ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde mukim ATILGANLAR OTOMOTİV TİC.VE SAN. A.Ş. dir. ATILGANLAR ın internet üzerinden bayilerine online olarak ürün/hizmet satışı yaptığı isimli web sitesi üzerindeki satış kanalına verilen isimdir. ATILGANLAR POS: ATILGANLAR adına tanımlı olan farklı bankalara ait sanal pos servis sistemleridir. ATILGANLAR TAHSİLAT: ATILGANLAR ın internet üzerinden ATILGANLAR POS aracılığı ile bayilerinin kullanımına sunduğu adresli web siteleri üzerindeki tahsilat sistemlerine verilen isimdir. E-BAYĠ: ATILGANLAR ın, ATILGANLAR, ATILGANLAR POS sistemlerini kullanacak olan ve bu sözleşmeyi imzalayan kurumsal bayisidir. HĠZMETLERĠN TANIMI: ATILGANLAR, Sanal POS Kullanım Sözleşmesi'ni imzalayan bayilerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (elektronik posta, ürün bilgisi alma, satış yapma, tahsilat yapma vb.) ile alışveriş imkânı ve finansal işlemleri için elektronik ortamda ödeme/tahsilat araçları sunar. Taraflar: Bir taraftan ATILGANLAR OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş. ( İş bu sözleşmede kısaca " ATILGANLAR" olarak anılacaktır.) Adresi : Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA - Türkiye. Diğer taraftan, adresinde mukim (Ġş bu sözleşmede kısaca "E-BAYĠ" olarak anılacaktır.) Sözleşmenin Konusu: ATILGANLAR ın İş bu sözleşme, ATILGANLAR TAHSĠLAT ve DĠĞER TAHSĠLAT sistemleri aracılığı ile yapılacak tüm işlemlere ilişkin usul ve esasları, çalışma yöntemlerini, ATILGANLAR ile E-BAYĠ'nin karşılıklı yükümlülüklerini ve taraflar arasındaki genel kuralları düzenler. 2) SözleŞmenin Onaylanması: ĠŞ bu sözleşme, E-BAYĠ'nin sözleşmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve Şartlarına uymayı taahhüt edip onayladığı andan itibaren geçerlidir. 3) ATILGANLAR Üyelik Sistemi: 5.1) E-BAYĠ, ATILGANLAR ın belirleyeceği kullanıcı bilgileri ve ilk kullanımdan sonra değiştirmesi gereken bir "geçici Şifre"ye sahip olur. 5.2) "Bayi Kodu" özeldir ve aynı "bayi kodu" iki farklı E-BAYĠ ye verilmez. "Geçici Şifre" ATILGANLAR tarafından üretilir. E-BAYĠ'nin ilk kullanımda bu Şifreyi değiştirmesi zorunludur. şifre'nin değiştirilmesi yenisinin seçimi ve korunması tamamı ile E-BAYĠ'nin sorumluluğundadır. ATILGANLAR şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. E-BAYĠ'nin ATILGANLARR üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için bayi kodu, kullanıcı adı ve Şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem ATILGANLAR'a "login" olmak Şeklinde tanımlanır. 4) E-BAYI'nin Kabul ve Yükümlülükleri: E-BAYĠ, ATILGANLAR'dan ve servislerinden yararlandığı sırada; 4.1.1) Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (Şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, kabul ve beyan eder. 5) ATILGANLAR'a erişim için kendisine verilen Şifrenin, kullanıcı kodu ve kendi yaratacağı Şifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve Şifrelerle yapılacak işlemlerin E-BAYĠ adına yapıldığını ve bu kod ile Şifreleri kullanan kişilerin E-BAYĠ tarafından yetkilendirildiğini kabul ve beyan eder. ATILGANLAR'da verilen servislerin, özgün içeriklerin ve yazılımların telif hakkının ATILGANLAR'a ait olduğunu, bu yazılım ve içerikleri hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını kabul ve beyan eder. ATILGANLAR servislerini kullandığında ileri sürdüğü Şahsi fikir, düşünce, ifade, ATILGANLAR ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ATILGANLAR ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder. Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan ATILGANLAR ın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. 1

2 ATILGANLAR da sunulan hizmetlere ATILGANLAR tarafından belirlenen Şekil dışında ve yetkisiz Şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir Şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda ATILGANLAR ın uğrayabileceği tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve beyan eder. E-BAYĠ, verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü ATILGANLAR ın sorumlu olmayacağını beyan eder ) Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermeyeceğini kabul ve beyan eder ) Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olacağını kabul ve beyan eder ) Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmeyeceğini kabul ve beyan eder ) Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek Şekilde davranmayacağını kabul ve beyan eder ) Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamayacağını, basmayacağını, dağıtmayacağını kabul ve beyan eder ) Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermeyeceğini kabul ve beyan eder. ATILGANLAR servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dâhilinde olacağını, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olacağını, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı ATILGANLAR dan tazminat talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder. 6) ATILGANLAR ın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyeceğini kabul ve beyan eder. Kurallara aykırı davrandığı takdirde ATILGANLAR ın hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder ) ATILGANLAR in, kendi sistemini ticari amaçla kullanacağını kabul ve beyan eder ) Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamayacağını ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi postaları dağıtmayacağını kabul ve beyan eder. Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmeyeceğini, kötüye kullanmayacağını kabul ve beyan eder ) Sistem üzerindeki satın alma işlemini ATILGANLAR ın belirlediği kredi limitleri dahilinde ilgili satış esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını kabul ve beyan eder ) Ürün / Hizmet teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstereceğini, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vereceğini ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olacağını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyeceğini kabul ve beyan eder ) Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan şahısın ürünü teslim almaya dair E-BAYĠ'ye ait antetli kağıda imzalı ve kaşeli bir "teslim alma yetki belgesi" ve imza sirküleri ibraz edeceğini ve teslimat belgesini teslim almaya yetkili kişi adına bu Şahısın imzalamak zorunda olacağını, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve beyan eder ) E-BAYĠ'nin sisteme üye olduğunda verdiği eposta adresine veya faks numarasına yapılacak tebligatların bizzat kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder. E-BAYĠ, duyuru mecrası olan ATILGANLAR da belirtilmiş olan tüm duyuruları tebellüğ etmiş olarak kabul edeceğini beyan eder ) Üçüncü şahıslara ait kredi kartlarından yapılacak işlemlerle ilgili çekim yapılan tutarın ATILGANLAR ın nezdindeki E- BAYĠ'nin cari hesabına alacak kaydedileceğini, çekilen tutara kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda banka tarafından bloke konur ve ATILGANLAR ın hesaplarına aktarılmaz ise; ilgili tutarı her türlü gecikme faizleri ile birlikte ATILGANLAR ın talep ettiği tarihte nakit olarak ATILGANLAR a ödeyeceğini beyan ve taahhüt eder. Kredi Kartını kullanım esnasında kredi kartı sahibinin kimlik fotokopisini almayı ve ATILGANLAR dan yazdıracağı "Kredi Kartı Ödeme Talimatı" formunu imzalatacağını kabul ve taahhüt eder. 6.2) DİĞER TAHSİLAT ve/veya ATILGANLAR TAHSĠLAT servislerinden yararlandığı sırada ) E-BAYĠ, iş bu sözleşmede öngörülen yükümlülüklerine ve iş bu sözleşme hükümlerine uygun davranacaktır. Özellikle; 6.2.2) ATILGANLAR dan yazılı izin almak suretiyle yapabileceği Alt bayi YETKĠLENDĠRME 'sinden doğan tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, i- YETKĠLENDĠRME 'ye dair tüm Şifre, hesap ve kullanıcı kodlarını gerektiği gibi kullanacağını ve/veya kullandıracağını, ii- Yanlış YETKĠLENDĠRME halinde ve/veya yetki vermediği halde personelinin ve/veya 3.kişinin DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya ATILGANLAR TAHSĠLAT üzerinden işlemler yapması halinde, söz konusu işlemlerin kendisini bağlayacağını ve tüm işlemlerden sorumlu olacağını, bu tür hatalı işlemler sonucunda ATILGANLARR her hangi bir bedel ödemek zorunda kalır ise E-BAYĠ ATILGANLAR ın ilk yazılı talebi üzerine iş bu bedeli hiçbir mahkeme hükmüne ve yahut ihtara gerek kalmaksızın derhal ATILGANLAR a ödeyeceğini, aksi halde E-BAYĠ, ATILGANLAR ın diğer zarar ve tazminat taleplerinden bağımsız olarak ATILGANLAR tarafından ödenen bedelin iki katı tutarında cezai Şartı ATILGANLAR a ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya ATILGANLAR TAHSĠLAT üzerinden yapacağı tahsilatlarda işlemin kredi kartı sahibinin bilgi ve onayı dahilinde yapılacağını, yapılacak tahsilatın gerçeği yansıtacağını beyan kabul ve taahhüt etmekle beraber ayrıca kredi kartı sahibinin kimlik fotokopisini almak, kredi kartı sahibine sistem üzerinden yazdıracağı "Kredi Kartı Ödeme Onay Formu"nu imzalatmakla, ilgili formu muhafaza etmek ve ATILGANLAR ın talep etmesi halinde üç gün içinde ATILGANLAR a ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi Davranış sözleşmenin feshi nedeni olur ve böyle bir durumda sözleşme feshedilirse E-BAYĠ, ATILGANLAR a bu durumdan kaynaklanacak tüm zararlarını ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. 2

3 E-BAYĠ, ATILGANLAR dan Yazılı Ġzin Almak Sureti ile yetkilendirileceği alt bayi ile arasında iş bu sözleşmenin tüm hükümleri içerir Şekilde "Bayilik Sözleşmesi" yapmak zorundadır ) E-BAYĠ'nin Sanal POS'tan yapacağı işlem sadece mal veya hizmet karşılığı olacaktır. Alt bayilerin yapacağı tüm işlemlerden, yetkilendirmeyi ve tanımlamayı yapan E-BAYĠ, sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. E- BAYĠ, Alt bayinin yaptığı tüm işlerden ATILGANLAR a karşı sorumlu kalmaya aynen devam eder. Başka bir deyişle Alt bayinin yaptığı işlemler sanki E-BAYĠ yapmış gibi sonuç doğurur. E-BAYĠ Alt Bayi nin işlemlerinde ki sorumluluğundan hiçbir gerekçe ile kurtulamaz. ATILGANLAR ın E-BAYĠ yanında Alt Bayiye de müracaat etme hakkı saklıdır. E-BAYĠ, kendisi tarafından doldurulacak kayıt formunun ve vereceği her türlü bilginin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı tek başına sorumlu olacağını ve söz konusu durumlarda "E-Bayi Üyelik ve Sanal POS Kullanım Sözleşmesinin" ATILGANLAR tarafından tek taraflı olarak derhal sona erdirileceğini, ATILGANLAR ın bu yüzden uğrayabileceği olumlu /olumsuz tüm zararları karşılayacağını kabul ve beyan eder. E-BAYĠ kendisine verilen şifreyi DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya ATILGANLAR TAHSĠLAT sistemlerini ilk kullanmaya başladığı andan itibaren derhal değiştireceğini, erişim ile ilgili Şifre kod ve güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, bu şifre ve kodlar kullanılarak yapılacak bütün işlemlerin E-BAYĠ tarafından yapılmış sayılacağını, bu kod ve Şifreyi kullanacak kişilerin E-BAYĠ tarafından yetkilendirilmiş sayılacağını ve Şifreyi kullandırmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. E-BAYĠ, sisteme şifre ve bayi kodu / kullanıcı adı ile yapacağı tüm işlemlerden gerek ATILGANLAR a ve gerekse 3. kişilere karşı bizzat kendisinin kayıtsız şartsız sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. E-BAYĠ, DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya ATILGANLAR TAHSĠLAT sistemlerinin kullanımı esnasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek evrak, mesaj ve bilgilerden ATILGANLAR ın her ne sebeple olursa olsun sorumlu olmayacağını kabul eder. E-BAYĠ, DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya ATILGANLAR TAHSĠLAT sistemlerine ATILGANLAR tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeyi ve/veya yazılımı hiçbir surette değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, ATILGANLAR ın ve/veya 3. kişilerin uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden hiçbir ihtara hacet kalmaksızın tazmin etmeyi beyan ve kabul eder ) E-BAYĠ, diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici nitelikte materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi/ettirtmemeyi, yayımlamamayı / yayımlatmamayı, dağıtmamayı / dağıttırmamayı kabul ve taahhüt eder. E-BAYĠ, ATILGANLAR ın yazılı izni olmadan bu servislerde doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir surette reklam yapmamayı/yaptırtmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı/sattırtmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder ) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası anlaşmalar ve kanunlara ve tüm yasal mevzuata göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermemeyi kabul eder. E-BAYĠ, , ve maddelerin ihlali halinde sözleşmenin derhal ve tek taraflı olarak hiçbir bildirimde bulunmaksızın ATILGANLAR tarafından feshedileceğini ve üyeliğinin iptal edileceğini, ATILGANLAR ın ve 3. kişilerin bu sebeplerle doğmuş ve doğacak tüm maddi ve manevi zararlarını hiçbir ihtara hacet kalmaksızın tazmin edeceğini, kabul beyan ve taahhüt eder. E-BAYĠ'nin veya yetkilendirdiği alt bayisinin, sahte ve/veya çalıntı kart ile veya hukuka aykırı yollarla veya yanlış Şekilde yapılan sanal pos işlemlerinde, çekilen tutara kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda banka tarafından bloke konur ve ATILGANLAR ın hesaplarına aktarılmaz veya geri alınır ise tüm hukuki ve cezai sorumluluğun E-BAYĠ'ye ait olduğunu, bu kabil işlemlerde işleme ait bedelin tamamından ve 9.8 madde sin'den E-BAYĠ'nin sorumlu olduğunu. ATILGANLAR ın söz konusu bedelin tamamını her türlü gecikme faizleri ile birlikte hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın E-BAYĠ'den tahsile yetkili olduğunu ve ATILGANLAR ın talep ettiği tarihte nakit olarak ATILGANLAR a ödeyeceğini beyan kabul ve taahhüt eder. Kredi Kartını kullanım esnasında kredi kartı sahibinin kimlik fotokopisini almayı ve DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya ATILGANLAR TAHSĠLAT sistemleri üzerinden yazdıracağı "Kredi Kartı Ödeme Onay" formunu imzalatacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 7) ATILGANLAR ın Yükümlülükleri: ATILGANLAR ın ve ATILGANLAR TAHSĠLAT sistemlerinin iş bu sözleşmede öngörülen amaçlarla sürekliliğini ve verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar, ATILGANLAR da yer alan birçok bilgininatilganlar dışında kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir. ATILGANLAR dan verilen siparişlerde malı elindeki imkanlarla en çabuk ve en iyi şekilde teslim etmek için gayret gösterir, 7.1) ATILGANLAR, sipariş verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek bayilerine teslim eder. Ancak ATILGANLAR dışında veya ATILGANLAR ın bilgisi dahilinde oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz. 7.2) ATILGANLAR iş bu sözleşmenin imzalanmasından sonra E-BAYĠ'ye gerekli bayilik, web servisleri ve sanal pos Şifrelerini sağlamakla yükümlüdür. 7.3) ATILGANLAR kendi takdirine bağlı olarak önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın E-BAYĠ'ye bu hizmeti vermekten sakınabilir, E-BAYĠ'yi bu sistem dışına çıkarabilir. Bu durumda E-BAYĠ ATILGANLAR dan hiçbir isim altında hiçbir zarar ve sair talebinde bulunamaz. 7.4) ATILGANLAR, webservis entegrasyonları ile E-BAYĠ'nin satış yaptığı kendi internet sitesi üzerinden ATILGANLAR POS'unu ve/veya DĠĞER POS'unu kullanmasına izin verir. E-BAYĠ'ye tanımlanan kullanıcı bilgileri ve ATILGANLAR a bildirdiği IP adresi/adresleri ile otomatik olarak sisteme giriş yapar ve gerekli çekim işlemlerini gerçekleştirir. Webservis aracılığı ile yapılan her işlem iş bu sözleşme hükümlerine tabidir. E-BAYĠ, son tüketicinin kartını webservis aracılığıyla ATILGANLAR POS'unda ve/veya DĠĞER POS'unda kullanacağını, son tüketiciye duyurmakla yükümlüdür. Bu servis sağlayıcı aracılığıyla oluşabilecek kart bilgisi çalınma veya bu tip işlemlerden ATILGANLAR sorumlu değildir. 3

4 8) ATILGANLAR a Verilen Yetkiler Bu sözleşme kapsamında ATILGANLAR aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir. 8.1) ATILGANLAR herhangi bir zamanda " ATILGANLAR " ve/veya " ATILGANLAR TAHSĠLAT" sistemlerinin çalışmasını önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın geçici bir süreyle sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre için veya tamamen durmasından dolayı E-BAYĠ'nin, E-BAYĠ üyelerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ATILGANLAR hiçbir şekilde ve sebeple sorumlu olmayacaktır. 8.2) E-BAYĠ tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan şirket sorumlusunun " ATILGANLAR ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ " ni imzalayıp, kaşeleyip ATILGANLAR a göndermesinden sonra "Kullanıcı Kodu" ve/veya "Kullanıcı Adı" ve "şifresi" ATILGANLAR tarafından E-BAYĠ'ye mektupla veya E-Posta yoluyla gönderilir. ATILGANLAR sözleşmeyi imzalamış olan E-BAYĠ'lerinin ya da sözleşmeyi daha önce imzalamış ve tanımlanmış üyelik giriş bilgilerini kullanmaya başlamış olan E-BAYĠ'lerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın süreli veya süresiz olarak engelleme hakkına sahiptir. 8.3) ATILGANLAR servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. 8.4) ATILGANLAR üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. Ġhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. 8.5) ATILGANLAR üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği dönemlerde yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı ATILGANLAR sorumlu tutulamaz. 8.6) ATILGANLAR kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. 8.7) ATILGANLAR ın, ATILGANLAR da yaptığı satışlar, kendi stokları ile sınırlıdır. ATILGANLAR stoku bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmama hakkına sahiptir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını E-BAYĠ hesabına iade etme veya ATILGANLAR daki hesabına aktarma hakkına sahiptir. Ürünlerin ATILGANLAR da teşhir edilmesiyle ATILGANLAR ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. 8.8) ATILGANLAR, ATILGANLAR E-BAYĠ'nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. 8.9) ATILGANLAR da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü ATILGANLAR a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde ATILGANLAR hatayı düzeltecek Şekilde ürün teslimatı yapmak veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade etmek konusunda tam yetkilidir. 8.10) ATILGANLAR, E-BAYĠ'nin ATILGANLAR dan başka web-sitelerine geçişini yapma hakkına sahiptir. Bu taktirde E- BAYĠ'nin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden ATILGANLAR sorumlu tutulamaz. 8.11) ATILGANLAR, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla iş bu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirme veya yeni maddeler ilave etme hakkına sahiptir. Bu halde E-BAYĠ'nin hizmetlerden yararlanabilmesi için ATILGANLAR ana sayfasında veya Şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ile ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, "onay" butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde E-BAYĠ'nin üyeliğini ATILGANLAR iptal etme veya onay verilene kadar askıya alma hakkına sahiptir. 8.12) ATILGANLAR, üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürme, ATILGANLAR da ilave servisler açma, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirme veya ücretli hale dönüştürme hakkına sahiptir. 8.13) ATILGANLAR, kredi kartı limiti onaylanamadığı halde istediği müşterilerine alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir. 8.14) ATILGANLAR dan verilen siparişlerde eğer elinde sipariş içinde olan üründen yoksa, E-BAYĠ'nin hesabına alışveriş tutarını aktarır. E-BAYĠ bu paranın banka komisyonu kesildikten sonraki iadesini isteme yada daha sonra bu tutara karşılık ATILGANLAR dan alışveriş yapabilme hakkına sahiptir. 8.15) ATILGANLAR dan verilen siparişlerde eğer elinde ilgili renk adedinden yok ve aksi yönde bir detay belirtilmediyse E-BAYĠ'ye elindeki renklerden sevk yapma hakkına sahiptir. E-BAYĠ herhangi bir not ile bu konuyu ATILGANLAR a iletmiş ise o zaman 8.14 maddesindeki Şartlar uygulanır. 8.16) ATILGANLAR, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kredi kartı oranlarını revize edebilir. 8.17) ATILGANLAR, internet servislerinin güvenli, hatasız, zamanında kullanımı, servis kalitesi, doğru ve güvenilir sonuçları hususlarında doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olmayıp bu konulardaki beklentileri taahhüt etmemektedir. 8.18) ATILGANLAR, günlük kredi kartı başına işlem limiti ve işlem adedini belirlemeye,3d Secure güvenlik katmanını kullandırmaya yetkilidir. 9) Tahsilat ve Tahsilat Sistemleri Kullanım KoŞulları 9.1) E-BAYĠ'nin DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya ATILGANLAR TAHSĠLAT üzerinden yaptığı tahsilatlar ATILGANLAR tarafından belirtilen süre sonunda E-BAYĠ'nin ilgili cari hesabına komisyon oranı düşüldükten sonra alacak kaydedilecektir. 4

5 9.2) E-BAYĠ, ATILGANLAR TAHSĠLAT ve / veya DĠĞER TAHSĠLAT sistemleri üzerinden yapılmış işlemlerin iptal veya iade süreçleri ATILGANLAR tarafından yapılacaktır. E-BAYĠ, iptal ve iade işlemleri ile ilgili taleplerini ATILGANLAR a elektronik ortamda iletmekle yükümlüdür. 9.3) ĠŞlem iade veya iptali cari hesaba alacak kaydedildikten sonra yapılmak istenirse E-BAYĠ ilgili tutarı her türlü gecikme faizleri ile birlikte ATILGANLAR ın talep ettiği tarihte nakit olarak ATILGANLAR a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5

6 9.4) E-BAYĠ'nin tanımladığı alt bayilerin yapacağı Sanal POS işlemleri E-BAYĠ'nin hesabına alacak kaydedilecektir. E-BAYĠ işlem iptal süreci alt bayi içinde geçerlidir. 9.5) ATILGANLAR ile E-BAYĠ arasındaki cari hesapta E-BAYĠ'nin alacaklı durumda görünmesi halinde dahi, ATILGANLAR hiçbir Şekilde nakit ödeme yapmayacak, söz konusu alacaklar mutlak surette ürün veya hizmet satışı ile karşılanacaktır. 9.6) ATILGANLAR TAHSĠLAT ve / veya DĠĞER TAHSĠLAT sistemleri üzerinden yapılan işlemlerden bankaca kesilen komisyon tutarı, ATILGANLAR tarafından Sanal POS ĠŞlem Komisyonu olarak E-BAYĠ'ye fatura edilecektir. 9.7) ATILGANLAR R ın, ATILGANLAR TAHSĠLAT ve / veya DĠĞER TAHSĠLAT sistemlerini web servisi gibi entegrasyon yöntemleri aracılığı ile kendi sistemlerine entegre etmesi ile ve ATILGANLAR ın ilerleyen dönemlerde online hizmet gerçekleştirmek için işleme koyabileceği diğer yeni uygulamalarda da E-BAYĠ iş bu sözleşme ile tarafına yüklenen yükümlülüklerin ve taahhütlerinin geçerli olacağını gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 9.8) E-BAYĠ, ATILGANLAR TAHSĠLAT ve / veya DĠĞER TAHSĠLAT SĠSTEMĠ üzerinden ödeme yaptığı esnada, i. Kan/sıhrî hısımları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi üçüncü bir kişiye ait kredi kartlarını kullandığı takdirde, üçüncü kişilerin ATILGANLAR dan mal ve/veya hizmet talebinde bulunmadığını veya sipariş konusu mal ve hizmetin kendisine ulaşmadığını, her ne sebeple olursa olsun borçlu bulunmadığını bildirerek ATILGANLAR etmeleri halinde, ii. Ayrıca her türlü gerçek dışı ve usulsüz işlemler, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına zemin hazırlayan eylemler nedeniyle ATILGANLAR R ın 3. kişileri tazmin etmek zorunda kalması halinde, ATILGANLAR 'ı iş bu talep ve davalardan derhal beri kılmayı, ATILGANLAR ın bu sebeplerle yapmak mecburiyetinde kalacağı her türlü ödemelerden kendisinin sorumlu olduğunu ve herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu işlemlere esas tutarları, her türlü yargılama gideri, vekâlet ücreti vesair masrafları, ödeme tarihinden ATILGANLAR IN tazmin edeceği tarihe kadar geçen sürede, Bankalarca cari kısa vadeli kredilere uygulanan en yüksek kredi faizi ile birlikte ATILGANLAR a ödemeyi gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 10) Vergilendirme: Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler ATILGANLAR ınsorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. 11) Ürün Sevkiyat ve Teslimatı: 11.1) ATILGANLAR, ATILGANLAR sisteminden sipariş edilen ürünleri kargo ya da kendi araçlarıyla teslim etme hakkına sahiptir. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde E-BAYĠ sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise E-BAYĠ'ye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. E-BAYĠ üç gün içinde ATILGANLAR ile iletişime geçtiği takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir. E-BAYĠ üç gün içinde iletişime geçmediği takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilecektir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti E-BAYĠ'nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. 11.2) Ürün nakliyesini ATILGANLAR ile anlaşmalı kargo Şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, taşıma koşulları ilgili kargo Şirketi tarafından belirlenir. 11.3) ATILGANLAR kargo ücretlerinin tamamını veya bir kısmını ödeme hakkını saklı tutar. Bu tamamen ATILGANLAR ın uyguladığı politikalarla ilgilidir. ATILGANLAR R, E-BAYĠ'ye haber vermek koşulu ile bu uygulamadan vazgeçme yada oranlarını değiştirme hakkına sahiptir. 11.4) E-BAYĠ, sistemde kayıtlı adresinin veya sistemde tanımlı Şubelerinin adresleri haricinde başka bir adrese irsaliyeli teslimat istemesi halinde teslim adresini ve/veya teslim edilecek kişi bilgisini ATILGANLAR a elektronik posta veya faks yolu ile ulaştırır. Teslim alacak kişilerin isimleri belirtilmesi halinde teslimat bu kişilere kimlik doğrulama yöntemi ile yapılır. Belirtilmemesi durumunda adreste belirtilen yetkili kişilere teslimat yapılır, teslimatın yapıldığı kişilerin isimleri kayıt altına alınır. Bu bilgiler istenilmesi durumunda E-BAYĠ'ye temin edilir. Ġrsaliyenin imzalanmış olması ile E-BAYĠ ürünleri teslim almış kabul edilir. Teslim alan kişinin kimlik kontrolü yapılır ve E-BAYĠ tarafından teslim alınmadığına dair yapılan hiçbir itatilganlar kabul edilmez. Bu Şekilde yapılan teslimatların tümünün E-BAYĠ tarafından alınmış kabul edileceğini E-BAYĠ kabul ve beyan eder. 12) Ürün Ġadesi: E-BAYĠ, ayıplı ürünleri eline geçtiği günden itibaren en geç 3 gün içerisinde iade edebilir. Ancak, iade edilecek ürün veya ürünlerin sevkiyatı yapılmadan önce iade irsaliyesinin ATILGANLAR a fakslanıp teyidinin alınması gerekmektedir. Ġade Ġrsaliyesi doldurmayıp E-BAYĠ tarafından teyidi alınmadan sevk edilen ürünlerin iadesi kabul edilemez. E-BAYĠ, ATILGANLAR tarafından kendisine gönderilen ürünler ile ilgili sevkiyat sorunlarını ve farklarını 3 gün içinde ATILGANLAR a bildirmeyi kabul ve taahhüt eder, aksi takdirde ürünlerin eksik veya kusurlu gönderildiği hususunda herhangi bir hak iddia edemez. 13) SipariŞ Ġptali: SipariŞ iptali ancak gün içinde yapılabilir. Aynı gün içersinde verilen siparişlerin iptali, aynı gün saat 17:00'den önce, konu başlığında sipariş numarasının ve iptal ibaresinin olduğu bir mail ile ATILGANLAR ın sisteminde kayıtlı E- BAYĠ'nin mail adresinden mail adresine mail atılması ile yapılır. Ġptal edilen sipariş ile ilgili kredi kartı ödemesi var ise, E-BAYĠ'nin kredi kartı ödemesi iptal edilerek, tahsilat yapılmaz. SipariŞ verildiği gün saat 17:00'den sonra sipariş iptali yapılamaz. 14) Ürün Garanti Süreleri: ATILGANLAR'da satışa sunulan ürünlerin tamamı üretici ve ithalatçı firmaların garantisi altındadır. Ürünlerin garanti koşulları her ürünün garanti belgesinde belirtildiği Şekil ve Şartlardadır. 15) Kayıtların Geçerliliği: E-BAYĠ, ĠŞ bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ATILGANLAR ın defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu 5

7 maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü ATILGANLAR ve bunların usulüne uygun tutulmadığı hususunda yemin teklif etme hakkından peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder. 16) Gizlilik E-BAYĠ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde ATILGANLAR ve/veya ATILGANLAR TAHSĠLAT ve/veya DĠĞER TAHSĠLAT SĠSTEMĠ ile ilgili hiçbir bilgiyi, Şifre ve kodlarını ATILGANLAR ın yazılı izni olmaksızın hiçbir durumda gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere ve kurum ve kuruluşlara vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. ATILGANLAR ın E-BAYĠ 'nin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğini tespit etmesi halinde, üyelik sözleşmesinin derhal iptal edileceği ve/veya E-BAYĠ 'nin ATILGANLAR ın uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceği hususlarında taraflar mutabıktır. 17) Uygulanacak Hükümler: Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK ve sair) uygulanacaktır. 18) Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Merkez Mahkemeleri ile Ġcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Yürürlük: ATILGANLAR E-BAYĠ Üyelik SözleŞmesi, Ek-1'de bulunan başvuru formunun doldurulması ve sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Fesih: ATILGANLAR veya E-BAYĠ dilediği zaman yazılı olarak bildirmek koşuluyla bu sözleşmeyi sona erdirebilir. 19) Tebligat: Tarafların yukarıda belirtilen adresleri tebligat adresleri olup, taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalı ile en geç 7 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi halde sözleşmede belirtilen adrese ve adreslerine yapılacak tebligatlar, bila dönmüş olsa bile tebliğ edilmiş sayılır. İş bu sözleşme 21 maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak / / tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır. Tarih: / /20 Tarih : / /20 Şirket: Yetkili: İmza ve Kaşe: Şirket: Yetkili: İmza ve Kaşe: Ekler: Ek-1 ATILGANLAR E-BAYĠ Başvuru formu 6

8 EK-1 ATILGANLAR E-BAYİ Başvuru Formu Kuruluş Bilgileri Ticari Ünvanı : Telefon : Faks : Fatura Adresi : Posta Kodu : Şehir : Vergi Dairesi : Vergi No : Faaliyet Konusu : Başvuruyu Yapan Kişi Bilgileri Adı Soyadı : Ünvanı : E-Posta : GSM : Tarih : / /20 İmza ve Kaşe (Yetkilinin imzası ve kaşesi) Üye Kayıt Bilgileri Üye No : (Bu alan ATILGANLAR tarafından doldurulacaktır.) ATILGANLAR OTOMOTĠV SAN.TĠC.A.Ş. ATILGANLAR E-BAYĠ üyelik sözleşmesi ekidir. Ġstenilen Belgeler : 1. Bayi imza sirküleri, Şirketin imza sirkülerini başvuru ile birlikte gönderiniz. 2. Şirket ticaret sicil gazetesinin fotokopisi 3. Vergi Levhası 4. Kimlik Fotokopisi İş bu sözleşme imza sirküleri olan yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmalıdır, aksi takdirde sözleşme işleme konulmayacaktır.

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: ĠĢ bu sözleģmede geçen; ĠRAZ: Oto Sanayi Sitesi 2551.Cadde No.15 06370 ġaģmaz - Etimesgut/ ANKARA adresinde mukim ĠRAZ

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim (Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır- ile diğer taraftan Sivritaş Sok. No:11/B Mecidiyeköy İstanbul adresinde

Detaylı

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Teknoeksper Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Teknoeksper Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Scs Aksesuar Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Scs Aksesuar Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@...

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... FİRMA BİLGİLERİ Firma Adı / Ünvanı Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... (0...).. (0...).. (0...)...@... Firma Türü Anonim Ltd. Şti. Adi Ortaklık

Detaylı

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Emek Mah.Ordu cad.no.18

Detaylı

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Hakimiyeti

Detaylı

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1 Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresine mukim (Bundan böyle bayi olarak anılacaktır ile diğer taraftan Mimar Sinan Cad. 1738 Sok. No:2 Merkez / Isparta adresine

Detaylı

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Sakarya Mh. Ergene

Detaylı

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. Tuğmaner İş Merkezi No: 62/1 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim

Detaylı

Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.***

Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.*** Şirketler için : Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.*** 1 - İmza Sirkülerinin Fotokopisi 2 - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 3 - Vergi Levhası fotokopisi İstenen

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Gunesnet üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Gunesnet üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet

Detaylı

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme internet üzerinde bayilik başvurusu yapan bütün Alantron Bilişim LTD. bayileri ile Alantron Bilişim LTD. (Alantron) arasındadır. İş

Detaylı

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri

Detaylı

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR : 1.1 Segment Bilgisayar Dış Tic.Ltd.Şti. (Bundan sonra SEGMENT olarak anılacaktır) Dereboyu caddesi No:65 Mecidiyeköy-İSTANBUL 1.2. (Bundan sonra BAYİ olarak

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Pencer-e üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleģme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Pencer-e üyelik sözleģmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. 1-Taraflar Arena A.Ş. Pencer-e

Detaylı

ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İş bu Elektronik Acente ve Kurumsal Müşteri Üyelik Sözleşmesi nin (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), taraflarca onaylayıp imzalanması ile birlikte Sözleşme

Detaylı

AĢağıdaki SözleĢme 2 ( Ġki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e Gönderilmelidir. ***

AĢağıdaki SözleĢme 2 ( Ġki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e Gönderilmelidir. *** ġirketler için : AĢağıdaki SözleĢme 2 ( Ġki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e Gönderilmelidir. *** 1 - Ġmza Sirkülerinin Fotokopisi 2 - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 3 - Vergi Levhası fotokopisi

Detaylı

ANDIRAN ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ANDIRAN ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ANDIRAN ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TANIMI : Bu sözleşme, 1834. Sokak Orhan Saik Gökyay Cad. No:1/B 35530 Karşıyaka / İZMİR adresinde mukim ANDIRAN

Detaylı

edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ

edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ 1. Sözleşmenin Tarafları DENGE BĐLGĐSAYAR SAN. VE TĐC.LTD.ŞTĐ. Gülbahar Mah. Cemal Sururi Sok. Halim Meriç Đş Merkezi No:25/10 Şişli - ĐSTANBUL Bu sözleşmede kısaca DENGE olarak

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TARAFLAR : WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; ALTINOK&KADIOĞLU BURO MAK.İTHALAT PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş., Eğitim Mah.Poyraz Sk. No:18 34722 Hasanpaşa Kadıköy

Detaylı