın ve mod anahtarlığını R E G konumuna getirin: 1. Yazıcı kapağını ileri itin ve sökün. B ir yerinizi kesm em ek için kağıt kesiciye dikkat edin. 2. Kağıt rulosu yuvasının yanındaki pil bölmesi kapağını açın. 3. Ü ç yeni alkalin LR 6 ( AA boyutunda) pilini, şekle göre yerleştirin. P iller düzgün bir biçimde takıldığında, ekrandaki P İL YOK mesajı kaybolacaktır. 4. P il bölmesinin kapağını kapatın. Not D ikkat P illerle işlem yaparken, 1. sayfada gösterilen önlemlere uyduğunuzdan emin olun. Bir tuşa yanlışlıkla basmanız durumunda K A Ğ IT BO Ş hata mesajı görüntülenebilir. K ağıt rulolarını yerleştirdikten sonra mesajın kaybolması için tuşuna basın. P İL ZA YIF veya P İL YO K mesajları, sadece yazar kasa açıldığında görüntülenebilir. Lütfen yazar kasanın uzun süre boyunca kapalı kalması durumunda, bellekteki verilerin herhangi bir uyarı mesajı gösterilmeden silinebileceğini unutmayın: P İL ZA YIF veya P İL YO K. 9

6 3 Kağıt Rulosunu Yerleştirm e U yarı: Kağıt kesici, yazıcı kapağının üzerindedir. Kapağı çıkarırken veya takarken dikkatli olun. Kasa fiş veya işlem günlüğü basabilir. Yazar kasayı fiş veya işlem günlüğü yazdırmayacak şekilde programlasanız bile, yazıcı için, kasayla birlikte gelen kağıt rulosunu takmanız gerekir. Kağıt rulosunu aşağıda gösterilen işleme uygun olarak AC kablosu bağlı ve mod anahtarlığı R E G konuma ayarlı durumdayken takın: 1. Yazıcı makarası kolunun kilidini kaldırmak ve kolu açmak için yazıcı makarası bırakma kolunu yukarı kaldırın. Yazıcı makara kolu Yazıcı makarası serbest bırakma kolu 2. Kağıt rulosunu kağıt rulosu yatağına şekilde gösterildiği gibi yerleştirin. Yazıcıya Yazıcıya D oğru Yanlış 3. Kağıdın ucunu şekilde gösterildiği gibi kağıt yerleştirme tırnakları boyunca ilerletin. Kağıt yerleştirme tırnakları 4. Kağıdı bastırırken yazıcı makarası kolunu yavaşça kapatın ve kolun kilitlendiğini bildiren tık sesini duyana kadar kolu aşağı doğru itin. Kolun kanat kısmının ortasına şekilde gösterildiği gibi güvenli bir şekilde bastırdığınızdan emin olun. Kağıt otomatik olarak yerleştirilecektir. Not Yazdırma makarası kolu güvenli bir şekilde kilitlenmezse, yazdırma işlemi doğru bir şekilde yapılamaz. Bu sorunla karşılaşırsanız, kolu açın ve yukarıda anlatıldığı gibi kapatın. 10

7 5. Alıcı m akara kullanılm ıyorsa (fiş kağıdı olarak kullanm a): İç kapağın kenarından faydalanarak fazla kağıdı kesin ve yazıcı kapağını yeniden yerleştirin. Kağıt ucunun yazıcı kapağından dışarı çıktığından ve temiz kağıt göründüğünden emin olmak için tuşuna basın. Not K ağıt ucu çıkmamışsa, yazıcı kapağını açın ve kağıt ucunu kağıt kesici ile yazıcı kapağının kağıt tırnağı arasından geçirdikten sonra kapağı yeniden takın. Alıcı m akara kullanıldığında (günlük işlem kağıdı olarak kullanm a): Kağıdın ucunu makaranın içindeki aralığa takın. (G erekirse daha fazla kağıt vermek için tuşuna basın.) Kağıdı makara milinin çevresinde iki veya üç kez döndürün. Makarayı yuvanın üzerine kurun ve kağıttaki fazla gevşekliği almak için tuşuna basın. Yazıcı kapağını yeniden takın. Not İşlem günlüğü için bir kağıt rulosu kullanıyorsanız, yazdırma stilini değiştirmeniz gerekir. Yazdırma stilinin değiştirilmesiyle ilgili bilgi için Ç eşitli İşlev S eçim P rogramlamaları 1 bölümündeki Yazdırma formatı kısmına bakın (İş kodu 6). B ölüm 1 H IZLI B AŞ LANG IÇ REH B ERİ B ölüm 2 B ölüm 3 11

8 AD IM 3 TEM EL İŞ LEV PROG RAM LAM A S atış girişlerini başlatmadan önce ilk olarak yazar kasanın satış ihtiyaçlarınıza uyması için gereken öğeleri programlamanız gerekmektedir. B u kılavuzda, gerekli öğelerin program lanm ası gereken TEM EL İŞ LEV PROG RAM LAM A (sayfa 12-24), klavye üzerindeki tuşların daha kolay kullanımı için programlama yapabileceğiniz YAR D IMCIİŞ LE V P R OG R AMLAMA (sayfa 46-57) ve çeşitli isteğe bağlı programlama özelliklerinin sunulduğu G E LİŞ MİŞ İŞ LE V P R OG R AMLAMA (sayfa 58-72) olmak üzere üç kısım bulunmaktadır. İhtiyaçlarınıza uygun özellikleri bulun ve gerekli programlamayı yapın. 1 Kısaltm alar ve Term inoloji D ept.: P LU : KD V : X raporu: Z raporu: R eyon, ürünlerin sınıflandırılması için bir kategori. H er satış öğesinin bir reyona bağlı olması gerekir. Fiyat B akma; ürünlerin sınıflandırılması için bir kategori. P LU lar, önceden ayarlanmış fiyatları bir kod girişiyle çağırmak için kullanılır. Katma D eğer V ergisi Okunan satış verileriyle ilgili rapor Okunacak ve sıfırlanan satış verileriyle ilgili rapor 2 Program lam a Ö ncesinde Program lam a prosedürü 1. Makinede kağıt rulosunun olup olmadığını görmek için kontrol edin. R uloda yeterli kağıt yoksa, yenisiyle değiştirin (değiştirme işlemi için 82. sayfadaki Kağıt R ulosunu D eğiştirme bölümüne bakın). 2. Yönetici anahtarını mod anahtarlığına takın ve P G M konumuna çevirin. 3. Yazar kasada gerekli öğeleri programlayın. H er programlama işlemi sonrasında yazar kasa yapılan ayarı yazdıracaktır. Lütfen her bir kısımdaki baskı örneklerine bakın. 4. G erekirse, referans için programlama raporları düzenleyin. Not P rogramlama ayrıntılarında gösterilen tuş işlemi örneğinde, gibi sayılar ilgili sayısal tuşlar kullanılarak girilmesi gereken parametreyi belirtir. P rogramlama ayrıntılarında gösterilen tablolardaki yıldız imleri, varsayılan ayarları ifade eder. Ö zel tu şlar açıklam ası, ila S ayısal tuşlar S ayısal rakam girişi için kullanılır. Çift-sıfır tuşu P arametre girişi ve karakter kodu girişi için kullanılır. Temizle tuşu G irişi iptal etmek için kullanılır. N okta tuşu Ondalık nokta girişi ve sağa hareket için (sağ imleç tuşu olarak) kullanılır. Çarpma tuşu S ola hareket için (sol imleç tuşu olarak) kullanılır. Ara toplam tuşu V eri karar girişi için kullanılır. S onlandırma tuşu P rogramlama sonlandırma girişi için kullanılır. 12

9 B ölüm 1 H IZLI B AŞ LANG IÇ REH B ERİ B ölüm 2 B ölüm 3 M etin program lam a rehberi Yazar kasa, reyon ürünü isimleri (16. sayfa), P LU /alt reyon ürün isimleri (21. sayfa), fonksiyon metinleri (56. sayfa), kasiyer isimleri (23. sayfa), logo mesajları (23. sayfa), yabancı ve yerli para birimi sembolleri (55. sayfa) ve eğitim modu metinleri (56. sayfa) için metinleri programlamaya imkan verir. Metinleri programlamanın iki yolu mevcuttur; klavyedeki karakter tuşlarını kullanmak veya klavyedeki sayısal tuşları kullanarak karakter kodları girmek. H arfle giriş için, 44. sayfadaki Klavyedeki sayısal tuşlarla karakter kodları girme bölümüne bakın. Klavyed eki karakter tu şlarını ku llanm a Ü st kenarların sağ alt konumunda yer alan küçük figürlere göre karakter girebilirsiniz. Yerleşim için, lütfen 6. sayfadaki Klavye bölümüne bakın. Karakter girişinde kontrol tuşu olarak aşağıdakiler kullanılır: B üyük ve küçük harfler arasında geçiş yapar. V arsayılan olarak büyük harf seçilidir. tuşuna basıldığında, küçük harf girmeyi seçmiş olursunuz. Aşağıdaki operatör ekranı örneğinde gösterildiği gibi küçük harf girişi seçiliyken, a görüntülenir. S ayısal karakterler girmek için tuşuna basın. Ö rneğin, 1 rakamını girmek için ve tuşlarına basın. tuşuna basmadan tuşuna basarsanız, yazar kasa, karakter kodları giriş moduna gider. tuşuna basıldığında, sayısal karakterler girmeyi seçmiş olursunuz. S ayısal karakter girişi seçiliyken, 1 görüntülenir. Tek ve çift boy karakterler arasında geçiş yapar. V arsayılan olarak tek boy karakterler seçilidir. tuşuna basıldığında, çift boy karakter girmeyi seçmiş olursunuz. Aşağıdaki operatör ekranı örneğinde gösterildiği gibi, çift boy karakter girişi seçiliyken W görüntülenir. S oldaki karakteri silerek imlece destek olur. Operatör ekranı(ö rnek) İmleç Karakter tuşları kullanılarak girilen karakterler burada görüntülenir. Örnek Clerk01 kelimesini çift boylu C harfi ile programlamak için. C harfini çift boya ayarlamak için Karakter boyutunu normal boyuta döndürmek için Küçük harfe geçmek için S ayı girmek için 13

10 3 D il Seçim i İşlem 0 a ayarlamak için *D il (0-3) *D il: 0: İngilizce 1: Almanca 2: Fransızca 3: İspanyolca V arsayılan dil İngilizcedir. Tuş işlem i örneği 88 0 Operatör ekranı LANGUAGE CHANGE THANK YOU B askı D ikkat D ili değiştirdiğinizde, kasiyer adları (23. sayfa), logo mesajları (23. sayfa) ve işlev metinleri (56. sayfa) gibi programlamış olduğunuz bazı metinler varsayılan ayarlarına dönecektir. D il seçiminin kasiyer adlarını, logo mesajlarını ve işlev testlerini programlamadan önce yapmak gerekir. 4 Tarih ve Saat Program lam a Tarih Tarihi ayarlamak için, tarihi gün-ay-yıl (G G /AA/YYYY) formatında 8 haneli olarak girin ve ardından tuşuna basın. İşlem Tarih ( G G /AA/YYYY) Tuş işlem i örneği Operatör ekranı B askı ( ) Tarih Süre Zamanlayıcıyı ayarlayabilmek için, 24 saatlik sistemi kullanarak saati 4 basamaklı olarak girin. Ö rneğin, saat 2:30 AM olarak ayarlandığında 230, 2:30 P M olarak ayarlandığında 1430 girin. İşlem S aat (24 saat formatında maks. 4 basamak) Tuş işlem i örneği Operatör ekranı B askı S üre 14

11 B ölüm 1 H IZLI B AŞ LANG IÇ REH B ERİ B ölüm 2 B ölüm 3 5 Vergi Program lam a KD V /vergi programlamasını yaparsanız, yazar kasa satış vergilerini hesaplayabilir. KD V sisteminde vergi, kasaya girdiğiniz fiyata dahil edilir ve vergi tutarı programlanan KD V oranına uygun olarak hesaplanır. V ergi sistemin vergi tutarı programlanan vergi oranına göre hesaplanır ve fiyata eklenir. Yazar kasa toplam 6 türe kadar KD V /vergi sistemi (otomatik KD V 1-4, otomatik vergi 1-4, manüel KD V 1-4, manüel KD V 1, manüel vergi 1-4 ve otomatik KD V 1 ve otomatik vergi 2-4 sistemleri) ve 4 oran türü sunabilir. V arsayılan olarak, yazar kasa önceden otomatik olarak KD V 1-4 sistemine ayarlıdır. V ergi oran(lar)ını ve her bir reyon için vergilendirilebilme durumunu (varsayılan olarak, KD V 1/vergi1 vergilendirilebilir olarak ayarlıdır) programladığınızda, vergi bir reyon için programlanan vergi durumuna ve ona karşılık gelen vergi oran(lar)ına göre reyona atanmış ürünün satışına otomatik olarak eklenecektir. V ergi sisteminin ayrıntıları için, 37. sayfadaki KD V (Katma D eğer V ergisi) H esaplaması bölümüne bakın. V ergi sistemini değiştirmek için, lütfen 65. sayfadaki Çeşitli İşlev S eçme P rogramlamaları 1 bölümünün D iğer programlama (iş kodu 69) kısmına bakın. Vergi oranı program lam a B urada belirtilen yüzde oranı, vergilendirilebilir ara toplamlar için vergi hesaplamasında kullanılır. İşlem B aşka bir vergi türünü programlamak için V ergi numarası (1 ila 4) a programlamak için E n düşük vergilendirilebilir tutar sıfır olduğunda *İşaret ve vergi oranı E n düşük vergilendirilebilir tutar (0.01 ila ) *İşaret ve vergi oranı: İşaret /+ = 1/0 V ergi oranı= ila V ergi numarasını, işareti ve vergi oranını ve en düşük vergilendirilebilir tutarı girmek için, yazar kasa, sırasıyla V E R G İN O. G İR, V E R G İOR AN IG İR, ve E N D Ü Ş Ü K V E R G İG İR rehber mesajlarını görüntüler. Tuş işlem i örneği Operatör ekranı TAX RATE PROG. ENTER TAX NO. ENTER TAX RATE ENTER LOWER TAX ENTER TAX NO B askı 15

12 Not E n düşük vergilendirilebilir oran, sadece ek vergi sistemi seçtiğinizde geçerlidir. K D V (katma değerli sistem) seçerseniz, yok sayılır. Bir vergi oranını programlarken üçüncü tuşuna basmadan önce yanlış bir giriş yaparsanız, bunu tuşuna basarak iptal edin. V ergi oranının sonundaki (ondalık noktasından sonra) yazmanız gerekmez; ancak, ayırmak için ondalık noktasını girmeniz gerekir. K D V sistemini seçerseniz, programladığınız işaret yok sayılır. B ir vergi oranını silmek için, aşağıdaki sırayı takip edin: İşlem V ergi numarası (1 ila 4) 6 Reyon Program lam a B ir ürün maksimum 99 departmana sınıflandırılabilir. D epartman tuşlarına basarak satılan öğeler daha sonra, satılan malların miktarları (adet) ve satış miktarlarını departmana göre sınıflandırılmış olarak gösteren bir rapor şekilde yazdırılabilir. B u veriler, satın alma kararları verirken ve diğer depolama işlemlerini gerçekleştirirken yararlı olur. KD V /vergi durumları ve işaretleri için varsayılan ayar aşağıda verilmiştir. Reyon kodu: KD V/vergi durum u: İşaret: R eyon 1-10 KD V 1 (+) R eyon KD V 2 (+) R eyon 21 KD V 1 ( ) R eyon KD V 1 (+) İşlem Not H er programlamada mevcut ayarı korumak için, ilgili rehber mesajın ilk olarak görüntülendiği sırada, tuşuna basın. P rosedürün ortasında tuşuna basılırken, programlama sonlanacak ve tuşuna basmadan önce girdiğiniz veriler kaydedilir. P rosedürün ortasında tuşuna iki kere basıldığında, programlama sonlanacak ve tuşuna iki kere basmadan önce girdiğiniz veriler K A YD E D İLM E M İŞ olacaktır. M etin veya fiyat girerken hariç olmak üzere, bir prosedürün ortasında P LU,,,,,,,,, veya tuşuna basıldığında, programlama basılan tuş programlamasına geçecektir. 1. Reyon kodunu belirtin. (1) R eyon 1 ile 16 arasın için,reyon tuşuna basın. R eyon 17 ile 32 arası için, tuşuna basın ve ardından departman tuşuna basın. V eya reyon kodunu sayısal tuşu kullanarak girin,ardından tuşuna basın. Mevcut metin verilerinin ve girdiğiniz ilgili reyon kodunun görüntülenmesinden hemen sonra,bir sonraki adıma ilişkin rehber mesajgörüntülenecektir. Tuş işlem i Operatör ekranı DEPT ENTER[00]KEY 16

13 B ölüm 1 H IZLI B AŞ LANG IÇ REH B ERİ B ölüm 2 B ölüm 3 2. M etin program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) Metin programlamaya girmek için tuşuna basın. R ehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, geçerli metin verileri görüntülenir. ENTER TEXT DEPT.06 (2) B ir ürün adı girin. Maksimum 16 karakter girilebilir. Ü rün adı girişi için, lütfen 13. sayfadaki Metin programlama rehberi bölümüne bakın. B ir karakter girmeye başladığınızda, yeni veriler, geçerli metin verilerinin üzerine yazılacaktır. ve tuşlarına basmak, imleci sırasıyla sağa ve sola hareket ettirir. D E FTE R BOOK (3) Ü rün adını kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. PRICE B irim fiyat program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) S ayısal tuşları kullanarak bir birim fiyat girin. Maksimum 6 basamak girilebilir. V arsayılan ayar, 0 dır (2) B irim fiyatı kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. DEPT ENTRY TYPE OPEN & PRESET 4. G iriş tipi program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) Metin programlamaya girmek için tuşuna 3 defa basarak Ö N AYAR öğesini görüntüleyin. tuşuna her basıldığında, ekranda sırasıyla YAS AK, AÇ, Ö N AYAR V E AÇ & Ö N AYAR öğeleri görüntülenir. V arsayılan ayar, AÇ olarak belirlenmiştir. B irim fiyat, 3. adımda varsayılan ayardan ( 0 ) değiştirildiğinde, öncelikle AÇ & Ö N AYAR görüntülenecektir. Ancak varsayılan ayar değiştirilmediğinde, ilk olarak AÇ görüntülenecektir. (2) G iriş tipini kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. PRESET SELECT OF TAX1 TAX1 YES 17

14 5. KD V/vergi1 durum u program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) KD V /vergi 1 durumunun V E R G İ1 E V E T değerinden değiştirilmesi gerekmiyorsa, (2) ye gidin. Aksi takdirde, V E R G İ1 H AYIR değerini görüntülemek için tuşuna basın. tuşuna her basıldığında, ekranda dönüşümlü olarak V E R G İ1 H AYIR ve V E R G İ1 E V E T gösterilir. V ergilendirilebilir için E V E T, vergilendirilemeyen için H AYIR seçeneklerini seçin. V arsayılan ayar, 1 ila 10 arası ve 21 ila 99 arası reyon kodları için E V E T, 11 ila 20 arası reyon kodların için H AYIR olarak belirlenmiştir. B ir işlemde vergilendirilebilir reyon girişi yapıldığında, vergi, işlem tamamlanır tamamlanmaz, ilgili vergi oranına göre otomatik olarak hesaplanır. (2) Ayarı kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. SELECT OF TAX2 TAX2 NO 6. KD V/vergi2 durum program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) KD V /vergi 2 durumunun V E R G İ2 H AYIR değerinden değiştirilmesi gerekmiyorsa, (2) ye gidin. Aksi takdirde, V E R G İ2 E V E T değerini görüntülemek için tuşuna basın. tuşuna her basıldığında, ekranda dönüşümlü olarak V E R G İ2 E V E T ve V E R G İ2 H AYIR gösterilir. V arsayılan ayar 1 ila 10 arası ve 21 ila 99 arası reyon kodları H AYIR, 11 ila 20 arası reyon kodları için E V E T olarak belirlenmiştir. (2) Ayarı kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. SELECT OF TAX3 TAX3 NO 7. KD V/vergi3 durum program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) KD V /vergi 3 durumunun V E R G İ3 H AYIR değerinden değiştirilmesi gerekmiyorsa, (2) e gidin. Aksi takdirde, V E R G İ3 E V E T değerini görüntülemek için tuşuna basın. tuşuna her basıldığında, ekranda dönüşümlü olarak V E R G İ3 E V E T ve V E R G İ3 H AYIR görüntülenir. H AYIR varsayılan ayardır. (2) Ayarı kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. SELECT OF TAX4 TAX4 NO 18

15 B ölüm 1 H IZLI B AŞ LANG IÇ REH B ERİ B ölüm 2 B ölüm 3 8. KD V/vergi4 durum program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) KD V /vergi 4 durumunun V E R G İ4 H AYIR değerinden değiştirilmesi gerekmiyorsa, (2) ye gidin. Aksi takdirde, V E R G İ4 E V E T değerini görüntülemek için tuşuna basın. tuşuna her basıldığında, ekranda V E R G İ4 E V E T ve V E R G İ4 H AYIR mesajları değişmeli olarak görüntülenir. H AYIR varsayılan ayardır. (2) Ayarı kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. REGIST.TYPE NORMAL 9. Kayıt tipi program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) Kayıt tipinin N OR MAL ayarından değiştirilmesi gerekmiyorsa, (2) ye gidin. Aksi takdirde, S ICS değerini görüntülemek için tuşuna basın. tuşuna her basıldığında, ekranda dönüşümlü olarak S ICS ve N OR MAL gösterilir. Tek ürün nakit satış için S ICS seçeneğini, normal satış içinse N OR MAL seçeneğini seçin. V arsayılan ayar N OR MAL olarak belirlenmiştir. İlk olarak S ICS için programlanan bir reyon girişi yapıldıysa, reyon tuşuna basılır basılmaz, satış, nakit satış olarak sonlandırılacaktır. G iriş S ICS ye programlanmamış bir reyonun girilmesinden sonra yapılırsa, satış tuşuna basana kadar sonlandırılmayacaktır. (2) Ayarı kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. SIGN (+) 10. İşaret program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) İşaretin (+) değerinden değiştirilmesi gerekmiyorsa, (2) ye gidin. Aksi takdirde, ( ) değerini görüntülemek için tuşuna basın. tuşuna her basıldığında, ekranda dönüşümlü olarak ( ) ve (+) gösterilir. Artı reyon için (+), eksi reyon için ( ) seçeneklerini seçin. V arsayılan ayar, 1 ila 20 ve 22 ila 99 arası reyon kodları için (+), reyon kodu 21 içinse ( ) olarak belirlenmiştir. (2) Ayarı kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. LIMIT DIGITS 8 19

16 11. G iriş basam ak sınırı program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) S ayısal tuşu kullanarak, giriş basamak sınırını girin. G irişi basamak sınırı, 8 e kadar ayarlanabilir. V arsayılan ayar, 8 dir. (2) Ayarı kaydetmek için tuşuna basın. G eçerli metin ayarı ve bir sonraki reyon için ilgili reyon kodu görüntülendikten sonra, rehber mesa görüntülenecektir. R eyon kodu, yeni bir reyon tuşu programlaması için otomatik olarak arttırılacak ve arttırılmış reyon kodunun metin programlaması için hazırlanacaktır. 7 7 DEPT ENTER[00]KEY Arttırılm ış reyon kodu program lam a için, adım 2 ye dönün. Arttırılm ış reyon kodundan başka bir kod program lam ak istediğinizde, adım 1 e dönün. 12. Program lam ayı sonlandırm a (1) R eyon kodu programlamayı sonlandırmak için, tuşuna basın B askı S oldan, AB C Ö ğe adı V ergi durumu B irim fiyat Ü rün: Seçim : Yazdır: A S ICS / N ormal N ormal* 0 S ICS 1 B G iriş basamağı sınırı 0 8 (varsayılan: 8) C B irim fiyat girişi türü Aç ve önceden ayarla 3 S adece önceden ayarla 2 S adece aç* 1 R eyon tuşunu yasakla 0 20

17 B ölüm 1 H IZLI B AŞ LANG IÇ REH B ERİ B ölüm 2 B ölüm 3 7 PLU (Fiyatı B akm a) ve Alt Reyon Program lam a P LU işlevi, hızlı tuş girişlerinin yapılmasını sağlar ve buna göre, bir kod girildiğinde otomatik olarak önceden ayarlanmış bir fiyat çağrılır. Alt reyon, P LU kodu girildikten sonra bir fiyatın girilmesini gerektiren bir tür açık P LU özelliği taşır. V arsayılan olarak, 1 ila 210 arası kodlar için bir P LU /alt reyon ayarı yapmak mümkündür ve bu ayar 1200 koda kadar genişletilebilir. S ayıyı genişletmek için, lütfen 67. sayfadaki E J bellek tipi bölümüne bakın. İşlem Not H er programlamada mevcut ayarı korumak için, ilgili rehber mesajın ilk olarak görüntülendiği sırada, tuşuna basın. P rosedürün ortasında tuşuna basılırken, programlama sonlanacak ve tuşuna basmadan önce girdiğiniz veriler kaydedilir. P rosedürün ortasında tuşuna iki kere basıldığında, programlama sonlanacak ve tuşuna iki kere basmadan önce girdiğiniz veriler K A YD E D İLM E M İŞ olacaktır. M etin veya fiyat girerken hariç olmak üzere, bir prosedürün ortasında reyon,,,,,,,,, veya tuşuna basıldığında, programlama basılan tuş programlamasına geçecektir. 1. PLU kodunu belirleyin. (1) S ayısal tuşu kullanarak P LU kodunu girin, ardından tuşuna basın. G eçerli metin verisinin ve girdiğiniz ilgili P LU kodunun görüntülenmesinin ardından, bir sonraki adıma ilişkin rehber mesajgörüntülenecektir. Tuş işlem i Operatör ekranı 71 PLU ENTER[00]KEY 2. M etin program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) Metin programlamaya girmek için tuşuna metin programlamaya girmek için basın. R ehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, geçerli metin verisi görüntülenir. (2) B ir ürün adı girin. Maksimum 16 karakter girilebilir. Ü rün adı girişi için, lütfen 13. sayfadaki Metin programlama rehberi bölümüne bakın. B ir karakter girmeye başladığınızda, yeni veriler, geçerli metin verisinin üzerine yazılacaktır. ve tuşlarına basmak, imleci sırasıyla sağa ve sola hareket ettirir. (3) Ü rün adını kaydetmek için, tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. KAV U N ENTER TEXT PLU.0071 MELON_ PRICE 3. B irim fiyat program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) 0.00 (1) S ayısal tuşları kullanarak bir birim fiyat girin. Maksimum 6 basamak ayarlanabilir. B ir alt reyon için, birim fiyat girişi sınır miktarını belirleyin. V arsayılan ayar 0 dır

18 (2) B irim fiyatı kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajgörüntülenecektir. ENTER DEPT# 4. İlgili reyon program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) S ayısal tuşu kullanarak ilgili reyon kodunu girin. 1 ila 16 arası reyon kodları için, ilgili reyon koduna basabilirsiniz. 17 ila 32 arası reyon kodları için, tuşuna basıp, ardından ilgili reyon tuşuna basın. V arsayılan ayar, reyon 1 olarak belirlenmiştir. P LU yu silmek için, ilgili bir reyon kodu yerine, 0 girin. (2) İlgili reyon kodunu kaydetmek için tuşuna basın. B ir sonraki adım için rehber mesajın görüntülenmesinden hemen sonra, bir sonraki adım için geçerli ayar görüntülenecektir. 1 1 ENTER PLU TYPE PLU 5. Fonksiyon program lam a (G eçmek için tuşuna basın./s onlandırmak için tuşuna basın.) (1) Fonksiyonun P LU değerinden değiştirilmesi gerekmiyorsa, (2) ye gidin. Aksi takdirde, S U B D E P T değerini görüntülemek için tuşuna basın. tuşuna her basıldığında, ekranda dönüşümlü olarak ALT R E YON ve P LU gösterilir. P LU kodunu P LU olarak kullanmak için P LU seçeneğini, P LU kodunu alt reyon olarak kullanmak içinse, ALT R E YON seçeneğini seçin. V arsayılan ayar, P LU olarak belirlenmiştir. (2) Ayarı kaydetmek için tuşuna basın. G eçerli metin ayarı ve bir sonraki P LU için ilgili P LU kodu görüntülendikten sonra, rehber mesaj görüntülenecektir. P LU kodu, yeni bir P LU programlaması için otomatik olarak arttırılacak ve arttırılmış P LU kodunun metin programlaması için hazırlanacaktır. PLU ENTER[00]KEY Arttırılm ış PLU kodu program lam a için, adım 2 ye dönün. Arttırılm ış PLU kodundan başka bir kod program lam ak istediğinizde, adım 1 e dönün. 6. Program lam ayı sonlandırm a (1) P LU programlamasını sonlandırmak için, tuşuna basın B askı PLU kodu Ö ğe adı P LU /alt reyon 1/0 B irim fiyat İlgili reyon 22

19 B ölüm 1 H IZLI B AŞ LANG IÇ REH B ERİ B ölüm 2 B ölüm 3 8 M etin Program lam a Karakterlerin nasıl girileceğini öğrenmek için, lütfen 13. sayfadaki metin programlama rehberi bölümüne bakın. tuşu ile programlamaya başlamadan önce metin girişi için uygun bir sayı tuşuna (iş kodu numarası) ve tuşuna bastığınızda, yazar kasa otomatik olarak metin girişine hazır hale gelecektir. Ardından, hangi programlamada olduğunuzu gösteren rehber mesajın görüntülenmesinden sonra, yazar kasar ilk parametreyi girmenizi isteyebilir. İlgili P rosedür ü izleyerek, bir parametre girin ve karakter girişi yapmaya başlayın. Kasiyer ad ları (12 basamak) İşlem G eçerli ayarı korumak için Kasiyer no. (1-25) Karakter tuşları (maks. 12 basamak) B aşka bir kasiyer programlamak için Tuş işlem i örneği Operatör ekranı B askı 5 1 D AV ID CLERK NAME PROG. ENTER CLERK NO. _ DAVID_ CLERK NAME PROG. ENTER CLERK NO Logo m esajları (6 satır ve her bir satır için 24 basamak) Kasa her alımda programlanmış mesajları yazdırabilir. S tandart modelde, 6 satırlı bir logo mesajı fişin üzerine yazdırılır. D iğer logo mesajı formatlarında yazdırmak istiyorsanız, lütfen formatı değiştirin. P rogramlama ayrıntıları için, lütfen 66. sayfaya bakın. S eçenekler aşağıda verilmiştir: İşlem G eçerli ayarı korumak için *S atır numarası (1-6) Karakter tuşları (maks. 24 basamak) B aşka bir satırı programlamak için * 3 satırlı üst mesaj tipi: 1 ile 3 arası 6 satırlı üst mesaj tipi: 1 ile 6 arası 3 satırlı üst ve 3 satırlı alt mesaj tipi: 1 ila 6 (üst mesajolarak 1 ila 3, alt mesajolarak 4 ila 6) 23

20 Logo m esajı yazdırm a form atı (3 tip) Ü st 1. satır Ü st 2. satır Ü st 3. satır Ü st 1. satır Ü st 2. satır Ü st 3. satır Ü st 1. satır Ü st 2. satır Ü st 3. satır Ü st 4. satır Ü st 5. satır Ü st 6. satır Alt 4. satır Alt 5. satır Alt 6. satır 3-satırlık üst mesaj 6-satırlık üst mesaj 3 satırlı üst mesajve 3 satırlı alt mesajlar (V arsayılan ayar) Çift boyda ve üçüncü satırı ortalamış TE Ş E KKÜ R LE R logo mesajını yazdırmak için. Tuş işlem i örneği Operatör ekranı B askı 4 3 TE Ş E KKÜ R E D E R İZ LOGO TEXT PROG. ENTER LINE NO. _ W N=K= =Y=O=U_ W N=K= =Y=O=U_ = =Y=O=U _ LOGO TEXT PROG. ENTER LINE NO Not G önderildiğinde 6 satırlı logo mesajı önceden ayarlıdır. Logo mesajını ilk programlamanızda lütfen ilk satırdan itibaren girmeye başlayın. 9 D iğer G erekli Ü rünlerin Program lanm ası Yerel para birim i için ondalık noktası konum u (sekm esi) ayarı V arsayılan olarak 2 seçilidir. Ü lkenizde farklı bir sekme ayarı mevcutsa, bu ayarı değiştirmeniz gerekir. Lütfen 61. sayfadaki Çeşitli İşlev S eçimi P rogramlama 1 (İş kodu 61) bölümünün D iğer programlama kısmına bakın. 24

Içindekiler. Başlamadan Önce. Genel Bakim Talimatlar

Içindekiler. Başlamadan Önce. Genel Bakim Talimatlar Içindekiler Başlamadan Önce...P.37 Genel Bakim Talimatlar...P.37 Ondalik Noktasi Seçim Şalteri...P.38 Yuvarlama Şalteri...P.38 Sayaç Şalteri...P.38 Genel Toplam / Vergi Orani Giriş Şalteri...P.39 Anahtarι

Detaylı

Başlamadan Önce. Baski Için Kağit Yerleştirmek

Başlamadan Önce. Baski Için Kağit Yerleştirmek Başlamadan Önce... P.25 Baski Için Kağit Yerleştirmek... P.25 Mürekkep Silindiri Değiştirme... P.26 Yedekleme Pili... P.26 Genel Bakim Talimatlar... P.27 Ondalik Noktasi Seçim Şalteri... P.27 Yuvarlama

Detaylı

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz kart basma saatinin kullanımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

4-20mA Döngü Kalibratörü

4-20mA Döngü Kalibratörü 4-20mA Döngü Kalibratörü Model 100 PROVA INSTRUMENTS INC. İçindekiler I. ÖN PANEL AÇIKLAMALARI... 1 II. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI... 6 1. ma ÇIKTISI... 6 1a. GENEL KULLANIM 4-20mA... 6 1b. 0-20mA veya 0-24mA

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa Hugin ALPHA Alpha ER-425TX ER-350N BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Bilgisayar

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopyalama Yapma Hizmetler Ana Sayfası İş Durumu Dokunmatik Ekran Başlat Tümünü Temizle Dur. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı bakacak şekilde

Detaylı

Sıcaklık Kalibratörü Model 125

Sıcaklık Kalibratörü Model 125 - Sıcaklık Kalibratörü Model 125 - C F PROVA INSTRUMENTS INC. İçindekiler I. ÖN PANEL AÇIKLAMALARI... 1 II. ÇALIŞTIRMA TALIMATLARI... 6 1. SICAKLIK DEĞERI... 6 2. DAHILI VEYA HARICI SICAKLIK ÖLÇÜMÜ SEÇIMI...

Detaylı

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1 TUŞLAR: START : Program çalıştırmak için kullanılır. STOP: Çalışmakta olan programı sonlandırmak için kullanılır. Stop tuşuna 1 kez basıldığında program

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI:

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI: , Teperes KULLANIM PROGRAMI ÇALIŞTIRMAK: Programı çalıştırmak için masa üstündeki, Teperes Sale simgesine çift tıklayınız. Açılan pencerede işlem yapılacak P.O.S u ( point tof sale) seçiniz ve satış görünümüne

Detaylı

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. JM-110LRE SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda yardımcı

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU AGRİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU EKİM 2014 AKHİSAR 1 ) Kuluçka Makinesi Sürüm 14.04 ın Temel Özellikleri 1. Gelişim makineleri 115200,57600,38400,19200,9600

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 393521-142 Aralik 2005 Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

BEKO 200 TR. Elektronik Kayıt Ünitesi 173200 satır bilgiyi kaydedebilmektedir.

BEKO 200 TR. Elektronik Kayıt Ünitesi 173200 satır bilgiyi kaydedebilmektedir. 200 TR BEKO 200 TR Elektronik Kayıt Ünitesi 173200 satır bilgiyi kaydedebilmektedir. : 2 satır : 2 satır : 60 mw beklemede, 18W maksimum : 165 mm (Y) x 240 mm (G) x 280 mm (D) (çekmece dahil) : 3,15

Detaylı

Seçenekler Menüsünde Yazdır, Kaydet, Kullanıcı Bilgisi Ve Uyumluluk Sekmelerinin Anlatımı

Seçenekler Menüsünde Yazdır, Kaydet, Kullanıcı Bilgisi Ve Uyumluluk Sekmelerinin Anlatımı Kullanıcı Bilgisi Ve Uyumluluk Yazdır,kaydet,kullanıcı bilgisi,uyumluluk sekmelerin alatımı 1-Taslak kalitesi kullan ; Belgeyi en az biçimlendirmeyle yazdırmak için bu seçeneği belirleriz. Bu, yazdırma

Detaylı

SM 100 Terazi Ayarları. Digi SM 100. SM 100 Terazi Ayarları

SM 100 Terazi Ayarları. Digi SM 100. SM 100 Terazi Ayarları Digi SM 100 SM 100 Terazi Ayarları Digi SM 100 Terazi Ayarları Teraziyi ayarlamaya başlamak için öncelikle X S Z ENTER Raporlar Program Ayarlar FONKSIYON Bölümlerine geçiş yapabilmemiz gerekmektedir. Bunun

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 9/9 Çok İşlevli Yazıcı Kopyalama yapma. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı dönük şekilde yükleyin. Kılavuzu dokümanlara dokunacak. Önceki tüm programlama seçimlerini

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi. Hızlı Kurulum Kılavuzu

Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi. Hızlı Kurulum Kılavuzu Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi Hızlı Kurulum Kılavuzu Hoş Geldiniz Xperia Tablet S satın aldığınız için tebrik ederiz. Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu, tablet bilgisayarınızın kullanılması için gereken başlangıç

Detaylı

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Donanım Kurulum Kılavuzu

Donanım Kurulum Kılavuzu Paketi açma Tüm koruyucu malzemeleri çıkartın. Bu kılavuzdaki resimler benzer bir model içindir. Mevcut modelden farklılık göstermesine karşın, çalışma yöntemi aynıdır. Tüm koruyucu malzemeleri çıkartın.

Detaylı

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 1 PARÇALARIN TANIMLANMASI MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ 1. Dişi tip dönebilir hortum vana/musluk adaptörü 2. İç filtre 3. Üst kapak 4. Kontrolör

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Hoşgeldiniz Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım Kutuda neler var CD140 Baz istasyonu VEYA CD140/CD145 El cihazı CD145 Baz istasyonu Baz istasyonu için güç kaynağı ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Mali Onaylı Yazarkasa

Kullanım Kılavuzu. Mali Onaylı Yazarkasa Hugin Alpha Hugin ER-425TX ER-201 Kullanım Kılavuzu Mali Onaylı Yazarkasa 1 ÖNSÖZ Bu kullanım kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz için size gerekli bilgileri vermektedir. Yazarkasanızı çalıştırmadan

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

S4M Hızlı Referans Kılavuzu

S4M Hızlı Referans Kılavuzu S4M Hızlı Referans Kılavuzu Bu kılavuz yazıcınızın günlük kullanımında yardımcı olması için hazırlanmıştır. Daha detaylı bilgi için S4M Kullanıcı Kılavuzuna başvurun. Dış Görünüm Şekil Yazıcının Dış Cephesi

Detaylı

Türkçe Kullanım Kılavuzu

Türkçe Kullanım Kılavuzu h1 Türkçe Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kurulum talimatları 12 Bağlantı şeması 12 Kullanım talimatları 13 Sembollerin anlamları 13 Başlangıç ayarları 14 Başlatma 14 Sıcaklık ayarı 14 Nem değeri ayarı (sadece

Detaylı

PROFİLO VERIFONE CİHAZ KULLANIM KILAVUZU

PROFİLO VERIFONE CİHAZ KULLANIM KILAVUZU PROFİLO VERIFONE CİHAZ KULLANIM KILAVUZU Satış 1. Satış ekranı imgesine tıklayınız. 2. Kasiyer seçimini yapıp, şifreyi giriniz. 1. KASIYER 2. KASIYER Satış Ekranı 3. KASIYER 4. KASIYER 5. (bos) 6. (BOS)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

TÜRKÇE LBH-1790 / IP-310 KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE LBH-1790 / IP-310 KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE LBH-1790 / IP-310 KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA PANELİNİN HER BÖLÜMÜNÜN ADI...4 1-1 Gövde...4 1-2 Genel olarak kullanılan düğmeler...6 2. DİKİŞ MAKİNESİNİN TEMEL ÇALIŞMASI...7 3. BAĞIMSIZ

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

CM727 KULLANIM KILAVUZU

CM727 KULLANIM KILAVUZU CM727 KULLANIM KILAVUZU 1 CM 727 KULLANIM KILAVUZU Tanım CM727, ısıtma sistem verimliliğini kontrol etmek,siz evdeyken ve dışarıdayken konfor sıcaklıklarını sağlamak amacıyla dizayn edilmiş bir programlanabilir

Detaylı

Donanım Kurulum Kılavuzu

Donanım Kurulum Kılavuzu Paketi açma Tüm koruyucu malzemeleri çıkartın. Bu kılavuzdaki resimler benzer bir model içindir. Mevcut modelden farklılık göstermesine karşın, çalışma yöntemi aynıdır. Ürünü bir Telefon Hattına Bağlama

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz.

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. GW420 Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. KATALOG Bölüm 1 Klavye Arayüzü... 1 Bölüm 2 Çalışma Talimatı... 2 1. Sistem Başlatma... 2 2. Parametre Ayarları...

Detaylı

PowerBook G4 Alüminyum 17 "1.67 GHz (Yüksek Çözünürlüklü) Klavye Değiştirme

PowerBook G4 Alüminyum 17 1.67 GHz (Yüksek Çözünürlüklü) Klavye Değiştirme PowerBook G4 Alüminyum 17 "1.67 GHz (Yüksek Çözünürlüklü) Klavye Değiştirme Yazan: Walter Galan GİRİŞ Bu kılavuz, klavye değiştirirken kaldırmanız gerekir gizli vidalar gösterir. ARAÇLAR: Phillips 00 Tornavida

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5

KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5 KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 07/04/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teslimat içeriği... 3 3 Özellikler... 3 4 LCD ekran... 3 5 Belirleme... 3 6 Anahtar fonksiyonu... 4 7 İşletim...

Detaylı

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur.

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur. Yazı Tipi Stili HTML kodları 47 Kalın İtalik Altı Çizili 9.2.6 Metin yükseltme veya alçaltma 1. Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın. 2.

Detaylı

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo Microsoft Excell Excel Nedir? Excel programı; veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme, grafik oluşturma, veri yönetimi yapabilir. http://mf.dpu.edu.tr/~eyup

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

DİKON KULLANMA KILAVUZU

DİKON KULLANMA KILAVUZU DİKON KULLANMA KILAVUZU Cihaz, kontör ve dialer özelliklerini bir arada bulundurur, dialer fonksiyonu devre dışı ( by-pass) bırakılabilir. Besleme ünitesi, Kontör cihazı, Eksay Cihazı ( opsiyonel ) ve

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Devir Ölçüm Cihazı PCE-DT 63

KULLANIM KILAVUZU Devir Ölçüm Cihazı PCE-DT 63 KULLANIM KILAVUZU Devir Ölçüm Cihazı PCE-DT 63 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 26/01/2017 İçindekiler 1 Genel Bilgi... 3 2 Panel Diagramı( Önden görünümü)... 3 3 Teslimat İçeriği... 4 4 Teslimat İçeriği

Detaylı

ŞEFİM ADİSYON SİSTEMİ

ŞEFİM ADİSYON SİSTEMİ ŞEFİM ADİSYON SİSTEMİ TEKNİK DOKÜMAN-AYARLAR V1.2.1.169 ADİSYON NUMARALARI NASIL AYARLANIR? 2 3 Adisyon ayarlarında adisyon numarasının sırasını belirleyebilirsiniz. Adisyon numaralarınızın her gün sıfırlanmasını

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

Donatılar-Hesap Makinesi

Donatılar-Hesap Makinesi Donatılar-Hesap Makinesi Hesap Makinesi Hesap Makinesi ni toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri gibi basit hesaplamalar için kullanabilirsiniz. Hesap Makinesi ayrıca programlama, bilimsel ve istatistiksel

Detaylı

UNLU MAMÜLLER RUTUBET ÖLÇÜM CİHAZI PB-3104 KULLANIM KILAVUZU

UNLU MAMÜLLER RUTUBET ÖLÇÜM CİHAZI PB-3104 KULLANIM KILAVUZU UNLU MAMÜLLER RUTUBET ÖLÇÜM CİHAZI PB-3104 KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. Parça İsimleri 4 4 5 ..5 2. Özellikler.6 3. Ölçüm Öncesi..7 4. Numune Koyma ve Ezme 8 A. Buğday

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

AGSoft Muayenehane Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Muayenehane Takip Programı Kullanım Kılavuzu AGSoft Muayenehane Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu

Detaylı

BAHCE S. 24 Vac. 9V TBOS Latching Solenoid. Wp1 Serisi Kullanım Kılavuzu

BAHCE S. 24 Vac. 9V TBOS Latching Solenoid.   Wp1 Serisi Kullanım Kılavuzu Kablolama çizelgesine bakınız. 24 Vac 9V BOS Latching Solenoid 1 adet Rain Bird BOS latching solenoid ile çalışan bir istasyonlu kontrol ünitesi. Kontrol ünitesinden vanalara giden kabloların yeraltı düşük

Detaylı

E110 Türkçe. Kullanım Kılavuzu

E110 Türkçe. Kullanım Kılavuzu E110 Türkçe Kullanım Kılavuzu E110 Kullanım Kılavuzu Türkçe Brother P-touch etiketleme makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz! Yeni Brother P-touch etiketleme makinenizi kullanarak çok çeşitli

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print hakkında bilgi Google Cloud Print ile yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...

Detaylı

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios)

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) Tr SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) SB6L01(1W) 6MB3801W-01 Fotoğraf makinenizi ios cihazınızla eşleştirmek için SnapBridge i kullanma ve SnapBridge Wi-Fi uyarısı görüntülendiğinde ne yapılacağı hakkında

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

ZE500 Hızlı Referans Kılavuzu

ZE500 Hızlı Referans Kılavuzu Bu kılavuz, yazıcı motoru'nun günlük kullanımında yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Daha detaylı bilgi için Kullanıcı Kılavuzuna başvurun. Yazıcı Motoru Konumlandırması ZE500 yazıcı motorları hem

Detaylı

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme Wi-Fi Direct Rehberi Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum Sorun Giderme İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum SSID'yi

Detaylı

HP Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu

HP Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu HP Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de kayıtlı

Detaylı

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme Bir Nikon ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz WR-1 ve WR-R10 kablosuz uzaktan kumandalar için donanım yazılımının

Detaylı

B2Y MİNİ-YAZICI'LI KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

B2Y MİNİ-YAZICI'LI KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU Sürüm 1.0 ERTE Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres Sakarya Cad. 142/A Balçova İZMİR TÜRKİYE Telefon +90 232 259 7400 Faks +90 232 259 3960 E-posta Web sitesi bilgi@erte.com.tr

Detaylı

Kişisel Bilgisayarın Parçaları

Kişisel Bilgisayarın Parçaları DONANIM Donanım Kişisel Bilgisayarın Parçaları Donanım yapısı ve büyüklüğü ne olursa olsun bir bilgisayar dört temel bileşenden oluşmaktadır: Giriş Birimleri Merkezi İşlem Birimi (CPU) Bellek Çıkış Birimleri

Detaylı

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU 1.Malzeme Listesi TuĢtakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır

Detaylı

Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1.

Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1. Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1.03) PowerWave - 4 4 Bölgeli Kontrol Paneli Kullanım Kitapçığı

Detaylı

AKZİL KULLANIM KILAVUZU

AKZİL KULLANIM KILAVUZU AKZİL KULLANIM KILAVUZU NOT: CİHAZIMIZI YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLER KARIŞTIRMASIN DİYE MENÜYE GİRİŞ PROGRAMI İÇİN (mecazi anlamda) BİR ŞİFRE KOYDUK. BÜTÜN MODELLERİMİZDE AYNI KULLANIM KILAVUZU GEÇERLİDİR.

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı

Detaylı

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş Model: KD-050/50-100 PARMAK İZLİ KİLİT Kullanma Kılavuzu CE İÇİNDEKİLER Ürün Bilgileri 1.1 Ürün modeli ve özellikleri 1.2 Fonksiyonlar 1.3 Kilit parçaları ve özellikleri 1.4

Detaylı

Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör. Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC.

Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör. Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC. Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC. ĠĢlevler 1. 4-20mA (1KΩ yük,24v Destek voltajı) 2. 0-100.00mV,0-1000V,0-12.000V 3. K, J,E, T Termokupl ( C ve F) 4. Frekans 1-62500 Hz

Detaylı

PİLSAY KULLANMA KILAVUZU

PİLSAY KULLANMA KILAVUZU PİLSAY KULLANMA KILAVUZU V:1.0 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Cihazın Genel Özellikleri... 3 Çağrıların Ücretlendirilmesi... 4 Sayaçların Takibi ve Silinmesi... 5 Aranan Numaraların Takibi... 6 Program Moduna Girme...

Detaylı

ATM Kullanım Kılavuzu

ATM Kullanım Kılavuzu ATM Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER ATM DEN PARA ÇEKME İŞLEMİ NASIL YAPABİLİRİM ATM Kullanmaya Nasıl Başlayabilirim? ATM Kartsız Giriş Nasıl Yapılır? ATM Kartlı Giriş Nasıl Yapılır? ATM Uyarı Ekranı Nedir

Detaylı

Gerekli kalite standartlarında üretilen M304641 tarınız medikal amaçlı kullanıma uygun değildir.

Gerekli kalite standartlarında üretilen M304641 tarınız medikal amaçlı kullanıma uygun değildir. ADE Elektronik Tartı Kullanımı Gerekli kalite standartlarında üretilen M304641 tarınız medikal amaçlı kullanıma uygun değildir. Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken noktalar ve pratiklik açısından size yol

Detaylı

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz.

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz. STP-131 MİNİ PRİNTER GÜVENLİK UYARILARI STP-131 termal yazıcıyı kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uyulmaması ciddi yaralanmalara, hasarlara ve ölümlere

Detaylı

Cihazın Tanıtımı. Kontrol Ünitesi. IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye kadar su geçirmez. 360 Algılama Ucu.

Cihazın Tanıtımı. Kontrol Ünitesi. IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye kadar su geçirmez. 360 Algılama Ucu. Cihazın Tanıtımı 360 Algılama Ucu Kontrol Ünitesi Açma - Kapama / Hassasiyet (+) Mod / / Hassasiyet (-) LED Aydınlatma Ses Çıkışı LED Pil Yuvası IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye

Detaylı

AYBEY ELEKTRONİK MFR/PSI Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:4

AYBEY ELEKTRONİK MFR/PSI Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:4 AYBEY ELEKTRONİK MFR/PSI Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU MFR/PSI GÜVENLİK SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU SÜRÜM : 1.4 AYBEY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. Orhanlı Mah. Katip Çelebi Cad. No:17/B Tuzla-İstanbul / Türkiye

Detaylı

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 3 4 5 Dokunmatik ekran Menüler

Detaylı

Yeni Nesil Masaüstü Yazar Kasa Profilo YK-PS300 KOLAY KULLANIM KILAVUZU

Yeni Nesil Masaüstü Yazar Kasa Profilo YK-PS300 KOLAY KULLANIM KILAVUZU Yeni Nesil Masaüstü Yazar Kasa Profilo YK-PS300 KOLAY KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. CİHAZ TANITIMI... 4 1.1. Cihazı Açma... 5 1.2. Cihazı Kapatma... 5 1.3. Menü... 5 1.4. Şifreler... 6 1.5. Kağıt Rulosu...

Detaylı

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU BÖLÜM 1: ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Bu Q-P 50 B okuyucu özellikle, akıllı binalar, yerleşim alanlarındaki toplu geçişlerde, ofislerin binaların, fabrika girişlerinin kontrolü için dizayn

Detaylı

AYBEY ELEKTRONİK. MFS Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:3

AYBEY ELEKTRONİK. MFS Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:3 AYBEY ELEKTRONİK MFS Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU MFS GÜVENLİK SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU SÜRÜM : 1.3 AYBEY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. Fabrika : Merkez Mah. Güney Yanyol Cad. No:17 B/1 Orhanlı-Tuzla-İstanbul

Detaylı

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Runner 4-8 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Her türlü sorun ve sorularınız için teknik@alarmdestek.com adresine mail atınız. Satış ve pazarlama için lütfen 0532 605 13 45 numaralı telefon ile irtibata geçin

Detaylı

Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu okuyup anladığınızdan emin olun. İleride başvurmak üzere yakın bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu okuyup anladığınızdan emin olun. İleride başvurmak üzere yakın bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz. Kullanım Kılavuzu Etiket Yazıcısı QL-700 Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu okuyup anladığınızdan emin olun. İleride başvurmak üzere yakın bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz. www.brother.com TUR Versiyon

Detaylı

Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı. Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu

Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı. Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu 1 EE101-TX EE101-RX 2 Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı, kombiniz ile veya diğer ısıtma cihazları ile kullanabileceğiniz, evinizin konforunu artıran modern bir ısı kontrol

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. AirPrint hakkında bilgiler. Ayar Prosedürü. Yazdırma. Appendix

AirPrint Kılavuzu. AirPrint hakkında bilgiler. Ayar Prosedürü. Yazdırma. Appendix AirPrint Kılavuzu AirPrint hakkında bilgiler Ayar Prosedürü Yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. AirPrint hakkında bilgiler

Detaylı

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU MX MN AVG 1. ÖN BİLGİ Bu cihaz K-tipi termokupl ile ısı sensörü şeklinde çalışan dijital bir termometredir. Sıcaklık göstgergesi uluslararası 1990 standartlarına

Detaylı

HP ScrollSmart Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu

HP ScrollSmart Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu HP ScrollSmart Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation şirketinin

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008 Kullanım Kitapçığı KIT FW8 8 Bölgeli Kontrol Paneli [PROGRAM] tuşuna basıp MASTER Kod girilir ve [ENTER] tuşuna basılır. [Program] göstergesi yanarak kullanıcının programa girdiği belirtilir. Program moduna

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Ürünün Takılması 50 cm 50 100m = x4 50 cm Dedektörle Reflektör arasında net bir görüş hattı sağlayın 8-100 m Sert yüzeylere (strüktürel duvar veya kiriş) monte edin 18 50m = x1

Detaylı

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda RM-LVR1 Bu el kitabı üniteye ait Kullanma Kılavuzu için bir tamamlayıcı niteliğindedir. Bazı eklenen veya değiştirilen işlevleri tanıtır ve çalışmalarını açıklar. Ayrıca bu

Detaylı

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak Hızlı Başvuru Kopyalama Fotokopi çekme 1 Özgün bir belgeyi ADF'e veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin. Notlar: Görüntünün kırpılmasını önlemek için özgün belgenin boyutu ile fotokopi çıkış boyutunun

Detaylı

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_ Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_20100518 GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı