Prof Dr. Ramazan SAĞLAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof Dr. Ramazan SAĞLAM"

Transkript

1 Prof Dr. SAĞLAM Doğum Yeri ve Tarihi : KırĢehir, Ġletişim Bilgileri: Tel : Faks : Posta Adresi : Harran Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Osmanbey Kampüsü Merkez-ġanlıurfa Uzmanlık Alanları: 1 Tarımsal Havacılık Uygulamaları 2 Bitki Koruma Makinaları ve Tarımsal SavaĢ Uygulama Yöntemleri 3 Tarımsal Mekanizasyon iģletme ve Planlaması 4 Ġkinci Ürün Mekanizasyonu 5 Toprak ĠĢleme ve Ekim Dikim Mekanizasyonu 6 Tarımda enerji kullanımı 7 Çevre Kirlenmesi ve Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesi Eğitim Durumu: Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl Doktora Tarım Makinaları Çukurova Ü./Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans Tarım Makinaları Çukurova Ü./Ziraat Fakültesi Lisans Tarım Makinaları Çukurova Ü./Ziraat Fakültesi Akademik Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Prof. Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2003 Doç. Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1996 Yrd.Doç. Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1993 Araş.Gör.Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1992 Araş.Gör. Çukurova Üniversitesi 1986 Ġdari Görevler: Görevi Görev Yeri Yıl Bölüm BaĢkanlığı HRÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Senato Üyeliği Harran Üniversitesi Birecik MYO Müdürlüğü HRÜ Birecik MYO

2 HRÜ Bilim ve Teknoloji AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü(Vekil) Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği HRÜ Ziraat Fakültesi 2004-devam ediyor Bölüm BaĢkanlığı HRÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Akçakale MYO Müdürlüğü HRÜ Akçakale MYO Bölüm BaĢkanlığı HRÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Devam Ediyor Kurul / Komisyon Üyeliği: Yıl 1 HRÜ Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği HRÜ Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği HRÜ Ziraat Fakültesi Disiplin Kurulu Üyeliği Tarım Makinaları Bilimi Dergisi Bilimsel DanıĢma Kurulu Turkish Journal of Agriculture and Foresty Bilim Kurulu HRÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Bilimsel DanıĢma Kurulu ÇeĢitli Ulusal ve Uluslar arası Kongrelerde Bilim Kurulu ve DanıĢma kurulu Üyelikleri Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar: Kuruluşun Adı Yılları 1 Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon AraĢtırma ve Eğitim Vakfı Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Tarım Makinaları Derneği Verdiği Lisans ve Lisansüstü Dersler Lisans Güz Dönemi Dersin Adı T U Bahar Dönemi Dersin Adı T U Teknik Resim +Teknik çizim 1 2 Teknik Resim 1 2 Ekim, Dikim ve Gübreleme Makinaları 2 2 Sulama Makineleri 2 0 Bilgisayar Destekli Çizim Uygulanmaları Tarımsal SavaĢ Mekanizasyonu (Seçmeli) (Bitki Koruma Makineleri) Toprak ĠĢleme Teknikleri 2 0 Mesleki Uygulama 0 4 Tarımsal SavaĢ Mekanizasyon(Seçmeli) 2 0 Bitirme Ödevi 0 2 Mesleki Uygulama 0 4 Bitirme Ödevi 0 2

3 Lisansüstü Güz Dönemi Dersin Adı Uzmanlık Alanı 3 0 Tarımda Enerji Kullanımı 3 0 Toprak ve Su Korumasına Yönelik Mekanizasyon Uygulamaları T U 2 0 Bahar Dönemi Dersin Adı Tarımsal SavaĢ Uyg. Kalıntı Analiz Ölçüm Yöntemleri Bitki Koruma Makinaları Deneme Teknikleri Gap Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon Sorunları ve Mek. Planlaması T U Traktör ve Tarım Makinaları Seçimi 3 0 Pestisit Uygulama Yöntemleri 2 2 Tarım Makinalarında Deney Tekniği 3 0 Tarımsal Havacılık 2 2 Araştırma Faaliyetleri ve Projeler : Ġkinci Ürün Mekanizasyonu 3 0 Toprak ĠĢleme Makinaları Tasarımı 2 0 Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar SAY, S.M. RAMAZAN SAĞLAM KARACA, C. REFĠK POLAT ġellġ, F. SESSĠZ, A. Proje Başlığı GAP Bölgesinde Yapılan Tarımsal AraĢtırmalar, Gereksinim Duyulan Yeni AraĢtırma Konuları ve Eylem Planının OluĢturulması. Tarım Makinaları Anabilim Dalı Proje Sonuç Raporu. Tarım Orman Ve Gıda Tec. AraĢ. Grubu, Proje No:Togtag-2669/1. Yılları Destekleyen Kurum Tübitak. - Proje Bütçesi (TL) KARAHAN, Y., DĠKĠLĠTAġ, S., KAPLAN, A., Buğdayda Uçakla Yabancı ot Ġlaçlamasında Damla Dağılımının Farklı Yöntemlerle Saptanması Üzerine Bir AraĢtırma, Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, ġanlıurfa. Prototip Kayısı Çekirdeği Kırma Makinasının GeliĢtirilmesi ve Verimlilik Analizleri Üzerine Bir AraĢtırma, Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, ġanlıurfa, 1998 Antepfıstığı YetiĢtiriciliğinde ve Hasat Sonrasında Uygulanan Tarımsal Mekanizasyon ĠĢlemlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma, Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997 Hübak Hübak Hübak -

4 ANIK, S., SAĞLAM.,S AÇAR, A AKYOL, B., RAMAZAN SAĞLAM REFĠK POLAT AHMET KIZIL Tarım Makinaları Anabilim Dalı, ġanlıurfa. GAP Bölgesi Ġllerinde Traktör Kullanımı ve Traktör Seçimine Etkili Kriterlerin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma, Harran Üniversitesi, Fen 1999 Hübak - Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, ġanlıurfa. ġanlıurfa da Kullanılan Pülverizatörlerin Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma, 1999 Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hübak Tarım Makinaları Anabilim Dalı, ġanlıurfa. Park ve Bahçelerde Kenar Bitkisi Budamalarında Prototip Budama Makinası GeliĢtirilmesi Üzerine Bir AraĢtırma, Yüksek Lisans Tezi. Harran 1999 Hübak - Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, ġanlıurfa. Ceylanpınar Tarım ĠĢletmesinde Buğday, Mercimek, II. Ürün Mısır ve Pamukta Ürün AYDOĞAN, H.R., Hasan Çoban Çıkman, A., Sağlam, R., Vurarak, Y., Nacar, A.S., Helaloğlu, C., Kayıplarının Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma, Yüksek Lisans Tezi. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, ġanlıurfa, Hübak - II. Ürün Susamda farklı Toprak ĠĢleme ve Ekim Köy Yöntemlerinin Verime Ve Toprağın Fiziksel Hizmetleri Özelliklerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi 2000 AraĢtırma - Üzerine Bir AraĢtırma. ġanlıurfa, Enstitüsü ġanlıurfa Ceylanpınar Tarım ĠĢletmesinde Antepfıstığında Yapay Tozlamada Mekanizasyon Uygulamaları ve Uygulama Etkinliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma, 2001 Yüksek Lisans Tezi. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, ġanlıurfa. GAP Bölgesinde Traktörlerde Arıza Sıklıklarının Saptanması Üzerine Bir AraĢtırma, Yüksek Lisans Tezi. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri 2003 Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, ġanlıurfa. ġanlıurfa Ġli Harran Ovası nda YetiĢtirilen Ġkinci Ürün Susamın Anıza Ekim Mekanizasyonunun 2005 Teknik Ve Ekonomik Yönden KarĢılaĢtırılması. Hübak - Hübak - ġanlıurfa Köyhiz AraĢtırma Enstitüsü.

5 Tobi, Ġ., Ġbrahim TOBĠ S. Tülin KILIÇ Sağlam Ahmet Çıkman Yasemin Vurarak A. Suat Nacar Ġbrahim Tobi Sağlam Ahmet Çıkman Yasemin Vurarak A. Suat Nacar Ġbrahim Tobi Sağlam, C., Tobi, Ġ., Ahmet Çıkman Sağlam Tali Monis Yasemin Vurarak A. Suat Nacar Abdulkadir SÜRÜCÜ Ümran ATAY Traktör Kuyruk Milinden Hareketli Tarla Pülverizatörünün Yardımcı Hava Akımlı Pülverizatöre DönüĢtürülmesi Üzerine Bir 2006 AraĢtırma, Harran Üniversitesi, Hübak P. Proje No: 547, Diyarbakır da Tarım Uçaklarıyla Yapılan Süne Mücadelesinde ilaç Damla Dağılımının ve Uygulama Etkinliğinin Saptanması Üzerine Bir 2006 AraĢtırma, Hübak P. Proje No: 547, 2006 Harran Ovasında II. Ürün Mısırın Bant Toprak ĠĢleme Yöntemleriyle YetiĢtirilmesinin Verime ve Toprağa Etkisinin Teknik ve Ekonomik Yönden Ġncelenmesi. Toprak ve Su Kaynakları 2009 AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü Projesi - ġanlıurfa (Devam ediyor). GAP Bölgesi Harran Ovasında KıĢlık Kanola Tarımında Farklı Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden KarĢılaĢtırılması Toprak ve Su Kaynakları AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 2010 Projesi -ġanlıurfa (Devam ediyor). ġanlıurfa Ġli Harran Ovası Sulu Tarım ĠĢletmelerinde Farklı Ürün Deseni ve Traktör 2008 Gücüne Göre Optimum ĠĢletme Organizasyonunun Belirlenmesi (Hübak) Harran Ovası nda TuzlulaĢma Tehdidi Altında Olan Alanlarda Mol Dren Pulluğu ile Geçici Drenajının Yapılarak Bu Alanların ĠyileĢtirilmesi Ġmkanlarının Teknik ve Ekonomik Yönden AraĢtırılması Toprak ve Su Kaynakları AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü Projesi -ġanlıurfa Hübak YAYINLAR SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler: 1. POLAT, R., R., AYDEMĠR, S., ÇIKMAN, A., Effects of Different Tillage Methods on Soil Physical Properties Under Second Crop Sesame in the Harran Plain, Southeast Turkey. Asian Journal of Plant Sciences, 5(4): , 2006.

6 2. POLAT, R., ÇOPUR, O., R., SAGLAM, C., Energy Use Pattern and Cost Analysis of Cotton Agriculture: A Case Study for Sanliurfa, Turkey, The Phlippine Agricultural Scientist, 89(4), (2006). Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. R., BAġÇETĠNÇELĠK, A., Harran Ovasında Mevcut Mekanizasyon Durumu ve Mekanizasyon Planlamasına Yönelik Bir AraĢtırma. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 1989, s: Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi, Adana. 2. R., DELĠGÖNÜL, F., Pamukta Uçakla Defolyant Uygulamaları Üzerine AraĢtırmalar. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1993, 15 s. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enst., Doktora Tezi, Adana, R., Havadan Yapılan Uygulamalarda Kullanılan Bazı Kalıntı Analiz ve Ölçüm Yöntemleri. HR.Ü. Zir. Fak. Dergisi. 1995, 1(2): , ġanlıurfa, KARLI, B., ÇELĠK, Y., GÜLER, Ġ.E., R., Harran Ovası Tarım ĠĢletmelerinin Mekanizasyon Durumu vetraktörün Rasyonel Kullanımı Üzerine Bir AraĢtırma. Harran Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 1995 Cilt: 1, Sayı:3 ISSN , ġanlıurfa, R., DELĠGÖNÜL, F., Tarım Uçaklarında Kullanılan Püskürtme Memelerinde AĢınma ve Neden Olduğu Sorunlar. Harran Ü., Zir. Fak. Dergisi., 1997, Cilt:1, Sayı:3. ISSN , ġanlıurfa. 6. POLAT., R. ÇOPUR, O., R., Çırçır ĠĢleme Tesislerinde ĠĢlem AkıĢı, ĠĢ Kalitesi Ve ĠĢlem AkıĢını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı :3-4 ġanlıurfa, ÇIKMAN, A., R., VURARAK, Y., NACAR, A.S., TOBĠ, Ġ., MONĠS, T., HELALOĞLU, C., ġanlıurfa Harran Ovasında Ġkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden KarĢılaĢtırılması. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2(2): , SAGLAM, C., POLAT, R., ve R., ġanlıurfa Ġli Kuru Tarım ĠĢletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün ve Belirlenmesi, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2 (4) , (2006). 9. ÇIKMAN, A., R., VURARAK, Y., MONĠS, T., NACAR, A.S., BEREKATOĞLU, K., II. Ürün Mısır Tarımında Farklı Toprak ĠĢleme Yöntemlerinin Mısır Verimi ve Bazı Bitki Özellikleri Üzerine Etkisi. Hasad Bitkisel Üretim, Aylık Tarım Dergisi Kasım 2008, Yıl:24, Sayı: 282, , Hasad Yayıncılık Ltd. ġti., Ġstanbul, ÇIKMAN, A., R., VURARAK, Y., MONĠS, T., TOBĠ, Ġ., NACAR, A.S., Harran Ovası KoĢullarında II. Ürün Mısırda Bant Toprak ĠĢleme Yöntemlerinin Mısır Verimi Üzerine Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (4) 1-9, 2008, ġanlıurfa. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : 1. ÜNSAL, Y., R., ZEREN, Y., BAġÇETĠNÇELĠK, A., Harran Ovasında Mevcut Mekanizasyon Durumu ve Mekanizasyon Planlamasına Yönelik Kriterlerin Saptanması. 3. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Sempozyumu, Kasım 1987, Bildiri Kitabı s: 9-24, E.Ü., Ziraat Fak., Tar. Mek. Bölümü, Ġzmir, DELĠGÖNÜL, F., R., Uçakla Ġlaçlamada Damla Kinematiği. IV. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Sempozyumu, 1-4 Ekim 1990, Bildiri Kitabı s: , Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tar. Mek. Bölümü, Adana, POLAT, R., ÜLGER, P., R., C., A Survey to Determine of Mechanization Status of Pistachio Farming and Its Problems in Turkey. XI. GREMPA Meeting on Pictachios and Almonds. University of Harran Faculty of Agriculture and Pistachio Research and Application Center. September 1-4, ġanlıurfa-turkey, R., POLAT, R., ġellġ, F., ÇIKMAN, A.,. A Research on Determination of Tecnical and Economical Effects of Different Tillage and Seeding Methods on Yield of Second Crop Sesame in the Harran Plain. Proceedings of the 8th Ġnternatıonal Congress on Mechanization and Energy in Agrıculture October Ege Üniversity Faculty of Agriculture Department of Agricultural Machinery, KuĢadası- Ġzmir/Turkey, R., DELĠGÖNÜL, F.,. Uçakla Pamukta Defolyant Uygulamasında Dağılım Düzgünlüğünün Saptanması Üzerine Bir AraĢtırma. V. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve

7 Enerji Kongresi, Ekim 1993, Bildiri Kitabı s: , Ege Ü., Ziraat Fakültesi, Tar. Mek.Bölümü, KuĢadası-Ġzmir.(Doktora Tezinden), R., POLAT, R., KIZIL, A., Harran Ovasında II.Ürün Mısırda Farklı Toprak ĠĢleme Yöntemlerinin Toprağa ve Verime Olan Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma. VI. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 2-6 Eylül 1996, Bildiri Kitabı, Ankara Ü., Zir. Fak., Tar. Mek.Bölümü, Ankara, BOZDOĞAN, A.M., R., ULV Application Equipment in Aerial Applications. Actual Tasks on Agricultural Engineering. Proceedings of the 32. Ġnternational Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia February , KIRNAK, H., R. S. AYDEMĠR, R. POLAT, S. GERÇEK, E. DOĞAN, Evaluation of Different Tillage Practices for Second Crop Sesame in Semi-Arid Regions. 18 th International Soil Meeting (ISM) on Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology May 22-26, Sanlıurfa-Turkey, TOBĠ, Ġ., R., TURGUT, M.M., Equipment and Application Techniques Reduced Agricultural Pesticide Drift. 10 th. Ġnternational Congress on Mechanization and Energy in Agriculture October Antalya-TURKEY. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler : 1- DELĠGÖNÜL, F., R., GAP Alanlarında Tarımsal Havacılık Uygulamaları ve Geleceği. I. Tarımsal Havacılık Sempozyumu, Ocak 1988, Bildiri Kitabı s: 48-58, Türk Hava Kurumu, Etimesgut-Ankara, DELĠGÖNÜL, F., R., Bahçe ve Ormanlarda Tarımsal Havacılık Uygulamaları. Tarımsal Mekanizasyon 11. Ulusal Kongresi, Ekim 1988, Bildiri Kitabı s: , Atatürk Ü., Ziraat Fak., Tar. Mek. Bölümü, Erzurum, KĠRĠġÇĠ, V., ZEREN, Y., R., Biçerdöver Mısır Hasat BaĢlıklarında Toplama Ünitesinin ÇalıĢma Teorisi. III. Makina Teorisi Sempozyumu, Ekim, Bildiri Kitabı s: , D.E.Ü., M.M.F., Makina Mühendisliği Bölümü, Foça-Ġzmir, DELĠGÖNÜL, F., R., GAP Alanlarında Tarımsal Havacılık Planlaması. II. Tarımsal Havacılık Sempozyumu, Ocak 1989, Bildiri Kitabı s: 31-50, Türk Hava Kurumu, Etimesgut-ANKARA, DELĠGÖNÜL, F., R., Uçakla ULV Ġlaçlaması ve Süneye KarĢı Uygulanması. Tarımsal Mekanizasyon 12. Ulusal Kongresi, 1-2 Haziran 1989, Bildiri Kitabı s: , Trakya Ü.,Tekirdağ Ziraat Fak., Tar. Mek. Bölümü, Tekirdağ, BAYAT, A., R., ZEREN, Y., DELĠGÖNÜL, F.,. Tarımda Pestisit Uygulama Yöntemleriyle Meydana Gelen Ġlaç Kayıpları ve Çevre Kirlenmesi. Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu 1, Mayıs 1991, Bildiri Kitabı Cilt 2 s: , Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü, Bebek-Ġstanbul, DELĠGÖNÜL, F., R., Klasik Uçak Püskürtme Düzenlerinde Meme Konumu Açılarının Dağılıma Olan Etkilerinin AraĢtırılması. 13. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Sempozyumu, Eylül 1991, Bildiri Kitabı s: , Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Konya, DELĠGÖNÜL, F., R., Çukurova'da Kullanılan Tarım Uçaklarındaki Püskürtme Sistemleri ve Kullanımına ĠliĢkin Öneriler. 14. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, Ekim 1992, Bildiri Kitabı s: , Ondokuzmayıs Ü., Ziraat Fak., Tar.Mek. Böl., Samsun, R., DELĠGÖNÜL, F., Uçakla Pamukta Defolyant Uygulamasında Uygulama Parametrelerinin Uygulamaya Olan Etkilerinin AraĢtırılması Üzerine Bir AraĢtırma. III. Tarımsal Havacılık Sempozyumu, Ocak 1994, 16 s. THK, Etimesgut-Ankara.(Doktora Tezinden), R., GÜLER, Ġ.E., S.. Harran Ovasında Pamukta Makinalı Hasata Yönelik Bazı Temel Verilerin Saptanması üzerinde AraĢtırma. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, Eylül 1994, Bildiri Kitabı s: , Akdeniz Ünv., Ziraat Fakültesi, Tarım Mak. Böl. Antalya, SAĞLAM, R., GAP Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon Durumu. 16. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon kongresi, 5-7 Eylül 1995, Bildiri Kitabı s: 55-65, Uludağ Ü. Ziraat Fak. Tarım Mak. Böl., BURSA, SAĞLAM, R., KARAHAN, Y., GAP Bölgesinde Süne Mücadelesi ve Tarım Uçaklarının

8 Kullanımı. 16. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon kongresi, 5-7 Eylül 1995, Bildiri Kitabı s: , Uludağ Ü., Ziraat Fak. Tarım Mak. Böl., Bursa, R., POLAT, R., ANIK, S., S., Harran Ovasında Sulamadan Sonra Mekanizasyon Kullanımında OluĢan Sorunların Saptanması Üzerine Bir AraĢtırma. 17. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon kongresi, Eylül 1997, Bildiri Kitabı.G.OsmanpaĢa Ü., Ziraat Fak. Tarım Mak. Böl., Tokat, POLAT, R., ÜLGER, P., R., Antepfıstığı Ürtiminde Mekanizasyon Durumu ve Sorunları. 17. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon kongresi, Eylül 1997, Bildiri Kitabı G.OsmanpaĢa Ü., Ziraat Fak. Tarım Mak. Böl., Tokat, KARAHAN, Y., R.,. Buğdayda Uçakla Yabancıot Ġlaçlamasında Damla Dağılımının Farklı Yöntemlerle Saptanması Üzerine Bir AraĢtırma. 17. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon kongresi, Eylül 1997, Bildiri Kitabı.G.OsmanpaĢa Ü., Ziraat Fak. Tarım Mak. Böl., Tokat, DĠKĠLĠTAġ, S., R.,. Prototip Kayısı Çekirdeği Kırma Makinasının GeliĢtirilmesi ve Verimlilik Analizleri Üzerine Bir AraĢtırma. 18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, Eylül 1998, Bildiri CD si 69. cu Bildiri.Trakya Ü.,Tekirdağ Ziraat Fak.Tarım Mak. Böl.,Tekirdağ, R., DĠKĠLĠTAġ, S., Kayısı Çekirdeğinin Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma. 18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, Eylül 1998, Bildiri CD si 88. ci Bildiri. Trakya Ü.,Tekirdağ Ziraat Fak.Tarım Mak. Böl., Tekirdağ, KAPLAN, A., R., Antepfıstığı YetiĢtiriciliğinde ve Hasat Sonrasında Uygulanan Tarımsal Mekanizasyon ĠĢlemlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma. 18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, Eylül 1998, Bildiri CD si 9. cu Bildiri. Trakya Ü.,Tekirdağ Ziraat Fak.Tarım Mak. Böl., Tekirdağ, R., POLAT, R., KIZIL, A., S., Harran Ovasında Makinalı Pamuk Hasadı Üzerine Bir AraĢtırma. I. GAP Tarım Kongresi, Mayıs 1999, Bildiri Kitabı. HR.Ü., Ziraat Fakültesi, ġanlıurfa, 1999, 20- R., POLAT, R., C., ġanlıurfa daki Çırçır Fabrikalarının Durumunun Saptanması Üzerine Bir AraĢtırma. I. GAP Tarım Kongresi, Mayıs 1999, Bildiri Kitabı. HR.Ü., Ziraat Fakültesi, ġanlıurfa. 8, ANIK, S., R., GAP Bölgesi Ġllerinde Traktör Kullanımı ve Traktör Seçimine Etkili Kriterlerin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma. Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, ERZURUM, SAĞLAM.,R., POLAT, R., KIZIL, A., SAĞLAM.,C. Harran Ovasında Ġkinci Ürün susamda Farklı Toprak ĠĢleme ve Ekim Yöntemlerinin Verime etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma 1-2 Haziran Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Böl., ERZURUM, SAĞLAM.,S., R., ġanlıurfa da Kullanılan Pülverizatörlerin Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma Ekim GAP- Çevre Kongresi. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Ziraat Fakültesi, ġanlıurfa. 24- POLAT, R., R., GAP Bölgesinin mekanizasyon durumu ve sorunları. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Eylül 2001, ġanlıurfa, AKYOL, B., R., Ceylanpınar Tarım ĠĢletmesinde buğday ve mercimekte ürün kayıplarının belirlenmesi üzerine bir araģtırma. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Eylül 2001, ġanlıurfa, R., POLAT, R., ÇIKMAN, A., SELLĠ, F., II. Ürün Susamda farklı Toprak ĠĢleme Ve Ekim Yöntemlerinin Verime Ve Toprağın Fiziksel Özelliklerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma. ġanlıurfa (Köy Hizmetleri AraĢtırma Enstitüsü AraĢtırma Projesi, Sonuç Raporu), R., AKYOL, B., Ceylanpınar Tarım ĠĢletmesi nde Makinalı Pamuk Hasadında Ürün Kayıplarının Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma. V. Pamuk Kongresi. Tarımsal AraĢtırma ve Ekonomi Enstitüsü Müdürlüğü ve Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Borsası BaĢkanlığı, Diyarbakır, SAY, S.M., R., KARACA, C., POLAT, R., ġellġ, F., SESSĠZ, A., GAP Bölgesinde Yapılan Tarımsal AraĢtırmalar, Gereksinim Duyulan Yeni AraĢtırma Konuları ve Eylem Planının OluĢturulması. Tarım Makinaları Anabilim Dalı Proje Sonuç Raporu. Türkiye Bilimsel Ve Teknik AraĢtırma Kurumu-Tübitak. Tarım Orman Ve Gıda Teknolojileri AraĢtırma Grubu, Proje

9 No:Togtag-2669/1, SAY, S.M., R., GAP Alanında Tarım Makinaları Anabilim Dalında Yapılan AraĢtırmalar ve Gereksinim Duyulan Yeni AraĢtırma Konuları. GAP III. Tarım Kongresi Bildiri Kitabı. 2-3 Ekim Harran Ünv. Ziraat Fakültesi, ġanlıurfa, Sağlam, R., Aydoğan, H.R., Antepfıstığında Atomizörle Yapay Tozlamada Uygulama Etkinliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma. Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi, Eylül 2004, AYDIN. Sunulu Bildiri, BOZDOĞAN, A.M., R., DELĠGÖNÜL, F.,. Türkiye de Uçakla Süne Mücadelesi. Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi, Eylül 2004, AYDIN. Poster Bildiri, TOBĠ, Ġ., R., BOZDOĞAN, A.M., Türkiye de Tarımda Pestisit Uygulamaları. GAP IV. Tarım Kongresi, Eylül 2005, ġanlıurfa. Poster Bildiri, ÇIKMAN, A., R., VURARAK, Y., NACAR, A.S., HELALOĞLU, C.,TOBĠ, Ġ., ġanlıurfa Harran Ovası nda Ġkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Verime Olan Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma. GAP IV. Tarım Kongresi, Eylül 2005, ġanlıurfa. Sunulu Bildiri, ÇIKMAN, A., R., VURARAK, Y., NACAR, A.S., TOBĠ, Ġ., MONĠS, T., HELALOĞLU, C., ġanlıurfa Harran Ovasında Ġkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden KarĢılaĢtırılması. Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale. Sunulu Bildiri, R., ÇIKMAN, A., VURARAK, Y., TOBĠ, Ġ., Ġkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, 5-6 Eylül 2007, KahramanmaraĢ. poster Bildiri, TOBĠ, Ġ., Zahit MALASLI, Z., R., ATAY, Ü., Organik Tarımda Yabancı Ot Kontrolü ve Mekanizasyonu, 1.GAP ORGANĠK TARIM KONGRESĠ Kasım 2009, ġanlıurfa, ÇIKMAN, A., R., VURARAK, Y., MONĠS, T., NACAR, A.S., TOBĠ, Ġ., Harran Ovası KoĢullarında II. Ürün Mısırda Bant Toprak ĠĢleme Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden KarĢılaĢtırılması, Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi, 1-3 Ekim 2009, Isparta, Diğer yayınlar: 1. DELĠGÖNÜL, F., R., Türkiye'de Uçakla ULV Ġlaçlaması ve Özellikleri. TOK Bakanlığı Adana Tarım Ġl Müdürlüğü, Adanada Tarım Dergisi, Sayı: 11;Eylül-Aralık 1989, s: 22-26, Adana, R., Tarım Makinaları Kullanımının Erozyona Etkisi ve Önemi. Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Paneli Harran Üniversitesi Erozyonla Mücadele Haftası Etkinlikleri, ġanlıurfa. 5, R., GAP Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon Durumu. GAP Dergisi Mayıs Yeni DoğuĢ Matbaası, Ankara, R.,. Tarımsal Ġlaçlama Makinalarında Dikkat Edilmesi Gereken Konular. TEKNOGAP Sektörel Tarım Gazetesi, Yıl:1, Sayı:3, Mart 2002, ġanlıurfa, R., Anızlı Toprak ĠĢleme, Anız Yakma Ve II. Ürün. TEKNOGAP Sektörel Tarım Gazetesi, Yıl: 1, Sayı:6, Haziran 2002, ġanlıurfa, R., Makinalı Pamuk Hasadının Önemi ve Hasat Kayıplarının Durumu. TEKNOGAP Sektörel Tarım Gazetesi, Yıl:1, Sayı: 9, Eylül 2002, ġanlıurfa, Harran Üniversitesince Güneydoğu Anodulu Projesi (GAP) Alanında Yapılan AraĢtırmalar Ve Yayınları Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2003-ġanlıurfa (Kitap Editörlüğü 431 s.) 8. Uluslar Arası Yayınlar Katoloğu Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ġanlıurfa ( Kitap Editörlüğü 186 s.)

ÖZGEÇMĠġ. Adres : Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, ġanliurfa EĞĠTĠM VE PROFESYONEL BĠLGĠ

ÖZGEÇMĠġ. Adres : Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, ġanliurfa EĞĠTĠM VE PROFESYONEL BĠLGĠ ÖZGEÇMĠġ Ad-Soyad Doğum Yeri Uyruğu Medeni Durumu Dil : Ġbrahim TOBĠ : 01.07.1977 / KONYA, TÜRKĠYE : T.C : Evli : Türkçe (ana dil) Ġngilizce (ÜDS 65.00) Adres : Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Ziraat Yüksek Mühendisi EĞİTİM BİLGİLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

KİŞİSEL BİLGİLER. Ziraat Yüksek Mühendisi EĞİTİM BİLGİLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ahmet ÇIKMAN Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0414-313 28 83-84/ Dâhili 207 E-mail ahmet.cikman@gthb.gov.tr ahmetcikman@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1972-Siverek Yüksek

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. 15.07.1970-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ

KİŞİSEL BİLGİLER. 15.07.1970-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Yasemin VURARAK Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/113 E-mail yvurarak@hotmail.com Doğum Tarihi-Yeri 15.07.1970-Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk. 2009. Investigation of the performance of a hazelnut husker design

Detaylı

Şeyda İPEKCİOĞLU.

Şeyda İPEKCİOĞLU. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Şeyda İPEKCİOĞLU Ünvan Ziraat Mühendiss Telefon 0414-313 28 83-84/ Dâhili 223 E-mail seyda.ipekcioglu@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1977- Diyarbakır EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. ---------- Tarım Makinaları Bölüm İkinciliği Harran Üniversitesi 2003. 1.GAP Organik Tarım Kongresi Hizmet Teşekkür Plaketi

EĞİTİM BİLGİLERİ. ---------- Tarım Makinaları Bölüm İkinciliği Harran Üniversitesi 2003. 1.GAP Organik Tarım Kongresi Hizmet Teşekkür Plaketi Adı Soyadı Ünvan KİŞİSEL BİLGİLER Ümran ATAY Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0414 313 28 83-84/211 Cep 0536 420 1298 E-mail umranatay@hotmail.com umran.atay@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 12.05.1980-Mardin

Detaylı

KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi - TEKĠRDAĞ. Tarım Ekonomisi Bölümü 2014

KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi - TEKĠRDAĞ. Tarım Ekonomisi Bölümü 2014 KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı Unvan Dr. BaĢak AYDIN Endüstri Yüksek Mühendisi Telefon 0288 2142944 E-mail Doğum Tarihi - Yeri basakaydin_1974@yahoo.com 1974 EskiĢehir EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Doğum Yeri ve Tarihi: Adıyaman, 1951 İletişim Bilgileri: Tel: 0414/318 37 39 Faks: 0414 318 36 82 e-mail: ayucel@harran.edu.tr Posta Adresi: Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığı,

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hikmet MARAġLI Doğum Tarihi: 02 Nisan 1960 Görevi: Yrd. Doç. Dr. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü Öğretim Üyesi Öğrenim

Detaylı

Düzenleme Tarihi. Adı Soyadı, Unvanı. Doğum Tarihi ve yeri. Medeni Durum. Askerlik. Telefon 0 370 433 2021 / 1040. E-Mail.

Düzenleme Tarihi. Adı Soyadı, Unvanı. Doğum Tarihi ve yeri. Medeni Durum. Askerlik. Telefon 0 370 433 2021 / 1040. E-Mail. Prof. Dr. Refik POLAT 1969 yılında Konya da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya da tamamladı. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Yüksek lisans

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması

Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (2), 133-138 Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması Ahmet Çıkman 1, Ramazan

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ege. Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve Maden Yatakları. Akdeniz

ÖZGEÇMĠġ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ege. Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve Maden Yatakları. Akdeniz ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı Unvanı : A.Namık : GÜNEġ : Yrd. Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Fakültesi/ Kimyagerlik Ege 1979 Y. Lisans Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar. Gör. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 2010. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar. Gör. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 2010. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cengiz KARACA 2. Doğum Tarihi ve Yeri :1974/Dinar, AFYON 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarım Makinaları Çukurova Üniversitesi 1997

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı Personel Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Görev Ünvanı Eğitim Durumu En Son Bitirdiği Okul Yüksek Lisans : Önder ERALP : Mühendis : Ziraat Yüksek Mühendisi : Y.Lisans Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

Doç. Dr. Erdal SAKİN

Doç. Dr. Erdal SAKİN Doç. Dr. Erdal SAKİN İletişim Bilgileri: Tel: +904143183683 Faks: +904143183682 e-mail: esakin@harran.edu.tr; sakinerdal@gmail.com Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki

Detaylı

mustafaacar@gthb.gov.tr mustafacar_tr@yahoo.com

mustafaacar@gthb.gov.tr mustafacar_tr@yahoo.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Mustafa ACAR Ziraat Mühendisi Telefon 0 362 256 05 14 / 3000 E-mail Doğum Tarihi - Yeri mustafaacar@gthb.gov.tr mustafacar_tr@yahoo.com 1972 - Gümüşhacıköy / Amasya EĞİTİM

Detaylı

Harran Ovasında Azaltılmış Toprak İşleme ve Toprak İşlemesiz Tarım Tekniklerinin Uygulanması (II. Ürün Mısır ve Susam Yetiştiriciliği)

Harran Ovasında Azaltılmış Toprak İşleme ve Toprak İşlemesiz Tarım Tekniklerinin Uygulanması (II. Ürün Mısır ve Susam Yetiştiriciliği) Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2010, 6 (4), 221-228 Harran Ovasında Azaltılmış Toprak İşleme ve Toprak İşlemesiz Tarım Tekniklerinin Uygulanması (II. Ürün Mısır

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yahya ULUSOY 2. Doğum Tarihi : 10 Kasım 1964 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı

Trakya 2003. ÖZTÜRK, Y., 1996. Kahramanmaraş İlinde İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Tespiti Üzerine Bir Araştırma,

Trakya 2003. ÖZTÜRK, Y., 1996. Kahramanmaraş İlinde İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Tespiti Üzerine Bir Araştırma, 1. Adı Soyadı: Yunus ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi: 09/01/1962 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yapı Eğitimi Gazi 1987 Yüksek Yapı Eğitimi Gazi 1996 Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Ata YĠĞĠT Doğum Tarihi: 17.01.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1982-1986 Y. Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 27, 3 (1),1 - Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Hüseyin ÖĞÜT, Kazım ÇARMAN, Sedat ÇALIŞIR, Tamer MARAKOĞLU, Hakan SONMETE Üniversitesi Ziraat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 2010

atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 2010 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Arif ATAK Unvan Dr.Mühendis Telefon 0226 814 25 20 (1220) E-mail atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Doğum Tarihi - Yeri 15.11.1972 Aksaray Fotoğraf Doktora Üniversite

Detaylı

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. Araş. Gör. Ertuğrul KUL

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. Araş. Gör. Ertuğrul KUL ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ Araş. Gör. Ertuğrul KUL İletişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 55139 Kurupelit-Samsun Tel: +90 (362) 3121919/1167 Fax: +90 (362) 4576034 E-mail: ekul@omu.edu.tr

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite.

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite. 1. KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı ve Soyadı Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Yabancı Dil İngilizce İlgi Alanları Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan

Detaylı

İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması

İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması 172 İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması Ramazan SAĞLAM 1, Ahmet ÇIKMAN 2, Yasemin VURARAK 2, İbrahim TOBİ 1 (1) Harran Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Uzm. Dyt. Nesli ERSOY 2. Doğum Tarihi :29.06.1984 3. Unvanı : Uzman diyetisyen 4. Öğrenim Durumu : Yüksek lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 2004-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT Hikmet SOYA Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr Alınış (Received):26.03.2013

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Sema KARAKAŞ DİKİLİTAŞ

Arş. Gör. Dr. Sema KARAKAŞ DİKİLİTAŞ Arş. Gör. Dr. Sema KARAKAŞ DİKİLİTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0414 318 3679 e-mail: skarakas@harran.edu.tr Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Osmanbey

Detaylı

Bilimsel Araştırma Proje Ofisi Bilimsel Araştırma Dokümantasyon Birimi Bilgi Kayıt ve Sorgu Sistemi Bilgi Toplama Formu

Bilimsel Araştırma Proje Ofisi Bilimsel Araştırma Dokümantasyon Birimi Bilgi Kayıt ve Sorgu Sistemi Bilgi Toplama Formu Bilimsel Araştırma Proje Ofisi Bilimsel Araştırma Dokümantasyon Birimi Bilgi Kayıt ve Sorgu Sistemi Bilgi Toplama Formu 1-Akademik Personel Özlük Bilgileri Fakülte Ziraat Fakültesi Bölüm Tarım Makinaları

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hülya ÜNLÜ Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü İdari Görevi Yabancı Dil E-mail : AraĢtırma Görevlisi : 60 (IELTS) : hulu.unlu@gmail.com hulya.unlu@gedik.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Makinaları Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Makinaları Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2001 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ömer EREN Kimlik No: 21632450148 Doğum Yeri ve Tarihi: Çatalağzı/ZONGULDAK - 31.05.1977 Öğrenim Durumu: Doktora Çalışma Konuları: Tarımda Enerji Kullanımı, Enerji ve Çevre, Yaşam Döngüsü

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 200-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ

Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı Yunus Emre Yerleşkesi, 70100 /KARAMAN Telefon: (338) 226 2088- Dahili: 2591 Belgegeçer:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇESAM) 2008-2010 yılı Faaliyet Raporu

Çukurova Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇESAM) 2008-2010 yılı Faaliyet Raporu Çukurova Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇESAM) 2008-2010 yılı Faaliyet Raporu 1. Ulusal ve Uluslar arası Projeler Proje 1: Termal Enerji Depolaması ile Güneş Enerjisinin Verimli

Detaylı

8. Yayınlar 8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

8. Yayınlar 8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Adı Soyadı : Fatih KİRAZ 2. Doğum Tarihi : 03.03.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ülkü ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 18.11.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Eyyüb KARAKAN 2. Doğum Tarihi: 23.06.1980 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çukurova 2004 Üniversitesi Y. Lisans İzmir Yüksek

Detaylı

Doç. Dr. Aysel YAZICI

Doç. Dr. Aysel YAZICI Doç. Dr. Aysel YAZICI ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü 98-987 Y. Lisans Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım

Detaylı

2012 YILI HAZİRAN-AĞUSTOS DÖNEM ATAMALARI İÇİN KURULUŞ VE UNVAN BAZINDA İLAN EDİLEN BOŞ MÜHENDİS KADROLARI

2012 YILI HAZİRAN-AĞUSTOS DÖNEM ATAMALARI İÇİN KURULUŞ VE UNVAN BAZINDA İLAN EDİLEN BOŞ MÜHENDİS KADROLARI 1 ADANA Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Adana Gıda Kontrol Laboratuvar 1 Su Ürün.Müh. Su Ürünleri Müh. 2 AFYON KARAHİSAR Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar 3 AMASYA Amasya Gıda Kontrol

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad :Yrd.Doç:Dr.Hüseyin MUTLU Eğitim Durumu

ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad :Yrd.Doç:Dr.Hüseyin MUTLU Eğitim Durumu ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad :Yrd.Doç:Dr.Hüseyin MUTLU Eğitim Durumu 1. Lisans : Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği, 1986 2.Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

Prof. Dr. Ali KASAP' ın Akademik Özgeçmişi

Prof. Dr. Ali KASAP' ın Akademik Özgeçmişi 1. Adı Soyadı: Ali KASAP 2. Doğum Tarihi: 24 Ağustos 1950 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Ali KASAP' ın Akademik Özgeçmişi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarım Makineleri Ankara Üniversitesi

Detaylı

Öğr.Gör. MURAT ÇAĞLAR

Öğr.Gör. MURAT ÇAĞLAR Öğr.Gör. MURAT ÇAĞLAR Aydın Meslek Yüksekokulu Elektrik Ve Enerji Bölümü Elektrik Pr. Eğitim Bilgileri 1995-1999 Lisans Yıldız Teknik Üniversitesi 2010-2015 Yüksek Lisans Elektrik-elektronik Fakültesi

Detaylı

Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin. : Bucak/BURDUR, 1971

Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin. : Bucak/BURDUR, 1971 Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Bucak/BURDUR, 9 Uyruğu : T.C Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel İş : Faks : Posta Adresi

Detaylı

3. İletişim : : Erkilet Dere Mah, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Tel : 90 352 324 00 00-4253 : kirazmim@gmail.com, fkiraz@nny.edu.

3. İletişim : : Erkilet Dere Mah, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Tel : 90 352 324 00 00-4253 : kirazmim@gmail.com, fkiraz@nny.edu. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatih KİRAZ 2. Doğum Yeri Tarihi : KAYSERİ 1976 3. İletişim : Adres : Erkilet Dere Mah, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık

Detaylı

SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan

SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan A SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan orijinal makaleler A-1.. Kara, T. ve M. Guler, 2007.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hacımurat DEMİR Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 29/07/1987 Adres : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY Telefon : 0382-288-2355 E-posta : hmdemir@aksaray.edu.tr

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ. Biyosistem Mühendisliği-Devam ediyor. Tarım Makinaları -1989

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ. Biyosistem Mühendisliği-Devam ediyor. Tarım Makinaları -1989 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı M. Emin BİLGİLİ Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/123 E-mail eminbilgili@gmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1965-Diyadin Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA ÖNDER 2. Doğum Tarihi : 7 Ağustos 1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden Mühendisliği Anadolu Üniversitesi 1994 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Adı ve Soyadı : Doç. Dr. Necmettin ELMASTAŞ

ÖZGEÇMĠġ. Adı ve Soyadı : Doç. Dr. Necmettin ELMASTAŞ ÖZGEÇMĠġ 1. KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ Adı ve Soyadı : Doç. Dr. Necmettin ELMASTAŞ Doğum Yeri : Ahlat (Bitlis) Doğum Tarihi : 01.04.1974 Medeni Hali : Evli ve 3 çocuklu Yab. Dili-Düzeyi : İngilizce Orta düzeyde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. YADİKAR VASFİ MÜFTÜOĞLU

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. YADİKAR VASFİ MÜFTÜOĞLU ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. YADİKAR VASFİ MÜFTÜOĞLU Doğum Yılı: 1955 Yazışma Adresi : Telefon : 372-2574010/1109 Faks : 372-2574023 e-posta : ZKÜ MÜH.FAK. 67100 Zonguldak/Türkiye yvmuftuoglu@gmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları İbrahim TOBİ 1, Ramazan SAĞLAM 1, Ferhat KÜP 2, M. Yavuz Çevik 1 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Şanlıurfa 2 Harran

Detaylı

Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER. Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ : ESKİŞEHİR /

Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER. Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ : ESKİŞEHİR / Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doğum Yeri / Doğum Tarihi : ESKİŞEHİR /.0.99 Uyruğu : T.C Ana Dil (ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : BAYAN Tel İş : Faks : Posta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Üniversite Alanı Yılı Lisans Gazi Üniversitesi Makine Eğ. Otomotiv AD 1989 Yüksek

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi/2006. Ziraat Fakültesi/2001

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi/2006. Ziraat Fakültesi/2001 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. İbrahim CERİT Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/114 E-mail ibrahimcerit@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri Andırın-1967 Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ. : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67 97, e-mail: ayseserpil.kaya@gthb.gov.

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ. : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67 97, e-mail: ayseserpil.kaya@gthb.gov. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Bilgileri : Ayşe Serpil KAYA : 1968 / Antalya : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. KADİR SABANCI

YRD. DOÇ. DR. KADİR SABANCI YRD. DOÇ. DR. KADİR SABANCI Adres : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü, Yunus Emre Yerleşkesi, 70100, Karaman Telefon : +90 338 226 20 00/5160

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hasan Karakul Doğum Tarihi : 04.05.1980 Unvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu : Doktora (Üniversite) Çalıştığı Kurum :İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet AKAR 1, Mehmet Zahid MALASLI 2, Ahmet ÇELİK 1 1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Erzurum 2 Bingöl Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu. Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.tr Uzmanlık Alanları İletişim, dil gelişimi ve sosyal etkileşim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Metin ZEYVELİ 2. DoğumTarihi : 30 Haziran 1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMACI BİLGİ FORMU

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMACI BİLGİ FORMU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMACI BİLGİ FORMU Adı Soyadı Ünvan Kurumu Çalıştığı Birim Uzmanlık Alanı Telefon E-mail Doğum Tarihi

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

KÜTÜPHANE İNGİLİZCE DERGİ LİSTESİ

KÜTÜPHANE İNGİLİZCE DERGİ LİSTESİ SAYFA NO : 1/8 Sıra No Dergi Adı Mevcut Sayılar Adet 1 Journal of Dairy Science 1986 January 1 1986 February 1 1986 March 1 1986 April 1 1986 May 1 1986 June 1 1986 July 1 1986 August 1 1986 September

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

İdari Görevler Görev Dönemi Görev 2008-01.02.2012 Müdür Yardımcısı Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İdari Görevler Görev Dönemi Görev 2008-01.02.2012 Müdür Yardımcısı Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 Öğr.Gör.Türkan AKYOL GÜNER AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenleme Tarihi : 30.11.2012 İletişim Bilgileri Yazışma Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ

KİŞİSEL BİLGİLER. EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Sait AYKANAT Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3884066/109 E-mail Doğum Tarihi-Yeri saitaykanat@hotmail.com saitaykanat@gmail.com 19-10-1975/Ceyhan-ADANA Doktora Üniversite

Detaylı

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu.

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu. Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Kurumu: Fakültesi: Bölümü: Anabilim Dalı: Yasemin Esen Yardımcı Doçent Doktor Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Tel (İş):

Detaylı