SİCİL MART Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de!"

Transkript

1 SİCİL MART Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin İdari Para Cezaları Konusunda Son Gelişmeler 2. Prof. Dr. M. Polat SOYER 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması ve Sonuçları 3. Prof. Dr. Nüvit GEREK Yrd. Doç. Dr. A.İlhan ORAL Belediyelerin Çöp Toplama İşlerini Alt İşverenlere Vermeleri ve Bunun Yarattığı Sorunlar 4. Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY Ücret Ödemede Gecikmenin Hukuki Sonuçları 5. Doç. Dr. M. Fatih UŞAN Eski İşçinin Sır Saklama Borcu (Karşılaştırmalı Bir İnceleme) 6. Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT İş Sözleşmesinin Feshinde Haklı- Geçerli Neden Ayrımı ve Yargıtay ın Konuya İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 7. Av. Hakkı KIZILOĞLU Örtülü Denkleştirme Süresine Yönelik Karar İncelemesi 8. Prof. Dr. Metin KUTAL ILO Uzmanlar Komitesi Raporu nda (2005) Türk Mevzuatının 87 ve 98 Sayılı Sözleşmeler Karşısındaki Durumu 9. Av. Mesut ULUSOY TİS Düzeni İçinde Bireysel Feragat Üzerine Post Modern Bir Karar İncelemesi 10. Prof. Dr. Kadir ARICI Tüzel Kişi İşverenlerin Üst Düzey Yönetici veya Yetkililerinin Prim Ödemeden Doğan İşverenleri İle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluğu 11. Prof. Dr. Berin ERGİN Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir, Ne Değildir? 12. Doç. Dr. Ömer EKMEKÇİ İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Danıştay ın Yürütmeyi Durdurma Kararları ve Hukuki Etkileri 13. Yrd. Doç. Dr. Levent AKIN İşverenin İşçiyi Gözetme Borcunun İhlali ve Kusurun Takdiri 14. Doç. Dr. Aydın GÜLAN Kabahatler Kanunu ndan Sonra İdari Para Cezalarına Karşı Yargısal Denetim 15. Mehmet MAÇ Resul KURT Veri ve/veya SSK Primi Hesaplanmaksızın Personele Sağlanabilecek Menfaatler 16. Av. Thomas PRINZ Almanya da Esnek Çalışma Süresi Modelleri 17. Prof. Dr. Tankut CENTEL 2005 Yılı Türkiye İlerleme Raporu nun Sosyal Yönü Bağlamında Eleştirel Yaklaşım 18. Prof. Dr. A. Can TUNCAY Avrupa Birliği ile Görüşme Sürecinde Türkiye de Üçlü Sosyal Diyalog 19. İlknur BAYSU- Prof. Dr. Andreas HÄNLEIN Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de!

2 20. Av. Şeyda AKTEKİN ATAD ın Çağrı Üzerine Çalışma Sırasında Göreve Hazır Olarak Geçirilen Tüm Sürenin Çalışma Süresine Dâhil Edileceğine İlişkin SIMAP Kararı nın Çalışma Süresi Yönergesi ne Etkileri Bakımından İncelenmesi

3 SİCİL HAZİRAN Prof. Dr. Münir EKONOMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Hukuka Uygun Olmayan ve Bilinçsiz Düzenlenen Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilciliği 2. Prof. Dr. Tankut CENTEL Kısmi Süreli Çalışma ve Hafta Tatili Ücreti 3. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT İdari Para Cezalarında Görevli Yargı Yeri 4. Bektaş KAR İş Yargısının Kaynakları 5. Av. Bekir UZUN Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi 6. Yrd. Doç. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY İşverenin Sözleşmenin Feshinde Eşit Davranma Borcuna İlişkin İki Yargıtay Kararının Düşündürdükleri 7. Seracettin GÖKTAŞ İşveren Değişikliğinin İşçiye İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih İmkânını Verip Vermeyeceği Sorunu 8. Av. Nağme N. HOZAR İşverenin Yönetim Hakkına Dayanarak İşçiyi Başka Bir İşyerine Gönderebilmesine İlişkin Bir Karar İncelemesi 9. Prof. Dr. Fevzi DEMİR Toplu İş Sözleşmesi ile İşçinin Onayının Önceden Alınması 10. Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI İş Güvencesi Kapsamındaki İşçilerin Doğrudan Tazminat Talep Hakları ve Kötüniyet veya Sendikal Tazminat ile Ayrımcılık Tazminatı İlişkisi 11. Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU Henüz İmzalanmamış Toplu İş Sözleşmesinden Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma Talebi-Talebin Geçersizliği 12. Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sebebiyle Sosyal Sigortaların İşverene Rücûunda Kusur Şartının Sınırlanması Sorunu 13. Doç. Dr. Hakan KESER İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Dolayısı ile Kurumun Yaptığı Harcamalardan Sorumlu Olmasının Koşulları ve Kaçınılmazlık 14. Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR İşyerinde Cinsel Taciz 15. Av. Seval EROĞLU 5237 Sayılı TCK ve 5252 Sayılı Uygulama Kanunu ndan Sonra Ek-1 ve Ek-11 Cezalarında Yaşanan Uygulama Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme 16. Doç. Dr. Ömer EKMEKÇİ Sosyal Hukuk Devleti Mi, Ceza Keserek Dolaylı Vergi Anlayışı Mı? 17. Av. Vanessa NICHOLIS İngiltere de Haksız Feshe İlişkin Düzenlemeler 18. Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER -AB nin İstihdama İlişkin 2000/78 EG Sayılı Çerçeve Yönergesi Işığında- Türk İş Hukukunda Din, Dünya Görüşü, Özürlülük, Yaşlılık ve Cinsel Eğilime İlişkin Düzenlemeler

4

5 SİCİL EYLÜL Prof. Dr. Tankut CENTEL İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki Son Gelişmeler 2. Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU İşverenin Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapma Hakkını Saklı Tutan Sözleşme Hükümleri Bağlayıcı Mıdır? 3. Prof. Dr. Savaş TAŞKENT İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Ücretsiz İzin Uygulaması 4. Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT Korumalı İşyeri Kavramı ve Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmeliğin Değerlendirilmesi 5. Doç. Dr. Mustafa ALP İş Sözleşmesindeki Değişiklik Kayıtlarının İçerik Denetimi 6. O. Güven ÇANKAYA Şahin ÇİL 4857 Sayılı İş Kanunu na Göre Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi 7. Av. Ali Nafiz KONUK İşyeri Hekimi İstihdamında Gelinen Son Nokta 8. Av. Nurseli TARCAN Yasalar Herkes İçin Eşit Değil Mi? Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Kamu- Özel Ayrımcılığı 9. Ertan İREN İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uyma Yükümlülüğü ve İhlali Halinde Karşılaşacakları Müeyyideler 10. Prof. Dr. Nizamettin AKTAY İşe İade Davası Sonrası İşçinin İşverence İşe Davet Edilmesine Rağmen İşe Başlamamasının Sonuçlarına İlişkin Yargıtay Kararı İncelemesi 11. Av. Cüneyt DANAR Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun Gereği Tatil Edilen Cumartesi Günü Genel Tatil Günü Müdür? 12. Prof. Dr. Metin KUTAL Türk Toplu İş Hukukunda İşkolu Kavramı (Önemi, Uygulaması ve Sorunları) 13. Prof. Dr. Rüçhan IŞIK Esneklik: Toplu Pazarlık Yoluyla 14. Av. Selçuk KOCABIYIK Olumsuz Yetki Tespitine Karşı Yapılan İtirazın Kabulü Üzerine Takip Edilmesi Gereken Usule İlişkin Bir Karar İncelemesi 15. Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU 5510 Sayılı Kanuna Göre Malullük Aylığı 16. Zehra AYAN Değişik Sosyal Güvenlik Kurumlarında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi 17. Prof. Dr. Nur CENTEL Denetimli Serbestlik ve İşverenin İstihdam Yükümlülüğü 18. Prof. Dr. Ahmet KIRMAN Kurumlar Vergisine İlişkin Yeni Düzenlemeler 19. Av. Yolanda SANZ MARTIN İspanya da İş İlişkisinin Sona Erdirilmesi 20. Yrd. Doç. Dr. Engin ÜNSAL Avrupa Müktesebatı Çerçevesinde Avrupa Şirketi ve Türk Mevzuatının Değerlendirilmesi 21. Tulu GÜMÜŞTEKİN Avrupa Birliği nin 2003/88/AT Sayılı Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesine

6 İlişkin Direktifini Tadil Eden Direktif Teklifi ve Son Gelişmeler

7 SİCİL ARALIK Prof. Dr. Nuri ÇELİK İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gerekleri Sebebiyle İş Sözleşmesinin İşverence Feshinde Eşit Davranma Borcu 2. Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN Şirket Birleşmelerinde İşletme Gerekleri İle İş Akdinin Feshi 3. Prof. Dr. Ejder YILMAZ İşe İade Davalarında Yargılama Usulü İle İlgili Özellikler 4. Doç. Dr. Muhammet ÖZEKES İşe İade Davalarında Hüküm Altına Alınan Alacakların Takibi ve İcra Tazminatları 5. Doç. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ Yabancı İşçilerin Çalışmasına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar 6. Yrd. Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU İşyerinin Kapanması 7. Bektaş KAR Mevsimlik İş 8. Şükran CİNOĞLU İşe İade Davalarında 4857 Sayılı Yasa nın 19. Maddesinin 1. Fıkrası İle 25. Maddesinin Son Fıkrasının Karşılaştırılması 9. Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER İş Sözleşmesi Feshedilen İşçinin İşe İade Davası Devam Ederken İşveren Tarafından İşe Davet Edilmesi 10. Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT İş Sözleşmesinin Feshinde Sosyal Seçim Yükümlülüğü Mevcut Mudur? 11. Doç. Dr. Ömer EKMEKÇİ İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Faaliyetlerinin İşyeri Dışından Hizmet Alınması Suretiyle Yerine Getirilmesi 12. Av. Saadet CEYLAN İşletme Kapsamına Giren Bir İşyerinde, Ayrı Bir İşyeri Toplu İş Sözleşmesi Yapılabilmesine Yönelik Karar İncelemesi 13. Av. Vahap ÜNLÜ İşe İade Davası Sonuçlarının Toplu İş Sözleşmesi Sürecinde Yetki Tespiti Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Karar İncelemesi 14. Prof. Dr. Berin ERGİN Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İşverene Rücuya Nasıl Bakıyor? 15. Prof. Dr. H. Nüvit GEREK Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Ölüm Sigortasından Bağlanan Aylıklar Açısından SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı Arasındaki Farklı Yaklaşım 16. Mesut BALCI İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle İşverenin Sorumluluğu 17. Prof. Dr. A. Can TUNCAY Kurumun İşverene Rücuu Olayda Kaçınılmazlık Durumu 18. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT Kabahatler Yasası nı İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine 19. Mehmet MAÇ Harcırahların Gelir ve Damga Vergisi Stopajları İle SSK Primleri Karşısındaki Durumu 20. Prof. Dr. Tankut CENTEL 2006 Yılı Türkiye İlerleme Raporu nun Sosyal Yönden Değerlendirilmesi 21. Av.Bettina GREGERSEN Güvenceli Esneklik ve Danimarka İş

8 Piyasası 22. Av. Nazan MOROĞLU Avrupa Birliği Anlaşmalarında ve Yönergelerinde Kadın Erkek Eşitliği 23. Av. Nurseli TARCAN Avrupa Sosyal Şartı ndan, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı na 24. Av. Şeyda AKTEKİN Alman Mahkeme Kararları Işığında Mobbing Uygulamalarına İlişkin Bir İnceleme

9 SİCİL MART Prof. Dr. Tankut CENTEL 2007 Yılı Baharında Türk Çalışma Yaşamını Bekleyen Gelişmeler 2. Prof. Dr. Murat DEMİRCİOĞLU İş Güvenliği Uzmanlığı Yönünden İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı nın İncelenmesi 3. Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı nın Değerlendirilmesi 4. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR İş Hukukunda İbraname Uygulamaları 5. Dr. Mustafa KILIÇOĞLU Doç. Dr. Baskı Feshi Kemal ŞENOCAK 6. Av. Füsun GÖKÇEN İki Soruda Ücretli İzin Hakkı 7. Hasip KURT Performans Yönetim Sistemi 8. Doç. Dr. Ufuk AYDIN 4857 Sayılı Kanun Bakımından İş Sözleşmesindeki Değişiklik Kayıtları (Hukuk Genel Kuruluna Ait B ir Karar İncelemesi) 9. Doç. Dr. E. Murat ENGİN Denkleştirme Esası Uygulamasında Çalışma ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Emredici Hükümler 10. Doç. Dr. Murat ŞEN İşçinin Çalışma Koşullarındaki Değişikliği Altı İşgünü İçinde Yazılı Olarak Kabul Etmemesinin Sonuçları 11. Av. Mustafa AVCI Geçerli Nedenlere Dayalı Fesih Hakkının Kullanılmasında Makul Süre 12. Av. Ender KIZILRAY Davacının İşyerinden Koşullu Olarak Ayrılma İsteğine İlişkin Dilekçesi, İstifa Niteliğinde Değerlendirilemez. 13. Prof. Dr. Fevzi DEMİR Temsilcinin İş ve İşyeri Değişikliği ve Görev Süresi 14. Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI Yargıcın Toplu İş Sözleşmesine Müdahalesi 15. Av. Murat ÖZVERİ Bireysel Sendika Özgürlüğünün Korunmasına İlişkin Bir Karar İncelemesi 16. Doç. Dr. Şükran ERTÜRK 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun Kısa Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Hükümlerinin Birlikte Değerlendirilmesi 17. Coşkun ERBAŞ Sosyal Güvenlik Kavramının Tarihi Gelişimi ve 5510 Sayılı Yasa nın Anayasa Mahkemesi nce İptali Karşısında Yeniden Yapılanma Fırsatı Üzerine Düşünceler 18. Utkan ARASLI Anaya Mahkemesi İptal Kararı ve Sosyal Güvenlikte Gelinen Son Durum 19. Mesut BALCI Ceza Yargılamasında Tazminat Yaptırımı Hükümleri, Uzlaşma ve İş Kazası Nedeniyle Maddi Zararın Giderilmesi ile İlgili Hukuki Sonuçlar 20. Yrd. Doç. Dr. Serkan ODAMAN İşsizlik Ödeneğine Başvuru Koşulları 21. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT Kabahatler Kanunu Değişikliği İdari Para Cezaları Bakımından Neyi Değiştirdi?

10 22. Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ İşletmelerin Rekabet Gücü Açısından İstihdam Üzerindeki Yükler ve Yeni Kanunda Çalışanların Vergilendirilmesine Getirilen Değişiklikler 23. Ulrich KRICHEL Alman İş Hukukunda İşyeri Gereklerinden Kaynaklanan Nedenlerle Fesih ve Sosyal Tercih 24. Av. Nağme H. HOZAR Alman Mahkeme Kararları Işığında İhtar Müessesesi

11 SİCİL HAZİRAN Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY Fazla Saatlerle Çalışmanın Hukuki Sonuçları 2. Prof. Dr. Tankut CENTEL Özel Okul Öğretmeniyle Sözleşme Yapılması 3. Bektaş KAR Seracattin GÖKTAŞ Türk İş Hukukunda İşçinin Yasadan Kaynaklanan Mazeret İzinleri 4. Av. Mehmet UÇUM Personel Özlük Dosyası ve İşverenin İş İlişkisinde Temin Etmesi Gereken Belgeler 5. Şeref ÖZCAN İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzükleri 6. Özlem ÖZKILIÇ İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında İşverenin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirme Uygulamaları 7. Av. Cüneyt DANAR Yargıtay Kararlarıyla Hukuki Kimlik Kazanan Bir Uygulama: İş Sözleşmesinin Devri 8. Prof. Dr. A. Can TUNCAY İşe İadede 30 İşçi Ölçütünün Yorumu 9. Yrd. Doç. Dr. Serkan ODAMAN Yurtdışında Çalışan İşçilerin İş Güvencesi Açısından İşçi Sayısı Tespitine Etkisi 10. Prof. Dr. Toker DERELİ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Perspektifiyle Türkiye de Sendika Özgürlükleri ve Yeni Yasa Taslaklarının Değerlendirilmesi 11. Doç. Dr. Hakan KESER Sona Eren Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinin Art Etkisi 12. Av. Hakan YILDIRIMOĞLU İşyerinin Kapatılması ve Yasa Dışı Lokavt Uygulaması 13. Av. İlhan DOĞAN Toplu İş Hukukumuzda İşkolu Tespiti Üzerine 14. Doç. Dr. Mustafa ALP Greve Sonradan Katılmanın Sonuçları 15. Ali GÜNEREN Üst Düzey Yönetici veya Yetkililerinin İşverenin Prim Borcundan Müteselsil Sorumluluğu ve Primlerin Ödenmemesinin Yaptırımı 16. Ercan TURAN Anayasa Mahkemesi nin 2003/10 E., 2006/106 K., Tarihli Kararı Karşısında 506 Sayılı Yasa nın 26. Maddesine Dayalı Rücuan Tazminat Davaları 17. Abdurrahman DURAN 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun 79/10 Maddesi Gereğince Açılan Hizmet Tespiti Davalarının Yasa Hükümleri ve Yargı Uygulamaları Yönünden İncelenmesi 18. Utkan ARASLI Rücu Davalarında Tavan Sınırlamasının İptalı ve Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Günlü YİBBGKK 19. Doç. Dr. Aydın GÜLAN Sosyal Sigortalar Kanunu na Dayanılarak Verilen İdari Para Cezalarına Karşı Muhatabın Hangi Yargı Merciine Başvuracağını Bir Bilen Var Mıdır?

12 20. Doç. Dr. Hakan ÜZELTÜRK Ücretler Üzerinden Alınan Gelir Vergisi: Bazı Tespitler ve Değerlendirmeler 21. Doç. Dr. Mustafa AKKAYA İş Güvencesi Tazminatı nın Gelir Vergisine Tabi Olup Olmadığı Sorunu 22. Hans HOOGENDOORN Hollanda da Kısmi Süreli Çalışma 23. Av. Şeyda AKTEKİN Hastalık Nedeniyle İşten Çıkarma Özürlülük Temelinde Ayrımcılık Yasağına Aykırılık Teşkil Eder Mi?

13 SİCİL EYLÜL Prof. Dr. Devrim ULUCAN Günümüzdeki Mal ve Hizmet Üretim Modellerinin İş Süreleri Üzerindeki Etkisi, Esnek Çalışma Süreleri ile İlgili Bazı Düşünceler 2. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR Yargıtay Kararları Işığında İstifa Dilekçeleri 3. Şahin ÇİL İbra Sözleşmesi ile İkale Sözleşmesinin İş Güvencesine Etkileri 4. Av. Taliphan KIYMAZ Ücretin Korunmasına Dair Hükümler Bağlamında Ücret Garanti Fonu 5. Yrd. Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI İşyerinin Kapatılması Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Neden ve İş Güvencesi İlişkisi 6. Av. Ergun İNCE Yıllık Ücretli İzin Hesabı Konusundaki Yargıtay Kararına Yönelik Değerlendirme 7. Prof. Dr. Metin KUTAL Uluslar arası Çalışma Normları Karşısında 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 8. Yrd. Doç. Dr. Aydın BAŞBUĞ Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat 9. Av. Seval EROĞLU Mevsimlik İş Sözleşmelerinde Askı Hali ve Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Tespitine Etkisi 10. Coşkun ERBAŞ Sosyal Sigortalar Kurumu nun Rücu Davaları, Anayasa Mahkemesi nin İptal Kararı Karşısında Öngörülen Hukuki Sonuçlar ve Uygulamadan Örnekler 11. Fatih ARKAN Sosyal Güvenlik Kurumu nun Zorunlu Tasarruf Uygulamasından Kaynaklanan Sorumluluğu 12. Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ Ayni Yardımlar ve Özel Sağlık Sigortası nın Prim Matrahına Dahil Edilmemesi (21. Hukuk Dairesi nin Ders Veren Bir Kararı Üzerine) 13. Utkan ARASLI Kimler İtibari Hizmetten Yararlanacak? 14. Prof. Dr. Duygun YARSUVAT Yeni Türk Ceza Kanunu nun 117 ve 118. Maddelerinde Yer Alan İş ve Çalışma Hürriyetinin ihlali, Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçları 15. Prof. Dr. Berin ERGİN Türk Hukuk Sisteminde Cinsel Suçlar- Taciz ve Çalışma Hayatı 16. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT İdari Para Cezaları Bakımından İş Kanunu m.108 deki Kanun Yolu Hala Yürürlüktedir (UYM Kararları Üzerine Bir Değerlendirme) 17. Prof.Dr. Tankut CENTEL İş Güvencesi Tazminatından Vergi Kesintisi 18. Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ Yabancıların Danışmanlık, Proje, Montaj Hizmetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi ve Bunlara Ödeme Yapanların Vergisel Sorumlulukları

14 19. Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ İşe Başlatılmayan İşçiye Ödenen Tazminatın Gelir Vergisi Açısından İrdelenmesi 20. Anders WEIHE Andreas MODIG İsveç te Toplu Pazarlık Prosedürü 21. Av. Nağme N. HOZAR Özel Amaçla İnternet ve E-Posta Kullanımının İş İlişkisine Etkisi

15 SİCİL ARALIK Prof. Dr. Ejder YILMAZ İş Mahkemeleri Kanunu nun Değiştirilmesi İhtiyacı 2. Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT İşçinin Ediminin Güvence Altına Alınması Aracı Olarak Asgari Süreli Sözleşme ve Belirsiz Süreli Sözleşmede Cezai Şart 3. Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI İstihdamda Cinsiyetler Arası Eşitlik ve Mevzuatta ve Kamusal Politikalarda Yapılması Gereken Değişiklikler 4. Doç. Dr. Ufuk AYDIN Çağrı Üzerine Çalışma ve Uygulama Sorunları 5. Av. H. Argun BOZKURT İş Mahkemeleri ve Yargılama Yöntemi 6. Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Sağlık Sebepleri ile Feshi 7. Yrd. Doç. Dr. Serkan ODAMAN Fesihten Sonra İşyerinin Kapatılmasının Feshin Sonuçlarına Etkisi 8. Av. Vahap ÜNLÜ İşverenin Davetine Rağmen İşçinin İşe Başlamaktan Vazgeçmeşi 9. Doç. Dr. Hakan KESER 2821 Sayılı SK ve 4688 Sayılı KGSK Uyarınca İşyeri Sendika Temsilcisi Olarak Tayin Edileceklerin Taşımaları Gereken Nitelikler 10. Av. Semih TEMİZ Örgütlenmenin Önündeki Engeller 11. Av. Umur GÜRİŞ Arabuluculuk Kanunu Tasarısı nın Öngördüğü Hususlar ve Hukuki Yapısı 12. Prof. Dr. Fevzi DEMİR Emekliliğe Hak Kazanmış ve 55 Yaşını Doldurmuş İşçilerin Toplu İş Sözleşmesi Uyarınca İş Sözleşmelerinin Feshedilmesi 13. Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU İtibari Hizmet Süresine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı ve Yaşanan Gelişmeler 14. Doç. Dr. Refik KORKUSUZ Anayasa Mahkemesi nin İptal Kararından Sonra Sosyal Güvenlik Hukukumuzda Kısa Vadeli Sigorta Türlerinin Hukuki Durumunun İncelenmesi 15. Ali TEZEL SSK dan Emeklilikte Son Olaylara Bakış 16. Av. Ahmet BÖLÜKBAŞI Sosyal Güvenlik Reformu Üçüncü Kere Erteleniyor 17. Prof. Dr. Tankut CENTEL Ücreti Ödenmediği İçin Çalışmamış Olan Sigortalının Hizmet Tespiti İsteği 18. Prof. Dr. H. Nüvit GEREK Geçersiz Fesih Sonucunda Yapılması Gereken Ödemelerle İlgili Ücret Tespiti, Vergi ve Sosyal Sigortalar Sorunları 19. Prof. Dr. Veysi SEVİĞ İşe İade İşlemlerinde İhbar ve Kıdem Tazminatının Mahsubu Sırasında Ortaya Çıkan Vergisel Sorun 20. Erdoğan SAĞLAM Asgari Geçim İndirimi Uyulama Esasları 21. Elio MINICONE İtalyan İş Kanunu nda Yer Alan Esneklik Hükümleri ve Bunların

16 Rekabet Edebilirlik Üzerindeki Etkileri 22. İhsan ÇAKMAK Milletlerarası (Uluslararası) Sözleşmelerin Türkiye Uygulaması 23. Av. Şeyda AKTEKİN Geçici İşçilerin Çalıştırılması Koşullarına İlişkin Avrupa Birliği Yönergesi Taslağı nda Son Gelişmeler

17 SİCİL MART Prof. Dr. Tankut CENTEL İşyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekân 2. Prof. Dr. Emine TUNCAY KAPLAN Bildirim Sürelerinin Sözleşmelerle Artırılmasının Üst Sınırı Sorunu 3. Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Belirli Süreli İş sözleşmesi Yapma Serbestisi ve Bunun Sınırı 4. Doç. Dr. M. Tufan ÖĞÜZ Çocuk ve Genç İşçiler İle Özürlülerin İş Sözleşmesi Yapma Ehliyetine İlişkin Esaslar 5. Şahin ÇİL 4857 Sayılı İş Kanunu ndaki Yeni Düzenlemelerin Toplu İş Hukukuna Etkileri 6. Arş. Gör. Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Sorumluluk ve Sınırları 7. Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ İşsizlik Sigortası Uygulaması (İşverenin İşten Ayrılma Bildirgesi Verme Yükümü ve Sigortalının Kuruma Başvurusu) 8. Doç. Dr. Talat CANBOLAT Psiko-Teknik Muayenede Yetersiz Görülen İşçinin Şoför Olarak Çalıştırılması Doğru Olmayacağından Önceki İşyerine, Çalıştırılması Mümkün Olan İşe İadesine Karar Verilmesi Gerekir 9. Prof. Dr. A. DEMİRCİOĞLU 2822 Sayılı Yasa Tasarı Taslağının Değerlendirilmesi 10. Av. Hüseyin EKMEKÇİOĞLU Toplu İş İlişkisini Düzenleyen Yasalarda Yapılmak İstenen Değişikliklerin Düşündürdükleri 11. Doç. Dr. Murat ŞEN Profesyonel Sendika Yöneticisinin İşyerinden Ayrılırken İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sonuçları 12. Doç. Dr. M. Fatih UŞAN İş Güvencesi Kapsamında Olmayan Bir İşçi İçin Toplu İş Sözleşmesi ile Getirilen İş Güvencesi Tazminatı, İş Kanunu nda Öngörülen İş Güvencesi Tazminatından Daha Fazla Olabilir Mi? 13. Av. Selçuk KOCABIYIK Yargıtay ın İşkolu Tespitine İtiraz Konulu Bir Kararının İncelenmesi 14. Doç. Dr. Coşkun SARAÇ Son Tasarı Işığında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Başlıca Yenilikleri 15. Doç. Dr. Levent AKIN 5510 Sayılı Yasa nın Maluliyet Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi 16. Zehra AYAN Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sosyal Güvenliği 17. Şerafettin GÜLER Özelleştirmeye Tabi Kuruluşlarda Kapsam Dışı Personel Olarak Çalışan İşçiden İşsizlik Sigortasının Kesilmesi 18. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT İş Yasası ndaki İdari Para Cezalarında Görevli Yargı ve Yeri Değişti 19. Doç. Dr. Hakan ÜZELTÜRK Veri İadesinden Asgari Geçim İndirimine 20. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı

18 21. Av. Cem ALIŞIK Almanya da Süreli İş Sözleşmeleri 22. Av. Nağme N. HOZAR İş Güvencesine İlişkin Düzenlemelerin İşçiye Sağladığı Haklardan Önceden Feragat Mümkün Müdür?

19 SİCİL HAZİRAN Prof. Dr. Tankut CENTEL Alt İşverene İlişkin İş Kanunu ndaki Son Değişiklik 2. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR İnternet ve İş Sözleşmesi: Yeni Teknolojilerin İş Sözleşmesine Etkileri Üzerine 3. Doç. Dr. Serkan ODAMAN Türk İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisinin Sona Ermesi 4. Yrd. Doç. Dr. K. Ahmet SEVİMLİ İşçinin Özel Yaşam Hakkı Bağlamında İşçi - İşveren İlişkisi 5. Dr. Gaye Burcu Yıldız Türk İş Hukukunda Özürlülük ve Sağlık Durumuna Dayalı Ayrımcılık Yasağı 6. Nuri Şenel TIĞLI 26 Mayıs 2008 Tarihli Resmi Gazete de Yayımlanan 5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında İş Güvenliğinde Getirilenler 7. Öcal Kemal EVREN Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Objektif Koşul Kavramı 8. Prof. Dr. A. Can TUNCAY Birden Fazla Tazminatın Kapsamına Giren Bir Eylemde Hangi Tazminata Hükmedilecektir? 9. Doç. Dr. Hakan KESER İşyerinde Yürütülen Sürekli İşlere İlişkin Olarak Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılamayacağına Yönelik Yargıtay Kararının İncelenmesi 10. Prof. Dr. Nizamettin AKTAY Sendika ve Konfederasyonlara Yasak Faaliyetler 11. Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY İşyerinin Girdiği İşkolunun Tespiti 12. Av. Mesut ULUSOY TİS Hükümlerine Uygun Bir Fesih İşleminin Gerçekleştirilememesine İlişkin Yargıtay Kararının İncelenmesi 13. Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Genel Sağlık Sigortasında Sunulan Edimler: Kapsam ve Yararlanma Koşulları

20 14. Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR Sigortalı Mıyız, İp Cambazı Mı? 15. Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU 5510 Sayılı Kanun ve İş Sözleşmesine Göre Çalışanların Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışmaları 16. Dr. Hediye ERGİN Yeni Sistemde Yaşlılık Aylığı 17. Utkan ARASLI İdari Para Cezası Uyuşmazlıklarında Yargı Yerine İlişkin Yaşanan Kaos ve Sorunun Çözümü 18. Ercan TURAN İş Kazası Nedeniyle Gerçek Zarar Tavanı Hesabında Pasif Dönem 19. Doç. Dr. Muharrem ÖZER 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Işığında İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Ceza Sorumluluğu 20. Dr. Ayşe ŞAKAR Serbest Bölgelerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Esasları ve Ücretlerde Gelir Vergisi Uygulaması 21. Av. Ali Nafiz KONUK Sınai Kuruluşların Ambalaj Atıklarının Toplanmasında Yaşanan Sorunlar 22. Erdoğan SAĞLAM Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 5746 Sayılı Kanunla Getirilen Vergi ve SSK Teşvikleri 23. Luc CIETERS Belçika İş Hukukunda İşletmelerin Devri 24. Av. Şeyda AKTEKİN İşçinin Kendisine Ait Postayı İşyeri Kaynaklarını Kullanarak Göndermesi Sözleşmesinin Feshinde Haklı Sebep Teşkil Eder mi?

21 SİCİL EYLÜL Prof. Dr. Tankut CENTEL Taşımacılık Sektörünün Çalışma Yaşamına İlişkin Bazı Temel Sorunları 2. Prof Dr. Nüvit GEREK 4857 Sayılı İş Kanunu nda Yapılan Son Değişiklikler 3. Şahin ÇİL Kıdem Tazminatına Hak Kazanma ve Hesap Yönlerinden Hizmet Süresi 4. Bektaş KAR Performans Düşüklüğü veya Yetersizliği Nedeni ile Yargısal Denetim 5. Av.Mehmet UÇUM İşe İade Sonucuna Bağlı Olarak Doğan Haklara İlişkin Bazı Uygulama Sorunları 6. Prof. Dr. Nizamettin AKTAY İş Güvencesinde Otuz (30) Sayısının Tespiti ve Şirketler Grubu Kavramı Bordro İşvereni Tabiri Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa Tabiri 7. Doç. Dr. Kübra YENİSEY Şüphe Feshi 8. Prof. Dr. Metin KUTAL 2821 Sayılı sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi Hakkında Bir İnceleme 9. Doç. Dr. Serkan ODAMAN Sendika Genel Kurulundaki Seçimlerin Yapılma Şekli Üzerine Görüşler 10. Av. Mustafa AVCI Saflık İlkesi ve Şirket Ortağının İşçi Sendikası Yöneticiliği 11. Doç. Dr. Levent Akın Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisinden Yararlanma 12. Av. Hakkı KIZILOĞLU Grev ve Lokavt Dışı Kalacak işçilerin Belirlenmesinde Ek Tespit Talebi 13. Dr. Hediye ERGİN Genel Sağlık Sigortasında Gelinen Son Durum 14. Yakup SÜNGÜ Yeni İstihdam Paketi ve Sosyal Sigortalarda Uygulanan Teşvikler

22 15. Av. Ender KIZILRAY İstihdamın Teşvikine İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi 16. Şerafettin GÜLER Özelleştirmeye Tabi Kuruluşlarda Kapsam Dışı Personel Olarak Çalışan İşçiden İşsizlik Sigortasının Kesilmesi ( Hukuk Genel Kurulu Kararı Işığında) 17. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT İş Yasası ndaki İdari Para Cezalarında Son Durum 18. Prof. Dr. Veysi SEVİĞ Vergi Hukukunda İş Kazaları Nedeniyle Ödenen Tazminatlar ve İstihdam Edenlerin Sorumluluğu 19. Von Sanja ZEC- Gerhard LOMB İşyeri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Organizasyonu- Meslek Kooperatifinin Üyesi Olarak İşletme

23 SİCİL ARALIK Prof. Dr. Münir EKONOMİ 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Sayısal Esneklik 2. Prof. Dr. Sarper SÜZEK İşverenin Eşit Davranma Borcu 3. Prof. Dr. Tankut CENTEL Alt İşveren Düzenlemelerine Eleştirel Bir Yaklaşım 4. Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN Kıdem Tazminatı Tavanının Mutlak Emrediciliği 5. Prof. Dr. A.Can TUNCAY ILO ve AB Normları Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı 6. Prof. Dr. M. Polat SOYER Küresel Kriz Sürecinde İşletme Greklerine Dayanan Fesihler ve İstihdam Sorunu 7. Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR İşverenin Yönetim Hakkının Kullanılması ve Etik Sınırlar 8. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR Fazla Çalışmaya İlişkin Güncel Yargıtay Kararları ve Değerlendirilmesi 9. Seracettin GÖKTAŞ Alt İşverenlik Uygulamasının Önemli Bazı Sorunları 10. Prof. Dr. Ali Rıza OKUR İş Sözleşmesinin İşçi tarafından Süreli Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesi 11. Doç Dr. Kadriye BAKIRCI Anayasa Mahkemesi nin Evlilik Sonrası İşten Ayrılan Kadın İşçilerin Kıdem Tazminatı Haklarına İlişkin Kararı 12. Dr. Fatma BAŞTERZİ Telafi Çalışması Yapılabilecek Haller ve tatil Günlerinde Telafi Çalışması Üzerine Bir Karar İncelemesi 13. Prof. Dr. Metin KURAL Grev Hakkının Uluslararası Normlara ve Türk Mevzuatının Bunlara Uyum Sorunu 14. Av. İlhan DOĞAN Disiplin Kurulu Kararı ile Hizmet Akdinin Feshi 15. Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER İşçi Sendikasının Asıl İşveren- Alt İşveren İlişkisinin Hukuka Aykırılığının Tespiti İçin Dava Açma Yetkisi 16. Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER- Doç. Dr. Coşkun SARAÇ Sosyal Sigorta İlişkisinde Çokluk: Sigortalılık Hallerinin, Tiplerinin ve Sürelerinin Birleşmesi 17. Prof. Dr. Yusuf ALPER 5510 Sayılı Kanun da 4/1-a Kapsamındaki Sigortalılar Bakımından Prime Esas Kazançlar 18. Yrd. Doç. Dr. Hediye ERGİN İşverenlere Getirilen Beş Puanlık Prim İndirimi

24 19. Ercan TURAN- Ebru PAKİN AKIN Ev Eksenli Çalışanların Sosyal Güvenliği Üzerine Değerlendirmeler 20. Doç. Dr. Hakan KESER İşverence Mali Sorumluluk Sigortası Yapılması Durumunda İşverenin Tazminat Sorumluluğunun Belirlenmesi 21. Doç. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ Danıştay ın Yabancıların Çalışma İzinleriyle İlgili Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Hükümlerini İptali 22. Do. Dr. Adnan GERÇEK Varlık Barışı Şeklinde Getirilen Vergi Affının Değerlendirilmesi 23. Yrd. Doç. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR İşçiye Ödenen Ücret ve Tazminatların Vergilendirilmesine İlişkin Bazı Meseleler Tam Üyelik Öncesi Gümrük Birliği Kapsamında Ortaya Çıkan Sorular 24. Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU, LL.M. (Columbia); LL.M. (Brüksel) 25. Av. Tulu GÜMÜŞTEKİN Çalışma Hayatına İlişkin Değerlendirmeler Açısından 2008 Türkiye İlerleme Raporu 26. Av. Nağme N. HOZAR, LL.M. Alman Hukukunda Şüphe Feshi

25 SİCİL MART Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Üzerine Tekrar 2. Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ Türk Borçlar Kanunu Tasarısının İş Sözleşmesine İlişkin Belli Başlı Hükümleri 3. Prof. Dr. Ufuk AYDIN Kısa Çalışma Uygulaması ve Güncel Gelişmeler 4. Doç. Dr. Levent AKIN İş Yargısında Yetki İtirazı ve Kamu Düzeni 5. Doç. Dr. Serkan ODAMAN TİSK in Önerileri Üzerine Düşünceler 6. Şahin ÇİL Kıdem Tazminatı Hesabında Ücret 7. Av. Erten CILGA Toplu İşçi Çıkarma 8. Prof. Dr. Nuri ÇELİK Asıl İşveren Tarafından Alt İşverene İş Verilmesinin Koşulları 9. Prof. Dr. Fevzi DEMiR Ücret Düşürülmesinin İş Şartı Haline Gelmesi 10. Doç. Dr. Murat ŞEN Geçerli Fesih Nedeni Olarak Ücrete Sık Sık Haciz Konulması ( Yargıtay 9. Hukuk Dairesi nin Bir Kararı Çerçevesinde) 11. Yrd. Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU Eğitim Amaçlı Düzenlenen Toplantıların Fazla Çalışma Olarak Kabul Edilmemesi, Fazla Çalışma Süresinin Hesaplanması 12. Dr. Ertan İREN İşverence Yeni İş Arama İzni Verilmesine İlişkin Yargıtay Kararı İncelemesi 13. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT Toplu İş Sözleşmesinin Süresiyle İlgili Bazı Düşünceler 14. Doç. Dr. E. Murat ENGİN Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümlerinin Taraflarca Değiştirilmesi 15. Prof. Dr. Kadir ARICI Türk Genel Sağlık Sigortası Sisteminin Yeterliliği Sorunu 16. Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Genel Sağlık Sigortası Edinimlerinden Yararlanmada Prim Koşulu 17. Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR SGK Bizi Gözetliyor! 18. Yrd. Doç. Dr. Hediye ERGİN 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Getirdiği Dört Prim Affı 19. Coşkun ERBAŞ 4958 Sayılı Kanunla Değişiklikten Sonra, 506 Sayılı Yasanın 24. ve 69. Maddelerine Göre, Ana ve Babaya Hem Ölüm Aylığı ve Hem De Ölüm Geliri Bağlanabilir Mi? 20. Dr. Mustafa KILIÇOĞLU - Doç. Dr. İşyerinde Sigara İçme Yasağı Kemal ŞENOCAK 21. Mehmet BULUT Sosyal Güvenlik Uygulamalarında İdari Para Cezalarının Dava Yoluna Başvurmadan, İdari Aşamada

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler SİRKÜLER 2008/19 SİRKÜLERİN Tarihi : 28.05.2008 Konusu : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler Mevzuat : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (R.G: 08.09.1999/ 23810) 4857 Sayılı İş Kanunu (R.G:10.06.2003/

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM SÖZLEŞME TÜRÜNE (BELİRLİ - BELİRSİZ SÜRELİ ) SÖZLEŞMEDE YILLIK ÜCRET ZAMMI OLUP OLMADIĞINA ÜCRETE FAZLA MESAİ DAHİLDİR HÜKMÜ OLUP OLMADIĞINA İŞ TANIMINA REKABET YASAĞI

Detaylı

Mevzuatında. Son Yenilikler. fettişi 26.08.2009 1

Mevzuatında. Son Yenilikler. fettişi 26.08.2009 1 Çalışma Mevzuatında Son Yenilikler Dr. Ö.. Hakan ÇAVUŞ Sosyal Güvenlik G Kurumu Başmüfetti fettişi 26.08.2009 1 Yeni bir uygulama daha İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:15-10:30 İş Hukuku Kapsamında İşe İade Davaları: İş Akdinin Feshi: Geçerli ve Geçersiz Fesih Nedenleri Doç.Dr. Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Sözleşmesi Nasıl Sona Erer? Fesih

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ?

ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ? Doç. Dr. Haluk Hadi SÜMER 1963 yýlýnda Konya da doðmuþtur. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuþtur. Ayný yýl Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Araþtýrma Görevlisi olarak

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26959 Resmi Gazete Tarihi 06/08/2008 Kapsam 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? Mehmet KARAKOÇ 1 1. GIRIŞ 5510 sayılı Kanunun farklı çalışan gruplarını kapsama alması ve özellikle de kamuda çalışanlarla

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016)

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRK-İŞ SOSYAL GÜVENLİK BÜROSU Tablo 1: 2016 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14) İşçiye

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak)

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (Taslak) 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ve TEŞVİK UYGULAMALARI Selim EROL Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü

6552 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ve TEŞVİK UYGULAMALARI Selim EROL Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6552 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ve TEŞVİK UYGULAMALARI Selim EROL Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü 4817 SAYILI YABANCILARIN

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey 09:30-10:45 Geçersiz Sebeple Yapılan Fesih Sonuçları ve SGK Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi Av. Cüneyt DANAR - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı,Bilirkişi Geçersiz Feshin Sonuçları Nelerdir?

Detaylı

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU 26.05.2008 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 5763 SAYILI KANUN

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey 09:30-10:45 İş Hukuku Kapsamında İşe İade Davaları: İş Akdinin Feshi: Geçerli ve Geçersiz Fesih Nedenleri Doç.Dr. Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Sözleşmesi Nasıl Sona Erer? Fesih

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32276 Karar No. 2010/216 Tarihi: 18.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI İŞÇİNİN EMELİLİK

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

Versiyon 1 (14/08/2013) Çok acil oldu. Kelime hatalarım olabilir. ÖĞRENCİ SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ İşten Ayrılış Bildirgelerinin Verilme

Versiyon 1 (14/08/2013) Çok acil oldu. Kelime hatalarım olabilir. ÖĞRENCİ SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ İşten Ayrılış Bildirgelerinin Verilme Versiyon 1 (14/08/2013) Çok acil oldu. Kelime hatalarım olabilir. ÖĞRENCİ SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ İşten Ayrılış Bildirgelerinin Verilme Süresi Sigortalıların hizmet akdinin sona ermesi (işten

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ MEVZUAT BÖLÜMÜ 6552 SAYILI KANUNLA 4857, 4734, 4735, 6331 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle

Detaylı

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İsviçre Borçlar Kanunu, Yargıtay içtihadı Terminoloji : Hizmet Sözleşmesi Fesih Süreleri

Detaylı

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ?

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? 15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? Dr. Resul KURT* Gözde UYGUR** I. GİRİŞ Çalışma hayatında en çok sorun yaşanan konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. 1475

Detaylı

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 4857 SAYILI İŞ KANUNU, 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE SAİR MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARA İTİRAZ EDİLMESİ USULÜ 1. GİRİŞ Sanayi toplumunun

Detaylı

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Özlük ve Kadro Grup Başkan Vekili. Hacer ÖZDOĞAN

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Özlük ve Kadro Grup Başkan Vekili. Hacer ÖZDOĞAN T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 21-25 MAYIS 2012 TARİHLERİ ARASINDA İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİLERİ KONULARINI ESAS ALAN SEMİNER SENDİKAMIZIN DA KATKILARIYLA ANTALYA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA

SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK MERKEZĠ SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA ĠletiĢim: 0312 988 12 60-0542 624 9040 Programın

Detaylı

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ BİREYSEL İŞ HUKUKU Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Temel Kavramlar 1. İşçi 2. İşveren 3. İşveren Vekili 4. Alt İşveren 5. İşyeri ve İşletme İŞÇİ Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVALARI

İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVALARI İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVALARI İŞ GÜVENCESİ NEDİR? İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMANIN ŞARTLARI NELERDİR? İŞE İADE DAVASI DAVA AÇMA SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR? İŞE BAŞLATMAMA VE BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATI NEDİR?

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI

BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI Erol GÜNER* I. GİRİŞ: 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası nın İKİNCİ BÖLÜM başlığında, İş

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR iii iv xvii 1. BÖLÜM İŞ HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER.1. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 I. Dünyada İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 1 1. Sanayi

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ Sosyal güvenlik reformu kapsamında 5510 sayılı kanun 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı

Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı Özlük İşleri ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için

Detaylı

- İŞ HUKUKU- 7-Bir iş sözleşmesinin geçerli olarak meydana gelebilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisinin bulunması zorunludur?

- İŞ HUKUKU- 7-Bir iş sözleşmesinin geçerli olarak meydana gelebilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisinin bulunması zorunludur? - İŞ HUKUKU- 1-Bir işçinin işyerinde öğrendiği mesleki sırlarını başkalarına aktarması, işçinin iş sözleşmesinden doğan borçlarından hangisine aykırılık oluşturur? (2004/3) A) Özen borcu B) Gözetim borcu

Detaylı

İŞE İADE DAVASININ İŞÇİ TARAFINDAN KAZANILMASI DURUMUNDA SGK YA YAPILACAK BİLDİRİMLER NELERDİR?

İŞE İADE DAVASININ İŞÇİ TARAFINDAN KAZANILMASI DURUMUNDA SGK YA YAPILACAK BİLDİRİMLER NELERDİR? İŞE İADE DAVASININ İŞÇİ TARAFINDAN KAZANILMASI DURUMUNDA SGK YA YAPILACAK BİLDİRİMLER NELERDİR? Murat ÖZDAMAR* Erden ÇAKAR** I-GİRİŞ İş güvencesi, makul ve geçerli bir sebep olmaksızın işveren tarafından

Detaylı

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR I- GİRİŞ 5510 sayılı Kanun(1) un 80. maddesinde prime esas kazançlar düzenlenmiş olup, birinci fıkrasındaki; 4/a kapsamındaki sigortalılar ile ilgili

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TEŞVİK NEDİR Sosyal Güvenlik Kurumu yada diğer Kamu Kuruluşları (İş-Kur, Hazine, vb) tarafından sağlanan teşviklerden anlaşılması gereken işverenin daha az prim ödemek

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Grup Şirketlerinde İşçilerden Bir Kısmının Aynı Anda Birden Fazla İşverene 25 GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Prof. Dr. Nuri ÇELİK

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZGEÇMİŞ 1966 yılında Ankara da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden 1987 yılında mezun oldu. Çeşitli yayın organlarında (Dergi-Gazete-İnternet Siteleri)

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX B İ R İ NCİ Cİ LT GİRİŞ... 3 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU KAVRAMI 1. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATI KAVRAMI... 7 2. ÇALIŞMA HUKUKUNUN SOSYAL POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ...

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR?

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? Erol GÜNER * I. GİRİŞ: İşverenin işçiyi koruma, özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri

Detaylı

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM 23 Ekim tarihinde yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar başlıklı yazımızın PRİM ORANLARI

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/9712 Karar No. 2014/14518 Tarihi: 05.05.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMAKLA

Detaylı

İŞE İADE DAVASI LEHİNE SONUÇLANAN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI DURUMUNDA İHBAR TAZMİNATI

İŞE İADE DAVASI LEHİNE SONUÇLANAN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI DURUMUNDA İHBAR TAZMİNATI İşe İade Davası Lehine Sonuçlanan İşçinin İşe Başlatılmaması Durumunda 847 İŞE İADE DAVASI LEHİNE SONUÇLANAN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI DURUMUNDA İHBAR TAZMİNATI Av. Abbas BİLGİLİ * 1. GENEL GİRİŞ 15 Mart

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARINDA YER ALAN SÜRELER İş Kanunu İş Kanunu (1475) Basın

Detaylı

İlgili genelge aşağıda sunulmuştur. Saygılarımızla, Tarih: 23.03.2015 Sayı : 2015/59

İlgili genelge aşağıda sunulmuştur. Saygılarımızla, Tarih: 23.03.2015 Sayı : 2015/59 Tarih: 23.03.2015 Sayı : 2015/59 6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN 18-29 YAŞ ARASI ERKELERLE HER YAŞTAKİ KADINLARIN İSTİHDAMINDA UYGULANAN PRİM TEŞVİKİNE İLİŞKİN GERİYE DÖNÜK TALEPLER ARTIK DİKKATE ALINMAYACAKTIR

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/3922 KARAR NO : 2001/7383 KARAR TARÝHÝ : 30.04.2001 HUKUK KARAR ÖZETÝ : TEÞMÝL Davalýya ait Basýn iþkoluna giren iþyeri için teþmil kararý, 21.12.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ

Detaylı

Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar

Detaylı

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir. SİRKÜLER 2015/29 07/05/2015 Sayın Yetkili; Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :...... 5 BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ 1.1. KA YITDIŞI EKONOMİ KAVRAMı VE UNSURLARı 13 1.2. KA YITDIŞI EKONOMİYİ ÖLÇME (TAHMiN)

Detaylı

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Süleyman LALE* I-GENEL OLARAK İŞ GÜVENCESİ Dünyada ve ülkemizde iş güvencesi hükümlerinin uygulamaya geçilmesinde temel etken, üretim faaliyetlerinde

Detaylı

SİRKÜLER 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

SİRKÜLER 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU SİRKÜLER SAYI: ARALIK 2015 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1. 6111 Sayılı Kanun Teşvikinin Uygulama Süresi Uzatıldı Değişen Mevzuat: 08.09.1999 Tarih ve 23810 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/16369 Karar No. 2014/17666 Tarihi: 02.06.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 MUVAZAA İŞÇİLİK TEMİNİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLRAK KABUL

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Karar Tarihi : 24.03.2015 Sayısı : L 3 U 225/10 İşçiler, öğlen paydosu sırasında, sadece öğlen yemeğini yemek üzere

Detaylı

Sayı: Rehber.2015/016 Ankara, 20.03.2015. Konu: Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri Hk.

Sayı: Rehber.2015/016 Ankara, 20.03.2015. Konu: Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri Hk. Sayı: Rehber.2015/016 Ankara, 20.03.2015 Konu: Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri Hk. Sigorta primi teşviklerine ilişkin gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 554 Esas No. 2010/26391 Karar No. 2010/23205 Tarihi: 13.07.2010 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA YÖNTEMİ İŞE İADE DAVASI SONRASI

Detaylı

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Raşit ULUBEY* I-BAŞLANGIÇ : 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/13846 Karar No. 2011/13653 Tarihi: 09.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAAYA DAYANIP DAYANMADIĞININ

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK M. Kemal OKTAR * Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından kayıt dışı istihdam olgusu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı