Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakım Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakım Yönetimi"

Transkript

1 Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakım Yönetimi Tuğba AKSU*, Çiçek FADILOĞLU** ÖZET Solunum sistemi hastalıkları yalnızca hastayı değil aynı zamanda hastanın ailesi ve çevresini de etkilemektedir. Daha üretken, mutlu, doyumlu ve kaliteli bir yaşam için solunum sistemi hastalığı olan hastayı ve hastanın çevresini bir bütün olarak ele alan evde bakım programları son derece önemlidir. Bu makale, solunum sistemi hastalığı olan hastanın günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili sorunlarının önlenmesi, çözümlenmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik hemşireler tarafından hastaya bilgi verme ve davranış kazandırmaya yönelik evde bakım konusunu ele almaktadır. Anahtar kelimeler: Solunum sistemi hastalığı, Evde bakım, Hemşire ABSTRACT Homecare at respiratory system diseases Pulmonary system diseases have effects not only on those suffering from the disease, but also on her/his families and their environment. Because of more productive, happier and more satisfactory life, home care programs dealing with chronic obstructive pulmonary disease with patient and patient's environment as a whole are quite important. This paper has been dealed with home care pertinent teaching and gaining behavior by nurses preventing, solving the problem of patient's with pulmonary system diseases relating living activities, and rising quality of life. Key words: Respiratory system disease, Home-care, Nurse GĠRĠġ Solunum sisteminin kronik hastalıkları, bireylerde ciddi şekilde sınırlılık ve yetersizliklere neden olan, ölüm oranında artışa yol açan önemli hastalıklar olarak kabul edilmektedir. Akciğer fonksiyonlarındaki kayıpların artması, dispne, öksürük ve balgam gibi solunum sistemi hastalıklarında görülen ortak semptomların; bireyi tıbbi yardım arayışına zorlayacak aşamaya gelmesi uzun bir süreç içinde gelişmektedir (Bergner et al 1998). Hasta ve sağlık bakım ekibi, düzenli tedavi ve bakımı sürdüremedikleri durumlarda; hastalık semptomları şiddetlenmekte, yaşamı tehdit eden ciddi komplikasyonlar ve önemli fonksiyonel kayıplarla hastalık solunum ya da kalp yetmezliğine doğru ilerlemektedir. Hastalık tablosunun bu şekilde şiddetlenmesine ve ilerlemesine neden olan en önemli komplikasyon sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarıdır (Cambach 1999). Çoğunlukla önlenebilir özellikte olan bu komplikasyonlar, kontrol altına alınamaması nedeniyle hastalar tekrarlı olarak hastaneye yatmakta, iş gücü ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Tekrarlı olarak hastaneye yatan hastalar; sağlığını, bağımsızlığını ve yaşamı üzerinde kontrol gücünü kaybetme duygusunu yoğun olarak yaşamakta ve yaşam kaliteleri olumsuz etkilenmektedir. Tüm bu komplikasyonların azaltılması ve hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesinde evde bakım hizmetleri çok etkin bir rol oynamaktadır (Celli 1995; Burton 2004) **Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı **Prof. Dr. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

2 Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakım 127 Solunum sistemi hastalıklarında evde bakımın amacı; progresyonu önlemek, semptomları azaltmak, tekrarlayan akut atakları önlemek ve/veya tedavi etmek, uzun süreli olarak solunum fonksiyonlarını korumak ve fonksiyonlardaki düşüşü engellemek, egzersiz kapasitesini arttırmak, komplikasyonları azaltmak ve yaşam kalitesini koruyup yükseltmektir (Hansen 1997; Miller et al 1998; Oh 2003). Evde bakım gereksinimi olan solunum sistemi hastaları şunlardır: KOAH, Akciğer fibrozisi, Kifoskolyoz, Bronşektazi, Kistik fibrozis, kas hastalıkları, kronik astım ve diğer hastalıklardır. Bu hastaların hemen tümü kronik progresif hastalıklardır. Sürekli farmakolojik tedavinin yanı sıra, bu hastalara sürekli oksijen tedavisi, vantilatör desteği ve pulmoner rehabilitasyonun değişik komponentlerinin uygulanması gerekmektedir; işte bu multidisipliner tedavi ve bakım yaklaşımlarının ev ortamında gerektiği gibi yürütülmesi farklı bir organizasyon gerektirmektedir. Akciğer hastaları için ev tedavisi anlamında ilk olanak sürekli oksijen tedavisi olmuştur. Dünyadaki tüm ülkelerde evde bakım ve solunum desteği gerektiren hastaların çoğunluğu KOAH hastalarıdır (Calverley and Bellamy 2000; Hernandez et al 2003). Bu makale, solunum sistemi hastalığı olan hastanın günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili sorunlarının önlenmesi, çözümlenmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik hemşireler tarafından hastaya bilgi verme ve davranış kazandırmaya yönelik evde bakım konusunu ele almaktadır. Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakım Ekibi ve HemĢire Solunum sistemi hastalıklarında evde bakım yönetimi interdisipliner ekip yaklaşımı ile sürdürülmektedir. Ekibin üyeleri, göğüs hastalıkları hekimi, hemşire, solunum terapisti, fizyoterapist, psikolog ve sosyal hizmet uzmanından oluşur (Oh 2003). Solunum sistemi hastalıklarında evde bakımda evde bakım hemşiresi ekipte aktif rol üstlenen bir profesyoneldir. Solunum sistemi hastalıklarında evde bakım hemşiresinin görevleri; Hastanın gereksinimlerinin belirlenmesi için sağlık öyküsünü alınmak ve fiziksel değerlendirme yapmak, Gereksinimleri doğrultusunda bakım yönetimini geliştirmek, Evde bakım problemlerini saptamak ve plan yapmak, Evde solunuma destek girişimleri uygulamak, Hasta ve ailesinin sağlık eğitimini yapmak, Sigarayı bırakma konusunda danışmanlık yapmak, Tedavi ve bakıma hastanın maksimum katılımını sağlamak, Hastanın sınırlılıkları nedeniyle gelişebilecek deformite ve komplikasyonları önlemeye yönelik uygulamalarda bulunmak, Hastanın pozitif baş etme yeteneklerini geliştirmek, Hastanın gelecek yaşantısına ve olası sorunlarına yönelik danışmanlık yapmak, Hastalara toplumsal kaynaklar, sağlık hizmetleri ve destek hizmetler konusunda danışmanlık yapmak olarak özetlenebilir (Kinzal 1991; Hughes et al 2000). Evde bakımda hemşirenin yanı sıra diğer ekip üyeleri ile birlikte evde bakım hizmetleri planlanır ve görev dağılımı yapılır (Cotton et al 2000). Sağlık Öyküsü ve Fiziksel Değerlendirme Sağlıklı bir tedavi ve bakım için hastane ortamında taburculuk planlaması yapılmalıdır ve bakım planı için kapsamlı bir hasta öyküsü alınmalı, tıbbi kayıtlar ve aile gözlemleri dikkate alınmalıdır. Alınan öykü geçmiş ve var olan akciğer sorunlarına ait verileri içermelidir (Morey 2000).

3 128 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı: Solunum sistemine ilişkin öykü alınırken hemşire; mevcut hastalığa ilişkin veriler, geçmiş sağlık öyküsü, aile öyküsü, kişisel bilgilere ait verileri toplamalıdır. Bu kapsamda hastadan elde edilecek sağlık-hastalık bilgileri Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri doğrultusunda belirtilmelidir. Hastanın kapsamlı ve ayrıntılı bir öyküsü alındıktan sonra düşünülen olası tanı veya tanıları desteklemek ya da doğrulamak için iyi bir fizik muayene yapılmalıdır (Wijkstra et al 1995; Cotton et al 2000). Bakım Yönetimini GeliĢtirme Tedaviye uyumun sağlanması (oral, nebulizer, inhaler), bronşiyal hijyen, nefes alma eğitimi, oksijen tedavisi, uygun beslenme, aile eğitimi, hekim ve sağlık ekibi ile işbirliği hastalık yönetiminde ele alınan konulardır (Petty and Casaburi 2000). Evde bakım tedavisi bir anlamda rehabilitasyon aktivitelerinin hazırlanmış bir program dahilinde uygulanması ile gerçekleşebilir. Yapılan bu programlar hastanın bir günlük aktivite planı dikkate alınarak organize edilmelidir (Barnett 2003; Nici 2005). Hastalıkların alevlenme durumlarında ise kendi kendine değerlendirme, kendi kendine uygulama ve hekime başvuru önemlidir (Davies et al 2000). Evde bakımda karşılaşılabilecek olası bakım problemleri ve bakım girişimleri Tablo 1' de verilmiştir (Petty and Casaburi 2000; LeGrand 2002; Fadıloğlu 2006). Tablo 1. Evde Bakımda KarĢılaĢılabilecek Olası Problemler ve Bakım GiriĢimleri EVDE BAKIM PROBLEMLERĠ (POTANSĠYEL) PLAN 1. Sağlığını yönetmede yetersizlik Hastalığın hastanın kendi kendine bakım verme ve destekleme yetisi üzerine olan etkisini ve sürekli bakım gereksinimleri değerlendirilir. Sigara içme nedenleri, ne kadar içtiği daha önceki sigara bırakma deneyimi araştırılır. Sigarayı bırakmanın yararları anlatılır. 2. Kendisi ve diğerleri için potansiyel enfeksiyon Üst solunum yolu enfeksiyonlarından (ÜSYE) kaçınması için hasta eğitilir. ÜSYE'nin ilk semptomlarını (ateş, boğaz ağrısı, dispne, sinüzit) vakit geçirmeden doktora bildirilmesi çok önemlidir. Hastaya sekresyonları uygun şekilde ortadan kaldırması konusunda eğitim verilir. Vital bulguları takip edilir, olası solunum komplikasyonlarını erken tanılanır. 3. Potansiyel sıvı volüm açığı Yeterli hidrasyonu sağlamak sekresyonların çıkarılmasını kolaylaştırdığı için önemlidir. Hastayı kontrendike olmadıkça su içmeye gayret etmesi yönünde eğitilir. 4. Artmış solunum çabasından kaynaklanan enerji harcamasındaki artış nedenli kilo kaybına sekonder potansiyel beslenme yetersizliğine ve hava yutma ve mide bulantısına sekonder kalorik tüketimde azalma. İsteme göre yüksek kalorili ve proteinli diyet ile ilgili eğitim verilir. Beslenme öncesi iyi bir oral hijyen konusunda cesaretlendirilir. Hastanın yemek hazırlama ve yemeğe ulaşma yetisi değerlendirilir. Gerekli ise yardımcı ayarlanır.

4 Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakım Barsak boşaltımında potansiyel değişim: aktivite yetersizliği ve değişen durum ile ilgili durumun bir sonucu olarak konstipasyon. Hasta yeterli miktarda sıvı alması yönünde eğitilir. Posalı yiyecekler tüketmesinin önemi vurgulanır, barsak egzersizi yapması öğretilir. Her gün aynı saatte tuvalet alışkanlığının olması gerektiği vurgulanır. Laksatif kullanmak gerekebilir. Kötüye kullanım ile ilgili hastaya dikkat edilir. 6.Aktivite toleransında potansiyel azalma Hastanın aktivite toleransının artırılması önemlidir. Hangi aktivitelerinin önemli olduğu belirlenir ve öncelikleri değerlendirilir. Hasta ile hareketin önemi tartışılır. Uyuma şekli değerlendirilir. Hasta ve aile aktivitelere göre değişen dinlenme periyotları ile ilgili eğitilir. Hasta ve ailesi ile bağımsızlığını en üst düzeye çıkaran ve günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili hastanın enerjisini koruyan destekleme planı ile ilgili görüşme yapılır. Aktiviteleri toleransına göre arttırılır. 7.Potansiyel etkisiz hava yolu temizliği 8.Potansiyel etkisiz solunum şekli 9.Yorgunluk, Kas yıkımı(yetersiz beslenmenin bir sonucu olarak) ile ilişkili potansiyel öz bakım yetersizliği 10.Uzun dönem tıbbi bakım gereksinimine ilişkin bilgi eksikliği Hastanın etkili postüral drenaj, öksürme ve derin solunum yapma yetisi değerlendirilir. Hava yolu tıkaçlarının oluşmasından kaçınmak için solunum egzersizleri ve öksürme teknikleri önemlidir. Fowler pozisyonu verilir. Ağız ve burun temizliğini sağlanır. Buhar uygulanır. Sessiz, sakin ve nemli bir çevre sağlanır. Hastanın önerilen solunum egzersizi programına uyumu değerlendirilir. Hastaya, solunum çabasını artıracak faktörlerden kaçınması yönünde (soğuk hava, hava kirliliğinde artış gibi) eğitim verilir. Solunum hızı, ritmi, solunum sesleri, öksürük ve balgamın özellikleri değerlendirilir. Yetersizlik düzeyi belirlenir. Kendi bakımına katılmaya teşvik edilir, yetersiz olduğu zaman desteklenir. Hastanın bağımsızlığını en üst düzeye çıkaracak ve enerjisini koruyacak destekleyici araç gereksinimleri değerlendirilir. Hasta ve bakım vericisinin tıbbi rejimi (özellikle ilaçlar, egzersizin sağlıklı bir çevrede sürdürülmesi ve enerjinin korunmasına dikkat edilmesi) anlayıp anlamadığı değerlendirilir.

5 130 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı: Kronik hastalık ve alışıla gelen bağımsızlık ve günlük aktivitelerini sürdürememe ile ilişkili anksiyete 12. Kronik hastalık ve bunun ailenin finansal durumu ve aktiviteleri üzerine olan etkisine sekonder etkisiz başetme Sürekli tedavi gereksinimi değerlendirilir. Hasta ve ailesi anksiyete ile mücadele için, hastanın aktivite düzeyini maksimum seviyede (hastanın tolerans sınırları içinde) sürdürmenin desteklenmesinin önemi açısından eğitilir. Güven ortamı sağlanır. Tüm tedavi yöntemleri açıklanır. Hastanın tepkileri gözlenir. Anksiyetenin kaynağı tartışılır. Mental aktivitesi izlenir. Hasta ve ailesi ile görüşülür. Geçmişteki baş etme yöntemleri değerlendirilir, uygun yöntemin kullanılması söylenir. Yönlendirilebilecek sosyal hizmetler açısından değerlendirilir. Evde Solunum Destek GiriĢimleri Solunum problemi, solunum siteminin kendisinden veya nöromusküler, kardiyak veya diğer sistemik yetersizlik gibi ikinci patolojik durumdan kaynaklanabileceğini akılda tutmak önemlidir (Skwarska et al 2000). 1. Dispne Yönetimi: Dispne; farklı disiplinlerin bir arada çalışması, eğitim ve ilaçların kullanılmasıyla etkin bir şekilde yönetilir. Dispneyi kontrol altına almak amacıyla hastalara büzük dudak solunumu ve diyafragmatik solunum gibi nefes alıp verme yöntemlerinin öğretilmesi gerekmektedir (Janssens et al 2000; LeGrand 2002). 2. Oksijen Sağlama: Hastanın ihtiyaç duyduğu oksijen; bronşiyal hijyenin eksik olduğu durumlarda bronşiyal hijyenin sağlanması (postural drenaj ve kontrollü öksürme tekniği ile) ve hipoksemik durumlarda oksijen tedavisiyle karşılanır (MacIntyre 2000). Hasta/Aile Eğitim Hasta ve aile eğitimi, hastada var olan sorunların ilerlemesini önlemek ve hastayı rahatlatmak ve hastanın sağlık bakımında aktif katılımcı olarak yer almasını sağlamak üzere uygulanmaktadır. Bilgilenme yolu ile hastalıklara uyum daha kolay olur. Eğitim, hemşirelerin bağımsız bir fonksiyonudur (Lacasse et al 2006). Bu nedenle doğru bilgilenme, tedavi ve bakıma aktif katılımın yanı sıra, optimal bir yaşam sürmelerine ve zamanı geldiğinde rahat bir ölüm süreci eğitim açısından önem taşımaktadır. (Nici et al 2006). Sigarayı Bırakma Günümüzde solunum sorunu olan birçok bireyin; sorununu daha da kötüleştiren pasif sigara içiciliğine maruz kaldığı ya da sigara içmeye devam etmekte olduğu bildirilmektedir. Sigarayı bırakma süreci ile davranış değişikliği kazanması amaçlanmaktadır. Evde bakım ekibi üyeleri sigara içen bireylerde değişikliği sağlamak için davranış aşamalarını ve istekliliği anlamalı, böylece etkin destek sağlayarak başarılı şekilde sigarayı bırakmasını sağlamalıdır (Hughes et al 2000). Nikotinin fiziksel bağımlılığı ve sigara içme alışkanlığının psikolojik bağımlılığından dolayı bırakma girişimleri her bir bireye özgü bir şekilde planlanmalıdır. Konu, sigara içmenin zararları ve bırakmanın yararlan hakkında temel bilgiyi içermelidir. Davranış değiştirme stratejileri; sigara içme günlüğü, istekler ve sigara içmeyle ilgili dürtüleri içerebilir. Nikotin replasman tedavisi; transdermal bantlar, spreyler ve inhalelerler olabilir. (Fraser et al 2006).

6 Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakım 131 Sigara bırakma programı sürecinde hastalar izlenmeli ve gerekli şekilde desteklenmelidir. İlk bir iki hafta içerisindeki iletişim sık olmalıdır. Çünkü tekrar 2 hafta içinde sigaraya başlanabilir. Hastaların baş etme stratejileri için 1-3 ay izlenmeleri gerekir. Eğer tekrarlar görülürse hastaya başka bir sigara bırakma komitesinde uygun zamanda gelmesi söylenir (American Thoracic Society 2005). SONUÇ Evde bakım hemşireleri tarafından solunum sistemi hastalarının sağlık öyküsü ve fiziksel değerlendirilmesini yapma, sigarayı bırakma, gaz değişimini düzeltme, hava yolu temizliğini sağlama ve sürdürme, solunumu rahatlatma, aktivite toleransını ve baş etme yeteneğini arttırma gibi evde bakım girişimleri ile hastanın maksimum düzeyde kendi kendini yönetmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması gerçekleştirilebilir. Evde bakım yönetimi sayesinde solunum sistemi hastalıklarının maliyeti azalır. Ayrıca hastaların profesyonel hemşireler tarafından düzenli olarak izlenmesi mortalite, morbidite ve maliyet açısından oldukça önemlidir. KAYNAKLAR American Thoracic Society (2005). Statement on Home Care for Patients with Respiratory. Documents. Disorders Am J Respir Crit Care Med 171: Barnett M (2003). A nurse-led community scheme for managing patients with COPD. Journal of Proffesional Nursing Nurse 19: Bergner M, Hudson LD, Conrad DA et al (1998). The cost and efficacy of home care for patients with chronic lung disease. Medical Care 26(6): Burton S (2004) Early discharge of people with chronic obstructive pulmonary disease. Nursing Times 100: Calverley P, Bellamy D (2000). The challenge of providing better care for patients with chronic obstructive pulmonary disease: the poor relation of airways obstruction? Thorax 55:78-82 Cambach W, Wagenaar RC, Koelman TW et al (1999) The long-term effects of pulmonary rehabilitation in patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease: a research synthesis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 80: Casaburi R, Patessio A, Ioli F, Zanaboni S et al (1991) Reductions in exercise lactic acidosis and ventilation as a result of exercise training in patients with obstructive lung disease. American Review of Respiratory Disease 143:9-18 Celli BR (1995). Pulmonary rehabilitation in patients with COPD. American Journal of Respiratory Critical Care Medicine 152(3):861-4 Cotton MM, Bucknall CE, Dagg KD et al. (2000). Early discharge for patients with exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial. Thorax 55: Davies L, Wilkinson M, Bonner S et al (2000). "Hospital at home" versus hospital care in patients with exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: prospective randomized controlled trial. BMJ journal 321: Fadıloğlu Ç (2006). Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakım. Fadıloğlu Ç, Doğan F, Ertem G. Eds. Evde bakım. İzmir: Meta basım matbaacılık hizmetleri, 239. Hansen FJ (1997). Advanced lung disease: palliation and terminal care. Clinics in Chest Medicine 18: Hernandez C, Casas A, Escarrabill J et al (2003). Home hospitalization of exacerbated chronic obstructive pulmonary disease patients. European Respiratory Journal 21: Hughes SL, Weaver FM, Giobbie-Hurder A et al (2000). Effectiveness of team-managed home-based primary care: a randomized multicenter trial. JAMA 284:

7 132 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı: Janssens JP, de Muralt B, Titelion V (2000). Management of dyspnea in severe chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Pain and Symptom Management 19: Kinzal T (1991). Managing lung disease in late life: a new approach. Geriatrics 46:54-56 Lacasse Y, Goldstein R, Lasserson TJ et al (2006). Pulmonary rehabilitation for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev : CD LeGrand SB (2002). Dyspnea: the continuing challenge of palliative management. Curr Opin Oncol 14: MacIntyre NR (2000). Oxygen therapy and exercise response in lung disease. Respir Care 45: Miller SC, Mor V, Coppola K et al (1998). The Medicare hospice benefit s influence on dying in nursing homes. Journal of Palliative Medicine 1: Morey S (2000). American thoracic Society updates statement on pulmonary rehabilitation. American Family Physician 61: Nici L (2005). Pulmonary rehabilitation in the treatment of chronic respiratory disease. Business briefing US respiratory care Oh EG (2003). The effects of home-based pulmonary rehabilitation in patients with chronic lung disease. Int J Nurs Stud 40: Petty TL, Casaburi R (2000). Recommendations of the Fifth Oxygen Consensus Conference. Respir Care 45: Skwarska E, Cohen G, Skwarski KM et al (2000). Randomized controlled trial of supported discharge in patients with exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 55: Wijkstra PJ, Ten Vergert EM, Altena R et al (1995). Long term benefits of rehabilitation at home on quality of life and exercise tolerance in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax. Aug;50(8): ĠletiĢim adresi: Araş. Gör. Tuğba AKSU Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Bornova/İZMİR Cep tel no: ĠĢ tel no:

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı

RADYOTERAPİ SONUCU GELİŞEN YAN ETKİLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Aslı SİS ÇELİK 1 SIDE EFFECTS CAUSED BY RADIOTHERAPY AND THE NURSING APPROACH

RADYOTERAPİ SONUCU GELİŞEN YAN ETKİLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Aslı SİS ÇELİK 1 SIDE EFFECTS CAUSED BY RADIOTHERAPY AND THE NURSING APPROACH RADYOTERAPİ SONUCU GELİŞEN YAN ETKİLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Aslı SİS ÇELİK 1 ÖZET Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapinin ana ilkesi kanserli hücrelerin tahrip edilmesi için iyonize radyasyonun

Detaylı

MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM

MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM DERLEME MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM Ayla Yavuz Karamanoğlu, Fadime Gök Özer Pamukkale Üniversitesi, Denizli Sağlık Yüksekokulu, Denizli, Türkiye ÖZET Meme kanseri en sık görülen kanser sıralamasında

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2 Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201208106 Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar Ümran Dal 1, Hülya Bulut 2, Sevil Güler Demir 2 1 Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım

Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber GİRİŞ Bu aile rehberi Konjenital

Detaylı

Onkolojik Sosyal Hizmet

Onkolojik Sosyal Hizmet Onkolojik Sosyal Hizmet Hasan Hüseyin Altınova 1, Veli Duyan 2 1 Öğr. Gör., 2 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZET Onkolojik Sosyal Hizmet Kanser öncelikle

Detaylı

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

Meme Kanseri Nedeniyle Meme Koruyucu Cerrahi Yapılan Bir Hastaya Roy Uyum Modeline Temellendirilmiş Hemşirelik Yaklaşımı

Meme Kanseri Nedeniyle Meme Koruyucu Cerrahi Yapılan Bir Hastaya Roy Uyum Modeline Temellendirilmiş Hemşirelik Yaklaşımı Derleme / Review J Breast Health 2014; 10: 134-140 DOI: 10.5152/tjbh.2014.1910 Meme Kanseri Nedeniyle Meme Koruyucu Cerrahi Yapılan Bir Hastaya Roy Uyum Modeline Temellendirilmiş Hemşirelik Yaklaşımı Nursing

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3)

II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3) EVDE MEKANİK VENTİLASYON Dr. Tülay Yarkın Giriş: Kronik solunum yetmezliğinin tedavisinde evde uzun süreli mekanik ventilasyon (USMV), önemli ve başarılı bir teknik olarak özellikle göğüs duvarı ve nöromüsküler

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ GENEL SAĞLIK EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI 1 Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik

Detaylı

ÖĞRETİM SÜRECİ VE HEMŞİRELİK Teaching Process and Nursing. Meral BAYAT 1

ÖĞRETİM SÜRECİ VE HEMŞİRELİK Teaching Process and Nursing. Meral BAYAT 1 DERLEME (Review Article) ÖĞRETİM SÜRECİ VE HEMŞİRELİK Teaching Process and Nursing Meral BAYAT 1 Özet : Hemşireliğin temel işlevi, sağlıklı ya da hasta bireye yardım etmektir. Bu yardım, sağlamın sağlığını

Detaylı

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr.

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. Füsun Artıran de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli i AD, Samsun ÖZET Kanser

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

Kanser tanısı konulan hastayı uzun ve zor bir dönem beklemektedir.

Kanser tanısı konulan hastayı uzun ve zor bir dönem beklemektedir. ORIGINAL ARTICLES / ORİJİNAL MAKALELER KEMOTERAPİ ALAN MEME KANSERLİ HASTALARDA, KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİNE İLİŞKİN VERİLEN EĞİTİM VE EVDE İZLEMİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Duygu Akçay

Detaylı

HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU **

HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU ** HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU ** ÖZ Son yirmi yıldan beri hastane sağlık çalışanları arasında meslek hastalıkları, iş kazaları

Detaylı

AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI

AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile ve Kadın Sempozyumu Kırıkkale Üniversitesi Kültür Merkezi, Kırıkkale, 16 Mayıs 2013 AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Hazırlayanlar: Doç. Dr. Gülsüm

Detaylı

ÖNSÖZ. Yaşlıyı seven, yaşlı hasta ile ilgilenen tüm hekimlere yararlı olması dileğiyle...

ÖNSÖZ. Yaşlıyı seven, yaşlı hasta ile ilgilenen tüm hekimlere yararlı olması dileğiyle... ÖNSÖZ İlk defa 1998 yılında Geriatrik Hasta ve Sorunları adı altında, Geriatri nin belli başlı konularını içeren bir sempozyumu Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirmiştik. Aradan

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ İÇİNDEKİLER 3 MESLEKİ KAS İSKELET HASTALIKLARINDAN KORUNMA VE ERGONOMİ EMEL ÖZCAN, NUR KESİKTAŞ 8 MESLEKSEL KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI NAZMİ BİLİR 12 KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARININ ÜLKEMİZDEKİ

Detaylı

Pelvik Organ Prolapsusu Sonucu Gelişen Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı

Pelvik Organ Prolapsusu Sonucu Gelişen Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2011) Cilt 19 - Sayı 3: 194-202 ISSN 1304-4869 Derleme Yazısı Pelvik Organ Prolapsusu Sonucu Gelişen Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı Sexual Function Dysfunctions

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Venöz Tromboembolinin Önlenmesi*

Cerrahi Kliniklerde Venöz Tromboembolinin Önlenmesi* Cerrahi Kliniklerde Venöz Tromboembolinin Önlenmesi* Elif DİRİMEŞE**, Meryem YAVUZ*** ÖZET Venöz tromboemboli, derin ven trombozu ve pulmoner embolinin neden olduğu uluslararası önemli bir sağlık sorunudur.

Detaylı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(3):125-132 DERLEME - REVIEW Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı In-Home Health Services as an Alternative Form of Presentation

Detaylı

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi AVRUPA VE TÜRKİYE GENELİNDE EN SIK GÖRÜLEN 50 HASTALIK VE HASTA YAKINLARINA YÖNELİK HASTALIK YÖNETME REHBERİ Bu çalışma bir AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LdV Ortaklık Projeleri türünde çok ortaklı bir

Detaylı

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

Detaylı

KOAH. Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

KOAH. Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD KOAH Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD TANIM: KOAH, tam reversibl olmayan havayolu obstrüksiyonu (ve hava akımlarında azalma) ile karakterli, önlenebilir ve tedavi edilebilir

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Biçimlendirilmiş: Sol: 100.8, Sağ: 100.8, Üst: 70.55, Alt: 70.55, Üstbilginin kenara uzaklığı: 35.3, Altbilginin kenara uzaklığı: 35.3 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı