SİCİL MART Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de!"

Transkript

1 SİCİL MART Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin İdari Para Cezaları Konusunda Son Gelişmeler 2. Prof. Dr. M. Polat SOYER 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması ve Sonuçları 3. Prof. Dr. Nüvit GEREK Yrd. Doç. Dr. A.İlhan ORAL Belediyelerin Çöp Toplama İşlerini Alt İşverenlere Vermeleri ve Bunun Yarattığı Sorunlar 4. Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY Ücret Ödemede Gecikmenin Hukuki Sonuçları 5. Doç. Dr. M. Fatih UŞAN Eski İşçinin Sır Saklama Borcu (Karşılaştırmalı Bir İnceleme) 6. Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT İş Sözleşmesinin Feshinde Haklı- Geçerli Neden Ayrımı ve Yargıtay ın Konuya İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 7. Av. Hakkı KIZILOĞLU Örtülü Denkleştirme Süresine Yönelik Karar İncelemesi 8. Prof. Dr. Metin KUTAL ILO Uzmanlar Komitesi Raporu nda (2005) Türk Mevzuatının 87 ve 98 Sayılı Sözleşmeler Karşısındaki Durumu 9. Av. Mesut ULUSOY TİS Düzeni İçinde Bireysel Feragat Üzerine Post Modern Bir Karar İncelemesi 10. Prof. Dr. Kadir ARICI Tüzel Kişi İşverenlerin Üst Düzey Yönetici veya Yetkililerinin Prim Ödemeden Doğan İşverenleri İle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluğu 11. Prof. Dr. Berin ERGİN Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir, Ne Değildir? 12. Doç. Dr. Ömer EKMEKÇİ İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Danıştay ın Yürütmeyi Durdurma Kararları ve Hukuki Etkileri 13. Yrd. Doç. Dr. Levent AKIN İşverenin İşçiyi Gözetme Borcunun İhlali ve Kusurun Takdiri 14. Doç. Dr. Aydın GÜLAN Kabahatler Kanunu ndan Sonra İdari Para Cezalarına Karşı Yargısal Denetim 15. Mehmet MAÇ Resul KURT Veri ve/veya SSK Primi Hesaplanmaksızın Personele Sağlanabilecek Menfaatler 16. Av. Thomas PRINZ Almanya da Esnek Çalışma Süresi Modelleri 17. Prof. Dr. Tankut CENTEL 2005 Yılı Türkiye İlerleme Raporu nun Sosyal Yönü Bağlamında Eleştirel Yaklaşım 18. Prof. Dr. A. Can TUNCAY Avrupa Birliği ile Görüşme Sürecinde Türkiye de Üçlü Sosyal Diyalog 19. İlknur BAYSU- Prof. Dr. Andreas HÄNLEIN Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de!

2 20. Av. Şeyda AKTEKİN ATAD ın Çağrı Üzerine Çalışma Sırasında Göreve Hazır Olarak Geçirilen Tüm Sürenin Çalışma Süresine Dâhil Edileceğine İlişkin SIMAP Kararı nın Çalışma Süresi Yönergesi ne Etkileri Bakımından İncelenmesi

3 SİCİL HAZİRAN Prof. Dr. Münir EKONOMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Hukuka Uygun Olmayan ve Bilinçsiz Düzenlenen Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilciliği 2. Prof. Dr. Tankut CENTEL Kısmi Süreli Çalışma ve Hafta Tatili Ücreti 3. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT İdari Para Cezalarında Görevli Yargı Yeri 4. Bektaş KAR İş Yargısının Kaynakları 5. Av. Bekir UZUN Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi 6. Yrd. Doç. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY İşverenin Sözleşmenin Feshinde Eşit Davranma Borcuna İlişkin İki Yargıtay Kararının Düşündürdükleri 7. Seracettin GÖKTAŞ İşveren Değişikliğinin İşçiye İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih İmkânını Verip Vermeyeceği Sorunu 8. Av. Nağme N. HOZAR İşverenin Yönetim Hakkına Dayanarak İşçiyi Başka Bir İşyerine Gönderebilmesine İlişkin Bir Karar İncelemesi 9. Prof. Dr. Fevzi DEMİR Toplu İş Sözleşmesi ile İşçinin Onayının Önceden Alınması 10. Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI İş Güvencesi Kapsamındaki İşçilerin Doğrudan Tazminat Talep Hakları ve Kötüniyet veya Sendikal Tazminat ile Ayrımcılık Tazminatı İlişkisi 11. Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU Henüz İmzalanmamış Toplu İş Sözleşmesinden Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma Talebi-Talebin Geçersizliği 12. Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sebebiyle Sosyal Sigortaların İşverene Rücûunda Kusur Şartının Sınırlanması Sorunu 13. Doç. Dr. Hakan KESER İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Dolayısı ile Kurumun Yaptığı Harcamalardan Sorumlu Olmasının Koşulları ve Kaçınılmazlık 14. Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR İşyerinde Cinsel Taciz 15. Av. Seval EROĞLU 5237 Sayılı TCK ve 5252 Sayılı Uygulama Kanunu ndan Sonra Ek-1 ve Ek-11 Cezalarında Yaşanan Uygulama Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme 16. Doç. Dr. Ömer EKMEKÇİ Sosyal Hukuk Devleti Mi, Ceza Keserek Dolaylı Vergi Anlayışı Mı? 17. Av. Vanessa NICHOLIS İngiltere de Haksız Feshe İlişkin Düzenlemeler 18. Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER -AB nin İstihdama İlişkin 2000/78 EG Sayılı Çerçeve Yönergesi Işığında- Türk İş Hukukunda Din, Dünya Görüşü, Özürlülük, Yaşlılık ve Cinsel Eğilime İlişkin Düzenlemeler

4

5 SİCİL EYLÜL Prof. Dr. Tankut CENTEL İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki Son Gelişmeler 2. Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU İşverenin Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapma Hakkını Saklı Tutan Sözleşme Hükümleri Bağlayıcı Mıdır? 3. Prof. Dr. Savaş TAŞKENT İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Ücretsiz İzin Uygulaması 4. Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT Korumalı İşyeri Kavramı ve Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmeliğin Değerlendirilmesi 5. Doç. Dr. Mustafa ALP İş Sözleşmesindeki Değişiklik Kayıtlarının İçerik Denetimi 6. O. Güven ÇANKAYA Şahin ÇİL 4857 Sayılı İş Kanunu na Göre Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi 7. Av. Ali Nafiz KONUK İşyeri Hekimi İstihdamında Gelinen Son Nokta 8. Av. Nurseli TARCAN Yasalar Herkes İçin Eşit Değil Mi? Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Kamu- Özel Ayrımcılığı 9. Ertan İREN İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uyma Yükümlülüğü ve İhlali Halinde Karşılaşacakları Müeyyideler 10. Prof. Dr. Nizamettin AKTAY İşe İade Davası Sonrası İşçinin İşverence İşe Davet Edilmesine Rağmen İşe Başlamamasının Sonuçlarına İlişkin Yargıtay Kararı İncelemesi 11. Av. Cüneyt DANAR Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun Gereği Tatil Edilen Cumartesi Günü Genel Tatil Günü Müdür? 12. Prof. Dr. Metin KUTAL Türk Toplu İş Hukukunda İşkolu Kavramı (Önemi, Uygulaması ve Sorunları) 13. Prof. Dr. Rüçhan IŞIK Esneklik: Toplu Pazarlık Yoluyla 14. Av. Selçuk KOCABIYIK Olumsuz Yetki Tespitine Karşı Yapılan İtirazın Kabulü Üzerine Takip Edilmesi Gereken Usule İlişkin Bir Karar İncelemesi 15. Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU 5510 Sayılı Kanuna Göre Malullük Aylığı 16. Zehra AYAN Değişik Sosyal Güvenlik Kurumlarında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi 17. Prof. Dr. Nur CENTEL Denetimli Serbestlik ve İşverenin İstihdam Yükümlülüğü 18. Prof. Dr. Ahmet KIRMAN Kurumlar Vergisine İlişkin Yeni Düzenlemeler 19. Av. Yolanda SANZ MARTIN İspanya da İş İlişkisinin Sona Erdirilmesi 20. Yrd. Doç. Dr. Engin ÜNSAL Avrupa Müktesebatı Çerçevesinde Avrupa Şirketi ve Türk Mevzuatının Değerlendirilmesi 21. Tulu GÜMÜŞTEKİN Avrupa Birliği nin 2003/88/AT Sayılı Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesine

6 İlişkin Direktifini Tadil Eden Direktif Teklifi ve Son Gelişmeler

7 SİCİL ARALIK Prof. Dr. Nuri ÇELİK İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gerekleri Sebebiyle İş Sözleşmesinin İşverence Feshinde Eşit Davranma Borcu 2. Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN Şirket Birleşmelerinde İşletme Gerekleri İle İş Akdinin Feshi 3. Prof. Dr. Ejder YILMAZ İşe İade Davalarında Yargılama Usulü İle İlgili Özellikler 4. Doç. Dr. Muhammet ÖZEKES İşe İade Davalarında Hüküm Altına Alınan Alacakların Takibi ve İcra Tazminatları 5. Doç. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ Yabancı İşçilerin Çalışmasına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar 6. Yrd. Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU İşyerinin Kapanması 7. Bektaş KAR Mevsimlik İş 8. Şükran CİNOĞLU İşe İade Davalarında 4857 Sayılı Yasa nın 19. Maddesinin 1. Fıkrası İle 25. Maddesinin Son Fıkrasının Karşılaştırılması 9. Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER İş Sözleşmesi Feshedilen İşçinin İşe İade Davası Devam Ederken İşveren Tarafından İşe Davet Edilmesi 10. Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT İş Sözleşmesinin Feshinde Sosyal Seçim Yükümlülüğü Mevcut Mudur? 11. Doç. Dr. Ömer EKMEKÇİ İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Faaliyetlerinin İşyeri Dışından Hizmet Alınması Suretiyle Yerine Getirilmesi 12. Av. Saadet CEYLAN İşletme Kapsamına Giren Bir İşyerinde, Ayrı Bir İşyeri Toplu İş Sözleşmesi Yapılabilmesine Yönelik Karar İncelemesi 13. Av. Vahap ÜNLÜ İşe İade Davası Sonuçlarının Toplu İş Sözleşmesi Sürecinde Yetki Tespiti Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Karar İncelemesi 14. Prof. Dr. Berin ERGİN Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İşverene Rücuya Nasıl Bakıyor? 15. Prof. Dr. H. Nüvit GEREK Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Ölüm Sigortasından Bağlanan Aylıklar Açısından SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı Arasındaki Farklı Yaklaşım 16. Mesut BALCI İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle İşverenin Sorumluluğu 17. Prof. Dr. A. Can TUNCAY Kurumun İşverene Rücuu Olayda Kaçınılmazlık Durumu 18. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT Kabahatler Yasası nı İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine 19. Mehmet MAÇ Harcırahların Gelir ve Damga Vergisi Stopajları İle SSK Primleri Karşısındaki Durumu 20. Prof. Dr. Tankut CENTEL 2006 Yılı Türkiye İlerleme Raporu nun Sosyal Yönden Değerlendirilmesi 21. Av.Bettina GREGERSEN Güvenceli Esneklik ve Danimarka İş

8 Piyasası 22. Av. Nazan MOROĞLU Avrupa Birliği Anlaşmalarında ve Yönergelerinde Kadın Erkek Eşitliği 23. Av. Nurseli TARCAN Avrupa Sosyal Şartı ndan, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı na 24. Av. Şeyda AKTEKİN Alman Mahkeme Kararları Işığında Mobbing Uygulamalarına İlişkin Bir İnceleme

9 SİCİL MART Prof. Dr. Tankut CENTEL 2007 Yılı Baharında Türk Çalışma Yaşamını Bekleyen Gelişmeler 2. Prof. Dr. Murat DEMİRCİOĞLU İş Güvenliği Uzmanlığı Yönünden İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı nın İncelenmesi 3. Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı nın Değerlendirilmesi 4. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR İş Hukukunda İbraname Uygulamaları 5. Dr. Mustafa KILIÇOĞLU Doç. Dr. Baskı Feshi Kemal ŞENOCAK 6. Av. Füsun GÖKÇEN İki Soruda Ücretli İzin Hakkı 7. Hasip KURT Performans Yönetim Sistemi 8. Doç. Dr. Ufuk AYDIN 4857 Sayılı Kanun Bakımından İş Sözleşmesindeki Değişiklik Kayıtları (Hukuk Genel Kuruluna Ait B ir Karar İncelemesi) 9. Doç. Dr. E. Murat ENGİN Denkleştirme Esası Uygulamasında Çalışma ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Emredici Hükümler 10. Doç. Dr. Murat ŞEN İşçinin Çalışma Koşullarındaki Değişikliği Altı İşgünü İçinde Yazılı Olarak Kabul Etmemesinin Sonuçları 11. Av. Mustafa AVCI Geçerli Nedenlere Dayalı Fesih Hakkının Kullanılmasında Makul Süre 12. Av. Ender KIZILRAY Davacının İşyerinden Koşullu Olarak Ayrılma İsteğine İlişkin Dilekçesi, İstifa Niteliğinde Değerlendirilemez. 13. Prof. Dr. Fevzi DEMİR Temsilcinin İş ve İşyeri Değişikliği ve Görev Süresi 14. Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI Yargıcın Toplu İş Sözleşmesine Müdahalesi 15. Av. Murat ÖZVERİ Bireysel Sendika Özgürlüğünün Korunmasına İlişkin Bir Karar İncelemesi 16. Doç. Dr. Şükran ERTÜRK 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun Kısa Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Hükümlerinin Birlikte Değerlendirilmesi 17. Coşkun ERBAŞ Sosyal Güvenlik Kavramının Tarihi Gelişimi ve 5510 Sayılı Yasa nın Anayasa Mahkemesi nce İptali Karşısında Yeniden Yapılanma Fırsatı Üzerine Düşünceler 18. Utkan ARASLI Anaya Mahkemesi İptal Kararı ve Sosyal Güvenlikte Gelinen Son Durum 19. Mesut BALCI Ceza Yargılamasında Tazminat Yaptırımı Hükümleri, Uzlaşma ve İş Kazası Nedeniyle Maddi Zararın Giderilmesi ile İlgili Hukuki Sonuçlar 20. Yrd. Doç. Dr. Serkan ODAMAN İşsizlik Ödeneğine Başvuru Koşulları 21. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT Kabahatler Kanunu Değişikliği İdari Para Cezaları Bakımından Neyi Değiştirdi?

10 22. Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ İşletmelerin Rekabet Gücü Açısından İstihdam Üzerindeki Yükler ve Yeni Kanunda Çalışanların Vergilendirilmesine Getirilen Değişiklikler 23. Ulrich KRICHEL Alman İş Hukukunda İşyeri Gereklerinden Kaynaklanan Nedenlerle Fesih ve Sosyal Tercih 24. Av. Nağme H. HOZAR Alman Mahkeme Kararları Işığında İhtar Müessesesi

11 SİCİL HAZİRAN Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY Fazla Saatlerle Çalışmanın Hukuki Sonuçları 2. Prof. Dr. Tankut CENTEL Özel Okul Öğretmeniyle Sözleşme Yapılması 3. Bektaş KAR Seracattin GÖKTAŞ Türk İş Hukukunda İşçinin Yasadan Kaynaklanan Mazeret İzinleri 4. Av. Mehmet UÇUM Personel Özlük Dosyası ve İşverenin İş İlişkisinde Temin Etmesi Gereken Belgeler 5. Şeref ÖZCAN İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzükleri 6. Özlem ÖZKILIÇ İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında İşverenin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirme Uygulamaları 7. Av. Cüneyt DANAR Yargıtay Kararlarıyla Hukuki Kimlik Kazanan Bir Uygulama: İş Sözleşmesinin Devri 8. Prof. Dr. A. Can TUNCAY İşe İadede 30 İşçi Ölçütünün Yorumu 9. Yrd. Doç. Dr. Serkan ODAMAN Yurtdışında Çalışan İşçilerin İş Güvencesi Açısından İşçi Sayısı Tespitine Etkisi 10. Prof. Dr. Toker DERELİ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Perspektifiyle Türkiye de Sendika Özgürlükleri ve Yeni Yasa Taslaklarının Değerlendirilmesi 11. Doç. Dr. Hakan KESER Sona Eren Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinin Art Etkisi 12. Av. Hakan YILDIRIMOĞLU İşyerinin Kapatılması ve Yasa Dışı Lokavt Uygulaması 13. Av. İlhan DOĞAN Toplu İş Hukukumuzda İşkolu Tespiti Üzerine 14. Doç. Dr. Mustafa ALP Greve Sonradan Katılmanın Sonuçları 15. Ali GÜNEREN Üst Düzey Yönetici veya Yetkililerinin İşverenin Prim Borcundan Müteselsil Sorumluluğu ve Primlerin Ödenmemesinin Yaptırımı 16. Ercan TURAN Anayasa Mahkemesi nin 2003/10 E., 2006/106 K., Tarihli Kararı Karşısında 506 Sayılı Yasa nın 26. Maddesine Dayalı Rücuan Tazminat Davaları 17. Abdurrahman DURAN 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun 79/10 Maddesi Gereğince Açılan Hizmet Tespiti Davalarının Yasa Hükümleri ve Yargı Uygulamaları Yönünden İncelenmesi 18. Utkan ARASLI Rücu Davalarında Tavan Sınırlamasının İptalı ve Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Günlü YİBBGKK 19. Doç. Dr. Aydın GÜLAN Sosyal Sigortalar Kanunu na Dayanılarak Verilen İdari Para Cezalarına Karşı Muhatabın Hangi Yargı Merciine Başvuracağını Bir Bilen Var Mıdır?

12 20. Doç. Dr. Hakan ÜZELTÜRK Ücretler Üzerinden Alınan Gelir Vergisi: Bazı Tespitler ve Değerlendirmeler 21. Doç. Dr. Mustafa AKKAYA İş Güvencesi Tazminatı nın Gelir Vergisine Tabi Olup Olmadığı Sorunu 22. Hans HOOGENDOORN Hollanda da Kısmi Süreli Çalışma 23. Av. Şeyda AKTEKİN Hastalık Nedeniyle İşten Çıkarma Özürlülük Temelinde Ayrımcılık Yasağına Aykırılık Teşkil Eder Mi?

13 SİCİL EYLÜL Prof. Dr. Devrim ULUCAN Günümüzdeki Mal ve Hizmet Üretim Modellerinin İş Süreleri Üzerindeki Etkisi, Esnek Çalışma Süreleri ile İlgili Bazı Düşünceler 2. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR Yargıtay Kararları Işığında İstifa Dilekçeleri 3. Şahin ÇİL İbra Sözleşmesi ile İkale Sözleşmesinin İş Güvencesine Etkileri 4. Av. Taliphan KIYMAZ Ücretin Korunmasına Dair Hükümler Bağlamında Ücret Garanti Fonu 5. Yrd. Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI İşyerinin Kapatılması Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Neden ve İş Güvencesi İlişkisi 6. Av. Ergun İNCE Yıllık Ücretli İzin Hesabı Konusundaki Yargıtay Kararına Yönelik Değerlendirme 7. Prof. Dr. Metin KUTAL Uluslar arası Çalışma Normları Karşısında 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 8. Yrd. Doç. Dr. Aydın BAŞBUĞ Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat 9. Av. Seval EROĞLU Mevsimlik İş Sözleşmelerinde Askı Hali ve Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Tespitine Etkisi 10. Coşkun ERBAŞ Sosyal Sigortalar Kurumu nun Rücu Davaları, Anayasa Mahkemesi nin İptal Kararı Karşısında Öngörülen Hukuki Sonuçlar ve Uygulamadan Örnekler 11. Fatih ARKAN Sosyal Güvenlik Kurumu nun Zorunlu Tasarruf Uygulamasından Kaynaklanan Sorumluluğu 12. Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ Ayni Yardımlar ve Özel Sağlık Sigortası nın Prim Matrahına Dahil Edilmemesi (21. Hukuk Dairesi nin Ders Veren Bir Kararı Üzerine) 13. Utkan ARASLI Kimler İtibari Hizmetten Yararlanacak? 14. Prof. Dr. Duygun YARSUVAT Yeni Türk Ceza Kanunu nun 117 ve 118. Maddelerinde Yer Alan İş ve Çalışma Hürriyetinin ihlali, Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçları 15. Prof. Dr. Berin ERGİN Türk Hukuk Sisteminde Cinsel Suçlar- Taciz ve Çalışma Hayatı 16. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT İdari Para Cezaları Bakımından İş Kanunu m.108 deki Kanun Yolu Hala Yürürlüktedir (UYM Kararları Üzerine Bir Değerlendirme) 17. Prof.Dr. Tankut CENTEL İş Güvencesi Tazminatından Vergi Kesintisi 18. Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ Yabancıların Danışmanlık, Proje, Montaj Hizmetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi ve Bunlara Ödeme Yapanların Vergisel Sorumlulukları

14 19. Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ İşe Başlatılmayan İşçiye Ödenen Tazminatın Gelir Vergisi Açısından İrdelenmesi 20. Anders WEIHE Andreas MODIG İsveç te Toplu Pazarlık Prosedürü 21. Av. Nağme N. HOZAR Özel Amaçla İnternet ve E-Posta Kullanımının İş İlişkisine Etkisi

15 SİCİL ARALIK Prof. Dr. Ejder YILMAZ İş Mahkemeleri Kanunu nun Değiştirilmesi İhtiyacı 2. Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT İşçinin Ediminin Güvence Altına Alınması Aracı Olarak Asgari Süreli Sözleşme ve Belirsiz Süreli Sözleşmede Cezai Şart 3. Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI İstihdamda Cinsiyetler Arası Eşitlik ve Mevzuatta ve Kamusal Politikalarda Yapılması Gereken Değişiklikler 4. Doç. Dr. Ufuk AYDIN Çağrı Üzerine Çalışma ve Uygulama Sorunları 5. Av. H. Argun BOZKURT İş Mahkemeleri ve Yargılama Yöntemi 6. Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Sağlık Sebepleri ile Feshi 7. Yrd. Doç. Dr. Serkan ODAMAN Fesihten Sonra İşyerinin Kapatılmasının Feshin Sonuçlarına Etkisi 8. Av. Vahap ÜNLÜ İşverenin Davetine Rağmen İşçinin İşe Başlamaktan Vazgeçmeşi 9. Doç. Dr. Hakan KESER 2821 Sayılı SK ve 4688 Sayılı KGSK Uyarınca İşyeri Sendika Temsilcisi Olarak Tayin Edileceklerin Taşımaları Gereken Nitelikler 10. Av. Semih TEMİZ Örgütlenmenin Önündeki Engeller 11. Av. Umur GÜRİŞ Arabuluculuk Kanunu Tasarısı nın Öngördüğü Hususlar ve Hukuki Yapısı 12. Prof. Dr. Fevzi DEMİR Emekliliğe Hak Kazanmış ve 55 Yaşını Doldurmuş İşçilerin Toplu İş Sözleşmesi Uyarınca İş Sözleşmelerinin Feshedilmesi 13. Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU İtibari Hizmet Süresine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı ve Yaşanan Gelişmeler 14. Doç. Dr. Refik KORKUSUZ Anayasa Mahkemesi nin İptal Kararından Sonra Sosyal Güvenlik Hukukumuzda Kısa Vadeli Sigorta Türlerinin Hukuki Durumunun İncelenmesi 15. Ali TEZEL SSK dan Emeklilikte Son Olaylara Bakış 16. Av. Ahmet BÖLÜKBAŞI Sosyal Güvenlik Reformu Üçüncü Kere Erteleniyor 17. Prof. Dr. Tankut CENTEL Ücreti Ödenmediği İçin Çalışmamış Olan Sigortalının Hizmet Tespiti İsteği 18. Prof. Dr. H. Nüvit GEREK Geçersiz Fesih Sonucunda Yapılması Gereken Ödemelerle İlgili Ücret Tespiti, Vergi ve Sosyal Sigortalar Sorunları 19. Prof. Dr. Veysi SEVİĞ İşe İade İşlemlerinde İhbar ve Kıdem Tazminatının Mahsubu Sırasında Ortaya Çıkan Vergisel Sorun 20. Erdoğan SAĞLAM Asgari Geçim İndirimi Uyulama Esasları 21. Elio MINICONE İtalyan İş Kanunu nda Yer Alan Esneklik Hükümleri ve Bunların

16 Rekabet Edebilirlik Üzerindeki Etkileri 22. İhsan ÇAKMAK Milletlerarası (Uluslararası) Sözleşmelerin Türkiye Uygulaması 23. Av. Şeyda AKTEKİN Geçici İşçilerin Çalıştırılması Koşullarına İlişkin Avrupa Birliği Yönergesi Taslağı nda Son Gelişmeler

17 SİCİL MART Prof. Dr. Tankut CENTEL İşyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekân 2. Prof. Dr. Emine TUNCAY KAPLAN Bildirim Sürelerinin Sözleşmelerle Artırılmasının Üst Sınırı Sorunu 3. Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Belirli Süreli İş sözleşmesi Yapma Serbestisi ve Bunun Sınırı 4. Doç. Dr. M. Tufan ÖĞÜZ Çocuk ve Genç İşçiler İle Özürlülerin İş Sözleşmesi Yapma Ehliyetine İlişkin Esaslar 5. Şahin ÇİL 4857 Sayılı İş Kanunu ndaki Yeni Düzenlemelerin Toplu İş Hukukuna Etkileri 6. Arş. Gör. Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Sorumluluk ve Sınırları 7. Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ İşsizlik Sigortası Uygulaması (İşverenin İşten Ayrılma Bildirgesi Verme Yükümü ve Sigortalının Kuruma Başvurusu) 8. Doç. Dr. Talat CANBOLAT Psiko-Teknik Muayenede Yetersiz Görülen İşçinin Şoför Olarak Çalıştırılması Doğru Olmayacağından Önceki İşyerine, Çalıştırılması Mümkün Olan İşe İadesine Karar Verilmesi Gerekir 9. Prof. Dr. A. DEMİRCİOĞLU 2822 Sayılı Yasa Tasarı Taslağının Değerlendirilmesi 10. Av. Hüseyin EKMEKÇİOĞLU Toplu İş İlişkisini Düzenleyen Yasalarda Yapılmak İstenen Değişikliklerin Düşündürdükleri 11. Doç. Dr. Murat ŞEN Profesyonel Sendika Yöneticisinin İşyerinden Ayrılırken İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sonuçları 12. Doç. Dr. M. Fatih UŞAN İş Güvencesi Kapsamında Olmayan Bir İşçi İçin Toplu İş Sözleşmesi ile Getirilen İş Güvencesi Tazminatı, İş Kanunu nda Öngörülen İş Güvencesi Tazminatından Daha Fazla Olabilir Mi? 13. Av. Selçuk KOCABIYIK Yargıtay ın İşkolu Tespitine İtiraz Konulu Bir Kararının İncelenmesi 14. Doç. Dr. Coşkun SARAÇ Son Tasarı Işığında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Başlıca Yenilikleri 15. Doç. Dr. Levent AKIN 5510 Sayılı Yasa nın Maluliyet Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi 16. Zehra AYAN Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sosyal Güvenliği 17. Şerafettin GÜLER Özelleştirmeye Tabi Kuruluşlarda Kapsam Dışı Personel Olarak Çalışan İşçiden İşsizlik Sigortasının Kesilmesi 18. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT İş Yasası ndaki İdari Para Cezalarında Görevli Yargı ve Yeri Değişti 19. Doç. Dr. Hakan ÜZELTÜRK Veri İadesinden Asgari Geçim İndirimine 20. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı

18 21. Av. Cem ALIŞIK Almanya da Süreli İş Sözleşmeleri 22. Av. Nağme N. HOZAR İş Güvencesine İlişkin Düzenlemelerin İşçiye Sağladığı Haklardan Önceden Feragat Mümkün Müdür?

19 SİCİL HAZİRAN Prof. Dr. Tankut CENTEL Alt İşverene İlişkin İş Kanunu ndaki Son Değişiklik 2. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR İnternet ve İş Sözleşmesi: Yeni Teknolojilerin İş Sözleşmesine Etkileri Üzerine 3. Doç. Dr. Serkan ODAMAN Türk İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisinin Sona Ermesi 4. Yrd. Doç. Dr. K. Ahmet SEVİMLİ İşçinin Özel Yaşam Hakkı Bağlamında İşçi - İşveren İlişkisi 5. Dr. Gaye Burcu Yıldız Türk İş Hukukunda Özürlülük ve Sağlık Durumuna Dayalı Ayrımcılık Yasağı 6. Nuri Şenel TIĞLI 26 Mayıs 2008 Tarihli Resmi Gazete de Yayımlanan 5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında İş Güvenliğinde Getirilenler 7. Öcal Kemal EVREN Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Objektif Koşul Kavramı 8. Prof. Dr. A. Can TUNCAY Birden Fazla Tazminatın Kapsamına Giren Bir Eylemde Hangi Tazminata Hükmedilecektir? 9. Doç. Dr. Hakan KESER İşyerinde Yürütülen Sürekli İşlere İlişkin Olarak Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılamayacağına Yönelik Yargıtay Kararının İncelenmesi 10. Prof. Dr. Nizamettin AKTAY Sendika ve Konfederasyonlara Yasak Faaliyetler 11. Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY İşyerinin Girdiği İşkolunun Tespiti 12. Av. Mesut ULUSOY TİS Hükümlerine Uygun Bir Fesih İşleminin Gerçekleştirilememesine İlişkin Yargıtay Kararının İncelenmesi 13. Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Genel Sağlık Sigortasında Sunulan Edimler: Kapsam ve Yararlanma Koşulları

20 14. Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR Sigortalı Mıyız, İp Cambazı Mı? 15. Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU 5510 Sayılı Kanun ve İş Sözleşmesine Göre Çalışanların Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışmaları 16. Dr. Hediye ERGİN Yeni Sistemde Yaşlılık Aylığı 17. Utkan ARASLI İdari Para Cezası Uyuşmazlıklarında Yargı Yerine İlişkin Yaşanan Kaos ve Sorunun Çözümü 18. Ercan TURAN İş Kazası Nedeniyle Gerçek Zarar Tavanı Hesabında Pasif Dönem 19. Doç. Dr. Muharrem ÖZER 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Işığında İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Ceza Sorumluluğu 20. Dr. Ayşe ŞAKAR Serbest Bölgelerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Esasları ve Ücretlerde Gelir Vergisi Uygulaması 21. Av. Ali Nafiz KONUK Sınai Kuruluşların Ambalaj Atıklarının Toplanmasında Yaşanan Sorunlar 22. Erdoğan SAĞLAM Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 5746 Sayılı Kanunla Getirilen Vergi ve SSK Teşvikleri 23. Luc CIETERS Belçika İş Hukukunda İşletmelerin Devri 24. Av. Şeyda AKTEKİN İşçinin Kendisine Ait Postayı İşyeri Kaynaklarını Kullanarak Göndermesi Sözleşmesinin Feshinde Haklı Sebep Teşkil Eder mi?

21 SİCİL EYLÜL Prof. Dr. Tankut CENTEL Taşımacılık Sektörünün Çalışma Yaşamına İlişkin Bazı Temel Sorunları 2. Prof Dr. Nüvit GEREK 4857 Sayılı İş Kanunu nda Yapılan Son Değişiklikler 3. Şahin ÇİL Kıdem Tazminatına Hak Kazanma ve Hesap Yönlerinden Hizmet Süresi 4. Bektaş KAR Performans Düşüklüğü veya Yetersizliği Nedeni ile Yargısal Denetim 5. Av.Mehmet UÇUM İşe İade Sonucuna Bağlı Olarak Doğan Haklara İlişkin Bazı Uygulama Sorunları 6. Prof. Dr. Nizamettin AKTAY İş Güvencesinde Otuz (30) Sayısının Tespiti ve Şirketler Grubu Kavramı Bordro İşvereni Tabiri Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa Tabiri 7. Doç. Dr. Kübra YENİSEY Şüphe Feshi 8. Prof. Dr. Metin KUTAL 2821 Sayılı sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi Hakkında Bir İnceleme 9. Doç. Dr. Serkan ODAMAN Sendika Genel Kurulundaki Seçimlerin Yapılma Şekli Üzerine Görüşler 10. Av. Mustafa AVCI Saflık İlkesi ve Şirket Ortağının İşçi Sendikası Yöneticiliği 11. Doç. Dr. Levent Akın Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisinden Yararlanma 12. Av. Hakkı KIZILOĞLU Grev ve Lokavt Dışı Kalacak işçilerin Belirlenmesinde Ek Tespit Talebi 13. Dr. Hediye ERGİN Genel Sağlık Sigortasında Gelinen Son Durum 14. Yakup SÜNGÜ Yeni İstihdam Paketi ve Sosyal Sigortalarda Uygulanan Teşvikler

22 15. Av. Ender KIZILRAY İstihdamın Teşvikine İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi 16. Şerafettin GÜLER Özelleştirmeye Tabi Kuruluşlarda Kapsam Dışı Personel Olarak Çalışan İşçiden İşsizlik Sigortasının Kesilmesi ( Hukuk Genel Kurulu Kararı Işığında) 17. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT İş Yasası ndaki İdari Para Cezalarında Son Durum 18. Prof. Dr. Veysi SEVİĞ Vergi Hukukunda İş Kazaları Nedeniyle Ödenen Tazminatlar ve İstihdam Edenlerin Sorumluluğu 19. Von Sanja ZEC- Gerhard LOMB İşyeri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Organizasyonu- Meslek Kooperatifinin Üyesi Olarak İşletme

23 SİCİL ARALIK Prof. Dr. Münir EKONOMİ 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Sayısal Esneklik 2. Prof. Dr. Sarper SÜZEK İşverenin Eşit Davranma Borcu 3. Prof. Dr. Tankut CENTEL Alt İşveren Düzenlemelerine Eleştirel Bir Yaklaşım 4. Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN Kıdem Tazminatı Tavanının Mutlak Emrediciliği 5. Prof. Dr. A.Can TUNCAY ILO ve AB Normları Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı 6. Prof. Dr. M. Polat SOYER Küresel Kriz Sürecinde İşletme Greklerine Dayanan Fesihler ve İstihdam Sorunu 7. Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR İşverenin Yönetim Hakkının Kullanılması ve Etik Sınırlar 8. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR Fazla Çalışmaya İlişkin Güncel Yargıtay Kararları ve Değerlendirilmesi 9. Seracettin GÖKTAŞ Alt İşverenlik Uygulamasının Önemli Bazı Sorunları 10. Prof. Dr. Ali Rıza OKUR İş Sözleşmesinin İşçi tarafından Süreli Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesi 11. Doç Dr. Kadriye BAKIRCI Anayasa Mahkemesi nin Evlilik Sonrası İşten Ayrılan Kadın İşçilerin Kıdem Tazminatı Haklarına İlişkin Kararı 12. Dr. Fatma BAŞTERZİ Telafi Çalışması Yapılabilecek Haller ve tatil Günlerinde Telafi Çalışması Üzerine Bir Karar İncelemesi 13. Prof. Dr. Metin KURAL Grev Hakkının Uluslararası Normlara ve Türk Mevzuatının Bunlara Uyum Sorunu 14. Av. İlhan DOĞAN Disiplin Kurulu Kararı ile Hizmet Akdinin Feshi 15. Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER İşçi Sendikasının Asıl İşveren- Alt İşveren İlişkisinin Hukuka Aykırılığının Tespiti İçin Dava Açma Yetkisi 16. Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER- Doç. Dr. Coşkun SARAÇ Sosyal Sigorta İlişkisinde Çokluk: Sigortalılık Hallerinin, Tiplerinin ve Sürelerinin Birleşmesi 17. Prof. Dr. Yusuf ALPER 5510 Sayılı Kanun da 4/1-a Kapsamındaki Sigortalılar Bakımından Prime Esas Kazançlar 18. Yrd. Doç. Dr. Hediye ERGİN İşverenlere Getirilen Beş Puanlık Prim İndirimi

24 19. Ercan TURAN- Ebru PAKİN AKIN Ev Eksenli Çalışanların Sosyal Güvenliği Üzerine Değerlendirmeler 20. Doç. Dr. Hakan KESER İşverence Mali Sorumluluk Sigortası Yapılması Durumunda İşverenin Tazminat Sorumluluğunun Belirlenmesi 21. Doç. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ Danıştay ın Yabancıların Çalışma İzinleriyle İlgili Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Hükümlerini İptali 22. Do. Dr. Adnan GERÇEK Varlık Barışı Şeklinde Getirilen Vergi Affının Değerlendirilmesi 23. Yrd. Doç. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR İşçiye Ödenen Ücret ve Tazminatların Vergilendirilmesine İlişkin Bazı Meseleler Tam Üyelik Öncesi Gümrük Birliği Kapsamında Ortaya Çıkan Sorular 24. Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU, LL.M. (Columbia); LL.M. (Brüksel) 25. Av. Tulu GÜMÜŞTEKİN Çalışma Hayatına İlişkin Değerlendirmeler Açısından 2008 Türkiye İlerleme Raporu 26. Av. Nağme N. HOZAR, LL.M. Alman Hukukunda Şüphe Feshi

25 SİCİL MART Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Üzerine Tekrar 2. Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ Türk Borçlar Kanunu Tasarısının İş Sözleşmesine İlişkin Belli Başlı Hükümleri 3. Prof. Dr. Ufuk AYDIN Kısa Çalışma Uygulaması ve Güncel Gelişmeler 4. Doç. Dr. Levent AKIN İş Yargısında Yetki İtirazı ve Kamu Düzeni 5. Doç. Dr. Serkan ODAMAN TİSK in Önerileri Üzerine Düşünceler 6. Şahin ÇİL Kıdem Tazminatı Hesabında Ücret 7. Av. Erten CILGA Toplu İşçi Çıkarma 8. Prof. Dr. Nuri ÇELİK Asıl İşveren Tarafından Alt İşverene İş Verilmesinin Koşulları 9. Prof. Dr. Fevzi DEMiR Ücret Düşürülmesinin İş Şartı Haline Gelmesi 10. Doç. Dr. Murat ŞEN Geçerli Fesih Nedeni Olarak Ücrete Sık Sık Haciz Konulması ( Yargıtay 9. Hukuk Dairesi nin Bir Kararı Çerçevesinde) 11. Yrd. Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU Eğitim Amaçlı Düzenlenen Toplantıların Fazla Çalışma Olarak Kabul Edilmemesi, Fazla Çalışma Süresinin Hesaplanması 12. Dr. Ertan İREN İşverence Yeni İş Arama İzni Verilmesine İlişkin Yargıtay Kararı İncelemesi 13. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT Toplu İş Sözleşmesinin Süresiyle İlgili Bazı Düşünceler 14. Doç. Dr. E. Murat ENGİN Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümlerinin Taraflarca Değiştirilmesi 15. Prof. Dr. Kadir ARICI Türk Genel Sağlık Sigortası Sisteminin Yeterliliği Sorunu 16. Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Genel Sağlık Sigortası Edinimlerinden Yararlanmada Prim Koşulu 17. Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR SGK Bizi Gözetliyor! 18. Yrd. Doç. Dr. Hediye ERGİN 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Getirdiği Dört Prim Affı 19. Coşkun ERBAŞ 4958 Sayılı Kanunla Değişiklikten Sonra, 506 Sayılı Yasanın 24. ve 69. Maddelerine Göre, Ana ve Babaya Hem Ölüm Aylığı ve Hem De Ölüm Geliri Bağlanabilir Mi? 20. Dr. Mustafa KILIÇOĞLU - Doç. Dr. İşyerinde Sigara İçme Yasağı Kemal ŞENOCAK 21. Mehmet BULUT Sosyal Güvenlik Uygulamalarında İdari Para Cezalarının Dava Yoluna Başvurmadan, İdari Aşamada

SİCİL. Mart 10 Yıl 5 Sayı 17 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER MART 10 SİCİL

SİCİL. Mart 10 Yıl 5 Sayı 17 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER MART 10 SİCİL SİCİL MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Başkan Yaz şleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAŞI Av. Erten CILGA

Detaylı

SİCİL. Aralık 09 Yıl 4 Sayı 16 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER ARALIK 09 SİCİL. Prof. Dr. Metin KUTAL. Prof. Dr. Tankut CENTEL

SİCİL. Aralık 09 Yıl 4 Sayı 16 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER ARALIK 09 SİCİL. Prof. Dr. Metin KUTAL. Prof. Dr. Tankut CENTEL SİCİL MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Başkan Yaz şleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAŞI Av. Erten CILGA

Detaylı

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ Arş. Gör. Gülsüm SÖNMEZ TATAR TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet Cevat A CAR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilîm Dalı acara@istanbul. edu. tr

Doç. Dr. Ahmet Cevat A CAR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilîm Dalı acara@istanbul. edu. tr Ü. İşletme Fakültesi Dergisi Kasım 2005 C:34 Sayt:2 Sayfa 7-29 ÖZET Doç. Dr. Ahmet Cevat A CAR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilîm Dalı acara@istanbul. edu. tr Arş.

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta Yayın

Detaylı

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008 Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25 Nisan 2008 tarihinde

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003)

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) 1- KANUN İLE GETİRİLEN YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ - Kısmi süreli çalışma, - Çağrı üzerine çalışma, - Geçici (Ödünç) iş ilişkisi, - Telafi çalışma, - Belirli

Detaylı

T. C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

T. C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI T. C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BİLİM DALI TÜRK İŞ HUKUKUNDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA SERBESTİSİ VE SINIRLARI

Detaylı

İŞ HUKUKU Amaç Öğrenim hedefleri Alt başlıkları

İŞ HUKUKU Amaç Öğrenim hedefleri Alt başlıkları İŞ HUKUKU Amaç İş hukukunun temel amaç ve ilkeleri, İSG alanında tarafların hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak ve örnek vakalarla pekiştirmek. Öğrenim hedefleri İSG ile ilgili ulusal mevzuat,

Detaylı

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu na Göre İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu na Göre İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 22, ss. 31-68, 2013 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu na Göre İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması Yusuf YİĞİT* Özet Çalışanların sosyal ve

Detaylı

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Av. Melis Ilgaz Güler& Yrd. Doç. Şeyma Köstekli İ Ç

Detaylı

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARIN GELİŞİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARIN GELİŞİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARIN GELİŞİMİ İSG kavramı ve aşamaları Dünyada ve Türkiye de İSG İSG nin Dünya daki tarihsel gelişimi İSG nin Türkiye deki tarihsel gelişimi Çağdaş iş sağlığı ve

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI T.C. KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Yüksek Lisans Tezi ÇİĞDEM

Detaylı

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ. I. Birinci Bölüm

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ. I. Birinci Bölüm İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ I. Birinci Bölüm Fatih BAYRAMOĞLU Osmancık Hâkimi Giriş İşçinin geleceğe güven duymasının sağlanması, sürekli olarak işini kaybetme ve dolayısıyla kendisinin ve ailesinin geçim kaynağını

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA SERBESTÎSİ VE BU SERBESTÎNİN SINIRLARI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA SERBESTÎSİ VE BU SERBESTÎNİN SINIRLARI Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapma Serbestîsi ve Bu Serbestînin Sınırları 101 BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA SERBESTÎSİ VE BU SERBESTÎNİN SINIRLARI Yrd. Doç. Dr. Yusuf YİĞİT * 1. GİRİŞ İş Hukukunda,

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İkinci Öğretim) Bireysel İş Hukuku 2006/07 ders notlarıdır. Dersin Hocası: Prof. Dr.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İkinci Öğretim) Bireysel İş Hukuku 2006/07 ders notlarıdır. Dersin Hocası: Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İkinci Öğretim) Bireysel İş Hukuku 2006/07 ders notlarıdır. Dersin Hocası: Prof. Dr. Haluk Hâdi SÜMER İŞ HUKUKUNUN KONU ve KAPSAMI İş hukuku, iş ilişkilerini düzenler.

Detaylı

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İŞ KANUNU Kanun No: 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003-25134 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

SOSYAL HUKUK DALI OLARAK İŞ HUKUKU

SOSYAL HUKUK DALI OLARAK İŞ HUKUKU SOSYAL HUKUK DALI OLARAK İŞ HUKUKU İş hukuku, sosyal hukuk alanına giren bir hukuk dalıdır. Sosyal hukuk nedir? Sosyal hukuk, hukuksal ilişkide tarafların sosyal eşitsizliğini gidermek amacıyla zayıf olan

Detaylı

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ĐŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir

Detaylı

ULUSLARARASI NORMLAR VE 6356 SAYILI KANUNUN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ VE GREV HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ *

ULUSLARARASI NORMLAR VE 6356 SAYILI KANUNUN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ VE GREV HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ * Uluslararası Normlar ve 6356 Sayılı Kanunun Toplu İş Sözleşmeleri ve 255 ULUSLARARASI NORMLAR VE 6356 SAYILI KANUNUN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ VE GREV HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ * Prof. Dr. Melda SUR ** GİRİŞ 6356

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İŞ HUKUKU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İŞ HUKUKU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İŞ HUKUKU ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

4857 sayılı İş Yasası. Dr Meral Türk E.Ü.T.F Halk Sağlığı AD

4857 sayılı İş Yasası. Dr Meral Türk E.Ü.T.F Halk Sağlığı AD 4857 sayılı İş Yasası Dr Meral Türk E.Ü.T.F Halk Sağlığı AD İşçiler bıyıklı, esmer, elinde bir somun ekmeğiyle yürüyen, ucuz sigara içen adamlar değillerdir sadece; hep başka mahallelerde oturmazlar. Sizin

Detaylı

Ġġ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

Ġġ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 Ġġ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı