Büyükdere Cad. No. 127 Astoria A Kule Kat B Kule Kat: Esentepe-İstanbul Tel : Fax :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Büyükdere Cad. No. 127 Astoria A Kule Kat 6-7-24-25-26-27 B Kule Kat: 24 34394 Esentepe-İstanbul Tel : +90 212 318 05 05 Fax : +90 212 318 05 06"

Transkript

1 Büyükdere Cad. No. 127 Astoria A Kule Kat B Kule Kat: Esentepe-İstanbul Tel : Fax : Ekim 2014 Ulusoy ve Ticaret Anonim Şirketi 1. OSB Oğuz Caddesi No:6 Sincan/Ankara İLGİ: Borsa İstanbul Kotasyon 'nün 11 Haziran 2010 tarihli ve 334 sayılı Kotasyon Yönetmeliği'nin 13. maddesinin (h) ve (k) bentleri ve 15. maddesinin (c) bendi ile 16. maddesinin (d-7) bendinin uygulama esasları konulu Genelgesi uyarınca talep edilen Hukukçu Raporu'dur. HUKUKÇU RAPORU T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII sayılı Pay Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, Ulusoy ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket" veya "Ulusoy Elektrik") ortak paylarının satışı suretiyle halka arzı ve Borsa İstanbul 'de ("BİAŞ" veya "Borsa İstanbul") işlem görmeye başlaması kapsamında işbu Hukukçu Raporu tarafınıza, BİAŞ'a ve talep edilmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") sunulmak üzere arz edilmektedir. İşbu Hukukçu Raporu, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği'nin "Kotasyon Şartları"nı düzenleyen ve "Ortaklık Haklarını Temsil Eden Menkul Kıymetlerin İlk Kotasyonu" başlıklı 13. maddesinin (h) bendi ile düzenlenen "Ortaklığın üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmaması" ve (k) bendi ile düzenlenen, "Kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi" şarttır hükümleri ile, Borsa İstanbul'un tarih ve 334 sayılı Genelgesi hükümleri çerçevesinde hazırlanmış bulunmaktadır. İşbu Hukukçu Raporu, Şirket beyanı esas alınarak ve Şirket tarafından sunulan bilgi ve belgeler incelenerek hazırlanmıştır. Hukukçu Raporu'muz, imza tarihi itibarıyla Şirket'in mevcut hukuki durumunu yansıtmakta olup, SPK tarafından onaylanan izahnamede yer alan bilgiler, Hukukçu Raporu'muzda yer alan bilgilerden farklı olabilir. Yatırımcıları yönlendirme ve teşvik amacıyla hazırlanmamış olan Hukukçu Raporu'muzun Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanacak izahnamenin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar yatırım kararlarını söz konusu izahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda vermelidirler. İşbu Hukukçu Raporu'na ilişkin olarak ileriye dönük şekilde herhangi bir güncelleme taahhüdümüz bulunmamaktadır. 1

2 Şirket ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunmayan bağımsız hukukçu sıfatıyla işbu Hukukçu Raporu'nun hazırlanması için yapmış olduğumuz hukuki inceleme çalışmalarında aşağıdaki belgeler tarafımızca incelenmiştir: 1. Şirket'in Ana Sözleşmesi ve Ana Sözleşme değişikliklerine ilişkin Genel Kurul tutanaklarının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin ("TTSG") ilgili sayfalarının sureti, 2. Şirket'in 2011, 2012 ve 2013, 2014 yıllarına ilişkin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanakları, söz konusu yıllara ilişkin faaliyet raporları, 3. Şirket'in 2011, 2012 ve 2013, 2014 yıllarında alınan yönetim kurulu kararları, 4. Şirket pay defteri ve hissedarlara ilişkin ilmühaber kopyaları, tarih ve 18 sayılı Şirket yönetim kurulu kararına istinaden düzenlenen ve Sincan 1. Noterliği tarafından tarih ve nolu yevmiye numarası ile tasdik edilen Şirket imza sirküleri 6. Şirket Ana Sözleşmesi'ne yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine SPK tarafından verilen tarih ve 1862/9088 sayılı onay yazısı ("SPK Onay Yazısı"), 7. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin 28 Aralık 2010 tarih ve GSM-2010/029 sayılı "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı", 8. Şirket tarafından sahip olunan gayrimenkullere ilişkin 6 adet tapu senedi, 9. Şirket tarafından sahip olunan menkullere ilişkin liste, 10. Şirket'in taraf olduğu ürün satış, finansal, AR-GE, taşeron, hisse alım, tedarik ve bakım sözleşmeleri, 11. Şirket'in çalışanlarıyla akdettiği standart iş sözleşmelerinin bir örneği ve Şirket'in çalışanlar listesi, 12. Şirket'in sahip olduğu marka, patent ve faydalı modellere ilişkin kayıtlar, 13. Şirket'in vermiş olduğu teminat mektupları, 14. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ("SGK") 24 Temmuz 2014 tarihli Şirket'in sigorta borcu bulunmadığına ilişkin yazısı, 15. Ankara Valiliği tarafından Şirket'e verilmiş bulunan 17 Ocak 2007 tarih ve 255 sayılı "Özel Güvenlik İzin Belgesi", 16. Şirket vekili Av. Orkun Ağaoğlu tarafından tarafımıza iletilen 24 Ekim 2014 tarihli Şirket'in taraf olduğu derdest dava ve icra takiplerini gösteren liste. Yukarıda bahsedilen belgelerin incelenmesi neticesinde işbu Hukukçu Raporu tarihi itibariyle aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır. 1. ŞİRKET BİLGİLERİ I. Kuruluş ve Unvan Şirket, "Ulusoy ve Ticaret Limited Şirketi" unvanı ve kuruluş sermayesi ile 8 Nisan 1985 tarihinde Ankara Ticaret Sicili'ne sicil numarasıyla tescil edilerek 25 yıllık süre için Sait Ulusoy ve Akgül Ulusoy tarafından kurulmuştur. Şirket tesislerinde hava yalıtımlı modüler hücreler, metal-clad hücreler, havai hat ürünleri olan otomatik yük ayırıcısı ve otomatik tekrar kapamalı kesici, komple gaz yalıtımlı hücreler, monoblok beton köşkler, alçak ve orta gerilim kablo aksesuarları üretilmektedir. Şirket'in kuruluşu, TTSG'nin 11 Nisan 1985 tarih ve 1241 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirket'in kayıtlı merkezi 1.OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi No:6 Sincan/Ankara'dır. Şirket kayıtlı merkezi haricinde, aşağıda adreslerde faaliyet göstermektedir: 1 1 Ocak 2005 tarihi öncesine ilişkin tüm parasal ifadeler bu tarih öncesinde geçerli olan Türk Lirası bilgilerini, 1 Ocak 2005 tarihi sonrasına ilişkin tüm parasal ifadeler ise bu tarih sonrasında geçerli olan Türk Lirası bilgilerini yansıtmaktadır. 1 Ocak 2005 tarihi öncesinde Türk Lirası bu tarih sonrasındaki değeri ile 1 Türk Lirası'na karşılık gelmektedir. 2

3 Niteliği Adres Görevleri İstanbul Bölge İrtibat Ofisi Ofisim İstanbul İş Merkezi Cevizli Mh. Tugay Yolu Cd. B Blok 9. Kat Ofis No: Maltepe / İSTANBUL Yurt dışı satış pazarlama faaliyetlerinde bulunmak Bursa Bölge İrtibat Ofisi Demirtaşpaşa Mahallesi Celal Bayar Caddesi 11.Ata Sokak No: 2 Petek Bozkaya İş merkezi A Blok Kat:3 /305 Osmangazi /BURSA Yurt içi satış pazarlama faaliyetlerinde bulunmak İzmir Bölge İrtibat Ofisi Cezayir İrtibat Ofisi (UE Algeria) Sk. No:2 Daire: 303 Su Plaza Yenişehir / İZMİR Cite Chabani Lot no:13 Villa No:10 Val d Hydra, Hydra, Cezayir Yurt içi satış pazarlama faaliyetlerinde bulunmak Yurt dışı satış pazarlama faaliyetlerinde bulunmak Endonezya İrtibat Ofisi City Lofts Sudirman,Unit 1127 Jalan KH Mas Mansyur Kav 121 Karet, Jakarta Pusat 10220, Endonezya Yurt dışı satış pazarlama faaliyetlerinde bulunmak Şirket, 10 Ekim 2001 tarihli Ortaklar Kurulu kararı ile "Ulusoy ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak nev'i değiştirmiş ve söz konusu nev'i değişikliği 21 Kasım 2001 tarihinde tescil edilmiş ve 26 Kasım 2001 tarih ve 5432 sayılı TTSG'nde yayınlanmıştır. Tür değişikliğiyle beraber şirketin süresi 99 yıl olarak değiştirilmiştir. Daha sonra 17 Eylül 2014 tarihli ve 17 Eylül 2014 tarihinde tescil olunan Genel Kurul kararıyla ilgili Esas Sözleşme maddesi Şirket'in süresiz olarak faaliyet göstereceğini belirten şekilde tadil edilmiştir. Şirket Ana Sözleşmesi'nin SPK düzenlemelerine ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi ve Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçmesi amacıyla gerekli olan Ana Sözleşme değişiklikleri, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12 Eylül 2014 tarihli ve sayılı izni çerçevesinde, 17 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Söz konusu olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 17 Eylül 2014 tarihinde Ankara Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiş olup, 22 Eylül 2014 tarih ve 8658 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin 13. maddesinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 'nun 370. maddesi ile 6552 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'nun 371. maddesine eklenen fıkra hükümleri kapsamında tadil edilmesine ilişkin Ana Sözleşme değişikliği, 21 Ekim 2014 tarihinde Ankara Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiş olup, 24 Eylül 2014 tarih ve 8680 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. 3

4 II. Faaliyet Konusu Şirket Ana Sözleşmesi'nin "İşletme Konusu" başlıklı 3. maddesi uyarınca, Şirket'in amaç ve konusu genel olarak elektrik, elektronik ve mekanik ile ilgili her türlü alet, edevat ve cihazın imali, ithalatı ve ihracatını yapmaktır. Şirket'in bu iştigal konuları Şirket'in tadil edilmiş Ana Sözleşmesi'nde aşağıdaki şekilde belirtilmektedir: a) Elektrik elektronik ve mekanik ile ilgili her türlü alet ve edevatın, cihazın imali, konusu ile ilgili taahhüt işlemlerine girme, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri deruhte etme başkalarının aldığı taahhüt işlerini devir alma veya devir etme proje çizimi, kontrolörlük, her türlü teknik servis ve hizmeti yerine getirmek bu amaçla fabrika, imalathaneler, atölyeler kurmak, kiralamak, inşa etmek, satın almak. b) Her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerini transformatörler, jeneratörler, her nevi inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerini, boya, elektrikli ev aletleri, dekorasyon malzemeleri, kazanlar, ısı, su, ses, tecrit elemanlarını, elektronik ve mekanik alet ve cihazları, her türlü madenden mamul levha, çubuk, şerit, boru, tüpler, saç ve kütüklerin imalat alım, satım, ihracat ve ithalatları ile çimento ve alçı ile sertleştirilmiş maddelerin imalatı ve satışını yapmak, c) Her türlü iş makinaları başta olmak üzere nakil vasıtaları delici, kırıcı kaldırıcı, istifleyici, kısa ve uzun mesafelerde tel, ray ve bandaj üzerinde ulaşım yapan yol ve asfaltlama işlerinde kullanılan makine yedekleri ve cihazları ile optik tıbbi cihaz alet vesair ekipmanlara ait elektrik ve elektronik aksamlarını almak, kiralamak, imal etmek veya ettirmek satmak ithal etmek, ihracatta bulunmak komisyonculuğu ve mümessilliği işlerini yapmak, d) Yurtiçi ve yurtdışında her türlü inşaat ve taahhüt işleri deruhte etmek bunları devretmek devralmak, taşeron anlaşmaları yapmak, her türlü projeler tanzim etmek, müteahhitlik hizmetleri vermek fizibilite rantabilite etüdleri yapmak mimarlık müşavirlik hizmetleri vermek. Yurt içi ve yurt dışında özel ve kamu kesimine ait her türlü enerji iletim, üretim ve dağıtım tesis hatları, liman, yol, her türlü sağlık ve sosyal tesisleri, inşaatları yapmak, onarmak, monte etmek, işletmek, mühendislik hizmetleri vermek, e) Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) md. 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, iştigal konusu ile ilgili yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi için mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı sermayenin iştirakiyle yeni, şirketler, tesisler, işletmeler kurup işletebilmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, devlet manalı idareler, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından kurulmuş şirketlerin özel ve teşebbüse ait her türlü yerli ve yabancı şirketlerin çıkaracakları borçlanma aracı, pay ve diğer her türlü menkul kıymeti satın almak, satmak, devretmek ve bunlar üzerinde her türlü hukuki muamelelerde bulunmak, kurulmuş ve kurulacak her nevi ticari ortaklıklara ve şirketlere ortak olmak veya onları birleştirmek, yatırım yapmak, faal şirket ve firmalar aynen veya kısmen devralmak, bunlarla, kredi ilişkileri tesis etmek, f) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartıyla, iştigal konusu ile ilgili hususların tahakkuku için her türlü nakil vasıtalarını, demirbaşları, makine ve aletleri, gayrimenkuller almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, satmak kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, g) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartıyla, iştigal konusu ile ilgili işlerin yürütülmesi için her türlü vekaletnameleri almak, vermek, başkalarına veya şirkete ait gayrimenkul veya menkul mallar üzerinde rehin, ipotek gibi haklar tesis etmek, fek etmek, üçüncü şahısların borçları için gayri menkullerini ipotek etmek, kredi işlemlerine girişmek, her türlü teminatı vermek veya almak orta, uzun, kısa vadeli istikrazlar akdetmek, 4

5 III. h) Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her tür sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile belirtilen özel durumlar kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'inci maddesi hükmü saklıdır. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. i) Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı görülecek başka işlere girişmek istenildiği taktirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınmak suretiyle keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunularak ve bu yolda karar alındıktan sonra işbu Ana Sözleşme'de yapılacak değişiklik şekliyle bu işleri de yapabilecektir. Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Paylar i. Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları Şirket, 9 Nisan 1985 tarihinde 2,000,000,000 Eski sermaye ile kurulmuştur. Şirket'in kuruluş sermayesi ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye artırımlarına ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır: Yeni Sermaye () Genel Kurul Tarihi Tescil Tarihi TTSG Tarih Sayı Eski Kuruluş 8 Nisan Nisan (2 ) Eski 28 Ekim Aralık Aralık (40 ) Eski 21 Aralık Aralık Aralık (200 ) Eski 14 Aralık Aralık Aralık (2.000 ) Ağustos Eylül Eylül Eski ( ) Ekim Kasım Kasım Eski ( ) ) Tür değiştirme (10 21 Kasım Kasım Eski ( ) Ekim 2001) Mayıs Mayıs Mayıs Aralık Aralık Aralık Mayıs Mayıs Mayıs Haziran Temmuz Temmuz

6 Son olarak, Şirket'in her biri 10 itibari değerde toplam adet paydan oluşan ve tamamı ödenmiş değerindeki sermayesi, 20 Haziran 2013 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile tutarında artırılmıştır. Böylece Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 10 itibari değerde adet paydan müteşekkil olmuştur.. 20 Haziran 2013 tarih ve YMM /01 sayılı yeminli mali müşavir raporu ile bu defa artırılan 'lik kısmın yılı karlarının sermayeye ilavesiyle karşılandığı ve 'lik yeni çıkarılmış sermayenin tamamının ödendiği tespit edilmiştir. Şirket'in yeminli mali müşaviri Mehmet Altındağ tarafından 6 Ağustos 2014 tarihinde verilen yazılı beyanda, Şirket kayıtlarının Türk Ticaret Kanunu'nun madde 376. ve 377 maddeleri kapsamında incelenmesi sonucunda, herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun tespit edilmediği belirtilmiştir. ii. Güncel Pay Sahipliği Yapısı Şirket'in tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile tadil edilen güncel Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ve Şirket pay defteri uyarınca, Şirket'in halihazırda dört hissedarı olup, hissedarlık yapısı aşağıda belirtildiği gibidir: Toplam Hisse Hissedarlar Payları Toplam İtibari Değeri () Payı (%) Adedi Sait Ulusoy ,01 Akgül Ulusoy ,43 Kubilay Hakkı Ulusoy ,28 Enis Ulusoy ,28 TOPLAM Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket Yönetim Kurulu'nun tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirket'in tarihli Genel Kurul toplantısında verilen karar uyarınca değiştirilen Esas Sözleşme ve aynı toplantıda alınan 9 numaralı karara göre Esas Sözleşme değişikliği sonucu oluşan yeni pay grupları ve Şirket paylarının pay sahipleri arasındaki dağılımına uygun olarak Şirket'in (Kırk milyon Türk Lirası) olan sermayesine karşılık gelmek üzere aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde geçici ilmühaber bastırılarak ortaklara dağıtılmasına, artırım öncesi sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin ortaklardan toplanıp iptal edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. A GRUBU B GRUBU SAİT ULUSOY AKGÜL ULUSOY KUBİLAY HAKKI ULUSOY ENİS ULUSOY TOPLAM

7 Şirket paylarının %30 unun mevcut ortaklarca halka arzı planlanmakta olup, halka arz neticesinde belirtilen orandaki paylar BİAŞ'ta işlem görecektir. Şirket paylarının halka arza konu olmayan kısmı ise, mevcut Şirket ortaklarının mülkiyetinde kalacaktır. Şirket'in ortak satışı yoluyla mevcut paylarından halka arz edilecek olan paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır: Grubu Nama/Hamiline İmtiyazlar Pay Pay Bir Payın Toplam Sermayeye Olduğu Sayısı Sayısının Nominal () Oranı (%) Grup Pay Değeri Sayısına () Oranı (%) B Nama Yoktur , iii. Paylar Üzerinde Takyidat TOPLAM Şirket'in pay defterinin incelenmesinden, Şirket pay sahiplerinin payları üzerinde üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi lehine herhangi bir rehin veya takyidat kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir. iv. Payların Devir ve Tedavülü Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyum amacıyla tadil edilmiş olan Ana Sözleşmesi'nin incelenmesinden, Şirket paylarının devir ve tedavülünü kısıtlayan herhangi bir hükmün bulunmadığı anlaşılmıştır. v. Pay Grupları ve İmtiyazlar Şirket hisseleri A ve B Grubu olacak şekilde gruplara ayrılmıştır. Şirket'in tadil edilmiş Ana Sözleşmesi'ne göre gruplara bazı imtiyazlar tanınmıştır, söz konusu tanınan imtiyazlar aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. Şirket Ana Sözleşmesi kapsamında, A Grubu paylara tanınan imtiyazlar şunlardır: Şirket Yönetim Kurulu'nun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda en fazla 2 üyenin, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda en fazla 3 üyenin ve 9 üyeden oluşması durumunda ise en fazla 4 üyenin A Grubu pay sahiplerinden veya A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi, Şirket'in temsili ve ilzamı yetkisini haiz olacak Yönetim Kurulu başkan ve başkan vekilinin, A Grubu pay sahiplerinden veya A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmesi, A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, yine A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, kalan Yönetim Kurulu üyelerinin yapacağı seçimle boşalan üyeliğin doldurulması, Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve A Grubu pay sahibi olan veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen yönetim kurulu üyelerinin imzalarını taşıması, Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir adet A Grubu payın 9 (dokuz), her bir adet B Grubu payın 1 (bir) oy hakkına sahip bulunması. 7

8 2. ŞİRKETİN YÖNETİM YAPISI I. Yönetim Kurulu i. Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri 17 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü Şirket Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca tadil edilmiş haliyle Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesine göre Şirket'in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde, seçilecek en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan A Grubu pay sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından Şirket'in temsili ve ilzamı yetkisini haiz olan bir başkan ve başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Şirket'in 17 Eylül 2014 tarihinde tescil edilen tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında üç yıl süreliğine seçilen yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin tablo aşağıda sunulmaktadır: Adı Soyadı Sait Ulusoy Kubilay Hakkı Ulusoy Enis Ulusoy Ahmet Murat Malkoç Bülent Sönmez Mustafa Cumhur Ersümer Şadi Büyükkeçeci Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına taahhütlü mektup veya e-posta yoluyla toplantı tarihinden en az beş gün önce davet olunurlar. Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün hazır olması halinde toplantı herhangi bir ihbar süresine gerek olmaksızın derhal yapılabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun aynı yönde oy kullanması ile karar alır. ii. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesine göre, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanarak 3 Ocak 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sahip olması gereken kriterler aşağıda yer almaktadır: a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması, 8

9 b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması, c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması, d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması, e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.) na göre Türkiye de yerleşmiş sayılması, f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması, g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması, h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması, i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması. Tarafımıza temin edilen Genel Kurul tutanaklarına göre, 17 Eylül 2014 tarihli olağanüstü Genel Kurul toplantısında Bülent Sönmez, Mustafa Cumhur Ersümer ve Şadi Büyükkeçeci Şirket'e bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmışlardır. Bu kişilerin Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmalarına engel teşkil edecek herhangi bir bilgi ya da dokümana tarafımızca rastlanmamıştır. iii. Temsil ve İlzam Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13. maddesine göre Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece, aşağıdaki fıkra saklı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve A Grubu pay sahibi olan veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirketi temsil ve ilzam yetkisinin tamamını veya bir bölümünü müşterek ve/veya münferit imza ile yetkili olmak üzere, A Grubu pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden ve/veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden birine veya birden fazlasına ve/veya yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan genel müdür, müdür veya müdürlere bırakabilir. Murahhas üye ile müdürlerin yetkilerinin kapsamı ile bunların ne şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususları yönetim kurulunca tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir. Temsil ve ilzam yetkisinin yönetim kurulu üyesi olmayan kişi ya da kişilere bırakılması durumunda, sözkonusu yetkiye sahip kişi ve kişiler en az bir A Grubu pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi ve/veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte temsil ve ilzama yetkilidirler. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile ilgili olarak lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde TTK md. 368 ve 371 hükümlerine göre ticari mümessil, ticari vekil ve/veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. TTK md. 371 hükmüne göre sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanacak temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri veya Şirket'e hizmet akdiyle bağlı olanların görev ve yetkileri hazırlanacak iç yönergede belirlenerek tescil ve ilan edilir. 9

10 Şirket'in tarih ve 18 sayılı Şirket yönetim kurulu kararına istinaden düzenlenen ve Sincan 1. Noterliği tarafından tarih ve nolu yevmiye numarası ile tasdik edilen Şirket imza sirküleri uyarınca, Sait Ulusoy'un münferiden, Kubilay Hakkı Ulusoy ve Enis Ulusoy un müştereken Şirket Unvanı ve Kaşesi altına atacakları imza ile Şirket'i temsil ve ilzam etmesi karara bağlanmıştır. iv. Yönetim Kurulu Komiteleri 17 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen Şirket olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca tadil edilmiş haliyle Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11. maddesine göre, yönetim kurulu Şirket i ilgilendiren belirli proje ve işlemler için hususi çalışma komiteleri oluşturarak yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçının bu komitelerde yer alarak söz konusu proje veya işlemin ifası konusunda münhasıran yetkili ve sorumlu olmalarını kararlaştırabilir. Riskin erken saptanması da dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında yönetim kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Raporumuz tarihi itibariyle henüz bu hususta alınmış bir yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır. a) Denetimden Sorumlu Komite: Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri, bu komitelerin görev alanları ve çalışma esasları işbu Ana Sözleşme'de belirlenen esaslar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından atanır, görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Raporumuz tarihi itibariyle henüz bu hususta alınmış bir yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır. b) Riskin Erken Saptanması Komitesi: Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle ilgili olarak Yönetim Kurulu'na destek verecektir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından tayin edilmek üzere en az üç üyeden oluşur. Başkan haricinde gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanabilir. Raporumuz tarihi itibariyle henüz bu hususta alınmış bir yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır. c) Kurumsal Yönetim Komitesi: Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumu, Yönetim Kurulu üyeliği ve üst düzey yönetici pozisyonları için belirlenen kriterleri haiz adayların bulunması, ücret, ödül ve performans değerlemesi, kariyer planlaması ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek verecektir. Kurumsal Yönetim Komitesi, başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından tayin edilmek üzere en az üç üyeden oluşur. Başkan haricinde gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan ve konusunda uzman kişiler de Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanabilir. Raporumuz tarihi itibariyle henüz bu hususta alınmış bir yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır. II. Genel Kurul Şirket Ana Sözleşmesi'nin 17. maddesine göre, Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır. Genel Kurul toplantıları, Şirket'in merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde yapılır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel 10

11 Kurul toplantılarında her bir adet A Grubu payın 9 (dokuz), her bir adet B Grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikli işlemlerin müzakeresinde SPK'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu nun 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, alınacak olan kararın mahiyetine göre kanunda yazılı olan asgari nisaplar doğrultusunda karar alınır. Sermaye Piyasası Kanunu nun 29. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği Sermaye Piyasası Kurulu nun Genel Kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirket'e ait 2011, 2012 ve 2013, 2014 yıllarında yapılan olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanakları incelenmiş ve yukarıda belirtilenler dışında aktarılması gereken başkaca önemli bir hususa rastlanmamıştır. III. Bağımsız Denetim Şirket Ana Sözleşmesinin 16. maddesi uyarınca, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ile pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan özel denetim hakkı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket'in halka arz izahnamesinin ekinde yer alması planlanan, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle sona eren yıllık dönemlere ilişkin bağımsız denetim raporunu hazırlayan kuruluş DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (Deloitte Touche Tohmatsu Limited'e üye şirket)'dir. Şirket nezdinde bağımsız denetim gerçekleştiren kuruluşuna ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: Ticaret Unvanı Sorumlu Denetçi Adresi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Erdem Taş REŞİTPAŞA MAH., BÜYÜKDERE CAD., NO:1 PLAZA, MASLAK, SARIYER,İSTANBUL, TÜRKİYE 3. İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER I. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Şirket'in ortak olduğu şirketlere ilişkin bilgiler ve şirketlere iştirak oranları aşağıdaki tablodaki gibidir. Ticaret Unvanı Uyruğu Bağlı Olduğu Ticaret Sicili ve Tescil Tarihi Bozat Elektrik Türkiye Ankara/ Üretim 8 Mayıs 2008 Sermayesi İştirak Oranı (%)

12 Sarl UE Algeria Cezayir Cezayir/ Sarl Eldis Cezayir Cezayir/ Avro Avro 49 Şirket'in iki adet bağlı ortaklığı bulunmakta olup bu ortaklıklara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: Ticaret Unvanı Kurulduğu Ülke ve Merkezi Faaliyetleri İştirak Payı ve Sahip Olunan Oy Hakkı Sermaye Tutarı () Sarl UE Algeria Cezayir Ulusoy ve Ticaret nin üretmiş olduğu ürünlerin satış sonrası servis ve pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir. % Bozat Elektrik Üretim Türkiye Giresun ili sınırları içerisindeki Bozat nehri üzerinde 4,18 MW kurulu güce sahip olan Zekere Hidroelektrik Santrali'nin üretim lisansına sahip olup, yakın zamanda söz konusu üretim tesisinin geçici kabulü yapılmıştır. Santral'in üretim lisansı tarihinden itibaren 48 yıl 20 gün süre için verilmiştir. % II. Rapor tarihi itibariyle İlişkili Taraflar ve İlişkili Taraflar İle Yapılan Her Türlü İşlem Şirket ortakları, üst düzey yönetici personeli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, bunların yakın aile üyeleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar, muhasebe standartları açısından ilişkili taraflar olarak kabul edilmektedir. Şirket'in ilişkili taraflardan olan ticari alacakları incelendiğinde, bu alacakların genellikle satış işlemlerinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır ve bu alacakların yaklaşık vadeleri gün arasıdır. Alacaklar, teminatsız olup, bunlara faiz işletilmemektedir. İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır ve yaklaşık vadeleri gün arasıdır. Borçlara faiz işletilmemektedir. İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar ile ilişkili taraflara ticari olmayan borçların belirli vadeleri bulunmamaktadır ve söz konusu alacak ve borçlara faiz işletilmemektedir. Şirket ve bağlı ortaklıkları ile diğer ilişkili taraflar arasındaki bakiye ve işlemlerinin detayları, DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 'nin 30 Haziran 2014 tarihi raporu itibarıyla aşağıda açıklanmıştır: 12

13 30 Haziran 2014 Alacaklar Kısa vadeli Borçlar Kısa vadeli İlişkili taraflarla olan bakiyeler Ticari Ticari olmayan Ticari Ortaklar Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler Enel Enerji Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş Ocak 30 Haziran 2014 İlişkili taraflarla olan işlemler Stok alımları Mal satışları Kira geliri Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler Enel Enerji Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş Şirket ile Enel Enerji Arasında Akdedilen Tedarik Sözleşmesi: Şirket ile, ilişkili tarafı niteliğinde bulunan Enel Enerji arasında tarihinde akdedilen Tedarik Sözleşmesi uyarınca, Enel Enerji, Şirket'in imalatta kullanacağı malzemeleri Şirket için üretecek ve Şirket, Enel Enerji 'ne sözkonusu malzemelerin piyasa rayiç bedelini ödeyecektir. Sözleşme 5 yıl süreli olup, Şirket tarafından sözleşme süresinin bitiminden 1 ay önce Sözleşmenin yenilenmeyeceğine ilişkin bildirimin yapılmaması durumunda, sürenin bitiminden itibaren iki yıllık sürelerle Sözleşme yenilenecektir. 4. RUHSAAR VE İZİNLER Şirket'in faaliyetleri kapsamında alınması gerekli, şirketin faaliyetlerini doğrudan etkileyebilecek ve tabi olduğu mevzuat uyarınca gerekli olan izinler ve belgeler, dört ana başlık altında incelenmiştir: (i) Genel Ruhsat Yükümlülükleri: Şirket'in malvarlıkları, işyerleri ve faaliyeti sebebiyle alması gereken genel izinleri kapsamaktadır. (ii) Faaliyette Bulunduğu Sektör Uyarınca Alınması Gereken İzinler: Şirket'in faaliyet gösterdiği sektör sebebiyle kanunen alması zorunlu izinleri içermektedir. Belirtmek isteriz ki, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektör herhangi bir özel izne tabi değildir. Şirket'in faaliyetleri izne tabi olmamasına rağmen, Şirket'in halihazırda iştiraki olan Bozat Elektrik Üretim A.Ş'ne elektrik üretimi yapmasından ötürü Bozat Elektrik Üretim A.Ş adına düzenlenmiş Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından elektrik üretim lisansı verilmiştir. 13

14 (iii) Çevre Mevzuatından Kaynaklanan Yükümlülükler: Şirket'in faaliyetleri çerçevesi çevre mevzuatına ve yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla verilen izin ve belgeleri içermektedir. (iv) Teşvik ve Kalite Belgeleri: Şirket'in çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyumunu gösterir belgeler ile Şirket'in tasarruflarını yatırıma yönlendirmek üzere ilgili kurumlarca verilen belgeleri içermektedir. I. Genel Ruhsat Yükümlülükleri Şirket'in genel ruhsat yükümlülükleri kapsamında sahip olduğu tüm izinler aşağıdaki tablodaki gibidir: Belge Adı Belgeyi Veren Kuruluş Tarih Geçerlilik Süresi Belge No İşletme Belgesi Kurma İzni Belgesi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara Bölge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara Bölge Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Süresiz 2007/ Süresiz 2007/ Süresiz 2010/029 Yerli Malı Belgesi Ankara Sanayi Odası Süresiz 4/ Evsel ve Endüstriyel Atıksular için Kanal Bağlantı Belgesi ve Kalite Kontrol İzin Belgesi Çevre İzin Geçici Faaliyet Belgesi Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Çevre ve Şehircilik İl ay 01/ yıl 155/977 Emisyon Raporları- Toz Ölçüm ve Ağır Metal Emisyon Raporları- Toz Ölçüm ve Uçucu Organik Bileşikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıl F.077/Rev.04/1111 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıl F.077/Rev.04/1111 Özel Güvenlik İzni: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun a göre kişilerin silahlı/silahsız personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Şirket, bu bağlamda özel güvenlik hizmetinin sunulması için SİTE PLUS Özel Güvenlik Hizmetleri ile sözleşme imzalamış olup Ankara Valiliği'nin 17 Ocak 2007 tarih ve 255 sayılı "Özel Güvenlik İzin Belgesi" çerçevesinde sözkonusu hizmetin sunulduğu anlaşılmıştır. 14

15 II. Çevre Mevzuatından Kaynaklanan Yükümlülükleri Çevre ve Şehircilik İl Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik'in 6. Maddesi gereğince Şirket'in 6 Haziran 2014 tarihli ve sayılı Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisansı başvurusu üzerine Şirket'e 08 Temmuz 2015 tarihine kadar geçerli olacak şekilde geçici faaliyet belgesi vermiştir. Geçici faaliyet belgesinin alınmasını takiben 6 ay içinde çevre izin/lisans başvurucu sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 'nün 21 Mayıs 2013 tarihli yazısı uyarınca Şirket, gürültü konusunda Çevre izni almaktan muaftır. Yapılan incelemeler sonucunda Şirket'in ve tarihli emisyon raporlarının çevre mevzuatına uygun olduğu görülmüştür. Şirket'in çevre mevzuatından kaynaklanan yükümlülükleri kapsamında sahip olduğu tüm izin ve belgeler tablodaki gibidir: Belge Adı Belgeyi Veren Kuruluş Tarih Geçerlilik Süresi Belge No Evsel ve Endüstriyel Atıksular için Kanal Bağlantı Belgesi ve Kalite Kontrol İzin Belgesi Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi ay 01/ Çevre İzin Geçici Faaliyet Belgesi Emisyon Raporları- Toz Ölçüm ve Ağır Metal Emisyon Raporları- Toz Ölçüm ve Uçucu Organik Bileşikler Çevre ve Şehircilik İl yıl 155/977 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıl F.077/Rev.04/1111 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıl F.077/Rev.04/1111 Kapasite Raporu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /803 III. Teşvik ve Kalite Belgeleri Yatırım Teşviki: Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 'nün Şirket'in 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar uyarınca yaptığı başvuru üzerine verdiği tarihli yatırım teşvik belgesi uyarınca Şirket'in yurt dışından temin edeceği Amerikan Doları değerindeki makine ve teçhizat KDV'den ve Gümrük Vergisi'nden muaftır. Aynı zamanda yurt içinden temin edeceği değerindeki makine ve teçhizat açısından da KDV'den muaftır. Şirket'in sahip olduğu kalite belgeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 15

16 Belge İsmi Belgeyi Veren Geçerlilik Tarihi ISO 9001:2008 Tüv Saarland ISO 14001:2004 Tüv Saarland OHSAS 18001:2007 Tüv Saarland TSE Türk Standartları Enstitüsü TSE Türk Standartları Enstitüsü TSE Türk Standartları Enstitüsü TSE-8368 Türk Standartları Enstitüsü TSE-8367 Türk Standartları Enstitüsü TSE Türk Standartları Enstitüsü TSE Türk Standartları Enstitüsü TSE Türk Standartları Enstitüsü TSE Türk Standartları Enstitüsü Şirket'in kuruluş ve faaliyetlerinin devamı için alınması gereken ve yukarıda listelenen tüm izin, lisans, yetki belgeleri ile tabi bulunulan özel mevzuat uyarınca alınması zorunlu ruhsat ve izinlerin tamamının alınmış olduğu kanaatine ulaşılmıştır. 5. MALVARLIKLARI I. Şirket'in Sahip Olduğu Gayrimenkuller Tarafımıza sunulan tapu senetleri kopyalarından anlaşıldığı üzere, Şirket 6 (altı) adet taşınmazın maliki bulunmaktadır. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller aşağıda belirtilmiştir: Mevki Nitelik Ada Parsel Yüz ölçümü (m 2 ) Takyidat Durumu Ankara- Sincan Prefabrik Fabrika Binası Takyidat bulunmamaktadır. Ankara- Sincan Prefabrik Fabrika Takyidat ve İdari İşler bulunmamaktadır. Binası İstanbul-Maltepe- Gülsuyu Mah. Ankara- Sincan- Temelli/Hisarlıkaya Mahallesi Ankara- Sincan- Temelli/Hisarlıkaya Mahallesi Betonarme 2 Blok Ofis Binası ve Arsası ,75 Takyidat bulunmamaktadır. Ham Toprak Takyidat bulunmamaktadır. Tarla Takyidat bulunmamaktadır. 16

17 Kocaeli-Kartepe- Çiftlik Mahallesi 1 adet 3 Katlı betonarme Apartman ile 1 adet 4 katlı betonarme apartman ve arsası ,14 Takyidat bulunmamaktadır. Şirket'in sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde, Şirket'in faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyecek nitelikte herhangi bir sınırlama veya kaydın bulunmadığı tespit edilmiştir. II. Arsa Ön Tahsis Sözleşmesi Şirket ile Anadolu Organize Sanayi Bölgesi arasında 28 Mart 2013 tarihinde Ankara Organize Sanayi Bölgesi içindeki ada, 14 parsel numaralı metrekare yüzölçümlü ve ada, 7 parsel numaralı metrekare yüzölçümlü parsellerin Şirket'e ön tahsisine ilişkin sözleşme yapılmıştır. Şirket, m 2 x40 /m 2 = arsa bedeli ve m 2 x38 /m 2 = alt yapı geçici katılım bedelini Mart 2013'te olmak üzere Şubat 2016'ya kadar her ay olarak ödeyecektir. Sözleşme kapsamında, Şirket'in dilediği zaman parsel alımından vazgeçme isteği ile yatırmış olduğu ön tahsis bedelini geri isteyebilme imkanı bulunmaktadır. Ön tahsis hakkından vazgeçme tarihine kadar yapılan toplam tahsis bedelinin %10 cezai şart olarak kesilerek kalan miktar, vazgeçme tarihini takip eden ilk mali yıl bütçesine konularak bir yıl içinde ödenir. Katılımcı, vazgeçme nedeniyle hiçbir surette faiz ve tazminat talep edemez. Bu şekilde parsel almaktan vazgeçen katılımcının yeniden müracaat etmesi halinde hiçbir öncelik hakkı olamaz. Sözleşme kapsamında Şirket, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ne tutarında senet vermiştir. III. Şirket'in Sahip Olduğu Menkuller Şirket'in sahibi bulunduğu menkullerin cinsi, maliyeti ve kayıtlı değerlerini içeren bir liste tarafımıza sunulmuş ve incelenmiştir. Şirket'in sahibi bulunduğu menkuller üzerinde, Şirket'in faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyecek nitelikte herhangi bir sınırlama veya kaydın bulunmadığı tespit edilmiştir. IV. Şirket'in Taraf Olduğu Kira Sözleşmeleri (i) Gayrimenkullere ilişkin Kira Sözleşmeleri: Şirket, İzmir Bölge İrtibat Bürosu'nun yer aldığı gayrimenkulü kiracı sıfatıyla kullanmakta olup, ilgili kira sözleşmesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: Adres Kiraya Veren Kiralayan Kira Bedeli Kira Başlangıcı Kiralananın Durumu 1201/1 Sokak No:2 Su Plaza Yenişehir- Konak/İZMİR İrfan Ali Cebeci Cem Akçakoyunlu Ulusoy Elektrik İmalat Ticaret A.Ş KDV (Aylık) Şirket'in kiraya verdiği gayrimenkuller aşağıda gösterilmiştir /1 yıl Sıfır Ofis Adres Sincan OSB Oğuz Caddesi Kiraya Veren Ulusoy Elektrik Kiralayan Kira Bedeli Kira Başlangıcı Ulusoy 250 +KDV /1 Elektrik (Aylık) yıl Kiralananın Durumu Ofis (İdari Bina içi) 17

18 No: 6 Oğuz Caddesi No: 6 İmalat Ticaret A.Ş Ulusoy Elektrik İmalat Ticaret Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş ENEL Enerji A.Ş 750 +KDV (Aylık) tarihine kadar ortak giderler katılım payı ,00 + KDV dir. Bu tutar tarihi itibarıyla (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artırılacaktır /1 yıl İşyeri Sincan OSB Oğuz Caddesi No:6 Ulusoy Elektrik İmalat Ticaret BOZAT Elektrik Üretim A.Ş 500 +KDV (Aylık) /1 yıl İşyeri (ii) Menkul mallara ilişkin Kira Sözleşmeleri: Hukuki incelememiz sırasında tarafımıza 30 (otuz) adet aracın kiralanmasına ilişkin aşağıda detayları bulunan araç kiralama sözleşmeleri verilmiştir. Otomobil Marka-Modeli Adet Otomobil Başına KDV Dahil Net Aylık Kira Bedeli FIAT LINEA 1.3 M.JET ACTIVE DÜZ VİTES DİZEL HYUNDAI ACCENT BLUE 1.4 MOD OTOMATİK BENZİNLİ FİAT LİNEA 1.3 ACTUEL Plaka No: 06 FD 1549 FİAT LİNEA 1.3 ACTUEL Plaka No: 06 FD 1550 FİAT LİNEA 1.3 ACTUEL Plaka No: 06 FD 1945 FİAT LİNEA 1.3 ACTUEL Plaka No: 06 FD 9328 FİAT LİNEA 1.3 ACTUEL Plaka No: 06 FD 9329 Kiralama Sona Erme Tarihi ŞİRKETİN TARAFI OLDUĞU SÖZLEŞMELER Şirket'in tarafı olduğu ve tarafımıza sunulan sözleşmeler, 5 başlık altında incelenmiştir: i. Ürün satış sözleşmeleri, 18

19 ii. Tedarik ve bakım sözleşmeleri, iii. Hisse alım sözleşmesi, iv. Finansal sözleşmeleri, v. AR-GE sözleşmesi ve vi. Taşeron Sözleşmeleri I. Satış Sözleşmeleri Şirket, üretmiş bulunduğu ürünlerin satışı amacıyla müşterileri ile "ürün alım sözleşmesi" akdetmektedir. Şirket'in güncel müşteri sayısı 675'tir. Müşteriler ile imzalanan bu sözleşmeler, esas itibariyle, Şirket tesislerinde üretilen ürünlerin satımına ilişkin olup, sözleşmelerinin hükümleri genel olarak aynı olmakla beraber, sadece bazı operasyonel maddelerde farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu standart sözleşmelerin önemli hükümlerini aşağıda yer almaktadır: Sözleşmelerin konusu Şirket'in ürettiği ürünlerin müşteri tarafından yıllık alım miktarın belirlenmesi ve taahhüt edilmesi ve Şirket'in sipariş edilen ürünleri mevzuata uygun olarak üretmesinden ve siparişi zamanında teslim edeceğini taahhüt etmesinden ibarettir. Şirket tarafından ürünlerin bedeli, satışa konu ürünler ve alım miktarına göre belirlenir ve kullanılan hammadde fiyatlarında %5 veya daha fazla artış söz konusu olursa bu satış bedeli revize edilebilir. Revize yapılabilmesi için bu iki tarih arasında TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endekslerindeki oran ile Dolar veya Avro'nun artışındaki oran arasında %5 fark bulunmalıdır. Üretilen malzemeler iki yıl Şirket tarafından garanti altına alınmıştır. Sözleşme, genel itibariyle 1 yıl için imzalanır ve sona erme tarihi sözleşmelerin taraflarınca belirlenir. Sözleşmenin bitimine en geç 15 gün kala Şirket'in belirleyeceği revize satış bedellerine müşteri tarafından herhangi bir itiraz gelmez ise sözleşme yenilenmiş sayılacaktır. Sözleşmeye Türk hukuku uygulanacaktır ve herhangi bir uyuşmazlık halinde yetkili mahkeme Ankara Mahkemeleri'dir. Taraflardan birinin münferit sipariş sözleşmelerinde belirlenmiş olan herhangi bir hükme aykırı hareket etmesi durumunda, diğer tarafın sözleşmeyi feshetme hakkı doğacaktır. Her iki taraf da fiyatlar ve firma faaliyetlerini (Halka ilan edilmesi uygun olan bilgilerin haricinde) ya da diğer tarafın gizli addettiği bilgileri geçerli kanunlar gerektirmedikçe gizli olarak tutmayı ve dolaylı ya da en dolaysız olarak üçüncü şahıslara vermemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. İncelememiz için tarafımıza sunulan ve Şirket ile müşteriler arasında ürün alımına ilişkin olarak akdedilmiş olan sözleşmelerin detayları aşağıdaki gibidir: Müşteri Satışa konu ürün Sözleşme Bitim Tarihi 1 ELİT Enerji İnş. LTD. ŞTİ 2,500,000 tutarında HMH UBET-RMU 2 EGE Prestij Tek. Malz. İnş. Taah. Tic. LTD. ŞTİ 600 adet Muhtelif tipte HMH ve 150 adet Muhtelif tipte UBET Doğuş Elektrik İnşaat Taah. San. Tic. 300 adet Muhtelif tipte HMH ve 60 adet Muhtelif tipte UBET

20 4 YILDIZTEK Elektrik Enerji İnş. San. Tic. LTD. ŞTİ. 300 adet Muhtelif tipte HMH ve 80 adet Muhtelif tipte UBET Yıldızlar Elektrik Tic. ve San. 400 adet Muhtelif tipte HMH ve 150 adet Muhtelif tipte UBET Yeğenler Elektrik İnşaat Tarım Turz. San. Tic. 230 adet Muhtelif tipte HMH ve 60 adet Muhtelif tipte UBET Girişim Elektrik Taah. Tic. ve San. A.Ş 8 Gökağaç Elk. Elektro. İnş. San. Tic. LTD. ŞTİ. 600 adet Muhtelif tipte HMH ve 150 adet Muhtelif tipte UBET 300 adet Muhtelif tipte HMH ve 100 adet Muhtelif tipte UBET İletim Enerji Taah. Müh. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. LTD. ŞTİ. 10 TUNAHAN Elektrik Ticaret ve Sanayi LTD. ŞTİ. 11 Şadırvan Elektrik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret 12 TÜMKAR Elektrik Proje İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. 300 adet Muhtelif tipte HMH ve 100 adet Muhtelif tipte UBET 300 adet Muhtelif tipte HMH ve 100 adet Muhtelif tipte UBET 200 adet Muhtelif tipte HMH ve 50 adet Muhtelif tipte UBET 1400 adet Muhtelif tipte HMH 240 adet Muhtelif tipte UBET Yukarıda detaylarını bulabileceğiniz standart form satış sözleşmeleri haricinde tarafımıza Şirket'in yurtdışı satışlarına ilişkin örnek proforma sipariş formları verilmiştir. Yurtdışındaki satışlara ilişkin detaylar için proforma detaylarını aşağıda bulabilirsiniz: Proforma Fatura Numarası SA Müşteri TRISHUL ENGINEERS Proforma Tarihi Satışa konu ürün Programmable LV Foil Coil Winding Machine ve Programmable Foil Coil Winding Machine Satış Bedeli 261, AVRO SA TUBOLY-ASTRONIC AG Transformer Lamination cut-tolength type CCC250, LV Foil Winding Machine Type Fbot ve 1 Unit HV Wire Winding Machine Type WHSF AVRO 20

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A Merkez ve Şubeler: Madde 4: PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE Merkez ve Şubeler: Şirketin merkezi İstanbul dadır. Adresi Aeropark Yenişehir Mahallesi

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Ankara Ticaret sicilinin 56986 sicil numarasında kayıtlı ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 00 4102 FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Rüzgarlıbahçe 95. Sk. No:6 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/96. 4/10/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete de 77 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/96. 4/10/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete de 77 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, VEKALETNAME YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 19.06.2015 tarihinde saat 14:00 da Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:18 Yeşil

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir. Yönetim Kurulunun 5 üyesi (A) grubu

Detaylı

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 26.02.2013 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Akhan Mah. 104 Sok N0 8 DENİZLİ Telefon ve Faks No. Tel 258-2680580 Fax 258-2681085 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR Madde 11- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ, İLE ŞİRKETİN TEMSİLİ: Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Organizasyon, Sermaye

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 26.02.2016;2016/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2016 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 12.01.2015;2015/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2015 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket in Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisi olan Zeynep Ece ARABUL GÜNEL in Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 349744 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 /04.2015 tarihinde Saat 15:00 da 29

Detaylı

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu;

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu; ESKİ ŞEKİL MADDE 3) ŞİRKET İN AMAÇ VE KONUSU A. Her türlü yağlı tohumlardan bitkisel yağ üretmek ve rafine etmek, bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. B. Gliserin üretmek, almak, ithal

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 04.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin pay sahipleri olağan genel kurul toplantısı,

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDE 4 - AMAÇ VE KONU MADDE 4 - AMAÇ VE KONU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDE 4 - AMAÇ VE KONU MADDE 4 - AMAÇ VE KONU AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI Eski Metin MADDE 4 - AMAÇ VE KONU Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI AMAÇ VE KONU MADDE.3. Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler başlıca şunlardır: A- Kağıt Üretimi ve Satışı: Birinci hamur yazı ve baskı kağıtları, her cins ve gramaj kuşe kağıtları, ambalaj, temizlik

Detaylı

ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2012 Pazartesi günü saat 11.30 da şirket merkezi Ünye de yapılacak ve aşağıdaki

Detaylı

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END. A.Ş. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END. A.Ş. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END. A.Ş. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:00 da Şirket

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Fiziken Toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.

Fiziken Toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır. BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 15 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 639184

Detaylı

TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ndan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ndan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ndan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda beyan olanan,

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI. Kuruluş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI. Kuruluş ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI 1.MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Murakabe

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DAVETİ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DAVETİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DAVETİ Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu nun Olağanüstü Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, B ve C olmak üzere

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş Gündem 1-Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :21:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :21:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 09.05.2011 17:21:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad/Sok. Pak İş Merkezi No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/istanbul Telefon ve Faks No. : Tel:0-212-273

Detaylı