GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMLARI III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMLARI III"

Transkript

1 Deneysel Olarak Sınanmış GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMLARI III Editörler: Prof. Dr. Serdar ERKAN Doç. Dr. Alim KAYA 3. Baskı Akademik Destek Programı Verimli Ders Çalışma Alışkanlıkları Özsaygı Sosyal Beceri Eğitimi Kaygı Sosyal Kaygı Problem Çözme Becerileri Sigara Bırakma Programı Sınav Kaygısı

2 Editörler: Prof. Dr. Serdar Erkan - Doç. Dr. Alim Kaya DENEYSEL OLARAK SINANMIŞ GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMLARI - III ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti ye aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Ağustos Baskı: Aralık Baskı: Mart 2012 Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Baskı: Ayrıntı Matbaası (Ankara ) Yayıncı Sertifika No: Matbaa Sertifika No: 13987

3 ÖN SÖZ Elinizdeki bu kitap ilk iki cildi daha önce yayımlanan Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları serisinin üçüncü cildidir. Daha önce yayımlanan kitaplardan birinci ciltte, ilköğretim öğrencileri için hazırlanmış ve bu yaş grubu öğrenciler üzerinde etkililiği test edilmiş programlar, ikinci ciltte ise yine aynı yaklaşımla orta ve yükseköğretim öğrencileri için hazırlanmış ve test edilmiş programlara yer verilmişti. Bu kitapta ise yine orta ve yükseköğretim öğrencileri üzerinde etkililiği test edilmiş programlar yer almaktadır. Kitaptaki programlardan üçü doktora tezi, altısı ise yüksek lisans tezidir. Programların tümü deneysel olarak test edilmiş, etkililiği kanıtlanmış çalışmalardır. Bu çalışmalar bilimsel jüriler tarafından kabul edilmiştir. Kitapta dokuz program yer almaktadır. Bunlar; akademik güdülenme, problem çözme, sosyal beceri eğitimi, etkili çalışma alışkanlıkları geliştirme, benlik saygısı, kaygı, sosyal kaygı, sınav kaygısı ve sigarayı bıraktırma konularında hazırlanmıştır. Bu ve daha önceki kitapların hazırlanması için bizi güdüleyen şey, alanımızda yapılmış araştırma sonuçlarını, özellikle psikolojik danışmanların okul ortamında uygulayabilecekleri programları, meslektaşlarımıza ulaştırma ve onlarla paylaşma arzusudur. İlk iki cilde özellikle okul ortamında çalışan psikolojik danışmanların göstermiş olduğu ilgi bizi mutlu etmiştir. Programların uygulanmasına ilişkin öneriler her programda hatırlatılmış olmakla birlikte uygulamaya ilişkin bazı noktaların tekrar hatırlatılmasında yarar görülmektedir: 1. Kitabın hedef kitlesi PDR alanında çalışan ve PDR alanında en az lisans diplomasına sahip meslektaşlarımızdır. Bu niteliği taşımayan kişilerin programları kullanması ehliyet ve etik sorunları yaratacaktır. 2. Uygulamalarda PDR alanının ve grup etkinliklerinin genel ilke ve kurallarının her zaman dikkate alınması gerekmektedir. Programları uygulamak isteyen meslektaşlarımızın karşılaşabilecekleri soru ve sorunları doğrudan yazarlarla iletişime geçerek iletmesi mümkündür. Bunun yanında programları uygulayan meslektaşlarımızın uygulamadan elde ettikleri sonuç ve gözlemlerini yazarlarla ve editörlerle paylaşmaları bizleri mutlu edecektir. Kitap açık uçlu olarak planlanmıştır; araştırma sonuçları ile yararlı olduğu kanıtlanmış ama bu seride yer almayan programların yazarlarının da kitaptaki formatta çalışmalarını editörlere iletmesi durumunda gelecek baskılarda onlara da yer verilmesi bizi mutlu eder. Tüm yazarlara, danışmanlarına, kitaba dil açısından katkıda bulunan, Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ a ve kitabı yayımlayan Pegem Akademi ekibine teşekkür ederiz. Editörler Prof. Dr. Serdar ERKAN Doç. Dr. Alim KAYA Mart 2012 iii

4 Kimimizin doğrudan, kimimizin de öğretmenlerinin öğretmenleri olarak yetişmemizde ve ülkemizde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının doğup gelişmesinde büyük emekleri olan; alanımızın duayenleri, Sayın Prof. Dr. Feriha BAYMUR Sayın Prof. Dr. Hasan TAN Sayın Prof. Dr. Muharrem KEPÇEOĞLU Sayın Prof. Dr. İ. Ethem ÖZGÜVEN Sayın Prof. Dr. Yıldız KUZGUN Sayın Prof. Dr. Yadigar KILIÇÇI Merhume Prof. Dr. Gül AYDIN öğretmenlerimize ithaf olunur. iv

5 Bölümler ve Yazarları 1. Bölüm: Akademik Güdülenme Destek Programı Yrd. Doç. Dr. İhsan Bozanoğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2. Bölüm: Sosyal Kaygıyla Başaçıkma Programının Lise Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerine Etkisi Azra Koçak Yazgı, Ankara, Tevfik İleri İlköğretim Okulu 3. Bölüm: Lise I. Sınıf Öğrencilerine Verimli Ders Çalışma Alışkanlıkları Kazandırmaya Dönük Bir Grup Rehberliği Programı Mesude Kaya Zengin, Malatya, Derme İlköğretim Okulu 4. Bölüm: Ergenlerde Problem Çözme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir Grup Çalışması Sebahat Söylemez, Özel İtalyan Lisesi 5. Bölüm: Özsaygı Geliştirme Programının Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerine Etkisi Naime Doğru, Bursa, Yıldırım Yunus Emre İlköğretim Okulu 6. Bölüm: Bilişsel Davranışçı Sigara İçmeyi Bıraktırma Programının Depresyonlu Sosyal Anksiyeteli ve Normal İçicilerden Oluşan Gruplardaki Etkisi Doç. Dr. Hikmet Yazıcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi 7. Bölüm: Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi Prof. Dr. Galip Yüksel, Gazi Üniversitesi 8. Bölüm: Sınav Kaygısını Azaltmaya Dönük Bir Grup Rehberliği Programı Yrd. Doç. Dr. Zülal Erkan, Mersin Üniversitesi 9. Bölüm: Grup Rehberliği Programının Lise I. Sınıflarda Sınıf Tekrarı Yapan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Azaltılmasındaki Etkisi Erkan Sezer, Malatya, 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Lisesi Prof. Dr. Mustafa Kılıç, İnönü Üniversitesi v

6 İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Bölümler ve Yazarları... v İçindekiler...vii 1. BÖLÜM AKADEMİK GÜDÜLENME DESTEK PROGRAMI İhsan Bozanoğlu (ss: 1-64) Özet...1 Giriş... 2 Kuramsal Çerçeve... 4 Genel Psikoloji Kuramlarında Güdülenme... 4 Koşullama Kuramları... 4 İhtiyaç Kuramları... 5 Akademik Güdülenme, Benlik Saygısı, Başarı, Sınav Kaygısı ve Bilişsel Davranışçı Uygulamalar... 7 Programın Genel Amacı Gruba Üye Seçimi Hedef Grup Kullanılan/Kullanılabilecek Ölçme Araçları Oturum Sayısı Oturumların Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklardan Bazıları Uygulayıcılara Öneriler Kaynaklar Oturumlar OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM vii

7 2. BÖLÜM SOSYAL KAYGIYLA BAŞA ÇIKMA PROGRAMININ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ Azra Koçak Yazgı (ss: ) Özet Giriş Kuramsal Çerçeve Grubun Amaçları Gruba Üye Seçimi ve Diğer İlkeler Hedef Grup Kullanılan-Kullanılabilecek Ölçme Araçları Oturum Sayısı Oturumların Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar Kaynaklar Oturumlar OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM viii

8 3. BÖLÜM LİSE I. SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİMLİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRMAYA DÖNÜK BİR GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMI Mesude Kaya Zengin (ss: ) Özet Giriş Kuramsal Çerçeve Programın Amacı Hedef Grup Kullanılan/Kullanılabilecek Ölçme Araçları Oturum Sayısı Programın Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar Kaynaklar Oturumlar OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM ix

9 4. BÖLÜM ERGENLERDE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR GRUP ÇALIŞMASI Sebahat Söylemez (ss: ) Özet Giriş Kuramsal Çerçeve Programın Genel Amacı Gruba Üye Seçimi Hedef Grup Kullanılan Ölçme Araçları Problem Çözme Envanteri Çalışmayı Değerlendirme Anketi Oturum Sayısı Oturumların Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar Uygulayıcıya Öneriler Kaynaklar Oturumlar OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM BÖLÜM ÖZSAYGI GELİŞTİRME PROGRAMININ LİSE BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖSZAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ Naime Doğru (ss: ) Özet Giriş Kuramsal Çerçeve x

10 Grubun Amaçları Gruba Üye Seçimi ve Diğer İlkeler Hedef Grup Kullanılan-Kullanılabilecek Ölçme Araçları Oturum Sayısı Oturumların Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar Kaynaklar Oturumlar OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM BÖLÜM BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI SİGARA İÇMEYİ BIRAKTIRMA PROGRAMININ DEPRESYONLU SOSYAL ANKSİYETELİ VE NORMAL İÇİCİLERDEN OLUŞAN GRUPLARDAKİ ETKİSİ Hikmet Yazıcı (ss: ) Özet Giriş Kuramsal Çerçeve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımın Grupta Uygulanması Bilişsel-Davranışçı Terapilerin Kullanıldığı Problem Alanları Bilişsel-Davranışçı Sigara Bırakma Programı Bilişsel-Davranışçı Sigara Bırakma Programının Etkililiği Programın Amaçları Gruba Üye Seçimi ve Diğer İlkeler Hedef Grup Kullanılan-Kullanılabilecek Ölçme Araçları Oturum Sayısı Programın Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar Uygulayıcılara Öneriler xi

11 Kaynaklar Oturumlar OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM BÖLÜM SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ Galip Yüksel (ss: ) Özet Giriş Kuramsal Çerçeve Sosyal Zekâ Sosyal Beceriler Sosyal Beceri Eksikliğinin Nedenleri Sosyal Beceri Analizi Sosyal Becerilerin Ölçülmesi Sosyal Beceri Eğitiminin Etkisi Programın Amaçları Gruba Üye Seçimi Hedef Grup Kullanılan-Kullanılabilecek Ölçme Araçları Alt Ölçekleri Tanımlama Sosyal Beceri Alt Ölçekleri Sosyal Beceri Envanterinin Uygulama Alanları Oturum Sayısı Programın Hazırlanması ve Yararlanılan Kaynaklar Kaynaklar Oturumlar OTURUM OTURUM OTURUM xii

12 4. OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM BÖLÜM SINAV KAYGISINI AZALTMAYA DÖNÜK BİR GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMI Zülal Erkan (ss: ) Özet Giriş Kuramsal Çerçeve Sınav Kaygısı Sınav Kaygısının Boyutları Kuruntu Boyutu Duyuşsallık Boyutu Sınav Kaygısının Performansa Etkisi Sınav Kaygısının Azaltılmasıyla İlgili Yaklaşımlar Grubun Amaçları Gruba Üye Seçimi ve İlkeler Hedef Grup Kullanılan Ölçme Aracı Sınav Kaygısı Envanteri Sınav Kaygısı Envanterinin Güvenirliği Sınav Kaygısı Envanterinin Geçerliği Oturum Sayısı Programın Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar Kaynaklar Oturumlar OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM xiii

13 9. BÖLÜM GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMININ LİSE I. SINIFLARDA SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN AZALTILMASINDAKİ ETKİSİ Erkan Sezer Mustafa Kılıç (ss: ) Özet Giriş Kuramsal Çerçeve Bazı Psikolojik Kuramlara Göre Kaygı Programın Genel Amacı Hedef Grup Kullanılan-Kullanılabilecek Ölçme Araçları Oturum Sayısı Oturumların Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar Kaynaklar Oturumlar OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM xiv

14 Akademik Güdülenme Destek Program 1 1. BÖLÜM AKADEM K GÜDÜLENME DESTEK PROGRAMI* 1 hsan BOZANO LU** 2 ÖZET Bu Akademik Destek Program yazar taraf ndan güdülenme, benlik sayg s, s nav kayg s ve akademik ba ar alan ndaki kuramsal bilgiler ile bili sel davran ç yakla mlar n e itimde uygulamas na ili kin örneklerin incelenmesi sonucu haz rlanm t r. Program, y l tekrar yap p ba ar s zl k nedeniyle okuldan at lma riski alt nda olan bir grup ö renci üzerinde kontrol grubuyla k yaslamal olarak s nanm t r. Sonuçlar Çifte Çok De i kenli Varyans Analizi ile (Doubly Multivariate Analysis) incelenmi ve program n söz konusu de i kenlerin bile kesi bak m ndan deney ve kontrol gruplar aras nda zaman içinde meydana gelen farkl la mada istatistiksel olarak anlaml düzeyde etkili oldu u gözlenmi tir. Sonuçlar, deney ve kontrol grubu aras ndaki zaman boyutundaki farkl la maya güdülenme, benlik sayg s ve s nav kayg s de i kenlerinin anlaml ve kal c bir etkisi oldu unu göstermi tir. Yazar n 2004 y l nda Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsünde Prof. Dr. Üstün DÖKMEN dan manl nda haz rlad doktora tezi temelinde haz rlanm t r. Yrd. Doç. Dr., Abant zzet Baysal Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü,

15 2 Deneysel Olarak S nanm Grupla Psikolojik Dan ma ve Rehberlik Programlar - III G R Normal zekâya sahip ö rencilerin kendilerinden beklenildi i kadar ve bunlardan baz lar n n da kendi akranlar kadar bile ba ar l olamamas, zekâ d nda ba ar y etkileyebilecek ba ka faktörlerin varl n dü ündürür. Zekâ faktörü d ar da tutuldu unda, bu faktörlerin ba nda güdülenme gelir. Ö rencinin a- kademik ya am n gerektirdi i temel etkinliklere ili kin güdülenme düzeyi yeteri kadar yüksek olmal d r. Güdülenme, ba ar için gerekli bili sel ve davran sal etkinliklere ayr lan enerjinin miktar n belirler. Ö rencinin ba ar l olma gereksinimi, okumaya ve ö renmeye olan ilgisi, kendisine bir amaç belirleyip belirlemedi i, amaçlar n n gerçekçili i ve i levselli i, geçmi ba ar ve ba ar s zl n hangi de i kenlere yükledi i, ö renebilme konusunda kendine ili kin yeterlilik alg s ve neden ö reniyor olu una ili kin bili lerinin tümü onun Güdülenme düzeyini etkiler. Güdülenme düzeyini etkileyen önemli bir faktör olan ilgi, Kuzgun (2000) taraf ndan ikincil ç karlar olmaks z n faaliyetin özünden al nan zevk olarak görülmektedir. lgi, o faaliyet için gerekli asgari beceriye sahip olmay da gerektirir. Ö rencilerimizin ikincil ç karlar olmaks z n ö renme ve ders çal maya ilgi duymalar n bekleriz. Oysa bunun her zaman böyle olmad n bildi imiz gibi ara t rmalar, ö renme için gerekli ilgi ve temel beceriler bak m ndan ö rencilerimizin durumunun hiç de iç aç c olmad na i aret etmektedir. Dökmen (1994) okuma becerisi, okuma ilgisi ve okuma al kanl üzerine yapt kapsaml bir ara t rmada, bu de i kenlerin birbirleriyle oldukça ili kili oldu unu göstermi tir. Ara t rmada hem lise hem de üniversite ö rencilerinin okuma becerilerinin oldukça dü ük oldu u görülmü tür. Ö rencilerin okuma h zlar dü- ük, anlayarak okuma h zlar ise daha da dü ük bulunmu tur. Öyle ki, lise ö rencilerinin %48.6 s ve üniversite ö rencilerinin %17 si verilen metne uygun ba l k belirleyememi lerdir. Ayn ekilde, metnin yazar ö rencilere verilmemi olmas na ra men lise ö rencilerinin %64.7 si ve üniversite ö rencilerinin %64.3 ü metnin içinde geçen ve yazarla ili kisi olmayan bir ismi makalenin yazar olarak bildirmi lerdir. Dökmen in (1994) ara t rmas nda okuma ilgisi dikkate al nd nda lise ö rencilerinin okumaya olan ilgisinin üniversite ö rencilerine k yasla anlaml derecede dü ük oldu u görülmü tür. Bu sonuç, bize okuma ilgisinin asl nda üniversiteye giri için önemli kriterlerden biri olabilece i ve o- kuma ilgisi dü ük olan ö rencilerin üniversiteye girememi olabilece ini dü ündürmektedir. Dökmen in (1994) ara t rmas ndan elde edilen bulgular, okumaya güdülenme ile okuma becerileri aras ndaki ili kinin önemini vurgulamaktad r. Güdüler genel olarak biyolojik ve sosyal ya da ö renilmi güdüler olarak i- kiye ayr lmaktad r. Biyolojik güdüler olarak bilinen açl k, susuzluk, cinsellik gibi güdüler birincil güdüler eklinde de adland r lmaktad r. Di er taraftan ba ar güdüsü sosyal ya da ö renilmi güdü olarak görülmektedir. Güdü, potansiyel bir

16 Akademik Güdülenme Destek Program 3 enerjiyi tan mlarken, güdülenme bu enerjinin performans ortaya ç karma sürecini ifade etmektedir. Bir davran a ili kin güdülenme farkl boyutlarda da ele al nm t r. Huitt (2004) kaynaklar bak m nda güdülenmeyi alt boyutta a a da verilen tablodaki ekliyle de erlendirmektedir. Tablo-1: Güdüsel htiyaçlar n Kaynaklar (Huitt 2004) Biyolojik Uyaranlardaki artma/azalma (uyar lma) Duyumlar n etkinle mesi Açl n, susuzlu un, rahats zl n, vb. artmas Homeostatik dengenin devam ettirilmesi Duygusal Duygusal tutars zl n artmas /azalmas yi hissetmenin azalmas Kötü hissetmenin artmas Özsayg n n güvenli inin tehlikeye dü mesi yimserlik düzeyinin korunmas Bili sel lginç ya da tehlikeli uyaranlara ili kin dikkatin sürdürülmesi Anlama ve anlam üretmenin geli mesi Bili sel belirsizli in artmas ya da azalmas Problem çözmek ve karar vermek Ke fetmek Tehlike ve riskleri azalmak rade Ki isel amaçlara ula ma (Conative) Hayallerini gerçekle tirme Hayat n n kontrolünü ele almak Amaçlar n n önündeki engellerden kurtulup rüyalar n gerçekle tirmek Hayat nda ba kalar n n kontrolünü azaltmak Davran sal Tercih edilen, ho a giden sonuçlara ula mak Ruhsal (Spiritial) Olumlu modelleri taklit etmek Hayat n n amac n anlamak Benli i ile nihai bilinmez aras nda ba lant kurmak

17 4 Deneysel Olarak S nanm Grupla Psikolojik Dan ma ve Rehberlik Programlar - III Bu çal mada, güdülenme e itim uygulamalar na yans mas yla ele al nm ve bu konuda bili sel kuramlar n uygulanabilirli iyle s n rland r lm t r. Bununla birlikte, gerek bu çal man n kapsam nda geçerli ve güvenilir bir Akademik Güdülenme Ölçe inin geli tirilmesi, gerekse güdülenme konusundaki anlay farkl l klar n n daha belirgin ortaya konmas amac yla bili sel kuramlarda güdülenme konusuna geçmeden önce, genel psikoloji kuramlar nda güdülenmenin nas l de erlendirildi ine k saca de inilmi tir. Kuramsal Çerçeve Genel Psikoloji Kuramlar nda Güdülenme Psikanalitik Kuram, insan davran lar n biyolojik terimlerle, içgüdülerle a- ç klamaya çal m t r. Güdülenme konusunda insan hedonistik olarak de erlendirmektedir. nsanlar hazza ula ma ya da ac dan kaç nmaya güdülenmi lerdir. Davran a güdülenme, ki ilik kuram nda tan mlanan organizman n biyolojik ihtiyac n psikolojik enerjiye çeviren ve sadece haz ilkesine göre çal - an id, gerçeklik ilkesine göre hareket eden ego ve toplumsal de erleri dikkate alan süperego aras ndaki enerji ak yla aç klanmaktad r. Kurama göre bütün duygu, dü ünce ve davran lar m z n amac hazza ula mak ve ac dan kaç nmakt r. Psikanalitik kuram n güdülenmeye ili kin görü lerinin ö renme ortamlar nda uygulanabilirli i dü üktür. Freud un kuram (Pintrich ve Schunk,1996) ö retim yöntemlerinin nas l düzenlenece i veya ö rencileri güdülemek için ne yapabilece ine ili kin yeteri kadar bilgi sunmamaktad r. Ko ullama Kuramlar Klasik ko ullama Rus fizyolog van lyiç Pavlov taraf ndan geli tirilmi tir. Kurama göre do al biyolojik tepkilerimizi ortaya ç karan uyaranlar (ko ulsuz) ve bu uyaranlarla e le mi uyaranlar (ko ullu uyaran) bizim davran lar m z yönlendirmektedir. Kuramda bili lere yer verilmeyip, ko ulsuz uyaranla ko ullu uyaran n tekrarlanan e le melerinin davran ortaya ç karmak için yeterli oldu- u savunulmaktad r. Oysa ki i ko ullu ve ko ulsuz uyaran aras ndaki ba kuramam sa, ko ullama gerçekle memektedir (Pintrich ve Schunk,1996). Di er taraftan, Klasik ko ullama özünde ki i için nötr olan ey lere ili kin duygular ho lan p ho lanmama, korkup korkmama gibi, durumlar oldukça iyi aç klamaktad r. Edimsel ko ullamaya göre davran n tekrarlanma olas l n o davran n sonucu belirlemektedir. Bir davran n sonucu o davran için ya peki tireç ya da ceza olmaktad r. Peki tireçler davran n tekrarlanma olas l n artt r rken, cezalar bu olas l azaltmaktad r. E itimde özellikle güdülenme konusunda ko- ullama kuramlar önemlidir. Klasik ko ullama okul korkusunun nas l geli mi

18 Akademik Güdülenme Destek Program 5 olabilece ine ili kin doyurucu bilgiler sunmaktad r. Ancak bu bilgiler, yukar daki s n rl l gözard etmeksizin, bireyin bili sel kat l m dikkate al narak kullan labilir. Bireyin bili sel kat l m da dikkate al nd nda, özsayg s n n tehdit alt nda olmad bir s n f ortam ve kendini iyi hissetme hâli, en az ndan güdülenmenin duygusal boyutunda katk sa layacakt r. Edimsel ko ullaman n ilkeleri uygulamaya daha elveri lidir. Öte yandan ko ullama kuramlar birer ö renme kuramlar d r. Ö renmenin kurallar yla güdülemeyi aç klamaya çal rlar. Güdülenmi davran sadece etkili peki tireçlerle davran s kl nda meydana gelen artma olarak görülür. Benzer kurallar geçerli olsa da ö renme ve güdülenme birbirinden farkl d r ve birbiri yerine kullan lamaz. Ko ullama kuramlar nda tepkiye e lik eden içsel süreçler (örn; htiyaçlar, bili ler, duygular), gözlenemedikleri için davran aç klamada dikkate al nmaz. Çevresel uyaranlar düzenlenerek, gerek ö renme gerekse güdülenme düzeyinde de i iklik olmas beklenir. Di er taraftan insanc l kuramlar güdülenmede öncelikle bireyin temel içsel ihtiyaçlar n dikkate almaktad rlar. htiyaç Kuramlar htiyaç kuramlar n n temelinde insanlar n muhtemelen biyolojik kökenli olan psikolojik ihtiyaçlar oldu u ve bu ihtiyaçlar n insan davran lar n n arkas ndaki gücü olu turdu u görü ü bulunmaktad r. Bir ba ka deyi le, insanlar ihtiyaçlar n doyurmak için davran ta bulunurlar. Davran lar n ihtiyaçlara dayand r l p bunlar n listelenmesi Murray in (1938;Akt;Arnold, Cooper ve Robertson, 1995) ki ilik analizine dayanmaktad r. Murray in ihtiyaçlar s ralama giri iminden sonra Maslow da ihtiyaçlar s n flama yoluna gitmi tir. Maslow a göre insan davran lar bir dizi ihtiyaçlarca güdülenmektedir. Hangi ihtiyac n davran belirledi inde temel iki ilke geçerlidir (Heylighen, 1992): 1. Doyuma ula an ihtiyaç art k aktif de ildir; doyum ne kadar fazlaysa ihtiyaç o kadar az aktiftir (sadece kendini gerçekle tirme düzeyinde bu ilke geçersizdir). 2. htiyaçlar hiyerar ik bir ekilde s ralanabilir. Bu s ralamada doyurulmam ihtiyaçlar n en altta olan en aktif olan d r. Alt düzeyde ihtiyaçlar daha acildir. Bu ihtiyaçlar giderilmeden daha üst düzeydeki ihtiyaçlar davran kontrol edemez. Maslow un temel ihtiyaçlar kuram n n belirgin özelli i alt düzey ihtiyaçlar n kar lanmad sürece bir üst basamaktaki ihtiyaçlar n ortaya ç kmayaca görü üdür. Bu görü e göre, fiziksel ve psikolojik çevre bak m ndan güvenlik ihtiyac n yeteri kadar kar lamam bir bireyin ait olma ihtiyac ortaya ç kmayacak ve bir grubun üyesi olmak için çaba harcamayacakt r. Maslow bu konuda ele tirilmi ve görü lerini sadece Bat kültüründeki tan nm insanlara dayand rd için yöntemsel bir sorunun varl da gündeme getirilmi tir. Baz ara t rmalar Do u kültürlerinde, özellikle ekonomik bak mda geride

19 16 Deneysel Olarak S nanm Grupla Psikolojik Dan ma ve Rehberlik Programlar - III KAYNAKLAR Arnold, J., Cooper, C. L., & Robertson, I. T. (1995). Work psychology:understanding human behaviour in the workplace. London: Pitman Publishing. Bauer, S. R., Sapp, M., & Johnson, D. (2000). Group counseling strategies for rural at-risk high school students. High School Journal, 83(2), Bogenç, A. A. (1998). Grupla psikolojik dan man n suçlu gençlerin kendine sayg düzeylerine etkisi. Yay nlanmam Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Campell, J. D. (1990). Self-esteem and clarity of the self-concept. Journal of Pesonality And Social Psychology, 59, Campell, J. D., & Fairley, P. J. (1985). Effects of self-esteem, hypothetical explanations, and verbalization of expectations on future performance. Journal of Personality And Social Psychology, 48, Carr, M., Borkowski, J. G., & Maxwell, S. E. (1991). Motivational components of underachievement. Developmental Psychology, 21(1), Chiu, L. H. (1988). Testing the testing: measures of self-esteem for school age children. Journal of Counselind And Development, 66, Do ru, N. (2003). Özsayg geli tirme program n n lise dokuzuncu s n f ö rencilerin özsayg düzeylerine etkisi. Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi, Uluda Üniversitesi, Bursa. Dökmen, Ü. (1994). Okuma becerisi, ilgisi ve al kanl üzerine psiko-sosyal bir ara t rma. stanbul: Milli E itim Bakanl Yay nlar. Gülo lu, B. (1999). The effect of a self-esteem enrichment program on the selfesteem level of elememtary school students. Unpublished Master Thesis, Metu, Ankara. Güçray, S. (1993). Öz-sayg envanteri'nin geçerlik ve güvenirli i. Çukurova Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi, 1, Heylighen, F. A. (1992). Cognitive-systemic reconstruction of maslow s theory of self-actualization. Behavioral Science, 37, Huitt, W. G. (2004). Educational psychology interactive: motivation. Retrieved 16 Ocak, 2004, From Motivate.Html

20 Akademik Güdülenme Destek Program 17 Jegede, Jegede, & Ugudulunura. (1997). Effects of achievement motivation and study habits on nigerian secondary school students' academic performance. The Journal of Psychology, 5, Kaya, A. (1997). Grup rehberli inin anne-babalar n çocuklar na yönelik davran lar ve çocuklar n s nav kayg s düzeylerine etkisi. Yay nlanmam Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Kiel, J. M. (1999). Reshaping maslow's hierarchy of needs to reflect today's educational and managerial philosophies. Journal of Instructional Psychology, 26(3), Kuzgun, Y. (2000). Meslek dan manl : kuramlar ve uygulamalar. Ankara: Nobel Yay n Da t m. Öner, N. (1990). S nav kayg s envanteri elkitab. stanbul: Yöret Yay nlar. Patterson, C. H., & Watkins, C. J. (1996). Theories of psychotherapy (5 ed.). New York: Harpercollins. Pintrich, P. R., & Schunk, D. (1996). Motivation in education: theory, research, and applications. Upper Saddle, Nj: Prentice-Hall, Inc. Pi kin, M. (1996). Self-esteem and locus of control of secondary school children both in England and Turkey. Unpublished Doctoral, University Of Leicester, Leicester. Richardson, A. T. (2001). Effectiveness of cognitive behavioral group intervention for elemantary aged students. The California School Psychologist, Rosenberg, M. (1979). Concerning the self. New York: Basic Books. Sapp, M. (1994). Cognitive-behavioral counseling: application for african american middle school students who are academically at-risk. Journal of Instructional Psychology, 21(2), Sapp, M., & Farrell, W. (1995). Cognitive-behavioral therapy for africanamerican middle school at-risk students. Journal of Instructional Psychology, 22(2), Shannon, H. D., & Allen, T. W. (1988). The effectiveness of a rebt trainning program in increasing the performance of high school students in mathematics. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 16(3). Suba, G. (2000). Verimli ders çal ma al kanl klar e itiminin akademik ba ar, akademik benlik kavram ve çal ma al kanl klar na etkisi. E itim Ve Bilim, 25(117),

21 18 Deneysel Olarak S nanm Grupla Psikolojik Dan ma ve Rehberlik Programlar - III Turner, L. A., Pickering, S., & Johnson.R.B. (1988). The relationship of attributional beliefs to self-esteem, Adolescence, From Findarticles.Com, Yerin, O. (1993). The effect of cognitive behavior modification tecnique on test anxiety level of elementary school students. Unpublished Master Thesis, Middle East Tecnical University., Ankara. Yun Dai, D. (2001). A comparison of gender differences in academic selfconcept and motivation between high-ability. Journal of Secondary Gifted Education, 13(1), Yurdabakan, A (1999). Grup rehberli i program n n ilkö retim sekizinci s n f ö rencilerinin s nav kayg s na etkisi. Yay nlanmam Yüksek Lisans, nönü Üniversitesi, Malatya.

22 OTURUMLAR

23 20 Deneysel Olarak S nanm Grupla Psikolojik Dan ma ve Rehberlik Programlar - III Oturum 1 Kat l m ve tan ma Süre: dakika Hedefler 1. Grubun amac n kavrayabilme 2. Grup kurallar n olu turma ve kurallar n önemini kavrayabilme 3. Gruptaki üyeleri yak ndan tan yabilme 4. Grup sürecine katk sa lamaya güdülenebilme Materyal 1. Gruba Kat l m Kontrat (Ek 1 oturum sonunda verildi) 2. Her bir kat l mc için 20 sayfal k defter 3. Her bir kat l mc için isim kartlar 4. Her bir kat l mc için plastik dosya 5. Renkli keçeli kalemler Süreç 1. Ö rencilere kendinizi tan t n ve program n amac n aç klay n. 2. sim kartlar n da tarak ö rencilerin kartlar yaz p yakalar na ili tirmelerini sa lay n, siz de ayn s n yap n. Program boyunca kendilerine isimleriyle hitap etmeye dikkat edin ve onlar n da birbirlerine isimleriyle hi-

24 Akademik Güdülenme Destek Program 21 tap etmelerini bekleyin. Her hangi bir kat l mc n n birden fazla ismi oldu unda kendisine hangi ismiyle ça r lmak istedi ini mutlaka sorun. 3. Her ö renciden s ras yla ad n soyad n söyledikten sonra gruba kendi iste iyle kat ld n ve grup kurallar na uyup program n gere ini yapaca konusunda söz vermesini isteyin. 4. Gruba Kat l m Kontrat n da tarak kat l mc lar n bunu yüksek sesle okumas n ve arkada lar n n alk lar yla imzalamas n sa lay n. 5. Kat l mc lardan grupta en az tan d klar bir arkada ile e le mesini sa lay p salon içinde kar l kl oturabilecekleri ekilde yer gösterin. Çiftlerin kendilerini birbirlerine tan tmalar n ve daha ayr nt l tan mak amac yla birbirlerine sorduklar sorular CEVAPLAMAK ST YORLARSA cevaplayabileceklerini söyleyin. Grup say s n n tek olmas durumunda siz de bir ö renciyle e le erek ayn i lemi yap n. Bu i lem için grup üyelerine yeteri kadar zaman tan y n. 6. Her bir ö rencinin e ini gruba tan tmas için f rsat verin. Özellikle grup üyelerinin birbirini tan mad durumlarda tan ma, kayna ma için süreyi uzun tutun. 7. Üyelere defter ve dosyalar da tarak program boyunca deftere özel notlar tutabileceklerini, duygu ve dü üncelerini yazabileceklerini belirtip bu defterlerin onlara özel oldu unu, deftere yaz lanlar n grupta o- kunmayaca n n garantisini verin. Bu uygulama kendini izleme bak m ndan önemlidir. 8. Grubun ortak kurallar n belirleyip bir sonraki oturum için ö rencilere randevu verin ve te ekkür ederek oturumu sonland r n.

Deneysel Olarak Sınanmış GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMLARI - III

Deneysel Olarak Sınanmış GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMLARI - III Deneysel Olarak Sınanmış GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMLARI - III Editörler: Serdar Erkan Alim Kaya Bölüm Yazarları Azra Koçak Yazgı Erkan Sezer - Mustafa Kılıç Galip Yüksel Hikmet Yazıcı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 1 Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 Normal Dışı Davramışları Belirlemede Öznellik 2 Gelişimsel Değişimlerin Bir Bireyin Davranışsal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

Öğr. Gör. Banu ELMASTAŞ-DİKEÇ Doç. Dr. Orçun YORULMAZ

Öğr. Gör. Banu ELMASTAŞ-DİKEÇ Doç. Dr. Orçun YORULMAZ DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE Dersin Adı: Psikolojiye Giriş II 2 Dersin Kodu: PSY 072 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Bahar 7 Dersin AKTS

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

Duygusal ve Davran sal Bozukluklar n Tan m 2

Duygusal ve Davran sal Bozukluklar n Tan m 2 Ç NDEK LER Bölüm 1 Giri 1 Duygusal ve Davran sal Bozukluklar n Tan m 2 Normal D Davram lar Belirlemede Öznellik 2 Geli imsel De i imlerin Bir Bireyin Davran sal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki Etkileri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Stres Yönetimi (PSY 324) Ders Detayları

Stres Yönetimi (PSY 324) Ders Detayları Stres Yönetimi (PSY 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Stres Yönetimi PSY 324 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 301, Dersi veren

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. OTİZM NEDİR? Otizm, sosyal ve iletişim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Örgüt Psikolojisine Giriş PSY 313 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Özsaygı Geliştirme Programının Lise Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerine Etkisi

Eğitim Fakültesi Dergisi. Özsaygı Geliştirme Programının Lise Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerine Etkisi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Özsaygı Geliştirme Programının Lise Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerine Etkisi Naime Doğru *, Reşat Peker** *

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Halk Sağlığı Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Klinik Psikoloji PSY 402 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 301 Dersin Dili

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 8. Baskı Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Psikolojiye Giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sunum Becerileri ENG 202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 101, ENG 102,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI DERS DOSYASI Bu ders, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Pedagojik Formasyon programında Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından açılan 2 saat

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme kpss 2015 Yeni sorularla son sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ezberbozan ezberletmezöğretir! KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model 1 Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model ASSURE modeli, öğretmenlerin sınıflarında kullanmaları için değiştirilmiş bir Öğretim Sistemi Tasarımı (ISD) sürecidir.

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Öğrenci A. 16PF - KİM Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanteri Kısa 2004-01. Uygulama: Doğum Tarihi: 16PF-KİM (2003)_ Türk Normu.

Öğrenci A. 16PF - KİM Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanteri Kısa 2004-01. Uygulama: Doğum Tarihi: 16PF-KİM (2003)_ Türk Normu. Öğrenci A Lütfen, raporu yazıcıya göndermeden önce, tarayıcınız İnternet Explorer 6.0 ise Araçlar > İnternet Seçenekleri > İleri sekmesi Yazıcı kısmının altındaki, İnternet Explorer 7.0 ve üzeri ise Dosya

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Basın ETI201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliği'ne Giriş IE 103 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı