Đçindekiler. GVP için Hash Data Oluşturmak...2 FORM...5 VB.NET...6 C#...6 ASP...7 PHP...9 FORM...9 VB.NET C# ASP PHP...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Đçindekiler. GVP için Hash Data Oluşturmak...2 FORM...5 VB.NET...6 C#...6 ASP...7 PHP...9 FORM...9 VB.NET... 10 C#... 10 ASP... 11 PHP..."

Transkript

1 Đçindekiler GVP için Hash Data Oluşturmak...2 Đhtiyaç duyulan alanlar...2 Dikkat edilmesi gereken noktalar...3 SHA1 Algoritmasını içeren JavaScript örneği:...4 Security Data (Aşama 1) örnek kodlar:...5 FORM...5 VB.NET...6 C#...6 ASP...7 PHP...9 Hash Data (Aşama 2) örnek kodlar:...9 FORM...9 VB.NET C# ASP PHP Đşlem Göndermek Provizyon için dataların post edileceği adres Yaratmanız gereken değişkenler Satış işlemi için örnek kodlar FORM VB.NET C# ASP PHP D Secure satış işlemi için örnek kodlar D Secure işlemler için HashData oluşturma aşamaları D Secure doğrulama cevapları (mdstatus) D Model örnekleri FORM... 27

2 VB.NET C# ASP PHP D_PAY, 3D_HALF, 3D_FULL örnekleri FORM VB.NET C# ASP PHP D_OOS_PAY, 3D_OOS_HALF, 3D_OOS_FULL örnekleri FORM VB.NET C# ASP PHP Ortak Ödeme Sayfası (OOS) örnekleri FORM VB.NET C# ASP PHP Sık Kullanılan Terimler GVP için Hash Data Oluşturmak htiyaç duyulan alanlar OrderID (Sipariş Numarası) TerminalID Password (SanalPos Şifreniz) Number (Müşterinin Kredi Kart Numarası) Amount (Sipariş Tutarı) HashData

3 HashData oluşturma aşamaları HashData 2 aşamada oluşturulacaktır. 1. Security Data: Password + TerminalID 2. Hash Data: OrderID + TerminalID + Number + Amount + SecurityData Dikkat edilmesi gereken noktalar SHA1 Hash algoritması kullanılmalıdır. HashData, Hex formatında olmalıdır. HashData, Rakamlar ve Büyük Harflerden oluşmalıdır. OrderID unique olmalıdır. Eğer OrderID alanını boş gönderirseniz SanalPos sizin için random OrderID yaratır. SecurityData da kullanılan TerminalID, başına 0 konularak 9 digit e tamamlanmalıdır. Örn: TerminalID niz ise şeklinde göndermelisiniz. HashData da kullanılan TerminalID in başına ise 0 konulmamalıdır. Amount (Tutar) alanındaki. ve/veya, karakterleri Replace edilmelidir. Örn; 175,95 olan tutar olarak gönderilmelidir. Amount (Tutar) alanındaki son 2 digit kuruş olarak algılanır. Örn; olarak gönderdi iniz tutar aslında 175,95 olarak algılanır. txncurrencycode alanları için kullanabilece iniz de erler; o 949 TRL o 840 USD o 978 EURO o 826 GBP o 392 JPY Örnek kodlarda txncurrencycode değeri 949 kullanılmıştır. Eğer farklı bir para birimi ile çalışacaksanız bu alanları güncellemeniz gerekmektedir. txntimestamp alanı kullanımlarda random ve unique bir değer üretmelisiniz. Örnek; now() fonksiyonu gibi

4 SHA1 Algoritmasını çeren JavaScript örne i:.net Framework ünde geliştirdiğiniz programlarda bu kodlara gerek olmayıp System.Security.Cryptography namespace inin SHA1 sınıfından türettiğiniz SHA1CryptoServiceProvider sınıfını kullanmalısınız. Bu örnek kodları ASP ve JavaScript tabanlı uygulamalarınızda kullanabilirsiniz. var hexcase = 1; var b64pad = "="; var chrsz = 8; function hex_sha1(s) return binb2hex(core_sha1(str2binb(s), s.length * chrsz)); function b64_sha1(s) return binb2b64(core_sha1(str2binb(s), s.length * chrsz)); function str_sha1(s) return binb2str(core_sha1(str2binb(s), s.length * chrsz)); function hex_hmac_sha1(key, data) return binb2hex(core_hmac_sha1(key, data)); function b64_hmac_sha1(key, data) return binb2b64(core_hmac_sha1(key, data)); function str_hmac_sha1(key, data) return binb2str(core_hmac_sha1(key, data)); function sha1_vm_test() return hex_sha1("abc") == "a9993e aba3e c26c9cd0d89d"; function core_sha1(x, len) x[len >> 5] = 0x80 << (24 - len % 32); x[((len + 64 >> 9) << 4) + 15] = len; var w = Array(80); var a = ; var b = ; var c = ; var d = ; var e = ; for (var i = 0; i < x.length; i += 16) var olda = a; var oldb = b; var oldc = c; var oldd = d; var olde = e; for (var j = 0; j < 80; j++) if (j < 16) w[j] = x[i + j]; else w[j] = rol(w[j - 3] ^ w[j - 8] ^ w[j - 14] ^ w[j - 16], 1); var t = safe_add(safe_add(rol(a, 5), sha1_ft(j, b, c, d)), safe_add(safe_add(e, w[j]), sha1_kt(j))); e = d; d = c; c = rol(b, 30); b = a; a = t; a = safe_add(a, olda); b = safe_add(b, oldb); c = safe_add(c, oldc); d = safe_add(d, oldd); e = safe_add(e, olde); return Array(a, b, c, d, e); function sha1_ft(t, b, c, d) if (t < 20) return (b & c) ((~b) & d); if (t < 40) return b ^ c ^ d; if (t < 60) return (b & c) (b & d) (c & d); return b ^ c ^ d; function sha1_kt(t) return (t < 20)? : (t < 40)? : (t < 60)? : ; function core_hmac_sha1(key, data) var bkey = str2binb(key); if (bkey.length > 16) bkey = core_sha1(bkey, key.length * chrsz); var ipad = Array(16), opad = Array(16);

5 for (var i = 0; i < 16; i++) ipad[i] = bkey[i] ^ 0x ; opad[i] = bkey[i] ^ 0x5C5C5C5C; var hash = core_sha1(ipad.concat(str2binb(data)), data.length * chrsz); return core_sha1(opad.concat(hash), ); function safe_add(x, y) var lsw = (x & 0xFFFF) + (y & 0xFFFF); var msw = (x >> 16) + (y >> 16) + (lsw >> 16); return (msw << 16) (lsw & 0xFFFF); function rol(num, cnt) return (num << cnt) (num >>> (32 - cnt)); function str2binb(str) var bin = Array(); var mask = (1 << chrsz) - 1; for (var i = 0; i < str.length * chrsz; i += chrsz) bin[i >> 5] = (str.charcodeat(i / chrsz) & mask) << (32 - chrsz - i % 32); return bin; function binb2str(bin) var str = ""; var mask = (1 << chrsz) - 1; for (var i = 0; i < bin.length * 32; i += chrsz) str += String.fromCharCode((bin[i >> 5] >>> (32 - chrsz - i % 32)) & mask); return str; function binb2hex(binarray) var hex_tab = hexcase? " ABCDEF" : " abcdef"; var str = ""; for (var i = 0; i < binarray.length * 4; i++) str += hex_tab.charat((binarray[i >> 2] >> ((3 - i % 4) * 8 + 4)) & 0xF) + hex_tab.charat((binarray[i >> 2] >> ((3 - i % 4) * 8)) & 0xF); return str; function binb2b64(binarray) var tab = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwx yz /"; var str = ""; for (var i = 0; i < binarray.length * 4; i += 3) var triplet = (((binarray[i >> 2] >> 8 * (3 - i % 4)) & 0xFF) << 16) (((binarray[i + 1 >> 2] >> 8 * (3 - (i + 1) % 4)) & 0xFF) << 8) ((binarray[i + 2 >> 2] >> 8 * (3 - (i + 2) % 4)) & 0xFF); for (var j = 0; j < 4; j++) if (i * 8 + j * 6 > binarray.length * 32) str += b64pad; else str += tab.charat((triplet >> 6 * (3 - j)) & 0x3F); return str; ÖNEMLĐ : HashData ve SecurityData örnekleri sadece algoritmanın nasıl çalıştığını anlatmak için hazırlanmıştır. Bu kod parçalarını size örnek olarak gönderilen kodların içerisine tekrar dâhil etmenize veya sunucunuza yüklemenize gerek bulunmamaktadır. Ekte bulunan ve tüm diller için hazırlanmış olan kod parçalarının içerisine Hashleme adımları zaten entegre edilmiştir. Security Data (Aşama 1) örnek kodlar: FORM Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Inherits="TradeSiS_GVP.SecurityData" %> CodeBehind="SecurityData.aspx.vb" <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1- transitional.dtd">

6 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server"> <title></title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> Terminal ID: <asp:textbox ID="txtTerminalID" Text="123456" runat="server" /> Password: <asp:textbox ID="txtPassword" Text="Abq12x46" runat="server" /> <asp:button ID="cmdSubmit" runat="server" Text="Oluştur" /> <asp:label ID="lblResults" runat="server" /> </div> </form> </body> </html> VB.NET Imports System Imports System.Net Imports System.Security.Cryptography Partial Public Class SecurityData Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load If Not Page.IsPostBack Then End If End Sub Public Function GetSHA1(ByVal SHA1Data As String) As String Dim sha As SHA1 = New SHA1CryptoServiceProvider() Dim HashedPassword As String = SHA1Data Dim hashbytes As Byte() = Encoding.GetEncoding("ISO ").GetBytes(HashedPassword) Dim inputbytes As Byte() = sha.computehash(hashbytes) Return GetHexaDecimal(inputbytes) End Function Public Function GetHexaDecimal(ByVal bytes As Byte()) As String Dim s As New StringBuilder() Dim length As Integer = bytes.length For n As Integer = 0 To length - 1 s.append([string].format("0,2:x", bytes(n)).replace(" ", "0")) Next Return s.tostring() End Function Protected Sub cmdsubmit_click(byval sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles cmdsubmit.click Dim strterminalid As String = txtterminalid.text Dim _strterminalid As String = "0" & txtterminalid.text 'Başına 0 eklenerek 9 digite tamamlanmalıdır. Dim strprovisionpassword As String = txtpassword.text 'Terminal UserID şifresi Dim SecurityData As String = UCase(GetSHA1(strProvisionPassword + _strterminalid)) lblresults.text = "Security Data : " & SecurityData End Sub End Class C# using System; using System.Text; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Security.Cryptography; namespace TradeSiS_GVP public partial class SecurityData : System.Web.UI.Page

7 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) if (!Page.IsPostBack) public string GetSHA1(string SHA1Data) SHA1 sha = new SHA1CryptoServiceProvider(); string HashedPassword = SHA1Data; byte[] hashbytes = Encoding.GetEncoding("ISO ").GetBytes(HashedPassword); byte[] inputbytes = sha.computehash(hashbytes); return GetHexaDecimal(inputbytes); public string GetHexaDecimal(byte[] bytes) StringBuilder s = new StringBuilder(); int length = bytes.length; for (int n = 0; n <= length - 1; n++) s.append(string.format("0,2:x", bytes[n]).replace(" ", "0")); return s.tostring(); protected void cmdsubmit_click(object sender, EventArgs e) string strterminalid = txtterminalid.text; string _strterminalid = "0" + txtterminalid.text; //Başına 0 eklenerek 9 digite tamamlanmalıdır. string strprovisionpassword = txtpassword.text; //Terminal UserID şifresi string SecurityData = GetSHA1(strProvisionPassword + _strterminalid).toupper(); lblresults.text = "Security Data : " + SecurityData; ASP <html> <head> <title></title> <script language="javascript" type="text/javascript" runat="server"> var hexcase = 1; var b64pad = "="; var chrsz = 8; function hex_sha1(s) return binb2hex(core_sha1(str2binb(s), s.length * chrsz)); function b64_sha1(s) return binb2b64(core_sha1(str2binb(s), s.length * chrsz)); function str_sha1(s) return binb2str(core_sha1(str2binb(s), s.length * chrsz)); function hex_hmac_sha1(key, data) return binb2hex(core_hmac_sha1(key, data)); function b64_hmac_sha1(key, data) return binb2b64(core_hmac_sha1(key, data)); function str_hmac_sha1(key, data) return binb2str(core_hmac_sha1(key, data)); function sha1_vm_test() return hex_sha1("abc") == "a9993e aba3e c26c9cd0d89d"; function core_sha1(x, len) x[len >> 5] = 0x80 << (24 - len % 32); x[((len + 64 >> 9) << 4) + 15] = len; var w = Array(80); var a = ; var b = ; var c = ; var d = ; var e = ; for (var i = 0; i < x.length; i += 16) var olda = a; var oldb = b; var oldc = c; var oldd = d; var olde = e; for (var j = 0; j < 80; j++) if (j < 16) w[j] = x[i + j]; else w[j] = rol(w[j - 3] ^ w[j - 8] ^ w[j - 14] ^ w[j - 16], 1); var t = safe_add(safe_add(rol(a, 5), sha1_ft(j, b, c, d)), safe_add(safe_add(e, w[j]), sha1_kt(j)));

8 e = d; d = c; c = rol(b, 30); b = a; a = t; a = safe_add(a, olda); b = safe_add(b, oldb); c = safe_add(c, oldc); d = safe_add(d, oldd); e = safe_add(e, olde); return Array(a, b, c, d, e); function sha1_ft(t, b, c, d) if (t < 20) return (b & c) ((~b) & d); if (t < 40) return b ^ c ^ d; if (t < 60) return (b & c) (b & d) (c & d); return b ^ c ^ d; function sha1_kt(t) return (t < 20)? : (t < 40)? : (t < 60)? : ; function core_hmac_sha1(key, data) var bkey = str2binb(key); if (bkey.length > 16) bkey = core_sha1(bkey, key.length * chrsz); var ipad = Array(16), opad = Array(16); for (var i = 0; i < 16; i++) ipad[i] = bkey[i] ^ 0x ; opad[i] = bkey[i] ^ 0x5C5C5C5C; var hash = core_sha1(ipad.concat(str2binb(data)), data.length * chrsz); return core_sha1(opad.concat(hash), ); function safe_add(x, y) var lsw = (x & 0xFFFF) + (y & 0xFFFF); var msw = (x >> 16) + (y >> 16) + (lsw >> 16); return (msw << 16) (lsw & 0xFFFF); function rol(num, cnt) return (num << cnt) (num >>> (32 - cnt)); function str2binb(str) var bin = Array(); var mask = (1 << chrsz) - 1; for (var i = 0; i < str.length * chrsz; i += chrsz) bin[i >> 5] = (str.charcodeat(i / chrsz) & mask) << (32 - chrsz - i % 32); return bin; function binb2str(bin) var str = ""; var mask = (1 << chrsz) - 1; for (var i = 0; i < bin.length * 32; i += chrsz) str += String.fromCharCode((bin[i >> 5] >>> (32 - chrsz - i % 32)) & mask); return str; function binb2hex(binarray) var hex_tab = hexcase? " ABCDEF" : " abcdef"; var str = ""; for (var i = 0; i < binarray.length * 4; i++) str += hex_tab.charat((binarray[i >> 2] >> ((3 - i % 4) * 8 + 4)) & 0xF) + hex_tab.charat((binarray[i >> 2] >> ((3 - i % 4) * 8)) & 0xF); return str; function binb2b64(binarray) var tab = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwx yz /"; var str = ""; for (var i = 0; i < binarray.length * 4; i += 3) var triplet = (((binarray[i >> 2] >> 8 * (3 - i % 4)) & 0xFF) << 16) (((binarray[i + 1 >> 2] >> 8 * (3 - (i + 1) % 4)) & 0xFF) << 8) ((binarray[i + 2 >> 2] >> 8 * (3 - (i + 2) % 4)) & 0xFF); for (var j = 0; j < 4; j++)

9 if (i * 8 + j * 6 > binarray.length * 32) str += b64pad; else str += tab.charat((triplet >> 6 * (3 - j)) & 0x3F); return str; </script> </head> <body> <% If Not IsEmpty(Request.Form("IsFormSubmitted")) Then Dim strterminalid, strterminalid_, strprovisionpassword, SecurityData strterminalid = Request.Form("txtTerminalID") strterminalid_ = "0" & strterminalid 'Başına 0 eklenerek 9 digite tamamlanmalıdır. strprovisionpassword = Request.Form("txtPassword") 'Terminal UserID şifresi SecurityData = hex_sha1(strprovisionpassword + strterminalid_) Response.Write("Security Data : " & SecurityData) Else %> <form action="?" method="post"> Terminal ID: <input name="txtterminalid" value="123456" type="text" /> Password: <input name="txtpassword" value="abq12x46" type="text" /> <input id="cmdsubmit" type="submit" value="oluştur" /> <input type="hidden" name="isformsubmitted" value="submitted" /> </form> <% End If %> </body> </html> PHP <html> <head> <title></title> </head> <body> <?php If ($_POST['IsFormSubmitted'] == "") else $strterminalid = $_POST['txtTerminalID']; $strterminalid_ = "0".$_POST['txtTerminalID']; //Başına 0 eklenerek 9 digite tamamlanmalıdır. $strprovisionpassword = $_POST['txtPassword']; //Terminal UserID şifresi $SecurityData = strtoupper(sha1($strprovisionpassword.$strterminalid_)); echo($securitydata);?> <form action="?" method="post"> Terminal ID: <input name="txtterminalid" value="123456" type="text" /> Password: <input name="txtpassword" value="abq12x46" type="text" /> <input id="cmdsubmit" type="submit" value="oluştur" /> <input type="hidden" name="isformsubmitted" value="submitted" /> </form> </body> </html> Hash Data (Aşama 2) örnek kodlar: FORM Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="HashData.aspx.vb" Inherits="TradeSiS_GVP.HashData" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1- transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server"> <title></title> </head> <body> <form id="form1" runat="server">

10 <div> Terminal ID: <asp:textbox ID="txtTerminalID" Text="123456" runat="server" /> Password: <asp:textbox ID="txtPassword" Text="Abq12x46" runat="server" /> Order ID: <asp:textbox ID="txtOrderID" Text="1" runat="server" /> Number: <asp:textbox ID="txtCCNumber" Text=" " runat="server" /> Amount: <asp:textbox ID="txtAmount" Text="175,92" runat="server" /> <asp:button ID="cmdSubmit" runat="server" Text="Oluştur" /> <asp:label ID="lblResult_SecurityData" runat="server" /> <asp:label ID="lblResult_HashData" runat="server" /> </div> </form> </body> </html> VB.NET Imports System Imports System.Net Imports System.Security.Cryptography Partial Public Class HashData Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load If Not Page.IsPostBack Then End If End Sub Public Function GetSHA1(ByVal SHA1Data As String) As String Dim sha As SHA1 = New SHA1CryptoServiceProvider() Dim HashedPassword As String = SHA1Data Dim hashbytes As Byte() = Encoding.GetEncoding("ISO ").GetBytes(HashedPassword) Dim inputbytes As Byte() = sha.computehash(hashbytes) Return GetHexaDecimal(inputbytes) End Function Public Shared Function GetHexaDecimal(ByVal bytes As Byte()) As String Dim s As New StringBuilder() Dim length As Integer = bytes.length For n As Integer = 0 To length - 1 s.append([string].format("0,2:x", bytes(n)).replace(" ", "0")) Next Return s.tostring() End Function Protected Sub cmdsubmit_click(byval sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles cmdsubmit.click Dim strterminalid As String = txtterminalid.text Dim _strterminalid As String = "0" & txtterminalid.text 'Başına 0 eklenerek 9 digite tamamlanmalıdır. Dim strprovisionpassword As String = txtpassword.text 'Terminal UserID şifresi Dim strorderid As String = txtorderid.text Dim strnumber As String = txtccnumber.text Dim stramount As String = Replace(txtAmount.Text, ",", "") ' şlem Tutarı Dim SecurityData As String = UCase(GetSHA1(strProvisionPassword + _strterminalid)) lblresult_securitydata.text = "Security Data : " & SecurityData Dim HashData As String = UCase(GetSHA1(strOrderID + strterminalid + strnumber + stramount + SecurityData)) lblresult_hashdata.text = "Hash Data : " & HashData End Sub End Class C# using System; using System.Text; using System.Collections.Generic;

11 using System.Linq; using System.Web; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Security.Cryptography; namespace TradeSiS_GVP_C public partial class HashData : System.Web.UI.Page protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) if (!Page.IsPostBack) public string GetSHA1(string SHA1Data) SHA1 sha = new SHA1CryptoServiceProvider(); string HashedPassword = SHA1Data; byte[] hashbytes = Encoding.GetEncoding("ISO ").GetBytes(HashedPassword); byte[] inputbytes = sha.computehash(hashbytes); return GetHexaDecimal(inputbytes); public string GetHexaDecimal(byte[] bytes) StringBuilder s = new StringBuilder(); int length = bytes.length; for (int n = 0; n <= length - 1; n++) s.append(string.format("0,2:x", bytes[n]).replace(" ", "0")); return s.tostring(); protected void cmdsubmit_click(object sender, EventArgs e) string strterminalid = txtterminalid.text; string _strterminalid = "0" + txtterminalid.text; //Başına 0 eklenerek 9 digite tamamlanmalıdır. string strprovisionpassword = txtpassword.text; //Terminal UserID şifresi string strorderid = txtorderid.text; string strnumber = txtccnumber.text; string stramount = txtamount.text.replace(",", ""); // şlem Tutarı string SecurityData = GetSHA1(strProvisionPassword + _strterminalid).toupper(); lblresult_securitydata.text = "Security Data : " + SecurityData; string HashData = GetSHA1(strOrderID + strterminalid + strnumber + stramount + SecurityData).ToUpper(); lblresult_hashdata.text = "Hash Data : " + HashData; ASP <html> <head> <title></title> <script language="javascript" type="text/javascript" runat="server"> var hexcase = 1; var b64pad = "="; var chrsz = 8; function hex_sha1(s) return binb2hex(core_sha1(str2binb(s), s.length * chrsz)); function b64_sha1(s) return binb2b64(core_sha1(str2binb(s), s.length * chrsz)); function str_sha1(s) return binb2str(core_sha1(str2binb(s), s.length * chrsz)); function hex_hmac_sha1(key, data) return binb2hex(core_hmac_sha1(key, data)); function b64_hmac_sha1(key, data) return binb2b64(core_hmac_sha1(key, data)); function str_hmac_sha1(key, data) return binb2str(core_hmac_sha1(key, data)); function sha1_vm_test() return hex_sha1("abc") == "a9993e aba3e c26c9cd0d89d"; function core_sha1(x, len) x[len >> 5] = 0x80 << (24 - len % 32); x[((len + 64 >> 9) << 4) + 15] = len; var w = Array(80); var a = ;

12 var b = ; var c = ; var d = ; var e = ; for (var i = 0; i < x.length; i += 16) var olda = a; var oldb = b; var oldc = c; var oldd = d; var olde = e; for (var j = 0; j < 80; j++) if (j < 16) w[j] = x[i + j]; else w[j] = rol(w[j - 3] ^ w[j - 8] ^ w[j - 14] ^ w[j - 16], 1); var t = safe_add(safe_add(rol(a, 5), sha1_ft(j, b, c, d)), safe_add(safe_add(e, w[j]), sha1_kt(j))); e = d; d = c; c = rol(b, 30); b = a; a = t; a = safe_add(a, olda); b = safe_add(b, oldb); c = safe_add(c, oldc); d = safe_add(d, oldd); e = safe_add(e, olde); return Array(a, b, c, d, e); function sha1_ft(t, b, c, d) if (t < 20) return (b & c) ((~b) & d); if (t < 40) return b ^ c ^ d; if (t < 60) return (b & c) (b & d) (c & d); return b ^ c ^ d; function sha1_kt(t) return (t < 20)? : (t < 40)? : (t < 60)? : ; function core_hmac_sha1(key, data) var bkey = str2binb(key); if (bkey.length > 16) bkey = core_sha1(bkey, key.length * chrsz); var ipad = Array(16), opad = Array(16); for (var i = 0; i < 16; i++) ipad[i] = bkey[i] ^ 0x ; opad[i] = bkey[i] ^ 0x5C5C5C5C; var hash = core_sha1(ipad.concat(str2binb(data)), data.length * chrsz); return core_sha1(opad.concat(hash), ); function safe_add(x, y) var lsw = (x & 0xFFFF) + (y & 0xFFFF); var msw = (x >> 16) + (y >> 16) + (lsw >> 16); return (msw << 16) (lsw & 0xFFFF); function rol(num, cnt) return (num << cnt) (num >>> (32 - cnt)); function str2binb(str) var bin = Array(); var mask = (1 << chrsz) - 1; for (var i = 0; i < str.length * chrsz; i += chrsz) bin[i >> 5] = (str.charcodeat(i / chrsz) & mask) << (32 - chrsz - i % 32); return bin; function binb2str(bin) var str = ""; var mask = (1 << chrsz) - 1; for (var i = 0; i < bin.length * 32; i += chrsz) str += String.fromCharCode((bin[i >> 5] >>> (32 - chrsz - i % 32)) & mask); return str; function binb2hex(binarray)

13 var hex_tab = hexcase? " ABCDEF" : " abcdef"; var str = ""; for (var i = 0; i < binarray.length * 4; i++) str += hex_tab.charat((binarray[i >> 2] >> ((3 - i % 4) * 8 + 4)) & 0xF) + hex_tab.charat((binarray[i >> 2] >> ((3 - i % 4) * 8)) & 0xF); return str; function binb2b64(binarray) var tab = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwx yz /"; var str = ""; for (var i = 0; i < binarray.length * 4; i += 3) var triplet = (((binarray[i >> 2] >> 8 * (3 - i % 4)) & 0xFF) << 16) (((binarray[i + 1 >> 2] >> 8 * (3 - (i + 1) % 4)) & 0xFF) << 8) ((binarray[i + 2 >> 2] >> 8 * (3 - (i + 2) % 4)) & 0xFF); for (var j = 0; j < 4; j++) if (i * 8 + j * 6 > binarray.length * 32) str += b64pad; else str += tab.charat((triplet >> 6 * (3 - j)) & 0x3F); return str; </script> </head> <body> <% If Not IsEmpty(Request.Form("IsFormSubmitted")) Then SecurityData, HashData Dim strterminalid, strterminalid_, strprovisionpassword, strorderid, strnumber, stramount, strterminalid = Request.Form("txtTerminalID") strterminalid_ = "0" & strterminalid 'Başına 0 eklenerek 9 digite tamamlanmalıdır. strprovisionpassword = Request.Form("txtPassword") 'Terminal UserID şifresi strorderid = Request.Form("txtOrderID") strnumber = Request.Form("txtCCNumber") stramount = Replace(Request.Form("txtAmount"), ",", "") ' şlem Tutarı SecurityData = hex_sha1(strprovisionpassword + strterminalid_) Response.Write("Security Data : " & SecurityData) Response.Write("") Else HashData = hex_sha1(strorderid + strterminalid + strnumber + stramount + SecurityData) Response.Write("Hash Data : " & HashData) %> <form action="?" method="post"> Terminal ID: <input name="txtterminalid" value="123456" type="text" /> Password: <input name="txtpassword" value="abq12x46" type="text" /> Order ID: <input name="txtorderid" value="1" type="text" /> Number: <input name="txtccnumber" value=" " type="text" /> Amount: <input name="txtamount" value="175,92" type="text" /> <input id="cmdsubmit" type="submit" value="oluştur" /> <input type="hidden" name="isformsubmitted" value="submitted" /> </form> <% End If %> </body> </html> PHP <html> <head> <title></title> </head> <body> <?php If ($_POST['IsFormSubmitted'] == "") else $strterminalid = $_POST['txtTerminalID']; $strterminalid_ = "0".$_POST['txtTerminalID']; //Başına 0 eklenerek 9 digite tamamlanmalıdır. $strprovisionpassword = $_POST['txtPassword']; //Terminal UserID şifresi $strorderid = $_POST['txtOrderID']; $strnumber = $_POST['txtCCNumber']; $stramount = $_POST['txtAmount']; // şlem Tutarı $strsearch = array('.',',');

14 $strreplace = array('',''); $stramount_ = str_replace($strsearch,$strreplace,$stramount); $SecurityData = strtoupper(sha1($strprovisionpassword.$strterminalid_)); $HashData = strtoupper(sha1($strorderid.$strterminalid.$strnumber.$stramount_.$securitydata)); echo($hashdata);?> <form action="?" method="post"> Terminal ID: <input name="txtterminalid" value="123456" type="text" /> Password: <input name="txtpassword" value="abq12x46" type="text" /> Order ID: <input name="txtorderid" value="1" type="text" /> Number: <input name="txtccnumber" value=" " type="text" /> Amount: <input name="txtamount" value="175,92" type="text" /> <input id="cmdsubmit" type="submit" value="oluştur" /> <input type="hidden" name="isformsubmitted" value="submitted" /> </form> </body> </html> Đşlem Göndermek Provizyon için dataların post edilece i adres Normal : https://sanalposprov.garanti.com.tr/vpservlet 3D Secure : https://sanalposprov.garanti.com.tr/servlet/gt3dengine Yaratmanız gereken de işkenler Mode Version Terminal ProvUserID HashData UserID ID MerchantID Customer IPAddress Address Number ExpireDate CVV2 OrderID GroupID Description Type InstallmentCnt Amount CurrencyCode CardholderPresentCode MotoInd Description OriginalRetrefNum

15 Satış şlemi için örnek kodlar FORM Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="CCPay.aspx.vb" Inherits="TradeSiS_GVP.CCPay" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1- transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server"> <title></title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> Terminal ID: <asp:textbox ID="txtTerminalID" runat="server" /> Password: <asp:textbox ID="txtPassword" runat="server" /> User ID: <asp:textbox ID="txtUserID" runat="server" /> Merchant ID: <asp:textbox ID="txtMerchantID" runat="server" /> Order ID: <asp:textbox ID="txtOrderID" runat="server" /> Customer Name: <asp:textbox ID="txtCustomerName" runat="server" /> Customer <asp:textbox ID="txtCustomer " runat="server" /> Number: <asp:textbox ID="txtCCNumber" runat="server" /> Expire Date: <asp:textbox ID="txtExpDate" runat="server" /> CVV2: <asp:textbox ID="txtCVV2" runat="server" /> Amount: <asp:textbox ID="txtAmount" runat="server" /> <asp:button ID="cmdSubmit" runat="server" Text="Oluştur" /> <asp:label ID="lblResults" runat="server" /> </div> </form> </body> </html> VB.NET Imports System Imports System.Net Imports System.Xml Imports System.Security.Cryptography Imports System.IO Partial Public Class CCPay Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load If Not Page.IsPostBack Then End If End Sub Public Function GetSHA1(ByVal SHA1Data As String) As String Dim sha As SHA1 = New SHA1CryptoServiceProvider() Dim HashedPassword As String = SHA1Data Dim hashbytes As Byte() = Encoding.GetEncoding("ISO ").GetBytes(HashedPassword) Dim inputbytes As Byte() = sha.computehash(hashbytes) Return GetHexaDecimal(inputbytes) End Function Public Shared Function GetHexaDecimal(ByVal bytes As Byte()) As String Dim s As New StringBuilder() Dim length As Integer = bytes.length For n As Integer = 0 To length - 1 s.append([string].format("0,2:x", bytes(n)).replace(" ", "0")) Next Return s.tostring()

16 End Function Protected Sub cmdsubmit_click(byval sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles cmdsubmit.click Dim strmode As String = "PROD" Dim strversion As String = "v0.01" Dim strterminalid As String = txtterminalid.text Dim _strterminalid As String = "0" & txtterminalid.text 'Başına 0 eklenerek 9 digite tamamlanmalıdır. Dim strprovuserid As String = "PROVAUT" Dim strprovisionpassword As String = txtpassword.text 'Terminal UserID şifresi Dim struserid As String = txtuserid.text Dim strmerchantid As String = txtmerchantid.text 'Üye şyeri Numarası Dim strcustomername As String = txtcustomername.text Dim stripaddress As String = " " Dim str address As String = txtcustomer .text Dim strorderid As String = txtorderid.text Dim strnumber As String = txtccnumber.text Dim strexpiredate As String = txtexpdate.text Dim strcvv2 As String = txtcvv2.text Dim stramount As String = Replace(txtAmount.Text, ",", "") ' şlem Tutarı Dim strtype As String = "sales" Dim strcurrencycode As String = "949" Dim strcardholderpresentcode As String = "0" Dim strmotoind As String = "N" Dim strhostaddress As String = "https://sanalposprov.garanti.com.tr/vpservlet" Dim SecurityData As String = UCase(GetSHA1(strProvisionPassword + _strterminalid)) Dim HashData As String = UCase(GetSHA1(strOrderID + strterminalid + strnumber + stramount + SecurityData)) Dim doc As New System.Xml.XmlDocument Dim dec As System.Xml.XmlDeclaration dec = doc.createxmldeclaration("1.0", "ISO ", "yes") doc.appendchild(dec) Dim GVPSRequest As System.Xml.XmlElement GVPSRequest = doc.createelement("gvpsrequest") doc.appendchild(gvpsrequest) Dim Mode As System.Xml.XmlElement Mode = doc.createelement("mode") Mode.AppendChild(doc.CreateTextNode(strMode)) GVPSRequest.AppendChild(Mode) Dim Version As System.Xml.XmlElement Version = doc.createelement("version") Version.AppendChild(doc.CreateTextNode(strVersion)) GVPSRequest.AppendChild(Version) Dim Terminal As System.Xml.XmlElement Terminal = doc.createelement("terminal") GVPSRequest.AppendChild(Terminal) Dim ProvUserID As System.Xml.XmlElement ProvUserID = doc.createelement("provuserid") ProvUserID.AppendChild(doc.CreateTextNode(strProvUserID)) Terminal.AppendChild(ProvUserID) Dim HashData_ As System.Xml.XmlElement HashData_ = doc.createelement("hashdata") HashData_.AppendChild(doc.CreateTextNode(HashData)) Terminal.AppendChild(HashData_) Dim UserID As System.Xml.XmlElement UserID = doc.createelement("userid") UserID.AppendChild(doc.CreateTextNode(strUserID)) Terminal.AppendChild(UserID) Dim ID As System.Xml.XmlElement ID = doc.createelement("id") ID.AppendChild(doc.CreateTextNode(strTerminalID)) Terminal.AppendChild(ID) Dim MerchantID As System.Xml.XmlElement MerchantID = doc.createelement("merchantid") MerchantID.AppendChild(doc.CreateTextNode(strMerchantID)) Terminal.AppendChild(MerchantID) Dim Customer As System.Xml.XmlElement Customer = doc.createelement("customer") GVPSRequest.AppendChild(Customer) Dim IPAddress As System.Xml.XmlElement IPAddress = doc.createelement("ipaddress") IPAddress.AppendChild(doc.CreateTextNode(strIPAddress)) Customer.AppendChild(IPAddress) Dim Address As System.Xml.XmlElement

İçindekiler VB.NET C# ASP... 21

İçindekiler VB.NET C# ASP... 21 İçindekiler GVP için Hash Data Oluşturmak...2 İhtiyaç duyulan alanlar...2 Dikkat edilmesi gereken noktalar...3 SHA1 Algoritmasını İçeren JavaScript örneği:...4 Security Data (Aşama 1) örnek kodlar:...5

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME Default.aspx

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 9.ders BİLGİLERİN GRIDVIEW İÇERİSİNDE EKLENMESİ, DÜZENLENMESİ VE SİLİNMESİ

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 9.ders BİLGİLERİN GRIDVIEW İÇERİSİNDE EKLENMESİ, DÜZENLENMESİ VE SİLİNMESİ İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 9.ders BİLGİLERİN GRIDVIEW İÇERİSİNDE EKLENMESİ, DÜZENLENMESİ VE SİLİNMESİ ÖRNEK 1 default.aspx

Detaylı

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI Hazırladığımız Web sayfalarında sayfanın belli bölgelerinin sürekli sabit kalmasını istiyorsak ve bazı kısımlarının değişmesini istiyorsak Master Page Sayfası kullanırız.

Detaylı

SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI

SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI ARABA HAREKET ETTİRME using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text;

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA)

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA) İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA)

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME Veritabanına kayıt işlemleri 4 farklı işlemden oluşur Bunlar Görüntüleme (SELECT), Kayıt

Detaylı

WWW.OZTEKHABERLESME.COM

WWW.OZTEKHABERLESME.COM ÖZTEK HABERLEŞME APİ DÖKÜMANI WWW.OZTEKHABERLESME.COM VER:6.1.0 ~ 1 ~ İÇİNDEKİLER BİLMENİZ GEREKENLER... 3 HTTP POST (XML) YÖNTEMİ... 4 TANIMLAR... 4 ÖRNEK XML YAPISI... 4 PHP ÖRNEK KOD... 5 Örnek Sayfayı

Detaylı

3-D SECURE ÖDEME İŞLEMLERİ

3-D SECURE ÖDEME İŞLEMLERİ 3-D SECURE ÖDEME İŞLEMLERİ Günümüzde online alışveriş sayısı beklenmedik bir hızla ilerlemektedir. Bu büyük ilerlemeyle birlikte banka kartlarının online kullanımında oluşabilecek sahterkarlık durumları

Detaylı

VERİTABANINA BİLGİ KAYDEME, DÜZENLEME, LİSTELEME İŞLEMLERİ

VERİTABANINA BİLGİ KAYDEME, DÜZENLEME, LİSTELEME İŞLEMLERİ VERİTABANINA BİLGİ KAYDEME, DÜZENLEME, LİSTELEME İŞLEMLERİ

Detaylı

BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İŞLEMLERİNİN BİRLİKTE ANLATIMI

BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İŞLEMLERİNİN BİRLİKTE ANLATIMI BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İŞLEMLERİNİN BİRLİKTE ANLATIMI BİLGİLERİ KAYDETME YÖNTEMİ Kayıt işlemi yaparken 3 tane yöntem kullanılacaktır. Bu yöntemler Örnek içerisinde ayrı ayrı

Detaylı

V-Count API v3.5. - İnsan Sayma sonuçları için istekler https://cloud.v-count.com/vcountapi/vcountapi.php adresine gönderilecektir.

V-Count API v3.5. - İnsan Sayma sonuçları için istekler https://cloud.v-count.com/vcountapi/vcountapi.php adresine gönderilecektir. V-Count API v3.5 Bu dokümanın amacı V-Count veritabanından insan sayma, mağaza önü sayma ve hava durumu verilerinin dışa aktarımı; ciro, fiş, stok ve ürün adedi bilgilerinin veritabanına içe aktarımı yöntemlerini

Detaylı

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik.

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. ASP.NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. Gelen ekranda Visual C# seçildikten

Detaylı

V-Count API v3.6 İçindekiler

V-Count API v3.6 İçindekiler V-Count API v3.6 İçindekiler 1. İnsan Sayma Verilerinin Dışa Aktarımı... 2 2. Mağaza Kamera Yapısının Dışa Aktarımı... 6 3. Günlük Ciro, Fiş, Stok ve Ürün Adedi Bilgilerinin İçe Aktarımı... 8 4. Saatlik

Detaylı

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx Durum Yönetimi Bu gün dersimizde durum yönetimine (state management) değineceğiz. Önce adı DurumYonetimi isimli yeni bir site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını

Detaylı

RSA ANAHTAR DAĞITIMI VE RSA İLE DİJİTAL İMZA OLUŞTURMA

RSA ANAHTAR DAĞITIMI VE RSA İLE DİJİTAL İMZA OLUŞTURMA RSA ANAHTAR DAĞITIMI VE RSA İLE DİJİTAL İMZA OLUŞTURMA İlk defa 1977 yılında Ron Rivest, Adi Shamir ve Leonard Adleman tarafından oluşturulan RSA algoritması geliştiricilerinin soyisimlerinin ilk harfleriyle

Detaylı

NETGSMSMS. http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0

NETGSMSMS. http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0 NETGSMSMS http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0 GENEL UYARILAR: 1- Api ile sms göndermek için sms.netgsm.com.tr giriş yaptıktan sonra Kullanıcı Bilgileri / Api Talep menüsünden api talebinde bulununuz. Api

Detaylı

Interprise. Ülker İletişim Web Servisi. Bu doküman Ülker iletişim web servisi hakkında teknik açıklamaları içerir. İletişim web servisi web adresi :

Interprise. Ülker İletişim Web Servisi. Bu doküman Ülker iletişim web servisi hakkında teknik açıklamaları içerir. İletişim web servisi web adresi : Ülker İletişim Web Servisi Interprise Bu doküman Ülker iletişim web servisi hakkında teknik açıklamaları içerir. İletişim web servisi web adresi : www.ulker.com.tr/webservices/contactservice/contactservice.asmx?wsdl.net

Detaylı

GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek

GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek Bir önceki yazımda teorik olarak bu iki kontrole ait eventlerden söz etmiştim. Şimdi uygulama yapma zamanı. Bunun için daha önceki yazılarımıza devam

Detaylı

um%20dolor%20sit%20amet&receipents=5301234569, 5301234570&sender=ILETICELL İstekte gönderilen parametrelerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:

um%20dolor%20sit%20amet&receipents=5301234569, 5301234570&sender=ILETICELL İstekte gönderilen parametrelerin açıklamaları aşağıdaki gibidir: HTTP GET API SMS Gönderimi İstek yapılacak adres: http://api.ileticell.com/v1/send-sms/get/ Yapılacak olan istek örneği: http://api.ileticell.com/v1/send- sms/get/?username=kullanici_adi&password=kullanici_sifresi&text=lorem%20ips

Detaylı

Kitap Ekle linki tıklandığında, admin.aspx sayfamızın görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır.

Kitap Ekle linki tıklandığında, admin.aspx sayfamızın görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır. Admin Paneli (Yeni Kitap Kayıt İşlemi) Admin.aspx sayfamıza yeni bir HyperLink kontrolü ekliyoruz. NavigateUrl sine aşağıdaki bağlantıyı oluşturuyoruz. Böylece, Link tıklandığında yeni_kitap_kayit.ascx

Detaylı

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi Nedir? olmadan Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Durum Yönetimi İle Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Adınız Adınız Pınar Pınar Soyadınız Soyadınız Onay Durdu Onay Durdu Gönder Gönder ASP.NET - 1 sayfa.aspx

Detaylı

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım.

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. VS2005 den yeni bir web sitesi oluşturmasını isteyelim. Yeni bir ASP.NET

Detaylı

%20dolor%20sit%20amet&receipents=5301234569, 5301234570&sender=PROAKTIF

%20dolor%20sit%20amet&receipents=5301234569, 5301234570&sender=PROAKTIF HTTP GET API SMS Gönderimi İstek yapılacak adres: http://api.idasms.com/v1/send-sms/get/ Yapılacak olan istek örneği: http://api.idasms.com/v1/sendsms/get/?username=kullanici_adi&password=kullanici_sifresi&text=lorem%20ipsum

Detaylı

CetaSoft Ofis E-Ticaret Modülü ile Sunulan Web Servisleri

CetaSoft Ofis E-Ticaret Modülü ile Sunulan Web Servisleri İçindekiler 1. Giriş 2. Sunulan Web Servislerine Hızlı Bakış a) AddCustomer b) EditCustomer c) GetCustomer d) GetBankAccounts e) AddOrder f) AddOrderedItem g) GetOrderStatus h) GetProductsByCategory i)

Detaylı

Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/

Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/ 23 Mart 2012 / Cuma Yeni bir site açıyoruz. Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/ Namespace

Detaylı

BİLGİLERİ GRIDVIEW DE GÖRÜNTÜLEME VE DÜZENLEME

BİLGİLERİ GRIDVIEW DE GÖRÜNTÜLEME VE DÜZENLEME BİLGİLERİ GRIDVIEW DE GÖRÜNTÜLEME VE DÜZENLEME

Detaylı

REQUEST QUERY STRING. Sayfalar: default.aspx ve sorgu_sayfasi.aspx. default.aspx sayfası: sorgu_sayfasi.aspx sayfası:

REQUEST QUERY STRING. Sayfalar: default.aspx ve sorgu_sayfasi.aspx. default.aspx sayfası: sorgu_sayfasi.aspx sayfası: REQUEST QUERY STRING Kullanıcıdan gelen düzenlenmiş verileri sunucuya iletir. Diğer bir ifade ile internet tarayıcısından sunucuya veri aktarır. Aynı işlemi farklı yollarla yapabiliriz. İlk olarak Redirect

Detaylı

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 9 Şubat 2012 / Perşembe Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 1) emlakkategorisi adlı tabloyu oluşturuyoruz 1 2) ilanlar adlı tabloyu

Detaylı

MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ

MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ Versiyon: 1.0.4 URL Adresi http://merchant.mobilepax.com/services/product.aspx Gönderilen XML Yapısı MobilePaxProduct fonksiyonu buton bilgisi oluşturulacak ürünün

Detaylı

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ Asp.NET mimarisinin temelini oluşturan CLASS yapısını kullanarak veri tabanı işlemlerini nasıl daha az kodla ve daha stabil yapabiliriz bunu göreceğiz. Mevzu

Detaylı

ASP.NET Web Kontrolleri

ASP.NET Web Kontrolleri ASP.NET Web Kontrolleri ASP.NET web sayfalarında kullanılmak üzere çeşitli işlevleri yerine getiren hazır kontroller sunar. Bu kontroller çeşitli özelliklere ve işlevlere sahip olmakla beraber uygulamalarda

Detaylı

Merhaba. 2016 Güncel API Dokümantasyonu.

Merhaba. 2016 Güncel API Dokümantasyonu. Merhaba 2016 Güncel API Dokümantasyonu. XML ile SMS Gönderimi XML ile SMS Gönderimi azami 100.000 kişiye kadar yapılabilmektedir. 100.000 adet üzerindeki gönderimlerinizi loop ederek 100.000 er adetlik

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

Daha önce bu işlemin iki tane dosya oluşturduğunu gördük. GecDenTest.aspx dosyasının source kısmında içeriğini inceleyecek olursanız en başta

Daha önce bu işlemin iki tane dosya oluşturduğunu gördük. GecDenTest.aspx dosyasının source kısmında içeriğini inceleyecek olursanız en başta Bu gün dersimizde Validation Geçerlik Dentimi Kontrollerine değineceğiz. Önce adı GecerlikDeneme isimli bir yeni site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını ve

Detaylı

GENETİK ALGORİTMA GEZGİN SATICI ÖDEVİ

GENETİK ALGORİTMA GEZGİN SATICI ÖDEVİ GENETİK ALGORİTMA GEZGİN SATICI ÖDEVİ Aşağıda belli bir yere kadar programlanmış olan Gezgin satıcı problemine ait kodları inceleyerek programın geri kalan kısmını tamamlayınız. Seçme, Çaprazlama ve Mutasyon

Detaylı

MOBILEPAX SOAP PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ

MOBILEPAX SOAP PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ MOBILEPAX SOAP PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ Versiyon: 1.0.4 URL http://merchant.mobilepax.com/services/product.asmx Metot MobilePaxProduct fonksiyonu buton bilgisi oluşturulacak ürünün bilgilerinin Mobilepax

Detaylı

JSF Melih Sakarya. Java Server Faces Facelet. www.mergecons.com. www.mergecons.com 1

JSF Melih Sakarya. Java Server Faces Facelet. www.mergecons.com. www.mergecons.com 1 JSF Melih Sakarya JSF Java Server Faces Facelet www.mergecons.com www.mergecons.com 1 Facelet JSF için JSP ye alternatif bir yapıdır. Tamamen xml tabanlıdır ve xhtml olarak yazılır. Xml standartlarına

Detaylı

Merhaba. 2016 Güncel API Dokümantasyonu.

Merhaba. 2016 Güncel API Dokümantasyonu. Merhaba. 2016 Güncel API Dokümantasyonu. XML ile SMS Gönderimi XML ile SMS Gönderimi azami 100.000 kişiye kadar yapılabilmektedir. 100.000 adet üzerindeki gönderimlerinizi loop ederek 100.000 er adetlik

Detaylı

MySqlConnection connection; MySqlCommand command; MySqlDataReader reader; MySqlDataAdapter adapter; DataTable table;

MySqlConnection connection; MySqlCommand command; MySqlDataReader reader; MySqlDataAdapter adapter; DataTable table; using System; using System.Data; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms; using MySql.Data; using MySql.Data.MySqlClient; namespace arac_servisi

Detaylı

SANAL POS TEST BİLGİ DOKÜMANI. Versiyo n. Versiyon 1.3. 17 Ocak 2013 NESTPAY SANAL POS TEST BİLGİ DOKÜMANI

SANAL POS TEST BİLGİ DOKÜMANI. Versiyo n. Versiyon 1.3. 17 Ocak 2013 NESTPAY SANAL POS TEST BİLGİ DOKÜMANI SANAL POS TEST BİLGİ DOKÜMANI Versiyon 1.3 17 Ocak 2013 Versiyo n Tarih Açıklama 1.4 17.01.2013 Test kartı bilgileri güncellendi. İNDEKS Test Bilgileri Hakkında Önemli Bilgi... 3D Modeline Göre Test Bilgileri...

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

JavaScript Örnekleri PDF

JavaScript Örnekleri PDF 5 JavaScript örneği ve bu örneklerin çalışan uygulamaları JavaScript Örnekleri PDF www.yazilimbilisim.net.. İçindekiler Tablosu Javascript Text Kutusuna Sadece Sayı Girdirme... 2 PROGRAM KODU... 3 Javascript

Detaylı

Merhaba. 2015 Güncel API Dokümantasyonu.

Merhaba. 2015 Güncel API Dokümantasyonu. Merhaba. 2015 Güncel API Dokümantasyonu. XML ile SMS Gönderimi XML ile SMS Gönderimi azami 100.000 kişiye kadar yapılabilmektedir. 100.000 adet üzerindeki gönderimlerinizi loop ederek 100.000 er adetlik

Detaylı

Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak:

Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak: Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak: Command objelerini kullanarak direk veritabanı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Dataset nesnesini kullanmadan direk veritabanı içerisindeki

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı

KRİPTOANALİZ DERSİ FİNAL ÖDEVİ. PSO ile TRANSPOSITION CIPHER ÇÖZÜMÜ

KRİPTOANALİZ DERSİ FİNAL ÖDEVİ. PSO ile TRANSPOSITION CIPHER ÇÖZÜMÜ KRİPTOANALİZ DERSİ FİNAL ÖDEVİ PSO ile TRANSPOSITION CIPHER ÇÖZÜMÜ 1 Uygulama Hakkında PSO kullanılarak şifreli metnin çözümü gerçekleştirilmiştir. Metin dosyadan okunmuştur. Okunan metin rastgele üretilen

Detaylı

SMS interconnecion APi S DOKÜMANI

SMS interconnecion APi S DOKÜMANI BİLİMCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 2016 V.1.0 0 1 / 1 1 / 2 0 1 6 İçindekiler SMS Platform Api s Dökümantasyonu 1 Api Login 1 Api SMS Gönderim 1 Api SMS Gönderim Genel Rapor 2 Api SMS Gönderim Detay Rapor 3

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com AJAX KULLANIMI

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com AJAX KULLANIMI AJAX KULLANIMI Web sayfaları çalışırken Server a her gidişte yeni sayfanın tüm bilgileri yeniden yüklenir. Bu durum hem serverdan alınan bilgilerin fazla olmasını (dolayısı ile download trafiğini artırır)

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ WEB TEKNOLOJİLERİ VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

asmmiz.com Randevu Web Servisi Kullanım Klavuzu

asmmiz.com Randevu Web Servisi Kullanım Klavuzu asmmiz.com web servisi xml yapısı ile çalışmaktadır. Her bir hekimin web servis adresi farklıdır. Randevu web servisi toplamda 3 method dan oluşmaktadır. Bunlar; 1- randevuplaninial 2- randevuplankaydet

Detaylı

TARİHÇE. Versiyon Tarih Düzenleyen Açıklama 0.1 04.11.2015 Engin DURMAZ İlk versiyon

TARİHÇE. Versiyon Tarih Düzenleyen Açıklama 0.1 04.11.2015 Engin DURMAZ İlk versiyon İçindekiler 1 GİRİŞ... 2 2 KOD ÖRNEKLERİ... 3 2.1 AÇILIŞTA YAPILMASI GEREKENLER... 3 2.2 ÖKC-HARİCİ CİHAZ EŞLEŞMESİ... 3 2.3 MALİ REFERANS İSTEĞİ... 4 2.4 PROGRAMLAMA BİLGİLERİNİN GÖNDERİLMESİ... 5 2.5

Detaylı

PAYTR IFRAME API ENTEGRASYON DOKÜMANI

PAYTR IFRAME API ENTEGRASYON DOKÜMANI PAYTR IFRAME API ENTEGRASYON DOKÜMANI Doküman Versiyonları Versiyon 1 Versiyon 1.1 Versiyon 1.2 Versiyon 1.3 Doküman oluşturuldu Yeni versiyona göre doküman güncellendi Javascript değişikliği Test süreci

Detaylı

A- VERİTABANI BAĞLANTISINI HAZIR NESNE KULLANARAK YAPMA

A- VERİTABANI BAĞLANTISINI HAZIR NESNE KULLANARAK YAPMA A- VERİTABANI BAĞLANTISINI HAZIR NESNE KULLANARAK YAPMA 1. Sayfamızda hiç kod yazmadan bilgileri görüntüleyelim. Bu amaçla iki tane nesneyi sayfamıza ekleyelim. 2. AccesDataSource ayarlayalım. 1 Sayfaya

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

Vbnet Vbne access bağ ba lant lan ı t s ı ı s, ekleme, güncelleme,,silme

Vbnet Vbne access bağ ba lant lan ı t s ı ı s, ekleme, güncelleme,,silme Vbnet access bağlantısı, ekleme, güncelleme, silme Imports System.Data.OleDb 'DataGridView nesnesine verileri aktar Private Sub Listele(ByVal SQL As String) Dim baglanti As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data

Detaylı

yeni_uye_kayit.ascx UserControl sayfamızda, kaydedilmek istenen üye eğer daha önce veritabanımızda kayıtlı ise bunu buldurup kullanıcıyı uyaralım;

yeni_uye_kayit.ascx UserControl sayfamızda, kaydedilmek istenen üye eğer daha önce veritabanımızda kayıtlı ise bunu buldurup kullanıcıyı uyaralım; yeni_uye_kayit.ascx UserControl sayfamızda, kaydedilmek istenen üye eğer daha önce veritabanımızda kayıtlı ise bunu buldurup kullanıcıyı uyaralım; Bunun için uyevarmi() fonksiyonu tasarlayacağız. Fonksiyon

Detaylı

Proje Uygulaması Video Marketi Oluşturmak

Proje Uygulaması Video Marketi Oluşturmak Proje Uygulaması Video Marketi Oluşturmak Film Dünyası Video Marketi: Mevcut Senaryo Film Dünyası İstanbul da bir video şirketidir. Şirket film videoları satmakta ve de filmler hakkında bilgi vermektedir.

Detaylı

BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ

BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ KULLANIM KLAVUZU 21.10.2013 Sürüm: 2.2.0 Sayfa 1 / 10 Giriş EBT Sisteminin, Web Servisleri birinci versiyonu, BOTAŞ ile yapılan ayrıştırma çalışmalarına paralel

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 7.ders

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 7.ders İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 7.ders ANA SAYFA TASARIMI A- HTML KULLANIMI İLE ANA SAYFA TASARIMI Default.aspx

Detaylı

Yeni site açıp, masa üstündeki vt.mdb dosyasını sitemize ekliyoruz ve www.arifceylan.com a bağlanıp 1 Mart tarihli sayfayı açıyoruz

Yeni site açıp, masa üstündeki vt.mdb dosyasını sitemize ekliyoruz ve www.arifceylan.com a bağlanıp 1 Mart tarihli sayfayı açıyoruz 16 Mart 2012 / Cuma Yeni site açıp, masa üstündeki vt.mdb dosyasını sitemize ekliyoruz ve www.arifceylan.com a bağlanıp 1 Mart tarihli sayfayı açıyoruz Gridview içerisindeki verileri Excel dosyasına dönüştürmek

Detaylı

NOT: VERİTABANINDAKİ TABLOLARI OLUŞTURMAYI DA UNUTMAYACAĞIZ.

NOT: VERİTABANINDAKİ TABLOLARI OLUŞTURMAYI DA UNUTMAYACAĞIZ. 20 Ocak 2012 / Cuma Yeni uygulama Yönetim adlı bir klasör oluşturacağız. Yönetim klasörü içerisine bir masterpage oluşturacağız. (tabloyla) Örneğin; Ana Sayfa Albüm ekle Fotoğraf ekle Content Place Holder(Değişecek

Detaylı

BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ

BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ KULLANIM KLAVUZU 21.10.2013 Sürüm: 2.2.1 (27.12.2013) Sayfa 1 / 11 Güncellenen Bölümler Sürüm 2.2.1 Yayınlanma Tarihi 27.12.2013 Güncellenen Bölümler GUNSONUAKISGONDER

Detaylı

Dış Kurum Entegrasyonları TURKPOS API. Yardım Dokümanı

Dış Kurum Entegrasyonları TURKPOS API. Yardım Dokümanı TURK ELEKTRONİK PARA A.Ş Dış Kurum Entegrasyonları TURKPOS API Yardım Dokümanı Sürüm 1.5 1 / 16 1. SÜRÜM GEÇMİŞİ Sürüm Tarih Hazırlayan Açıklama 1.0 27.05.2015 Hüseyin SARI Doküman oluşturuldu. 1.1 12.10.2015

Detaylı

BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA II C++ Programlamaya GiriĢ http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié

BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA II C++ Programlamaya GiriĢ http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA II C++ Programlamaya GiriĢ http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié DERSİN WEB SİTESİ: http://nucleus.istanbul.edu.tr/~bilprog2/ DeğiĢkenler ve Data Türleri

Detaylı

CSRF (XSRF, Cross Site Request Forgery Cross Site Reference Forgery ) Nedir? Nasıl Kullanılır? ve Nasıl Korunulur?

CSRF (XSRF, Cross Site Request Forgery Cross Site Reference Forgery ) Nedir? Nasıl Kullanılır? ve Nasıl Korunulur? CSRF (XSRF, Cross Site Request Forgery Cross Site Reference Forgery ) Nedir? Nasıl Kullanılır? ve Nasıl Korunulur? CSRF (XSRF, Cross Site Request Forgery Cross Site Reference Forgery ) Nedir? Başlamadan

Detaylı

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler QUERYSTRING KOLEKSIYONU... 3 FORM

Detaylı

WEB PROGRAMLAMA. PHP Temelleri 2. Dr. Erman Yukselturk

WEB PROGRAMLAMA. PHP Temelleri 2. Dr. Erman Yukselturk WEB PROGRAMLAMA PHP Temelleri 2 Dr. Erman Yukselturk Superglobal Değişkenler 1/4 Php de önceden tanımlanmış ve script in herhangi bir yerinden çağrılabilen ve çalıştirılabilen çevreye özel bilgiler sunan

Detaylı

Oyuncu Sınıfı. /// /// Oyuncumuzun elindeki kart /// private ArrayList kart = new ArrayList(6);

Oyuncu Sınıfı. /// <summary> /// Oyuncumuzun elindeki kart /// </summary> private ArrayList kart = new ArrayList(6); Oyuncu Sınıfı using System; using System.Collections; namespace Tombala /// Tombala oyunundaki her bir oyuncu class Oyuncu /// Oyuncumuzun elindeki kart private ArrayList kart = new ArrayList(6); /// Oyuncumuzun

Detaylı

C#.Net & Linq (Language Integrated Query)

C#.Net & Linq (Language Integrated Query) C#.Net & Linq (Language Integrated Query) Adım-1 Adım-2 Adım-3: aşağıdaki ekran gelir. Bu ekrandan Server Explorer seçeneği ile SQL sunucuya bağlanılırsa Adım-4 deki gibi bir ekran gelir Adım-4: Soldaki

Detaylı

KURULUM KILAVUZU MART 2014. Visilabs Target Kurulum Kılavuzu

KURULUM KILAVUZU MART 2014. Visilabs Target Kurulum Kılavuzu KURULUM KILAVUZU MART 2014 1 İçindekiler 1 Suggest Methodu... 3 1.1 Banner Sıralamasının Ziyaretçilere özel değişmesi... 3 1.2 Site üzerindeki widget aracığıyla gösterilen öneriler... 4 1.2.1 RealTime

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

Timer İle arka plan renk değişimi

Timer İle arka plan renk değişimi Microsoft Visual Studio Visual Basic Timer İle arka plan renk değişimi Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load Timer1.Enabled = True Timer1.Interval = 1000 'milisaniye

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

1 Aralık 2011 / Perşembe

1 Aralık 2011 / Perşembe 1 Aralık 2011 / Perşembe Örnek :İki adet panel var.eğer 1nci panelde şifre Mustafa ise kendimiz bir session değişkeni oluşturup tamam yazdıracağız.değilse Şifre hatalı yazdıracağız. protectedvoid Page_Load(object

Detaylı

Yazılım Kodlama ve İ simlendirme Standartları v1.0

Yazılım Kodlama ve İ simlendirme Standartları v1.0 Yazılım Kodlama ve İ simlendirme Standartları v1.0 İçerik Yazılım Kodlama ve İsimlendirme Standartları... 2 1. Amaç... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Kapsam... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3.

Detaylı

PayNet Sanal POS Teknik Dökümanı PAYNET İşlemleri PAYNET sistemi, Arena Bilgisayar A.Ş. nin, bayilerine artı değer olarak sunduğu bir online ödeme sistemidir. Bu sistem v1.0 itibariyle, sadece kredi kartları

Detaylı

8- Sistem tarihinden gün değerini alarak çift veya tek sayı olup. 9-1 - 10 arasındaki sayılardan tek olanları yeşil çift olanları kırmızı

8- Sistem tarihinden gün değerini alarak çift veya tek sayı olup. 9-1 - 10 arasındaki sayılardan tek olanları yeşil çift olanları kırmızı JAVASCRİPT SORULARI 1- Javascript For Döngüsü ile 1 den 100 e kadar olan sayıların toplamını bulan programı yazın? 2-1 den 1000 e kadar olan sayılardan 10 a ve 9 a tam bölünenlerin toplamını bulan programı

Detaylı

Mifare Kart Yazıcı/Okuyucu Modül (MFM-200)

Mifare Kart Yazıcı/Okuyucu Modül (MFM-200) 2012 Mifare Kart Yazıcı/Okuyucu Modül (MFM-200) İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri 01.01.2012 MFM-200 Mifare Kart Yazıcı/Okuyucu Modül Genel Özellikler Ürün Kodu MFM-200 Protokol ISO14443A, ISO15693

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA. PHP ile FORM İŞLEMLERİ. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Form Elemanları Kullanımı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA. PHP ile FORM İŞLEMLERİ. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Form Elemanları Kullanımı İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA İçindekiler PHP ile FORM İŞLEMLERİ Form Elemanları Kullanımı GET ve POST Metodu Hedefler Php komutları kullanarak form elemanlarını etkileşimli hale getirebilir Hazırlayan

Detaylı

C++ Giriş Ders 1 MSGSU Fizik Bölümü Ferhat ÖZOK Kullanılacak kaynak: Published by Juan Soulié

C++ Giriş Ders 1 MSGSU Fizik Bölümü Ferhat ÖZOK Kullanılacak kaynak:  Published by Juan Soulié Kullanılacak kaynak: http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié C++ Nedir? Arttırılmış C demektir ve C dilinin geliştirilmiş halini yansıtır. C++ öğrenmeden önce herhangi bir programlama

Detaylı

MEKANİZMA TEKNİĞİ (7. Hafta)

MEKANİZMA TEKNİĞİ (7. Hafta) MEKANİZMA TEKNİĞİ (7. Hafta) Mekanizmaların Sayısal ve Programatik Analizi Buraya kadar olan kısımda mekanizmaların üzerindeki tüm uzuvların konum, hız ve ivmelerini analitik yöntemlerle bulmuş olduk.

Detaylı

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını 27 Ekim 2011 / Perşembe Örnek : 2 tane sayfa açıyoruz,1nci ye TextBox1 ve Button ekliyoruz. Şunu istiyoruz,1nci sayfada şifre girilince, Button u tıklayınca

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 5. BÖLÜM: Oturum Yönetimi ve Güvenlik Sayfaya Yönlendirme PHP sayfamızdan

Detaylı

JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 XML ile Mesaj İşlemleri

JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 XML ile Mesaj İşlemleri Doküman JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 XML ile Mesaj İşlemleri SİSTEM ÖZELLİKLERİ... 2 1. ÇALIŞMA MODLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ... 2 1.1. Genel Hususlar... 2 1.2.

Detaylı

Doküman JETSMS XML Mesaj Đşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0

Doküman JETSMS XML Mesaj Đşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 HTTP SMS Gönderimi 1. Genel Kullanım Bu fonksiyonu kullanarak; Bir telefon numarasına tek bir mesaj gönderimi Birden fazla telefon numarasına aynı mesaj gönderimi -> tek seferde en fazla 150 telefon numarasına

Detaylı

//word document object Document document = null; public Form1() { InitializeComponent(); }

//word document object Document document = null; public Form1() { InitializeComponent(); } // Project Add References -.NET- then Microsoft.Office.Interop.Word. using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq;

Detaylı

JavaScript & DOM XML & JSON

JavaScript & DOM XML & JSON JavaScript & DOM XML & JSON Ele alınacak başlıklar JavaScript Dili DOM (Document Object Model) JavaScript ve OO Programlama XML ve JSON JavaScript Kısım 1 Gelişim JavaScript, 1995 yılında Netscape tarafından

Detaylı

Web 2.0 Güvenliği @2014 Örnek Eğitim Notu bilgi@bga.com.tr

Web 2.0 Güvenliği @2014 Örnek Eğitim Notu bilgi@bga.com.tr Web 2.0 Güvenliği @2014 Örnek Eğitim Notu bilgi@bga.com.tr Javascript 1995 Netscape, Brendan Eich tarafından geliştirildi. Dinamik olmasının yanında en önemli iki özelliği; Lambda Closure Javascript -

Detaylı

3G SMS & MMS GateWay Xml Interface

3G SMS & MMS GateWay Xml Interface 3G SMS & MMS GateWay Xml Interface 2008 Bu dökümanlar üzerinde değişiklik olma durumu mevcuttur. Elinizdeki dökümanın en son versiyon olduğunu www.3gbilisim.com adresinden kontrol edin. Yeni Nesil Teknolojiler

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

VeriTabanı Uygulamaları

VeriTabanı Uygulamaları VeriTabanı Uygulamaları Bir uygulamanın esas gücünü, veri, veri tabanları ve veri kaynakları ile olan ilişkisi belirler. Eğer bunlara kolayca hakim olan, yöneten teknolojilere sahipse o uygulama gerçekten

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 23 May. 2016 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları yardımıyla

Detaylı

TC KİMLİK NO SMS GÖNDERİM SOAP API

TC KİMLİK NO SMS GÖNDERİM SOAP API TC KİMLİK NO SMS GÖNDERİM SOAP API İçindekiler 1. Bu Belgenin Amacı... 3 2. Belge Sürümleri... 3 3. Sistem Gereksinimleri... 3 4. Kullanım Şekli... 3 4.1. Genel... 3 4.2. Uyarılar... 3 4.3. Hata Kodları...

Detaylı

Global Haberleşme API Kullanıcı Notları

Global Haberleşme API Kullanıcı Notları Global Haberleşme API Kullanıcı Notları Yazar : Global Haberleşme Son Değiştirme Tarihi : 2015-02-14 Not: API Dökümanının en güncel halini kullanınız. En güncel halini http://uye.globalhaberlesme.com/uploads/api_user.pdf

Detaylı

Tel : 0(532) 069 0 321 Web : www.kayikcioglugrup.com E-Posta : info@kayikcioglugrup.com. İLETİ PAKETİ API (Entegrason) Dökümanı

Tel : 0(532) 069 0 321 Web : www.kayikcioglugrup.com E-Posta : info@kayikcioglugrup.com. İLETİ PAKETİ API (Entegrason) Dökümanı İLETİ PAKETİ API (Entegrason) Dökümanı HTTP GET API SMS Gönderimi İstek yapılacak adres: http://api.iletipaketi.com/v1/send-sms/get/ Yapılacak olan istek örneği: http://api.iletipaketi.com/v1/sendsms/get/?username=kullanici_adi&password=kullanici_sifresi&text=lorem%20ipsum%20dol

Detaylı

BTP208 İnternet Programcılığı II HTML5 ve Getirdiği Yenilikler (2. Kısım)

BTP208 İnternet Programcılığı II HTML5 ve Getirdiği Yenilikler (2. Kısım) BTP208 İnternet Programcılığı II HTML5 ve Getirdiği Yenilikler (2. Kısım) Hazırlayan Öğr. Gör. Özgür ÖZŞEN HTML5 Yeni Form Elementleri HTML5 işlevi fazla olan ve daha fazla form elemanı sunmaktadır Tarayıcı

Detaylı

Bölüm 8. Ayrık Küme. Olcay Taner Yıldız. O. T. Yıldız, C && Java ile Veri Yapılarına Giriş, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, / 16

Bölüm 8. Ayrık Küme. Olcay Taner Yıldız. O. T. Yıldız, C && Java ile Veri Yapılarına Giriş, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, / 16 Bölüm 8. Ayrık Küme Olcay Taner Yıldız 2014 O. T. Yıldız, C && Java ile Veri Yapılarına Giriş, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2013 1 / 16 O. T. Yıldız, C && Java ile Veri Yapılarına Giriş, Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

Python Web 2.0 Python ve Web 2.0 Son. Python ve Web 2.0. Gökmen GÖKSEL, gokmen@pardus.org.tr. 3 Mayıs 2007

Python Web 2.0 Python ve Web 2.0 Son. Python ve Web 2.0. Gökmen GÖKSEL, gokmen@pardus.org.tr. 3 Mayıs 2007 Python ve Web 2.0 Gökmen GÖKSEL, gokmen@pardus.org.tr 3 Mayıs 2007 Python Programlama Dili Nesneye Dayalı Çoklu Platform Desteği Kolay anlaşılabilir söz dizimi Birçok amaç için kullanılabilir; Konsol uygulamaları

Detaylı