Yeni Aile Paketi'ndeki tüm ayrıntılar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Aile Paketi'ndeki tüm ayrıntılar"

Transkript

1 On5yirmi5.com Yeni Aile Paketi'ndeki tüm ayrıntılar İşte Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ankara Palas'ta Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması programı çerçevesinde açıkladığı yeni paketteki tüm ayrıntılar. Yayın Tarihi : 9 Ocak 2015 Cuma (oluşturma : 8/27/2015) Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması programı çerçevesinde hazırlanan yeni paket Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklandı. 66 eylemin bulunduğu paketten onlarca müjdeyi veren Başbakan Davutoğlu, doğuma bağlı çalışma konusunda düzenlemeler yapacaklarını, analık izni bitiminden sonra yarı zamanlı çalışma ancak tam maaş imkânı getireceklerini belirtti. İşte TRT Haber e göre, Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı dâhilinde hazırlanan yeni paketteki tüm ayrıntılar: AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI Göç ve kentleşme, kültürel değerlerdeki aşınma, aile eğitimindeki eksiklikler, yeni iletişim teknolojileri gibi nedenlerle zayıflayan aile içi iletişimi ve dolayısıyla aile kurumunu güçlendirmek sağlıklı bir toplumun devamlılığını sağlamak açısından hayati önem taşımakta. Ülkemizde yaşanan demografik dönüşüm sürecinin sonucunda gelecekte genç nüfus yapısından, yaşlı bir nüfus yapısına yönelik bir değişim yaşanacak. Genç nüfusumuzun payı azalırken, yaşlı nüfusumuzun payı artmakta. Bu programdaki temel amaç, Türkiye nin ekonomik ve sosyal gelişmesini desteklemek üzere dinamik nüfus yapısının korunması, aile kurumunun güçlendirilmesi ve böylece sosyal refah ve sosyal sermayenin artırılması. Bu programda 66 eylem bulunmakta. Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şu şekilde: Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmete İhtiyacı Olan Bütün Dezavantajlı Vatandaşlarımıza Ulaşacak Olan Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) altyapısını tamamlanarak ASDEP aşamalı olarak hayata geçirilecek. Aile ve İş Yaşamının Uyumlaştırılması kapsamında: 1. Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesi sağlanacak.

2 2. İşçi ve memurlara doğuma bağlı 6 aya kadar yarı zamanlı çalışma hakkı tanınacak. 3. İşçi ve memurlara çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı verilecek. 4. Evlat edinme, işçi annenin ölümü ve prematüre doğumlarda izin haklarının genişletilmesi sağlanacak. 5. Doğum yardımı ödeneğinin anneye verilmesi düzenlenecek. 6. Eşi doğum yapan işçiye babalık izni verilmesi düzenlenecek. Aile Bakanlığı izniyle açılan kreşlere (MEB izniyle açılan kreşler gibi) 5 yıl vergi istisnası tanınacak. Yurt dışında merkezler açılarak yurt dışında yaşayan yurttaşlara sosyal hizmet ve yardımlara erişimine destek sağlanacak. Belediyelere kreş açma zorunluluğu getirilecek. Gençlerde evliliğin teşvik edilmesi amacıyla destek modeller geliştirilecek. Kadın girişimciliğinin ve istihdamın desteklenmesi sağlanacak. Kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların azaltılmasına yönelik hizmetlerin etkinliği artırılacak. Evlilik öncesi eğitim programı yaygınlaştırılacak. Aile Eğitim Programı yaygınlaştırılacak Aile danışmanlığı hizmetleri yaygınlaştırılacak. Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların etkinliği artırılacak ASPB bünyesinde faaliyet gösteren yaşlı hizmet merkezlerinin sayısı artırılarak faaliyet alanları genişletilecek Aile ve bebek dostu kültürel ortamlar oluşturulacak Engelli, Yaşlı ve Çocuk Dostu Şehirler modeli geliştirilecek. Mevcut örgün ve yaygın öğretim programlarının aile değeri ekseninde gözden geçirilerek bu kapsamda yeni materyallerin hazırlanması sağlanacak. Aile Sosyal Destek Programı ile sorun yaşayan bütün dezavantajlı vatandaşlara ulaştırılacak. Ulaştırılan vatandaşlara kamunun kendileri için sağladığı imkanlar konusu bilgilendirilecek, gerekli

3 durumlarda yönlendirilecek ve yönlendirilen vatandaşlara sorunlarını etkin bir rehberlikle çözmeye çalışılması hedefleniyor. Bakanlık, sosyal yardımlardan ve hizmetlerden yararlanan yaklaşık 30 milyon kişinin detaylı bilgisine sahiptir. Bu bilgilerden yola çıkılarak oluşturulacak risk haritalarına göre illerde görevlendirilecek ASDEP görevlilerinin sayısınca bölgelere ayrılacak. İl Müdürlüklerine bağlı, mobil bilişim alt yapısına sahip ASDEP görevlilerinin her biri bu bölgelerin birinde görevlendirilecek. Bu görevliler, kendi bölgelerinde Bakanlığın ve diğer kamu kurumlarının sağladığı her türlü hizmetin bilgisine ve dezavantajlı vatandaşların detaylı bilgisine sahip olarak çalışılacak. İmkânlar ölçüsünde daraltılacak olan bu bölgelerde görev yapacak ASDEP elemanlarının ilk ve asıl görevleri, ulaşılması gereken ancak ulaşılamayan ve bu yüzden de kamunun imkânlarından yararlanamayan hiçbir mağdur vatandaşın kalmamasını sağlamak olacak. ASDEP programının hayata geçmesiyle, ASDEP elemanları görev alanlarında tespit edecekleri, aile içinde yaşanan şiddet, erken yaşta evlilik, çocukları eğitimden alıkoyma, madde bağımlılığı vakası, dramatik geçim zorluğu vakaları, arızi nedenlerle ortaya çıkan yoksulluk, sosyal veya tıbbi yardım gerektiren diğer vakaları uygun Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirecek ve yeterli hizmet almalarını takip edecek. ASDEP görevlilerinin vatandaşlara ulaşmanın yanında, ikinci ve aynı derecede önemli diğer temel görevleri ise bakanlığın görev alanına giren ve vatandaşlara sağlanan, engellilere veya yoksul çocuklara sağlanan aile yanında destek vb. imkânların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek olacak. Söz konusu görevlilerin mesailerinin tamamına yakınını görevli oldukları alanda geçirecek olmaları ve ihtiyaç duyulan bölgelerde oluşturulacak küçük irtibat bürolarının dışında fiziksel alt yapıya ihtiyaç duymayacak olmaları önemli bir avantaj. Sağlık Bakanlığı nın yaygın bir biçimde yapılandırmaya çalıştığı, Aile Hekimliği çerçevesindeki, 900 ü aşkın Toplum Sağlığı Merkezlerinde söz konusu irtibat büroları açılacak. Bu durum hedef kitlesi büyük ölçüde örtüşen iki bakanlığın çalışmalarını daha etkin hale getirmelerine önemli katkılar sağlayacak. Kırıkkale, Rize, Sakarya ve Altındağ daki ilk uygulamada çalışacak ASDEP görevlilerinin eğitimi tamamlanarak, yeni geliştirilen bilişim altyapısıyla ilgili son çalışmaların da tamamlanmasıyla, programın ilk uygulamasının Ocak ayı sonunda başlatılması hedefleniyor. ASDEP programının yazılımı Bakanlık bünyesinde hazırlandı. ASDEP Personel İhtiyacının Karşılanması

4 Bakanlığımız ASDEP i, hane bazlı olarak açılan mevcut aktif 3.5 milyon dosya üzerinden başlatacak. Yapılan çalışmalar, her 500 aktif dosyanın bulunduğu bölgede bir Sosyal Hizmet Görevlisinin bulunmasının ideal olacağını göstermekte. Bu kapsamda ASDEP in ülke çapında hayata geçirilmesi için 7 bin meslek elemanına ihtiyaç duyulmakta. Bakanlığımıza 2015 yılı içinde hizmet alımı ile 5000 adet meslek personeli istihdamı imkanı verilirse bu personel eğitilerek, ASDEP tedrici olarak yaygınlaştırılabilir. ASDEP Gerekçe Kamunun vatandaşlara sağladığı, özellikle dezavantajlı vatandaşlara sağladığı bir çok imkan bulunmakta. Ancak bu imkanlara rağmen bir çok vatandaşımızın söz konusu imkanlardan haberdar olmaması veya haberdar olmasına rağmen söz konusu imkanlardan yararlanma yollarını bilmemesi gibi nedenlerle mağdur olmaları söz konusu. Ayrıca kamunun vatandaşlarımıza sunduğu kapsamlı sosyal yardımlar olmasına rağmen bu yardımların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı yeterince denetlenememekte. ASDEP in hayata geçmesiyle söz konusu her iki alanda yaşanan -vatandaşa ulaşma ve denetlemesorunlar aşılacak. Bu programla, vatandaşlarımıza, kendi ev ve mahallelerinde, her konuda kendisine danışabilecek, kendilerine kamu kurumları nezdinde etkin rehberlik yapacak bir görevliye kavuşmaları sağlanacak. (Aile ve iş hayatının uyumlaştırılması kanun tasarısı) 1- Doğum Nedeniyle Ücretsiz İzinde Geçen Sürelerin Derece Kademe İlerlemesinde Değerlendirilmesi Mevcut durum: Kadınların doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen süreleri derece ve kademe ilerlemesinde sayılmamakta. Öneri: Kadınların ücretsiz doğum izninde geçen sürelerinin borçlanma yapmaksızın derece ve kademe ilerlemesinde sayılmasının sağlanması. Gerekçe: Anayasanın 10. maddesi uyarınca kadınların doğum yapmaları nedeniyle uğradıkları hak kayıplarının erkeklerin askerlikte geçen sürelerinde olduğu gibi intibak hakkının tanınması. 2- Doğuma bağlı yarı zamanlı çalışma Mevcut durum: Analık izni sonrasında yarı zamanlı çalışma imkanı bulunmamakta. Kamuda analık iznin bitiminden itibaren 12 aya kadar süt izni hakkı bulunmakta. Öneri: Analık izni bitiminden sonra ilk çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, üç ve üzeri çocuklar için

5 6 ay olmak üzere yarı zamanlı çalışma imkanı tanınması 0-12 aylık bebekleri evlat edinenlerin de kapsama alınması Bu sürenin engelli çocuk doğuranlar için 12 aya çıkarılması Çoğul gebelik halinde yukarıdaki sürelere birer ay eklenmesi Yarı zamanlı çalışılan süre için mevcut süt izninin uygulanmaması,bu iznin yarı zamanlı çalışma süresinden sonra kullanılması (doğumdan sonra 1 yıl tamamlanana kadar) Yarı zamanlı çalışılan süre içerisinde ücretin tam olarak ödenmesi Özel sektördeki kadın işçinin ücretinin yarısının ve sigorta priminin İşsizlik fonundan karşılanması Gerekçe: Doğum sonrasında annenin bebeği ile daha fazla zaman geçirmesi,iş hayatından kopmaması ve gelir kaybı yaşanmaması 3- Çocuk Okul Çağına Gelinceye Kadar Ebeveynlere Kısmi Süreli Çalışma Hakkının Tanınması Mevcut durum: Çocuk okul çağına başlayana kadar ebeveynlere tanınmış izin hakkı bulunmamakta. Öneri: Okul çağına kadar memur ve işçi ebeveynlere günlük çalışma sürelerini yarı sürelere kadar azaltma imkanının sağlanması. ÇSGB bu teklifi, özel sektörde kadın istihdamının azaltacağı ve iş kaybını önlemek gerekçeleriyle özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisinin hayata geçirilmesi şartıyla uygun görmekte. Gerekçe: Çocuğun özellikle okul öncesi dönemde kişilik gelişiminin tamamlandığı, gerek psikolojik gerekse fizyolojik olarak çevreye uyum sağlama sürecinde hastalıklarla en fazla mücadele edildiği, sosyal çevre ile ilişkilerin kurulduğu, farklı davranış ve öğretilerin kazanıldığı bir dönem olması nedeniyle anne ve babaya en fazla ihtiyaç duyulan bir dönem. Bu dönemin sorunsuz geçirilmesi için ebeveynler tarafından kullanılacak esnek çalışma zamanlarının düzenlenmesi geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için son derece önemli. 4- Prematüre doğum, evlat edinme ve annenin ölümü halinde izin haklarının düzenlenmesi Mevut Durum: Kamuda çalışanlarında doğum sonrasında annenin ölümü halinde geri kalan doğuma bağlı izinlerden baba yararlanabilmekte ancak özel sektörde çalışanlar için bu hak mevcut değil. Kamuda çalışanların evlat edinmesi halinde ücretsiz izinden yararlanabilmekte, özel sektör çalışanları söz konusu haklardan yararlanamamakta.

6 Prematüre doğumlar için ilave izin bulunmamakta. Öneri: İşçiler için doğum sonrasında annenin ölümü halinde geri kalan izinlerden babanın yararlandırılması, İşçilerin evlat edinmesi halinde ücretli ve ücretsiz doğuma bağlı izinlerden yararlanma imkanının sağlanması Memurlar için prematüre doğumlarda ilave analık izni imkânının sağlanması Gerekçe: Doğum sonrasında annenin bebeği ile daha fazla zaman geçirmesi, iş hayatından kopmaması ve gelir kaybı yaşanmaması. Mevcut Durum: Kendisi veya eşi kamuda çalışan kadının doğum yapması halinde doğum yardımı ödeneği yalnız babaya verilmekte. Öneri: Doğum yardımı ödeneğinin anneye verilmesi Gerekçe: Türk Medeni Kanununda aile reisliği kavramının kaldırılmış olması ve ailenin sorumluluğunun eşlerin eşit paylaşımına verilmesi nedeniyle söz konusu ödeneğin talep eden eşe verilmesini gerekli kılmakta. Mevcut Durum: Özel sektörde çalışanlar için babalık izni bulunmamakta. İşçiler için mazeret izni bulunmamakta. Öneri: İşçiye; eşinin doğum yapması veya evlat edinmeleri hâlinde üç gün izin verilmesi, İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilmesi. Gerekçe: Anayasa nın eşitlik ilkesini düzenleyen 10 uncu maddesi gereğince 657 ve 4857 sayılı kanunlarda uyumlaştırma sağlanacak. Mevcut Durum: MEB izni ile açılan özel okulöncesi (4-6 yaş) eğitim kurumları vergi teşvikinden yararlanmakta ancak ASPB izni ile açılan özel kreşler (0-6 yaş) yaralanamamakta. Kreş ve bakım hizmetleri ile okulöncesi eğitimin yaygınlığı düşüktür yılı 3-5 yaş net okullaşma oranları yüzde 27 civarındadır. Kreşlerde bakım hizmetlerinden faydalanan 0-3 yaşındaki çocukların oranı en yüksek gelir gruplarında bile yüzde 10 ila 20 arasında. Öneri: ASPB izni ile açılan kreşlerin MEB izni ile açılan okulöncesi eğitim kurumlarına tanınan vergi teşviklerinden yararlanması (Bu öneri, Maliye Bakanlığı nın mutabakatına tabi.)

7 Gerekçe: OECD ülkelerinde nüfus artışı bakımından en etkili politikalar kreş ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması politikalarıdır. Kreş hizmetlerinin ve okul öncesi eğitimin kaliteli, ucuz ve yaygın bir şekilde sunulması ebeveynlerin çocuk bakım sorumluluklarını hafifletmekte, kadın istihdamını desteklemekte ve beşeri sermayeyi güçlendirmekte. Mevcut Durum: Belediye Kanununda kadın ve çocuklar için konukevleri açabilir ibaresi bulunmakta. Öneri: Belediyelere kreş ve gündüz bakım evi kurma yükümlülüğünün getirilmesi. (Bu öneri, Maliye Bakanlığı nın mutabakatına tabi.) Gerekçe: Onuncu Kalkınma Planı nda ve Ulusal İstihdam Stratejisi nde kadın istihdamının artırılması için kaliteli ve finansal olarak ulaşılabilir çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedeflerine yer verilmekte. Bununla birlikte OECD ülkelerinde nüfus ve kadın istihdamının artışı bakımından en etkili politikaların kreş ve okul öncesi eğitiminin yaygınlaştırılması politikaları olduğunu göstermekte. Bu bağlamda pek çok Avrupa Birliği Ülkerlinde olduğu gibi okul öncesi kurumların sayılarının arttırılmasında en etkili yol yerel yönetimler tarafından yaygınlaştırılmasının sağlanması. Diğer Önemli Eylemler Gençlerde evliliğin teşvik edilmesi amacıyla destek modelleri geliştirilecek Bu eylem kapsamında: Ebeveynler çocuğun doğumundan sonra, bireysel Emeklilik Sigortası benzeri bir Çeyiz Hesabı açtıkları takdirde, devlet de katkı sağlayacak. Genç, 18 yaşından sonra kendi yatırdığı miktarı istediği şekilde çekebilecek, evlilik cüzdanını ibraz ettiği takdirde Devlet payını da alması sağlanacak. Ayrıca, yapılacak araştırmalarla ailelerin çocuk sahibi olmalarını olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler belirlenecek, elde edilecek veriler doğrultusunda nüfusun dinamik yapısının korunması için uygun proje ve programlar geliştirilecek. Gerekçe: Genç yaşta evliliğin teşvik edilmesi için uygulanabilir modellerin geliştirilmesinin ve çeşitli modellerle çocuk sahibi olmanın özendirilmesinin dinamik nüfus yapısının korunmasına önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmekte. Kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların azaltılmasına yönelik hizmetlerin etkinliği arttırılacak Bu Eylem kapsamında: Hükümetimiz nezdinde geliştirilen uyuşturucuyla mücadele acil eylem planı çerçevesinde, hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik, koruyucu önleyici hizmetlerimizi artıracağız. Önümüzdeki dönemde sokakta yaşayan, çalışan, çalıştırılan ve risk altında olduğu tespit edilen çocuklar ile koruma altında olup madde bağımlılığı tedavisi tamamlanan çocuklar ve ailelerine yönelik psiko-sosyal destek programları oluşturulacak. Uyuşturucu ve istimara maruz kalan

8 çocukların rehabilitasyonu için Çocuk Destek Merkezleri kurulacak ve yeni geliştirilen ANKA programı tüm bu merkezlerde uygulanmaya başlanacak. Gerekçe; Bağımlılıkların azaltılması için koruyucu önleyici hizmetlerin ön planda olacağı bu eylemin olumlu sonuçlar vereceği değerlendirilmektedir. Evlilik Öncesi Eğitim Programını Yaygınlaştıracak Bu eylem ile: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak 2012 te yürütmeğe başladığımız Evlilik Öncesi Eğitim Programı tüm Türkiye ye yaygınlaştırılacak. Bu eğitim programı ile evlenmeye hazırlık yapan vatandaşlarımızın aile hayatına iyi bir başlangıç yapabilmeleri ve evliliklerini daha sağlıklı bir zeminde yürütebilmeleri için Evlilikte İletişim ve Yaşam Biçimleri; Aile Hukuku; Evlilik ve Sağlık gibi konularda eğitim verilecek. Gerekçe: Evlenecek çiftlerin evliliğe adım atmadan önce evlilik konusunda kapsamlı bir biçimde bilgilendirilmelerinin evliliğin sürdürülmesine önemli katkılar sağlayabileceği değerlendirilmekte. Aile Eğitim Programı yaygınlaştırılacak Bu Eylem ile ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin kurulabilmesi, ailelerin kamunun sunduğu eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde faydalanabilmeleri, aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artması, sahip oldukları her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmeleri ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere hazırlıklı olmaları amacıyla Bakanlığımız ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ailelere eğitimler verilecek. Bu eğitimlerin 2011 yılından bu yana Bakanlığın taşra birimlerince çeşitli illerimizde Aile Eğitim Programı adı altında icrasına başlanmış olup, 2017 yılı sonuna kadar bu eğitimler imkanlar ölçüsünde yaygınlaştırılacak. Gerekçe: Ailenin sorun çözme kabiliyetini önemli ölçüde yükselten aile eğitim modüllerinin her biri çok önemlidir. Uygun kişi ve ortamlarda verilmesi durumunda ailelerin güçlenmesine ve sorun çözme kabiliyetinin artmasına önemli katkıları olacak. Aile Danışmanlığı Hizmetleri yaygınlaştırılacak Bu eylem kapsamında: Mesleki Yeterlilik Kurumunca 2014 yılı başlarında bir meslek olarak tanınan Aile Danışmanlığı 2015 yılında ulusal yeterlilik çalışmaları da tamamlanarak tanımı belirli bir meslek olarak tescil edilmesi sağlanacak. Belediyeler Birliği tarafından belediyelere Aile Danışmanlığı kadrosu verilmesi çalışmaları devam etmektedir. (ASPB Aile Danışmanı istihdam etmeyecek, hizmet belediyelerce verilecek, ASPB sadece eğiticilerin eğitiminde ve materyal hazırlayıp dağıtmada rol alacak.

9 Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı kapsamında hazırlanan ve hazırlanacak olan materyal ve broşürlerin çoğaltılması ve dağıtımı Bakanlığımız il müdürlüklerince yapılacak. Gerekçe: Aile Danışmanlığı ile Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı sorun yaşayan aileler için önemli danışmanlık hizmetleri sunarak sorunları büyümeden çözme imkânı sağlanabilinecek. Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların etkinliği artırılacak Bu eylem kapsamında: Türkiye genelinde Bakanlığımıza bağlı 95, Yerel yönetimlere bağlı 33 ve STK lar bağlı 3 olmak üzere toplam kapasite ile 131 Kadın Konukevi, 25 ilk kabul birimi ve 14 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi hizmet vermekte. Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadele için, başta asayiş görevlileri olmak üzere kamu personeline eğitim verilmekte. Ayrıca yerel yönetimler, STK lar ve Merkezi yönetim arasında kadına yönelik şiddetle mücadelede işbirliği ve koordinasyonun artırılması için 26 ilde yürütülen proje kapsamında; Kurumsal hizmet birimlerinde standardizasyon sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması, 1550 çalışana eğitici eğitimi verilerek toplamda sağlık çalışanına ve emniyet personeline ulaşılması hedeflenmekte. Şu anda 14 ilde hizmet veren Şiddeti Önleme Hizmetleri 81 ile yaygınlaştırılacak. Gerekçe: Aile içi şiddetin her türlü imkân seferber edilerek sıfırlanması temel hedefimizdir ve bu eylemin hedefimize önemli katkısı olacağı değerlendirilmekte. Aile ve Bebek Dostu Kültürel Ortamlar Oluşturacak Bu eylem kapsamında: Yazılı ve görsel yayınlar ile sivil toplum kuruluşlarının ve işyerlerinin aile dostu faaliyetleri çocuk ve ailelerin ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı şekilde yarınlara hazırlanmaları için çalışmalar yapılmakta. Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın da desteği ile aile ve bebek dostu uygulamaların geliştirilmesini sağlayacaktır. Bu çerçevede, sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan projeler desteklenecek, Türkiye genelinde akran eğitimi kapsamında Anneden Anneye Destek Gruplarının kurulması ve yaygınlaştırılması ile 0-3 yaş bebek ve çocukların zihinsel ve ruhsal gelişiminin sağlanması yönünde programların geliştirilmesi, bebek ve çocuk takip protokolleri kapsamında güncellenerek yaygınlaştırılacak. Gerekçe: Aile ve Bebek Dostu ortamlar oluşturmanın hem ailenin güçlendirilmesine, hem de dinamik nüfus yapısının korunmasına önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmekte. Engelli, Yaşlı ve Çocuk Dostu Şehirler Modeli Geliştirilecek Bu eylem ile: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ve

10 Belediyeler işbirliği ile şehirlerimiz engelli ve çocuk dostu şehirler olması için desteklenecektir. Bu kapsamda, park bahçe oyun alanları, sokaklar, okul bahçeleri vb. alanların çocuk dostu bir şekilde düzenlenmesi için standartlar geliştirilecek. Sivil toplum kuruluşlarının ve işyerlerinin aile dostu faaliyetleri desteklenecek. Bu politika kapsamında, Bakanlığımız ve diğer kamu kuruluşlarında STK ların aile dostu uygulamaları ve proje teklifleri ile özel sektörün bu alandaki sosyal sorumluluk projeleri, öncelikli olarak değerlendirilerek uygun görülenler desteklenecek. Gerekçe: Engelli, Yaşlı ve Çocuk Dostu Şehirler modelinin geliştirilmesi çabalarının hedefine az da olsa ulaşması sadece engelli, yaşlı veya çocukları değil toplumun tamamını olumlu etkiyecek. ASPB bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Hizmet Merkezlerinin sayısı artırılarak faaliyet alanları genişletilecek. Bu eylem ile: Yaşlılar için gündüz ve evde bakım hizmeti sunan yaşlı hizmet merkezleri yaygınlaştırılacak. Yaşlı nüfusun ve kadın istihdamının fazla olduğu yerlerde yaygınlaştırılması düşünülen bu merkezlerde faaliyetler zamanla genişletilerek yaşlıların tüm bakım ihtiyaçlarının karşılandığı merkezlere dönüştürülmeleri sağlanacak. Gerekçe: Hızla artan yaşlı nüfusumuzun bakım ihtiyacının en iyi şekilde karşılanabilmesi amacıyla değişik hizmet modeli çalışmalarının yapılması bir zorunluluk. Mevcut örgün ve yaygın öğretim programlarını aile değerleri ekseninde gözden geçirerek bu kapsamda yeni materyallerin hazırlanmasını sağlanacak. Bu eylem kapsamında: Mevcut eğitim müfredatı aile değerlerinin ve kültürünün geliştirilmesi çerçevesinde gözden geçirilecek, gerekli görülmesi halinde yeni program ve eğitim materyallerinin hazırlanması sağlanacak. Gerekçe: Ailenin hem kurulmasında hem de sağlıklı bir biçimde sürdürülmesinde hayati derecede önemli olan aile değerleri tevarüs ettiğimiz kültürel mirasın ayrılmaz bir parçası. Dolayısıyla, ailenin korunması ve güçlendirilmesi için yapılacak çalışmaların kültürel mirasın korunması ve yeniden üretilmesi çabalarından ayrı değerlendirilmemesi gerekir. Bu çerçevede, aile kültürü ve değerlerinin, söz konusu mirasın aktarılmasında ve yeniden üretilmesinde çok önemli bir yeri olan örgün ve yaygın eğitim ve öğrenim kurumlarının müfredatında dikkate alınması hem o kurumların müfredatı hem de ailenin korunması için çok önemli bir imkân olacağı değerlendirilmekte. Bu dökümanı orjinal adreste göster Yeni Aile Paketi'ndeki tüm ayrıntılar

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI-3

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI-3 ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI-3 (AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI) HAKKINDA BİLGİ NOTU 13 OCAK 2015 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü: OCAK 2015 1. Programın Amacı ve Kapsamı Toplumun çekirdeğini oluşturan, bireyleri

Detaylı

AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI EYLEM PLANI AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Toplumun çekirdeğini oluşturan, bireyleri ve toplumu bir arada tutan aile kurumu, hoşgörü, sevgi ve karşılıklı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Gösterge 2004 2008 2012 Nüfus (Bin Kişi) 66.379 69.724 73.604 15+ Nüfus (Bin Kişi) 47.544 50.772 54.724 Genç Nüfus (15-24 yaş) (Bin Kişi) 11.840 11.490

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

Ġġ KANUNUNDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER SONRASI MAZERET ĠZĠNLERĠ

Ġġ KANUNUNDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER SONRASI MAZERET ĠZĠNLERĠ Ġġ KANUNUNDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER SONRASI MAZERET ĠZĠNLERĠ ÖZET 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4857 sayılı

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

AiLE VE SOSYAL POLiTİKALAR BAKANLIGI ile ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIGI

AiLE VE SOSYAL POLiTİKALAR BAKANLIGI ile ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIGI AiLE VE SOSYAL POLiTİKALAR BAKANLIGI ile ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIGI İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ Taraflar MADDE 1- Bu Protokolün tarafları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

Aralık Sonu. Adalet Bakanlığı (S), Türkiye Barolar. Barolar, Hukuk Fakülteleri, İlgili STK lar. Aralık Sonu. (S), Maliye Bakanlığı, Türkiye Barolar

Aralık Sonu. Adalet Bakanlığı (S), Türkiye Barolar. Barolar, Hukuk Fakülteleri, İlgili STK lar. Aralık Sonu. (S), Maliye Bakanlığı, Türkiye Barolar 2014 YILI PROGRAMI ADALET BAKANLIĞI NIN SORUMLU / İLGİLİ OLDUĞU POLİTİKA VE TEDBİRLER Onuncu Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programın 2014 yılına ait uygulama dilimi niteliğinde olan ve Yüksek Planlama

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sosyal Taraflar. İçişleri Bakanlığı ÇSGB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sosyal Taraflar. İçişleri Bakanlığı ÇSGB TURİZM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecek ve çalışanların istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Haftalık çalışma süresi fazla mesai ve denkleştirme yapılması hallerinde 55

Detaylı

EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 2

EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 2 EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 2 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM 1.Erişilebilir bir eğitim sistemi içerisinde herkese okul öncesinden başlayarak temel beceri ve yetkinlikler

Detaylı

Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni

Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Anayasanın 50 inci maddesine göre dinlenmek çalışanların hakkıdır.

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

E-BÜLTEN MAYIS 2015. Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı na. İlerici Kadınların Cevabı

E-BÜLTEN MAYIS 2015. Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı na. İlerici Kadınların Cevabı E-BÜLTEN MAYIS 2015 Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı na İlerici Kadınların Cevabı 2015 in Ocak ayında Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI (2017-2018) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN Faaliyet Zaman Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Destekçi Kurum/Kuruluşlar Göstergeler Stratejik Öncelik 7.1: Erken yaşta

Detaylı

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER R A P O R KONU Adalet Bakanlığı (Yeni) Stratejik Planında (2015-2019) Başkanlığımıza verilen görev ve sorumluluklar hakkındadır. BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 3 ORGANĠZASYON

Detaylı

EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. ASPB İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı İlgili STK lar.

EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. ASPB İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı İlgili STK lar. 1.Erişilebilir bir eğitim sistemi içerisinde herkese okul öncesinden başlayarak temel beceri ve yetkinlikler kazandırılacaktır. 1.1 Eğitime erişimde özel gruplara (kız çocukları, engelli çocuklar, coğrafi

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

ADANA SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ. 2014 yılında 97.742 hane, 2015 yılında ise 98.464 hane sosyal yardımlardan faydalanmıştır.

ADANA SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ. 2014 yılında 97.742 hane, 2015 yılında ise 98.464 hane sosyal yardımlardan faydalanmıştır. ADANA SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 2014 yılında 97.742 hane, 2015 yılında ise 98.464 hane sosyal yardımlardan faydalanmıştır. 2012 yılında bütün vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturan Genel Sağlık

Detaylı

FATMA ŞAHİN DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU NA YANIT

FATMA ŞAHİN DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU NA YANIT FATMA ŞAHİN DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU NA YANIT Ekim 20, 2010-11:37:39 AK PARTİ Kadın Kolları Başkanı Fatma ŞAHİN, CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU'nun AK PARTİ ve AK PARTİli kadınlarla ilgili gerçeği

Detaylı

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları )

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları ) ÇOCUK VAKFI NDAN ZEKÂ ve YETENEK KONUSUNDA ÜLKE ÖLÇEKLİ ÖNERİLER (Yeni Bir Anlayış, Yeniden Yapılandırma ve Yeni Modellerin Geliştirilmesi) -Ön Bilgi Notu- ( 3 Ağustos 2017 ) Önerilerin Amacı Çocuk Vakfı

Detaylı

ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLARIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. Maliye Bakanlığı 2016

ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLARIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. Maliye Bakanlığı 2016 1. Kadınların işgücüne katılma oranı ve istihdamı artırılacak, kayıt dışı istihdam ile mücadele edilecektir. 1.1 Kadınlar üzerindeki bakım yükümlülüklerini azaltmaya yönelik tedbirler alınacaktır. Hazine

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları İl Başkanımız ve Belediye Başkanımız; AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki

Detaylı

ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLARIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI SÜRE

ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLARIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI SÜRE 1. Kadınların işgücüne katılma oranı ve istihdamı artırılacak, kayıt dışı istihdam ile mücadele edilecektir. 1.1 Kadınlar üzerindeki bakım yükümlülüklerini azaltmaya yönelik tedbirler alınacaktır. (Çocuk

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Reformlar ve Hükümet Programları, Finlandiya Klaus Halla Kalkınma Direktörü 1990 ların başından beri Finlandiya da devlet düzeyinde gerçekleşen

Detaylı

Evlilik ve Aile Okulu Projesi AMAÇLARIMIZ :

Evlilik ve Aile Okulu Projesi AMAÇLARIMIZ : AMAÇLARIMIZ : Aile kurumunu korumak, güçlendirmek ve mutlu ve bilinçli nesiller yetiştirmek. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü devlet ilkesiyle model aileler oluşturmak. Evlilik kurumunun güçlü şekilde oluşmasını

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ Madde 1 :Bu yönetmeliğin amacı, Kadın ve Aile hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini, işleyişine ilişkin esasları, kuruluş

Detaylı

Türkiye de çocukların özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için reformlar yapılıyor

Türkiye de çocukların özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için reformlar yapılıyor Türkiye de çocukların özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için reformlar yapılıyor Türkiye, son yıllarda çocuklara yönelik eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda hayata geçirilen projeler ve reformlarla

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

TUTUKLU GAZETECİLER HAKKINDA Bilgi Notu

TUTUKLU GAZETECİLER HAKKINDA Bilgi Notu TUTUKLU GAZETECİLER HAKKINDA Bilgi Notu Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları İl Başkanımız ve Belediye Başkanımız;

Detaylı

ANALIK, DOĞUM VE EVLAT EDİNMEYE BAĞLI İŞÇİLİK HAKLARI

ANALIK, DOĞUM VE EVLAT EDİNMEYE BAĞLI İŞÇİLİK HAKLARI ANALIK, DOĞUM VE EVLAT EDİNMEYE BAĞLI İŞÇİLİK HAKLARI I. GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun ( İş Kanunu ) (10 Haziran 2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmi Gazete) Analık halinde çalışma ve süt izni başlıklı

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 205/3 Konu: Ödüllendirme. Evrak No: 3434 Özet: Tepebağ Kültür Spor Kulübü Derneği U-7 Futbol Takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. 02/03/205 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ SÜRE. ASPB İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları. Sürekli

EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ SÜRE. ASPB İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları. Sürekli 1.Erişilebilir bir eğitim sistemi içerisinde herkese okul öncesinden başlayarak temel beceri ve yetkinlikler kazandırılacaktır. 1.1 Eğitime erişimde özel gruplara (kız çocukları, engelli çocuklar, coğrafi

Detaylı

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek 81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek TEPAV, 2014 2 Neden bu çalışmaya ihtiyaç duyduk? Kadınların durumunu il düzeyinde ortaya koyacak cinsiyete duyarlı verinin

Detaylı

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ 2 Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan,

Detaylı

TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 :Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini,

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Turizm Sektörü 1. MEVCUT DURUM

Turizm Sektörü 1. MEVCUT DURUM 226 Turizm Sektörü Turizm Sektörü İKİNCİ BÖLÜM 1. MEVCUT DURUM Kültür ve Turizm Bakanlığı nın Türkiye Turizm Stratejisi 2. Eylem Planı Eğitim başlığı altında istihdama ilişkin iki tedbire yer verilmiştir.

Detaylı

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü EN YOKSUL KESİM İÇİN SOSYAL YARDIM İSTİHDAM BAĞLANTISININ AKTİFLEŞTİRİLMESİ Aziz YILDIRIM Genel Müdür Mevcut Durum Faaliyetler Projeler MANTIKSAL ÇERÇEVE Sosyal Yardımlar-İstihdam

Detaylı

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler)

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Umut AŞKIN Raportör: Nalan Kangal Kırsalda Yaşayanlar

Detaylı

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.Neden aile eğitimi Cevap: Ailelerin bilgi beceri yoksunluğunun, çocukların gelişmelerinin önünde büyük

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

KADIN İŞÇİYE ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI VERİLECEK KISMİ ÇALIŞMA İZNİNİN ŞARTLARI BELİRLENDİ

KADIN İŞÇİYE ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI VERİLECEK KISMİ ÇALIŞMA İZNİNİN ŞARTLARI BELİRLENDİ KADIN İŞÇİYE ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI VERİLECEK KISMİ ÇALIŞMA İZNİNİN ŞARTLARI BELİRLENDİ Cumhur Sinan ÖZDEMİR 41 ** 1. GİRİŞ 10/02/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6663

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N STRATEJİLER FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. SGK İŞKUR Maliye Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TMB. ÇSGB Maliye Bakanlığı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. SGK İŞKUR Maliye Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TMB. ÇSGB Maliye Bakanlığı İNŞAAT SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde Türk işgücü istihdamı teşvik edilecektir. (Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Dışişleri

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sayın Veliler, Şartlı Nakit Transferi(ŞNT), yani halk arasında bilinen ismiyle Öğrenci Parası ya da Çocuk Parası ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan; herhangi

Detaylı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı 11,6 milyar e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi yle uyumlu projelere ağırlık verilecek. Türkiye ye uygun Teknoloji Transfer Ofisi modelinin pilot uygulaması başlatılacak. Kamunun BİT

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

BAKIM HİZMETLERİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2011 2013)

BAKIM HİZMETLERİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2011 2013) BAKIM HİZMETLERİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2011 2013) İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: Giriş 1.1. Bakım Hizmeti Kavramı 1.2. Türkiye deki Mevcut Durum 1.3. Bakım Hizmetleri Stratejisinin Gerekliliği II. BÖLÜM: Stratejik

Detaylı

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük Çorum 3. grup (Kırılgan Gruplar) Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR Raportör: Sümer ÇAKIR I.Bölüm Kırsalda yaşayanlar Sorunlar Gelir kaynakları yetersiz Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri

Detaylı

AİLE İÇİ ŞİDDET KONUSUNDA YARGIDA GÖREV ALAN PSİKOLOG, SOSYAL HİZMET UZMANI VE PEDAGOGLARIN 6284 SAYILI YASA DOĞRULTUSUNDA GÖREVLERİ VE

AİLE İÇİ ŞİDDET KONUSUNDA YARGIDA GÖREV ALAN PSİKOLOG, SOSYAL HİZMET UZMANI VE PEDAGOGLARIN 6284 SAYILI YASA DOĞRULTUSUNDA GÖREVLERİ VE ANKARA ADALET SARAYI 5.AİLE MAHKEMESİ SOSYAL HİZMET UZMANI MEHMET KARADAĞ AİLE MAHKEMELERİNDE UZMANLARDAN YARARLANILAN KONULAR 1. VELAYET 2. EVLİLİĞİN DEVAM ETMESİNİN BEKLENİP BEKLENEMEYECEĞİ 3. EVLAT

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞGÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞGÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞGÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı OCAK 2015 İŞGÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN Sosyal güvenlik, Herkesin gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, konut, tıbbi bakım, gerekli toplumsal hizmetler dahil olmak üzere sağlık ve refahını teminat altına

Detaylı

A N A L İ Z RESTORASYONUN SOSYO- EKONOMİK AYAĞI: AİLE VE DİNAMİK NÜFUS. Fatih SAVAŞAN

A N A L İ Z RESTORASYONUN SOSYO- EKONOMİK AYAĞI: AİLE VE DİNAMİK NÜFUS. Fatih SAVAŞAN A N A L İ Z RESTORASYONUN SOSYO- EKONOMİK AYAĞI: AİLE VE DİNAMİK NÜFUS Fatih SAVAŞAN Ocak 2015 GİRİŞ TBMM nde 2015 Bütçesi hakkında Hükümet adına konuşan Ali Babacan yoksullukla ilgili durumu da özetledi.

Detaylı

Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü

Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Nedir? Keçiören Belediyesi, Keçiören Kaymakamlığı, Sosyal

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan: Resmi Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan: KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

İşte MHP'nin Seçim Vaatleri

İşte MHP'nin Seçim Vaatleri On5yirmi5.com İşte MHP'nin Seçim Vaatleri İşte MHP'nin 12 Haziran öncesi seçmenlere sunduğu seçim vaatleri... Yayın Tarihi : 26 Nisan 2011 Salı (oluşturma : 12/14/2015) YOKSULLUK VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 Yılı 2. Dönem MALİ DESTEK PROGRAMLARI - Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Yaratıcı Endüstriler - Sosyal İçerme - Afetlere Hazırlık Program Adı / Kodu Program Bütçesi (Tl)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar Gülbiye Yenimahalleli Yaşar 1980-88 Dö e i Sağlık Politikaları Ekonomide 24 Ocak 1980 Kararları ile başlayan bu dönemde dünya ekonomisi ile ticaret yoluyla bütünleşme politikası izlenmiştir. Bu çerçevede

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı