ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Y. Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi Doktora/S.Yeterlik/ Bölümü/Rehberlik ve Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışmanlık 2002 Programı Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi Doc. Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı 2010 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Eysenck in Kuramına Dayalı Olarak Belirlenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı: Bilişsel-Davranışçı Sigara İçmeyi Bıraktırma Programının Depresyonlu Sosyal Anksiyeteli ve Normal İçicilerden Oluşan Gruplardaki Etkililiğinin Araştırılması, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Yaşar ÖZBAY Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Ar.Gör. Fatih Eğitim Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğr.Gör. Fatih Eğitim Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Yar.Doç. Fatih Eğitim Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Doç.Dr. Fatih Eğitim Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. Tekinsoysal, S., Sigara İçen ve İçmeyen Bireylerin Sigara İçmeye İlişkin Tutumları, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2003.

2 2. Telef, B. B., Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri, Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve Kontrol Düzeyleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Demirci, E., Evlilikte Bağlanma ve Çatışmayı Yönetmede Bağlanma Stillerinin Etkisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Küçüköner, E., Suçlu Çocuklarla İlgili Kurumların İncelenmesi ve Bu Kurumlarda Verilen Hizmetlerin Değerlendirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Göller, G.Y., Okullardaki Önleyici Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Birol, Z. N., Fen Lisesi Öğrencileri ile Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinin Liderlik, Benlik Saygısı ve Mükemmeliyetçilik Özelliklerinin İncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Koç, M., Polis Adaylarının Yardım Arama Davranışları Üzerinde Etkili Olan Kişisel Özellikler, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maraba, K., Algılanan Empatik Sınıf Atmosferi ile Benlik İmgesi Arasındaki İlişki, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Günaydın, S., Ortaöğretim Kurumları Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Aile Ortamı ve Benlik İmgesiyle İlişkisi: Trabzon İli Örneği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Albayrak Sargın, Y. Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Saldırganlık Eğilimleri ile Öfke ve Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Altun, F., Üstün Yetenekli Öğrencilerin Mükemmeliyetçilik Özellikleri, Okul Motivasyonları, Öğrenme Stilleri ve Akademik Başarıları Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bahar, M. Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtlarında Barınan Öğrencilerin Stres Kaynakları, Madde Kullanım Düzeyleri ve Psikolojik Yardım Arama Davranışları Karadeniz Teknik Üniversitesi, Seyis, S., Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları Olarak Duygusal Zeka, Öz-Yeterlik İnancı ve Motivasyon Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bektaş Çağlar, S., Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri, Kişisel Sağlık Davranışları ve Depresif Belirtiler Karadeniz Teknik Üniversitesi, Aydoğdu, B. Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygı, Kaygı Duyarlılığı ve Madde Kullanım Durumları Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gamsız, Ş. Öğretmenlerde Stres Kaynakları, Öz Yeterlik, A Tipi Kişilik ve İş Doyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : 1. Birol, Z.N. Akran Yardımcılığı Programının Çevreye Duyarlık Davranışları Üzerindeki Etkisi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Projelerde Yaptığı Görevler: 2

3 1. Üstün Yetenekli Çocukların Belirlenmesi Eğitimi Ve Rehberlik Hizmetleri. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projesi, Proje Yöneticisi, Üniversite Öğrencilerinin Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri, Depresif Belirtileri ve Sigara İçme Alışkanlıkları, KTÜ BAP, Proje Yöneticisi, Akran Danışmanlığının Çevre Dostu Öğrenci Davranışlarının Kazandırılmasındaki Etkisi. KTÜ BAP, Proje Yöneticisi, Üstün Yetenekli Öğrencilerin Mükemmeliyetçilik Özellikleri, Motivasyon Kaynakları, Öğrenme Stilleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler. KTÜ BAP, Proje Yöneticisi, Üniversite Öğrencilerinin Sigara ve Alkol Kullanım Durumları ile Psikolojik Belirtileri Arasındaki İlişkiler. KTÜ BAP, Proje Yöneticisi Cinsiyet Halk inanışları ve İçedönük Dışadönük Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler. KTÜ BAP, Proje Yöneticisi KTÜ Öğrencilerinin Akademik Danışmanlık Faaliyetlerinden Yararlanmaları, Kişilik Özelliklerinin ve Boş Zaman Etkinliklerinin Tespiti, Değerlendirilmesi ve Başarı Arasındaki İlişkilerinin İncelenmesi, KTÜ BAP, Araştırmacı, Stres, Başaçıkma, Kişisel Kontrol, Sosyal Bilişsellik ve Depresif Yükleme Açıklanabilirliği. KTÜ BAP, Araştırmacı, Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeyleri ile Kişilik Özellikleri, Sosyal Problem Çözme Becerileri ve Stresle Başaçıkma Davranışları Arasındaki İlişkinin Araştırılması, KTÜ BAP, Araştırmacı, Geleceğe Yatırım İçin Kariyer Merkezi, TR08H /299, Uzman, Dede Beni Okula Gönder Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranın Arttırılması Hibe Programı. TR98H /645. Uzman, İdari Görevler : 1. Bölüm Başkanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Anabilim Dalı Başkanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı, Dekan Yardımcılığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Ödüller : 3

4 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Güz İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı İstatistik I Psikolojiye Giriş Psikopatoloji (Y.Lisans) Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi (Doktora) İstatistik II Psikolojik Danışma Kuramları Davranış Bozuklukları Seminer İleri Veri Analiz Teknikleri Y.Lisans) Gelişim ve Öğrenme (Doktora) İstatistik I Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi (Doktora) İleri Veri Analiz Teknikleri (Doktora) İstatistik II Psikolojik Danışma Kuramları Kurum Deneyimi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Semineri Davranış Bilimlerinde İstatistik (Y.Lisans) Gelişim ve Öğrenme (Doktora) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Yazıcı, H. Personality Depressive Symptoms and Smoking Status Among Turkish University Students, Social Behavior and Personality, 36, (2008). SSCI A2. Yazıcı, H., İ. Ak, Üniversite Öğrencilerinde Depressif Belirtiler, Kişisel Sağlık Davranışları ve Sigara İçme, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9, (2008). SCI-E A3. Yazıcı, H., The Relationship Between The Turkish Adolescents Smoking and Their Family Environment, World Applied Sciences Journal, 4, (2008). ISI A4. Altun, F., Yazıcı, H. Learning Styles of The Gifted Students in Turkey World Conference on Learning, Procedia Social and Behavioral Sciences 9, (2010). 4

5 A5. Altun, F., Çağlar, S., Yazıcı, H. Some Demographic Variables and Personal Health, Behaviors of Teachers. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, (2011). A6. Yazıcı, H., Seyis, S., Altun, F. Emotional Intelligence and Self-Efficacy Beliefs as Predictors of Academic Achievement Among High School Students, Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, (2011). A7. Yazıcı, H. Bektaşi Fıkralarının Mizah Anlayışı ve İşlevi Bağlamında Bireysel ve Toplumsal Ruh Sağlığı, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi,65, (2013). AH&CI A8. Yazıcı, H., F.Altun. A Tipi Kişilik, Cinsiyet ve İş Doyumu: Üniversite Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(3), (2013). SSCI A9. Yazıcı, H., F.Altun. Conditions of beginning teaching and anxiety perceived in teacher Candidates. Procedia Social and Behavioral Sciences, 93, (2013). A10. Altun, F. H.Yazıcı. The Relationships Between Life Satisfaction, Gender, Social Security, and Depressive Symptoms Among Elderly in Turkey, Educational Gerontology, DOI: / SSCI B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Özbay, Y., M. Koç, H. Yazıcı ve M. Palancı, The Effects of Control Appraisal and Gender on Coping with Daily Stress, 20 th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), 109, Cracow, B2. Özbay, Y., M. Palancı, H. Yazıcı ve O. Çakır, Coping, Psychological Symptoms and Coping-Symptom Relationships: An Analysis of Adaptation Process of College Life, 22nd International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), 238, Palma de Mallorca, B3. Birol, Z.N., H. Yazıcı, The Effects of Sustainable Development on Environmental Education. Second International Symposium on Sustainable Development. Sarajevo, B4. Altun, F., H. Yazıcı, Öğrencilerin Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Özellikleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ICONTE), Antalya, B5. Altun, F., H. Yazıcı, Öğrencilerin Okul Motivasyonunu Yordayan Faktörler. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ICONTE), Antalya, B6. Altun, F. ve H. Yazıcı, "Üniversitede Okuyan Kadınların Travmatik Yaşantıları ve Psikolojik Yardım Alma Durumları Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Ankara, C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 5

6 D1. Yazıcı H., Y. Özbay, Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışlarıyla Öz- Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, (2004). D2. Yazıcı, H., M. Şahin, Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Tutumları ile Sigara İçme Statüleri Arasındaki İlişki, Kastamonu Eğitim Dergisi, 13, (2005). D3. Yazıcı, H., Y. Özbay, Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışlarının Bilişsel- Davranışçı Bir Modele Dayalı Olarak İncelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, 35, (2006). D4. Yazıcı, H., Üniversite Öğrencilerinde Umutsuzluk Başa Çıkma Tarzları ve Problem Çözme Becerileri, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, (2006). D5. Yazıcı, H., İ. Ak, Çocukların Sigara İçen ve İçmeyenleri Algılama Biçimleri, Bağımlılık Dergisi, 7, (2006). D6. Yazıcı, H., Genç Yetişkinlerde Sigara, Stres ve Başa Çıkma Becerileri, Kriz Dergisi, 15, (2007). D7. Yazıcı, H., B. Çetinkaya, H. Kahveci ve S. Demirci, Genç Bireylerde Depresif Belirtiler ve Sigara İçmeye Dönük Tutumlar, Bağımlılık Dergisi, 8, (2007). D8. Yazıcı, H., Sigara İçen ve İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçmeye İlişkin Tutumları, Aile ve Toplum Dergisi, 3, (2007). D9. Yazıcı, H., Öğretmenlik Mesleği, Motivasyon Kaynakları ve Temel Tutumlar: Kuramsal Bir Bakış, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17, (2009). D10. Yazıcı, H., Sigara İçen Ebeveyn ve Yakın Arkadaşların Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları Üstündeki Etkileri, Kriz Dergisi, 16, (2008). D11. Yazıcı, H, S. Reisoğlu ve H. Kahveci, H. Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri İle Sigara İçme Alışkanlıkları Arasındaki İlişki, Bağımlılık Dergisi, 10, (2009) D12. Telef, B.B., H. Yazıcı, Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri, Stresle Başaçikma Yöntemleri ve Kontrol Algıları Arasındaki İlişkiler, Milli Eğitim Dergisi 38, , (2009). D13.Birol, Z.N., H.Yazıcı. Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinde Mükemmelliyetçilik, Benlik Saygısı ve Liderlik Özellikleri Karadeniz Dergisi 13, , (2011). D14. Altun, F, H. Yazıcı. "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Benlik Kavramları ve Akademik Öz-: Yeterlik İnançları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23, , (2012). D15. Yazıcı, H., S.Reisoğlu ve F.Altun. Etnografik Araştırmacının Değerleri ile Araştırma Yöntem ve Sonuçları Arasındaki İlişki Journal of Sciences 1, (2012). D16. Altun, F., H.Yazıcı, Ergenlerin Benlik Algılarının Yordayıcıları Olarak:Akademik Öz- Yeterlik İnancı ve Akademik Başarı Kastamonu Eğitim Dergisi 21, , (2013). D17. Seyis, S., H.Yazıcı ve F. Altun. Ortaöğretim Öğrencilerinin Motivasyonları Ve Duygusal Zekaları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Milli Eğitim Dergisi, , (2013). D18. Çağlar Bektaş, S., H.Yazıcı, F.Altun. Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri, Kişisel Sağlık Davranışları ve Depresif Belirtiler Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17, , (2013). D19. Yazıcı, H., F. Altun Üniversite Öğrencilerinin İçsel ve Dışsal Motivasyon Kaynakları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki The Journal of Academic Social Science Studies 6, 6, , (2013). 6

7 D20. Gamsız, Ş., H.Yazıcı, F.Altun. Öğretmenlerde A Tipi Kişilik, Stres Kaynakları, Öz Yeterlik ve İş Doyumu, Turkish Studies, 8, , (2013) E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Özbay, Y.,H. Yazıcı, Sigara Bırakma Çabaları, İçme Sıklığı, Kontrol Etkinliğinin Sigara İçme Davranışları Üzerindeki Etkisi, III. Eğitim Bilimleri Kongresi, , Bursa, E2. Şahin, B., H. Yazıcı, Yunus Emre Düşüncesi Çerçevesinde Eğitim ve Dünya Barışı Dünya Barışı ve Eğitim İlişkileri Sempozyumu, , Erzurum, E3. Yazıcı, H., Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Arasındaki Farkın, Öğrenim Gördükleri Alanlara Göre Belirlenmesi, VIII. Eğitim Bilimleri Kongresi, ,Trabzon, E4. Özbay, Y., H. Yazıcı ve M. Palancı, Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinde Uyuma Yönelik Başa Çıkma Davranışları, Depresyon ve Diğer Psikolojik Belirtiler, XI. Ulusal Psikoloji Kongresi,17-18, İzmir, E5. Yazıcı, H., Y. Özbay., Okul Rehberlik Hizmetleri Kapsamında Sigarayı Bıraktırmaya Dönük Olarak Düzenlenebilecek Psikolojik Yardım Programları: Kuramsal Bir Çalışma. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 165, Erzurum, E6. Yazıcı, H., Bilişsel-Davranışçı Sigara Bıraktırma Programları, XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 84-85, Ankara, E7. Yazıcı, H., Y. Albayrak Sargın., Ergenlerde Öfkeyi İfade Etme, Saldırganlık Eğilimleri ve Sigara İçme Alışkanlığı Arasındaki İlişki, VI. Ulusal Psikoloji Kongresi, 169, İstanbul, E8. Birol, Z.N., H.Yazıcı. Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinde Mükemmeliyetçilik, Benlik Saygısı ve Liderlik Özellikleri, Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi, 106, Eskişehir, E9. Yazıcı, H., S.Reisoğlu, H.Kahveci, Umut Genel Öz-Yeterlik İnançları ve Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı Durumları Arasındaki İlişki. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, E10. Altun, F. H. Yazıcı, BİLSEM e Devam Eden ve Etmeyen üstün yetenekli Öğrencilerin Benlik kavramları ve Akademik Öz-Yeterlik İnançları XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, E11. Seyis, S. H. Yazıcı, F.Altun, Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları Olarak Duygusal Zeka, Öz-Yeterlik İnancı ve Motivasyon XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, E12. Aydoğdu, B., F.Altun, H.Yazıcı, Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygı, Kaygı Duyarlılığı Ve Sıkıntıya Dayanma Kapasitesi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, E13. Gamsız, Ş., H.Yazıcı, F.Altun, Resmi Ve Özel Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Stres Kaynakları İle İş Doyumları Arasındaki İlişki, XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, E14. Sarı, S.V., H.Yazıcı, M. Şahin, Kariyer Araştırma Öz-Yeterliliği Ölçeği (KAÖYÖ) Nin Türkçe'ye Uyarlanmasına Yönelik Bir Pilot Çalışma XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul,

8 E15. Reisoğlu, S., H.Yazıcı, H. Kahveci, Psikolojik Danışman Adaylarının Öznel İyi Oluşlarını Yordamada Mizah Tarzlarının Rolü XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, F. Diğer yayınlar : Hakemli Olmayan Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler F1. Yazıcı, H., Kişilik Yapısı ve Kişilerarası İletişim Güçlükleri TÖMER Dergisi, F2. Yazıcı, H., Çocuk ve Umut, Çoluk Çocuk Dergisi, 26, 20 21(2003). F3. Yazıcı, H., Çocuk ve Ergenlerin Sigaraya Başlama Nedenleri, Çoluk Çocuk Dergisi, (2003). F4. Yazıcı, H., Çocukla Konuşma ve Çocuğa Kitap Okumanın Beyin Gelişimine Etkisi, Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 82, (2004). F5. Yazıcı, H., Akıldışı Düşünme Biçimi, Sürdürülmesi ve Değiştirilmesi, İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 4, (2006). F6. Yazıcı, H., İlköğretim Öğrencilerinin Sigara İçme Eğilim ve Deneyimleri, İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 6, (2007). F7. Yazıcı, H., Motivasyon, Öğrenme Amaçları ve Performans Arasındaki İlişki, Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 79, (2008). F8. Yazıcı, H., Üstün Yetenekli Öğrencilerle Psikolojik Danışma, Çoluk Çocuk Dergisi, 77, (2008). F9. Yazıcı, H., Bir Çocuk Nasıl İyi Bir Okuyucu Olur? Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 101, 1-7 (2009). Kitaplarda Yazılan Bölümler F9. Yazıcı, H., Gençlik Sorunları ve Çözüm Önerileri Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları, 1996 F10. Yazıcı, H., Eğitsel ve Mesleki Rehberlik, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, ed. G.Can, ss , Pegem A Yayıncılık, Ankara, F11. Yazıcı, H., Sosyal-Bilişsel Öğrenme Kuramı, Eğitim Psikolojisi, ed. K.Ersanlı ve E. Uzman, ss , Lisans Yayınları, İstanbul, F12. Yazıcı, H., Bilişsel-Davranışçı Sigara İçmeyi Bıraktırma Programının Depresyonlu, Sosyal Anksiyeteli ve Normal İçicilerden Oluşan Gruplardaki Etkililiği Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları-III, ed. S. Erkan ve A. Kaya, ss Pegem A Yayıncılık, Ankara, F13. Yazıcı, H. Motivasyon, Eğitim Psikolojisi, ed. Y.Özbay ve S.Erkan, ss Pegem Akademi Yayınları, Ankara, F.14.Yazıcı, H. Kişilerarası İlişkilerde Sözel Olmayan İletişim, Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim ed. A.Kaya, ss , Pegem Akademi Yayınları, Ankara, F.15. Yazıcı, H., F.Altun. Davranışçı Terapi, Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları, ed. Füsun Akkoyun, Nobel yayınları, Ankara 8

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980 1. Adı Soyadı : Tülay Bozkurt 2. Ünvanı : Prof 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ, Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi

Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ, Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ, Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi Arş. Gör. Didem ARLI 1 Uzman Esen ALTUNAY 2 Prof. Dr. Münevver YALÇINKAYA 3 Özet Bu araştırmanın amacı, Ege Üniversitesi Orta

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (2006) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

Analysis of Candidate Teachers Stress Level in Terms of Different Variables

Analysis of Candidate Teachers Stress Level in Terms of Different Variables Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2013) 229-241 229 ÖĞRETMEN ADAYLARININ STRES DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ Analysis of Candidate Teachers Stress Level

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 82-94 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Examining Predictors of Test Anxiety Levels among 12 th

Detaylı