Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması"

Transkript

1 UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na (UFRS) göre ilk kez düzenlenen finansal tablolarının UFRS ler ile uyumlu olduğunun açık ve koşulsuz olarak belirtildiği durumlarda uygulanan UFRS 1 e yöneliktir. UFRS 1, daha önceki muhasebe ilkelerinden UFRS lere geçiş ile ilgili yol göstermektedir. Bu standart, işletmenin UFRS ye göre ilk kez düzenlenen finansal tabloları için raporlama tarihinde geçerli olan tüm UMS, UFRS, SYKT ve UFRYK yorumlarını da içeren UFRS ler ile uyumlu bir UFRS açılış bilançosunu hazırlamasını gerekli kılar. UFRS 1, bu standartların çoğu alanlarda, sınırlı istisnalar ile, geriye dönük uygulanmasını öngörür. UFRS 1 in amacı doğrultusunda UFRS ye geçiş tarihi, işletmenin UFRS lere göre ilk kez düzenlenen finansal tablolarının tam karşılaştırmalı bilgisinin sunulduğu en erken dönemin başlangıcıdır.ufrs açılış bilançosu bu tarih itibariyle hazırlanmaktadır. İşletmeler, UFRS lere göre ilk kez düzenlenen finansal tablolarında UFRS açılış bilançosunu sunmak zorunda değildirler. Çalışanlara sağlanan faydalar Bir işletme, UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar ın 120A(p) paragrafında belirtilen tutarları, söz konusu tutarlar her bir muhasebe dönemi açısından geçiş tarihinden itibaren belirlendikçe ileriye dönük olarak kamuoyuna açıklayabilir. Açıklama: UMS 19 un 120A(p) paragrafı, tanımlanmış fayda yükümlülüğü, plan varlıkları ve geçmiş deneyimlere dayalı düzeltmeler ile ilgili son beş yıla ait bilgilerin açıklanmasını gerektirir (kontrol listesinin UMS 19 bölümüne bakınız). UFRS 1.20A paragrafındaki muafiyet (yukarıya bakınız), UFRS leri ilk kez uygulayan bir işletmenin söz konusu bilgileri yalnızca UFRS lere geçiş tarihinden itibaren kamuoyuna açıklamasına izin verir. Hisse bazlı işlemler UFRS 2 nin uygulanmadığı (7 Kasım 2002 tarihi itibariyle veya daha öncesinde gerçekleşmiş olanlar, aşağıya bakınız) tüm özkaynağa dayalı finansal araç ihraçlarıyla açısından, UFRS leri ilk kez uygulayan bir işletmenin, UFRS 2 nin 44. ve 45. paragraflarında yer alan bilgiyi kamuoyuna açıklaması gerekir.

2 UFRS 1.25B UFRS 1.25C UFRS 1.25D UFRS 4.42 UFRS 4.43 UFRS 4.43 Açıklamalar: 1) UFRS leri ilk kez uygulayan bir işletmenin, zorunlu olmamakla birlikte, UFRS 2 yi 7 Kasım 2002 tarihinden önce elde edilen özkaynağa dayalı finansal araçlara uygulaması teşvik edilir. UFRS leri ilk kez uygulayan bir işletmenin, zorunlu olmamakla birlikte, 7 Kasım 2002 tarihinden sonra ihraç edilen ve a) UFRS ye geçiş tarihinden ve b) 1 Ocak 2005 tarihinden önce hak kazanılmış olan özkaynağa dayalı finansal araçlarına UFRS 2 yi uygulaması da teşvik edilir. Ancak, UFRS leri ilk kez uygulayan bir işletme, UFRS 2 nin gerektirdiği gibi ölçüm tarihi itibariyle özkaynağa dayalı finansal araçlarının gerçeğe uygun değerlerini kamuoyuna açıklamış olması durumunda UFRS 2 yi bu tür özkaynağa dayalı finansal araçları için uygulamayı seçebilir. 2) UFRS 2 nin 44. ve 45. paragraflarında öngörülen açıklamalar için kontrol listesinin UFRS 2 ile ilgili kısmına bakınız. UFRS leri ilk kez uygulayan bir işletme, UFRS 2 nin uygulandığı borçları açısından, bunlara ilişkin karşılaştırmalı bilginin 7 Kasım 2002 tarihinden önceki bir tarih veya dönemle ilgili olması durumunda, söz konusu bilgiyi düzeltmek zorunda değildir. Açıklama: UFRS leri ilk kez uygulayan bir işletme, 1 Ocak 2005 tarihinden önce gerçekleştirdiği hisse bazlı ödeme işlemlerinden ortaya çıkan borçları açısından UFRS 2 yi uygulamak zorunda olmamakla beraber, söz konusu standardı uygulaması konusunda teşvik edilir. Diğer taraftan, UFRS leri ilk kez uygulayan bir işletme, ilk uygulanacağı yıl başından önce ortaya çıkmış borçlar açısından da zorunda olmamakla beraber, UFRS 2 yi uygulaması konusunda teşvik edilir. Sigorta sözleşmeleri Açıklama: UFRS leri ilk kez uygulayan bir işletme, UFRS 4 de yer alan geçiş hükümlerini (aşağıda belirtilen UFRS 4 ün paragrafları arasındakileri) uygulayabilir. UFRS leri ilk kez uygulayan bir işletmenin, UFRS 4 ün 37(a) ve (b) paragraflarında öngörülen sigorta sözleşmelerine ilişkin muhasebe politikaları ve muhasebeleştirilmiş varlık, borç, gelir ve giderler (ve direkt metodun kullanılmış olduğu durumlarda nakit akımlarını) hakkındaki açıklamalar hariç olmak üzere, UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri ndeki açıklamaya ilişkin düzenlemeleri 1 Ocak 2005 ten önce başlayan yıllık dönemlere ilişkin karşılaştırmalı bilgilere uygulamasına gerek yoktur. Eğer 1 Ocak 2005 ten önce başlayan yıllık dönemlere ilişkin karşılaştırmalı bilgiler için UFRS 4 ün inci paragraflarındaki belirli bir hükmünün uygulanması pratik değilse, işletme anılan durumu açıklar. Açıklama: Borç yeterlilik testinin ( UFRS 4 ün paragrafları) bu tür karşılaştırmalı bilgilere uygulanması bazen pratik olmayabilir, fakat bu tür karşılaştırmalı bilgilere UFRS 4 ün nci paragraflarında yer alan diğer hükümlerin uygulanmasının pratik olmaması olasılığı oldukça düşüktür.

3 UFRS 4.44 UFRS 4.44 UFRS 1.36 UFRS 1.37(a) UFRS 4 te yer alan 39(c) (iii) paragrafının (kontrol listesinin ilgili bölümüne bakınız) uygulamasında, işletmenin, bu UFRS yi uyguladığı ilk mali yılın sonundan önceki beş yıldan önceki bir tarihte gerçekleşmiş hasarların gelişim süreçleri hakkındaki bilgileri açıklama zorunluluğu yoktur. UFRS 4 te yer alan 39(c) (iii) paragrafının (kontrol listesinin ilgili bölümüne bakınız) uygulamasında, UFRS leri ilk kez uygulayan bir işletmenin UFRS 4 ile uyumlu olarak tam karşılaştırılabilir bilgi sunduğu en erken dönemden önceki bir dönemde gerçekleşen hasarların gelişim süreçlerine ilişkin bilgi vermesinin mümkün olmaması durumunda, işletme bu durumu kamuoyuna açıklar. Karşılaştırmalı bilgi Bir işletmenin UFRS lere göre ilk kez düzenlenen finansal tablolarında, en azından, UFRS lere göre hazırlanmış bir yıllık karşılaştırmalı bilgiye yer verilir. UFRS öncesi tarihi finansal tablo verileri ve UFRS ye geçmeden önceki muhasebe ilkelerine göre hazırlanan karşılaştırmalı ek bilgiler Bir işletmenin, (i) UFRS ye göre tam karşılaştırmalı bilgiyi sunduğu ilk dönemden önceki dönemlere istinaden UFRS lerin muhasebeleştirme ve ölçme gereklilikleri ile tam uyumlu olmayan saptanmış verilerin UFRS öncesi tarihi finansal tablo değerlerini veya (ii) UMS 1 Mali Tabloların Sunumu nun gerektirdiği karşılaştırmalı bilgi ile birlikte UFRS ye geçmeden önceki muhasebe ilkelerine göre hazırladıkları karşılaştırmalı bilgiyi sunması durumunda; a) UFRS ye geçmeden önceki muhasebe ilkelerine göre hazırlanan bilginin UFRS ye göre hazırlanmadığını belirgin bir şekilde gösterir; ve UFRS 1.37(b) b) UFRS ye göre uyumlu olması için gereken ana düzeltmelerin niteliklerini kamuoyuna açıklar. Açıklamalar: UFRS Bir işletmenin, UFRS ye göre tam karşılaştırmalı bilgi sunduğu ilk dönemden önceki dönemlere istinaden saptanmış bazı verilerin UFRS öncesi tarihi finansal tablo değerlerini sunması durumunda, UFRS 1, bu tür verilerin, UFRS lerin muhasebeleştirme ve ölçme hükümleri ile tam uyumlu olmalarını gerektirmez. UFRS 1.37(b) 2. İşletme, UFRS ye göre uyumlu olmasını için gereken ana düzeltmelerin niteliklerini kamuoyuna açıklarken söz konusu düzeltmelerin sayısal değerini belirtmek zorunda değildir. UFRS lere geçişe ilişkin açıklamalar Mutabakatlar UFRS 1.38 Bir işletme, UFRS ye geçmeden önceki muhasebe ilkelerinden UFRS ye geçişin, raporlanan finansal pozisyonunu, finansal performansını ve nakit akımını nasıl etkilediğini kamuoyuna tatmin edici bir şekilde açıklamalıdır. Açıklama: Aşağıda UFRS 1 in 39 ile 46. paragrafları arasında belirtilen hususlar, UFRS 1 in 38.maddesi ile uyumlu olması için gereken detaylı açıklamaları belirlemektedir.ufrs 1 e ek olan Uygulama Kılavuzunda yer alan 11.örnek, bu standardın 39(a) ve 39(b) ile 40 ve 41. paragraflarının gerekliliklerinin karşılanmasına yönelik uygun bir yöntemi tanımlar.

4 UFRS 1.39(a) UFRS 1.39(b) UFRS 1.40 UFRS 1.39(c) UFRS 1.40 UFRS 1.41 UFRS 1.42 UFRS 1.43 Bir işletmenin UFRS ye göre ilk kez düzenlenen finansal tablolarında, aşağıda yer alan her iki tarih açısından da, UFRS ye geçmeden önceki muhasebe ilkeleri çerçevesinde raporlanan özkaynak ile UFRS ye göre belirlenen özkaynağın birbiriyle mutabakatı; a) UFRS ye geçiş tarihi, ve b) UFRS ye geçmeden önceki muhasebe ilkelerine uyumlu olarak hazırlanmış son yıllık finansal tablolarda sunulan en son dönemin sonu. Bir işletmenin UFRS ye göre ilk kez düzenlenen finansal tabloları, UFRS ye geçmeden önceki muhasebe ilkelerine uyumlu olarak hazırlanmış son yıllık finansal tablolarında raporlanan son döneme ilişkin kar veya zarar ile aynı dönem için UFRS lere göre raporlanmış kar veya zararın birbiriyle mutabakatını içermelidir. Açıklama: UFRS 1 de yer alan 39(a) ve 39(b) paragrafları (yukarıda belirtildiği üzere) uyarınca yapılması gereken mutabakatlar, kullanıcıların, bilanço ve gelir tablosuna ilişkin olarak yapılmış önemli düzeltmeleri anlamalarını sağlamaya yetecek detayda bilginin sunulmasını gerektirir. Bir işletmenin açılış UFRS bilançosunu hazırlarken ilk kez bir değer düşüklüğü zararı muhasebeleştirmiş veya iptal etmiş olması durumunda, işletmenin söz konusu değer düşüklüğü zararları ile iptalleri UFRS ye geçiş tarihi ile birlikte başlayan dönemde muhasebeleştirmiş olması durumunda işletmenin ilk UFRS ye göre olan finansal tabloları UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardının kamuoyuna yapılmasını gerektireceği açıklamaları içerir. Bir işletmenin, UFRS ye geçmeden önceki muhasebe ilkelerine göre nakit akım tablosu sunmuş olması durumunda, anılan tabloya ilişkin olarak yapılmış önemli düzeltmeleri de açıklaması gerekir. Bir işletmenin UFRS ye geçmeden önceki muhasebe ilkeleri çerçevesinde yapmış olduğu hataların farkına varması durumunda, UFRS 1 in 39(a) ve 39(b) paragrafları (yukarıda belirtildiği üzere) uyarınca yapılan düzeltmelerde, söz konusu hataların muhasebe politikalarındaki değişikliklerden ayrıştırılması gerekir. Açıklama: UMS 8, bir işletmenin UFRS leri ilk kez uygulamasından kaynaklanan muhasebe politikasındaki değişikliklerini düzenlemez. Bu nedenle muhasebe politikalarındaki değişikliklere ilişkin olarak UMS 8 uyarınca kamuoyuna yapılması gereken açıklamalar, bir işletmenin UFRS ye göre ilk kez düzenlenen finansal tablolarına uygulanmaz. Bir işletmenin geçmiş dönemlerin finansal tablolarını sunmamış olması durumunda, UFRS lere göre ilk kez düzenlenen finansal tablolarında bu husus kamuoyuna açıklanır.

5 UFRS 1.43A Finansal varlık ve finansal borçların tanımlanması Bir işletmenin daha önce muhasebeleştirmiş olduğu finansal varlık veya finansal borcu (UFRS 1 de yer alan 25A paragrafında izin verildiği üzere), kar veya zarar aracılığıyla gerçeğe uygun değeri üzerinden finansal varlık veya finansal borç, ya da satışa hazır bir finansal varlık olarak tanımlamış ise, aşağıdakiler kamuoyuna açıklanır: a) her bir kategoride tanımlanmış olan finansal varlık veya borçların gerçeğe uygun değerlerini; ve b) bunların daha önceki finansal tablolardaki sınıflandırılmaları ve defter değerleri. Tahmini maliyet olarak gerçeğe uygun değerin kullanılması Bir işletmenin UFRS açılış bilançosunda, bir maddi duran varlık, yatırım amaçlı gayrimenkul veya maddi olmayan duran varlık (UFRS 1 de yer alan 16. ve 18. paragraflarda izin verildiği üzere) kalemi için tahmini maliyet olarak gerçeğe uygun değeri kullanması durumunda; söz konusu işletmenin UFRS ye göre ilk kez düzenlenen finansal tablolarında,ufrs açılış bilançosunun her bir ilgili kalemi açısından aşağıdaki bilgiler kamuoyuna açıklanır; UFRS 1.44(a) a) söz konusu gerçeğe uygun değerlerin toplamı; ve UFRS 1.44(b) UFRS 1.45 UFRS 1.45(a) UFRS 1.45(b) b) UFRS ye geçmeden önceki muhasebe ilkelerine göre raporlanmış defter değerlerine yapılan toplam düzeltme. Ara dönem finansal raporları Açıklama: Aşağıda belirtilen gereklikler, bir işletmenin UFRS lere göre ilk kez düzenlenen finansal tablolarının kapsadığı ara döneme ilişkin UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardı çerçevesinde sunduğu ara dönem finansal raporlarını kapsar. Bir işletmenin UFRS lere göre ilk kez düzenlenen finansal tablolarının kapsadığı döneme ilişkin ara dönem finansal raporlarını UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardı çerçevesinde sunması ve bir önceki yılın karşılaştırılabilir ara dönemi için ara dönem finansal raporu sunmuş olması durumunda,bu tür ara dönem finansal raporların her birinde aşağıdakilerin mutabakatına yer verilir: a) karşılaştırılan ara dönem sonunu itibariyle UFRS ye geçmeden önceki muhasebe ilkelerine göre tespit edilen özkaynak tutarı ile aynı tarih itibariyle UFRS ler çerçevesinde hesaplanan özkaynak tutarı, ve b) karşılaştırılan ara dönem itibariyle (cari ve yıl başından bu yana) UFRS ye geçmeden önceki muhasebe ilkelerine göre tespit edilen kar veya zarar tutarı ile aynı dönem itibariyle UFRS ler çerçevesinde hesaplanan kar veya zarar tutarı. UFRS 1 de yer alan 45(a) paragrafında yer verilen (yukarıda belirtilen) mutabakat işlemlerine ek olarak, bir işletmenin UFRS ye göre ilk kez düzenlenen finansal tablolarının kapsadığı ara dönemlere ilişkin UMS 34 e göre hazırlanmış ilk ara dönem finansal raporlarında, UFRS 1 deki 39(a) ve 39(b) paragraflarında (UFRS 1 de yer alan 40 ve 41. paragraflarca öngörülen ayrıntılarla desteklenmek suretiyle) yer alan mutabakatlara (yukarıda mutabakatlar başlığı altındaki kısma bakınız) veya bu mutabakatları içeren diğer bir yayımlanmış belgeye ilişkin referanslara yer verilir.

6 UFRS 1.46 UFRS 1.46 UFRS leri ilk kez uygulayan bir işletme UFRS ye geçmeden önceki muhasebe ilkelerine göre hazırlanan en son yıllık finansal tablolarında, cari ara dönemin anlaşılması açısından önemli bir olay ya da işlemi kamuoyuna açıklamamış ise, ara dönem finansal raporlarında bu bilgiyi sunar veya bu bilgiyi içeren diğer bir yayınlanmış belgeye referans yapar. Açıklama: UMS 34, ara dönem finansal tablo kullanıcılarının en yakın yıllık finansal tablolara ulaşabileceği varsayımına dayanarak, en az düzeyde açıklama yapmasını gerektirir. Fakat UMS 34, aynı zamanda, cari ara dönemin anlaşılması için önemli düzeyde gerekli olan tüm işlem ve olayların açıklanmalarını da gerektirir.

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TFRS lerin ilk kez uygulandığı finansal tabloların (ara dönem dahil): Şeffaf ve sunulan tüm dönemler açısından karşılaştırılabilir nitelikte olan,

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması Muhasebe politikalarının tutarlılığı Muhasebe politikalarındaki

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Giriş Bu yayın, üretim, toptan ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Örnek A.Ş. nin Uluslararası

Detaylı

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ (a) TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 5 Statement of Comprehensive

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU A. Genel Bilgi Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 1/1/2013 tarihinden itibaren

Detaylı

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38, başka bir Standartta özel hüküm bulunmayan maddi olmayan duran varlıklarla ilgili muhasebeleştirme yöntemlerini belirleyen Uluslararası Muhasebe

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

Yıl:2014, C:6, S:1, s. 121-139 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 121-139

Yıl:2014, C:6, S:1, s. 121-139 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 121-139 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:1, s. 121-139 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 121-139 Bankaların Kapsamlı Kârı (Zararı) ve

Detaylı

TEBLİĞ. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TEBLİĞ. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA YER ALAN DİKKAT ÇEKİLEN HUSUSLAR VE DİĞER HUSUSLAR PARAGRAFLARI (BDS 706) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

VERGİ KANUNLARINA GÖRE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARDAN TFRS YE GEÇİŞTE ÖRNEKLERLE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN YAPACAĞI İŞLER

VERGİ KANUNLARINA GÖRE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARDAN TFRS YE GEÇİŞTE ÖRNEKLERLE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN YAPACAĞI İŞLER 1 VERGİ KANUNLARINA GÖRE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARDAN TFRS YE GEÇİŞTE ÖRNEKLERLE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN YAPACAĞI İŞLER AKIN AKBULUT E. Baş Hesap Uzmanı AKIN AKBULUT 2 Muhasebe-Denetim İlişkisi ile İlgili

Detaylı