Giriş - Temel Prensipler ve Geçerlilik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giriş - Temel Prensipler ve Geçerlilik"

Transkript

1 Giriş - Temel Prensipler ve Geçerlilik Tüm geçerli yasa ve düzenlemelere uymak, Takeda Pharmaceutical Company Limited ve tüm iştiraklerinin (topluca, Takeda ) değişmez bağlılığıdır. Kurumsal felsefemiz Takeda-izm, daha da fazlasını dikte etmektedir, ancak tüm iş faaliyetlerimizde adillik ve dürüstlüğün yanı sıra en yüksek etik standartlar ile hareket etmemiz gerekmektedir ve en yüksek etik standartların sürdürülmesi her şeyden önce gelmektedir. Takeda-izm ruhunda bulunan Takeda Küresel Davranış Kuralları (işbu Davranış Kuralları ), belirli önemli alanlarda rehberlik sağlamak suretiyle en yüksek etik standartları sağlamamız için doğru olanı yapmamıza yardımcı olması için tasarlanmıştır. Bu Davranış Kuralları, tüm Takeda grubu şirketlerinin müdür, görevli ve çalışanlarının tümü için geçerlidir ve dolayısıyla işbu Davranış Kuralları boyunca "biz" ifadesinin kullanımı, tüm bu kişileri içerecek şekilde tanımlanmıştır. Davranış Kuralları, tüm durumları ya da tüm geçerli yerel yasa ve düzenlemeleri kapsayamaz ve dolayısıyla her Takeda grup şirketinin işbu Davranış Kuralları hükümlerini kapsayan kendi yerel kurallarını benimsemesi ve ek standartlar dâhil etmesi mümkündür. Ancak bu yerel kurallar, işbu Davranış Kuralları ile çelişen ya da daha az katı olan herhangi bir hüküm içermemelidir. Tüm Takeda grup şirketi, tüm çalışanlarının işbu Davranış Kuralları veya (varsa) yerel kuralları okumasını, anlamasını ve uymasını gerektirecektir. Tüm müdür, görevli ve çalışanların gündelik faaliyetlerinde işbu Davranış Kuralları ve (varsa) yerel kuralları anlaması, uyması ve uygulamaya koyması beklenmektedir. Bu Davranış Kuralları ya da yerel kuralların (varsa) her türlü ihlali, yerel istihdam yasaları uyarınca disiplin adımları ile sonuçlanabilir. Bu Davranış Kuralları, 21 Kasım 2010 tarihlidir ve zaman zaman tekrar güncellenebilir. Dürüst ve Adil İş 1. Ürün güvenilirliği ve kalitesi / ilaç yasa ve düzenlemeleri Hasta güvenliği, Takeda için en yüksek önceliktir. Araştırma, geliştirme, üretim, depolama, dağıtım ve pazarlama sonrası faaliyetlerimizde, farmasötik ürünlerinin güvenilirlik ve kalitesini sağlamak için tasarlanan güvenilirlik bilgilerinin bildirilmesi gibi her türlü geçerli yasa ve düzenlemeye uyacağız. Ayrıca hasta güvenliğini korumak ve ürün kalitesini sağlamak için tasarlanan dahili politikalarımız ve standart çalışma prosedürlerimize de her zaman uyacağız. Örnek yoluyla belirtmek gerekirse: (i) Araştırma, geliştirme ve pazarlama sonrası faaliyetlerimizde İyi Laboratuvar Uygulamaları, İyi Klinik Uygulamalar ve İyi Farmakovijilans Uygulamaları gibi dahili standartlar ile her türlü geçerli yasa ve düzenlemeye uyacak ve klinik deneylerin sonuçları da dahil olmak üzere, her türlü araştırma ve geliştirme sonuçlarının doğru ve herhangi bir yanlışlık ya da manipülasyondan ari olarak kaydedilmesini sağlayacağız. (ii) Ürünlerin üretilmesinde İyi Üretim Uygulamaları da dahil olmak üzere her türlü geçerli dahili standart ile yasa ve düzenlemelere uyacak ve tüm üretim süreçleri boyunca uygun kalite kontrol gerçekleştireceğiz. 1

2 (iii) Depolama ve dağıtım faaliyetlerimizde İyi Dağıtım Uygulamaları da dahil olmak üzere, her türlü geçerli dahili standart ile yasa ve düzenlemelere uyacağız. 2. Reklamlar / promosyon Takeda, promosyon faaliyetleri ve reklamları düzenleyen her türlü geçerli yasa, düzenleme ve endüstri kuralına uymaya kendini adamış durumdadır ve bu faaliyetleri uygun ve etkin bir şekilde gerçekleştirecektir. Promosyona yönelik bilgiler ve reklamlarımızın düzenleyici gerekliliklere uymasını ve doğru, dengeli, adil, bilimsel kanıtlarla desteklenmesini ve hatalı-yanıltıcı olmamasını sağlamak için tasarlanan geçerli şirket prosedürlerini izleyeceğiz. Kullanım için gerekli pazarlama izni o ülkede verilmeden ürünlerimizin ilgili ülkede spesifik bir kullanımını desteklemeyeceğiz. 3. Sağlık profesyonelleri ile ilişkiler Takeda, sağlık profesyonelleri ile iletişimde her türlü geçerli yasa, düzenleme ve endüstri kuralına uymaya kendini adamış durumdadır (ve buna bölgesel ve yerel endüstri birlikleri tarafından ortaya koyulan diğer kuralların yanı sıra IFPMA'nın Farmasötik Pazarlama Uygulamaları Kuralları da dahildir). Ürünlerimize olumlu yaklaşılmasını sağlamak ya da ödüllendirmek için hiçbir para, mal, konukseverlik, hediye ya da diğer bir değerli kalem vermeyecek, teklif etmeyecek ya da söz vermeyeceğiz. Danışmanlık hizmetleri, danışma kurulu hizmetleri ya da sağlık profesyonellerinden diğer herhangi bir hizmet alırken meşru bir işletme ihtiyacımız olacak ve verilen hizmetler için uygun pazar değerinden fazlasını ödemeyeceğiz. 4. Yolsuzlukla mücadele / rüşveti önleme Devlet yetkililerine rüşvet verilmesini yasaklayan her türlü geçerli yasa ve düzenlemeye ve yabancı devlet yetkililerine rüşvet verilmesini yasaklayan her türlü geçerli yasa ve düzenlemeye uyacağız. Bazı ülkelerde kamu hizmeti sağlayan ya da kamu teşebbüsleri tarafından finanse edilen ya da düzenlenen diğer kuruluşlar ve hastanelerin çalışanları, rüşvet önleme yasaları kapsamında devlet yetkilisi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bazı ülkeler, özel sektör çalışanlarına rüşvet verilmesini bile yasaklamaktadır. Bu yasa ve düzenlemelere de uyacağız. Devlet yetkilileri ya da yabancı devlet yetkililerine doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir rüşvet (para, mal, konukseverlik, hediye ya da diğer değerli kalem) vermeyecek, teklif etmeyecek ya da söz vermeyeceğiz. Ek olarak bir işletme avantajı elde etme ya da elde tutma amacıyla özel sektör çalışanlarını etkilemek için bu çalışanlara herhangi bir ödeme ya da ikramiye vermeyeceğiz. Ayrıca aracılarımız gibi bizim adımıza hareket edenlerin yolsuzluk uygulamalarına dahil olmamalarını sağlayacağız. 2

3 5. Rekabet ve anti-tröst yasaları İş yaptığımız tüm ülkelerdeki her türlü geçerli rekabet ve anti-tröst yasasına uyacağız. Özellikle, aşağıdakilere uyacağız: (i) Rakipler ile fiyatlandırma, çıktılar, kapasite, müşteri seçimi konularında bilgi alışverişinde bulunmayacak, diğer rekabet bilgilerinin alışverişinde bulunmayacak ve (fiyat sabitleme, pazar tahsisi ve ihaleye fesat karıştırma gibi) konularda herhangi bir anlaşmaya varmayacağız. (ii) Bu tür bilgi alışverişi ya da anlaşmaların talep edileceğini öngördüğümüz durumlarda ticaret birliği toplantılarına ya da rakiplerle diğer toplantılara katılmayacağız. Bir rakibin bu tür bir hususu dile getirmesi durumunda, görüşmeyi durduracak ya da toplantı başkanı veya yardımcısından görüşmeyi durdurmasını isteyecek ve görüşme durmazsa toplantıdan hemen ayrılacağız. Bu tür bir görüşme durumunda, ivedi olarak konuyu bulunduğumuz yerdeki Hukuk Departmanı ya da hukuk danışmanımız ile istişare edeceğiz. (iii) Toptancılar, distribütörler, lisans sahipleri, satış aracıları ve diğer herhangi bir tarafa yasalara uygun olmayan yeniden satış fiyatı kısıtlamaları dayatmayacağız. 6. Uluslararası ticaret kontrolleri Ürün, malzeme, makine, teknoloji ve diğer kalemlerin ihracat ve ithalatında her türlü geçerli yasa ve düzenlemeye uyacağız. Özellikle bazı ülkelerde mal ve teknolojilerin ihracatı ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle devlet tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. Mal ve teknolojilerin ihracat ve/veya ithalatından sorumlu olan çalışanlar, bu yasa ve düzenlemelere aşinalık kazanacaklardır. Varlıkların / Bilgilerin Korunması 7. Şirket varlıkları Takeda'nın para, mülk ve diğer varlıklarını koruyacak ve bunları yalnızca Takeda'ya karşı görevlerimizi yerine getirme amacıyla kullanacak ve bunları kendimiz ya da herhangi bir üçüncü taraf için kötüye kullanmayacak ya da zimmetimize geçirmeyeceğiz. Herhangi bir sahte harcama geri ödemesi talebinde bulunmayacak ve buna izin vermeyeceğiz. Ek olarak bilgisayarlar ve diğer bilişim sistemlerinin uygun ve etkin kullanımını destekleyecek ve bunları yasalara uygun olmayan ya da uygunsuz bir şekilde ya da geçerli şirket politikalarının izin verdiği dolaylı kullanımlar dışındaki kişisel kullanımlar için kullanmayacağız. Bilgisayarımıza, üçüncü kişilere kasıtsız olarak bilgi aktarım riski taşıyan dosya paylaşma yazılımları gibi herhangi bir yetkisiz yazılım veya cihaz kurmayacağız. 3

4 8. Gizli bilgiler / fikri mülkiyet (1) Gizli bilgiler İstihdam sırasında ve sonrasında Takeda ve ürünleri hakkındaki ticari sırlar ile iş ve teknik bilgiler de dahil olmak üzere, her türlü gizli bilgiyi gizli tutacak ve koruyacağız ve bu bilgileri ne uygunsuz bir şekilde herhangi bir üçüncü kişiye açıklayacak, ne de bu bilgileri Takeda'ya karşı görevlerimizin ifası dışında herhangi bir amaç için kullanacağız. Takeda dahilinde bile bu bilgileri görevlerimizin ifası dışındaki herhangi bir amaç için kullanmayacak ve bu bilgileri görevlerinin ifası için bunları bilmeye ihtiyaç duyanlar dışında hiç kimseye açıklamayacağız. (2) Fikri mülkiyet hakları Takeda tarafından araştırma, geliştirme ve (patentler, tasarımlar, telif hakları, ticari markalar, uzmanlık bilgisi, veriler ve teknik bilgiler gibi) diğer faaliyetler aracılığıyla sahip olunan, geliştirilen ya da elde edilen her türlü fikri mülkiyet, Takeda'nın önemli varlıklarıdır. Bu nedenle Takeda'nın fikri mülkiyetini dikkatli bir şekilde koruyacak ve Takeda'nın fikri mülkiyet haklarının oluşturulması, korunması, sürdürülmesi ve savunulmasında tam bir işbirliği göstereceğiz. (3) Diğerlerinin gizli bilgileri Takeda, üçüncü tarafların gizli bilgilerine saygı duymaktadır. Bu nedenle doğrudan ya da bir aracı kullanımı sayesinde yasadışı ya da etik olmayan yöntemler ile bu bilgileri almayacak, bu bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa uygunsuz şekilde açıklamayacak ve bu bilgileri kötüye kullanmayacağız. Ek olarak, eski işverenleri hakkında diğer Takeda çalışanlarından gizli bilgi arayışına girmeyeceğiz. (4) Diğerlerinin fikri mülkiyet hakları Takeda, üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarına saygı duymaktadır. Dolayısıyla üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını kötüye kullanmayacak ya da ihlal etmeyeceğiz. 9. Kişisel bilgilerin / verilerin korunması Kişisel bilgilerin gizliliğine saygı duyulması Takeda'nın politikasıdır. (Kişisel bilgiler, spesifik bir kişiyi isim, doğum tarihi ya da bu bilgilerde yer alan diğer açıklamalara göre tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. Kişisel bilgiler çalışanlar, hastalar, klinik araştırma gönüllüleri, doktorlar, müşterilerin çalışanları ve diğerleri hakkında bilgiler içerebilir.) İş yaptığımız ülkelerde kişisel bilgilerin korunması ile ilişkili her türlü geçerli yasa ve düzenlemeye uyacağız. Her ne kadar bu yasa ve düzenlemeler ülkeden ülkeye değişkenlik gösterse de, asgari olarak aşağıdakilere bağlı kalacağız: (i) Yalnızca meşru işletme amaçları için ve yasal yollardan kişisel bilgi toplayacak ve kişisel bilgileri meşru bir işletme amacı ya da yasaların gerektirdikleri dışındaki amaçlar için açıklamayacak ya da kullanmayacağız. (ii) Arızi kayıp ya da imha veya yetkisiz erişim, kullanım, değişiklik ya da açıklamaya karşı makul güvenlik korumaları ile kişisel bilgileri koruyacağız. 4

5 Şirket Kayıtları, İfşa ve Menkul Kıymet İşlemleri 10. Şirket kayıtları Kurumsal muhasebecilik ile ilgili şirket politikaları ile her türlü geçerli yasa ve düzenlemeye uyacağız. Her türlü işlemi genel olarak kabul edilen muhasebecilik ilkeleri uyarınca doğru ve usule uygun bir şekilde şirket defterlerine kaydedecek ve yanlış ya da yapay kayıtlar oluşturmayacağız. Tüm işlemlerin doğru ve usule uygun bir şekilde kaydedilmesini sağlamak için dahili kontrol sistemleri tutacağız. 11. Açıklama Takeda, yatırımcılara şirket bilgilerinin zamanında ve doğru olarak açıklanmasına kendini adamış durumdadır. Finansal ifşalarla ilgili şirket politikaları ile her türlü geçerli yasa ve düzenlemelere uyacağız. Kamuya yapılan ifşalara dahil tüm çalışanlar, bu yasa ve düzenlemeler ile şirket politikalarına aşinalık kazanacaktır. 12. İçeriden bilgilendirme Menkul kıymetlere ilişkin içeriden bilgilendirmeyi kısıtlayan her türlü menkul kıymet yasa ve düzenlemesine uyacağız. Takeda'daki görevlerimizi yerine getirirken Takeda'yı ya da Takeda ile iş yapan herhangi bir şirketi ilgilendiren kamuya açık olmayan önemli bilgilerden haberdar olmamız halinde, Takeda veya bu diğer şirketin menkul kıymetlerini kendimiz ya da Takeda veya diğerleri adına satın almayacak ya da satmayacağız ve ayrıca geçerli yasalar, düzenlemeler ve şirket prosedürleri uyarınca halka açıklanana dek başkalarına kamuya açık olmayan bu önemli bilgileri sunmayacağız. Kamuya açık olmayan önemli bilgi, yatırımcıların menkul kıymet satın alma ya da satma kararları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek her türlü kamuya açık olmayan bilgidir. Örnek olarak hisse bastırılması, hisselerin yeniden alımı, birleşme ve alımlar, yeni ürünlerin ticarileştirilmesi, klinik deneylerin ilerlemesi veya başarısız olması ve mali tahminlerdeki önemli değişiklikler verilebilir. İşyeri 13. Çıkar çatışması Takeda'nın çıkarlarına en uygun şekilde hareket edecek ve Takeda'nın çıkarları ile çelişecek her türlü eylem ve durumdan kaçınacağız. Kişisel çıkarlarımızın Takeda'nın çıkarları ile çeliştiği gerçek veya potansiyel durumlarla karşılaşırsak, herhangi bir adım atmadan önce müdürümüz ile istişare edecek ve ardından Takeda'nın çıkarlarına en uygun şekilde hareket edeceğiz. Tedarikçiler ve müşterilerle ilişki Tedarikçi ve müşterileri adil ve nesnel standartları temel alarak ve kişisel ilişkileri temel alan kayırma ya da tercih olmaksızın seçeceğiz. 5

6 Konukseverlik ve hediyeler Tedarikçiler, müşteriler ve iş yaptığımız diğerlerinden herhangi bir yasadışı ya da uygunsuz menfaat (para, mal, konukseverlik, hediye ya da diğer değerli kalemler gibi) kabul etmeyecek ya da istemeyeceğiz. Mali veya istihdam çıkarları Takeda'nın izni olmaksızın herhangi bir rakip ya da gerçek veya potansiyel bir tedarikçi ya da müşteride önemli mali hisseye sahip olmayacak ve bunların faaliyetlerine dahil olmayacağız. Personel hususları Personel hususlarını tarafsız ve adil bir şekilde ele alacak ve istihdam, değerlendirme, nakil ve terfi gibi personel hususlarının idaresinde kişisel bir ilişkiyi temel alarak bir çalışana herhangi bir avantaj sağlamayacağız. 14. Çeşitliliğe saygı / ayrımcılık ya da taciz olmaması Takeda, çalışanların çeşitliliğine ve kişisel haysiyetine saygı duymaktadır. Tabiiyet, ırk, renk, inanç, din, cinsiyet, yaş, engel ya da hukuken korunan bir diğer statüyü temel alan ayrımcılık veya tacizin yasaklanması Takeda politikasıdır. Cinsel ya da başka herhangi bir biçimde taciz ya da düşmanca bir iş ortamı oluşturabilecek başka herhangi bir davranışa dahil olmayacağız. Takeda, bu tür ayrımcılık ve tacizleri önlemek için uygun tedbirleri almaktadır. 15. Çalışan sağlığı ve güvenliği Takeda, çalışanları için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamaya kendini adamış durumdadır. Mesleki sağlık ve güvenlik konusundaki her türlü geçerli yasa, düzenleme ve şirket politikasına uyacağız. Ortam 16. Takeda, ürünlerinin ve faaliyetlerinin çevreye olan etkisini en aza indirmeye kendini adamıştır. Tüm iş faaliyetlerimizde çevre koruma ve kaza önleme ile ilgili her türlü geçerli yasa, düzenleme ve şirket politikasına uyacağız. Olası Kural İhlallerinin Bildirilmesi 17. Tüm hükümlerini izleyerek, ihlalleri önleyerek ve ihlal şüphesi içeren her türlü durumu bildirerek işbu Davranış Kurallarının ya da (varsa) yerel kuralların hedeflerinin yerine getirilmesine yardımcı olunmasından şahsen sorumluyuz. İşbu Davranış Kuralları ya da (varsa) yerel kuralların bir ihlali ya da olası bir ihlali olabilecek şeyler hakkında endişelerimizi dile getirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. 6

7 Aşağıdaki hususlar, Takeda politikasıdır: Takeda'nın çalışanları ya da yönetiminden herhangi birinin işbu Davranış Kuralları ya da (varsa) yerel kurallar, herhangi bir yasa ya da herhangi bir şirket politikasını ihlal ettiğine dair iyi niyeti temel alan bir inancı olan çalışanların olası ihlali bildirmesini şart koşma; iddia edilen her türlü ihlal için hemen bir araştırma gerçekleştirme ve düzeltici ve/veya disipline yönelik adım atma; Sonraki soruşturmalar bildirimin asılsız olduğunu kanıtlasa bile, işbu Davranış Kuralları ya da (varsa) yerel kurallar, herhangi bir yasa ya da herhangi bir şirket politikasının ihlal şüphesini iyi niyetli olarak bildirdiği için herhangi bir Takeda çalışanına karşı misilleme hareketlerini yasaklama. İşbu Davranış Kuralları ya da (varsa) yerel kurallar, her türlü yasa ya da herhangi bir şirket politikasının olası bir ihlalinden şüpheleniyorsak, aşağıdakilerden herhangi biriyle irtibata geçmeliyiz: Müdürümüz; Bulunduğumuz yerdeki başka bir yönetici çalışan; İnsan Kaynakları müdürümüz; Uyum personelimiz; Hukuk Departmanı personelimiz; Uyum Yardım Hattımız (diğer şubemiz için kullanılıyor ise). 7

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Distribütör İş Etiği Kuralları

Distribütör İş Etiği Kuralları Distribütör İş Etiği Kuralları Giriş Parker Hannifin Distribütör İş Etiği Kuralları (Kurallar), Parker distribütörleri için yasalarla ve kabul edilebilir mesleki ahlak kurallarıyla uyumluluğa ilişkin minimum

Detaylı

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER MAGNA INTERNATIONAL INC. RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna, her türlü iş girişiminde ve her ülkede

Detaylı

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Tüm Yasalara ve Johnson & Johnson Politikalarına Uyma Yükümlülüğünüz Johnson & Johnson Şirketleri ve bu şirketler adına

Detaylı

Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)

Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS) Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS) Dizin Kapsam ve Uygulama 1. Müşteri Memnuniyeti 2. Üretim ve Teknoloji, Kalite Güvence 3. Pazarlama ve Satış 4. Tedarik 5. Çevre 6. İhracat Kontrolü 7. Rekabet

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

PRYSMIAN RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

PRYSMIAN RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI PRYSMIAN RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI Tüm Prysmian Group çalışanları, hangisi daha kısıtlayıcı ise onu dikkate alarak, Rüşvetle Mücadele Politikası veya görev aldıkları veya faaliyet gösterdikleri ülkelerde

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1 RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ( Politika ) amacı Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş. nin

Detaylı

1.3. Banka Adına Hareket Eden Veya Banka ya Hizmet Veren Kişi Ve Kuruluşların Yükümlülükleri... 4

1.3. Banka Adına Hareket Eden Veya Banka ya Hizmet Veren Kişi Ve Kuruluşların Yükümlülükleri... 4 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 2 1.1. Amaç... 2 1.2. Kapsam... 2 2. TANIMLAR... 2 2.1. Rüşvet... 2 2.2. Yolsuzluk... 2 3. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 3 1.1. Banka nın Yükümlülükleri... 3 1.2. Çalışanların

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI BÜTÜNLÜK Müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, idari ve denetim yetkililerine, rakiplerimize ve topluma karşı davranışımız hatasız bir bütündür.

Detaylı

Artan endişeler ve Misilleme karşıtı politika

Artan endişeler ve Misilleme karşıtı politika Artan endişeler ve Misilleme karşıtı politika Yürürlük Tarihi: Eylül 2015 Revizyon Tarihi: Ekim 2018 İç ve dış kullanım içindir. İçindekiler Bu Politika kimler için geçerlidir?... 3 Endişeler nasıl ortaya

Detaylı

Bu Davranış Kurallarına uymak zorundayız

Bu Davranış Kurallarına uymak zorundayız Tüm ticari faaliyetlerimizin her yönünde en yüksek etik standartları sağlamaya kararlıyız. Olağanüstü performans ve etik davranış birbiriyle iç içedir Küresel çapta başarılı olmak için, marka itibarımızı

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

ÇİMTAȘ ETİK DAVRANIȘ KURALLARI

ÇİMTAȘ ETİK DAVRANIȘ KURALLARI Çimtaș Etik Davranıș Kuralları; Çimtaș ın Vizyon, Misyon, Değer ve Stratejileri ile uyumlu kurumsal uygulama prensipleri ile bireysel davranıș kurallarını tanımlamak ve Çimtaș ın müșterileri, tedarikçileri

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Ventures Public Company Limited Tedarikçi Davranış Kuralları Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Girişim Halka Açık Limited Şirketi ve bağlı şirketleri / ortakları (topluca Şirket olarak anılacaktır),

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Çalışanlar için İş Ahlakı (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (12 Eylül 2011 tarih ve 8/2011

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI F-839-R00

DAVRANIŞ KURALLARI F-839-R00 DAVRANIŞ KURALLARI 1 İÇİNDEKİLER TEMEL PRENSİPLER VE SORUMLULUKLAR 3 ŞÜPHE DUYULAN HALLER 3 PAZAR VE REKABET 4 Rakiplere yönelik tavır Reklam BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ 4 Fikri mülklerin korunması Verilerin

Detaylı

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası 1. Amaç Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası Bu politika metni ile Şişecam Topluluğu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net

Detaylı

DACHSER İş Davranış Kuralları

DACHSER İş Davranış Kuralları DACHSER İş Davranış Kuralları 1. Önsöz DACHSER'deki tüm faaliyetlerin temeli gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bağlayıcı olan düzenlemelere uymamızın yanı sıra kendi isteğimiz ile taahhüt etmiş

Detaylı

TASL AK. Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları. Sürüm 1.0

TASL AK. Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları. Sürüm 1.0 Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları Sürüm 1.0 24 Haziran 2015 İçindekiler 1.0 Giriş ve Geçerlilik... 2 2.0 Geçerli Yasalara, Yönetmeliklere ve Tedarikçi Kurallarına Bağlılık... 3 3.0 İş Uygulamaları...

Detaylı

Başarıya Bağlılık Taahhüdü

Başarıya Bağlılık Taahhüdü Başarıya Bağlılık Taahhüdü İyi İş uygulamaları Lider olan BENİMLE başlar. QuestNet TM Bağımsız Temsilcisi olarak QNet ile olan görüşmelerimde dürüst ve adil olacak; tüm profesyonel etkinliklerimi, kendi

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Aralık, 2018 Rev. 03

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Aralık, 2018 Rev. 03 TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Aralık, 2018 Rev. 03 BÜTÜNLÜK Müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, idari ve denetim yetkililerine, rakiplerimize ve topluma karşı davranışımız

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ MAGNA INTERNATIONAL INC. TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ Magna nın taahhütlerini yerine getirirken dürüst ve doğru bir şekilde hareket etmeliyiz. Magna,

Detaylı

İş Ahlakı Kuralları. İş Ahlakı Kuralları 1

İş Ahlakı Kuralları. İş Ahlakı Kuralları 1 İş Ahlakı Kuralları İş Ahlakı Kuralları 1 İçindekiler Ön Söz 4 İlkeler 7 Yasalarla uyum 7 Ticari dürüstlük 7 Adil Rekabet ve Tekelciliği Önleme 9 Yolsuzluk ve Rüşvet 10 Uluslararası ticaret kısıtlamaları

Detaylı

Rekabet Bilgilerini Toplama

Rekabet Bilgilerini Toplama Rekabet Bilgilerini Toplama UTC Mesleki Ahlak Kuralları rakiplerle ilgili bilgi toplamanın ve bu bilgileri kullanmanın rutin bir iş uygulaması olarak kabul edildiğini onaylar. Ancak, Ahlak Kuralları hem

Detaylı

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI EGE KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş ETİK DAVRANIŞ KURALLARI Tüm çalışanlarımızdan, şirketimizin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri, EGE KİMYA nın saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013 AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi Ağustos 2013 1 AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi I - AXA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun Mesajı II UYUM

Detaylı

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ İÇİNDEKİLER Gizlilik İlkesi... 3 Genel Kurallar... 4 Mesleki Gizlilik... 4 Müşteri Çıkarlarının Üstünlüğü ve Önceliği... 5 Yasal

Detaylı

Etik İlkeleri. Giriş. İş İlkeleri

Etik İlkeleri. Giriş. İş İlkeleri Giriş Etik İlkeleri Bu ilkelerde SIG'ye yapılan her türlü referans ATC ve ATCI'yı da içerir. SIG plc bir dizi temel ilkeye sahiptir ve inandığı değerleri korumanın önemli olduğunu düşünmektedir. Çalışanlarının,

Detaylı

ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKALARI v1

ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKALARI v1 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKALARI 02.12.2014 149.v1 Mevzuat Uygunluk Müdürlüğü Onaylayan: Yönetim Kurulu İçindekiler 1. Amaç... 2 2. Dayanak... 2 3. Kapsam... 2 4. Tanımlar Ve

Detaylı

Univar ın yol gösteren ilkeleri

Univar ın yol gösteren ilkeleri Davranış Kuralları Vizyonumuz En iyi kişilerin çalışmak isteyeceği bir şirket. Müşterilerle tedarikçiler arasında benzersiz bir bağlantı sağlayarak, kimyasal dağıtım alanında dünya lideri olmak. 2 Univar

Detaylı

ETİK KURALLAR EL KİTABI

ETİK KURALLAR EL KİTABI ETİK KURALLAR EL KİTABI Onaylayan : Formplast Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 04.05.2017 Sayfa 1 / 5 - İş Etiği El Kitabı, Çalışanların şirket etik kurallarına uygun hareket etmelerinde yön göstermek, şirketin

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna, her ülkedeki her türlü iş girişiminde rüşvet veya uygunsuz ödeme

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna, her ülkedeki

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Etik ve Bütünlük. Uyumluluk Üçüncü şahıslar için kılavuz

Etik ve Bütünlük. Uyumluluk Üçüncü şahıslar için kılavuz Etik ve Bütünlük Uyumluluk Üçüncü şahıslar için kılavuz i Üçüncü şahıslar ifadesiyle Syngenta veya bizim adımıza ürün veya hizmet tedarik eden kişileri ya da şirketleri kastetmekteyiz. ii Kamu görevlisi

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI MN.SMD.PUB.002 Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Murad Keleşoğlu Murad Keleşoğlu Osman Zenel Yayın Tarihi: İÇİNDEKİLER İnsan... 2 İnsan Hakları ve Emek... 2 Kölelik,

Detaylı

Medicover Tedarikçi Etik Davranış Kuralları

Medicover Tedarikçi Etik Davranış Kuralları Medicover Tedarikçi Etik Davranış Kuralları İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Bu Medicover Tedarikçi Etik Davranış Kurallarının Amacı... 3 3 Medicover in tedarikçileri ile ilişkileri... 3 3.1 İşçi ve insan hakları...

Detaylı

İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI

İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı... 1 2. Kabul Edilemez Davranışlar... 1 2.1 Kabul Edilemez Davranışların Bildirimi... 1 2.2 Kabul Edilemez Davranışların Sonuçlandırılması...

Detaylı

ICF Airports Çalışanları İçin Etik Davranış Kuralları

ICF Airports Çalışanları İçin Etik Davranış Kuralları ICF Airports Çalışanları İçin Etik Davranış Kuralları 1 ICF Airports Çalışanları İçin Etik Davranış Kuralları 1 ICF Airports'un Etik Davranış Politikası ICF Airports olarak, sektördeki güçlü konumumuzu

Detaylı

Etik Davranış Politikası

Etik Davranış Politikası Etik Davranış Politikası Müşterilerimiz ile İlişkilerimiz Amacımız, mükemmel müşteri hizmeti sunmaktır. Doğruluk, güven ve dürüstlük yaptığımız her işte temel ilkemizdir. Müşterilerimizin döviz ve uluslararası

Detaylı

Küresel Ahlaki Davranış Kuralları

Küresel Ahlaki Davranış Kuralları Küresel Ahlaki Davranış Kuralları Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen aşağıdaki adresten temasa geçin: American & Efird P.O. Box 507 Mount Holly, NC 28120-0507 USA www.amefird.com Bu broşür geri

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

RÖNESANS İŞ ETİĞİ ve DAVRANIŞ KURALLARI KILAVUZU

RÖNESANS İŞ ETİĞİ ve DAVRANIŞ KURALLARI KILAVUZU RÖNESANS İŞ ETİĞİ ve DAVRANIŞ KURALLARI KILAVUZU Rönesans, kurulduğu günden bu yana tarafsızlık, adillik, şeffaflık, dürüstlük, güven ve iş ahlakı başta olmak üzere en üst düzeyde etik ilkeleri benimsemiş

Detaylı

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1 2. Kabul Edilemez Davranışlar 1 2.1 Kabul Edilemez Davranışların Bildirimi 1 2.2 Kabul Edilemez Davranışların Sonuçlandırılması

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 1- ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ( Oylum ), işlerini dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde yürütür. Mal ve hizmet aldığı firmaları iş ortağı olarak

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ Ekim 2014 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ 1.0 Amaç ve Arka Plan Bilgileri Bu İlkeler, BİLGİ nin faaliyetlerinde rüşvet

Detaylı

Tedarikçi Etik ve Davranış Kuralları. Driving Integrity Know it. Speak it. Live it. Magna International

Tedarikçi Etik ve Davranış Kuralları. Driving Integrity Know it. Speak it. Live it. Magna International Tedarikçi Etik ve Davranış Kuralları Driving Integrity Know it. Speak it. Live it. Magna International Tedarik Zinciri Ekibinin Mesajı Magna da güçlü tedarikçiler, başarımızın önemli bir parçasıdır. Müşterilerimize

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Politikası

AEGON EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Politikası AEGON EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. 1- Amaç Bu politikanın amacı, Hazine Müsteşarlığı nın 27/04/2011 tarihli ve 2011/8 sayılı Sigorta Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin

Detaylı

Mesleki Ahlak Kuralları Putzmeister Grubu. Page 1 of 9

Mesleki Ahlak Kuralları Putzmeister Grubu. Page 1 of 9 Putzmeister Grubu Page 1 of 9 Yönetimin Önsözü Putzmeister dünya çapında faaliyet gösteren bir firma olup, meşru ve temel etik ilkeler ile bağlayıcı davranış standartlarına uygun eylem ve hareketlere büyük

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

Merkezi Satın Alma Politikası

Merkezi Satın Alma Politikası ELEK SAN. VE TİC. A.Ş. Merkezi Satın Alma Politikası 1. Satın Alma Rolünü Tanımlayan Politikalar 1.1 Genel Satın Alma Politikası Şirketimizin üst düzey yöneticileri tarafından yetkilendirilen politikalara

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER DİKKATLİ İLETİŞİM POLİTİKASI

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER DİKKATLİ İLETİŞİM POLİTİKASI DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER DİKKATLİ İLETİŞİM POLİTİKASI DİKKATLİ İLETİŞİM POLİTİKASI Bu politika, çalışanların ve yetkililer, yöneticiler, danışmanlar ve vekiller dâhil olmak üzere, Magna adına

Detaylı

Sorumluluk İlkelerimiz

Sorumluluk İlkelerimiz Sorumluluk İlkelerimiz Sorumluluk İlkelerimiz Başkanın Mesajı Jean-Pascal Tricoire, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Şirketimiz sürekli olarak dünya çapında tüm hissedarları ile etkileşimde bulunmaktadır.

Detaylı

Görevi kötüye kullanma örnekleri aşağıdakileri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir:

Görevi kötüye kullanma örnekleri aşağıdakileri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir: İhbar Politikası İHBAR POLİTİKASI 1. Genel bakış Amcor, etik uygulamalarda en yüksek standartlarla, dürüst ilişkileri ve görevi kötüye kullanma olay veya iddialarını iyi niyetle ihbar eden kişileri korumayı

Detaylı

CONDOR PETROL A.Ş. İHLALLERİ BİLDİRME POLİTİKASI

CONDOR PETROL A.Ş. İHLALLERİ BİLDİRME POLİTİKASI CONDOR PETROL A.Ş. İHLALLERİ BİLDİRME POLİTİKASI 10 KASIM 2016 TARİHİNDE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİR 1. GİRİŞ Şirket, mevcut her türlü mevzuata, kanun ve yönetmeliklere, şirket bildirim

Detaylı

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım www.pwc.com.tr Suistimal Risk Yönetimi Proje Starfish Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden birinin suistimal

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER DİKKATLİ İLETİŞİM POLİTİKASI

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER DİKKATLİ İLETİŞİM POLİTİKASI DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER DİKKATLİ İLETİŞİM POLİTİKASI DİKKATLİ İLETİŞİM POLİTİKASI Bu politika, çalışanların ve yetkililer, yöneticiler, danışmanlar ve vekiller dâhil olmak üzere, Magna adına

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOK.NO YAYIN TARİHİ : EEK.02 :02.11.2015 EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA ASF.ÜZERİ 26. KM. CUMHURİYET MAH.NO.31 HONAZ-DENİZLİ TELEFON: 0.258.814 50

Detaylı

ICF Etik Kuralları. Müşteri: Müşteri / Koçluk Alan koçluk hizmeti verilen kişidir.

ICF Etik Kuralları. Müşteri: Müşteri / Koçluk Alan koçluk hizmeti verilen kişidir. ICF Etik Kuralları Önsöz ICF, koçlukta mükemmelliğin korunması ve teşvik edilmesinde kararlıdır. Bu nedenle, ICF tüm üyeleri ve unvanlı koçlarından (koçlar, mentor koçlar, koç süpervizörleri, koçluk eğitmenleri

Detaylı

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Bu politika prosedürü ile Mioro Hediyelik Eşya San.ve Tic. A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizin,topluluğumuz için önemini ve önceliğini vurgular. Mioro A.Ş. sahip

Detaylı

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politika, Doğan Grubu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Doğan Grubu

Detaylı

Medicover İhbar Politikası

Medicover İhbar Politikası Medicover İhbar Politikası İçerik 1 Giriş... 3 2 Bu Medicover İhbar Politikasının Amacı... 3 3 Bu Politika kimleri kapsıyor?... 3 4 Tanımlar... 3 5 İhbar... 3 5.1 Ciddi suiistimal nedir?... 3 5.2 İhbar

Detaylı

YÜKSEL İŞ ETİĞİ ANLAYIŞI

YÜKSEL İŞ ETİĞİ ANLAYIŞI YÜKSEL İŞ ETİĞİ ANLAYIŞI YÜKSEL yaptığı işlerde en yüksek iş etiği değerlere ulaşmayı hedefleyen, bu hedefe profesyonelce tertiplenmiş, donanımlı ve yüksek vasıflı kadroları ve kullandığı ileri teknoloji

Detaylı

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları Colgate-Palmolive Şirketi Tedarikçi Davranış Kuralları Değerli Colgate Tedarikçimiz, Zaman içinde Colgate-Palmolive Şirketi etik ticari uygulamaları ve yüksek düzeyde dürüstlük ilkelerini kullanan saygı

Detaylı

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' un 4 ncü maddesi hükümlerinin

Detaylı

Tepe Güvenlik. İş Etiği Kılavuzu

Tepe Güvenlik. İş Etiği Kılavuzu Tepe Güvenlik İş Etiği Kılavuzu Önsöz Tepe Güvenlik A.Ş. bu kılavuzda, günümüz profesyonel iş dünyasında benimsenmiş ve serbest rekabet düzeninin yürütülmesi bakımından kılavuz niteliğinde olan, kişiler

Detaylı

BÖLÜM 2 : PROFESYONEL AKTİVİTELER VE GELİR BİLGİLERİ

BÖLÜM 2 : PROFESYONEL AKTİVİTELER VE GELİR BİLGİLERİ AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTA SORU FORMU BÖLÜM 1 : SİGORTALI BİLGİLERİ 1 Sigortalı Adı: Sigortalı Adresi: Kuruluş Tarihi: Web Sayfasının Adresi: 2 (a) Bağlı bulunduğu meslek odası var mı? E H Varsa,

Detaylı

BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI Amaç: Bu döküman Emir iletiminin gerçeleştirilmesi süreçlerinde SPK düzenlemelerine uyumlu olmak için bir rehber niteliğinde kullanılması

Detaylı

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası 1 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1.1 Amaç Bu politikanın amacı, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin (TOFAŞ) rüşvet ve yolsuzlukla

Detaylı

VESUVIUS plc. Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası RÜŞVETİ VE YOLSUZLUĞU ÖNLEMEK VE İÇİN İŞ KURALLARINA İLİŞKİN ESASLAR

VESUVIUS plc. Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası RÜŞVETİ VE YOLSUZLUĞU ÖNLEMEK VE İÇİN İŞ KURALLARINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Giriş VESUVIUS plc RÜŞVETİ VE YOLSUZLUĞU ÖNLEMEK VE İÇİN İŞ KURALLARINA İLİŞKİN ESASLAR Bu Politika iş etiği konusunda rehberlik sağlamak için hazırlanmıştır. Bu politika tüm Vesuvius şirketlerinin

Detaylı

PepsiCo, Inc. GLOBAL RÜŞVETLE MÜCADELE UYUM POLİTİKASI

PepsiCo, Inc. GLOBAL RÜŞVETLE MÜCADELE UYUM POLİTİKASI Sayfa 1 / 5 POLİTİKAYA GENEL BAKIŞ Bu politika PepsiCo nun Global Davranış Yasası ile birlikte, aşağıda belirtilen durumlar hakkında net bir çerçeve sunarak PepsiCo'nun tüm iş ilişkilerinde etik ve sorumlu

Detaylı

Compass Group Ahlak Kuralları

Compass Group Ahlak Kuralları Compass Group Yayın 1.2 Compass Group & BM Küresel Sözleşme Alanımızda dünya lideri olarak, temin ettiğimiz hizmetlerin kalitesi için ve işimizi profesyonel ve etik şekilde yapmamız amacıyla çok yüksek

Detaylı

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım www.pwc.com.tr Suistimal Risk Yönetimi Proje Starfish Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden birinin suistimal

Detaylı

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin CODE OF CONDUCT Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin Versiyon: 2.0 Geçerlilik başlangıç tarihi: 01 Ocak 2015 İletişim: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Detaylı

Nitto Grubu İş Ahlakı Rehberi

Nitto Grubu İş Ahlakı Rehberi Nitto Grubu İş Ahlakı Rehberi CEO dan Mesaj Kurumsal Felsefe Nitto, yenilikçi fikirler ile müşterilerin değer yaratımına katkıda bulunur Nitto Grubu, toplumun güvenini kazanırken büyümesini sürdüren asırlık

Detaylı

GRUP BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

GRUP BİLGİLENDİRME POLİTİKASI GRUP BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Sayfa No : 2 / 9 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM... 3 2. YAKLAŞIM... 3 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR... 4 4- BİLDİRİM KONULARI. 4 5- BİLGİLENDİRME POLİTİKASININ YÖNETİMİ 6 6- UYUM

Detaylı

EULER HERMES SİGORTA A.Ş.

EULER HERMES SİGORTA A.Ş. EULER HERMES SİGORTA A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 30 Mart 2015 V.03 1. AMAÇ... 3 2. TANIMLAR...3 3. YETKİ VE SORUMLULUK...3 4. BİLGİLENDİRME ARAÇLARI...4 4.1. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 4.2. Faaliyet

Detaylı

Küresel Karşılıklı Saygı Politikası

Küresel Karşılıklı Saygı Politikası Küresel Karşılıklı Saygı Politikası 1. Politika Özeti Coca-Cola Şirketi tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerin en önemli bileşenlerinden biri de insan hakları ve işyeri haklarına duyulan saygıdır.

Detaylı

Politika ve Prosedürler. İhbar Politikası

Politika ve Prosedürler. İhbar Politikası Politika ve Prosedürler Onaylayan: Grup CEO su Bölüm: Grup Şirket Sekreterliği İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Amaç... 3 3. Kapsam... 3 4. Politika... 3 5. Sorumluluk... 5 6. İhbar Hattı İletişim Bilgileri...

Detaylı

MÜDEK. Etik Kurallar

MÜDEK. Etik Kurallar ETİK KURALLAR MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği ARI Teknokent ARI 2 Binası A Blok 7. Kat İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Maslak 34469 İstanbul Tel: (212) 276-7560/731 Faks:

Detaylı

ETİK KURALLARI REHBERİ

ETİK KURALLARI REHBERİ ETİK KURALLARI REHBERİ Anıl Etiği Kuralları MÜKEMMELLİK Söz verdiğimiz şekilde müşterilerimize olan görevlerimizi yerine getirmek ve beklenenin ötesinde değer katmak. Yeni fikirler üretme, sürekli öğrenme

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ( Vestel Elektronik veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri www.pwc.com.tr Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım Eğer......yatırım veya satın alma yapıyorsanız Ticari anlaşmazlık çözümleri ve suistimal

Detaylı

Univar Davranış Kuralları HEADLINE. Univar. Davranış Kuralları

Univar Davranış Kuralları HEADLINE. Univar. Davranış Kuralları HEADLINE Univar Davranış Kuralları İçindekiler Giriş CEO nun Mesajı... 3 Vizyonumuz... 3 Yol Gösteren İlkelerimiz... 3 Dürüstlüğe Bağlılığımız Dürüst ve Etik Davranış... 4 Davranış Kurallarımıza Kim Uymak

Detaylı

F O R SAF E R TRA DE RÜŞVETLE MÜCADELE TÜZÜĞÜ

F O R SAF E R TRA DE RÜŞVETLE MÜCADELE TÜZÜĞÜ F O R SAF E R TRA DE RÜŞVETLE MÜCADELE TÜZÜĞÜ 1 İçindekiler İcra Kurulu Başkanının Mesajı... 3 1. Genel kurallar... 4 1.1. Coface rüşvete karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktadır... 4 1.2. Tüzük

Detaylı