BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN İLK ÇALIŞMA YILLARINA YÖNELİK MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN İLK ÇALIŞMA YILLARINA YÖNELİK MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİĞİ"

Transkript

1 BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN İLK ÇALIŞMA YILLARINA YÖNELİK MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİĞİ Yard.Doç.Dr. Işıl Kabakçı Prof.Dr. H. Ferhan Odabaşı Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Özet: Bilgisayar öğretmenlerinin, öğretmenlik mesleğinin gereklerini yerine getirmelerinde, meslek yeterliliklerini oluşturmalarında, yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerinde ilk çalışma yılları büyük önem taşımaktadır. Bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında karşılaştıkları sorunlara bağlı olarak, özellikle görev tanımı, özlük hakları ve kurumsal işleyişe yönelik gerçekleştirilecek mesleki gelişim etkinlikleri, bilgisayar öğretmenlerinin kuruma uyum sağlamalarına olanak sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı, bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında yönetim boyutunda yaşadıkları sorunlardan kurumsal uyumlarına yönelik olarak, yetişkin eğitimi ilkeleri temel alınarak hazırlanan Bilgisayar Öğretmenlerine Yönelik Oryantasyon Programı başlıklı mesleki gelişim etkinliğinin yapısı ve içeriği hakkında bilgi vermektir. Çevrimiçi mesleki gelişim etkinliği olarak hazırlanan bu program, bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında katılmakla zorunlu oldukları Stajyer Öğretmenleri Yetiştirme Programı na destek olacağı ve katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Sözcükler: Bilgisayar öğretmeni, ilk çalışma yılı, mesleki gelişim. Abstract: The period of first years in the teaching carrier of a computer teacher is of great importance in terms of meeting the requirements of the profession of teaching, becoming a proficient teacher and carrying out the duties and responsibilities assigned by the managament. Depending on the problems that computer teachers meet in their first years of teaching, professional development activities related to their personal rights, the institutional operation and especially the job definition should be organized to help computer teachers to adapt themselves to the institution. The aim of this research is to inform about the structure and content of the professional development activity, called Orientation Programme for Computer Teachers, which was prepared on the basis of the principles of adult education in order to address various points in the dimension of management, from problems encountered by computer teachers in their first years of teaching to their adaptation to their institution. This programme, prepared as an online professional activity, is believed to support and contribute to Trainee Teachers Training Programme, which computer teachers have to participate in in their first year of teaching. Keywords: Computer teachers, first-year teachers, professional development. 1. Giriş Bilgisayar öğretmenleri, bilgisayar okur-yazarı bireylerin yetiştirilmesinde önemli rol ve sorumluluklara sahiptirler. Bilgisayar öğretmenlerinin, öğretmenlik mesleğinin gereklerinin yerine getirmelerinde, meslek yeterliliklerini oluşturmalarında, yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerinde ilk çalışma yılları büyük önem taşımaktadır. Bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında yaşadıkları sorunların, kalabalık sınıflarda öğretme yöntem ve tekniklerini kullanma ve bilgisayar laboratuarlarını öğretime hazır hale getirmeden, 1

2 kurumsal uyum sağlamaya kadar çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Bununla birlikte, bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında kadro türü ve görev tanımı ile özlük hakları ve kurumsal işleyişe yönelik kurumsal uyumla ilgili sorunlar da yaşamaktadırlar. Bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında karşılaştıkları mesleki gelişim gereksinimlerine yönelik olarak ve yetişkin eğitimi kuramı ilkeleri kullanılarak, Bilgisayar Öğretmenlerine Yönelik Oryantasyon Programı başlıklı bir mesleki gelişim etkinliği hazırlanmıştır. Bu bildirinin amacı, bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında yönetim boyutunda yaşadıkları sorunlardan kurumsal uyumlarına yönelik olarak hazırlanan oryantasyon programının yapısı ve içeriği hakkında bilgi vermektir. 2. Bilgisayar Öğretmenliği Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her alanda yaygın kullanımına paralel olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretimini ve eğitim amaçlı kullanımını gerçekleştirmek için yetişmiş insangücü kaynağına gereksinim duyulmaya başlanmıştır. Türkiye de bu insangücü gereksinimini karşılamaya yönelik ilk olarak, hizmetiçi eğitim etkinlikleri ile bilgisayar formatör öğretmenlerinin yetiştirilmesi yoluna gidilmiş, daha sonra bilgisayar öğretmenliği bölümleri açılarak bilgisayar öğretmenleri yetiştirilmeye başlanmıştır. YÖK (1997) tarafından eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmasıyla, eğitim fakülteleri bünyesinde yeni bölümler kurulmuş ve eğitim fakültesinde bulunan diğer eğitim programları gereksinimler doğrultusunda yenilenerek, değiştirilmiştir. Yeniden yapılanmayla kurulan eğitim fakültesi bölümlerinden biri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümüdür. İlk ve orta öğretime bilgisayar öğretmeni yetiştiren bu bölüm, ilk mezunlarını yılında vermiştir (Akkoyunlu, 2002). Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, bilgisayar ile ilgili eğitim veren kişi olarak tanımlanan bilgisayar öğretmenleri (İŞKUR, 2004), bilgisayar okur-yazarı bireylerin yetiştirilmesinde önemli rol ve sorumluluklara sahiptirler yılına kadar bilgisayar öğretmenleri, görev yaptıkları kurumdaki öğretmen ve yöneticilerin, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanımlarını sağlama görevini de yerine getirmekteydiler. Milli Eğitim Bakanlığı nın 2006 yılında yayınladığı Okullara Bilgisayar Formatör Öğretmen Görevlendirilmesi genelgesine ve 2007 yılında yayınlanan Bilişim Teknolojileri Sınıflarının Halka Açılması genelgesine bağlı olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeni öğretim programına entegre edilmesini, bilgi ve iletişim teknolojisi sınıflarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla her okulda en az bir bilgisayar formatör öğretmeni görevlendirilmesine başlanmıştır. Bu genelgelere bağlı olarak, bilgisayar öğretmenleri bilgisayar öğretimini gerçekleştirerek bilgisayar okur-yazarı bireyler yetiştirmekle görevlendirilirken, bilgisayar 2

3 formatör öğretmenleri ise sınıf öğretmenlerinin ve diğer branş öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretme-öğrenme sürecinde etkin kullanımlarından, bilgi ve iletişim teknolojisi sınıflarının öğretmen, öğrenci ve çevre halk tarafından kullanımına rehberlik etmekle görevlendirilmişlerdir (EğiTek, 2007). Bilgisayar formatör öğretmenlerinin görevlendirilmesiyle, bilgisayar öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarına değişikler getirmesine karşın, hem bilgisayar formatör öğretmenleri hem de bilgisayar öğretmenleri için gerek mesleklerinin gereklerini yerine getirmelerinde, gerekse meslek yeterliliklerini oluşturmalarında ilk çalışma yılı büyük önem taşımaktadır. 3. Bilgisayar Öğretmenlerinin İlk Çalışma Yılları ve Mesleki Gelişim Gereksinimleri Alan yazın incelendiğinde öğretmenlerin ilk çalışma yıllarında genel olarak yaşadıkları sorunların başında meslekteki deneyimsizlik, hizmetöncesi eğitimde kazanılan bilgilerle uygulama arasında çatışma, yönetim işlerine yardımcı olma ve stajyerlik dosyası hazırlama yükümlülüğü olduğu belirlenmiştir (Yalçınkaya, 2002). İlk çalışma yılındaki 182 öğretmenle yapılan bir araştırmada ise, öğretmenlerin ilk çalışma yıllarında; öğretim ve eğitim programı, kişisel ve duygusal konular, kaynak ve araç-gereçler, sınıf yönetimi, kural ve süreçlerle ilgili desteğe ihtiyaçları olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır (Andrews ve Quinn, 2005). İlk çalışma yılındaki bir sınıf öğretmeniyle gerçekleştirilen bir diğer araştırmada ise, araştırmaya katılan öğretmenin ilk çalışma yılında yaşadığı sorunlar içinden %42 sinin kurumsal işleyişle ilgili sorunların oluşturduğu belirlenmiştir (Gibson, 2006). Öğretmenlerin ilk çalışma yıllarında karşılaştıkları sorunlar temelde benzerlik göstermekle birlikte, konu alanına ve özelliklerine göre farklılıklar da gösterebilmektedir. Bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında yaşadıkları sorunlar, kalabalık sınıflarda öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma ve bilgisayar laboratuarlarını öğretime hazır hale getirmekten, kurumsal uyum sağlamaya kadar çeşitlilik gösterebilmektedir. Alanyazın incelendiğinde, ilk çalışma yılında bilgisayar öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunların, öğretim, yönetim, teknik ve kişisel olmak üzere dört boyutta toplandığı belirlenmiştir. Ancak, bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında en çok yönetim boyutunda, kadro türü ve görev tanımı ile özlük hakları ve kurumsal işleyişe yönelik kurumsal uyumla ilgili sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte bilgisayar öğretmenlerinin öğretim boyutunda sınıf yönetimi ve ders planı hazırlama konularında, teknik boyutta konu alanı ile ilgili olarak teknik bilgi eksikliği, kişisel sorunlar boyutunda ise okula ve şehre uyum sorunu yaşadıkları belirlenmiştir (Kıyıcı&Kabakçı, 2006). Diğer bir araştırmaya göre ise, bilgisayar öğretmenlerinin mesleklerinin ilk yıllarında tükenme sürecine girdikleri, özellikle de kişisel başarısızlık algısı boyutunda ciddi bir sorun yaşadıkları belirlenmiştir (Deryakulu, 2005). 3

4 Mesleki gelişim etkinlikleri, bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında karşılaştıkları sorunların çözümünde önemli bir yere sahiptir. Bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında görev tanımı, özlük hakları ve kurumsal işleyişe yönelik gerçekleştirilecek mesleki gelişim etkinlikleri, bilgisayar öğretmenlerinin kuruma uyum sağlamalarına, lisans düzeyinde edindikleri bilgileri uygulamaya geçirmelerine ve yaşadıkları sorunlara çözüm getirmelerine olanak sağlayacağı söylenebilir. 4. Bilgisayar Öğretmenlerinin İlk Çalışma Yıllarına Yönelik Mesleki Gelişim Etkinliği Örneği Bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında karşılaştıkları mesleki gelişim gereksinimlerine yönelik olarak ve yetişkin eğitimi kuramı ilkeleri kullanılarak, Bilgisayar Öğretmenlerine Yönelik Oryantasyon Programı başlıklı bir mesleki gelişim etkinliği hazırlanmıştır. Bu mesleki gelişim etkinliğinin temel amacı, mesleğinin ilk çalışma yılında olan stajyerlik aşamasındaki bilgisayar öğretmenlerinin yetiştirilmesi sürecine destek olmaktır. Bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında Stajyer Öğretmenleri Yetiştirme Programı nda bulunmaları nedeniyle, bir öğretim etkinliğine katılmalarının zaman ve mekan açısından olanaksızdır. Ayrıca, meslek yaşamına adım atmış olmaları nedeniyle ilk çalışma yılındaki bilgisayar öğretmenleri yetişkin öğrenenler sınıfında yer aldıkları için bir öğretim etkinliğinde birebir bir öğreticiye gereksinim duymayıp, sadece öğrenmeyi kolaylaştıran ve öğrenmeye kaynaklık eden bir öğreticiye gereksinim duyarlar. Bu nedenle, bu mesleki gelişim etkinliğinin uzaktan eğitim stratejilerinden çevrimiçi mesleki gelişim etkinliği olarak tasarlanmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Şekil 1 de hazırlanan mesleki gelişim etkinliğinin giriş ekranının görüntüsü yer almaktadır. Şekil 1. Bilgisayar Öğretmenlerine Yönelik Oryantasyon Programı Etkinliğinin Giriş Ekran Görüntüsü Yetişkin eğitimi ilkelerine göre yetişkinler, herhangi bir öğrenme etkinliği sonunda elde edecekleri sonuçları ve yararları, diğer bir ifade ile onlara yarar sağlayacak, ihtiyaçlarına cevap verecek amaçları 4

5 baştan görmek isterler (Duman, 2000). Bu nedenle, çevrimiçi mesleki gelişim etkinliğinin giriş ekranından sonra, etkinlik sonunda ulaşılacak amaçların yer aldığı bir amaçlar sayfasına yer verilmiştir. Bilgisayar Öğretmenlerine Yönelik Oryantasyon Programı başlıklı çevrimiçi mesleki gelişim etkinliği, Öğretmenlik Mesleği, Öğretmenlerle İlgili Haklar ve Sorumluluklar ve Okul ve Yapısı olmak üzere 3 modülden oluşmaktadır. Modülün ilk bölümünde öğretmenlik mesleğinin tanımı kapsamında göreve başlama, stajyerlik, görevden ayrılma bilgileri ile kimlerin öğretmen olabileceği ve bilgisayar öğretmenliğinin görev tanımı ve sorumlulukları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Etkinliğin ikinci modülü olan Öğretmenlerle İlgili Haklar ve Sorumluluklar kapsamında ise, öğretmenlerin devlet memuru olarak görev ve yükümlülükleri ile öğretmenlere sağlanan haklara ilişkin bilgiler yer almaktadır. Etkinliğin son modülü olan Okul ve Yapısı modülünün içeriğinde ise okulun idari yapılanması ile kurullar ve komisyonlar ile ilgili bilgi yer almaktadır. İçeriği 3 modülden oluşan bu mesleki gelişim etkinliği, 3 haftalık bir süre içerisinde her bir modül haftalık olarak etkinleştirilerek, internet üzerinden sunulacak şekilde tasarlanmıştır. Şekil 2 de hazırlanan çevrimiçi mesleki gelişim etkinliğinin hafta, konu ve etkinlik olarak etkinlik planının ekran görüntüsü ve ilk modülün giriş ekranı yer almaktadır. Şekil 2. Bilgisayar Öğretmenlerine Yönelik Oryantasyon Programı Etkinliğinin Etkinlik Planı Ekranının Görüntüsü Yetişkinlerin öğrenmeleri, kuramsal yaklaşımlardan çok uygulamalı ya da bir sorunu çözmeye dayalı yaklaşımları içerir (Duman, 2000). Bu ilkeye bağlı olarak, içeriğin aktarımı açısından yarı yapılandırılmış bir program olan çevrimiçi mesleki gelişim etkinliğinin, her bir modülünün başında konuyla ilgili bir örnek olaya yer verilmiştir. Şekil 3 de çevrimiçi mesleki gelişim etkinliğinde örnek 5

6 olayın ve içeriğin sunulduğu örnek bir modülün (birinci modül) ilk içerik ekranın görüntüleri yer almaktadır. Şekil 3. Bilgisayar Öğretmenlerine Yönelik Oryantasyon Programı Etkinliğinin Bir Modülünün İçerik Giriş Ekranının Görüntüleri Örnek olaydan sonra ise, ilgili konunun içeriğinin başlıklara göre sunumu gerçekleştirilmektedir. Her modülün sonunda örnek olayın çözümü ve faydalanılabilecek farklı kaynaklar da sunulmaktadır. Bununla birlikte her modülün sonunda konu kapsamında çoktan seçmeli test şeklinde değerlendirme soruları yer almaktadır. Ayrıca, katılımcıların özellikle örnek olay üzerindeki görüş ve düşüncelerini paylaşmalarını ve kendi aralarında etkileşimlerini sağlamak için her modülün sonunda bir forum etkinliği de planlanmıştır. Bu forum etkinlikleri, katılımcıların kendi aralarında oluşturacakları e-posta grupları ile gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Şekil 4 de çevrimiçi mesleki gelişim etkinliğinde bir modülün içeriğine ve değerlendirme içeriğine ilişkin örnek ekran görüntüleri yer almaktadır. Şekil 4. Bilgisayar Öğretmenlerine Yönelik Oryantasyon Programı Etkinliğinin Bir Modülünün İçerik ve Değerlendirme Ekranı Görüntüleri 6

7 Bilgisayar Öğretmenlerine Yönelik Oryantasyon Programı başlıklı çevrimiçi mesleki gelişim etkinliği bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında katılmakla zorunlu oldukları Stajyer Öğretmenleri Yetiştirme Programı na destek olarak hazırlandığı için, belli bir eğitici denetimde yürütülmesine gerek duyulmamıştır. Ayrıca, mesleki gelişim etkinliğinin değerlendirme boyutu, katılımcıların her modül sonunda yer alan değerlendirme sorularına dayalı olarak kendilerini değerlendirmelerine olanak sağlayacak şekilde, diğer bir ifadeyle katılımcı değerlendirmesine dayalı olarak tasarlanmıştır. 5. Sonuç ve Öneriler Bilgisayar öğretmenleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretimini ve eğitim amaçlı kullanımını gerçekleştirmedeki yetişmiş insangücü kaynağını oluşturmaktadırlar. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, bilgisayar ile ilgili eğitim veren kişi olarak tanımlanan bilgisayar öğretmenleri, bilgisayar okur-yazarı bireylerin yetiştirilmesinde önemli rol ve sorumluluklara sahiptirler. Bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında yaşadıkları sorunlar, kalabalık sınıflarda öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma ve bilgisayar laboratuarlarını öğretime hazır hale getirmekten, kurumsal uyum sağlamaya kadar çeşitlilik gösterebilmektedir. Mesleki gelişim etkinlikleri, bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında karşılaştıkları sorunların çözümünde önemli bir yere sahiptir. Bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında görev tanımı, özlük hakları ve kurumsal işleyişe yönelik gerçekleştirilecek mesleki gelişim etkinlikleri, bilgisayar öğretmenlerinin kuruma uyum sağlamalarına, lisans düzeyinde edindikleri bilgileri uygulamaya geçirmelerine ve yaşadıkları sorunlara çözüm getirmelerine olanak sağlayacağı söylenebilir. Bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında yönetim boyutunda yaşadıkları sorunlardan kurumsal uyumlarına yönelik olarak ve yetişkin eğitimi ilkeleri temel alınarak hazırlanan Bilgisayar Öğretmenlerine Yönelik Oryantasyon Programı bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında katılmakla zorunlu oldukları Stajyer Öğretmenleri Yetiştirme Programı na destek olarak önerilmektedir. Çevrimiçi mesleki gelişim etkinliği olarak önerilen bu programın, bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yılında kurumsal uyumla ilgili yaşadıkları sorunlara yönelik ihtiyaç analizine, ürün ve süreç değerlendirme çalışmalarına bağlı olarak yapılacak düzenlemelerle uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, önerilen mesleki gelişim etkinliği uygulama sürecinden sonra bilgisayar öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda güncellenerek daha işlevsel hale getirilebilecektir. Kaynakça Akkoyunlu, B. (2002). Educational technology in turkey: past, present and future, Educational Media Internetional, 39 (2). 7

8 Andrews, B. D.& Quinn, R. J. (2005) The effects of mentoring on first-year teachers perceptions of support received, The Clearing House, 78 (3). Deryakulu, D. (2005). Bilgisayar öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (9). Duman, A.(2000). Yetişkinler Eğitimi. Ankara: Ütopya Yayınevi. EğiTek. (2007). Bilişim teknolojileri formatör öğretmeninin görevleri, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilişim teknolojileri Formatör Öğretmenliği, URL: Erişim Tarihi: Gibson, P. (2006). Beginning teacher successes and struggles: An elemantary teacher s reflections on the first year of teaching, The Professional Educator, 2 (1). İŞKUR (Türkiye İş Kurumu). (2004). Bilgisayar Öğretmeni. URL: Erişim Tarihi: Kıyıcı, M. & Kabakçı, I. (2006). BÖTE bölümü mezunu bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında karsılaştıkları sorunların belirlenmesi, VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiri Kitapçığı, Cilt 2, Yalçınkaya, M. (2002). Yeni öğretmen ve teftiş, Milli Eğitim Dergisi, Sayı URL: Erişim Tarihi:

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi

Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi Arş. Gör. Şemseddin Gündüz ve Doç.Dr. Ferhan Odabaşı ÖZET Bilgi çağında teknolojiyi kullanmak bir

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Hakan Yılmaz 1, Muharrem Düğenci 2 1 Karabük

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

ZORUNLU TEMEL EĞİTİM UYGULAMASI VE ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR

ZORUNLU TEMEL EĞİTİM UYGULAMASI VE ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR ÖZET ZORUNLU TEMEL EĞİTİM UYGULAMASI VE ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR Doç.Dr. Ayhan AYDIN Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Zorunlu temel eğitimin sekiz yıla

Detaylı

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Educational Administration: Theory and Practice 2007, Issue, 51, pp: 395-420 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2007, Sayı,51, ss: 395-420 Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına Yönelik Nitel Bir Araştırma

Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına Yönelik Nitel Bir Araştırma Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32 (Temmuz 2012/II), ss. 77-87 Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ahmet Bolat Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ahmbolat@yahoo.com Doç.Dr. Ahmet Bacanak,Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM OF 6TH GRADE SOCIAL SCIENCES COURSE

THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM OF 6TH GRADE SOCIAL SCIENCES COURSE www.jedus.net ISSN: 2199-2053 DOĞAL KAYNAKLARLA İLGİLİ KAVRAMLARIN VI. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALMA DÜZEYLERİ THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki 1

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki 1 Educational Administration: Theory and Practice Summer 2007, Issue 51, pp: 353-370 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Yaz 2007, Sayı 51, ss: 353-370 Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları

Detaylı

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar Web-Based Distance Education Systems: Required Features and Standards Umut Al * ve R. Orçun Madran ** Öz Web tabanlı

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı: 3, Cilt: 2, s. 59-70, İstanbul, 2001

ÖZET ABSTRACT. Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı: 3, Cilt: 2, s. 59-70, İstanbul, 2001 Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı: 3, Cilt: 2, s. 59-70, İstanbul, 2001 ORTA ÖĞRETİM COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA (A Survey About The Professional Problems Of Geography

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri *

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri * Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2012) ss. 49-67. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili

Detaylı

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI*

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* Şemseddin KOÇAK** - Oğuz KUTLU*** - Hüseyin UÇAR**** ÖZET Adana İli İlköğretim

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * Özet: Türkiye de sanat eğitiminin gelişimi, özellikle Cumhuriyet döneminde önemli bir aşama katetmiştir. Türkiye den yurt dışına gönderilen sanatçılar

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Süleyman Yaman KOÇAK Tamer KAVAKOĞLU Yönetim kavramı olarak bir örgüt yönetimi nin ifade edildiği organizasyonlarda

Detaylı

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1849-1867 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. İlköğretim Okullarında

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 43: 37-49 [2012] AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING

Detaylı