SİCİL MART Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de!"

Transkript

1 SİCİL MART Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin İdari Para Cezaları Konusunda Son Gelişmeler 2. Prof. Dr. M. Polat SOYER 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması ve Sonuçları 3. Prof. Dr. Nüvit GEREK Yrd. Doç. Dr. A.İlhan ORAL Belediyelerin Çöp Toplama İşlerini Alt İşverenlere Vermeleri ve Bunun Yarattığı Sorunlar 4. Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY Ücret Ödemede Gecikmenin Hukuki Sonuçları 5. Doç. Dr. M. Fatih UŞAN Eski İşçinin Sır Saklama Borcu (Karşılaştırmalı Bir İnceleme) 6. Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT İş Sözleşmesinin Feshinde Haklı- Geçerli Neden Ayrımı ve Yargıtay ın Konuya İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 7. Av. Hakkı KIZILOĞLU Örtülü Denkleştirme Süresine Yönelik Karar İncelemesi 8. Prof. Dr. Metin KUTAL ILO Uzmanlar Komitesi Raporu nda (2005) Türk Mevzuatının 87 ve 98 Sayılı Sözleşmeler Karşısındaki Durumu 9. Av. Mesut ULUSOY TİS Düzeni İçinde Bireysel Feragat Üzerine Post Modern Bir Karar İncelemesi 10. Prof. Dr. Kadir ARICI Tüzel Kişi İşverenlerin Üst Düzey Yönetici veya Yetkililerinin Prim Ödemeden Doğan İşverenleri İle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluğu 11. Prof. Dr. Berin ERGİN Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir, Ne Değildir? 12. Doç. Dr. Ömer EKMEKÇİ İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Danıştay ın Yürütmeyi Durdurma Kararları ve Hukuki Etkileri 13. Yrd. Doç. Dr. Levent AKIN İşverenin İşçiyi Gözetme Borcunun İhlali ve Kusurun Takdiri 14. Doç. Dr. Aydın GÜLAN Kabahatler Kanunu ndan Sonra İdari Para Cezalarına Karşı Yargısal Denetim 15. Mehmet MAÇ Resul KURT Veri ve/veya SSK Primi Hesaplanmaksızın Personele Sağlanabilecek Menfaatler 16. Av. Thomas PRINZ Almanya da Esnek Çalışma Süresi Modelleri 17. Prof. Dr. Tankut CENTEL 2005 Yılı Türkiye İlerleme Raporu nun Sosyal Yönü Bağlamında Eleştirel Yaklaşım 18. Prof. Dr. A. Can TUNCAY Avrupa Birliği ile Görüşme Sürecinde Türkiye de Üçlü Sosyal Diyalog 19. İlknur BAYSU- Prof. Dr. Andreas HÄNLEIN Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de!

2 20. Av. Şeyda AKTEKİN ATAD ın Çağrı Üzerine Çalışma Sırasında Göreve Hazır Olarak Geçirilen Tüm Sürenin Çalışma Süresine Dâhil Edileceğine İlişkin SIMAP Kararı nın Çalışma Süresi Yönergesi ne Etkileri Bakımından İncelenmesi

3 SİCİL HAZİRAN Prof. Dr. Münir EKONOMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Hukuka Uygun Olmayan ve Bilinçsiz Düzenlenen Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilciliği 2. Prof. Dr. Tankut CENTEL Kısmi Süreli Çalışma ve Hafta Tatili Ücreti 3. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT İdari Para Cezalarında Görevli Yargı Yeri 4. Bektaş KAR İş Yargısının Kaynakları 5. Av. Bekir UZUN Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi 6. Yrd. Doç. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY İşverenin Sözleşmenin Feshinde Eşit Davranma Borcuna İlişkin İki Yargıtay Kararının Düşündürdükleri 7. Seracettin GÖKTAŞ İşveren Değişikliğinin İşçiye İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih İmkânını Verip Vermeyeceği Sorunu 8. Av. Nağme N. HOZAR İşverenin Yönetim Hakkına Dayanarak İşçiyi Başka Bir İşyerine Gönderebilmesine İlişkin Bir Karar İncelemesi 9. Prof. Dr. Fevzi DEMİR Toplu İş Sözleşmesi ile İşçinin Onayının Önceden Alınması 10. Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI İş Güvencesi Kapsamındaki İşçilerin Doğrudan Tazminat Talep Hakları ve Kötüniyet veya Sendikal Tazminat ile Ayrımcılık Tazminatı İlişkisi 11. Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU Henüz İmzalanmamış Toplu İş Sözleşmesinden Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma Talebi-Talebin Geçersizliği 12. Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sebebiyle Sosyal Sigortaların İşverene Rücûunda Kusur Şartının Sınırlanması Sorunu 13. Doç. Dr. Hakan KESER İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Dolayısı ile Kurumun Yaptığı Harcamalardan Sorumlu Olmasının Koşulları ve Kaçınılmazlık 14. Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR İşyerinde Cinsel Taciz 15. Av. Seval EROĞLU 5237 Sayılı TCK ve 5252 Sayılı Uygulama Kanunu ndan Sonra Ek-1 ve Ek-11 Cezalarında Yaşanan Uygulama Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme 16. Doç. Dr. Ömer EKMEKÇİ Sosyal Hukuk Devleti Mi, Ceza Keserek Dolaylı Vergi Anlayışı Mı? 17. Av. Vanessa NICHOLIS İngiltere de Haksız Feshe İlişkin Düzenlemeler 18. Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER -AB nin İstihdama İlişkin 2000/78 EG Sayılı Çerçeve Yönergesi Işığında- Türk İş Hukukunda Din, Dünya Görüşü, Özürlülük, Yaşlılık ve Cinsel Eğilime İlişkin Düzenlemeler

4

5 SİCİL EYLÜL Prof. Dr. Tankut CENTEL İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki Son Gelişmeler 2. Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU İşverenin Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapma Hakkını Saklı Tutan Sözleşme Hükümleri Bağlayıcı Mıdır? 3. Prof. Dr. Savaş TAŞKENT İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Ücretsiz İzin Uygulaması 4. Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT Korumalı İşyeri Kavramı ve Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmeliğin Değerlendirilmesi 5. Doç. Dr. Mustafa ALP İş Sözleşmesindeki Değişiklik Kayıtlarının İçerik Denetimi 6. O. Güven ÇANKAYA Şahin ÇİL 4857 Sayılı İş Kanunu na Göre Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi 7. Av. Ali Nafiz KONUK İşyeri Hekimi İstihdamında Gelinen Son Nokta 8. Av. Nurseli TARCAN Yasalar Herkes İçin Eşit Değil Mi? Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Kamu- Özel Ayrımcılığı 9. Ertan İREN İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uyma Yükümlülüğü ve İhlali Halinde Karşılaşacakları Müeyyideler 10. Prof. Dr. Nizamettin AKTAY İşe İade Davası Sonrası İşçinin İşverence İşe Davet Edilmesine Rağmen İşe Başlamamasının Sonuçlarına İlişkin Yargıtay Kararı İncelemesi 11. Av. Cüneyt DANAR Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun Gereği Tatil Edilen Cumartesi Günü Genel Tatil Günü Müdür? 12. Prof. Dr. Metin KUTAL Türk Toplu İş Hukukunda İşkolu Kavramı (Önemi, Uygulaması ve Sorunları) 13. Prof. Dr. Rüçhan IŞIK Esneklik: Toplu Pazarlık Yoluyla 14. Av. Selçuk KOCABIYIK Olumsuz Yetki Tespitine Karşı Yapılan İtirazın Kabulü Üzerine Takip Edilmesi Gereken Usule İlişkin Bir Karar İncelemesi 15. Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU 5510 Sayılı Kanuna Göre Malullük Aylığı 16. Zehra AYAN Değişik Sosyal Güvenlik Kurumlarında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi 17. Prof. Dr. Nur CENTEL Denetimli Serbestlik ve İşverenin İstihdam Yükümlülüğü 18. Prof. Dr. Ahmet KIRMAN Kurumlar Vergisine İlişkin Yeni Düzenlemeler 19. Av. Yolanda SANZ MARTIN İspanya da İş İlişkisinin Sona Erdirilmesi 20. Yrd. Doç. Dr. Engin ÜNSAL Avrupa Müktesebatı Çerçevesinde Avrupa Şirketi ve Türk Mevzuatının Değerlendirilmesi 21. Tulu GÜMÜŞTEKİN Avrupa Birliği nin 2003/88/AT Sayılı Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesine

6 İlişkin Direktifini Tadil Eden Direktif Teklifi ve Son Gelişmeler

7 SİCİL ARALIK Prof. Dr. Nuri ÇELİK İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gerekleri Sebebiyle İş Sözleşmesinin İşverence Feshinde Eşit Davranma Borcu 2. Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN Şirket Birleşmelerinde İşletme Gerekleri İle İş Akdinin Feshi 3. Prof. Dr. Ejder YILMAZ İşe İade Davalarında Yargılama Usulü İle İlgili Özellikler 4. Doç. Dr. Muhammet ÖZEKES İşe İade Davalarında Hüküm Altına Alınan Alacakların Takibi ve İcra Tazminatları 5. Doç. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ Yabancı İşçilerin Çalışmasına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar 6. Yrd. Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU İşyerinin Kapanması 7. Bektaş KAR Mevsimlik İş 8. Şükran CİNOĞLU İşe İade Davalarında 4857 Sayılı Yasa nın 19. Maddesinin 1. Fıkrası İle 25. Maddesinin Son Fıkrasının Karşılaştırılması 9. Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER İş Sözleşmesi Feshedilen İşçinin İşe İade Davası Devam Ederken İşveren Tarafından İşe Davet Edilmesi 10. Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT İş Sözleşmesinin Feshinde Sosyal Seçim Yükümlülüğü Mevcut Mudur? 11. Doç. Dr. Ömer EKMEKÇİ İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Faaliyetlerinin İşyeri Dışından Hizmet Alınması Suretiyle Yerine Getirilmesi 12. Av. Saadet CEYLAN İşletme Kapsamına Giren Bir İşyerinde, Ayrı Bir İşyeri Toplu İş Sözleşmesi Yapılabilmesine Yönelik Karar İncelemesi 13. Av. Vahap ÜNLÜ İşe İade Davası Sonuçlarının Toplu İş Sözleşmesi Sürecinde Yetki Tespiti Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Karar İncelemesi 14. Prof. Dr. Berin ERGİN Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İşverene Rücuya Nasıl Bakıyor? 15. Prof. Dr. H. Nüvit GEREK Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Ölüm Sigortasından Bağlanan Aylıklar Açısından SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı Arasındaki Farklı Yaklaşım 16. Mesut BALCI İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle İşverenin Sorumluluğu 17. Prof. Dr. A. Can TUNCAY Kurumun İşverene Rücuu Olayda Kaçınılmazlık Durumu 18. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT Kabahatler Yasası nı İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine 19. Mehmet MAÇ Harcırahların Gelir ve Damga Vergisi Stopajları İle SSK Primleri Karşısındaki Durumu 20. Prof. Dr. Tankut CENTEL 2006 Yılı Türkiye İlerleme Raporu nun Sosyal Yönden Değerlendirilmesi 21. Av.Bettina GREGERSEN Güvenceli Esneklik ve Danimarka İş

8 Piyasası 22. Av. Nazan MOROĞLU Avrupa Birliği Anlaşmalarında ve Yönergelerinde Kadın Erkek Eşitliği 23. Av. Nurseli TARCAN Avrupa Sosyal Şartı ndan, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı na 24. Av. Şeyda AKTEKİN Alman Mahkeme Kararları Işığında Mobbing Uygulamalarına İlişkin Bir İnceleme

9 SİCİL MART Prof. Dr. Tankut CENTEL 2007 Yılı Baharında Türk Çalışma Yaşamını Bekleyen Gelişmeler 2. Prof. Dr. Murat DEMİRCİOĞLU İş Güvenliği Uzmanlığı Yönünden İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı nın İncelenmesi 3. Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı nın Değerlendirilmesi 4. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR İş Hukukunda İbraname Uygulamaları 5. Dr. Mustafa KILIÇOĞLU Doç. Dr. Baskı Feshi Kemal ŞENOCAK 6. Av. Füsun GÖKÇEN İki Soruda Ücretli İzin Hakkı 7. Hasip KURT Performans Yönetim Sistemi 8. Doç. Dr. Ufuk AYDIN 4857 Sayılı Kanun Bakımından İş Sözleşmesindeki Değişiklik Kayıtları (Hukuk Genel Kuruluna Ait B ir Karar İncelemesi) 9. Doç. Dr. E. Murat ENGİN Denkleştirme Esası Uygulamasında Çalışma ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Emredici Hükümler 10. Doç. Dr. Murat ŞEN İşçinin Çalışma Koşullarındaki Değişikliği Altı İşgünü İçinde Yazılı Olarak Kabul Etmemesinin Sonuçları 11. Av. Mustafa AVCI Geçerli Nedenlere Dayalı Fesih Hakkının Kullanılmasında Makul Süre 12. Av. Ender KIZILRAY Davacının İşyerinden Koşullu Olarak Ayrılma İsteğine İlişkin Dilekçesi, İstifa Niteliğinde Değerlendirilemez. 13. Prof. Dr. Fevzi DEMİR Temsilcinin İş ve İşyeri Değişikliği ve Görev Süresi 14. Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI Yargıcın Toplu İş Sözleşmesine Müdahalesi 15. Av. Murat ÖZVERİ Bireysel Sendika Özgürlüğünün Korunmasına İlişkin Bir Karar İncelemesi 16. Doç. Dr. Şükran ERTÜRK 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun Kısa Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Hükümlerinin Birlikte Değerlendirilmesi 17. Coşkun ERBAŞ Sosyal Güvenlik Kavramının Tarihi Gelişimi ve 5510 Sayılı Yasa nın Anayasa Mahkemesi nce İptali Karşısında Yeniden Yapılanma Fırsatı Üzerine Düşünceler 18. Utkan ARASLI Anaya Mahkemesi İptal Kararı ve Sosyal Güvenlikte Gelinen Son Durum 19. Mesut BALCI Ceza Yargılamasında Tazminat Yaptırımı Hükümleri, Uzlaşma ve İş Kazası Nedeniyle Maddi Zararın Giderilmesi ile İlgili Hukuki Sonuçlar 20. Yrd. Doç. Dr. Serkan ODAMAN İşsizlik Ödeneğine Başvuru Koşulları 21. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT Kabahatler Kanunu Değişikliği İdari Para Cezaları Bakımından Neyi Değiştirdi?

10 22. Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ İşletmelerin Rekabet Gücü Açısından İstihdam Üzerindeki Yükler ve Yeni Kanunda Çalışanların Vergilendirilmesine Getirilen Değişiklikler 23. Ulrich KRICHEL Alman İş Hukukunda İşyeri Gereklerinden Kaynaklanan Nedenlerle Fesih ve Sosyal Tercih 24. Av. Nağme H. HOZAR Alman Mahkeme Kararları Işığında İhtar Müessesesi

11 SİCİL HAZİRAN Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY Fazla Saatlerle Çalışmanın Hukuki Sonuçları 2. Prof. Dr. Tankut CENTEL Özel Okul Öğretmeniyle Sözleşme Yapılması 3. Bektaş KAR Seracattin GÖKTAŞ Türk İş Hukukunda İşçinin Yasadan Kaynaklanan Mazeret İzinleri 4. Av. Mehmet UÇUM Personel Özlük Dosyası ve İşverenin İş İlişkisinde Temin Etmesi Gereken Belgeler 5. Şeref ÖZCAN İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzükleri 6. Özlem ÖZKILIÇ İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında İşverenin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirme Uygulamaları 7. Av. Cüneyt DANAR Yargıtay Kararlarıyla Hukuki Kimlik Kazanan Bir Uygulama: İş Sözleşmesinin Devri 8. Prof. Dr. A. Can TUNCAY İşe İadede 30 İşçi Ölçütünün Yorumu 9. Yrd. Doç. Dr. Serkan ODAMAN Yurtdışında Çalışan İşçilerin İş Güvencesi Açısından İşçi Sayısı Tespitine Etkisi 10. Prof. Dr. Toker DERELİ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Perspektifiyle Türkiye de Sendika Özgürlükleri ve Yeni Yasa Taslaklarının Değerlendirilmesi 11. Doç. Dr. Hakan KESER Sona Eren Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinin Art Etkisi 12. Av. Hakan YILDIRIMOĞLU İşyerinin Kapatılması ve Yasa Dışı Lokavt Uygulaması 13. Av. İlhan DOĞAN Toplu İş Hukukumuzda İşkolu Tespiti Üzerine 14. Doç. Dr. Mustafa ALP Greve Sonradan Katılmanın Sonuçları 15. Ali GÜNEREN Üst Düzey Yönetici veya Yetkililerinin İşverenin Prim Borcundan Müteselsil Sorumluluğu ve Primlerin Ödenmemesinin Yaptırımı 16. Ercan TURAN Anayasa Mahkemesi nin 2003/10 E., 2006/106 K., Tarihli Kararı Karşısında 506 Sayılı Yasa nın 26. Maddesine Dayalı Rücuan Tazminat Davaları 17. Abdurrahman DURAN 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun 79/10 Maddesi Gereğince Açılan Hizmet Tespiti Davalarının Yasa Hükümleri ve Yargı Uygulamaları Yönünden İncelenmesi 18. Utkan ARASLI Rücu Davalarında Tavan Sınırlamasının İptalı ve Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Günlü YİBBGKK 19. Doç. Dr. Aydın GÜLAN Sosyal Sigortalar Kanunu na Dayanılarak Verilen İdari Para Cezalarına Karşı Muhatabın Hangi Yargı Merciine Başvuracağını Bir Bilen Var Mıdır?

12 20. Doç. Dr. Hakan ÜZELTÜRK Ücretler Üzerinden Alınan Gelir Vergisi: Bazı Tespitler ve Değerlendirmeler 21. Doç. Dr. Mustafa AKKAYA İş Güvencesi Tazminatı nın Gelir Vergisine Tabi Olup Olmadığı Sorunu 22. Hans HOOGENDOORN Hollanda da Kısmi Süreli Çalışma 23. Av. Şeyda AKTEKİN Hastalık Nedeniyle İşten Çıkarma Özürlülük Temelinde Ayrımcılık Yasağına Aykırılık Teşkil Eder Mi?

13 SİCİL EYLÜL Prof. Dr. Devrim ULUCAN Günümüzdeki Mal ve Hizmet Üretim Modellerinin İş Süreleri Üzerindeki Etkisi, Esnek Çalışma Süreleri ile İlgili Bazı Düşünceler 2. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR Yargıtay Kararları Işığında İstifa Dilekçeleri 3. Şahin ÇİL İbra Sözleşmesi ile İkale Sözleşmesinin İş Güvencesine Etkileri 4. Av. Taliphan KIYMAZ Ücretin Korunmasına Dair Hükümler Bağlamında Ücret Garanti Fonu 5. Yrd. Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI İşyerinin Kapatılması Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Neden ve İş Güvencesi İlişkisi 6. Av. Ergun İNCE Yıllık Ücretli İzin Hesabı Konusundaki Yargıtay Kararına Yönelik Değerlendirme 7. Prof. Dr. Metin KUTAL Uluslar arası Çalışma Normları Karşısında 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 8. Yrd. Doç. Dr. Aydın BAŞBUĞ Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat 9. Av. Seval EROĞLU Mevsimlik İş Sözleşmelerinde Askı Hali ve Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Tespitine Etkisi 10. Coşkun ERBAŞ Sosyal Sigortalar Kurumu nun Rücu Davaları, Anayasa Mahkemesi nin İptal Kararı Karşısında Öngörülen Hukuki Sonuçlar ve Uygulamadan Örnekler 11. Fatih ARKAN Sosyal Güvenlik Kurumu nun Zorunlu Tasarruf Uygulamasından Kaynaklanan Sorumluluğu 12. Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ Ayni Yardımlar ve Özel Sağlık Sigortası nın Prim Matrahına Dahil Edilmemesi (21. Hukuk Dairesi nin Ders Veren Bir Kararı Üzerine) 13. Utkan ARASLI Kimler İtibari Hizmetten Yararlanacak? 14. Prof. Dr. Duygun YARSUVAT Yeni Türk Ceza Kanunu nun 117 ve 118. Maddelerinde Yer Alan İş ve Çalışma Hürriyetinin ihlali, Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçları 15. Prof. Dr. Berin ERGİN Türk Hukuk Sisteminde Cinsel Suçlar- Taciz ve Çalışma Hayatı 16. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT İdari Para Cezaları Bakımından İş Kanunu m.108 deki Kanun Yolu Hala Yürürlüktedir (UYM Kararları Üzerine Bir Değerlendirme) 17. Prof.Dr. Tankut CENTEL İş Güvencesi Tazminatından Vergi Kesintisi 18. Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ Yabancıların Danışmanlık, Proje, Montaj Hizmetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi ve Bunlara Ödeme Yapanların Vergisel Sorumlulukları

14 19. Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ İşe Başlatılmayan İşçiye Ödenen Tazminatın Gelir Vergisi Açısından İrdelenmesi 20. Anders WEIHE Andreas MODIG İsveç te Toplu Pazarlık Prosedürü 21. Av. Nağme N. HOZAR Özel Amaçla İnternet ve E-Posta Kullanımının İş İlişkisine Etkisi

15 SİCİL ARALIK Prof. Dr. Ejder YILMAZ İş Mahkemeleri Kanunu nun Değiştirilmesi İhtiyacı 2. Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT İşçinin Ediminin Güvence Altına Alınması Aracı Olarak Asgari Süreli Sözleşme ve Belirsiz Süreli Sözleşmede Cezai Şart 3. Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI İstihdamda Cinsiyetler Arası Eşitlik ve Mevzuatta ve Kamusal Politikalarda Yapılması Gereken Değişiklikler 4. Doç. Dr. Ufuk AYDIN Çağrı Üzerine Çalışma ve Uygulama Sorunları 5. Av. H. Argun BOZKURT İş Mahkemeleri ve Yargılama Yöntemi 6. Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Sağlık Sebepleri ile Feshi 7. Yrd. Doç. Dr. Serkan ODAMAN Fesihten Sonra İşyerinin Kapatılmasının Feshin Sonuçlarına Etkisi 8. Av. Vahap ÜNLÜ İşverenin Davetine Rağmen İşçinin İşe Başlamaktan Vazgeçmeşi 9. Doç. Dr. Hakan KESER 2821 Sayılı SK ve 4688 Sayılı KGSK Uyarınca İşyeri Sendika Temsilcisi Olarak Tayin Edileceklerin Taşımaları Gereken Nitelikler 10. Av. Semih TEMİZ Örgütlenmenin Önündeki Engeller 11. Av. Umur GÜRİŞ Arabuluculuk Kanunu Tasarısı nın Öngördüğü Hususlar ve Hukuki Yapısı 12. Prof. Dr. Fevzi DEMİR Emekliliğe Hak Kazanmış ve 55 Yaşını Doldurmuş İşçilerin Toplu İş Sözleşmesi Uyarınca İş Sözleşmelerinin Feshedilmesi 13. Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU İtibari Hizmet Süresine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı ve Yaşanan Gelişmeler 14. Doç. Dr. Refik KORKUSUZ Anayasa Mahkemesi nin İptal Kararından Sonra Sosyal Güvenlik Hukukumuzda Kısa Vadeli Sigorta Türlerinin Hukuki Durumunun İncelenmesi 15. Ali TEZEL SSK dan Emeklilikte Son Olaylara Bakış 16. Av. Ahmet BÖLÜKBAŞI Sosyal Güvenlik Reformu Üçüncü Kere Erteleniyor 17. Prof. Dr. Tankut CENTEL Ücreti Ödenmediği İçin Çalışmamış Olan Sigortalının Hizmet Tespiti İsteği 18. Prof. Dr. H. Nüvit GEREK Geçersiz Fesih Sonucunda Yapılması Gereken Ödemelerle İlgili Ücret Tespiti, Vergi ve Sosyal Sigortalar Sorunları 19. Prof. Dr. Veysi SEVİĞ İşe İade İşlemlerinde İhbar ve Kıdem Tazminatının Mahsubu Sırasında Ortaya Çıkan Vergisel Sorun 20. Erdoğan SAĞLAM Asgari Geçim İndirimi Uyulama Esasları 21. Elio MINICONE İtalyan İş Kanunu nda Yer Alan Esneklik Hükümleri ve Bunların

16 Rekabet Edebilirlik Üzerindeki Etkileri 22. İhsan ÇAKMAK Milletlerarası (Uluslararası) Sözleşmelerin Türkiye Uygulaması 23. Av. Şeyda AKTEKİN Geçici İşçilerin Çalıştırılması Koşullarına İlişkin Avrupa Birliği Yönergesi Taslağı nda Son Gelişmeler

17 SİCİL MART Prof. Dr. Tankut CENTEL İşyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekân 2. Prof. Dr. Emine TUNCAY KAPLAN Bildirim Sürelerinin Sözleşmelerle Artırılmasının Üst Sınırı Sorunu 3. Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Belirli Süreli İş sözleşmesi Yapma Serbestisi ve Bunun Sınırı 4. Doç. Dr. M. Tufan ÖĞÜZ Çocuk ve Genç İşçiler İle Özürlülerin İş Sözleşmesi Yapma Ehliyetine İlişkin Esaslar 5. Şahin ÇİL 4857 Sayılı İş Kanunu ndaki Yeni Düzenlemelerin Toplu İş Hukukuna Etkileri 6. Arş. Gör. Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Sorumluluk ve Sınırları 7. Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ İşsizlik Sigortası Uygulaması (İşverenin İşten Ayrılma Bildirgesi Verme Yükümü ve Sigortalının Kuruma Başvurusu) 8. Doç. Dr. Talat CANBOLAT Psiko-Teknik Muayenede Yetersiz Görülen İşçinin Şoför Olarak Çalıştırılması Doğru Olmayacağından Önceki İşyerine, Çalıştırılması Mümkün Olan İşe İadesine Karar Verilmesi Gerekir 9. Prof. Dr. A. DEMİRCİOĞLU 2822 Sayılı Yasa Tasarı Taslağının Değerlendirilmesi 10. Av. Hüseyin EKMEKÇİOĞLU Toplu İş İlişkisini Düzenleyen Yasalarda Yapılmak İstenen Değişikliklerin Düşündürdükleri 11. Doç. Dr. Murat ŞEN Profesyonel Sendika Yöneticisinin İşyerinden Ayrılırken İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sonuçları 12. Doç. Dr. M. Fatih UŞAN İş Güvencesi Kapsamında Olmayan Bir İşçi İçin Toplu İş Sözleşmesi ile Getirilen İş Güvencesi Tazminatı, İş Kanunu nda Öngörülen İş Güvencesi Tazminatından Daha Fazla Olabilir Mi? 13. Av. Selçuk KOCABIYIK Yargıtay ın İşkolu Tespitine İtiraz Konulu Bir Kararının İncelenmesi 14. Doç. Dr. Coşkun SARAÇ Son Tasarı Işığında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Başlıca Yenilikleri 15. Doç. Dr. Levent AKIN 5510 Sayılı Yasa nın Maluliyet Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi 16. Zehra AYAN Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sosyal Güvenliği 17. Şerafettin GÜLER Özelleştirmeye Tabi Kuruluşlarda Kapsam Dışı Personel Olarak Çalışan İşçiden İşsizlik Sigortasının Kesilmesi 18. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT İş Yasası ndaki İdari Para Cezalarında Görevli Yargı ve Yeri Değişti 19. Doç. Dr. Hakan ÜZELTÜRK Veri İadesinden Asgari Geçim İndirimine 20. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı

18 21. Av. Cem ALIŞIK Almanya da Süreli İş Sözleşmeleri 22. Av. Nağme N. HOZAR İş Güvencesine İlişkin Düzenlemelerin İşçiye Sağladığı Haklardan Önceden Feragat Mümkün Müdür?

19 SİCİL HAZİRAN Prof. Dr. Tankut CENTEL Alt İşverene İlişkin İş Kanunu ndaki Son Değişiklik 2. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR İnternet ve İş Sözleşmesi: Yeni Teknolojilerin İş Sözleşmesine Etkileri Üzerine 3. Doç. Dr. Serkan ODAMAN Türk İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisinin Sona Ermesi 4. Yrd. Doç. Dr. K. Ahmet SEVİMLİ İşçinin Özel Yaşam Hakkı Bağlamında İşçi - İşveren İlişkisi 5. Dr. Gaye Burcu Yıldız Türk İş Hukukunda Özürlülük ve Sağlık Durumuna Dayalı Ayrımcılık Yasağı 6. Nuri Şenel TIĞLI 26 Mayıs 2008 Tarihli Resmi Gazete de Yayımlanan 5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında İş Güvenliğinde Getirilenler 7. Öcal Kemal EVREN Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Objektif Koşul Kavramı 8. Prof. Dr. A. Can TUNCAY Birden Fazla Tazminatın Kapsamına Giren Bir Eylemde Hangi Tazminata Hükmedilecektir? 9. Doç. Dr. Hakan KESER İşyerinde Yürütülen Sürekli İşlere İlişkin Olarak Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılamayacağına Yönelik Yargıtay Kararının İncelenmesi 10. Prof. Dr. Nizamettin AKTAY Sendika ve Konfederasyonlara Yasak Faaliyetler 11. Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY İşyerinin Girdiği İşkolunun Tespiti 12. Av. Mesut ULUSOY TİS Hükümlerine Uygun Bir Fesih İşleminin Gerçekleştirilememesine İlişkin Yargıtay Kararının İncelenmesi 13. Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Genel Sağlık Sigortasında Sunulan Edimler: Kapsam ve Yararlanma Koşulları

20 14. Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR Sigortalı Mıyız, İp Cambazı Mı? 15. Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU 5510 Sayılı Kanun ve İş Sözleşmesine Göre Çalışanların Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışmaları 16. Dr. Hediye ERGİN Yeni Sistemde Yaşlılık Aylığı 17. Utkan ARASLI İdari Para Cezası Uyuşmazlıklarında Yargı Yerine İlişkin Yaşanan Kaos ve Sorunun Çözümü 18. Ercan TURAN İş Kazası Nedeniyle Gerçek Zarar Tavanı Hesabında Pasif Dönem 19. Doç. Dr. Muharrem ÖZER 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Işığında İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Ceza Sorumluluğu 20. Dr. Ayşe ŞAKAR Serbest Bölgelerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Esasları ve Ücretlerde Gelir Vergisi Uygulaması 21. Av. Ali Nafiz KONUK Sınai Kuruluşların Ambalaj Atıklarının Toplanmasında Yaşanan Sorunlar 22. Erdoğan SAĞLAM Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 5746 Sayılı Kanunla Getirilen Vergi ve SSK Teşvikleri 23. Luc CIETERS Belçika İş Hukukunda İşletmelerin Devri 24. Av. Şeyda AKTEKİN İşçinin Kendisine Ait Postayı İşyeri Kaynaklarını Kullanarak Göndermesi Sözleşmesinin Feshinde Haklı Sebep Teşkil Eder mi?

21 SİCİL EYLÜL Prof. Dr. Tankut CENTEL Taşımacılık Sektörünün Çalışma Yaşamına İlişkin Bazı Temel Sorunları 2. Prof Dr. Nüvit GEREK 4857 Sayılı İş Kanunu nda Yapılan Son Değişiklikler 3. Şahin ÇİL Kıdem Tazminatına Hak Kazanma ve Hesap Yönlerinden Hizmet Süresi 4. Bektaş KAR Performans Düşüklüğü veya Yetersizliği Nedeni ile Yargısal Denetim 5. Av.Mehmet UÇUM İşe İade Sonucuna Bağlı Olarak Doğan Haklara İlişkin Bazı Uygulama Sorunları 6. Prof. Dr. Nizamettin AKTAY İş Güvencesinde Otuz (30) Sayısının Tespiti ve Şirketler Grubu Kavramı Bordro İşvereni Tabiri Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa Tabiri 7. Doç. Dr. Kübra YENİSEY Şüphe Feshi 8. Prof. Dr. Metin KUTAL 2821 Sayılı sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi Hakkında Bir İnceleme 9. Doç. Dr. Serkan ODAMAN Sendika Genel Kurulundaki Seçimlerin Yapılma Şekli Üzerine Görüşler 10. Av. Mustafa AVCI Saflık İlkesi ve Şirket Ortağının İşçi Sendikası Yöneticiliği 11. Doç. Dr. Levent Akın Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisinden Yararlanma 12. Av. Hakkı KIZILOĞLU Grev ve Lokavt Dışı Kalacak işçilerin Belirlenmesinde Ek Tespit Talebi 13. Dr. Hediye ERGİN Genel Sağlık Sigortasında Gelinen Son Durum 14. Yakup SÜNGÜ Yeni İstihdam Paketi ve Sosyal Sigortalarda Uygulanan Teşvikler

22 15. Av. Ender KIZILRAY İstihdamın Teşvikine İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi 16. Şerafettin GÜLER Özelleştirmeye Tabi Kuruluşlarda Kapsam Dışı Personel Olarak Çalışan İşçiden İşsizlik Sigortasının Kesilmesi ( Hukuk Genel Kurulu Kararı Işığında) 17. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT İş Yasası ndaki İdari Para Cezalarında Son Durum 18. Prof. Dr. Veysi SEVİĞ Vergi Hukukunda İş Kazaları Nedeniyle Ödenen Tazminatlar ve İstihdam Edenlerin Sorumluluğu 19. Von Sanja ZEC- Gerhard LOMB İşyeri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Organizasyonu- Meslek Kooperatifinin Üyesi Olarak İşletme

23 SİCİL ARALIK Prof. Dr. Münir EKONOMİ 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Sayısal Esneklik 2. Prof. Dr. Sarper SÜZEK İşverenin Eşit Davranma Borcu 3. Prof. Dr. Tankut CENTEL Alt İşveren Düzenlemelerine Eleştirel Bir Yaklaşım 4. Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN Kıdem Tazminatı Tavanının Mutlak Emrediciliği 5. Prof. Dr. A.Can TUNCAY ILO ve AB Normları Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı 6. Prof. Dr. M. Polat SOYER Küresel Kriz Sürecinde İşletme Greklerine Dayanan Fesihler ve İstihdam Sorunu 7. Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR İşverenin Yönetim Hakkının Kullanılması ve Etik Sınırlar 8. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR Fazla Çalışmaya İlişkin Güncel Yargıtay Kararları ve Değerlendirilmesi 9. Seracettin GÖKTAŞ Alt İşverenlik Uygulamasının Önemli Bazı Sorunları 10. Prof. Dr. Ali Rıza OKUR İş Sözleşmesinin İşçi tarafından Süreli Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesi 11. Doç Dr. Kadriye BAKIRCI Anayasa Mahkemesi nin Evlilik Sonrası İşten Ayrılan Kadın İşçilerin Kıdem Tazminatı Haklarına İlişkin Kararı 12. Dr. Fatma BAŞTERZİ Telafi Çalışması Yapılabilecek Haller ve tatil Günlerinde Telafi Çalışması Üzerine Bir Karar İncelemesi 13. Prof. Dr. Metin KURAL Grev Hakkının Uluslararası Normlara ve Türk Mevzuatının Bunlara Uyum Sorunu 14. Av. İlhan DOĞAN Disiplin Kurulu Kararı ile Hizmet Akdinin Feshi 15. Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER İşçi Sendikasının Asıl İşveren- Alt İşveren İlişkisinin Hukuka Aykırılığının Tespiti İçin Dava Açma Yetkisi 16. Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER- Doç. Dr. Coşkun SARAÇ Sosyal Sigorta İlişkisinde Çokluk: Sigortalılık Hallerinin, Tiplerinin ve Sürelerinin Birleşmesi 17. Prof. Dr. Yusuf ALPER 5510 Sayılı Kanun da 4/1-a Kapsamındaki Sigortalılar Bakımından Prime Esas Kazançlar 18. Yrd. Doç. Dr. Hediye ERGİN İşverenlere Getirilen Beş Puanlık Prim İndirimi

24 19. Ercan TURAN- Ebru PAKİN AKIN Ev Eksenli Çalışanların Sosyal Güvenliği Üzerine Değerlendirmeler 20. Doç. Dr. Hakan KESER İşverence Mali Sorumluluk Sigortası Yapılması Durumunda İşverenin Tazminat Sorumluluğunun Belirlenmesi 21. Doç. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ Danıştay ın Yabancıların Çalışma İzinleriyle İlgili Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Hükümlerini İptali 22. Do. Dr. Adnan GERÇEK Varlık Barışı Şeklinde Getirilen Vergi Affının Değerlendirilmesi 23. Yrd. Doç. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR İşçiye Ödenen Ücret ve Tazminatların Vergilendirilmesine İlişkin Bazı Meseleler Tam Üyelik Öncesi Gümrük Birliği Kapsamında Ortaya Çıkan Sorular 24. Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU, LL.M. (Columbia); LL.M. (Brüksel) 25. Av. Tulu GÜMÜŞTEKİN Çalışma Hayatına İlişkin Değerlendirmeler Açısından 2008 Türkiye İlerleme Raporu 26. Av. Nağme N. HOZAR, LL.M. Alman Hukukunda Şüphe Feshi

25 SİCİL MART Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Üzerine Tekrar 2. Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ Türk Borçlar Kanunu Tasarısının İş Sözleşmesine İlişkin Belli Başlı Hükümleri 3. Prof. Dr. Ufuk AYDIN Kısa Çalışma Uygulaması ve Güncel Gelişmeler 4. Doç. Dr. Levent AKIN İş Yargısında Yetki İtirazı ve Kamu Düzeni 5. Doç. Dr. Serkan ODAMAN TİSK in Önerileri Üzerine Düşünceler 6. Şahin ÇİL Kıdem Tazminatı Hesabında Ücret 7. Av. Erten CILGA Toplu İşçi Çıkarma 8. Prof. Dr. Nuri ÇELİK Asıl İşveren Tarafından Alt İşverene İş Verilmesinin Koşulları 9. Prof. Dr. Fevzi DEMiR Ücret Düşürülmesinin İş Şartı Haline Gelmesi 10. Doç. Dr. Murat ŞEN Geçerli Fesih Nedeni Olarak Ücrete Sık Sık Haciz Konulması ( Yargıtay 9. Hukuk Dairesi nin Bir Kararı Çerçevesinde) 11. Yrd. Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU Eğitim Amaçlı Düzenlenen Toplantıların Fazla Çalışma Olarak Kabul Edilmemesi, Fazla Çalışma Süresinin Hesaplanması 12. Dr. Ertan İREN İşverence Yeni İş Arama İzni Verilmesine İlişkin Yargıtay Kararı İncelemesi 13. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT Toplu İş Sözleşmesinin Süresiyle İlgili Bazı Düşünceler 14. Doç. Dr. E. Murat ENGİN Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümlerinin Taraflarca Değiştirilmesi 15. Prof. Dr. Kadir ARICI Türk Genel Sağlık Sigortası Sisteminin Yeterliliği Sorunu 16. Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Genel Sağlık Sigortası Edinimlerinden Yararlanmada Prim Koşulu 17. Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR SGK Bizi Gözetliyor! 18. Yrd. Doç. Dr. Hediye ERGİN 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Getirdiği Dört Prim Affı 19. Coşkun ERBAŞ 4958 Sayılı Kanunla Değişiklikten Sonra, 506 Sayılı Yasanın 24. ve 69. Maddelerine Göre, Ana ve Babaya Hem Ölüm Aylığı ve Hem De Ölüm Geliri Bağlanabilir Mi? 20. Dr. Mustafa KILIÇOĞLU - Doç. Dr. İşyerinde Sigara İçme Yasağı Kemal ŞENOCAK 21. Mehmet BULUT Sosyal Güvenlik Uygulamalarında İdari Para Cezalarının Dava Yoluna Başvurmadan, İdari Aşamada

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm viii İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI İŞ HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI... 1 1. İŞ HUKUKUNUN TANIMI... 1 2. İŞ HUKUKUNUN YERİ... 3 3. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ...

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İŞ VE SOSYAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? Mustafa ŞEN* 45 * ÖZ Hakkında işe iade kararı verilen işçilere önemli bir güvence sağlayan iş güvencesi tazminatı, işe başlatmama tazminatı

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER İÇİNDEKİLER Sunuş 3 İçindekiler 5 Kısaltmalar 11 1. GİRİŞ 13-25 I. İş Hukuku Kavramı 13 II. İş Hukukunun Niteliği 20 Birinci Bölüm GENEL BELGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 29-43 I. Dünyadaki Evrim

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uyum Hizmetleri KPMG Türkiye kpmg.com.tr kpmgvergi.com Çalışan bir şirketin sahip olduğu en önemli değerdir. Sürdürülebilirlik, karlılık, büyüme, inovasyon gibi hedeflerin

Detaylı

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM SÖZLEŞME TÜRÜNE (BELİRLİ - BELİRSİZ SÜRELİ ) SÖZLEŞMEDE YILLIK ÜCRET ZAMMI OLUP OLMADIĞINA ÜCRETE FAZLA MESAİ DAHİLDİR HÜKMÜ OLUP OLMADIĞINA İŞ TANIMINA REKABET YASAĞI

Detaylı

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler SİRKÜLER 2008/19 SİRKÜLERİN Tarihi : 28.05.2008 Konusu : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler Mevzuat : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (R.G: 08.09.1999/ 23810) 4857 Sayılı İş Kanunu (R.G:10.06.2003/

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

Page of 6 Ağustos 008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 699 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 76 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ). Giriş Teknoloji

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26959

Resmî Gazete Sayı : 26959 6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26959 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 1. Giriş Teknoloji

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: HUK 4057

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: HUK 4057 Dersi Veren Birim: Hukuk Dersin Türkçe Adı: İş Hukuku Dersin Orjinal Adı: İş Hukuku Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: HUK 4057 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Fevzi ŞAHLANAN 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Fevzi ŞAHLANAN 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Fevzi ŞAHLANAN 2. Doğum Tarihi: 01.03.1946 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

Mevzuatında. Son Yenilikler. fettişi 26.08.2009 1

Mevzuatında. Son Yenilikler. fettişi 26.08.2009 1 Çalışma Mevzuatında Son Yenilikler Dr. Ö.. Hakan ÇAVUŞ Sosyal Güvenlik G Kurumu Başmüfetti fettişi 26.08.2009 1 Yeni bir uygulama daha İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:15-10:30 İş Hukuku Kapsamında İşe İade Davaları: İş Akdinin Feshi: Geçerli ve Geçersiz Fesih Nedenleri Doç.Dr. Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Sözleşmesi Nasıl Sona Erer? Fesih

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26959 Resmi Gazete Tarihi 06/08/2008 Kapsam 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ?

ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ? Doç. Dr. Haluk Hadi SÜMER 1963 yýlýnda Konya da doðmuþtur. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuþtur. Ayný yýl Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Araþtýrma Görevlisi olarak

Detaylı

İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARIN ANLAŞMASI YOLUYLA SONA ERMESİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARIN ANLAŞMASI YOLUYLA SONA ERMESİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARIN ANLAŞMASI YOLUYLA SONA ERMESİ Mustafa BAŞTAŞ 33 * Eray KARAGÖZ 34 ** ** 1. GİRİŞ İş sözleşmesine taraf olan işçi ve işveren tarafları aralarındaki sözleşmeyi anlaşarak sona

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016)

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRK-İŞ SOSYAL GÜVENLİK BÜROSU Tablo 1: 2016 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14) İşçiye

Detaylı

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/29976 Karar No. 2015/38 Tarihi: 12.01.2015 İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

Detaylı

SENDİKA KURMA HAKKI SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ

SENDİKA KURMA HAKKI SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ 1 SENDİKA KURMA HAKKI ANAYASA -MADDE 51- Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar

Detaylı

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak)

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (Taslak) 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? Mehmet KARAKOÇ 1 1. GIRIŞ 5510 sayılı Kanunun farklı çalışan gruplarını kapsama alması ve özellikle de kamuda çalışanlarla

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU 26.05.2008 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 5763 SAYILI KANUN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/26985 Karar No. 2015/24025 Tarihi: 03.07.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN İŞE

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey 09:30-10:45 İş Hukuku Kapsamında İşe İade Davaları: İş Akdinin Feshi: Geçerli ve Geçersiz Fesih Nedenleri Doç.Dr. Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Sözleşmesi Nasıl Sona Erer? Fesih

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ?

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? 15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? Dr. Resul KURT* Gözde UYGUR** I. GİRİŞ Çalışma hayatında en çok sorun yaşanan konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. 1475

Detaylı

TANIMLAR EŞİT DAVRANMA İLKESİ İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI

TANIMLAR EŞİT DAVRANMA İLKESİ İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI 1 TANIMLAR MADDE 2. Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 6645 1 SİGORTALI YÖNÜNDEN ŞARTLAR 31.12.2017 Tarihine kadar İş-Kur İşbaşı Eğitim programını tamamlamış olması İşbaşı

Detaylı

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİNE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİNE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ 324 İlgili Kanun / Madde 4857 İşK/5,21 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/25544 Karar No. 2009/20096 Tarihi: 07.07.2009 EŞİT DAVRANMA İLKESİ MUVAZAALI ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ İŞÇİNİN

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN ĐKALE YOLU ĐLE SONA ERDĐRĐLMESĐ

ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN ĐKALE YOLU ĐLE SONA ERDĐRĐLMESĐ ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN ĐKALE YOLU ĐLE SONA ERDĐRĐLMESĐ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Đ.T.Ü. Đşletme Fakültesi Đşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi belirli olgu ve nedenlere bağlı olarak sona erebilir. Bu sona erme

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TEŞVİK NEDİR Sosyal Güvenlik Kurumu yada diğer Kamu Kuruluşları (İş-Kur, Hazine, vb) tarafından sağlanan teşviklerden anlaşılması gereken işverenin daha az prim ödemek

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2007/3906 Karar No. 2009/12118 Tarihi: 28.04.2009 İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS KIDEM SÜRESİ BİR YILLIK SÜRENİN AYNI İŞVERENİN İŞYERLERİNDE

Detaylı

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır?

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? On5yirmi5.com İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir, işsizlik sigortası hangi süre ile verilir, hangi durumlarda kesilir? Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI?

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Kıdem tazminatı, İş Kanunu na tabi olarak çalışan işçilerin hizmet akitlerinin Kanun da

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ve TEŞVİK UYGULAMALARI Selim EROL Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü

6552 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ve TEŞVİK UYGULAMALARI Selim EROL Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6552 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ve TEŞVİK UYGULAMALARI Selim EROL Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü 4817 SAYILI YABANCILARIN

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVALARI

İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVALARI İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVALARI İŞ GÜVENCESİ NEDİR? İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMANIN ŞARTLARI NELERDİR? İŞE İADE DAVASI DAVA AÇMA SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR? İŞE BAŞLATMAMA VE BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATI NEDİR?

Detaylı

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 4857 SAYILI İŞ KANUNU, 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE SAİR MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARA İTİRAZ EDİLMESİ USULÜ 1. GİRİŞ Sanayi toplumunun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/27000 Karar No. 2010/19572 Tarihi: 21.06.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 YILLIK İZİN HAKKI İŞ SÖZLEŞMESİNİN YILLIK İZİN ÜCRETLERİ ÖDENEREK SONA

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey 09:30-10:45 Geçersiz Sebeple Yapılan Fesih Sonuçları ve SGK Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi Av. Cüneyt DANAR - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı,Bilirkişi Geçersiz Feshin Sonuçları Nelerdir?

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER

TORBA KANUNDAKİ KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER MALİ ÇÖZÜM TORBA KANUNDAKİ KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER Ersin UMDU * I-GİRİŞ Kamuoyunda adına torba kanun denilen ve 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111

Detaylı

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ BİREYSEL İŞ HUKUKU Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Temel Kavramlar 1. İşçi 2. İşveren 3. İşveren Vekili 4. Alt İşveren 5. İşyeri ve İşletme İŞÇİ Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. SİRKÜ : 2017/02 KAYSERİ Konu : 2017 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile 10.01.2017 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2017

Detaylı

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İsviçre Borçlar Kanunu, Yargıtay içtihadı Terminoloji : Hizmet Sözleşmesi Fesih Süreleri

Detaylı