TOPLU SÖZLEŞMELER VE DEVRİM SAVAŞIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLU SÖZLEŞMELER VE DEVRİM SAVAŞIMI"

Transkript

1 BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ BİRLEŞİN! KARKÊREN HEMÛ WELATAN YEKBIN! TOPLU SÖZLEŞMELER VE DEVRİM SAVAŞIMI Emine Engin İşçinin Sesi Yayınları Yayın no: 11 Birinci basım: Ekim cm x 20cm 121 sayfa

2 İÇİNDEKİLER Önsöz... 3 Giriş Genel Durum Türkiye Nereden Nereye Gelmiştir? Bunalım Savaşım Kazanım Bağı Faşizmin Siyasal Ekonomisi Özveri Üstüne Kuruludur Oportünizm TKP ve Oportünizm Oportünistler Devrimden Korkuyorlar Toplu Sözleşmeler ve Oportünizm Toplu Sözleşmelerde Devrimci Tutum Gerçekçi İstem Nedir? İstemlerimiz Neler Olmamalıdır? İstemlerimiz Neler Olmalıdır? Toplumsal Gelişmenin Bayrağını Endüstri Proletaryası Taşıyor İstemlerimizi Almak için Ne Yapmalıyız? Sonsöz EK 1: Savaş Yolu nun 22. Sayısında Çıkan Yazı Toplu Sözleşme Döneminde Bazı Sağ ve Sol Saldırılar Üzerine Sağ dan Gelen Çarpıtmalar Sol Saldırı Korosunda Yeni Bir Ses Toplu Sözleşmelerle Düzen Değiştirme Hayalleri! İşçi Sınıfına Güvensizlik Sol dan Sağa EK 2: Bibliyografya... 51

3 ÖNSÖZ Emine yoldaşımın bu kitabına önsöz yazmak çok güzel bir görev. Bir kez, tüm haberler gösteriyor ki oportünistler ve ortacı oportünistler Emine yoldaşın yazılarına çok kızıyorlarmış. Leninci ideolojik çizgiyi savundukları halde ortacı yöntemlerden henüz tam anlamıyla sıyrılmamış yoldaşlar da çok telaşlanıyorlarmış. Emine yoldaşın dili hırçındır. Başka nasıl olabilir? Söyleyecek şeyi olan ve söylediğinin doğruluğuna tüm varlığıyla inanan komünistin dili ancak böyle olur. Oportünizm halkımızın geleceği ile oynuyor. İdeolojik savaşım yerine ise her çeşit Leninizm e düşman yöntemi getiriyor. Leninizm hırçın bir ideolojidir; siyasetiyle, taktiğiyle, diliyle hırçındır. Oportünizme karşı derin sınıfsal bir kinle doludur. Önsöz yazmayı güzel bir görev yapan asıl önemli neden kitabın içeriğidir. Her çeşit kesimsel, yerel, küçük, büyük, her çeşit savaşımı ana savaşla, devrimle bağlama, hiçbir zaman ana hedefi gözden kaçırmama gibi doğru bir Leninci ilke vardır. Bu ilkeyi temcit pilavı gibi yinelemek kolaydır ama yaşam somutunda uygulamak zordur, gerçekten zor bir sanattır. Toplu Sözleşmeler ve Devrim Savaşımı işte bu zor görevi başarıyla yerine getiren bir kitaptır. Toplu sözleşmeler gibi somut bir savaşım odağı ile devrim için savaşım arasındaki derin diyalektik bağı, hem de çok anlaşılır bir dille gösterebilmiştir. Savaş Yolu nun imzasız yazarlarını kızgın demire değmişçesine yerlerinden zıplatacaktır. Söz Savaş Yolu ndan açılmışken oradan sürdürelim. Emine yoldaşımın kitabına önsöz yazmayı güzel ve zevkli bir görev yapan bir başka yön de, toplu sözleşmelere ilişkin gerçekçi istem konusunda Atılım, Savaş Yolu ve İşçinin Sesi arasında hararetli bir tartışmanın gidiyor olmasıdır. Emine yoldaşın fikirlerinin ve oportünistlerin daha iyi anlaşılabilmesi için bu tartışma üstünde biz de biraz duracağız. Önce Atılım Ağustos 1979 sayısında, toplu sözleşmelere ilişkin gerçekçi istemler konusunda görüşlerini şöyle ortaya koydu: istemlerin gerçekçiliğinde ölçü burjuvazinin ne kadar verebileceğini değil, işçi sınıfının ne kadar alacak güçte olduğudur. Bu da İşçi sınıfının, sınıf sendikalarının savaşım kararlılığına, hazırlığına ve örgütsel gücüne bağlıdır. O halde yapılacak iş, tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesini işleterek işçilerin gerçek istemlerini saptamak, bunları alabilmek için de çok yönlü hazırlıklara girmektir. (abç). Ardından Emine yoldaş, 15 Ağustos 1979 tarihli İşçinin Sesi ndeki Toplu Sözleşmelerde Kül Yutmayacağız adlı yazısında bu yanlış görüşü şöyle yanıtladı:...gerçekçi istemin burjuvazinin verebileceğiyle bir ilgisi olmadığı gibi, kazanılabilirlik, elde edilebilirlik, alınabilirlik gibi ölçütlerle de bir ilgisi yoktur. Neyle ilgisi olduğunu şimdi görelim. Lenin şöyle diyor: Eğer biz, bir istemin uygulanabilirliğinden onun genel olarak toplumsal gelişmenin çıkarlarına değil de, ekonomik ve siyasal koşulların o

4 ÖNSÖZ 4 günkü durumuna uygunluğunu anlıyorsak bu tamamen yanlı bir ölçüttür (abç) (Lenin, Toplu Yapıtlar, İngilizce basım, c.4, s.248). İşte gerçekçi istemin Leninci anlamda tek ölçütü genel olarak, toplumsal gelişmenin çıkarlarına uygunluktur. Gerçekçi istem ne burjuvazinin verebileceği ne işçi sınıfının o gün için alabileceği ile kısıtlıdır. Peki, işçi sınıfının, toplumsal gelişmenin çıkarlarına uygun yani gerçekçi istemleri ne olabilir? Bir ülkede o günkü ekonomik gelişmenin, üretim güçleri gelişme düzeyinin nesnel olarak sağlayabileceği tüm olanaklardan işçi sınıfının yararlanabilmesi isteği, toplumsal gelişmenin çıkarlarına uygun istektir. Niteliksiz işgücü değerinin karşılığı olan asgari ücret, toplumsal gelişmenin çıkarlarına uygun (yani gerçekçi) istemlerin en alt düzeyidir. Bugün Türkiye de niteliksiz işgücü değerinin karşılığı olan asgari ücret, günde en az 1200 TL dir. Bu, her yönüyle gerçekçi bir istemdir. Öyle de değil, gerçekçi istemin en alt sınırıdır. Öyleyse Atılım neden işçilerin alabileceği kadar, ya da işçilerin gerçek istemlerini saptamak gibi sözler yerine gerçekçi istemin bu EN ALT düzeyini savunmuyor? Bunun ardından Savaş Yolu, 22. sayısında, Toplu Sözleşme Döneminde Bazı Sağ ve Sol Saldırılar Üzerine adlı bir yazı yayınladı. Bu yazının tamamını elimizdeki kitabın sonundaki ekte bulacaksınız. Biz bu yazının iki bölümü üzerinde duracağız. Birinci olarak üstünde duracağımız bölüm şöyle diyor: İşçinin Sesi nin yazı yazmayı çok seven ama Marksist Leninist bilimin temellerini kavramış olmaktan çok uzak yazarları gerçekçi istemin toplumsal gelişmenin çıkarlarına uygun istek olduğunu, bunun ise bir ülkede o günkü ekonomik gelişmenin, üretim güçleri gelişme düzeyinin nesnel olarak sağlayabileceği tüm olanaklardan işçi sınıfının yararlanabilmesi isteği olduğunu söylüyorlar. (İşçinin Sesi, Sayı: 101, s.3) İki satır aşağıda ise Bugün Türkiye de asgari ücret en az 1200 TL olmalıdır. Bu her yönüyle gerçekçi bir istemdir deniyor. Tüm olanaklardan işçi sınıfının yararlanması gerçeğini, bu genel geçer bilimsel gerçeği aynen alıp toplu sözleşmelere uygulamaya kalkarsan ve bunu yaparken sorunu bilimselliği kendiliğinden menkul matematiksel yöntemlerle rakam saptamaya indirgersen komik olur. Bir kere toplu sözleşmeler burjuvaziyle işçi sınıfı arasında bir pazarlıktır. Lenin in benzer konularda belirttiği gibi, bir uzlaşma masasıdır. İkincisi, toplu sözleşmeler düzeni değiştirme araçları değildir. Sosyalist toplumun özelliklerini toplu sözleşme hedefi yapmanın adına ne denir? Yazar, iki satır aşağıda 1200 TL gerçekçi bir istemdir diyor. Kendi yaptığı tanımlamayı kullanırsak, işçilerin eline 1200 ya da 1800 lira (yani ayda net bin lira) geçerse, işçiler üretim güçlerini gelişme düzeyinin nesnel olarak sağlayabileceği tüm olanaklardan yararlanabilecek lerdir. Yazar, burjuvazi bu kadar veremez diyor. Hiç kuşkusu olmasın, eğer işçiler böyle bir önyargıya kapılıp ta biz her olanaktan yararlanıyoruz, savaşıma gerek kalmadı diyecek olsalar sınıf savaşımını bırakacak olsalar, burjuvazi fazlasını da verir gereğinde. Genel olarak bu yanıt ve özel olarak da bu bölüm oportünistte bilimsel namus olamayacağı gerçeğinin bundan böyle klasik bir örneği olacaktır. Savaş Yolu nun yazı yazmayı hiç sevme-

5 5 TOPLU SÖZLEŞMELER VE DEVRİM SAVAŞIMI yen ama Marksçı Leninci bilimin temellerini çok iyi kavradıkları için yazmadan edemeyen yazarları hem Leninci gerçekçi istem anlayışını, hem İşçinin Sesi nin görüşlerini çarpıtıyorlar. Savaş Yolu gerçekçi istem anlayışını çarpıtıyor. Gerçekçi isteme alınabilirlik ölçütünü koyuyor. Sonra da diyor toplu sözleşmeler bir uzlaşma masasıdır. O zaman soralım: Alınabilirlik diye bir ölçüt getirerek neden siz daha masaya oturmadan istemleri uzlaştırıyorsunuz? Gerçekçi istemlerin ölçütünün Atılım ve Savaş Yolu nun işçilere inandırmak istedikleri gibi alınabilirlik le, kazanılabilirlik le uzak yakın ilgisi yoktur. Hangi tarafın neyi kazanabileceği, önceden belli olmaz. Lenin in deyimiyle, düşman (yani burjuvazi) bizim saldırımızın tüm şiddetini etinde duymadan ve de biz onun saldırısını aynı biçimde duymadan, yani savaşa çıkmadan, sokağa çıkmadan, işçi sınıfının neyi alabilecek güçte olduğunu bilemeyiz. Kimin ne denli güçlü olduğu asıl olarak sokakta belli olur. Savaş Yolu hem uzlaşmacı bir gerçekçi istem anlayışı savunuyor, hem de İşçinin Sesi nin görüşlerini çarpıtıyor. İşçinin Sesi, bir, genel olarak gerçekçi istem çerçevesi çiziyor. Bunu üretim güçlerinin gelişme düzeyinin nesnel olarak sağlayabileceği tüm olanaklardan yararlanmak diye koyuyor. Ve bu genel çerçeveyi hiç de kapitalizmle sınırlamıyor. Genel çerçeveyi çizdikten sonra İşçinin Sesi somut olarak toplu sözleşmelere geliyor ve kapitalizmde bile gerçekleşebilecek bir istem koyuyor: İş gücü değerinin karşılığı diyor. Bunun da gerçekçi istemlerin en alt düzeyi olduğunu vurguluyor. Savaş Yolu, büyük bir çarpıtmayla, İşçinin Sesi, işgücü değeri alınırsa, tüm nesnel olanaklardan da yararlanılmış olur diyormuş gibi gösteriyor. Savaş Yolu bu çarpıtmayı yapabilmek için zorunlu olarak bir de unutkanlık yapıyor. İşgücü değerini istemenin gerçekçi istemlerin en alt düzeyi olduğu fikrini İşçinin Sesi nden aktarmayı unutuyor. İşçinin Sesi nin defalarca altını çizerek, büyük harflerle vurguladığı en alt sözleri Savaş Yolu nda aktarılmıyor. Unutulmuş! Leninciler işgücü değerinin karşılığını almak diyor, Savaş Yolu, sosyalist toplumun özelliklerini toplu sözleşme hedefi yapmanın adına ne denir? diyor. Böylece işçi sınıfı bilimini ne denli bildikleri de ortaya çıkıyor. Bu yazarlar herhalde öyle bir sosyalizm düşlüyorlar ki o sosyalizmde işgücü alınıp satılan bir meta olmaya devam edecek. Ne diyelim, işçi sınıfımızı Allah bu yazarların eline düşürmesin diyelim. Asgari ücret bugün ayda net 15 20,000 TL çevresinde olmalıdır saptamasına karşı söyledikleri, bilimselliği kendinden menkul matematik yöntemlerle rakam saptama ya kalkışırsan komik olursun sözlerini yanıtlamanın gereği yok. Ucuz bir demagoji. Siz önce bir hesaplayın, koyun ortaya kendi rakamınızı, sonra bizim bilim dışı matematik yöntemimizi gösterin, öyle konuşalım. Bunları yapmadıkça asıl komik olan sizsiniz. Türkiye devrimci hareketi bu çeşit demagogluğu geride bırakalı çok oluyor. Savaş Yolu ndaki yazının üstünde duracağımız ikinci bölümüne gelince, onu da önce birlikte okuyalım: İşçinin Sesi yazarları toplu sözleşmelerdeki istemlerin tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesinin işletilmesiyle ve işçi sınıfının ne kadar alacak güçte olduğunun dikkate alınmasıyla saptanmasına karşı çıkıyorlar. İşçilerin toplu sözleşme istemlerini kendileri saptamak istiyorlar. Hatta saptamışlar bile. Diyorlar ki, bugün asgari ücret 1,200 TL olmalıdır ve toplu sözleşmelerde bu esas alınarak talepte bulunulmalıdır. Burjuvazi bu istemi karşılayacak durumda değildir. İşçi-

6 ÖNSÖZ 6 ler bunu kararlı bir şekilde isterlerse o zaman devrim olur. Bu nedenle de 1,200 TL istemeyen her işçi, her sendika oportünist, devrim kaçağı olup çıkıyor. ( ) Yazar kendisini toplu sözleşme istemlerini saptamada yetkili gördüğü için, tabanın katılımını gereksiz görüyor. Ona göre taban burjuva propagandasının yaydığı önyargıların kurbanı durumunda ve hakkını istemeyi bilmiyor, az istemeye eğilimli. Üstelik bu genellemeler Maden İş gibi üyelerini bilinçlendirmede büyük rol almış bir sendikanın üyeleri için yüzü aşkın işyerinde çalışan işçilerin istemlerinin kolektif bir şekilde ve sendikanın öncülüğünde saptanması söz konusuyken yapılıyor. Böylece hem Maden İş sendikası ve yöneticileri bir kalemde siliniyor, hem de 100 ü aşkın işyerindeki 30 bin kadar işçinin örgütlü bir biçimde istemlerini saptamada söz ve karar sahibi olacak kadar bilinçli olmadıkları söylenmek isteniyor. Aynı zamanda sözleşme taslağının kolektif olarak hazırlanması için çaba göstermek, gidip işçilere sormak olarak basitleştiriliyor. Sendika ile işçiler birbirinden ayrılıyor. Olaylara işçi sınıfının dışından bakmak yazarı buralara kadar getiriveriyor. Tüm bunların ardında, işçi sınıfına güvensizlik sırıtıyor. Onurlu devrimciye, namuslu insana tiksinti verecek denli basit bir demagoji daha! İki amacı var, Lenincilerle işçileri karşı karşıya getirmek ve Lenincilerle sınıf sendikacılarını karşı karşıya getirmek. Böyle ucuz oyunlarla nereye dek gidilir, kim kazanılır, böyle yöntemlerle kazanılmışlardan yarar gelir mi? Leninciler yurdun gerçeklerine teorinin ışığında bakıyorlar ve toplu sözleşmelerde bir dizi gerçekçi istem öne sürüyorlar. Bu yazarlar kalkıyor ve getirilenlerin yanlışlığını gösteremeden, bunlar tabanın söz ve karar sahibi olmasına karşıdır diyorlar. Neden? İstemler öne sürdüler diye! Evet, Lenin, karşıtlarda namus aramayacaksın diyor ama bu denli olabilir mi? Toplu sözleşmeler için bilimin gösterdiği istemleri öne sürmek tabanın söz ve karar sahibi olmasına karşı olmak olabilir mi? Lenincilerin öne sürdüğü istemlerin bir bağlayıcılığı, tabanda tartışmayı önleyici tarafı var mı? Tam tersine, bu istemler apaçık ki işçi sınıfımıza Lenincilerin önerisidir. Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesinin çarpıtılmadan yaşama geçmesinin de güvencesidir. İşçi sınıfı bilmelidir komünistler ne düşünüyor, nasıl düşünüyor. Sonra, eğer her sorunda, her durumda komünistler Marksizm Leninizm teorisinin ışığında işçi sınıfına gerçek çözümleri önermezse ve bunların en geniş yığın tarafından benimsenmesi için dişini tırnağına takıp çalışmazsa, öyle komünistin beş paralık değeri olur mu? Sonuncusuna gelelim. Tabanın söz ve karar sahibi olması hakkında coşkulu sözler ediyorsunuz. Ama öyle bir bataktasınız ki, ince taktiklerin sicimleri öyle birbirine girmiş ki, bir tarafa taktik yapayım derken öte tarafta açık düşüyorsunuz. Evet, tabanın söz ve karar sahibi olmasından çok yana gözüküyorsunuz. Öyleyse söyleyelim, gerçekten tabanın söz ve karar sahibi olmasından yana iseniz, bu eğer ikiyüzlü bir yapmacık değilse, İşçinin Sesi ÜSTÜNDEN YA- SAĞI KALDIRIN! İşçinin Sesi gazetesi ve yayınları üstündeki yasağı kaldırın! Gazete yakmayın! Bırakın taban tüm yayınları okusun. Taban tüm görüşleri tanımazsa nasıl söz ve karar sahibi olur? Neden korkuyorsunuz? Evet, yaptığınız ikiyüzlü bir taktiktir. Siz tabandan, devrimci duygulardan korkuyorsunuz. Siz, tabanın gerçekten söz ve karar sahibi olmasından korkuyorsunuz.

7 7 TOPLU SÖZLEŞMELER VE DEVRİM SAVAŞIMI Tekrar Toplu Sözleşmeler ve Devrim Savaşımı kitabına dönersek, bugün yaşadığımız ideolojik kaos içinde doğrunun yanında durmak isteyen tüm yoldaşlarımıza önerimiz bu kitabı Atılım ve Savaş Yolu nda çıkan toplu sözleşme yazılarıyla birlikte okumalarıdır. Özellikle Savaş Yolu nun 22. sayısındaki yazıyla birlikte. Kim Leninizm i ödünsüz savunuyor, kim oportünisttir, o zaman çok iyi ortaya çıkacaktır. O zaman, neden İşçinin Sesi ni okumayı yasaklıyorlar, ellerine geçirdiklerini yakıyorlar, çok iyi anlaşılacaktır. İşçi sınıfımıza söyleyecek bir şeyi olmayanlar işin kolayını İşçinin Sesi ni göstermemekle buluyorlar. Ama Leninizm i yasaklamak kimsenin harcı değildir. Öte yanda, İşçinin Sesi ni yalnız onlar yasaklamıyor. Dev Yol da tabanının İşçinin Sesi ni okumasını yasakladı. Oportünistlerle goşistler aynı çamurdan yoğrulmadır demiştik. İşte son örneği! Gözlerimizin önünde bir gelişimin ana çizgileri yavaştan beliriyor. Bunun birinci yönü, Leninci görüşlerin hızla yayılması, kadrolaşmaya yönelmesi, toplumda, Türkiye devrimci hareketinde geniş bir destek bulmasıdır. İkinci yönü, oportünistler ve ortacılar arasındaki farkların hızla ikincil düzeye geçmekte oluşudur. Ortak düşman a karşı savaşım gereği bugün onları iyice birbirlerine yakınlaştırıyor. Üçüncüsü, oportünizm ve ortacılık hızla güçten düşüyor. Hâlâ çoğunluğu denetiminde tutuyor ama kadroların en bilinçli kesimleri onlardan hızla uzaklaşıyor. Hâlâ onların etkisinde olanlar bile eskisi gibi değildir. O defter kapandı. Bu durumda ne olabilir? Ya Leninci görüşler TKP de egemen olacak, TKP nin Leninci birliği sağlanacaktır, ya da çeşitli anti Leninci yöntemlerle TKP oportünizmin elinde çürümeye, yavaş ölüme itilecektir. Bu ikinci olasılığın önüne geçmek için canla başla çalışmak, yoldaşça bir eleştiri özeleştiri ortamına olanak tanındığında ödünler vermeye hazır olmak (ilkesel değil), öte yandan ideolojik savaşımı daha da yükseltmek tüm komünistlerin görevidir. İdeolojik savaşımı yükseltmek ve içeriğini zenginleştirmek, teorik özünü derinleştirmek! Emine yoldaşın Toplu Sözleşmeler ve Devrim Savaşımı kitabı, bu görevin yerine getirilmesinde önemli bir yer tutacaktır. Öte yandan Emine yoldaş bu kitapta, faşizmin siyasal ekonomisini açıklayışla, faşizmi çürümenin örgütlenmesidir diye belirleyişiyle ve faşizme karşı savaşımı toplu sözleşmelere bağlayışıyla devrimci düşüncemize önemli bir başka kazanım daha sağlamıştır. Bu da kitabın çok önemli bir başka yönüdür. R. Yürükoğlu

8 GİRİŞ Emperyalizm ve çömezi Türkiye kapitalizmi ülkemizi derin bir ekonomik bunalıma sürükledi. Bunu yaparak, işçi sınıfı, emekçi yığınlar önünde gerçek yüzünü de iyice sergiledi. Türkiye uzun bir süredir devrimci durum yaşıyor. Burjuvazi işçi sınıfımızın, emekçilerin devrimci kaynayışını bastırmak ve bunalımın yükünü onların sırtına daha çok bindirmek için uğraşıyor. Bu amaçla iki elini birden kullanıyor. Bir eliyle tutmaya, yığınları pasifize etmeye, öteki eliyle vurmaya, terör estirmeye çalışıyor. Küçük bir azınlığın milyonları tutması da, onlara vurması da güçtür. Bu nedenle, hem tutmada, hem vurmada başarılı olabilmenin yolu, önce karşı saflarda beşinci kolu oportünizm aracılığıyla bulanıklık yaratmaktan geçiyor. Şu son iki yıla dönüp bir bakalım. CHP nin yarattığı sahte umutları, faşist cinayetleri, Kürt halkına karşı kanlı kırımları, sıkıyönetimi, emperyalizmin artan küstahlığını, başkaldıran oportünizmi ve solcu luğu hep birlikte siyaset sahnesinde görüyoruz. Sahneye değişik aktörler, değişik rollerde çıkıyorlar. Ama bütün olarak oyun bir işlev görüyor: İşçi sınıfımızın, emekçi yığınların savaşımını durdurmak, geriletmek, zayıflatmak. TKP içindeki oportünizmin de bu oyunda rol alması, oyunun etkinliğini artıran önemli bir etken oluyor. Bu durum, işçi sınıfı hareketini güçten düşürüyor, böylece onu burjuvazinin yaydığı hastalık mikroplarına açık bırakıyor, emekçi yığınların savaşımını başsızlığa itiyor. Bu, öznel niyetler ne olursa olsun, nesnel bir olgudur. Oportünizmin özellikle son 1 yıldır yaptığı, Leninci görüşler için burjuvaziye günah çıkartmaktır. Çok örnek sayılabilir. En başta devrimci durum konusu var. İşinin Sesi 1976 dan bu yana, devrimci durum vardır dedi. TKP Konferansı 1997 de devrimci durumu bir bir belirtileriyle sıraladı, ancak adını koymadı. Atılım, Ocak 1977 de devrimci durum vardır dedi. Ne var ki, 1978 de Yürükoğlu yoldaşımız devrimci durumu ve devrimci durumda görevleri koyunca, devrimci durum hakkında erken(!) sonuç çıkartmak la suçlandı. Ve bugünkü duruma varan bir karalama kampanyası başladı. Konferans Raporunda devrimci durum teriminin kullanılmaması kendi içinde ortacı bir tutum ve oportünizme de açık bir kapıydı. Oportünizm bu kapıdan doludizgin geçti. Devrimci görevler liberal burjuvaziyi ürküteceği için, devrimci durumu rafa kaldırdı. Rafa kaldırmanın da teorisi ni kotardı, teoriye katkılar yaptı! Devrimci durum yok, devrimci süreç var, devrim durumu yoktur, devrim anı yoktur diyor. Oportünizmin Leninci görüşler için burjuvaziye günah çıkartmasının ikinci örneği can güvenliği komiteleri sorunudur. TKP önce bir MK bildirisiyle faşist teröre karşı can güvenliğini sağlamak, demokratik hakları korumak görevini işçi sınıfımız, halkımız kendisi üstlenecek, yeni savaş örgütleri kuracaktır dedi. Doğal olarak liberal burjuvazi bundan hoşlanmadı. Leninciler doğruyu kararlılıkla savunmayı sürdürdüler. Oportünistler ise dönüp burjuvaziye suçlu (?) onlardır dediler, Lenincileri gösterdiler. Daha çok örnek sıralanır. Ama son olarak ODTÜ eylemi, somut bir denek taşı oldu. Oportünistler, burjuvaziyle ağız birliği içinde, İstiklal Marşı nın, halkımızın ulusal kurtuluş geleneği (!) olduğunu savundular.

9 9 TOPLU SÖZLEŞMELER VE DEVRİM SAVAŞIMI Sözün kısası, TKP içindeki oportünizm yurdumuzda oynanan oyunda rol sahibidir ve bu rolün önemi giderek de artmaktadır. Burjuvasından solcu suna, oportünistine dek onlar ilerdeki sayfalarda daha yakından göreceğimiz oyunlarını oynayadursunlar, yaşamda neler oldu? İşçi sınıfımızın gerçek ücretleri 1978 yılında % 19 geriledi. Bugün sigortalı işçilerin genel ortalama ücretleri günde brüt TL kadardır. Bu, diyelim ayda net 7,000 TL etsin. Oysa gazeteler (Nisan 1979 da) 4 kişilik bir ailenin yalnızca mutfak giderinin ayda 6,500 TL olduğunu yazdı! Ortalama ücretler bile böyle akıl almaz bir düzeydeyken, bir çift ayakkabının fiyatı 2,000 TL ye yaklaşırken, asgari ücret, 5,400 TL olarak yeniden (!) saptandı. Bu net, ayda bir buçuk çift ayakkabı ediyor! Yani asgari ücretle çalışan bir İşçinin, 4 kişilik ailesi varsa, yılda birer kez her ferdine ayakkabı alsa, üç aylık ücreti yalnızca ayakkabıya gider! Ve her birine yılda birer kez pençe yaptırsa, bir aylığı da pençeye gider! Bu sıralanan veriler, daha çok büyük kentlerdeki büyük işyerlerini kapsıyor. Ya tarımda ve küçük endüstride asgari ücret bile almayan işçiler! Ya bir yılda % 30 gerileyen tarım gelirleri! Bu milyonlarca köylü ailesinin düpedüz açlık çekmesi demektir! 3 milyonu aşan işsizler, artık atmosferdeki oksijenle idare edip gidiyorlar! İşçiler, emekçiler bu durumdayken, işbirlikçi holdingcilerin yalnızca açıklanan kârları yüz milyonlarla sayılıyor. Gelgelelim işte böyle bir ortamda toplu sözleşmeler dönemine girdik. Türkiye sol hareketinde seçimler baş tartışma konusu oldu. Seçimlerde nasıl bir tutum almak, işçi sınıfının bağımsız siyasetinin ölçütüdür diye tartışıldı. Oysa toplu sözleşmelere gereken önemi vermek ve doğru tutum almak işçi sınıfının bağımsız siyasetinin ana ölçütüdür. Toplu sözleşmeler konusunda büyük bir oyun, son yılların en büyük oyunu oynanmaktadır! Bu oyunu ve aktörlerini işçi sınıfımıza açıklamak Leninci komünistlerin, Bolşeviklerin görevidir.

10 1. GENEL DURUM TÜRKİYE NEREDEN NEREYE GELMİŞTİR? Toplu sözleşmelerde doğru tutum almak neden bugün proletaryanın bağımsız siyasetinin ana ölçütüdür? Bunun nedenlerini gösterebilmek için ülkenin içinde bulunduğu ortama, bu ortamın tarihçesine kısaca bakmak gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı sonrasında emperyalist işgale karşı işçiler, köylüler ayaklandılar, silahlı savaşa giriştiler. Büyük Ekim Devrimi Türkiye işçilerini, köylülerini de derinden etkilemişti. Yeşil Ordu kurulmuştu. Yer yer Sovyetler ortaya çıkıyordu. Daha sınıf olarak işçiler çok zayıftı ama TKP örgütleniyordu. Dünya işçilerinin partisi Komintern ve başında da Lenin vardı. Emperyalizme karşı işçilerin, köylülerin savaşı bir demokratik halk devrimine dönüşebilirdi. Türkiye Halk Cumhuriyeti doğabilir ve dünya işçi sınıfının desteğiyle sosyalizme doğru gidebilirdi. Böyle olmasın diye burjuvazi, komünistleri arkadan vurarak, kıyarak, en vahşi yöntemlerle hegemonyasını kurdu. Savaşı istediği noktada durdurdu. Silahlı işçi ve köylülerin, kaçınılmaz olarak kendine karşı dönecek bir halk devrimine gitmelerini önledi. Toprak ağalarıyla bağlaşıklık kurdu ve gelişmeleri kendi çıkarlarıyla kısıtladı. Sonra da tarihi çarpıtarak yazdı. Bize, 19 Mayıs ta Kemal Samsun a ayak basınca ulusal kurtuluş savaşı başladı diye öğrettiler. Oysa ulusal kurtuluş savaşını işçiler, köylüler başlatmıştı. Kemal, toprak ağalarıyla bağlaşıklığı ve burjuvazinin savaşta hegemonyasını kurmak için Samsun a ayakbastı. Halk devrimine gitmemek koşuluyla, kurtuluş savaşında emperyalistleri kovmak burjuvazinin de işine geliyordu. Kendisi zayıftı. Sömürge bir ülkenin cılız burjuvazisi olarak emperyalistlerle işbirliğine giderse kendisine düşen pay az olacaktı. Siyasal bağımsızlığı olan bir ülkenin palazlanmış burjuvazisi olarak emperyalizmle işbirliği daha kârlı olurdu. Bu yüzden, emperyalistlerin kovulmasından yana oldu ve o kadarıyla ilerici, bir halk devrimini önlediği için de karşı devrimci, gerici rol oynadı. Emperyalizm kovulunca, burjuvazi devletini kurdu. Devletin tüm olanaklarından yararlanarak kapitalizmi geliştirme yolunu tuttu. Ekonomik, toplumsal, siyasal her türlü şiddet ve kandırmacayı uygulayarak emekçilerin kanını kurutan bir ilkel sermaye birikimine girişti. Şiddete örnek işçi sınıfına siyasal ve sendikal örgütlenme hakkının tanınmaması ve komünistler üstündeki kanlı baskı. Kandırmacaya örnek Sınıfsız, imtiyazsız kaynaşmış bir zümreyiz, İstiklal Marşı! (Bugün onu halkımızın ulusal duygularının simgesi göstererek savunanlar utansınlar!) Köylü devrimi durdurulduğu için, tarımda kapitalizmin gelişmesi büyük toprak ağalarının kapitalistleşmesi yolundan ilerleyecekti. Öyle de oldu. Köylülük, bir karış toprak parçası üzerinde didinerek, sancılı bir süreç içinde ayrışmaya bırakıldı. Burjuvazi emperyalizmle bağları hiç öldürmedi. Kurtuluş Savaşı sonrasından 2. Dünya Savaşı sonuna dek emperyalistler bir bakıma kendi iç sorunlarıyla uğraşıyorlardı. Onlar da bağları

11 11 TOPLU SÖZLEŞMELER VE DEVRİM SAVAŞIMI diri tuttular ama Türkiye burjuvazisiyle yeterince ilgilenmediler ye gelirken, emperyalist ülkelerin sorunları göreceli olarak yatışmıştı. Türkiye de ise, devletle, bankalarla iç içe geçmiş, elinde yüklüce sermaye biriktirmiş bir büyük burjuvazi türemişti. Bu büyük burjuvazi ve burjuvazinin eskiden beri bağlaşığı olan büyük toprak sahipleri, emperyalizmle karşılıklı olarak kucaklaştılar. Büyük burjuvazi çok yatırım gerektiren ve uzun dönemde kâr getiren ağır endüstriyi ikinci plana itti. Büyük toprak sahipleriyle birlikte sırtlarını emperyalist tekellere dayadılar. Bunu yaparak biri, ana olarak hafif endüstri temelinde tekelleşme, ötekisi makineleşme ve tarımda tekelleşme yolunu tuttu. Bu, ekonominin dengesiz büyümesi, ağır ve hafif endüstri arasında gerekli orantının kurulamaması demekti Emperyalistler ve işbirlikçi tekelci burjuvazi kendi kârları için ülke ekonomisini çarpıttılar. Üretim kilit noktalarından ithalata bağlandı. İthal edilen kilit malların fiyatları emperyalist ülkelerin değer ölçülerine göre ve emperyalist tekellerin de süper kârlarını içererek ortaya çıkıyordu. Öyleyse işbirlikçi tekelci burjuvazi ücretleri aşırı derecede düşük tutarak, tarımsal hammaddelere düşük fiyatlar ödeyerek, vergiler, krediler yoluyla, devlet eliyle tüm emekçileri yoğun sömürecekti ki hem emperyalist tekellerin, hem kendi kârları çıksın. Öyle de yaptı. Tarımda, krediler yoluyla büyük çiftlikçilerin teknolojik düzeyi ilerletildi. Öyle ki, düşük bir taban fiyatı milyonlarca köylüyü kırıp geçerken, büyük çiftçileri daha da zengin etti. Köylüler yoksullaştı. Kimi şehre göç etti, işçi ya da işsiz oldu. Kimi tarım işçisi ya da az topraklı yarı işçi oldu. Kimi de sürekli yoksullaşan kır küçük burjuvazisini oluşturdu. Kürdistan önceleri ilkel birikime yarayan türden, talan edilen bir iç sömürgeydi. Türkiye de tekelci kapitalizmin gelişmesiyle o da tekelci kapitalizmin boyunduruğunda bir iç sömürüye dönüştü. Kürt köylüsünün sancısı çok daha ağır, sömürüsü çok daha yoğun oldu. Önce talan edildi. Sonra tekelci kapitalizmin sömürü mekanizmaları Kürdistan ın geri temelinde yankılanınca Kürt emekçisi için daha yıkıcı sonuçlar doğurdu. Böylece Kurtuluş Savaşı sonrasında burjuvazinin sermaye biriktirebilmesi için iliğine kemiğine sömürülen işçiler, köylüler, 1950 lerden sonra da bu sermayenin emperyalizmle ortaklık içinde tekelcileşebilmesi, çifte kârlar kazanabilmesi için akıl almaz sömürüye uğradılar. Bankalar ilk başlarda sermaye birikimini hızlandırmak için kurulmuştu. Giderek finans-kapital odakları oldular. Banka şubeleri ülkeyi finans kapital ağı olarak sardı. Devletin işlevi de değişti. Devlet kapitalizmiyle başladı, devlet tekelci kapitalizmine dönüştü. Ama devlet hep, vergisiyle, teşvik tedbiriyle, ordusuyla, jandarmasıyla, polisiyle, sıkıyönetimiyle, her şeyiyle Türk Kürt tüm emekçilerin, yalnızca sömürüsünün de değil, aşırı sömürüsünün bekçisi oldu. O rolü değişmedi! BUNALIM SAVAŞIM KAZANIM BAĞI Yukarıda çok kısaca özetlediğimiz bir süreç içinde işbirlikçi tekelci burjuvazi ülke ekonomisini çarpıtarak, bu çarpık temel üstünde aşırı sömürüye dayanarak tekelcileşti. Ancak çarpık ekonomi büyüdükçe, sorunlar da büyüdü. Bu sorun ların nasıl üstesinden gelinecekti?

12 GENEL DURUM 12 İthal edilen malların fiyatları yükseliyordu. Bu fiyat artışını ücretlerden keserek, ülke çapında sömürüyü daha da artırarak karşılayabilirdi. Üstelik döviz bir sorundu. Bunu da ucuz emeğe dayanarak, ucuz mallar yapıp satarak çözebilirdi. Bunlar birkaç örnek. İşin özü şuydu: işbirlikçi tekelci burjuvazi ülke ekonomisini çarpıtıp, aşırı sömürüyle varlık bulmuştu. Ama şimdi çarpık ekonominin önüne çıkardığı sorunları çözmek, varlığını sürdürebilmek için sömürüyü daha da artırması gerekiyordu. Aşırı sömürünün varlığı altında sömürüyü daha da artırmak demek, en önemli üretim gücü olan işçileri emekçileri açlığa sürüklemek, onları kırmak, çürütmek demekti. Evet, Türkiye de, üretim ilişkileriyle üretim güçleri arasındaki çelişki kesinleşmişti. Bir yanda dev boyutlara ulaşmış işsizlik, karın tokluğuna çalışan işçiler, emekçiler, milyonların karşılanamayan gereksinimleri, öte yanda âtıl kapasiteyle çalışan fabrikalar, yeterli verim alınamayan topraklar, tarlalara gübre diye dökülen hamsiler, aşırı kâr getiremeyecekse işlenmeyen zenginlikler. Her şey işbirlikçi tekelci burjuvazinin, onun şahsında emperyalizmin aşırı kâr güdüsüne göre ayarlanmıştı. Ve bunun karşılanması da, artık işçilerin, emekçilerin yalnızca alın teri değil, başını, canını gerektiriyordu. Dedik, çarpık ekonomi büyüdükçe sorun lar da büyüyordu. Büyümüş en önemli sorun Türkiye işçi sınıfıydı. Bu sınıf olgunlaşmış, güçlenmişti. Güçlü bir endüstri proletaryası doğmuştu. Proletarya harekete geçmişti tüm emekçileri de harekete geçirmişti. İşte 1960 lardan bu yana Türkiye nin toplumsal siyasal yaşamında gözlenen olayların, devrimci durumun ve faşizm tehlikesinin altında yatan kızıl şerit üretim ilişkileriyle üretim güçleri arasındaki keskin çelişkidir. Bu, proletaryayla işbirlikçi tekelci burjuvazi arasında sert sınıf savaşlarında en açık yansıdı ların başından beri, işbirlikçi tekelci burjuvazi sömürüyü artırmaya çabalıyor. Bunu dayatıyor. İşçi sınıfı buna karşı savaşıyor. Ve bu savaşta hep karşısında devletin tankını, topunu, uçağını, jandarmasını, polisini, sıkıyönetimini buluyor. Grevler savaş alanına dönüyor. Barikat savaşları çıkıyor. Çünkü uzun yıllardır Türkiye de, işçi sınıfının ekonomik istemler için savaşımı, nesnel olarak, üretim güçlerini savunma işlevi görmekte, sık sık işbirlikçi tekelci kapitalizmin kokuşmuş üretim ilişkilerini zorlamaktadır. Sık sık devrimci bir nitelik kazanmaktadır. Açıkçası, sömürü bunalım, savaşımı görülmedik boyutlara yükseltiyor. Yükselen savaşım ve ancak savaşım, kalıcı ve bütünsel olmasa da bazı kazanımlar getiriyor. Ardından burjuvazi verdiklerini tekrar, daha fazlasıyla geri alıyor. Bu, daha yüksek savaşımı getiriyor. Sınıf savaşındaki bu gitgelleri, bunalım savaşım kazanım diyalektiğini rakamlar açık seçik yansıtıyor. Yürükoğlu yoldaşımızın Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye kitabında verdiği, yıllara göre sömürü oranları söylediklerimize güçlü bir kanıttır. 1 Biz, Yürükoğlu yoldaşın verdiği rakamlara aynı yöntemlerle 1976 verilerini de ekledik ve rakamlardaki değişmeleri bir grafikle açıklamaya çalıştık. Önce onları görelim. 1 Daha ayrıntılı bilgi için bak: R. Yürükoğlu, Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye, İşçinin Sesi Yayınları, Dördüncü basım, Eylül 1977, Londra.

NEDEN FAŞİST DİYEMİYORLAR?

NEDEN FAŞİST DİYEMİYORLAR? BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ BİRLEŞİN! KARKÊREN HEMÛ WELATAN YEKBIN! NEDEN FAŞİST DİYEMİYORLAR? Emine Engin İşçinin Sesi Yayınları Yayın no: 36 Birinci basım: Nisan 1983 13 cm x 20 cm 79 sayfa İÇİNDEKİLER

Detaylı

çindekiler Önsöz ABD emperyalizminin yoksullarla sava ı... Küreselle me emperyalizmin son a aması çi sınıfı ve önderli Bir geçi talepleri programı

çindekiler Önsöz ABD emperyalizminin yoksullarla sava ı... Küreselle me emperyalizmin son a aması çi sınıfı ve önderli Bir geçi talepleri programı İçindekiler Önsöz...1 ABD emperyalizminin yoksullarla savaşı...4 Küreselleşme emperyalizmin son aşaması...7 İşçi sınıfı ve önderliği...9 Evrensel sınıf...9 Sendikalar ve küresel saldırı...11 Sendika bürokrasisi...12

Detaylı

VENEZUELA DEVRİMİ VE İKTİDAR SORUNU

VENEZUELA DEVRİMİ VE İKTİDAR SORUNU [ Venezuela Devrimi ve İktidar Sorunu bundan üç buçuk yıl önce kaleme alındı. Bu kapsamlı çalışma enternasyonalist devrimciler açısından dünya üzerindeki en önemli gelişmeyi ele alıyor olması dışında,

Detaylı

Bütün dünyayı pençesine alan kapitalist

Bütün dünyayı pençesine alan kapitalist İçindekiler - Söz ve EylemdeGündem...2 - Toplumsal ve Siyasal Gündemden... 4 - Olasılıklar ve Olanaklar - Murat Sağlam... 20 - Üretici güçler, Üretim ilişkileri ve Kapitalizmin bugünü - N.Fırat.25 - Kıdem

Detaylı

İBRAHİM KAYPAKKAYA SEÇME YAZILAR

İBRAHİM KAYPAKKAYA SEÇME YAZILAR İBRAHİM KAYPAKKAYA SEÇME YAZILAR Umut Yayımcılık Nisan 20 İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ KÜÇÜK GRUPLAR VE BÜYÜK CÜRETLER 2003 yılının yaz aylarında bir grup yolcu, Malatya nın köylerinden arabayla geçerken, yol

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN Büyük İnsanlık İçin HDP ye OY VER!.. olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 2 Haziran 2015 Yıl: 1 Sayı: 13 On Beş Günlük Gazete Fiyatı: 1 TL Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD AKP UZATMALARI OYNUYOR! YALANA,

Detaylı

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org İçindekiler - Burjuva Siyasetin Yeniden Dizaynı ve Seçimler...1 - Toplumsal ve Siyasal Gündem den,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...7 - Örgütlenme Sorunları, Yerel Çalışma ve Hedefler - İ.Can...17

Detaylı

İşçi direnişleri. yolu gösteriyor. Savranoğlu yedi ay, Billur Tuz iki ay... kıpkızıl bir kamp. Bembeyaz bir kışın ortasında 10-11

İşçi direnişleri. yolu gösteriyor. Savranoğlu yedi ay, Billur Tuz iki ay... kıpkızıl bir kamp. Bembeyaz bir kışın ortasında 10-11 Bembeyaz bir kışın ortasında kıpkızıl bir kamp Yaşasın Dünya Emekçi Kadınlar Günü! Mart 2012 / Sayı: 29 Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. www.gercekgazetesi.net Fiyatı: 1 TL Örgütlenme

Detaylı

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

Mücadeleye devam İşçiler, gençler, Kürt halkı ve tüm ayaklar, baş olmak için

Mücadeleye devam İşçiler, gençler, Kürt halkı ve tüm ayaklar, baş olmak için Aylık işçi gazetesi 5 Temmuz 2013 Sayı: 181 Fiyatı: 1 TL B Ü T Ü N Ü L K E L E R İ N İ Ş Ç İ L E R İ, B İ R L E Ş İ N! Mücadeleye devam İşçiler, gençler, Kürt halkı ve tüm ayaklar, baş olmak için Gezi

Detaylı

MARKSİZM VE SEÇİMLER. Sinan KARASU

MARKSİZM VE SEÇİMLER. Sinan KARASU MARKSİZM VE SEÇİMLER Sinan KARASU YEREL SEÇİMLER VE DEVRİMCİ PERSPEKTİFLER 2 Güncel Durum 2 Seçimler Nedir, Ne Değildir? 9 Seçimlerde Kime Oy Vermeli? 17 DARBE TEHDİDİ VE SEÇİMLER 19 Darbe Tehdidi ve Seçimler

Detaylı

İçindekiler. Anadolu Yayıncılık adına İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Özcan Işık

İçindekiler. Anadolu Yayıncılık adına İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Özcan Işık İçindekiler - Söz ve Eylemde Gündem...2 - Toplumsal ve Siyasal Gündemden...4 - Olasılıklar ve Olanaklar - Murat Sağlam...19 - Halkların Demokratik Kongresi ve HDP - İsmail Dokumacı...29 - Mutlak Azami

Detaylı

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor!

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! S.5 Kasım 2010 / Sayı: 13 Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Gerçekten AKP hükümetine Amerikan füzesi Referandum sonuçları AKP yi iyice

Detaylı

Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu

Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu MUHALEFET 1 Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu Önümüzdeki günlerde Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında açılan davanın ilk duruşması yapılacak. Davanın iddianamesinde

Detaylı

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA: MISIR DA SENDİKAL HAREKET Mısır da yeni bir tarihi süreç başlatan halk hareketinin kendisi de belli tarihi süreçlerin

Detaylı

BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ BİRLEŞİN! Aylık Siyasi Dergi Yıl 4 Sayı 42 Mayıs 2015 Fiyatı 2,5 TL / İletişim: info@sozveeylem.com

BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ BİRLEŞİN! Aylık Siyasi Dergi Yıl 4 Sayı 42 Mayıs 2015 Fiyatı 2,5 TL / İletişim: info@sozveeylem.com SÖZ ve EYLEM BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ BİRLEŞİN! Aylık Siyasi Dergi Yıl 4 Sayı 42 Mayıs 2015 Fiyatı 2,5 TL / İletişim: info@sozveeylem.com Komünist Hareket ve 7 Haziran Komünist hareketin gerek seçimlere,

Detaylı

Çatışma bitebilir ancak sınıf savaş sürecek

Çatışma bitebilir ancak sınıf savaş sürecek Aylık işçi gazetesi 3 Mayıs 2013 Sayı: 179 Fiyatı: 1 TL B Ü T Ü N Ü L K E L E R Đ N Đ Ş Ç Đ L E R Đ, B Đ R L E Ş Đ N! Çatışma bitebilir ancak sınıf savaş sürecek Çözüm ya da barış süreci, büyük bir siyasi

Detaylı

Halk Kitaplığı Sayfa: 1 / 385

Halk Kitaplığı Sayfa: 1 / 385 Halk Kitaplığı Sayfa: 1 / 385 Halk Kitaplığı Sayfa: 2 / 385 BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ BİRLEŞİNİZ! ESERLER CİLT: 15 1938 SBKP(B) MK MARX ENGELS LENİN ENSTİTÜSÜ Web Düzenleme: Özgürlük Press Agency www.ozgurluk.org

Detaylı

D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n! DÜNYA DEVRIMI. Gaziantep te Sendikasız Grev: İnsanca Yaşamak İstiyoruz! s.

D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n! DÜNYA DEVRIMI. Gaziantep te Sendikasız Grev: İnsanca Yaşamak İstiyoruz! s. D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n!.. DÜNYA DEVRIMI Enternasyonal Komünist Akım 11.Sayı Eylül-Ekim 2012 S e n d i ka l a r D e v l e t i n Aygıtlarıdır G ü n e y A f r i k a d a

Detaylı

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz

Detaylı

SOVYETLER BİRLİĞİ KOMÜNİST PARTİSİ (BOLŞEVİK) TARİHİ KISA DERS SBKP(B) Merkez Komitesi nin bir komisyonu tarafından hazırlanmış, SBKP(B) Merkez Komitesi tarafından 1938 de onaylanmıştır. Sovyetler Birliği

Detaylı

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76 Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Temmuz 2014 No:76 Egemenler, devleti nasıl yönetecekleri konusunda anlaşmazlık içindedirler.

Detaylı

Aren Oportünizminin Niteliği

Aren Oportünizminin Niteliği Aren Oportünizminin Niteliği "Öte yandan Sadun Aren ve Fatma Hikmet İşmen arkadaşlarımız gene son günlerde Zonguldak ve Karadeniz Ereğlisi'ne gitmiş oralarda partili arkadaşlar ve emekçilerle görüşmüşler,

Detaylı

Gençlik hareketi ve partinin güncel sorumlulukları

Gençlik hareketi ve partinin güncel sorumlulukları Bütün Ülkelerin Proleterleri, Birleşin! TÜRKİYE KOMÜNİST İŞÇİ PARTİSİ Merkez Yayın Organı sayı: 216, Temmuz 00 Gençlik hareketi ve partinin güncel sorumlulukları Geçmiş konumunu yitiren gençlik hareketi

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? dm_6.indd 1 29.05.2008 14:26:10

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? dm_6.indd 1 29.05.2008 14:26:10 Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? dm_6.indd 1 29.05.2008 14:26:10 Devrimci Marksizm Sayı: 6-7 İlkbahar - Yaz 2008 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli

Detaylı

Dizgi: İletişim Yayınları Film: Delta Grafik Baskı: Yeni Doğuş WEB OFSET 575 39 09 Kapak Baskısı Pano-BAS-SAN

Dizgi: İletişim Yayınları Film: Delta Grafik Baskı: Yeni Doğuş WEB OFSET 575 39 09 Kapak Baskısı Pano-BAS-SAN İÇİNDEKİLER 4 Demokratik Kitle Örgütleri İçin İleri 6 İşçi Sınıfı Türk-İş Gerçekler 8 Netaş İşçileri Tek Yumruk 10 Grev Dalgası Yayılıyor 12 Türk-İş Kurultayı Ve Devrimci Sendika! Mücadelenin Geleceği

Detaylı

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR!

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2011 Fiyatı: 1,00 TL MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Kıdem Tazminatının Tutuklamalar, baskılar, Anatomisi gözaltılar protesto

Detaylı

Grev haktır, haydi işçilerle dayanışmaya.

Grev haktır, haydi işçilerle dayanışmaya. Adnan Serdaroğlu: MESS ile tarihsel bir mücadelemiz var Devlet elini bedenimden çek >> 13 sayı 12 >> 8 Kürtaj yasada hak hastanede yasak Aleviler yine hedefte Lubunya hareketinin bugünü ve geçmişi Son

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN Öcalan Özgür Olmalıdır! KCK, Halkımız, Önderliğimizin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür diyerek her yerde serhildanlar geliştirmelidir çağrısı yaptı. olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN (Sy:14 te) 16

Detaylı

TANIYAMAYACAKSINIZ BİZİ!

TANIYAMAYACAKSINIZ BİZİ! Seçimlerin ardından Bu partilerin her birinin birbirlerinden farklılıklarını göstererek girdikleri kampanya rekabetinde, biz hiçbirinin gündelik, olağan, her günkü çalışmaya, bu çalışmanın kapitalist niteliğine

Detaylı