TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU"

Transkript

1 TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya verilen önemin giderek artmasıyla, tarım sektörü vazgeçilemez önemini yeniden kazanma eğilimindedir. Köyden kente olan göçün artması ve böylelikle tarımla geçinen nüfusun azalmasına rağmen, dünyadaki gıda kalitesi, tüketicinin korunması ve sağlığına yönelik kontrol yapılarının güçlendirilmesi ihtiyacı tarımın farklı bir boyutta yol alma ihtiyacını doğurmaktadır. Aynı zamanda, dengeli ve sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz parçası olan kırsal kalkınma da, tarımın yanında, kent ve kırsal arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, bu yolda kırsalda farklı geçim kaynaklarının oluşturulması adına ulusal stratejilerle de önem kazanmaktadır. Bu bilgi notunda, öncelikli olarak Bursa ili için tarım sektörü değerlendirilmiş, onun çerçevesindeki ormancılık, balık yetiştiriciliği gibi diğer alanlara da değinilmiştir. TARIM 1. Kırsal Nüfus 2012 yılı köy ve belde nüfusunun toplam nüfus içindeki payına göre 26 Düzey 2 bölgesi sıralandığında, bölgeler içinde TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi,TR52 İzmir Bölgesi'nden sonra en düşük dördüncü kırsal nüfus oranına sahip bölgedir. Tablo 1- Belde/Köyler Nüfusu ve Kırsal Nüfus Oranı (%) Belde ve köyler nüfusu Kırsal Nüfus Oranı* (%) Türkiye ,04 24,47 23,74 23,2 22,72 TR ,97 12,55 12,01 11,66 11,25 Bilecik ,73 26,59 23,07 24,94 24,09 Bursa ,09 11,79 11,4 11,02 10,65 Eskişehir ,87 11,38 10,82 10,35 9,99 Kaynak: TÜİK- ADNKS Not: Kırsal nüfus oranı için belde ve köy nüfusu oranının toplamdaki oranı alınmıştır. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 1

2 40 Kırsal Nüfus Oranı (%) Türkiye TR41 Bilecik Bursa Eskişehir Grafik 1. Kırsal Nüfus Oranı (%) Belde ve köylerde yaşayan nüfus açısından 81 il değerlendirildiğinde, Bursa en düşük kırsal nüfus oranına sahip 6., Eskişehir 5., Bilecik ise 14. ildir. Düzey 2 bölgeleri arasında, İstanbul, Ankara ve İzmir bölgelerinden sonra TR41 Bölgesi, dördüncü düşük kırsal nüfus oranına sahiptir. Tablo 2. Kırsal Nüfus Artış Hızı (%0) Türkiye TR41 Bursa Eskişehir Bilecik ,48-14,14-8,01-24,05-32, ,38-20,05-12,55-38,57-32, ,3-17,76-15,61-22,47-22, ,25-23,39-21,31-24,68-33,36 Kaynak: TÜİK- ADNKS verileri kullanılarak hesaplanmıştır. Not: Kırsal nüfus için belde ve köy nüfusu alınmıştır. Bursa ili, diğer TR41 illeriyle aynı şekilde kırsal nüfusunda düşüş yaşamaktadır. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2

3 Grafik 2. Kırsal Nüfus Artış Hızı 2. Ekonomide Tarımsal Üretimin Payı TR41 Bölgesi, toplam GSKD ile 2008 yılı değerleri itibariyle 26 bölge içinde İstanbul ve Ankara bölgelerinden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Tarım sektörü bazında Türkiye de sektörlere göre Gayri Safi Katma Değer (GSKD) rakamlarına göre, tarımın GSKD deki payı yıllarında değişmeyerek % 8,5 kalmış, ancık TR41 Bölgesi için tarım sektörünün GSKD i rakamsal olarak TL den TL ye çıkmış olmasına rağmen tarımın GSKD içindeki payı %5,8 den %5,5 e gerilemiştir. TR41 Bölgesi genelinde %12,35 artan GSKD, bölgedeki tarım sektöründe %4,36 olarak artmıştır. Bölgedeki sektör payları gözönüne alındığında, bölgede hizmetler sektörü GSKD inin Türkiye deki hizmetler sektörü GSKD inde yaşanan artışın üzerinde %15,65 olarak etkisi vardır. Tablo 3. Sektörlerin Gayri Safi Katma Değerdeki (GSKD) Payı Tarım Sanayi Hizmetler TR Türkiye 8,5 27,8 63,7 TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 5,8 43,6 50,5 TR Türkiye 8,5 27,2 64,3 TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 5,5 42,1 52,4 Kaynak: TÜİK- Ulusal Hesaplar Kaynak: TÜİK- Ulusal Hesaplar Grafik Yılı Türkiye ve TR41 Bölgesi için Sektörlerin Gayri Safi Katma Değer İçindeki Payı Yıllar itibariyle, tarım sektörünün GSKD içindeki payı bölgeler itibariyle sıralandığında, 2008 yılında TR41 Bölgesi, tarım sektörünün GSKD i içinde en düşük paya sahip beşinci bölge olmuştur. Ancak, TR41 bölgesi tarım sektörü GSKD i miktar olarak incelendiğinde, tarım sektörünün GSKD içindeki önemi birbirine yakın olan bölgelerden TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın ile karşılaştırıldığında, TR41 bölgesi tarım sektörü GSKD bu bölgenin yaklaşık beş katı, TR31 İzmir Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 3

4 bölgesinin ise 1,5 katıdır. Bu nedenle, yıllar itibariyle TR41 bölgesinde düşüş yaşandığı gözlemlense de Türkiye açısından TR41 bölgesi hala tarım sektörü anlamında önemli bir katma değer sağlayıcısıdır. Grafik 4. Yıllar Göre Tarım Sektörünün Bölge GSKD İçindeki Payı Tarım sektörünün bölge katma değerindeki payında yaşanan azalma gibi, TR41 Bölgesi tarımının Türkiye tarım sektörü GSKD içinedeki payı da 2007 yılından 2008 yılına %4,61 den %4,28 e düşmüş, paralel olarak da tarıma katkı açısından da sıralamadaki yeri 10. Sıradan 12. Sıraya gerilemiştir. Tablo 4. Bölgenin Tarım Faaliyet Kolundaki Gayri Safi Katma Değerinin Türkiye Tarım Gayri Safi Katma Değeri İçindeki Payı (Cari fiyatlarla) (Yıllara göre en yüksekten düşüğe göre ilk 12 sırada yer alan Düzey 2 Bölgeleri sunulmuştur) Bölge Kodu Bölge Adı 2007 Bölge Kodu Bölge Adı 2008 TR Türkiye 100,00 TR Türkiye 100,00 TR62 Adana, Mersin 7,79 TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 8,48 TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 7,66 TR62 Adana, Mersin 7,28 TR61 Antalya, Isparta, Burdur 7,05 TR61 Antalya, Isparta, Burdur 6,56 TR32 Aydın, Denizli, Muğla 5,86 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 6,21 TR52 Konya, Karaman 5,61 TR32 Aydın, Denizli, Muğla 6,15 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 5,41 TR52 Konya, Karaman 5,61 TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 4,91 TR22 Balıkesir, Çanakkale 5,12 TR22 Balıkesir, Çanakkale 4,91 TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 4,70 TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 4,63 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 4,50 TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 4,61 TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 4,43 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 4,51 TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 4,30 TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 3,98 TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 4,28 Not: 2007 ve 2008 yılları için bölgeler, paylarına göre her yıl için ayrı sıralanmıştır. Kaynak: TÜİK- Ulusal Hesaplar rakamlarından hesaplanmıştır. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 4

5 3. Tarımda İşgücü Tarım işkolundaki işgücüne bakıldığında, 2012 yılı itibariyle TR41 bölgesinde istihdam edilenlerin %12,2'si tarım sektöründe yer almaktadır ve bu oran Türkiye oranı olan %24,6'nın yarısı kadardır. Bu oran ile TR41 Bölgesi, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra sektörel olarak tarımda en az istihdamı barındıran dördüncü bölgedir. Kaynak: TÜİK- Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları Grafik 5. Türkiye ve TR41 Bölgesi İçin İstihdam Edilenlerin İşkollarına Göre Dağılımı Yıllar itibariyle sektörel bazda işgücü istatistiklerine göre, yılları ele alındığında, yılları arasında Türkiye bazındaki tarımda işgücü oranıyla TR41 bazındaki oran aynı eğilimi göstermiştir. Sonuç olarak, son beş yıl çerçevesinde TR41 Bölgesinin tarım işgücü oranıyla Türkiye geneli için tarımsal işgücü oranı aynı değişimi göstermemektedir. Kaynak: TÜİK- Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları Grafik 6. Tarım Sektöründe İstihdam Edilenlerin Oranı (%) Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 5

6 Grafik 7. TR41 Bölgesi Tarımda İstihdam (15+ Yaş) 4. Tarımsal Krediler Türkiye de alınan tarım kredilerine bakıldığında, yıllarında arasında 2,5 katına çıkmış, aynı zamanda toplam kredi içindeki payı da %3,42 den %4,05 e yükselmiştir. Bursa ili için de toplam tarım kredi miktarı yıllarında artmış, ancak oran olarak bakıldığında 2011 yılında tarım kredisinin toplam kredi miktarındaki oranı düşmüştür. Tablo Yılları TR41 İlleri Tarımsal Kredileri (bin TL) Tarım Kredi Türkiye TR Bursa Eskişehir Bilecik Toplam Kredi İçinde Tarım Kredisinin Payı (%) Türkiye 3,42 3,65 3,93 4,05 TR41 5,11 6,04 5,58 5,28 Bursa 3,92 5,23 5,06 4,90 Eskişehir 8,09 7,53 6,53 5,79 Bilecik 13,04 12,84 11,01 10,37 Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği 5. Tarımda Dış Ticaret 2012 yılı Bursa ili tarım ihracatı toplam TR41 tarım ihracatının %75,3 ünü oluşturmaktadır. Bursa ilinin tarımdaki ihracatı, yıllarında artış yaşamış, özellikle bu artış 2010 yılında dikkat çekici bir oranda gerçekleşmiştir. Ancak, 2012 yılında Bursa tarım ihracatı yaklaşık %6 düşmüştür. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 6

7 Tablo 6. Tarım İhracatı bin Dolar Türkiye TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Grafik 8. TR41 İllerinin Tarım İhracatının Türkiye Tarım İhracatı İçindeki Payı Not: Tarım ihracatı içine Dünya Ticaret Örgütü'nün tanımlarına göre STIC (Standard International Trade Classification-Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması) 'e göre gıda ürünleri ve canlı hayvanlar kapsanmıştır. Kapsanan bölümler, 0- Gıda ve canlı hayvanlar (Balıklar ve diğer deniz ürünleri hariç), 1- İçecekler ve tütün, 4- Hayvansal ve bitkisel sıvı yağlar, katı yağlar ve mumlar ve 22- Yağlı tohumlar ve yağlı meyveler. Grafik 9. STIC (Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması) e Göre TR41 İlleri İhracatı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 7

8 Grafik Bursa Tarım İhracatının Dağılımı 6. Tarımsal Üretim Değeri Bursa ili bitkisel ürün değeri, arası %10,29 ve arası %21,06 artış yaşamışken, yılları arası %13,29 azalış yaşamıştır. Grafik 11. TR41 İlleri Bitkisel Üretim Değeri Tablo 7. TR41 İlleri Bitkisel Üretim Değeri Değişimi (%) TR41 Bursa Eskişehir Bilecik ,52 10,29 10,81 2, ,03-13,29 27,13 19, ,28 21,06 13,57 6,52 Canlı hayvanlar değeri için de Bursa da arası sürekli bir artış yaşanmıştır. Ancak, hayvansal ürün değeri 2011 yılında önemli bir düşüş yaşamıştır. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 8

9 Grafik 12. TR41 İlleri Canlı Hayvanlar Değeri Tablo 8. Bursa İli Bitkisel, Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler Değeri Bitkisel üretim değeri (1000 TL) Canlı hayvanlar değeri (1000 TL) Hayvansal ürünler değeri (1000 TL) Kaynak: TÜİK Grafik 13. Kişi Başına Tarımsal Üretim Değeri Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 9

10 7. Tarımsal Yapı 7.1. Tarım Alanı Tarım arazilerinin dağılımına bakıldığında, Bursa daki bitkisel tarım çeşitliliğinin arazi dağılımından gözlemlemek mümkündür. Bursa da tarım arazilerinin büyük bölümünü ekilen alan oluştururken, meyve ve uzun ömürlü bitki alanları da önemli bir orandadır. Kaynak: Grafik için veri kaynağı Türkiye İstatistik Kurumu Grafik 14. Bursa Tarım Alanı Dağılımı Not: Meyve alanları plantasyon (toplu) alanlar olup, dağınık ağaçların alanları dahil edilmemiştir. Sebze bahçeleri ve süs bitkileri alanına örtü altı alanları da dahildir. Bursa ilinde, örtü altı alanının %82,7 si plastik seralı alandır ve örtü altında sebze üretimi yapılmaktadır yılı örtüaltı üretiminin %80 ini hıyar oluşturmakta, diğer örtüaltı üretimi yapılan başlıca ürünler ise, marul, semizotu ve domatestir. Tablo 9. Bursa İli Niteliklerine Göre Örtüaltı Alanı (dekar) Toplam (dekar) Alçak tünel (dekar) Cam sera (dekar) Plastik sera (dekar) Yüksek tünel (dekar) Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 8. Bitkisel Üretim Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 10

11 8.1. Bitkisel Üretim Bursa ilinin sebze ürünleri grubundaki en önemli ürünü domates ve özellikle de salçalık domatestir. Domates ekili alanının %93,79'unda sofralık domates yetiştirilmektedir. Bursa sebze ekili alanının %27,6'sında salçalık domates ekili bulunmaktadır. Aynı zamanda salçalık domates, Bursa da üretilen sebze toplamının %55 ini oluşturmakta, sofralık ve salçalık domates üretimi ise toplamda sebze üretiminin %68 ine karşılık gelmektedir. Tablo 10. Bursa-2012 Yılı Seçilmiş Sebzeler Ekilen Alan (Dekar) Üretim (Ton) Domates (Salçalık) Domates (Sofralık) Karpuz Biber (Sivri) Fasulye (Taze) Biber (Dolmalık) Biber (Salçalık) Patlıcan Kavun Bezelye (Taze) Soğan (Kuru) Pırasa Karnıbahar Lahana (Beyaz) Kaynak: TÜİK Not : Değerler hem açıkta hem de örtü altı üretimi kapsamaktadır. Grafik 15. Bursa Seçilmiş Sebzelerin Üretimi Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 11

12 Bursa da örtü altı üretimi, örtü altı tarımına uygun daha sınırlı alanlarda yapılabilmekte, bu nedenle TR41 Bölgesi nin diğer illerine kıyasla daha az örtü altı üretimi bulunmaktadır. Tablo 11. Örtü Altı Sebze ve Meyve Üretimi (Ton) Türkiye TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Tarla ürünleri açısından, Bursa ilinin en önemli ürünü silajlık mısırdır ve silajlık mısır üretimi toplam tarla ürünleri üretiminin yaklaşık %52 sine karşılık gelmektedir. Buğday üretimi ise tarla ürünleri üretiminin yaklaşık %12 sini oluşturur ve Bursa ili buğday üretimi, Eskişehir ilinin buğday üretiminin yaklaşık yarısı kadardır. Tablo 12. Bursa-2012 Yılı Seçilmiş Tahıl ve Diğer Tarla Ürünleri Üretim (ton) Mısır (Silajlık) Buğday (Diğer) Yonca (Yeşil Ot) Şekerpancarı Mısır (Dane) Fiğ (Yeşil Ot) Patates (Diğer) Arpa (Diğer) Ayçiçeği (Yağlık) Çeltik Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Bursa ilini bitkisel üretimde çok önemli bir şekilde öne çıkaran domates ürününün yanı sıra, ana olarak Bursa ili meyvecilikte çok önemli bir üreticidir. En fazla üretimi olan armut üretiminde Türkiye de 81 il arasında açık farkla birinci olan Bursa yı 2012 yılında ton armut üretimiyle Antalya ili izlemektedir. Aynı şekilde, 81 il içinde şeftali üretiminde de en yüksek üretim miktarına sahip olan Bursa nın şeftali üretimindeki en yakın takipçisi tonla Çanakkale dir. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 12

13 Tablo 13. Bursa-2012 Yılı Seçilmiş Meyveler Üretim (ton) Türkiye üretimi içindeki payı (%) Armut ,84 Şeftali (Diğer) ,67 Üzüm (Sofralık-Çekirdekli) ,98 Zeytin (Sofralık) ,48 Çilek ,17 Kiraz ,22 İncir ,19 Elma (Starking) ,61 Erik ,75 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 8.2. Organik Tarım Türkiye de 2011 yıl sonu itibariyle organik bitkisel üretim yapan çiftçi, organik hayvansal üretim yapmakta olan 205 çiftçi bulunmaktadır. Organik bitkisel üretim yapan çiftçilerin %1 i TR41 bölgesinde bulunmakta, TR41 bölgesinde organik hayvansal üretim yapan sadece 1 çiftçi bulunmaktadır. Tablo 14. Bursa İli OrganikTarım Organik bitkisel üretim yapan çiftçi sayısı Organik Tarım Yapılan Alan (ha) Organik bitkisel üretim miktarı (ton) Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 8.3. İyi Tarım Türkiye de İyi Tarım Uygulamaları (İTU) 07/12/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Tablo 15. İyi Tarım Uygulaması Yapılan Üretim Alanı (dekar) Türkiye TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Kaynak: Gıda Hayvancılık ve Tarım Bakanlığı - Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 13

14 Tablo 16. İyi Tarım Uygulayan Üretici Sayısı 2010 Türkiye TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Kaynak: Gıda Hayvancılık ve Tarım Bakanlığı - Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 9. Hayvancılık 9.1. Canlı Hayvanlar 2011 yıl sonu itibariyle Türkiye koyun varlığının %1,12'sı, keçi varlığının %1,32'si Bursa ilindedir. Bursa TR41 Bölgesinin koyun varlığının %33'üne, keçi varlığının %43'üne sahiptir. Grafik 16. Bursa Küçükbaş Hayvan Varlığı yıl sonu itibariyle Türkiye büyükbaş hayvan varlığının %1,39 u Bursa dadır. Bursa ili, TR41 Bölgesinin manda varlığının %77,24 üne, kültür sığırının %52 sine, melez sığırın %55,482ine ve yerli sığırın %42,57 sine sahiptir. Grafik 17. Bursa Büyükbaş Hayvan Varlığı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 14

15 2011 yılı itibariyle Türkiye İnek sütü üretiminin %1,54 ü Bursa da gerçekleşmiştir ve 2011 yılında bu üretim ile Bursa 81 il içinde 23. sıradadır. Tablo 17. Süt Üretimi 2011 İnek sütü Keçi sütü Koyun Manda Toplam (ton) (ton) (ton) sütü (ton) sütü (ton) Türkiye TR Bursa Eskişehir Bilecik Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 2011 yılı itibariyle kümes hayvanları varlığının %3,29 u Bursa ilinde bulunmaktadır. TR41 Bölgesi kümes hayvanları varlığının %56 sı Bursa dadır. Tablo 18. Kümes Hayvanları Sayısı (baş) Türkiye TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Not: Kümes hayvanları sayısına tavuk, hindi, kaz ve ördek sayıları dahil edilmiştir. Bursa da kümes hayvanları yetiştiriciliğini büyük oranla et ve yumurta tavukçuluğu oluşturmaktadır. Grafik Yılı TR41 İlleri Tavuk Sayısı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 15

16 9.2. Arıcılık Bursa ili 2011 yılı itibariyle bal üretiminde 81 il içinde 33. Sıradadır. Tablo 19. Bursa İli Arıcılık Köy sayısı Toplam kovan Yeni kovan sayısı Eski kovan Bal üretimi (ton) Balmumu üretimi (ton) Kaynak: TÜİK 9.3. İpekböcekçiliği SS. Koza Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Kozabirlik) ne bağlı olan Bursa, Bilecik, Alanya, Mihalgazi, Adana Satış Kooperatiflerinden üçü TR41 bölgesinde bulunmaktadır. Grafik 19. TR41 İlleri Üretilen Yaş Koza Miktarı Tablo 20. Bursa İli İpekböcekçiliği Köy sayısı Hane sayısı Açılan kutu sayısı (adet) Yaş koza (kg) Kaynak: TÜİK Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 16

17 ORMANCILIK 2010 yılı Orman Amenajman planındaki orman alanlarına göre Bursa ili Türkiye ormanlarının yaklaşık %2,25 ine ev sahipliği yapmaktadır. Tablo 21. Orman Alanı Türkiye TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Orman alanı (ha) Normal (ha) Bozuk (ha) Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü- Orman Amenajman Planları Arşivi Orman Genel Müdürlüğü nce yürütülmekte olan ağaçlandırma faaliyetleri devam etmektedir. Tablo 22. Bursa İli Ağaçlandırma Faaliyetleri Toplam ağaçlandırma faaliyetleri (hektar) Ağaçlandırma faaliyetleri (hektar) Özel ağaçlandırma faaliyetleri (hektar) Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık, ikincil orman ürünlerinin değerlendirilmesi ve pazarlanması ile kırsalda ayrı bir gelir getirici faaliyet olma potansiyeline sahiptir. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 17

18 BALIKÇILIK Bursa ilinde deniz balıkçılığı, içsu balıkçılığı ile kültür balıkçılığı yapılmaktadır. Deniz balıkçılığının Marmara Denizi nde yapıldığı Bursa ilinde özellikle İznik Gölü, içsu avcılığı için önemli bir potansiyele sahiptir. Tablo 23. Balık Yetiştiriciliği (Kültür Balıkçılığı) - Yetiştirilen Balık Miktarları (ton) Alabalık (İçsu) Aynalı Sazan (İçsu) Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Tablo 24. İçsu (Tatlısu) Balıkçılığı- Seçilmiş Tatlı Su Ürünleri Avlanma Miktarları ( ton) Gümüş Kızılkanat Kurbağa Sazan Turna Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 18

19 TARIMA DAYALI SANAYİ Bursa, gerek konumu, ulaşım ağlarına yakınlığı gerekse de gıdanın hammaddesi tarım ürünlerine yakınlığı ile gıda sektörüne evsahipliği yapan bir ildir. Tarıma dayalı sanayinin alt sektörlerinin dağılımına bakıldığında her alanda gıda sektörünün üyelerinin ilde bulunduğu gözlemlenebilir. Özellikle, süt ve süt ürünleri, meyve-sebze ilçeme (konserve ve salça) alanlarında sektörün önemli temsilcileri Bursa dadır. Tablo 25. Bursa İli Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi İşletme Sayısı Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi İşletme Sayısı SAYI Süt ve Süt Ürünleri (Hayvansal Yağ dahil) 187 Yumurta ve Yumurta Ürünleri 34 Et ve Et Ürünleri 124 Makarna 1 Tahıl, Un ve Unlu Mamuller 544 Dondurulmuş Gıda 10 Meyve-Sebze İşleme- Paketleme (Konserve ve salça dahil) 295 Gıda Katkı ve Yardımcı Maddeleri 1 Gıda ile Temas Eden Maddeler 88 Bitkisel Yağ 29 Kuruyemiş ve Çerezler 14 Zeytinyağı 26 Baharatlar 28 Hazır Yemek ve yemek fabrikası 231 Su Ürünleri 2 Gazlı İçecekler ve Meyve Suyu 27 Şekerli Mamuller 78 Alkollü İçecekler 5 Pastacılık Ürünleri ve Tatlılar (Ekmek Fırınları dahil) 1511 Nişasta ve Nişasta Mamulleri 2 Yem 34 Bisküvi 7 Diğer 615 TOPLAM Kaynak: Bursa İli Tarımsal Yatırım Rehberi Şubat 2013 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 19

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLECİK TARIM, TARIMA

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ESKİŞEHİR TARIM,

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE SUSURLUK 2013 1. HAYVANCILIK 1.1 Susurluk ilçesi hayvancılık üretimi 2013 HAYVANSAL ÜRETİMDE SUSURLUK, 2013 HAYVAN SAYISI Yetiştirilen

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TARIM

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TARIM g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TARIM TABLOLAR Tablo 1. Uzun Yıllar Ortalama Sıcaklık, Güneşlenme ve Yağış Miktarları (1970-2011)... 1 Tablo 2. TR63 Bölgesi Arazi Durumu (2012)... 3 Tablo 3. Hatay

Detaylı

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( )

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Cari Fiyatlarla (2) Sabit (1998 Yılı) Fiyatlarla Değişim ABD Doları ($) Değişim Türk Lirası ( ) Değişim 2009

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65 Tarım Alanları 1990 2000 2002 2006 2009 2010 2011 2012 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

T.C. Dicle Kalkınma Ajansı. Şırnak Sosyo - Ekonomik Göstergeler

T.C. Dicle Kalkınma Ajansı. Şırnak Sosyo - Ekonomik Göstergeler T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Şırnak Sosyo - Ekonomik Göstergeler 2011 Şırnak Sosyo - Ekonomik Göstergeler T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Şırnak Yatırım Destek Ofisi 2011 T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞIRNAK SOSYO

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

EKONOMİK RAPOR. Yayın Tarihi : / Yayın No: Sayfa 1 / 8

EKONOMİK RAPOR. Yayın Tarihi : / Yayın No: Sayfa 1 / 8 EKONOMİK RAPOR 2014 Yayın Tarihi :07.01.2015 / Yayın No: 2015-01 Sayfa 1 / 8 Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2014 T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0. 0. 0.663 4,800.00 KG 3,68.26 2 ARPA YEMLİK ı: 3,68.26 2 ARPA ı 3,68.26 2 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.12 0.12 0.1200 3,41.00 KG 4,490.00

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 11/10/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 11/10/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 11/10/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Bitkisel Üretim ve Bitkisel Ürün Denge İstatistikleri I. Bitkisel Üretim Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 25/03/2011 tarihinde açıklanan, 2010 yılı Bitkisel

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 72,524.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 72,524. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 3/07/206 T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.72 0.75 0.7384 37,060.00 KG 27,364.38 2 ARPA YEMLİK TTS 0.83 0.83 0.8300 24,490.00 KG 20,326.70 2 ARPA YEMLİK ı: 47,69.08 4 ARPA ı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 23/10/2014 tarihinde 2014 yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre;

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI Sivas İli 28.6 bin metrekarelik toprağı ile ülkemizin toprak büyüklüğü sıralamasında 2. sıradadır.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,190.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,190. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 30/0/2016 T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.73 0.73 0.7300 3,000.00 KG 2,10.00 1 ARPA YEMLİK ı: 2,10.00 1 ARPA ı 2,10.00 1 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.15 0.15 0.1502 745,060.00

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 6,743.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 6,743. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.82 0.82 0.874 8,250.00 KG 6,743.46 2 ARPA YEMLİK ı: 6,743.46 2 ARPA TOHUMLUK ARPA TOHUMLUK MTS 0.75 0.75 0.7500 9,780.00 KG 7,335.00 3 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı (1. Tahmin Sonuçlarına göre) Bitkisel Üretim ve Bitkisel Ürün Denge İstatistikleri I. Bitkisel Üretim Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 26/08/2011 tarihinde

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,700.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,700. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2017 T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.31 0.87 0.4421,110.00 KG 2,700.95 2 ARPA YEMLİK ı: 2,700.95 2 ARPA ı 2,700.95 2 MISIR MISIR MISIR BEYAZ MTS 2.55 2.55 2.5544 128.00

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat YULAF , KG 73,

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat YULAF , KG 73, 01/0/2018 HUBUBAT. MISIR MISIR T.C. Sayfa: 1-14 MISIR SLAJ MTS 0.30 0.30 0.3000 45,48.29 KG 13,24.49 1 MISIR BEYAZ MTS 3.31 3.31 3.3128 293.00 KG 90.65 1 MISIR KIRIK MTS 4.00 4.00 4.0000 15.00 KG 60.00

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1.1. ARAZİ KULLANIM DURUMU Tablo 1. Tokat İli Arazi Kullanım Durumu (2015) Grafik 1. Tokat İli Arazi Dağılımı (2015) ARAZİ DAĞILIMI ALAN (Ha) Tarımsal Arazi 372.303 % 36,82

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 05/06/2018

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 05/06/2018 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 05/06/2018 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Osman BİNİCİ Balıkesir Bölge Müdürü 10/05/2017

Osman BİNİCİ Balıkesir Bölge Müdürü 10/05/2017 Osman BİNİCİ Balıkesir Bölge Müdürü 10/05/2017 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı. 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661

İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı. 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661 Bursa 2013 İdari Yapı İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661 Kaynak:Bursa Valiliği 2012 Yılı Nüfus Verileri

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

Ercan ÇELİK Zonguldak Bölge Müdürü 06 Ağustos 2018

Ercan ÇELİK Zonguldak Bölge Müdürü 06 Ağustos 2018 Ercan ÇELİK Zonguldak Bölge Müdürü 6 Ağustos 218 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2014 tarihinde 2014 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/10/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/10/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Haziran Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık bazda

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR , AD 1,

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR , AD 1, HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/201 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.90 0.90 0.9021 28,80.00 KG 26,043.10 1 ARPA YEMLİK TTS 0.95 0.95 0.9500 26,910.00 KG 25,564.50 1 ARPA YEMLİK ı: 51,60.60 2 ARPA ı 51,60.60

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EYLÜL 06 BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,68,00 0,79 8..96 KG 6.98.78,89 HMS BUĞDAY 0,7 0,88 0,8.78.690 KG.6.98,79 HTS BUĞDAY 0,8 0,99 0,90 69.98 KG.,9 KOOP.A

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/10/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/10/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,100.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,100. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 3,000.00 KG 2,100.00 1 ARPA YEMLİK ı: 2,100.00 1 ARPA ı 2,100.00 1 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.13 0.15 0.1357 1,245,411.00 KG

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK İHR 0.30 0.30 0.3000 40,000.00 KG 12,000.00 1 ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.2269 69,280.00 KG 15,720.00 3 ARPA YEMLİK MS 0.29 0.30 0.2997 46,460.00 KG 13,922.40

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 1,471.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 1,471. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01//2016-31//2016 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 1.02 1.02 1.0217 1,440.00 KG 1,471.30 1 ARPA YEMLİK ı: 1,471.30 1 ARPA ı 1,471.30 1 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.13 0.15 0.1361

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,678.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,678. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01//2016 T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.72 0.72 0.7200 3,720.00 KG 2,678.40 1 ARPA YEMLİK ı: 2,678.40 1 ARPA ı 2,678.40 1 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.13 0.15 0.1450 2,262,823.00

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 04/01/2018

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 04/01/2018 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 04/01/2018 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 06/03/2018

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 06/03/2018 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 06/03/2018 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 6,500.00 KG,550.00 ARPA YEMLİK ı:,550.00 ARPA ı,550.00 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.0 3.42 0.3758 372,799.59 KG 40,080.28 3 MISIR

Detaylı

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017 Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat YULAF , KG 43,087.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat YULAF , KG 43,087. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 2 ARPA YEMLİK MTS 0.97 0.97 0.9707 89.00 KG 86.39 ARPA YEMLİK ı: 86.39 ARPA ı 86.39 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.5.00 0.6258 76,573.65 KG 47,99.73 2 MISIR MTS 0.66

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER SEKTÖRÜ 2017 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER SEKTÖRÜ 2017 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER SEKTÖRÜ 2017 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ŞUBAT - TÜRKİYE GENELİ ŞUBAT - AKİB SEKTÖRLER 2016 2017 Değişim ('17/'16) Pay(17)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR ,122, KG 19,788,527.

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR ,122, KG 19,788,527. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 9 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.75 0.7226 27,280.00 KG 9,72.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.67 0.78 0.6984,22,630.00 KG 853,238.7 37 ARPA YEMLİK ı: 872,950.7 40 ARPA ı 872,950.7

Detaylı

Arif ŞAHİN Balıkesir Bölge Müdürü 09/11/2017

Arif ŞAHİN Balıkesir Bölge Müdürü 09/11/2017 Arif ŞAHİN Balıkesir Bölge Müdürü 09/11/2017 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/12/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/12/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/12/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir.

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. 3. ZEYTİN İSTATİSTİKLERİ 4 ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. Akdeniz ülkelerinde milyonlarca insanın geçim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı