Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009"

Transkript

1 Schneider Electric Fiyat Listesi 5 Ekim 2009

2 Akıllı tasarım Enerji verimliliğine doğrudan erişim Compact NSX Yeni nesil devre kesici Ön panele yerlefltirilen üç LED gösterge kullan m kolayl sa lar. Yeflil renkli haz r LED i yan p sönmeye bafllad nda her fleyin yolunda oldu undan eminsinizdir. Bugünün yeni nesil Compact NSX devre kesicileri, yar n n standartlar n öngörürken, ak ll gösterge ve kusursuz koruma fonksiyonlar n bir arada sunuyor. Dahas, önceki nesil Compact NS devre kesicilerin baflar s n n alt nda yatan kompakt yap, seçicilik ve modülerlik gibi tüm özelliklere yine sahip olacaks n z. Enerji ölçümü ve kontrolü Enerji verimliliği Güvenlik ve koruma

3 Schneider Electric Fiyat Listesi 5 Ekim 2009 n Bu fiyat listesi 5 Ekim 2009 tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlar m z içermektedir. n Fiyatlar m zda herhangi bir ifl ara lüzum kalmaks z n de ifliklik yapma hakk m z mahfuzdur. n Faturalamada teslim tarihindeki liste fiyatlar geçerlidir. n Liste d fl malzemelerimiz için Yetkili Sat c lar m z ya da Bölge Müdürlüklerimize müracaat ediniz. n Fiyatlar m za KDV dahil de ildir.

4 Alçak Gerilim Da t m Ürünleri çindekiler yeni yeni Devre kesiciler Aktivite grubu Sayfa no. Otomatik sigortalar C60a Multi 9 serisi, 3kA B e risi...bt C60a Multi 9 serisi, 3kA C e risi...bt C60N Multi 9 serisi, 6 ka B e risi...bt C60N Multi 9 serisi, 6 ka C e risi...bt C60H Multi 9 serisi, 10 ka C e risi...bt C120N/H Multi 9 serisi, 10/15 ka C, D e risi...bt C60a/N/H ve C120 N/H yard mc donan mlar...bt Mini Pragma serisi da t m kutular...bt Kompakt tip devre kesiciler EasyPact Serisi ( A )...BTECO...20 EasyPact Serisi yard mc donan mlar...bteco...21 Compact NSX Serisi ( A )...BT Compact NS Serisi ( A )...BT Compact NSX Serisi yard mc donan mlar...bt Aç k tip güç devre kesicileri NT Serisi ( A )...BT NW Serisi ( A )...BT NT/NW Serisi yard mc donan mlar...bt Enversör sistemler Kompakt tip devre kesiciler için...bt Aç k tip devre kesiciler için...bt Yük ay r c lar Interpact Serisi ( A )...BT Interpact serisi yard mc donan mlar...bt Kaçak ak m koruma cihazlar Multi 9 Serisi kaçak ak m koruma cihazlar...bt Vigi C60/C120 röleler...bt Kaçak ak m koruma cihazlar için yard mc donan mlar...bt RED serisi tekrar kapamal kaçak ak m koruma cihazlar...bt Vigi toprak kaçak ak m koruma modülleri...bt Vigirex kaçak ak m koruma röleleri...bt Yal t m izleme cihaz - Vigilohm serisi...bt Kontrol ve kumanda ürünleri Darbe ak m anahtarlar - TL tipi...bt Enversör ak m anahtarlar - TLI tipi...bt CT sessiz kontaktörler...bt Modüler DIN ray tipi priz...bt Zaman saatleri...ut Fotosel...UT Hareket dedektörü...ut Alçak gerilim parafudurlar PRF1 ve PRD1 serileri...bt PRD ve Quick PRD serileri...bt Kompanzasyon çözümleri Harmonik reaktörleri...bt Reaktif güç kontrol röleleri - Varlogic N...BT Kondansatörler - Varplus 2...BT Kompanzasyon kontaktörleri...pcp...69 Güç izleme ve kontrol cihazlar EN ve ME Serisi...BT PM9 Serisi...BT PM700 Serisi...BT PM800 Serisi...BT EGX Serisi...BT SMS Enerji zleme Yaz l m...bt PK Pratika sanayi tipi fifl-priz serisi CEE17 norm fifl-priz serisi...bt Acil Ayd nlatma Ürünleri Acil ayd nlatma armatürleri...ut Acil durum yönlendirme armatürleri ve seyyar acil durum lambalar...ut

5 Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Ürünleri çindekiler Motor Yolverme Çözümleri Aktivite grubu Sayfa no. yeni H z Kontrol Cihazlar Altivar 12 Serisi ( 0,18-4 kw )...VSD Altivar 312 Serisi ( 0,18-15 kw )...VSD Altivar 71 Serisi ( 0, kw )...VSD Altivar 61 Serisi ( 0, kw )...VSD Altivar 21 Serisi ( 0,75-75 kw)...vsd Altivar Haberleflme Aksesuarlar...VSD Yumuflak Yolvericiler Altistart 48 Serisi ( 7,5-630 kw)...vsd Altistart 01 Serisi ( 0,37-75 kw)...vsd Entegre motor yolvericiler ve koruma sistemleri TeSys T motor yönetim ve koruma sistemi...pcp...63 TeSys U motor yolverici-kontrol cihaz...pcp...64 TeSys U motor kontrol cihaz...pcp...65 Kontaktörler TeSys K Serisi kontaktörler ( 6-16 A )...PCP...66 TeSys K Serisi yard mc kontaktörler...pcp...66 TeSys K Serisi kontaktörler için aksesuarlar...pcp...67 TeSys D Serisi kontaktörler ( A )...PCP...68 TeSys D Serisi yard mc kontaktörler...pcp...68 TeSys F Serisi kontaktörler ( A )...PCP...69 TeSys D ve F Serisi kontaktörler için aksesuarlar...pcp...70 Kompanzasyon kontaktörleri...pcp...75 TeSys D serisi, 4 kutuplu kontaktörler...pcp...75 Motor koruma flalterleri TeSys GV serisi motor koruma flalterleri...pcp...72 TeSys GV serisi motor koruma flalterleri için aksesuarlar...pcp...74 Termik röleler TeSys K Serisi termik röleler ( A )...PCP...67 TeSys D Serisi termik röleler ( A )...PCP...71 TeSys D Serisi elektronik termik röleler ( A)...PCP...71 TeSys F Serisi elektronik termik röleler ( A )...PCP...71 PTC termistör koruma rölesi...pcp...76 Elektromekanik yolvericiler Y ld z - üçgen yolvericiler...pcp...76 Kutulu motor yolvericiler...pcp...76 fialterler VARIO ana/emniyet flalterleri...pcp...77 Pako flalterler...mac Diyalog Çözümleri Butonlar Harmony Stil 4-22 mm çapl metal XB4 Serisi...MAC Harmony Stil 5-22 mm çapl plastik XB5 Serisi...MAC Harmony Stil 6-16 mm çapl plastik XB6 Serisi...MAC mm çapl plastik, monoblok XB7 Serisi...MAC Harmony Stil 9-30 mm çapl metal 9001 Serisi...MAC Biometrik buton - 22 mm...mac Sinyal lambalar Harmony Stil 4-22 mm çapl metal XB4 Serisi...MAC Harmony Stil 5-22 mm çapl plastik XB5 Serisi...MAC Harmony Stil 6-16 mm çapl plastik XB6 Serisi...MAC mm çapl plastik monoblok XB7 Serisi...MAC Harmony Stil 9-30 mm çapl metal 9001 Serisi...MAC Kumanda kutular...mac Joystick kontrol...mac Ifl kl kolonlar - fenerler...mac Sirenler...MAC Vinç kumanda kutular...mac

6 Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Ürünleri çindekiler Alg lama Çözümleri Aktivite grubu Sayfa no. Fotoelektrik Sensörler Osisense Serisi dizayn 18 fotoelektrik sensörler...mac Osisense Serisi kompakt dizayn 50 x 50 fotoelektrik sensörler...mac Osisense Serisi minyatür dizayn fotoelektrik sensörler...mac Osisense Serisi optimum 70x90 fotoelektrik sensörler...mac Osisense Uygulama Serisi fotoelektrik sensörler...mac Evrensel Seri fotoelektrik sensörler ( Evrensel seri )...MAC Endüktif Yaklafl m Sensörleri Osisense serisi silindirik tip endüktif sensörler...mac Osisense serisi kare tip endüktif sensörler...mac Osisense serisi h z bekçileri...mac Osiconcept endüktif sensörler ( Evrensel seri )...MAC Kapasitif Yaklafl m Sensörleri...MAC Ultrasonik Sensörler - Osisense serisi...mac Nihayet fialterleri - Osisense serisi...mac Bas nç flalterleri - Nautilus Serisi...MAC Güvenlik Çözümleri Güvenlik modülleri...mac Güvenlik kontrolörleri...mac Emniyet nihayet flalterleri...mac Ifl k bariyeri...mac Güvenlik diyalog modülleri...mac Telli acil durdurma modülleri...mac Ayak pedal...mac Çift el kontrol ünitesi...mac Yard mc Otomasyon Çözümleri Sanayi tipi çok kontakli fifl-priz serisi / TEB, TEX, TEY, TEI 5, 10, 16, 24 kontakl fifl prizler...cs ,48 kontakl fifl prizler...cs Transformatörler - Phaseo serisi güvenlik ve izolasyon transformatörleri / ABL6, ABT7...LEC Güç Kaynaklar Do rultulucu filtreli do ru ak m güç kaynaklar / ABL8...LEC Phaseo anahtarlamal güç kaynaklar / ABL8...LEC Say c lar / XBK...CS Röleler Zelio ölçü ve kontrol röleleri / RM17 & RM35...CS Soketli röleler / RSB, RXM, RUM, RPM...CS Zelio elektronik zaman röleleri / RE11, RE48, RE7, RE8, RE9...CS Solid state röle...cs S cakl k kontrol röleleri...cs Ak ll Röleler - Zelio Lojik Serisi kompakt/modüler ak ll röle / SR2, SR3...LEC Otomasyon Çözümleri PLC'ler Tido / TWD...LEC Advantys OTB da t lm fl G/Ç sistemleri / OTB...LEC Modicon M340...HEC Connexium Sitch...HEC Operatör Panelleri - Magelis XBT-GT/OT...HMI Endüstriyel PC (IPC) - Magelis / MPC...HMI Operatör Panelleri - Magelis XBT-N / R / GK...HMI SCADA Yaz l mlar - Vijeo Citect / VJC...SCADA...129

7 Multi 9 - C60 otomatik sigortalar C60a 3 ka B e risi BT211 Tip In Referans Fiyat Minimum Teslim (A) (TL) sip. adedi süresi 1 kutup ,80 12 A ,40 12 A ,40 12 A ,40 12 A ,40 12 A ,80 12 A ,00 12 A kutup ,00 6 A ,80 6 A ,80 6 A ,80 6 C ,80 6 C ,30 6 C ,00 6 C 3 kutup ,70 4 A ,70 4 A ,70 4 A ,70 4 A ,70 4 A ,20 4 A ,80 4 A 4 kutup ,50 3 C ,40 3 C ,40 3 C ,40 3 C ,40 3 C ,10 3 C ,40 3 C Not: Yard mc donan mlar için bak n z sayfa

8 Multi 9 - C60 otomatik sigortalar C60a 3 ka C e risi BT211 Tip In Referans Fiyat Minimum Teslim (A) (TL) sip. adedi süresi 1 kutup ,70 12 A ,70 12 A ,70 12 A ,70 12 A ,70 12 A ,90 12 A ,90 12 A kutup ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,20 6 A 3 kutup ,20 4 A ,20 4 A ,20 4 A ,20 4 A ,20 4 A ,50 4 A ,60 4 A 4 kutup ,30 3 C ,30 3 C ,30 3 C ,30 3 C ,30 3 C ,60 3 C ,60 3 C Not: Yard mc donan mlar için bak n z sayfa

9 Multi 9 - C60 otomatik sigortalar C60N 6 ka B e risi BT211 Tip In Referans Fiyat Minimum Teslim (A) (TL) sip. adedi süresi kutup ,80 12 A ,90 12 A ,10 12 A ,10 12 A ,30 12 A ,10 12 A ,10 12 A ,10 12 A ,10 12 A ,00 12 A ,80 12 A ,50 12 A ,50 12 A 2 kutup ,00 6 C ,40 6 A ,40 6 C ,40 6 A ,20 6 A ,10 6 A ,10 6 A ,10 6 A ,10 6 C ,80 6 C ,10 6 C ,80 6 C ,20 6 C 3 kutup ,00 4 C ,50 4 C ,50 4 C ,50 4 C ,70 4 A ,70 4 A ,70 4 A ,70 4 A ,70 4 A ,60 4 A ,30 4 A ,50 4 A ,90 4 A 4 kutup ,60 3 C ,40 3 C ,40 3 C ,40 3 C ,50 3 C ,50 3 C ,50 3 C ,50 3 C ,50 3 C ,90 3 C ,40 3 C ,10 3 C ,40 3 C Not: Yard mc donan mlar için bak n z sayfa 5. 3

10 Multi 9 - C60 otomatik sigortalar C60N 6 ka C e risi BT211 Tip In Referans Fiyat Minimum Teslim (A) (TL) sip. adedi süresi kutup ,40 12 A ,80 12 A ,80 12 A ,80 12 A ,00 12 A ,00 12 A ,00 12 A ,00 12 A ,00 12 A ,40 12 A ,30 12 A ,30 12 A ,90 12 A 2 kutup ,20 6 A ,20 6 A ,20 6 A ,20 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,90 6 A ,20 6 A ,90 6 A ,90 6 A 3 kutup ,90 4 A ,90 4 A ,90 4 A ,90 4 A ,50 4 A ,50 4 A ,50 4 A ,50 4 A ,50 4 A ,50 4 A ,60 4 A ,60 4 A ,60 4 A 4 kutup ,00 3 C ,70 3 C ,70 3 C ,70 3 C ,30 3 C ,30 3 C ,30 3 A ,30 3 A ,30 3 A ,30 3 A ,30 3 A ,20 3 C ,60 3 A Not: Yard mc donan mlar için bak n z sayfa 5. 4

11 Multi 9 - C60 otomatik sigortalar C60H 10 ka C e risi BT211 Tip In Referans Fiyat Minimum Teslim (A) (TL) sip. adedi süresi kutup ,90 12 C ,00 12 A ,00 12 A ,50 12 A ,50 12 A ,50 12 A ,50 12 A ,50 12 A ,10 12 A ,70 12 A ,80 12 A ,70 12 A kutup ,80 6 C ,40 6 C ,40 6 C ,80 6 A ,80 6 A ,80 6 A ,80 6 C ,80 6 C ,00 6 C ,20 6 C ,50 6 C ,70 6 C 3 kutup ,40 4 A ,20 4 A ,20 4 A ,20 4 A ,20 4 A ,40 4 A ,40 4 A ,90 4 A ,10 4 A 4 kutup ,70 3 C ,70 3 C ,70 3 C ,70 3 C ,70 3 C ,80 3 C ,60 3 A ,50 3 C ,90 3 C Otomatik sigortalar için yard mc donan mlar OF yard mc kontak (1A + 1K) ,10 12 A SD alarm kontak ,60 12 A MX + OF flönt açma bobini ,90 1 C MN düflük gerilim bobini ,40 1 C MNs düflük gerilim bobini (zaman gecikmeli) ,00 1 C SD OF MX+OF MN C60 veya C120 serisi otomatik sigortalar 5

12 Multi 9 - C120N/H otomatik sigortalar BT211 Tip In Referans Fiyat Minimum Teslim (A) (TL) sip. adedi süresi C120N 10 ka otomatik sigortalar 1 kutup, C e risi ,40 12 C ,50 12 A ,30 12 A ,10 12 C kutup, C e risi ,60 4 C ,80 4 A ,60 4 A ,30 4 A 1 kutup, D e risi ,40 1 C ,40 1 C ,40 1 C ,20 1 C kutup, D e risi ,50 1 C ,10 1 C ,80 1 C ,60 1 C C120H 15 ka otomatik sigortalar 1 kutup, C e risi ,50 1 C ,30 1 C ,20 1 C ,20 1 C ,50 1 C kutup, C e risi ,00 1 C ,70 1 C ,40 1 C ,20 1 C ,10 1 C 1 kutup, D e risi ,40 1 C ,40 1 C ,50 1 C ,30 1 C ,40 1 C kutup, D e risi ,10 1 C ,10 1 C ,10 1 C ,90 1 C ,90 1 C Not: Yard mc donan mlar için bak n z sayfa 5. 6

13 Multi 9 - Kaçak ak m koruma cihazlar BT211 Tip In Referans Fiyat Teslim (A) (TL) süresi AC s n f : AC kaçak ak mlar na karfl 2 kutup 30 ma ,90 A ,40 A ,70 A 4 kutup 30 ma ,10 A ,20 A ,10 A ,50 A ,30 A kutup 300 ma ,00 A ,40 A ,70 C ,60 C ,30 C 2 kutup 300 ma seçici ,60 C ,40 C ,90 C 4 kutup 300 ma ,90 A ,90 A ,00 A ,10 A ,00 A ,60 A kutup 300 ma seçici ,50 C ,40 C ,10 C A s n f : AC ve DC bileflenli, kaçak ak mlara karfl 2 kutup 30 ma ,90 C ,40 C 4 kutup 30 ma ,40 C ,80 C ,00 C 2 kutup 300 ma ,40 C ,40 C 2 kutup 300 ma seçici ,20 C ,90 C ,80 C 4 kutup 300 ma ,40 C ,90 C ,00 C ,40 C 4 kutup 300 ma seçici ,50 C ,20 C ,20 C Yard mc donan mlar için bak n z sayfa 8. 7

14 Kaçak ak m koruma cihazlar BT211 Tip Kutup Referans Fiyat Minimum Teslim (TL) sip. adedi süresi Vigi C60/C120 kaçak ak m koruma röleleri, AC s n f Vigi C60 30 ma (1) ,00 - A ,70 - C ,90 - C Vigi C ma (1) ,20 - C ,40 - C ,80 - C Vigi C ma (2) ,20 - C Vigi C ma (2) ,50 - C (1) Sadece 63 A e kadar (dahil) C60 otomatik sigortalar ile birlikte kullan l r. (2) Sadece 125 A e kadar (dahil) C120 otomatik sigortalar ile birlikte kullan l r. Kaçak ak m koruma cihazlar için yard mc donan mlar Referans (ve 16210) olanlarla birlikte kullan labilen OFS yard mc kontak ,20 12 C OF yard mc kontak ,10 12 A SD alarm konta ,60 12 A MX + OF açt rma bobini V AC ,90 1 C MN düflük gerilim bobini V AC ,40 1 C Referans (16210 hariç) olanlarla birlikte kullan labilen OF yard mc kontak ,60 - C (3) Kaçak ak m koruma cihazlar na OFS konta tak lmadan di er aksesuarlar monte edilemez. + / + + OF MN MX+OF OFS Kaçak ak m koruma cihazlar 8

15 RED serisi tekrar kapamal kaçak ak m koruma cihazlar BT211 Tip In Referans Fiyat Teslim (A) (TL) süresi yeni RED serisi, 2 kutup, 30 ma ,00 A ,00 A REDs serisi, 2 kutup, 30 ma ,00 A ,00 A REDs serisi, 2 kutup, 300 ma ,00 C ,00 A REDs serisi, 4 kutup, 30 ma ,00 A ,00 A ,00 C REDs serisi, 4 kutup, 300 ma ,00 C ,00 A ,00 C RED test, 2 kutup, 30 ma ,00 A ,00 C RED REDs RED Test S n rl yenileme döngüsü (yaklafl k 15 dakika) S n rs z yenileme döngüsü (hata giderilene kadar) S n rl yenileme döngüsü (yaklafl k 15 dakika) Kal c bir hatan n oluflmas durumunda uzaktan bildirim Kal c bir hatan n oluflmas durumunda veya cihazda teknik bir ar za oluflmas durumunda uzaktan bildirim Cihaz n kendi kendini devreyi kesmeden test etmesi (cihaz n ön yüzündeki test butonu ile ayn görev) 9

16 yeni Parafudur BT012 Aç klama Topraklama Iimp (ka) Up Isc max Referans Fiyat Teslim sistemi 10/350 μs (kv) (ka) (TL) süresi Tip1 Sabit ve soketli tip AG parafudurlar, Tip1, B S n f, S n f I, sayaç öncesi kullan m PRF1 Master 1P 440V Hepsi 35 1, ,00 A PRD1r Master 3P + N TT, TN-S 25/100 1, ,00 A Tip1 + Tip2 Sabit tip AG parafudurlar, Tip1, B S n f, S n f I + Tip2, C s n f, S n f II Imax (ka) 8/20 μs PRF1 12,5r 1P + N TT, TN-S 12,5/ , ,00 C PRF1 12,5r 3P TN-C 12,5 50 1, ,00 C PRF1 12,5r 3P + N TT, TN-S 12,5/ , ,00 A Soketli tip AG parafudurlar, Tip1, B S n f, S n f I + Tip2, C s n f, S n f II PRD1 25r 1P TT, TN , ,00 C PRD1 25r 1P + N TT, TN-S 25/ , ,00 C PRD1 25r 3P TT, TN-C , ,00 A PRD1 25r 3P + N TT, TN-S 25/ , ,00 A Tip1 ve Tip1 + Tip2 parafudurlar için kartufl C1 Master PRD1r Master faz için 1, ,00 A C PRD1 25r Tip1 faz için 1, ,00 A C PRD1 25r Tip2 faz için 1, ,00 A C1 Nötr PRD1r Master ve PRD1 25r için ,00 A Not: - Sonunda r eki bulunan ürünler alarm kontakl d r. - Kullanaca n z parafudura ve panoda oluflabilecek maksimum k sa devre ak m na (Isc) göre koordine seçilen en uygun koruma kesicisini (Compact devre kesici veya otomatik sigorta) ö renmek için Müflteri Destek Merkezi ni aray n z Parafudur ve beraberinde kullan lmas gereken devre kesicisi seçimi için bkz. Schneider Çözümleri, Parafudur ve koruma kesicisi seçim tablosu. 10

17 Parafudur BT012 Tip Topraklama Imax [ka] In [ka] Up [kv] Referans Fiyat Teslim sistemi 8/20 us 8/20 us 1,2/50 us (TL) süresi Tip2 Soketli tip AG parafudurlar, Tip 2 - C s n f - S n f II (sayaç sonras kullan m) PRD65r 1P TT, TN , ,00 C PRD65r 1P+N TT, TN-S , ,00 C PRD65r 3P TN-C , ,00 C PRD65r 3P+N TT, TN-S , ,00 A PRD40 1P TT, TN , ,00 C PRD40r 1P TT, TN , ,00 C PRD40 1P+N TT, TN-S , ,00 A PRD40r 1P+N TT, TN-S , ,00 A PRD40 3P TN-C , ,00 C PRD40r 3P TN-C , ,00 C PRD40 3P+N TT, TN-S , ,00 A PRD40r 3P+N TT, TN-S , ,00 A PRD20 1P TT, TN , ,00 C PRD20 1P+N TT, TN-S , ,00 A PRD20r 1P+N TT, TN-S , ,00 A PRD20 3P TN-C , ,00 A PRD20 3P+N TT, TN-S , ,00 A PRD20r 3P+N TT, TN-S , ,00 A PRD kartufllar yeni Soketli tip PRD serisi AG parafudurlar için kartufl PRD65r , ,00 A PRD , ,90 A PRD , ,40 A Nötr (tüm PRD ler için) ,30 A Not: - Sonunda r eki bulunan ürünler alarm kontakl d r. IT sistemlerinde kullan lacak parafudurlar için lütfen Müflteri Destek Merkezi ni aray n z Kullanaca n z parafudura ve panoda oluflabilecek maksimum k sa devre ak m na (Isc) göre koordine seçilen en uygun koruma kesicisini (Compact devre kesici veya otomatik sigorta) ö renmek için Müflteri Destek Merkezi ni aray n z Tip Topraklama Imax [ka] In [ka] Up [kv] Referans Fiyat Teslim sistemi 8/20 us 8/20 us 1,2/50 us (TL) süresi Tip Sigorta korumal soketli tip AG parafudurlar, Tip 2 - C s n f - S n f II (sayaç sonras kullan m) Quick PRD40r 1P+N TT, TN-S , ,00 A Quick PRD40r 3P+N TT, TN-S , ,00 A Quick PRD20r 1P+N TT, TN-S , ,00 A Quick PRD20r 3P+N TT, TN-S , ,00 A Sigorta korumal soketli tip Quick PRD serisi AG parafudurlar için kartufl Quick PRD40r , ,90 A Quick PRD20r , ,00 A Nötr (tüm Quick PRD ler için) ,70 A Not: - Quick PRD serisi parafudr lar yan ndaki sigorta korumas sayesinde panodaki yang n riskini yok eder, enerji süreklili i ve bak m kolayl sa lar. - Sigorta de erleri Icu = 25 ka, C e risi, In = 40 A (Quick PRD40r için), In = 25 A (Quick PRD20r için). Quick PRD kartufllar - Parafudur ve beraberinde kullan lmas gereken devre kesicisi seçimi için bkz. Schneider Çözümleri, Parafudur ve koruma kesicisi seçim tablosu. 11

18 Multi 9 - Kontrol kumanda BT211 TL uzaktan kumandal darbe ak m anahtarlar. Ayd nlatma devrelerinin birden fazla butonla kumandas için Tip In V AC V DC Referans Fiyat Teslim (A) (TL) süresi TL 1 kutup ,80 A ,40 A ,60 A 2 kutup ,10 A ,80 C ,40 C 3 kutup bkz. ürün fiyatlar 4 kutup bkz. ürün fiyatlar 1 kutup ,90 A 2 kutup bkz. ürün fiyatlar 3 kutup x bkz. ürün fiyatlar 4 kutup x bkz. ürün fiyatlar TLI enversör darbe ak m anahtar 1 kutup ,20 C Geniflleme kontak blo u ETL (1) 1 kutup 32 A ,90 C 2 kutup 16 A ,30 A Yard mc kontak ve merkezden kontrol blo u ATL c+s (1) ,70 C Zaman gecikmeli sistem için yard mc röle ATE t (1) (15 sn/640 dak.) ,50 C (1) TL/TLI anahtar ile kullan l r. Tan m Kontak flletme Kumanda Referans Fiyat Minimum Teslim ak m (A) gerilimi (V) (TL) sip. adedi süresi CT sessiz kontaktörler (AC1 s n f ) 1 kutup 1 NA ,90 1 C 1 NA ,90 1 A 2 kutup 1 NA + 1 NK ,40 1 C 2 NA ,40 1 A 2 NA ,40 1 A 2 NK ,40 1 C 2 NA ,50 1 A 2 NA ,90 1 C 4 kutup 4 NA ,80 1 A 4 NK ,80 1 C 2 NA + 2 NK ,80 1 C 4 NA ,30 1 A 4 NA ,30 1 C 4 NK ,30 1 C * Bina, konut, otel ve ticari yap lar n s tma-so utma, havaland rma, jaluzi kontrol, energy saver ve ev otomasyonu sistemlerinde kullan l r PC modüler prizler (DIN raya monte edilir) Ba lant Genifllik (9mm) In (A) Toprakl priz 2P+E ,00 1 A Toprakl priz fl kl 2P+E ,00 1 A 12

19 Multi 9 - Kontrol kumanda UT004 Tan m Kontak Kanal Rezerv Referans Fiyat Minimum Teslim say s süresi (TL) sip. adedi süresi IH programl elektromekanik zaman saatleri (da t m, ayd nlatma ve s tma devrelerinin zamana ba l kumandas için) IH 24 saat, 18 mm ON/OFF ,40 1 C IH 24 saat, 18 mm ON/OFF saat ,50 1 A IH 7 gün, 18 mm ON/OFF saat ,50 1 A IH 24 saat, 54 mm Enversör saat ,40 1 C IH 7 gün, 54 mm Enversör saat ,80 1 C IH 24 saat / 7 gün, 54 mm Enversör saat ,70 1 C IHP programl dijital zaman saatleri IHP 7 gün, 18 mm ON/OFF 1 3 y l ,00 1 A IHP+ 7 gün, 45 mm (1) ON/OFF 1 6 y l CCT ,50 1 A IHP+ 7 gün, 45 mm (1) ON/OFF 2 6 y l CCT ,10 1 C Bilgisayar için USB ba lant s CCT ,10 1 C CCT15721 (1) Programlanabilir data anahtar ile birlikte teslim edilmektedir. yeni IC astronomik dijital zaman saati* IC Astro, 7 gün, 45 mm ON/OFF 1 6 y l ,10 1 A * Bulundu unuz co rafi konuma göre hesaplad günefl do ufl ve bat fl saatlerini kullanarak programlama imkan sunar. Is tma, yol ve bahçe ayd nlatmalar gibi sistemlerde kullan l r Fotosel lux eflik ayarl, 10 A ,30 1 A Merdiven otomati i Elektromekanik 1-7 dk. ayarl, 16 A kontak ç k fl ,60 1 C 0,1 sn saat, yüksek ayar sahas, 8 A kontak ç k fl RE11RBMU 86,20 1 C Hareket dedektörü 180, 12 m duvara monte, 5 sn dk. ayar, lux ,70 1 A

20 BT212 yeni Mini Pragma Modüler da t m kutular ve aksesuarlar Halogen free - IP40 Tan m Boyutlar (mm) Referans Fiyat Min sip. Koli Teslim G x Y x D (TL) adedi adedi süresi S vaüstü da t m kutular, halogen free (HF) Dumanl fleffaf kapakl 4 otomatik sigorta kapasiteli 124 x 198 x 95 MIP10104T 16, A 6 otomatik sigorta kapasiteli 160 x 198 x 95 MIP10106T 17, A 8 otomatik sigorta kapasiteli 196 x 228 x 102 MIP10108T 19, A 12 otomatik sigorta kapasiteli 268 x 228 x 102 MIP10112T 27, A 18 otomatik sigorta kapasiteli 376 x 228 x 102 MIP10118T 37, A 24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 s ral 268 x 353 x 102 MIP10212T 52, A 36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 s ral 268 x 478 x 102 MIP10312T 68, A Beyaz opak kapakl 4 otomatik sigorta kapasiteli 124 x 198 x 95 MIP , A 6 otomatik sigorta kapasiteli 160 x 198 x 95 MIP , A 8 otomatik sigorta kapasiteli 196 x 228 x 102 MIP , A 12 otomatik sigorta kapasiteli 268 x 228 x 102 MIP , A 18 otomatik sigorta kapasiteli 376 x 228 x 102 MIP , A 24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 s ral 268 x 353 x 102 MIP , A 36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 s ral 268 x 478 x 102 MIP , A MIP99050 MIP S vaalt da t m kutular, halogen free (HF) Dumanl fleffaf kapakl 4 otomatik sigorta kapasiteli 150 x 252 x 97 MIP20104T 16, A 6 otomatik sigorta kapasiteli 186 x 252 x 97 MIP20106T 17, A 8 otomatik sigorta kapasiteli 222 x 252 x 97 MIP20108T 19, A 12 otomatik sigorta kapasiteli 294 x 252 x 97 MIP20112T 27, A 18 otomatik sigorta kapasiteli 402 x 252 x 99 MIP20118T 37, A 24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 s ral 294 x 377 x 98 MIP20212T 52, A 36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 s ral 294 x 502 x 98 MIP20312T 68, A Beyaz opak kapakl 4 otomatik sigorta kapasiteli 150 x 252 x 97 MIP , A 6 otomatik sigorta kapasiteli 186 x 252 x 97 MIP , A 8 otomatik sigorta kapasiteli 222 x 252 x 97 MIP , A 12 otomatik sigorta kapasiteli 294 x 252 x 97 MIP , A 18 otomatik sigorta kapasiteli 402 x 252 x 99 MIP , A 24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 s ral 294 x 377 x 98 MIP , A 36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 s ral 294 x 502 x 98 MIP , A Aksesuarlar Acil durum lambas MIP ,40 1 A Terminal blok deste i (2li paket) - kesilebilir 18 modül MIP ,80 1 A Terminal blo u 4 delikli MIP ,60 1 A 8 delikli MIP ,60 1 A 16 delikli MIP ,10 1 A 20 delikli MIP ,30 1 A Toprak terminal blo u 15 delikli ,30 1 A 24 delikli ,50 1 A Terminal blo u yal tkan kapakl 6 delikli ,50 1 A 8 delikli ,10 1 A S vaüstü alt-üst ç kar labilir plakalar (2li paket) 4 modül MIP ,50 1 A 6 modül MIP ,50 1 A 8 modül MIP ,50 1 A 12 modül MIP ,50 1 A 18 modül MIP ,50 1 A IP41 kiti s vaüstü MIP ,50 1 A s vaalt MIP ,50 1 A Bölünebilir boflluk kapaklar (10 lu paket) 5 modül ,00 1 A Alç pan duvar s vaalt montaj kiti MIP ,80 1 A Kilit MIP ,20 1 A Sembol plakas standart ,90 1 A özel ,90 1 A Not: Bu sayfadaki sigorta kutular tek referans sistemine göre seçilir, arka taban ve ön yüz beraber gelir. MIP

21 BT212 yeni Mini Pragma Renkli s vaalt da t m kutular Halogen free - IP40 Tan m Referans Fiyat Min sip. Koli Teslim (TL) adedi adedi süresi Renkli s vaalt da t m kutular, halogen free (HF) Arka taban (Arka taban ve ön yüz için 2 referans seçilir ve birlefltirilir. fiasi ve DIN raylar ön yüzle birlikte gelir). 4 modül arka taban MIP , A 6 modül arka taban MIP , A 8 modül arka taban MIP , A 12 modül arka taban MIP , A 18 modül arka taban MIP , A 24 modül arka taban, 2 s ral MIP , A 36 modül arka taban, 3 s ral MIP , A Beyaz ön yüz, opak kapakl 4 otomatik sigorta kapasiteli MIP , C 6 otomatik sigorta kapasiteli MIP , C 8 otomatik sigorta kapasiteli MIP , C 12 otomatik sigorta kapasiteli MIP , C 18 otomatik sigorta kapasiteli MIP , C 24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 s ral MIP , C 36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 s ral MIP , C Beyaz ön yüz, dumanl fleffaf kapakl 4 otomatik sigorta kapasiteli MIP30104T 12, C 6 otomatik sigorta kapasiteli MIP30106T 13, C 8 otomatik sigorta kapasiteli MIP30108T 14, C 12 otomatik sigorta kapasiteli MIP30112T 19, C 18 otomatik sigorta kapasiteli MIP30118T 27, C 24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 s ral MIP30212T 38, C 36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 s ral MIP30312T 50, C Fildifli ön yüz, dumanl fleffaf kapakl 4 otomatik sigorta kapasiteli MIP40104T 17, C 6 otomatik sigorta kapasiteli MIP40106T 19, C 8 otomatik sigorta kapasiteli MIP40108T 21, C 12 otomatik sigorta kapasiteli MIP40112T 29, C 18 otomatik sigorta kapasiteli MIP40118T 40, C 24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 s ral MIP40212T 56, C 36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 s ral MIP40312T 74, C Grena ön yüz, dumanl fleffaf kapakl 4 otomatik sigorta kapasiteli MIP50104T 17, C 6 otomatik sigorta kapasiteli MIP50106T 19, C 8 otomatik sigorta kapasiteli MIP50108T 21, C 12 otomatik sigorta kapasiteli MIP50112T 29, C 18 otomatik sigorta kapasiteli MIP50118T 40, C 24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 s ral MIP50212T 56, C 36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 s ral MIP50312T 74, C F st k yeflili ön yüz, dumanl fleffaf kapakl 4 otomatik sigorta kapasiteli MIP60104T 17, C 6 otomatik sigorta kapasiteli MIP60106T 19, C 8 otomatik sigorta kapasiteli MIP60108T 21, C 12 otomatik sigorta kapasiteli MIP60112T 29, C 18 otomatik sigorta kapasiteli MIP60118T 40, C 24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 s ral MIP60212T 56, C 36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 s ral MIP60312T 74, C Mistik gri ön yüz, dumanl fleffaf kapakl 4 otomatik sigorta kapasiteli MIP70104T 27, C 6 otomatik sigorta kapasiteli MIP70106T 30, C 8 otomatik sigorta kapasiteli MIP70108T 33, C 12 otomatik sigorta kapasiteli MIP70112T 45, C 18 otomatik sigorta kapasiteli MIP70118T 63, C 24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 s ral MIP70212T 87, C 36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 s ral MIP70312T 115, C Not: Bu sayfadaki sigorta kutular iki referans sistemine göre seçilir, arka taban ve ön yüz ayr ayr siparifl edilmelidir. 15

Schneider Electric Fiyat Listesi

Schneider Electric Fiyat Listesi 17 Ocak 2007 Schneider Electric Fiyat Listesi Dünyan n kaç ülkesinde elektrik kontrol alt nda? Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Merlin Gerin

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 30 Haziran 2010 Acti 9 Daha fazla verimlilik > Güvenliğiniz için... > İşiniz için... > Enerjiniz için... > Gezegenimiz için... Acti 9, alçak gerilim

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 8 Ağustos 2011 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Acti 9 Daha fazla verimlilik > Güvenliğiniz için... > İşiniz için... > Enerjiniz için... >

Detaylı

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz.

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz. Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Minyatür devre kesiciler......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Otomatik sigortalar......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Enerji yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı Kurulumu kolay Akıllı Pano ile 3 adımda tasarruf edin. ile Akıllı

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Enerji yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı Kurulumu kolay Akıllı Pano ile 3 adımda tasarruf edin. ile Akıllı

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

fialt ve Enstalasyon Tekni i

fialt ve Enstalasyon Tekni i fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 2 N SAN 0 Teknik Destek Hatt : 0 77 Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi Ç NDEK LER >N

Detaylı

30 Mart 2015. Alçak gerilim ürünleri Fiyat listesi

30 Mart 2015. Alçak gerilim ürünleri Fiyat listesi 30 Mart 2015 Alçak gerilim ürünleri Fiyat listesi Endüstride ve binalarda hayatı kolaylaștıran otomasyon teknolojileri ABB, müșterilerine üretkenliklerini artırabilecekleri, enerjiyi daha verimli kullanmalarını

Detaylı

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 25 KASIM 2013 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 25 KASIM 2013 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi Kas m fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi KASIM Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014 Fiyat Listesi 2 Kas m fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 2 KASIM Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

Fiyat Listesi. 15 Nisan 2015

Fiyat Listesi. 15 Nisan 2015 infoegturkey@eaton.com Fiyat Listesi Nisan İÇİNDEKİLER Alçak Gerilim Şalt Ürünleri Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Alçak Gerilim Tesisat Ürünleri Otomatik Sigortalar Yük Ayırıcı Anahtarlar Kaçak Akım Koruma

Detaylı

7 Ocak 2014. Alçak gerilim ürünleri Fiyat listesi

7 Ocak 2014. Alçak gerilim ürünleri Fiyat listesi 7 Ocak 2014 Alçak gerilim ürünleri Fiyat listesi Endüstride ve binalarda hayatı kolaylaştıran otomasyon teknolojileri ABB, müşterilerine üretkenliklerini artırabilecekleri, enerjiyi daha verimli kullanmalarını

Detaylı

7 Ocak 2014. Alçak gerilim ürünleri Fiyat listesi

7 Ocak 2014. Alçak gerilim ürünleri Fiyat listesi 7 Ocak 2014 Alçak gerilim ürünleri Fiyat listesi Endüstride ve binalarda hayatı kolaylaştıran otomasyon teknolojileri ABB, müşterilerine üretkenliklerini artırabilecekleri, enerjiyi daha verimli kullanmalarını

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric

Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric Varlogic NR6, NR12 Güç faktörü kontrol rölesi Kullan m K lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Varlogic NR6

Detaylı

Endüstriyel Otomasyon Ürünleri

Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Fiyat Listesi http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr V3.1 Makine kontrolünde olsun dediğiniz her şey bu platformda Her ihtiyaca uygun

Detaylı

Altivar 28 Telemecanique

Altivar 28 Telemecanique Kullanim Kilavuzu Altivar 28 Telemecanique Asenkron motorlar için hiz kontrol cihazlari IT NÖTR NOKTA BA LANTISI : zole edilmifl veya yüksek-empedansl sistem (IT) ile 460V ±%10 dan daha büyük bir gerilim

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı