KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ"

Transkript

1 75 KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ Sehat AKIN Tevfk KAYA Mahmut PARLAKTUNA ÖZET Kızılcahamam Jeotemal Sahası Ankaa ya 7 km uzaklıkta olup, jeotemal saha 994 yılından bu yana şletlmekte, jeotemal kaynakla temal otel ve kaplıca kullanımı dışında, 5 MWt kuulu güc kapastel jeotemal ısı mekeznden 5 konutun ısıtılması ve sıcak su sağlanması çn kullanılmaktadı. Sahayı tanıyablmek çn gebasım kuyusundan fluoescen basılaak yaklaşık ay süen b z test yapılmıştı. Đz kmyasalı zaman eğle homojen, çft gözenekl ve çatlaklı matematksel modelle kullanılaak analz edlmşt. Kızılcahamam sahasını en az 3 çatlağın kullanıldığı çatlaklı modeln en y şeklde temsl ettğ bulunmuştu. Sahadak heteojentey tespt etmek çn moment analz yapılmış ve sahanın akış-depolama kapaste eğle ve çatlak hacmle bölgesel olaak elde edlmşt.. GĐRĐŞ Kızılcahamam Jeotemal Sahası Ankaa ya 7 km uzaklıkta olup (Şekl ), jeotemal saha 994 yılından bu yana şletlmekted. Jeotemal kaynakla temal otel ve kaplıca kullanımı dışında, 5 MWt kuulu güç kapastel jeotemal ısı mekeznden 5 konutun ısıtılması ve sıcak su sağlanması çn kullanılmaktadı. Kızılcahamam jeotemal sahasında bulunan kuyulaın sahanın keşfnden be yapılan kuyubaşı basıncı, üetm deble ve sıcaklıklaı ölçümle ve bu vele dışında sahada bugüne değn yapılmış olan /5 ölçekl 499 km lk jeoloj çalışması, jeofzk çalışmalaı, 9 nokta ezstvte, üetlen akışkanlaın kmyasal analzle (8 adet), sahanın yüksek ayımlı ssmk etüdü tektonk ve jeolojk hatalaı, jeolojk enne kestle, üetm kuyulaında yapılan deb sıcaklık ölçüm sonuçlaı, kuyu sondaj loglaı, KHD- / MTA- kuyulaı aasında çeştl yıllada yapılan k adet statk basınç ve gşm testnn vele mevcuttu []. Bu blgle MTA Genel Müdülüğü [-5] ve Kızılcahamam Beledyes le yapılan temasla sonucunda elde edlmşt. Đstanbul Kızılcahamam Çeltkç Kazan Ankaa Şekl. Kızılcahamam ye bulduu hatası.

2 76 Sahada bulunan toplam 8 adet kuyudan altı tanes üetm, k tanes gebasım kuyusu olaak kullanılmaktadı (Tablo ). Kuyula aası en uzak mesafe kuş uçuşu olaak yaklaşık 65 meted (Şekl ). Tablo. 6 sonu tbayle mevcut üetm ve gebasım kuyulaı. Kuyu adı Kuyu denlğ (m) Deb (l/s) Kuyubaşı sıcaklığı ( o C) Tahmn dnamk sevye (m) Pompa denlğ (m) Kuyu duumu MTA Gebasım MTA Üetm KHD Gebasım ĐHL Üetm ĐHL Üetm ĐHL Üetm FETHĐBEY Üetm Asya Fnans Beklemede Üetm (A) KHD- IHL- IHL- IHL-3 MTA- MTA- Feth Bey (B) Şekl. Kızılcahamam jeolojk model [6] (A) ve mevcut üetm ve gebasım kuyulaının kuyu lokasyon yele (B). Alan volkank kayala üzende ye almaktadı. Kızılcahamam çnde ve güneynde üst lavla olaak adlandıılan bm yüzeylenmekted. Üst lavla he k MTA sondajında da göülmüştü. Bunun altında kuzeyde, batıda ve güneybatıda aa tüü (Katılaştığı zaman püüzlü ve çatlaklı b yüzeye sahp olan lav tüü) çok kalın b lav bkm ye almaktadı. Oluşumu sıasındak paçalanma süeçle sonucu bkaç metelk som lav katmanlaı aasında kabacıklı lavın paçalanmasından oluşan beşsel düzeyle ye alı. Bu k tü katman defalaca adalanıla. MTA- kuyusunun bu bmden çıkamadığı göülmekted [-4]. Bu bmn kalınlığı KHD- kuyusunun loguna göe 5 mete cvaındadı [5].

3 Bu bmn tabanında hang bmn bulunduğu tam olaak blnmemekle beabe KHD- kuyusunun velene göe 456 m'de keçtaşı ve volkank kayaç çakıllı, ayıca ye ye kalst çmentolu konglomeaya glmes daha denlede keçtaşı sevyesnn bulunduğuna da b şaet olaak kabul edlebl. MTA taafından yapılan ezstvte ölçümlene göe Kızılcahamam Jeotemal Sahası,5 km 'lk b alanı kapsamaktadı. Sahanın jeotemal model Şekl ve 3 te velmşt [4]. Sahadan üetlen jeotemal sıvı otalama 7. ph olup 5 mg/l çözünmüş mneal değene sahpt. Kmyasal olaak bkabonat (67.8%), kloü (9.%), sodyum (8.64%), asenk (.34 mg/l) ve kabon dokst (83.4 mg/l) bulunmaktadı. Metabok ast (8.95 mg/l) ve floü (.96 mg/l) olduğu da göülmüştü. Sıcaklık ve kmyasal kompozsyondak değşkenlğ sığ soğuk sulaın den jeotemal akışkan le teması le açıklanmabl. Sahada yapılan jeotemomete, slka entalp ve entalp kloü kaışım modelle 4 9 C ezevua sıcaklığı ve maksmum %7 sıcak bleşen olduğunu otaya koymuştu [7]. SW Rechage aea MTA- MTA- IHL-,IHL-,IHL-3, Feth Bey, MTA- KHD- KHD- Rechage aea Uppe lava NE 77 Lowe lava Calcte Meteoc wate Heat souce Şekl 3. Kızılcahamam jeotemal alanının jeolojk kest [4].. ĐZ TESTĐ ÇALIŞMALARI.. Đz Test Tasaımı Gebasım kuyulaında jeotemal akışkana kaıştıılacak olan Rhodamne B ve Fluoescen mktalaının tespt edlmes çn önce lteatü taaması yapılmış ve 33 adet tasaım yöntemnn öneldğ göülmüştü [8]. Bu yöntemlen b çoğunun z testnde kullanılan kmyasala, enjeksyonun yapıldığı fomasyona (kast, kumtaşı vs) ve çatlaklı olup olmamasına, fomasyon geçgenlğne bağlı olaak değşklk gösteen ampk denklemle olduğu göülmekted. Bu yöntemlede temel amaç enjeksyon sıvısına kaıştıılacak olan kmyasalın mktaını bell hata paylaı dahlnde tespt etmekt. Öneğn Klpatck [9] basılacak z kütlesn bulmak çn M (kütle) = V (hacm) / denklemnn kullanılmasını önemşt. Feld [8] taafından değelendlen bu yöntemlen bazen sadece fluoescen gb sadece tek b kmyasala ya da çatlaklı kastk fomasyonlaa uygulanablmekte olduğu göülmekted. Tasaım denklemlenn akış debs, katedlecek mesafe (kuyula aası uzaklık) ve zamanın fonksyonu olaak fade edldkle göülmekted. Đz test tasaımının en kamaşık noktalaından bs de gözlem kuyusunda yapılacak olan önekleme fekansının tesptd []. Önekleme fekanslaı bulunuken k temel yöntem önelmekted: kaltatf z testlenn baz alındığı, önekleme fekansının saatle, günle ve haftala (en çok - hafta) yöntemle []; z kmyasalının katedeceğ mesafenn seyahat zamanlaı göz önüne alınaak hesaplandığı yöntemle []. Kaltatf yöntemlen hatalı sonuçla vedğ çeştl çalışmalada apolanmıştı [-3]. Kanttatf yöntemleden b se Kkpatck ve Wlson un [] önedğ yöntemd. Bu yöntemde aşağıdak denklem kullanılaak en yüksek z konsantasyonuna ulaşma zamanı tespt edl. Önekleme fekansı se t p nn 3 a bölünmes le bulunu.

4 78 t p.78x L v 4 = () p Bu denklemde L kuyula aasındak mesafe, ν p se hızdı. Bu çalışmada basılacak olan kmyasal mktaı ve önekleme fekansı Feld [4-5] taafından önelen EHTD (Effcent hydologc tace-test desgn) yöntemyle tespt edlmşt. Bu yöntemde denklem le fade edlen adveksyon-dağılım denklemnn çözümüne dayanmaktadı. R C t = D C C υ z z d z µ z Bu denklemde R d boyutsuz çözücü gecktmes, C, deşm, t zaman, z uzaysal değşken, D z eksensel dağılım katsayısı, υ otalama hız, µ se çözücü bozulumudu. Kısmı dfeansyel denklemn geçek köklenn, z kütles, M çn çözümü aşağıdak denklem le elde edlebl. Bu denklem elde edlken çözücü bozulumunun geçekleşmedğ ve z kmyasalının anlık basıldığı vasayılmıştı. Dğe sını koşullaı çn Feld [4] çalışmasında değşk çözümle önemşt. f ( x ) * Cp An e M = (3) 4πDt z p Yukaıdak denklemn tasaım amaçlı olaak z kmyasal kütlesnn tespt çn kullanılablmes çn deb, Q, gözenekllk, n e, eksensel dağılım katsayısı, alan A ve en yüksek konsantasyona ulaşma süesnn, t p blnmes geekld. Feld bu paametelen akış hızı ve yolculuk süesne olan fonksyonel bağımlılıklaını süekl kaıştıılan tank eaktö modelnde kullanaak z konsantasyonu, z kütles ve eksensel dağılımı tespt etmek çn kullanmıştı. Dğe blnmeyen paametele çn se Feld [4] taafından velen koelasyonla kullanılmıştı. EHTD yöntem kullanılaak yapılan analzle sonucunda MTA- kuyusundan Q = 4 l/s le yapılan gebasım n e =.8, 5 mete kalınlık çn yaklaşık mete ötedek Fethbey üetm kuyusundan takp edlecek olan z testnde en az.53 kg z kmyasalı kullanılması geektğ otaya çıkmıştı. Bu gebasımda z kmyasalının yaklaşık 4 saat boyunca basıldığı vasayılmıştı. ().. Đz test uygulaması KHD- kuyusunun süekl olaak üetm kuyusu halne dönüştüülmes nedenyle 7..4 tahnde MTA- kuyusundan yapılan gebasım debsnn lt/s (otalama 36 l/s,9,6 m 3 /h), sıcaklığının se 4 C olduğu göülmüştü. Đz testnde kg fluoescen kg su le kaıştıılaak yaklaşık 6 dakka çesnde MTA- kuyu başına yapılan vana aacılığıyla basılmıştı. Refeans noktalaının oluştuulması çn fluoescen basılmadan önce üetm ve enjeksyon kuyulaından numune alınmıştı. B öncek bölümde aktaılan pogama uygun önekleme zamanlaı pesonel duumuna göe adapte edleek uygulanmıştı (Tablo ). Jeotemal su önekle ml hacml plastk önek kaplaına alınmış ve fluomete le analzle yapılmıştı. KHD- kuyusundan yapılan Rhodamne basımı se üetm kuyulaından alınan öneklede tespt edlmesne ağmen fluomete chazının hassasyet sınılaı dahlnde analz mümkün olmamıştı. Enjeksyon kuyusunun denlğ, dğe kuyulaa uzaklığı ve dolayısıyla temas ettğ ezevua hacm nedenyle mkta yetesz gelmşt. Tablo. Đz test önekleme pogamı. Kuyu Adı Numune Sayısı Zaman MTA- 8: MTA- 4 8:-4:-:-: FETHĐBEY 8:-: ĐHL- 8: ĐHL-3 8:

5 79.. Đz Modelle Đz test eğle çok çatlaklı, tek çatlaklı, boyutlu ve boyutlu homojen, çatlak-matks, çft gözenek küp ve slab, çft gözenekl yalancı kaalı akış modelleyle ncelenebl [6]. Modelle ve sahada gözlemlenen kmyasal kutaım eğle doğusal olmayan en küçük kaele yöntemyle Mcosoft Excel Solve fonksyonu kullanılaak analz edlmşt. Bu yöntemde 4 numaalı denklem le tanımlanan R hedef fonksyonu mnmze edl. R= n = w ( Cmod el Csaha ) (4) Bu denklemde w sahada gözlemlenen velen hatalaının vayanslaının tesd. Böylece paametelen en olası mnmal vayans değele bulunu [6]. Bütün modellede enjeksyon ve üetm kuyulaı aasında b akış çzgs aacılığıyla bağlandığı ve akış tüpünün sabt kest alanına sahp olduğu vasayılmaktadı. Modelle çakıştııken Akın ın [6] çalışmasında aktaılan -B ve -B homojen gözenekl model, tek ve çok çatlaklı model, çft gözenekl yalancı kaasız akış model, çft gözenekl küp ve katman modelle kullanılmıştı. Bu modellede kullanılan deşm değele denklem 5 le aasında velmşt. C K Pe = Exp( ( t ) ) t 4t B ve B homojen (5) C = Exp Tek ve çoklu çatlak (6) t P e ( t ) 4 t P e / tb C= JU( t tb) Exp wt ( t ) b Çatlak-matks (7) / / C = JExp( α tu ) ( t t ) I ( ( tα α ( t t )) ) m b b f m b p C ( t ( tanh( t f p = b ) + p)) wt wt b Çft gözenekl yalancı kaasız akış (8) JExp Çft gözenekl katman (9) b p tf p 4 C = JExp( tb( coth( ) + p)) wt wt t b b f Çft gözenekl küp () Đz testle bu modelle dışında Shook (3) [7] taafından aktaılan moment yöntemyle de analz edlmşt. Bu yöntemde z deşm eğlenn moment analz yapılaak akış-depolama kapaste eğs elde edl. Önce z eğsnn moment alını. Daha sona se he b çatlaktak akış kapastes toplam çatlak ağının akış kapastesnn bölümü olaak hesaplanı (Denklem ). Depolama kapastes (Denklem ) de hesaplandıktan sona akış kapastes depolama kapastesnn fonksyonu olaak Denklem 3 ve 4 kullanılaak elde edl. f = N j= ka L kjaj L j ()

6 8 c = N V j= p V pj () F = F + f (3) C C + c = (4) 3. ĐZ TESTĐ SONUÇLARI Đz kmyasal (fluoescen) önce gebasım kuyusuna en yakın uzaklıkta bulunan MTA- kuyusunda, daha sonasında se Fethbey, ĐHL- ve ĐHL-3 kuyulaında gözlemlenmşt (Şekl 4-8). Đz kmyasalının tüm kuyulada gözlemlenmes ezevuada bulunan gebasım ve üetm kuyulaının bbleyle bağlantılı olduklaını göstemekted. B öncek bölümlede aktaılan z analz yöntemle kullanılaak testle analz edlmşt. Analzle yapılıken MTA- kuyusuna ge dönüp teka basılan fluoescen mktalaı düzeltleek kullanılmıştı. Analzlede tüm modellee çakışma sağlanmıştı. Bu çakışmala sonucunda tüm kuyulada en y çakışmayı 3 çatlağın kullanıldığı çok çatlaklı akış model sağlamıştı (Şekl 9). Çft gözenekl küp ve tabaka modelle ve çft gözenekl yalancı kaasız akış modelle çakışmalaında elde edlen en küçük kaele toplamı çok çatlaklı model çakışmalaından elde edlen daha yüksek olmuştu. Testle aasında değşklk göstemekle blkte en kötü çakışma sonuçlaı homojen -B, homojen -B ve çatlak-matks modelle kullanıldığında elde edlmşt. Bu sonuçla Kızılcahamam ezevuaının çatlaklı b yapıya sahp olduğunu göstemekted. B matks yapısı söz konusu değld. Çok çatlaklı model kullanılaak elde edlen çakışmala sonucu Tablo 3 5 le göstelen paametele elde edlmşt. Analzle akışın büyük bölümünün (%8 - %98) nspeten kısa (6. m 49.73m) b çatlakta yayılma (dspesyon) katsayısının değşken olduğu b yapıdan olduğunu göstemekted. Bu ana çatlağın yanı sıa daha hızlı akışlaın olduğu kncl çatlakla bulunmaktadı. 5 Ölçülen deşm, ppb Zaman, saat Saha Tabaka Küp Yalancı Kaasız Akış Çatlak-Matks Tek Çatlak Homojen B Homojen B Çok Çatlak Şekl 4. MTA- kuyusunda gözlemlenen ve model z deşm çakışması.

7 8 5 Ölçülen deşm, ppb Zaman, saat Saha Tabaka Küp Yalancı Kaasız Akış Çatlak-Matks Tek Çatlak Homojen B Homojen B Çok Çatlak Şekl 5. FethBey kuyusunda gözlemlenen ve model z deşm çakışması. 6 5 Ölçülen Deşm, ppb Zaman, Saat Saha Tabaka Küp Yalancı Kaasız Akış Çatlak-Matks Tek Çatlak Homojen B Homojen B Çok Çatlak Şekl 6. MTA- kuyusunda gözlemlenen ve model z deşm çakışması Gözlemlenen deşm, ppb Zaman, saat Şekl 7. IHL- kuyusunda gözlemlenen ve model z deşm çakışması.

8 Ölçülen deşm, ppb Zaman, saat Şekl 8. IHL-3 kuyusunda gözlemlenen ve model z deşm çakışması Çok Çatlak Tek Çatlak Çatlak-Matks Homojen -B Homojen -B Küp Tabaka En küçük kaele toplamı Yalancı Kaasız Akış 9 8 En küçük kaele toplamı Çok Çatlak Tek Çatlak Çatlak-Matks Homojen -B Homojen -B Küp Tabaka Yalancı Kaasız Akış 9 8 En küçük kaele toplamı Çok Çatlak Tek Çatlak Çatlak-Matks Homojen -B Homojen -B Küp Tabaka Yalancı Kaasız Akış Şekl 9. FethBey (üst), MTA- (ota) ve MTA- (alt) z test değşk modelle çn en küçük kaele toplamı kaşılaştıması.

9 83 Tablo 3. Feth Bey çakışma paametele Peclet sayısı Çatlak uzunluğu (m) Otalama eşme sües (hs) % Akışa katkı Dl, Dspesyon m U, m/saat Göünen Hız 4.36 Tablo 4. MTA- çakışma paametele Peclet sayısı Çatlak uzunluğu (m) Otalama eşme sües (hs) % Akışa katkı Dl, Dspesyon m U, m/saat Göünen Hız.35 Tablo 5. MTA- çakışma paametele Peclet sayısı Çatlak uzunluğu (m) Otalama eşme sües (hs) % Akışa katkı Dl, Dspesyon m U, m/saat Göünen Hız.875 Ana ve yan çatlaklaın akışa olan katkılaını elde edeblmek çn Shook (3) taafından önelen ve öncek bölümlede aktaılan moment analz yapılmış ve akış-depolama kapaste eğle elde edlmşt (Şekl 9 ). Akış-depolama kapastes eğlende homojen b ezevuada elde edlmes beklenen doğusal yapı nokta nokta çzglele göstelmşt. Bu eğnn üstünde kalın devamlı eğ ne kada doğusallıktan uzaksa ezevuada gözlemlenen akış o kada heteojend. Öneğn FethBey z test çn elde edlen akış-depolama kapastes eğs dğe testleden elde edlen eğlele kaşılaştııldığında nspeten daha homojen olduğu göülmekted. MTA- - FethBey aasında kalan bölgede akışın %4 ı ezevuaın %3 ünden sağlanmaktadı. Öte yandan MTA- MTA bölgesnde akışın %4 ı ezevuaın yaklaşık % lk b bölümünden sağlanmaktadı. Moment analzne göe ezevua hacm FethBey test çn 6.85x 6 m 3 ve MTA- test çn 3.85x 6 m 3 olaak hesaplanmıştı. Gebasım kuyusu olan MTA- le MTA- ve FethBey aasındak uzaklıkla kaşılaştııldığında elde edlen sonuçla mantıklıdı. Gebasım kuyusunda yapılan akış-depolama kapaste eğs analz hesaplaa katılmamakla blkte gebasım kuyusuna bağlı akış ve depolama sağlayan çatlaklaın eğs olaak düşünülebl. Bu eğnn MTA- eğsyle uyumlu olması sonuçlaın doğuluğunu kanıtlamaktadı.

10 Akış kapastes, F Depolama kapastes, Φ Şekl. FethBey z test akış depolama kapaste eğs Akış kapastes, F Depolama kapastes, Φ Şekl. MTA- z test akış depolama kapaste eğs Akış kapastes, F Depolama kapastes, Φ Şekl. MTA- z test akış depolama kapaste eğs.

11 85 SONUÇ Düşük sıcaklıklı Kızılcahamam jeotemal sahasında z test tasalanmış, uygulanmış ve analz edlmşt. Yapılan analzle sonucunda aşağıda lstelenen bulgula elde edlmşt.. Tüm kuyulada z kmyasalı göüldüğü çn gebasım ve üetm kuyulaının bbleyle letşm çnde olduklaı otaya çıkmıştı.. Analzle Kızılcahamam ezevuaında akışın çok çatlaklı b yapıda olduğunu göstemşt. Akışın büyük bölümünün (%8 - %98) nspeten kısa (6. m 49.73m) b çatlakta, yayılma (dspesyon) katsayısının değşken olduğu b yapıdan olduğunu göstemekted. Bu ana çatlağın yanı sıa jeotemal sıvının daha hızlı aktığı kncl çatlakla bulunduğu otaya çıkmıştı. 3. MTA- le Fethbey kuyulaı aasında kalan bölgede akışın %4 ı ezevuaın %3 ünden sağlanmaktadı. Öte yandan MTA- MTA bölgesnde akışın %4 ı ezevuaın yaklaşık % lk b bölümünden sağlanmaktadı. Moment analzne göe ezevua hacm Fethbey kuyusu cvaı daha homojen b yapıda ve 6.85x 6 m 3 ve öte yandan MTA- bölges daha heteojen ve 3.85x 6 m 3 olaak hesaplanmıştı. 4. Sahada basınç düşümünün önlenmes çn gebasım yapılan mktaın attıılması geekmekted. SEMBOLLER A alan, m C ve C Konsantasyon, ppm c Kessel depolama kapastes C Toplam depolama kapastes D z Eksensel dağılım katsayısı f Kessel akış kapastes F Toplam akış kapastes I Bessel fonksyonu J Model değşken K Model değşken k Geçgenlk L Kuyula aasındak mesafe, m M Đz kmyasalı kütles, gm n e, Gözenekllk, oan Q Deb m 3 /s p Laplace tansfomasyon paametes Pe Peclet sayısı R d Boyutsuz çözücü gecktmes t Zaman, s t b Đz konsantasyonunun kuyuda göülme zamanı, s t f Đz konsantasyonunun matks bloklaını dolduma zamanı, s t f Fltasyon katsayısı t p En yüksek z konsantasyonuna ulaşma zamanı, s t Đz kmyasalının matkste kalış sües, s V Hacm w Çatlak-matks model Peclet sayısı w sahada gözlemlenen velen hatalaının vayanslaının tes z Uzaysal değşken α f Çatlakta z kmyasalının değşm oanı α m Matkste z kmyasalının değşm oanı λ Tansmssblte µ Çözücü bozulumu ρ Yoğunluk τ υ υ p Zaman basamağı boyu Otalama hız hız, m/s

12 86 KAYNAKLAR [] TOKER, M., DURAK, S., Kızılcahamam KHD- ve MTA- Kuyulaı Test Rapou MTA Ankaa,99. [] KESKĐN, B., Kızılcahamam Seyhamamı Bölgesnn Jeolojs ve Jeotemal Enej Olanaklaı, MTA, Ankaa, 979. [3] KOÇAK, A., Kızılcahamam Kaplıcası Hdojeoloj Etüdü, MTA Rap. No 8565, MTA, Ankaa,989. [4] ÜNLÜ, R.M., ERĐŞEN B., Ankaa-Çubuk-Kızılcahamam-Kazan Alanının Jeolojs ve Jeotemal Enej Olanaklaı, MTA, Ankaa, 98. [5] GEVREK A.Đ., Ankaa-Kızılcahamam Jeotemal Alanı Gadyan Sondajlaının (MTA-, MTA-3, MTA-4, MTA-5, MTA-6) Kuyu Btme Rapou, MTA Rap No 8749, MTA, Ankaa,989. [6] EROL, O., Kooglu Isıkdagla volkank kutlesnn ota bolumle le Beypaza-Ayas aasndak Neojen havzasnn jeolojs hakknda apo (n Tuksh) MTA Repot No: 99,955. [7] GÜLEÇ, N., Geochemsty of themal wates and ts elaton to the volcansm n the Kzlcahamam (Ankaa) aea, Tukey Jounal of Volcanology and Geothemal Reseach, 59, 4, 95-3, 994. [8] FIELD M.S., A evew of some tace-test desgn equatons fo tace-mass estmaton and sample-collecton fequency. ENVIRON GEOL 43 (8): APR 3. [9] Klpatck,F.A.,993.Smulaton of Soluble Waste Tanspot and Buldup n Suface Wates Usng Taces. Tech.Rep.Technques of Wate-Resouces Investgatons, Book 3,Chapte A,37 p.,u.s.geologcal Suvey. [] KILPATRICK,F.A., WILSON,J.F. J., Measuement of Tme of Tavel n Steams by Dye Tacng.Tech., Rep.7 Technques of Wate-Resouces Investgatons of the U.S. Geologcal Suvey,Book 3,Chapte A9,7 p.,u.s.geologcal Suvey, 989. [] ALEXANDER, E.C. J., QUINLAN,J.F., Pactcal Tacng of Goundwate wth Emphass on Kast Teanes.Tech.Rep.Shot Couse Manual, nd ed.,geologcal Socety of Ameca,Boulde,Coloado, 99. [] FIELD,M.S., Gound-wate tacng and danage basn delneaton fo sk assessment mappng fo spng potecton n clake county,vgna.tech.rep.ncea-w-936,36p.,u.s.envonmental Potecton Agency,Washngton,D.C,. [3] SMART, P.L., ATKINSON,T.C., LAIDLAW,I.M.S., NEWSON,M.D., TRUDGILLl,S.T., Compason of the esults of quanttatve and nonquanttatve tace tests fo detemnaton of kast condut netwoks: An example fom the Talgll Basn,Scotland. Eath Suface Pocesses, 49 6, 986. [4] FIELD M.S., Effcent hydologc tace-test desgn fo tace-mass estmaton and samplecollecton fequency,. Method development. ENVIRON GEOL 4 (7): OCT [5] FIELD M.S., Effcent hydologc tace-test desgn fo tace-mass estmaton and samplecollecton fequency,. Expemental esults. ENVIRON GEOL 4 (7): OCT. [6] Akn, S. () Analyss of Tace Tests wth Smple Speadsheet Models Computes & Geoscences, 7,, [7] SHOOK, M., G. A Smple, Fast Method of Estmatng Factued Resevo Geomety fom Tace Tests Tans., Geothemal Resouces Councl, Vol. 7, 3. [8] AKIN, S.: Tace Model Identfcaton Usng Atfcal Neual Netwoks Wate Resou. Res., Vol. 4, No., W4,.9/4WR3838, 5.

13 87 ÖZGEÇMĐŞLER Sehat AKIN 967 yılı Ankaa doğumludu. 997 yılında ODTÜ Petol ve Doğal Gaz Mühendslğ Bölümününden Dokto ünvanını almıştı Yıllaı aasında doktoa sonası aaştımacı olaak Stanfod Ünvestes Petol Mühendslğ Bölümünde bulunmuştu yıllaı aasında Y.Doç. D. sonasında se Doç. D. Olaak ODTÜ Petol ve Doğal Gaz Mühendslğ bölümünde göev yapmıştı. 6 yılında Stanfod Ünvestes Petol Mühendslğ bölümünde Blausten zyaetç pofesöü olaak çalışmıştı. Rezevua smülasyonu, kuyu ve z test analzle konulaında çalışmaktadı. Tevfk KAYA 97 yılı Ispata doğumludu. 994 yılında N.V. Tukse Shell şketnn busuyla okuduğu ODTÜ Petol Mühendslğ Bölümününü btmşt. Aynı Ünvesteden 5 yılında Yüksek Mühends ünvanını almıştı. 994 yılında aynı ünvestede 3 ay Aaştıma Göevls olaak göev yaptıktan sona ORME Jeotemal A.Ş ye gmşt. Bu şkette mühends ve Genel Müdü Yadımcısı olaak göev yapmakta olup jeotemal saha şletmes, kuyu üetm tasaımı, pompala, nhbtö sstemle, koozyon ve kabuklaşma konulaında çalışmaktadı. Mahmut PARLAKTUNA 958 yılı Eskşeh doğumludu. 988 yılında ODTÜ Petol Mühendslğ Bölümününden Dokto ünvanını almıştı ve Yıllaı aasında doktoa sonası aaştımacı ve zyaetç pofesö olaak Noveç Blm ve Teknoloj Ünvestesnde bulunmuştu yıllaı aasında Y.Doç. D., yıllaında Doç. D. sonasında se Pof. D. olaak ODTÜ Petol ve Doğal Gaz Mühendslğ bölümünde göev yapmıştı. 6 yılında bölüm başkanı olan D. Palaktuna jeotemal ezevua mühendslğ ve doğal gaz hdatlaı konulaında çalışmaktadı.

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2 SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI Gökhan YAZICI 1,.Fedun ÇILI 2 Öz: Bu çalışmada, sıvı deposuna gelen yanal depem kuvvetlen azaltmak amacıyla ssmk yalıtım teknğ kullanılmıştı.

Detaylı

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TÜRKİYE DE GIDA İMALATI YAPAN FİRMALARIN ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Selahattn YAVUZ Yd.Doç.D., Ezncan Ünvestes İktsad ve İda

Detaylı

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application Polteknk Degs Jounal of Polytechnc Clt:11 Sayı: s.19-198, 008 Vol: 11 No: pp.19-198, 008 Mats Konvete Uygulaması İsmal COŞKUN, Al SAYGIN, Mah DURSUN ÖZET Mats konvetele anahtalama topolojsndek gelşmelee

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

θ A **pozitif dönüş yönü

θ A **pozitif dönüş yönü ENT B Kuvvetn B Noktaa Göe oment o o d θ θ d.snθ o..snθ d. **poztf dönüş önü noktasına etk eden hehang b kuvvetnn noktasında medana geteceğ moment o ; ı tanımlaan e vektöü le kuvvet vektöünün vektöel çapımıdı.

Detaylı

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA AZALTILMASI

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA AZALTILMASI Ecyes Ünvestes Fen Blmle Ensttüsü Degs 5 (-) - (9) http://fbe.ecyes.edu.t/ ISSN -54 SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması The PDF veson of an unedted manuscpt has been pee evewed and accepted fo publcaton. Based upon the publcaton ules of the jounal, the manuscpt has been fomatted, but not fnalzed yet. Befoe fnal publcaton,

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System Süleyman emel Ünestes, Fen Blmle Ensttüsü egs, - (00),- Fck Sstemn Kullanaak öt Bleşenl Su-Gaz eğşm Reaksyonunun füzyon Katsayılaının eoksel İncelenmes MURA ÖZÜRK, İBRAHİM ÜÇGÜ, NURİ ÖZEK Süleyman emel

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 37-41

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Akifer Özellikleri Kuyulara Yeraltısuyu Akışı. 7.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

HİDROJEOLOJİ. Akifer Özellikleri Kuyulara Yeraltısuyu Akışı. 7.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT HİDROJEOLOJİ 7.Hafta Akifer Özellikleri Kuyulara Yeraltısuyu Akışı Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Akifer Özellikleri Gözeneklilik (n)-etkin gözeneklilik (ne) Hidrolik iletkenlik katsayısı

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY FİZ10 FİZİK-II Ankaa Ünvestes Fen Fakültes Kmya Bölümü B-Gubu 014-015 Baha Yaıyılı Bölüm-II 5.0.015 Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm : Elektk Alan 1. Elektk Alan. Elektk Alan Çzgle 3. Süekl Yük Dağılımlaı 4.

Detaylı

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi Anadolu Ünvestes Sosyal Blmle Degs Anadolu Unvesty Jounal of Socal Scences B Otomobl Fabkasının Şanzuman Üetm Bölümü İçn Hücesel Üetm Sstem Önes A Cellula Manufactung System Poposal Fo the Geabox Poducton

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi Fıat Ünv. Fen ve üh. Bl. De. Scence and Eng. J. of Fıat Unv. 7 (4), 699-707, 005 7 (4), 699-707, 005 Sonlu Elemanla Yöntemn Kullanaak Aenkon otoun Hız-oment Kaaktetğnn Elde Edlme A. Gökhan YETGİN ve A.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR Al hsan MEŞE DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI Danışman :. Pof. D. Eol OKAN. Pof.D. Zeha AKDENİZ EDİRNE

Detaylı

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS SİVAS İLİNİN JEOTERMAL SULARI Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS JEOTERMAL ENERJİ Jeotermal Enerji, yerkabuğunun çeşitli

Detaylı

ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI

ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI Ohan ÇAKAR* ve Kenan Yüce ANLITÜRK** *Aa. Gö. Y.Müh..T.Ü. Makna Fakültes ** Doç.D..T.Ü. Makna Fakültes ÖZET Patkte ölçülen velen tümünde

Detaylı

2.9.1 Parametrik Denklemler Yansıma katsayısı Γ genellikle sanal bir büyüklük olup Γ büyüklüğü ile θr faz açısından oluşur. (1) Yukarıdaki denklemde

2.9.1 Parametrik Denklemler Yansıma katsayısı Γ genellikle sanal bir büyüklük olup Γ büyüklüğü ile θr faz açısından oluşur. (1) Yukarıdaki denklemde .9. Smth Katı Blgsayala gelştlmeden önce letm hattı poblemlen çömek çn bçok abak gelştlmşt. Smth katı veya abağı gelştlen en yaygın patk hesaplama yöntemne sahp olup hala letm hatlılaının gafk olaak analnde

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MAYIS-2012 İÇİNDEKİLER KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI... 3 1.

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

Şek. 1 () t e bağlayan diferansiyel denklemi elde ediniz. (5p) H s

Şek. 1 () t e bağlayan diferansiyel denklemi elde ediniz. (5p) H s YTÜ EEKTONİK VE HABEEŞME MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ DEVEE VE SİSTEME ANABİİM DAI DEVE VE SİSTEM ANAİZİ DESİ. VİZE_ÇÖZÜMEİ Soru : Şekl dek derey göz önüne alarak k t t Şek. a) () t ı k () t e bağlayan dferansyel

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

1,26 GHz REZONANS FREKANSINDA ÇALIŞAN ÇİFT TABAKALI YÜKSEK KAZANÇLI MİKROŞERİT DİKDÖRTGEN YAMA ANTEN TASARIMI

1,26 GHz REZONANS FREKANSINDA ÇALIŞAN ÇİFT TABAKALI YÜKSEK KAZANÇLI MİKROŞERİT DİKDÖRTGEN YAMA ANTEN TASARIMI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. De. Jounal of the Faculty of Engineeing and Achitectue of Gazi Univesity Cilt 8, No 4, 743-75, 13 Vol 8, No 4, 743-75, 13 1,6 GHz REZONANS FREKANSINDA ÇALIŞAN ÇİFT TABAKALI YÜKSEK

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

Yard. Doç. Dr. (Mimar) Şahabettin OZTURK. Bitlis Merkez Meydan Camii

Yard. Doç. Dr. (Mimar) Şahabettin OZTURK. Bitlis Merkez Meydan Camii Yad. Doç. D. (Mima) Şahabettin OZTURK Bitlis Mekez Meydan Camii YARD. DOC. DR. fmimar) SAHABETTİN ÖZTIJRK bi keme içinde ye alan yuvalak bi ozet ye almaktadı. Minae güney cephede zeminden 2.21 cm. diğe

Detaylı

Düşük sıcaklıklı jeotermal rezervuarlar için boyutsuz rezervuar modelleri

Düşük sıcaklıklı jeotermal rezervuarlar için boyutsuz rezervuar modelleri tüdegs/d mühendslk Clt:4, Sayı:3, 17-118 Hazan 25 Düşük sıcaklıklı jeotemal ezevuala çn boyutsuz ezevua modelle Hülya SARAK *, Abduahman SATMAN, Mustafa ONUR İTÜ Maden Fakültes, Petol ve Doğal Gaz Mühendslğ

Detaylı

PI kontrolcü tabanlı yeni bir kontrol yapısının yükseltici DA-DA çevirici için tasarımı

PI kontrolcü tabanlı yeni bir kontrol yapısının yükseltici DA-DA çevirici için tasarımı SAÜ Fen Bl De 20. Clt, 3. Sayı, s. 597-603, 2016 kontolcü tabanlı yen b kontol yapısının yükseltc DA-DA çevc çn tasaımı Fauk Yalçın * ÖZ 13.07.2016 Gelş/Receved, 25.08.2016 Kabul/Accepted do: 10.16984/saufenblde.47764

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ BÖLÜM KORUNUM DENKLEMLERİ.-Uzayda sabit konumlu sonlu kontol hacmi.- Debi.3- Haeketi takiben alınmış tüev.4- üeklilik denklemi.5- Momentum denklemi.6- Eneji Denklemi.7- Denklemlein bilançosu Kounum Denklemlei

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

Türkiye de Jeotermal Enerjinin Bugünü ve Geleceği Paneli

Türkiye de Jeotermal Enerjinin Bugünü ve Geleceği Paneli Türkiye de Jeotermal Enerjinin Bugünü ve Geleceği Paneli Panelistler: Abdurrahman Satman (İstanbul Teknik Üniversitesi) Gürşat Kale (İncirliova Belediye Başkanı) Ali Kındap (Zorlu Enerji) Mehmet Şişman

Detaylı

Proses Tekniği 3.HAFTA YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK

Proses Tekniği 3.HAFTA YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK Proses Tekniği 3.HAFTA 3.HAFTA YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK Sürekli Akışlı Açık Sistemlerde Enerji Korunumu de = d dt Sistem dt eρdv + eρ V b n A Bu denklemde e = u + m + gz Q net,g + W net,g = d dt eρdv

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI BÖLÜM 6 TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI 2 or Taşınımla ısı transfer hızı sıcaklık farkıyla orantılı olduğu gözlenmiştir ve bu Newton un soğuma yasasıyla ifade edilir. Taşınımla ısı transferi dinamik viskosite

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

UÇAK EYLEYİCİ ARIZASININ TESPİTİ, YALITIMI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

UÇAK EYLEYİCİ ARIZASININ TESPİTİ, YALITIMI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Uludağ Ünvestes Mühendslk-Mmalık Fakültes Degs Clt 15 Sayı 1 21 UÇAK EYEYİCİ AIZASII TESPİTİ YAITIMI VE SİSTEMİ YEİDE YAPIADIIMASI Eme KIYAK * Ayşe KAHVECİOĞU * Gülay İYİBAKAA * Özet: Uçak eyleyclende

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ. Doç. Dr. Tahsin Engin. Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ. Doç. Dr. Tahsin Engin. Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Doç. Dr. Tahsin Engin Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İLETİŞİM BİLGİLERİ: Ş Ofis: Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası 4. Kat, 413 Nolu oda Telefon: 0264 295 5859 (kırmızı

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ 1. Aşağıda verilen birim çevirme işlemlerini yapınız. ) 554 ) 5.37x10.. h ) 760 h ) 921 ) 800, ) 25 ) 23.. ) 0.981.. ) 8.314... ) 0.052..h 2. Bir atık su

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ

ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XIX, S.2, 2006 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XIX, No:2, 2006 Makalenn Gelş Tarh : 26.04.2005 Makalenn Kabul Tarh : 5.08.2005 ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN

Detaylı

LÜLE TASARIMINDA YAPAY ZEKA KULLANIMI

LÜLE TASARIMINDA YAPAY ZEKA KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 5 CİLT SAYI (-7) LÜLE TASARIMINDA YAPAY ZEKA KULLANIMI Abduahman HHO Dekanlığı Havacılık Mühendslğ Bölümü, 3449, Yeşlyut, İstanbul hacoglu@hho.edu.t ÖZET Bu

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

x x Düz levhanın üst ve alt yüzeyindeki sınır tabaka gelişimleri aynı olup Yüzey sürtünme katsayısı tanımı Düz levhanın sürtünme katsayısı c 1.

x x Düz levhanın üst ve alt yüzeyindeki sınır tabaka gelişimleri aynı olup Yüzey sürtünme katsayısı tanımı Düz levhanın sürtünme katsayısı c 1. Kanat proilinin sürüklemesi Kanat proili yüzey sürtünme sürüklemesinin tahmini Kanat proilinin sürüklemesi iki bileşene ayrılabilir: 1- Yüzey sürtünme sürüklemesi 2- Basınç sürüklemesi 8. 1 7. 1... α24

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

MANOMETRELER 3.1 PİEZOMETRE

MANOMETRELER 3.1 PİEZOMETRE 18 3 MANOMETRELER Düşük sıvı basınçlarını hassas olarak ölçmek için yaygın bir metot, bir veya birden fazla denge kolonu kullanan piezometre ve manometrelerin kullanılmasıdır. Burada çeşitli tipleri tartışılacaktır,

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

Kılavuz Rayları ve Emniyet Freni Mekanizmaları Üzerindeki Gerilmelere Dair Araştırma

Kılavuz Rayları ve Emniyet Freni Mekanizmaları Üzerindeki Gerilmelere Dair Araştırma Kılavuz Rayları ve Emniyet Freni Mekanizmaları Üzerindeki Gerilmelere Dair Araştırma Dr. C. Erdem Đmrak 1, Said Bedir 1, Sefa Targıt 2 1 Đstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Fakültesi, Makine

Detaylı

Türkiye de Jeotermal Enerji ve Potansiyeli

Türkiye de Jeotermal Enerji ve Potansiyeli Temiz Enerji Günleri İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü 6-7 Mart 2013 Türkiye de Jeotermal Enerji ve Potansiyeli Abdurrahman SATMAN İTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü İTÜ Enerji Enstitüsü Konvansiyonel

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI HAVACILIK VE UAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 005 CİLT SAYI (7-75) Süekl Paaetel Genetk Algota Yadıı İle Genş Bantlı ve Çok Katanlı Rada Soğuucu Malzee Tasaıı SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

DOĞRUSAL HAREKETLİ ASENKRON MOTOR PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ VE MATEMATİKSEL MODELLENMESİ

DOĞRUSAL HAREKETLİ ASENKRON MOTOR PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ VE MATEMATİKSEL MODELLENMESİ DOĞRUSL HREKETLİ SENKRON MOTOR PRMETRELERİNİN BELİRLENMESİ E MTEMTİKSEL MODELLENMESİ Eme ÖZKOP dem Sefa KPINR, Elektk-Elektonk Mühenlğ Bölümü Mühenlk Fakültes Kaadenz Teknk Ünvestes, 6080, Tabzon e-posta:

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi Uludag.Üniv.Zi.Fak.Deg., 25) 19: 23-36 Sonlu Elemanla Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bi Silindiik Bounun Geilme Analizi Muhaem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Taım, anayii ve konut ektöünde kullanılan, ıvı ve gaz iletim

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKROSULAMA LATERAL BORULARINDA İDROLİK ESAP METOTLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ VE ÇOK ÇAPLI BORULAR İÇİN LİNEER ÇÖZÜM METODU DOKTORA TEZİ Y. Müh.

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

1. GAZLARIN DAVRANI I

1. GAZLARIN DAVRANI I . GZLRIN DRNI I İdeal Gazlar ç: lm 0 RT İdeal gazlar ç: RT Hacm() basıçla() değşk sıcaklıklarda değşm ekl.. de gösterlmştr. T >T 8 T T T 3 asıç T 4 T T 5 T 7 T 8 Molar Hacm ekl.. Gerçek br gazı değşk sıcaklıklardak

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1 Feel Deklemle 8 HSaı 1 De İçeğ Aa Yüzeyde Mawell Deklemle Feel şlkle Yaıma Kıılma 8 HSaı Kayak(la Oc ugee Hech, Alfed Zajac Addo-Weley,199 Kuaum leko-diamğ (KDİ, Rchad Feyma, (Çev. Ömü Akyuz, NAR Yayılaı,

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Erzurum. *

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Erzurum. * Anadolu Taım Blm. Deg., 0,6:0-3 Anadolu J Ag c, 0,6:0-3 Aaştıma Reseach GE OTĐP ÇEVRE ETKĐLEŞĐMĐ Đ BELĐRLE MEĐ DE KULLA ILA PARAMETRĐK VE PARAMETRĐK OLMAYA KARARLILIK A ALĐĐ YÖ TEMLERĐ ARAI DAKĐ ĐLĐŞKĐ

Detaylı

5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE)

5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE) 5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE) Toprak içindeki su: Toprağa giren su, yerçekimi etkisi ile aşağı doğru harekete başlar ve bir geçirimsiz tabakayla karşılaştığında, birikerek su tablasını

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi En Küçük Kaele Ve oplam En Küçük Kaele Yöntemlei İle Defomasyon nalizi Mustafa CR,evfik YN, Ohan KYILMZ Özet u çalışmada, oplam En Küçük Kaele (EKK) yönteminin defomasyon analizinde uygulanması, elde edilen

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Bir otomobile lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır. Hava sıcaklığı

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYAN DEİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİLER ENSTİTÜSÜ İŞLETE ANABİLİ DALI VERİ ZARFLAA ANALİZİ İLE BULANIK ORTADA ETKİNLİK ÖLÇÜLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAA DOKTORA TEZİ KENAN OĞUZHAN ORUÇ Tez

Detaylı

Akım sel derinlik azalacak, nehir ise artarak devam eder. Dolayısıyla bu durum hidrolik bir problem olarak karşımıza çıkar.

Akım sel derinlik azalacak, nehir ise artarak devam eder. Dolayısıyla bu durum hidrolik bir problem olarak karşımıza çıkar. Akı sel denlk azalacak, ne se ataak deva ede. Dolayısıyla bu duu dolk b poble olaak kaşııza çıka. 5.3.3 Kanal En kestnn Daalası Duuu E E B k B k Akı en kestn daalası duuunda; gakten göüldüğü gb: Akı sel

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR)

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) 1. Hava 2. Su (deniz, göl, nehir, dere, yeraltı suyu-jeotermal enerji) 3. Toprak

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

VANA VE SÜZGEÇLERĐN BĐRLĐKTE KULLANILMASI DURUMUNDA BASINÇ DÜŞÜŞÜNÜN BELĐRLENMESĐ

VANA VE SÜZGEÇLERĐN BĐRLĐKTE KULLANILMASI DURUMUNDA BASINÇ DÜŞÜŞÜNÜN BELĐRLENMESĐ VANA VE SÜZGEÇLERĐN BĐRLĐKTE KULLANILMASI DURUMUNDA BASINÇ DÜŞÜŞÜNÜN BELĐRLENMESĐ Y. Doç Dr. Đbrahim GENTEZ 1949 yılında Đstanbul'da doğdu. 1972 yılında ĐTÜ Makina Fakültesi'nden mezun oldu. 1973 yılından

Detaylı

BÖLÜM 6 GERÇEK AKIŞKANLARIN HAREKETİ

BÖLÜM 6 GERÇEK AKIŞKANLARIN HAREKETİ BÖLÜM 6 GERÇEK AKIŞKANLARIN HAREKETİ Gerçek akışkanın davranışı viskoziteden dolayı meydana gelen ilave etkiler nedeniyle ideal akışkan akımlarına göre daha karmaşık yapıdadır. Gerçek akışkanlar hareket

Detaylı

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kayseri ili, Orta Anadolu Bölgesinde gelişmiş sanayisi ile önemli bir yöremizdir. Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda

Detaylı

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Venturimetre Deney Föyü Hazırlayan Arş.Gör. Orhan BAYTAR 1.GİRİŞ Genellikle herhangi bir akış

Detaylı

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eienfequency Contous of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Cystals Utku ERDİVEN, Fizik Anabilim

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI BACA GAZINDA HIZ TAYİNİ (TS ISO 10780) SONER OLGUN

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI BACA GAZINDA HIZ TAYİNİ (TS ISO 10780) SONER OLGUN T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI BACA GAZINDA HIZ TAYİNİ (TS ISO 10780) SONER OLGUN Şube Müdürü Ekim 2010 Kastamonu 1 Hız: Baca içerisinde

Detaylı

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi *

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi * Uludağ Üniveitei Tıp Fakültei Degii 3 (3) 53-57, 005 ORİJİNAL YAI Tükiye deki Guplaın Yapıının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmei * Şengül CANGÜR, Deniz SIĞIRLI, Bülent EDİ, İlke ERCAN, İmet KAN Uludağ

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SINIR TABAKA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMAN

Detaylı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma

Detaylı

VANTİLATÖR TASARIMI. Şekil 1. Merkezkaç vantilatör tipleri

VANTİLATÖR TASARIMI. Şekil 1. Merkezkaç vantilatör tipleri 563 VANTİLATÖR TASARIMI Fuat Hakan DOLAY Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Bu çalışmada merkezkaç ve eksenel vantlatör tpler çn gelştrlmş olan matematksel modeln çözümünü sağlayan br blgsayar programı hazırlanmıştır.

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜÇ CİSİMLİ KABLOLU UYDU SİSTEMİNİN DİNAMİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜÇ CİSİMLİ KABLOLU UYDU SİSTEMİNİN DİNAMİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜÇ CİSİMLİ KABLOLU UYDU SİSTEMİNİN DİNAMİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Ehan TOPAL Anablm Dalı : Uçak ve Uzay Mühendslğ Pogamı : Dsplnle Aası Pogam HAZİRAN

Detaylı

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME ve UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI 11 Ekim 2011, Ankaa Hüseyin ALTUNTAŞ Piyasa Mali Uzlaştıma Mekezi Gündem Uzlaştıma Uzlaştıma Süeçlei Gün Öncesi Piyasası

Detaylı

Önce Sabit molar akım şartları nın olup olmadığı kontrol edilir. (3) = 35492,38 kj (3) kmol

Önce Sabit molar akım şartları nın olup olmadığı kontrol edilir. (3) = 35492,38 kj (3) kmol DİSTİLASYON KOLON TASARIMI 25 de ağırlıkça %33 toluen içeren besleme akımı 11250 kg/h debideki tolüenetilbenzen sıvı çözeltisi raflı bir kolonda 760 mmhg basıncında ayrımsal damıtmaya tabi tutularak ağırlıkça

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I Dokuz Eylül Ünverstes İnşaat Mühendslğ Bölümü YAPI MALZEMESİ -I Yrd.Doç.Dr. Kamle Tosun Felekoğlu 3. Malzemelern Mekank Özellkler 3.1. Gerlme 3.2. Şekl Değştrme 3.2.1. Boy ve Açı Değşm 3.3. Mekank Mukavemet

Detaylı

Optoelektronik Ara Sınav-Çözümler

Optoelektronik Ara Sınav-Çözümler Optelektk Aa Sıav-Çöümle s (.57 ) Su : Dğusal laak kutuplamış ışık ç elektk ala 5 π + t + ( + ) 5 velmekted. uada ala gelğ ˆ ˆ se bu ışık dalgasıı, a) aetk alaı (vektöel) ç b fade tüet ( pua) b) Otamı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon No: Adresi : Tavşancıl Köyü Eynarca Mevkii Marshall Boya Fabrika İçi Dilovası 41455 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 754 76 67 Faks : 0262 754 76 69 E-Posta

Detaylı

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER)

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) Sıcak su hazırlayıcısı ; sıcak su, kaynar su veya buhardan faydalanarak sıcak su hazırlayan cihazdır.bu cihazlar soğuk ve sıcak ortamların akış yönlerine, cidar sayısına

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı