GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 GENEL MÜDÜRLÜK Groupama Plaza Eski Büyükdere Caddesi No: MASLAK / İSTANBUL Tel : / (Pbx) Faks : / Web : Çağrı Merkezi : İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Groupama Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:2 Kat: 7 MASLAK/ İSTANBUL Tel : / Faks : / İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Şehit Adem Yavuz Sok. No:12 Kat: KIZILAY / ANKARA Tel : / (Pbx) Faks : / EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Şair Eşref Bulvarı No: ÇANKAYA / İZMİR Tel : / Faks : / BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Sakarya Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No: OSMANGAZİ/ BURSA Tel : / Faks : / ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kurtuluş Mah. 19 Sokak Firdevs Hanım Apt. No: Seyhan / ADANA Tel: 0322 / Faks: 0322 / ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Yeşibahçe Mahallesi 1471 Sokak Giritli Ali Bey Evleri 3/B Blok No:1-2 Muratpaşa / ANTALYA Tel : 0242 / Faks : 0242 /

3 İÇİNDEKİLER Sayfa 2011 Yılı Hakkında Değerlendirmeler ve Beklentiler 4 Faaliyet Raporu nun Yönetmelik Çerçevesinde Hazırlandığına İlişkin Beyan 6 SUNUŞ BÖLÜMÜ DÖNEMİ Özet Finansal Faaliyet Sonuçları 8 Tarihsel Gelişim ve 2011 Yılında Gerçekleştirilen Anasözleşme Değişiklikleri 9 Ortaklık Yapısı 10 Şirket Hakkında Genel Bilgiler ve Sektördeki Konumumuz 10 Hizmet ve Faaliyetlerimize İlişkin Ar-Ge Uygulamaları 13 İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Üst Yönetim ve İç Denetim Hakkında Bilgiler 15 Yönetim Kurulu Toplantıları 17 İnsan Kaynakları Uygulamaları 18 Şirketin Dahil Olduğu Risk Grubu ve İşlemler 19 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İç Denetim Faaliyetleri 22 Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler 24 Risk Yönetimi Politikaları 25 Son 5 Yıla İlişkin Özet Finansal Bilgiler 26 EKLER: EK. 1 Yönetim Kurulu Raporu 29 EK. 2 Bağımsız Denetim Raporu 53 EK. 3 Beyan Yazısı 56 EK. 4 Finansal Tablolar ve Dipnotlar 58 3

4 GROUPAMA EMEKLİLİK İN 2011 YILI FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER 2011 yılı global düzeyde ekonomik ve politik çalkantıların devam ettiği bir yıl olmuştur yılından bu yana devam eden ekonomik krizin olumsuz etkileri ABD ve Avrupa da yoğun olarak hissedilmiştir. Krizden çıkmak için alınması gereken tedbirlerin geciktirilmesi veya politik olarak uygulanamaması sonucunda özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde ciddi ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunların hızlı ve etkin çözümü önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddesi olmaya devam edecektir. Global belirsizliklerin hakim olduğu bu ortamda Türk ekonomisi hızlı ve sağlıklı büyümesine devam etmiş; kamu maliyesi, bütçe dengeleri, işsizlik ve genel ekonomik göstergelerde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ekonomideki büyüme can sigortaları ve bireysel emeklilik sektörlerine olumlu yansımıştır yılında hayat sigortası primleri %23,1 oranında artmıştır. Bu büyüme özellikle bireysel kredi hacmindeki artışla beraber kredi hayat branşındaki yüksek büyümeden kaynaklanmıştır. Bireysel emeklilik fon büyüklüğü %19,1 oranında artmış ve sistemdeki katılımcı sayısı 2,7 milyon kişiye ulaşmıştır. Groupama Emeklilik hayat ve ferdi kaza brüt prim üretimi %47 artarak sektörün %104,3 üzerinde bir performans göstermiştir. Bu büyüme, tüm dağıtım kanallarımız için geçerli olmakla beraber özellikle Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ile devam eden başarılı işbirliğimizin sonucudur. Hayat sigortası sektöründeki teknik kârlılık devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda diğer ülkelerde olduğu gibi bireysel kredi hacmindeki büyümeye paralel gelişim izlemesi beklenmektedir. Bireysel emeklilik katkı payı 154,4 milyon TL ve fon büyüklüğü 611,9 milyon TL na ulaşmıştır. Bireysel emeklilik sektöründeki teknik kârlılık, şirketler arası yoğun rekabet ve düşen faizler nedeniyle genel olarak azalmaktadır. Müşteri edinim maliyetlerinin yüksekliği, artan aktarım ve iptaller şirketleri olumsuz etkilemektedir. Ziraat Bankası ile acentelik sözleşmesi son bulan Groupama Emeklilik için 2010 yılında başlayan yeniden yapılanma süreci başarıyla devam etmektedir. Mevcut dağıtım kanallarımızın optimize edilerek etkinliğinin artırılması konusunda önemli başarılar elde edilmiştir: TKK nin 1716 satış noktasında satış etkinliğinin artırılmasıyla kredi hayat üretimi %52, ferdi kaza üretimi %26 artmış; çiftçilere yönelik çıkardığımız Bereketli Emeklilik ürünümüz TKK kanalından piyasaya sunularak ilk yılında 3539 poliçe satılmış; emeklilik acente sayımız 220 ye çıkarılarak satış ağımız %18 büyütülmüş; direkt satış ekiplerimizin satış verimliliği %26 artırılmış; telemarketing ve internet platformlarımız devreye alınmıştır. Müşteri ve acente sayılarımızdaki hızlı artış ve dağıtım kanallarımızdaki çeşitlenmeyi destekleyecek şekilde sahada satış, satış sonrası hizmetler ve operasyon merkezlerimizin optimizasyonu projeleri başarıyla devam etmektedir yılında da şirketlerimizi yeni döneme hazırlamak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hayat branşında yeni ürünler ve genişleyen dağıtım ağımızla kârlı büyümemizi sürdüreceğiz. Bireysel Emeklilik alanında ise mevcut portföyümüzün tutundurulması, üretimde acente kanalına ağırlık verilmesi ve istikrarlı bir büyüme ana hedeflerimiz olacaktır. 4

5 Groupama Emeklilik 2011 yılı hayat ve ferdi kaza brüt prim üretimini %47 artırırken, genel giderlerini % 11 oranında düşürmeyi başarmıştır. Bu performans 2010 yılında başlatılan ve devam eden yeniden yapılandırma çalışmalarımızın başarılı sonucudur. Groupama Emeklilik hızla büyüyen bir emeklilik şirketi olarak yeni iş modeli ve yaklaşımları ile sektörün en güçlü oyuncularındandır. Pierre Paul Joseph Léon Marie Ghislain LEFEVRE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz YILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür 5

6 FAALİYET RAPORU NUN YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANDIĞINA İLİŞKİN BEYAN Groupama Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu na 2011 yılı faaliyetlerimiz ile ilgili olarak; tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporumuzu görüş, değerlendirme ve onaylarınıza sunarız. Saygılarımızla, Pierre Paul Joseph Léon Marie Ghislain LEFEVRE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz YILDIZ Yönetim Kurulu üyesi-genel Müdür Elisabeth GEHRINGER Genel Müdür Baş Yardımcısı Mehmet Ertan ÖZAY Grup Müdürü (Muhasebe & Tahsilat) 6

7 SUNUŞ BÖLÜMÜ 7

8 DÖNEMİ ÖZET FİNANSAL FAALİYET SONUÇLARI Şirketimiz 2011 yılını 1.1 Milyon TL Net Dönem Karı ile tamamlamıştır. Bu sonuçta Hayat dışı branşı teknik karlılığı ve Yatırım Gelirleri en önemli paya sahiptir. Özet bilgilerin bulunduğu bir önceki yıl ile karşılaştırmalı Kar / Zarar tablosu aşağıda yer almaktadır DÖNEMİ ÖZET GELİR TABLOSU (000 TL) 2011 YILI 2010 YILI Değişim (%) Cari Varlıklar ,0 Cari Olmayan Varlıklar ,1 Kısa Vadeli Yükümlülükler ,6 Uzun Vadeli Yükümlülükler ,5 Özsermaye ,6 Üretim ,4 -Hayat Dışı (Brüt Yazılan Primler) ,5 -Hayat (Brüt Yazılan Prim) ,2 -Emeklilik ,8 Teknik Bölüm Dengesi (11.335) (12.627) -10,2 -Hayat Dışı ,3 -Hayat (7.575) (6.085) 24,5 -Emeklilik (5.844) (8.619) -32,2 Yatırım Gelirleri ,2 Yatırım Giderleri (1.307) (1.298) -0,0 Olağandışı Gelir ve Giderler (457) (740) -38,2 Dönem Karı ,2 Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (1.185) (2.843) -58,3 Dönem Net Karı ,0 8

9 ŞİRKETİMİZİN TARİHSEL GELİŞİMİ ve 2011 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Şirketimiz, Hayat Branşı nın diğer branşlardan ayrılmasını öngören bir düzenleme doğrultusunda, 19 Aralık 1997 tarihinde 500 Milyar TL sermaye ve Başak Hayat Sigorta A.Ş. unvanıyla kurulmuştur. Sigortacılık faaliyetine ise; Hayat, Ferdi Kaza ve Sağlık branşlarında ruhsat alarak 28 Ocak 1998 tarihinde başlamıştır. Bireysel Emeklilik Sistemine yönelik yasal düzenlemeler kapsamında; 21 Mart 2003 tarihinde ünvanını Başak Emeklilik A.Ş. şeklinde değiştirmiş ve 01 Ağustos 2003 tarihinde Emeklilik Branş ruhsatını da alarak 01 Aralık 2003 tarihinde Bireysel Emeklilik faaliyetine başlatmıştır. Yanısıra, yine mevcut yasal düzenlemelerin gereği olarak, tarihi itibarı ile Sağlık branşındaki faaliyetine son vererek portföyü Başak Groupama Sigorta A.Ş. ne devretmiştir. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresinin Başak Sigorta A.Ş. ve Başak Emeklilik A.Ş.deki hisselerinin birlikte blok olarak satış yöntemiyle yapılan özelleştirme ihalesi sonucunda, iki şirket en yüksek teklifi veren Groupama International şirketine tarihinde 268 milyon ABD doları bedelle satılmış ve ÖYK'nın onayı sonrası Başak Sigorta A.Ş.de bulunan %56,67 ve Başak Emeklilik A.Ş.de bulunan %41 oranındaki idare hisseleri tarihinde Groupama International şirketine devredilmiştir. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü nün 05 Aralık 2008 tarihli ve numaralı kararı ile onaylanan, Groupama International AŞ nin Başak Groupama Emeklilik A.Ş. nezdinde sahibi bulunduğu %41 oranında hissesinin tamamının, Groupama International in devralınmak suretiyle Groupama S.A. ile devir suretiyle birleşmesi itibarıyla Groupama S.A. ya devredilmiştir. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü nün tarihli ve numaralı kararı ile onaylanan, Başak Groupama Emeklilik A.Ş. ile Güven Hayat Sigorta A.Ş. arasında devir suretiyle birleşme gerçekleşmiştir. Şirketimizin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Ana Sözleşmemizin 5. Maddesi olan Şirket Ticaret Unvanı Groupama Emeklilik A.Ş. olarak değiştirilmiş olup, 7. Maddesi olan Şirket sermayesi de Güven Hayat Sigorta A.Ş. birleşmesi sonucu ,16 olarak değiştirilmiş ve tarihinde Ticaret Sicile tescil ettirilip, tarihli 7410 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır yılında tamamlanan satın alma süreci ile sektördeki köklü şirketlerden Güven Hayat ve Güven Sigorta da Groupama bünyesine katılmış olup, şirketimizin pazardaki yeri daha da güçlenmiştir. 9

10 ORTAKLIK YAPISI, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISINDA HESAP DÖNEMİ İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER, NİTELİKLİ PAYA SAHİP GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN ÜNVANLARI VE PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER itibarıyla Groupama Emeklilik A.Ş nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ortak Ünvanı Nominal Hisse Tutarı (TL) % Groupama SA ,00 37,36 Groupama Sigorta A.Ş ,38 43,51 Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş ,50 10,02 T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfı ,00 9,11 Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat Ve İhracat A.Ş. 9,75 0,00 M.Emin Atasagun 1,53 0, , Şirketin hissedarları arasında nitelikli paya sahip bir hissedar bulunmamaktadır. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER ve SEKTÖRDEKİ KONUMUMUZ 2010 yılında 152 olan personel sayısı, 2011 yılı sonu itibariyle 139 dur. Çalışanlarımızın % 51,08 i (71) bay, % 48,92 si (68 kişi) bayan dır. Şirketimizin eğitim profili aşağıdaki gibidir. Eğitim Seviyesi Bay Bayan Toplam Toplamdaki Payı (%) İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Üniversite Yüksek Lisans Toplam Şirketimiz, etkin hizmet sunabilmek amacı ile Genel Müdürlük ün yanı sıra, İstanbul, İç Anadolu, Ege, Bursa, Adana, Antalya Bölge Müdürlükleri ve geniş acentelik ağı ile faaliyetlerini sürdürmektedir yılında Başak Sigorta ve Başak Emeklilik i, 2008 yılında da Güven Sigorta ve Güven Hayat ı bünyesine katan Groupama, Ekim 2009 itibariyle gücünü tek marka altında birleştirdi: Groupama Emeklilik ve Groupama Sigorta. Söz konusu birleşmeler sonrası, Türk sigorta şirketleri arasında sektörün önde gelen şirketleri arasına girmiştir. 10

11 1 Milyar Dolarlık 5 Satın Alma Türkiye de bugüne kadar toplam 1 milyar ABD Doları nı aşan 5 önemli satın alma gerçekleştiren Groupama, en büyük yabancı yatırımcılar arasında yer alıyor. Groupama nın, Fransa hariç dördüncü büyük operasyonu Türkiye de bulunuyor. Avrupa genelinde satın almalarla büyüyen Groupama, Türkiye pazarına 1991 yılında Güneş Sigorta nın yüzde 30 hissesini satın alarak adım attı. Ardından hisse oranını yüzde 36 ya çıkardı yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ndan (ÖİB) Başak Sigorta ve Başak Emekliliği satın aldı yılında Tarım Kredi Kooperatifleri nden Güven Sigorta ile Güven Hayat ı satın alan Groupama aynı zamanda Milli Re'nin yaklaşık yüzde 6'sına sahip. Groupama nın iştirakinin olduğu diğer şirketler ise Başak Depoculuk, Başak İnam Sigorta, Tarım Sigortaları Havuz İşl. A.Ş, Ziraat Finansal Kiralama A.Ş, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Tarsim-Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş, Ziraat Bank Moscow, Kazakhistan Ziraat International Bank şeklinde sıralanıyor. Ziraat Portföy, Ziraat Yatırım ve Bileşim A.Ş nin Ziraat ten sonra ikinci büyük hissedarı olan Groupama nın tüm bu yatırımları yaklaşık 1 milyar dolar ile bankalar da dahil Türkiye'ye yapılan yabancı sermayeli finans yatırımları içinde en büyük ilk 10 yatırımdan biri olarak yerini almış bulunuyor Groupama Emeklilik Üretimi 2011 yılı sonu itibarı ile Groupama Emeklilik, Hayat ve Ferdi Kaza branşında toplam 75.9 milyon TL tutarında prim üretimi ve Bireysel Emeklilik branşında milyon TL tutarında katkı payı üretimi gerçekleştirmiştir. Bireysel Emeklilik branşındaki toplam fon büyüklüğü 2011 sonu itibariyle Milyon TL ye ulaşmış ve sektörde %4.3 lük Pazar payına sahiptir. Faaliyet alanları, bireysel emeklilik, hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası üzerine kurulu olan Groupama Emeklilik, ürünlerini, bölge müdürlükleri (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya) kanalıyla olduğu kadar, Müşteri Hizmetleri Merkezi, direkt satış ekibi, acentelik ağı ve 10 yıllık dağıtım anlaşmamız bulunan Tarım Kredi Kooperatifi üyesi iş ortağının da desteği ile müşterileriyle buluşturmaktadır. 11

12 Ürünlerimiz Hayat Branşında; Ferdi Hayat Sigortaları, Yıllık Hayat Sigortası Can Dostu Sigortası Kişisel Birikim Sigortası Geleceğe Yatırım Sigortası Grup Hayat Sigortaları, Grup Yıllık Hayat Sigortası Grup Can Dostu Sigortası Grup Birikim Sigortası Kredi Hayat Sigortaları Ferdi Kaza Branşında; Ferdi Kaza Sigortası Kaza Destek Sigortası Ortak Kaza Sigortası Bireysel Emeklilik Branşında; Ferdi emeklilik planları ve grup emeklilik planları, 9 adet emeklilik yatırım fonunu kapsamaktadır. Ferdi planlarımızın yanısıra, 128 farklı seçeneği birleştiren ve 7 ana planı içeren grup emeklilik planlarımız sayesinde müşterilerimize geniş bir ürün yelpazesi sunmaktayız. Bankasız En Büyük BES Şirketi Groupama, Türkiye de münhasır bir banka dağıtım ilişkisine sahip olmayan veya bankacılık yapan bir grubun içinde bulunmayan en büyük BES şirketi olarak öne çıkıyor. Groupama 5 ayrı banka ile bir çok farklı branşta münhasır bir dağıtım anlaşması olmadan çalışıyor. BES te farklı meslek ve iş kategorilerine odaklanarak büyümeyi hedefleyen Groupama nın, müşterilerine ayrıcalıklı hizmetleri sunarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutma hedefi bulunuyor. Bireysel ve Gruplara yönelik oluşturulan planlar müşteri ihtiyaçlarına paralel fon performanslarını risk limitleri dahilinde en üst seviyede tutmayı hedefliyor ve 2011 yılında altyapısını güçlendiren ve bir dizi yeniden yapılanma süreci geçiren Groupama bireysel emeklilik alanında artık daha güçlü ve etkin çalışıyor. 12

13 YENİ HİZMET VE FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMALARI 2011 Yeni Hizmetleri: Yeni İnternet Şubesi : 2011 yılının Haziran ayı sonrasında çalışmalarına başlanan yeni internet şubesi 2012 yılının Ocak ayında müşterilerin hizmetine sunulmuştur. Yeni internet şubemizde müşterilerimiz sahip oldukları bütün bireysel emeklilik, birikimli hayat ve risk ürünlerini görüntüleme ve izin verilen bazı işlemleri kullanıcı dostu ve çağdaş önyüzler sayesinde gerçekleştirebiliyor duruma gelmişlerdir. 3D Secure Altyapısı ile İnternet Üzerinden Tahsilat : Bireysel emeklilik müşterilerimizin internet şubesi üzerinden katkı paylarını kredi kartı bilgilerini girerek on-line olarak ödeme yapmalarını sağlayacak 3D Secure Katkı Payı Tahsilatı sistemi hayata geçirilmiştir. Bu sayede nakit ödeyen müşterilerimiz istedikleri vadelerini verecekleri kredi kartı ile ödeyebilmekte ve dilerlerse işlem sırasında kullandıkları kredi kartlarını düzenli ödemede kullanmak için sisteme kayıt edebilmektedirler. Ayrıca müşterilerimiz bu uygulama ile diledikleri zaman hesaplarına Ek Katkı Payı yatırma imkanına da kavuşmuşlardır. 3D secure altyapısı sayesinde tahsilat banka tarafından müşterinin cep telefonuna gönderilen şifrenin girilmesi ile işlem doğrulanmakta ve onaylanmaktadır. Yeni Tahsilat Kanallarımız : 2011 yılının Nisan ayında Yapı Kredi Bankası ile yapılan kurumsal tahsilat anlaşması kapsamında müşterilerimizin katkı paylarını hiçbir masraf ödemeden şirketimiz hesaplarına gönderebileceği bir tahsilat anlaşması yapılmıştır. Yine benzer şekilde PTT Bank ile yapılan anlaşma sonucu müşterilerimiz katkı payı ödemelerini ilgili banka üzerinden de yapabilliyor duruma gelmişlerdir. Müşterilerine daha yakın olmayı hedefleyen şirketimiz bu iki tahsilat anlaşması ile müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Kolay Makbuz Uygulaması : Müşterilerimizin ödedikleri bireysel emeklilik katkı payları ve hayat primlerini vergi indiriminde kullanabilmeleri için şirketimiz tarafından gönderilen Tahsilat Makbuzu na internet üzerinden de rahatça ulaşmalarını teminen Kolay Makbuz uygulaması hayat geçirilmiştir. Müşterilerimiz TC Kimlik numaraları ve poliçe numaraları ile sisteme girerek ödedikleri katkı payı / primlere ait tahsilat makbuzlarını internet sitesi üzerinden alabilmekte ve gelir vergisi indiriminde kullanabilmektedirler. 13

14 İKİNCİ BÖLÜM 14

15 YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ, DENETİM KURULU, ÜST YÖNETİM, KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ, İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM HAKKINDA BİLGİLER Şirketimizin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Üst Yönetimi ve İç Denetim Bölümü çalışanlarına ilişkin bilgiler 2011 yılı itibarıyla aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu bölümde ayrıca Denetçiler ile Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol sorumluları hakkında da bilgiler bulunmaktadır. ADI SOYADI Pierre Paul Joseph Léon Marie Ghislain LEFEVRE GÖREV SÜRESİ ÖĞRENİM DURUMU DENEYİM GÖREVİ Louvain Üniversitesi Makine Müh. 17 Yıl Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet AYDOĞDU İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Y.Okulu 45 Yıl Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gérard Jean Henri Michel JOALLAND Maden mühendisi (Paris) HEC/SPA (Paris) İşletme 37 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Jean-Louis Henri Jules LAFFRAT Alain André Félix BRUNET Chrétien de TROYES Muhasebe 30 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Çiftçi - Emekli 20 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Mümin AKYOL Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğr. okulu 31 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Christian Louis COCHENNEC Tarım Mühendisliği 19 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin YILDIRIM Uludağ Üniv. Eğitim Enstitüsü Anadolu Üniv. Açıköğretim Fakültesi Lisans Tamamlama 32 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Christophe Armand Henri BUISSET Çiftçi 5 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah KUTLU Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik Bölümü Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans (Yüksek Mühendis) 20 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Boston Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Boston Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Harvard Üniversitesi Genel Müdür Ali Yılmaz YILDIZ İşletme Fakültesi Yüksek Lisans 18 Yıl Bülent ÖZDİREKCAN Parıs I Üniversitesi - Pantheon- Sorbonne Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans 13 Yıl Denetim Kurulu Üyesi Anıl TİLHASLI Ortadoğu Teknik Üniversitesi - İşletme 18 Yıl Denetim Kurulu Üyesi Elisabeth GEHRINGER Gündoğdu Şenol ÜNEN Lyon Fen Bilimleri Fakültesi Bakalorya Sciences Üniversitesi, Matematik, Fizik Claude Bernard Üniversitesi Aktüerya Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 32 Yıl 20 Yıl Genel Müdür Baş Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı (CIO) Bilgi Teknolojileri 15

16 Ramazan ÜLGER Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 13 Yıl Genel Müdür Yardımcısı Esra BOZKURT İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 18 Yıl Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları, Kalite Org., Eğitim ve İç Hizmetler) Şebnem ULUSOY Ankara Ünivesitesi Hukuk Fakültesi University of Kent at Canterburny, Kent Yüksek Lisans 17 Yıl Genel Müdür Yardımcısı (Genel İşler) Ahmet Tahsin GÜRDOĞAN Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Fakültesi - Yüksek Lisans 16 Yıl Genel Müdür Yardımcısı (Stratejik Paz., Kurumsal İletişim, Bankareasürans ve Yeni İş Geliştirme) Atilla BENLİ Taşkın KAYIKÇIOĞLU Anne Gabrielle Marie AYDIN İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 20 Yıl Genel Müdür Yardımcısı (Bireysel ve Endüstriyel Hasar, ücu,hukuk,satınalma ve İç Hizmetler) Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği - Hacettepe Üniversitesi İktisat Yüksek Lisans 21 Yıl Bilgi Sistemleri Direktörü Paris Üniversitesi Pantheon-Sorbonne İktisat Fakültesi Lisans Institut d'etudes Politiques de Paris Ekonomi ve Finans - Lisans Üstü 20 Yıl Genel Sekreter Deniz UĞUR İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yüksek Lisans 13 Yıl Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürü Eda BELGEN İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 2 Yıl Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Uzmanı Mustafa Kaan SANALAN Bilkent İşletme lisans Marmara Yüksek Lisans 13 Yıl İç Denetim Bölüm Müdürü İhsan Onur ÇUBUKÇU Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü 7 Yıl İç Denetim Yönetici Yakup Onur TOSUN Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 7 Yıl İç Denetim Uzman Yrd. 16

17 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 2011 yılı içinde 37 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiş olup Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantılara katılım durumunu gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Tarihi Top No Pierre Paul Joseph Léon Marie Ghislain LEFEVRE Mehmet AYDOĞD U Bedrettin YILDIRIM Gérard Jean Henri Michel JOALLAN D Alain André Félix BRUNET Christoph e Armand Henri BUISSET Jean- Louis Henri Jules LAFFRAT Mümin AKYOL Christian Louis COCHENNEC Abdullah KUTLU x x - x x - x - x - x x x - x x - x - x - x x x - x x - x - x - x x x - x x - x - x - x x x - x x - x - x - x x x - x x - x - x - x x x x x x - x - x - x x x x x x - x - x - x x x - x x - x - x - x x x - x x - x - x - x x x - X X - x - x - x x x - x x - x - x - x x x - x x - x - x - x x x - x X - x - x - x x x - x x - x - x - x x x - x x - x - X - x x x - x x - x - X - x x x - x x - x - X - x x x - x x - x - X - x x x - x - - x - X - x Ali Yılmaz YILDIZ x x - x - - x - X - x x x - x - - x - x - x x x - x x - x x x - x - x X - x - x x x - x - x X - x x x x x - x - x X - x X x x - - x - x X - x X x x - - x - x x - x X x x - - x - x x - x X x x x - - x - x x x x - - X x x x x - - X x x x x - - X x x x x - - X x x x x - - X x x x x - - X x x x x - - x x 17

18 GENEL KURULA SUNULAN ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul a sunulmak üzere hazırlanan özet rapor Faaliyet Raporu ekinde (Ek.1) yer almaktadır. İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI Departmanlarda ihtiyaç bazlı analizler yapılmış, gerekli eğitim ve gelişim aktiviteleri planlanmıştır. Aday Bireysel Güvence Danışmanları na yönelik olarak BES eğitimleri organize edilmiş, işe yeni başlayan çalışanlar için oryantasyon eğitimleri hem e-eğitim hem de departman yöneticileri ile yapılan birebir toplantılar ile gerçekleştirilmiştir yılı içerisinde; 407 personelimize saat, dağıtım kanallarımızda 848 kişiye saat, toplamda kişiye saat eğitim verilmiştir. Bölge Müdürlükleri ve Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen mevcut operasyon uygulamaları incelenmiş, operasyon süreçlerinin optimizasyonuna yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Çağrı Merkezi Uygulamaları Emeklilik Çağrı Merkezimiz, tüm müşterilerimizin taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılmasına ilişkin hizmet vermektedir. Öncelikli hedefimiz; müşteri memnuniyeti çerçevesinde müşterilerimizle daha yakın temas kurmak, onlardan gelen öneriler doğrultusunda süreçlere yön vermek ve hizmet kalitemizi artırarak devam ettirmektir. 18

19 ŞİRKETİN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU VE İŞLEMLER Şirketimizin %43,5 oranı ile en yüksek ortaklık payına sahip Groupama Sigorta A.Ş. nin merkezi Türkiye olup, Şirket Türkiye de ki önde gelen sigorta şirketlerindendir. Şirket sermayesi TL dir. Şirketimizin %37,4 oranı ile ikinci büyük ortağı olan Groupama SA nın merkezi Fransa olup, uluslararası alanda sigortacılık ağırlıkta olmak üzere finans alanında faaliyet göstermektedir. Groupama SA Türkiye de aynı zamanda; %69,16 oranındaki ortaklık payı ile Groupama Sigorta A.Ş. nin, %100 oranındaki ortaklık payı ile Groupama Bosphorus International Holding A.Ş. nin hakim hissedarıdır. Groupama Bosphorus International Holding A.Ş. ise; %29,65 oranındaki ortaklık payı ile Groupama Sigorta A.Ş. nin ve %10,02 oranındaki ortaklık payı ile Groupama Emeklilik A.Ş. nin hissedarı konumundadır. Şirketimizin % 24,90 hisse ile ortağı bulunduğu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş yılını TL kar ile kapamıştır. İştirakin aktif değeri TL dir. Şirketimizin %6.66 hisse ile ortağı bulunduğu Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş, 2010 yılında TL kar elde etmiş olup, 2011 yılında kar payı dağıtmamıştır. İştirakin aktif değeri TL dir. Şirketimizin %5.88 hisse ile ortağı bulunduğu Milli Reasürans Türk A.Ş, 2011 yılı ilk 9 ayında yılında TL zarar etmiştir. İştirakin aktif değeri TL dir Yılında Ortaklar ve İştiraklerle Yapılan Alış ve Satışlar aşağıdaki gibidir; Ortaklar Alış Satış Groupama Sigorta A.Ş Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş Toplam İştirakler Alış Satış Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş Milli Reasürans A.Ş Toplam Ödenen Temettüler Groupama SA Groupama Sigorta A.Ş Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfı Toplam

20 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 20

21 DENETİM KURULU RAPORU Denetim Kurulu üyeleri tarafından tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Genel Kurul a hitaben hazırlanan ve imzalanan rapor aşağıda yer almaktadır. 21

22 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL FAALİYETLERİ Kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol birimi T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı nca yayınlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik ile tanımlanan esaslar çerçevesinde kurulmuştur. Faaliyetlerini nihai sorumluluk Yönetim Kurulu nda olmak üzere Genel Müdür e bağlı olarak sürdürmektedir. Kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol birimi adı geçen yönetmelik hükümleri gereğince; Şirket varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politikalar ile kurallara ve sigortacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini amaçlamaktadır. Bunların yanısıra; şirketin gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği risk ve getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini hedeflemektedir. Kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol birimi anılan amaçlar doğrultusunda, şirket içerisindeki işlevsel görev ayrılıkları ve sorumluluklarının tesisinin, bilgi sistemlerini tesisinin ve iletişim yapısı ile etkin iletişim kanallarının tesisinin tümüyle gözden geçirilerek yeniden dizayn edilmesi amacıyla proje bazlı çalışmalarına devam etmektedir. 22

23 İÇ DENETİM FAALİYETLERİ İç denetim faaliyetleri, Yönetim Kurulu na doğrudan bağlı olarak görev yapmakta olan İç Denetim Birimi tarafından yürütülmektedir. İç denetim faaliyetleri; Şirket faaliyetlerinin mevzuat hükümleri, şirket içi strateji, politika, uygulama usulleri ve diğer düzenlemeler doğrultusunda yürütüldüğünün denetimi, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliğinin değerlendirilmesi ile hata, hile ve usulsüzlüklerin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik tedbirlerden oluşmaktadır. İç Denetim Birimi nin faaliyetleri; denetim, inceleme ve soruşturma adı altında üç ana çalışma grubuna ayrılmaktadır. Denetim, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık denetim planı kapsamında mevzuata uyum, Şirket birimlerinin faaliyetleri ve iş süreçlerine yönelik yürütülmekte olan çalışmalardan oluşmaktadır. İnceleme, Şirket Üst Yönetimi nin talebi doğrultusunda yıllık denetim planı kapsamında yer almayan konu ve alanlarda özel olarak yürütülmekte olan çalışmalardır. Soruşturma; dolandırıcılık, suistimal, hile, güveni kötüye kullanma vb. nitelikteki gerek hukuk kurallarına gerekse şirket uygulamalarına aykırı eylemlere yönelik yürütülmekte olan çalışmalardır. İç Denetim Birimi yukarıda belirtilen faaliyet ve çalışma esasları çerçevesinde 2011 yılında denetim planı kapsamındaki ve dışındaki süreç, konu ve alanlarda çalışmalar yürütmüştür. 23

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 GENEL MÜDÜRLÜK Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Groupama Plaza No:2 34398 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL Tel : 0212 / 367 67 67 (Pbx) Faks : 0212

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK Eski Büyükdere Cad. No:2 34398 Maslak - İstanbul Tel :(0212) 367 67 67 Fax: :(0212) 367 68 68 Web: : www. groupama.com.tr E-mail: sigorta@groupama.com.tr

Detaylı

BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Yanınızda, yakınınızda

BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Yanınızda, yakınınızda BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yanınızda, yakınınızda 1 GENEL MÜDÜRLÜK Halaskargazi Caddesi No:33 HARBİYE 34373 ŞİŞLİ / İSTANBUL Tel : 0 212 / 368 22 00 (Pbx) Faks : 0 212 / 232

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK Groupama Plaza Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:2 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul Tel :(0212) 367 67 67 Faks: (0212) 367 68 68 Web: www.groupama.com.tr

Detaylı

Yönetim Kurulu Tayfun BAYAZIT / Yönetim Kurulu Başkanı Alessandro Maria Decio / Başkan Vekili İ. Tamer HAŞİMOĞLU / Üye Marco Cravario / Üye

Yönetim Kurulu Tayfun BAYAZIT / Yönetim Kurulu Başkanı Alessandro Maria Decio / Başkan Vekili İ. Tamer HAŞİMOĞLU / Üye Marco Cravario / Üye FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2008 0 İçindekiler Yönetim Kurulu...2 Üst Yönetim...4 İç Denetim...5 Tarihçe...6 Finansal Göstergeler...7 Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu...13 Mali Tablolar...20 Hissedarlara

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU

AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü... 1 Vizyonumuz ve Değerlerimiz... 2 Şirketin Tarihsel Gelişimi ve Ortaklık Yapımız... 3

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilanço 3-7 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu 8-9

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

www.hdisigorta.com.tr HDI Sigorta A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu

www.hdisigorta.com.tr HDI Sigorta A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.hdisigorta.com.tr www.hdisigorta.com.tr 3 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM Sunufl 4 Şirketin Tarihsel Gelişimi 4 Şirketin Ortaklık Yapısı 5 Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları nın Sahip

Detaylı

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN VE BAĞIMSIZ DENETİMDEN

Detaylı

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EULER HERMES Faaliyet Raporu 2011 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Faaliyet Raporu 2011 İçindekiler Bölüm I Sunuş 01

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi (Eski adıyla Türkiye Genel Sigorta Anonim Şirketi) 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Đçindekiler Sayfa Finansal

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 Mart 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

2008 YILI F LİYET R PORU. Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.

2008 YILI F LİYET R PORU. Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. 2008 YILI F LİYET R PORU Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. 1 ACIBADEM SİGORTA KURUMSAL YAPI Acıbadem Sigorta, Acıbadem Sağlık Grubu ndan aldığı güç ve altyapı avantajı ile sağlık sigortacılığına yeni

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 İÇİNDEKİLER 1 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı

Detaylı

01 2010 Faaliyet Raporu

01 2010 Faaliyet Raporu 01 2010 Faaliyet Raporu 1 2010 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER KURUMSAL PROFİL 4 CARDIF SİGORTA NIN STRATEJİSİ 5 ORTAKLIK YAPISI 5 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 6 ÜST YÖNETİMİN MESAJI 7 YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU (eski ünvanıyla AXA OYAK SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı