GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMLARI III

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMLARI III"

Transkript

1 Deneysel Olarak Sınanmış GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMLARI III Editörler: Prof. Dr. Serdar ERKAN Doç. Dr. Alim KAYA 3. Baskı Akademik Destek Programı Verimli Ders Çalışma Alışkanlıkları Özsaygı Sosyal Beceri Eğitimi Kaygı Sosyal Kaygı Problem Çözme Becerileri Sigara Bırakma Programı Sınav Kaygısı

2 Editörler: Prof. Dr. Serdar Erkan - Doç. Dr. Alim Kaya DENEYSEL OLARAK SINANMIŞ GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMLARI - III ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti ye aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Ağustos Baskı: Aralık Baskı: Mart 2012 Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Baskı: Ayrıntı Matbaası (Ankara ) Yayıncı Sertifika No: Matbaa Sertifika No: 13987

3 ÖN SÖZ Elinizdeki bu kitap ilk iki cildi daha önce yayımlanan Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları serisinin üçüncü cildidir. Daha önce yayımlanan kitaplardan birinci ciltte, ilköğretim öğrencileri için hazırlanmış ve bu yaş grubu öğrenciler üzerinde etkililiği test edilmiş programlar, ikinci ciltte ise yine aynı yaklaşımla orta ve yükseköğretim öğrencileri için hazırlanmış ve test edilmiş programlara yer verilmişti. Bu kitapta ise yine orta ve yükseköğretim öğrencileri üzerinde etkililiği test edilmiş programlar yer almaktadır. Kitaptaki programlardan üçü doktora tezi, altısı ise yüksek lisans tezidir. Programların tümü deneysel olarak test edilmiş, etkililiği kanıtlanmış çalışmalardır. Bu çalışmalar bilimsel jüriler tarafından kabul edilmiştir. Kitapta dokuz program yer almaktadır. Bunlar; akademik güdülenme, problem çözme, sosyal beceri eğitimi, etkili çalışma alışkanlıkları geliştirme, benlik saygısı, kaygı, sosyal kaygı, sınav kaygısı ve sigarayı bıraktırma konularında hazırlanmıştır. Bu ve daha önceki kitapların hazırlanması için bizi güdüleyen şey, alanımızda yapılmış araştırma sonuçlarını, özellikle psikolojik danışmanların okul ortamında uygulayabilecekleri programları, meslektaşlarımıza ulaştırma ve onlarla paylaşma arzusudur. İlk iki cilde özellikle okul ortamında çalışan psikolojik danışmanların göstermiş olduğu ilgi bizi mutlu etmiştir. Programların uygulanmasına ilişkin öneriler her programda hatırlatılmış olmakla birlikte uygulamaya ilişkin bazı noktaların tekrar hatırlatılmasında yarar görülmektedir: 1. Kitabın hedef kitlesi PDR alanında çalışan ve PDR alanında en az lisans diplomasına sahip meslektaşlarımızdır. Bu niteliği taşımayan kişilerin programları kullanması ehliyet ve etik sorunları yaratacaktır. 2. Uygulamalarda PDR alanının ve grup etkinliklerinin genel ilke ve kurallarının her zaman dikkate alınması gerekmektedir. Programları uygulamak isteyen meslektaşlarımızın karşılaşabilecekleri soru ve sorunları doğrudan yazarlarla iletişime geçerek iletmesi mümkündür. Bunun yanında programları uygulayan meslektaşlarımızın uygulamadan elde ettikleri sonuç ve gözlemlerini yazarlarla ve editörlerle paylaşmaları bizleri mutlu edecektir. Kitap açık uçlu olarak planlanmıştır; araştırma sonuçları ile yararlı olduğu kanıtlanmış ama bu seride yer almayan programların yazarlarının da kitaptaki formatta çalışmalarını editörlere iletmesi durumunda gelecek baskılarda onlara da yer verilmesi bizi mutlu eder. Tüm yazarlara, danışmanlarına, kitaba dil açısından katkıda bulunan, Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ a ve kitabı yayımlayan Pegem Akademi ekibine teşekkür ederiz. Editörler Prof. Dr. Serdar ERKAN Doç. Dr. Alim KAYA Mart 2012 iii

4 Kimimizin doğrudan, kimimizin de öğretmenlerinin öğretmenleri olarak yetişmemizde ve ülkemizde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının doğup gelişmesinde büyük emekleri olan; alanımızın duayenleri, Sayın Prof. Dr. Feriha BAYMUR Sayın Prof. Dr. Hasan TAN Sayın Prof. Dr. Muharrem KEPÇEOĞLU Sayın Prof. Dr. İ. Ethem ÖZGÜVEN Sayın Prof. Dr. Yıldız KUZGUN Sayın Prof. Dr. Yadigar KILIÇÇI Merhume Prof. Dr. Gül AYDIN öğretmenlerimize ithaf olunur. iv

5 Bölümler ve Yazarları 1. Bölüm: Akademik Güdülenme Destek Programı Yrd. Doç. Dr. İhsan Bozanoğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2. Bölüm: Sosyal Kaygıyla Başaçıkma Programının Lise Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerine Etkisi Azra Koçak Yazgı, Ankara, Tevfik İleri İlköğretim Okulu 3. Bölüm: Lise I. Sınıf Öğrencilerine Verimli Ders Çalışma Alışkanlıkları Kazandırmaya Dönük Bir Grup Rehberliği Programı Mesude Kaya Zengin, Malatya, Derme İlköğretim Okulu 4. Bölüm: Ergenlerde Problem Çözme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir Grup Çalışması Sebahat Söylemez, Özel İtalyan Lisesi 5. Bölüm: Özsaygı Geliştirme Programının Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerine Etkisi Naime Doğru, Bursa, Yıldırım Yunus Emre İlköğretim Okulu 6. Bölüm: Bilişsel Davranışçı Sigara İçmeyi Bıraktırma Programının Depresyonlu Sosyal Anksiyeteli ve Normal İçicilerden Oluşan Gruplardaki Etkisi Doç. Dr. Hikmet Yazıcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi 7. Bölüm: Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi Prof. Dr. Galip Yüksel, Gazi Üniversitesi 8. Bölüm: Sınav Kaygısını Azaltmaya Dönük Bir Grup Rehberliği Programı Yrd. Doç. Dr. Zülal Erkan, Mersin Üniversitesi 9. Bölüm: Grup Rehberliği Programının Lise I. Sınıflarda Sınıf Tekrarı Yapan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Azaltılmasındaki Etkisi Erkan Sezer, Malatya, 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Lisesi Prof. Dr. Mustafa Kılıç, İnönü Üniversitesi v

6 İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Bölümler ve Yazarları... v İçindekiler...vii 1. BÖLÜM AKADEMİK GÜDÜLENME DESTEK PROGRAMI İhsan Bozanoğlu (ss: 1-64) Özet...1 Giriş... 2 Kuramsal Çerçeve... 4 Genel Psikoloji Kuramlarında Güdülenme... 4 Koşullama Kuramları... 4 İhtiyaç Kuramları... 5 Akademik Güdülenme, Benlik Saygısı, Başarı, Sınav Kaygısı ve Bilişsel Davranışçı Uygulamalar... 7 Programın Genel Amacı Gruba Üye Seçimi Hedef Grup Kullanılan/Kullanılabilecek Ölçme Araçları Oturum Sayısı Oturumların Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklardan Bazıları Uygulayıcılara Öneriler Kaynaklar Oturumlar OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM vii

7 2. BÖLÜM SOSYAL KAYGIYLA BAŞA ÇIKMA PROGRAMININ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ Azra Koçak Yazgı (ss: ) Özet Giriş Kuramsal Çerçeve Grubun Amaçları Gruba Üye Seçimi ve Diğer İlkeler Hedef Grup Kullanılan-Kullanılabilecek Ölçme Araçları Oturum Sayısı Oturumların Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar Kaynaklar Oturumlar OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM viii

8 3. BÖLÜM LİSE I. SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİMLİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRMAYA DÖNÜK BİR GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMI Mesude Kaya Zengin (ss: ) Özet Giriş Kuramsal Çerçeve Programın Amacı Hedef Grup Kullanılan/Kullanılabilecek Ölçme Araçları Oturum Sayısı Programın Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar Kaynaklar Oturumlar OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM ix

9 4. BÖLÜM ERGENLERDE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR GRUP ÇALIŞMASI Sebahat Söylemez (ss: ) Özet Giriş Kuramsal Çerçeve Programın Genel Amacı Gruba Üye Seçimi Hedef Grup Kullanılan Ölçme Araçları Problem Çözme Envanteri Çalışmayı Değerlendirme Anketi Oturum Sayısı Oturumların Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar Uygulayıcıya Öneriler Kaynaklar Oturumlar OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM BÖLÜM ÖZSAYGI GELİŞTİRME PROGRAMININ LİSE BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖSZAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ Naime Doğru (ss: ) Özet Giriş Kuramsal Çerçeve x

10 Grubun Amaçları Gruba Üye Seçimi ve Diğer İlkeler Hedef Grup Kullanılan-Kullanılabilecek Ölçme Araçları Oturum Sayısı Oturumların Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar Kaynaklar Oturumlar OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM BÖLÜM BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI SİGARA İÇMEYİ BIRAKTIRMA PROGRAMININ DEPRESYONLU SOSYAL ANKSİYETELİ VE NORMAL İÇİCİLERDEN OLUŞAN GRUPLARDAKİ ETKİSİ Hikmet Yazıcı (ss: ) Özet Giriş Kuramsal Çerçeve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımın Grupta Uygulanması Bilişsel-Davranışçı Terapilerin Kullanıldığı Problem Alanları Bilişsel-Davranışçı Sigara Bırakma Programı Bilişsel-Davranışçı Sigara Bırakma Programının Etkililiği Programın Amaçları Gruba Üye Seçimi ve Diğer İlkeler Hedef Grup Kullanılan-Kullanılabilecek Ölçme Araçları Oturum Sayısı Programın Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar Uygulayıcılara Öneriler xi

11 Kaynaklar Oturumlar OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM BÖLÜM SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ Galip Yüksel (ss: ) Özet Giriş Kuramsal Çerçeve Sosyal Zekâ Sosyal Beceriler Sosyal Beceri Eksikliğinin Nedenleri Sosyal Beceri Analizi Sosyal Becerilerin Ölçülmesi Sosyal Beceri Eğitiminin Etkisi Programın Amaçları Gruba Üye Seçimi Hedef Grup Kullanılan-Kullanılabilecek Ölçme Araçları Alt Ölçekleri Tanımlama Sosyal Beceri Alt Ölçekleri Sosyal Beceri Envanterinin Uygulama Alanları Oturum Sayısı Programın Hazırlanması ve Yararlanılan Kaynaklar Kaynaklar Oturumlar OTURUM OTURUM OTURUM xii

12 4. OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM BÖLÜM SINAV KAYGISINI AZALTMAYA DÖNÜK BİR GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMI Zülal Erkan (ss: ) Özet Giriş Kuramsal Çerçeve Sınav Kaygısı Sınav Kaygısının Boyutları Kuruntu Boyutu Duyuşsallık Boyutu Sınav Kaygısının Performansa Etkisi Sınav Kaygısının Azaltılmasıyla İlgili Yaklaşımlar Grubun Amaçları Gruba Üye Seçimi ve İlkeler Hedef Grup Kullanılan Ölçme Aracı Sınav Kaygısı Envanteri Sınav Kaygısı Envanterinin Güvenirliği Sınav Kaygısı Envanterinin Geçerliği Oturum Sayısı Programın Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar Kaynaklar Oturumlar OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM xiii

13 9. BÖLÜM GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMININ LİSE I. SINIFLARDA SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN AZALTILMASINDAKİ ETKİSİ Erkan Sezer Mustafa Kılıç (ss: ) Özet Giriş Kuramsal Çerçeve Bazı Psikolojik Kuramlara Göre Kaygı Programın Genel Amacı Hedef Grup Kullanılan-Kullanılabilecek Ölçme Araçları Oturum Sayısı Oturumların Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar Kaynaklar Oturumlar OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM OTURUM xiv

14 Akademik Güdülenme Destek Program 1 1. BÖLÜM AKADEM K GÜDÜLENME DESTEK PROGRAMI* 1 hsan BOZANO LU** 2 ÖZET Bu Akademik Destek Program yazar taraf ndan güdülenme, benlik sayg s, s nav kayg s ve akademik ba ar alan ndaki kuramsal bilgiler ile bili sel davran ç yakla mlar n e itimde uygulamas na ili kin örneklerin incelenmesi sonucu haz rlanm t r. Program, y l tekrar yap p ba ar s zl k nedeniyle okuldan at lma riski alt nda olan bir grup ö renci üzerinde kontrol grubuyla k yaslamal olarak s nanm t r. Sonuçlar Çifte Çok De i kenli Varyans Analizi ile (Doubly Multivariate Analysis) incelenmi ve program n söz konusu de i kenlerin bile kesi bak m ndan deney ve kontrol gruplar aras nda zaman içinde meydana gelen farkl la mada istatistiksel olarak anlaml düzeyde etkili oldu u gözlenmi tir. Sonuçlar, deney ve kontrol grubu aras ndaki zaman boyutundaki farkl la maya güdülenme, benlik sayg s ve s nav kayg s de i kenlerinin anlaml ve kal c bir etkisi oldu unu göstermi tir. Yazar n 2004 y l nda Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsünde Prof. Dr. Üstün DÖKMEN dan manl nda haz rlad doktora tezi temelinde haz rlanm t r. Yrd. Doç. Dr., Abant zzet Baysal Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü,

15 2 Deneysel Olarak S nanm Grupla Psikolojik Dan ma ve Rehberlik Programlar - III G R Normal zekâya sahip ö rencilerin kendilerinden beklenildi i kadar ve bunlardan baz lar n n da kendi akranlar kadar bile ba ar l olamamas, zekâ d nda ba ar y etkileyebilecek ba ka faktörlerin varl n dü ündürür. Zekâ faktörü d ar da tutuldu unda, bu faktörlerin ba nda güdülenme gelir. Ö rencinin a- kademik ya am n gerektirdi i temel etkinliklere ili kin güdülenme düzeyi yeteri kadar yüksek olmal d r. Güdülenme, ba ar için gerekli bili sel ve davran sal etkinliklere ayr lan enerjinin miktar n belirler. Ö rencinin ba ar l olma gereksinimi, okumaya ve ö renmeye olan ilgisi, kendisine bir amaç belirleyip belirlemedi i, amaçlar n n gerçekçili i ve i levselli i, geçmi ba ar ve ba ar s zl n hangi de i kenlere yükledi i, ö renebilme konusunda kendine ili kin yeterlilik alg s ve neden ö reniyor olu una ili kin bili lerinin tümü onun Güdülenme düzeyini etkiler. Güdülenme düzeyini etkileyen önemli bir faktör olan ilgi, Kuzgun (2000) taraf ndan ikincil ç karlar olmaks z n faaliyetin özünden al nan zevk olarak görülmektedir. lgi, o faaliyet için gerekli asgari beceriye sahip olmay da gerektirir. Ö rencilerimizin ikincil ç karlar olmaks z n ö renme ve ders çal maya ilgi duymalar n bekleriz. Oysa bunun her zaman böyle olmad n bildi imiz gibi ara t rmalar, ö renme için gerekli ilgi ve temel beceriler bak m ndan ö rencilerimizin durumunun hiç de iç aç c olmad na i aret etmektedir. Dökmen (1994) okuma becerisi, okuma ilgisi ve okuma al kanl üzerine yapt kapsaml bir ara t rmada, bu de i kenlerin birbirleriyle oldukça ili kili oldu unu göstermi tir. Ara t rmada hem lise hem de üniversite ö rencilerinin okuma becerilerinin oldukça dü ük oldu u görülmü tür. Ö rencilerin okuma h zlar dü- ük, anlayarak okuma h zlar ise daha da dü ük bulunmu tur. Öyle ki, lise ö rencilerinin %48.6 s ve üniversite ö rencilerinin %17 si verilen metne uygun ba l k belirleyememi lerdir. Ayn ekilde, metnin yazar ö rencilere verilmemi olmas na ra men lise ö rencilerinin %64.7 si ve üniversite ö rencilerinin %64.3 ü metnin içinde geçen ve yazarla ili kisi olmayan bir ismi makalenin yazar olarak bildirmi lerdir. Dökmen in (1994) ara t rmas nda okuma ilgisi dikkate al nd nda lise ö rencilerinin okumaya olan ilgisinin üniversite ö rencilerine k yasla anlaml derecede dü ük oldu u görülmü tür. Bu sonuç, bize okuma ilgisinin asl nda üniversiteye giri için önemli kriterlerden biri olabilece i ve o- kuma ilgisi dü ük olan ö rencilerin üniversiteye girememi olabilece ini dü ündürmektedir. Dökmen in (1994) ara t rmas ndan elde edilen bulgular, okumaya güdülenme ile okuma becerileri aras ndaki ili kinin önemini vurgulamaktad r. Güdüler genel olarak biyolojik ve sosyal ya da ö renilmi güdüler olarak i- kiye ayr lmaktad r. Biyolojik güdüler olarak bilinen açl k, susuzluk, cinsellik gibi güdüler birincil güdüler eklinde de adland r lmaktad r. Di er taraftan ba ar güdüsü sosyal ya da ö renilmi güdü olarak görülmektedir. Güdü, potansiyel bir

16 Akademik Güdülenme Destek Program 3 enerjiyi tan mlarken, güdülenme bu enerjinin performans ortaya ç karma sürecini ifade etmektedir. Bir davran a ili kin güdülenme farkl boyutlarda da ele al nm t r. Huitt (2004) kaynaklar bak m nda güdülenmeyi alt boyutta a a da verilen tablodaki ekliyle de erlendirmektedir. Tablo-1: Güdüsel htiyaçlar n Kaynaklar (Huitt 2004) Biyolojik Uyaranlardaki artma/azalma (uyar lma) Duyumlar n etkinle mesi Açl n, susuzlu un, rahats zl n, vb. artmas Homeostatik dengenin devam ettirilmesi Duygusal Duygusal tutars zl n artmas /azalmas yi hissetmenin azalmas Kötü hissetmenin artmas Özsayg n n güvenli inin tehlikeye dü mesi yimserlik düzeyinin korunmas Bili sel lginç ya da tehlikeli uyaranlara ili kin dikkatin sürdürülmesi Anlama ve anlam üretmenin geli mesi Bili sel belirsizli in artmas ya da azalmas Problem çözmek ve karar vermek Ke fetmek Tehlike ve riskleri azalmak rade Ki isel amaçlara ula ma (Conative) Hayallerini gerçekle tirme Hayat n n kontrolünü ele almak Amaçlar n n önündeki engellerden kurtulup rüyalar n gerçekle tirmek Hayat nda ba kalar n n kontrolünü azaltmak Davran sal Tercih edilen, ho a giden sonuçlara ula mak Ruhsal (Spiritial) Olumlu modelleri taklit etmek Hayat n n amac n anlamak Benli i ile nihai bilinmez aras nda ba lant kurmak

17 4 Deneysel Olarak S nanm Grupla Psikolojik Dan ma ve Rehberlik Programlar - III Bu çal mada, güdülenme e itim uygulamalar na yans mas yla ele al nm ve bu konuda bili sel kuramlar n uygulanabilirli iyle s n rland r lm t r. Bununla birlikte, gerek bu çal man n kapsam nda geçerli ve güvenilir bir Akademik Güdülenme Ölçe inin geli tirilmesi, gerekse güdülenme konusundaki anlay farkl l klar n n daha belirgin ortaya konmas amac yla bili sel kuramlarda güdülenme konusuna geçmeden önce, genel psikoloji kuramlar nda güdülenmenin nas l de erlendirildi ine k saca de inilmi tir. Kuramsal Çerçeve Genel Psikoloji Kuramlar nda Güdülenme Psikanalitik Kuram, insan davran lar n biyolojik terimlerle, içgüdülerle a- ç klamaya çal m t r. Güdülenme konusunda insan hedonistik olarak de erlendirmektedir. nsanlar hazza ula ma ya da ac dan kaç nmaya güdülenmi lerdir. Davran a güdülenme, ki ilik kuram nda tan mlanan organizman n biyolojik ihtiyac n psikolojik enerjiye çeviren ve sadece haz ilkesine göre çal - an id, gerçeklik ilkesine göre hareket eden ego ve toplumsal de erleri dikkate alan süperego aras ndaki enerji ak yla aç klanmaktad r. Kurama göre bütün duygu, dü ünce ve davran lar m z n amac hazza ula mak ve ac dan kaç nmakt r. Psikanalitik kuram n güdülenmeye ili kin görü lerinin ö renme ortamlar nda uygulanabilirli i dü üktür. Freud un kuram (Pintrich ve Schunk,1996) ö retim yöntemlerinin nas l düzenlenece i veya ö rencileri güdülemek için ne yapabilece ine ili kin yeteri kadar bilgi sunmamaktad r. Ko ullama Kuramlar Klasik ko ullama Rus fizyolog van lyiç Pavlov taraf ndan geli tirilmi tir. Kurama göre do al biyolojik tepkilerimizi ortaya ç karan uyaranlar (ko ulsuz) ve bu uyaranlarla e le mi uyaranlar (ko ullu uyaran) bizim davran lar m z yönlendirmektedir. Kuramda bili lere yer verilmeyip, ko ulsuz uyaranla ko ullu uyaran n tekrarlanan e le melerinin davran ortaya ç karmak için yeterli oldu- u savunulmaktad r. Oysa ki i ko ullu ve ko ulsuz uyaran aras ndaki ba kuramam sa, ko ullama gerçekle memektedir (Pintrich ve Schunk,1996). Di er taraftan, Klasik ko ullama özünde ki i için nötr olan ey lere ili kin duygular ho lan p ho lanmama, korkup korkmama gibi, durumlar oldukça iyi aç klamaktad r. Edimsel ko ullamaya göre davran n tekrarlanma olas l n o davran n sonucu belirlemektedir. Bir davran n sonucu o davran için ya peki tireç ya da ceza olmaktad r. Peki tireçler davran n tekrarlanma olas l n artt r rken, cezalar bu olas l azaltmaktad r. E itimde özellikle güdülenme konusunda ko- ullama kuramlar önemlidir. Klasik ko ullama okul korkusunun nas l geli mi

18 Akademik Güdülenme Destek Program 5 olabilece ine ili kin doyurucu bilgiler sunmaktad r. Ancak bu bilgiler, yukar daki s n rl l gözard etmeksizin, bireyin bili sel kat l m dikkate al narak kullan labilir. Bireyin bili sel kat l m da dikkate al nd nda, özsayg s n n tehdit alt nda olmad bir s n f ortam ve kendini iyi hissetme hâli, en az ndan güdülenmenin duygusal boyutunda katk sa layacakt r. Edimsel ko ullaman n ilkeleri uygulamaya daha elveri lidir. Öte yandan ko ullama kuramlar birer ö renme kuramlar d r. Ö renmenin kurallar yla güdülemeyi aç klamaya çal rlar. Güdülenmi davran sadece etkili peki tireçlerle davran s kl nda meydana gelen artma olarak görülür. Benzer kurallar geçerli olsa da ö renme ve güdülenme birbirinden farkl d r ve birbiri yerine kullan lamaz. Ko ullama kuramlar nda tepkiye e lik eden içsel süreçler (örn; htiyaçlar, bili ler, duygular), gözlenemedikleri için davran aç klamada dikkate al nmaz. Çevresel uyaranlar düzenlenerek, gerek ö renme gerekse güdülenme düzeyinde de i iklik olmas beklenir. Di er taraftan insanc l kuramlar güdülenmede öncelikle bireyin temel içsel ihtiyaçlar n dikkate almaktad rlar. htiyaç Kuramlar htiyaç kuramlar n n temelinde insanlar n muhtemelen biyolojik kökenli olan psikolojik ihtiyaçlar oldu u ve bu ihtiyaçlar n insan davran lar n n arkas ndaki gücü olu turdu u görü ü bulunmaktad r. Bir ba ka deyi le, insanlar ihtiyaçlar n doyurmak için davran ta bulunurlar. Davran lar n ihtiyaçlara dayand r l p bunlar n listelenmesi Murray in (1938;Akt;Arnold, Cooper ve Robertson, 1995) ki ilik analizine dayanmaktad r. Murray in ihtiyaçlar s ralama giri iminden sonra Maslow da ihtiyaçlar s n flama yoluna gitmi tir. Maslow a göre insan davran lar bir dizi ihtiyaçlarca güdülenmektedir. Hangi ihtiyac n davran belirledi inde temel iki ilke geçerlidir (Heylighen, 1992): 1. Doyuma ula an ihtiyaç art k aktif de ildir; doyum ne kadar fazlaysa ihtiyaç o kadar az aktiftir (sadece kendini gerçekle tirme düzeyinde bu ilke geçersizdir). 2. htiyaçlar hiyerar ik bir ekilde s ralanabilir. Bu s ralamada doyurulmam ihtiyaçlar n en altta olan en aktif olan d r. Alt düzeyde ihtiyaçlar daha acildir. Bu ihtiyaçlar giderilmeden daha üst düzeydeki ihtiyaçlar davran kontrol edemez. Maslow un temel ihtiyaçlar kuram n n belirgin özelli i alt düzey ihtiyaçlar n kar lanmad sürece bir üst basamaktaki ihtiyaçlar n ortaya ç kmayaca görü üdür. Bu görü e göre, fiziksel ve psikolojik çevre bak m ndan güvenlik ihtiyac n yeteri kadar kar lamam bir bireyin ait olma ihtiyac ortaya ç kmayacak ve bir grubun üyesi olmak için çaba harcamayacakt r. Maslow bu konuda ele tirilmi ve görü lerini sadece Bat kültüründeki tan nm insanlara dayand rd için yöntemsel bir sorunun varl da gündeme getirilmi tir. Baz ara t rmalar Do u kültürlerinde, özellikle ekonomik bak mda geride

19 16 Deneysel Olarak S nanm Grupla Psikolojik Dan ma ve Rehberlik Programlar - III KAYNAKLAR Arnold, J., Cooper, C. L., & Robertson, I. T. (1995). Work psychology:understanding human behaviour in the workplace. London: Pitman Publishing. Bauer, S. R., Sapp, M., & Johnson, D. (2000). Group counseling strategies for rural at-risk high school students. High School Journal, 83(2), Bogenç, A. A. (1998). Grupla psikolojik dan man n suçlu gençlerin kendine sayg düzeylerine etkisi. Yay nlanmam Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Campell, J. D. (1990). Self-esteem and clarity of the self-concept. Journal of Pesonality And Social Psychology, 59, Campell, J. D., & Fairley, P. J. (1985). Effects of self-esteem, hypothetical explanations, and verbalization of expectations on future performance. Journal of Personality And Social Psychology, 48, Carr, M., Borkowski, J. G., & Maxwell, S. E. (1991). Motivational components of underachievement. Developmental Psychology, 21(1), Chiu, L. H. (1988). Testing the testing: measures of self-esteem for school age children. Journal of Counselind And Development, 66, Do ru, N. (2003). Özsayg geli tirme program n n lise dokuzuncu s n f ö rencilerin özsayg düzeylerine etkisi. Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi, Uluda Üniversitesi, Bursa. Dökmen, Ü. (1994). Okuma becerisi, ilgisi ve al kanl üzerine psiko-sosyal bir ara t rma. stanbul: Milli E itim Bakanl Yay nlar. Gülo lu, B. (1999). The effect of a self-esteem enrichment program on the selfesteem level of elememtary school students. Unpublished Master Thesis, Metu, Ankara. Güçray, S. (1993). Öz-sayg envanteri'nin geçerlik ve güvenirli i. Çukurova Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi, 1, Heylighen, F. A. (1992). Cognitive-systemic reconstruction of maslow s theory of self-actualization. Behavioral Science, 37, Huitt, W. G. (2004). Educational psychology interactive: motivation. Retrieved 16 Ocak, 2004, From Motivate.Html

20 Akademik Güdülenme Destek Program 17 Jegede, Jegede, & Ugudulunura. (1997). Effects of achievement motivation and study habits on nigerian secondary school students' academic performance. The Journal of Psychology, 5, Kaya, A. (1997). Grup rehberli inin anne-babalar n çocuklar na yönelik davran lar ve çocuklar n s nav kayg s düzeylerine etkisi. Yay nlanmam Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Kiel, J. M. (1999). Reshaping maslow's hierarchy of needs to reflect today's educational and managerial philosophies. Journal of Instructional Psychology, 26(3), Kuzgun, Y. (2000). Meslek dan manl : kuramlar ve uygulamalar. Ankara: Nobel Yay n Da t m. Öner, N. (1990). S nav kayg s envanteri elkitab. stanbul: Yöret Yay nlar. Patterson, C. H., & Watkins, C. J. (1996). Theories of psychotherapy (5 ed.). New York: Harpercollins. Pintrich, P. R., & Schunk, D. (1996). Motivation in education: theory, research, and applications. Upper Saddle, Nj: Prentice-Hall, Inc. Pi kin, M. (1996). Self-esteem and locus of control of secondary school children both in England and Turkey. Unpublished Doctoral, University Of Leicester, Leicester. Richardson, A. T. (2001). Effectiveness of cognitive behavioral group intervention for elemantary aged students. The California School Psychologist, Rosenberg, M. (1979). Concerning the self. New York: Basic Books. Sapp, M. (1994). Cognitive-behavioral counseling: application for african american middle school students who are academically at-risk. Journal of Instructional Psychology, 21(2), Sapp, M., & Farrell, W. (1995). Cognitive-behavioral therapy for africanamerican middle school at-risk students. Journal of Instructional Psychology, 22(2), Shannon, H. D., & Allen, T. W. (1988). The effectiveness of a rebt trainning program in increasing the performance of high school students in mathematics. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 16(3). Suba, G. (2000). Verimli ders çal ma al kanl klar e itiminin akademik ba ar, akademik benlik kavram ve çal ma al kanl klar na etkisi. E itim Ve Bilim, 25(117),

21 18 Deneysel Olarak S nanm Grupla Psikolojik Dan ma ve Rehberlik Programlar - III Turner, L. A., Pickering, S., & Johnson.R.B. (1988). The relationship of attributional beliefs to self-esteem, Adolescence, From Findarticles.Com, Yerin, O. (1993). The effect of cognitive behavior modification tecnique on test anxiety level of elementary school students. Unpublished Master Thesis, Middle East Tecnical University., Ankara. Yun Dai, D. (2001). A comparison of gender differences in academic selfconcept and motivation between high-ability. Journal of Secondary Gifted Education, 13(1), Yurdabakan, A (1999). Grup rehberli i program n n ilkö retim sekizinci s n f ö rencilerinin s nav kayg s na etkisi. Yay nlanmam Yüksek Lisans, nönü Üniversitesi, Malatya.

22 OTURUMLAR

23 20 Deneysel Olarak S nanm Grupla Psikolojik Dan ma ve Rehberlik Programlar - III Oturum 1 Kat l m ve tan ma Süre: dakika Hedefler 1. Grubun amac n kavrayabilme 2. Grup kurallar n olu turma ve kurallar n önemini kavrayabilme 3. Gruptaki üyeleri yak ndan tan yabilme 4. Grup sürecine katk sa lamaya güdülenebilme Materyal 1. Gruba Kat l m Kontrat (Ek 1 oturum sonunda verildi) 2. Her bir kat l mc için 20 sayfal k defter 3. Her bir kat l mc için isim kartlar 4. Her bir kat l mc için plastik dosya 5. Renkli keçeli kalemler Süreç 1. Ö rencilere kendinizi tan t n ve program n amac n aç klay n. 2. sim kartlar n da tarak ö rencilerin kartlar yaz p yakalar na ili tirmelerini sa lay n, siz de ayn s n yap n. Program boyunca kendilerine isimleriyle hitap etmeye dikkat edin ve onlar n da birbirlerine isimleriyle hi-

24 Akademik Güdülenme Destek Program 21 tap etmelerini bekleyin. Her hangi bir kat l mc n n birden fazla ismi oldu unda kendisine hangi ismiyle ça r lmak istedi ini mutlaka sorun. 3. Her ö renciden s ras yla ad n soyad n söyledikten sonra gruba kendi iste iyle kat ld n ve grup kurallar na uyup program n gere ini yapaca konusunda söz vermesini isteyin. 4. Gruba Kat l m Kontrat n da tarak kat l mc lar n bunu yüksek sesle okumas n ve arkada lar n n alk lar yla imzalamas n sa lay n. 5. Kat l mc lardan grupta en az tan d klar bir arkada ile e le mesini sa lay p salon içinde kar l kl oturabilecekleri ekilde yer gösterin. Çiftlerin kendilerini birbirlerine tan tmalar n ve daha ayr nt l tan mak amac yla birbirlerine sorduklar sorular CEVAPLAMAK ST YORLARSA cevaplayabileceklerini söyleyin. Grup say s n n tek olmas durumunda siz de bir ö renciyle e le erek ayn i lemi yap n. Bu i lem için grup üyelerine yeteri kadar zaman tan y n. 6. Her bir ö rencinin e ini gruba tan tmas için f rsat verin. Özellikle grup üyelerinin birbirini tan mad durumlarda tan ma, kayna ma için süreyi uzun tutun. 7. Üyelere defter ve dosyalar da tarak program boyunca deftere özel notlar tutabileceklerini, duygu ve dü üncelerini yazabileceklerini belirtip bu defterlerin onlara özel oldu unu, deftere yaz lanlar n grupta o- kunmayaca n n garantisini verin. Bu uygulama kendini izleme bak m ndan önemlidir. 8. Grubun ortak kurallar n belirleyip bir sonraki oturum için ö rencilere randevu verin ve te ekkür ederek oturumu sonland r n.

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

Peer Bullying During Early Childhood *

Peer Bullying During Early Childhood * Kuramsal E itimbilim Dergisi, 5(4), 468-483, Ekim 2012 Journal of Theoretical Educational Science, 5(4), 468-483, October 2012 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr Peer Bullying During Early Childhood *

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA REDDIN in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi nin Liderlik Literatüründeki Yerinin rdelenmesi ve Ampirik Bir Ara t rma Ara. Gör.

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L *

TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L * TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L * Ar. Gör. Sedat MADEN ÖZ: Dil becerisi, kal pla m kuramsal bilgilerden ziyade becerilere dayan r. Dil ö retiminde içerik ve uygun yöntem için bu kurala dikkat

Detaylı

Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU

Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU A LELER N YA AM KAL TELER N ETK LEYEN BAZI OBJEKT F VE SUBJEKT F GÖSTERGELER N NCELENMES Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU Ankara 2007 ii TE EKKÜR Bu ara t rman n planlanmas ve yürütülmesi

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA letmelerde Etiksel Karar Almada Kültürün Rolü Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi, BF, letme Bölümü, MAN SA ÖZET Kültür,

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES Mehmet KARAHAN Ömür Hakan KUZU Fatih VAROL enol AH N

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Detaylı

Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi. Journal of International Multidisciplinary Academic Researches

Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi. Journal of International Multidisciplinary Academic Researches Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi Journal of International Multidisciplinary Academic Researches Ekim-Kas m-aral k Cilt: 1 Say : 1 31 Aral k 2014 October-November-December Volume:

Detaylı

ÇSEL PAZARLAMA VE H ZMET KAL TES ARASINDAK L K ÜZER NDE ÖRGÜTSEL BA LILIK VE TATM N N N ARACILIK ETK S

ÇSEL PAZARLAMA VE H ZMET KAL TES ARASINDAK L K ÜZER NDE ÖRGÜTSEL BA LILIK VE TATM N N N ARACILIK ETK S ÇSEL PAZARLAMA VE H ZMET KAL TES ARASINDAK L K ÜZER NDE ÖRGÜTSEL BA LILIK VE TATM N N N ARACILIK ETK S Resul USTA ÖZ Bu çal ma, içsel pazarlama ile alg lanan hizmet kalitesi aras ndaki ili ki üzerinde

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ LETME ANAB M DALI YÖNET M VE ORGAN ZASYON B MDALI TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER (YÜKSEK L SANS

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı