Öğrenen toplumda aktif yaşlılar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğrenen toplumda aktif yaşlılar"

Transkript

1 Öğrenen toplumda aktif yaşlılar Tavsiyeler Seti İçindekiler ASLECT projesi... 2 Yaşlıların öğreniminde Avrupa Politikaları... 2 Yöntem ve Araçlar... 4 Yaşlıları kendi toplumlarında aktif olmaya ikna etme stratejileri ve araçları... 4 Yaşlılar için öğrenme ortamlarının yaratılması... 6 Yerel ve Ulusal düzeyde yaşlıların dahil edilmesi ve güçlendirilmesi için kurumların teşvik edilmesi... 8 Diğer kurum ve ortamlara faaliyet ve yöntemlerin aktarımı Yaşlılar ile çalışan eğitim ve kültür kurumlarına tavsiye ve öneriler Ulusal Öncelikler ve politikalar... 16

2 ASLECT projesi ASLECT projesi (LLL Programı, KA4) kültürel ve eğitim kurumlarının yaşlılar uygun iletişim ortamı ve yetişkin eğitimi sağlama kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Temel amaç, yaşlı uzmanlara kendi tecrübe/becerilerini kullanma ve kültürel kurumların sundukları ortamda akranları ve diğer ilgilenen gruplar yetişkin eğitmenleri olmaları için fırsatlar yaratmaktır. İLGİ: Bu tavsiyeler seti kültürel ve eğitimsel kurumların yöneticilerine, eğitim, kültür ve toplum alanındaki araştırmacılara, yaşlılar için öğrenme alanı hale gelecek yerel yönetimdeki karar alıcılara hitap etmektedir. NEDEN: Amaç; yaşlıların nasıl öğrenen, eğitmen ve bilgi ve becerilerini aktaran kişiler hale getirmekle ilgili örnek ve tavsiyeler vermektir. Yaşlıların öğreniminde Avrupa Politikaları Mevcut nüfus değişiminin etkilerinden birisi olarak sosyal dışlanmaya maruz kalma riski, özellikle işçi pazarından ayrılmış daha yaşlı kişilerde, yükselmektedir. Uzun dönem işsizlik ve iş güvensizliği bir çok Avrupalı yaşlı için gittikçe artan eşitsizlik ve fakirlik riski oluşturmaktadır. Bunların ışığında, yaşlıların sosyal açıdan kapsanması ve yaşlılar arasında gönüllü çalışmaların tanıtımı gittikçe artan öneme sahiptir. Bu gerçek Avrupa Komisyonunun 2011 i Avrupa Gönüllülük yılı ve 2012 yi Avrupa aktif yaşlanma yılı ilan etmesiyle de vurgulanmaktadır. Yaşlıların gönüllü olarak işe alınması (ve bunların arasında, sosyal dışlanma riski taşıyanlar) genellikle biraz gayret gerektirmektedir. Yine de, bu kişilerin katılımını etkileyen birçok etmen belirlenmiştir: Güvenilir bütçelendirmeye ek olarak, bu gruba uydurulmuş işe alma ve sürdürme stratejileri önemlidir. Ancak, yaşlıların gönüllülük yoluyla sosyal katılıma dahil edilmesi yeni bir meydan okuma olarak ortaya çıkmıştır. Halen yaşlı insanların potansiyeli konusunda genel bir politik farkındalık eksikliği vardır. yaşlı insanlar ve engelli insanlar için gönüllülük ayrıca yeni öğrenme ve toplumumuzu biçimlendirme ihtimali veren fırsatlarının yolu olarak bilinmektedir. Aynı zamanda, gönüllülük faaliyetleri yaşlı ve genç nesil birlikte çalışıp birbirlerini desteklediklerinde nesiller arasındaki anlayışı da iyileştirebilir. Bireysel seviyede vatandaşların sosyal beceri elde etme, faydalı bir rol oynama ve topluma bağlanma/tekrar bağlanma yolu olabilir. Toplum seviyesinde, özellikle toplumdaki dezavantajlı gruplar için, bireyleri güçlendirme aracı olabilir. Temel kaynak: AB Politikalarıyla iletişim ve Gönüllülük: AB de Sınırlar ötesi gönüllülük faaliyetlerinin tanınması ve tanıtılması, 2011 Web Sitesi: 2

3 Avrupa da yaşlılar arasında gönüllü çalışmayı, özellikle riskte olanlara, tanıtmak AB politik gündeminin en önemli amaçlarındandır Fakirlikle ve sosyal dışlamayla açıktan ve üstü kapalı mücadele etme Avrupa Yılı aşağıdaki iki ana amaçla yaşlılara atıfta bulunmaktadır: Fakirlik ve sosyal dışlanma içerisindekilerin toplum içinde aktif rol alma ve şerefli bir şekilde yaşama temel haklarını tanımak Sosyal dahil etme politikalarına halk desteğini, fakirlik ve sosyal dışlanmayla mücadelede bireysel sorumluluk bilincini arttırmak ve tüm kamu ve özel aktörlerin katılımını sağlamak. Unutulmamalıdır ki 1994'e kadar Avrupa Konseyi Üye ülkelerin yaşlı insanların sosyal entegrasyonunu arttırarak sosyal dışlanmayı engelleyecek politik tedbirler almaları konusunda tavsiye vermiştir (Avrupa Konseyi, 1994). İlerleyen yaşla birlikte sosyal dışlanma riskinin arttığına dair bilimsel veriler vardır ve bu özellikle yaşlı kadınlar, bilhassa çok yaşlı ve/veya dul kadınlar, için gerçektir. İşçi marketini terk etmiş yaşlı nüfusun Sosyal katılımın arttırılmasıyla ilgili önlemlerin aranmasında gönüllüğü cesaretlendirecek önlemlere özel dikkat gösterilmelidir. Bu bağlamda, ileri yaşlarda gönüllü olmanın ve/veya yaşlı insanların sivil katılımlarının ve yaşlı nüfusun sosyal katılımının, sosyal bütünlüğün ve tüm nesiller için yaşam kalitesinin arttırılmasının sağlanmasının sosyal dışlanmayla mücadelede bir araç olabileceğine dair bilimsel kanıtlar vardır. Temel kaynak: AB de yaşlı insanların gönüllü olması, Yaşam ve Çalışma şartlarının iyileştirilmesi için Avrupa Vakfı, Belirtildiği üzere 2012 Avrupa Aktif yaşlanma ve nesiller arası birlik yılı olup, Avrupalıların nasıl daha uzun yaşayıp daha sağlıklı kaldıkları konusunda düşünme ve bunun getirdiği fırsatları değerlendirme şansıdır. Aktif yaşlanma yarının yaşlı yetişkinlerine aşağıdaki fırsatları sağlayacaktır: işgücü içersinde kalma ve tecrübelerini paylaşma Toplumda aktif rol oynamaya devam etme mümkün olduğu kadar sağlıklı ve doyurucu bir yaşam sürme Yaşlı insan sayısının giderek arttığı toplumlarda nesiller arasında birliği sağlamaya da anahtardır. Aktif yaşlanma sadece yaşlılar için değil toplumun diğer yaş grupları içinde önemlidir ve bir toplumun sahip olacağı sosyal sermayenin de önemli bir kısmını oluşturur. Yaşlı insanların topluma kazandırabilecekleri bir çok güçlü nokta vardır ve birkaçını isimlendirirsek: tecrübe zenginliği, düşünme ve karar alma da olgunluk, bir çok meslekte derin uzmanlık, ve bazen kültürel mirasın önemli bir bölümü olsa bile kaybolmak üzere olan alanlarda bir çok beceri. Politikacılar ve sorumluların önündeki sorun genel olarak aktif yaşlanma ve bağımsız yaşama için fırsatların kültüre ulaşım, iş bulma, sağlık, sosyal hizmetler, yetişkin eğitimi, gönüllülük, ikamet, BT hizmetleri veya ulaşım gibi geniş bir yelpazede geliştirilmesidir. Avrupa Yılı sorunlar ve bunlarla başa çıkmanın en iyi yolları hakkında bilinci arttırma amacındadır. Ama hepsinden önce tüm politikacıları ve sorumluları kendilerine hedef belirlemeleri ve gerçekleştirecek faaliyetlere girişmeleri için cesaretlendirmeyi 3

4 amaçlamaktadır tartışmadan öteye geçebilmeli ve elle tutulur sonuçlar ortaya koymalıdır. Web Sitesi: Kültürel kurumlar ve yaşlılar Genel kültür gündeminde ve kültür sektörüne hitap eden kamu politikalarında diğer sosyal gruplara nazaran yaşlılar oldukça mütevazi bir yer almaktadır. Politikacılar ve kültürel operatörler hem kültürel hayatta yaşlıların daha büyük katılımını sağlayacak program ve stratejilerin geliştirilmesinin gerekliliği konusunda ve ayrıca yaşlı insanların kültürel ve eğitimsel potansiyelinin tam kullanımı konusunda farkındalık sahibi olmalıdır Bu ayrıca kendilerini de geleceğe, yaşlıların gelecekte toplumun daha da büyük bir kısmını oluşturacağını düşündüğümüzde, hazırlamanın yoludur. Bu açıdan yaşlılar için kültürel, sanatsal ve eğitsel programların geliştirilmesi elzemdir. Aynı şekilde veya daha da önemlisi kültürel sanatsal ve eğitsel programların yaşlılar ile, kendi faydaları için ve ayrıca diğer grupların, sadece en küçükler ve çocuklar değil, faydası için geliştirilmesidir. Her birey onu oluşturan ve gelişimine katkı sağlayan kültür için bir araçtır. Bazen yaşlılar böyle kültürel değerlerin, becerilerin, anıların ve tecrübelerin toplum gözünde silindikçe kaybolan son taşıyıcısıdırlar. Kültürel kurumların hizmet ettikleri toplumda bu manevi değerlerin aktarılmasını sağlayacak desteği ve tanıtımı yapması kamu görevidir. Fakat bu kültürel kurumların yaşlıları sadece geçmişin koruyucuları olarak görmesi anlamına gelmez. Yaratıcılık herkes içindir ve kendini tecrübelerle besler. Yaşlıların yaratıcılığını geliştirmek, belirli sanatsal ve kültürel programlara kültürel teklif olarak katıştırmak bugünün ve yarının kültürel kurumlarının gündeminde olmalıdır. Bu amaca kendilerini hazırlamanın yollarını araştıran kültürel kurum ve profesyoneller için burada sunulan fikir, tavsiye ve öğütler faydalı bir kaynak ve ilham kaynağı olacaktır. Temeli iyi uygulama dosyalarına ve Avrupa Birliğinin her bölgesinden katılan yaşlıların eğitim alanındaki işbirliği projelerine dayanmaktadır. Yöntem ve Araçlar Bu bölümün amacı tecrübelerin ve yaşlıların dahil olduğu beceri ve bilgi transferi faaliyetlerinin nasıl uygulamaya konulacağıdır. Aşağıdaki ip uçları ve tavsiyeler belirlenen en iyi uygulamaların koordinatörlerinden gelmiştir. Yaşlıları kendi toplumlarında aktif olmaya ikna etme stratejileri ve araçları Yaşlıları eğitime katılmaya ikna etmek ve toplumlarında aktif hale gelmelerini sağlamak için çeşitli noktalar ele alınmalıdır: 4

5 Katılımcıların tecrübe ve ilgilerini merkez almak Temel prensip olarak katılımcılar, en az bilgi alanlar kadar, bilgi kaynağıdır. Eğitim, bu nedenle, katılımcının tecrübe ve ilgilerine odaklanmalıdır. Temel prensip olarak katılımcı eğitmenler bilgi, rehberlik ve yaşlı vatandaşların kendi şehir veya bölgesindeki hizmetler, tesisler, ve destek konusunda kaynak olmak üzere eğitildikleri için eğitim, kendilerinin tecrübe ettiği iyi ve kötü rehberlik konusunda düşünme fırsatı tanımış ve dolayısıyla kendi en iyi yöntemlerini seçmeye yardımcı olmuştur. Psikolojik bulgular göstermektedir ki, yaptıkları işte bir anlam bulduklarında yaşlıların aktif olup katılımda bulunduklarını göstermektedir. Konu bireysel sorunlarıyla bağlantılı olduğunda hızla ilgili olmaktadırlar. Kullanılacak araçlar yaşlılara göre tekrar uygunlaştırılmalıdır, örneğin kullanımı kolay web2.0 ortamında hikaye anlatabilecekleri bir web bloğu gibi. BT araçları kendi içinde sonlanmamalı, teşvik edici bir konu ile bağlantılı olmalıdır. Başarılı bir yöntem yaşlılar ve gençleri, yaşlıların yaşam tecrübelerini paylaşabilecekleri gençlerinde onlara örneğin yeni teknolojiler konusunda destek olabilecekleri, ikili takımlar oluşturmaktır. Kendi kendini yöneten öğrenme Kursun ayrılmaz parçası, kendi kendine organize olan ilgi çemberleri ve sınıf modülleri arasında bir araya gelen, çalışma çemberleridir. İskandinavya'da 19. yüzyılda geliştirilen ve Nikolai Grundtvig yaygın yetişkin eğitiminde önemli bir araç olarak kullandığı adına çalışma çemberi denilen yöntem bir model olmuştur. Benzer ilgiler taşıyan kişiler tipik olarak çalışma çemberleri oluştururlar, bir eğitmen yada öğretmen yoktur ancak üyelerden birisi değiştokuşun sürmesi için aracı olur ve herkesin katılımını sağlar başlarında İngiltere de RSVP (Retired Seniors Volunteers Programme Emekli yaşlı gönüllüler programı) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, gönüllü olmamış yaşlıların çoğu kendilerine sorulmadığını belirtmişlerdir. Yaşlılara onların özel tecrübe ve becerilerinin ihtiyaç duyulduğu bir konuda şahsen aktif olmaları için teklif götürmek, kendi toplumları içinde görev almaları için en iyi yöntemler arasındadır. Yaygın eğitim Eğitim yaşlıların özel durumları ve pratik ihtiyaçlarındaki özel ihtiyaçlarına zekice ve uyumlu bir şekilde tepki verir. Bu nedenle, öğrenme ve öğretmenin büyük bölümü resmi sınıf ortamı dışında gerçekleşmiştir. Yaşlıların çoğu toplum çalışmalarında görev almayı sevmektedir ancak çoğu kez fırsatlar, çerçeveler, irtibatlar konusunda bilgileri olmamaktadır bu nedenle tüm diğer ürünler gibi bir reklam kampanyası (örn. Yerel gazetede) yardımcı olabilmektedir. Bir arkadaşını da getir türünden bir kampanya yaşlıları henüz herhangi bir toplum çalışmasına katılmamış kendi özel ağlarından başka yaşlıları da getirmelerini teşvik ederek, faydalı olabilir. Şehrin farklı bölgelerinde yer alan gönüllü faaliyetlerde görev almak aktif kalmanın yollarından olup toplumun çok ihtiyaç duyduğu bir hizmeti sağlayabilir. Yaşlı gönüllülerin ülkeler arası değişimi 5

6 Bu yaşlıların toplum hayatında, kendi yurtlarında aktif olmaları için yurt dışına çıkmaları paradoks gibi görünse de, aktif rol almalarını sağlayan araçlardan birisi olabilir. Yeni ve sıra dışı öğrenme fırsatları sağlama olabilir. Kültürler arası öğrenme, nesiller arası öğrenme ve yumuşak becerilerin (Teknik olmayan, iletişim ve iş dünyasında kullanılan bireysel beceriler) geliştirilmesi bu tuhaf "üniversite"nin temel konu larıdır. Yaşlı vatandaşların bu konularda eğitime veya tazelenmeye ihtiyacı var mıdır? Dünya öylesine hızlı değişmekte ve son bir kaç yıl içerisinde en büyük ekonomik krizleri, büyük göç akışlarını, ve bilginin internet ve yeni teknolojiler üzerinde gelişimini gördük. Bu konuları hem kendimizi hem de yaşlıları düşünerek anlamak ve ele almak zorundayız. Çünkü bu konular hem yaşlılar hem de gençleri ilgilendirmektedir ve bu nedenle doğru bir şekilde ele alınmalıdır. İşte bu yüzden yerel boyutta aktif olabilmek için dünyayı tanıyıp anlamalı, ırkçılıkla ve yabancı düşmanlığı ile mücadele etmeli, farklılıklardan korkmamalı ve sosyal dayanışma ve uyumu desteklemeliyiz. Çalışma Atölyeleri ve Seminerler Kendi toplumlarında yaşlıları aktif olmaya yönlendirebilmenin bir başka aracı, yaşlı insanların beceri ve tecrübelerini değerlendirmelerini sağlayan, toplumlarında aktif olmalarını sağlayacak bilgi ve fırsatları elde etmelerini ve bir faaliyet planı oluşturmalarını sağlayan, çalışma Atölyeleridir. Bir başka ihtimal, yaşlıların kendi Çalışma Atölyelerini yürütmelerini sağlayacak olan, Akran destekli eğitimdir. Bu amaç için aşağıdakiler önem arzetmektedir. Hedef kitlenizi tanımak Onlara ilgi alanlarını sormak Diyeceklerini dinlemek Projeyi çekici hale getirmek Projeyi ilgili hale getirmek Yeni fikirleri adım adım tanıtmak Basit tutmak Öğrenme için Kültürel Araçlar Sanatsal faaliyetlere katılım becerilerin öğrenilmesi ve geliştirilmesi için harika bir yoldur. Toplum sanatları veya topluma dayalı sanat dezavantajlı gruplarla, kendi içerikleriyle ilgili sorunlarını sanatsal süreçleri kullanarak çözme ve ifade etmeleri için fırsat sunan, derinden ilgili bir sanat türüdür. Toplum sanatları yaşlılara aktif katılım sunabilir ve kendi sorun ve ilgileriyle çok daha yakından ilgilidir. Yaşlılarla birlikte ve yaşlılar için, profesyonel sanatçılar tarafından uygulanan ve yaşlıların aktif olmaya itme potansiyeline sahip ve sanatsal faaliyetle ilgili öğrenme fırsatları yaratan özel kültürel ve sanatsal programların geliştirilmesi toplumda bilinçlilik seviyesini arttırmaktadır çünkü sanat her zaman kuvvetli iletişim araçları sunmuştur. Yaşlılar için öğrenme ortamlarının yaratılması 6

7 Geleneksel veya çevrimiçi ortamlar: Yaşlılar için öğrenme fırsatları yaratmak özel ve yeterli araç ve yöntem gerektirmektedir. Proje üzerinde çalışan kurumlar oldukça farklıdır ve dolayısı ile öğrenme ortamları da farklıdır. Bunlar yetişkin eğitimi kurumlarıdır ve çok daha resmi öğrenme ortamlarına sahiptirler. Gönüllü kurumlar gönüllülük yoluyla öğrenme sunarlar fakat ayrıca gönüllüler için de eğitim fırsatı sunar. Bu dünyada, aşağıdakiler gibi, böyle girişimlerin nasıl uygulanacağı ile ilgili, uygulayıcıların tecrübelerinden alınan ve yaşlılarla çalışanların geliştirdiği becerilerden, tavsiyeler bulmak mümkündür. Öğrenme ortamının kolay ve sezgisel algılanabilir olması ve ilgi ve merak uyandıran konulardan oluşması önemlidir. Örneğin, yaşlıların kişisel tecrübe tarihçelerini yazabilecekleri web bloğu şeklinde bir web sitesi. Diğer Avrupa ülkelerindeki yaşlılar bu blogları okuyabilir ve yorum yapabilir. Tüm proje katılımcılarının anadillerinde bir detaylı kullanıcı rehberi hazırlamak ve web bloğu ortamı için sarsılmaz bir destek sağlamak çok önemlidir. Katılmalarına cesaret vermek ve yaşlılar için varolan yaşam boyu eğitim için talebi adil karşılamak için yaşla ilgili engelleri kaldırmak amaç olmalıdır. Eğitim sağlayıcıları aşağıdakileri göz önünde bulundurarak hedef grupların ihtiyaç ve tercihlerini belirlemiştir: o Eğitimin zamanlanması: Yaşlı insanlar eğitimlerin sabah yada öğleden sonra erken saatlerde tercih etmektedirler. o Eğitim Mahalli: Katılımcılar eğitim mahalli konusunda rahat olmalıdır. Örneğin, dini yönden tutucu olmayan insanlar cemaat evlerinde (Hıristiyanlık ifadesi ile parish house ) gerçekleşen eğitimlere soğuk bakmaktadır. Bu nedenle eğitim sağlayıcılar düşük eşikli ve ideolojik olarak nötr ve halk taşıtlarıyla ulaşılabilir yerleri seçmelidirler. o Ücretler: Deneme eğitimleri sosyal olarak dezavantajlı kişileri de çekebilmek amacıyla herkese ücretsiz olarak düzenlenmiştir. SEVEN projesi 20/25 yaşlı gönüllüden oluşan gruplar oluşturmuş ve 2001 ve sonrasında yurt dışında yaşlı değiş tokuşu faaliyetlerine katılmıştır de gerçek hale dönüşen ciddi bir yaşlı gönüllü değiş tokuş programı geliştirmişlerdir. Bu grup el kitaplarının yazımına ve gerçek tecrübelere dayanan bir çok geri dönüte katkıda bulunmuştur. Bir çok kamu toplantısına katılmış ve bir çoğu farkında olmasalar da bir çeşit eğitmen olarak tecrübelerini başkalarına aktarmışlardır. Grup olarak yurt dışından gelen bir çok yaşlı gönüllüye kurum içerisinde yardımcı olmuşlardır. Bu sürekli devam eden bir meydan okumadır çünkü her seferinde farklı bir durumla ya yurt dışından gelen yabancı gönüllü ile ilgili ya da yurt dışına gidip tamamen yabancı bir ortamda yaşama sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. 7

8 Eğitim oturumlarını oturup kalmayı engellemek için kısa tutmalıdır. Sınıf içi eğitimle kendi kendine düzenlenen grup çalışmaları, geziler, genel sosyal faaliyetler (örn. proje konumuzla ve/veya toplum çalışmaları ile ilgili kültürel olaylara, sergilere gezi gibi) ile karıştırın. YAŞLI-REHBER projesin iç değerlendirmesine göre, bazı ülkelerde erkeklerin payı büyük de olsa,özellikle İngiltere de, tipik yaşlı öğrenci rehberi bayandır ancak bu gönüllü çalışma alanı kavramsal, kendinden koordineli, ve ortak çalışma süreçleriyle erkekler için de çok çekici olabilmektedir yaşlar arasındaki insanlar, ve ayrıca 70 lerindeki yaşlılar, özellikle bu çalışmaları beğenmektedir. Bazı genel tavsiyeler (PALADIN proje bildirisinde belirtildiği üzere): o Sunum ve topluluğa konuşma becerilerinde eğitim o Hareketlilik, görsel ve işitsel konularda ve bu durumlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda eğitim o Grup içerisinde fikir ve bilgi değiş tokuşu ve rehberlik oturumu bittikten sonra aylık toplantılarda bunun yapılabilmesi için fırsat oluşturmak. o Yerel uzman ve meraklılardan sürekli aylık eğitim ve girdi o Farklı sosyal faaliyetlerle grup içinde uyumun sağlanması o Öğrencilere neyi, ne zaman, ve nasıl öğrenecekleri ile ilgili seçenekler verilmelidir (Öğrenci programa değil program öğrenciye uymalıdır). o Yetişkin öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçlarına saygı duyulmalıdır. o Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. o Öğrencilerin hızına saygı gösterilmelidir: Kendi hızında öğrenme, her öğrenciye bağlı olarak, daha hızlı veya daha yavaş öğrenebilme fırsatıdır. Herkesin kendine göre bir zamana ihtiyacı vardır. o Elastik devam ders programları sunulmalıdır. o Dostane ve Zevkli öğrenme ortamları sağlanmalıdır o Ulaşılırlığa engeller kaldırılmalıdır. o Öğrencilerin dayanışması cesaretlendirilmelidir. Yerel ve Ulusal düzeyde yaşlıların dahil edilmesi ve güçlendirilmesi için kurumların teşvik edilmesi Kurumları yaşlıları güçlendirmeleri için nasıl teşvik edebiliriz? Aşağıdakiler, farklı yol ve yaklaşımlarla yaşlı insanların yerel ve ulusal seviyede katılımını sağlamayı amaçlayan ip ucu ve tavsiyelerden oluşan bir Altın Kural setidir. 1. Senaryoya dahil tüm sorumlulardan oluşan Ağlar kurmak. Politikacılar, yaşlıların kurumları, yetişkin eğitim merkezleri, nesiller arası öğrenim dernekleri yaşlı son kullanıcıları dahil etmek için işbirliği yapmalıdır. Bir örnek olarak SENIOR-GUIDE projesi yaşlı ve göçmen 8

9 kurumlarını, politikacıları, sorumluları, uzmanları ve yerel seviyede hedef kitle temsilcilerini Yerel Ağ kurma Platformu oluşturarak bir araya getirmiştir. Platformlar, sonuç ve yaygınlaştırma malzemelerinin hedef gruba uygun olmasını sağlamada, potansiyel öğretici personeli ve katılımcı ortakları çekmede, ve hemen başlangıçtan itibaren sürdürülebilirlik stratejisi sağlama açılarından başarılı yapılardır. Dahası, ilgili sorumlularda farkındalığın arttırılması ve yaşlı insanların entegrasyonu konusunda onları cesaretlendirme açısından çok faydalı olduğu görülmüştür. 2. Yaşlıların tecrübelerini değerlendirmek ve onlara toplumda ihtiyaç duyulduğunu hissettirmek. Yaşlı insanlar hakkındaki tüm önyargıları kaldırın. Politikacılar tarafından bu önyargıların kırılması için maddi destek sağlanması önemlidir ve yaşlılar sadece toplum kaynaklarını harcayan değil üreten de olduklarını göstermelidir. Aynı zamanda yaşlıların kurumlara, eğitim fırsatı dışında, yaşlı insanların haklarını savunmak ve potansiyellerini göstermek için fırsat verilmelidir. 3. Yerel hükümetlerin desteğini almak ve yerel seviyede ağlar kurmak elzemdir. yerel hükümetler, her seviyede eğitim kurumları, sosyal, kültürel ve çevre dernekleri, ticaret sendikaları ve yerel seviyede toplum temsil eden her kurum sadece yaşlılar için değil yaşlılarla birlikte çalışmalıdır. Yerel hükümetler tüm bu kuvvetlerin koordinasyonunda görev alabilirler. politikacılar maddi destek sağlamalı ve bu konularda halkın bilinçlenmesi için destek olmalıdır ancak kurumlarda bu konuda destek sağlamalı ve gerçek katılım ve güçlendirme için yapılarını değiştirmelidirler. 4. Talebin (yaşlı insanlardan destek almak isteyen kurumlar) arz ile karşılanması (toplum hizmetiyle ilgilenen yaşlılar) için standardize ortam sağlanmış Kamu Eşleştirme Ofisleri kurulmalıdır. Yaşlıların çoğunun iş aldığı kurumlarda, insan kaynaklarının değerlendirilmesi ve yaşlıların kendi fırsatlarından haberdar edecek bireysel yollar açarak gerçek yaşlı stratejilerinin gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu tüm sektörleri ve herkesten çok halk yönetimlerini ilgilendirir. Politikacılar, karar alıcılar ve eğitimsel kurumlar böyle yolların açılmasından sorumludurlar. 5. Resmi iskelet yapıların kurulması kurum ve yaşlı vatandaşların uygun biçimde bilgilendirilmesi için (Örn. Kaza durumunda sorumluluk ve sigortalar, küçük miktarlarda ödemeler veya transferler yapıldığında vergi durumları gibi) gereklidir. Bir taraftan bu konularda farkındalığın arttırılması önemliyken, diğer yandan yaşlıları katmaya ve güçlendirmeye çalışacak kurumların maddi desteği de önemlidir. Tüm aktörler aktif yaşlanmayı desteklemek için yardım etmelidir. Sorumluların bu projenin katılımcıların hayatını iyileştireceğine, kasabayı daha güzel göstereceğine, ve karar alıcılara halk desteği sağlayacağı konusunda ikna edilmelidir. Bazen yaşlılarla ilgili olarak 2 farklı durumun farkında olmak gereklidir: Genellikle halen çalışmakta olanlar eğitime, genellikle işverenleri veya özel ve kamu kurumları tarafından 9

10 sağlanan ücretsiz olarak ESF altında, daha kolay ulaşabilmektedir. Aynı durum (Eğitime ücretsiz ulaşım) çalışmayan yaşlılar içinde geçerlidir. Çalışma ortamından ayrılmış yaşlılar için farklı yaygın öğretim fırsatları vardır. Eğitim kurslarının ve faaliyetlerin çoğu ücretlidir fakat örneğin Portekiz belediyeleri genellikle 65+ vatandaşları için yaşlı kartı sağlamakta ve bu sayede kültürel ve serbest zaman faaliyetlerine düşük ücretle (bazen ücretsiz) katılabilmektedirler. Yaşlıların çoğu yaşlılar üniversitelerine katılmakta (sembolik olarak aylık 5 euro ücretle) ve çok az bir kısmı da normal üniversitlerin kurslarına onlara özel programlar sağladıkları için katılmaktadır. Diğer kurum ve ortamlara faaliyet ve yöntemlerin aktarımı Herhangi bir girişim veya materyalin anahtar sonucu çıktıların diğer kurum ve ortamlara aktarılıp uygunlaştırılabilmesidir. Örneğin HISTORY projesi faaliyet ve yöntemlerini farklı gruplara aktarmıştır (örn. Leonardo projesi olan, küçük yaştakilerin eğitimindeki uzmanlara web 2.0 ortamına eğitim sağlayan, EXPERTS). Yaşlılar için tarihteki kişisel tecrübeleriyle ilgili başka projelerinde geliştirilmesi planlanmıştır. SENIOR-GUIDE projesinde tüm katılımcı ülkelerdeki deneme eğitimlerinin katılımcıları birlikte çalışacak işlerini desteklemek ve toplumla ilişkilerine yardımcı olacak ortaklar bulmaları için cesaretlendirilmiştir. Graz (Avusturya) ve Roma (İtalya)'daki girişimciler merkez kütüphane, ana bölge hastanesi, yaşlılar bürosu, yaşlı insanlara gündüz bakım evleri ve süper market lerle ortak çalışmaktadırlar. Senior-Guides eğitimini diğer kurum ve ortamlara aktarmak için somut planlar vardır: Almanya daki ortaklarımız Senior-Guides projesi ile mevcut Start Helfer Plus projesini birleştirerek geliştirmek istemektedirler. Projenin amaçları daha da fazla yaşlı insanı cezp etmek ve gönüllüler ile kurumlar arasında bir işbirliği sağlamaktır. SenEmpower projesinin yöntemleri yerel yetkililer, yaşlı kurumları ve eğitim kurumlarının risk veya sosyal dışlanma ihtimali olan bir hedef gruba yönelik olarak ortaklaşa çalışmalarıyla ilgilidir. Yaşlı gönüllüler için bir eğitim planı çıkarmada tüm ortaklar katılımcı olmuş, eğitim kurumu eğitimi sağlamış, katılımcılar çözümleri üretmiş ve yerel yetkililerin desteği ile bunları gerçekleştirmiştir. Bu kavram sürdürülebilir bir şekilde işlemiş ve diğer yerlere ve kurumlara aktarılabilir olmuştur. SEVEN ağı yaşlı gönüllüleri yurtdışına transfer etmeyi amaçlamıştır: 2008 den itibaren kurumları yoluyla tüm yaşlardaki tüm yaşlılara bu fırsat açıktır. Avrupa daki düzinelerce kurum bu bütçeden faydalanmış ve yakın gelecekte de bir çoğunun faydalanmaya devam edeceği gözlenmektedir. SLIC proje çalışma atölyeleri Avusturya ve Finlandiya da başka kurumlar tarafından şu anda denenmektedir. SLIC II de yapılan çalışma SLIC I ve SLIC II araçlarının diğer kurum ve ülkelere 10

11 aktarımını amaçlamaktadır. İspanya gibi şu ana kadar SLIC kavramına katılımda bulunmamış ülkeler de ilgi duymaktadırlar. Son olarak Gönüllü üniversite Tur Rehberleri fikri daha küçük (farklı gruplardan, alanlardan, toplumlardan insanlar için yerel bölge turları), ve daha büyük ölçekli olarak üniversitelere, yerel hükümetlere yaklaşmakta ve ilgilerini çeken yerlere rehberlik projesi teklif etmektedirler. Bu yolla gönüllüler belirli alanlardaki eğitimlere ilgileri olanlar olacak ve kendi araştırmaları sonucunda daha fazla öğrenecek, akranları (diğer rehberler) ve dinleyicileri ile bu bilgiyi paylaşmaya istekli olacaklardır. Yaşlılar ile çalışan eğitim ve kültür kurumlarına tavsiye ve öneriler Alanda çalışmış insanların topladıkları tecrübe ve yeterlilikler benzer faaliyetlerin uygulanmasında çok faydalıdır. Bu bölüm temel tavsiyeleri ve önerilere kategori ve konularına bölerek vermektedir: Uygun Katılımcılar Bulma Eğitim başlamadan önce bir bilgilendirme toplantısı insanların ilgisini çekmek için iyi bir yöntemdir. Bununla ilgili olarak katılımcıların alınması ile ilgili olarak yeterli zaman planlanması önemlidir. Eğitim başlamadan önce her katılımcı ile görüşme yapmak iyi bir fikirdir. Bu katılımcılara kendilerinden beklenen sorumlulukları ve eğitimin ne seviyede yoğun olacağı konusunda fikir edinmelerini sağlayacaktır. Katılımcıların gerçekten projede çalışmak istediklerinden emin olmanın bir başka yolu kurum ve gönüllü arasında bir kontrat imzalanmasıdır. Yerel basında proje hakkında bir yazı yazılması insanların ilgisini çekecektir. Yaşlı gönüllüler için onlarla çalışan bir dernekle işbirliği yapmak çok önemli olabilir. Gönüllüleri nasıl bulursanız bulun farklı geçmişler ve farklı yaşlardan karışık profilli bir grup olmalıdır. Esnek yapılar hayatın çeşitli dönemlerindeki yaşlıları dahil ederek gerçek katılım ve güçlendirme sağlar ve ayrıca sadece kendilerininkinde değil başka kurumlarda da katılıma ve öğrenmeye teşvik eder. Aktif öğrenme ortamları bireylerin yaşlıların sesini duymak için kulak vermesi için önemlidir. Eğitimciler: Hangi yeterlilikler ve karakter yapısı gereklidir? Uzman eğiticiler tercihtir. İletişim becerileri çok önemlidir; hepsi dost canlısı olmalı ve görevlerde açıksözlü olmalıdır. Başarılı bir eğitimin anahtarlarından birisi genç ve yaşlı eğitmenlerin karışımıdır. Eğer dışarıdan eğitmen olacaksa onları proje hakkında ve katılımcıların ihtiyaçları hakkında ve beklenen çıktılar için bilgilendirmek önemlidir. 11

12 Eğitmenler sürekli olarak katılımcıları bilgilendirmelidir. katılımcılarla tepeden aşağı bir iletişim modeli kullamayın. Tecrübe, sakinlik ve espri anlayışı eğitmenler için önemli becerilerdir. Zor durumları nasıl idare edeceklerini bilmelidirler. Bu özel hedef grubunun ihtiyaçlarına dikkat edin. Yaratıcı, düşünceli ve acele etmeyen biri olun Kullandığınız dile dikkat edin özellikle kısaltmalar ve teknik ifadeler ile. Yaşlılarla iletişim Potansiyel Yaşlı Rehberler için muhtemel motivasyon sebeplerini anlamak önemlidir. İngilizce deyimler bazen kafa karıştırabilir, onlardan kaçının. Saygılı bir iletişim yöntemi kullanın yeterliliklerine ve Otonomilerine saygı gösterin. Yaşlılar diğer insanlardan fazla hayat tecrübeleri ve zenginlikleriyle farklıdır ve bu dikkate alınmalıdır. Diğer yönlerden onlarda herkes gibidir: Onlar çok özel ihtiyaç ve gereksinimleri olan bireylerdir. Bazen Telefonla aramak e-posta dan daha muteberdir, özellikle herkes internet kullanmıyorsa. Yaşlıların her zaman ciddiye alınmak istediklerini aklınızdan çıkarmayın Bazen yaşlılar birilerinin onlara hitap ettiği ve bir çok girdi sağladığı ortamlara alışıktırlar. Farklı grup dinamiklerinin ortaya çıkmasına karşı hazırlıklı olun. Herhangi bir çatışma veya sorun varsa aralarındaki ilişkileri anlamak için bir grup aktivitesi deneyin. Katılımcılara geri dönütler için sorular sorun Yeni fikirleri deneyin, kazanılan bilgiyi paylaşın ve tecrübeden zevk alın. Yaşlılar vakitlerini neyle harcamak istedikleri ve neyle zaman kaybetmek istemedikleri hakkında oldukça hassastırlar. Yaşlıların ilgi ve hedeflerine uyduğunuzdan, eğer onlarla çalışmak istiyorsanız, emin olun yaşlılar ile konu başlıkları ve hedefler belirleyin ve onlara açık ve dürüst olun. Yaşlıları eğitmen, öğrenme hızlandırıcı, danışman olarak görevlendirmek Yaşlılar başka yaşlılardan gelen bilgiye daha açıktırlar, bu nedenle satması zor fikirleri hedefleyen programların başarısında işbirlikçi/gönüllü yaşlı danışmanlar gücü yaratmak önemlidir. Eğitmen, öğrenme hızlandırıcı, danışman rolündeki yaşlılar sadece kendi gruplarındaki akranlarına değil başka gruplar için de program için yararlı girdiler üretebilirler. Yaşlıları böyle roller için, onlara hareketlerinin amaçlarını ve katılımlarını açıklayarak, hazırlamak önemlidir. 12

13 Yöntemler: Yaşlı insanlar için faydalı araçlar Hangi yöntemi seçerseniz seçin yaşlı insanların bazı özelliklerini göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun. Örneğin: Bir şeyler yazıyorsanız büyük harfler kullanın, yavaş ve yüksek sesle konuşun, katılımcıların sizi takip edebilmesi için zaman tanıyın, daha az power point sunumu ve daha fazla basılı materyal hazırlayın ve gündemi her zaman göz önünde tutmak da faydalıdır. Aşağı yukarı tüm yöntemler yaşlılarda da işe yarar, onlarda bu yöntemlere karşı ilgili ve açık fikirlidirler, sadece adlarını değiştirin. Yaşlıların ilgilendiği konu ve temalarla ilgilenin ve onlara cesaretlendirici bir öğrenme ortamı sunun. Teorik girdi ve kendi kendine yönetilen öğrenme faaliyetleri karışımı faydalı bir yöntemdir. Bu nedenle katılımcılara eğitimin en başında kendi kendine yönetilen öğrenme kavramını açıklayın. Nesiller arası çalışmaları tercih edin ve yaş sınıflandırmasının üstesinden gelmeye çalışın: Yaşlı insanlar da herkes gibi yardımcı da olabilir yardıma da ihtiyacı olabilir. Çalışma grupları ve Rol yapma oyunları yaşlılar için gerçekten iyi yöntemlerdir. Uygun değerlendirme yöntemleri bulun. Örn: EDAM (www.edam-evaluation.eu). En iyi uygulamaları örnek olarak kullanın Katılımcıların kuvvetli yönlerini ortaya çıkaracak faaliyetler seçin ve onları cesaretlendirin. Yaşlıların gelişimi ve değerlendirilmesi için bireysel yollara dikkat edin, günlük hayatlarında, toplumda ve işlerinde onlara yardımcı olacak araçlar oluşturun Zaman Çizelgesi Eğitimler için yeterli zaman ve sizin sınıfta olacağınız süreyi planlayın program katılımcılara önceden gönderilmelidir. Eğitim günlerinin sayısını, gerekliyse, değiştirin Söylediklerinizi açıkça ifade edin. Yeterli miktarda mola verin ve eğitimin planlanmasında esnek olun. Oturumlar arasında çok uzun süre boşluklar olursa muhtemelen kaçacak olanlar olduğunu unutmayın Yerel otoritelerle / Kurumlarla işbirliği Yeni bir şey icat etmek yerine onların önceliklerinden birini desteklediğinizi gösterin. Katılımcıları potansiyel işbirliği yapacak bir ortağa yaklaşmadan önce kısa bilgi vermek faydalıdır. Bunun için proje hakkında yazılı bir bilgi hazırlayabilirsiniz. Diğer eğitmenlere de önemli bağlantıları olup olmadığını sorun. 13

14 Yaşlıları temsil eden ve toplum konuşmalarında ve tartışmalarında katılımlarını sağlayacak mekanizmalar ve politikalar oluşturulmasını sağlayacak kurumları dahil edin ( tabii ki böyle bir mekanizmanın olduğu ülkelerde) Özel Dersler Danışmanlık için süre esnek olmalıdır ve proje daha zorlayıcı ise daha fazla özel ders gerekmektedir. Farklı sorunlarla başa çıkmaya hazır olun, örneğin yaş farkı. Insanlarda özel ders alma ihtiyacının yeterlilik eksikliği olduğu konusunda bir önyargı oluşabilir bunun böyle olmadığını açıkça belirtin. Bazen özel öğretmenden çok bir aracı gereklidir. Çatışmalar varsa onlarla aktif olarak iletişime geçmek onların size gelmesini beklemekten daha yararlıdır. Özel ders kelimesi yerine dilinizde hedef grubu daha az rahatsız edecek bir terim kullanabilirsiniz. Halkla İlişkiler Diğer kurumlara fikrinizi yayımlarken katılmalarıyla elde edecekleri faydaları açıkça belirtmeniz faydalı olacaktır. Yerel gazetelerde, çevrimiçi veya farklı web sitelerinde ilanlar proje hakkında bilgilendirme için iyi bir yoldur. Halkla ilişkilerde daha başarılı olabilmek için bazen politik destek aramak daha faydalıdır. Daha geniş bir katılımcı kitlesine hitap edebilmek için eski ve yeni medya kanalları arasında bir denge tutturun Ortaklık programlarının ve sonuçlarının kültürel kurumların katılımını arttırmak ve öğrenme boyutlarının kuvvetlendirilmesi amacıyla tanıtımı Faydalanma aşamasında Öğrenenleri aktif olarak katılımda tutmak Başka projelerde edindiğiniz faydalı tecrübeleri kullanın Katılımcılar arasında yakın ortaklıklar kurun, örneğin fikir alış verişinde bulunabilecekleri gayri resmi zamanlar Faaliyetlerin resimlerini çekin Teşekkür ederim diyerek aktif takdir gösterin. Katılımı şereflendirmek üzre bir doğum günü kutlaması, veya küçük bir hediye gibi. Aktif olarak katılıma devam etmeleri için yaşlıların ne tür desteğe ihtiyaçları olduğunu sorun. Düzenli bir iletişim, destek ve kaynak sağlama uygulayın ki size yine zevkle dönsünler. 14

15 Belirli tur fikirlerine adanmak onların bu turları zaman çizelgeli turlar olması için aktif katılımlarını sağlayacaktır Yaşlılarla birlikte çalışırken eğlenin ve hevesli olun Nesiller arası çalışmaları düşünün Yaşlı insanların ve diğer insanların vaatleri kadar yaşayabileceği fiziksel zorlukları göz önünde bulundurun Kültürel kurumlar tarafından uygulanan ve yaşlı insanlara özel olan eğitim projelerine Küçük bir mali destek planı (ulusal veya bölgesel olarak) az masrafla belirgin sayıda sonuç alacaktır. Baştan itibaren Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir bir proje için uygun ortaklar önemlidir. Şehir veya köydeki büyük kurumlarla, farklı kurumlarla ve enstitülerle sağlam ilişkiler çok önemlidir. Muhtemel işbirliği için doğru kurumları belirleyin Faaliyet ve öğrenimi değerlendirin ve geri dönütle faaliyete geçin Yetişkin Öğrenciler Haftası olan ülkelerde, o hafta bir faaliyet yapmak sürdürlebilirlik için iyi bir yoldur. Dahası, projenin ardından gelecek olan zamana odaklanmak ve geliştirilen faaliyetlere ne kadar süreyi kimin ayırmak isteyeceğini bulmak önemlidir. Faaliyetler tekrarlanabilir ve uygulanabilirliği hedef gruba uygun olmalıdır. Kişisel güdülenmeyi sağlamalı ve sürdürmeye ve yaptığınızdan zevk almaya çalışmalısınız Çok az kültürel kurumun yaşlılara yönelik özel politika/stratejisi vardır; böyle stratejilerin her kültürel kurumda geliştirilmesi desteklenmelidir. 15

16 Ulusal Öncelikler ve politikalar Bu bölüm, eğitim kültür ve sosyal alanlarda, genel anlamda yaşlıların öğrenimi ve özel anlamda kültürel kurumlar için olumlu ve destekleyici olan ulusal politikaları sunmaktadır. Avusturya Yaşlı nüfus için Avusturya politikası ve gönüllü çalışma, onların yetenekleri ve uğraşlarına odaklanmıştır. Bu nedenle, Avusturya yaşlılık politikası ve gönüllü çalışma şu düzenlemeleri getirmiştir: Yaşlıların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama katılımları için teşvik ve güvence ; o Örneğin, - Federal yaşlılar kanunu (http://www.ris.bka.gv.at/geltendefassung.wxe?abfrage=bundesnormen&gesetzesnummer = ) - Yaşlılar için İl Danışma Meclisi : Yasal olarak öngörülen Yaşlılar için İl Danışma Meclisi ataması sayesinde, il düzeyinde karar alma sürecinde yaşlı insanların yönetime katılımı garanti altına alınmıştır. Yaşlılar için İl Danışma Meclisinin görevi, yaşlı vatandaşların çıkarlarıyla ilgili her konuda valilik yönetimine tavsiyelerde bulunmaktır. (http://www.burgenland.at/gesundheit-soziales/seniorenfoerderung) o Pilot proje teşvikleri, örneğin yaşlı vatandaşların arkadaşlığı birliği. o Yeni bilgi ve teknoloji sayesinde gelişen sürekli değişikliğe adapte olmak için, sosyal hayata katılma ihtimali gerekliliği ile yaşlılıkta kendi kendini idare edebilen bir yaşam tarzı olanağı için değişikliklerin yanısıra talep ve sorunlarını karşılamak için, Hayat Boyu Öğrenme Teşviki. o Aktif Yaşlanma Teşviki: Eğitim, sosyal güvenlik, orta düzeyde ilerlemesi ve uygulanması için iyi işleyen bir sağlık sistemi, örneğin eşit fırsat projeleriyle desteklenen, yaşlılığa karşı önlemler alan katılımcıların projeleri, teşviklerin yönetimi ve gönüllülerin desteğinin yanısıra Avusturya daki huzurevlerinin ulusal sertifikalandırılması. Kaynak: Almanya Yaşlı vatandaşların topluma daha iyi nasıl entegre edilebileceği ve demografik değişim sorununu nasıl bir fırsata dönüştürülebileceği soruları Alman toplumunda ve hükümetinde yoğun bir biçimde tartışılmaktadır. Günümüzde Alman hükümetinin temel hedefi yaşlı vatandaşlara ilişkin düşkün ve bakıma muhtaç imajı değiştirerek bunu aktif, topluma katkıda bulunan kişiler imajına dönüştürmektir. Bu imaja dayalı olarak devletin görevi; hedef grubun hayatlarını bağımsız olarak idame ettirmelerini ve toplumdan faydalandıkları kadar topluma faydalı olmalarını sağlamaktır. Bu ilkeler özellikle yaşlı vatandaşların ekonomik ve sivil toplumdaki potansiyellerini kullanmaya odaklanmış ulusal politikalar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. 16

17 Yaşlı vatandaşları ekonomik hayata entegre eme ehdefi gerçekleştirmek için hükümet firmalarla işbilirliği içinde yaşlı vatandaşları şirketlerdeki çalışma alanlarına entegre edecek ve onların bilgilerinden fayda sağlaycak programlar ve uygulamalar geliştirmektedir. İnsan kaynakları departmanları ile işbirliği içinde; çalışma ortamlarının nasıl yaşlı insanlara uygun hale getirilebileceği ve onların bilgi ve deneyimlerinden nasıl yararlanabileceği üzerine fikirler geliştirilmektedir. Yaşlı vatandaşların mevcut potansiyellerini sivil topluma entegre etmek Alman hükümetinin özel çapa harcadığı konulardan birisidir. Yaşlıların potansiyellerinden ve deneyimlerinden yararlanmak ve farklı nesiller arasında bir bağ yaratmak yaşlılara ilişkin ulusal politikaların temelini oluşturmaktadır. Bu hedeflere yönelik projelere örnek olarak farklı nesillerin biraraya gelerek projeler planladıkları Çoknesilli (Multigenerational) Evler ve 2011 de sona eren ve toplumdaki tüm nesiller için gönüllü hizmeti politikaları ve ağları kurmayı amaçlayan Tüm nesiller için gönüllü hizmeti projeleri verilebilir. Alman hükümetinin yaşamboyu öğrenme refah ve büyümenin anahtarıdır şeklindeki beyanı yaşlı vatandaşlara yönelik Alman politikalarının onları sadece ekonomiye ve topluma faydalı olarak görmediğini aynı zamanda kendileri gibi yaşlı vatandaşlar için de faydalı olarak gördüğünü göstermektedir. İleri yaşlara kadar ekonomik hayata ve topluma entegre olmak yaşlı vatandaşların aktif kalmalarına yardımcı olmaktadır. Almanya da yaşlı vatandaşlar için sosyal hizmetler bir ölçüde merkezi olmayan bir yapıdadır. Birçok farklı kurum ve gruplar örneğin Alman Kızılhaç ı ya da Caritas, yaşlı vatandaşlar için ve onlarla birllikte faaliyetler sunmaktadır. Hükümet bu projeleri fikri ve finansal düzeyde destekler. Hükümet tarafından başlatılan projeler (örn: Aktif Yaşlı) yaşlı vatandaşlara hizmet sunmak ve onları topluma entegre etmek için kılavuz rehberler oluşturma amaçlıdır. Alman hükümeti ve kurumlar için temel sorun; yaşlılar için düzenlenen faaliyetleri daha iyi koordine etmek ve daha tutarlı bir sistem geliştirmektir. İtalya Geçen yıllarda İtalya işçiler, şirketler ve enstitüler tarafından yaşlıların aktif hayatı konusunda bir çok teklif ve aralıklı faaliyetler, her ne kadar geniş alanda ve genel bir stratejiye bağlı olmasalarda, ortaya konmuştur. Gelecek yıllarda, İtalya da bu önemli konunun gelecek iyiliği için orta-uzun vadeli stratejilerin dış hatlarının belirlenmesi gerekecektir. Bu strateji, becerikli bir şekilde sorumluların ihtiyaçları ile girişimciler ve çalışanların ihtiyaçlarını birbirine bağlamak için toplum hizmetlerini, ulusal ve yerel sosyal ortakları içermeli ve araçları, hedefli faaliyetleri, ve aktif politikaları desteklemelidir. İşverenlerin yaşlı çalışanları istihdam etmesi ve çalışanların çalışma hayatına devam etmek istemesini sağlayacak ortamlar oluşturulmazsa, emeklilik yaşını yükseltmekle çözülebilecek bir sorun değildir. 17

18 Çalışma hayatını uzatmada başarılı olan Avrupa ülkeleri (Finlandiya, Danimarka, Hollanda, ve Birleşik Krallık), daha güvenli ve aktif yaşlanmanın yanında son çalışma döneminin doğru yönetimini sağlamak amacıyla kamusal ve kurumsal politikalara dayanan global ve tümleyici bir yaklaşım benimsemiştir. Bu yıllarda, şirketlerin yaşlı çalışanlara karşı olan tutumu yavaşça değişmektedir ve yürürlükteki inisiyatifi daha iyi belirlemek için çalışma güçlerinin yaşlanmasıyla karşı karşıya kalan kurumların durum-incelemelerini bu araştırma tanımlamaktadır. Yenilikçi stratejiler, yöntem, sürekli gelişme projeleri, kariyerde nesiller arası sürekliliği planlama ve yönetimi, bireysel özelliklerini dikkate alarak yaşlı çalışanları dahil etme gibi yöntemlerle öngörülen krizi atlatmaya çalışmaktadırlar. Bu araştırmanın incelenmesiyle yaş yönetimi konusunda tek bir yaklaşım olmadığı ancak şirketler tarafından çalışma gücünün yaş yönetimi için bazı boyutların tanımlandığı ortaya çıkmıştır. Her boyut için faydalı uygulamalardan örnekler tanımlanabilmektedir fakat başarılı olabilmek için daha fazla boyutta çalışmak gereklidir. Temel kaynak: Le politiche aziendali per l age management, ISFOL Romanya Son yıllarda sosyal güvenlik sistemindeki reformlar ve emeklilik yaşının ileri alınması nedeniyle nüfusun bu bölümünde kamu politikaları konusunda ve aktif yaşlanmanın desteklenmesi konusunda büyüyen bir ilgi vardır. Kamu için Ulusal gelişim planları ve reformları yaşlılar hakkında, özellikle sosyal haklar ve yararlanımlar ve eğitime ulaşım konusunda referanslar ve takip edilecek önlemler içermektedir Ulusal Eğitim kanununda böyle olumlu ve umut verici bir önlemden bahsedilmektedir: Yetişkin ve yaşlıların meslek dışı eğitiminden Kültür bakanlığı ile birlikte Eğitim Bakanlığının sorumludur. Şu anda, kanun elle tutulur sonuçların takip edebilmesi için daha çok yenidir, ancak potansiyel lobi ve destek için hakkında bahsetmeye değer. Başka olumlu sayılabilecek adım Ulusal Yaşlılar kurulunun sosyal hizmet sisteminin gelişiminde yaşlı insanların katılımını desteklemek amacıyla kurulmasıdır gerçekleştirilen bir araştırmaya göre Avrupa Birliğine entegrasyon sürecinde Romanya da yaşlı insanların sosyal hakları -, Ulusal yaşlılar kurulu Romanyalı yetkililerin aldığı olumlu önlemler kadar ulusal kanunlardaki boşluklara ( yaşlıların korunması için her hangi bir iskelet kanun yoktur) ve yaşlılar için aktif yaşlanma veya sabit iş güvenliği konusunda hiçbir elle tutulur önlem bulunmadığını belirtmektedir. Ulusal yaşlılar kurulunun desteklediği faaliyetler arasında sürekli eğitime ulaşım ve toplum hayatına katılım vardır. Ulusal ve uluslar arası seviyede yaşlıları temsil eden bir kurumun varlığı ve yetkililerle diyalog olarak muhatap olması olumlu bir durumdur ancak bu kurumun görevini ne kadar başarabildiğini değerlendirmek zordur. Yukarda bahsedilen ilişkilerden başka günümüzde Romanya daki yaşlıların sosyal hizmetlerin faydalanıcıları olarak davranılmakta ve algılanmaktadır ve bu gruba ana ulaşım kapıları ülke seviyesinde ve belediye seviyelerinde resmi kurumlardır. Yaşlılar ile iletişim, destek sağlama, öğrenme için hizmet ve destek sağlama konularında bir dereceye kadar istikrar sahibi olan farklı türden kurumlar da vardır. Bunlar: Özel, bazıları kiliseye bağlı, kar amacı gütmeyen kurumlar (NGO), Kütüphaneler gibi halk kültür kurumları, ve bazen (Varsta 4) 18

19 bizim gördüğümüz gibi yaşlılar ile iletişim kurmaya ve öğrenmeye meraklı bireyler veya gayri resmi gruplar. Diğer kurumlarla işbirliği yapmaya karşı kamu yetkililerinin tavrı genellikle açıktır çünkü bu kurumlar kamu kurumlarının veremediği hizmetleri sağlamaktadırlar fakat diğer sosyal, eğitsel ve kültürel hizmet sağlayıcılarıyla diyaloga girip işbirliği yapabilme kapasitesine sahip değildirler. Kültürel kurumlar öğrenme boyutlarını kuvvetlendirmek için bir çok fırsata sahiptir, eğer fırsat olarak Avrupa işbirliği programlarını (kültür, eğitim, toplum ve vatandaşlık ve nice diğerleri) ve diğer kurumların uyguladığı işbirliği faaliyetleri ve projelerin sonuçlarına ulaşma ve faydalanma konusunu kastediyorsak. Ulusal seviyede, bütçe kısıtlı da olsa Ulusal Kültür Fonu kültürel eğitim, konusuna odaklanan projeleri her hangi bir önceliği özel gruba vermeden veya dışlamadan maddi olarak desteklemektedir. Eğer kurumlar tarafından başvurulursa yaşlıları hedef alan projeler de desteklenebilir. Büyük bir değişiklik, Küresel Kütüphaneler Programını uygulayan Romanya'da, kamu kütüphanelerinde gerçekleşmiştir. Program yetişkin eğitim yöntemlerini kullanarak ve toplum-merkezli mikro ödenekli projeler ile kütüphaneciler yetiştirmeyi içerdiğinden ülke kütüphaneleri yaşlıları dahil etmiş ve eğitsel ve kültürel projeler geliştirmiştir. Diğer ilginç örnekler manevi miraslar konusundan gelmektedir, Yaşayan insan hazineleri programı sayesinde özel becerileri olan yaşlılar onurlandırılmış ve gelenekleri koruma açısından desteklenmiştir. Romanya da yaşlıların sosyal hizmetlerinden sorumlu kamu yetkilileri ve diğer aktörler arasında, durum şehirden şehre ve bölgeden bölgeye farklılık gösterse de, geniş ölçekli bir işbirliği görülmemektedir. Olası bir tavsiye böyle büyük ölçekli bir işbirliği, belki kamu yetkilileri ile STKlar ve kültür kurumları arasında işbirliğini destekleyen bir program formunda, oluşturmaktır. Böyle bir plan, ortaklaşa yaşamın oldukça fakir olduğu (bu nedenle daha az hizmet sağlayıcı), ve yaşlıların eğitim ve kültüre ulaşımın zor olduğu, taşra alanlarda daha da başarılı olacaktır. Türkiye Yaşlıların kendisini ifade edebileceği fırsatlar sunmak ve topluma aktif olarak katılımlarını sağlamak yaşlılarda öğrenimi desteklemenin anahtar elementleridir. Türkiye de her ilde ki ve Belediyelerin yetişkin eğitim merkezleri bu fırsatları sunmaktadır. Yaşlılar, genlikle emekli meslek sahipleri, bu yetişkin eğitim merkezlerine gitmektedir. Ayrıca, yaşlı vatandaş merkezleri (huzurevleri) bir çok şehirde mevcuttur ve yaşlı vatandaşlar için ev ve bakım imkanı sunar. Bu yaşlı vatandaş merkezleri yaşlılar için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlerler. Ancak, tüm bu kurs ve faaliyetler tepeden inme yaklaşımla hazırlanır. Genellikle yaşlıların fikir ve ihtiyaçları hiç sorulmaz. Bu yetişkin merkezleri ve kursları yaşlıların eğitimini sınırlı bir şekilde destekler. Kamu yetkilileri ve yerel yönetimler STKlar ve diğer yaşlı kurumları ile birlikte çalışır. Yaşlılar için eğitim alanındaki olumlu ilişkiler aşağıdaki gibi listelenebilir: farklı ortaklık düzenlemeleri (farklı kültürel kurumlar ve yaşlı merkezleri ve STKlar ile), farklı ortamlar 19

20 (okullar, dernekler ve kültürel kurumlar gibi), farklı etkileşim ve eğitim alanları gibi (medya okur yazarlığı, barınak, gönüllülük, sağlıkta iyileşme, çevre eğitimi vb.), farklı ölçeklerde (topluma dayalı, yerel, Ulusal, Avrupa, Uluslar arası), ve Avrupa toplumlarının ortak sorunlarına yönelik (sosyal katılım, iş bulma ve sürdürülebilirlik). Kültürel kurumların kendi öğrenme boyutlarını kuvvetlendirebilmeleri için yaşlıların ihtiyaç ve fikirlerine daha açık olmaları gerekmektedir. Yaşlılar kültürel kurumları öğrenme merkezleri olarak kullanmalı ve kültürel merkezler de yaşlıları akranları için öğrenme kaynağı olarak görmelidir. Kültürel etkinlikler, kurslar ve faaliyetleri yaşlılar ile ve yaşlılar için hazırlamak kültürel kurumların öğrenme boyutlarını kuvvetlendirebilir. Yaşlılar arasında gönüllüğü desteklemek ve nesiller arası öğrenme ortamlarını hem yaşlılar hem de gençler için oluşturmak yaşlılara yönelik daha kapsayıcı olmayı sağlayabilir. 20

Öğrenen toplumda aktif yaşlılar

Öğrenen toplumda aktif yaşlılar Öğrenen toplumda aktif yaşlılar Tavsiyeler Seti İçindekiler ASLECT projesi... 2 Yaşlıların öğreniminde Avrupa Politikaları... 2 Yöntem ve Araçlar... 4 Yaşlıları kendi toplumlarında aktif olmaya ikna etme

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Aktif yaşlanma için öğrenmenin anahtar rolünün farkındalığının arttırılması. 1. Proje ilişkisi

Aktif yaşlanma için öğrenmenin anahtar rolünün farkındalığının arttırılması. 1. Proje ilişkisi Aktif yaşlanma için öğrenmenin anahtar rolünün farkındalığının arttırılması 1. Proje ilişkisi SLIC projesi Aktif yaşlanma için öğrenmenin anahtar rolünü vurgulamaktadır. Projenin ana mesajı yaşlı insanların

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

Projenin Kurumlardaki Faaliyetlere Entegrasyonu. Yetişkinler Kabiliyetlerini Keşfediyorlar

Projenin Kurumlardaki Faaliyetlere Entegrasyonu. Yetişkinler Kabiliyetlerini Keşfediyorlar Projenin Kurumlardaki Faaliyetlere Entegrasyonu Günlük çalışma programlarında, çalışmalarda ve yetişkin eğitimi rehberlik faaliyetlerinde kullanmak üzere kabiliyetlerin keşfi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı. Erasmus +

Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı. Erasmus + Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus + İzmir 2013 PROJE NEDİR? Proje, önceden belirlenmiş bir süre ve bütçe içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Hareketlilik Koçu Koçluk Seansı Canlandırma Eğitmen talimatları Grup çalışması Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 Güz YY Bölüm Koordinatörü: Prof.Dr. Nurşen SAKLAKOĞLU DERSİN AMACI; Öğrencilerin bilgi, birikim, araştırma becerileri ve yaratıcılıklarını

Detaylı

HENGE PROJESİ ONAYLANDI

HENGE PROJESİ ONAYLANDI HENGE PROJESİ ONAYLANDI Mart 2012 Ispanya Ululsal Ajansı tarafından Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında onaylanan Yeşil Girişimcilik için Kültürel Miras ve Doğal kaynaklar (HENGE) projesi Lawton Okulu

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

Proje Önerileri Çağrısı

Proje Önerileri Çağrısı Proje Önerileri Çağrısı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Suriye Kadınlarının Toplum Gönüllülüğü Temelli Çözümlerle Toplumsal ve Ekonomik Entegrasyonunun Güçlendirilmesi Projesi Küçük Ölçekli Girişimler

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç

NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç BAĞINTISIZ GENÇLİK İÇİN MEDYA TABANLI GÜÇLENDİRME NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç LABlearning Rehber Koleksiyonu, toplumdan dışlanmış gençler için kuvvetlendirici medya

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

EU.EM.NET Project W.P 2 Öneriler Dizisi

EU.EM.NET Project W.P 2 Öneriler Dizisi EU.EM.NET Project W.P 2 Öneriler Dizisi Bu Proje Avrupa Komisyonu tarafından verilen destek ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon, bu belge bulunan bilgilerin

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI

KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI TOPLANTI ICERIGI Ulusal Ajans Hayat boyu ogrenme Programlari GRUNDTVIG Projeleri Haydi Buzlari Kiralim (Let s

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu

Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu Türkiye ve Avrupa ülkelerinde bulunan eğitim ve istihdam fırsatlarına ulaşmak için sisteme üye olarak kayıt yaptırmanız gerekir. Nasıl Üye Olurum? Ø Sayfamızın

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Avrupa Birliği Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (DVİHE) Hibe Programı Proje No: TR2009-0136.01-02-136 (HRE-136) Bu yayının

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

T-EST BÜLTEN 3/ 2014. Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının Transferi. Mevcut Durum

T-EST BÜLTEN 3/ 2014. Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının Transferi. Mevcut Durum T-EST Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının Transferi Proje N 2012-1-AT1-LEO05-06976 Sözleşme N - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 BÜLTEN 3/ 2014 Mevcut Durum T-EST projesi, engelli bireylerin hem işgücü

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

PRINCE2 Foundation Proje Yönetimi Eğitimi

PRINCE2 Foundation Proje Yönetimi Eğitimi Dünya üzerinde 150?den fazla ülkede kullanılan PRINCE2 proje yönetimi metodolojisinin eğitimini ve uluslararası sertifikasını almak için artık Londra?ya gitmenize gerek yok. Yekare Danışmanlık, PRINCE2

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

NO 5 Bağıntısız gençler için medya laboratuvarlarında öğretim ve danışmanlık etkileşimli araç

NO 5 Bağıntısız gençler için medya laboratuvarlarında öğretim ve danışmanlık etkileşimli araç BAĞINTISIZ GENÇLİK İÇİN MEDYA TABANLI GÜÇLENDİRME NO 5 Bağıntısız gençler için medya laboratuvarlarında öğretim ve danışmanlık etkileşimli araç LABlearning Rehber Koleksiyonu, toplumdan dışlanmış gençler

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

2014-2020 Erasmus+ Programı. Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği

2014-2020 Erasmus+ Programı. Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği 2014-2020 Erasmus+ Programı Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği (Cooperation & Innovation for Good Practices) 21 Kasım 2013 ELAZIĞ Bütçe dağılımı Anahtar Faaliyet 1 (KA1) % 63

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI Hakan Yerlikaya DPT Bilgi Toplumu Dairesi 5 Temmuz 2007 Ankara Gündem Programın politika arkaplanı İş programının

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

SÖKE KAYMAKAMLIĞI AB GRUNDTVIG ÖĞRENME ORTAKLIĞI PROJE BİLGİLERİ PROJENİN ADI HAYATTAKİ MİSYONUMUZ İŞ HAYATININ KAPILARINI AÇIYOR - MISSIONGATE ÖZET

SÖKE KAYMAKAMLIĞI AB GRUNDTVIG ÖĞRENME ORTAKLIĞI PROJE BİLGİLERİ PROJENİN ADI HAYATTAKİ MİSYONUMUZ İŞ HAYATININ KAPILARINI AÇIYOR - MISSIONGATE ÖZET SÖKE KAYMAKAMLIĞI AB GRUNDTVIG ÖĞRENME ORTAKLIĞI PROJE BİLGİLERİ PROJENİN ADI HAYATTAKİ MİSYONUMUZ İŞ HAYATININ KAPILARINI AÇIYOR - MISSIONGATE ÖZET Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesinin arkasındaki fikir

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli

Detaylı

İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler

İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler Akademik İlişkiler İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler Aşağıdaki listede önerilen projeler, öğrenciler arasında iç denetim konusunda farkındalık yaratmaya katkı sağlamak üzere enstitünüzün

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

Avrupa Gelişim Planı Avrupa Hareketlilik Faaliyeti

Avrupa Gelişim Planı Avrupa Hareketlilik Faaliyeti Avrupa Gelişim Planı Kurumumuzun, kalite geliştirme ve uluslararasılaşma anlamında, hem kurumsal açıdan hem yönetim açısından hem de eğitim personeli açısından ihtiyaçları bulunmaktadır. Personel açısından

Detaylı

Bu emektubun devamını okumaktan zevk almanız dileğiyle! Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013

Bu emektubun devamını okumaktan zevk almanız dileğiyle! Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013 Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013 Engelli İstihdam Fırsatlarını ve Farkındalığını Artırma Türkiye de Engellilerin PROJE ORTAKLARI CRM Yönetim Danışmanlık, Türkiye EASPD, Belçika Dolunay, Türkiye

Detaylı

Küresel Para Haftasına Katılın!

Küresel Para Haftasına Katılın! KÜRESEL PARA HAFTASI Küresel Para Haftasına Katılın! 5. Yıl Dönümü #GMW2016 #GlobalMoneyWeek #TakePartSaveSmart #KüreselParaHaftası 14-20 Mart, 2016 İşbirliği ile destekleyen Küresel Para Haftasına Katılın!

Detaylı

DOSB l KÜLTÜRLERARASI SPOR

DOSB l KÜLTÜRLERARASI SPOR DOSB l Sport bewegt! DOSB l KÜLTÜRLERARASI SPOR Alman Olimpik Spor Birliği ve üye organizasyonlarının Spor ile Entegrasyon projesi çerçevesinde düzenlenen spor ile uyum çalışmalarına yeterlik semineri

Detaylı

İlhan Tarımer, 04.12.2009, itarimer@mu.edu.tr

İlhan Tarımer, 04.12.2009, itarimer@mu.edu.tr TRAINER GUIDE PROJESİİ Mesleki Eğitici Kılavuzu Leonardo Da Vinci i Projesi İlhan Tarımer, 04.12.2009, itarimer@mu.edu.tr Proje Özellikleri Bu proje sayesinde meslek eğitimini gençlere daha çekici bir

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

YETİŞKİN EĞİTMENLERİNİN KURS PLANI

YETİŞKİN EĞİTMENLERİNİN KURS PLANI Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet konağı 17400 - Çan, Turkey Tel.: +902864161030 Fax: +902864161044 can.meb.gov.tr O4: Yetişkin Eğitmenlerinin Eğitim Kursu Çok kültürlü ve çok etnik yapılı grupların

Detaylı

Eğitim fırsatları denizinde yolculuk yapmak ister miydiniz? Avrupa ülkelerinde eğitim olanaklarını araştırmak için...

Eğitim fırsatları denizinde yolculuk yapmak ister miydiniz? Avrupa ülkelerinde eğitim olanaklarını araştırmak için... PLOTEUS Eğitim fırsatları denizinde yolculuk yapmak ister miydiniz? Avrupa ülkelerinde eğitim olanaklarını araştırmak için... PLOTEUS Avrupa Sathında Öğrenme Fırsatları Portalı Sizi Bekliyor... PLOTEUS

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

EU.EM.NET Project W.P 2 Đyi Uygulamalar El Kitabı

EU.EM.NET Project W.P 2 Đyi Uygulamalar El Kitabı EU.EM.NET Project W.P 2 Đyi Uygulamalar El Kitabı Bu Proje Avrupa Komisyonu tarafından verilen destek ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon, bu belge bulunan

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 4. Uyruk : Avusturya (Mavi Kart dolayısıyla çalışma ve oturma serbestisi

CURRICULUM VITAE. 4. Uyruk : Avusturya (Mavi Kart dolayısıyla çalışma ve oturma serbestisi CURRICULUM VITAE 1. İsim : ESRA 2. Soyadı : HASHEMI - SHIRZI 3. Doğum tarihi : 22 Temmuz 1970 4. Uyruk : Avusturya (Mavi Kart dolayısıyla çalışma ve oturma serbestisi mevcuttur) 5. Medeni hali : Bekâr

Detaylı

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir?

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Niçin Erasmus+? 2007-2013 Gençlik Programı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Değerlendirme Erasmus + Niçin Erasmus+? Avrupa 2020 Stratejisi Akıllı Büyüme Sürdürülebilir

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

KATALOG LEONARDO DA VINCI. Partnership (IVT, PLM VETPRO) Transfer of Innovation

KATALOG LEONARDO DA VINCI. Partnership (IVT, PLM VETPRO) Transfer of Innovation KATALOG Partnership (IVT, PLM VETPRO) Transfer of Innovation NEDEN ERTEK-İSTANBUL? Ertek İstanbul, Avrupa Birliği Eğitim Programları kapsamında (Leonardo Da Vinci, Comenius, Grundtvig ve Erasmus) proje

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Sinbad- erken çocukluk eğitiminde öykü anlatımı yöntemiyle anahtar yeterliklerin geliştirilmesi yolculuğu

Sinbad- erken çocukluk eğitiminde öykü anlatımı yöntemiyle anahtar yeterliklerin geliştirilmesi yolculuğu Sinbad- erken çocukluk eğitiminde öykü anlatımı yöntemiyle anahtar yeterliklerin geliştirilmesi yolculuğu ERASMUS+ KA2 MESLEKİ EĞİTİM STRATEJİK ORTAKLIK PROJESİ 2014-2016 Sinbad? Proje Ortakları KURUM

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı