Giriş - Temel Prensipler ve Geçerlilik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giriş - Temel Prensipler ve Geçerlilik"

Transkript

1 Giriş - Temel Prensipler ve Geçerlilik Tüm geçerli yasa ve düzenlemelere uymak, Takeda Pharmaceutical Company Limited ve tüm iştiraklerinin (topluca, Takeda ) değişmez bağlılığıdır. Kurumsal felsefemiz Takeda-izm, daha da fazlasını dikte etmektedir, ancak tüm iş faaliyetlerimizde adillik ve dürüstlüğün yanı sıra en yüksek etik standartlar ile hareket etmemiz gerekmektedir ve en yüksek etik standartların sürdürülmesi her şeyden önce gelmektedir. Takeda-izm ruhunda bulunan Takeda Küresel Davranış Kuralları (işbu Davranış Kuralları ), belirli önemli alanlarda rehberlik sağlamak suretiyle en yüksek etik standartları sağlamamız için doğru olanı yapmamıza yardımcı olması için tasarlanmıştır. Bu Davranış Kuralları, tüm Takeda grubu şirketlerinin müdür, görevli ve çalışanlarının tümü için geçerlidir ve dolayısıyla işbu Davranış Kuralları boyunca "biz" ifadesinin kullanımı, tüm bu kişileri içerecek şekilde tanımlanmıştır. Davranış Kuralları, tüm durumları ya da tüm geçerli yerel yasa ve düzenlemeleri kapsayamaz ve dolayısıyla her Takeda grup şirketinin işbu Davranış Kuralları hükümlerini kapsayan kendi yerel kurallarını benimsemesi ve ek standartlar dâhil etmesi mümkündür. Ancak bu yerel kurallar, işbu Davranış Kuralları ile çelişen ya da daha az katı olan herhangi bir hüküm içermemelidir. Tüm Takeda grup şirketi, tüm çalışanlarının işbu Davranış Kuralları veya (varsa) yerel kuralları okumasını, anlamasını ve uymasını gerektirecektir. Tüm müdür, görevli ve çalışanların gündelik faaliyetlerinde işbu Davranış Kuralları ve (varsa) yerel kuralları anlaması, uyması ve uygulamaya koyması beklenmektedir. Bu Davranış Kuralları ya da yerel kuralların (varsa) her türlü ihlali, yerel istihdam yasaları uyarınca disiplin adımları ile sonuçlanabilir. Bu Davranış Kuralları, 21 Kasım 2010 tarihlidir ve zaman zaman tekrar güncellenebilir. Dürüst ve Adil İş 1. Ürün güvenilirliği ve kalitesi / ilaç yasa ve düzenlemeleri Hasta güvenliği, Takeda için en yüksek önceliktir. Araştırma, geliştirme, üretim, depolama, dağıtım ve pazarlama sonrası faaliyetlerimizde, farmasötik ürünlerinin güvenilirlik ve kalitesini sağlamak için tasarlanan güvenilirlik bilgilerinin bildirilmesi gibi her türlü geçerli yasa ve düzenlemeye uyacağız. Ayrıca hasta güvenliğini korumak ve ürün kalitesini sağlamak için tasarlanan dahili politikalarımız ve standart çalışma prosedürlerimize de her zaman uyacağız. Örnek yoluyla belirtmek gerekirse: (i) Araştırma, geliştirme ve pazarlama sonrası faaliyetlerimizde İyi Laboratuvar Uygulamaları, İyi Klinik Uygulamalar ve İyi Farmakovijilans Uygulamaları gibi dahili standartlar ile her türlü geçerli yasa ve düzenlemeye uyacak ve klinik deneylerin sonuçları da dahil olmak üzere, her türlü araştırma ve geliştirme sonuçlarının doğru ve herhangi bir yanlışlık ya da manipülasyondan ari olarak kaydedilmesini sağlayacağız. (ii) Ürünlerin üretilmesinde İyi Üretim Uygulamaları da dahil olmak üzere her türlü geçerli dahili standart ile yasa ve düzenlemelere uyacak ve tüm üretim süreçleri boyunca uygun kalite kontrol gerçekleştireceğiz. 1

2 (iii) Depolama ve dağıtım faaliyetlerimizde İyi Dağıtım Uygulamaları da dahil olmak üzere, her türlü geçerli dahili standart ile yasa ve düzenlemelere uyacağız. 2. Reklamlar / promosyon Takeda, promosyon faaliyetleri ve reklamları düzenleyen her türlü geçerli yasa, düzenleme ve endüstri kuralına uymaya kendini adamış durumdadır ve bu faaliyetleri uygun ve etkin bir şekilde gerçekleştirecektir. Promosyona yönelik bilgiler ve reklamlarımızın düzenleyici gerekliliklere uymasını ve doğru, dengeli, adil, bilimsel kanıtlarla desteklenmesini ve hatalı-yanıltıcı olmamasını sağlamak için tasarlanan geçerli şirket prosedürlerini izleyeceğiz. Kullanım için gerekli pazarlama izni o ülkede verilmeden ürünlerimizin ilgili ülkede spesifik bir kullanımını desteklemeyeceğiz. 3. Sağlık profesyonelleri ile ilişkiler Takeda, sağlık profesyonelleri ile iletişimde her türlü geçerli yasa, düzenleme ve endüstri kuralına uymaya kendini adamış durumdadır (ve buna bölgesel ve yerel endüstri birlikleri tarafından ortaya koyulan diğer kuralların yanı sıra IFPMA'nın Farmasötik Pazarlama Uygulamaları Kuralları da dahildir). Ürünlerimize olumlu yaklaşılmasını sağlamak ya da ödüllendirmek için hiçbir para, mal, konukseverlik, hediye ya da diğer bir değerli kalem vermeyecek, teklif etmeyecek ya da söz vermeyeceğiz. Danışmanlık hizmetleri, danışma kurulu hizmetleri ya da sağlık profesyonellerinden diğer herhangi bir hizmet alırken meşru bir işletme ihtiyacımız olacak ve verilen hizmetler için uygun pazar değerinden fazlasını ödemeyeceğiz. 4. Yolsuzlukla mücadele / rüşveti önleme Devlet yetkililerine rüşvet verilmesini yasaklayan her türlü geçerli yasa ve düzenlemeye ve yabancı devlet yetkililerine rüşvet verilmesini yasaklayan her türlü geçerli yasa ve düzenlemeye uyacağız. Bazı ülkelerde kamu hizmeti sağlayan ya da kamu teşebbüsleri tarafından finanse edilen ya da düzenlenen diğer kuruluşlar ve hastanelerin çalışanları, rüşvet önleme yasaları kapsamında devlet yetkilisi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bazı ülkeler, özel sektör çalışanlarına rüşvet verilmesini bile yasaklamaktadır. Bu yasa ve düzenlemelere de uyacağız. Devlet yetkilileri ya da yabancı devlet yetkililerine doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir rüşvet (para, mal, konukseverlik, hediye ya da diğer değerli kalem) vermeyecek, teklif etmeyecek ya da söz vermeyeceğiz. Ek olarak bir işletme avantajı elde etme ya da elde tutma amacıyla özel sektör çalışanlarını etkilemek için bu çalışanlara herhangi bir ödeme ya da ikramiye vermeyeceğiz. Ayrıca aracılarımız gibi bizim adımıza hareket edenlerin yolsuzluk uygulamalarına dahil olmamalarını sağlayacağız. 2

3 5. Rekabet ve anti-tröst yasaları İş yaptığımız tüm ülkelerdeki her türlü geçerli rekabet ve anti-tröst yasasına uyacağız. Özellikle, aşağıdakilere uyacağız: (i) Rakipler ile fiyatlandırma, çıktılar, kapasite, müşteri seçimi konularında bilgi alışverişinde bulunmayacak, diğer rekabet bilgilerinin alışverişinde bulunmayacak ve (fiyat sabitleme, pazar tahsisi ve ihaleye fesat karıştırma gibi) konularda herhangi bir anlaşmaya varmayacağız. (ii) Bu tür bilgi alışverişi ya da anlaşmaların talep edileceğini öngördüğümüz durumlarda ticaret birliği toplantılarına ya da rakiplerle diğer toplantılara katılmayacağız. Bir rakibin bu tür bir hususu dile getirmesi durumunda, görüşmeyi durduracak ya da toplantı başkanı veya yardımcısından görüşmeyi durdurmasını isteyecek ve görüşme durmazsa toplantıdan hemen ayrılacağız. Bu tür bir görüşme durumunda, ivedi olarak konuyu bulunduğumuz yerdeki Hukuk Departmanı ya da hukuk danışmanımız ile istişare edeceğiz. (iii) Toptancılar, distribütörler, lisans sahipleri, satış aracıları ve diğer herhangi bir tarafa yasalara uygun olmayan yeniden satış fiyatı kısıtlamaları dayatmayacağız. 6. Uluslararası ticaret kontrolleri Ürün, malzeme, makine, teknoloji ve diğer kalemlerin ihracat ve ithalatında her türlü geçerli yasa ve düzenlemeye uyacağız. Özellikle bazı ülkelerde mal ve teknolojilerin ihracatı ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle devlet tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. Mal ve teknolojilerin ihracat ve/veya ithalatından sorumlu olan çalışanlar, bu yasa ve düzenlemelere aşinalık kazanacaklardır. Varlıkların / Bilgilerin Korunması 7. Şirket varlıkları Takeda'nın para, mülk ve diğer varlıklarını koruyacak ve bunları yalnızca Takeda'ya karşı görevlerimizi yerine getirme amacıyla kullanacak ve bunları kendimiz ya da herhangi bir üçüncü taraf için kötüye kullanmayacak ya da zimmetimize geçirmeyeceğiz. Herhangi bir sahte harcama geri ödemesi talebinde bulunmayacak ve buna izin vermeyeceğiz. Ek olarak bilgisayarlar ve diğer bilişim sistemlerinin uygun ve etkin kullanımını destekleyecek ve bunları yasalara uygun olmayan ya da uygunsuz bir şekilde ya da geçerli şirket politikalarının izin verdiği dolaylı kullanımlar dışındaki kişisel kullanımlar için kullanmayacağız. Bilgisayarımıza, üçüncü kişilere kasıtsız olarak bilgi aktarım riski taşıyan dosya paylaşma yazılımları gibi herhangi bir yetkisiz yazılım veya cihaz kurmayacağız. 3

4 8. Gizli bilgiler / fikri mülkiyet (1) Gizli bilgiler İstihdam sırasında ve sonrasında Takeda ve ürünleri hakkındaki ticari sırlar ile iş ve teknik bilgiler de dahil olmak üzere, her türlü gizli bilgiyi gizli tutacak ve koruyacağız ve bu bilgileri ne uygunsuz bir şekilde herhangi bir üçüncü kişiye açıklayacak, ne de bu bilgileri Takeda'ya karşı görevlerimizin ifası dışında herhangi bir amaç için kullanacağız. Takeda dahilinde bile bu bilgileri görevlerimizin ifası dışındaki herhangi bir amaç için kullanmayacak ve bu bilgileri görevlerinin ifası için bunları bilmeye ihtiyaç duyanlar dışında hiç kimseye açıklamayacağız. (2) Fikri mülkiyet hakları Takeda tarafından araştırma, geliştirme ve (patentler, tasarımlar, telif hakları, ticari markalar, uzmanlık bilgisi, veriler ve teknik bilgiler gibi) diğer faaliyetler aracılığıyla sahip olunan, geliştirilen ya da elde edilen her türlü fikri mülkiyet, Takeda'nın önemli varlıklarıdır. Bu nedenle Takeda'nın fikri mülkiyetini dikkatli bir şekilde koruyacak ve Takeda'nın fikri mülkiyet haklarının oluşturulması, korunması, sürdürülmesi ve savunulmasında tam bir işbirliği göstereceğiz. (3) Diğerlerinin gizli bilgileri Takeda, üçüncü tarafların gizli bilgilerine saygı duymaktadır. Bu nedenle doğrudan ya da bir aracı kullanımı sayesinde yasadışı ya da etik olmayan yöntemler ile bu bilgileri almayacak, bu bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa uygunsuz şekilde açıklamayacak ve bu bilgileri kötüye kullanmayacağız. Ek olarak, eski işverenleri hakkında diğer Takeda çalışanlarından gizli bilgi arayışına girmeyeceğiz. (4) Diğerlerinin fikri mülkiyet hakları Takeda, üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarına saygı duymaktadır. Dolayısıyla üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını kötüye kullanmayacak ya da ihlal etmeyeceğiz. 9. Kişisel bilgilerin / verilerin korunması Kişisel bilgilerin gizliliğine saygı duyulması Takeda'nın politikasıdır. (Kişisel bilgiler, spesifik bir kişiyi isim, doğum tarihi ya da bu bilgilerde yer alan diğer açıklamalara göre tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. Kişisel bilgiler çalışanlar, hastalar, klinik araştırma gönüllüleri, doktorlar, müşterilerin çalışanları ve diğerleri hakkında bilgiler içerebilir.) İş yaptığımız ülkelerde kişisel bilgilerin korunması ile ilişkili her türlü geçerli yasa ve düzenlemeye uyacağız. Her ne kadar bu yasa ve düzenlemeler ülkeden ülkeye değişkenlik gösterse de, asgari olarak aşağıdakilere bağlı kalacağız: (i) Yalnızca meşru işletme amaçları için ve yasal yollardan kişisel bilgi toplayacak ve kişisel bilgileri meşru bir işletme amacı ya da yasaların gerektirdikleri dışındaki amaçlar için açıklamayacak ya da kullanmayacağız. (ii) Arızi kayıp ya da imha veya yetkisiz erişim, kullanım, değişiklik ya da açıklamaya karşı makul güvenlik korumaları ile kişisel bilgileri koruyacağız. 4

5 Şirket Kayıtları, İfşa ve Menkul Kıymet İşlemleri 10. Şirket kayıtları Kurumsal muhasebecilik ile ilgili şirket politikaları ile her türlü geçerli yasa ve düzenlemeye uyacağız. Her türlü işlemi genel olarak kabul edilen muhasebecilik ilkeleri uyarınca doğru ve usule uygun bir şekilde şirket defterlerine kaydedecek ve yanlış ya da yapay kayıtlar oluşturmayacağız. Tüm işlemlerin doğru ve usule uygun bir şekilde kaydedilmesini sağlamak için dahili kontrol sistemleri tutacağız. 11. Açıklama Takeda, yatırımcılara şirket bilgilerinin zamanında ve doğru olarak açıklanmasına kendini adamış durumdadır. Finansal ifşalarla ilgili şirket politikaları ile her türlü geçerli yasa ve düzenlemelere uyacağız. Kamuya yapılan ifşalara dahil tüm çalışanlar, bu yasa ve düzenlemeler ile şirket politikalarına aşinalık kazanacaktır. 12. İçeriden bilgilendirme Menkul kıymetlere ilişkin içeriden bilgilendirmeyi kısıtlayan her türlü menkul kıymet yasa ve düzenlemesine uyacağız. Takeda'daki görevlerimizi yerine getirirken Takeda'yı ya da Takeda ile iş yapan herhangi bir şirketi ilgilendiren kamuya açık olmayan önemli bilgilerden haberdar olmamız halinde, Takeda veya bu diğer şirketin menkul kıymetlerini kendimiz ya da Takeda veya diğerleri adına satın almayacak ya da satmayacağız ve ayrıca geçerli yasalar, düzenlemeler ve şirket prosedürleri uyarınca halka açıklanana dek başkalarına kamuya açık olmayan bu önemli bilgileri sunmayacağız. Kamuya açık olmayan önemli bilgi, yatırımcıların menkul kıymet satın alma ya da satma kararları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek her türlü kamuya açık olmayan bilgidir. Örnek olarak hisse bastırılması, hisselerin yeniden alımı, birleşme ve alımlar, yeni ürünlerin ticarileştirilmesi, klinik deneylerin ilerlemesi veya başarısız olması ve mali tahminlerdeki önemli değişiklikler verilebilir. İşyeri 13. Çıkar çatışması Takeda'nın çıkarlarına en uygun şekilde hareket edecek ve Takeda'nın çıkarları ile çelişecek her türlü eylem ve durumdan kaçınacağız. Kişisel çıkarlarımızın Takeda'nın çıkarları ile çeliştiği gerçek veya potansiyel durumlarla karşılaşırsak, herhangi bir adım atmadan önce müdürümüz ile istişare edecek ve ardından Takeda'nın çıkarlarına en uygun şekilde hareket edeceğiz. Tedarikçiler ve müşterilerle ilişki Tedarikçi ve müşterileri adil ve nesnel standartları temel alarak ve kişisel ilişkileri temel alan kayırma ya da tercih olmaksızın seçeceğiz. 5

6 Konukseverlik ve hediyeler Tedarikçiler, müşteriler ve iş yaptığımız diğerlerinden herhangi bir yasadışı ya da uygunsuz menfaat (para, mal, konukseverlik, hediye ya da diğer değerli kalemler gibi) kabul etmeyecek ya da istemeyeceğiz. Mali veya istihdam çıkarları Takeda'nın izni olmaksızın herhangi bir rakip ya da gerçek veya potansiyel bir tedarikçi ya da müşteride önemli mali hisseye sahip olmayacak ve bunların faaliyetlerine dahil olmayacağız. Personel hususları Personel hususlarını tarafsız ve adil bir şekilde ele alacak ve istihdam, değerlendirme, nakil ve terfi gibi personel hususlarının idaresinde kişisel bir ilişkiyi temel alarak bir çalışana herhangi bir avantaj sağlamayacağız. 14. Çeşitliliğe saygı / ayrımcılık ya da taciz olmaması Takeda, çalışanların çeşitliliğine ve kişisel haysiyetine saygı duymaktadır. Tabiiyet, ırk, renk, inanç, din, cinsiyet, yaş, engel ya da hukuken korunan bir diğer statüyü temel alan ayrımcılık veya tacizin yasaklanması Takeda politikasıdır. Cinsel ya da başka herhangi bir biçimde taciz ya da düşmanca bir iş ortamı oluşturabilecek başka herhangi bir davranışa dahil olmayacağız. Takeda, bu tür ayrımcılık ve tacizleri önlemek için uygun tedbirleri almaktadır. 15. Çalışan sağlığı ve güvenliği Takeda, çalışanları için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamaya kendini adamış durumdadır. Mesleki sağlık ve güvenlik konusundaki her türlü geçerli yasa, düzenleme ve şirket politikasına uyacağız. Ortam 16. Takeda, ürünlerinin ve faaliyetlerinin çevreye olan etkisini en aza indirmeye kendini adamıştır. Tüm iş faaliyetlerimizde çevre koruma ve kaza önleme ile ilgili her türlü geçerli yasa, düzenleme ve şirket politikasına uyacağız. Olası Kural İhlallerinin Bildirilmesi 17. Tüm hükümlerini izleyerek, ihlalleri önleyerek ve ihlal şüphesi içeren her türlü durumu bildirerek işbu Davranış Kurallarının ya da (varsa) yerel kuralların hedeflerinin yerine getirilmesine yardımcı olunmasından şahsen sorumluyuz. İşbu Davranış Kuralları ya da (varsa) yerel kuralların bir ihlali ya da olası bir ihlali olabilecek şeyler hakkında endişelerimizi dile getirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. 6

7 Aşağıdaki hususlar, Takeda politikasıdır: Takeda'nın çalışanları ya da yönetiminden herhangi birinin işbu Davranış Kuralları ya da (varsa) yerel kurallar, herhangi bir yasa ya da herhangi bir şirket politikasını ihlal ettiğine dair iyi niyeti temel alan bir inancı olan çalışanların olası ihlali bildirmesini şart koşma; iddia edilen her türlü ihlal için hemen bir araştırma gerçekleştirme ve düzeltici ve/veya disipline yönelik adım atma; Sonraki soruşturmalar bildirimin asılsız olduğunu kanıtlasa bile, işbu Davranış Kuralları ya da (varsa) yerel kurallar, herhangi bir yasa ya da herhangi bir şirket politikasının ihlal şüphesini iyi niyetli olarak bildirdiği için herhangi bir Takeda çalışanına karşı misilleme hareketlerini yasaklama. İşbu Davranış Kuralları ya da (varsa) yerel kurallar, her türlü yasa ya da herhangi bir şirket politikasının olası bir ihlalinden şüpheleniyorsak, aşağıdakilerden herhangi biriyle irtibata geçmeliyiz: Müdürümüz; Bulunduğumuz yerdeki başka bir yönetici çalışan; İnsan Kaynakları müdürümüz; Uyum personelimiz; Hukuk Departmanı personelimiz; Uyum Yardım Hattımız (diğer şubemiz için kullanılıyor ise). 7

Global Davranış Yasası

Global Davranış Yasası Global Davranış Yasası Fayda Gözeten Performans Global Davranış Yasası 3 Başkan ve CEO'muzdan Mektup 4 PepsiCo Değerleri Performansımızın Amacı 5 İşi Doğru Yapmak 5 Davranış Yasamıza Karşı Sorumluluğumuz

Detaylı

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları Gates İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları 01 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa I. İŞYERİNDE DAVRANIŞ AHLAKI İLKELERİ... 1 II. YASALARA UYGUNLUK... 1 A. Genel çerçeve... 1 B. Devlet Memurları ve Devlet Kurumlarıyla

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

Yum! un Tutkusu 3. Nasl Birlikte Kazanırız 3. Giriş/Program Yönetimi 5. Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8. Kalite 8.

Yum! un Tutkusu 3. Nasl Birlikte Kazanırız 3. Giriş/Program Yönetimi 5. Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8. Kalite 8. 1 İçindekiler Sayfa Yum! un Tutkusu 3 Nasl Birlikte Kazanırız 3 Giriş/Program Yönetimi 5 Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8 Kalite 8 Gıda Güvenliği 8 Franchise Alanlar ile İlişkiler 9 Küresel İlişkiler

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK As of September 2010 DAVRANIŞ TÜZÜĞÜNE GİRİŞ Biz, karmaşık ve geniş kapsamlı kurallarla tanımlanmış bir iş ortamında etkinlik gösteren küresel bir şirketiz. Çalışanlarımız

Detaylı

STANDARDIN BELİRLENMESİ

STANDARDIN BELİRLENMESİ DOĞRU OLANI YAPARIZ BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ Güncellenme Haziran 2014 STANDARDIN BELİRLENMESİ MESLEKİ AHLAK ve İŞ AHLAKI Standardın Belirlenmesi Güncellenme Haziran 2014

Detaylı

İşyeriDavranış Kuralları

İşyeriDavranış Kuralları İşyeriDavranış Kuralları 1 AlanKrause nin mesajı MWH Global, Inc. sürekli değişim içinde olan bir şirkettir. Böyle bir dinamizm ile bulunduğumuz sektörde tutarlılık içinde güven veren itibarlı bir şirket

Detaylı

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES İşyeri Davranış Kurallarıyla İlgili bir Açıklama... DIC Grubu, dünya genelinde 60'dan fazla ülke ve bölgede amacının gereklerini

Detaylı

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları İçindekiler Fujitsu Way... 3 Fujitsu Way ve Global İş Standartları... 3 Global Bakış Açısı... 4 Fujitsu Bünyesinde Uyum... 5 Neden Global İş Standartları'na

Detaylı

Doğruluğumuz. Doğruluk iş başında. Burada doğruluk kazanır.

Doğruluğumuz. Doğruluk iş başında. Burada doğruluk kazanır. Doğruluğumuz Baxter in başarısı sonuçlara yönelik kişisel sorumluluğumuza ve doğruluğumuza dayanmaktadır. Hastalar, doktorlar, müşteriler, resmi otoriteler, yatırımcılar ve çalışanlarımız her gün yaptığımız

Detaylı

Ahlakı veetik Kuralları

Ahlakı veetik Kuralları İş Ahlakı veetik Kuralları İçindekiler 1. Kültürümüz - Doğru Olanı Yapma Kültürü Başkan ve CEO nun Mesajı... 1 Giriş Doğruluk Taahhüdümüz... 2 Sorumluluklarımız... 3 2. Celgene ve Hissedarlarımıza Karşı

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

Standards of Global Business Practices

Standards of Global Business Practices Standards of Global Business Practices STANDARTLAR I UYGULAMAK Standartlar çerçevesinde sorumluluklarınızı bilerek ve yardıma ihtiyacınız olduğunda bize bildirerek şirkete yardımcı olacağınıza inanıyoruz.

Detaylı

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust.

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust. S ojitz Group Davranış Ve Etik Kuralları Working with integrity. Building trust. Sojitz Corporation Yürütme Kurulu Başkanı'ndan Bir Mesaj Sevgili Çalışanlarımız: Yüzyılı aşkın bir süredir Şirketimiz dürüstlükle

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

PMI İş Yürütme İlkeleri

PMI İş Yürütme İlkeleri PMI İş Yürütme İlkeleri Philip Morris International İş Yürütme İlkeleri Dürüstlük: Doğru Olanı Yapmak Harekete Geçmeden Önce Sorun Yasal mı? Şirket politikalarına uygun mu? Yapılacak doğru şey bu mu? Şirketin

Detaylı

yaptığımız her şeyde başarı kazanmak müşterilerimiz için en iyi çözümleri sağlamaya söz vermek

yaptığımız her şeyde başarı kazanmak müşterilerimiz için en iyi çözümleri sağlamaya söz vermek .1 .2 MÜKEMMELLİK yaptığımız her şeyde başarı kazanmak DÜRÜSTLÜK her zaman doğru olanı yapmak ÖZVERİ müşterilerimiz için en iyi çözümleri sağlamaya söz vermek YENİLENME her zaman yaratıcılık ve ustalıkla

Detaylı

code of business conduct and ethics NEXT

code of business conduct and ethics NEXT NEXT İş Ahlakı ve Davranış Kurallarımız Doğruluk İlkelerine göre Hareket Ederiz. Üstün Performans Sergileriz. Her Gün, Doğru Olanı Yaparız. Mike McNamara İçindekiler i. Flextronics Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Biz; Ülker Bisküvi A.Ş. de ve iştiraklerinde yaptığımız işlerin başarısı ve ekonomiye katkımız kadar itibarımız ile de tanınırız.

Detaylı

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur Güven Kazanmak İşimizin Temeli Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur AEGON Hakkında* AEGON uluslararası bir hayat sigortası, emeklilik ve varlık yönetimi şirketidir.

Detaylı

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI Güven inşa etmek Mütevelli Heyeti Başkanı ndan Mesaj İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak, dürüstlüğümüz ve etik hareket tarzımız sayesinde sahip olduğumuz itibardan gurur duymaktayız.

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi DAVRANIŞ KURALLARI Değerlerimizi Yaşamak Önem Vermek Global EKİP Çalışması SÜREKLİ GELİŞTİRME En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi Başkanımız ve İcra Kurulu Başkanımızdan BİR Mesaj C Colgate-Palmolive

Detaylı

İş Davranış Kuralları

İş Davranış Kuralları İş Davranış Kuralları İş Davranışları Kuralları 1 Vaatleri yerine getirmek > Dinliyoruz, anlıyoruz ve karşılık veriyoruz > Net beklentiler üzerinde uzlaşıyoruz > İstikrarlı bir mükemmellik arıyoruz Tam

Detaylı

AKKÖK ŞİRKETLER GRUBU İŞ ETİĞİ İLKELERİ

AKKÖK ŞİRKETLER GRUBU İŞ ETİĞİ İLKELERİ AKKÖK ŞİRKETLER GRUBU İŞ ETİĞİ İLKELERİ Akkök Şirketler Grubu, tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde İş Etiği İlkelerine bağlılığı ön koşul sayar ve kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görür.

Detaylı

Çalışma Kuralları 001000 REV AN

Çalışma Kuralları 001000 REV AN Çalışma Kuralları 001000 REV AN İçindekiler Boston cientific'in Misyonu Boston cientific, tüm dünyada hastaların sağlığını iyileştiren yenilikçi tıbbi çözümlerle yaşamları dönüştürmeye kendini adamıştır.

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

İş Yönetim Etiği Kodu

İş Yönetim Etiği Kodu İş Yönetim Etiği Kodu Dünyanın Her Yerinde Dürüst ve Güvenilir Olmak GERÇEK Şey DOĞRU Yol Etik davranın. Dürüst olun. Yasalara uyun. Koda uyun. Güvenilir olun. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA Nisan 2009

Detaylı

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar İÇİNDEKİLER 1. Etik Kurallara Uyum 1.1 Sorumluluk 1.2 Yasaların ve Etik Kurallarımızın İhlalinin Sonuçları 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 2.1 Dürüstlük ve Adil Davranma 2.2 Müşteri Memnuniyeti 2.3

Detaylı