Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları"

Transkript

1

2 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Hazırlayanlar: Kiraz ERCİYAS YAVUZ, Süreyya Derneği 0, İzmir Tasarım ve Uygulama: B.Çağlar Bebeci İllüstrasyonlar Dan Powell (RSPB), Busby (RSPB), Mike Langman (RSPB), John Busy (RSPB)

3 Rapor baskısının gerçekleşmesi için verdikleri değerli desteklerinden ötürü Doğa Derneği üyesi Erdem Mağara ve Lokman Ölgün e şükranlarımızı sunarız.

4 KIZILBACAK (Tringa totanus) ÖNSÖZ 0 0 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları her yıl olduğu gibi yine çok sayıda gönüllü kuş gözlemcisi tarafından, sivil toplum kuruluşlarının ve devlet kuruluşlarının desteği ile gerçekleştirildi. 0 yılı bazı alanların iki defa sayılmasından, raporun bu denli geç basılmasına kadar uzanan organizasyonel ve yöntemsel sorunların gündemi önemli ölçüde işgal ettiği bir sayım dönemi oldu. Tüm bunlara rağmen raporun sonunda tamamlanabilmiş olması, pozisyonları ne olursa olsun tarafların KOSK sayımlarına ve verilerin yayımlanmasına verdikleri önemin bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. KOSK sayımlarının hem küresel, hem de bölgesel ve yerel su kuşu popülasyonlarının izlenmesi ve sonucunda su kuşu türlerinin ve sulak alanların korunmasında çok önemli araçlar olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu derece önemli bir izleme aracının da organizasyonel problemleri en aza indirgenmeli, yöntemsel açıdan da geçerli, güvenilir ve tekrarlanabilir veri elde edilebilmesi sağlanmalıdır. 0 yılı sorunlarından çıkarılması gereken ders hem organizasyon, hem de sayım metodolojisi üzerinde daha fazla düşünülmesi ve planlama yapılması gerekliliğidir. Örneğin, madem ki ancak çok sayıda gönüllü yanısıra STK ve devlet kuruluşu katkısı ile sayım yapılabilmektedir, o zaman organizasyon ve planlamanın tek bir kuruluş yerine, tüm tarafların bir araya geleceği ya da temsil edileceği bir kurul tarafından üstlenilmesi en doğru yaklaşım olacaktır. Metodolojik açıdan da hem yapılan sayımların geçerliliklerinin hem de farklı yıllarda yapılan sayımların karşılaştırılabilmeleri için de sayım zaman, yer, kapsam ve yöntemlerinin standardize edilmesine, bu tür bir beceriyi geliştirmek ve yaygınlaştırmak için de doğrudan sayımı yapacaklara ulaşan bilgilendirme-değerlendirme çalışmalarına gerek vardır. 0 yılı sonunda KOSK sayımlarında deneyime sahip kişi ve kuruluşlar arasında bir ulusal kurul oluşturulması için görüş birliği oluşturulmuştur; oluşan ilk kurulun 0 sayımlarını organize etmesi, ulusal kurulun oluşumu ve çalışması hakkında ilke ve kuralları belirlemesi ve sayımların organizasyonel ve yöntemsel sorunlarını gidermek üzere çalışmalar yapması öngörülmektedir. Geldiğimiz bu nokta etkili bir vatandaş bilimi (citizen science) projesi yürütmek için önemli fırsatlar sağlamaktadır ve bu fırsatları değerlendirebildiğimiz ölçüde gönüllülerin emek ve enerjisi kuşların ve yaşama alanlarının korunmasına katkıda bulunacaktır. Prof. Dr. Y. Sancar Barış Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları

5 KARA GERDANLI DALGIÇ (Gavia artica) 0.GİRİŞ 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Türkiye Avrupa ve Orta Doğu nun en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkesi olup, Avrupa kıtasında biyolojik çeşitlilik açısından dokuzuncu sıradadır. Dünya ölçeğinde yer alan sıcak bölgenin (hot spot) üçü - Akdeniz, Kafkasya ve İran-Anadolu - ülkemizde temsil edilmektedir. Neredeyse tüm Avrupa nın toplamından daha fazla tür çeşitliliğine ve endemizme sahip ülkemiz, farklı hayvan ve bitki coğrafyası bölgelerinin kesişim noktasında bulunmaktadır. Türkiye, 0 memeli, kuş türü, 0 kadar sürüngen, kelebek, 00 e varan balık türü, yaklaşık 9000 bitki türü ile biyolojik çeşitliliği açısından çok zengindir (Eken ve ark., 00). Bu bilgiler Türkiye nin dünya genelinde ne kadar önemli bir konumda olduğunu kanıtlamanın yanında koruma açısından da öncelikli olduğunu göstermektedir. Dünya ölçeğinde doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu kapsamda doğal alanların izlenmesi, bu alanların durumu ve barındırdıkları biyoçeşitlilik durumu hakkında bize fikir verecek temel yöntemlerden birisidir. Kuşlar besin zincirinin önemli halkalarını oluşturdukları için, sıklıkla ekosistemin sağlık ve işlerliğinin belirlenmesinde biyoindikatör olarak kullanılmaktadır. Sulakalanlar söz konusu olduğunda, kuşlar en sık kullanılan göstergeler arasında yer almaktadır. Kış Ortası Su Kuşu Sayımları, su kuşu popülasyonlarındaki değişiklik yanı sıra, sulakalan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biridir.

6 .GENEL BİLGİLER.. SULAKALANLARIN ÖNEMI Sulakalan terimi 9 yılında imzalanan Uluslararası Ramsar Sözleşmesiyle belirlenmiştir. Buna göre: doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbalıklar ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulakalan kalan yerlerine sulakalan denmektedir (Tapan, 00). Ülkemiz 99 yılından bu yana Ramsar Sözleşmesi nin taraftarıdır. Sulakalanlar ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin önemli parçalarıdır. Türkiye, sulakalanlar açısından hem Avrupa, hem de Orta Doğu nun en önemli ülkelerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Bunun iki temel sebebinden birincisi, Türkiye farklı ekolojik karakter ve fonksiyonlara sahip çok çeşitli sulakalanlara sahiptir; ikincisi, bu sulakalanların çoğu coğrafi olarak Batı Palearktik kuşların göç yolları üzerinde yer almaktadır. Bu sulakalanlardan en az tanesi Ramsar kriterlerine göre uluslararası önemde sınıflandırılmışlardır. Bunlardan tanesi, Ramsar Sözleşmesi çerçevesinde Ramsar Sulakalanı statüsüne alınmıştır (Tapan, 00). Türkiye sulakalanları aşırı kullanım yüzünden ciddi hasarlar görmüş ve özellikle son yirmi yılda birçok sulakalan kurumuştur. Bazı uluslararası öneme sahip sulakalanlar ve bunlarla beraber içerdikleri flora, fauna ve ekolojik fonksiyonlar da yok olmuştur. Sulakalanların hasar görmesi birçok ekonomik ve sosyal kayıplara sebep olmuştur. 0 Sulakalanlar, tropik ormanlardan sonra biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu ekosistemlerdir. Pek çok tür ve çeşitteki canlılar için uygun beslenme, üreme ve barınma ortamı olan sulakalanlar, yalnız bulundukları ülkenin değil, tüm dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilmektedir. Yakın çevresinde yaşayan halkın yaşamında önemli yer tutan, bölge ve ülke ekonomisine katkılar sağlayan sulakalanlar; doğal dengenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması yönünden de diğer ekosistemler içinde önemli ve farklı bir yere sahiptirler. Sulakalanların önemini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:. Yeraltı suyu reşarjı ve deşarjı, taşkın kontrolü, taban suyunun dengelenmesi gibi işlemleri ile bulundukları bölgenin su rejiminin dengelenmesine katkı sağlarlar.. Bulundukları çevrenin nem oranını yükselterek başta yağış ve sıcaklık olmak üzere iklim elemanları üzerine olumlu etki yaparlar.. Tortu ve zehirli maddeleri alıkoyarak ve besin maddelerini kullanarak suyu temizlerler.. Tropikal ormanlarla birlikte yeryüzünün en fazla biyolojik üretim yapan ekosistemleridir.. Sulakalanlar yüz binlerce yıllık doğal süreçler sonucu meydana gelmiş ve ortama karakterize olmuş zengin bitki ve hayvan türleri ile yoğun organizma koleksiyonuna sahip yeryüzünün en önemli genetik rezervuarlardır.. Sulakalanlar başta balıkçılık olmak üzere, hayvancılık, saz kesimi ve rekreasyonel faaliyetlere sağladığı imkânlar nedeniyle yüksek bir ekonomik değere sahip olup, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlarlar (Yeniyurt ve Hemmami, 0) Bütün bu özellikler; sulakalanların mutlak surette gelecek için korunması gerekli alanlar olduğunu ortaya koymuştur. Kış Ortası Su Kuşu sayımları da sulakalanlardaki su kuşu değişimlerini izleyerek önemli ölçüde veri elde edilmesini sağlamakta, sayımlar sırasında alanlar hakkında toplanan tehdit unsurları ile alanlar hakkında veriler güncellenebilmektedir. 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları

7 .. SU KUŞU NEDIR? Ramsar Sözleşmesi nde yer alan tanıma göre su kuşu, ekolojik olarak sulakalanlara bağlı olan kuşlar olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası Su Kuşları Sayımları için Wetlands International tarafından su kuşu olarak kabul edilen familyalar şu şekildedir: Gaviidae (Dalgıçlar), Podicipedidae (Batağanlar), Pelecanidae (Pelikanlar), Phalacrocoracidae (Karabataklar), Anhingidae (Yılanboyunlar), Ardeidae (Balabanlar ve balıkçıllar), Scopidae (Çekiçbaşlıgiller), Ciconiidae (Leylekler), Balaenicipitidae (Pabuçgagalıgiller), Threskiornithidae (Aynaklar ve kaşıkçılar), Phoenicopteridae (Flamingolar), Anhimidae (Çığlıkçıllar), Anatidae (Ördekler, kazlar ve kuğular), Gruidae (Turnalar), Aramidae (Bataklıkkuşu turnasıgiller), Rallidae (Suyelveleri, ve mekeler), Heliornithidae (Dalgıç sutavuğugiller), Eurypygidae (Güneş balabanları), Jacanidae (Jakanagiller), Rostratulidae (Boyalıçulluklar), Dromadidae (Yengeç yağmurcunları), Haematopodidae (Poyrazkuşları), Ibidorhynchidae (Aynakgagalar), Recurvirostridae (Kılıçgagagiller), Burhinidae (Kocagözler), Glareolidae (Bataklıkkırlangıcıgiller), Charadriidae (Yağmurcunlar), Scolopacidae (Çullukgiller), Pedionomidae (Kırkoşanıgiller), Thinocoridae (Kum çulluğugiller), Laridae (Martıgiller), Sternidae (Sumrular) ve Rynchopidae (Makasgagalar)(Delany & Scott, 00). Son yıllarda diğer bazı familyaların da listeye dahil edilmesi tartışılmaktadır. Ülkemizde, sulakalanlara bağlı olarak yaşayan Circus aeruginosus (saz delicesi), Pandion haliaetus (balık kartalı) türleri ile Alcidae (Yalıçapkınları) ve Procellaridae (Yelkovanlar) familyasına ait türler de su kuşu olarak değerlendirilmekte olup hedef türler arasında yer almaktadır. 0.. ÖNEMLI KUŞ ALANLARI (ÖKA) NEDIR? Kuşlar yaşamları boyunca çok sayıda alanda bulunmaktadırlar. Dolayısıyla tüm bu alanların etkili bir şekilde korunabilmesi imkânsızdır. Önemli Kuş Alanı (ÖKA) yaklaşımında, korunmaları ve iyi yönetilmeleri durumunda, kuşların ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına en verimli katkıyı sağlayacak öncelikli alanlar belirlenmektedir. Önemli Kuş Alanları kavramı, Dünya Kuşları Koruma Kurumu (BirdLife International) tarafından ortaya konulmuş olup, bu alanlar kuşların korunmasına yönelik bölgesel ya da küresel ölçekte öneme sahip alanlar olarak tanımlanmaktadır. ÖKA lar kuşların korunmasına yönelik pratik araçlar olup geniş bilim çevrelerinde kabul görmüş standart kriterlerce belirlenmektedirler. ÖKA lar bununla birlikte sadece kuşlar için değil, doğal yaşam ortamları (habitatlar) açısından da büyük bir çeşitlilik göstermekte ve Türkiye nin doğal yaşam ortamlarını iyi şekilde temsil etmektedirler. ÖKA lar iki ana kriter kullanılarak belirlenmektedir: Hassaslık ve benzersizlik. Önemli kuş alanı kriterleri (Tablo ) nesli tehlike altında olan türler hakkında bilgileri kullanarak hassas coğrafyaları belirlemektedir. Bu hassas coğrafyalar nesli tehlike altında olan kuş türlerinin önemli popülasyonlarını barındıran alanlardır. Nesli tehlike altında olan canlıların pek çoğu olağan koşullar altında geniş bir coğrafyaya yayılma eğilimi gösterse de, bu canlılar bugün insan baskısı nedeniyle birbirinden kopuk ve çoğunlukla kendisini çevreleyen alanlardan kolayca ayrılabilen coğrafyalarda sıkışıp kalmışlardır. 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Yeryüzündeki bazı benzersiz alanlar insan baskısı olmasa da çevreleyen geniş coğrafyadan farklı özellikler taşımaktadır ve bu fark çoğu zaman belirgin doğal sınırlarla kendini göstermektedir. Bu nedenle sahip oldukları benzersiz doğal özellikleri nedeniyle bu alanlar ayrı bir kategori altında sınıflandırılır. ÖKA kriterlerinde, dört ayrı kategoriye giren kuş topluluklarıyla ilgili veriler değerlendirilir. Bunlar: a) Nesli tehlike altında türler, b) Dar yayılışlı türler, c) Tek biyoma bağlı türler, d) Yoğunlaşan türlerdir. Her bir kategorinin uygulanması için çoğunlukla rakamsal eşik değerler belirlenmekte, ancak bu eşik değerlerine denk veya daha büyük popülasyonları düzenli olarak barındıran alanlar ÖKA olarak tanımlanmaktadır. Bu kriterler, dünyanın pek çok yerinde önemli kuş alanlarının belirlenmesi için kullanılmaktadır (Onmuş, 00).

8 ÖKA KRİTER ÖZETİ Küresel ölçekte önemli olanlar A A A A Alan, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan kuş türlerinden bir ya da daha fazlasını önemli sayılarda ve düzenli olarak barındırır. Alan, dünya dağılışı 0 bin kilometreden daha küçük olan bir ya da daha çok dar yayılışlı türün önemli bir popülasyonunu barındırır. Alan, dünya popülasyonlarının tamamı ya da büyük bir bölümü tek bir biyom içinde yaşayan kuş türlerinin önemli birliklerini içermektedir. (i) (ii) (iii) Alan, belirli dönemlerde topluluklar halinde yoğunlaşan bir ya da birkaç sukuşu türünün, dünya veya biyocoğrafik popülasyonunun % inden fazlasını düzenli olarak barındırır. Alan, belirli dönemlerde topluluklar halinde yoğunlaşan bir ya da birkaç deniz kuşu türünün belirgin bir alt popülasyonunun % inden fazlasını düzenli olarak barındırır. Alan, belirli dönemlerde topluluklar halinde yoğunlaşan bir ya da birkaç karasal kuş türünün belirgin bir alt popülasyonunun % inden fazlasını düzenli olarak barındırır. (iv) (i) Alan, göç sırasında 000 den fazla leylek ya da 000 den fazla yırtıcı kuş, pelikan veya turna için göç geçidi işlevi görür. Alan, belirli dönemlerde topluluklar halinde yoğunlaşan bir ya da birkaç sukuşu türünün, göç yolu ya da başka bir belirgin alt popülasyonunun % inden fazlasını düzenli olarak barındırır. Avrupa ölçeğinde önemli alanlar B B (ii) (iii) (iv) Alan, belirli dönemlerde topluluklar halinde yoğunlaşan bir ya da birkaç deniz kuşu türünün belirgin bir alt popülasyonunun % inden fazlasını düzenli olarak barındırır. Alan, belirli dönemlerde topluluklar halinde yoğunlaşan bir ya da birkaç karasal kuş türünün belirgin bir alt popülasyonunun % inden fazlasını düzenli olarak barındırır. Alan, göç sırasında 000 den fazla leylek ya da 000 den fazla yırtıcı kuş, pelikan veya turna için göç geçidi işlevi görür. Alan, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan kuş türlerinden bir ya da daha fazlasını önemli sayılarda ve düzenli olarak barındırır. 0 B Alan, dünya dağılışı 0 bin kilometreden daha küçük olan bir ya da daha çok dar yayılışlı türün önemli bir popülasyonunu barındırır. Tablo. ÖKA kriterlerinin özeti (Yarar & Magnin, 99).. TÜRKIYE DE SAYIMLAR Ülkemizde yapılan Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS), Uluslararası Su Kuşu Sayımlarının (USS) bir parçasıdır. Bu sayımlar sukuşu popülasyonlarını belirlemek amacıyla alan bazında yapılan ve Wetlands International (Uluslararası Sulakalan Kurumu) tarafından organize edilen küresel bir sayım organizasyonudur. Sayımlar her yılın Ocak - Şubat aylarında, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu ve sulakalanlarda kümelendikleri zaman gerçekleştirilmektedir (Çağlayan ve ark., 00). Batı Palearktik ve Güneybatı Asya da alan, kış ortasında sayılmaktadır. Çoğunluğu gönüllülerden oluşan yaklaşık.000 kişi sayımların gerçekleşmesi için çalışmaktadır. Ortalama tür ve 0 milyon sukuşu her yıl düzenli olarak sayılmaktadır. Sayımların en önemli özelliği sahip olduğu uzun dönemli bakış açısıdır. Aynı alanlarda aynı noktalardan yapılan standart sayımlar, uzun dönemde popülasyon trendlerinin analiz edilmesinde oldukça yararlı olmaktadır (Çağlayan ve ark., 00). Türkiye de sayımlar 9-9 ve 9-99 yılları arasında çoğunlukla yabancı kuş gözlemcilerinin oluşturduğu ekipler tarafından gerçekleştirilmiştir. 990, 99, 99, 99, 999, 00 sayımlarını Doğal Hayatı Koruma Derneği yürütmüştür. 00 yılında, ilk defa tüm Türkiye deki kuş gözlem topluluklarından oluşan ekiplerle sayımlar yapılmaya başlanmıştır. 00 yılında, bu sayımları Doğa Derneği yürütmeye başlamıştır. Sayım yapılacak sulakalan yakınlarında bulunan kuş gözlemcileri, kendilerine yakın alanlardaki sayımları gerçekleştirmiş ve gözlem sonuçlarını Doğa Derneği ile paylaşmıştır (Çağlayan ve ark., 00). Doğa Derneği gözlem verilerini toparlayarak rapor haline getirmiş ve herkesin kullanımına sunmaktadır. 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları

9 0 yılında gerçekleştirilen sayımlar, çok sayıda kuş gözlem topluluğu, STK ve kuş gözlemcisinin desteği ile gerçekleştirilmiştir. Veriler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından derlenerek rapor haline getirilmiştir. Her yıl yapılan KOSK Sayım sonuçlarının derlenerek bir araya getirilmesi ve bu sonuçların yayınlanmasının ardından, Doğa Derneği bu sonuçları Dünya Sulakalanları Koruma Kurumu (Wetlands International) na aktararak küresel ölçekte bir rapor hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Bu ülkemizdeki su kuşu popülasyonlarının durumunun izlenmesi ve Önemli Kuş Alanlarının Korunması açısından son derece önemlidir. Dünya Sulakalanları Koruma Kurumu na gönderilen bu bilgiler sonucunda belli aralıklarla Dünya Su Kuşu Popülasyonları Tahmini World Waterbird Population Estimates isimli yayın hazırlanmaktadır. Yayın, bu kurumun sayfasında tüm paydaşlar tarafından ücretsiz olarak indirilebilir. Bu yayındaki veriler, bir coğrafi birimdeki su kuşu popülasyonlarının kullandığı alanların belirlenmesinin ardından, bu alanların Önemli Kuş Alanı ya da Önemli Doğa Alanı olarak tescillenmesine altlık sağlar... SAYIMLARIN AMACI Sayımların amacı, alanlar ve türler bazında su kuşu popülasyonlarının, kısa ve uzun vadede gösterdikleri eğilimleri ortaya koymaktır. Türlerin kış aylarındaki dağılımını belirlemek ve ortaya çıkan veriler ışığında alanlar ve kuş türleri için koruma önceliklerini oluşturmaktır. Avrupa da 90 lı yıllardan beri yapılan bu sayımlarla su kuşlarının nüfus hareketlerini ortaya koymak ve azalmalarını engelleyici tedbirler almak mümkün olmuştur. Ülkemizde de 9 den bu yana aralıklı olarak yapılan bu sayımlar, Türkiye sulakalanlarının su kuşları açısından taşıdığı önemin ortaya konmasında önemli katkılarda bulunmuştur. Tüm ülkelerde yapılan sayımların sonuçları Wetlands International da toplanarak analiz edilmektedir (Çağlayan ve ark., 00). 0 Su kuşları açısından oldukça önemli bir ülke olan Türkiye de bu sayımların yapılması şu açılardan önem taşımaktadır: Uluslararası bir araştırmanın Türkiye bölümünü gerçekleştirerek, birçok su kuşu türünün küresel popülasyonları hakkında bilgiye sahip olmak, Doğa korumacılar tarafından sık ziyaret edilemeyen sulakalanların son durumları hakkında bilgilerimizi güncellemek Türkiye de yürütülen sulakalan koruma çalışmalarına bir temel oluşturması için su kuşlarının sayılarını ve sulakalanların durumlarını belirlemek, Avcılık, yapılaşma, su düzeni değişiklikleri gibi faaliyetleri izlemek, koruma uygulamalarındaki eksiklikleri belirleyerek ilgili birimlere iletmek, Ülkemizdeki kuş gözlemcilerine uygulamalı eğitim olanağı sunmak, Sulakalanlar, su kuşları ve çevre konularında kamuoyunu bilgilendirmek. 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları.. TÜRKIYE DE SAYIMLARIN GEÇMIŞI Türkiye de 9 0 yılları arasında kez Kış Ortası Su Kuşu Sayımları gerçekleştirilmiştir. Sayım yapılan yıllar ve sayım yapılan alan sayısına göre toplam su kuşu sayısı Tablo de gösterilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi 9 99 yılları arasında yeterli sayım ekibinin olmaması ve maddi kaynak eksiklikleri nedeniyle az sayıda sulakalanda sayımlar yapılabilmiştir. 99 yılından itibaren sayım yapılan alan sayısı giderek artsa da son yıllarda maddi kaynak sağlanamamış olması nedeniyle düşüş gözlenmiştir. Günümüze kadar en fazla su kuşu 9 yılında sayılmıştır. En az su kuşu ise 9 yılında sayılmıştır. Sayım yapılan alan sayısı yıldan yıla değişkenlik göstermekte olup finansal kaynak yaratıldığı takdirde daha fazla alanda sayımlar gerçekleştirilebilmiştir. Yıllara göre sayım yapılan alan sayısı ve sayılan su kuşu ilişkisine bakıldığında (Şekil ), toplam su kuşu sayısındaki artışın, sayılan alan sayısındaki artışla bağlantılı olmadığı görülmektedir. Toplam su kuşu sayısındaki değişiklikte, sayılan alanların sayısal çokluğunun yanı sıra sayım yapılan alanların büyüklüğü ve niteliği ile sayım gününün hava koşullarının da etkili olduğu bilinmektedir. Sayım sonuçlarının yıldan yıla karşılaştırılabilir olabilmesi

10 # SAYIM YILI SAYIM YAPILAN ALAN SAYISI TOPLAM SUKUŞU SAYISI Tablo. 9-0 yılları arasında gerçekleştirilen sayımlar (Veriler önceki yıllarda yayınlanan raporlardan derlenmiştir, bkz. kaynaklar) 09 yıllara göre sayım yapılan alan sayısı ve sayılan su kuşu ilişkisine bakıldığında (Şekil ), toplam su kuşu sayısındaki artışın, sayılan alan sayısındaki artışla bağlantılı olmadığı görülmektedir. Toplam su kuşu sayısındaki değişiklikte, sayılan alanların sayısal çokluğunun yanı sıra sayım yapılan alanların büyüklüğü ve niteliği ile sayım gününün hava koşullarının da etkili olduğu bilinmektedir. Sayım sonuçlarının yıldan yıla karşılaştırılabilir olabilmesi için, sayım yapılan her alanın, her sene aynı noktalardan ve bütün alanı kapsayacak şekilde sayılmasına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Birkaç yıldır böyle bir standart oluşturmak için uğraşılsa da, yıllardır aynı ekipler tarafından sayılan alanlar dışında, bir standart oluşturulamamıştır Su kuşu sayısı Alan sayısı Şekil. Yıllara göre sayılan alan sayısı ve sukuşu sayısı Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları

11 . 0 SAYIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ.. ALANLAR Tüm sayımlar Ocak Şubat 0 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sayım yapılacak alanların yakınında bulunan kuş gözlemcileri ile iletişime geçilerek hangi alanların sayılacağı belirlenmiştir. Başlangıçta sulakalanın sayılması planlanmıştır. Ancak ekip yetersizliği ve organizasyon eksikliği nedeniyle bazı alanlar sayılamamıştır. Bu nedenler dolayısıyla toplam sulakalanda sayım yapılabilmiş ve bu sulakalanlara ait gözlem verileri değerlendirilebilmiştir. 0 Don nedeniyle Tödürge, Hafik, Çalı, Aygır, Beyşehir, Kuyucuk Gölleri sayılamamıştır. Çıldır ne gidilmesine rağmen don nedeniyle çok az sukuşu sayılabilmiştir. Ekip yetersizliği nedeniyle Hirfanlı, İğneada, Seyfe, sayılamamıştır. Yine ekip yetersizliği nedeniyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde bulunan barajların bir kısmı ve Doğu Anadolu Bölgesi nde Van ve Erçek sayılamamıştır. Kulu, Tuz, Akşehir sayılamayan diğer önemli alanlar arasındadır. Sayım yapılan alanları gösterir harita Şekil de verilmiştir. 0 sayımlarında toplamda alanda, kuş gözlemcisinin katılımlarıyla sayımlar gerçekleştirilmiştir. Ek de sayım yapılan alanlar ve sayım ekipleri verilmiştir. Ek de verilen topluluk adı kısaltmalarına ilişkin açıklamalar Ek de belirtilmiştir. KOSKS ALANLARI 0 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Şekil. 0 yılı KOSK sayımları gerçekleştirilen alanlar

12 TARAKDİŞ (Mergus serrator).. YÖNTEM Kış Ortası Su Kuşu Sayımları kapsamında her ekip kendisine ayrılan bölgedeki sulakalanları ziyaret etmektedir. Sayım noktaları, önceki yılların bilgileri, alan haritaları ve GPS yardımıyla belirlenmektedir. Sayım ekiplerinin büyük bir kısmı sayımları kendi kişisel çabaları ve özverileri ile gerçekleştirmişlerdir. Birkaç topluluk ise İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden araç ve ekipman desteği alarak sayımları gerçekleştirmiştir. Sayımlar, çoğunlukla daha önceki KOSK sayımlarında kaydedilen noktalarda, normal şartlarda tüm göl alanı taranacak şekilde ve standart sayım teknikleri kullanılarak yapılmaktadır. Kuşların gece hareketleri, sayımı farklı günlerde yapmayı geçersiz kıldığından, herhangi bir sulakalandaki sayım, aynı günde tamamlanmıştır. KOSK sayımı yapılacak öncelikli alanların belirlenerek mutlaka o alanların her yıl sayılması gerekmektedir. Ekip ve finansal kaynak yetersizliği nedeniyle mutlaka sayılması gereken bazı alanlar birkaç yıl arayla sayılmaktadır. İlk olarak öncelikli alanlar belirlenmelidir. Sayım yapılacak alanlar olabildiğince her yıl aynı dönemde, aynı noktalardan, olabildiğince alanın tamamı kapsanacak şekilde, aynı sırayla sayılmalıdır. Her yıl alanların aynı noktalardan sayılabilmesi için ya aynı ekiplerin her yıl aynı alanları sayması ya da sayım noktalarının işaretlendiği ve herkes için başvuru kitapçığı olarak kullanılabilecek alanlarla ilgili haritalar içeren bir rehber hazırlanması ve sayım ekiplerinin o rehberi kullanarak sayımı gerçekleştirmesi gerekmektedir. Şu an sayımlar, maalesef bir çok alan için her yıl aynı noktadan yapılmamaktadır. Sayımların her yıl aynı noktalardan yapılmaması durumunda elde edilen gözlem verilerinin karşılaştırılması sağlıklı sonuçlar imal etmeyecektir. 0 KOSK sayımlarında bazı alanlar kez sayılmıştır. Bu durumda elde edilen verilerde en yüksek sayı alınmıştır. Örneğin her iki ekip de alanda yeşilbaş saymış, bir ekip.000, diğer ekip.000 saymış olsun. Bu durumda.000 sayan ekibin verileri değerlendirmeye alınmıştır. Toplam alan bu şekilde değerlendirilmiştir. Sayım yöntemleri: Kuşlar, grup yoğunluğu ve gözlem koşulları olanak verdiğinde tek tek sayılmışlardır. Tek tek saymanın, hava ve ışık şartlarının kötü olması, alanın yeterince görülememesi, zamanın daralması, kuşların çok kalabalık ya da hareketli olmaları gibi nedenlerle mümkün olmadığında ise, er, 0 ar, 0 şer ya da 00 er bireylik gruplar halinde sayım yapılmıştır. Tanımlanamayacak kadar uzak olan ya da olumsuz hava koşullarının tanımlamayı mümkün kılmadığı durumlarda ise, sayımlar tanımsız su kuşu olarak kaydedilmiştir (Çağlayan ve ark., 00). Genel olarak nokta sayım yöntemi kullanılmıştır. Belli bir noktadan, göl alanı taranacak şekilde sayım yapılmış, daha sonra bir sonraki noktaya gidilmiştir. Sayım yapılan her bir noktanın GPS yardımı ile koordinatları kaydedilmiştir. 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları

13 . SONUÇLAR 0 yılında, ülkemizde bulunan kuş gözlemcilerin desteğiyle Kış Ortası Su Kuşu Sayımları kapsamında sulakalan sayılabilmiştir. Bu kapsamda Türkiye genelinde 0 türden.9. su kuşu sayılmıştır. Her bir alana ait sayım sonuçları Ek te verilmiştir. 0 yılı KOSKS sonuçlarına göre ÖKA kriterini sağlayan alanlar Ek te tablo halinde verilmiştir. 0 yılı sayımlarında; Ziyaret edilen alan sayısı : Toplam sayılan su kuşu :.9. Toplam sayılan su kuşu türü : 0 0 yılı KOSK sayımlarında en çok sayılan beş su kuşu sırasıyla sakarmeke (Fulica atra) 0., çamurcun (Anas crecca)., elmabaş patka (Aythya ferina) 90.9, flamingo (Phoenicopterus roseus). ve karabaş martı (Larus ridibundus) 9.. En çok sayılan on tür Şekil te yer alan grafikte verilmiştir. Önceki yıllarda da olduğu gibi en çok sayılan su kuşu sakarmeke olmuştur (bkz. Tablo ). Sakarmeke 0. Çamurcun. Elmabaş patka 90.9 Flamingo. Karabaş martı 9. Yeşilbaş 9.0 Karabatak.9 Fiyu. Bahri.9 Gümüş martı Şekil. 0 yılı sayımlarında en yüksek sayıda gözlenen ilk 0 tür 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Sakarmeke (Fulica atra) Elmabaş patka (Aythya ferina) Flamingo (Phoenicopterus roseus) Sakarmeke (Fulica atra) Çamurcun (Anas crecca) Yeşilbaş (Anas platyrhynchos) Tablo. 00, 0 ve 0 yıllarında en yüksek sayıda gözlenen ilk üç tür... Sakarmeke (Fulica atra) Çamurcun (Anas crecca) Elmabaş patka (Aythya ferina)

14 KUĞU (Cygnus olor) 0 yılı sayım sonuçlarına göre en fazla su kuşu Eğirdir nde sayılmıştır (Şekil ). Kızılırmak (0.9) ve Akyatan (.9) en çok su kuşu sayılan ikinci ve üçüncü alanlardır. Önceki yıllarda da yine Kızılırmak ve Eğirdir nde yüksek sayılarda su kuşu sayılmıştır (Tablo ). Yumurtalık Lagünü. Karkamış. Gediz. Sultansazlığı. Sarıyar.0 Bafa.9 Manyas (Kuş) 9. Akyatan.9 Kızılırmak 0.9 Eğridir Şekil. 0 yılı sayımlarında en çok su kuşu sayılan ilk 0 alan Eğridir. Kızılırmak. Eğridir Bafa. Eğridir. Kızılırmak Gediz 9.00 Burdur 0. Akyatan Tablo. 00, 0 ve 0 yıllarında en fazla sukuşu sayılan ilk alan Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları

15 SAKARMEKE (Fulica atra) 0 yılı KOSK sayım sonuçlarına göre en fazla tür tespit edilen alanın Kızılırmak olduğu görülmektedir. Kızılırmak nı Gediz, Meriç takip etmektedir. En çok tür tespit edilen ilk 0 alan Şekil te verilmiştir. Tablo te de 00 ve 0 yıllarında da deltaların tür çeşitliliğinin fazla olduğu görülmektedir. Akyatan 0 Yumurtalık Lagünü 0 Göksu Manyas (Kuş) B.Çekmece Yeşilırmak Ayvalık Tuzla Meriç 9 Gediz Kızılırmak Şekil. 0 yılı sayımlarında tür çeşitliliği en fazla olan ilk 0 alan 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Ulubat Gediz Hersek Lagünü Kızılırmak Büyükmenderes Göksu 0 0 Kızılırmak Gediz Meriç Tablo. 009, 00 ve 0 yıllarında en fazla tür çeşitliliği olan ilk alan 9

16 0 KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI VE BAZI TÜRLERIN SON SAYIMDAKI DEĞIŞIMLERI Aşağıda bazı su kuşlarına ait kışlayan popülasyonların yıllar içindeki değişimleri tartışılmıştır. Her bir tür için 990 yılından 0 yılına dek yıllık sayım değerleri ile, o türün toplam yıllık su kuşu sayısına göre yüzde değeri grafik olarak verilmiştir. SAKARMEKE (Fulica atra) Kış ortası su kuşu sayımları sırasında en çok sayılan su kuşu sakarmekedir. Şekil ya baktığımızda yıllar içinde sakarmeke sayısında bir dalgalanma olduğunu görmekteyiz. 99 ve 999 yılları sayımlarında oldukça yüksek sayılarda sakarmeke sayılmış, sonraki yıllarda da az da olsa bir düşüş gözlenmiştir (Şekil ). Ancak toplam sayılan su kuşu sayısındaki sakarmeke oranı yüksektir ve yıldan yıla az değişiklik göstermektedir (Şekil ). Toplam sayılan su kuşlarının ortalama %0 ını sakarmeke oluşturmaktadır. SAKARMEKE (Fulica atra) Şekil yılları KOSK sayımlarına göre sakarmekenin yıllık değişimi Yüzde Şekil yılları KOSK sayım sonuçlarına göre toplam su kuşu içersinde sakarmekenin sayılma yüzdesi Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları

17 DIKKUYRUK (Oxyura leucocephala) Dikkuyruk, Türkiye Kuşları Kırmızı Listesi nde kışlama kategorisi tehlike altında olan bir türdür. Türün ülkemizdeki en önemli kışlama alanı Burdur olarak bilinmektedir. Ancak son yıllarda Kuş Milli Parkı nda da sayısının önemli ölçüde arttığını görmekteyiz. Burdur ndeki sayı yıllık değişimler gösterse de genel olarak bir azalma olduğu görülmektedir (Şekil 0). Türkiye genelindeki sayımlarda sayısının oldukça düşüş gösterdiği (Şekil, 9) ve neredeyse sadece Burdur ile Kuş popülasyonları sayesinde kışlama popülasyonunun var olduğunu görmekteyiz DİKKUYRUK (Oxyura leucocephala) Şekil yılları KOSK sayımlarına göre dikkuyruğun yıllık değişimi,,0,,, Yüzde,,0 0, 0, 0, 0, Şekil yılları KOSK sayım sonuçlarına göre toplam su kuşu içersinde dikkuyruğun sayılma yüzdesi Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Burdur nde yıllık dikkuyruk sayısı Şekil yılları KOSK sayımlarına göre dikkuyruğun Burdur ndeki yıllık değişimiyüzdesi

18 BAHRİ (Podiceps cristatus) BAHRİ (Podiceps cristatus) 00 yılında itibaren bahri sayısında belirgin bir artış olmuş, daha sonra 009 yılında sayı düşüş göstererek sonraki yıllarda yine artışa geçmiştir. Bu sayım sonuçlarında bahri sayısında dönemsel bir dalgalanma olduğu görülmektedir (Şekil, ). Bu değişime bazı yıllar sayılıp bazı yıllar sayılamayan alanların mı neden olduğunu anlayabilmek için bütün alanların her yıl sayılması konusuna özen gösterilmelidir. Popülasyon değişiminden kaynaklı mı yoksa sayım yapılamayan alanlara bağlı bir dalgalanma olduğunu zamanla anlamak mümkün olacaktır. BAHRİ (Podiceps cristatus) Şekil yılları KOSK sayımlarına göre bahrinin yıllık değişimi,0,0 Yüzde,0,0,0, Şekil yılları KOSK sayım sonuçlarına göre toplam su kuşu içersinde bahrinin sayılma yüzdesi Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları

19 MACAR ÖRDEĞI (Netta rufina) Bahridekine benzer şekilde Macar ördeğinde de dönemsel dalgalanmalar olduğu görülmektedir. 00 yılından itibaren Macar ördeği sayısında belirgin bir artış gözlenmiş ardından da tekrar artışa geçmiştir (Şekil, ). görmekteyiz. MACAR ÖRDEĞİ (Netta rufina) Sayı Şekil yılları KOSK sayımlarına göre macar ördeğin yıllık değişimi,0,0,0 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Yüzde,0,0,0, Şekil yılları KOSK sayım sonuçlarına göre toplam su kuşu içersinde macar ördeğin sayılma yüzdesi 0 0

20 ELMABAŞ PATKA (Aythya ferina) ELMABAŞ PATKA (Aythya ferina) Elmabaş patka KOSK sayımları sonuçlarına göre her zaman en çok sayılan ilk su kuşu arasında yer almaktadır. Ortalama olarak her yıl kadar elmabaş patka sayıldığı Şekil te görülmektedir. 99 yılında olağan dışı bir sonuçla yaklaşık elmabaş patka sayılmıştır yılları arasında türün toplam sukuşu sayısı içinde önemli bir orana sahip olduğunu (Şekil ), 00 yılından sonra da bu oranın yaklaşık % lerde olduğunu görüyoruz. 00 yılı sonrasında kışlayan popülasyon büyüklüğü çok değişiklik göstermemiştir. ELMABAŞ PATKA (Aythya ferina) Sayı Şekil yılları KOSK sayımlarına göre elmabaş patkanın yıllık değişimi Yüzde Şekil yılları KOSK sayım sonuçlarına göre toplam sukuşu içersinde elmabaş patkanın sayılma yüzdesi 0 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları

21 YEŞİLBAŞ (Anas platyrhynchos) YEŞİLBAŞ (Anas platyrhynchos) Yeşilbaşın kışlayan popülasyonunda büyük dalgalanmalar görülmektedir (Şekil ). 00 yılında toplam yeşilbaş sayısı oldukça düşmüş, ancak 0 yılında bu sayı 00 ve sonrasındaki yıllardaki sayıya ulaşmıştır. 00 yılında toplam su kuşu popülasyonunun % ini yeşilbaş oluştururken, 999 ve 00 gibi bazı yıllarda bu oran %, lara kadar düşmüştür (Şekil ). Bu değişimleri iyi yorumlayabilmek için bu türün, ülkemizde kışlayan popülasyonunun mevsimsel ve günlük hareketlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. YEŞİLBAŞ (Anas platyrhynchos) Sayı Şekil yılları KOSK sayımlarına göre yeşilbaşın yıllık değişimi 9 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Yüzde Şekil yılları KOSK sayım sonuçlarına göre toplam su kuşu içersinde yeşilbaşın sayılma yüzdesi 0 0

22 TEPELİ PELİKAN (Pelecanus crispus) Tepeli pelikan küresel ölçekte nesli tehlike altında olan bir türdür ve tehdit kategorisi VU (Vulnarable) - Hassas tır. 0 yılındaki sayımlarda tepeli pelikan sayısında artış gözlense de (Şekil 9) toplam su kuşu içindeki artışa yüzde olarak bakıldığında çok büyük değişiklik olmadığı görülmektedir (Şekil 0). Ülkemiz için son derece önemli olan bu türün kışladığı alanların mutlaka yıldan yıla dikkatle izlenmesi ve popülasyon değişiklikleri tespit edilmesi durumunda nedenlerinin belirlenerek önlem alınması önemlidir. TEPELİ PELİKAN (Pelecanus crispus).00 Sayı Şekil yılları KOSK sayımlarına göre tepeli pelikanın yıllık değişimi Yüzde Şekil yılları KOSK sayım sonuçlarına göre toplam su kuşu içersinde tepeli pelikanın sayılma yüzdesi 0 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları

23 BOZ ÖRDEK (Anas strespera) BOZ ÖRDEK (Anas strepera) Boz ördek ülkemizdeki KOSK sayımlarında az sayıda gözlenen ördekler arasındadır. Ancak 0 yılında boz ördek sayısında belirgin bir artış gözlenmiştir (Şekil, ). Son iki yıla ait sayımda popülasyonda görülen artışın sadece Kızılırmak nda olduğu görülmektedir. Son yıllarda Kızılırmak ndaki sayımlarda boz ördek sayısında belirgin bir artış görülmektedir. Diğer alanlarda önceki yıllara göre herhangi bir farklılık görülmemektedir. Kızılırmak ndaki boz ördek popülasyonundaki artış nedenlerinin değerlendirilmesi önemlidir. BOZ ÖRDEK (Anas strepera) Sayı 0 Şekil yılları KOSK sayımlarına göre boz ördeğin yıllık değişimi 0, 0, 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Yüzde 0, 0, 0, 0, Şekil yılları KOSK sayım sonuçlarına göre toplam su kuşu içersinde boz ördeğin sayılma yüzdesi 0 0

24 GRİ BALIKÇIL (Ardea cinerea). DEĞERLENDİRME ve ÖNERİLER 9 yılından bu yana ülkemizde kez Kış Ortası Su Kuşu Sayımları gerçekleştirilmiştir. 00 yılından günümüze kadar da sayımlar ülkemizde bulunan kuş gözlemcilerinin büyük özveri ve çabaları ile gerçekleştirilmektedir. 0 sayımları da toplamda kuş gözlemcisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Her yıl sayılan alan sayısı değişkenlik gösterse de 990 lı yıllara oranla sayılan alan sayısında büyük artış gözlenmiştir. Ancak bu yıl olduğu gibi bazı yıllarda önemli büyük sulakalanlar ekip yetersizliği ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle sayılamamıştır. Finansal kaynak sağlandığı yıllarda öncelikli alanlar belirlenerek, o alanlar mutlaka sayılmıştır. Ancak gönüllülük esaslı yürütülen bu sayımlarda her ekip kendi bulunduğu şehre yakın sulakalanlarda sayımlar gerçekleştirmektedir. Sayım sonuçlarını bütüncül olarak ele alıp değerlendirmek, popülasyon değişikliklerini doğru yorumlayabilmek için ülkemizde Kış Ortası Sukuşu Sayımlarının mutlaka bir bütçe ile desteklenmesi ve önemli alanları mutlaka kapsayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Sayım yapılan alanları yıldan yıla çoğunlukla aynı ekipler saysa da bazı alanlarda sayım ekipleri değişmektedir. Bu değişikliğe bağlı olarak da sayım yapılan alandaki sayım noktaları da değişebilmektedir. Her ekibin, sayım yapacağı alanda daha önceki kullanılan sayım noktalarını kullanması ve bunu bir standart haline getirmesi sayım sonuçlarının doğru değerlendirilmesi açısından önemlidir. Birçok zahmetle gerçekleştirilen, kar kış demeden sayılan alanlardan elde edilen sonuçların güvenilir bir şekilde değerlendirilmesi sayımı gerçekleştiren herkes için önemli olmalıdır. Daha sistematik ve tekrarlanabilir bir sayım yöntemiyle alanlarımızı saymak elde edilen verilerin kalitesini de arttıracaktır. Bunu standart bir hale getirebilmek için alanların haritalarını ve sayım noktalarını içeren bir kitapçık hazırlanması herkes için faydalı olacaktır. Sayımlar ülke genelinde yapıldığı ve sonuçlar toplanarak bütüncül olarak değerlendirildiği zaman anlamlıdır. Bir alanın sayım sonuçlarının kendi içinde değerlendirilmesi o alan için değerli bilgi sağlayabilirse de, ÖKA statüsündeki önemli bazı alanların sonuçlarının genel değerlendirme dışında kalması ülkemizde kışlayan su kuşu popülasyonunun dinamiğini anlamayı amaçlayan KOSK sayımlarının amacına uygun düşmemektedir. Uzun vadede ülkemiz sulakalanlarında su kuşları popülasyon değişimlerini izlemek ve değerlendirmek tüm doğa korumacıların ve kuş gözlemcilerinin ortak amacı olmalı ve ortak çalışma ve bilgi paylaşma öncelikli ilkelerimizden olmalıdır. O nedenle öncelikli alanların belirlenerek mutlaka o alanların saymasına öncelik verilmesi gerekmektedir. 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları

25 SUNA (Tadorna tadorna). TEŞEKKÜR 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Büyük bir özveri ve çaba ile zor kış koşullarına rağmen 0 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımlarını gerçekleştiren ve Ek deki tabloda adı geçen tüm gönüllü kuş gözlemcilerine, ayrıca sayımları kendi bünyeleri içinde organize ederek kurumsal katkı sağlayan Ayvalık Çevre Platformu (AYÇEP), Çorum Kuş Gözlem Topluluğu (ÇKGT), Doğa Araştırmaları Derneği (DAD), Doğa Derneği (DD), Dokuz Eylül Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu (DEKUŞ), Doğa Kültür ve Yaşam Derneği (DKYD), Ege Üniversitesi Doğa Gözlem Topluluğu (EDGT), Erzurum Kuş Gözlem Topluluğu (EKGT), Erzurum Turizm Elçileri Derneği (ERTUEL), İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu (İKGT), İzmir İleri teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İzkuş), KuzeyDoğa Derneği (KuzeyDoğa), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kuş Gözlem Kulübü (OMÜKUŞ), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi (OMÜ/OAM), Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu (OKGT), Uzundere Doğa Gençlik ve Spor Kulübü (UDOSK), Uludağ Kuş Gözlem Topluluğu (ULUKUŞ) üye ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Ayrıca sayımların gerçekleşmesi için araç ve ekipman desteği sağlayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, VII. Bölge Adana Şube Müdürlüğü, IV. Böge Aydın Şube Müdürlüğü, II. Bölge Müdürlüğü Bursa Şube Müdürlüğü, XI. Bölge Çorum Şube Müdürlüğü, XIII. Bölge Erzurum Şube Müdürlüğü, VII. Bölge Kayser Şube Müdürlüğü, IV. Bölge Manisa Şube Müdürlüğü, XI. Bölge Samsun Şube Müdürlüğü teşekkür ederiz.

26 . KAYNAKLAR Çağlayan, E., Kılıç, D.T., Per, E. ve Gem, E. 00. Turkiye Kıs Ortası Sukusu Sayımları 00. Doğa Derneği, Ankara, Turkey Delany, S., Scott, D. 00. Waterbird population estimates. Fourth Edition. Wetlands International. Netherlands. Dijksen L.J. ve Koning F.J. 9. Mid-winter waterfowl census Turkey, January 9. With a review of the previous counts. WIWO Report Dijksen L.J. ve van der Wolf P. 9. Mid-winter waterfowl census Turkey, January 9. WIWO Report Dijksen, J. L. 9. Midwinter Waterfowl Census Turkey, Wiwo report. Netherlands Dijksen L.J. ve Blomert A.M. 99. Midwinter waterfowl census. Turkey, January 99. WIWO Report Dijksen L.J. ve Blomert A.M. 99. Midwinter waterfowl census Turkey January 990. WIWO Report Doğal Hayatı Koruma Derneği. 99. Results of the international waterfowl census Turkey 99. Bird Section Report, Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul. Doğal Hayatı Koruma Derneği. 99. Results of the international waterfowl census Turkey 99. Bird Section Report, Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul. Doğal Hayatı Koruma Derneği. 99. International waterfowl census. Turkey 99. Bird & Wetland Section Report 9, Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul. Doğal Hayatı Koruma Derneği MidWinter Waterfowl Counts in Turkey, Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul. Eken, G., Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu S., Kılıç, T., Lise, Y., 00. Türkiye nin Önemli Doğa Alanları, Doğa Derneği, Ankara, Turkiye Kurt, B., Ozbağdatlı, N., Bozkurt, A.K., Arslangundoğdu, Z. ve Gursoy, A. 00. Turkiye Sulakalanları Kıs Ortası Sukusu Sayımı, Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul, Turkiye. Onmus, O. 00. Turkiye Kıs Ortası Sukusu Sayımları 00, Doğa Derneği, Ankara, Turkiye. Suseven, B., Onmus, O. ve İsfendiyaroğlu, S. 00. Kıs Ortası Sukusu Sayımı (KOSK) Raporu, Doğa Derneği, Ankara, Türkiye. Tapan, D.Ş. 00. Türkiye deki Ramsar Alanları Değerlendirme Raporu. WWF -Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul The Ornithological Society of Turkey. 9. Bulletin.. Bedfordshire, England. The Ornithological Society of Turkey. 99. Bulletin.. Bedfordshire, England. The Ornithological Society of Turkey. 99. Bulletin.. Bedfordshire, England. The Ornithological Society of Turkey. 99. Bulletin.. Bedfordshire, England. The Ornithological Society of Turkey. 90. Bulletin.. Bedfordshire, England. The Ornithological Society of Turkey. 90. Bulletin.. Bedfordshire, England. The Ornithological Society of Turkey. 9. Bird Report Yarar, M., Magnin, G. 99. Türkiye nin Önemli Kuş Alanları. Doğal Hayatı Koruma Derneği, İStanbul, Türkiye Yeniyurt, C., Hemmami, M. 0. Türkiye nin Ramsar Alanları Kitabı. Doğa Derneği, Ankara 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları

27 EK. SAYIM YAPILAN ALANLAR VE SAYIMI GERÇEKLEŞTIREN GÖZLEMCILER NO ALAN ADI SAYIM TARİHİ SAYIMI GERÇEKLEŞTİREN KURUM TOPLULUK GÖZLEMCİLER Mogan.0.0 DAD - DD Riyat Gül, Soner Oruç, İsmail Şenel, D. Eylül Dizdaroğlu Dicle Tuba Kılıç, Cem Orkun Kıraç, Cavit Bilen, Özgür Karcı Sarıyar.0.0 DAD - DD Süleyman Ekşioğlu, İlker Özbahar, Başak Şentürk, Burcu Kahraman, Riyat Gül, Soner Oruç, Elçin Ekşi, Emre Yıldız, Jennifer Kalvenas, Dicle Tuba Kılıç, Cem Orkun Kıraç, Cavit Bilen, Özgür Karcı, Eda Tunçer, Mustafa Doğan, Adem Akyol Çöl.0.0 DAD Riyat Gül, Soner Oruç, İsmail Şenel, D. Eylül Dizdaroğlu Balıkdamı DAD Riyat Gül, Soner Oruç, İlker Özbahar, Başak Şentürk, Pemra Kahraman Obruk.0.0 ÇKGT Sönmez Yanardağ, Mustafa Demirel, Mustafa Aslan Sultansazlığı Gönüllü ekip Halil Fırat, Mehmet Ünlü, Mustafa Bahşi Salda.0.0 DD Evrim Tabur, Ferdi Akarsu, Süreyya İsfendiyaroğlu Yarışlı.0.0 DD Evrim Tabur, Fatih Taşkıran, Ferdi Akarsu 9 Karamanlı.0.0 DD Evrim Tabur, Fatih Taşkıran, Ferdi Akarsu 0 Karataş.0.0 DD Evrim Tabur, Fatih Taşkıran, Ferdi Akarsu Burdur DD Ahmet Özeren, Can Yeniyurt, Evrim Tabur, Fatih Taşkıran, Ferdi Akarsu Eğirdir DD Evrim Tabur, Fatih Taşkıran, Ferdi Akarsu,Barbaros Sarıcı, Süreyya İsfendiyaroğlu Kozanlı Gökgöl.0.0 DAD Riyat Gül, Soner Oruç, İsmail Şenel, D.Eylül Dizdaroğlu Işıklı Gönüllü Merve Tepe Acıgöl.0.0 Gönüllü Merve Tepe Gerze Kıyıları.0.0 OAM, OMUKUŞ Kiraz Erciyas Yavuz, Nizamettin Yavuz, Ömral Ünsal Özkoç, Cemal Özsemir, Burcu Genç, Sercan Kaynak, Nazlı Boyraz, Ayşenur Pulu, Can Yeniyurt, Arzu Gürsoy, Ayşegül Çatak, Özgün Derecik, Mehmet Gazioğlu, Erdoğan Yalçın, Esin Eser, Murat Kaya Sarıkum.0.0 OAM, OMUKUŞ Kiraz Erciyas Yavuz, Nizamettin Yavuz, Ömral Ünsal Özkoç, Cemal Özsemir, Burcu Genç, Sercan Kaynak, Nazlı Boyraz, Ayşenur Pulu, Can Yeniyurt, Arzu Gürsoy, Ayşegül Çatak, Özgün Derecik, Mehmet Gazioğlu, Erdoğan Yalçın, Esin Eser, Murat Kaya 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları 9 0 Sinop Yarımadası Samsun Kıyıları Yeşilırmak Kızılırmak OAM, OMUKUŞ OAM, OMUKUŞ OAM, OMUKUŞ OAM, OMUKUŞ Kiraz Erciyas Yavuz, Nizamettin Yavuz, Ömral Ünsal Özkoç, Cemal Özsemir, Burcu Genç, Sercan Kaynak, Nazlı Boyraz, Ayşenur Pulu, Can Yeniyurt, Arzu Gürsoy, Ayşegül Çatak, Özgün Derecik, Mehmet Gazioğlu, Erdoğan Yalçın, Esin Eser, Murat Kaya Kiraz Erciyas Yavuz, Nizamettin Yavuz, Ömral Ünsal Özkoç Kiraz Erciyas Yavuz, Nizamettin Yavuz, Cemal Özsemir Kiraz Erciyas Yavuz, Nizamettin Yavuz, Cemal Özsemir, Arzu Gürsoy, Esin Eser, Ömral Özkoç, Ayşegül Çatak, Burcu Genç

28 NO ALAN ADI SAYIM TARİHİ SAYIMI GERÇEKLEŞTİREN KURUM TOPLULUK GÖZLEMCİLER Suat Uğurlu.0.0 OAM, OMUKUŞ Kiraz Erciyas Yavuz, Nizamettin Yavuz, Cemal Özsemir Hasan Uğurlu.0.0 OAM, OMUKUŞ Kiraz Erciyas Yavuz, Nizamettin Yavuz, Cemal Özsemir Yedikır OAM, OMUKUŞ Kiraz Erciyas Yavuz, Nizamettin Yavuz, Cemal Özsemir, Okan Nohut, Esin Eser, Ömral Özkoç, Burcu Genç Küçük Menderes İzkuş, DEKUS, EDGT Ömer Döndüren, Mutlu Salman, Meltem Ünal, Ozan Arslan Gebekirse İzkuş, DEKUS, EDGT Ömer Döndüren, Mutlu Salman, Meltem Ünal, Ozan Arslan Çatal (Barutçu) İzkuş, DEKUS, EDGT Ömer Döndüren, Mutlu Salman, Meltem Ünal, Ozan Arslan Belevi Sazlıkları İzkuş, DEKUS, EDGT Ömer Döndüren, Mutlu Salman, Meltem Ünal, Ozan Arslan 9 Bakırçay.0.0 DEKUS, EDGT Meltem Ünal, Melis Çolak, Murat Gel 0 Yeni Şakran.0.0 DEKUS, EDGT Meltem Ünal, Murat Gel, Melis Çolak İzmir Körfezi.0.0 İzkuş, DEKUŞ Ömer Döndüren, Deniz Güler, Meltem Ünal, Ozan Arslan,Özlem Çelik Döndüren, Burçin Taner, Bilgi Ginebakan, Bulut Okumuşoğlu, Elif Kamalıoğlu, Güldan Aykanat Gediz.0.0 İzkuş, DEKUS, EDGT Ömer Döndüren, Deniz Güler, Meltem Ünal, Ozan Arslan, Özlem Çelik Döndüren, Burçin Taner, Bilgi Günebakan, Bulut Okumuşoğlu, Elif Kamalıoğlu, Güldan Aykanat Çaltıdere.0.0 DEKUS, EDGT Meltem Ünal, Melis Çolak, Murat Gel Demirköprü EDGT Dilara Kızıl, Meltem Ünal Marmara.0.0 İzkuş, EDGT Ömer Döndüren, Meltem Ünal Büyük Menderes DEKUŞ, EDGT, İYTE Deniz Güler Meltem Ünal, Ozan Arslan, Cansu Küçükköse, Deniz Güler, Meltem Ünal, Özlem Çelik Döndüren Bafa DEKUŞ, EDGT Ayşegül Atalay, Cansu Küçükköse, Deniz Güler, Meltem Ünal, Özlem Çelik Döndüren Uluabat Ulukuş Soner Bekir, Franzi Arıcı, Gözde Coşkunserçe 9 Kocaçay.0.0 Ulukuş - DD Evrim Tabur, Tuğba Gözükara 0 Ayvalık Tuzla Gönen Çayı Manyas (Kuş) Meriç Riva Şile Kıyıları Boğaziçi AYÇEP DAD DAD - DD - AYÇEP IKGT IKGT IKGT Kadri Kaya, Şükrü Kaygusuz, Salih Akkuzu Süleyman Ekşioğlu, Kadri Kaya Süleyman Ekşioğlu, Kadri Kaya, Şükrü Kaygusuz, Evrim Tabur Cemil Gezgin, Emre Konuk, Oğuz Mülayim Hürmüz Yeniceli, Merve Ünal, Özge Karaca, Sercan Bilgin Akdoğan Özkan, Cemil Gezgin, Kübra Karafazlıoğlu, Özge Karaca 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları

29 NO ALAN ADI SAYIM TARİHİ SAYIMI GERÇEKLEŞTİREN KURUM TOPLULUK GÖZLEMCİLER Büyükçekmece İKGT Canan Atay, Dilek Şahin, Emine Nurhan Tekin, Ergün Bacak, Fikret Can, Görkem Aktan, Nevzat Aktan Küçükçekmece İKGT Fatih Seyhan, Hürmüz Yeniceli, Özge Karaca, Merve Ünal, Sercan Bilgin Terkos.0.0 İKGT Kerem Ali Boyla, Ergün Bacak, Sercan Bilgin 9 Kamil Abduş.0.0 IKGT Cemil Gezgin, Dilek Geçit, Tunç Geçit 0 Sapanca İKGT Dilek Şahin, Ergün Bacak, Hürmüz Yeniceli, Merve Ünal, Sercan Bigin Sakarya.0.0 İKGT Özür Ekincioğlu, Özge Karaca, Kübra Karafazlıoğlu, Seda Kendir Hersek Lagünü.0.0 İKGT Fatih Bülbül, Melike Bortacina, Ali Serkan Gökçe, Cemil Gezgin İznik Ulukuş / İKGT Canan Atay, Tuğba Gözükara, Voral Türümen, Özge Türümen İzmit Körfezi İKGT Özgür Ekincioğlu, Meryem Altıparmak, Seda Kendir Amik Ovası.0.0 SubaşıKuş Ali Atahan, Mehmet Atahan, Mehmet Ali Atahan Yarseli.0.0 SubaşıKuş Ali Atahan, Mehmet Atahan, Mehmet Ali Atahan Balık Hatay Kıyıları SubaşıKuş SubaşıKuş Ali Atahan, Mehmet Gül, Süleyman Gül Ali Atahan, Mehmet Atahan, Mehmet Gül, Mehmet Ali Atahan 9 Seyhan SubaşıKuş Ali Atahan, Utku Erinç Yeğenoğlu 0 Yumurtalık Lagünü DAD - DD Süleyman Ekşioğlu, Mustafa Kırseven, Ece Avcım, Can Yeniyurt, Evrim Tabur, Fatih Taşkıran, Ferdi Akarsu Akyatan DAD - DD Süleyman Ekşioğlu, Mustafa Kırseven, Ece Avcım, Uygar Özesmi, Oya Ayman, Evrim Tabur, Fatih Taşkıran Ağyatan Lagünü DAD Riyat Gül, Soner Oruç, Emre Öztürk Çatalan Baraj DAD Süleyman Ekşioğlu, Riyat Gül, Mustafa Kırseven Tuzla DAD DD Riyat Gül, Soner Oruç, Emre Öztürk, Uygar Özesmi, Oya Ayman Göksu İKGT Uygar Özesmi, Oya Ayman 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları 9 0 Köyceğiz Milas Tuzla Güllük Hazar Birecik Karkamış ?? DD DD DD?? DKYD DKYD Alp Giray, Evrim Tabur, Ferdi Akarsu, Süreyya İsfendiyaroğlu Evrim Tabur, Ferdi Akarsu, Süreyya İsfendiyaroğlu Alp Giray, Evrim Tabur, Ferdi Akarsu, Süreyya İsfendiyaroğlu?? Pınar Gündoğdu, Salih Aloğlu, Hayat Karaaslan, Nuri Kılıç Pınar Gündoğdu, Salih Aloğlu, Hayat Karaaslan, Nuri Kılıç

TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 2012

TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 2012 TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 202 Hazırlayanlar: Kiraz ERCİYAS YAVUZ, Süeyya İSFENDİYAROĞLU 2 Samsun Aralık 202 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ornitoloji Araştırma Merkezi, 5539 Kurupelit Samsun 2

Detaylı

GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği 01.07.2014 İÇİNDEKİLER GEDİZ DELTASI 2014 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI...

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları 2015 1 GİRİŞ Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS), su kuşu populasyonlarının

Detaylı

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009 Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2005 Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009 Alanların Özellikleri Lagünler, tuzlu bataklıklar, tatlısu bataklıkları,

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları 216 1 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları 216 GİRİŞ Kış Ortası Su Kuşu

Detaylı

İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI. Hazırlayan : Bahar Bilgen

İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI. Hazırlayan : Bahar Bilgen İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI Hazırlayan : Bahar Bilgen Genel Tanıtım Alanın Genel Yerleşimi Genel Tanıtım - Cemal Turgay 1972 (Kocaeli fuarı) Kıyı alanı:36.43 ha. Su basar alan: 83.58 ha. Toplam: 120.01 ha.

Detaylı

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU 2005 YILI İZMİR İLİ GEDİZ DELTASI GÜZEL HİSAR DELTASI, ALİAĞA ÇANDARLI KÖRFEZİ, ÇALTIDERE ALİAĞA BAKIRÇAY DELTASI İZMİR KÖRFEZİ ÇAKALBURNU DALYANI ÇEŞME KUTLU AKTAŞ BARAJI, ÇEŞME ALAÇATI KIŞ ORTASI SU

Detaylı

TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 2013

TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 2013 TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 213 Hazırlayan: Kiraz Erciyas Yavuz 1 Kerem Ali Boyla 2 Ulusal KOSKS Kurulu: Evrim Tabur Hürmüz Yeniceli Kerem Ali Boyla Kiraz Erciyas Yavuz Ömer Döndüren Pınar Gündoğdu

Detaylı

Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013. GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU

Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013. GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013 GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU 2013 İ z m i r K u ş C e n n e t i n i K o r u m a v e G e l i ş t i r m e B i r l i ğ i İÇİNDEKİLER

Detaylı

Biyolojik Çeşitlilik

Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik çeşitlilik dünyada yaşayan canlıların ve yaşam şekillerinin eşitliliği demektir. Bir bölgede yaşayan canlı türleri, tür cinsindeki farklılıklar ve farklı yaşam biçimleri

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 197 GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Sibel MERİÇ Jeoloji Yüksek Mühendisi Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Ankara,TÜRKİYE sibelozilcan@gmail.com Seçkin

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

Türkiye Flamingo (Phoenicopterus roseus) Kış Gözlem Raporu - 2005

Türkiye Flamingo (Phoenicopterus roseus) Kış Gözlem Raporu - 2005 Türkiye Flamingo (Phoenicopterus roseus) Kış Gözlem Raporu - 2005 Özge Balkız 1 Doğa Derneği Fotoğraf: Kazım Çapacı 1 Doğa Derneği Flamingo Araştırmaları Sorumlusu; John F. Kenedy Cad., No: 50/19, Kavaklıdere,

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Yaban Kuşlarının Korunması Direktifi 2009/147/EC İçerik Kuş Direktifi Ön DEA raporu Rapor sonrası yapılanlar İstişare Süreci

Detaylı

Yazı Menu. - Ülkemizdeki Göller. - Türkiyedeki Göl Çeşitleri. - Doğal Göller. 1 - Tektonik Göller. 2 - Karstik Göller.

Yazı Menu. - Ülkemizdeki Göller. - Türkiyedeki Göl Çeşitleri. - Doğal Göller. 1 - Tektonik Göller. 2 - Karstik Göller. Yazı Menu - Ülkemizdeki Göller - Türkiyedeki Göl Çeşitleri - Doğal Göller 1 - Tektonik Göller 2 - Karstik Göller 3 - Set Gölleri 4 - Volkanik Göller 5 - Sirk Gölleri - Baraj Gölleri Ülkemizdeki Göller

Detaylı

Havza. Yağış. Havza. sınırı. Havza. alanı. Akarsu ağı. Akış Havzanın çıkış noktası (havzanın mansabı) Çıkış akımı

Havza. Yağış. Havza. sınırı. Havza. alanı. Akarsu ağı. Akış Havzanın çıkış noktası (havzanın mansabı) Çıkış akımı Yağış Havza Havza sınırı Havza alanı Akarsu ağı Akış Havzanın çıkış noktası (havzanın mansabı) Çıkış akımı Havza ve alt havza Türkiye nin 25 (27?) Havzası - Meriç Havzası (01) - Müteferrik Marmara Suları

Detaylı

Kastamonu Yöresi Beyler ve Karaçomak Baraji Gölü Sucul Kuşları

Kastamonu Yöresi Beyler ve Karaçomak Baraji Gölü Sucul Kuşları Kastamonu Yöresi Beyler ve Karaçomak Baraji Gölü Sucul Kuşları Abdullah UGIŞ 1*, Erol AKKUZU 1, Özkan EVCİN 1 Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Kastamonu Sorumlu Yazar:

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar. Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği

Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar. Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği Türkiye deki yaban hayatının doğal yaşam ortamlarında soyları tehdit ve tehlike altında olmaksızın varlıklarını sürdürebilmeleri için çalışan

Detaylı

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA TRA1 FLORA Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA Avrupa dan Asya ya geçiş, saatten saate belli oluyor. Yiten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor. Bizim ormanlarımızda bulunmayan

Detaylı

SEYİTALİ RÜZGÂR ENERJİSİ PROJESİ KUŞ GÖÇ YOLLARI ÇALIŞMASI

SEYİTALİ RÜZGÂR ENERJİSİ PROJESİ KUŞ GÖÇ YOLLARI ÇALIŞMASI SEYİTALİ RÜZGÂR ENERJİSİ PROJESİ KUŞ GÖÇ YOLLARI ÇALIŞMASI Hazırlayan Prof. Dr. Kurtuluş Olgun Şubat 2010 İzmir AMAÇ Bu çalışma, Aliağa İlçesi Seyitali ve Yund Dağı Mevkii ne kurulacak olan Seyitali Rüzgâr

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

Yaşayan bir dünya için. Buket Bahar DıvrakD. 27 Mart 2008, İzmir

Yaşayan bir dünya için. Buket Bahar DıvrakD. 27 Mart 2008, İzmir Yaşayan bir dünya için SUYA DOĞRU BAKMAK Akarsu havzalarının n korunması ve sürdürülebilir su yönetimi y için i in adımlar... Buket Bahar DıvrakD WWF-Türkiye 27 Mart 2008, İzmir YAŞAMIN ÖZÜ: SU SU YOKSA

Detaylı

SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ

SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ A.UZUN SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ Ali UZUN Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 54140 Esentepe Kampüsü, Serdivan/SAKARYA e-mail: aliuzun@sakarya.edu.tr

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

İzmir Gediz Deltası nın UNESCO Doğa Mirası Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Ahmet Karataş Yard. Doç. Dr. Erol Kesici Itri Levent Erkol

İzmir Gediz Deltası nın UNESCO Doğa Mirası Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Ahmet Karataş Yard. Doç. Dr. Erol Kesici Itri Levent Erkol İzmir Gediz Deltası nın UNESCO Doğa Mirası Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ahmet Karataş Yard. Doç. Dr. Erol Kesici Itri Levent Erkol Aralık 2017 Giriş ve Amaç 1975 yılında yürürlüğe giren

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 17/05/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25818 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Türkiye nin Sulak Alanlarından Yansımalar

Türkiye nin Sulak Alanlarından Yansımalar T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Türkiye nin Sulak Alanlarından Yansımalar Bu kitaptaki sulak alanlar öncelikle uluslararası öneme sahip olan Sulak Alanlar

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi)

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi) 1.1 Sorun Analizi I. Beş Yıllık Yönetim planı sürecinde oluşturulan sorun analizi, II. Beş Yıllık Yönetim Planı sürecinde gerçekleştirilen anket ve saha çalışmaları, ayrıca yönetim planı hazırlama sürecinde

Detaylı

Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 07-08 Mayıs 2016, Batman ve Hasankeyf En az 12 bin yıllık sürekliliği olan, doğa, kültür ve insanın bütünleştiği, dünyada eşi benzeri olmayan bir kültürel

Detaylı

Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com

Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com AKADEMİK BİRİM KOORDİNATÖRLERİ BİGA İİBF Yrd. Doç. Dr. Gürol BABA Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com Bölüm Koordinatörleri İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler Kamu Yönetimi Maliye Çalışma

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESĐ SONUÇ RAPORU

ARAŞTIRMA PROJESĐ SONUÇ RAPORU PROJEM ĐSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESĐ SONUÇ RAPORU Tuzla Kamil Abdüş Lagünü nün Bilgisayarda Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çevresel Akıntı Modellemesi için Veri Toplanması ve bir Ağ Sistemi Geliştirilmesi Proje

Detaylı

KUŞLAR. İlker Özbahar Kuş Araştırmaları Derneği

KUŞLAR. İlker Özbahar Kuş Araştırmaları Derneği KUŞLAR İlker Özbahar Kuş Araştırmaları Derneği Kuşların genel özellikleri (biyoloji, uçuş, ekolojileri,göçleri ve sistematik) Türkiye'nin kuş türleri Kuş Gözlemciliği nedir? (teknik ve etik kuralları)

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

İZMİR KUŞ CENNETİ NE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI VE PROFİLİ ÜZERİNE BİR YILLIK İZLEME ÇALIŞMASI

İZMİR KUŞ CENNETİ NE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI VE PROFİLİ ÜZERİNE BİR YILLIK İZLEME ÇALIŞMASI İZMİR KUŞ CENNETİ NE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI VE PROFİLİ ÜZERİNE BİR YILLIK İZLEME ÇALIŞMASI GİRİŞ Kütahya da bulunan Murat ve Şaphane dağlarından doğan Gediz Nehri, kaynağından itibaren yaklaşık 400 kilometrelik

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI 01a Mutlak Koruma Alanı 01a.01 Kesin Korunacak Hassas Alan Kaynak değerlerinin korunması için alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ:

SINAV TARİHİ VE SAATİ: Gazetecilik SINAV TARİHİ VE SAATİ 09.11.2015-1200 KANİN AMFİSİ Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı İmza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 145112020 145113040 145111089 145113019

Detaylı

KÜRESEL ISINMA NEDİR?

KÜRESEL ISINMA NEDİR? HAVA Hava, dışarıda kısa sürede meydana gelen olaylar bütünüdür. Soğur, yağmur yağar, ısınır. Basınç artar veya düşer, ısı yükselir veya düşer. Rüzgar oluşur. Meydana gelenler o güne ve kısa zamana aittir.

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1 Salahattin KİRİŞ ASİL 2 Sinan TOMBALAK ASİL 3 Alev ANBAR ASİL 4 Mehmet Şafii KARABULUT ASİL 1 Burak YILDIRIM ASİL TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI 1 Yusuf

Detaylı

SULAK ALANLAR VE GÖKSU DELTASI

SULAK ALANLAR VE GÖKSU DELTASI 2010 Projelerimiz Yumurtalık lagünleri yönetim planı Akyatan ve Tuzla lagünleri y.p. Seyhan deltasında küresel iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi yükselmesine uyum pr. Göksu deltası habitat ve tür

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK ZONGULDAK Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP MANİSA Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği 3 2013-1-TR1-COM04-46419

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ I. Analitik Çerçeve ve Kapsam, Tanımlamalar ve Sınıflamalar a) Analitik Çerçeve ve Kapsam: Korunan alan istatistikleri; korunan alanlar (milli park, tabiat parkı,

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

TRAKUS IX EKİBİ DANIŞMA KONAKLAMA - ÇADIR. HALFETİ Enlem: 37 14'54.86"K Boylam: 37 52'1.10"D Bknz : harita

TRAKUS IX EKİBİ DANIŞMA KONAKLAMA - ÇADIR. HALFETİ Enlem: 37 14'54.86K Boylam: 37 52'1.10D Bknz : harita BULUŞMA VE KAYIT Parkur, konaklama ve genel organizasyonun sağlıklı yürümesi için, katılımcıların kayıt masalarına uğramalarını önemle rica ederiz. Kayıt sırasında Araç Kartınız, Program (son hali), haritalar,

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı

Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı Kızılırmak Deltası Ramsar Alanı Kızılırmak Deltası YHGS YHGS Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı Terme Gölardı Simenlik Gölü YHGS Hoynat Adası Teknik Gezi ve Arazi Uygulaması Ordu; Perşembe Hoynat (Akkuş) Adası

Detaylı

RAMSAR ALANLARININ KORUMA-KULLANIMINA BURDUR GÖLÜ ÖRNEĞİ

RAMSAR ALANLARININ KORUMA-KULLANIMINA BURDUR GÖLÜ ÖRNEĞİ 503 RAMSAR ALANLARININ KORUMA-KULLANIMINA BURDUR GÖLÜ ÖRNEĞİ Erol KESİCİ * Ali GÜNLÜ ** İ. İsmail TURNA *** Özet Göl, sulak alanların korunması konusunda 1993 ten bu yana Su Kuşları Koruma ve Üretme sahası

Detaylı

Mağaraların ve Mağara Doğasının Korunması İçin İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi EGE MAĞARA ARAŞTIRMA VE KORUMA DERNEĞİ

Mağaraların ve Mağara Doğasının Korunması İçin İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi EGE MAĞARA ARAŞTIRMA VE KORUMA DERNEĞİ Bu hibe programı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Mağaraların ve Mağara Doğasının Korunması İçin İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi EGE MAĞARA ARAŞTIRMA

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 42(1),47(3) ve47(13) Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 42(1),47(3) ve47(13) Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 42(1),47(3) ve47(13) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası nın i maddesinin inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

Su Yapıları II. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü

Su Yapıları II. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü Su Yapıları II Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. 1 Dünya Su Kaynakları Tuzlu Sular; 97,20%

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü D1 No.lu Sınıf

Kimya Mühendisliği Bölümü D1 No.lu Sınıf MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARININ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURAN ADAYLAR ARASINDAN YAPILAN ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA YAZILI GİRİŞ SINAVINA ALINMAYA HAK KAZANANLARIN

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

FURKAN ERKAN 1263 10/H COĞRAFYA PERFORMANS

FURKAN ERKAN 1263 10/H COĞRAFYA PERFORMANS FURKAN ERKAN 1263 10/H COĞRAFYA PERFORMANS Su, yeryüzünde canlı hayatı için vazgeçilmez bir unsurdur. Geçmişte büyük medeniyetlerin Fırat, Dicle, Ganj ve İndüs havzalarında kurulmaları tesadüf değildir.

Detaylı

EDİRNE İLHAMİ ERTEM ANADOLU LİSESİ 2015 MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER LİSTESİ

EDİRNE İLHAMİ ERTEM ANADOLU LİSESİ 2015 MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER LİSTESİ EDİRNE İLHAMİ ERTEM ANADOLU LİSESİ 2015 MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER LİSTESİ SIRA NO ADI-SOYADI YERLEŞİLEN ÜNİVERSİTE VE BÖLÜM 1 AHMET ÇERÇİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Fen Fakültesi/Matematik 2

Detaylı

Kitap Adı : Hatay İli nin Su Potansiyeli Ve Sürdürülebilir Yönetimi

Kitap Adı : Hatay İli nin Su Potansiyeli Ve Sürdürülebilir Yönetimi Kitap Adı : Hatay İli nin Su Potansiyeli Ve Sürdürülebilir Yönetimi Yazarlar :Doç.Dr.Hüseyin KORKMAZ Arş.Gör.Atilla KARATAŞ Baskı Yılı : 2012 Sayfa Sayısı : 176 Fiyatı : 14 TL Kitapların satışı Mustafa

Detaylı

29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri

29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri 1 29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü Kurulmuştur. 2 Şube Müdürlüğü

Detaylı

Yoksullukları, yoklukları aşarak bir okulu bitirip meslek sahibi olanları ilk defa burada bir araya getiriyoruz.

Yoksullukları, yoklukları aşarak bir okulu bitirip meslek sahibi olanları ilk defa burada bir araya getiriyoruz. OKUMUŞLAR Ahmetler, öteden beri eğitime ve okumaya meraklı insanların yaşadığı bir köy. Buradan okumaya giden çocuklar gittikleri okullarda her yönden ba ş ar ı göstererek okullarında örnek olmu ş lard

Detaylı

2-TUZ GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ. Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür ve Habitatların Korunması Peygamber Çiçeği.

2-TUZ GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ. Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür ve Habitatların Korunması Peygamber Çiçeği. - GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 00 NA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN Çevre Eğitimi Yerel Yönetimler 99-Sürekli Eymir ve Mogan Göllerinin Korunmasına Yönelik Jeoloji ve Hidrojeoloji İncelemesi Anadolu Botanik

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

Kuş gribi, kuşlar üzerindeki patojenik (hastalığa

Kuş gribi, kuşlar üzerindeki patojenik (hastalığa Göçmen Kuşlar ve Kuş Gribi Zafer AYAŞ* * Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ANKARA Migratory Birds and Bird Influenza Key Words: Migratory waterbirds, Bird influenza, Bird migration

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN YOLCULUĞU

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN YOLCULUĞU YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN AKYATAN2016 NIN GÖÇ ROTASI* Cenk Oruç / WWF-Türkiye Cenk Oruç / WWF-Türkiye *18 Temmuz-11 Kasım 2016 tarihleri

Detaylı

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Harikulade bir tabii oluşum olan Milli Park, eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması ve Afrika ile Avrupa arasındaki

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ SONU TEK DERS SINAV DERSLERİ VE SINAV PROGRAMI

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ SONU TEK DERS SINAV DERSLERİ VE SINAV PROGRAMI SIRA NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI PROGRAMI T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ SONU TEK DERS SINAV DERSLERİ VE SINAV PROGRAMI DERSİN ADI ÖĞRETİM ELEMANI SINIF SINAV

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ /OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI SINIFI ORTALAMA BÖLÜMÜ /ANABİLİM DALI 2013259071 BÜŞRA YAŞDALI

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

TÜRKİYE DE TAŞKIN GERÇEĞİ VE METEOROLOJİK ERKEN UYARI SİSTEMLERİ

TÜRKİYE DE TAŞKIN GERÇEĞİ VE METEOROLOJİK ERKEN UYARI SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE TAŞKIN GERÇEĞİ VE METEOROLOJİK ERKEN UYARI SİSTEMLERİ YALÇIN ÜN Meteoroloji Mühendisi Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı Çevre Şube Müdür V. Nisan 2013 - İstanbul SUNUM

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı.

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı. CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr/crn/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

9-10 YAŞ BÖLGESEL YÜZME MÜSABASI 20 TEMMUZ 2013-İZMİR

9-10 YAŞ BÖLGESEL YÜZME MÜSABASI 20 TEMMUZ 2013-İZMİR 9-10 YAŞ BÖLGESEL YÜZME MÜSABASI 20 TEMMUZ 2013-İZMİR 50 METRE KELEBEK BAYAN 1 EYLÜL BURGUÇ 2003 EGE ÜNİ. 00,41,68 2 IRMAK ÇOKISLAK 2003 DOKUZ EYLÜL 00,49,36 3 ECE KARAVAR 2003 EGE ÜNİ. 00,51,21 4 VİJDAN

Detaylı

Türkiye de Organik Tarım

Türkiye de Organik Tarım Türkiye de Organik Tarım Ülkemizde organik tarım, 1984-85 sezonunda geleneksel ihraç ürünlerimizden kuru üzüm ve kuru incir ihracatı ile başlamış ve daha sonraki yıllarda hızla gelişme göstererek 2008

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı Ekosistem Ekolojisi, Ekosistemin Yapısı Ekosistem Ekolojisi Yapısı A. Ekoloji Bilimi ve Önemi Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde teknolojinin

Detaylı

TÜRK YE KIS ORTASI SUKUSU SAYIMLARI

TÜRK YE KIS ORTASI SUKUSU SAYIMLARI 2007 TÜRK YE KIS ORTASI SUKUSU SAYIMLARI ÖNSÖZ K fl Ortas Sukuflu Say mlar (KOSKS) uluslararas ölçekte Uluslararas Sulakalanlar Kurumu'nun (Wetlands International) organizasyonu, Dünya Kufllar Koruma Kurumu'nun

Detaylı

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. TANIM Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. A- GÖREVLER Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre

Detaylı

Veri Düzenleme - Veri Analizi

Veri Düzenleme - Veri Analizi . ÜNİTE ARAŞTIRMA SORULARI ÜRETME, VERİ TOPLAMA, DÜZENLEME VE GÖSTERME VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA 65 66 Veri Düzenleme - Veri Analizi ve Yorumlama Veri İşleme Ünite Öğrenelim Veri Düzenleme Veri Sıklık

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I-II

İŞLETME YÖNETİMİ I-II Editörler Doç.Dr.Ali Erbaşı & Yrd. Doç. Dr. Sezar Karaca İŞLETME YÖNETİMİ I-II Yazarlar Doç.Dr.Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr.Yağmur Özyer Yrd.Doç.Dr.Tolga Gök Dr.Müge Aksu Canan Şeker Eylem Bayrakçı Hakan Kırbaş

Detaylı

ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME (RAMSAR SÖZLEŞMESİ)

ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME (RAMSAR SÖZLEŞMESİ) ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME (RAMSAR SÖZLEŞMESİ) Akit Taraflar; İnsan ve çevresinin karşılıklı bağımlılıklarını tanıyarak; Sulak alanların

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL Dr. Sedat Üründül ANAOKULU 2015-2016 EKO OKUL PROJESİ EYLEM PLANI

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL Dr. Sedat Üründül ANAOKULU 2015-2016 EKO OKUL PROJESİ EYLEM PLANI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL Dr. Sedat Üründül ANAOKULU 2015-2016 EKO OKUL PROJESİ EYLEM PLANI KONU: SU İLKE: GELECEĞE BİR DAMLA SAKLA ETKİNLİKLER UYGULAMA EYLÜL 2015-2016 Eko Öğretmenlerinin Seçimi

Detaylı

MAKİNE VE TEÇHİZATI HARİÇ; METAL EŞYA SANAYİİ Hazırlayan Mustafa TOSUN Kıdemli Uzman 450 1. SEKTÖRÜN TANIMI Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii, ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii

Detaylı

22.03.2012. Tuzlu Sular (% 97,2) Tatlı Sular (% 2,7) Buzullar (% 77) Yer altı Suları (% 22) Nehirler, Göller (% 1)

22.03.2012. Tuzlu Sular (% 97,2) Tatlı Sular (% 2,7) Buzullar (% 77) Yer altı Suları (% 22) Nehirler, Göller (% 1) Yer altı Suyu Yeraltı Suyu Hidrolojisi Giriş Hidrolojik Çevrim Enerji Denklemleri Darcy Kanunu Akifer Karakteristikleri Akım Denklemleri Akım Ağları Kuyular Yeraltısuyu Modellemesi 1 Su, tüm canlılar için

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı