Mesleki Rehberlik. psikoram. (Geothe) Yaşamak, kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak etinden kemiğinden kendi heykelini yapmaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mesleki Rehberlik. psikoram. (Geothe) Yaşamak, kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak etinden kemiğinden kendi heykelini yapmaktır."

Transkript

1 HALİLİYE-Şanlıurfa Rehberlik ve Araştırma Merkezi E-Dergi TEMMUZ AĞUSTOS 2015 Sayı 7 psikoram Mesleki Rehberlik Yaşamak, kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak etinden kemiğinden kendi heykelini yapmaktır. (Geothe)

2 BU SAYIMIZDA 3 Önsöz ŞANLIURFA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ İmam Bakır AYDIN / Kurum Müdürü 4 5 Meslek Nasıl Seçilir? Meslek Rehberliği ve Danışma Kuramları GENEL YAYIN SORUMLUSU 7 Adaylar Meslek Seçiminde Karasız Bozan DOĞAN / PDR Bölüm Başkanı 8 Öne Çıkan Meslekler EDİTÖR Aslıhan YILMAZ / Psikolojik Danışman YAYIN KURULU Bozan DOĞAN İbrahim UZUN Gazi TUNÇ A.Sinan YILDIRIM Aslıhan YILMAZ Hüseyin BENGİ Ben Bu Mesleği Neden İstiyorum Meslek Seçiminde Nelere Dikkat Etmeli? Mesleki Doyum ve Önemi Bir Meslek Hakkında Neler Bilinmeli? İNCELEME KURULU İmam Bakır AYDIN / Kurum Müdürü İbrahim Halil ERDEM / Müdür Yrd. Bozan DOĞAN / PDR Bölüm Başkanı Ram dan Haberler İllüstrasyonlar! GÖRSEL TASARIM İbrahim UZUN / Psikolojik Danışman 21 Daha İzlemediniz Mi? 22 Karikatür

3 ÖNSÖZ Merhaba, Günümüz de gençlerin en büyük çatışma noktalarından birini mesleki tercih konusu oluşturuyor. Bireyin kendi idealleri, ailelerin meslek tercihindeki yanlış tutumları ve zaman içerisinde statüsü,önemi değişen meslek yapıları, bireyin çatışmasını artırıp kaygı düzeyini olumsuz etkileyen bir sonuç yaratıyor. Bizler bu sayımızda mesleki rehberlik konusunu bu çerçevede incelemeye çalıştık. Derginin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkesin kendini iyi hissedip doyum sağlayacağı mesleği yapması dileğiyle bir sonraki sayıya kadar sağlıcakla kalın... İmam Bakır AYDIN / Kurum Müdürü

4 Psikolojik Danışman Hüseyin BENGİ Meslek Nasıl Seçilir? Mesleği Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Meslek kısaca hayatımızı sürdürebilmemiz için yaptığımız iş olarak tanımlanabilir. Mesleğin hayatımızda oldukça önemli bir yeri vardır. Hayatımız bir anlamda mesleğimiz çerçevesinde şekillenmektedir. Sosyo-ekonomik durumumuz, çalışma ortamımız vb. faktörler mesleğimize göre şekil almaktadır. Dolayısıyla meslek seçimi birçok faktörü etkileyebilecek oldukça önemli bir durumdur. Mesleğimizi seçerken oldukça dikkatli olmalıyız. Seçeceğimiz mesleğin özellikleri ile kendi özelliklerimizin birbiriyle uyumlu olması gerekmektedir. Örneğin; Kan gördüğü zaman fenalaşan birisinin doktor olmayı tercih etmesi çok da mantıklı olmaz. Kapalı ortamda çalışmak istemeyen birisinin muhasebecilik mesleğini seçmesi de doğru değildir. Bu şekilde yapılan meslek seçimlerinin bizi mutlu etmeyeceği oldukça aşikârdır. Örneğin; Sosyal ilişkileri güçlü olan birisinin, insanlarla iletişim kurmak, ilgilenmek isteyen birisinin Halkla ilişkiler Uzmanı olmak istemesi böyle bir mesleği yapmak istemesi mantıklıdır. Çünkü mesleğin özellikleri ile bireyin kişilik özellikleri birbiriyle uyumludur. Mesleği seçerken dikkat etmemiz gereken başka bir konu da o mesleğe yönelik ilgimizdir. Seçeceğimiz mesleğe karşı ilgimizin olması gerekmektedir. O mesleği yaparken severek isteyerek yapmamız gerekmektedir. Aksi takdirde seçtiğimiz meslek hayatımızı ve mutluluğumuzu olumsuz yönde etkileyecektir. Meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer konuda maddiyattır. Eğer maddi olarak ciddi olarak bir gelir sağlamak istiyorsak mesleğimizi bu duruma göre seçmemiz gerekmektedir. Eğer maddiyattan ziyade akademik olarak kendimizi geliştirmek istiyorsak ya da belli bir alanda ilerlemek istiyorsak meslek tercihimizi ona göre yapmamız gerekmektedir. Unutmayalım ki yanlış tercih yaparsak 1 yılımız, yanlış bir üniversitede okursak 4 yılımız, yanlış mesleği seçersek de 40 yılımız boşa gidebilir. Umarım istediğiniz mesleği seçer ve hayatınızda başarılı olursunuz. Hoşçakalın

5 MESLEK REHBERLİĞİ VE DANIŞMA KURAMLARI ÖZELLİK-FAKTÖR KURAMI Meslek rehberliği, henüz alt yapısı oluşturulmadan, bir kurama dayanmadan meslek alanlarına uygun elemanları yetiştirme gibi acil bir soruna çözüm bulmak amacıyla başlatılmıştır. İlk mesleki rehberlik uygulamaları ABD'de 19 yy. sonlarında eğitimciler tarafından okullarda öğrencilere iş olanakları ve iş ortamına uyum hakkında bilgi verme hizmetleri ile başlamıştır. Bu yaklaşımın temelindeki görüşler şöyle özetlenebilir: Her birey kendine özgü özelliklere sahiptir. Mesleklerde başarılı olmak için insanların belli özelliklere sahip olmaları gerekir. Bu bakımdan her meslek grubu diğerlerinden farklı bir yapı gösterir. Meslek seçimi oldukça yalın bir süreçtir; bireyin özellikleri ile mesleğin özelliklerini çakıştırarak bireyin uygun mesleği seçmesi hedeflenir. PSİKANALİTİK KURAMLAR Psikanalistlere göre meslek bilinç dışı ihtiyaçları doyurma yoludur. Meslek seçimi, zevk ve gerçeklik ilkelerine göre yapılan bir davranıştır. Meslek gelişiminde psikanalitik yaklaşımı en iyi tanımlayan çalışma Bordin ve arkadaşları (1963) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu üç araştırmacı hemen hemen tüm mesleklere uygulanabilecek bir genel yöntem bulmak amacı ile üç mesleğe dayanan bir özet sistem taslağı geliştirmeye çalışmışlardır. Psikanalitik kuramcılara göre özdeşim (ana- baba ile) önemli bir analitik kavram olup meslek seçiminde büyük rol oynar. Psikanalitik yazarlara göre, çocuklukta geçirilen yaşantılar bir kimsenin ihtiyaç örüntüsünü, ihtiyaç örüntüsü de onun genel yönelişini belirler. (Kuzgun, 2006) ROE NİN GEREKSİNİM KURAMI ROE yaşamın ilk yıllarında geçirilen yaşantılar ile yetenekler ilgiler ve tutumlar arasındaki ilişkileri ve bunların hayatta genel yöneliş ve özel olarak meslek seçimi kararına nasıl yansıdığını ortaya koymaya çalışmıştır. ROE ye göre çocukluk yaşantılarından kaynaklanan ihtiyaçlar meslek seçimini belirler. Ama bu, tek belirleyici etmen değildir. (Kuzgun, 2006) SOSYAL ÖĞRENME KURAMI Sosyal öğrenme kuramı, mevcut meslek gelişimi kuramlarının bütünleştirilmesi ve bunların uygulamaya daha etkin biçimde yansıtılması çabalarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. İki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım meslek seçiminin kaynağını, ikinci kısım ise meslek seçimi ile ilgili sorunlarla karşılaşan danışmanların neler yapabileceklerini açıklamaktadır. Kuram bütünü ile kısaca Meslek Danışmanlığında Öğrenme Kuramı olarak adlandırılmaktadır. (Kuzgun, 2006)

6 HOLLAND'IN TİPOLOJİ KURAMI Bu kuram, kişilik özellikleri ile mesleklerin yürütüldüğü çevre veya mesleklerin gerektirdiği faaliyetler arasındaki ilişkiye dayanır. İnsanların kişilik özellikleri bakımından altı grupta toplanabileceği, yaşadıkları çevrelerinde aynı şekilde gruplanabileceği sonucuna varmış ve meslek danışmanlığı alanında Tipoloji kuramı olarak da bilinene kişilik kuramını geliştirmiştir. Holland altı tip ve çevreleri de altı tip olarak gruplamıştır. Gerçekçi, Araştırıcı, sosyal, gelenekçi, girişimci, sanatçı. Holland'a göre insan bu altı tipten birisine benzer. Tip teorik bir kavram, bir modeldir. Her tip çeşitli kültürlerin, akranların, ana babaların, sosyal sınıf ve fiziksel çevrenin ürünüdür. Tıpkı tipler gibi aynı adlarla tanımlanan altı çeşit çevre vardır. Her bir çevre belli bir kişilik tipinin başat olduğu bir ortamdır. İnsanlar yeteneklerini, becerilerini kullanmalarına, tutum ve değerlerini ifade etmelerine, üstesinden gelebilecekleri rolleri oynamalarına izin verecek çevreler ararlar. Bir kimsenin davranışı, onun kişiliği ile çevrenin özelliklerinin etkileşimi ile belirlenir. Bu durumda bir kimsenin kişilik özeliklerini ve çevresinin örüntüsünü bilirsek onun nasıl davranacağını, örneğin hangi mesleği seçebileceğini tahmin edebiliriz. Holland ın tanımladığı kişilik tipleri: Gerçekçi Tip: Bu insanlar el ile yapılan işleri tercih eder; nesneleri, alet ve makineleri, hayvanları üretim amacı ile kullanmaya önem verirler. Alet ve makineleri çalıştırmaktan, bitki ve hayvan üretmekten zevk alırken, sosyal ve zihinsel faaliyetlerden hoşlanmazlar. Atletik yapılı, mekanik yeteneği ve ilgisi gelişmiş, açık havada çalışmaktan zevk alan kişilerdir. Gelenekçi Tip: Verilerle ilgilenmekten ve bunları sistematik bir şekilde işlemekten, örneğin kayıt tutma, yazıları dosyalarına yerleştirmekten hoşlanırlar. Büro işleri ve hesaplama başlıca ilgi alanlarını oluşturur. Belli başlı yetenekleri ayrıntıyı algılama ve hesaplamadır. Sosyal Tip: Bu gruptaki bireyler başkalarını bilgilendirmeye, eğitmeye, geliştirmeye, ikna etmeye ve aydınlatmaya önem veririler. Sosyal ilgileri güçlü olan bu kişiler psikolog, din adamlığı, öğretmen gibi meslekleri tercih ederler. Girişimci Tip: Ekonomik çıkar elde etmek ya da bir hedefe erişmek için insanları etkilemekten hoşlanırlar. Liderlik, kişiler arası iletişim ve ikna etme özelliklerini sahip olan bu kişiler pazarlama, hukuk gibi alanlarda çalışabilirler. Araştırıcı Tip: Bu gruptaki insanlar doğal ve sosyal olayların nedenlerini anlamaktan, onları sistematik bir şekilde gözlemekten, soyut kavramlarla uğraşmaktan hoşlanırlar. İçe dönük bir kişilik yapısına sahip olan araştırıcı tiplerin soyut düşünme yetenekleri çok gelişmiş olup, ilgi alanları bilimsel çalışmalardır. Sanatçı Tip: Hep aynı şekilde yapılan, biteviye işlerden hoşlanmazlar. Net, sistemli ve belirli olmayan şeylere yönelirler. Bağımsız, kendini ifade eden, yaratıcılık özellikleri gelişmiştir.

7 Psikolojik Danışman Muharrem EROĞLU Kayseri RAM ADAYLAR MESLEK SEÇİMİNDE KARARSIZ Üniversite eğitimi, kişinin yapmak istediği mesleğin şekillenmesinde son adım olarak kabul ediliyor. İlköğretim ve lise eğitimi sonrası üniversite sınavına giren kişi, aile, çevre ya da ekonomik nedenlere bağlı olarak bölüm seçiyor. Seçilen meslek (bölüm) de, belli bir formasyon, bilgi, beceri, ustalık ve ilgi istiyor. Sosyal uyum, yaşam kalitesini belirleyen kararlar, başarı ya da başarısızlığı da beraberinde getiriyor. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) na sayılı günler kala Kayseri Rehberlik Araştırma Merkezi nin (RAM) yaptığı bir araştırma, karar aşamasına gelen öğrencilerin büyük çoğunluğunun meslek konusunda kararsız olduğunu ortaya koydu. RAM Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Danışma Merkezi görevlileri, 7 bin 856 öğrenciye hangi mesleği seçeceğini sordu. Öğrencilerin yüzde 80 i henüz hangi mesleği seçeceğine karar vermediğini belirtti. Aynı araştırmada meslek seçme sürecinde en belirleyici unsurun da aile ve ekonomik getiri olduğu belirlendi. Uzmanlar, meslek seçiminin aileye bırakılması ve mesleğe sadece parasal açıdan bakılmasının telafisi güç durumlar doğuracağı uyarısında bulunuyor. RAM Psikoloji Danışmanı Muharrem Eroğlu, meslek seçimi konusunda çalışmaların arttırılması ve yanlış meslek seçiminin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Kişinin ilgi alanı ve yeteneğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, meslek tanıtım günleri, meslekteki kişilerle öğrencilerin buluşturulması ve ailelere yönelik mesleki rehberlik çalışmalarının yanlış seçimleri önleyeceğini kaydetti. Sanatsal çalışmalarda üstün özellikler gösterebilecek bir bireyin, 'iş garantisi var' diye bambaşka bir alana yönlendirilmesinin yanlış olacağını belirten Eroğlu, Maalesef ki günümüzde bu durum çokça yaşanıyor. 'Neden bir Mimar Sinan daha yetiştiremiyoruz?' sorusunun cevabı belki de burada saklı. dedi. Türkiye'de meslek değiştirmenin doğru bulunmadığını da dile getiren psikoloji danışmanı Eroğlu, mesleki hareketliliğin gelişmiş ülkelerde çok daha fazla olduğunu anlattı. İş değiştirmenin yanlış seçimlerin telafisini kolaylaştırdığını aktaran Eroğlu, Bu durum iş verimini artırıyor. 40 yaşında Fransızca öğrenen, 57 yaşında meslek değiştirerek kısa süre sonra çok başarılı olan, başarılı olduğu bir alandan farklı bir iş alanına geçerek bundan büyük mutluluk duyan insanlar, buna iyi birer örnektir. diye konuştu. alınmıştır. dan

8 ÖNE ÇIKAN MESLEKLER TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE ÖNE ÇIKACAK MESLEKLER İş Zekası Uzmanı: Stratejik planlama bölümlerinde görev yapıyor. Yeni ürünlerin nasıl oluşturulacağı, yeni müşterilere nasıl ulaşılacağı ya da mevcut müşterilerin nasıl elde tutulacağı gibi stratejilere ve yatırım kararlarına yön veriyor. Proje Yöneticisi: Özellikle telekom, bilişim ve sigorta sektörlerinde, PMP sertifikasına sahip proje yöneticilerine talep artıyor. Veri Madenciliği Uzmanı: Şirket veritabanında bulunan verilerin, şirketlerin yeni müşteri kazanımı, müşteri bağlılığı, kârlılık artırma gibi hedeflerini destekleyecek modelleme ve analizleri gerçekleştiriyor ve gerekli iş stratejilerinin oluşturulmasına yönelik çalışıyor. Yazılım Uzmanı/Yazılım Geliştirme Mühendisi: Yazılım, nitelikli eleman ihtiyacının çok fazla yaşandığı bir alan. Veritabanı Yöneticisi: Şirketlerin giderek büyüyen verilerinin tutulduğu sistemin 7/24, 365 gün kesintisiz ulaşılabilir olması, korunması ve yönetilmesine yönelik çalışıyor. SAP/ERP Danışmanı: Şirketler, finanstan veri ambarına içinde birçok modül barındıran SAP programlarını kullanmayı bilen kişileri arıyor. Dijital Pazarlama Uzmanı: Başta sosyal medya uzmanı olmak üzere dijital pazarlama uzmanı, online iletişim uzmanı, adwords hesap yöneticisi, sosyal ağlar iletişim uzmanı, SEO uzmanı, SEM uzmanı, şirketler tarafından en çok aranan pozisyonlar arasında.

9 Yenilenebilir Enerji Uzmanlığı: Bu alanda kendini geliştirecek başarılı mühendisler, MBA veya pazarlama mastırı da yaparlarsa ilerleyen yıllarda çok iyi şartlarda iş bulabilirler. Rüzgar Enerjisi Uzmanlığı: Rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji alanında en bilinen ve popüler olan enerji dalı. Ülkemizde şu anda çok sayıda şirket, rüzgar türbini yapmaya başladı. Çevre Mühendisliği/Çevre Hukuku Uzmanlığı: Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalıştıkları için, bu alanda eğitim gören mühendislere/uzmanlara atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi, yapılanların denetlenmesi, gürültü kaynaklarının belirlenmesi gibi birçok iş düşüyor. Yeşil Pazarlama (Green Marketing) Danışmanlığı: Ürünün üretiminden tüketimine kadar çevre ve doğa dostu olmasını ve doğaya katkı yapmasını sağlamak gibi görevleri yürütecek, pazarlama, işletme, endüstri veya çevre mühendisliği v.s. bölümlerden mezun, kendini pazarlama odaklı yetiştirmiş kişiler Yeşil Pazarlama Danışmanı olabilirler. Şirketler çevre bilinci geliştikçe böyle danışmanlara çokça ihtiyaç duyacaklar. Organik Tarım Mühendisliği/Uzmanlığı: Organik ürünlerin yarattığı talebe dayalı olarak organik ürün yetiştiriciliği çok popüler. Bu konuda özel eğitim merkezleri olmamakla birlikte ziraat mühendisleri dünyadaki yeni ve gelişen uygulamaları takip ederek bu iş kolunda ilerleyebiliyorlar. Yeşil ( Ekolojik) Turizm/Tatil Uzmanlığı: Önümüzdeki yıllarda doğa ve Ekolojik turizm konusunda uzmanlaşmış, kendini yetiştirmiş rehberlere/uzmanlara ve tesislere ihtiyaç olacak. Doğal Yaşam Koçluğu: Uzun süre doğadan uzak kalan insan doğaya ve doğala alışmakta da zorluk çekiyor. Bu noktada devreye yön gösterecek Doğal Yaşam Koçları girebilir.

10 Yeşil İnsan Kaynakları Yönetmenliği: Şirketin personelinde çevre duyarlılığı yaratmak, onların şirket kaynaklarını daha tasarruflu kullanmalarını sağlamak, personelin çevre ile ilgili projelere katılımı, ofis ve çevrenin doğaya uygun ve doğaya zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi işlerini yapacak, işletme, insan kaynakları, çevre konusunda bilgili insan kaynakları yönetmenlerine / uzmanlarına ilerleyen yıllarda daha çok ihtiyaç duyulacak. ARZ TALEBİN ARTTIĞI MESLEKLER Sosyal Medya Uzmanlığı: Dijitalleşen dünyada oldukça popüler hale gelen sosyal medya kullanımını bütünsel bir strateji ile yönetmeye çalışan firmalar bu alanda kariyer yapmak isteyenlere kapılarını açıyor. Markaların konumlanması ve rakipleriyle rekabet edebilmesi için dinamik, aktif ve verimli bir şekilde sosyal medyayı kullanması gerekliliği ortaya çıktı. Ve bu ihtiyacın ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya uzmanlığı pozisyonu şirketlerde yerini almaya başladı. Bir sosyal medya uzmanının yaratıcı, özgün, meraklı kişilik özelliklerinin yanında iletişimi çok iyi bilen, twitter, facebook, friendfeed, sözlükler, bloglar, forumlar gibi sosyal ağları etkin kullanabilen, içerikler oluşturabilen, kriz yönetimi konusunda deneyimli, strateji üretebilen, mobil pazarlama ve sosyal medya raporlama konularına hakim olması bekleniyor. Üniversitelerde Sosyal Medya Uzmanlığı bölümü henüz çok yaygın olmasa da birkaç üniversite Yeni Medya konusunda lisans ve lisansüstü programları açmaya başladı bile. Geleceğin facebook, twitter ve daha birçok sosyal medya mecrasının fikirlerini bulacak, markaların içeriklerini oluşturacak yaratıcı ve donanımlı gençler bu programları tercih edebilir. Ayrıca Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Pazarlama, İşletme gibi bölümlerden mezun olan gençler de dijital medya konusunda eğitimlere katılarak ve kendilerini bu konuda geliştirerek sosyal medya uzmanı olabiliyorlar.

11 Taşeron-Fason Yöneticiliği: Kurumlar sabit, ücretli çalışanlar kadar, hatta daha fazla, kendi uzmanlık alanlarında bağımsız hizmet sağlayıcı kişi ve/veya küçük-butik kurumlarla çalışacaklar. Taşeron- Fason Yöneticiliği Değişik yapılardaki çok sayıda taşeron-fasoncu arasındaki rekabeti yönetmek ve uyumu sağlamaktan sorumlu olacaklar. İnternet Gazeteciliği: İnsanlar artık haberler veya öğrenmek istedikleri diğer her şey için interneti kullanıyor. Dijital çağın sürekli gelişmesinden dolayı internet gazeteciliği geleceğin mesleklerinden biri olarak görülüyor. Mobil Uygulama Geliştiricisi: Mobil cihazların yaygın kullanımı yazılım geliştiricisi olan binlerce kişiye yeni bir ekmek kapısı yarattı ve yaratmaya da devam ediyor. HAREKETLİLİK YAŞANACAK SEKTÖRLER Enerji, telekom, turizm, perakende, gıda-tarım ve finansal hizmetlerde olumlu gelişmeler olacağını belirten Secretcv.com Genel Müdürü Okan Tütüncü, Bu sektörlere yönelik projeksiyonlarımız, bu tür büyümelerin işe alımlarda da bir hayli hareketlilik getireceği yönünde diyerek bu sektörlerin gelecekte önem kazanacağının altını çiziyor. Tohum Üretim Teknisyeni: Büyük şirketler şimdiden, tohum üretimi, dağıtımı ve ülkenin ekonomisinde büyük yer tutan ürünlerin belirlenip ticaretin yapılması için uzmanlar arıyor ve yetiştiriyor. Beslenme Uzmanı: Gelecekte daha da artacağı düşünülen obezite ve beslenmeye bağlı hastalıların çözümü için neredeyse herkesin bir beslenme uzmanı ya da diyetisyenden yardım alması gerekecek. Perakende Sektöründe Yöneticilik: Uzmanlar yeni markaların oluşması ve alışveriş merkezi yatırımlarıyla birlikte sektörde kendini geliştirmiş yöneticilere gelecekte de ihtiyacın artacağını vurguluyor. Gıda ve Beslenme Mühendisliği: Günümüzde tüketicilerin hijyen standartları yüksek ortamlarda üretilmiş sağlıklı ürünleri talep etmeleri gıda firmalarının gıda mühendis ihtiyacını sürekli kılacak. Turizm İşletmeciliği: Turizm otel yöneticileri, işletme yöneticileri, yiyecek-içecek işletme yöneticileri, pazar ve ürün geliştirme yöneticilerine olan ihtiyaç giderek artacak.

12 Ben bu mesleği neden istiyorum? Üniversite sınavlarını geride bırakan öğrenciler, 6 Temmuz da başlayacak tercih dönemini bekliyor. Yapacakları tercihle hayatlarının en önemli kararını verecek olan adaylar, kendileri için en uygun ve doğru mesleği nasıl bulacaklar? Uzmanlar, adayların Ben bu mesleği neden istiyorum? sorusuna verecekleri cevapların yol gösterici olacağına dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nevzat Tarhan, üniversite adaylarına doğru meslek seçimi konusunda önemli önerilerde bulundu. Evlilikte eş seçiminde olduğu gibi meslek seçiminin de hayatın önemli bir tasarrufu olduğunu ifade eden Prof.Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi: Ne istiyorum? sorusu yanıtlanmalı İstek ve bilgi piramidi dengeli olmalı Bireyin hedeflediği mesleği neden istediğini iyi bilmesi gerekiyor. Her aday kesinlikle kar-zarar analizi yapmalı. Üniversite adayı eğitim görmek istediği alanı seçerken önce ne istediği sorusunun yanıtını aramalıdır. İstediğim şey benim için iyi, güzel, geçerli ve gerçek mi sorularına cevap aramak çok önemlidir: İyidir çünkü ideallerime bu meslekle ulaşabilirim. Güzeldir çünkü beni mutlu edeceğine inanıyorum. Geçerlidir çünkü güçlü ve zayıf yönlerime en uygun meslek sıralamam budur. Gerçektir çünkü sürdürebilirliği en yüksek ve geleceği olan meslek seçeneğidir... gibi Tercih sıralaması piramite benzetilebilir. İnsanların hayatında hedef piramitleri olmalı. Önemli konuları en tepeye koymalı. Ve bunları sıralamalı. En yüksekten en alta doğru belirtmeli. Tercih piramidini istek ve bilgi piramidi olarak ikiye ayırılabiliriz. İki piramit arasındaki denge çok önemli. Kişi bir şeyi istiyordur ancak bilgisi o noktada ne kadar yeterli. Bunun sorgulanması gerekir. İstek piramidi ile bilgi piramidi bir araya gelirse uyuşma halinde doğru karar alınır.

13 İdealle gerçekler uyuşmalı Tercih yaparken ideal ile gerçek hayat koşulları uyuşmalıdır. Bu süreçteki hatalar öğrencilerin hayatına mal olacaktır. Tercihlerde yüzde yüz başarıyı yakalamak elbette zordur ancak adayların ilgi alanına göre en çok istediği bölümlerden başlayarak tercih yapması daha sağlıklı olacaktır. O nedenle idealle, gerçekler örtüşmeli. Bu iki gerçeklik birbirine ne kadar yakın olursa başarı ve doğru tercih o kadar yakın olur. Meslek seçiminde anahtar soru var: Hem mutlu hem de başarılı olabileceğim alan hangisidir? Bunun üzerinde düşünülmelidir. Tercihlerde sadece başarı yetmiyor. Duygularınızı iyi tanıyın Burada önemli olan kişinin kendi duygularını bilmesi Seçtiği alanın kendi duygularına hitap edip etmediğini bilmesi Örneğin; dinlemeyi sevmeyen, konuşmayı seven bir insan psikolojiyi seçerse başarılı olamaz. Ya da kıpır kıpır, hiperaktif bir insan masa başı işleri, hekimliği, idari işleri yapamaz ama pazarlamayı yapabilir. O yaştaki bir insan bunu bilemeyebilir. O yaştaki bir insan ile 40 yaşındaki bir insan aynı olgunlukta olmuyor. Kişi kendisine karşı kör olabiliyor bazen. Realite körlüğü oluşabiliyor. Kişi kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini yok sayabiliyor. Özellikle fazla övgüyle büyüyen, fazla lasistik beslenmesi olan çocuklar kendilerini en iyiye layık görüyor ve hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Burada duyguları analiz etmek gerekir. % 51 kuralını uygulayın Antipati duyduğunuz alanı seçmeyin. İlgi duyduğunuz alanları önem sırasına göre dizmek gerekir. Sevmediğiniz, istemediğiniz bir bölümü sırf puanı tutuyor diye yazmamak gerekiyor. Tercihlerde yüzde yüzü yakalamak zordur. Mükemmeliyeti yakalamak mümkün değil. İstek sırası burada devreye girmeli. İstek orantılamasında yüzde 50 nin altındakileri yazmamalısınız. 51 üzerindekileri yazabilirsiniz. İleride sizin için iyi olabilir. Bu karar önemli. Bazı mükemmeliyetçi öğrenciler var 2-3 tercih yapıp riske ediyorlar, sonrasında da yerleşemiyorlar, puanları ziyan oluyor. Uzmanlara danışın Kişi kendi duygularının farkına varmadan kesin başaramayacağı riskli bir alan seçiyorsa ve anne-baba ikna edemiyorsa mutlaka uzman yardımı alması gerekir. Şansın, akılla fırsatın kesiştiği nokta şeklinde bir tarifi vardır. Her çıkan puan bir fırsat, akılla birleşince şans olur. Akıl iyi kullanılmalı. Tercih döneminde adaylar mutlaka yardım almalıdır, bu anlamda rehber öğretmenler yardımcı olabilir. Üniversitelerin tanıtım günlerinde kullandıkları Tercih Robotları da adayların işlerine yarayabilir. dan alınmıştır.

14 Meslek seçiminde nelere dikkat etmeli? Gelecekte yaşam biçimimizi belirleyecek olan meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar... Meslek seçimi, sadece gelecekte nasıl bir işte çalışacağımızı değil, nasıl bir yaşam biçimi istediğimizi de belirleyeceği için önemli bir karardır. Günümüzde meslek seçeneklerinin artması, mesleklere duyulan ihtiyacın teknolojik gelişmeye bağlı olarak değişmesi, bireyin kendi yaşam biçimini seçme özgürlüğünün olduğu görüşünün benimsenmesi sonucu meslek seçimi karmaşık bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Meslek seçimi bir anda verilen bir karardan çok, yaşam boyu devam eden gelişimsel bir süreçtir. Bir anlamda bireyin meslek seçimi, geçirdiği birtakım yaşantılar ve deneyimler sonucunda verdiği bir karardır. Meslek danışmanları, mesleki karar verme sürecinde bireyin başta yetenek, ilgi ve değerlerine yönelik bir çözüm üretse de bireyin meslek seçiminde sosyal, kültürel yaşantıları olduğu kadar içsel dünyasını oluşturan psikolojik algıları, anne baba tutumları ya da doyurulmayan psikolojik ihtiyaçları da kişinin mesleki karar verme sürecini etkileyen ve kararlarına yön veren etkenlerdir. Birçok faktörün etkilediği meslek tercihini yaparken sağlıklı karar verebilmek için izlenecek basamaklar var. Hangi alanlarda yetenekliyim? Gencin öncelikle ben neleri yapabilirim, hangi derslerde daha başarılıyım sorularının cevabını kendisine vermesi gerekir. Yetenek, meslekteki başarıyı ve doyumu etkileyen etkenlerden biridir ve temel gerekliliktir Seçilecek mesleğin gerektirdiği yeteneğe sahip olmayan bireyin, işinde başarılı olması pek olası değildir. Tam tersi yeteneklerini kullanamayacağı ya da mesleğin gerektirdiği yetenek düzeyi bireyin kapasitesinin altında ise kişinin o meslekte doyum sağlaması mümkün olmayacaktır. Örneğin, sözcükleri ustalıkla kullanamayan, yazılı ve sözlü ifade yeteneği güçlü olmayan birinin dil ve edebiyat programlarında başarılı olması zordur.

15 Cisimleri üç boyutlu görebilme, bir şeklin açılımını düzlem üzerinde çizebilme yeteneği olan yaratıcılık gücü yüksek bir bireyin ise mimarlık mesleği için gerekli yeteneklere sahip olduğu düşünülebilir. Neleri yapmaktan hoşlanırım? Yetenekler bireyin hangi mesleklerde daha başarılı olabileceğinin, ilgiler ise bireyin hangi işleri yapmaktan zevk alacağının göstergesidir. Hoşlandığınız dersler ve işler sizin ilginizin belirlenmesinde en önemli ipuçlarıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ilginin uzun süreli olmasıdır. İlgi duyduğumuz alanlar genellikle yetenekli olduğumuz alanlardır. Bazen de ilgi duyduğumuz alanda yeteneğimiz olmayabilir. Örneğin; müziğe, resme, edebiyata birçoğumuzun ilgisi vardır. Ancak bu alanları meslek olarak seçecek yetenek düzeyine sahip değilsek bu ilgimizi sadece hobi düzeyinde etkinliklerle tatmin etmeliyiz. Hoşlanarak yapacağımız bir işe yönelmek hem başarımızı hem de mesleki doyumumuzu olumlu etkileyeceğinden mutlu bir yaşam sürmemize katkı sağlayacaktır. Kişilik özelliklerim, seçeceğim mesleğe uygun mu? Meslek seçerken, kişilik özelliklerimizin seçeceğimiz mesleğe uygunluğu da oldukça önemlidir. Örneğin çekingen, içe dönük, ikna gücü düşük biri için pazarlama, politika, hukuk gibi alanlar çok uygun olmayacaktır. Muhasebecilik, bankacılık, büro memurluğu gibi meslekleri seçmeyi düşünenlerin düzenli, dikkatli, kurallara bağlı, sorumluluk sahibi olmaları gerekmektedir. Belirli fiziksel özellikler ve sağlık koşulları gerektiren askeri okulları, denizcilik ve havacılıkla ilgili bölümleri seçerken bu koşullara sahip olup olmadığımıza dikkat etmeliyiz. Beklentilerim ve mesleki değerlerim neler? Yöneleceğimiz mesleğin yetenek ve ilgi alanlarımıza uygunluğunun dışında kişisel değerlerimize ve beklentilerimize uygunluğu da önemlidir. Bireyin mesleki faaliyet sonucu elde etmek istediği olanaklar, mesleki değerleri hakkında ipucu verir. Bazıları için iyi bir gelir daha önemliyken, bazıları için akademik kariyer daha ön planda olabilir. Birey; ünlü olmak, liderlik, yaratıcılığı kullanma, düzenli yaşam, saygınlık vb. değerlerden kendisi için önemli olanları belirlemeli ve bu değerleri ona sağlayacak mesleğe yönelmelidir. Size uygun olanı seçin Seçmeyi düşündüğümüz mesleklerin bize uygun olup olmadığına karar verebilmemiz için meslekler hakkında şu soruları yanıtlamanız gerekmektedir: Mesleği yürütürken içinde bulunacağımız çalışma ortamı nasıl? Eğitim süresi ve bu eğitimin maliyeti ne kadar? İş bulma olanakları, ülkemizde ve dünyada mesleğin geleceği ne durumdadır? Mesleğin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik özellikler nelerdir? Meslekte ilerleme ve kariyer olanakları nelerdir? Meslekleri nasıl tanıyabilirsiniz? Rehber öğretmenlerinize mesleklerle ilgili sorular sorabilirsiniz. Meslek tanıtım seminerlerine ve üniversite gezilerine katılabilirsiniz. Değişik mesleklerdeki kişilerle görüşebilir, mesleklerin uygulanma biçimlerini gözleyebilirsiniz. Kitle iletişim araçlarında yayımlanan, meslekleri ve üniversiteleri tanıtıcı programları takip edebilirsiniz. Gazetelerin-dergilerin eğitim köşelerini, meslekleri tanıtıcı yayınları okuyabilirsiniz. Seçmeyi düşündüğünüz bölümlerin ders programlarını inceleyebilir, öğrenci ve öğretim üyeleri ile görüşmeler yapabilirsiniz. dan alınmıştır.

16 Gülfer SARUCAN Sağlıklı insan sevebilen ve çalışabilen kişidir MESLEKİ DOYUM VE ÖNEMİ Toplum yaşamında hepimiz bir meslek sahibi olma, bir iş yapma ve etkin olma gereksinimi içindeyiz. Çünkü insan ile yaşam arasındaki en güçlü bağ mesleki yaşamdır. Genel olarak meslek toplumda maddi kazanç elde etmek için yürütülen etkinlikler bütünü olarak tanımlansa bile sadece maddi kazanma aracı değildir. Bir meslek edinmenin temelinde para kazanarak, fizyolojik ihtiyaçları karşılamanın dışında sosyal ve psikolojik ihtiyaçların doyumu da söz konusudur. İnsanın doğuştan getirdiği belli düzeyde yetenekleri, potansiyeli, gizil güçleri vardır. Biz yaşam içinde bunları ortaya koymak, kullanmak ve geliştirmek isteriz. Yeteneklerimizi, potansiyelimizi ve gizil güçlerimizi kullanıp geliştirebileceğimiz en etkili ortam da mesleğimizdir. Çalışarak, üreterek yeteneklerimizi geliştiririz, geliştikçe kendimizi daha değerli ve yeterli hissederiz, saygınlık kazanırız, iş etkinlikleri yolu ile insanlarla olan etkileşimimiz artar, belli roller ve görevler yoluyla sosyal kimliğimizi kazanırız. Ancak mesleki doyuma ulaşmadan psikolojik olarak sağlıklı bir yaşam sözkonusu değildir. Kişi işinde mutlu ve doyumluysa aile ve sosyal yaşamına da mutlu ve uyumlu olur. İş yaşamı, aile yaşamı ve sosyal yaşam ayrılmaz bir bütündür. Yaşamın bir alanındaki mutsuzluk mutlaka diğer alanlara da etki eder. Örneğin iş yaşamına sürekli stres, sıkıntı yaşayan kişiler aile yaşamında eşine ya da çocuklarına karşı olumsuz bir tutum içine girebilir. Görüldüğü gibi insanların mutlu, huzurlu olmasını sağlayan bir durum da iş yaşamıdır. Günümüzün önemli sorunlarından biri olan stresin bir nedeni de, kişinin işinden doyum alamaması ve bu nedenle üretememesi, gizil güçlerini görememesi, gelişememesidir. Ayrıca kişinin iş yaşamında yaşadığı uyumsuzluklar, düzensizlikler de stres durumlarını yaratabiliyor. O halde İnsanlar nasıl mutlu olur? Severek çalışırlarsa... sözü iş yaşamının insan üzerinde ne kadar önemli olduğunu açık bir biçimde ifade etmektedir. Meslek seçimlerimizi yaparken meslek yaşamımızda doyuma ulaşmak için kendimize açık olan meslekleri tüm yönleri ile tanımak, gereksinimlerimizi, beklentilerimizi, ilgi ve yeteneklerimizi değerlendirmek ve bize uygun olan mesleğe yönelmeye karar vermek gerekir. Böyle bir kararın insan yaşamında son derece önemli bir yeri vardır. Dolayısıyla meslek seçimin hayatta vereceğimiz kararların en başında geldiğini söylemek kaçınılmaz. Alıntıdır.

17 BİR MESLEK HAKKINDA NELER BİLİNMELİ Meslek Mensuplarının Yaptığı Başlıca Faaliyetler. Bir gün, hafta, ay ve yılda yapılan tipik iş nedir? Bu işte çalışan insanların yapmak zorunda oldukları ne gibi faaliyetler vardır? Birinci derecede insanlarla mı yoksa objelerle mi meşgul olunmaktadır. Koşma, atlama, eğilme, ayakta durma, denge sağlama, itme, çıkma, konuşma, işitme vb. faaliyetlerden hangilerini yapma zorunludur. Seyahat etme gerekli mi? Gerekli ise ne zaman nereye? Çalışma Ortamı: İş nasıl bir ortamda yürütülmektedir? (Sıcak, soğuk rutubetli mi? Tozlu, gürültülü...) iş, içeride mi yoksa dışarıda mı yapılmaktadır? Çalışan kimse ani ısı değişikliklerine, rahatsız edici kokulara, yanma ve elektrik şoklarına, patlamalara maruz kalabilir mi? Mesleğe özgü hastalıklar var mıdır? Başka insanlarla mı yoksa başkalarıyla mı çalışılmaktadır? Çalışma Koşulları: Günlük çalışma süresi ne kadardır? Gece, hafta sonu, nöbetleri var mıdır? Yıllık izin ne kadardır. Kaç yaşında emekli olunabilir. Mesleğe Hazırlanma: Mesleğe girebilmek için gerekli olan kaçınılmaz ve istenen hazırlık düzeyi nedir. (çıraklık, kurs, staj gerekli midir?) Mesleğe hazırlayan okullar hangileridir? Bu okullara nasıl girilir, eğitim süresi ne kadardır. Bu okullara girebilmek için bireyin nasıl bir ön hazırlığa sahip olması gerekir? Meslekte İlerleme: İlerleme olanağı var mıdır? (varsa yıl ile mi yoksa bilgi ve tecrübe ile mi?)

18 Kazanç: Haftalık, aylık ve yıllık, güvenilir kazanç miktarı ne kadardır? Türkiye nin çeşitli bölgelerinde kazanç yönünden farklılık var mıdır? İş Bulma Olanağı: Meslekte çalışanların miktarı ve meslek mensuplarına ülkemizde duyulan ihtiyaç nedir? Melek ülkenin hemen hemen her yerinde icra edilebilir mi? Yoksa belli başlı toplanma yerleri var mıdır? İş Bulma Olanağı ve Mesleğin Geleceği: Meslekte çalışanların miktarı ve meslek mensuplarına ülkemizde ve dünyada duyulan ihtiyaç nedir? Meslek ülkelerin her yerinde icra edilebilir mi? Meslek Mensuplarının Bağlı Bulunduğu odalar ve Dernekler: Mesleğe girmeye veya meslek üyelerinin faaliyetlerini denetleyen oda ve dernekler var mıdır? Varsa giriş koşulları Kanuni Özel Şartlar: İşe alınmak için diploma, sertifika, askerlik hizmetlerini yapmış olma gibi kanuni ön şartlar var mıdır? ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER: Fiziksel Özellikler: a-yaş: İşe girebilmek için en büyük ve en küçük yaş sınırı nedir? b-boy Ağırlık: İstenilen en az ve en çok boy ve ağırlıklar nedir, böyle bir ayrım var mıdır? c-sağlık Durumu: İşitme görme, koku alma keskinliği, renk körlüğü olmaması, beden gücü gibi fiziksel şartlar aranmakta mıdır? Yetenekler: En az ve en çok zihin gücü düzeyi, sayısal, sözel, şekil uzay yetenekleri sesleri ayırt etme, tepki sürati gibi psikolojik niteliklerden hangileri gereklidir? Bu konuda yapılmış çalışmalar var mıdır? İlgiler: Temel bilim ilgisi, sosyal bilim ilgisi, mekanik ilgi, ikna ilgisi, ticaret ilgisi, sosyal yardım ilgisi gibi ilgi alanlarından hangisi yada hangileri gereklidir.

19 RAM DAN HABERLER TEOG ve YGS-LYS Tercih Danışmanlığı TEOG ve YGS_LYS tercih danışmanlığı sürecinde 987 öğrenciye danışmanlık hizmeti verildi. Tercih Danışmalığı Sürecinde Görev Alan Tüm Psikolojik Danışmanlarımıza Teşekkür Eder, Öğrencilerimize Tercihlerinin Hayırlı Olmasını Dileriz

20 FRANSIZ SANATÇIDAN GÜNÜMÜZ DÜNYASINI ELEŞTİREN İLLÜSTRASYONLAR!

21

22 FİLM ÖNERİLERİ SINAV Sınav, 2006 yapımı bir Türk dram filmidir. Mert (İsmail Hacıoğlu), Sinan (Yağmur Atacan), Gamze (Rüya Önal), Kaan (Caner Özyurtlu) ve Uluç (Volkan Demirok), gelecek kaygısı, aile baskısı, yoğun okul temposu ve sınav depresyonu nedeniyle iyice bunalmıştır. Ekibin önce okuldaki yazılı sorularını ele geçirmekle başlayan macerası ÖSS Soru Bankası soygununa dek uzanır. Aynı zamanda filmde ünlü aktör Jean-Claude Van Damme da yer almaktadır. tr.wikipedia.org dan alınmıştır. GHAJİNİ Hindistan da bir telefon şirketinin sahibi olan Sanjay Singhania ayrıca Hindistan ın en zenginlerinden birisidir. Şöhretinden ve isminden yararlanmak istiyen bir kadın Sanjay Singhania adı ile bir çok işlere imza atıcaktır. Daha sonra Sanjay Singhania, o kadınla tanıştığında ona aşık olup sanki büyülenmiş gibi ne istiyorsa yapıcaktır. Aşklar git gide büyüyen ikilinin başına daha sonra Sanjay Singhania düşmanlarından olan mafyalar gelip Sanjay Singhania akıl almadık bir şekilde hafızasını kaybedercesine dövüp öldü diye atacaklardır. Sanjay Singhania yaşamaktadır ancak hafızasını kaybetmiş sevdiği kadını gözlerinin önünde öldüğünü hatırlayarak her on beş dakikada bir hafızası sıfırlanarak yaşamaktadır. Onu ayakta tutan tek şey aşık olduğu kadındır işin ilginç yanı her on beş dakikada bir hafızasını kaybeden Sanjay Singhania bütün mirasını ve güzel yaşamını reddetmiştir çünkü intikamını almak için her şeyi yapacaktır. dan alınmıştır.

23 KARİKATÜR

24 ŞANLIURFA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Adres : Kamberiye Mah. No:57 Akbank Karşısı Haliliye / ŞANLIURFA Telefon :

Yeni Mezunun İş Rehberi

Yeni Mezunun İş Rehberi Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin Yazı İşleri Asuman Korugan Eda Çapa Görsel Koordinatör Alper Ergenekon Reklam Rezervasyon Yeliz Yamak Baykal mezunrezervasyon@yenibiris.com Ofset

Detaylı

Ücretli Kontenjanlar için Geçerlidir. www.gelisim.edu.tr

Ücretli Kontenjanlar için Geçerlidir. www.gelisim.edu.tr Ücretli Kontenjanlar için Geçerlidir. www.gelisim.edu.tr GÜZEL SANATLAR Programlar Puan Türleri Graf i Sinema ve Televizyon TS-1 MESLEK SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ Meslek seçimi, sadece gelecekte

Detaylı

Cazip işler ve sektörler

Cazip işler ve sektörler Yeni Mezunun İş Rehberi Cazip işler ve sektörler Tepe yöneticilerden mektuplar Kariyerine nasıl başlayacaksın? Şirketler Başlangıç ücretleri 2013 Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI Kariyeriniz yaşamınızdır ANKARA, 2011 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

Detaylı

EĞİTİMDE KARİYER DANIŞMANLIĞI. Editörler Hilmi EREN-M. Şerif KESKİNOĞLU

EĞİTİMDE KARİYER DANIŞMANLIĞI. Editörler Hilmi EREN-M. Şerif KESKİNOĞLU EĞİTİMDE KARİYER DANIŞMANLIĞI Editörler Hilmi EREN-M. Şerif KESKİNOĞLU Kitap İnceleme Komisyonu Şenay Eğedemir (Zeytinburnu RAM Özel eğitim öğ.) Funda Yeşildağ (Zeytinburnu RAM Rehber öğ.) Ümit Kök (Tuzla

Detaylı

UNAM. Spot Dosya: Kadın gözüyle KADIN GİRİŞİMCİLİK. Araştırma Merkezlerimizden. Türkiye nin ilk ve tek TGB Dergisi ISSN:2148-5585

UNAM. Spot Dosya: Kadın gözüyle KADIN GİRİŞİMCİLİK. Araştırma Merkezlerimizden. Türkiye nin ilk ve tek TGB Dergisi ISSN:2148-5585 ISSN:2148-5585 Eylül, 2014 - Dört ayda bir yayınlanır. Türkiye nin ilk ve tek TGB Dergisi Spot Dosya: Kadın gözüyle KADIN GİRİŞİMCİLİK Araştırma Merkezlerimizden UNAM @cyberparktgb BİLKENT CYBERPARK YÖNETİM

Detaylı

En çok aranan kişiler Ücretler Şirketler kimleri arıyor? Çalışanlara neler sunuyor? İnsan kaynakları yöneticilerinden ipuçları

En çok aranan kişiler Ücretler Şirketler kimleri arıyor? Çalışanlara neler sunuyor? İnsan kaynakları yöneticilerinden ipuçları En çok aranan kişiler Ücretler Şirketler kimleri arıyor? Çalışanlara neler sunuyor? İnsan kaynakları yöneticilerinden ipuçları 2015 TAM BENİM KAFAM! DİYORSAN HÜRRİYET E BEKLERİZ. İnternetin dilinden anlayan,

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek: Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP 1 PROJE EKİBİ Banu TUNCAY YILDIZ Proje Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN SEÇİMİ ve MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN SEÇİMİ ve MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN SEÇİMİ ve MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Meslek seçimi, kişinin hayatı boyunca yapacağı en önemli seçimlerden biridir ve tüm yaşamını etkiler. Kişi mesleğini

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Aynılaşma ve farklılaşma:

Aynılaşma ve farklılaşma: Kendisini Farklılaştıran Üniversite Öğrencisi Dünyayı da Farklılaştırır Prof. Dr. Erhan Erkut MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Türkiye de ortalama bir lise

Detaylı

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik Kurucu Genel Müdür Ön Yazı Gümrük ve Dış Ticaret Eğitim ve Danışmanlık Tedarik Zincirleri Eğitim ve Danışmanlık Satınalma Eğitim ve Danışmanlık Pazarlama ve Satış Eğitim ve Danışmanlık Bireysel Gelişim

Detaylı

Kariyer Planlama. El Kitabı. Derleyen ve Yazan: İdil Türkmenoğlu

Kariyer Planlama. El Kitabı. Derleyen ve Yazan: İdil Türkmenoğlu Kariyer Planlama El Kitabı Derleyen ve Yazan: İdil Türkmenoğlu ii Nar Taneleri Projesi; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Boyner Holding in önderliğinde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) teknik

Detaylı

Dış Ticaret Programı. Adalet Programı. Çocuk Gelişimi Programı. İlk ve Acil Yardım Programı. İngilizce Hazırlık. Sağlık, Kültür ve Spor.

Dış Ticaret Programı. Adalet Programı. Çocuk Gelişimi Programı. İlk ve Acil Yardım Programı. İngilizce Hazırlık. Sağlık, Kültür ve Spor. Başarmak için... İçindekiler Plato Meslek Yüksekokulu Kuruluş 4 Dış Ticaret Programı 68 Mütevelli Heyet Başkanının Mesajı 6 Adalet Programı 72 Yüksekokul Müdürünün Mesajı 7 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Detaylı

Bilişim Meslekleri, Standartlar, Yeterlilikler Tüm Süreçler ve Gençlere Öğütler

Bilişim Meslekleri, Standartlar, Yeterlilikler Tüm Süreçler ve Gençlere Öğütler Bilişim Meslekleri, Standartlar, Yeterlilikler Tüm Süreçler ve Gençlere Öğütler Betül Bayrakdar, Hüseyin Yiğit, Niyazi Saral Önsöz Bu e-kitapçık TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneğinin bilişim sektörü mesleklerinde

Detaylı

Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Nisan-Mayıs-Haziran 2012. Yeni çağın bakış açısı: Fütürizm

Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Nisan-Mayıs-Haziran 2012. Yeni çağın bakış açısı: Fütürizm Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Nisan-Mayıs-Haziran 2012 37 Yeni çağın bakış açısı: Fütürizm sunuş 01 Türkiye nin yarınları için çalışıyoruz Tarihi, doğası, kültür mirası ile

Detaylı

Genel Yayın Yönetmeni Didem TEKİN. Yazı İşleri Nur GÜN. Reklam Rezarvasyon Ayşegül DOĞAN mezunrezarvasyon@yenibiris.com. İletişim editor@yenibiris.

Genel Yayın Yönetmeni Didem TEKİN. Yazı İşleri Nur GÜN. Reklam Rezarvasyon Ayşegül DOĞAN mezunrezarvasyon@yenibiris.com. İletişim editor@yenibiris. 1 2 3 Genel Yayın Yönetmeni Didem TEKİN Yazı İşleri Nur GÜN Reklam Rezarvasyon Ayşegül DOĞAN mezunrezarvasyon@yenibiris.com İletişim editor@yenibiris.com Ofset Hazırlık ve Baskı ÖMÜR MATBAACILIK A.Ş. Haramidere

Detaylı

Kişinin meslekten neler beklediğini, neler isteyip neler istemediğini, açık ve net bir biçimde ifade etmesi,

Kişinin meslekten neler beklediğini, neler isteyip neler istemediğini, açık ve net bir biçimde ifade etmesi, DOĞRU KARAR VERMENİN ÖNEMİ Meslek kavramıyla ilk tanışıklığımız daha çocukken, büyüyünce ne olacaksın sorusuna, ailemizdeki kişilerin yönlendirmesiyle verdiğimiz cevapla başlar. Küçükken anne babalarımızın

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ ANKARA VE KASTAMONU DA YAPILAN EĞİTİCİLER EĞİTİMİNİN DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER MESLEKİ REHBERLİK... 1 1. Mesleki Rehberlik Nedir?... 1 2. Meslek Seçimi

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

MLMM DEN ESiNLENEREK HAZIRLANAN

MLMM DEN ESiNLENEREK HAZIRLANAN MLMM DEN ESiNLENEREK HAZIRLANAN İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: BİR MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ YAKLAŞIMI OLARAK OKUL-İŞLETME EŞLEŞTİRME MODELİ 1. İHTİYAÇ ANALİZİ 2. İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK OKULLARIN BELİRLENMESİ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ 2

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ 2 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ 2 ANKARA ARALIK 2005 ii 2006 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı http://megep.meb.gov.tr Bu modül (ders notu); Mesleki Eğitim ve Öğretim

Detaylı

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI Merkezi Hatay da bulunan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan

Detaylı

GENEL GİRİŞİMCİLİK, AİLE ŞİRKETLERİ ve İNOVASYON

GENEL GİRİŞİMCİLİK, AİLE ŞİRKETLERİ ve İNOVASYON www.cankaya.edu.tr Sayı: 38 Ekim 2010 ISSN 1304-9836 GENEL GİRİŞİMCİLİK, AİLE ŞİRKETLERİ ve İNOVASYON ISSEI 2010 ÇANKAYADAKİ ÇANKAYALILAR NNDS-10 NSC-10 HAZIRLIK SINIFI YABANCI DİL EĞİTİMİ SEMPOZYUMLARI

Detaylı

YAZILIM MESLEĞİ HAKKINDA MERAK ETTİĞİNİZ HER ŞEY. Bilge Adam Yazılım Mesleği El Kitabı

YAZILIM MESLEĞİ HAKKINDA MERAK ETTİĞİNİZ HER ŞEY. Bilge Adam Yazılım Mesleği El Kitabı YAZILIM MESLEĞİ HAKKINDA MERAK ETTİĞİNİZ HER ŞEY Bilge Adam Yazılım Mesleği El Kitabı 2012 1 2 BİLGE ADAM YAZILIM MESLEĞİ EL KİTABI / 2012 Bilginin paylaştıkça çoğalacağına inancımızla bu kılavuzun yaşamınızda

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı