Kullanım Kılavuzu BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım Kılavuzu BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa"

Transkript

1 Hugin ALPHA Alpha ER-425TX ER-350N Kullanım Kılavuzu BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTE OLAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVALI İLETİŞİ YAPAAKTADIR. ali Onaylı Yazarkasa 1

2 ÖNSÖZ Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz ve gerekli iģlemleri kolayca yapabilmeniz için size gerekli bilgileri vermektedir. Yazarkasanızı çalıģtırmadan önce mutlaka bu kullanma kılavuzunu okuyunuz ve daima kolayca ulaģabileceğiniz bir yerde muhafaza ediniz. UYARILAR Bu cihaz aliye Bakanlığının Ö.K. cihazlar ile ilgili 52 nolu tebliğine uygun olarak üretilmiģtir sayılı kanun uyarınca, ödeme kaydedici cihazların yetkili servis elemanları dıģında açılması, tamir edilmesi ve benzeri iģlemlerin yapılması kesinlikle yasaktır. Arızalanan yazarkasanız için yetkili bir servis elemanını çağırdığınızda, mutlaka gelen kiģiden servis tanıtma kartını isteyiniz. Yazarkasanızı bağladığınız Ģebeke geriliminde baģka bir cihazın bağlı olmamasına özen gösteriniz. Yazarkasa çalıģır konumda iken fiģini prizden çekip takmamaya özen gösteriniz. Yazarkasanızı sadece temiz, yumuģak ve tüylü olmayan bir bezle temizleyiniz. Herhangi bir kimyasal (alkol, tiner v.b) madde kullanmayınız. Yazarkasanızı ıslak, rutubetli yada ani ısı değiģimlerinden etkilenmeyeceği düzgün bir yere koyunuz. HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU i

3 ĠÇĠNDEKĠLER 1. Özellikler ER-425TX Hakkında Kutunun Açılması ve Ġçindekiler Kağıdın YerleĢtirilmesi Temel Özellikler Standart Donanım Opsiyonel Donanım Yazılım Özellikleri TuĢ Takımı Gösterge Hata esajları Kontrol Kilidi Kontrol Anahtarı Konumları 8 2. Programlama Saat ve Tarih Ayarı KDV Oranlarının Programlanması Departman Programı Departman Durum Programı Departman Fiyat Programı Departman Tanımlama Departman Link Programı PLU Programlama PLU Durum Programı PLU Fiyat Programı PLU Stok Programı PLU Tanımlama Programı PLU ların Departmana Bağlanması PLU ların PLU lara Bağlanması PLU Silme PLU ları Tek Tek Silmek Tüm PLU ları Silmek Sistem Opsiyon Programı Kasa Numrası Programlama Yazıcı Opsiyon Programı Fonksiyon TuĢu Tanımlama Fonksiyon Fiyat Programı Bazı Fonksiyonların Programlanması Nakit TuĢu Programı Kredi TuĢu Programı Çek TuĢu Programı Döviz Kuru Programlama Çekmece Açma TuĢu Programı Kasiyer Programı Kasiyer ġifresi Ödeme Alma Ġzni Kasiyer Tanımlama Programı 28 HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU ii

4 2.12. FiĢ Bilgilerinin Girilmesi Firma Bilgilerinin Girilmesi FiĢe üģteri esajının Girilmesi ĠletiĢim Opsiyon Programı Barkod Programlama Tartılı Ürün Programlaması Program Tarama Departman Tarama PLU Tarama Diğer Program Taramaları Yazar Kasanın SatıĢta Kullanılması Kasiyer Açma Kapma Doğrudan Kasiyer AçıĢı ġifreli Kasiyer AçıĢı Kasiyer Kapama Hata esajı Silme Ürün SatıĢı Departman SatıĢı anuel Departman SatıĢı HazırDepartman SatıĢ Tekrarlı Departman SatıĢı Departman Çarpımı Ondalıklı Departman Çarpımı PLU satıģı anuel PLU SatıĢı Hazır PLU SatıĢı Tekrarlamalı PLU satıģı PLU Çarpımı Ġndirim ve Arttırım ĠĢlemleri Satılan Ürün Üzerinden Yüzde Ġndirim veya Arttırım Ara Topla Üzerinden Yüzde Ġndirim veya Arttırım Tutar Ġndirim Satılan Ürün Üzerinden Tutar Ġndirim Ara Toplam Üzerinden Tutar Ġndirim Ġptal FiĢ Ġptal Çekmece Açma Kasa Aldı Kasa Verdi Fiyat Gör Ödemeler Nakit Ödeme Çekli Ödeme Kredili Ödeme Döviz Ödeme KarıĢık Ödeme Para Üstü Nakit Para Üstü Döviz Para Üstü Para Üstü Görme 50 HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU iii

5 3.11. Barkod Okuyucu Kullanarak SatıĢ Yapmak Raporlar X Raporu Z Raporu ali Hafıza Raporları Ġki Tarih Arası ali Hafıza Raporu Ġki Sayaç Arası ali Hafıza Raporu Teknik Özellikler 58 HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU iv

6 1. ÖZELLĠKLER 1-1. ER-425TX HAKKINDA ER-425TX üzerinde 47 adet tuģ vardır. Bunların 8 tanesi departman tuģu, 7 tanesi hazır ürün tuģudur. ER-425TX, termal yazıcısı sayesinde okunaklı ve hızlı olarak fiģ ve rapor almanıza imkan tanır KUTUNUN AÇILASI VE ĠÇĠNDEKĠLER 1. Karton kutuyu açın 2. Paketin içinde aģağıdakiler vardır Yazar kasa Ġki set kontrol anahtarı Kullanma kılavuzu Kağıt rulosu ali fiģ sarıcı 3. Yazar kasaya takılı bulunan koruyucu köpükleri çıkartın 4. Yazar kasayı topraklı bir elektrik hattına takın ve kontrol anahtarını yerleģtirerek REG konumuna getirin 1-3. KAĞIDIN YERLEġTĠRĠLESĠ NOT: 3100 SAYILI ÖDEE KAYDEDĠCĠ CĠHAZLARLA ĠLGĠLĠ KANUNUN 52 SIRALI TEBLĠĞĠ UYARINCA, TERAL YAZICILI ÖDEE KAYDEDĠCĠ CĠHAZLARDA, TSE ONAYLI KAĞIT KULLANILASI ZORUNLUDUR. AKSĠ DURULAR ALĠYE BAKANLIĞININ CEZA UYGULAASINA TABĠDĠR. Yazıcının kapağını çıkartın HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 1

7 Kağıt rulolarını yerlerine yerleģtirin Ruloların ucunu kağıt çekici silindirin altından geçiriniz. HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 2

8 Kağıtlar dıģarı çıkana kadar FĠġ1 ve FĠġ2 tuģlarına basınız Kağıtların uçları dıģarı çıktıktan sonra fiģin fazlalık kısmını kesin ali rulonun ucunu kağıt sarıcıya tutturun ve birkaç tur döndürün HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 3

9 Yazıcının kapağını kapatın 1-4. TEEL ÖZELLĠKLER STANDART DONANI 16 Karakter ve çift satırlı kullanıcı ekranı On karakterli müģteri ekranı 47 tuģ 1 adet açma/kapama anahtarı Çekmece (4 bozuk para, 4 kağıt para gözü) 5 konumlu kontrol anahtarı ĠletiĢim portu:2x RS232C OPSĠYONEL DONANI Barkod okuyucu PC bağlantı kablosu YAZILI ÖZELLĠKLERĠ Her PLU için 2 fiyat ayarı PLU ve 8 kullanılabilir 7 Hazır PLU tuģu Indirim ve iptal iģlemleri Ürün fiyatı görme özelliği PLU ve departmanlar için 18 karakterli tanımlama 10 kasiyer 8 KDV oranı PC ve Barkod bağlantısı TUġ TAKII HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 4

10 PLU 4 FĠYAT GÖR FĠġ1 FĠġ KASA ALDI KREDĠ PLU 3 PLU 7 KASĠYER X ZAAN % KASA VERDĠ DÖVĠZ PLU 2 PLU 6 FĠġ ĠPTAL PLU % ARA ÇEK PLU 1 PLU 5 ĠPTAL SĠL ÇEK. AÇ TUġLARIN ĠġLEVLERĠ FĠġ Kağıt rulosunu ileri doğru sürer. 00, 0-9 REG,X,Z, ve PG konumlarında tüm sayısal giriģlerde kullanılır. SĠLE Herhangi yanlıģ girilmiģ bir değeri silmek için ve hata durumunda alarmı susturmak için kullanılır. Departman tuģları REG ve PG konumlarında, fiyat ayarı ve tanımlama yapmak için ve satıģlarda kullanılır. ÇEK. SatıĢ harici çekmece açmak için kullanılır. AÇ. PG konumda saat ayarı yapmak için, REG konumda çarpım yapmak için, X X konumunda zaman raporu okumak için, ZAAN Z konumunda zaman raporunu okuyup silmek için, Z konumunda departman, PLU ve diğer tanımlamaları yapmak için kullanılır. ĠPTAL Satılan bir ürünün iptalinde kullanılır. - Satılan bir ürün veya ARA tutarından indirim yapak için kullanılır. -% Satılan bir ürünün veya ARA tutarından herhangi bir oranda indirim yapmak için kullanılır. +% Satılan bir ürünün veya ARA tutarından herhangi bir oranda fiyat artıģı yapmak için kullanılır. REG konumunda PLU satıģı yapmak için kullanılır, PLU X konumunda PLU satıģ raporu okumak için kullanılır, Z konumunda PLU satıģ raporunu okuyup silmek için kullanılır, PG konumunda PLU programlamak için kullanılır. KASA PG konumunda, satıģ harici kasaya para girmek için kullanılır. ALDI KASA PG konumunda,satıģ harici kasadan para almak için kullanılır. VERDĠ. REG ve PG konumda sayısal iģlemlerde kullanılır. Kasiyeri değiģtirmek için kullanılır, KASĠYER PG konumunda kasiyer Ģifresini girmek için kullanılır, HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 5

11 DÖVĠZ ÇEK ARA FĠġ ĠPTAL FĠYAT GÖR PLU1- PLU7 REG konumda kasayı satıģa kapatmak için kullanılır, X konumunda kasiyer raporu okumak için kullanılır, Z konumunda kasiyer raporu okuyup silmek için kullanılır. Döviz ile ödeme almak için kullanılır. REG konumunda ÇEK ile ödeme almak için kullanılır. REG konumunda ÇEK BOZA iģlemi için kullanılır, Z konumunda firma bilgilerini, müģteri mesajının, departman ve PLU tanımlamalarını yapmak için kullanılır, PG konumunda KDV oranlarını ayarlamak için kullanılır, PG konumunda tarih ayarlamak için kullanılır, REG konumunda fiģin ara toplamını hesaplamak için kullanılır, PG konumunda departmanların programlanmasında kullanılır. REG konumunda satıģ sonucu olarak ödeme yapmak için kullanılır, X konumunda GÜNLÜK ALĠ RAPOR okumak için kullanılır, Z konumunda GÜNLÜK ALĠ RAPOR unu okuyup silmek için kullanılır, PG konumunda PROGRA RAPORU okumak için kullanılır, REG konumunda ödeme sonucu para üstünü görmek için kullanılır. Üzerinde satıģ yapılmıģ bir fiģ sonlandırılmadan fiģ iptali yapmak için kullanılır. Bu tuģu kullanarak herhangi bir barkodlu veya PLU kodlu ürünün fiyatını ekranda görebilirsiniz. Bu tuģlar hazır PLU tuģlarıdır ve en çok kullanılan ürünler için tasarlanmıģtr. Bu tuģlar sayesinde en çok kullanılan ürünlerinizi hızlı bir Ģekilde satabilirsiniz GÖSTERGE ADET TUTAR TUTAR Gösterge esajları PU : Para Üstü E : Hata - : Negatif = : Toplam A : Ara Toplam HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 6

12 Para üstü Hata esajı HATA ESAJLARI E0 Yanlış Giriş E27 anuel değer girilmeli E1 PLU kodu yok E28 Fiyat girilmeli E2 Yanlış kasiyer girişi E29 Yanlış işlem serisi E4 Bağlantı hatası PER üşteri fişi rulosu bitti E5 RTC hatası PFP Güç bağlantı hatası E6 Girilen değer limitin üzerinde E33 ali fiş rulosu bitti E7 Fonksiyon kullanılmıyor E34 Fiş ve mali fiş ruloları bitti E9 Bir değer girilmeli E35 ali hafıza yazma hatası E10 Yanlış fonksiyon girişi E36 KDV programı yapılmamış E13 Stok girilmeli E37 ali EPRO takılı değil E14 Çekmece kapalı olmalı E38 ali mod başlatılmalı E15 Terazi fonksiyonu hatalı E39 ali hafıza dolu E16 Yanlış kasiyer E41 Ram hatası E17 Tuşa basılmalı E42 Sıfır tutarında satış yapıldı E18 Yanlış bildirim E43 Yazıcı bağlantı hatası E19 İletişim kapalı E44 Pil bitmek üzere E20 Fiş limiti dolu E45 Tüm temizleme anahtarı ON konumunda olmalı E21 Ara Toplam Tuşuna basılmalı E46 Servis tarafından güvenlik kodu girilmeli E24 Ürün karşılaştırılması bulunamadı E47 ali hafıza değişmeli HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 7

13 E25 RS232c Bağlantı hatası E48 Z Raporu alınmalı E26 Programlanmış değer girilmeli E49 Hafıza dolu. Z raporu Alınmalı KONTROL KĠLĠTĠ OFF REG X Z P OFF Cihaz kapalı REG Sadece satıģ iģlemleri X Okuma raporları Z Okuma ve silme raporları P Programlama KONTROL ANAHTARI KONULARI Bu modelde altı konumun kontrolü için dört adet kontrol anahtarı vardır; REG : OFF konumundan REG konumuna kadar gider, Z : OFF konumundan Z konumuna kadar gider, P : OFF konumundan PG konumuna kadar gider. HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 8

14 2. PROGRALAR Bu modelde, yazarkasada kullanılan tuģların ve fonksiyonların programlanıp satıģa hazır hale getirilmesi oldukça kolaydır. Bu kılavuzda programlama iģlem basamakları akıģ-diagramı olarak gösterilmiģtir. AkıĢ-diyagramındaki her kutu bir tuģu temsil eder. AkıĢ-diyagramı, programı tamamlayabilmeniz için gerekecek her tuģu detaylı göstermektedir. olarak Eğer bir ayar yapmazsanız, bütün ayarlar ilk baģta sıfır olarak atanacaktır. Bu ayarlar Türkiye için kullanılan ayarlardır. HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 9

15 2-1. SAAT VE TARĠH AYARI Tarih ve saat ayarı, aģağıdaki program ile yapılır. 1. Kontrol anahtarını P konumuna getirin yazıp ARA tuģuna basınız ( Yaz saati uygulamasında saati 1 saat geri almak için 1100 yazınız) ARA 3. S S D D Ģeklinde saati giriniz. S S D D 4. G G A A Y Y Ģeklinde tarihi giriniz. G G A A Y Y X ZAAN ZA X ZAAN 5. Programı bitirmek için tuģuna basınız. ZA Yaz saati uygulamasında yazar kasanızın saatini 1 saat geri almak istiyorsanız, ayarlamak istediğiniz saatten sonra satıģ olmadığından emin olun. Saati geri almanız için ilk önce Z GÜNLÜK RAPORU almalısınız. Z raporunun kapsamındaki bir saate ayar yapmazsınız KDV ORANLARININ PROGRALANASI Bu cihazda 8 adet KDV oranı programlayabilirsiniz. Her KDV oranı için bir numara vardır ve ürünlere bu numaralar ile KDV ataması yapılır. Bu modelde KDV oranlarını 50 defa değiģtirebilirsiniz. KDV oranlarını değiģtirebilmeniz için Z raporunu ve PLU satıģ sıfırlama raporunu alınız. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız yazıp ARA tuģuna basınız. 5 3 ARA 3. AĢağıdaki gibi KDV oranlarını yazıp X/ZAAN tuģuna basınız. KDV ORANI KDV NO 4. Programı bitirmek için tuģuna basınız. X ZAAN ZA HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 10

16 örnek: KDV1 değeri 0 olsun. 5 3 ARA 0 1 X ZAAN 2-3. DEPARTAN PROGRALAA DEPARTAN DURU PROGRAI ADRES PROGRA OPSĠYONU DEĞER = N1 Deprtman fiyatı programlansın mı? EVET = 0 HAYIR= 1 N2 anuel fiyat giriģi olsun mu? EVET = 0 HAYIR= 1 N3 Galon ayarlaması olsun mu? EVET = 1 HAYIR= 0 N4 Departman ölçeklensin mi? EVET = 1 HAYIR= 0 N5 Otomatik terazi olsun mu? EVET = 1 HAYIR= 0 N6 Z raporundan sonra sayaçlar sıfırlansın mı? N7 Otomatik dara 0-5 N8 KDV ORANLARI KDV1 KDV2 KDV3 KDV4 KDV5 KDV6 KDV7 KDV8 ZA EVET = 0 HAYIR= *NOT: Fabrika ayarı olarak tüm programlar 0 opsiyon değerine ayarlıdır. HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 11

17 Bu program yukarıda görmüģ olduğunuz departman durum programına göre istediğiniz departmanı dilediğiniz gibi programlayabilirsiniz. Departman KDV oranları bu program ile atanır. Departman durum programı aģağıdaki gibi yapılır; 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Programlamak istediğiniz departmanın tuģuna basınız Yapmak istediğiniz ayarlara durum tablosundan bakarak giriniz ve X/ZAAN tuģuna basınız. N1 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka departmanlar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız. N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 X ZAAN ZA DEPARTAN FĠYAT PROGRAI Departman satıģı anuel ve Hazır olamak üzere iki çeģittir. Bir departmanın durum programlanmasında tabloya göre N1-N7 arasını 0 olarak seçerseniz, bu departmanı 2 Ģekilde de kullanabilirsiniz. Sadece anuel olarak kullanılacaksa N2=1, sadece Hazır olarak kullanılacaksa N1=1 olmalıdır. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki seriyi giriniz ARA 3. Programlamak istediğiniz departman için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız Son iki basamak kuruģu göstermek üzere fiyatı giriniz (en fazla yedi basamaklı fiyat giriģi yapılabilir). N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 X ZAAN HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU ZA 12

18 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka departmanlar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırın. örnek: Departman1 1,45 YTL olsun ARA X ZAAN ZA DEPARTAN TANILAA Tanımlama iģlemlerini iki türlü yapabilirsiniz. Ġsterseniz alfa tuģ takımıyla, isterseniz alfa nümerik kodlarıyla yapabilirsiniz. Ġstediğiniz tercihi sistem opsiyonlarından seçiniz. Seçmediğiniz takdirde otomatik olarak alfa tuģ takımı kullanılacaktır. Alfa nümerik kodlarını kullanabilmeniz için sistem opsiyonu 8 in durumunu 1 olarak ayarlamalısınız. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Programlamak istediğiniz departmanı seçiniz Tanımlamayı giriniz ve X/ZAAN tuģuna basınız. D E T E R J A N X ZAAN HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU ZA 13

19 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka departmanlar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız. ALFA TUġ TAKII G I Q U W A D J N R V X B E H K O S Y C F L P T ALFA NUERĠK TUġ TAKII KODLARI KARAKTER KOD KARAKTER KOD KARAKTER KOD KARAKTER * BoĢluk! " 0 # * % & ' ( KOD KARAKTER ) * +, -. / KOD KARAKTER : ; < KOD KARAKTER = A B C D E F KOD KARAKTER G H I J K L N O P KOD KARAKTER Q R S T U V W X Y Z KOD KARAKTER a b c d KOD KARAKTER e f g h I j k l m n KOD KARAKTER o p q r s t u v w x KOD KARAKTER y z GERĠ SĠLE KALIN KOD Ú HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 14

20 DEPARTAN LĠNK PROGRAI Bu program, bir departmanı baģka bir departmana bağlamak için kullanılır. Böylece satıģ yaptığınız bir departmandan sonra ona bağlı olan diğer departmanları da otomatik olarak satmıģ olacaksınız. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa girebilmek için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Bağlanmasını istediğiniz departmanı yazınız Bağlamak istediğiniz departmanı giriniz Linki kaldırmak için departmanı kendisine linkleyiniz Üçüncü iģlemden sonrasını baģka departmanlar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız. HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 15

21 2-4. PLU PROGRALAA PLU DURU TABLOSU Bu program ile yukarıda gördüğünüz PLU durum tablosuna göre istediğiniz PLU ya ADRES PROGRA OPSĠYONU DEĞER = N1 PLU programlansın mı? EVET = 0 HAYIR = 1 N2 PLU Fiyat giriģi olsun mu? EVET = 0 HAYIR = 1 N3 PLU galon ayarı olsun mu? EVET = 1 HAYIR = 0 N4 PLU Stok olsun mu? EVET = 1 HAYIR = 0 N5 PLU ölçeklendirilsin mi? EVET = 1 HAYIR = 0 N6 PLU otomatik terazi olsun mu? EVET = 1 HAYIR = 0 N7 PLU Z raporundan sonra sayaçları sıfırlansın mı? N8 Otomatik dara olsun mu? 0-5 dilediğiniz programı yapabilirsiniz. Programlama yapmadan önce kasada Programlı olan PLU sayısını görmek isterseniz PG konumunda 20 ARA yapınız. PLU durum tablosu aģağıdaki gibi girilir; 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programı baģlatmak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Programlamak istediğiniz PLU numarasını girip PLU'ya basınız. EVET = 1 HAYIR = 0 1 PLU 4. Ayarlamak istediğiniz opsiyonlar için durum tablosuna bakınız ve aģağıdaki gibi programlayıp X/ZAAN tuģuna basınız. N1 N2 N3 N4 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka PLU'lar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız. N5 N6 NAKİT N7 N8 X ZAAN ZA HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 16

22 PLU FĠYAT PROGRAI anuel ve hazır olmak üzere 2 çeģit PLU satıģı vardır. PLU durum tablosuna göre N1=0 ise Hazır PLU, N1=1 ise anuel PLU satıģı olur. Hazır PLU satıģı yapmak için PLU fiyatı aģağıdaki gibi programlanmalıdır. Eğer PLU statu tablosunda ürünü oalrak programlarsanız, bu ürün burada programladığınız rakamla limitli olarak programlanacaktır. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Programlamak istediğiniz PLU numarasını yazıp PLU tuģuna basınız. 1 PLU 4. Son iki basmağı kuruģ olmak üzere en fazla yedi basamaklı olacak Ģekilde tutarı girip X/ZAAN tuģuna basınız. N1 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka PLU'lar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız. NAKİT N2 N PLU STOK PROGRAI N4 N5 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Programlamak istediğiniz PLU numarasını girip PLU tuģuna basınız. N6 N7 X ZAAN ZA 1 PLU 4. Son iki basamağı ondalık olmak üzere stok miktarını girin ve X/ZAAN tuģuna basınız X ZAAN 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka PLU'lar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız. ZA HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 17

23 * PLU lara stok atayabilmek için durum tablosuna göre N4=1 olmalıdır. Programladığınız stok miktarından yapmıģ olduğunuz satıģ miktarları düģer ve bu sayede PLU stok takibini, PLU raporu alarak sağlayabilirsiniz PLU TANILAA PROGRAI Tanımlama iģlemlerini iki türlü yapabilirsiniz. Ġsterseniz alfa tuģ takımıyla, isterseniz alfa nümerik kodlarıyla yapabilirsiniz. Ġstediğiniz tercihi sistem opsiyonlarından seçiniz. Seçmediğiniz takdirde otomatik olarak alfa tuģ takımı kullanılacaktır. Alfa nümerik kodlarını kullanabilmeniz için sistem opsiyonu 8 in durumunu 1 olarak ayarlamalısınız. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Programlamak istediğiniz PLU numarasınız girip PLU tuģuna basınız. 1 PLU 4. Tanımlamayı yapıp X/ZAAN tuģuna basınız. G I D A X ZAAN 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka PLU'lar için uygulayın yada tuģuna basıp programı ZA sonlandırınız PLU LARIN DEPARTANA BAĞLANASI Bu iģlem ile, PLU'nun rapor üzerinde hangi departmanda gözükeceğini belirlersiniz. PLU departman linklerini değiģtirebilmeniz için Z günlük raporu, Z dönem raporu ve PLU satıģ sıfırlama raporunu alınız. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Programlamak istediğiniz PLU numarasını yazıp PLU tuģuna basınız. 4 PLU HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 18

24 4. Bağlamak istediğiniz departman tuģuna basınız Üçüncü iģlemden sonrasını baģka PLU'lar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız PLU LARIN PLULARA BAĞLANASI Bu program, bir PLU yu baģka bir PLU ya bağlamak için kullanılır. Böylece satıģ yaptığınız bir PLU dan sonra ona bağlı olan PLU yu da otomatik olarak satmıģ olursunuz. Bu program aģağıdaki gibi yapılır; 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Bağlanmasını istediğiniz PLU numarasını yazarak PLU tuģuna basınız. 4 PLU 4. Bağlamak istediğiniz PLU numarasını yazarak PLU tuģuna basınız. 1 PLU PLU bağlantısını kaldırmak için 0 yazıp PLU tuģuna basınız. 0 PLU 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka PLU'lar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız. HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 19

25 PLU SĠLE PLU ları tek tek silme 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Silinmesini istediğiniz PLU numarasını yazızız ve PLU tuģuna basınız. 4 PLU 4. Ġki PLU arasındaki tüm PLU ları silmek için silmeye baģlanacak PLU numarasını yazıp PLU tuģuna basınız. Sonra silme iģleminin bitireceğiniz PLU numarasını yazınız ve silme tuģuna basınız. 4 PLU 16 PLU 5. X7ZAAN tuģuna basınız. X ZAAN 6. tuģuna basarak programı bitiriniz. ZA Tüm PLU ları silme 1. Kontrol anahtarını Z konumuna alınız 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız. 0 6 ARA 3. Yazar kasanızda bulunan bütün programlanmıģ PLU lar bu iģlemden sonra silinmiģ olacaktır. 20

26 2-5. SĠSTE OPSĠYON PROGRAI NOT: Kasanın ilk kurulum değerlerini sıfır olarak atadık. Bu otomatik değerdir çünkü Türkiye ye göre olan tüm ayarları sıfır olarak atadık. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız. 3 0 ARA 3. Opsiyon adresini girip X/zaman tuģuna basınız. 1 X ZAAN 4. Opsiyon seçeneğini yazıp ARA tuģuna basınız. ZA 0 ARA 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka opsiyonlar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız. NOT: Opsiyon tablosu arkadaki sayfadadır. 3 0 ARA X ZAAN ARA ZA SĠSTE OPSĠYON TABLOSU HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 21

27 ADRES SĠSTE OPSĠYON DEĞER 1 Alarm ötsün mü? EVET = 0 HAYIR = 1 2 Kasiyer açma metodu Direk açıģ = KASA NUARASI PROGRALAA Cihazınızı elektronik çoklayıcı ile kullanabilmeniz için cihazınıza bir kasa numarası vermek zorundasınız. Bunun için aģağıdaki iģlemi yapınız. Kodlu açıģ = 1 3 Kasiyer DeğiĢken = 1 Sürekli = 0 4 Kasa açık kalınca kaç saniye sonra alarm ötsün? (varsayılan 30 saniye) Para üstünü atlasın mı? EVET = 1 HAYIR = 0 6 Para üstünü verirken kasa açılsın mı? EVET = 0 HAYIR = 2 Oranlı fiyatları yapma EVET = 4 HAYIR = 0 Katlı departman satıģı için değer girilsin mi? EVET = 1 HAYIR = 0 Stok Kullanılan stok üstüne ekle Sayıcılar yenilensin 0 Katlı satıģlarda birden fazla basamak kullanılsın mı? 2 EVET = 4 HAYIR = 0 7 Bağlı ürünlerin fiyatı gözüksün mü? EVET = 0 HAYIR = 1 8 Stok sıfırken satıģ olsun mu? EVET = 0 HAYIR = 2 Alfa TuĢ Takımı Kullanılsın mı? EVET = 0 HAYIR = 1 Kasa açınca alarm ötsün mü? EVET = 0 HAYIR = 2 9 Tartılı barkod kullanılsın mı? EVET = 1 HAYIR = ARA Kasa No X ZAAN ZA 2-7. YAZICI OPSĠYON PROGRAI HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 22

28 NOT: Tüm ayarlar otomatik olarak sıfır atanır. DeğiĢtirmek için sonraki sayfadaki yazıcı opsiyon tablosuna bakınız. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız. 4 0 ARA 3. Opsiyon adresini girerek X/ZAAN tuģuna basınız. 1 X ZAAN 4. Opsiyon seçeneğini yazarak ARA tuģuna basınız. ZA 0 ARA 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka opsiyonlar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız. 4 0 ARA X ZAAN YAZICI OPSĠYON TABLOSU ZA ARA ADRES YAZICI OPSĠYONLARI DEĞER = TOP 1 ali raporda sıfır olanları göster EVET = 0 HAYIR = 1 7 FiĢte mesaj yazılsın mı? EVET = 0 HAYIR = 1 8 PLU kodları fiģ üzerine yazılsın mı? EVET = 1 HAYIR = FONKSĠYON TUġU TANILAA HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 23

29 Bu program ile yazar kasanızda kullanılan fonksiyonları tanımlayabilir, isimlerini değiģtirebilirsiniz. Bu sayede, bu fonksiyonlar kullanıldığında fiģte gözükmesini istediğiniz isimleri atayabilirsiniz. Bu program aģağıdaki gibi yapılabilir; 1. Kontrol anahtarını P konumun alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız. 8 0 ARA 3. Yapmak istediğiniz tanımlamayı giriniz ve sırasıyla X/ZAAN ve fonksiyon tuģlarına basınız. U S D X ZAAN 4. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka fonksiyonlar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırın. ZA DÖVİZ 2-9. FONKSĠYON FĠYAT PROGRAI Bu program ile fonksiyonlara hazır bir fiyat atarsınız ve bu tuģlara basıldığında direkt olarak fiģe bu değerler iģler. Bu program aģağıdaki gibi yapılır; 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız. 9 0 ARA 3. Fiyatı yazınız ve fonksiyon tuģuna basınız ARA 4. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka opsiyonlar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırın BAZI FONKSĠYONLARIN PROGRALANASI HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 24

30 Bu bölümde yazar kasada kullanılan bazı fonksiyonların programlanması vardır TUġU PROGRAI 7 0 ARA N KREDĠ TUġU PROGRAI ADRES OPSĠYON DEĞER = N1 ÖDEE OLSUN U? EVET : 0 HAYIR : 1 ADRES OPSĠYON DEĞER = N1 KREDĠLĠ ÖDEE OLSUN U? EVET : 0 HAYIR : ARA N ÇEK TUġU PROGRAI KREDĠ 7 0 ARA ADRES OPSĠYON DEĞER = N1 ÇEK ÖDEE OLSUN U? EVET : 0 HAYIR : 1, ÇEK ve KREDĠ fonksiyonlarının programlanmasında, N1=0 olursa bu tuģlar kullanılır. Aksi halde N1=1 olursa, bu fonksiyonlar satıģ için kullanılamaz DÖVĠZ KURU PROGRAI Bu program ile DÖVĠZ kuru programlanır. Bu modelde 4 adet döviz kuru programlayabilirsiniz. Bunun için her döviz kurunun bir numarası bulunmaktadır; Döviz1 : USD Döviz2 : EUR Döviz3 : GBP Döviz4 : CHF N1 ÇEK Bu program aģağıdaki gibi yapılır.; HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 25

31 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız. 9 0 ARA 3. Sondan ikinci basamağı ondalık basamak sayısını, son basamağı ise döviz numarasını belirtecek Ģekilde, en fazla yedi basamaklı olarak döviz kuru giriniz. 4. DÖVĠZ tuģuna basınız. 5. Programı bitirmek için tuģuna basınız. Örneğin USD 1,48 YTL, EUR 1,84 YTL, GBP 2,66 YTL, CHF 1,88 YTL olsun; 9 0 ARA DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ ÇEKECE AÇA TUġU PROGRAI HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 26

32 7 0 ARA N1 ÇEK. AÇAÇ. Bu programda çekmece açma tuģunun kullanılıp kullanılmayacağı belirlenir. ADRES OPSĠYON DEĞER = ÇEKECE AÇA OLSUN U? EVET : 0 N1 HAYIR : 1 ÇEKEÇE AÇILDI ESAJI FĠġE EVET : 0 YAZILSIN? HAYIR : KASĠYER PROGRAI KASĠYER ġġfresġ Bu program ile kasayı kullanan kasiyerlere Ģifre atayabilirsiniz. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Kasiyer numarasını giriniz (1-10) ve X/ZAAN tuģuna basınız. 1 X ZAAN 4. Altı basamaklı Ģifreyi girip ARA tuģuna basınız. ZA ARA 5. Üçüncü iģlemden sonrasını diğer kasiyerler için uygulayın veya programı sonlandırmak için tuģuna basın. Kasiyerleri Ģifreli kullanmak için sistem opsiyonu 2 yi 1 olarak ayarlamalısınız ÖDEE ALA ĠZNĠ Bu program ile yazar kasayı kullanan ilgili kasiyerin ödeme alıp alamayacağını belirlersiniz. ADRES OPSĠYON DEĞER = 1. K N1 KASĠYER ÖDEE ALSIN I? EVET : 0 o HAYIR : 1 1. K HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 27

33 ontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Kasiyer numarasını girip X/ZAAN tuģuna basınız. 1 X ZAAN 4. Seçeneği giriniz ve ara toplam tuģuna basınız. N1 ZA ARA 5. Üçüncü iģlemden sonrasını diğer kasiyerler için uygulayın veya programı sonlandırmak için tuģuna basın KASĠYER TANILAA ROGRAI Tanımlama iģlemlerini iki türlü yapabilirsiniz. Ġsterseniz alfa tuģ takımıyla, isterseniz alfa nümerik kodlarıyla yapabilirsiniz. Ġstediğiniz tercihi sistem opsiyonlarından seçiniz. Seçmediğiniz takdirde otomatik olarak alfa tuģ takımı kullanılacaktır. Alfa nümerik kodlarını kullanabilmeniz için sistem opsiyonu 8 i durumunu 1 olarak ayarlamalısınız. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Kasiyer numarasını girip X/ZAAN tuģuna basınız 1 X ZAAN 4. Tanımlamayı yapınız ve ARA tuģuna basınız ZA K A S I Y E R 1 ARA 5. Üçüncü iģlemden sonrasını diğer kasiyerler için uygulayın veya programı sonlandırmak için tuģuna basın HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 28

34 2-12. FĠġ BĠLGĠLERĠNĠN GĠRĠLESĠ FĠRA BĠLGĠLERĠNĠN GĠRĠLESĠ Firma bilgileri fiģin üst kısmında gösterilir. Bunun için bu modelde altı satır vardır ve her satıra 24 karakter yazabilirsiniz. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Bilgi girmek istediğiniz satırı yazınız ve X/ZAAN tuģuna basınız. X X ZAAN X ESAJ SATIRI ZA 1 1. ESAJ SATIRI 2 2. ESAJ SATIRI 3 3. ESAJ SATIRI 4 4. ESAJ SATIRI 5 5. ESAJ SATIRI 6 6. ESAJ SATIRI 4. Bilgiyi yazıp ARA tuģuna basınız. ARA Bunun için aģağıdaki örneği yapalım. Alfa numerik kodlarını kullanalım. Bunun için sistem opsiyonu 8 i 1 olarak ayarlayalım. 1. Satır ĠPER ELEKTRĠK A.ġ. 2. Satır OsmanpaĢa Cd. No:35 3. Satır GÜNEġLĠ/ĠSTANBUL 4. Satır TEL: (0212) HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 29

ER-420TB KULLANMA KILAVUZU

ER-420TB KULLANMA KILAVUZU ER-420TB KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz ve gerekli işlemleri kolayca yapabilmeniz için size gerekli bilgileri vermektedir. Yazar kasanızı çalıştırmadan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa

Kullanım Kılavuzu BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa 1 Facit ER-495T HUGIN ER-425TX Kullanım Kullanım Kılavuzu BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa 1 ÖNSÖZ Bu kullanım

Detaylı

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa Hugin ALPHA Alpha ER-425TX ER-350N BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Bilgisayar

Detaylı

Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu

Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu Mali Onaylı Yazarkasa ÖNSÖZ HUGIN MICRO PLUS model yazarkasamızı seçtiğiniz içi teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz ve gerekli iģlemleri

Detaylı

Mali Onaylı Yazarkasa

Mali Onaylı Yazarkasa Mali Onaylı Yazarkasa ÖNSÖZ HUGIN MICRO PLUS model yazarkasamızı seçtiğiniz içi teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz ve gerekli iģlemleri kolayca yapabilmeniz için

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Mali Onaylı Yazarkasa

Kullanım Kılavuzu. Mali Onaylı Yazarkasa Hugin Alpha Hugin ER-425TX ER-201 Kullanım Kılavuzu Mali Onaylı Yazarkasa 1 ÖNSÖZ Bu kullanım kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz için size gerekli bilgileri vermektedir. Yazarkasanızı çalıştırmadan

Detaylı

BEKO 200 TR. Elektronik Kayıt Ünitesi 173200 satır bilgiyi kaydedebilmektedir.

BEKO 200 TR. Elektronik Kayıt Ünitesi 173200 satır bilgiyi kaydedebilmektedir. 200 TR BEKO 200 TR Elektronik Kayıt Ünitesi 173200 satır bilgiyi kaydedebilmektedir. : 2 satır : 2 satır : 60 mw beklemede, 18W maksimum : 165 mm (Y) x 240 mm (G) x 280 mm (D) (çekmece dahil) : 3,15

Detaylı

Yeni Nesil Masaüstü Yazar Kasa Profilo YK-PS300 KOLAY KULLANIM KILAVUZU

Yeni Nesil Masaüstü Yazar Kasa Profilo YK-PS300 KOLAY KULLANIM KILAVUZU Yeni Nesil Masaüstü Yazar Kasa Profilo YK-PS300 KOLAY KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. CİHAZ TANITIMI... 4 1.1. Cihazı Açma... 5 1.2. Cihazı Kapatma... 5 1.3. Menü... 5 1.4. Şifreler... 6 1.5. Kağıt Rulosu...

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör. Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC.

Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör. Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC. Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC. ĠĢlevler 1. 4-20mA (1KΩ yük,24v Destek voltajı) 2. 0-100.00mV,0-1000V,0-12.000V 3. K, J,E, T Termokupl ( C ve F) 4. Frekans 1-62500 Hz

Detaylı

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1 TUŞLAR: START : Program çalıştırmak için kullanılır. STOP: Çalışmakta olan programı sonlandırmak için kullanılır. Stop tuşuna 1 kez basıldığında program

Detaylı

PROFİLO YK-PS300 YENİ NESİL YAZAR KASA

PROFİLO YK-PS300 YENİ NESİL YAZAR KASA PROFİLO YK-PS300 YENİ NESİL YAZAR KASA TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Cihazınızı kullanmadan önce bu rehberi dikkatlice okuyunuz ve ileride kullanabilmek için saklayınız ÖNSÖZ Bu kullanma kılavuzunda,

Detaylı

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU AGRİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU EKİM 2014 AKHİSAR 1 ) Kuluçka Makinesi Sürüm 14.04 ın Temel Özellikleri 1. Gelişim makineleri 115200,57600,38400,19200,9600

Detaylı

Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz

Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz ÖNSÖZ HUGIN SPEEDY model cihazımızı seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz için size gerekli bilgileri vermektedir.

Detaylı

AYBEY ELEKTRONİK. MFS Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:3

AYBEY ELEKTRONİK. MFS Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:3 AYBEY ELEKTRONİK MFS Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU MFS GÜVENLİK SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU SÜRÜM : 1.3 AYBEY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. Fabrika : Merkez Mah. Güney Yanyol Cad. No:17 B/1 Orhanlı-Tuzla-İstanbul

Detaylı

OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU

OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU Cihazınızı kullanmadan önce bu rehberi dikkatlice okuyunuz ve ileride kullanabilmek için saklayınız. ÖNSÖZ Bu rehberde, yazar kasanızın genel tanımlamaları yanında

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. JM-110LRE SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda yardımcı

Detaylı

E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu

E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Sensör Bağlantı Şekilleri 3. Sensör Tipi Seçimi 4. Kontrol Metodunun PID Olarak Ayarlanması 5. Auto-Tuning Yapılması 6. Alarm Tipinin Değiştirilmesi

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ 3 Kg - 6 Kg - 15 Kg - 30 Kg DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Oto Sanayi Sitesi, Menderes cad. No : 19 4. Levent / İstanbul Tel : 0212-283 37 15

Detaylı

Hugin POS-ER 5200 Kullanım Kılavuzu

Hugin POS-ER 5200 Kullanım Kılavuzu Hugin POSER 5200 Kullanım Kılavuzu Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz ÖNSÖZ Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz ve gerekli işlemleri kolayca yapabilmeniz için size gerekli

Detaylı

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK Doküman Kodu : MST005 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ BANKA HESAP TANIMI Genel Sekmesi Diğer Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Banka Hesap

Detaylı

AKZİL KULLANIM KILAVUZU

AKZİL KULLANIM KILAVUZU AKZİL KULLANIM KILAVUZU NOT: CİHAZIMIZI YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLER KARIŞTIRMASIN DİYE MENÜYE GİRİŞ PROGRAMI İÇİN (mecazi anlamda) BİR ŞİFRE KOYDUK. BÜTÜN MODELLERİMİZDE AYNI KULLANIM KILAVUZU GEÇERLİDİR.

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

Hugin POS ER-5200 Kullanım Kılavuzu

Hugin POS ER-5200 Kullanım Kılavuzu Hugin POS ER5200 Kullanım Kılavuzu Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz 772008 ÖNSÖZ Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz ve gerekli işlemleri kolayca yapabilmeniz için size

Detaylı

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU 1.Malzeme Listesi TuĢtakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

LP-1. Elektronik Barkodlu Sistem Terazisi - 1 -

LP-1. Elektronik Barkodlu Sistem Terazisi - 1 - LP-1 Elektronik Barkodlu Sistem Terazisi - 1 - İÇİNDEKİLER I. TERAZİLERİN KURULMASI VE MONTAJI...3 II. RULONUN TAKILMASI...3 III. PROGRAMLAMA...4 A. GENEL BİLGİLERİN PROGRAMLANMASI...4 1. Tarihin Programlanması...4

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR

AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR Altyapı kablolamasında CAT5 kablo alt yapısı kullanılır. Dış cephe ölçüsü 390 x 140 mm dir. Arka kasa ölçüsü 350 x 120 x 48 mm dir Daire numaraları, 2 haneli,

Detaylı

Vx 675 ECR. Kullanım Kılavuzu

Vx 675 ECR. Kullanım Kılavuzu Vx 675 ECR Kullanım Kılavuzu ÖNSÖZ VeriFone Vx 675 ECR model cihazımızı seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz için size gerekli bilgileri vermektedir.

Detaylı

AKS SOFT V4.0 KULLANMA KILAVUZU. Geçiş Kontrol Yönetimi Personel Tanımlama Geçiş Kontrol Raporları Ziyaretçi Yönetimi

AKS SOFT V4.0 KULLANMA KILAVUZU. Geçiş Kontrol Yönetimi Personel Tanımlama Geçiş Kontrol Raporları Ziyaretçi Yönetimi AKS SOFT V4.0 KULLANMA KILAVUZU Geçiş Kontrol Yönetimi Personel Tanımlama Geçiş Kontrol Raporları Ziyaretçi Yönetimi Masaüstünde AKS SOFT V4.0 kısa yolu oluşur. Bu kısa yol kullanılarak program çalıştırılır.

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

: WEST SOUND : TKS 207 R (RACK TİPİ) WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI:

: WEST SOUND : TKS 207 R (RACK TİPİ) WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: MARKA : WEST SOUND MODEL : TKS 207 R (RACK TİPİ) ÜRÜN CİNSİ : PROGRAMLI OKUL SAATİ WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: Okullar, Dershaneler, Fabrikalar, Halı sahalar vb. alanlarda

Detaylı

SM 100 Terazi Ayarları. Digi SM 100. SM 100 Terazi Ayarları

SM 100 Terazi Ayarları. Digi SM 100. SM 100 Terazi Ayarları Digi SM 100 SM 100 Terazi Ayarları Digi SM 100 Terazi Ayarları Teraziyi ayarlamaya başlamak için öncelikle X S Z ENTER Raporlar Program Ayarlar FONKSIYON Bölümlerine geçiş yapabilmemiz gerekmektedir. Bunun

Detaylı

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK BİLGİLERİ Stok Kodu: Stokları takip etmek için kullanılan koddur, tüm stoklarda farklı olmak zorundadır.

Detaylı

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı

Detaylı

ART S602W Standalone Kart Okuyucu

ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com

Detaylı

AYBEY ELEKTRONİK. MFS Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:3

AYBEY ELEKTRONİK. MFS Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:3 AYBEY ELEKTRONİK MFS Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU MFS GÜVENLİK SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU SÜRÜM : 1.3 AYBEY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. Fabrika : Merkez Mah. Güney Yanyol Cad. No:17 B/1 Orhanlı-Tuzla-İstanbul

Detaylı

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com pazarlama@artelektronik.com

Detaylı

SAVEL Gas Alarm Sistemleri

SAVEL Gas Alarm Sistemleri SAVEL Gas Alarm Sistemleri 1 GAS2000+ DEDEKTÖR KONTROL SİSTEMİ GAS2000+ Dedektör Kontrol Sistemi maksimum 30 Adet dedektörün bağlanabileceği ve durumlarının görülebileceği alarm sistemidir. Sistem 320x240

Detaylı

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır.

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır. Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan

Detaylı

BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK

BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Genel Bilgi... 3 2. Program Ayarlarının ve Cihaz Bağlantısının

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

BARKODLU SİSTEM TERAZİLERİ

BARKODLU SİSTEM TERAZİLERİ BARKODLU SİSTEM TERAZİLERİ KULLANMA KLAVUZU MODEL : NETS KAPASİTE : 6-15 30 Kg. - 1 - ÖNSÖZ : ÖNSÖZ : DENSİ marka teraziyi tercih etmiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Terazinizin kaite, seçkin özellikler

Detaylı

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir.

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir. 18 Kasım 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile ĐNTER-POS CĐHAZI ARASINDA VERĐ TRANSFERĐ Süpermarket, benzin istasyonu shop/market ve çeşitli

Detaylı

Zilabs VoIP uygulaması için ADSL Ayarları

Zilabs VoIP uygulaması için ADSL Ayarları Zilabs VoIP uygulaması için ADSL Ayarları VoIP üzerinden santralinize çağrıların gelebilmesi için yapılması gereken iki temel aşama vardır: Statik IP adresine sahip olmak ve ADSL modeminizde port yönlendirmesi

Detaylı

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI:

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI: , Teperes KULLANIM PROGRAMI ÇALIŞTIRMAK: Programı çalıştırmak için masa üstündeki, Teperes Sale simgesine çift tıklayınız. Açılan pencerede işlem yapılacak P.O.S u ( point tof sale) seçiniz ve satış görünümüne

Detaylı

AYBEY ELEKTRONİK MFR/PSI Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:4

AYBEY ELEKTRONİK MFR/PSI Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:4 AYBEY ELEKTRONİK MFR/PSI Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU MFR/PSI GÜVENLİK SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU SÜRÜM : 1.4 AYBEY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. Orhanlı Mah. Katip Çelebi Cad. No:17/B Tuzla-İstanbul / Türkiye

Detaylı

HIZLI KULLANMA KLAVUZU

HIZLI KULLANMA KLAVUZU HIZLI KULLANMA KLAVUZU 7, 10 MODELLER : HOMEPRO vivimat PRO3 HOMEPRO vivimat COMFORT HOMEPRO vivimat PRIME HOMEPRO vivimat LITE SİSTEME GİRİŞ / LOGIN Ev içerisinden kullanmak için (LAN) iç IP kutusuna

Detaylı

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz.

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz. LABORATUAR MODÜLÜ GENEL İŞLEYİŞ Meddata laboratuar modülünde hastalarınızı dosya numarasıyla onaylı işlemleri id numarasıyla kolaylıkla erişebilirsiniz. Bunun için ilgili alanlara numaraları girip enter

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK Çözüm Bilgisayar Çözüm SIRAMATİK Çözüm Sıra Sistemi Amaç : Hastanelerde çeşitli birimlerde oluşan hasta sıralarının (poliklinik müracaat, poliklinik hasta kabul, ssk eczane vb.) bankolar önünden uzaklaştırılarak,

Detaylı

Karakteritlik kodu ZT ile başlamalıdır. Devamı ise Tanımdaki her Kelimenin ilk Harfi alınır.

Karakteritlik kodu ZT ile başlamalıdır. Devamı ise Tanımdaki her Kelimenin ilk Harfi alınır. KARAKTERİSLİK TANIMLAMA Ekran Kodu : CT04 Karakteristlik Yönetimi CT04 Ekranına Girildiğinde karşımıza gelen ekranda Karakteristlik : Tanımlanacak Karakteristliğin kodunun girileceği alandır. DeğiĢiklik

Detaylı

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU BÖLÜM 1: ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Bu Q-P 50 B okuyucu özellikle, akıllı binalar, yerleşim alanlarındaki toplu geçişlerde, ofislerin binaların, fabrika girişlerinin kontrolü için dizayn

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB SERİ ÇÖZÜMLER Seri çözümler, orta ve büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemlerdir. Bu aletle, kontrol ve kumanda cihazlarına valfların bağlantı maliyetlerinin azalmasını hatta neredeyse tamamen yok

Detaylı

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi Yusuf Noyan AYDIN Aydın Dış Ticaret Altınkum Mahallesi 430 Sokak No:2/4 Konyaaltı ANTALYA Telefon : + 90 242 229 96 50 www.aypro.com info@aypro.com CG - G5 GSM Modüllü Alarm Sistemi GSM / SMS / RFID Alarm

Detaylı

YK-568 ACCESS KONTROL CİHAZI

YK-568 ACCESS KONTROL CİHAZI ZKSOFTWARE YK 568 ACCESS WWW.ZKSOFTWARE.COM.TR YK-568 ACCESS KONTROL CİHAZI KULLANIM KİTAPÇIĞI ZKSoftware The Advenced Biometric Solutions Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. Adres : Perpa Ticaret Merkez

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri Stok Modülü leştirme İşlemleri 1- Stok girişlerinin(tesellüm/faturalar) muhasebeleştirilmesi Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.

Detaylı

1.5. Başvuru formundaki bilgileri aşağıdaki şekilde doldurunuz. Kart Okuyucu Tipi: Mini Kart Okuyucu Sertifika Süresi: 3 Yıl

1.5. Başvuru formundaki bilgileri aşağıdaki şekilde doldurunuz. Kart Okuyucu Tipi: Mini Kart Okuyucu Sertifika Süresi: 3 Yıl 1. E-imza bulunmayan personelin e-imza alması gerekmektedir. 1.1. https://portal.kamusm.gov.tr/bp/ws.go internet adresine giriniz. 1.2.Girdiğiniz internet sayfasında Nitelikli Elektronik Sertifika Başvurusu

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz.

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz. CARİ HESAP ANALİSTİ Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır. Bu form sayesinde bir müşteri temsilcisi ilgili cari hesabı hiç

Detaylı

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel 1. Portala Giriş Masraf beyanı portalına girmek için http://www.agmasraf.com adresine girilir. Sistem sizi tanıyarak girişi gerçekleştirir, şifre sorması durumunda Kullanıcı adı kısmına; sicil numarası,

Detaylı

B2Y MİNİ-YAZICI'LI KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

B2Y MİNİ-YAZICI'LI KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU Sürüm 1.0 ERTE Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres Sakarya Cad. 142/A Balçova İZMİR TÜRKİYE Telefon +90 232 259 7400 Faks +90 232 259 3960 E-posta Web sitesi bilgi@erte.com.tr

Detaylı

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu EVERTECH EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu Uyarılar ve Ana Fonksiyonlar Güç Kaynağı DC12V güç kaynağı kullanılabilir.cihazı bağlamadan önce şehir elektrik şebekenizin

Detaylı

OLIVETTI OL-7000 PC YAZILIMI KULLANMA KILAVUZU

OLIVETTI OL-7000 PC YAZILIMI KULLANMA KILAVUZU OLIVETTI OL-7000 PC YAZILIMI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. DOSYA... 3 1.1. PLU... 3 1.2. PLU TUŞU... 5 1.3. TERAZİ PLU TUŞU... 6 1.4. KISIM... 7 1.5. PARAMETRE AYARLARI... 8 1.6. KDV ORANI... 9 2. RAPOR...

Detaylı

MATRIX 6/816. Kontrol Paneli ve İKON Tuş Takımı Yazılım Versiyon 1.34 PROGRAMLAMA KILAVUZU RINS597-8

MATRIX 6/816. Kontrol Paneli ve İKON Tuş Takımı Yazılım Versiyon 1.34 PROGRAMLAMA KILAVUZU RINS597-8 MATRIX 6/816 Kontrol Paneli ve İKON Tuş Takımı Yazılım Versiyon 1.34 PROGRAMLAMA KILAVUZU RINS597-8 ĠÇERĠK Matrix 6 / 816 Programlama Kılavuzu ĠÇERĠK... I 1. PROGRAMLAMA KONUMUNA GĠRĠġ /ÇIKIġ VE PROGRAMLAYICI

Detaylı

GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0

GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0 GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0 1 1. TUŞLAR : YUKARI/AŞAĞI TUŞLARI: Cihaza yeni değer girişi bu tuşlar ile yapılır. SICAKLIK AYARI: Kazan sıcaklık set değeri bu tuş ile

Detaylı

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu Murat YALÇINSOY Ayhan UYSAL www.sysmond.com.tr [30.11.2012] Revizyon No: 0 İçindekiler SYSPCPOS KURULUM KLAVUZU... 3 SysPCPOS Ayarları... 3 SysMOND Ayarları ve Tanımlamaları...

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU DCB-I KRAMER KAPI KONTROL KARTI. Lifkon Elektrik Elektronik DCB-I. D.No: 005 - D.Ver: 104-27.04.2015 - www.lifkon.

KULLANIM KLAVUZU DCB-I KRAMER KAPI KONTROL KARTI. Lifkon Elektrik Elektronik DCB-I. D.No: 005 - D.Ver: 104-27.04.2015 - www.lifkon. KRAMER KAPI KONTROL KARTI KULLANIM KLAVUZU Bütün Hakları Saklıdır. 1 / 11 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 TEKNĠK ÖZELLĠKLER... 4 BAĞLANTI ġemasi... 5 KART ÇALIġMA MODLARI... 6 MENÜ... 7 KAPI HAREKETLERĠ... 10 MONTAJ...

Detaylı

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Runner 4-8 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Her türlü sorun ve sorularınız için teknik@alarmdestek.com adresine mail atınız. Satış ve pazarlama için lütfen 0532 605 13 45 numaralı telefon ile irtibata geçin

Detaylı

EWD8989 KULLANIM KILAVUZU

EWD8989 KULLANIM KILAVUZU EWD8989 KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ 1: Saatte kullanılacak kart, Mikro Sim olmalıdır. ÖNEMLİ2: Mikro Sim kartın PIN kodu bir telefon yardımıyla kaldırıldıktan sonra saate takılmalı. Uygulamayı Akıllı Telefonunuza

Detaylı

Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1.

Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1. Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1.03) PowerWave - 4 4 Bölgeli Kontrol Paneli Kullanım Kitapçığı

Detaylı

DİKKAT!!! CİHAZ ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER SERVİS TARAFINDAN YAPILMALIDIR. AC 3000 KULLANIM KILAVUZU1.doc

DİKKAT!!! CİHAZ ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER SERVİS TARAFINDAN YAPILMALIDIR. AC 3000 KULLANIM KILAVUZU1.doc AC 3 KULLANIM KILAVUZU.doc BARKOD YAZICI TERAZİ AC-3/3E/3B KULLANIM KILAVUZU DİKKAT!!! CİHAZ ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER SERVİS TARAFINDAN YAPILMALIDIR. BATU MÜMESSİLLİK TİCARET LTD. ŞTİ. MERKEZ CAMİ SOK.

Detaylı

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008 Kullanım Kitapçığı KIT FW8 8 Bölgeli Kontrol Paneli [PROGRAM] tuşuna basıp MASTER Kod girilir ve [ENTER] tuşuna basılır. [Program] göstergesi yanarak kullanıcının programa girdiği belirtilir. Program moduna

Detaylı

DİKON KULLANMA KILAVUZU

DİKON KULLANMA KILAVUZU DİKON KULLANMA KILAVUZU Cihaz, kontör ve dialer özelliklerini bir arada bulundurur, dialer fonksiyonu devre dışı ( by-pass) bırakılabilir. Besleme ünitesi, Kontör cihazı, Eksay Cihazı ( opsiyonel ) ve

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1.TUŞ LED TAKIMI 6 zil (chime) özelliği aktif zil özelliği aktif olmasın * FONKSIYON TUŞLARI: (STAY KURMADA DEVREDE) VESCO-R 510 KULLANICI KILAVUZU LED 8 hızlı algılama (50ms) yavaş algılama (300ms) *

Detaylı

Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında. Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu. Cihazın Yapısı. 1 Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında

Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında. Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu. Cihazın Yapısı. 1 Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında 1 Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında Bu kılavuz Trimble DiNi Elektronik Nivo yu hızlı ve etkin bir şekilde kullanabilmek için hazırlanmıştır. Daha detaylı destek

Detaylı

PRC100 BANT KANTARI CĐHAZININ ÖNDEN GÖRÜNÜMÜ

PRC100 BANT KANTARI CĐHAZININ ÖNDEN GÖRÜNÜMÜ PRC100 BANT KANTARI CĐHAZI KULLANIM KILAVUZU PRC100 BANT KANTARI cihazı endüstriyel ortamlarda kantar bantlarının izlenmesi ve kontrolü amacı için tasarlanmıştır. Yüksek hassasiyetlidir. Bant üzerinden

Detaylı

TARIM POS KULLANIM KILAVUZU

TARIM POS KULLANIM KILAVUZU TARIM POS KULLANIM KILAVUZU 444 0 724 vakifbankpos.com.tr 1. CİHAZA RULO TAKILMASI Cihazın üst kısmında rulo takılan bölümdeki kapak, tırnak yukarı doğru kaldırılarak açılır. Rulo kağıdının bir kısmı cihazın

Detaylı

PİLSAY KULLANMA KILAVUZU

PİLSAY KULLANMA KILAVUZU PİLSAY KULLANMA KILAVUZU V:1.0 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Cihazın Genel Özellikleri... 3 Çağrıların Ücretlendirilmesi... 4 Sayaçların Takibi ve Silinmesi... 5 Aranan Numaraların Takibi... 6 Program Moduna Girme...

Detaylı

HUGIN POS Ofis Kullanım Hugin Ofis Yönetim Yazılımı Kullanı Kılavuzu m Kılavuzu 1

HUGIN POS Ofis Kullanım Hugin Ofis Yönetim Yazılımı Kullanı Kılavuzu m Kılavuzu 1 Hugin HUGIN Ofis POS Yönetim Ofis Kullanım Yazılımı Kullanım Kılavuzu 1 İçindekiler İçindekiler... 1 1. HUGIN OFİS... 2 1-1. Hugin Ofis Yönetim Hakkında... 2 1-2. Açılış Menüsü... 3 1-3. Ayarlar Menüsü...

Detaylı

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili

Detaylı

bayi.obaperdesan.com.tr Kullanıcı Dokumanı

bayi.obaperdesan.com.tr Kullanıcı Dokumanı bayi.obaperdesan.com.tr Kullanıcı Dokumanı Bayi siparişlerinin giriş ve ekstre takibini yapmak üzere geliştirdiğimiz web sitemiz bayi.obaperdesan.com.tr nin kullanımı bu dokumanda açıklanmıştır. Siteye

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

Cost Modülü Ay sonu İşlemleri

Cost Modülü Ay sonu İşlemleri Cost Modülü Ay sonu İşlemleri - Stokta devir işlemi yapıldığında, devir tarihinden önceki dönemlere işlem yapılamadığından ve modüller arası tam entegrasyon olduğundan, stok ve cost programından da sağlıklı

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU A- OKUL MUTEMETLERİ (Mutemet Yardımcısı Olarak Sisteme Tanımlanan Kullanıcılar) TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1- SİSTEME GİRİŞ: Sisteme girebilmek

Detaylı

Vakitmatik Kullanma Kılavuzu

Vakitmatik Kullanma Kılavuzu Vakitmatik Kullanma Kılavuzu İÇİNDEKİLER Sayfa No 1- Cihaz Vakit Ayarlama.....3 2- Tarih-Saat- Gün Ayarı.4 3- İl Plaka Ayarı. 6 4- Yaz Saati Ayarı..7 5- İl Merkezlerine Göre Vakit Farkı..8 6- Yurtdışı

Detaylı

Içindekiler. Başlamadan Önce. Genel Bakim Talimatlar

Içindekiler. Başlamadan Önce. Genel Bakim Talimatlar Içindekiler Başlamadan Önce...P.37 Genel Bakim Talimatlar...P.37 Ondalik Noktasi Seçim Şalteri...P.38 Yuvarlama Şalteri...P.38 Sayaç Şalteri...P.38 Genel Toplam / Vergi Orani Giriş Şalteri...P.39 Anahtarι

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1 ML TFT 5 Genel Özellikleri... 3 2 Arayüz... 3 2.1 Arayüz Hakkında... 3 2.2 Cihaz Haberleşmesi... 4 2.3 Kat Görselleri ve Ok Tipi Seçenekleri... 4 2.4 Tema

Detaylı

TOROS MENKUL KIYMETLER KUR RİSKİ ASİSTANI KULLANIM KILAVUZU

TOROS MENKUL KIYMETLER KUR RİSKİ ASİSTANI KULLANIM KILAVUZU TOROS MENKUL KIYMETLER KUR RİSKİ ASİSTANI KULLANIM KILAVUZU ÜÇ ADIMDA KUR RİSKİNDEN KORUNMA 1) Yapacağınız ticari işlemle ilgili bazı bilgileri girip kaydediniz. 2) Hesapla tuşuna basınız. 3) Raporda belirtilen

Detaylı

EFT-POS ÖZELLİKLİ MALİ YAZAR KASA CİHAZ EŞLEŞTİRME İŞLEM AKIŞLARI

EFT-POS ÖZELLİKLİ MALİ YAZAR KASA CİHAZ EŞLEŞTİRME İŞLEM AKIŞLARI EFT-POS ÖZELLİKLİ MALİ YAZAR KASA CİHAZ EŞLEŞTİRME İŞLEM AKIŞLARI 1 s 1 EFT-POS özellikli mali yazarkasa kasiyer girişi gerekiyor ekranında iken KASİYER KASİYER GİRİŞİ GEREKİYOR Gelen ekranda kasiyer girişi

Detaylı

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı