Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı. Sermaye Tutarı. Sermaye Tutarı (Adet) Tutarı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı. Sermaye Tutarı. Sermaye Tutarı (Adet) Tutarı"

Transkript

1 MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARININ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA VBG HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Payları Pay Alım Teklifine Konu Şirket e İlişkin Bilgiler a. Ticaret Unvanı: Mataş Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mataş) b. Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu c. Adresi: Yüzüncü yıl Mahallesi Matbaacılar ve Ambalajcılar Sanayi Sitesi 2. Cadde No: Bağcılar/İstanbul d. Tel: e. Faks: f. Diğer İletişim Bilgileri: g. Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi: Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı A Grubu B Grubu Oranı (%) Ahmet Kavak ,50 Fulya Kavak ,13 Hüsnü Nihat Tabanlı ,16 Gül Nur Tabanlı ,23 Can Kurt Tabanlı ,23 Ali Haslet Dizdar ,50 İpek Nükhet Dizdar ,23 Zeynep Dizdar Sönmez ,89 Halka Açık Kısım ,13 TOPLAM ,00 Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay edinimlerinden sonraki ortaklık yapısı (Son durum itibariyle) Adı Soyadı A Grubu B Grubu Oranı (%) VBG Holding A.Ş ,88 Halka Açık Kısım ,12 TOPLAM ,00 h. Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi: Satın Alma İşlemi Öncesi Satın Alma İşlemi Sonrası Adı Soyadı Görevi Adı Soyadı Görevi Ahmet Kavak Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Salihoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haslet Dizdar Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Baltacı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Hüsnü Nihat Tabanlı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kemal Cimilli Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haslet Dizdar Denetim Komitesi Üyesi Tarık Tekin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Nihat Tabanlı Denetim Komitesi Üyesi Faruk Ulusoy Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1

2 2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Tüzel Kişiye İlişkin Bilgiler a. Ticaret Unvanı: VBG Holding A.Ş. (VBG Holding) b. Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası: İstanbul c. Adresi: Barbaros Mahallesi Akzambak Sokak Varyap Meridian Grand Tower A Blok K17 D157 Ataşehir / İstanbul d. Tel: e. Faks: f. Diğer İletişim Bilgileri: g. Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi (Son Durum İtibariyle): Adı Soyadı/ Oranı Ticaret Unvanı (%) Veysel Salihoğlu ,00 Ansel Otelcilik ,00 TOPLAM ,00 h. Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi (Son Durum İtibariyle) Veysel Salihoğlu Ebru Salihoğlu Adı Soyadı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Görevi 3. Zorunlu Çağrıyı Doğuran Olay Hakkında Bilgi tarihli Hisse Devir Sözleşmesi ile Mataş ortaklarından Ahmet Kavak, Fulya Kavak, Hüsnü Nihat Tabanlı, Gülnur Tabanlı, Can Kurt Tabanlı, Ali Haslet Dizdar, İpek Nükhet Dizdar ve Zeynep Dizdar Sönmez sahip oldukları (Mataş ın TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin % 46,88 ini temsil eden) A ve B Grubu toplam adet payların tamamını, imtiyaz farkı gözetmeksizin, beher pay başına 2,50 TL bedelden VBG Holding e satmışlardır. Satış, tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nin Toptan Satışlar Pazarı nda gerçekleşmiştir. Satışa konu edilen A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, denetçi aday gösterme imtiyazı ve oyda imtiyazı (1 pay için 15 oy hakkı) bulunmaktadır. Söz konusu satış işlemi ile Mataş ın yönetim kontrolü VBG Holding e geçmiş olduğundan Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri: IV No: 44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin (Seri: IV, No: 44 sayılı Tebliğ) 6 ncı maddesi gereği VBG Holding tarafından Mataş ın diğer pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmuştur. 4. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi a. Adedi-Nominal Değeri: Beheri 1 TL nominal değerde adet ve TL nominal değerli B grubu pay b. Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları: Hamiline Yazılı c. İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı ise İmtiyazın Niteliği: Pay alım teklifine konu B Grubu paylarda imtiyaz bulunmamaktadır. 2

3 5. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi 1 TL Nominal Değerli Pay için Teklif Edilen Pay Alım Teklifi Fiyatı: Seri: IV, No: 44 sayılı Tebliğ in 8 inci maddesi hükmü uyarınca, Borsa da işlem görmekte olan 1 TL nominal değerli 1 adet B grubu payın pay alım teklifi fiyatı, pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünü doğuran yönetim kontrolü değişikliğine neden olan hisse devrinin kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatları ortalamasından düşük olmayacak şekilde belirlenmelidir. Bu çerçevede, pay alım teklifi fiyatı 3,77 TL olup söz konusu fiyata aşağıda açıklanan hususlar çerçevesinde faiz işletilmesi suretiyle nihai pay alım teklifi fiyatına ulaşılacaktır. a. Pay Alım Teklifi Fiyatının Belirlenme Yöntemi: Piyasası Kurulu nun tarih 28/913 sayılı Kararı ile VBG Holding in pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için yaptığı başvurunun, i. Pay alım teklifi fiyatının, payların satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihinden önceki 6 aylık dönem ( ) içinde Mataş ın günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatlarının ortalaması olan 3,77 TL den düşük olmayacak şekilde belirlenmesi, ii. Zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğduğu günden itibaren, pay alım teklifi işlemine fiilen başlanması için tanınan 45 işgünü sürenin tarihinde dolduğu dikkate alınarak pay alım teklifi işleminin fiilen başlayacağı güne kadar 45 işgününü aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliği nce açıklanan haftalık TRLIBOR oranının (her gün için ilgili tarihteki haftalık TRLIBOR oranı) %30 fazlası ile hesaplanacak faizin pay alım teklifi fiyatına eklenmesi suretiyle belirlenmesi, koşuluyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Piyasası Kurulu nun tarih ve 36/1172 sayılı Kararı ile ise, diğer hususların yanında, özetle; i. VBG Holding in Mataş ın paylarını iktisap etmesi sebebiyle Seri: IV, No: 44 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca ortaya çıkan VBG Holding in Mataş ın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için yaptığı başvuruya ilişkin tarih ve 28/913 sayılı Kurul Kararı nı takiben, VBG Holding in pay alım teklifi fiyatının gözden geçirilmesi talebinin olumsuz karşılanmasına, ii. Pay alım teklifi fiyatının, payların satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihinden önceki altı aylık dönem ( ) içinde Mataş ın Borsa da işlem gören B Grubu paylarının günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatları ortalaması olan 3,77 TL den düşük olmayacak şekilde belirlenmesine ve zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğduğu günden itibaren, pay alım teklifi işlemine fiilen başlanması için tanınan 45 işgünü sürenin tarihinde dolduğu dikkate alınarak pay alım teklifi işleminin fiilen başlayacağı güne kadar 45 işgününü aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliği nce açıklanan haftalık TRLIBOR oranının (her gün için ilgili tarihteki haftalık TRLIBOR oranı) % 30 fazlası ile hesaplanacak faizin pay alım teklifi fiyatına eklenmesine, 3

4 Son olarak, VBG Holding A.Ş. nin Mataş ortaklarına pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yaptığı başvurunun değerlendirildiği Piyasası Kurulu nun tarih ve 26/843 sayılı toplantısında, diğer hususların yanında, pay alım teklifi fiyatının tarih ve 28/913 sayılı Kurul Kararı ile tarih ve 36/1172 sayılı Kurul Kararı nda karar verilen şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. Seri: IV, No: 44 sayılı Tebliğ in ilgili hükümleri ile Piyasası Kurulu nun yukarıda belirtilen kararları çerçevesinde, 3,77 TL olarak belirlenen pay alım teklifi fiyatına tarihinden pay alım teklifi işleminin fiilen başlayacağı tarihine kadar geçen süre için hesaplanan faiz tutarı pay alım teklifi fiyatına eklenecektir. Pay alım teklifinin başlangıç tarihinde (ya da öncesinde) faiz eklenmiş pay alım teklifi fiyatı, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda VBG Holding tarafından ilan edilecektir. b. Pay Alım Teklifi Fiyatının Ödeme Şekli (nakit, menkul kıymet veya nakit ve menkul kıymet): Teklife katılan pay sahiplerine 1 lot (1 adet) MATAS payı karşılığı nakit olarak ödenecektir. 6. Pay Alım Teklifine Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi a. Fonun kaynağı: Pay alım teklifinde yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılacak fonun tamamı VBG Holding in öz kaynaklarından karşılanacaktır. b. Fonun miktarı: Pay alım teklifinde yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılacak fon miktarı yaklaşık 17,6 milyon TL dir. 7. Şirketin Yönetimine Gelinmesi Halinde Yapılması Planlanan Tasarruflar Hakkında Bilgi tarihinde Mataş ın statü değişikliğine ilişkin karar alınmıştır. Bu dönüşüm ile yatırım alanlarının çeşitlendirilerek likiditenin farklı alanlarda kullanılması; karlılık ve büyüme rasyolarının artırılması, dolayısıyla sermaye piyasalarına ve Mataş ortaklarına katma değer yaratılması amaçlanmaktadır. Mataş, büyüme potansiyeli taşıyan alanlarda esas sözleşme, kanun ve tebliğler kapsamında yeni şirketler kurmayı, uygun olan şirketlerle iştirak veya bağlı ortaklık yapmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda yatırım yapılabilecek faaliyet alanları aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Yakıt, Akaryakıt perakende ve toptan satışı, depolama Enerji Kaynak üretimi ile toptan ve perakende satışı Matbaa, Ambalaj imalat ve satış Tarım, Gıda, Hayvancılık Bilişim Teknolojisi Enerji, Yenilenebilir Enerji, Çevre Teknolojileri Gayrimenkul ve Altyapı Yatırımları Finansal Yatırımlar Geri Dönüşüm Otomotiv Yan Sanayi Yönetimce şartlara göre uygun görülen diğer faaliyetler 4

5 Bu çerçevede; a. Mataş esas sözleşmesinde statü ve faaliyet konusu değişikliğini de içeren kapsamlı değişiklikler ile ilgili olarak uygun görüş verilmesi talebi ile SPK ya başvurulmuş, SPK nın tarih ve 26/843 sayılı kararı ile diğer hususların yanında; Esas sözleşme tadil metninin görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin ilanların VBG Holding A.Ş. nin tarihli Hisse Devir Sözleşmesi ile devraldığı Mataş payları nedeniyle Seri: IV, No: 44 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca ortaya çıkan VBG Holding A.Ş. nin Mataş ın diğer ortaklarına zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü tamamlandıktan sonra yapılması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Söz konusu değişiklikler neticesinde, Mataş ın faaliyet konusunu teşkil eden matbaacılık ve ambalaj faaliyetleri makul bir süre sonunda değişecektir ve şirket matbaacılık faaliyetinde bulunmayabilecektir. b. Piyasası Kurulu nun tarihli toplantısında alınan ve yukarıda belirtilen Karar uyarınca, söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği genel kurul toplantısı pay alım teklifi süreci tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek olup, genel kurul toplantısında ortaklara Piyasası Kanunu nun 24 üncü maddesi çerçevesinde ayrılma hakkı tanınacak ve ayrılma hakkı fiyatı 3,24 TL olacaktır. 8. Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Aracı Kuruluşa İlişkin Bilgi a. Ticaret Unvanı: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. b. Adresi: İş Kuleleri Kule 2 Kat: Levent İstanbul c. Tel: d. Faks: e. Diğer İletişim Bilgileri: f. Alınacak Ücret, Komisyon ya da Diğer Menfaatler: VBG Holding A.Ş. aracılık hizmetleri için TL ödeyecektir. 9. Pay Alım Teklifi Sürecinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler Pay sahipleri, paylarının saklamada bulunduğu aracı kurumlara başvurarak, pay alım teklifine ilişkin Pay Alım Teklifi Talep Formu nu dolduracak ve aracı kuruluşlarından payların Merkezi Kayıt Kuruluşu ( MKK ) nezdindeki İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin altında bulunan ve Pay Alım Teklifi Talep Formu nda belirtilen hesaba virmanlanmasını talep edeceklerdir. Pay sahipleri tarafından virmanlanan payların yasaksız, rehinsiz, intifasız, devrinde sorunsuz olduğunun İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından kontrolü yapıldıktan sonra, söz konusu payların bedelleri 2 işgünü sonra VBG Holding in İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki hesabından pay alım teklifine katılan pay sahiplerinin talep formunda bildirdikleri hesaplarına ödenecektir. Pay alım teklifine katılmak isteyen pay sahiplerinin başvuruları pay alım teklifi süresi boyunca her iş günü saat 17:00 ye kadar kabul edilecektir. Saat 17:00 den sonra gelen başvurular ertesi iş günü işleme alınacaktır. 5

6 10. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Teklifin Başlangıç Tarihi ve Saati: 12 Ağustos 2013 Saat 09:00 Teklifin Bitiş Tarihi ve Saati: 23 Ağustos 2013 Saat 17:00 Teklifin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı: Pay alım teklifi, çağrının başlangıç tarihini takiben 10 işgünü içerisinde bitecektir. 11. Varsa Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri Bulunmamaktadır. 12. Diğer Hususlar Pay alım teklifi ile ilgili olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla Piyasası Kurulu nun tarih ve 10/325 sayılı Kararı nın içeriğine aşağıda kısaca yer verilmiştir. Piyasası Kurulu nun tarih ve 10/325 sayılı toplantısında, Seri: IV, No: 44 sayılı Tebliğ hükümleri, tarih ve 28/913 sayılı Kurul Kararı ve tarih ve 36/1172 sayılı Kurul Kararı na aykırı olarak Mataş ortaklarına yönelik pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması nedeni ile; i. VBG Holding e TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, ii. Mataş ortaklarının varsa meydana gelmiş zararlarının tazmini için yargı yoluna başvurabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerine, iii. VBG Holding in, 6362 sayılı Piyasası Kanunu nun 26/6 maddesi hükmü uyarınca, çağrıda bulunuluncaya kadar yapılacak Mataş genel kurul toplantılarında, sahip oldukları Mataş paylarının oy haklarının donduğu ve genel kurul toplantı nisabında dikkate alınmayacağı hususunda bilgilendirilmesine, karar verilmiştir. Piyasası Kurulu nun VBG Holding in pay alım teklifinde bulunma başvurusunun görüşüldüğü tarih ve 26/843 sayılı toplantısında ise, diğer hususların yanında; VBG Holding in, sahip olduğu Mataş paylarının oy haklarının donmasına ilişkin tedbirin, pay alım teklifinin mevzuata uygun bir şekilde tamamlanmasını takip eden ilk gün Kurulca başka bir işlem yapılmaksızın kendiliğinden kalkacağı konusunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir. TAAHHÜTTE BULUNAN KİŞİ VBG Holding A.Ş. PAYLARI TAAHHÜDE KONU OLAN ŞİRKET Mataş Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ARACI KURUM İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.. PAYLARININ KAYA SINAİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜT ÇERÇEVESİNDE SATIN ALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Çağrıya Konu Şirket e İlişkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1)

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1) 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor.

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor. 10 iş günü açık kalacak Çağrı nın bitiş tarihi 5 Ağustos 2013

Detaylı

Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı 1. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı 1. Sermaye Tutarı (TL) TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARININ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA OKULLU GIDA MADDELERİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Payları Pay Alım Teklifine

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden sonraki ortaklık yapısı (31/3/2010 itibariyle)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden sonraki ortaklık yapısı (31/3/2010 itibariyle) FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA NATIONAL BANK OF GREECE SA ADINA FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Çağrıya Konu Şirket

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

3 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28871 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ (II-22.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

3 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28871 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ (II-22.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, 3 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28871 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ (II-22.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, halka

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 1 A) GENEL BİLGİLER 1) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: Raporun Dönemi 01.01.2012 31.12.2012

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. PAYLARININ ĠSTEĞE BAĞLI ÇAĞRI YOLUYLA YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. PAYLARININ ĠSTEĞE BAĞLI ÇAĞRI YOLUYLA YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. PAYLARININ ĠSTEĞE BAĞLI ÇAĞRI YOLUYLA YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret Unvanı:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

-MEVCUT DÜZENLEME İLE DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (KARŞILAŞTIRMALI)-

-MEVCUT DÜZENLEME İLE DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (KARŞILAŞTIRMALI)- 03.11.2003 SERİ:IV, NO:8 HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR GENEL KURULLARINDA VEKALETEN OY KULLANILMASINA VE ÇAĞRI YOLUYLA VEKALET VEYA HİSSE SENEDİ TOPLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta merkezi, Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar/ İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 175444 numarası ile kayıtlı DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (bundan

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME EKİM 2011 Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ. (Bireysel Yatırımcılara Satış)

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ. (Bireysel Yatırımcılara Satış) SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ (Bireysel Yatırımcılara Satış) (MEVCUT PAYLARIN SATIŞI+NAKİT SERMAYE ARTIRIMI) (TALEP TOPLAMA YÖNTEMİ

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) 9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28790 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/6 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 1.1.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN DUYURUDUR. BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 9/1/2006 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK-31 ARALIK 2014 www.taraf.com.tr Sayfa 2 TARAF GAZETECİLİK

Detaylı

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 22 Aralık 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz in ana ortağı GSD Holding A.Ş. nin

Detaylı

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR Payların ilk halka arzı ile payları Borsa'da işlem gören şirketlerin

Detaylı