Kullanım Kılavuzu BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım Kılavuzu BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa"

Transkript

1 Hugin ALPHA Alpha ER-425TX ER-350N Kullanım Kılavuzu BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTE OLAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVALI İLETİŞİ YAPAAKTADIR. ali Onaylı Yazarkasa 1

2 ÖNSÖZ Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz ve gerekli iģlemleri kolayca yapabilmeniz için size gerekli bilgileri vermektedir. Yazarkasanızı çalıģtırmadan önce mutlaka bu kullanma kılavuzunu okuyunuz ve daima kolayca ulaģabileceğiniz bir yerde muhafaza ediniz. UYARILAR Bu cihaz aliye Bakanlığının Ö.K. cihazlar ile ilgili 52 nolu tebliğine uygun olarak üretilmiģtir sayılı kanun uyarınca, ödeme kaydedici cihazların yetkili servis elemanları dıģında açılması, tamir edilmesi ve benzeri iģlemlerin yapılması kesinlikle yasaktır. Arızalanan yazarkasanız için yetkili bir servis elemanını çağırdığınızda, mutlaka gelen kiģiden servis tanıtma kartını isteyiniz. Yazarkasanızı bağladığınız Ģebeke geriliminde baģka bir cihazın bağlı olmamasına özen gösteriniz. Yazarkasa çalıģır konumda iken fiģini prizden çekip takmamaya özen gösteriniz. Yazarkasanızı sadece temiz, yumuģak ve tüylü olmayan bir bezle temizleyiniz. Herhangi bir kimyasal (alkol, tiner v.b) madde kullanmayınız. Yazarkasanızı ıslak, rutubetli yada ani ısı değiģimlerinden etkilenmeyeceği düzgün bir yere koyunuz. HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU i

3 ĠÇĠNDEKĠLER 1. Özellikler ER-425TX Hakkında Kutunun Açılması ve Ġçindekiler Kağıdın YerleĢtirilmesi Temel Özellikler Standart Donanım Opsiyonel Donanım Yazılım Özellikleri TuĢ Takımı Gösterge Hata esajları Kontrol Kilidi Kontrol Anahtarı Konumları 8 2. Programlama Saat ve Tarih Ayarı KDV Oranlarının Programlanması Departman Programı Departman Durum Programı Departman Fiyat Programı Departman Tanımlama Departman Link Programı PLU Programlama PLU Durum Programı PLU Fiyat Programı PLU Stok Programı PLU Tanımlama Programı PLU ların Departmana Bağlanması PLU ların PLU lara Bağlanması PLU Silme PLU ları Tek Tek Silmek Tüm PLU ları Silmek Sistem Opsiyon Programı Kasa Numrası Programlama Yazıcı Opsiyon Programı Fonksiyon TuĢu Tanımlama Fonksiyon Fiyat Programı Bazı Fonksiyonların Programlanması Nakit TuĢu Programı Kredi TuĢu Programı Çek TuĢu Programı Döviz Kuru Programlama Çekmece Açma TuĢu Programı Kasiyer Programı Kasiyer ġifresi Ödeme Alma Ġzni Kasiyer Tanımlama Programı 28 HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU ii

4 2.12. FiĢ Bilgilerinin Girilmesi Firma Bilgilerinin Girilmesi FiĢe üģteri esajının Girilmesi ĠletiĢim Opsiyon Programı Barkod Programlama Tartılı Ürün Programlaması Program Tarama Departman Tarama PLU Tarama Diğer Program Taramaları Yazar Kasanın SatıĢta Kullanılması Kasiyer Açma Kapma Doğrudan Kasiyer AçıĢı ġifreli Kasiyer AçıĢı Kasiyer Kapama Hata esajı Silme Ürün SatıĢı Departman SatıĢı anuel Departman SatıĢı HazırDepartman SatıĢ Tekrarlı Departman SatıĢı Departman Çarpımı Ondalıklı Departman Çarpımı PLU satıģı anuel PLU SatıĢı Hazır PLU SatıĢı Tekrarlamalı PLU satıģı PLU Çarpımı Ġndirim ve Arttırım ĠĢlemleri Satılan Ürün Üzerinden Yüzde Ġndirim veya Arttırım Ara Topla Üzerinden Yüzde Ġndirim veya Arttırım Tutar Ġndirim Satılan Ürün Üzerinden Tutar Ġndirim Ara Toplam Üzerinden Tutar Ġndirim Ġptal FiĢ Ġptal Çekmece Açma Kasa Aldı Kasa Verdi Fiyat Gör Ödemeler Nakit Ödeme Çekli Ödeme Kredili Ödeme Döviz Ödeme KarıĢık Ödeme Para Üstü Nakit Para Üstü Döviz Para Üstü Para Üstü Görme 50 HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU iii

5 3.11. Barkod Okuyucu Kullanarak SatıĢ Yapmak Raporlar X Raporu Z Raporu ali Hafıza Raporları Ġki Tarih Arası ali Hafıza Raporu Ġki Sayaç Arası ali Hafıza Raporu Teknik Özellikler 58 HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU iv

6 1. ÖZELLĠKLER 1-1. ER-425TX HAKKINDA ER-425TX üzerinde 47 adet tuģ vardır. Bunların 8 tanesi departman tuģu, 7 tanesi hazır ürün tuģudur. ER-425TX, termal yazıcısı sayesinde okunaklı ve hızlı olarak fiģ ve rapor almanıza imkan tanır KUTUNUN AÇILASI VE ĠÇĠNDEKĠLER 1. Karton kutuyu açın 2. Paketin içinde aģağıdakiler vardır Yazar kasa Ġki set kontrol anahtarı Kullanma kılavuzu Kağıt rulosu ali fiģ sarıcı 3. Yazar kasaya takılı bulunan koruyucu köpükleri çıkartın 4. Yazar kasayı topraklı bir elektrik hattına takın ve kontrol anahtarını yerleģtirerek REG konumuna getirin 1-3. KAĞIDIN YERLEġTĠRĠLESĠ NOT: 3100 SAYILI ÖDEE KAYDEDĠCĠ CĠHAZLARLA ĠLGĠLĠ KANUNUN 52 SIRALI TEBLĠĞĠ UYARINCA, TERAL YAZICILI ÖDEE KAYDEDĠCĠ CĠHAZLARDA, TSE ONAYLI KAĞIT KULLANILASI ZORUNLUDUR. AKSĠ DURULAR ALĠYE BAKANLIĞININ CEZA UYGULAASINA TABĠDĠR. Yazıcının kapağını çıkartın HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 1

7 Kağıt rulolarını yerlerine yerleģtirin Ruloların ucunu kağıt çekici silindirin altından geçiriniz. HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 2

8 Kağıtlar dıģarı çıkana kadar FĠġ1 ve FĠġ2 tuģlarına basınız Kağıtların uçları dıģarı çıktıktan sonra fiģin fazlalık kısmını kesin ali rulonun ucunu kağıt sarıcıya tutturun ve birkaç tur döndürün HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 3

9 Yazıcının kapağını kapatın 1-4. TEEL ÖZELLĠKLER STANDART DONANI 16 Karakter ve çift satırlı kullanıcı ekranı On karakterli müģteri ekranı 47 tuģ 1 adet açma/kapama anahtarı Çekmece (4 bozuk para, 4 kağıt para gözü) 5 konumlu kontrol anahtarı ĠletiĢim portu:2x RS232C OPSĠYONEL DONANI Barkod okuyucu PC bağlantı kablosu YAZILI ÖZELLĠKLERĠ Her PLU için 2 fiyat ayarı PLU ve 8 kullanılabilir 7 Hazır PLU tuģu Indirim ve iptal iģlemleri Ürün fiyatı görme özelliği PLU ve departmanlar için 18 karakterli tanımlama 10 kasiyer 8 KDV oranı PC ve Barkod bağlantısı TUġ TAKII HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 4

10 PLU 4 FĠYAT GÖR FĠġ1 FĠġ KASA ALDI KREDĠ PLU 3 PLU 7 KASĠYER X ZAAN % KASA VERDĠ DÖVĠZ PLU 2 PLU 6 FĠġ ĠPTAL PLU % ARA ÇEK PLU 1 PLU 5 ĠPTAL SĠL ÇEK. AÇ TUġLARIN ĠġLEVLERĠ FĠġ Kağıt rulosunu ileri doğru sürer. 00, 0-9 REG,X,Z, ve PG konumlarında tüm sayısal giriģlerde kullanılır. SĠLE Herhangi yanlıģ girilmiģ bir değeri silmek için ve hata durumunda alarmı susturmak için kullanılır. Departman tuģları REG ve PG konumlarında, fiyat ayarı ve tanımlama yapmak için ve satıģlarda kullanılır. ÇEK. SatıĢ harici çekmece açmak için kullanılır. AÇ. PG konumda saat ayarı yapmak için, REG konumda çarpım yapmak için, X X konumunda zaman raporu okumak için, ZAAN Z konumunda zaman raporunu okuyup silmek için, Z konumunda departman, PLU ve diğer tanımlamaları yapmak için kullanılır. ĠPTAL Satılan bir ürünün iptalinde kullanılır. - Satılan bir ürün veya ARA tutarından indirim yapak için kullanılır. -% Satılan bir ürünün veya ARA tutarından herhangi bir oranda indirim yapmak için kullanılır. +% Satılan bir ürünün veya ARA tutarından herhangi bir oranda fiyat artıģı yapmak için kullanılır. REG konumunda PLU satıģı yapmak için kullanılır, PLU X konumunda PLU satıģ raporu okumak için kullanılır, Z konumunda PLU satıģ raporunu okuyup silmek için kullanılır, PG konumunda PLU programlamak için kullanılır. KASA PG konumunda, satıģ harici kasaya para girmek için kullanılır. ALDI KASA PG konumunda,satıģ harici kasadan para almak için kullanılır. VERDĠ. REG ve PG konumda sayısal iģlemlerde kullanılır. Kasiyeri değiģtirmek için kullanılır, KASĠYER PG konumunda kasiyer Ģifresini girmek için kullanılır, HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 5

11 DÖVĠZ ÇEK ARA FĠġ ĠPTAL FĠYAT GÖR PLU1- PLU7 REG konumda kasayı satıģa kapatmak için kullanılır, X konumunda kasiyer raporu okumak için kullanılır, Z konumunda kasiyer raporu okuyup silmek için kullanılır. Döviz ile ödeme almak için kullanılır. REG konumunda ÇEK ile ödeme almak için kullanılır. REG konumunda ÇEK BOZA iģlemi için kullanılır, Z konumunda firma bilgilerini, müģteri mesajının, departman ve PLU tanımlamalarını yapmak için kullanılır, PG konumunda KDV oranlarını ayarlamak için kullanılır, PG konumunda tarih ayarlamak için kullanılır, REG konumunda fiģin ara toplamını hesaplamak için kullanılır, PG konumunda departmanların programlanmasında kullanılır. REG konumunda satıģ sonucu olarak ödeme yapmak için kullanılır, X konumunda GÜNLÜK ALĠ RAPOR okumak için kullanılır, Z konumunda GÜNLÜK ALĠ RAPOR unu okuyup silmek için kullanılır, PG konumunda PROGRA RAPORU okumak için kullanılır, REG konumunda ödeme sonucu para üstünü görmek için kullanılır. Üzerinde satıģ yapılmıģ bir fiģ sonlandırılmadan fiģ iptali yapmak için kullanılır. Bu tuģu kullanarak herhangi bir barkodlu veya PLU kodlu ürünün fiyatını ekranda görebilirsiniz. Bu tuģlar hazır PLU tuģlarıdır ve en çok kullanılan ürünler için tasarlanmıģtr. Bu tuģlar sayesinde en çok kullanılan ürünlerinizi hızlı bir Ģekilde satabilirsiniz GÖSTERGE ADET TUTAR TUTAR Gösterge esajları PU : Para Üstü E : Hata - : Negatif = : Toplam A : Ara Toplam HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 6

12 Para üstü Hata esajı HATA ESAJLARI E0 Yanlış Giriş E27 anuel değer girilmeli E1 PLU kodu yok E28 Fiyat girilmeli E2 Yanlış kasiyer girişi E29 Yanlış işlem serisi E4 Bağlantı hatası PER üşteri fişi rulosu bitti E5 RTC hatası PFP Güç bağlantı hatası E6 Girilen değer limitin üzerinde E33 ali fiş rulosu bitti E7 Fonksiyon kullanılmıyor E34 Fiş ve mali fiş ruloları bitti E9 Bir değer girilmeli E35 ali hafıza yazma hatası E10 Yanlış fonksiyon girişi E36 KDV programı yapılmamış E13 Stok girilmeli E37 ali EPRO takılı değil E14 Çekmece kapalı olmalı E38 ali mod başlatılmalı E15 Terazi fonksiyonu hatalı E39 ali hafıza dolu E16 Yanlış kasiyer E41 Ram hatası E17 Tuşa basılmalı E42 Sıfır tutarında satış yapıldı E18 Yanlış bildirim E43 Yazıcı bağlantı hatası E19 İletişim kapalı E44 Pil bitmek üzere E20 Fiş limiti dolu E45 Tüm temizleme anahtarı ON konumunda olmalı E21 Ara Toplam Tuşuna basılmalı E46 Servis tarafından güvenlik kodu girilmeli E24 Ürün karşılaştırılması bulunamadı E47 ali hafıza değişmeli HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 7

13 E25 RS232c Bağlantı hatası E48 Z Raporu alınmalı E26 Programlanmış değer girilmeli E49 Hafıza dolu. Z raporu Alınmalı KONTROL KĠLĠTĠ OFF REG X Z P OFF Cihaz kapalı REG Sadece satıģ iģlemleri X Okuma raporları Z Okuma ve silme raporları P Programlama KONTROL ANAHTARI KONULARI Bu modelde altı konumun kontrolü için dört adet kontrol anahtarı vardır; REG : OFF konumundan REG konumuna kadar gider, Z : OFF konumundan Z konumuna kadar gider, P : OFF konumundan PG konumuna kadar gider. HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 8

14 2. PROGRALAR Bu modelde, yazarkasada kullanılan tuģların ve fonksiyonların programlanıp satıģa hazır hale getirilmesi oldukça kolaydır. Bu kılavuzda programlama iģlem basamakları akıģ-diagramı olarak gösterilmiģtir. AkıĢ-diyagramındaki her kutu bir tuģu temsil eder. AkıĢ-diyagramı, programı tamamlayabilmeniz için gerekecek her tuģu detaylı göstermektedir. olarak Eğer bir ayar yapmazsanız, bütün ayarlar ilk baģta sıfır olarak atanacaktır. Bu ayarlar Türkiye için kullanılan ayarlardır. HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 9

15 2-1. SAAT VE TARĠH AYARI Tarih ve saat ayarı, aģağıdaki program ile yapılır. 1. Kontrol anahtarını P konumuna getirin yazıp ARA tuģuna basınız ( Yaz saati uygulamasında saati 1 saat geri almak için 1100 yazınız) ARA 3. S S D D Ģeklinde saati giriniz. S S D D 4. G G A A Y Y Ģeklinde tarihi giriniz. G G A A Y Y X ZAAN ZA X ZAAN 5. Programı bitirmek için tuģuna basınız. ZA Yaz saati uygulamasında yazar kasanızın saatini 1 saat geri almak istiyorsanız, ayarlamak istediğiniz saatten sonra satıģ olmadığından emin olun. Saati geri almanız için ilk önce Z GÜNLÜK RAPORU almalısınız. Z raporunun kapsamındaki bir saate ayar yapmazsınız KDV ORANLARININ PROGRALANASI Bu cihazda 8 adet KDV oranı programlayabilirsiniz. Her KDV oranı için bir numara vardır ve ürünlere bu numaralar ile KDV ataması yapılır. Bu modelde KDV oranlarını 50 defa değiģtirebilirsiniz. KDV oranlarını değiģtirebilmeniz için Z raporunu ve PLU satıģ sıfırlama raporunu alınız. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız yazıp ARA tuģuna basınız. 5 3 ARA 3. AĢağıdaki gibi KDV oranlarını yazıp X/ZAAN tuģuna basınız. KDV ORANI KDV NO 4. Programı bitirmek için tuģuna basınız. X ZAAN ZA HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 10

16 örnek: KDV1 değeri 0 olsun. 5 3 ARA 0 1 X ZAAN 2-3. DEPARTAN PROGRALAA DEPARTAN DURU PROGRAI ADRES PROGRA OPSĠYONU DEĞER = N1 Deprtman fiyatı programlansın mı? EVET = 0 HAYIR= 1 N2 anuel fiyat giriģi olsun mu? EVET = 0 HAYIR= 1 N3 Galon ayarlaması olsun mu? EVET = 1 HAYIR= 0 N4 Departman ölçeklensin mi? EVET = 1 HAYIR= 0 N5 Otomatik terazi olsun mu? EVET = 1 HAYIR= 0 N6 Z raporundan sonra sayaçlar sıfırlansın mı? N7 Otomatik dara 0-5 N8 KDV ORANLARI KDV1 KDV2 KDV3 KDV4 KDV5 KDV6 KDV7 KDV8 ZA EVET = 0 HAYIR= *NOT: Fabrika ayarı olarak tüm programlar 0 opsiyon değerine ayarlıdır. HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 11

17 Bu program yukarıda görmüģ olduğunuz departman durum programına göre istediğiniz departmanı dilediğiniz gibi programlayabilirsiniz. Departman KDV oranları bu program ile atanır. Departman durum programı aģağıdaki gibi yapılır; 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Programlamak istediğiniz departmanın tuģuna basınız Yapmak istediğiniz ayarlara durum tablosundan bakarak giriniz ve X/ZAAN tuģuna basınız. N1 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka departmanlar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız. N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 X ZAAN ZA DEPARTAN FĠYAT PROGRAI Departman satıģı anuel ve Hazır olamak üzere iki çeģittir. Bir departmanın durum programlanmasında tabloya göre N1-N7 arasını 0 olarak seçerseniz, bu departmanı 2 Ģekilde de kullanabilirsiniz. Sadece anuel olarak kullanılacaksa N2=1, sadece Hazır olarak kullanılacaksa N1=1 olmalıdır. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki seriyi giriniz ARA 3. Programlamak istediğiniz departman için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız Son iki basamak kuruģu göstermek üzere fiyatı giriniz (en fazla yedi basamaklı fiyat giriģi yapılabilir). N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 X ZAAN HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU ZA 12

18 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka departmanlar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırın. örnek: Departman1 1,45 YTL olsun ARA X ZAAN ZA DEPARTAN TANILAA Tanımlama iģlemlerini iki türlü yapabilirsiniz. Ġsterseniz alfa tuģ takımıyla, isterseniz alfa nümerik kodlarıyla yapabilirsiniz. Ġstediğiniz tercihi sistem opsiyonlarından seçiniz. Seçmediğiniz takdirde otomatik olarak alfa tuģ takımı kullanılacaktır. Alfa nümerik kodlarını kullanabilmeniz için sistem opsiyonu 8 in durumunu 1 olarak ayarlamalısınız. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Programlamak istediğiniz departmanı seçiniz Tanımlamayı giriniz ve X/ZAAN tuģuna basınız. D E T E R J A N X ZAAN HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU ZA 13

19 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka departmanlar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız. ALFA TUġ TAKII G I Q U W A D J N R V X B E H K O S Y C F L P T ALFA NUERĠK TUġ TAKII KODLARI KARAKTER KOD KARAKTER KOD KARAKTER KOD KARAKTER * BoĢluk! " 0 # * % & ' ( KOD KARAKTER ) * +, -. / KOD KARAKTER : ; < KOD KARAKTER = A B C D E F KOD KARAKTER G H I J K L N O P KOD KARAKTER Q R S T U V W X Y Z KOD KARAKTER a b c d KOD KARAKTER e f g h I j k l m n KOD KARAKTER o p q r s t u v w x KOD KARAKTER y z GERĠ SĠLE KALIN KOD Ú HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 14

20 DEPARTAN LĠNK PROGRAI Bu program, bir departmanı baģka bir departmana bağlamak için kullanılır. Böylece satıģ yaptığınız bir departmandan sonra ona bağlı olan diğer departmanları da otomatik olarak satmıģ olacaksınız. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa girebilmek için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Bağlanmasını istediğiniz departmanı yazınız Bağlamak istediğiniz departmanı giriniz Linki kaldırmak için departmanı kendisine linkleyiniz Üçüncü iģlemden sonrasını baģka departmanlar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız. HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 15

21 2-4. PLU PROGRALAA PLU DURU TABLOSU Bu program ile yukarıda gördüğünüz PLU durum tablosuna göre istediğiniz PLU ya ADRES PROGRA OPSĠYONU DEĞER = N1 PLU programlansın mı? EVET = 0 HAYIR = 1 N2 PLU Fiyat giriģi olsun mu? EVET = 0 HAYIR = 1 N3 PLU galon ayarı olsun mu? EVET = 1 HAYIR = 0 N4 PLU Stok olsun mu? EVET = 1 HAYIR = 0 N5 PLU ölçeklendirilsin mi? EVET = 1 HAYIR = 0 N6 PLU otomatik terazi olsun mu? EVET = 1 HAYIR = 0 N7 PLU Z raporundan sonra sayaçları sıfırlansın mı? N8 Otomatik dara olsun mu? 0-5 dilediğiniz programı yapabilirsiniz. Programlama yapmadan önce kasada Programlı olan PLU sayısını görmek isterseniz PG konumunda 20 ARA yapınız. PLU durum tablosu aģağıdaki gibi girilir; 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programı baģlatmak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Programlamak istediğiniz PLU numarasını girip PLU'ya basınız. EVET = 1 HAYIR = 0 1 PLU 4. Ayarlamak istediğiniz opsiyonlar için durum tablosuna bakınız ve aģağıdaki gibi programlayıp X/ZAAN tuģuna basınız. N1 N2 N3 N4 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka PLU'lar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız. N5 N6 NAKİT N7 N8 X ZAAN ZA HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 16

22 PLU FĠYAT PROGRAI anuel ve hazır olmak üzere 2 çeģit PLU satıģı vardır. PLU durum tablosuna göre N1=0 ise Hazır PLU, N1=1 ise anuel PLU satıģı olur. Hazır PLU satıģı yapmak için PLU fiyatı aģağıdaki gibi programlanmalıdır. Eğer PLU statu tablosunda ürünü oalrak programlarsanız, bu ürün burada programladığınız rakamla limitli olarak programlanacaktır. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Programlamak istediğiniz PLU numarasını yazıp PLU tuģuna basınız. 1 PLU 4. Son iki basmağı kuruģ olmak üzere en fazla yedi basamaklı olacak Ģekilde tutarı girip X/ZAAN tuģuna basınız. N1 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka PLU'lar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız. NAKİT N2 N PLU STOK PROGRAI N4 N5 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Programlamak istediğiniz PLU numarasını girip PLU tuģuna basınız. N6 N7 X ZAAN ZA 1 PLU 4. Son iki basamağı ondalık olmak üzere stok miktarını girin ve X/ZAAN tuģuna basınız X ZAAN 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka PLU'lar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız. ZA HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 17

23 * PLU lara stok atayabilmek için durum tablosuna göre N4=1 olmalıdır. Programladığınız stok miktarından yapmıģ olduğunuz satıģ miktarları düģer ve bu sayede PLU stok takibini, PLU raporu alarak sağlayabilirsiniz PLU TANILAA PROGRAI Tanımlama iģlemlerini iki türlü yapabilirsiniz. Ġsterseniz alfa tuģ takımıyla, isterseniz alfa nümerik kodlarıyla yapabilirsiniz. Ġstediğiniz tercihi sistem opsiyonlarından seçiniz. Seçmediğiniz takdirde otomatik olarak alfa tuģ takımı kullanılacaktır. Alfa nümerik kodlarını kullanabilmeniz için sistem opsiyonu 8 in durumunu 1 olarak ayarlamalısınız. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Programlamak istediğiniz PLU numarasınız girip PLU tuģuna basınız. 1 PLU 4. Tanımlamayı yapıp X/ZAAN tuģuna basınız. G I D A X ZAAN 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka PLU'lar için uygulayın yada tuģuna basıp programı ZA sonlandırınız PLU LARIN DEPARTANA BAĞLANASI Bu iģlem ile, PLU'nun rapor üzerinde hangi departmanda gözükeceğini belirlersiniz. PLU departman linklerini değiģtirebilmeniz için Z günlük raporu, Z dönem raporu ve PLU satıģ sıfırlama raporunu alınız. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Programlamak istediğiniz PLU numarasını yazıp PLU tuģuna basınız. 4 PLU HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 18

24 4. Bağlamak istediğiniz departman tuģuna basınız Üçüncü iģlemden sonrasını baģka PLU'lar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız PLU LARIN PLULARA BAĞLANASI Bu program, bir PLU yu baģka bir PLU ya bağlamak için kullanılır. Böylece satıģ yaptığınız bir PLU dan sonra ona bağlı olan PLU yu da otomatik olarak satmıģ olursunuz. Bu program aģağıdaki gibi yapılır; 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Bağlanmasını istediğiniz PLU numarasını yazarak PLU tuģuna basınız. 4 PLU 4. Bağlamak istediğiniz PLU numarasını yazarak PLU tuģuna basınız. 1 PLU PLU bağlantısını kaldırmak için 0 yazıp PLU tuģuna basınız. 0 PLU 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka PLU'lar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız. HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 19

25 PLU SĠLE PLU ları tek tek silme 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Silinmesini istediğiniz PLU numarasını yazızız ve PLU tuģuna basınız. 4 PLU 4. Ġki PLU arasındaki tüm PLU ları silmek için silmeye baģlanacak PLU numarasını yazıp PLU tuģuna basınız. Sonra silme iģleminin bitireceğiniz PLU numarasını yazınız ve silme tuģuna basınız. 4 PLU 16 PLU 5. X7ZAAN tuģuna basınız. X ZAAN 6. tuģuna basarak programı bitiriniz. ZA Tüm PLU ları silme 1. Kontrol anahtarını Z konumuna alınız 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız. 0 6 ARA 3. Yazar kasanızda bulunan bütün programlanmıģ PLU lar bu iģlemden sonra silinmiģ olacaktır. 20

26 2-5. SĠSTE OPSĠYON PROGRAI NOT: Kasanın ilk kurulum değerlerini sıfır olarak atadık. Bu otomatik değerdir çünkü Türkiye ye göre olan tüm ayarları sıfır olarak atadık. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız. 3 0 ARA 3. Opsiyon adresini girip X/zaman tuģuna basınız. 1 X ZAAN 4. Opsiyon seçeneğini yazıp ARA tuģuna basınız. ZA 0 ARA 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka opsiyonlar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız. NOT: Opsiyon tablosu arkadaki sayfadadır. 3 0 ARA X ZAAN ARA ZA SĠSTE OPSĠYON TABLOSU HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 21

27 ADRES SĠSTE OPSĠYON DEĞER 1 Alarm ötsün mü? EVET = 0 HAYIR = 1 2 Kasiyer açma metodu Direk açıģ = KASA NUARASI PROGRALAA Cihazınızı elektronik çoklayıcı ile kullanabilmeniz için cihazınıza bir kasa numarası vermek zorundasınız. Bunun için aģağıdaki iģlemi yapınız. Kodlu açıģ = 1 3 Kasiyer DeğiĢken = 1 Sürekli = 0 4 Kasa açık kalınca kaç saniye sonra alarm ötsün? (varsayılan 30 saniye) Para üstünü atlasın mı? EVET = 1 HAYIR = 0 6 Para üstünü verirken kasa açılsın mı? EVET = 0 HAYIR = 2 Oranlı fiyatları yapma EVET = 4 HAYIR = 0 Katlı departman satıģı için değer girilsin mi? EVET = 1 HAYIR = 0 Stok Kullanılan stok üstüne ekle Sayıcılar yenilensin 0 Katlı satıģlarda birden fazla basamak kullanılsın mı? 2 EVET = 4 HAYIR = 0 7 Bağlı ürünlerin fiyatı gözüksün mü? EVET = 0 HAYIR = 1 8 Stok sıfırken satıģ olsun mu? EVET = 0 HAYIR = 2 Alfa TuĢ Takımı Kullanılsın mı? EVET = 0 HAYIR = 1 Kasa açınca alarm ötsün mü? EVET = 0 HAYIR = 2 9 Tartılı barkod kullanılsın mı? EVET = 1 HAYIR = ARA Kasa No X ZAAN ZA 2-7. YAZICI OPSĠYON PROGRAI HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 22

28 NOT: Tüm ayarlar otomatik olarak sıfır atanır. DeğiĢtirmek için sonraki sayfadaki yazıcı opsiyon tablosuna bakınız. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız. 4 0 ARA 3. Opsiyon adresini girerek X/ZAAN tuģuna basınız. 1 X ZAAN 4. Opsiyon seçeneğini yazarak ARA tuģuna basınız. ZA 0 ARA 5. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka opsiyonlar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırınız. 4 0 ARA X ZAAN YAZICI OPSĠYON TABLOSU ZA ARA ADRES YAZICI OPSĠYONLARI DEĞER = TOP 1 ali raporda sıfır olanları göster EVET = 0 HAYIR = 1 7 FiĢte mesaj yazılsın mı? EVET = 0 HAYIR = 1 8 PLU kodları fiģ üzerine yazılsın mı? EVET = 1 HAYIR = FONKSĠYON TUġU TANILAA HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 23

29 Bu program ile yazar kasanızda kullanılan fonksiyonları tanımlayabilir, isimlerini değiģtirebilirsiniz. Bu sayede, bu fonksiyonlar kullanıldığında fiģte gözükmesini istediğiniz isimleri atayabilirsiniz. Bu program aģağıdaki gibi yapılabilir; 1. Kontrol anahtarını P konumun alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız. 8 0 ARA 3. Yapmak istediğiniz tanımlamayı giriniz ve sırasıyla X/ZAAN ve fonksiyon tuģlarına basınız. U S D X ZAAN 4. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka fonksiyonlar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırın. ZA DÖVİZ 2-9. FONKSĠYON FĠYAT PROGRAI Bu program ile fonksiyonlara hazır bir fiyat atarsınız ve bu tuģlara basıldığında direkt olarak fiģe bu değerler iģler. Bu program aģağıdaki gibi yapılır; 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız. 9 0 ARA 3. Fiyatı yazınız ve fonksiyon tuģuna basınız ARA 4. Üçüncü iģlemden sonrasını baģka opsiyonlar için uygulayın yada tuģuna basıp programı sonlandırın BAZI FONKSĠYONLARIN PROGRALANASI HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 24

30 Bu bölümde yazar kasada kullanılan bazı fonksiyonların programlanması vardır TUġU PROGRAI 7 0 ARA N KREDĠ TUġU PROGRAI ADRES OPSĠYON DEĞER = N1 ÖDEE OLSUN U? EVET : 0 HAYIR : 1 ADRES OPSĠYON DEĞER = N1 KREDĠLĠ ÖDEE OLSUN U? EVET : 0 HAYIR : ARA N ÇEK TUġU PROGRAI KREDĠ 7 0 ARA ADRES OPSĠYON DEĞER = N1 ÇEK ÖDEE OLSUN U? EVET : 0 HAYIR : 1, ÇEK ve KREDĠ fonksiyonlarının programlanmasında, N1=0 olursa bu tuģlar kullanılır. Aksi halde N1=1 olursa, bu fonksiyonlar satıģ için kullanılamaz DÖVĠZ KURU PROGRAI Bu program ile DÖVĠZ kuru programlanır. Bu modelde 4 adet döviz kuru programlayabilirsiniz. Bunun için her döviz kurunun bir numarası bulunmaktadır; Döviz1 : USD Döviz2 : EUR Döviz3 : GBP Döviz4 : CHF N1 ÇEK Bu program aģağıdaki gibi yapılır.; HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 25

31 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız. 9 0 ARA 3. Sondan ikinci basamağı ondalık basamak sayısını, son basamağı ise döviz numarasını belirtecek Ģekilde, en fazla yedi basamaklı olarak döviz kuru giriniz. 4. DÖVĠZ tuģuna basınız. 5. Programı bitirmek için tuģuna basınız. Örneğin USD 1,48 YTL, EUR 1,84 YTL, GBP 2,66 YTL, CHF 1,88 YTL olsun; 9 0 ARA DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ ÇEKECE AÇA TUġU PROGRAI HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 26

32 7 0 ARA N1 ÇEK. AÇAÇ. Bu programda çekmece açma tuģunun kullanılıp kullanılmayacağı belirlenir. ADRES OPSĠYON DEĞER = ÇEKECE AÇA OLSUN U? EVET : 0 N1 HAYIR : 1 ÇEKEÇE AÇILDI ESAJI FĠġE EVET : 0 YAZILSIN? HAYIR : KASĠYER PROGRAI KASĠYER ġġfresġ Bu program ile kasayı kullanan kasiyerlere Ģifre atayabilirsiniz. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Kasiyer numarasını giriniz (1-10) ve X/ZAAN tuģuna basınız. 1 X ZAAN 4. Altı basamaklı Ģifreyi girip ARA tuģuna basınız. ZA ARA 5. Üçüncü iģlemden sonrasını diğer kasiyerler için uygulayın veya programı sonlandırmak için tuģuna basın. Kasiyerleri Ģifreli kullanmak için sistem opsiyonu 2 yi 1 olarak ayarlamalısınız ÖDEE ALA ĠZNĠ Bu program ile yazar kasayı kullanan ilgili kasiyerin ödeme alıp alamayacağını belirlersiniz. ADRES OPSĠYON DEĞER = 1. K N1 KASĠYER ÖDEE ALSIN I? EVET : 0 o HAYIR : 1 1. K HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 27

33 ontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Kasiyer numarasını girip X/ZAAN tuģuna basınız. 1 X ZAAN 4. Seçeneği giriniz ve ara toplam tuģuna basınız. N1 ZA ARA 5. Üçüncü iģlemden sonrasını diğer kasiyerler için uygulayın veya programı sonlandırmak için tuģuna basın KASĠYER TANILAA ROGRAI Tanımlama iģlemlerini iki türlü yapabilirsiniz. Ġsterseniz alfa tuģ takımıyla, isterseniz alfa nümerik kodlarıyla yapabilirsiniz. Ġstediğiniz tercihi sistem opsiyonlarından seçiniz. Seçmediğiniz takdirde otomatik olarak alfa tuģ takımı kullanılacaktır. Alfa nümerik kodlarını kullanabilmeniz için sistem opsiyonu 8 i durumunu 1 olarak ayarlamalısınız. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Kasiyer numarasını girip X/ZAAN tuģuna basınız 1 X ZAAN 4. Tanımlamayı yapınız ve ARA tuģuna basınız ZA K A S I Y E R 1 ARA 5. Üçüncü iģlemden sonrasını diğer kasiyerler için uygulayın veya programı sonlandırmak için tuģuna basın HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 28

34 2-12. FĠġ BĠLGĠLERĠNĠN GĠRĠLESĠ FĠRA BĠLGĠLERĠNĠN GĠRĠLESĠ Firma bilgileri fiģin üst kısmında gösterilir. Bunun için bu modelde altı satır vardır ve her satıra 24 karakter yazabilirsiniz. 1. Kontrol anahtarını P konumuna alınız. 2. Programa baģlamak için aģağıdaki iģlemi aynen yapınız ARA 3. Bilgi girmek istediğiniz satırı yazınız ve X/ZAAN tuģuna basınız. X X ZAAN X ESAJ SATIRI ZA 1 1. ESAJ SATIRI 2 2. ESAJ SATIRI 3 3. ESAJ SATIRI 4 4. ESAJ SATIRI 5 5. ESAJ SATIRI 6 6. ESAJ SATIRI 4. Bilgiyi yazıp ARA tuģuna basınız. ARA Bunun için aģağıdaki örneği yapalım. Alfa numerik kodlarını kullanalım. Bunun için sistem opsiyonu 8 i 1 olarak ayarlayalım. 1. Satır ĠPER ELEKTRĠK A.ġ. 2. Satır OsmanpaĢa Cd. No:35 3. Satır GÜNEġLĠ/ĠSTANBUL 4. Satır TEL: (0212) HUGIN ALPHA ER-425TX KULLANI KLAVUZU 29

Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu

Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu Mali Onaylı Yazarkasa ÖNSÖZ HUGIN MICRO PLUS model yazarkasamızı seçtiğiniz içi teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz ve gerekli iģlemleri

Detaylı

Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz

Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz ÖNSÖZ HUGIN SPEEDY model cihazımızı seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz için size gerekli bilgileri vermektedir.

Detaylı

OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU

OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU Cihazınızı kullanmadan önce bu rehberi dikkatlice okuyunuz ve ileride kullanabilmek için saklayınız. ÖNSÖZ Bu rehberde, yazar kasanızın genel tanımlamaları yanında

Detaylı

3/54 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA İÇİNDEKİLER

3/54 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA İÇİNDEKİLER EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar satın alınan ürünün özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir ve Ingenico

Detaylı

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu 0850 250 40 30 iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar

Detaylı

BASKODLU TERAZİ. LP-1 Ver 1.6 KULLANIM KILAVUZU

BASKODLU TERAZİ. LP-1 Ver 1.6 KULLANIM KILAVUZU BASKODLU TERAZİ LP-1 Ver 1.6 KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. Kurulum İşlemleri...4 1.2 Yüksek göstergenin kurulması...6 1.3 Etiket Rulosunun Takılması...6 1.4 Yüksek göstergenin kurulması...6 2. Tuş takımları

Detaylı

Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler

Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1. Genel Bilgiler... 3 1.1. AMAÇ... 3 1.2. KOOPERATĠF OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 3 2. Kooperatif Otomasyonu Programının ÇalıĢtırılması... 3 2.1.

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Finans yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Finans yönetimi Finans Yönetimi 1 FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETiMİ NE GİRİŞ... 11 1.1 Kartlar... 12 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 12 1.1.2 Banka Tanıtım Kartı (071500)... 16 Banka Detay Bilgileri... 17 Mevduat

Detaylı

Bu kitapta anlatılanları www.katipos.com sitesindeki tanıtım videoları sayfasından video olarak izleyebilirsiniz.

Bu kitapta anlatılanları www.katipos.com sitesindeki tanıtım videoları sayfasından video olarak izleyebilirsiniz. Katipos cihazının montajı 2 Giriş 3 Kullanıcı tanımları ve yetkilendirme 3 Ürün (Stok) işlemleri 3 Stok tanımlama 4 Barkod ve raf etiketi yazdırma 4 Stok uyarı sistemi 5 Cari işlemleri 5 Cari tanımlama

Detaylı

Asistan foto, bütün işlerinizi en iyi şekilde düzenleyen mükemmel bir raportördür. Bütün ticari hareketlerinizi, satışlarınızı,

Asistan foto, bütün işlerinizi en iyi şekilde düzenleyen mükemmel bir raportördür. Bütün ticari hareketlerinizi, satışlarınızı, 2 ÖNSÖZ Asistan foto, Lodos tarafından fotoğraf stüdyoları için özel olarak üretilmiş bir otomasyon paketidir. Fotoğraf stüdyonuzdaki tüm işlerinizin bilgisayar ortamında kontrol ve takibini sağlar. Asistan

Detaylı

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU Panic Fire Duress Program Bypass Report Chime Test Memory B A D C Program Chime Panic Duress Exit Fire Report Bypass Memory Test Reset Password Exit Reset

Detaylı

KuruluĢ, Parametreler ve Genel Özellikler

KuruluĢ, Parametreler ve Genel Özellikler KUR9000 1 GĠRĠġ... 8 2 PROGRAMI YÜKLEME... 10 3 KUR9000 E GĠRĠġ VE FĠRMALARA AĠT VERITABANI AÇMA... 12 4 SQL SUNUCUSUNA BAĞLANMA VE ġġfre ALMA... 15 Sunucu seçimi penceresine eriģim... 16 Örnekler... 16

Detaylı

Mikbüro Muhasebe Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Mikbüro Muhasebe Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 MUHASEBE MODÜLÜ 1. MUHASEBE MODÜLÜ NE GİRİŞ... 6 1.1 Hesap Planı ve Kartlar...7 1.1.1 Kartlar Yardım Tuşları...7 1.1.2 Hesap...9 1.1.2.1 Hesap Tanıtım Kartı... 9 Bunları Biliyor Musunuz?... 10 1.1.2.2

Detaylı

TYPE TEST OIML R76/EN45501

TYPE TEST OIML R76/EN45501 TYPE TEST TYPE TEST OIML R76/EN45501 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma

Detaylı

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm 1 2 3 1. ÖNSÖZ Bir Metor ürününü seçtiğiz için teģekkür ederiz. Bu kurulum ve kullanım talimatları söz konusu ekipmanın kurulumu ve günlük normal kullanımı için amaçlanmaktadır. Bu talimatlara ek olarak,

Detaylı

ETA MUHASEBE PROGRAMI

ETA MUHASEBE PROGRAMI Bilgisayarlı muhasebe, karmaşık zaman alıcı ve yorucu olan muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında çok daha kolay yapılmasını sağlayan paket programlardır. Günümüz şartlarında elle tutulan muhasebe

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

Barkomatik Otomasyon Sistemi

Barkomatik Otomasyon Sistemi Barkomatik Barkomatik Otomasyon Sistemi "En verimli çalışanınız" Kullanım Kılavuzu İçindekiler A- GİRİŞ... 5 1-Barkod Nedir?... 5 2-Barkod Sisteminin Faydaları Nelerdir?... 6 3-Barkod Yazdırma yönteminin

Detaylı

Ekonomik Seri Muhasebe Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Muhasebe Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 GENEL MUHASEBE 1. Genel MUHASEBE MODÜLÜ NE GİRİŞ... 4 1.1 Hesap Planı... 5 1.1.1 Kartlar Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Hesap tanıtım kartı (087100)... 8 Bunları Biliyor Musunuz?... 10 1.1.3 Muhasebe hesap

Detaylı

AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ

AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ 1400 Sokak No : 9 D : 7 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 21 35 Pbx Fax : 463 08 04 web adresi : www.akbimkoc.com mail adresi akbimkoc@akbimkoc.com SDDOP Programı

Detaylı

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 STOK MODÜLÜ 1. stok modülü... 8 1.1 Kartlar ve Hareket Föyleri...9 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları...9 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı... 13 1.1.1.3 Kısa Stok Tanıtım

Detaylı

P e n C A D Pencere Üretim Programı

P e n C A D Pencere Üretim Programı . P e n C A D Pencere Üretim Programı 9.Baskı 2 Mart/2007 ABT Bilgisayar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 Giriş 8 ABT yi tanıyalım 8 PenCAD programı hakkında genel bilgi 9 PenCAD programının yüklenmesi ve çalıştırılması

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN CARĠ HESAP ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

N89 KULLANMA KILAVUZU

N89 KULLANMA KILAVUZU N89 KULLANMA KILAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen talimatlara göre cihazınızı çalıştırınız.

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ VERĠ TABANI HAZIRLAMA 481BB0123 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

4.1.2.14. Kdv Dahil Tutarı Hesapla...24 4.1.2.15. Kdv Tutarını Dahilden Hesapla...24 4.1.2.16. Kdv Tutarını Hariçten Hesapla...24 4.1.2.17.

4.1.2.14. Kdv Dahil Tutarı Hesapla...24 4.1.2.15. Kdv Tutarını Dahilden Hesapla...24 4.1.2.16. Kdv Tutarını Hariçten Hesapla...24 4.1.2.17. ĐÇĐNDEKĐLER 1. Genel Bilgiler...6 1.1. Amaç...6 2. Genel Muhasebe Programının Çalıştırılması...6 2.1. Yeni Firma Oluşturulması ve Firma Đşlemleri...8 2.2. Firma Seçim Penceresinin Kullanılması...11 3.

Detaylı

Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu

Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu INDEX 1. Genel Bilgiler... 7 1.1. Sürücü Kursu Programının Çalıştırılması......7 1.2. Şifre Alma Đşlemi... 8 2. TABĐM Sürücü Kursu Otomasyonu ve Kullanım

Detaylı

Güvenlik Amaçlı Alarm Sistemleri

Güvenlik Amaçlı Alarm Sistemleri GÜVENLİK AMAÇLI ALARM SİSTEMİ Güvenlik Amaçlı Alarm Sistemleri MODELLER PX200A TÜRKÇE TANITIM KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

PERSONEL YÖNETİMİ 1 PERSONEL YÖNETİMİ HAKKINDA... 6 2 PROGRAMA GİRİŞ... 8 3 SİSTEM PARAMETRELERİ... 10

PERSONEL YÖNETİMİ 1 PERSONEL YÖNETİMİ HAKKINDA... 6 2 PROGRAMA GİRİŞ... 8 3 SİSTEM PARAMETRELERİ... 10 PERSONEL YÖNETİMİ 1 PERSONEL YÖNETİMİ HAKKINDA... 6 2 PROGRAMA GİRİŞ... 8 3 SİSTEM PARAMETRELERİ... 10 3.1 ġġrket PARAMETRELERĠ... 10 3.1.1 Genel Firma Parametreleri (116111)... 10 3.1.2 ÇalıĢma / Ekkazanç

Detaylı

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 İLERİ MODÜL 4 ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 Bölüm Amaçları Elektronik tablolama veya hesap tablosu olarak adlandırılan programlar rakam, sözcük ve tarih gibi verilerle, amaca uygun olarak

Detaylı