TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04."

Transkript

1 Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber Bütçe kalemi: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA Bileşen IV Tedbir 3.1: Hayat boyu öğrenme konusunda uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının desteklenmesi Referans: EuropeAid/136279/ID/ACT/TR Ön Teklifler için son başvuru tarihi: Türkçe Rehber ve Ekleri ile İngilizce Rehber ve Ekleri arasında uyumsuzluk olması durumunda İngilizce Rehber ve Ekleri esas alınacaktır Page 1 of 32 HBO_Tr_Rehber

2 Uyarı Bu, sınırlı bir Teklif Çağrısıdır. İlk aşamada, değerlendirme için sadece Ön Teklifler sunulmalıdır. Ön Teklifleri kabul edilen başvuru sahipleri Tam Başvuru Formlarını teslim etmeleri için ayrıca davet edilecektir. Tam Başvuru Formlarının değerlendirmesinin ardından, şartlı olarak kabul edilen başvurular için uygunluk kontrolü yapılacaktır. Bu uygunluk kontrolü, Sözleşme Makamının talep ettiği destekleyici belgeler ve başvuru ile birlikte imzalı şekilde gönderilmiş olan Başvuru Sahibinin Beyanı esas alınarak yapılacaktır.

3 İçindekiler 1. TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II HİBE PROGRAMI ARKA PLAN PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ HUSUSLAR SÖZLEŞME MAKAMI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ DESTEK TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR UYGUNLUK KURALLARI Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri) Bağlı Kuruluşlar İştirakçiler ve Yükleniciler Uygun Faaliyetler: Hibe Başvurusunda Yapılabilecek Faaliyetler Maliyetlerin Uygunluğu: Hibe Kapsamında Uygun Kabul Edilebilecek Maliyetler BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER Proje Ön Teklifi İçeriği Proje Ön Teklifi Nereye ve Nasıl Gönderilecektir Proje Ön Tekliflerinin Gönderilmesi için Son Tarih Proje Ön Teklifi Hakkında İlave Bilgi Tam Başvuru Formu Tam Başvuru Formu Nereye ve Nasıl Gönderilecektir Tam Başvuru Formu için Son Teslim Tarihi Tam Başvuru Formu Hakkında İlave Bilgi BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ ŞARTLI OLARAK KABUL EDİLEN TEKLİFLER İÇİN DESTEKLEYİCİ BELGELERİN SUNULMASI SÖZLEŞME MAKAMININ KARARININ BİLDİRİLMESİ Kararın İçeriği Öngörülen Takvim SÖZLEŞME MAKAMININ HİBENİN VERİLMESİ KARARINDAN SONRAKİ UYGULAMAYA DAİR KOŞULLAR EK LİSTESİ Page 1 of 32 HBO_Tr_Rehber

4 1. TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II HİBE PROGRAMI 1.1 ARKA PLAN 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü Türkiye nin yanı sıra diğer aday ve potansiyel aday ülkeler için Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) yasal dayanağını oluşturmaktadır. IPA nın temel amacı Avrupa ya entegrasyon konusunda yaşanılan güçlüklerin giderilmesi ve AB üyeliği sürecindeki Kopenhag kriterlerinin karşılanması için gerekli olan reformların uygulanması açısından faydalanıcı ülkelere destek vermektir. Bu bağlamda, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi IPA nın bileşenlerinden biridir. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP), insan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında IPA fonlarından yardım almak için programlama esaslarını belirlemektedir. İKG OP nin genel amacı daha fazla ve daha iyi istihdam olanakları ve daha geniş bir sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyüme yeteneğine sahip bilgi temelli ekonomiye geçişi desteklemek tir. İKG OP hazırlanan bu teklif çağrısının konusunu oluşturan hayat boyu öğrenme ile birlikte dört öncelik eksenine sahiptir. IPA tarafından finanse edilen Türkiye de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Operasyonu; Öncelik Ekseni 3: hayat boyu öğrenmenin uyumlu ve kapsamlı stratejileri hedefine ulaşılmasına katkıda bulunacaktır. Buna göre, başarılı bir şekilde topluma entegrasyon ve iş gücüne katılım için temel oluşturan beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ), kişisel, toplumsal, sosyal ve/veya istihdam açısından kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla yaşamı boyunca üstlendiği tüm öğrenme faaliyetleri olarak tanımlanır. Dolayısıyla, HBÖ bilgi ve yetkinliğin artmasını sağlayan eğitim, öğretim ve öğrenme faaliyetlerini kapsar. Toplumun bilgi toplumu haline getirilmesini, vatandaşların sosyal ve demokratik yaşamın her alanına aktif bir şekilde katılmalarını ve sonuç olarak da kendi yaşamlarını kontrol altına alabilmelerini amaçlamaktadır. HBÖ nün temel prensipleri şu şekildedir; bilgi toplumu ve ekonomisine aktif katılım için yeni beceriler kazanılması ve bu yolla öğrenme fırsatlarına küresel düzeyde sürekli erişim sağlanması, insan kaynaklarına yatırımların artırılması, hayat boyu ve hayatın her alanında öğrenmenin devamlılığı için yeni öğretme ve öğrenme yöntem ve kavramlarının geliştirilmesi, öğrenmeye katılımın yanı sıra çıktıları değerlendirmeye ve anlamaya yönelik metotların geliştirilmesiyle öğrenmeye değer verilmesi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin gözden geçirilmesi, bireylere mümkün olduğunca fazla öğrenme fırsatı sunarak evlere kadar ulaşılması. HBÖ; örgün, yaygın ve enformal eğitimi kapsar ve yaş, sosyoekonomik statü ya da eğitim seviyesinden bağımsızdır. Öğrenme süreci hayat boyu ve her alanda devam eder, zira sadece okullarda değil kişilerin yaşam boyu dâhil oldukları toplumsal, siyasi, kültürel ve özel hayatlarında da devam ettiği gerçeğine dayanır. TÜİK verilerine göre, 2013 te olan Türkiye toplam nüfusunun 2020 de 80 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. TÜİK in nüfus verilerine göre, Türkiye nüfusunun yarısı 28,8 yaşın altında, %67 si yaşları arasında ve %26 sı 0-14 yaşları arasındadır. Bu verilerden de anlaşıldığı üzere Türkiye Avrupa nın en büyük nüfuslu ülkelerinden biri olması ile birlikte ülkenin ileriki sosyal ve ekonomik gelişimi için büyük bir fırsat olan en genç nüfusa da sahiptir. Ancak hayat boyu öğrenmeyi de içeren eğitim ve mesleki eğitim üzerinde gerekli ilerleme kaydedilmediği takdirde Türkiye bu fırsatı kaçırma riskiyle yüz yüzedir. Diğer taraftan, istihdam ve eğitime katılımdaki yeni trendler göz önüne alındığında, insan kaynaklarının geliştirilmesinde ciddi bir modernizasyon ve reforma gidilmemesi halinde söz konusu bu fırsattan yararlanamayacaktır. Çalışan nüfusun eğitim seviyesi AB nin 28 Üye Ülkesine veya diğer aday ülkelere kıyasla daha düşüktür (Ör; işgücünün %68 i ilköğretim mezunu ya da eğitimini yarıda bırakmış olan kişilerden oluşmaktadır, ortalama eğitime devam etme yılı erkeklerde 6,8, kadınlarda ise 5,3 yıldır, vs.). Toplumsal cinsiyet, kırsal/kentsel veya sosyal altyapıya ilişkin hususlardan kaynaklanan eğitime erişim problemleri hala mevcuttur (kayıt, okulu terk ve mezuniyet oranları gibi). TÜİK 2011 verilerine göre, % 2.37 si erkek, % 5.32 si kadın olmak üzere nüfusun % 7.69 u okuma yazma bilmemektedir. EUROSTAT verileri ise, Türkiye de eğitimini yarıda bırakanların oranının % 43,1 iken, AB 28 Üye Ülkesinde bu oranın % 14,1 olduğunu göstermektedir. TÜİK verilerine göre işgücüne katılım AB Üye Ülkeleri ile kıyaslandığında çok düşüktür. Türkiye sürdürülebilir bir gelişme sağlayıp ve bilgi toplumu haline gelip rekabet edilebilir bir ekonomiye sahip olarak AB üyesi olmayı hedeflemektedir. HBÖ; eşitlik, kalite, demokratik vatandaşlık ve sosyal sermayeye ilişkin bu hedefleri gerçekleştirmek için stratejik bir öneme sahiptir Page 1 of 32 HBO_Tr_Rehber

5 Bu Teklif Çağrısı, AB uygulamaları ile uyumlu olarak, öğrenmeye değer veren bir sistem içinde istihdam fırsatlarını artırmak amacıyla kişilerin eğitime erişimlerini desteklemek için HBÖ açısından kurumsal bir çerçeve ve kapasite oluşturarak bu konuda uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına destek sağlayacaktır PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ HUSUSLAR Bu teklif çağrısının genel hedefi hayat boyu öğrenme için uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının teşvik edilmesidir. Teklif Çağrısının özel hedefleri ise aşağıdaki gibidir: Özellikle dezavantajlı kişiler ve yaşlarındaki kadınlar için temel ve mesleki becerilerin ve yetkinliklerin sağlanması, HBÖ kapsamında rehberlik ve danışmanlığın artırılması için yaygın eğitim yoluyla öğrenme kalitesinin artırılması, Uzaktan öğrenme gibi farklı öğrenme içerikleri ve öğrenme şekilleri arasında köprü kurmak amacıyla öğrenmenin değerlendirilmesinde kapsamlı ve yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi ve özellikle önceki öğrenmelerin tanınmasını içerecek şekilde bireylerin öğrenmeye erişiminin kolaylaştırılması, HBÖ, eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi (ağ oluşturma sürecini desteklemek- hayat boyu öğrenme ile ilişkili tüm taraflar arasındaki işbirliğini ve diyaloğu geliştirmek) HBÖ yaklaşımıyla farkındalık artırıcı uygulamaların düzenlenmesi için sektör ve eğitim ve öğretim kurumlarının desteklenmesi Teklif Çağrısı için temel hedef gruplar (İKG OP de belirtildiği üzere): yaş aralığındaki yetişkinler, Yaygın eğitim ve mesleki eğitim kurumlarındaki yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler, Kadınlar başta olmak üzere işsiz yetişkinler, Ev hanımları, emekliler vs. gibi aktif çalışma hayatının dışında olan kişiler, Her hangi bir sebepten dolayı örgün eğitim sistemi dışında kalan kişiler, HBÖ alanında çalışan sivil toplum kuruluşu personeli, Özel politikalara ve uygulamalara ihtiyaç duyan, kadınlar, genç erkekler, uzun süre işsiz kalmış kişiler, istihdam ve eğitime erişimde çok büyük zorluklar çeken ve özel itina gösterilmesi gereken kişiler gibi gruplar. Uygulamalar aşağıda belirtilen IKG OP 1 göstergelerinden en az iki tanesine katkıda bulunmalıdır. Bununla birlikte, kullanılabilecek göstergeler aşağıdaki listede belirtilenlerle sınırlı değildir: Mesleki bilgi ve beceri konusunda sınava tabi tutulmuş ve belge kazanmış katılımcıların sayısı, Temel beceri kurslarından belge kazanmış kişilerin sayısı (özellikle, öğrenmeyi öğrenme, yabancı diller, Bilgi ve İletişim Teknolojileri), HBÖ kültürünün yaygınlaştırılması ile ilgili faaliyetlere katılmış olan kişilerin ve uzman/personelin sayısı, Yeni izleme metotları (gelişme göstergeleri dâhil), bireylerin öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve ölçülmesi konusunda eğitilmiş öğretmen ve eğitici personel sayısı. 1

6 Yukarıdakilere ek olarak, başvuruların aşağıdaki İKG OP yatay konularından bir veya daha fazlasını içermesi gerekmektedir: Cinsiyet eşitliği, Sivil toplumun katılımı, Dezavantajlı kişilerin sorunları, Sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunması, İyi yönetişim. 1.3 SÖZLEŞME MAKAMI TARAFINDAN SAĞ LANACAK MALİ DESTEK Bu teklif çağrısı kapsamında toplam indikatif tutar Avrodur. Bu miktar, aşağıda belirtilen öncelik bölgelerine, planlanan mali dağılıma göre dağıtılacaktır. Sözleşme Makamı, hibe için ayrılan miktarın tümünü tahsis etmeme hakkını saklı tutar. Fonların tahmini (lot/coğrafi) dağılımı aşağıdaki gibidir: Fonların toplam miktarı faaliyetlerin çoğunluğunun uygulanacağı illere göre aşağıda bahsi geçen Öncelik Bölgelerine dağıtılacaktır. Öncelik Bölgesi 1 İKG OP de belirtilen ve GSYH si ülke ortalamasının % 75 ninin altında olan 12 NUTS-II bölgesini (aşağıda belirtilen 43 il) kapsar. Öncelik Bölgesi 1 için ayrılmış fon miktarı tahmini olarak Avrodur. Erzurum Bayburt Erzincan Kars Ağrı Ardahan Iğdır Malatya Elazığ Bingöl Tunceli Van Bitlis Hakkâri Muş Gaziantep Adıyaman Kilis Diyarbakır Şanlıurfa Batman Mardin Siirt Şırnak Kahramanmaraş Hatay Osmaniye Kayseri Sivas Yozgat Kastamonu Çankırı Sinop Samsun Amasya Çorum Tokat Trabzon Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Öncelik Bölgesi 2 kalan diğer 14 NUTS-II bölgesini (aşağıda belirtilen 38 il) kapsar. Öncelik Bölgesi 2 için ayrılmış fon miktarı tahmini olarak Avrodur. İstanbul Tekirdağ Edirne Kırklareli Balıkesir Çanakkale İzmir Aydın Denizli Muğla Manisa Afyonkarahisar Kütahya Uşak Bursa Eskişehir Bilecik Kocaeli Sakarya Düzce Bolu Yalova Ankara Konya Karaman Antalya Isparta Burdur Adana Mersin Kırıkkale Aksaray Niğde Nevşehir Kırşehir Zonguldak Karabük Bartın

7 Bir bölge için öngörülen hibe miktarının, alınan tekliflerin nitelik veya sayısal olarak yetersiz olması nedeniyle kullanılamaması durumunda, Sözleşme Makamı kalan fonu diğer bölgeye aktarma hakkını saklı tutar. Hibe Miktarı: Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen her hibe aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır. Asgari tutar: Avro Azami tutar: Avro Bu Teklif Çağrısı kapsamında talep edilen her hibe, projenin toplam uygun maliyetlerinin aşağıda belirtilen asgari ve azami oranları arasında olmalıdır: Asgari oran: Projenin toplam uygun maliyetlerinin % 80 i Azami oran: Projenin toplam uygun maliyetlerinin % 90 ı (ayrıca bölüm e bakınız) Kalan tutar (projenin toplam maliyeti ile Sözleşme Makamından talep edilen tutar arasındaki fark gibi) Avrupa Birliği bütçesi veya Avrupa Kalkınma Fonu dışındaki kaynaklardan finanse edilmelidir TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Bu Rehber, Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Rehberi (PRAG) hükümlerine uygun olarak, bu Teklif Çağrısı çerçevesinde finanse edilecek projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kuralları içermektedir (Söz konusu Rehbere şu internet sitesinden ulaşılabilir: 2.1 UYGUNLUK KURALLARI Üç çeşit uygunluk kriteri bulunur: (1) Taraflar; Başvuru sahibi, yani başvuru formunu (2.1.1) sunan kurum/kuruluş, Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri (aksi belirtilmedikçe Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri bundan böyle Başvuru Sahipleri olarak anılacaktır) (2.1.1), ve eğer varsa, Başvuru Sahibine ve/veya Eş-Başvuru Sahibine/Sahiplerine Bağlı Kuruluş(lar). (2.1.2), (2) Projeler; Hibe verilebilecek projeler (2.1.4), 2 Bir hibe Avrupa Kalkınma Fonundan finanse edildiğinde, Avrupa Birliği finansmanından her söz edildiğinde bu Avrupa Kalkınma Fonu olarak anlaşılmalıdır.

8 (3) Maliyetler; Hibenin miktarının belirlenmesinde dikkate alınabilecek maliyet türleri (2.1.5) Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri) Başvuru Sahibi (1) Hibe almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahibinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir; Tüzel kişiliğe sahip olmak ve Kâr amacı gütmemek ve Bir Avrupa Birliği üyesi devlette veya Katılım Öncesi Mali Yardım Aracını (IPA) oluşturan 17 Temmuz 2006 tarihli ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü nün faydalanıcısı olan bir ülkede veya Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı nın faydalanıcısı olan bir ülkede veya Avrupa Ekonomik Alanı nın üyesi bir devlette kurulmuş olmak 3 (Bu gereklilik uluslararası kuruluşlar için geçerli değildir) ve Projenin hazırlanması ve yönetiminden Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri ve Bağlı Kuruluş(lar) ile birlikte doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermiyor olmak ve Aşağıda belirtilen türde kurumlardan olmak: Eğitim, mesleki eğitim ve öğretim, hayat boyu öğrenme, vb. teklif çağrısıyla ilgili alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK 4 ) veya Profesyonel kuruluşlar (ticaret ve/veya sanayi odaları, esnaf ve sanatkâr odaları, iş destek kuruluşları, memur sendikaları/konfederasyonları, işveren sendikaları/konfederasyonları, işçi sendikaları/konfederasyonları, organize sanayi bölgeleri (OSB), KOBİ temsilcisi kuruluşlar gibi), Halk eğitim merkezleri, Olgunlaşma enstitüleri, Mesleki eğitim merkezleri, Turizm eğitim merkezleri, Sürekli eğitim merkezleri, Meslek yüksekokulları. Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğü Uygulama Kurallarının 43. maddesi ile tanımlanan Uluslararası (hükümetlerarası) kuruluşlar Merkez ofisinin uygun olan ülkelerden birinde olması ve ulusal hukuk kuralları etrafında kurulmuş olması koşuluyla kuruşların yasal statüleri baz alınarak belirlenecektir. Bu bağlamda statüleri yerel olarak kayıt altına alınmış ya da Mutabakat Anlaşması imzalanmış olsa bile statüsü başka bir ülkede kurulan herhangi bir tüzel kişilik uygun yerel kuruluş olarak değerlendirilemez. Sivil toplum kuruluşları: a) kuruluşu ve personel ve yöneticilerinin atanması açılarından devletten bağımsız, b) mali ve idari konularda özerk ve demokratik bir yapıya sahip, c) kar amacı gütmeyen kurumlardır.

9 Siyasi partiler ve bağlı yapıları bu Teklif Çağrısı kapsamında uygun başvuru sahibi değildir. Bireysel ticari işletmeler ya da işletme grupları bu Teklif Çağrısı nda uygun Başvuru Sahibi veya Eş- Başvuru Sahibi değildir. Ancak, uygun durumlarda, iştirakçi olarak yer almaları teşvik edilmektedir. Merkezi yönetim ve bunların il/bölge müdürlükleri bu teklif çağrısı kapsamında Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibi olarak yer alamamalarına rağmen iştirakçi olarak katılım gösterebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı ve Söz konusu Bakanlığın il/bölge müdürlükleri başvuru sahibi, eş-başvuru sahibi, bağlı kuruluş ve iştirakçi olarak uygun kurum değildir. (2) Potansiyel Başvuru Sahipleri, Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Rehberi nin (PRAG) bölümünde sayılan durumlardan herhangi birine giriyorsa, Teklif Çağrısına katılamaz veya hibeden yararlanamazlar: Başvuru Sahibi, Hibe Başvuru Formunun (A) Kısmı 3. Bölümünde (Başvuru Sahibinin Beyanı) kendi kurumunun, Eş-Başvuru Sahibinin/Sahiplerinin ve Bağlı Kuruluşun/Kuruluşların yukarıda bahsedilen durumlardan herhangi birine girmediklerini beyan etmek zorundadır. Başvuru Sahibi aşağıda belirtilen şartlara uygun Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri ile birlikte başvuruda bulunmalıdır. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan Başvuru Sahibi Ek E3h1 de (Özel Koşullar) Koordinatör olarak tanımlanan Faydalanıcı olacaktır. Koordinatör Sözleşme Makamının ana muhatabıdır. Bu kurum diğer eşfaydalanıcıları temsil eder, onların adına hareket eder ve projenin tasarımını ve uygulanmasını koordine eder. Eş-Başvuru Sahibi /Sahipleri Başvurularda Eş-Başvuru Sahibi sayısı en az 1 (bir) olmalıdır. Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri, projenin tasarımına ve uygulamasına katılır ve bunların giderleri de Başvuru Sahibinin giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir. Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri, Başvuru Sahibi ile aynı uygunluk kriterlerini taşımak zorundadır. Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri, Hibe Başvuru Formunun (B) Kısmı 4.Bölümünde yer alan Yetkilendirme Beyanını imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanması halinde, Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri projenin faydalanıcısı (Koordinatörle birlikte) haline gelecektir Bağlı Kuruluşlar Bağlı Kuruluş(lar) Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri Bağlı Kuruluş(lar) ile hareket edebilir. Yalnızca aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar Başvuru Sahibine ve/veya Eş-Başvuru Sahibine/Sahiplerine Bağlı Kuruluş olarak değerlendirilir: Başvuru sahipleriyle sadece yapısal bağlantısı olan kuruluşlar, özellikle de yasal ve sermaye bağı bulunanlar. 5 Uluslararası kuruluşlar, hükümelerarası anlaşmalarla kurulmuş uluslarası kamu-sekötürü kuruluşları ve onlar tarafından kurulan özelleştirişmiş ajanslardır; Kızıl Haç Uluslararası Komitesi ve Ulusal Kızıl Haç Federasyonu da uluslararası kuruluş olarak tanınmaktadır.

10 Bu yapısal bağlantı başlıca aşağıdaki 2 kavramı kapsar; (i) 2013/34/EU sayılı Direktifteki tanıma uygun olarak yıllık mali tabloların, konsolide mali tabloların ve ilgili raporların kontrolü. Dolayısıyla faydalanıcıya bağlı kuruluşlar aşağıdaki kuruluşlardır; - Doğrudan ya da dolaylı olarak faydalanıcı tarafından kontrol edilen kuruluşlar (alt şirketler veya ilk kademede bağlı şirketler). Bunlar, faydalanıcı kuruluş kontrolünde olan bir kuruluşun kontrolündeki bir kuruluş da olabilir (ikinci derecede alt şirketler ve ikinci kademede bağlı kuruluşlar) ve bu husus diğer alt kontrol kademeleri için de geçerlidir; - Faydalanıcı kuruluşu doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol eden kuruluşlar (ana kuruluşlar). Benzer şekilde bu kuruluşlar faydalanıcıyı kontrol eden kuruluşu kontrol eden bir kuruluş da olabilmektedir. - Doğrudan ya da dolaylı olarak faydalanıcı kuruluş ile aynı kontrol altında olan kuruluş (kardeş kuruluşlar) (ii) Üyelik, diğer bir deyişlefaydalanıcı kuruluşun, gerek önerilmekte olan bağlı kuruluş gerekse de önerilmekte olan faydalanıcı kuruluşun da katıldığı ağ, federasyon, dernek ve benzeri bir oluşum içerisinde yasal olarak tanımlanmış olması. Yapısal bağ genel kural olarak bahse konu projeyle sınırlı kalamaz ve uygulamanın tek amacı olarak kurulamaz. Bu da söz konusu bağın, hibenin verilmesinden bağımsız olarak var olduğu anlamına gelmektedir, teklif çağrısından önce var olması gerekmektedir ve proje sonlanıncaya kadar da geçerli kalmalıdır. İstisnai olarak, bir kuruluşun tek başvuru sahibi ya da tek faydalanıcı diye adlandırılan durumda olması halinde sadece bir projenin uygulanması amacıyla özellikle kurulmuş yapısal bir bağı olsa bile faydalanıcıya bağlı kuruluş olarak değerlendirilebilir. Tek başvuru sahibi ya da tek faydalanıcı hibenin verilmesi için gerekli kriterlere birlikte uyan bir kaç kuruluştan (kuruluşlar grubu) oluşmuş kuruluştur. Örneğin; bir dernek ve onu oluşturan üyeleri. Bağlı kuruluş kapsamına girmeyen kuruluşlar hangileridir? Aşağıda özellikleri verilmiş olan kuruluşlar faydalanıcıya bağlı kuruluş olarak nitelendirilemez: - Faydalanıcı ile sözleşme (tedarik sözleşmesi) ya da alt sözleşme imzalayan, faydalanıcı adına kamu hizmetlerinde yetkili ya da temsilci olarak rol alan kuruluşlar, - Faydalanıcıdan mali destek alan kuruluşlar, - Mutabakat metni kapsamında faydalanıcı ile düzenli olarak iş birliği yapan ya da hisseleri paylaşan kuruluşlar, - Hibe sözleşmesi altında konsorsiyum antlaşması imzalamış olan kuruluşlar. Faydalanıcı ile gerekli bağın varlığı nasıl doğrulanır? Kontrol esasına dayanan bağ, özellikle faydalanıcının ve önerilen bağlı kuruluşların mensubu olduğu kuruluşların konsolide mali tabloları bazında kanıtlanabilir. Üyeliğe dayanan bağ, kuruluş tüzüğü ya da faydalanıcının oluşturduğu ya da katıldığı kuruluşu oluşturan benzer nitelikteki yasalar (ağ, federasyon, dernek) temelinde kanıtlanabilir. Başvuru sahiplerinin sözleşme imzalamaya hak kazanması durumunda, bağlı kuruluş(lar) projenin Faydalanıcısı ya da sözleşmenin taraf(lar)ı kabul edilmez. Ancak bu kuruluş(lar) projenin hazırlanması ve uygulanmasında yer alır ve Hibe Sözleşmesi nde Faydalanıcının uyması gereken kurallara uygun olması

11 durumunda yapmış oldukları harcamalar uygun harcama olarak kabul edilebilir (Sözleşmenin uygulanması ve 3.taraflara mali destek sağlanması sırasında yapılan harcamalar dâhil). Bağlı kuruluşlar başvuru sahipleri ve eş-başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini taşımalıdır. Bağlı kuruluşlar başvuru formundaki Bölüm B kısım 5 te bulunan bağlı kuruluş beyanını imzalamalıdır İştirakçiler ve Yükleniciler Aşağıda belirtilen kuruluşlar Başvuru Sahibi/Sahipleri veya Bağlı Kuruluş olarak kabul edilmemektedir ve yetkilendirme beyanı veya Bağlı Kuruluş(lar) Beyanı imzalamak zorunda değillerdir: İştirakçiler Diğer kuruluşlar, projede iştirakçi olarak yer alabilir. Bu iştirakçiler projede gerçek bir rol üstlenir ancak günlük harcırahlar ve seyahat giderleri haricinde hibeden yararlanamazlar. İştirakçi kuruluşlar için, Bölüm deki uygunluk kriterlerini sağlama şartı yoktur. İştirakçiler, Hibe Başvuru Formu (B) Kısmı 6. Bölümdeki Başvuru Sahibinin Projeye Katılan İştirakçileri altında belirtilmelidirler. Yükleniciler Hibe faydalanıcıları ve bunların Bağlı Kuruluş(lar)ının sözleşme yapmalarına izin verilmektedir. İştirakçiler veya Bağlı Kuruluş(lar) projede ayrıca yüklenici olamazlar. Yükleniciler, Standart Hibe Sözleşmesine Ek IV te yer alan satın alma kurallarına tabidirler Uygun Faaliyetler: Hibe Başvurusunda Yapılabilecek Faaliyetler Tanım: Bir proje birbiriyle ilişkili bir dizi faaliyetten oluşur. Süre: Bir projenin planlanan süresi 10 aydan az, 12 aydan fazla olamaz. Sektörler veya konular: Bu Teklif Çağrısı kapsamında desteklenecek sektörler veya konular açısından bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak, projeler özelleştirilmiş olmalı ve başvurularda yerel, bölgesel, ulusal ihtiyaçlar ve hedef grupların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış faaliyetler içermelidir. Yer: Projeler yukarıda Bölüm 1.3 de belirtilen bölgelerden bir ya da birkaçında gerçekleştirilmedilir. Proje birden fazla ilde uygulama içeriyorsa, projenin ana uygulama yeri, faaliyetlerin çoğunluğunun gerçekleştirildiği il olacaktır. Ayrıca, uygulama sürecinde projelerin izlemesi, ana uygulama yerinde yapılacaktır. Bu nedenle, hibe faydalanıcısı faturalar, ücret bordroları vb. destekleyici belgelerle birlikte projenin ilgili tüm belgelerini ana uygulama ilinde kurulacak proje ofisinde temin etmek zorundadır. Proje bütçesinden ve büyüklüğünden bağımsız olarak, proje yönetim işleri için her projenin tam zamanlı bir proje koordinatörü ve proje asistanı ile muhasebeci görevlendirmesi tavsiye edilmektedir. İlaveten, projede

12 ek bir bölge ofisi kurulacaksa, burada görev alacak tam zamanlı bir yerel personelin de görevlendirilmesi önerilmektedir. Ayrıca, uygulama sürecinde hibe faydalanıcısı projenin ana uygulama yeri olan ilde bir proje ofisinin mevcut olacağını ve yeterli personel ve proje koordinatörü ile faaliyet göstereceğini temin etmelidir. Proje koordinatörü proje süresince ana uygulama ilinde ikamet etmelidir. Proje Türleri: Projeler Hibe Rehberi Bölüm 1.2 'de belirtilen Teklif Çağrısının öncelikleri ile ilgili olmalıdır. Faaliyetlerin aşağıdaki liste ile sınırlı olmadığı ve Başvuru Sahiplerine bu teklif çağrısı altında desteklenebilecek proje türleri için rehber olarak sunulduğu unutulmamalıdır. HBÖ konusuna yönelik farkındalık artırma faaliyeleri, İşgücü piyasası talepleriyle uyumlu olarak HBÖ faaliyetleri düzenlenmesi, MEB HBÖ Genel Müdürlüğü işbirliği ile Hayat Boyu Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinin yaygınlaştırılması HBÖ fırsatlarına erişimin, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak, uzaktan eğitim gibi alternatif eğitim yöntemleri ile artırılması Önceki Öğrenmelerin Tanınması (RPL) uygulamasının MEB HBÖ Genel Müdürlüğü işbirliği ile yaygınlaştırılması Hayat Boyu Öğrenme Kalite Kontrol Hizmetlerinin MEB HBÖ Genel Müdürlüğü işbirliği ile yaygınlaştırılması Aşağıdaki proje türleri uygun kabul edilmemektedir: Sadece veya büyük ölçüde, çalıştaylara, seminerlere, konferanslara ve kongrelere katılım için bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler, Sadece veya büyük ölçüde, çalışma ya da eğitim kursları için verilecek bireysel burslara yönelik projeler, Halihazırda, devlet bütçesinden, başka Topluluk programlarından ya da diğer kaynaklardan finanse edilmiş ya da edilmekte olan projeler, Konferanslar, yuvarlak masa oturumları, seminerler ya da benzeri bir defaya mahsus olan projeler. Bu projeler yalnızca daha kapsamlı bir projenin parçasını oluşturuyor olmaları durumunda finanse edilebilecektir. Bu amaç doğrultusunda, başvuranın hâlihazırda destek aldığı (örn. devlet bütçesi) herhangi bir konferans için hazırlık faaliyetleri ve işlemlerin yayımlanması, kendi başlarına daha kapsamlı bir proje oluşturmamaktadır, Hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan projeler, Sadece araştırma faaliyetleri içeren projeler, Kar amacı güden projeler, Ticari faaliyetler, Bağışlar, Siyasi nitelikli veya siyasi partilerle ilgisi olan projeler, Sadece araştırma faaliyetleri, strateji, plan ya da benzer belgeleri geliştirmeye yönelik faaliyetleri içeren projeler, Hibe veren faaliyetler (diğer kişi ya da kuruluşlara (maddi veya ayni)) hibe vermek veya kendi işlerini kurabilmek vb. nedenlerle diğer kişi ya da kuruluşlara kredi sağlamak),

13 Alt yapı projeleri veya esas olarak ekipman satın alımına yönelen projeler. Faaliyet Türleri: Bu Teklif Çağrısı kapsamında fonlanabilecek bazı faaliyet türleri aşağıda verilmiştir. Lot 1 ve Lot 2 kapsamında olan projeler için tüm faaliyetler uygundur. Faaliyetler, bu listede verilenlerle sınırlı değildir. Projeler, özünde hedef grupların HBÖ katılım oranlarını, istihdamı ya da uyum yeteneğinin geliştirilmesini artırmalıdır. Tüm proje faaliyetleri bu amaca ulaşmaya destek vermelidir. Standartları Resmi Gazete de 6 yayınlanan meslekler için mesleki eğitim ve öğretim desteği sağlanması; - Mevcut modül ve müfredatın uygulanması ve revizyonu - Mevcut müfredatı ve modülleri olmayan mesleklerden seçilenlerin 8 düzeyi için modül ve müfredat geliştirilmesi ve uygulanması 7 - Geliştirilen modüllerin ve müfredatın MEB HBÖ Genel Müdürlüğü ne resmi onay 8 için sunulması (geliştirme sonrasında 9 ) Mesleklere yönelik olarak modül ve müfredata ilişkin eğitim verecek başvuru sahiplerinin kurumsal kapasitelerini güçlendirme faaliyetleri (başvuru sahiplerinin test etme, eğitim ekipmanı ve insan kaynakları kapasiteleri), Öğretim ve idari personelleri ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarının katılımcıları arasında ve sektör ile STK lar arasındaki ağın güçlendirilmesi için personel hareketliliği gibi modeller dâhil olmak üzere yenilikçi metotların geliştirilmesine yönelik faaliyetler, Uzaktan eğitim sisteminin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler, HBÖ ile uyumlu olarak herkes için eşit fırsatlar amaçlayan Her yerde öğrenme kavramını güçlendirerek HBÖ üzerinde farkındalık artırmak ve HBÖ kültürü oluşturmak için öğrenme festivallerine 10, konferanslara, seminerlere, çalıştaylara, vs. katılarak geliştirecek ve uygulayacak yeni modeller geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin faaliyetler, Başvuru sahiplerinin kapasitesinin artırılması için idari ve öğretim personeline yönelik yetişkin eğitimi yöntem ve teknikleri, HBÖ Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri, HBÖ Kalite Kontrol Hizmetleri ve Önceki Öğrenmelerin Tanınması üzerine eğitim faaliyetleri, 6 7 Resmi Gazete de yayınlanan meslek standartları hakkında detaylı bilgi için lütfen internet sitesini inceleyiniz. Meslek yüksek okulları düzey 5 meslek standartlarına ilişkin modül, müfredat ve öğrenme çıktılarını geliştirecek, güncelleyecek ve uygulayacaktır. 8 Detaylı bilgi için lütfen internet sitesinde yer alan tarih ve 652 sayılı MEB kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunu inceleyiniz. 9 Modül ve müfredat revizyonu ve geliştirme MEB HBÖ Genel Müdürlüğü eğitim programları çerçevesinde yapılmalıdır. Revize edilen ve geliştirilen eğitim programları MEB HBÖ Genel Müdürlüğü ne onay için sunulmalıdır. Hibe başvuru sahipleri eğitim programı hazırlanması, onay alınması ve uygulamayı hibe süresine göre planlamalıdır. Eğitim programlarının süresi hibe dönemini aşıyorsa hibe başvuru sahibinin yalnızca belli modülleri uygulamasına izin verilir. Eğitim programları öğrenme çıktılarına bağlı ve modüler sistemi destekleyen modüllerden oluşmalıdır. MEB HBÖ Genel Müdürlüğü eğitim programlarının onayını 20 iş günü içinde sonlandıracaktır. Ayrıca, eğitim programı süreç sonunda değerlendirilecek ve HBÖ Genel Müdürlüğü eğitim programları havuzuna dâhil edilecektir. Eğitim programları e-yaygın sisteminde yer alacaktır. 10

14 Bireylerin eğitime katılımının sağlanması için başvuru sahiplerinin fiziksel koşullarının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler (özellikle çocuklu kadınların eğitim ve öğretime katılımlarının artırılması için çocuk bakım ünitelerinin kurulması için mevcut tesislerin renovasyonu, dezavantajlı kişiler için mevcut fiziksel altyapının güçlendirilmesi gibi), HBÖ Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetler, HBÖ Kalite Kontrol Hizmetleri uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetler. ÖNEMLİ 1. Başvuru Sahiplerinin projenin uygulanmasında mevcut yasa ve yönetmeliklere uyması ve uyuşmazlıklardan sakınmalıdır. 2. Hibe projeleri altında desteklenen tüm eğitim faaliyetlerinin VOC-TEST merkezlerince test edilmesi ve sertifikalandırılması beklenmektedir. Belirli bir alanda olmaması durumunda ise test etme ve sertifikasyon Önceki Öğrenmelerin Tanınması (RPL) Rehberi ile uyumlu olarak MEB HBÖ Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde yapılmalıdır. 3. Her başvuru için SMART (Sürdürülebilir, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi, Zaman-bazlı) çıktı ve sonuç göstergelerinin belirlenmiş olması gerekmektedir. Bu göstergeler ilgili faaliyetlerle desteklenmelidir. 4. Hedef grubun seçiminde cinsiyet eşitliği göz önünde bulundurulmalıdır. Kadınlar için belirli bir kota ayrılması önemle tavsiye edilmektedir. 5. Değerlendirme aşamasında, projelerde, fayda-maliyet etkinliğinin (projenin verimliliği, etkililiği ve sürdürülebilirliği açılarından) öngörülmüş olması önem teşkil etmektedir. Bu nedenle, Başvuru Sahipleri tekliflerini hazırlarken proje bütçesi ile beklenen sonuçları dikkatlice değerlendirmelidir. 6. Eş-Başvuru Sahiplerinin, Bağlı Kuruluşların ve/veya iştirakçilerin proje faaliyetlerindeki rolleri açık bir biçimde tanımlanmalıdır. 7. Proje ile hayat boyu öğrenme için gerekli beceri ve yeterliliklerinin gelişiminin desteklenmesine yönelik gereklilikler arasındaki ilişkinin açıkça gösterilmesi tavsiye edilmektedir. 8. Hedef grupların seçimine ilişkin olarak, proje teklifinde hedef grupların seçim ve bunlara erişimle ilgili detaylı bilgiler ile bunlar için önerilen eğitimlerin nedenlerine ilişkin detaylı bilgi yer almalıdır. Proje faaliyetleri bu grupların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmalıdır. 9. Teklifler projelerin sürdürülebilirliğini sağlamanın yollarını, özellikle projenin uygulama safhasından sonra projeden elde edilen sonuçların ve deneyimlerin nasıl kullanılacağını tanımlamalıdır. 10. Başvuru Sahipleri, eğitim faaliyetleri içeren projelerin hazırlanması sürecinde ilgili ulusal mevzuatı; özellikle de Mart 2007 tarihli 2594 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı na Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi ni (Mart 2007 tarihli 2594 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan tarih ve 1084 sayılı Makam Onayı) dikkate almak zorundadırlar. İlgili düzenleme için lütfen internet adresini inceleyiniz. 11. İlke olarak, başvuruların hedef grubun ihtiyaçlarına, problemlerine özgü ve orijinal olması ve uygun çözümler ve uygulama yöntemleri ile tasarlanması gerekmektedir. Bu nedenle, kopyala-yapıştır şeklindeki başvurular değerlendirme sürecinde elenebilir.

15 12. Proje faaliyetlerinin uygulanması için zaruri durumlarda başvuru sahiplerinin ve eş-başvuru sahiplerinin binalarının yenilenmelerine ilişkin mevcut altyapının tadilatı ve modernizasyonu maliyetleri uygun doğrudan maliyet olarak kabul edilebilir. Bu maliyetler Avroyu geçmemelidir. 13. Harcama Doğrulaması, hibe miktarı Avronun üzerindeki tüm projeler için zorunludur. Ara ve Nihai raporlarda olmak üzere iki Harcama Doğrulama Raporu talep edilmektedir; dolayısıyla buna ilişkin giderler uygun biçimde bütçelendirilmelidir. Üçüncü taraflara mali destek 11 : Başvuru Sahipleri üçüncü taraflara mali destek teklif edemez. Görünürlük: Başvuru sahipleri, projenin Avrupa Birliği tarafından finanse ya da eş-finanse edildiği gerçeğini duyurmak için gerekli tüm adımları atmalıdır. Tamamen ya da kısmen Avrupa Birliği tarafından fonlanan projeler mümkün olduğu müddetçe bu desteğin etkilerini ve sonuçlarının yanında ilgili ülke ya da bölgede proje için AB desteği sağlanmasının nedenlerine yönelik belirli ya da genel bir kitlenin farkındalığını artıracak bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri içermesi gerekmektedir. Başvuru Sahiplerinin hedefler ve önceliklere uyması ve AB finansmanının görünürlüğünü sağlaması gerekmektedir (bkz. Avrupa Komisyonu nun adresinde yayınlanan AB Dış Faaliyetlerine İlişkin İletişim ve Görünürlük Rehberi). Başvuruların sayısı ve her bir başvuru sahibi için sağlanacak hibeler: Bir Başvuru Sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla başvuru yapabilir. Bir Başvuru Sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla hibeden yararlanamaz. Bir Başvuru Sahibi, aynı zamanda başka bir başvuruda Eş-Başvuru Sahibi veya Bağlı Kuruluş olarak yer alabilir. Bir Eş-Başvuru Sahibi/bağlı kuruluş, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla başvuru yapabilir. Bir Eş-Başvuru Sahibi/bağlı kuruluş, bu Teklif Çağrısı kapsamında ikiden fazla hibeden yararlanamaz. Bir Eş-Başvuru Sahibi/bağlı kuruluş, aynı zamanda başka bir başvuruda Başvuru Sahibi veya Bağlı Kuruluş olarak yer alabilir Maliyetlerin Uygunluğu: Hibe Kapsamında Uygun Kabul Edilebilecek Maliyetler Hibe kapsamında sadece uygun maliyetler karşılanır. Uygun olarak kabul edilen ve edilmeyen maliyetler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Bütçe hem bir maliyet tahmini, hem de "uygun maliyetler için bir tavan niteliğindedir. Uygun maliyetlerin ödenmesi aşağıdakilerden bir veya birkaçına göre yapılabilir: Hibe faydalanıcı(lar)ı ve Bağlı Kuruluş(lar) tarafından harcaması gerçekleştirilmiş masraflar Bir ya da daha fazla basitleştirilmiş maliyet seçeneği. Basitleştirilmiş maliyet seçenekleri aşağıdaki şekillerde olabilir: 11 Söz konusu üçüncü taraflar bağlı kuruluş, iştirakçi veya yüklenici değildir.

16 Birim Maliyetler: Birim başına miktar referans alınarak önceden net biçimde belirlenen uygun maliyetlerin tüm kategorilerini veya belli kategorilerini kapsar, Götürü Miktar: Götürü olarak önceden net biçimde belirlenen uygun maliyetlerin tüm kategorilerini veya belli kategorilerini kapsar, Sabit oranlı finansman: beklenen sabit bir yüzdelik oran uygulamasıyla, önceden net biçimde belirlenen uygun maliyetlerin belli kategorilerini kapsar. Miktarlar veya oranlar, istatistiksel verilere veya başka türlü objektif yöntemler kullanılarak Başvuru Sahipleri veya Bağlı Kuruluş(lar)ın geçmişe dair belgelenebilir veya denetlenebilir verileri referans alınarak yapılan tahminlere dayandırılmalıdır. Birim maliyetler, götürü tutarlar veya sabit oranların belirlenmesinde kullanılan yöntemler Ek (K) de verilen kriterlerle uyumlu olmalı ve özellikle maliyetlerin Hibe Faydalanıcı(lar)ı ve bağlı kuruluş(lar) tarafından gerçekleşen harcamalarla, bunların muhasebe uygulamaları ile tutarlı olduğu teyit edilmeli; ayrıca, kar elde edildiği ve harcamaların aynı zamanda başka finansman kaynaklarından zaten karşılanmış olduğu tespit edilmemelidir (çifte finansman uygulanamaz). Teklif edilen miktarların kabul edilmesi için makul gerekçeleri içeren gerekli asgari koşulları değerlendirmek için talimatlar ve kontrol listesi için Ek (K) yi inceleyiniz. Bu şekilde ödeme talep eden Başvuru Sahibi Ek (B) sayfa 1 de yer alan her bir uygun maliyet başlığı/kaleminde bu tip finansmanı belirtmelidir; başka bir deyişle, birim sütununda BİRİM MALİYET (ay/uçuş, vs.), GÖTÜRÜ veya SABİT ORAN gibi büyük harfle referans bilgi verilmelidir (Ek (K) deki örneği inceleyiniz). Ayrıca Ek B nin 2. sayfasında yer alan tablonun Tahmini maliyetlerin gerekçelendirilmesi başlıklı ikinci sütununda, Başvuru Sahibi her bir bütçe kalemi veya başlığında uygun düşen alana: Maliyetler için belirlenen birim maliyet, götürü ve/veya sabit oran tutarını belirlerken başvurulan yöntem ve bilgi vb.yi tanımlamalı, Nihai uygun tutarın hesaplanması için kullanılan formülleri net olarak açıklamalı 12, Her bir faydalanıcı (basitleştirilmiş maliyet seçeneklerini kullanabilmesinin uygun olduğu) için kullandırılacak azami miktarı doğrulamak üzere basitleştirilmiş maliyet seçeneğini kullanacak faydalanıcıyı belirlemeli (bağlı kuruluş olması halinde, ilk olarak faydalanıcı belirtilmeli). Sözleşme aşamasında, Sözleşme Makamı Başvuru Sahibinin sunduğu bütçede önerilen miktar veya oranların kabul edilip edilemeyeceğine, Başvuru Sahibi tarafından uygulanan hibelerin veya benzer faaliyetlerin verilerini analiz ederek ve Ek (K) de yer alan kontrolleri yaparak karar verir. Sözleşme Makamı tarafından her bir Başvuru Sahibi (Bağlı Kuruluş(lar)ın önerdiği basitleştirilmiş maliyet seçenekleri de dâhil olmak üzere) için yetkilendirilebilecek basitleştirilmiş maliyetler seçeneğinin toplam finansman miktarı Avroyu (dolaylı maliyetler hariç) geçemez. Hibe verilmesi yönünde alınacak tavsiye kararı, hibe sözleşmesinin imzalanmasından önceki kontrol sürecinde bütçe değişikliği gerektirecek herhangi bir sorun çıkmamasına bağlıdır (örneğin, aritmetik hatalar, tutarsızlıklar, gerçekçi olmayan maliyetler ve diğer uygun olmayan maliyetler). Kontroller, söz konusu hata ya da tutarsızlıklar için Başvuru Sahibinden ilave açıklama istenmesini ve Sözleşme Makamının hibe tutarında değişiklik yapmasını veya indirime gitmesini gerektirebilir. Bütçedeki muhtemel değişiklikler, Sözleşme Makamından talep edilen hibe miktarını ya da eş finansman yüzdesini artırmayacaktır. Bu nedenle, gerçekçi ve maliyet-etkin bir bütçe sunmak Başvuru Sahibinin yararına olacaktır. 12 Örnekler:- personel maliyeti için: çalışma gün veya saati sayısı * personelin kategorisi için önceden belirlenmiş saatlik veya günlük miktar;- seyahat maliyeti için: km bazında uzaklık * km başına önceden belirlenmiş ulaşım maliyeti; gün sayısı * ülke için önceden belirlenmiş günlük harcırah;- etkinlik organizasyonu için özel maliyetler için: etkinliğe katılacak kişi sayısı * önceden belirlenmiş katılımcı başına maliyet miktarı vs.

17 Uygun doğrudan maliyetler: Bu teklif çağrısı kapsamında maliyetlerin uygun kabul edilmesi için, bu maliyetlerin Standart Hibe Sözleşmesinin Genel Koşullar bölümünün 14 no.lu maddesindeki hükümlere uygun olması gerekmektedir (Hibe Rehberi Ek- G). Hibe Sözleşmesinin Genel Koşullar bölümünün 14 no.lu maddesindeki hükümlere ve Hibe Sözleşmesi Ek IV ün hükümlerine riayet edilmesine bağlı olarak, Faydalanıcı(lar) tarafından karşılanacak diğer uygun doğrudan maliyetler şunlardır: İhtiyat akçesi: Piyasa fiyatlarına uygun olması koşuluyla, faaliyetin gerçekleştirilmesi için yeni ekipman ve malzeme alımı veya kiralanması ve hizmet alımı maliyetleri. Satın alınacak ekipman ve malzeme alımı ile ilgili toplam tutar, toplam doğrudan uygun maliyetlerin toplamının %15 inden fazla olamaz. Tahmini doğrudan uygun giderlerin %5 ini aşmayan bir yedek akçe, proje bütçesine dâhil edilebilir. Yedek akçe sadece, Sözleşme Makamının önceden yazılı izni alınarak kullanılabilir. Uygun dolaylı maliyetler: Projeyi yürütürken meydana gelen dolaylı maliyetler, tahmini toplam doğrudan uygun maliyetlerin %7 sini aşmamak üzere, sabit oranlı finansman olarak hesaplanır. Dolaylı maliyeler standart hibe sözleşmesi bütçesinin bir başka kalemi altından karşılanabilen bir maliyeti içermediği sürece uygun kabul edilir. Başvuru Sahibinden, sözleşme imzalanmasından önce, talep ettiği idari gider yüzdesi hakkında gerekçelendirme talep edilebilir. Ancak sabit oranın standart hibe sözleşmesinin özel şartlarında nihai olarak sabitlenmesinin ardından destekleyici doküman sunulmasına gerek yoktur. Eğer Başvuru Sahipleri veya Bağlı Kuruluş(lar), AB tarafından finanse edilen bir işletme hibesi almaktaysa, teklif edilen projenin bütçesinden hiçbir dolaylı maliyet talep edilemez. Ayni katkılar: Ayni katkılar mal veya hizmetlerin ücretsiz olarak üçüncü bir taraf tarafından faydalanıcı(lar) veya Bağlı Kuruluş(lar)a sağlanmasıdır. Ayni katkılar faydalanıcı(lar) veya Bağlı Kuruluş(lar) için bir harcama teşkil etmediğinden, uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Ayni katkılar, hibe faydalanıcısı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. Ancak, sunulan projede ayni katkı yer almakta ise, bu katkıların temin edilmesi gerekmektedir. Uygun olmayan maliyetler: Aşağıdaki maliyetler proje bütçesinde uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilir: borçlar ve borçlar ile ilgili masraflar (faiz), zararlar veya gelecekteki olası yükümlülükler, faydalanıcı(lar) tarafından başka bir program ya da faaliyet kapsamında beyan edilmiş ve Avrupa Birliği bütçesinden (Avrupa Kalkınma Fonu da dâhil) harcamalar, projenin eş-finansman süresi içinde doğrudan ilgili değil ise bina ve arazi alımları ve kiralanması; paranın en iyi şekilde değerlendirilmesi açısından diğer çözümler tercih edilebilir, kur farkından kaynaklanan zararlar, üçüncü taraflara verilen krediler,

18 proje hazırlama maliyetleri, sözleşme dönemi dışında ortaya çıkmış olan maliyetler, hibe faydalanıcı(lar)ı ve/veya bağlı kuruluş(lar)ın normalde ödediğinden fazla ve piyasa fiyatlarının üzerindeki maliyetler, proje ile ilgili olmayan harcamalar, gümrük ve ithalat vergileri veya diğer harçlar, para cezaları, mali müeyyideler ve dava giderleri, ikinci el ekipman satın alımı, faydalanıcı tarafından verilecek banka teminatı ve benzeri bir güvence ile ilgili durumlar istisna olmak kaydıyla banka masrafları, döviz kuru dönüşüm masrafları ve maliyetleri ile projeye özel avro hesabına ilişkin döviz kuru zararları ile birlikte tamamen finansal nitelikteki diğer giderler, ayni katkılar, vergilerin hiçbir şekilde geri alınamadığı ve nihai faydalanıcı tarafından yüklenildiği durumlar dışında IPA Çerçeve Anlaşmasının 26. Maddesi ile uyumlu olarak KDV de dâhil olmak üzere vergiler. 2.2 BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER Bu Teklif çağrısı için daha önceden PADOR kaydı zorunlu değildir. Bu çağrıda PADOR bilgileri kullanılmayacaktır. Kısıtlı Teklif Çağrıları Proje Ön Teklifi İçeriği Başvurular Hibe Başvuru Formunun Proje Ön Teklifinde yer alan talimatlar doğrultusunda hazırlanarak teslim edilmelidir (Hibe Başvuru Rehberi, Ek A). Başvuru Sahipleri başvurularını İngilizce veya Türkçe sunmalıdır. Başvuru Sahipleri, Proje Ön Teklifinde, yalnızca Sözleşme Makamından talep edilen tahmini katkı miktarını ve bu miktarın toplam proje bütçesine olan yüzdesini belirtmek zorundadır. Sadece ikinci aşamada tam başvuru formunu sunmaya davet edilen Başvuru Sahiplerinin ayrıntılı bir bütçe sunmaları istenecektir. Proje Ön Teklifinde değerlendirilen unsurlar, Başvuru Sahibi tarafından Tam Başvuru Forumu nda değiştirilemez. Öte yandan, AB katkısının miktarı ön teklif aşamasında talep edilen miktarın %20 sinden fazla değişiklik gösteremez. Başvuru Sahibi Rehberi nin 1.3 nolu bölümünde belirtildiği gibi eş-finansman için geçerli azami ve asgari yüzdeler dâhilinde eş-finansman katkı yüzdesini belirlemekte serbesttir. Başvuru Sahiplerinin kendi katkıları herhangi bir zamanda başka donör katkılarıyla değiştirilebilir. Proje Ön Teklifi yönergelerinde listelenen noktalara ait herhangi bir hata veya önemli bir uygunsuzluk Ön Teklifin reddedilmesine yol açabilir. Ek açıklama yalnızca, sunulan bilginin Sözleşme Makamının tarafsız bir değerlendirme yapmasına olanak vermediği durumlarda talep edilecektir. El yazısı ile hazırlanmış başvurular kabul edilmeyecektir. Yalnızca Proje Ön Teklif formu değerlendirilecektir. Bu nedenle, bu belgenin proje ile ilgili TÜM bilgileri kapsaması önem arz etmektedir. İlave olarak başka bir ek gönderilmemelidir.

19 2.2.2 Proje Ön Teklifi Nereye ve Nasıl Gönderilecektir Proje Ön Teklifi, Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi (Hibe Başvuru Formu Kısım A, Bölüm 2) ve Proje Ön Teklifi için Başvuru Sahibinin Beyanı (Hibe Başvuru Formu Kısım A, Bölüm 3) ile birlikte, her biri A4 boyutunda olmak üzere bir orijinal ve 2 kopya şeklinde sunulmalıdır. Proje Ön Teklifinin elektronik formatta da gönderilmesi zorunludur. Aşağıda belirtildiği biçimde mühürlü zarf içerisinde Proje Ön Teklifinin basılı hali ile birlikte bir CD içerisinde elektronik versiyonu da gönderilmelidir. Elektronik format matbu versiyon ile birebir aynı içeriğe sahip olmalıdır. Başvuru Sahibinin birden fazla Proje Ön Teklifi sunması halinde (Hibe Rehberinde bu şekilde belirtilmiş ise), her bir teklif ayrı ayrı teslim edilmelidir. Dış zarfın üzerinde Teklif Çağrısının referans numarası, (EuropeAid/136279/ID/ACT/TR) ve Türkiye de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Hibe Programı başlığı ile birlikte Başvuru Sahibi kurum/kuruluşun tam adı ve adresi ile Not to be opened before the opening session ve Açılış Oturumundan Önce Açmayınız ibareleri yer almalıdır. Proje Ön Teklifleri, kapalı (mühürlü) zarf içinde iadeli taahhütlü posta, özel kargo şirketi veya elden (elden teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilecektir) aşağıdaki adrese gönderilmeli / teslim edilmelidir: Posta adresi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yıldız Evler Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4, 06550, Çankaya, Ankara, Türkiye Elden veya özel kurye hizmeti için adres Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yıldız Evler Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4, 06550, Çankaya, Ankara, Türkiye Başka yollarla (örn: faks ile veya elektronik posta ile) gönderilen veya başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir. Başvuru Sahipleri, Proje Ön Teklifi için kontrol listesini (Hibe Başvuru Formu Kısım A Bölüm 2) doldurarak Proje Ön Teklifinin eksiksiz şekilde doldurulmuş olduğunu doğrulamalıdır. Eksik Proje Ön Teklifleri reddedilebilir Proje Ön Tekliflerinin Gönderilmesi için Son Tarih Proje Ön Teklif Belgelerinin son teslim tarihi olup, son başvuru tarihinin teyidi için başvurunun yollama tarihi, damga pulu tarihi veya tediye tarihi esas alınır. Elden yapılan başvurular , yerel saatle 16:00 ya kadar kabul edilecek olup, başvuru, imzalı ve tarihli alındı fişiyle belgelendirilecektir. Son başvuru tarihinden sonra sunulan Proje Ön Teklifleri doğrudan reddedilecektir. Sözleşme Makamı, idari etkinliği sağlamak amacıyla, süresi içinde gönderilmesine rağmen Proje Ön Teklif değerlendirmesinin onay tarihinden sonra teslim alınan başvuruları reddedebilir (2.5.2 de yer alan öngörülen zaman çizelgesini inceleyiniz) Proje Ön Teklifi Hakkında İlave Bilgi Bu teklif çağrısı ile ilgili bilgilendirme toplantıları tarihleri arasında yapılacaktır. Teklif çağrısını açıkça referans gösteren sorular, veya faks yoluyla, Proje Ön Teklifinin gönderilmesi için son tarihin öncesindeki 21 günden geç olmamak üzere aşağıdaki adrese gönderilebilir:

20 E-posta adresi: Faks: Belirtilen tarihten sonra Sözleşme Makamı soruları cevaplamakla yükümlü değildir. Sorulara, Proje Ön Teklifi teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar yanıt verilecektir. Başvuru Sahiplerine eşit muamele sağlamak amacıyla, Sözleşme Makamı, Başvuru Sahiplerinin, bağlı kuruluş(lar)ın, projenin veya belirli bir faaliyetin uygunluğu konusunda ön görüş beyan edemez. Diğer Başvuru Sahiplerini de ilgilendirebilecek sorular, yanıtları ile birlikte ve değerlendirme sürecinde Başvuru Sahiplerine yapılacak diğer önemli duyurular, ihtiyaç oldukça EuropeAid web sitesinde (https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı web sitesinde (www.ikg.gov.tr) yayınlanacaktır. Bu nedenle, yayınlanan soru ve cevaplardan haberdar olmak amacıyla bahsedilen web sitelerinin düzenli olarak takip edilmesi tavsiye edilir Tam Başvuru Formu Proje Ön Teklifinin değerlendirilmesini takiben tam başvuru formunu sunmak üzere davet edilen başvuru sahipleri, başvuruları için bu rehberin eki olan başvuru formunun (Ek A) B kısmını doldurmalıdır. Başvuru Sahipleri başvuru formunun formatına kati suretle uymalı, paragrafları ve sayfaları sırasıyla doldurmalıdır. Proje ön teklifinde değerlendirilen unsurlar başvuru formunda Başvuru Sahibi tarafından değiştirilemez. Başvuru Sahibi, Rehber in 1.3 nolu bölümünde belirtildiği gibi eş-finansman için geçerli azami ve asgari yüzdeler dâhilinde eş-finansman katkı yüzdesini belirlemekte serbest olmakla birlikte AB katkısı proje ön teklifinde belirtilen miktarın %20 sinden fazla sapma gösteremez. Başvuru Sahipleri, tam başvurularını proje ön teklifinde kullandıkları dilde sunmalıdır. Lütfen tam başvuru formunu düzgün bir değerlendirmeye olanak sağlayacak şekilde dikkatli ve mümkün olduğunca açık bir biçimde tamamlayın. Hibe başvuru formunun Kısım B nin, 7. bölümünde yer alan kontrol listesindeki hususlarla ilgili herhangi bir hata veya başvuru formunda yer alan önemli tutarsızlıklar (örn: bütçe tablosunda belirtilen miktarlar arasındaki tutarsızlıklar) başvurunun reddine neden olabilir. Sunulan bilgilerin, Sözleşme Makamını objektif karar vermekten alıkoyacak şekilde, anlaşılır olmaması durumunda Başvuru Sahibinden açıklama istenecektir. El yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sadece Başvuru Formu ve yayınlanan eklerin (bütçe, mantıksal çerçeve) değerlendiricilere iletileceğine dikkat ediniz. Bu belgelerin proje ile ilgili TÜM bilgileri içeriyor olması büyük önem taşımaktadır. Uygun olan hallerde, Ek-P de doldurulmalıdır. Burada sayılanların dışında ilave herhangi bir ek yollanmamalıdır Tam Başvuru Formu Nereye ve Nasıl Gönderilecektir Başvurular, kapalı (mühürlü) zarf içinde, iadeli taahhütlü posta ile özel kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilecektir) aşağıdaki adrese gönderilmeli/teslim edilmelidir:

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

VOC-TEST MERKEZLERİ- II HİBE PROGRAMI. Referans No: EuropeAid/136735/ID/ACT/TR MART 2015

VOC-TEST MERKEZLERİ- II HİBE PROGRAMI. Referans No: EuropeAid/136735/ID/ACT/TR MART 2015 VOC-TEST MERKEZLERİ- II HİBE PROGRAMI Referans No: EuropeAid/136735/ID/ACT/TR MART 2015 Sunum İçeriği BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU MALİYETLERİN UYGUNLUĞU PROJE ÖN TEKLİF FORMU TAM BAŞVURU FORMU BAŞVURU

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ (PYE II) HİBE PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 27 Aralık 2012 ARKA PLAN 2006 yılı itibari ile Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) aday ve

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de 2011'de 2011 de KOBİ ye BAKK Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ve Ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsamında, Bakanlığımızın IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı altında sorumlu olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi)

BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi) BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi) Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 05-12 Aralık 2007 tarihleri arasında, elektronik ortamda alınacak

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞTİRME KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ MEVZUAT 3 2. İLKELER 3 3. GENEL AÇIKLAMALAR 3 A. ALAN DEĞİŞTİRMELER 4 1. Başvuru

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları Ek-1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ Raporun Biçimsel Düzeni Rapor Yazım Esasları Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılacaktır. Paragraf

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2017 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun 46 ncı maddesi ile

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI Müsabaka Yeri : BÖLGELER Müsabaka tarihi : 07-08 EKİM 2017 Teknik Toplantı : 06 EKİM 2017 MÜSABAKALARIN YAPILACAĞI HAVUZDA

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ Prof. Dr. Hızır ÖNSOY K.T.Ü. İnş. Müh. Hidrolik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi honsoy@ktu.edu.tr Dünya, ileri teknoloji ve sanayide, baş döndürücü

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı