Yeni Aile Paketi'ndeki tüm ayrıntılar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Aile Paketi'ndeki tüm ayrıntılar"

Transkript

1 On5yirmi5.com Yeni Aile Paketi'ndeki tüm ayrıntılar İşte Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ankara Palas'ta Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması programı çerçevesinde açıkladığı yeni paketteki tüm ayrıntılar. Yayın Tarihi : 9 Ocak 2015 Cuma (oluşturma : 8/27/2015) Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması programı çerçevesinde hazırlanan yeni paket Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklandı. 66 eylemin bulunduğu paketten onlarca müjdeyi veren Başbakan Davutoğlu, doğuma bağlı çalışma konusunda düzenlemeler yapacaklarını, analık izni bitiminden sonra yarı zamanlı çalışma ancak tam maaş imkânı getireceklerini belirtti. İşte TRT Haber e göre, Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı dâhilinde hazırlanan yeni paketteki tüm ayrıntılar: AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI Göç ve kentleşme, kültürel değerlerdeki aşınma, aile eğitimindeki eksiklikler, yeni iletişim teknolojileri gibi nedenlerle zayıflayan aile içi iletişimi ve dolayısıyla aile kurumunu güçlendirmek sağlıklı bir toplumun devamlılığını sağlamak açısından hayati önem taşımakta. Ülkemizde yaşanan demografik dönüşüm sürecinin sonucunda gelecekte genç nüfus yapısından, yaşlı bir nüfus yapısına yönelik bir değişim yaşanacak. Genç nüfusumuzun payı azalırken, yaşlı nüfusumuzun payı artmakta. Bu programdaki temel amaç, Türkiye nin ekonomik ve sosyal gelişmesini desteklemek üzere dinamik nüfus yapısının korunması, aile kurumunun güçlendirilmesi ve böylece sosyal refah ve sosyal sermayenin artırılması. Bu programda 66 eylem bulunmakta. Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şu şekilde: Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmete İhtiyacı Olan Bütün Dezavantajlı Vatandaşlarımıza Ulaşacak Olan Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) altyapısını tamamlanarak ASDEP aşamalı olarak hayata geçirilecek. Aile ve İş Yaşamının Uyumlaştırılması kapsamında: 1. Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesi sağlanacak.

2 2. İşçi ve memurlara doğuma bağlı 6 aya kadar yarı zamanlı çalışma hakkı tanınacak. 3. İşçi ve memurlara çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı verilecek. 4. Evlat edinme, işçi annenin ölümü ve prematüre doğumlarda izin haklarının genişletilmesi sağlanacak. 5. Doğum yardımı ödeneğinin anneye verilmesi düzenlenecek. 6. Eşi doğum yapan işçiye babalık izni verilmesi düzenlenecek. Aile Bakanlığı izniyle açılan kreşlere (MEB izniyle açılan kreşler gibi) 5 yıl vergi istisnası tanınacak. Yurt dışında merkezler açılarak yurt dışında yaşayan yurttaşlara sosyal hizmet ve yardımlara erişimine destek sağlanacak. Belediyelere kreş açma zorunluluğu getirilecek. Gençlerde evliliğin teşvik edilmesi amacıyla destek modeller geliştirilecek. Kadın girişimciliğinin ve istihdamın desteklenmesi sağlanacak. Kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların azaltılmasına yönelik hizmetlerin etkinliği artırılacak. Evlilik öncesi eğitim programı yaygınlaştırılacak. Aile Eğitim Programı yaygınlaştırılacak Aile danışmanlığı hizmetleri yaygınlaştırılacak. Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların etkinliği artırılacak ASPB bünyesinde faaliyet gösteren yaşlı hizmet merkezlerinin sayısı artırılarak faaliyet alanları genişletilecek Aile ve bebek dostu kültürel ortamlar oluşturulacak Engelli, Yaşlı ve Çocuk Dostu Şehirler modeli geliştirilecek. Mevcut örgün ve yaygın öğretim programlarının aile değeri ekseninde gözden geçirilerek bu kapsamda yeni materyallerin hazırlanması sağlanacak. Aile Sosyal Destek Programı ile sorun yaşayan bütün dezavantajlı vatandaşlara ulaştırılacak. Ulaştırılan vatandaşlara kamunun kendileri için sağladığı imkanlar konusu bilgilendirilecek, gerekli

3 durumlarda yönlendirilecek ve yönlendirilen vatandaşlara sorunlarını etkin bir rehberlikle çözmeye çalışılması hedefleniyor. Bakanlık, sosyal yardımlardan ve hizmetlerden yararlanan yaklaşık 30 milyon kişinin detaylı bilgisine sahiptir. Bu bilgilerden yola çıkılarak oluşturulacak risk haritalarına göre illerde görevlendirilecek ASDEP görevlilerinin sayısınca bölgelere ayrılacak. İl Müdürlüklerine bağlı, mobil bilişim alt yapısına sahip ASDEP görevlilerinin her biri bu bölgelerin birinde görevlendirilecek. Bu görevliler, kendi bölgelerinde Bakanlığın ve diğer kamu kurumlarının sağladığı her türlü hizmetin bilgisine ve dezavantajlı vatandaşların detaylı bilgisine sahip olarak çalışılacak. İmkânlar ölçüsünde daraltılacak olan bu bölgelerde görev yapacak ASDEP elemanlarının ilk ve asıl görevleri, ulaşılması gereken ancak ulaşılamayan ve bu yüzden de kamunun imkânlarından yararlanamayan hiçbir mağdur vatandaşın kalmamasını sağlamak olacak. ASDEP programının hayata geçmesiyle, ASDEP elemanları görev alanlarında tespit edecekleri, aile içinde yaşanan şiddet, erken yaşta evlilik, çocukları eğitimden alıkoyma, madde bağımlılığı vakası, dramatik geçim zorluğu vakaları, arızi nedenlerle ortaya çıkan yoksulluk, sosyal veya tıbbi yardım gerektiren diğer vakaları uygun Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirecek ve yeterli hizmet almalarını takip edecek. ASDEP görevlilerinin vatandaşlara ulaşmanın yanında, ikinci ve aynı derecede önemli diğer temel görevleri ise bakanlığın görev alanına giren ve vatandaşlara sağlanan, engellilere veya yoksul çocuklara sağlanan aile yanında destek vb. imkânların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek olacak. Söz konusu görevlilerin mesailerinin tamamına yakınını görevli oldukları alanda geçirecek olmaları ve ihtiyaç duyulan bölgelerde oluşturulacak küçük irtibat bürolarının dışında fiziksel alt yapıya ihtiyaç duymayacak olmaları önemli bir avantaj. Sağlık Bakanlığı nın yaygın bir biçimde yapılandırmaya çalıştığı, Aile Hekimliği çerçevesindeki, 900 ü aşkın Toplum Sağlığı Merkezlerinde söz konusu irtibat büroları açılacak. Bu durum hedef kitlesi büyük ölçüde örtüşen iki bakanlığın çalışmalarını daha etkin hale getirmelerine önemli katkılar sağlayacak. Kırıkkale, Rize, Sakarya ve Altındağ daki ilk uygulamada çalışacak ASDEP görevlilerinin eğitimi tamamlanarak, yeni geliştirilen bilişim altyapısıyla ilgili son çalışmaların da tamamlanmasıyla, programın ilk uygulamasının Ocak ayı sonunda başlatılması hedefleniyor. ASDEP programının yazılımı Bakanlık bünyesinde hazırlandı. ASDEP Personel İhtiyacının Karşılanması

4 Bakanlığımız ASDEP i, hane bazlı olarak açılan mevcut aktif 3.5 milyon dosya üzerinden başlatacak. Yapılan çalışmalar, her 500 aktif dosyanın bulunduğu bölgede bir Sosyal Hizmet Görevlisinin bulunmasının ideal olacağını göstermekte. Bu kapsamda ASDEP in ülke çapında hayata geçirilmesi için 7 bin meslek elemanına ihtiyaç duyulmakta. Bakanlığımıza 2015 yılı içinde hizmet alımı ile 5000 adet meslek personeli istihdamı imkanı verilirse bu personel eğitilerek, ASDEP tedrici olarak yaygınlaştırılabilir. ASDEP Gerekçe Kamunun vatandaşlara sağladığı, özellikle dezavantajlı vatandaşlara sağladığı bir çok imkan bulunmakta. Ancak bu imkanlara rağmen bir çok vatandaşımızın söz konusu imkanlardan haberdar olmaması veya haberdar olmasına rağmen söz konusu imkanlardan yararlanma yollarını bilmemesi gibi nedenlerle mağdur olmaları söz konusu. Ayrıca kamunun vatandaşlarımıza sunduğu kapsamlı sosyal yardımlar olmasına rağmen bu yardımların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı yeterince denetlenememekte. ASDEP in hayata geçmesiyle söz konusu her iki alanda yaşanan -vatandaşa ulaşma ve denetlemesorunlar aşılacak. Bu programla, vatandaşlarımıza, kendi ev ve mahallelerinde, her konuda kendisine danışabilecek, kendilerine kamu kurumları nezdinde etkin rehberlik yapacak bir görevliye kavuşmaları sağlanacak. (Aile ve iş hayatının uyumlaştırılması kanun tasarısı) 1- Doğum Nedeniyle Ücretsiz İzinde Geçen Sürelerin Derece Kademe İlerlemesinde Değerlendirilmesi Mevcut durum: Kadınların doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen süreleri derece ve kademe ilerlemesinde sayılmamakta. Öneri: Kadınların ücretsiz doğum izninde geçen sürelerinin borçlanma yapmaksızın derece ve kademe ilerlemesinde sayılmasının sağlanması. Gerekçe: Anayasanın 10. maddesi uyarınca kadınların doğum yapmaları nedeniyle uğradıkları hak kayıplarının erkeklerin askerlikte geçen sürelerinde olduğu gibi intibak hakkının tanınması. 2- Doğuma bağlı yarı zamanlı çalışma Mevcut durum: Analık izni sonrasında yarı zamanlı çalışma imkanı bulunmamakta. Kamuda analık iznin bitiminden itibaren 12 aya kadar süt izni hakkı bulunmakta. Öneri: Analık izni bitiminden sonra ilk çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, üç ve üzeri çocuklar için

5 6 ay olmak üzere yarı zamanlı çalışma imkanı tanınması 0-12 aylık bebekleri evlat edinenlerin de kapsama alınması Bu sürenin engelli çocuk doğuranlar için 12 aya çıkarılması Çoğul gebelik halinde yukarıdaki sürelere birer ay eklenmesi Yarı zamanlı çalışılan süre için mevcut süt izninin uygulanmaması,bu iznin yarı zamanlı çalışma süresinden sonra kullanılması (doğumdan sonra 1 yıl tamamlanana kadar) Yarı zamanlı çalışılan süre içerisinde ücretin tam olarak ödenmesi Özel sektördeki kadın işçinin ücretinin yarısının ve sigorta priminin İşsizlik fonundan karşılanması Gerekçe: Doğum sonrasında annenin bebeği ile daha fazla zaman geçirmesi,iş hayatından kopmaması ve gelir kaybı yaşanmaması 3- Çocuk Okul Çağına Gelinceye Kadar Ebeveynlere Kısmi Süreli Çalışma Hakkının Tanınması Mevcut durum: Çocuk okul çağına başlayana kadar ebeveynlere tanınmış izin hakkı bulunmamakta. Öneri: Okul çağına kadar memur ve işçi ebeveynlere günlük çalışma sürelerini yarı sürelere kadar azaltma imkanının sağlanması. ÇSGB bu teklifi, özel sektörde kadın istihdamının azaltacağı ve iş kaybını önlemek gerekçeleriyle özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisinin hayata geçirilmesi şartıyla uygun görmekte. Gerekçe: Çocuğun özellikle okul öncesi dönemde kişilik gelişiminin tamamlandığı, gerek psikolojik gerekse fizyolojik olarak çevreye uyum sağlama sürecinde hastalıklarla en fazla mücadele edildiği, sosyal çevre ile ilişkilerin kurulduğu, farklı davranış ve öğretilerin kazanıldığı bir dönem olması nedeniyle anne ve babaya en fazla ihtiyaç duyulan bir dönem. Bu dönemin sorunsuz geçirilmesi için ebeveynler tarafından kullanılacak esnek çalışma zamanlarının düzenlenmesi geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için son derece önemli. 4- Prematüre doğum, evlat edinme ve annenin ölümü halinde izin haklarının düzenlenmesi Mevut Durum: Kamuda çalışanlarında doğum sonrasında annenin ölümü halinde geri kalan doğuma bağlı izinlerden baba yararlanabilmekte ancak özel sektörde çalışanlar için bu hak mevcut değil. Kamuda çalışanların evlat edinmesi halinde ücretsiz izinden yararlanabilmekte, özel sektör çalışanları söz konusu haklardan yararlanamamakta.

6 Prematüre doğumlar için ilave izin bulunmamakta. Öneri: İşçiler için doğum sonrasında annenin ölümü halinde geri kalan izinlerden babanın yararlandırılması, İşçilerin evlat edinmesi halinde ücretli ve ücretsiz doğuma bağlı izinlerden yararlanma imkanının sağlanması Memurlar için prematüre doğumlarda ilave analık izni imkânının sağlanması Gerekçe: Doğum sonrasında annenin bebeği ile daha fazla zaman geçirmesi, iş hayatından kopmaması ve gelir kaybı yaşanmaması. Mevcut Durum: Kendisi veya eşi kamuda çalışan kadının doğum yapması halinde doğum yardımı ödeneği yalnız babaya verilmekte. Öneri: Doğum yardımı ödeneğinin anneye verilmesi Gerekçe: Türk Medeni Kanununda aile reisliği kavramının kaldırılmış olması ve ailenin sorumluluğunun eşlerin eşit paylaşımına verilmesi nedeniyle söz konusu ödeneğin talep eden eşe verilmesini gerekli kılmakta. Mevcut Durum: Özel sektörde çalışanlar için babalık izni bulunmamakta. İşçiler için mazeret izni bulunmamakta. Öneri: İşçiye; eşinin doğum yapması veya evlat edinmeleri hâlinde üç gün izin verilmesi, İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilmesi. Gerekçe: Anayasa nın eşitlik ilkesini düzenleyen 10 uncu maddesi gereğince 657 ve 4857 sayılı kanunlarda uyumlaştırma sağlanacak. Mevcut Durum: MEB izni ile açılan özel okulöncesi (4-6 yaş) eğitim kurumları vergi teşvikinden yararlanmakta ancak ASPB izni ile açılan özel kreşler (0-6 yaş) yaralanamamakta. Kreş ve bakım hizmetleri ile okulöncesi eğitimin yaygınlığı düşüktür yılı 3-5 yaş net okullaşma oranları yüzde 27 civarındadır. Kreşlerde bakım hizmetlerinden faydalanan 0-3 yaşındaki çocukların oranı en yüksek gelir gruplarında bile yüzde 10 ila 20 arasında. Öneri: ASPB izni ile açılan kreşlerin MEB izni ile açılan okulöncesi eğitim kurumlarına tanınan vergi teşviklerinden yararlanması (Bu öneri, Maliye Bakanlığı nın mutabakatına tabi.)

7 Gerekçe: OECD ülkelerinde nüfus artışı bakımından en etkili politikalar kreş ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması politikalarıdır. Kreş hizmetlerinin ve okul öncesi eğitimin kaliteli, ucuz ve yaygın bir şekilde sunulması ebeveynlerin çocuk bakım sorumluluklarını hafifletmekte, kadın istihdamını desteklemekte ve beşeri sermayeyi güçlendirmekte. Mevcut Durum: Belediye Kanununda kadın ve çocuklar için konukevleri açabilir ibaresi bulunmakta. Öneri: Belediyelere kreş ve gündüz bakım evi kurma yükümlülüğünün getirilmesi. (Bu öneri, Maliye Bakanlığı nın mutabakatına tabi.) Gerekçe: Onuncu Kalkınma Planı nda ve Ulusal İstihdam Stratejisi nde kadın istihdamının artırılması için kaliteli ve finansal olarak ulaşılabilir çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedeflerine yer verilmekte. Bununla birlikte OECD ülkelerinde nüfus ve kadın istihdamının artışı bakımından en etkili politikaların kreş ve okul öncesi eğitiminin yaygınlaştırılması politikaları olduğunu göstermekte. Bu bağlamda pek çok Avrupa Birliği Ülkerlinde olduğu gibi okul öncesi kurumların sayılarının arttırılmasında en etkili yol yerel yönetimler tarafından yaygınlaştırılmasının sağlanması. Diğer Önemli Eylemler Gençlerde evliliğin teşvik edilmesi amacıyla destek modelleri geliştirilecek Bu eylem kapsamında: Ebeveynler çocuğun doğumundan sonra, bireysel Emeklilik Sigortası benzeri bir Çeyiz Hesabı açtıkları takdirde, devlet de katkı sağlayacak. Genç, 18 yaşından sonra kendi yatırdığı miktarı istediği şekilde çekebilecek, evlilik cüzdanını ibraz ettiği takdirde Devlet payını da alması sağlanacak. Ayrıca, yapılacak araştırmalarla ailelerin çocuk sahibi olmalarını olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler belirlenecek, elde edilecek veriler doğrultusunda nüfusun dinamik yapısının korunması için uygun proje ve programlar geliştirilecek. Gerekçe: Genç yaşta evliliğin teşvik edilmesi için uygulanabilir modellerin geliştirilmesinin ve çeşitli modellerle çocuk sahibi olmanın özendirilmesinin dinamik nüfus yapısının korunmasına önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmekte. Kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların azaltılmasına yönelik hizmetlerin etkinliği arttırılacak Bu Eylem kapsamında: Hükümetimiz nezdinde geliştirilen uyuşturucuyla mücadele acil eylem planı çerçevesinde, hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik, koruyucu önleyici hizmetlerimizi artıracağız. Önümüzdeki dönemde sokakta yaşayan, çalışan, çalıştırılan ve risk altında olduğu tespit edilen çocuklar ile koruma altında olup madde bağımlılığı tedavisi tamamlanan çocuklar ve ailelerine yönelik psiko-sosyal destek programları oluşturulacak. Uyuşturucu ve istimara maruz kalan

8 çocukların rehabilitasyonu için Çocuk Destek Merkezleri kurulacak ve yeni geliştirilen ANKA programı tüm bu merkezlerde uygulanmaya başlanacak. Gerekçe; Bağımlılıkların azaltılması için koruyucu önleyici hizmetlerin ön planda olacağı bu eylemin olumlu sonuçlar vereceği değerlendirilmektedir. Evlilik Öncesi Eğitim Programını Yaygınlaştıracak Bu eylem ile: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak 2012 te yürütmeğe başladığımız Evlilik Öncesi Eğitim Programı tüm Türkiye ye yaygınlaştırılacak. Bu eğitim programı ile evlenmeye hazırlık yapan vatandaşlarımızın aile hayatına iyi bir başlangıç yapabilmeleri ve evliliklerini daha sağlıklı bir zeminde yürütebilmeleri için Evlilikte İletişim ve Yaşam Biçimleri; Aile Hukuku; Evlilik ve Sağlık gibi konularda eğitim verilecek. Gerekçe: Evlenecek çiftlerin evliliğe adım atmadan önce evlilik konusunda kapsamlı bir biçimde bilgilendirilmelerinin evliliğin sürdürülmesine önemli katkılar sağlayabileceği değerlendirilmekte. Aile Eğitim Programı yaygınlaştırılacak Bu Eylem ile ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin kurulabilmesi, ailelerin kamunun sunduğu eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde faydalanabilmeleri, aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artması, sahip oldukları her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmeleri ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere hazırlıklı olmaları amacıyla Bakanlığımız ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ailelere eğitimler verilecek. Bu eğitimlerin 2011 yılından bu yana Bakanlığın taşra birimlerince çeşitli illerimizde Aile Eğitim Programı adı altında icrasına başlanmış olup, 2017 yılı sonuna kadar bu eğitimler imkanlar ölçüsünde yaygınlaştırılacak. Gerekçe: Ailenin sorun çözme kabiliyetini önemli ölçüde yükselten aile eğitim modüllerinin her biri çok önemlidir. Uygun kişi ve ortamlarda verilmesi durumunda ailelerin güçlenmesine ve sorun çözme kabiliyetinin artmasına önemli katkıları olacak. Aile Danışmanlığı Hizmetleri yaygınlaştırılacak Bu eylem kapsamında: Mesleki Yeterlilik Kurumunca 2014 yılı başlarında bir meslek olarak tanınan Aile Danışmanlığı 2015 yılında ulusal yeterlilik çalışmaları da tamamlanarak tanımı belirli bir meslek olarak tescil edilmesi sağlanacak. Belediyeler Birliği tarafından belediyelere Aile Danışmanlığı kadrosu verilmesi çalışmaları devam etmektedir. (ASPB Aile Danışmanı istihdam etmeyecek, hizmet belediyelerce verilecek, ASPB sadece eğiticilerin eğitiminde ve materyal hazırlayıp dağıtmada rol alacak.

9 Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı kapsamında hazırlanan ve hazırlanacak olan materyal ve broşürlerin çoğaltılması ve dağıtımı Bakanlığımız il müdürlüklerince yapılacak. Gerekçe: Aile Danışmanlığı ile Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı sorun yaşayan aileler için önemli danışmanlık hizmetleri sunarak sorunları büyümeden çözme imkânı sağlanabilinecek. Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların etkinliği artırılacak Bu eylem kapsamında: Türkiye genelinde Bakanlığımıza bağlı 95, Yerel yönetimlere bağlı 33 ve STK lar bağlı 3 olmak üzere toplam kapasite ile 131 Kadın Konukevi, 25 ilk kabul birimi ve 14 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi hizmet vermekte. Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadele için, başta asayiş görevlileri olmak üzere kamu personeline eğitim verilmekte. Ayrıca yerel yönetimler, STK lar ve Merkezi yönetim arasında kadına yönelik şiddetle mücadelede işbirliği ve koordinasyonun artırılması için 26 ilde yürütülen proje kapsamında; Kurumsal hizmet birimlerinde standardizasyon sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması, 1550 çalışana eğitici eğitimi verilerek toplamda sağlık çalışanına ve emniyet personeline ulaşılması hedeflenmekte. Şu anda 14 ilde hizmet veren Şiddeti Önleme Hizmetleri 81 ile yaygınlaştırılacak. Gerekçe: Aile içi şiddetin her türlü imkân seferber edilerek sıfırlanması temel hedefimizdir ve bu eylemin hedefimize önemli katkısı olacağı değerlendirilmekte. Aile ve Bebek Dostu Kültürel Ortamlar Oluşturacak Bu eylem kapsamında: Yazılı ve görsel yayınlar ile sivil toplum kuruluşlarının ve işyerlerinin aile dostu faaliyetleri çocuk ve ailelerin ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı şekilde yarınlara hazırlanmaları için çalışmalar yapılmakta. Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın da desteği ile aile ve bebek dostu uygulamaların geliştirilmesini sağlayacaktır. Bu çerçevede, sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan projeler desteklenecek, Türkiye genelinde akran eğitimi kapsamında Anneden Anneye Destek Gruplarının kurulması ve yaygınlaştırılması ile 0-3 yaş bebek ve çocukların zihinsel ve ruhsal gelişiminin sağlanması yönünde programların geliştirilmesi, bebek ve çocuk takip protokolleri kapsamında güncellenerek yaygınlaştırılacak. Gerekçe: Aile ve Bebek Dostu ortamlar oluşturmanın hem ailenin güçlendirilmesine, hem de dinamik nüfus yapısının korunmasına önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmekte. Engelli, Yaşlı ve Çocuk Dostu Şehirler Modeli Geliştirilecek Bu eylem ile: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ve

10 Belediyeler işbirliği ile şehirlerimiz engelli ve çocuk dostu şehirler olması için desteklenecektir. Bu kapsamda, park bahçe oyun alanları, sokaklar, okul bahçeleri vb. alanların çocuk dostu bir şekilde düzenlenmesi için standartlar geliştirilecek. Sivil toplum kuruluşlarının ve işyerlerinin aile dostu faaliyetleri desteklenecek. Bu politika kapsamında, Bakanlığımız ve diğer kamu kuruluşlarında STK ların aile dostu uygulamaları ve proje teklifleri ile özel sektörün bu alandaki sosyal sorumluluk projeleri, öncelikli olarak değerlendirilerek uygun görülenler desteklenecek. Gerekçe: Engelli, Yaşlı ve Çocuk Dostu Şehirler modelinin geliştirilmesi çabalarının hedefine az da olsa ulaşması sadece engelli, yaşlı veya çocukları değil toplumun tamamını olumlu etkiyecek. ASPB bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Hizmet Merkezlerinin sayısı artırılarak faaliyet alanları genişletilecek. Bu eylem ile: Yaşlılar için gündüz ve evde bakım hizmeti sunan yaşlı hizmet merkezleri yaygınlaştırılacak. Yaşlı nüfusun ve kadın istihdamının fazla olduğu yerlerde yaygınlaştırılması düşünülen bu merkezlerde faaliyetler zamanla genişletilerek yaşlıların tüm bakım ihtiyaçlarının karşılandığı merkezlere dönüştürülmeleri sağlanacak. Gerekçe: Hızla artan yaşlı nüfusumuzun bakım ihtiyacının en iyi şekilde karşılanabilmesi amacıyla değişik hizmet modeli çalışmalarının yapılması bir zorunluluk. Mevcut örgün ve yaygın öğretim programlarını aile değerleri ekseninde gözden geçirerek bu kapsamda yeni materyallerin hazırlanmasını sağlanacak. Bu eylem kapsamında: Mevcut eğitim müfredatı aile değerlerinin ve kültürünün geliştirilmesi çerçevesinde gözden geçirilecek, gerekli görülmesi halinde yeni program ve eğitim materyallerinin hazırlanması sağlanacak. Gerekçe: Ailenin hem kurulmasında hem de sağlıklı bir biçimde sürdürülmesinde hayati derecede önemli olan aile değerleri tevarüs ettiğimiz kültürel mirasın ayrılmaz bir parçası. Dolayısıyla, ailenin korunması ve güçlendirilmesi için yapılacak çalışmaların kültürel mirasın korunması ve yeniden üretilmesi çabalarından ayrı değerlendirilmemesi gerekir. Bu çerçevede, aile kültürü ve değerlerinin, söz konusu mirasın aktarılmasında ve yeniden üretilmesinde çok önemli bir yeri olan örgün ve yaygın eğitim ve öğrenim kurumlarının müfredatında dikkate alınması hem o kurumların müfredatı hem de ailenin korunması için çok önemli bir imkân olacağı değerlendirilmekte. Bu dökümanı orjinal adreste göster Yeni Aile Paketi'ndeki tüm ayrıntılar

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü: OCAK 2015 1. Programın Amacı ve Kapsamı Toplumun çekirdeğini oluşturan, bireyleri

Detaylı

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi 1. ADALET BAKANLIĞI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI No den Sorumlu Kuruluş le İlgili Kuruluşlar Başlangıç-Bitiş Tarihi Açıklama 26 Meslekteki ilgili hâkimler ile tahkim alanıyla ilgilenen

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014

Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014 Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014 Eylül 2014 KEİG Yayınları Dizisi: Rapor ESNEKLEŞME VE ENFORMELLEŞME KISKACINDA

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu nca düzenlenmiştir

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - 2 - 2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: MAHALLE KREŞLERİ 1 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Mart 2009 1 Bu araştırma Açık Toplum Vakfı'nın desteği ile kamuoyuna

Detaylı

Türkiye de Engellilik ve Kalkınma: Son 10 yılın raporu

Türkiye de Engellilik ve Kalkınma: Son 10 yılın raporu 2002 2013 Türkiye de Engellilik ve Kalkınma: Son 10 yılın raporu Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2002 2013 2002-2013 yılları engellilik alanında devrim niteliğinde adımların atıldığı bir dönemdir.

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 1 2 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 MEVCUT DURUM TASLAK RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Nurcan ÖNDER Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK www.uis.gov.tr uis@csgb.gov.tr 17 Haziran 2015 Çalışma

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK

TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK BAŞLICA TAAHHÜTLER Hedef Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye yi küresel güç ve lider ülke yapma yolunda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle

Detaylı

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI NIN SON PAKETİ AÇIKLANDI

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI NIN SON PAKETİ AÇIKLANDI ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI NIN SON PAKETİ AÇIKLANDI Başbakan Ahmet Davutoğlu, daha önce açıkladığı 17 adet Öncelikli Dönüşüm Programı ndan sonra son sekiz Öncelikli Dönüşüm Programı nı ve uygulama çerçevesini

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı