TEHLİKE/ RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEHLİKE/ RİSK DEĞERLENDİRME FORMU"

Transkript

1 1 3 4 Akenna Tekstil Çalışan Girişi Haberleşmenin sağlanamaması Güvenliği biriminin Güvenliği biriminin Fabrika içi haberleşmede telsiz kullanılmaması, yalnızca telefon kullanılması Güvenliği Uzmanının Güvenliği bölüm sorumlularının Telefonun çekmemesi durumunda iletişimin aksaması nedeniyle acil durumlara hızlı müdahale edememe Güvenliği çalışmalarının yürütülmemesi İş kazası yaşanması durumunda karışıklık yaşanması Telsiz Telefon Kullanımı Sağlanmaktadır. Güvenliği uzmanı (C sınıfı) Acil durum ekipleri belirlenmiş ve eğitimleri Telsiz Kullanımına özen gösterilmelidir. 2 3 İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının daha sistemli biçimde yürütülmesinin sağlanması, bunun için öncelikle dökğmantasyon kısmının tamamlanması ve işçi eğitimlerinin sıklaştırılması Personellerin eğitim ve tatbikatlarının periyodik olarak yapılması sağlanmalıdır. 5 Güvenliği biriminin Güvenliği bölüm sorumlularının İş kazalarında doğru müdahalenin yapılmaması İlk Yardım sertifikalı personel mevcuttu. Çalışanlara bu konuda görev bilici aşılanmalıdır. 6 Güvenliği biriminin Güvenliği bölüm sorumlularının İş kazalarında müdahalenin gecikmesi İsg Bölüm sorumluları bulunmamaktadır Güvenliği çalışmalarının yürütülmesi için sorumluların belirlenmesi, resmi olarak atamaların yapılması 7 Güvenliği biriminin Kaza araştırma raporlarının hazırlanmaması Yaşanan kazaların tekrarlanması Kaza Kayıtları Tutulmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarından sorumlu kişilerin iş kazası yaşanması durumunda kaza araştırma raporlarının oluşturulması, düzeltici önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, kaza sonrası Güvenliği Kurulu'nun toplanmasının sağlanması Güvenliği biriminin Kaza araştırma raporlarının hazırlanmaması Kazanın tekrarlanmaması için iyileştirmenin yapılmaması Firma içi uygunsuzluk düzeltimi ile ilgili çalışmalar Firmada periyodik olarak İsg Eğitimleri verilmelidir. 9 Güvenliği Kurulunun Güvenliği Kurulu'nun kurulmaması Fabrikada iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yapılmaması İSG Kurulu İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun toplantılarını düzenli olarak yapılması ve alınan kararların gerçekleştirilmesi 10 Güvenliği Kurulunun Güvenliği Kurulu'nun kurulmaması Güvenliği mevzuatına aykırı davranılması İSG Kurulu İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun toplantılarını düzenli olarak yapılması ve alınan kararların gerçekleştirilmesi 11 Güvenliği Kurulunun Kurul toplantılarının yapılmaması Güvenliği mevzuatına aykırı davranılması İSG Kurulu İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun toplantılarını düzenli olarak yapılması ve alınan kararların gerçekleştirilmesi 12 Güvenliği Kurulunun Kurul kayıtlarının oluşturulmaması Güvenliği mevzuatına aykırı davranılması İSG Kurulu İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun toplantılarını düzenli olarak yapılması ve alınan kararların gerçekleştirilmesi 13 Çalışanların akciğer grafisinin yaptırılmamış Çalışma koşlulları nedenile var olan hastalığın ilerlemesi Çalışanların akciğer grafileri yılda bir Tüm çalışanlar için akciğer grafisinin çektirilmesi 1

2 14 Çalışanların akciğer grafisinin yaptırılmamış Kişinin hastalık yapıcı etkenleri taşıması sebebiyle diğer çalışanların etkilenmesi Çalışanların akciğer grafileri yılda bir Tüm çalışanlar için akciğer grafisinin çektirilmesi 15 Çalışanların akciğer grafisinin yaptırılmamış Kişinin hastalık yapıcı etkenleri taşıması sebebiyle diğer çalışanların etkilenmesi Çalışanların akciğer grafileri yılda bir Tüm çalışanlar için akciğer grafisinin çektirilmesi 16 Çalışanların akciğer grafisinin yaptırılmamış Kişinin hastalık yapıcı etkenleri taşıması sebebiyle üretimdeki hijyenik şartların etkilenmesi Çalışanların akciğer grafileri yılda bir Tüm çalışanlar için 6 ayda bir, ofis çalışanları için yılda bir akciğer grafisinin çektirilmesi 17 Kişilerin sahip oldukları Çalışanların odyometri rahatsızlığın çalışma şartları testlerinin yaptırılmamış nedeniyle ilerlemesi İşyeri hekimi 8 3 Tüm saha çalışanları için odyometri testinin yıllık olarak yaptırılması 18 Sağlıklı kişilerin çalışma şartları Çalışanların odyometri nedeniyle geçici ya da kalıcı testlerinin yaptırılmamış duyma kaybı yaşaması İşyeri hekimi 8 3 Tüm saha çalışanları için odyometri testinin yıllık olarak yaptırılması 19 Çalışanların odyometri testlerinin yaptırılmamış Kısmi duyma problemi olan işçiler ile üretim sırasında anlaşılamaması nedeniyle hatalı üretim yapılması Sağlık taramaları ile ilgili çalışmalar 2 3 Tüm saha çalışanları için odyometri testinin yıllık olarak yaptırılması 20 Çalışanların odyometri testlerinin yaptırılmamış Kısmi duyma problemi olan işçiler ile üretim sırasında anlaşılamaması nedeniyle iş kazası yaşanması Sağlık taramaları ile ilgili çalışmalar 8 3 Tüm saha çalışanları için odyometri testinin yıllık olarak yaptırılması 21 Çalışanların kan ve idrar tahlillerinin yaptırılmamış Mikrobik hastalık taşıyan kişilerin teşhis edilmemesi Sağlık Taramaları ile ilgili çalışmalar 8 3 Tüm çalışanlar için kan ve idrar tahlillerinin yaptırılması, özellikle kimyasallarla çalışma yapan işçiler için öncelik verilmesi 22 Çalışanların kan gruplarının bilinmemesi İş kazası yaşanması durumunda eksik bilgilendirme yapılması Periyodik Sağık Taramalarının Yaptrılması İçin teklifler alınmanktadır Kan gruplarının tüm çalışanlar için tespit edilmesi 23 Ortam koşulları nedeniyle kişinin Çalışanların solunum fonksiyon sahip olduğu hastalığının testlerinin yaptırılmamış ilerlemesi Periyodik Sağık Taramalarının Yaptrılması İçin teklifler alınmanktadır Tüm çalışanlar için solunum fonksiyon testinin yaptırılması 24 Çalışanların solunum fonksiyon testlerinin yaptırılmamış Solunum yollarında hassasiyet bulunan kişilerin havalandırmanın yetersiz olduğu alanlarda çalıştırılması nedeniyle iş kazası yaşaması Periyodik Sağık Taramalarının Yaptrılması İçin teklifler alınmanktadır Tüm çalışanlar için solunum fonksiyon testinin yaptırılması

3 25 Çalışanların portör muayenelerinin Yemekhane çalışanlarının portör Porter Muayenleri muayenelerinin nedeniyle salgın hastalık oluşması 8 3 Yemek dağıtımını yapan kişilerin portör muayenelerinin yaptırılması 1 26 İşyeri hekiminin Çalışanların sağlık kontrollerinin yaptırılamaması İşyeri hekimi İşyeri hekiminin sağlık planı oluşturarak rutin sağlık tetkiklerini bu plana göre yapmasının sağlanması 27 Sağlık kontrollerinin eksik Yıllık sağlık güvenlik planının oluşturulmamış Sağlık kontrollerinin takip edilememesi İşyeri hekimi bulunmaktadır,sağlık Tetikleri takip edilmektedir İşyeri hekiminin sağlık planı oluşturarak rutin sağlık tetkiklerini bu plana göre yapmasının sağlanması 28 Güvenliği talimatının Güvenliği çalışmalarından işçilerin haberdar veya bunların uygulanacağına dair taahhüt alınmaması sonucu iş kazalarının yaşanaması Talimatlar hazırlanmıştır. Özlük dosyası kayıtlarında iş sağlığı ve güvenliği talimatının bulunması ve bu talimatın tüm işçilere tebliğ edilmiş DETAM 29 Çalışma talimatlarının oluşturulmaması Güvenli çalışma yöntemlerinden işçilerin haberdar veya bunların uygulanacağına dair taahhüt alınmaması sonucu iş kazalarının yaşanması Makine çalışma talimatlarnın Çalışma talimatlarının oluşturulması DETAM 30 Kişisel koruyucu donanım zimmet formlarının verilmemesi İşçilere kişisel koruyucu donanımların teslim edildiğine dair kayıtların tutulmaması Zimmet Tutanakları 3 2 işçilere kişisel koruyucu donanım zimmet formları ile teslim edilmesi ve bu kayıtların saklanması 31 Kişisel koruyucu donanım zimmet formlarının verilmemesi teslim edildiğine dair kayıtların Zimmet Tutanakları 3 2 işçilere kişisel koruyucu donanım zimmet formları ile teslim edilmesi ve bu kayıtların saklanması 32 Kişisel koruyucu donanım zimmet formlarının verilmemesi işçiler tarafından özenli kullanılmasına yönlendirilmemesi Kişisel Koruyucu Zimmet tutanakları oluşturulmuş ve çalışanlara tebliği edilmiştir. 3 2 işçilere kişisel koruyucu donanım zimmet formları ile teslim edilmesi ve bu kayıtların saklanması 33 Kişisel koruyucu donanım zimmet formlarının verilmemesi işçiler tarafından kullanılmasının özendirilmemesi Kişisel Koruyucu Zimmet tutanakları oluşturulmuş ve çalışanlara tebliği edilmiştir. 3 2 işçilere kişisel koruyucu donanım zimmet formları ile teslim edilmesi ve bu kayıtların saklanması 34 Fazla çalışma onay formunun Yasal gerekliliklerin yerine getirilmemesi nedeniyle işyerinin cezai işleme tabi tutulması Fazla Çalışma Onay Formu Mevcuttur. 3 2 Fazla çalışma onay formlarının özlük dosyası kayıtlarında yer alması 35 Sigorta girişi yapılmamış olan işçinin çalıştırılması İşçinin sosyal haklarının yerine getirilmemesi Sigortasız işçi çalıştırılmamaktadır Sigorta kayıtlarının tutulmaya devam edilmesi 3

4 36 Sigorta girişi yapılmamış olan işçinin çalıştırılması İş kazası durumunda cezai yükümlülüğün bulunması Sigortasız işçi çalıştırılmamaktadır Sigorta kayıtlarının tutulmaya devam edilmesi 37 Güvenliği dosyasının eksik Fabrikaya ait yerleşim planının Acil durumlarda müdahale güçlüğü yaşanması Yerleşim planı hazırlanması konusunda işlemler başlatılmıştır. Tüm fabrikaya ait yerleşim planının oluşturulması ve kat planlarının bu plana uygun olarak çıkarılması Güvenliği dosyasının eksik Güvenliği dosyasının eksik Fabrikaya ait kat planlarının Fabrikaya ait kat planlarının Acil durum yönlendirmelerinin doğru yapılamaması Uyarı ve ikaz levhalarının hangi noktalarda olduğunun bilinmemesi ve bunun işçilere tebliğ edilememesi Çalışanlara Uyarı ve İkaz işaretleri hakkında eğitim çalışmalar başlatılmıştır. Çalışanlara Uyarı ve İkaz işaretleri hakkında eğitim çalışmalar başlatılmıştır Tüm fabrikaya ait yerleşim planının oluşturulması ve kat planlarının bu plana uygun olarak çıkarılması Tüm fabrikaya ait yerleşim planının oluşturulması ve kat planlarının bu plana uygun olarak çıkarılması 40 Güvenliği dosyasının eksik Organizasyon şemasının ve işçilere tebliğ edilmemesi İşçilerin yetkili kişilerden ve görevlerinden haberdar Organizasyon şeması nedeniyle bilgi akışında eksiklik yaşanması 2 3 İSG için organizasyon şemasının oluşturulması, bu şemanın tüm işçilere tebliğ edilmesi, üretim alanlarında ve yemekhanede bulunan panolara asılması 42 Güvenliği dosyasının eksik İş sağlığı ve güvenliği organizasyon şemasının işçilere tebliğ edilmemesi İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği Organizasyon Şeması sorumlularından haberdar mevcuttur ve Çalışanların nedeniyle kaza bilgilendirilmesi İçin durumunda bilgi akışında aksaklık Programlama Yapılmıştır. yaşanması Güvenliği çalışmalarını yürütecek olan kişilere ait sorumluların belirlenmesi ve organizasyon şemasının yapılarak işçilere tebliğ edilmesi 43 Güvenliği dosyasının eksik Güvenlik ve sağlık işaretlerinin hangi alanlarda kullanılacağına dair doküman hazırlanmaması Uygun olmayan ya da eksik levhalandırma nedeniyle iş kazası yaşanması Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri ile ilgili dökümanlar hazırlanarak işçilere bu konuda eğitim çalışmalar yapılacaktır. 1 4 Güvenlik ve sağlık işaretlerinin hangi alanlarda kullanılacağına dair dokümanın Detam tarafından hazırlanmıştır. Buna uygun güvenlik sağlık işaretleri temin edilmiştir. 44 Güvenliği dosyasının eksik Güvenlik ve sağlık işaretlerinin Uygun olmayan ya da eksik hangi alanlarda kullanılacağına levhalandırma nedeniyle dair doküman hazırlanmaması tehlikelerin farkedilmemesi Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri ile ilgili dökümanlar hazırlanarak işçilere bu konuda eğitim çalışmalar yapılacaktır. 1 4 Güvenlik ve sağlık işaretlerinin hangi alanlarda kullanılacağına dair dokümanın Detam tarafından hazırlanmıştır. Buna uygun güvenlik sağlık işaretleri temin edilmiştir. 4

5 45 Güvenliği eğitimleri Yıllık eğitim planının oluşturulmaması İşçi eğitimlerinin planlı nedeniyle eğitim programlarının oluşturulamaması ve işçi eğitimlerinin gerçekleştirilememesi Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri ile ilgili dökümanlar hazırlanarak işçilere bu konuda eğitim çalışmalar yapılacaktır. 1 4 Yıllık eğitim planının oluşturulması ve bu plana uygun olarak eğitimlerin gerçekleştirilmesi 46 Güvenliği eğitimleri İşçi eğitimlerinin gerçekleştirilmemiş İşçilerin eğitimsiz nedeniyle iş kazalarının meydana gelmesi veya artması Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri ile ilgili dökümanlar hazırlanarak işçilere bu konuda eğitim çalışmalar yapılacaktır. Yıllık eğitim planının oluşturulması ve bu plana uygun olarak eğitimlerin gerçekleştirilmesi 47 Güvenliği eğitimleri Eğitim notlarının Eğitim kayıtlarının nedeniyle yapılan çalışmaların yapılacak olan denetim sırasında gösterilememesi İsg Eğitimleri ile ilgili eğitim programı 1 4 Eğitim notlarının temin edilmesi 48 Güvenliği eğitimleri Eğitim etkinliğinin değerlendirilememesi Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmemesi nedeniyle eğitimin yeterli olup olmadığının ölçülememesi İsg Eğitimleri ile ilgili eğitim programı 1 3 Her eğitim sonrasında eğitim etkinlik değerlendirmesinin yapılmaya devam edilmesi Yangın eğitimi Teorik yangın eğitimini acil durum söndürme ekibinin almamış Yangına doğru müdahale edilmemesi nedeniyle zararın büyümesi Yangın Tatbikatları yapılmış ve takibi 12 2 Teorik yangın eğitiminin alınması için gerekli işlemlerin yapılması 50 hangi alanlarda kullanılacağı ile ilgili doküman hazırlanmamış Gereksiz ya da eksik kişisel koruyucu kullanımı Uygun kişisel koruyucu donanımın çalışana Zimmet Formu 1 4 Firma tarafından Zimmet Tutanaklarının takibi yapılmalıdır Çalışma ortamlarına uygun kişisel koruyucu donanımların temin edilmemiş Gerekli kişisel koruyucu donanımların temin edilmemiş İş kazaları durumunda koruyuculuklarının İşçilerin çalışma olrtamından kaynaklı etkilendikleri maruziyet derecesinin artması Kişisel koruyucu donanımlar temin edilmiştir. Ancak bazı bölümlerde eksiklikler söz konusudur. Kişisel koruyucu donanımlar temin edilmiştir. Ancak bazı bölümlerde eksiklikler söz konusudur Yıpranmış ya da çalışma koşullarına uygun olmayan tüm kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi Yıpranmış ya da çalışma koşullarına uygun olmayan tüm kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi 5

6 53 standartlarının uygun Kişisel koruycu donanımların kullanılabilirliğinin ve güvenirliğinin net Standartlara uygun kişisel koruyucu donanım temin edilmiştir. 8 3 Yıpranmış ya da çalışma koşullarına uygun olmayan tüm kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi 54 Kişisel koruyucu donanımı zarar görmüş olan personele yenisinin temin edilmemesi İş kazaları durumunda koruyuculuğunu yitirmiş olan kişisel koruyucu donanımların işlevsiz nedeniyle maruziyetin artması Yeni KKD temini sağlanmaktadır. Yıpranmış ya da çalışma koşullarına uygun olmayan tüm kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi 55 Kişisel koruyucu donanım kullanımı için eğitim alınmamış Kişilerin yanlış ya da eksik kişisel koruyucu kullanması sonucu yaralanması Uygun Kişisel koruyucu donanım temini sağlanmaktadır. İsg eğitimlerinde KKD kullanımı hakkında bilgi verilecektir. 56 Sağlık kayıtları İşyeri hekimi tarafından sağlık kayıtlarının tutulmaması Sağlık kayıtlarında karışıklık Sağlık kayıtları tutulmaktadır. Sağlık kayıtlarının işyeri hekimi tarafından tutulmaya devam edilmesi 57 Sağlık kayıtları İşyeri hekimi tarafından yıllık çalışma planının yapılmaması n değerlendirmesinin yapılmaması nedeniyle iyileştirme yapılamaması İşyeri Hekimi Tarafından Yıllık çalışma planı hazırlanması için takip yapılacaktır Sağlık kayıtlarının işyeri hekimi tarafından tutulmaya devam edilmesi 58 Sağlık kayıtları İlkyardım eğitimi almış personelin Acil durumlarda doğru müdahalenin hızlı bir şekilde yapılamaması İlkyardım eğitimi almış personel çalışan sayısının %10'u kadar oalcak biçimde sağlanmıştır. Çalışanların %10'u kadar kişinin İlkyardım Eğitimi almış bu kişilerin üretm alanlarında kolluk kullanarak veya kıyafetleri üzerlerinde yapılacak işaretlemeler ile belirlenmesi 59 Sağlık kayıtları Sağlık malzemelerine ait listenin Eksik olan malzemelerin zamanında temin edilmemesi nedeniyle iş kazaları veya diğer gerekli durumlarda yeterli müdahalenin yapılamaması Revir malzemelerinin takibi 8 3 Sağlık malzemelerine ait listenin matbulaştırılması 60 Bakım onarım ekibinin tanımlı Yetkisiz kişilerin onarım yapmaya çalışması nedeniyle arızanın büyümesi Bakım-onarım ekibi belirlidir. 8 3 Bakım onarım ekibinde görevli olan kişilerin İSG eğitimlerini almalar, yapılan işle ilgili talimat hazırlanmalı ve güvenli çalışma yöntemlerine dair hazırlanan bu talimat işçilere imzalatılmalı 61 Bakım onarım ekibinin tanımlı Yetkisiz kişilerin onarım yapmaya çalışması nedeniyle iş kazası yaşanması Bakım-onarım ekibi belirlidir Bakım onarım ekibinde görevli olan kişilerin İSG eğitimlerini almalar, yapılan işle ilgili talimat hazırlanmalı ve güvenli çalışma yöntemlerine dair hazırlanan bu talimat işçilere imzalatılmalı 6

7 62 Bakım talimatlarının makine üzerinde Makine bakımlarının operatörler tarafından takip edilememesi Makine bakım Kontrol Formları oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır. Bakım talimatlarının oluşturularak makineler üzerine ya da makinelerin bulunduğu alana yakın bölgelerde kolon üzerlerinde konumlandırılması 63 Arızalı olan cihazların üzerinde bilgilendirme levhasının Arızalı olduğunu bilmeyen bir kişinin makineyi çalıştırmaya çalışması sonucu iş kazası yaşaması Arıza Bakım Kartı oluşturlmasın için çalışmalar başlatılmıştır. Arızalı olan makineler üzerinde bilgilendirme levhasının bulunması 64 Makine kullanım talimatlarının ilgili alanlarda Makinenin yanlış kullanımı nedeniyle arızalanması Makine kullanım talimatları 8 3 Makine kullanım talimatlarının sürekli olarak kontrol edilmesi, eksik olanların tamamlanması 65 Makine kullanım talimatlarının ilgili alanlarda Makinenin yanlış kullanımı nedeniyle iş kazası yaşanması Makine kullanım talimatları 8 3 Makine kullanım talimatlarının sürekli olarak kontrol edilmesi, eksik olanların tamamlanması 66 Makine kullanım talimatlarının anlaşılır Makinenin yanlış kullanımı nedeniyle arızalanması Makine kullanım talimatları 8 3 Makine kullanım talimatlarının sürekli olarak kontrol edilmesi, eksik olanların tamamlanması 67 Makine kullanım talimatlarının anlaşılır Makinenin yanlış kullanımı nedeniyle iş kazası yaşanması Makine kullanım talimatları 12 2 Makine kullanım talimatlarının sürekli olarak kontrol edilmesi, eksik olanların tamamlanması 68 Makine kullanım talimatlarının görünür yerde konumlandırılmaması Makine kullanım talimatına ulaşılamaması nedeniyle makinenin yanlış kullanımı Makine kullanım talimatları 12 2 Makine kullanım talimatlarının sürekli olarak kontrol edilmesi, eksik olanların tamamlanması 69 Kaldırma taşıma araçları Kaldırma taşıma araçlarının periyodik kontrollerinin yapılmaması Periyodik kontrollerinin yapılmaması nedeniyle Periyodik Bakımlar Yılda makinelerdeki ani arızalanmaların Bir engellenememesi 2 3 Aylık,Yıllık periyotlarla kaldırma taşıma araçlarının periyodik kontrollerinin Makine Mühendisleri Odası'nca onaylı Makine mühendislerine yaptırılması 70 Kaldırma taşıma araçları Kaldırma taşıma araçlarının periyodik kontrollerinin yapılmaması Periyodik kontrollerinin yapılmaması nedeniyle iş kazası sonucu kişilerin zarar görmesi Periyodik Bakımlar Yılda Bir 2 3 Aylık,Yıllık periyotlarla kaldırma taşıma araçlarının periyodik kontrollerinin Makine Mühendisleri Odası'nca onaylı Makine mühendislerine yaptırılması 71 Kaldırma taşıma araçları Kaldırma taşıma araçlarının kontrollerinin yapıldığına dair formların muhafaza edilmemesi Kontrollerin yapıldığının denetim sırasında ispat edilememesi Kontrol formları muhafaza edilmektedir. 3 2 Aylık,Yıllık periyotlarla kaldırma taşıma araçlarının periyodik kontrollerinin Makine Mühendisleri Odası'nca onaylı Makine mühendislerine yaptırılması 72 Elektrik tesisatı Elektrik kaçağı Elektrik sisteminin etanj Nemli ortam nedeniyle elektrik akımına maruz kalınması Gövde Topraklamaları Elektrik tesisatının su geçirmez nitelikte nın sağlanması (aydınlatma dahil) 73 Elektrik tesisatı Tozlu ortam Elektrik pano kapaklarının etrafında kauçuk bant Pano içinde toz birikmesi nedeniyle kısa devre oluşması sonucu yangın Pano kapakları kapalı ve uyarı levhaları Pano kapakları etrafında kauçuk bant olmalı, tozun elektrik panoları iç kısımlarına ulaşmaları engellenmeli

8 74 Elektrik tesisatı Elektrik kaçağı Elektrik sisteminin etanj Su geçirmez nitelikte olmayan elektriksel sistemlerin nemli ortam nedeniyle arızalanması Yalıtkan paspas Elektrik tesisatının su geçirmez nitelikte nın sağlanması (aydınlatma dahil) 75 Elektrik panoları Elektrik kaçağı Elektrik panolarının topraklamalarının Elektrik akımına maruz kalınması Topraklama Mevcuttur Elektrik panolarının topraklamasının ölçümlerinin her yıl yenilenmesi Elektrik panoları Elektrik kaçağı Elektrik panolarınıda kaçak akım rölelerinini Elektrik akımına maruz kalınması Topraklama Mevcuttur Elektrik panolarına kaçak akım rölesi temin edilerek, kişilerin elektrik akımına maruz kalmasının engellenmesi Elektrik panoları Elektrik kaçağı Elektrik panoları önünde ve üzerinde uyarı işaretlerinin Elektriğin tehlikeli olduğuna dair farkındalığın oluşturulamaması sonucu kaza yaşanması Uyarı işaretleri Elektrik panolarının üzerinde uyarı levhalarının bulunması ve sürekli olarak kontrol edilmesi 78 Elektrik panoları Elektrik kaçağı Elektrik panoları önünde yalıtkan paspas Elektrik akımına maruz kalınması Yalıtkan paspas Tozlu ortamda bulunulması nedeniyle tahta üzerine yalıtkan paspas uygulamasının yapılması 79 Elektrik panoları Elektrik pano kapaklarının açık Kişinin elektrik akımına maruz kalması Pano kapakları kapalı ve uyarı levhaları Pano ve pano kapaklarının onarılması 80 Elektrik panoları Elektrik pano kapaklarının açık Panoya yanlış müdahale edilmesi nedeniyle üretimin durması Pano kapakları kapalı ve uyarı levhaları Pano ve pano kapaklarının onarılması 81 Elektrik panoları Elektrik panosu üzerinde yetkili kişiye ait bilgilendirmenin mevcut Arıza durumunda yetkisiz kişilerin Pano kapakları kapalı ve uyarı levhaları Pano kapakları üzerinde yetkili kişiye ait ad, soyad ve telefon bilgilerinin yer alması 82 Elektrik panoları Elektrik panosu üzerinde yetkili kişiye ait bilgilendirmenin mevcut Arıza durumunda yetkili kişinin bilgisinin Pano kapakları üzerinde yetkili kişiye ait ad, soyad ve telefon bilgilerinin yer alması 83 Elektrik panoları Elektrik panosu üzerinde yetkili kişiye ait bilgilendirmenin mevcut Acil durumlarda yetkisiz kişilerin Pano kapakları üzerinde yetkili kişiye ait ad, soyad ve telefon bilgilerinin yer alması Elektrik panoları Elektrik panosu iç tertibatının açıkta Yetkisiz kişilerin nedeniyle elektrik akımına maruz kalması Panoların iç tertibatları kesinlikle kapalı olmalı, yetkisiz kişilerin müdahalesi önlenmeli, kişilerin elektrik panoları içine malzeme konulmasının önüne geçilmesi 85 Elektrik panoları Elektrik panosu iç tertibatının açıkta Elektrik panosu içine bant, kumaş parçası gibi malzeme konulması Pano içlerine malzeme konulması Panoların iç tertibatları kesinlikle kapalı olmalı, yetkisiz kişilerin müdahalesi önlenmeli, kişilerin elektrik panoları içine malzeme konulmasının önüne geçilmesi 8

9 86 Elektrik panoları Elektrik panosu iç tertibatının açıkta Elektrik panosu içine bant, kumaş parçası gibi malzeme konulması Panolarda kısa devre oluşması durumunda tehlikenin büyümesi Panoların iç tertibatları kesinlikle kapalı olmalı, yetkisiz kişilerin müdahalesi önlenmeli, kişilerin elektrik panoları içine malzeme konulmasının önüne geçilmesi 87 Elektrik panoları Elektrik panosu iç tertibatının açıkta Elektrik panosu içine bant, kumaş parçası gibi malzeme konulması Pano içlerindeki malzemelerin alınması sırasında elektrik akımına maruz kalınması Panoların iç tertibatları kesinlikle kapalı olmalı, yetkisiz kişilerin müdahalesi önlenmeli, kişilerin elektrik panoları içine malzeme konulmasının önüne geçilmesi 88 Elektrik panoları Bakım onarım Kitleme etiketleme sistemlerinin bakım onarım işleri sırasında kullanılmaması Bakım işini yapa kişinin yetkisiz kişilerin müdahalesi sonucu elektrik akımına maruz kalması Bakım onarım işleri sırasında kesinlikle kitleme etiketleme sistemlerinin kullanılmasının sağlanması 89 Elektrik panoları Bakım onarım Yetkisiz kişilerin panoya Elektrik akımına maruz kalınması Bakım onarım işini elektrik panoları için yalnızca elektrikçilerin yapması, tüm çalışanların bu konuda uyarılması 90 Elektrik Prizleri Kablo izolasyonlarında deformasyon Elektrik prizi kablo bağlantılarının izolasyonunun zarar görmüş Elektrik akımına maruz kalınması Denetim Ve Kontroller Yapılmaktadır Kablo bağlantılarının sürekli kontrol edilmesi, izolasyonu zarar görmüş olanların yenilenmesi, işçilerin bu konuda eğitilmesi 91 Elektrikli El Aletleri (Spiral) 92 Ortam ölçümleri 93 Ortam ölçümleri Spiral kullanımı Ortam ölçümlerinin Ortam ölçümlerinin Yırtık giysiler ile çalışılması Çalışma ortamının termal konfor şartlarına uygunluğunun ölçülmemiş (nem, hava akımı, sıcaklık, vs.) Çalışma ortamında gürültü ölçümünün yapılmamış Giysilerin taşa takılması sonucu yaralanma Termal konfor şartlarının belirlenmemesi nedeniyle buna uygun önlem alınmamış Gürültülü ortamın tespit edilmemesi sonucu önlem alınmadığından meslek hastalıklarının oluşumu Çalışmaya uygun giysi verilmektedir. Ortam ölçümleri yapılmıştır. Ortam ölçümleri yapılmıştır Kişilerin çapaklardan etkilenmemesi için kolluk kullanması, çalışanların eğitim alması, çalışma talimatlarının oluşturulması Ortam ölçümlerinin yapılması ve bu ölçümlerin her yıl yenilenmesi Ortam ölçümlerinin yapılması ve bu ölçümlerin her yıl yenilenmesi Ortam ölçümleri Ortam ölçümlerinin Çalışma ortamında aydınlatma ölçümünün yapılmamış Görüş yetersizliği nedeniyle iş kazası yaşanması Ortam ölçümleri yapılmıştır. Ortam ölçümlerinin yapılması ve bu ölçümlerin her yıl yenilenmesi 95 Ortam ölçümleri Ortam ölçümlerinin Çalışma ortamında toz ölçümünün yapılmamış Toz ölçümünün yapılmamış nedeniyle çalışanların maruziyet derecesinin tespit edilememesi ve gerekli önlemlerin alınamaması Ortam ölçümleri yapılmıştır. Ortam ölçümlerinin yapılması ve bu ölçümlerin her yıl yenilenmesi, yapılan iyileştirmeler sonucunda durum tespiti için ortamdaki toz ölçümünün tekrarlanması 96 Merdivenler Yönlendirme levhaları yetersizliği Merdivenlerde acil durum yönlendirme levhalarının Acil durumlarda tahliye zorluğu Kısmen Yeterli durumdadır Merdivenlerin acil durumlarda aydınaltılması için kendiliğinden şarjlı çıkış levhaları ve aydınlatmaların kullanılması, kullanılan aydınlatmaların sıklaştırılması veya etki alanının geniş tutulması için lüksünün arttırılması

10 97 Merdivenler Aydınlatma yetersizliği Merdivenler için sağlanan aydınlatmanın yetersiz Acil durumlarda tahliye zorluğu Acil Durum Yönlendirme Levhaları mevcutur Merdivenlerin acil durumlarda aydınaltılması için kendiliğinden şarjlı çıkış levhaları ve aydınlatmaların kullanılması, kullanılan aydınlatmaların sıklaştırılması veya etki alanının geniş tutulması için lüksünün arttırılması 98 Merdivenler Aydınlatma yetersizliği Merdivenler için sağlanan aydınlatmanın yetersiz Görüş yetersizliği nedeniyle kayıp düşme Aydınlatma Yeterlidir. Merdivenlerin acil durumlarda aydınaltılması için kendiliğinden şarjlı çıkış levhaları ve aydınlatmaların kullanılması, kullanılan aydınlatmaların sıklaştırılması veya etki alanının geniş tutulması için lüksünün arttırılması 99 Merdivenler Kaygan zemin Kaymaz bantların Acil durumlarda tahliye sırasında kayıp düşme Kaydırmaz Bant Denetim Ve Kontrollerin Yapılması 100 Merdivenler Kaygan zemin Kaymaz bantların Kaygan zemin nedeniyle kayıp düşme Kaydırmaz Bant Denetim Ve Kontrollerin Yapılması 101 Uyarı ve bilgilendirme levhalarının yetersiz Acil durum planlarının asılmaması Acil durumlarda yapılması gerekenlerin kişilere duyurulmaması nedeniyle yanlış müdahale Acil Durum Planları Uygun Sayıda Asılmıştır. 8 3 Acil Durum Planları düzenli olarak değişiklik durumunda güncellenmelidir. 102 Acil durumlar için yetersiz bilgilendirme Acil durum telefon listesinin asılı halde Acil durumlara müdahalenin gecikmesi Acil Durum Planları Uygun Sayıda Asılmıştır. 8 3 Acil durum İletşim Numaraları değişiklik durumunda güncelenmelidir. 103 Acil durumlar için yetersiz bilgilendirme Acil durum ekiplerinin asılı olarak duyurulmamış Acil durumlara yetkisiz kişilerin sonucu zararın büyümesi Acil durum ekiplerinin duyurusu sözlü ve yazılı olarak yalnızca yemekhanede yapılmıştır. 8 3 Acil durum ekip listesinin sorumlu kişilere dağıtılması ve idari bina girişinde uygun bir bölüme görünür biçimde asılması 104 Yangın Yangın söndürme tüplerinin yetersiz Yangının büyümesi Yangın söndürme tüpleri sayıca yeterlidir. 2 3 Yangın söndürme tüpleri 250 m 2 'de bir adet olmak üzere ve yerden en fazla 90 cm yükseklikte asılması Uyarı ve bilgilendirme levhalarının yetersiz Uyarı ve bilgilendirme levhalarının yetersiz Acil durumlar için yönlendirme levhalarının yetersiz Bilgilendirme levhalarının yetersiz Acil durumlarda tahliye zorluğu Üçüncü şahıslar için yönlendirmenin zayıf nedeniyle yetki dışı alanlara girilmesi Yönlendirme levhaları mevcut, ancak sayıca yetersizdir. Bilgilendirme levhaları Acil durumlarda tahliye kolaylığının sağlanması için yönlendirme levhalarının sayıca arttırılması ve uygun yerlerde konumlandırılması Ofisler, özel bölümler, tuvaletler gibi alanların kapı üzerlerinde bilgilendirme levhalarının 107 Uyarı ve bilgilendirme levhalarının yetersiz Acil durumlarda kaçış kolaylığı sağlayan kendinden şarjlı led ışıkların Acil durumlarda tahliye zorluğu Led İşıklı Levhalar Acil Durum Led Işıklı levhalar düzenli olarak kontrol edilmelidir 10

11 108 Revir Revir malzemelerinin durumu Reviride gerekli malzemelerin Hastalara/ yaralılara gerekli müdahalenin yapılamaması nedeniyle zararın büyümesi Revir bulunmktadır ve yeterli durumdadır Revir için gerekli malzemelerin listesi oluşturulmalı, bunlar en kısa sürede temin edilmeli, kullanımı sonucu biten malzemelern takip edilebilmesi için malzeme takip listesinin oluşturulması (özellikle ilaçlar için) eksiklikler oluşursa tedarik edilmelidir. 109 Revir Revir malzemelerinin durumu Reviride gerekli malzemelerin kontrolünün yapılmaması Hastalara/ yaralılara gerekli müdahalenin yapılamaması nedeniyle zararın büyümesi Revirde düzenli olarak kontrol yapılmakta,saha da ilk yardım dolabı 15 2 Revir için gerekli malzemelerin listesi oluşturulmalı, bunlar en kısa sürede temin edilmeli, kullanımı sonucu biten malzemelern takip edilebilmesi için malzeme takip listesinin oluşturulması (özellikle ilaçlar için),düzenli denetim ve kontrol 110 Revir Revir malzemelerinin durumu Reviride gerekli malzemelerin listesinin Hastalara/ yaralılara gerekli müdahalenin yapılamaması nedeniyle zararın büyümesi Revirde düzenli olarak kontrol yapılmakta,saha da ilk yardım dolabı Revir için gerekli malzemelerin listesi oluşturulmalı, bunlar en kısa sürede temin edilmeli, kullanımı sonucu biten malzemelern takip edilebilmesi için malzeme takip listesinin oluşturulması (özellikle ilaçlar için) Ecza Dolapları Ecza dolaplarının kullanımı Ecza dolaplarının üretim alanlarında İlkyardım gerektiren durumlarda hızlı müdahale edilememesi sonucu zararın büyümesi Revirde düzenli olarak kontrol yapılmakta,saha da ilk yardım dolabı 12 2 Ecza Dolabı malzeme listesi bulunmalı ve eksiklik anında tedarik edilmelidir. 112 Ecza Dolapları Ecza dolaplarının kullanımı Ecza dolapları içerisinde tarihi geçmiş ürünlerin bulunması Tarihi geçmiş ilaç kullanımı nedeniyle zehirlenme Revirde düzenli olarak kontrol yapılmakta,saha da ilk yardım dolabı Ecza Dolabı malzeme listesi bulunmalı ve eksiklik anında tedarik edilmelidir. 11

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 1- Okul bahçe kapılarının önüne kara yolları şube şefliği ile irtibata geçilerek OKUL GEÇİDİ TABELASIkonulmalıdır. Okul önünde Okul Geçidi

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BİLİŞİM İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gereken tüm hizmetleri

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Bahadır Kılıç İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Bilgi İşlem Sorumlusu 06.06.2016 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 1 Sunu Planı 1 2 3 4 İş Sağlığı

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com Fazıl ÖLMEZ Makine Mühendisi A Sınıfı İSG Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi fazilolmez@gmail.com 14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com 1. Adım Çalışma planı yapın (Çalışmalar bir

Detaylı

DSİ İSG UYGULAMALARI

DSİ İSG UYGULAMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ İSG UYGULAMALARI Şahin KUMBAROĞLU Personel ve Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı A Sınıfı iş Güvenliği Uzmanı Devlet Su İşleri Genel

Detaylı

RİSK BÖLÜMLER OLUŞMA NEDENİ KORUYUCU ÖNLEMLER. Vücut kan ve sıvı sıçraması. İzolasyon önlemlerine dikkat edilmemesi. Sterilizasyona dikkat edilmemesi

RİSK BÖLÜMLER OLUŞMA NEDENİ KORUYUCU ÖNLEMLER. Vücut kan ve sıvı sıçraması. İzolasyon önlemlerine dikkat edilmemesi. Sterilizasyona dikkat edilmemesi Doküman Kodu: KRY.PL.01 Yürürlük Tarihi: 03.2015 Revizyon No/Tarihi: 01/07.2015 Sayfa No: 1 / 5 Vücut kan ve sıvı sıçraması Eldiven ve koruyucu ekipman kullanılması için personelin uyarılması ve eğitim

Detaylı

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ İSG UZMANI 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Programı Programın İçeriği Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme Okullarımızdaki

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-5/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

F.S.S. FREN SİSTEMLERİ SANAYİ

F.S.S. FREN SİSTEMLERİ SANAYİ F.S.S. FREN SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İYİ UYGULAMALAR Özlem AVLAN F.S.S. FREN SİSTEMLERİ SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ. İSG & Çevre Yönetim Sistemleri Uzmanı İŞLETME BİLGİLERİ

Detaylı

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU Analiz Ekibi: Sıra No Tehlikeli Durum/DavranıĢ Olası Sonuç/RĠSK Mevcut Önlemler Olasılık RĠSK BĠLEġENLERĠ ġiddet Derecesi Risk Derecesi Önlem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sıra No 1 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİ SKORU SINIFI DEĞERLENDİRMESİ DEĞ. TARİHİ İLK DEĞ. BÖLÜM FAALİYET İLK FOTOGRAF TANIMI M-1 Kıyma makinesinde Kıyma çekilmesi Kıyma Makinesi Et Besleme Noktası El Girecek Genişlikte Olması Kıyma Makinesine

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ www.insancaosgb.com Gönlümüzde İnsan, Hedefimizde İnsan için İş Sağlığı ve Güvenliği www.insancaosgb.com Yaşamak için mi çalışmak, çalışmak için mi yaşamak? Cevap yaşamak

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii İçindekiler SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ...1 1.1. Sağlık Programları... 5 1.2. Güvenlik Programları... 5 1.3. Eğitim Programları... 6 2. GENEL DEĞERLENDİRME...9

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ. İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı

SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ. İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı İÇERİK İstanbul Ulaşım A.Ş. Hakkında Organizasyon Yapısında İş Güvenliğinin Yeri Temel

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILIKALABA ANADOLU LİSESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILIKALABA ANADOLU LİSESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 1 1 A İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI / EKİPLERİ 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun / nin Oluşturulması İş Sağlığı ve Kurulları Hakkında (İş veren Vekili ) Oluşturuldu. 2 İşverenin sağlık ve güvenlik

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

TÜRKİYE TRIAL ŞAMPİYONASI GÖZLEMCİ RAPORU

TÜRKİYE TRIAL ŞAMPİYONASI GÖZLEMCİ RAPORU Yarışın Adı: Türkiye Trial Şampiyonası 2. Yarış BASK Tarih: 23/24 Nisan 2016 Gözlemci Adı: Metin YILMAZ Gözlemci Rapor Tarihi / Puan : 30 Nisan 2016 / 532 1. TOSFED Standart Dökümanlar 1.1. Güvenlik Planı

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

TOSFED TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI GÖZLEMCİ RAPORU

TOSFED TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI GÖZLEMCİ RAPORU TOSFED TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI GÖZLEMCİ RAPORU Yarışmanın Adı İzmir Pist Yarışı Tarih 09-10 Nisan 2016 TOSFED Pist Şampiyonası / Kat Sayı Türkiye Pist Şampiyonası Gözlemcinin Adı Soyadı Murat KAYA Gözlemci

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarında bulunan

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

DOĞUMHANE RİSK DEĞERLENDİRME PLANI ANALİZ RAPORU

DOĞUMHANE RİSK DEĞERLENDİRME PLANI ANALİZ RAPORU DOĞ.YD.02 11/10/2013 0 1/5 ENFEKSİYON RİSKİ Kan ve vücut sıvılarının cilde temas ile bulaş riski Fiziksel ortam kaynaklı bulaş riski Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları ALINCAK

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. AMAÇ... 2 3. METOT... 2 4. TANIMLAR... 2 5. RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI... 4 5.1. Bilgilendirme... 5.2. Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi... 4 5.2.1. İşin Düzenlenmesi ve Organizasyona

Detaylı

12 ARALIK ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI OSGB HİZMET TEKLİFİ. Teklif sayfası 5. www.sgi.com.tr

12 ARALIK ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI OSGB HİZMET TEKLİFİ. Teklif sayfası 5. www.sgi.com.tr ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI OSGB HİZMET TEKLİFİ 12 ARALIK 2013 SİSTEM GÖZETİM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EĞİTİM MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İVEDİK OSB EMİNEL İŞ

Detaylı

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE 1 Takılıp düşme 2 Kesik Malzeme taşınması 3 El,ayak sıkışması 4 Malzeme düşmesi 5 Ağır kaldırma ÇEVRE AYDINLATMASI Anayolda kazı yapılması

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖRNEK BİR MATBAA İŞLETMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖRNEK BİR MATBAA İŞLETMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖRNEK BİR MATBAA İŞLETMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Samed Ayhan ÖZSOY*, Engin UĞUR*, Cem AYDEMİR**, Bilge Nazlı Altay ***, Cem ÖZAKHUN** *İstanbul Üniversitesi, Teknik Bilimler

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME Değerli Meslek Mensubumuz, 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin

Detaylı

GENEL SAHA ÇALIŞMALARINDA TEHLİKELER

GENEL SAHA ÇALIŞMALARINDA TEHLİKELER GENEL SAHA ÇALIŞMALARINDA TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE Araç Hareketleri 1 Toz emisyonu Araç Hareketleri 2 Trafik kazası Aydınlatma Yetersizliği 3 Takılma, düşme Aydınlatma Yetersizliği 4

Detaylı

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE DUVAR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Sabit İskeleler üzerinde çalışma 1 Takılıp düşme 2

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI 1 2 3 Enfeksiyon risklerinin Sağlık taramaları Koruyucu ekipman ve giysilerin kullanılması -El yıkama alışkanlıklarının, el hijyeninin artırılması -Kesici delici alet yaralanmalarını önlemeye yönelik düzenlemeler

Detaylı

UYGUN İŞE YERLEŞTİRME. Volkan Dündar

UYGUN İŞE YERLEŞTİRME. Volkan Dündar UYGUN İŞE YERLEŞTİRME Volkan Dündar UYGUN İŞE YERLEŞTİRME KAPSAMI İşe giriş muayenesi ve işe yerleştirme birbirini tamamlayan kavramlardır. İşe Giriş Muayenesi Aralıklı Kontrol Muayenesi Erken Kontrol

Detaylı

2015-2016 YILI BORNOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURUM VE KURULUŞLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

2015-2016 YILI BORNOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURUM VE KURULUŞLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 1 1 Yıllık Çalışma Planının Yapılması 6331 Sayılı İş Sağ ve Güv Kan MEB Genelge x x İlçe İSG Bürosu İlçe MEM İSG web sayfasının oluşturulması A) İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

Detaylı

İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler. Ders No: 43

İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler. Ders No: 43 İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler Ders No: 43 GİRİŞ İş Sağlığı ve Güvenliği nde temel yaklaşımlardan en önemlisi önleyici / proaktif yaklaşımlardır. İleride ortaya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi Sayfa No: 1/6 RİSK BÖLÜMLER OLUŞMA NEDENİ KORUYUCU ÖNLEMLER ENFEKSİYON Yoğun bakım, Diyaliz Ünitesi, Laboratuvarlar Ameliyathane, Yoğun bakım, Yeni doğan Yoğun bakım Vücut kan ve sıvı sıçraması Kişisel

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU A. STAJYER BİLGİLERİ B. İŞYERİ BİLGİLERİ Adı ve Soyadı:. Mesleği: Kimyager Staj süresi:5 gün(40 saat) 14-15-16-19-20 Mart 2012 Adresi:.. Telefon:0236 Faks:0236 E-posta...

Detaylı

Sağlıklı ve güvenli alandasınız!

Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir? İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yetkilendirilen birimdir. OSGB ler,

Detaylı

PROBLEM ANALİZİ VE KARŞI ÖNLEM PROBLEM TANIMI

PROBLEM ANALİZİ VE KARŞI ÖNLEM PROBLEM TANIMI 1 Data Kabloları düzenli değil. Düşük Seviye, 2 Elektrik panosu önünde yalıtkan paspas yoktur. 3 Yangın tüpleri Üretim alanında ve depoda yerdedir, duvara asılı değildir. 4 Raf araları doludur. 5 Elektrik

Detaylı

TEKSTİL İŞL.SAN.TİC.A.Ş RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU

TEKSTİL İŞL.SAN.TİC.A.Ş RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU TEKSTİL İŞL.SAN.TİC.A.Ş RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU RİSK ANALİZ NO: 0001 RİSK ANALİZ TARİHİ: BÖLÜM: KİMYASAL DEPO VE BOYA MUTFAKLARI BÖLÜMÜ TEH. TEHLİKE FAALİYET / KİMLER RİSK KORUMA İHTİMAL ŞİDDET

Detaylı

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HAKAN YILMAZ HAKAN YILMAZ

A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HAKAN YILMAZ HAKAN YILMAZ OSGB Hizmetlerinde Yetersiz Sürelerde Hizmet Vermenin Zorlukları ve Öneriler 29.04.2014 A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HAKAN YILMAZ HAKAN YILMAZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Resmi Gazete_28339_30 Haziran

Detaylı

Bize Ulaşın : www.guvennetosgb.com info@guvennetosgb.com ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

Bize Ulaşın : www.guvennetosgb.com info@guvennetosgb.com ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Bize Ulaşın : www.guvennetosgb.com info@guvennetosgb.com ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Hakkımızda Güven Net OSGB Güven Net OGSB; İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çözüm ortağı olmak üzere

Detaylı

www.aspirisguvenligi.com

www.aspirisguvenligi.com www.aspirisguvenligi.com kimlerle çalışıyoruz? BUCAKÖY HES NTON BETON ENERJİ NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. K A S ESSARAN T AMBALAJ OZALTIN TOPRAK SANA ve ALPER ÇELEB KATSAN K Quality-Our Reason For Being

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ 5393 Belediye Kanunu 03.07.25 Arşiv Sorumlusu www.basbakanlik.gov.tr 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10.07.24 Arşiv Sorumlusu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 Arşiv Sorumlusu TS 12174 Şehir

Detaylı

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013 Centro Zaragoza Motosiklet Tamiri Genel Kriterleri kapsamında sınıflandırma ve uzmanlık alanlarına göre belirlenecek servislerin CZTURK Motosiklet Servis Standardıdır. Yayınlama tarihi : Ocak 2013 İstanbul,

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE ASANSÖR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Elektriksiz el aletlerinin kullanımı(tornavida,anahtar

Detaylı

Farplas 2014 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu

Farplas 2014 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu Farplas 2014 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu www.farplas.com İÇİNDEKİLER Çevre ve İş Güvenliği Politikası Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi Doğal Kaynak Tüketimi Su Kullanımı Elektrik

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor.

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor. 1 KANUNA HIZLI BAKIŞ - İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. - Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. - İş yerleri, yapılan işin

Detaylı

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz?

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz? ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak siz değerli danışanlarımızın İş güvenliği Uzmanı,

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE WEB TABANLI İŞ KAZASI BİLDİRİM SİSTEMİ PİLOT ÇALIŞMA SONUÇLARI

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE WEB TABANLI İŞ KAZASI BİLDİRİM SİSTEMİ PİLOT ÇALIŞMA SONUÇLARI BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE WEB TABANLI İŞ KAZASI BİLDİRİM SİSTEMİ PİLOT ÇALIŞMA SONUÇLARI Anahtar Sözcükler: Sağlık çalışanı, İş kazası, Kaza bildirim sistemi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çalışan

Detaylı

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ Murat EVLİCE ÇEVRE MÜHENDİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEL: 0507 179 80 98 0553 293 87 62 E- POSTA: murate@kayalarosgb.com muratevlice@gmail.com BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME

Detaylı

GİRİŞ Ağustos 2005 tarihinde Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdam edilerek, gerek yasal zorunluluğumuz olan çalışmalar ve gerekse

GİRİŞ Ağustos 2005 tarihinde Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdam edilerek, gerek yasal zorunluluğumuz olan çalışmalar ve gerekse GİRİŞ Ağustos 2005 tarihinde Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdam edilerek, gerek yasal zorunluluğumuz olan çalışmalar ve gerekse OHSAS 18001 Yönetim Sistemi çalışmaları paralel yürütülmüştür.

Detaylı

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak yetkilendirildik. Tek amacımız iş sağlığı ve güvenliğini yasal bir zorunluluk olmaktan

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİRSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUM BİRİM DERSLİK, SALON, AMFİ, SEMİNER EĞİTİM SALONLAR İÇİN LİSTESİ FAALİYET ALANI TEHLİKE SINIFI BİLGİLERİ AÇIKLAMA Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Sayı : 24301423-918-E.251760 08.01.2016 Konu: İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri DAĞITIM YERLERİNE İlgi a)

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- 1 / 10 Yusuf DOĞAN Mali Müşavirlik 4. İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü İşveren, güvenlik tedbirleri ve koruyucu ekipmanlar ile

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Prosedürü Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi P 2.10 00 28.01.2010

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Prosedürü Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi P 2.10 00 28.01.2010 Sayfa 1/6 Proses Adı İş Güvenliği Yönetimi Prosedürü Proses Kodu 2.10 Proses Sorumlusu Prosesin Amacı ve Kapsamı Fabrika Müdürü, İSG Şefi ve Görevlileri, Kurum Doktoru, Proses Yöneticileri Bu prosedürün

Detaylı

Tarım Sektöründe İş Hijyeninin Önemi

Tarım Sektöründe İş Hijyeninin Önemi Tarım Sektöründe İş Hijyeninin Önemi Tarım Çalışanlarının İşyeri Ortam Koşulları Tarım sektörü, erken ölüm, yaralanma ve hastalık açısından inşaat ve madencilikten sonra en tehlikeli üçüncü iş koludur.

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGUNLUK BELGESİ NEDİR? ELEKTRİK TESİSATI UYGUNLUK BELGESİ ŞART MI? ELEKTRİK TESİSATI UYGUNLUK BELGESİ İÇİN KONTROLLER NASIL

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MERZİFON BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

PKD DEĞERLENDİRME FORMU

PKD DEĞERLENDİRME FORMU Tarih: PKD DEĞERLENDİRME FORMU Değerlendiren Kişi: 1 Kuruluşun Unvanı 2 Kuruluşun Adresi 3 İşveren/Vekili 4 Kuruluşun SGK Sicil No. 5 Kuruluşun Vergi No. 6 Kuruluşun Telefon ve faks Tel: Faks: 7 E-mail

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER

İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER Yıldız OSGB olarak; iş güvenliği uzmanlarımız ve diğer deneyimli personellerinizle iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) SÜREÇLERİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) SÜREÇLERİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) SÜREÇLERİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Bahadır ENGİN Türk Telekom İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre Müdürü bahadir.engin@turktelekom.com.tr Sunu Planı 1. Türk

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İŞVEREN: Aşağıda bilgileri yazılı olan şirket bu sözleşmenin bir tarafı olup bundan sonra işveren olarak adlandırılacaktır. Belirtilen adres ve elektronik posta adresi

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi Sanayi Sicil Belgesi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINDA YER ALAN KAYIT BELGE FORM ve RAPORLAR İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME FORMU Sayfa Sayfa 1 / 18 Bölüm ler 1. Bilgisayar Ergonomik bilgi yetersizliği Yanlış şekil ve pozisyonlarda bilgisayar kullanım a eğitim verilmemiştir 4 3 12 Bilgisayarla yapılan çalışmalarda; göz yorgunluğu,

Detaylı

İDARİ İŞLER PROSEDÜRÜ

İDARİ İŞLER PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı ÖZERDEM DEMİR A.Ş. ve EGEDEMİR DEMİR GERİ KAZANIM MADENCİLİK PETROL NAKLİYE TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ye ait tesislerde yapılması gereken

Detaylı

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR)

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR) Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesi FR-01 01.02.2001 4 26.11.2011 Kaynak eklendi. Tedarikçi Değerlendirme FR-02 31.03.2005 2 23.12.2010 Onaylı Tedarikçi Performans Takip FR-03 31.01.2006 4 27.12.2011

Detaylı

Gökhan KOLCU Bilgisayar Mühendisi Satış Yönetmeni

Gökhan KOLCU Bilgisayar Mühendisi Satış Yönetmeni Gökhan KOLCU Bilgisayar Mühendisi Satış Yönetmeni İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUN SÜRECİ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kabul Tarihi: 20 Haziran 2012 RG. Yayım Tarihi: 30 Haziran 2012 6331- İSG

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı