KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN"

Transkript

1 İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN 008 I KAMU İLK BEŞ İÇ I DENETİM GENEL RAPORU Ağustos 0, Ankara Haziran 009, Ankara

2

3 I. GİRİŞ Kamu yönetimimize iç denetim faaliyetleri, 08 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla dahil edilmiştir. 08 sayılı Kanunla kamudaki denetimin hem yapısı, hem de metodolojisi esaslı bir şekilde değiştirilmiştir. Yeni kamu mali yönetim ve kontrol sistemi iki tür denetimi ihtiva etmektedir. Birincisi idarelerin üst yöneticilerinin hesap verme sorumluluğu kapsamında görev yürüten iç denetim, ikincisi de TBMM adına görev yürüten dış denetim, yani Sayıştay denetimidir. Geçiş döneminde ilk iç denetçi atamaları 006 yılı son aylarında başlamış ve 007 yılı sonuna kadar devam etmiştir. İç denetim açısından 007 yılı, üçer aylık zorunlu eğitimlerin tamamlandığı yıl olmuştur. 008 yılından itibaren ise kamu idarelerinde yeni denetim anlayışı ve yöntemlerinin uygulanmasına başlanmıştır. Kadro kararnameleri ve özel mevzuatlar uyarınca 64 kamu idaresine toplam 7 iç denetçi kadrosu ihdas veya tahsis edilmiştir. Hâlihazırda; 9 u genel bütçeli, 68 i özel bütçeli, si sosyal güvenlik kurumu ve 08 i de mahalli idare olmak üzere toplam 07 kamu idaresinde 70 iç denetçi görev yapmaktadır. İç denetçilerin 68 ü Kanunun geçici ve 6 ncı maddelerine göre denetim elemanları arasından atanan, 47 si ise Kanunun 6 inci maddesine göre sınavla sertifika alan adaylar arasından atananlardan oluşmaktadır. Atama yapılmayan iç denetçi kadrolarının toplam iç denetçi kadrosu içindeki payı % 47 dir. Bu çalışmayla, kamu yönetimimize dahil edilen ve çağdaş denetim modeli olan iç denetim faaliyetlerinin geldiği seviyenin ortaya konulması ve farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. II. KAVRAMLAR İç denetim faaliyetleri sonucunda tür rapor üretilmektedir. Güvence hizmetleri sonucunda denetim raporları, danışmanlık hizmetleri sonucunda danışmanlık raporları, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin bildirilmesine yönelik olarak da inceleme raporları düzenlenmektedir. Bu çalışmaya konu tabloların daha iyi anlaşılabilmesi için bulgu hakkında bilgi

4 verilmesi yerinde olacaktır. Denetim sırasında tespit edilen ve kabul edilmiş standart veya kriterlere aykırı hususlara bulgu adı verilmektedir. Bir bulgu kanuna aykırı bir uygulama olabileceği gibi belirlenen performans kriterlerinden önemli sapmalar da bulgu konusu olabilir. Bir bulgu bazı durumlarda birden fazla öneri içerebilmektedir. Genel kural ise, bir bulgunun sadece bir öneri içermesidir. Bulgunun tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması için ilgili birime raporlanmasının arkasında yatan temel neden, bulgu ile ilgili bir önlem alınmaması durumunda idarenin önemli risklerle karşı karşıya kalacak olmasıdır. Örneği kanuna aykırı bazı işlemlerin devam etmesi halinde idare büyük itibar kaybına uğrayabilir, performans kriterlerinden veya belirlenen uluslararası standartlardan sapmaların süreklilik arz etmesi durumunda idarenin belirlediği amaçlara ulaşması imkânsız hale gelebilir. İç denetçiler bu sapma ve aykırılıkları bulgu konusu yapmak suretiyle bulgu ile ilgili risklerin gerçekleşerek bir krize dönüşmesini engellemeye çalışmaktadırlar. İç denetçiler, bulguların yanında bulguları ortaya çıkartan nedenlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak üzere öneriler de geliştirirler. Bulgu ve öneriler denetlenen birimlerle paylaşılır ve müzakere edildikten sonra üzerinde uzlaşılan önerilerin uygulanmasına geçilir. Uzlaşılamayan hususlar ise üst yöneticinin bilgisine sunulur ve üst yöneticinin talimatları doğrultusunda işlem yapılır. Üzerinde uzlaşılan ve bir eylem planına bağlanan bulgular, bir sistem dahilinde iç denetim birimleri tarafından takip edilir. Bulguların takibi, denetlenen birimlerin ilgili önerileri hayata geçirip geçirmediğinin tespiti amacıyla yapılır ve sonuçlar iç denetim birimi tarafından üst yöneticiye raporlanır. III. İÇ DENETİM FAALİYET BİLGİLERİ Bu bölümde, idareler tarafından döneminde yürütülen iç denetim faaliyetleri ilgili tablolarda gösterilmiştir. 4

5 4 A LE VE SOSYAL POL T KALAR BAKANLI I B L M, SANAY VE TEKNOLOJ BAKANLI I ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENL K BAKANLI I ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I EKONOM BAKANLI I DENETÇ GENEL BÜTÇEL DARELER BULGU ETT GÖRE

6 ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLI I GÜMRÜK VE T CARET BAKANLI I HAZ NE MÜSTE ARLI I Ç LER BAKANLI I KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I DENETÇ BULGU ETT GÖRE

7 4 6 7 MAL YE BAKANLI I M LL E T M BAKANLI I M LL SAVUNMA BAKANLI I ORMAN VE SU LER BAKANLI I SA LIK BAKANLI I ULA TIRMA, DEN ZC L K VE HABERLE ME BAKANLI I DENETÇ BULGU ETT GÖRE

8 8 9 0 D YANET LER BA KANLI I JANDARMA GENEL KOMUTANLI I METEOROLOJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü SAH L GÜVENL K KOMUTANLI I TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ü DENETÇ 6 4 GENEL BULGU ETT GÖRE NIN NA ORANI 0,068 60,406 8

9 SOSYAL GÜVENL K LARI SOSYAL GÜVENL K U TÜRK YE U GENEL MÜDÜRLÜ Ü DENETÇ 9 BULGU ETT GÖRE GENEL NIN NA ORANI 0,0000,980 9

10 D ER ÖZEL BÜTÇEL DARELER 4 DEVLET SU LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL SANAY GEL T RME VE DESTEKLEME DARES BA KANLI I MADEN TETK K VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜ Ü ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü DENETÇ 0 BULGU ETT GÖRE

11 ÖZELLE T RME DARES BA KANLI I SAVUNMA SANAY MÜSTE ARLI I SPOR GENEL MÜDÜRLÜ Ü DENETÇ TÜB TAK TÜRK PATENT ENST TÜSÜ TÜRK YE HUDUT VE SAH LLER SA LIK GENEL MÜDÜRLÜ Ü 4 8 BULGU ETT GÖRE

12 4 TÜRK B RL VE KOORD NASYON AJANSI BA KANLI I VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YÜKSEK Ö REN M KRED VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü DENETÇ 9 GENEL BULGU ETT GÖRE NIN NA ORANI 0,064 67,044

13 YÜKSEKÖ RET M LARI 4 YÜKSEKÖ RET M KURULU BA KANLI I ÖLÇME SEÇME VE YERLE T RME MERKEZ BA KANLI I ABANT ZZET BAYSAL ADNAN MENDERES AFYON KOCATEPE DENETÇ 8 BULGU ETT GÖRE

14 DENETÇ BULGU ETT GÖRE AKDEN Z ANADOLU ANKARA BALIKES R BO AZ Ç

15 DENETÇ BULGU ETT GÖRE BÜLENT ECEV T CELAL BAYAR CUMHUR YET ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÇUKUROVA

16 D CLE DOKUZ EYLÜL DUMLUPINAR EGE ERC YES DENETÇ 7 BULGU ETT GÖRE

17 4 ESK EH R OSMANGAZ FIRAT GALATASARAY GAZ GAZ ANTEP DENETÇ 0 BULGU ETT GÖRE

18 DENETÇ BULGU ETT GÖRE GAZ OSMANPA A GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJ ENST TÜSÜ HACETTEPE HARRAN NÖNÜ

19 DENETÇ BULGU ETT GÖRE STANBUL STANBUL TEKN K ZM R YÜKSEK TEKNOLOJ ENST TÜSÜ KAFKAS KARADEN Z TEKN K

20 DENETÇ BULGU ETT GÖRE 6 KIRIKKALE KOCAEL MARMARA MERS N MUSTAFA KEMAL

21 DENETÇ BULGU ETT GÖRE N DE ORTADO U TEKN K ONDOKUZ MAYIS PAMUKKALE SAKARYA

22 SELÇUK SÜLEYMAN DEM REL TRAKYA ULUDA DIZ TEKN K DENETÇ 4 GENEL BULGU ETT GÖRE NIN NA ORANI 0,000 67,

23 4 ADANA L ÖZEL DARES ANTALYA L ÖZEL DARES BURSA L ÖZEL DARES DEN ZL L ÖZEL DARES D YARBAKIR L ÖZEL DARES DENETÇ L ÖZEL DARELER BULGU ETT GÖRE

24 DENETÇ BULGU ETT GÖRE ERZURUM L ÖZEL DARES ESK EH R L ÖZEL DARES GAZ ANTEP L ÖZEL DARES KONYA L ÖZEL DARES STANBUL L ÖZEL DARES

25 4 ZM R L ÖZEL DARES KOCAEL L ÖZEL DARES MALATYA L ÖZEL DARES MERS N L ÖZEL DARES SAMSUN L ÖZEL DARES DENETÇ BULGU ETT GÖRE

26 DENETÇ BULGU ETT GÖRE TRABZON L ÖZEL DARES VAN L ÖZEL DARES GENEL NIN NA ORANI 0,047 64,684 6

27 4 ADANA BÜYÜK EH R AFYONKARAH SAR AMASYA ANKARA BÜYÜK EH R ANTALYA BÜYÜK EH R DENETÇ 4 BÜYÜK EH R VE L BELED YELER BULGU ETT GÖRE

28 AYDIN BARTIN B LEC K BURSA BÜYÜK EH R ÇANAKKALE DENETÇ BULGU ETT GÖRE

29 4 ÇORUM DEN ZL D YARBAKIR BÜYÜK EH R ED RNE ESK EH R BÜYÜK EH R DENETÇ 4 BULGU ETT GÖRE

30 DENETÇ BULGU ETT GÖRE GAZ ANTEP BÜYÜK EH R G RESUN STANBUL BÜYÜK EH R ZM R BÜYÜK EH R KAHRAMANMARA

31 DENETÇ BULGU ETT GÖRE 4 KARABÜK KARAMAN KASTAMONU KIRIKKALE KIRKLAREL

32 KIR EH R MALATYA MAN SA MERS N BÜYÜK EH R 0 N DE DENETÇ 4 4 BULGU ETT GÖRE

33 DENETÇ BULGU ETT GÖRE 4 ORDU SAKARYA BÜYÜK EH R SAMSUN BÜYÜK EH R S NOP S VAS

34 ANLIURFA TRABZON YALOVA YOZGAT ZONGULDAK DENETÇ GENEL BULGU ETT GÖRE NIN NA ORANI 4 0,007 6,

35 BÜYÜK EH RE BA LI DARELER DENETÇ BULGU ETT GÖRE ORANI (&) ASK GENEL MÜDÜRLÜ Ü EGO GENEL MÜDÜRLÜ Ü SK GENEL MÜDÜRLÜ Ü ETT

36 6 ZM R ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü ZM R SU VE KANAL ZASYON DARES GENEL MÜDÜRLÜ Ü DENETÇ BULGU ETT GÖRE ORANI (&) GENEL NIN NA ORANI 0, ,486 6

37 LÇE BELED YELER 4 BA CILAR BAHÇEL EVLER BAKIRKÖY BE KTA BEYO LU DENETÇ BULGU ETT GÖRE

38 BORNOVA BUCA ÇANKAYA ESENLER DENETÇ ET MESGUT 0 4 BULGU ETT GÖRE

39 4 EYÜP GAZ OSMANPA A GÜNGÖREN KONAK KADIKÖY DENETÇ 4 BULGU ETT GÖRE

40 DENETÇ BULGU ETT GÖRE KA ITHANE KAR IYAKA KARTAL KEÇ ÖREN KÜÇÜKÇEKMECE

41 4 MALTEPE MAMAK MEL KGAZ MERAM OSMANGAZ DENETÇ 4 BULGU ETT GÖRE

42 PEND K SARIYER SEYHAN L ÜSKÜDAR DENETÇ BULGU ETT GÖRE

43 DIRIM YÜRE R ZEYT NBURNU DENETÇ BULGU ETT GÖRE GENEL NIN NA ORANI 0,00 46,6094 4

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR (I) SAYILI CETVEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı 2012-2014 Geliştirme Müdürlüğü ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ziyagökalp Cad. Emek Hizmet Binası Kat:8 No:11 Çankaya - ANKARA Tel: 0.312 458 89 00 / 1901 Faks:

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: DI T CARET UZMANI Seviye: 5 I Referans Kodu: Standard Haz rlayan

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

Yerel Yönetim Uzmanı, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı 1 www.denetim.bumko.gov.tr

Yerel Yönetim Uzmanı, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı 1 www.denetim.bumko.gov.tr BELEDİYELERDE İÇ DENETÇİ/İÇ DENETİM SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Halil İbrahim BULDAŞ I-GİRİŞ İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi KAMUDA İÇ DENETİM (I) Umut KORKMAZ Devlet Bütçe Uzmanı 1. GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis...

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis... Sayfa 1 / 5 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı