ÖNSÖZ, Saygılarımız ve başarı dileklerimizle.. Birkan Erdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ, Saygılarımız ve başarı dileklerimizle.. Birkan Erdal"

Transkript

1

2 ÖNSÖZ, Bu sayımızda, Dünyanın en büyük şirketleri ve hissedar değerlerini inceleyen yazımız, AB çerçeve programlarına etkili proje hazırlama yöntemleri ve Dış Ekonomik Đlişkiler Kurulu nun (DEĐK) geçtiğimiz dönemde düzenlemiş olduğu çok sayıda toplantı, konferans, çalışma yemeği ve ikili görüşmeler ile ilgi bilgiler yine bu sayımızda yer almaktadır. Ayrıca rekabet başlığı altında; Avrupa Komisyonu ndan Đspanyol Telekom Operatörü Telefonica ya verilen 150 milyon Euro luk cezaya, hava taşımacılığı karteline verilen rekor cezaya ve Rekabet Kurumu nun TTnet A.Ş nin yaz fırtınası kampanyası hakkında verdiği geçici tedbir kararına yer verdik. Saygılarımız ve başarı dileklerimizle.. Birkan Erdal Turan Güneş Bulvarı No: 63 / 1 Ankara Türkiye T: F:

3 ĐÇĐNDEKĐLER DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞĐRKETLERĐ VE HĐSSEDAR DEĞERĐ AB ÇERÇEVE PROJELERĐNE ĐLGĐ GĐDEREK ARTIYOR TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜNÜN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI: DEĐK AVRUPA KOMĐSYONU NDAN ĐSPANYOL TELEKOM OPERATÖRÜ TELEFONĐCA YA 150 MĐLYON EURO PARA CEZASI REKABET KURUMU NDAN TTNET A.S. NĐN YAZ FIRTINASI KAMPANYASI HAKKINDA GEÇĐCĐ TEDBĐR KARARI DOJ VE OFT DEN HAVA TAŞIMACILIĞI KARTELĐNE REKOR CEZALAR Turan Güneş Bulvarı No: 63 / 1 Ankara Türkiye T: F:

4 DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞĐRKETLERĐ VE HĐSSEDAR DEĞERĐ Fortune dergisi tarafından her yıl yapılan Dünyanın En Büyük 500 şirketi listesinin (Fortune 500) 2006 yılına ait olanı Temmuz 2007 de yayınlandı. Artık geleneksel hale gelen bu listede ilk sıralarda yer almak ve özellikle gelişmekte olan ülke şirketlerinin listeye girebilmesi, hem bu şirketler hem de ülkeler açısından bir prestij unsuru haline gelmiş durumda. Yükselen petrol fiyatları ve şirket birleşmeleri eski ekonomi şirketlerinin, önceki yıl olduğu gibi bu yıl da listenin en üst sıralarına oturmasını sağladı. Bu kapsamda listedeki ilk beş şirketin petrol şirketi olması, bunun en iyi göstergesi olsa gerek. Fortune 500 e göre 2006 itibarıyla Dünyanın en büyük şirketi 351 milyar dolarlık satışlarıyla Wal Mart. Listenin 2., 3. ve 4 sırasında ise sırasıyla Exxon Mobil, Shell ve BP bulunmakta. 5. sırada ise esasında zarar eden General Motors var. En büyük 500 şirketin toplam ciroları 21 trilyon dolar. Bu değer 2005 e göre % 10.4 artış anlamını taşıyor. Bu şirketlerin 2006 yılı toplam karı ise bir önceki yıla göre % 25.9 artış göstermiş. Listede Türkiye den sadece Koç Holding bulunmakta. Koç Holding yaklaşık 34.4 milyar dolarlık satış geliri ile 190. sırada. Ancak Koç Holding in 2005 te 358. sırada olması önemli bir aşama kaydettiğinin göstergesi sayılabilir. Fortune 500 listesine ülkeler açısından bakıldığında ise durum şu şekilde özetlenebilir. Đlk sırada ABD bulunmaktadır. Listedeki ABD şirketlerinin toplam satışları 7.3 trilyon dolar seviyesinde. Japonya 2.4 trilyon dolar ile listenin 2. sırasında. 3. Almanya, 4. Fransa, 5. sırada ise Đngiltere yer alıyor. Bu açıdan ilginç bir gelişme ABD ile Japonya arasında gerçekleşmiş. 10 yıl önceki, yani 1996 yılına ait listede, ABD 3.5 trilyon dolar ile yine 1. sırada olmasına rağmen, Japonya 3.3 trilyon dolar seviyesinde bulunmaktaymış. Geçen on yılda, listedeki ABD şirketleri satışlarını iki katından fazla artırmış olmasına rağmen Japon şirketleri % 27 oranında küçülmüş. Şirketlerin satışlarını artırması, en büyükler listesine girmesi elbette çok önemli hususlar. Ancak milyarlarca dolar satış yapmak, on binlerce insan çalıştırmak şirketlerin başarısının veya sürekliliğinin birebir göstergesi olmamakta. Bununla birlikte sermaye piyasaları oyuncuları hala satışlardaki büyümeye çok önem vermekte, şirket yöneticilerinin ücretleri ve başarı primleri şirketin satışlarını ne ölçüde artırdıklarıyla ölçülmekte. Bu durum, şirket hissedarları ile yöneticileri arasında, teoride acente sorunu denilen konuyla da ilgili olarak, bazı problemlerin çıkmasına yol açmakta. Sağlıklı büyüme ya da değer yaratan büyüme kavramları bu sorunların en önemlilerinden. Kurumsal finansman teorisyenlerinin üzerinde birleştiği husus, bir şirketin birincil amacının hissedarlarının değerinin maksimize edilmesi olması gerektiğidir. Hissedarlar açısından değer yaratılması ise ancak, yatırımların getirisinin maliyetinden yüksek olması suretiyle mümkündür. Ancak organik büyüme bir yana, özellikle satın almalar yoluyla gerçekleştirilen büyümelerde özellikle satın alan şirket hissedarları açısından önemli ölçüde değer erozyonu söz konusudur. Bu durumun pek çok nedeni olmakla birlikte en önemlilerinden birisi, bir tür açık artırmaya çıkarılmış ürün niteliğindeki hedef şirketlere ödenen satın alma primlerinin yüksekliğidir.. Ülkemizde, özelleştirme uygulamaları ile de paralel giden, şirket birleşme ve satın alma işlemleri son yıllarda ciddi boyutlara ulaşmıştır. Koç Holding in, Fortune 500 listesinde bir yıl içerisinde 358. sıradan 190. sıraya yükselmesinde, Grubun gerçekleştirdiği satın almaların payı büyüktür. Ancak her büyüme sağlıklı olmayabilir. Büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir olması, bu büyümenin kar, değer ve Turan Güneş Bulvarı No: 63 / 1 Ankara Türkiye T: F:

5 nakit yaratımını da paralel biçimde tetiklemesiyle mümkündür. Bir şirketin hissedar değeri esaslı yönetimi ya da bir başka deyişle değere dayalı yönetimi benimsemesi, satın alma işlemleri de dahil olmak üzere tüm yatırım kararlarının daha doğru biçimde alınmasını sağlayabilir. Hissedar değeri kavramı ülkemizde henüz üzerinde fazla düşünülmeyen konulardandır. Ancak kurumsal yönetim kavramının yaygınlaşması ve göstermelik olmaktan çıkartılıp gerçek anlamda benimsenmesiyle, esasında başlı başına önem arz eden hissedar değeri kavramı da hak ettiği öneme ulaşacaktır. AB ÇERÇEVE PROJELERĐNE ĐLGĐ GĐDEREK ARTIYOR 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde Đstanbul da TUBĐTAK eşgüdümünde uluslar arası katılımcıların da katıldığı araştırma altyapıları ve çerçeve projeleri kapsamında Türk katılımcıların deneyimleri konulu çalıştaylar düzenlenmiştir. Bu çalıştaylarda edinmiş olduğumuz ana izlenimleri ve de 7. çerçeve kapsamında proje başvurusunda bulunacak firmalara, proje veren veya daha önceki programlarda hakemlik yapanların değerli önerilerini sizlere sunmak istiyoruz. 7.ÇP 1. çağrı kapsamında toplam 1000 proje sunulmuş olup, bu projelerden 177 si ICT kapsamına girmektedir. 29 ICT projesin de ise koordinatörlük üstlenilmiştir yılı içinde AB çerçeve projelerinde 11 Türk hakemine görev verilmiştir. Bu önemli bir aşamadır ve genel hedef 7.ÇP da Türkiye olarak harcayacağımız paradan daha fazlasını proje fonlaması olarak geri almaktır. Daha önce daha çok üniversite kaynaklı olan projeler giderek sanayi ve KOBĐ lere yayılmaktadır. 7.ÇP kapsamında ki projelerin %51 KOBĐ+sanayı, %36 ise üniversite kaynaklıdır. Bu memnuniyet verici bir gelişmedir. Diğer önemli bir mesaj ise küresel, büyük bilimsel çalışmalara açık ağlara bağlı ulusal ağ ve yüksek kapasiteli hesaplama merkezlerinin ar-ge tabanlı bütün firmaların hizmetinde olmasıdır ( ULAKNET, ULAKBĐM, ĐTÜ ve ODTÜ hesaplama merkezleri gibi ). Gerek deneyimli katılımcıların gerekse de hakemlerin tavsiyeleri projeler ne kadar başarılı olsa da, kaybetmemek için aşağıda derlediğimiz hususlara dikkat edilmesidir: GENEL Değerlendirme sürecini, kriterleri öğrenin ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ict/docs/guidancenotesevaluators_en.pdf Hakemin Bireysel Değerlendirme Raporundaki alt kriterleri teklifinizde kolaylıkla bulabilmesini sağlayın, Teknik açıdan çok iyi bir teklif temel kriterlere uymadığı için baştan kaybedebilir (örneğin Relevance to the objective ) Turan Güneş Bulvarı No: 63 / 1 Ankara Türkiye T: F:

6 Yalın ve etkili bir yazım dili kullanın, karmaşık cümlelerden kaçının (hakemin kısıtlı sürede yüzlerce sayfa okumak zorunda olduğunu unutmayın, kalbini kazanın!) Hakemler teklifleri kağıt kopyalardan okurlar. Teklifinize dahil ettiğiniz Web bağlantılarına güvenmeyin, vermek istediğiniz mesajı ayrıca yazın. Mümkünse teklif hazırlama ekibinize bir hakem rolü dahil edin. Her adımda kendi teklifinizi Bireysel Değerlendirme Raporu doldurarak değerlendirin. Her bir kriter için rapora yazacak olumlu ifadeler bulamazsanız hakem hiç bulamaz! Profesyonel imaja önem verin. Yazım hatalarından, eksik bilgi, bölümden kaçının. Teklifin ikinci bir kişi tarafından okunmadan yollandığı izlenimi vermeyin. BĐLĐMSEL, TEKNĐK KALĐTE Amaçlarınızın teklifin sunulduğu çağrı amacına uygunluğunu vurgulayın Amaçlarınızı destekleyici plan, yöntem ve tecrübeleri ekleyin ( ön çalışma yapacağız yerine X yönetimini kullanarak ön çalışma.. ) Bu alandaki eski, mevcut çalışmalardan farklılığınızı, üstünlüğünüzü, projenizin sağlayacağı katma değerleri vurgulayın Đş planınızı yeterince detaylı şekilde sunun, belirsiz nokta bırakmayın. Teklif aşamasında belirli olması gereken adımlarla gerçekleştirme sırasında detaylandırılabilecek adımların ayrımını iyi yapın. Ana ve alt işlerin, proje çıktılarının hangi ortağın sorumluluğunda olacağını belirtin. Đlgili ortağın bu konudaki tecrübesini vurgulayın. GERÇEKLEŞTĐRME Projenizin tipine ve ortak sayısına uygun bir yönetim yapısı belirleyin Đş paketlerini, detaylı alt işleri, çıktı listesini teknik amaçlara uygun şekilde belirleyin Đş paketleri arasındaki bağlantıları ve bağımlılıkları belirleyin ve uygun şekilde gösterin Đş ve çıktı sorumluluklarının ortaklara rasgele değil tecrübelerine göre atandığını gösterin Organizasyonların tanıtımını ve kişilerin kısa özgeçmişlerini ihmal etmeyin (Teklifle ilgili tecrübeleri ön plana çıkartarak) Turan Güneş Bulvarı No: 63 / 1 Ankara Türkiye T: F:

7 Her bir ortağın ana rolünü ve ortakların tamamlayıcı özelliklerini vurgulayın. Herhangi bir iş için benzer profilde, gereksiz sayıda ortak dahil etmekten kaçının. Planlanan işler ve ortaklara atanmış sorumluluklarla uyumlu ve adil dağıtılmış bütçe, iş gücü, teçhizat planı yapın Sonuç olarak Bu ekip bu işi yapabilir. izlenimi yarattığınızdan emin olun. Hakemin kafasında Bu ortak konsorsiyuma neden dahil edilmiş? ya da Tecrübesi olmadan nasıl yapacak? sorularını oluşturmayacağınızdan emin olun. Yönetim planına Konsorsiyum içindeki olası anlaşmazlıkların çözüm planını, kalite planını, olası telif hakkı konuları için çözüm planını dahil etmeyi unutmayın ETKĐ Komisyon un yayınladığı iş planında listelenen beklenen etkilere ne şekilde katkıda bulunmayı hedeflediğinizi belirtin Hem amaç hem de etki açısından Komisyon un belirlediği hedeflerin önemli olduğunu unutmayın Proje sonuçlarının hedef kitlelere ulaştırılabilmesi ve kullanılabilmesi için yeterince detaylı bir plan hazırlayın Konsorsiyumun araştırma camiası, diğer projeler, kamu kurumları, v.s. gibi hedef kitlesiyle mevcut bağlantılarını ya da yeni bağlantıların nasıl kurulacağını belirtin Olası telif hakkı konularını nasıl ele alacağınızı açıklayın AR-GE ve iş geliştirme potansiyellerimizi birleştirerek oluşturacağımız katma değeri ulusal ekonomimize sunmak dileğiyle. TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜNÜN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI: DEĐK Dış Ekonomik Đlişkiler Kurulu, Temmuz ve Ağustos aylarında yine çok sayıda toplantı ve konferansa imza atmış, bu süreçte bir çok yeni işbirliği alanlarının oluşturulmasına imkan sağlamıştır. DEĐK in geçtiğimiz dönemde düzenlemiş olduğu çok sayıda toplantı, konferans, çalışma yemeği ve ikili görüşmenin arasında dünya çapında düzenlenen iki organizasyon göze çarpmaktadır. Turan Güneş Bulvarı No: 63 / 1 Ankara Türkiye T: F:

8 DÜNYA ODALAR KONGRESĐ VE FIRSATLAR ÜLKESĐ TÜRKĐYE KONFERANSI, TEMMUZ 2007 Dünya çapında bir iş kuruluşu olan Milletlerarası Ticaret Odası nın şemsiyesi altında faaliyet gösteren Dünya Odalar Federasyonu'nun, iki yılda bir düzenlediği kapsamlı bir organizasyon olan 5. Dünya Odalar Kongresi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği evsahipliğinde 4-6 Temmuz 2007 tarihlerinde Đstanbul da gerçekleştirmiştir. Dış Ekonomik Đlişkiler Kurulu, gerek Kongre sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler gerekse Kongre öncesinde ve onunla bağlı olarak 2-3 Temmuz 2007 tarihlerinde tertip ettiği Fırsatlar Ülkesi Türkiye Konferansı, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Çalışma Gezisi etkinlikleriyle Kongre de oldukça aktif çalışmalar yürütmüştür. Kongre öncesinde ve etkinlik ile bağlantılı olarak, DEĐK tarafından 2 Temmuz 2007 tarihinde, Đstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı nda, içinde seminer ve ikili görüşmelerin yer aldığı Fırsatlar Ülkesi Türkiye isimli bir Konferans düzenlenmiştir. Söz konusu etkinliğe 16 ülkeden 102 katılımcı iştirak etmiştir. Moderatörlüğü Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Tamer Taşkın tarafından gerçekleştirilen Konferans da, Türk-Kuzey Amerika Đş Konseyleri Koordinatör Başkanı Dr. Yılmaz Argüden Türk Ekonomisinin Genel Görünümü, TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak Türkiye nin Değişen Siyasi Görünümü, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Alpaslan Korkmaz Türkiye nin Yatırım Ortamı, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak Türkiye ve Anadolu da Ortak Yatırımlar, Procter & Gamble Kafkasya, Orta Asya ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Saffet Karpat Türkiye de Yabancı Yatırımcı Olmak ve son olarak yine Tamer Taşkın Türkiye ve Ege Bölgesinde Ortak Yatırımlar konulu tebliğler sunmuşlardır. Konferansın ardından ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Konferans kayıt formunun ikili görüşmeler bölümünü doldurarak, görüşme talebinde bulunan Türk ve yabancı firmalar için yirmişer dakikalık görüşmeler organize edilmiştir. Kayıt formunda görüşmek istedikleri üç sektörü seçen Türk ve yabancı katılımcılar, bu talepleri doğrultusunda eşleştirilmiştir. Bu çerçevede, ikili görüşmelere iştirak eden Đran, Danimarka, Togo, Oman, Romanya, Kore, Hindistan dan gelen katılımcılar, Türk firmaları ile üç saate yayılan görüşmeler yapmışlardır. DEĐK Koordinatörleri, görüşmelere gerek tercümanlık gerek yardımcı olmak amacıyla aktif olarak katılarak, müzakerelerin seyrine katkıda bulunmuştur. Yine bu program çerçevesinde 3 Temmuz 2007 tarihinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi ne (GOSB) bir çalışma gezisi gerçekleştirildi. Söz konusu geziye, Đran, Romanya, Brezilya, Yunanistan, Đsviçre, Togo, Oman, Suriye, Kore ve Makedonya dan toplam 28 kişi katıldı. Gezi Programı kapsamında, GOSB içinde yapılan otobüs turu sonrasında GOSB Genel Müdürü Okan Çağlar tarafından katılımcılara yönelik tanıtıcı mahiyette bir sunuş yapıldı. Öğle yemeği sonrasında geçilen GOSB Teknopark gezisinde, Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Emre Aksan tarafından bir sunuş yapıldı. Heyetin robot üreten bir tesise yaptığı ziyaret ile etkinlik sonuçlandı. DEĐK, 4-6 Temmuz 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen ve global riskleri yönetmek, enerji, göç, uluslararası ticaret ve gelişme için işbirliği gibi konuların ele alındığı 5. Dünya Odalar Kongresi nde düzenlediği çok sayıda toplantı, özel görüşme ve çalışma yemekleri ile başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. 118 ülkeden yaklaşık 1600 kişinin katıldığı Kongre de DEĐK Đş Konseyleri tarafından yeni işbirliği alanları yaratılarak, yeni anlaşmalara imza atıldı. Turan Güneş Bulvarı No: 63 / 1 Ankara Türkiye T: F:

9 DOĞU BATIYLA BULUŞUYOR: ENERJĐ GÜVENLĐĞĐNDE YENĐ HUDUTLAR KONFERANSI, HAZĐRAN 2007 Doğu Batı yla Buluşuyor: Enerji Güvenliğinde Yeni Hudutlar başlıklı Enerji Konferansı, Dış Ekonomik Đlişkiler Kurulu ve Cambridge Energy Research Associates - CERA sponsorluğunda Haziran 2007 tarihlerinde Ceylan Intercontinental Hotel de gerçekleştirilmiştir. DEĐK in enerjinin devlerini Cumhurbaşkanlarıyla buluşturduğu konferansa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Mikheil Saakashvili, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Đlham Aliyev, Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Victor Yushchenko, T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ve OPEC Başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Sayın Mohamed Bin Dhaen Al Hamli katılmışlardır. Enerji den Sorumlu AB Komiseri Piebalgs, Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Fatih Birol ve Irak Başbakanı Enerji Danışmanı Thamir Ghadhban gibi çok sayıda önemli konuşmacının katıldığı konferans, enerji alanında Türkiye nin kilit rolünün bir kez daha öne çıkarılmasına katkı sağlamıştır. Avrupa, Karadeniz, Hazar Denizi,Orta Doğu ve Asya ülkelerinde enerji alanındaki son gelişmelerin, Rus ve Hazar Gazının Avrupa için artan öneminin ve yenilenebilir ve temiz enerji teknolojilerinin geleceğinin tartışıldığı konferansta ayrıca Türkiye yi ilgilendiren projeler masaya yatırıldı. Brezilya dan Çin e, Rusya dan Güney Afrika ya, Fransa dan Hindistan a dek 76 ülkeyle Đş Konseyi bulunan DEĐK e üye olmak için: AVRUPA KOMĐSYONU NDAN ĐSPANYOL TELEKOM OPERATÖRÜ TELEFONĐCA YA 150 MĐLYON EURO PARA CEZASI Avrupa Komisyonu, Đspanya geniş bant internet erişimi piyasasında hakim durumda bulunan Telefonica hakkında, marj sıkıştırması yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 150 milyon Euro para cezasına hükmetmiştir. Đspanya geniş bant internet erişimi piyasasında ADSL, % 80 lik kullanım oranıyla ana teknolojiyi teşkil etmektedir. Telefonica ise ulus çapında sabit telefon şebekesi olan tek telekomünikasyon operatörüdür ve bu erişim şebekesinin başka bir rakip tarafından yeniden kurulması ekonomik olmadığından, ADSL hizmetlerinin tek sağlayıcısı konumunda bulunmaktadır. Piyasadaki bu hakim durumun; perakende fiyatları ve toptan satış fiyatları arasında marj sıkıştırması gerçekleştirerek kötüye kullanması ile, hem rakiplerin piyasa dışına itilmesi sonucu doğmuş, hem sektörün gelişmesini engelleyecek şekilde rekabet sınırlanmış, hem de nihai olarak tüketicilerin zarar görmesine neden olunmuştur. Turan Güneş Bulvarı No: 63 / 1 Ankara Türkiye T: F:

10 Marj sıkıştırması kısaca; hakim durumda bulunan ve dikey bütünleşik yapıdaki tek bir sağlayıcı tarafından, üretim zincirinin üst seviyelerindeki ürün/hizmetlerle (upstream products), bunların çeşitli katma değerler eklenmiş hali olan, alt seviyedeki ürün/hizmetler (downstream products) arasındaki fiyat marjının, yetersiz seviyelerde belirlenmesidir. Rekabet Kurumu nun Eylül 2005 tarihli bir kararında, fiyat ya da marj sıkıştırması şeklinde bir ihlal için aşağıda belirtilen şartların gerçekleşmesi gerektiği belirtilmiştir 1 : 1- Dikey bütünleşmiş bir firmanın belli bir girdi pazarında (üst pazar) hakim durumda olması ve bu girdiler kullanılarak hizmet üretilen alt pazarda hakim durumda firma ile ondan girdi alan rakiplerin varlığı, 2- Üst pazardaki girdinin alt pazarda faaliyet göstermek için zorunlu bir unsur niteliginde bulunması, 3- Üst pazarda sağlanan girdinin alt pazardaki firmanın maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturması, 4- Üst pazarda hakim olan firmanın alt ve üst pazardaki fiyatlama yoluyla alt pazardaki rakiplerinin makul bir kar elde etmesini engellemesi, 5- Söz konusu davranışın dışlayıcı etki ve amacın dışında haklı bir gerekçesinin olmaması, 6- Söz konusu davranışın alt pazardaki rekabet üzerinde görülebilir etkilerinin olması. Bu halde, üretim zincirinin alt seviyelerindeki rakipler; üretim girdilerini hakim durumdaki sağlayıcıdan toptan satın aldıkları fiyatlar ile aynı sağlayıcının son kullanıcıya doğrudan satış fiyatları arasındaki fark, yeniden satış maliyetlerini karşılamadığı için kar etmemeyi göze almak ya da piyasandan çekilmek durumunda kalırlar. Belirtilen nedenlerle eylem, rekabet hukuku anlamında son derece ağır bir ihlal olarak kabul edilmektedir. Avrupa Komisyonu da ilgili kararında; Đspanyol geniş bant internet erişimi piyasasında hakim durumda bulunan ve dikey bütünleşik yapıda faaliyet gösteren Telefonica nın da yılları arasındaki fiyat yapısının, toptan ve perakende satış fiyatlarının birbirine çok yakın ve yüksek seviyelerde olduğunu ortaya koyduğu, bu durumun teşebbüs tarafından kasten yaratıldığı ve bu şekilde üretim zincirinin alt aşamalarında yer alan rakiplerin piyasa dışına itildiği belirtilmiştir. Uygulanan marj sıkıştırmasının Đspanyol geniş bant internet erişimi piyasasında doğurduğu sonuçlara bakıldığında ise; Fiyatların AB-15 ortalamasının %20 üzerinde olduğu, Geniş bandın piyasadaki yaygınlık oranının AB-15 ortalamasının %20 altında olduğu, Büyümenin ise AB-15 ortalamasının %30 altında olduğu görülmektedir. 1 Rekabet Kurulu Kararı, Dosya Sayısı : , Karar Sayısı : 05-55/ , Karar Tarihi : (Geradin, D. ve O Donoghue, R.(2004), The Concurrent Application of Competition Law and Regulation: The Case of Margin Squeeze Abuses in the Telecommunication Sector, The Global Competition Law Centre Working Papers Series, GCLC Working Paper 04/05, s.6-8) atfen. Turan Güneş Bulvarı No: 63 / 1 Ankara Türkiye T: F:

11 Belirtilen etkilerden açıkça görüldüğü gibi, rekabetçi piyasalarda sağlanan düşük fiyat ve yenilikçilik eğiliminin de bu uygulama nedeniyle zarar gördüğü ortadadır. Đspanyol halkı, AB nin diğer ülkelerindeki insanlardan daha fazla bedel ödeyerek temin edebildikleri bir hizmet ile karşı karşıya kalmışlardır. Daha fazla hizmet daha az talebi doğurmuş, bu da teknolojik gelişmeden elde edilen faydayı minimumda tutmuştur. Kazanan tek bir firmaya karşılık, kaybeden top yekün Đspanya halkı ve Đspanya olmuştur. Hükmedilen cezanın bu denli yüksek oluşu, uygulamanın süresi, ihlalin ağırlığı ve sorumluluğun bütünüyle teşebbüse ait olduğu görüşünden kaynaklanmaktadır. REKABET KURUMU NDAN TTNET A.S. NĐN YAZ FIRTINASI KAMPANYASI HAKKINDA GEÇĐCĐ TEDBĐR KARARI Avrupa Komisyonunun yukarıda açıklanan kararında ifade edilen dikey bütünleşik yapının benzer bir örneği, Türkiye geniş bant piyasası bakımından da söz konusudur. Üst pazarda (toptan geniş bant internet erişim hizmetleri) tek sağlayıcı durumunda Türk Telekom ve alt pazarda da (perakende internet erişim hizmetleri) TTNET, Superonline ve Smile Holding yer almaktadır. Alt pazarda yer alan rakiplerden TTNET, Türk Telekom un yavru şirketidir. Dolayısıyla Türk Telekom ve TTNET tek bir ekonomik bütünlük, yani tek bir teşebbüs olarak değerlendirilir. Bu bilgiler ışığında, Türk Telekom un ilgili pazarda dikey bütünleşik bir yapısının olduğu görülmektedir. Superonline ve Smile Holding ise verdikleri hizmetin zorunlu bir unsuru niteliğindeki ADSL i toptan olarak tek sağlayıcı olan Türk Telekom dan almaktadırlar. TTNet tarafından Yaz Fırtınası adı altında, geniş bant internet erişim hizmetinin son derece düşük fiyatlarla sunulduğu bir kampanya gerçekleştirmesi ile rakip firmalar tarafından yıkıcı fiyat uygulandığı ve bu uygulamanın süresi göz önüne alındığında rakiplerin Pazar dışına itilmesi sonucunu doğuracağı iddiası ile Rekabet Kurumu na şikayette bulunulmuştur. Rekabet Kurumu incelemeleri neticesinde, TTNet in kampanya kapsamındaki ürünlerin, fiyatlarının maliyetlerini karşılamadığı sonucuna varılmıştır. Đlgili kararda da belirtildiği üzere, bu durum fiyat sıkıştırması niteliğinde negatif marjlarla çalışılması olarak değerlendirilmiştir. Bu durumun hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında değerlendirilebileceği belirtilerek, nihai kararın alınmasına kadar, fiyat sıkıştırması niteliğinde olabilecek perakende fiyatları içeren tüm kampanyalarının durdurulması ya da söz konusu kampanyaların TTNet A.S. nin ilgili hizmetlerdeki maliyetlerinin altında olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönünde TTNet uygulaması hakkında ihlalden önceki durumu koruyucu nitelikte geçici tedbir kararı alınmıştır. Türk Telekom un pazardaki dikey bütünleşik yapısı da göz önüne alındığında, ilgili RK incelemesi sonucunda marj sıkıştırması yöntemi ile hakim durumunu kötüye kullandığı yönünde bir kararın çıkması muhtemel görünmektedir. Turan Güneş Bulvarı No: 63 / 1 Ankara Türkiye T: F:

12 DOJ VE OFT DEN HAVA TAŞIMACILIĞI KARTELĐNE REKOR CEZALAR Birleşik Krallık Tüketici ve Rekabet otoritesi olan Office of Fair Trading (OFT), British Airways hakkında, kartel oluşturarak fiyat tespitinde bulundukları gerekçesiyle 270 milyon dolarlık para cezasına hükmetmiştir. Bu cezanın OFT tarihinde verilen en yüksek bireysel para cezası olduğu ifade edilmektedir. Bilindiği gibi; leniency programı çerçevesinde, mevcut bir kartel içinde yer alan teşebbüslerden, gönüllü olarak ihbarda bulunan ve bu şekilde kartelin ortaya çıkarılması için işbirliği yapan teşebbüs/ler bakımından cezaların belirli seviyelerde indirilmesi ya da bütünüyle cezadan muafiyet söz konusu olabilmektedir. OFT tarafından yürütülen soruşturma kapsamında karteli ilk ihbar eden taraf olan Virgin Airways de, leniency programından yararlanarak cezadan bütünüyle muaf tutulmuştur. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (OFT) bünyesinde yürütülen bir diğer soruşturma neticesinde, British Airways ve Korean Airlines şirketleri yolcu ve kargo uçuşlarında kartel oluşturarak fiyat tespiti yaptıkları gerekçesiyle ayrı ayrı 300 er milyon dolarlık para cezasına mahkum edilmiştir. ABD Adalet Bakanlığının yürüttüğü soruşturmada da leniency uygulaması yer bulmuş ve aynı kartel oluşumu içinde yer alan Virgin Airways ile Lufthansa AG, cezadan koşullu olarak muaf tutulmuşlardır. Ancak her iki hava yolu şirketi hakkında da bu kartelin ABD deki mağdurlarının zararlarını tazmin etmeleri yönünde karar verilmiştir. Soruşturmalar neticesinde ifade edilmiş olan en önemli hususlardan biri de, ceza alan teşebbüslerin dahi, kartelin ortaya çıkarılmasının ardından soruşturma sürecinde yetkili mercilerle işbirliği yapmayı kabul etmiş olduklarıdır. OFT yetkilileri, verilen cezanın kanunda öngörülen maksimum seviyede belirlenmediğini, ceza alan teşebbüslerin, rekabet otoritesi ile işbirliğine gitmemiş olması halinde çok daha yüksek miktarda cezaların söz konusu olacağını belirtmiştir. Turan Güneş Bulvarı No: 63 / 1 Ankara Türkiye T: F:

13 Turan Güneş Bulvarı No: 63 / 1 Ankara Türkiye T: F:

LED&FĐBEROPTĐK RFID&BARKOD Sistem, Teknoloji ve Uygulamaları Fuarı

LED&FĐBEROPTĐK RFID&BARKOD Sistem, Teknoloji ve Uygulamaları Fuarı LED&FĐBEROPTĐK RFID&BARKOD Sistem, Teknoloji ve Uygulamaları Fuarı Şehir/Ülke Fuar Alanı Đstanbul / TÜRKĐYE ĐDTM Đstanbul Fuar Merkezi Düzenlendiği Đlk Yıl 2007 Düzenlenme Sıklığı Yılda Bir Tarih 28-31

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer Uluslararası 06 TürkiyeEnerjiForumu 12. Yıl Club Med Palmiye, Kemer 2014 ANTALYA 15-19 Nisan 2014 Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! Antalya da unutulmuz tarihi zirve için geriye

Detaylı

AVRUPA ĐŞLETMELER AĞI- ĐSTANBUL

AVRUPA ĐŞLETMELER AĞI- ĐSTANBUL Avrupa Đşletmeler Ağı 2010 1 AVRUPA ĐŞLETMELER AĞI- ĐSTANBUL AB Ar-Ge Programları KOBĐ Konferansı 9 Haziran 2010, Odakule Avrupa Komisyonu Đşletmeler ve Sanayi AĐA AVRUPA ĐŞLETMELER AĞI Avrupa Đşletmeler

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi : Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi 1 ANA BULGULAR Ekonomik atılım ile Kişi başına düşen GSYİH 2015 e kadar iki katına çıkarılabilecektir 6 milyon yeni istihdam olanağı yaratılabilecektir

Detaylı

European Gas Conference 2015 Viyana

European Gas Conference 2015 Viyana GAZMER - GAZBİR European Gas Conference 2015 Viyana Toplantı Notları Rapor No : 2015 / 001 Tarih : 29.01.2015 Bu rapor 27.01.2015-29.01.2015 tarihlerinde yapılan Avrupa Gaz Konferansına katılım gösteren;

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006 PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ KAK061201 Türkiye ve Dünyada Pantent Mustafa Oğuzkan 20 Aralık 2006 Özet Bu çalışmada Türkiye nin patent başvuruları ve kabulleri açısından diğer ülkelerle karşılaştırılmaktadır.

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 12.10.2017 OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Eylül toplamına bakıldığında 2016 yılında 849.247

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI Selahattin HAKMAN TÜSĐAD Enerji Çalışma Grubu Üyesi Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Enerji Arz ve Talebi 6000 (Mtoe) 5000 4000 3000 2000 1000 0 1980 2000 2006 2015

Detaylı

BMİDÇS -COP16 SONRASI DEĞERLENDİRMELER

BMİDÇS -COP16 SONRASI DEĞERLENDİRMELER BMİDÇS -COP16 SONRASI DEĞERLENDİRMELER AYŞE YASEMİN ÖRÜCÜ ODTÜ Mezunları Derneği Ankara, 2011 Tespitler Kopenhag-Cancun: İD BM kapsamında çözülebilecek bir konu mu? Kopenhag maliyeti: 1 trilyon $;belirsizlik

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 18 Ekim 2011 Güçlü Faaliyet Performansı Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, 2011 3. Çeyrek

Detaylı

ĠSTANBUL SU ÜRÜNLERĠ VE HAYVANSAL MAMULLER ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ.

ĠSTANBUL SU ÜRÜNLERĠ VE HAYVANSAL MAMULLER ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ. ĠSTANBUL SU ÜRÜNLERĠ VE HAYVANSAL MAMULLER ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ www.iib.org.tr Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Ġhracatçıları Birliği İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği,

Detaylı

EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ

EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ Kuru meyve sektörü tamamı yerli girdilere dayalı üretim yapısı ile ilk ihracatçı sektörlerimizden biri olup, ilerleyen üretim teknolojisi,

Detaylı

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki Nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte dünyada enerji tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Dünya nüfusunun 2040 yılına geldiğimizde 1,6 milyarlık bir artış ile 9 milyar seviyesine ulaşması

Detaylı

BENİN İNCELEME GEZİSİ SONUÇ RAPORU

BENİN İNCELEME GEZİSİ SONUÇ RAPORU 3.10.16 BENİN İNCELEME GEZİSİ SONUÇ RAPORU 18-22 Eylül 2016, Kotonu Benin İnceleme Gezisi, 18-22 Eylül 2016, Kotonu Türkiye-Benin iş Konseyi Başkanı Adnan Bostan, 18-22 Eylül 2016 tarihleri arasında Benin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 6. Uluslararası Finans ve Ekonomi Forumu VİYANA, 9 KASIM 2000 Euro ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere, bu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 17.11.2017 OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ekim toplamına bakıldığında 2016 yılında 971.086

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI

AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI ICT PSP Programının 2012 Çağrısına ilişkin ilk değerlendirme sonuçları Avrupa Komisyonu tarafından açıklanmıştır. Programın 2012 Yılı Çağrısında,

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ 14.09.2017 OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ Türk Karayolu Taşımacılarının Gittiği Ülkelerin Tümü Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ağustos

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 World Energy Outlook 2011 Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 Bağlam: halihazırda yeterince kaygı verici olan eğilimlere yeni zorluklar ekleniyor Ekonomik kaygılar dikkatleri enerji

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

Dosya Sayısı : 2008-2-159 Karar Sayısı : 08-50/752-306 (İlk İnceleme) Karar Tarihi : 14.8.2008

Dosya Sayısı : 2008-2-159 Karar Sayısı : 08-50/752-306 (İlk İnceleme) Karar Tarihi : 14.8.2008 Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2008-2-159 Karar Sayısı : 08-50/752-306 (İlk İnceleme) Karar Tarihi : 14.8.2008 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER 10 Başkan Üyeler : Prof.

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 6 Şubat 2013 Güçlü Büyüme ve Karlılık 2012 de Devam Etti Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mart 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ekiim 2014 2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı ENERJİ GÜNDEMİ SAYI 12 OCAK 2015 02 Yeşil Sanayi Zirvesi ne Enervis in Enerji Verimliliği Projesi Damga Vurdu 03 Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı 04 Almanya da Güneş Elektriği

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik COSME 2015 2020 CIP 2008 2014 Türkiye ye Avrupa Birliğine adaylık statüsü verilmesinin ardından siyasi ve ekonomik reform sürecini hızlandırmak için Türkiye nin, Avrupa Birliği merkezi ağına katılmasına

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 23 Aralık 2013 DÜNYA EKONOMİSİNDE 2013 ÜN EN LERİ 1. FED Başkanı Bernanke nin piyasaları dalgalandıran açıklamaları 2. Gelişmekte olan ülke risklerinin

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU TÜRSAB FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 25-28 Ekim 2014 tarihleri arasında Arjantin in Başkenti

Detaylı

Basın Bülteni Release

Basın Bülteni Release Basın Bülteni Release 27.02.2013 BASF, 2012 yılında satışlarını ve operasyon gelirlerini arttırdı Elena Papayorgioğlu Tel.: 0216 570 35 76 Faks: 0216 570 35 79 E-mail: elena.papayorgioglu@basf.com 2012

Detaylı

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015 Sponsorluk Dosyası Amaç ve Hedeflerimiz Vizyonumuz Türkiye de yatırımcı ilişkileri ile ilişkili farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platformda bir araya

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016 Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat Kasım 2016 İçerik Global E-Ticaret E-Ticaret Penetrasyonları E-Ticaret Bağlanılırlık İndeksi Türkiye Ekonomisi ve Dış Ticaret KOBİ lerin Mücadelesi E-İhracat

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Dünya Enerji Görünümü 2013 Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Günümüzde dünyanın enerji görünümü Enerji sektöründeki bazı ezberler bozuluyor. Ülkelerin

Detaylı

Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 26 Aralık 2011

Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 26 Aralık 2011 ARALIK AYI MECLĐS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 26 Aralık 2011 KATI ATIK ÜCRETLERĐ AZERBAYCAN-BAKÜ SEYAHATĐ ĐKĐLĐ GÖRÜŞMELER ĐKĐLĐ GÖRÜŞMELER BAKÜ TEMASLARIMIZ BAKÜ TEMASLARIMIZ

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 23.07.2014 Jak ESKİNAZİ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçim maratonu devam ediyor Cumhurbaşkanlığı Seçimi, ülkenin en sıcak gündemi 10 Ağustos'ta

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi 22 Şubat 2014 Eğitmen:Dr. Güler Manisalı Darman Eğitimin Amacı Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı

Detaylı

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş.

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş. SONUÇ RAPORU Bitki sektörünün dev buluşması bu yılda 28 Kasım - 01 Aralık 2013 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşti. Kıtaların buluşma noktası İstanbul da 21 farklı ülkeden gelen 286

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

GAYRİMENKUL VE YATIRIM

GAYRİMENKUL VE YATIRIM FUAR RAPORU İRAN ULUSLARARASI GAYRİMENKUL VE YATIRIM FUARI 19-21 MAYIS 2016 Tebriz - İRAN Tabriz International Fair Ground Organizatör www.irexpo.net info@irexpo.net Fuar Alanı Tabriz International Fair

Detaylı

Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği. 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık) 3. Implementation (Uygulama)

Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği. 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık) 3. Implementation (Uygulama) Forum İstanbul: Kritik Eşik: Açılım ve Dönüşüm Zamanı Mehmet Büyükekşi - TİM Başkanı 28 Nisan 2015 1 Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık)

Detaylı

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler. Betül MACİT TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler. Betül MACİT TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler Betül MACİT TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Yenilik nedir? Bir ürün ya da hizmetin ilk fikrinin oluşmasını buluş (icat keşif),

Detaylı

2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ TEKSTİİL,, DERİİ VE HALII ŞUBESİİ Kasıım 2014 2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Nüfus açısından, 205 milyon kişi ile dünyanın 5 nci büyük ülkesi olan Brezilya, son dönemde sağlanan ekonomik büyüme ve refah düzeyinin artması ile

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY GBPUSD EURUSD ALTIN BRENT PETROL İngiltere MB ndan parasal destek sinyali İngiltere MB Başkanı Mark Carney dün yaptığı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.12.2013 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2013 yılının son Meclis toplantısında birlikteyiz Politik ve ekonomik açıdan son derece hareketli

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >>

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >> AVRUPA BİRLİĞİ >> Hazırlayan: Mustafa BAYBURTLU (TOBB AB Daire Başkanı) İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLER VE EKONOMİK DURUM İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi ülkelerin ekonomik yapıları, ekonomik

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Eylül 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 AĞUSTOS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 8 Ayında

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı. Đşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH)

AB 7. Çerçeve Programı. Đşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) AB 7. Çerçeve Programı Đşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) Đşbirliği Özel Programı Hedefi : Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek kilit alanlarda Avrupa

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER II. DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR III.

Detaylı

Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul

Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul Akış I. Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler II. Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü III. 2007 Yılında Doğuş Otomotiv

Detaylı

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler Prof. Dr. Serdar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

PETFORM Üyesi 34 Enerji Şirketi

PETFORM Üyesi 34 Enerji Şirketi Nusret Cömert Yönetim Kurulu Başkanı PETFORM Üyesi 34 Enerji Şirketi AKSA ALADDIN MIDDLE EAST ARGM ATTİLA DOĞAN İNŞAAT AVRASYA GAZ BOSPHORUSGAZ BP ÇALIK ENERJİ EDISON EGEGAZ ENERCO ENERJİ ENERGY OPERATIONS

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı