SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA TÜTÜN KULLANIMI VE SORUMLULUKLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA TÜTÜN KULLANIMI VE SORUMLULUKLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU"

Transkript

1 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA TÜTÜN KULLANIMI VE SORUMLULUKLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Araş. Gör. Handan EREN

2 Sunum Planı Küreselleşme ve sigara Sağlık Çalışanlarında Sigara Kullanımı Sağlık Çalışanlarının Tütün Kontrolündeki Rolleri Sağlık Çalışanlarının Tütün Kontrolündeki Sorumlulukları Örgütsel Boyutta Tütün Kontrolü Tütün Kontrolünde Hemşireler

3 ASH, Tobacco: Global Trends, 2006.

4 Yüzde (%) Sigara Kullanımı Kadın 13,5 19,4 16,6 15,2 13,1 Erkek 57,8 52,9 50,6 47,9 41,4 Toplam 33,6 33,7 33,4 31,2 27,0 TÜİK, 2012

5 Tütüne Bağlı Kümülatif Ölüm Oranları WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008.

6 Her yıl, sigara önlenebilir ölümlere en fazla oranda neden olur. Alcohol: 6,541 Traffic: 2,502 HIV: 529 Smoking: 81,400 Obesity: 34,100 Suicide: 5,377 Drug misuse: 1,738 ASH Factsheet, Smoking Statistics: illness & death, June 2011 (http://ash.org.uk/files/documents/ash_107.pdf) NB area represents value

7

8 TÜRKİYE DE.. Rol modelleri arasında sigara içme sıklığı yüksek! Meslek (halen sigara içme durumu) Toplam (%) Kadın (%) Hemşire-Ebe 30,7 27,7 Uzman Hekim 30,9 27,2 Pratisyen Hekim 39,3 25,0 Diş Hekimi-Eczacı-Psikolog 37,1 18,3 Sağlık Teknisyeni 42,3 12,8 TÜRKİYE DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SİGARA İÇME DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER SAĞLIK BAKANLIĞI, 2007 (SB-CDC-DSÖ-HASUDER) Basılmamış rapor, 2008

9 Avrupa daki Doktorların Günlük Sigara İçme Prevalansı Georgia Romania Macedonia Turkey France Italy Czech Rp Poland Estonia Denmark Switz'ld Norway Slovenia Israel Finland Sweden lreland Luxembg Iceland UK Male Female WHO Europe, 2005

10 SORUN: SİGARA SALGINI

11 HEDEF: SİGARASIZ TOPLUM

12 Sigara ile mücadelede başarılı olacağımızı bildiğimiz stratejiler Sigarayı Şu Şekilde Azaltabiliriz: 1. Topluma iyi bilinmeyen sigaranın zararlı etkileri bilgisini yaymak 2. Fiyatları artırmak 3. Sigara içimine dair düzenlemeler (yasak ve kısıtlamalar) 4. Sağlık çalışanlarını sigarayı bırakma sürecine dahil etmek Levy et al (2005) Addiction, 100,

13

14 Hemşireler doktorun yazdığı reçeteye göre hastalara sigara servisi yapıyordu

15

16 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi de hemşireler arasında yapılan çalışmada hemşirelerin %90 ının sigaranın sağlığı zararlı olduğunu düşündüğü belirtilmiştir. Hemşirelerin büyük bir bölümünün sigaranın sağlığa zararlı olduğuna bildiklerini ancak bu bilginin sigarayı bırakma konusunda yeterince motivasyon yaratmadığı kanaatine varılmıştır. Dilbaz ve Apaydın,2002

17 Sağlık Çalışanları Neden Tütün kullanıyor?? Stres, Çalışma Koşulları, ETKİLEYEN FAKTÖRLER Yaş, Meslekte geçen süre, Medeni durum, Kaç yıldır ve günde kaç adet sigara içildiği

18 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜTÜN KONTROLÜNDEKİ ROLLERİ ROL MODELİ KLİNİSYEN EĞİTİMCİ BİLİM İNSANI LİDER FİKİR OLUŞTURUCULAR BİRLİKTELİK KURAN

19 ROL MODELİ Rusya da yapılan(2004) yapılan bir çalışmaya göre sağlık çalışanlarının sigara içme prevelansının genel toplumunkiyle eşit olduğu, Sigara içen sağlık çalışanlarının sigara bırakmayı en az teşvik eden ve tütün kontrolü çalışmalarına en az destek veren grup oldukları bulunmuştur.

20 BU DURUM; Sigara karşıtı konuşmaları imajını kötü etkilemektedir. Sigara içme davranışının değiştirilmesi esas.. Hastalarının motivasyonlarının artırılması gerekmektedir.

21 KLİNİSYEN Her muayenede sigara kullanımının da sorgulanması ve kayıt edilmesi gerekmektedir. Birleşik Devletler Sağlık ve İnsan kaynakları Kurumunca Hazırlanan Tütün Kullanımı ve Bağımlılığının Yarattığı Tehdit Klinik Uygulama Rehberi, 5A Yaklaşımı; ASK (ÖĞREN) ASSESS (BAĞIMLILIĞI ÖĞREN) ADVİCE (ÖNER) ASSİST (DESTEK SAĞLA) ARRANGE (YENİDEN BAŞLAMAYI ENGELLE)

22 EĞİTİMCİ Klinik eğitim ve Danışmanlık hizmeti Araştırmalar, sağlık çalışanlarının eğitim sürecinin, davranışlarının değişikliğinde oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Tütün kontrolüne yönelik yeterli teorik ve pratik eğitim müfredatında bulunmamakta.

23 BİLİM İNSANI Tüm sağlık çalışanları, tütün kullanımının kendi pratik uygulamalarına nasıl dahil edilebileceğine dair kanıta dayalı bilgilerden haberdar olmalıdırlar. Tütün; bir çok başka sağlık alanıyla kesişmekte, veriler bilimsel nitelik taşımalıdır.

24 LİDER Bir çok sağlık çalışanı değişik düzeylerde yönetici pozisyonundadır. Yönetici pozisyonu, ulusal ya da global düzeyde kişinin değişiklikleri en iyi şekilde yapabileceği bir seviyededir. Sigara içilmeyen iş yerleri Tütün ürünlerinde yükseltilmiş fiyatlar Kampanyalar, Tütün kontrol programları Maddi destek,

25 FİKİR OLUŞTURUCU Sadece klinik eğitim ve danışmanlık hizmeti değil; tütün kontrolü konuları ile uğraşan bir gruba katılmak, ulusal ya da uluslar arası gazeteler ya da diğer yayın organlarına yazı göndermek, bilgiyi yaymanın yollarındandır.

26 BİRLİKTELİK KURAN Birlikteliklerin kurulması, mevcut çabalar arasında bir sinerji kurulması için önemlidir Ocak 2004 te Cenevre de DSÖ tarafından gerçekleştirilen Tütünsüz Başlangıç Girişimi toplantısı bu duruma örnektir.

27 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜTÜN KONTROLÜ ÇABALARINA KATILIMLARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER Tütün ve tütün kontrolüyle ilgili bilgi ve beceri eksikliği, Organizasyon liderliği eksikliği, Sağlık çalışanlarında tütün kullanımı,

28 SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK BİZ NE YAPABİLİRİZ??

29 Estimated abstinence at 5+ months SAĞLıK ÇALıŞANLARıNıN SIGARA BıRAKMADA ETKILERI Klinisyen yardımıyla sigara bırakma oranı yaklaşık iki katına çıkmakta. 30 n = 29 çalışma Compared to patients who receive no assistance from a clinician, patients who receive assistance are times as likely to quit successfully for 5 or more months No clinician Self-help material Nonphysician clinician Physician clinician Type of Clinician Fiore et al. (2008). Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Clinical Practice Guideline. Rockville, MD: USDHHS, PHS, May 2008.

30 SAĞLıK ÇALıŞANLARıNıN SORUMLULUKLARı Rol model Tavsiye Tedavi Sigara içmeyerek ve işyeri ortamını dumansız hale getirerek hastalara ve topluma örnek olmak Kendilerine başvuran her hastaya sigara içip içmediğini sormak, uygun bilgi ve öneride bulunmak Bırakmak isteyen bireylere kısa klinik girişim ve farmakolojik tedavi uygulamak

31 BASAMAKLAR Danışmanlık Hizmeti İlaçla tedavi Denetim ve izleme değerlendirme faaliyetleri

32 Danışmanlık hizmeti; Her poliklinik başvurusunda kişilerin tütün kullanım durumları sorgulanması, Tütün bağımlılığı olan hastaların tütünü bırakmaları ile ilgili etkili bırakma tavsiyesinde bulunulması, Sigarayı bırakmaya hazır olan kişiler için doğrudan tedaviye başlanılması ya da sigara bırakma merkezine sevk edilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

33 Sigara içenlerin zayıf karakterli kişiler olmadığı, onların sağlık sorunları olduğu ve tedaviye gereksinim duydukları görüşünü benimsetmeye çalışmalıdırlar. Sigara bırakmada yapılan danışmanlıklar yargılayıcı değil destekleyici olmalıdır.

34 Danışmanlık hizmeti; Bu hizmet tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, her poliklinik başvurusunda; aile hekimleri, aile sağlığı elemanları diğer kurumların doktor ve hemşireleri ile gerçekleştirilir.

35 Sağlık kurum ve kuruluşlarında danışmanlık hizmeti, tütün ve zararları ile ilgili bireysel sağlık eğitimiyle birlikte yürütülür. KETEM ve sigara bırakma polikliniklerine başvuran kişilere ve topluma yönelik eğitimler gerçekleştirilir.

36 Okullar başta olmak üzere toplu bulunulan ve yaşanan yerlerde eğitimler planlar ve gerçekleştirir. Bireysel eğitimler kişi başvurusu olduğunda, halk eğitimleri ise planlama dâhilinde yürütülür.

37 Aile hekimliği birimleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, KETEM Kamu/Özel Yataklı Sağlık Kuruluşları bünyesinde faaliyette bulunan sigara bırakma poliklinikleri, tütün kullanım prevalansının azaltılması amacıyla tütün bağımlılığından kurtulma talebinde olan kişilere danışmanlık ve ilaçla destek tedavisi sağlarlar.

38 Denetim ve İzleme Değerlendirme faaliyetleri; Toplum Sağlığı Merkezleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından yürütülür. Bu çalışmalar tütün kullanımını azaltmayı ve tütün yasaklarına uyumu artırmayı amaçlayan planlı faaliyetlerdir.

39 ÖRGÜTSEL BOYUTTA

40 Sağlık Personeli Örgütlerinin Tütün Kontrolündeki Sorumlulukları Üyelerini rol model olmaya teşvik etmek Üyelerinin tütün kullanma alışkanlıkları ve tütün kontrolü ile ilgili tutumlarını izlemek Örgüt binaları ve etkinliklerini tütünsüz hale getirmek Kongre ve konferanslarda tütün kontrolüne yer vermek Üyelerinin rutinde tüm hastalarına sigara içip içmediklerini sorgulama ve öneride bulunmaları konusunda teşvik etmek WHO. Code of practice on tobacco control for health professional organization, 20 March 2009

41 Sağlık Personeli Örgütlerinin Tütün Kontrolündeki Sorumlulukları Eğitim programlarına tütün kontrolünün dahil edilmesi konusunda aktif rol oynamak Her 31 Mayıs Sigarasız Dünya Günü etkinliklerine aktif olarak katılmak Tütün endüstrisinin her türlü desteğini kabul etmekten ve bu endüstriye yatırım yapmaktan kaçınmak, üyeleri de buna teşvik etmek

42 Sağlık Personeli Örgütlerinin Tütün Kontrolündeki Sorumlulukları Tütün endüstrisi ile ilişkili veya hisseleri bulunan kuruluşlarla ticari veya diğer ilişkiler konusunda yazılı bir politikaya sahip olmak Binalarında tütün ürünlerinin satışını ve tanıtımını yasaklamak, üyelerini buna teşvik etmek Hükümetlerinin DSÖ TKÇS ni imzalaması ve hayata geçirmesini aktif olarak desteklemek

43 Sağlık Personeli Örgütlerinin Tütün Kontrolündeki Sorumlulukları Finansal ve/veya diğer kaynaklarını tütün kontrolüne ve bu yönergenin uygulanmasında kullanmak Sağlık personeli ağlarının tütün kontrolü etkinliklerine katılmak Tütünsüz kamusal alanlar kampanyalarını desteklemek

44 Türkiye de durum Yapılan çalışmalarda sigara bırakmaya ilişkin kişilere yönelik kısa süreli eğitimin bile etkili olduğunun bilinmesine karşın hekimlerin sigara kullanımına yönelik rutin değerlendirme ve tedavi yapmadığı bilinmektedir Şahin U, Sain Güven G. Yaşlılarda sigara kullanımı ve bırakmaya yönelik çabalar: Uğraşmaya değer mi? Akad Geriatri 2011;3:1-12.

45 Bunun nedenlerinin; Klinik ya da kurumsal destek yetersizliği, Zaman kısıtlılığı, Hekimin tütün bırakmaya yönelik müdahaleler konusunda yeterli eğitiminin bulunmaması,

46 Yapılabilirler!!! Hekimlere/sağlık çalışanlarına bu konuda uygulamalı eğitim verilmesi önemli olacaktır.

47 Başka bir çalışmada ise; Pratisyenlerin sigara bırakma danışmanlığı yaparken karşılaştıkları en önemli engelin hastalarda motivasyon ve ilgi eksikliği olduğu belirtilmiştir Young JM, Ward JE. Implementing guidelines for smoking cessation advice in Australian general practice: opinions, current practices, readiness to change and perceived barriers. Family Practice 2001;18:14-20.

48 Yapılan bir araştırmada katılımcıların bilgilendirme toplantılarında sigaranın zararlarını dinlemek istemedikleri görülmüştür Sigara ve Sigara Bırakmaya İlişkin Görüşler: Kalitatif Bir Araştırma. Turk Toraks Derg. DOI: /ttd

49 Tütün Kontrolünde Hemşireler

50 50 Hemşireler için tütün kontrol çalışmaları: Hong Kong Hong Kong Üniversitesi, hemşireler için sigara bırakma danışmanı eğitim programı geliştirmiş. Programda hastalara farmakolojik, psikolojik ve davranışsal müdahaleler kullanarak sigarayı bırakmak amaçlı hemşire ve diğer sağlık profesyonellerini yetiştirmek tasarlanmıştır Image source: The University of Hong Kong.

51 Ulusal Hemşirelik Konseyi; Sağlık ve sosyal alanlardaki güncel konularla ilgili olarak hemşirelik mesleği açısından uluslar arası görüşlerin yer aldığı kaynak bilgiler yayınlar Tütünsüz Bir Yaşam İçin Hemşireler

52 Türkiye de Durum; 3o kadar resmi kurum ve kuruluşu bünyesinde bulunduran Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesinde (SSUK) Türk Hemşireler Derneği de yer almaktadır. Türk Hemşireler Derneği, Sigara Sağlık Ulusal Komitesi'nde bir üye ile temsil edilmektedir. Tütün Kontrolü Sempozyumu

53 Sağlık Bakanlığı; 2010 yılına kadar ülkemizde: 15 yaş üzerinde sigara içmeyenlerin oranını %80'in üzerine çıkarmayı 15 yaş altında ise %100'e yakın olmasını Ulusal tütün kontrol programı ve eylem planı ( )

54

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (Hekimler İçin) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (HEKİMLER İÇİN) 2010 Tütün Bağımlılığı İle

Detaylı

Tütün Kontrolü Uygulaması

Tütün Kontrolü Uygulaması Tütün Kontrolü Uygulaması Madde 8: Tütün dumanı etkileniminden korunma DSÖ Avrupa Bölgesinde DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi Uygulama Örnekleri Türkiye nin Öyküsü 1 DSÖ Avrupa Bölge Ofisi nin yayınlarıyla

Detaylı

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Dilek ASLAN Ankara Tabip Odası MART 2009 ANKARA 2 Halk Sağlığı İle İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Bu kitabın tüm

Detaylı

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1.

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim Amaç: Tütün ve tütün ürünlerinin

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE TÜTÜN KULLANIMI EPİDEMİYOLOJİSİ Tütün Salgını Açısından Riskli Gruplar NAZMİ BİLİR

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE TÜTÜN KULLANIMI EPİDEMİYOLOJİSİ Tütün Salgını Açısından Riskli Gruplar NAZMİ BİLİR DÜNYADA ve TÜRKİYE DE TÜTÜN KULLANIMI EPİDEMİYOLOJİSİ Tütün Salgını Açısından Riskli Gruplar NAZMİ BİLİR I Dünyada Tütün Ürünü Kullanımı Tütün kullanımı dünyada oldukça yaygın bir davranıştır. Halen dünya

Detaylı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı 4 bulaşıcı olmayan hastalığın - kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanserler ve kronik solunum yolu hastalıkları - ve 4 ortak risk faktörünün - tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme

Detaylı

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yönetici Özeti DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 1 Dünya Engellilik Raporu Dünya Sağlık Örgütü 2011 Bütün hakları saklıdır. Dünya Sağlık Örgütü nün yayınlarına

Detaylı

TÜSAD, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü kapsamında sosyal medyada gerçekleştirdiği Algı Yaratma projesi ile 2.5 milyon kişiye ulaştı.

TÜSAD, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü kapsamında sosyal medyada gerçekleştirdiği Algı Yaratma projesi ile 2.5 milyon kişiye ulaştı. Solunum Aktüel SAYI: 14 www.solunum.org.tr YIL: 5 TÜSAD 36. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2014, katılımcılarını 15-19 Ekim 2014 tarihleri arasında Sheraton Çeşme Otel de ağırlıyor. Sayfa 4 TÜSAD, 31 Mayıs Dünya

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ETKİNLİK RAPORU 2010-2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Etkinlik Raporu (Progress Report of the International Children s Center) Merkezin etkinlikleri

Detaylı

Toplum Sağlığı Merkezi Çalıșanlarına Yönelik Sağlığın Geliștirilmesi Eğitimi Rehberi

Toplum Sağlığı Merkezi Çalıșanlarına Yönelik Sağlığın Geliștirilmesi Eğitimi Rehberi Toplum Sağlığı Merkezi Çalıșanlarına Yönelik Sağlığın Geliștirilmesi Eğitimi Rehberi Toplum Sağlığı Merkezi Çalıșanlarına Yönelik Sağlığın Geliștirilmesi Eğitimi Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - 2 - 2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743 Bu yayının tüm hakları Temel Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi SB,TSHGM,yayın no ve tarihi şeklinde olmalıdır. 5846 sayılı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

09-12 Eylül 2012 İstanbul, Türkiye. Harbiye Kültür Merkezi

09-12 Eylül 2012 İstanbul, Türkiye. Harbiye Kültür Merkezi 09-12 Eylül 2012 İstanbul, Türkiye Harbiye Kültür Merkezi ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ NEDİR? ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ NEDİR? Çocuk istismarı kavramı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe daha fazla

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Madde ve Diğer Bağımlılıklar ile Mücadele Kapasitesinin ve Bu Bağlamda Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Değerlendirilmesi

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

ÖZEL HASTANELERDEKİ HASTA KABUL BİRİMİNDE ÇALIŞAN PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK TRAKYA BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

ÖZEL HASTANELERDEKİ HASTA KABUL BİRİMİNDE ÇALIŞAN PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK TRAKYA BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA ÖZEL HASTANELERDEKİ HASTA KABUL BİRİMİNDE ÇALIŞAN PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK TRAKYA BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Dilek ŞAHİN 1, Derman KÜÇÜKALTAN 2, Fikriye TOKER KAYA 3 Özet Çalışmanın Amacı özel hastanelerdeki

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET HAZİRAN 2014 ANKARA ÖNLENEBİLİR BİR SORUN HEKİME YÖNELİK ŞİDDET TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAYINLARI - 2014 ISBN 978-605-5867-83-6 Araş rmalardan Yararlanılan Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri ÖNLENEBİLİR

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA BOYUTUYLA MADDE BAĞIMLILIĞI

SOSYAL POLİTİKA BOYUTUYLA MADDE BAĞIMLILIĞI Sosyal Politika Boyutuyla Madde Bağımlılığı SOSYAL POLİTİKA BOYUTUYLA MADDE BAĞIMLILIĞI Soner KARATAŞOĞLU* ÖZ Madde bağımlılığı, kendine özgü tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile sağlık bilimleri

Detaylı

Özet. The translator of this publication is responsible for the accuracy of the translation. (c) Turkish Healthy Cities Association, 2010

Özet. The translator of this publication is responsible for the accuracy of the translation. (c) Turkish Healthy Cities Association, 2010 Özet Bu planlama rehberi şehirlerde fiziksel aktivitenin arttırılması yoluyla sağlıklı ve aktif bir şehir yaratmak için hazırlanacak kapsamlı planlara yönelik fikirler, bilgiler ve araçlar sağlamaktadır.

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iii Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014-2017)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014-2017) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 - ) ANKARA, 2013 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000

Detaylı