ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI"

Transkript

1 ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI Ekim 2008 tarihleri arasında Çeşmede gerçekleşen Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur. Nazlı Elitoğ, Birsen Erkuş ÖZET Kalp ve damar hastalıkları dünyanın bir çok ülkesinde orta ve ileri yaş grubunda en önemli mortalite ve morbidite nedenlerindendir. Kalp damar hastalıkları mortalitenin yanı sıra çok önemli işgücü kaybı ve mali yüke neden olmaktadır. Kardiyak Rehabilitasyon, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kalp hastalarına, toplumda mümkün olduğunca normal bir konumu yeniden kazandıracak ve aktif bir yaşam sürmek için olabilen en iyi fiziksel, mental ve sosyal koşulları sağlayacak olan aktivitelerin toplamı olarak tanımlanır. Bu tanım; hasta eğitimi, egzersiz programı ve risk faktör modifikasyonu olmak üzere üç temel unsuru içerir. Hasta eğitiminin, risk faktör modifikasyonuna yardımcı olduğu, hastaların daha bilinçli karar almalarını sağladığı çeşitli araştırmalarla gösterilmiştir. Kardiyak rehabilitasyon konusunda en kapsamlı klavuz olan Amerikan Kardiyovasküler ve Pulmoner Rehabilitasyon Derneği, tarafından yayınlanan Kardiyak Rehabilitasyon ve Sekonder Önleme Programlar klavuzunda da kardiyak rehabilitasyonun çekirdek bileşenleri olarak; hastanın değerlendirilmesi, beslenme danışmanlığı, lipid tedavisi, hipertansiyon tedavisi, sigaranın bırakılması, kilo tedavisi, fiziksel aktivite danışmanlığı, psikososyal tedavi kabul edilmektedir. Bu ön aktivitelerin tümünün de yerine getirilmesinde, hasta ve hasta için önemli olan diğer bireylerin eğitimi şarttır. Kardiyak Rehabilitasyon Hemşireliği; Kardiyak risk faktör modifikasyonunda ve hasta eğitiminde anahtar rol üstlenir. Dünyanın bir çok ülkesinde hayat bulan kardiyak rehabilitasyon hemşireliği uygulamaları, kurumumuzda, transkültürel faktörler göz önünde bulundurularak şekillendirilmiştir. Bu sorumluluğun bilincinde olarak Kadiköy Acıbadem Hastanesinde 2005 yılının ortalarında pilot çalışma olarak Hemşirelik Direktörlüğü tarafından kardiyak rehabilitasyon hemşireliği hayata geçirilmiştir. GİRİŞ Son yıllarda dünyada meydana gelen gelişme ve değişmelere paralel olarak, birey ve toplumun sağlık gereksinimleri sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Günümüzde, daha uzun ve daha sağlıklı yaşamak hemen her insanın en büyük ideali haline gelmiştir. XXI. yüzyıl başında gelişmiş ülkelerde ölümlerin neredeyse yarısından, gelişmekte olan ülkelerin ise %25 inden sorumlu olan kalp damar hastalıkları, mortalitenin yanı sıra çok önemli işgücü kaybı ve mali yüke nede olması, bu konu ile ilgili araştırmaları

2 ve çözüm arayışlarını hızlandırmıştır de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından düzenlenen bir seminerde koroner kalp hastalığı insidansının 1960'lı yıllarda çok arttığı ve hastalığın sosyal yönden yaptığı olumsuz etkilerle mücadele etmek için hiçbir tedbirin alınmadığı vurgulanmıştır. Bu semineri takiben kardiyak rehabilitasyon programları gelişmeye başlamıştır (1, 2, 3). Kardiyak Rehabilitasyon(KR), Dünya Sağlık Örgütü tarafından kalp hastalarına, toplumda mümkün olduğunca normal bir konumu yeniden kazandıracak ve aktif bir yaşam sürmek için olabilen en iyi fiziksel, mental ve sosyal koşulları sağlayacak olan aktivitelerin toplamı olarak tanımlanmıştır (4). Bu hizmetler tıbbi değerlendirme, egzersiz reçetelenmesi, kardiyak risk faktörlerinin modifikasyonu, eğitim ve rehberlikten oluşan kapsamlı, uzun süreli programlardır. KR morbidite ve mortalitenin azaltılması ve kardiyovasküler hastalığı olan hastaların yaşam kalitesinin yükseltilmesi olmak üzere iki alanda odaklanmıştır. Kardiyak Rehabilitasyon programları başlıca iki bölümden oluşur: 1. Hastanın fiziksel aktivite toleransı ve günlük yaşam aktivitelerini uygulama yeteneğini artırmak üzere tasarlanmış egzersiz reçetesi, 2. Hastanın sigarayı bırakması, kan basıncının düşürmesi, yeme alışkanlıklarını değiştirmesi, kilo vermesi, kolestrol düzeylerini düşürmesi ve psiko-sosyal iyilik halini düzeltmesinde yardımcı olacak eğitim, rehberlik, davranış düzeltme girişimleridir (5). Sağlık hizmetinin ulaşılabilir, sürekli, kaliteli ve en üst düzeyde verilmesinde en önemli faktör, bu hizmetin tüm sağlık çalışanları ile birlikte ekip hizmeti ile sunulmasıyla mümkündür. Kapsamlı, uzun süreli bir program olan kardiyak rehabilitasyonda hemşirelik, bu ekip hizmetinin olmazsa olmaz en temel unsurlarındandır ve giderek önem kazanan bir role sahiptir (6). Dolayısıyla, bütüncül ve sürekli bir bakımın sağlanması, bireyin öz-bakım gücünün yükseltilmesi, ekip işbirliği, hastaların hastanede yatış süresinin kısaltılması ve sağlık hizmetleri sunan ve alanların memnuniyetinin arttırılmasını esas alır. Kardiyak rehabilitasyon hemşireliğini en genel amacı, düşük maliyette kaliteli bir sağlık bakım hizmeti sunmaktır. Dünyada, hemşirelik uygulamaları, kurumun tipi, ihtiyaçları, felsefesi, amacı, çalışan personelin bilgi ve deneyimim ve hasta popülasyonuna bağlı olarak çeşitlilik göstermek durumundadır (7, 8). Dünyanın bir çok ülkesinde hayat bulan kardiyak rehabilitasyon hemşireliği uygulamaları, kurumumuzda, transkültürel faktörler göz önünde bulundurularak şekillendirilmiştir. Özellikle ülkemizde hasta eğitiminin ihmal edildiği, egzersiz ve risk faktörü modifikasyonu ile sınırlı olan bu programda hemşireliğe önemli bir sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluğun bilincinde olarak Kadiköy Acıbadem Hastanesinde 2005 yılının ortalarında pilot çalışma olarak Hemşirelik Direktörlüğü tarafından kardiyak rehabilitasyon hemşireliği hayata geçirilmiştir. 1. KARDİYAK REHABİLİTASYONDA HEMŞİRENİN ROLÜNÜN BELİRLENMESİ Tablo1 de çeşitli disiplinlere ve uzmanlık alanlarına ait teorik bakış açılarını kullanılarak, kardiyak rehabilitasyon hemşireliğinin temel amacı ve hedefleri yer almaktadır (9, 10).

3 Tablo 1. Rehabilitasyon hemşirelerinin yararlandığı bazı teoriler Sistemler Teorisi Von Bertalanfly 1950 Hemşirelik İletişim Kuramı Orlando 1961 Bakım-Öz-Tedavi Kuramı Lydia E.Hall 1963 Sosyal öğrenme Teorisi Bandura 1977 Stres Teorisi Selye 1978 Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli Roper, Logan, Tierney 1980 Özbakım Teorisi Orem 1985 Grup, aile ve toplumu ele alır ve bu üniteleri açıklamaya odaklanır. Hemşirelik; bireyin farkına vardığı, fakat kendi kendine karşılayamadığı gereksinimleri gözlemleyerek saptar ve bu gereksinimleri karşılayarak bireyi fiziksel ve psikolojik olarak rahatlatmayı amaçlar Özellikle rehabilitasyon hizmetlerinde temel alınan bu kuram; hemşirenin hastayı kendine özgü bir birey olarak hissettirmesi, bakım ve tedavideki girişimleri üzerine odaklanır. Davranışsal psikolojiden köken alır.öğrenme üzerine kişisel davranış ve çevrenin etkisinden söz eder. Uzun süren stres sonucu çıkan Genel Adaptasyon Sendromu ve bu yanıtların bütün patolojik süreçlerin bir parçası olduğunu ve insanın stresten nasıl etkilendiğini ayrıntılı olarak açıklar. Hemşireliği, günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili sorunların önlemesi veya çözümlenmesi olarak algılar. Birey ve bireyin bakım gereksinimleri üzerine yoğunlaşır. Rol Teorisi Çeşitli durumlarda aile üyelerinin rollerini ve Johnson 1986 etkileşimlerini analiz etmede ve açıklamada kullanılır. Aile Etkileşim Teorisi Aile üyelerini ve aile üyeleri arasındaki etkileşimin Freidman 1992 niteliğini açıklamakta kullanılır. Bu amaç ve hedefler; Acıbadem Sağlık grubu bünyesinde kalp hastaları ve yakınlarının, hastalık, ameliyat ile ilgili bakım, eğitim, danışmanlık gereksinimlerini karşılayarak, yaşam kalitelerini yükseltmek, risk altındaki bireylere koruyucu sağlık hizmeti sunmak, kalp hastalıkları ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve bunları sunulan hizmetlere yansıtmasını sağlamak için eğitimler planlamak, sunmak ve çalışanları konu hakkında bilinçlendirmeyi kapsar yılında Association of Rehabilitation Nurses (ARN) tarafından revize edilen, Rehabilitasyon Hemşireliği Standartları; Bakım Standartlarını (Tablo 2) Performans içermektedir (10, 11).

4 Kardiyak rehabilitasyon hemşiresi bu standartlar doğrultusunda, hasta bakımı ve eğitimine yönelik uygulamalarda bulunur. Tablo2. Rehabilitasyon Hemşireliği Bakım Standartları Bakım standartları Tanılama Hemşirelik tanısı Sonuç Kriterini belirleme Planlama Uygulama Değerlendirme Girişim Veri toplama Hastanın problemlerinin niteliğini ve kaynağını tanımlama Hastanın amaçlarını belirleme Hemşirelik amaçları doğrultusunda planlama yapma Hemşirelik girişimlerini uygulama Hemşirelik girişimlerini değerlendirme Acıbadem Hastanesi Kardiyak rehabilitasyon hemşireliği uygulamasını pilot çalışma olarak kalp damar cerrahisi operasyonu planlanan hastaları kapsayacak şekilde hayata geçirmiş, elde edilecek veriler ışığında tüm kardiyak risk grubundaki hastaları bu programa dahil etmeyi hedeflemiştir Hastaların Değerlendirilmesi Kardiyak rehabilitasyon hemşiresi, hastayı değerlendirirken fiziksel, sosyal, duygusal, entelektüel ve manevi boyutlara ilişkin tanılama yapar. Bu verileri değerlendirerek, uygun girişimleri planlar, uygular ve değerlendirir. Hasta ve yakınlarının öncelikle, uygulanacak olan prosedürle ilgili (ameliyatın tipi, yatış süresi, riskleri ve maliyeti) bilgilendirmelerini yapar. İkinci değerlendirme, hastanın tüm sistemlerin fiziksel değerlendirmesini içerir. Hastaya ilişkin veri toplamada kurumun tanımladığı araçlar kullanılır. Hekim istemi doğrultusunda pre-op tetkiklerin ve konsültasyonların yaptırılmasını organize eder. Sonuçlar doğrultusunda sorun olan alanları tanılar. Kardiyak rehabilitasyon hemşireliği planını oluşturur Kardiyak Rehabilitasyon Hemşireliği Girişimleri 1. Anjio ve poliklinik eğitimleri: Anjio ve poliklinik eğitimlerinin amacı hasta ve yalınlarını hastalık hakkında bilgilendirmektir. Literatür bilgileri, hastaların özellikle ameliyat öncesi hastalıklarına ilişkin bilgilerinin çok az olduğu yönündedir (12). 2. Ameliyat öncesi hasta ve yakının eğitimi: Cerrahi girişim, hastaların büyük bir çoğunluğunun korku ve stres yaşamasına neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar ameliyat olacak olan hastaların orta düzeyde panik derecesine varabilen kaygı yaşadıklarını ortaya koymuştur (13, 14, 15).

5 Ameliyat öncesi hasta ve yakınlarının eğitiminin amacı, şartlar ne olursa olsun, hasta ve yakınlarını ameliyat stresiyle baş edebilecek en iyi duruma getirmek olmalıdır. Ameliyat öncesi hasta ve yakınlarının eğitimi, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinde yapılacak işlemler, kullanılacak cihazlara (monitör, ventilatör, sonda, vs.) ilişkin bilgileri ve ekibin diğer üyelerinin (yoğun bakım hemşireleri, anestezi teknisyenleri vs.) hasta ve yakınlarının tanıştırılmasını içermelidir. 3. Taburcu eğitimi: Hastane hizmetlerinde kaliteyi yükselten, enfeksiyon oranını azaltan ve maliyetleri düşüren hızlandırılmış iyileştirme fast track recovery uygulamalarıyla açık kalp ameliyatlarında hastanede kalış süresini ortalama 5-6 güne düşmüştür. Ancak CABG sonrası iyileşmenin tamamlanması, maksimum 3 aylık bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. İyileşme süreci, hasta ve yakınları açısından oldukça stresli bir deneyimdir. Hastanede yatış süresinin azalması, evde bakım sürecinin önemini arttırmaktadır. Bu sürecin başarılı olarak sürdürülmesi için ise hasta taburculuk eğitimi ön plana çıkmaktadır. Hasta eğitiminin, sağlık davranışlarını destekleyerek, hastayı sağlık bakımı ve bu bakım ile ilgili karar alma mekanizması içine dahil ederek hastanın sağlık sonuçlarında daha iyi sonuç almaya yardımcı olduğu bir çok çalışma tarafından gösterilmiştir (4, 5, 6). Taburculuk planı bakım planının entegral bir parçasıdır ve bakımın sürekliliğini sağlamada önemli bir rol oynar.taburculuk sonrası hastaların deneyimledikleri problemlerin ve bu problemlerle başa çıkma biçimlerinin tanımlanması, planlanan eğitimin başarısını arttıracaktır. Kardiyak rehabilitasyon hemşirelerinin bu konuda bireyleri desteklemesi önemli bir güç olarak görülebilir. Taburculuk eğitimi, taburculuk sonrası olası komplikasyonların önlenmesi, hasta ve yakınlarının endişelerinin giderilmesi, hastaların günlük yaşama uyumunun sağlanması ve yaşam kalitesini arttırmak için, ameliyat olmuş olan hasta ve yakınlarının, hastaların bireysel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan eğitimlerini içermelidir (16, 17). Bu eğitimler; bireysel bakım, sternum korunmasını, cihaz kullanımını, egzersiz, beslenme, ilaç kullanımını, evde hastada oluşabilecek olası sorunları, gelişebilecek komplikasyon ve belirtileri, acil durumları ve bu sorunlara çözüm yöntemlerini ve genel bilgileri içerir. Kalp kapağı değişen ve kalp kapak tamiri yapılan hastalarda, verilen taburcu eğitimi dışında, coumadin ilaç kullanımı ve komplikasyonları hakkında bilgilendirmeyi içerir Yara bakımı: Etkin yara bakımı, enfeksiyonların önlenmesini ve iyileşmenin hızlanmasını sağlar. Yara bakımı eğitimi, yara temizliğinin nasıl yapılacağı, enfeksiyon belirti ve bulgularının takibini içerir. Enfeksiyon belirti ve bulguları gözlemlendiğinde bilgisi hasta ve yakınlarına hastaneye başvurmaları gerektiği verilmelidir.

6 3.2. Uygun egzersiz programı: Kalp ameliyatları sonrası hazırlanan ve uygulanacak olan egzersiz programının amacı, kardiyovasküler kapasiteyi, eklem açıklığını, kas gücünü artırmak ve bypass için damar alınan bölgede dolaşımın normale dönmesini sağlamayı amaçlar. Egzersiz sıklığı, çeşitliği, süresi hastadan hastaya çeşitlilik gösterir. Bu nedenler her hastaya ayrı program önerilir ve aşamalı olarak arttırılır. Egzersize yönelik girişimler planlanırken, hastanın ameliyat öncesi yaşamındaki aktiviteleri de dikkate alınmalıdır. Egzersiz sırasındaki ağrı, yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi, bacaklarda kramp egzersiz programının sürdürülmesine engel teşkil eder. Bu belirti bulgular ortaya çıktığında egzersize ara verilmeli veya durdurulması gerektiği bilgisi verilmelidir. Egzersiz sırasında hasta nabız kontrolü yapabilmelidir. Nabız kontrolü hastaya öğretilmelidir. 3.3.Yeterli ve dengeli beslenme: Hastanın beslenmesinin etkileyebilecek nedenler, ilaç besin etkileşimleri hemşire tarafından tanılanmalıdır. Tat ve koku değişiklikleri, yutma güçlükleri, çiğneme, dişlerle ilgili problemler, iştahsızlık, depresyon, kullanılan ilaçlar, gibi nedenler beslenmeyi etkilemektedir. Hastaların kolestrol, hipertansiyon, diyabet gibi ilave problemleri göz önünde bulundurularak; kalori, mineral ve vitamin alımı yeterli ve dengeli bir şekilde düzenlenmesi için beslenme planı yapılırken diyetisyenden yardım alınmalıdır. Alkol ve sigara bıraktırma konusunda hasta ve yakınlarının özel programlara katılımı desteklenmelidir. Hemşire, sağlıklı beslenme davranışı kazanmasını sağlama konusunda eğitimci rolünü kullanmalıdır İlaç kullanımı: İlaç tedavisi hekim tarafından belirlendikten sonra, hastanın ilaca uyumunun sağlanması ve sürdürülmesi konusunda hemşirenin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. İlaçla ilgili eğitimler planlanırken, mutlaka bireyselleştirilmeli, kişiye özel bir plan hazırlanmalıdır. Bu program, ilaçların kullanım amaçları, yan etkilerini içermelidir. Oluşabilecek ilaç kullanım hataları açısından, ilaç isimleri, günlük alınması geren dozlar ve saatler önceden hazırlanan ilaç kullanım kartları hastaya verilmelidir. 3.5.Günlük yaşam aktivitelerinin planlanması: Banyo, giyim, dinlenme, yürüyüş, cinsel yaşam, ağırlık kaldırma, çalışma İle ilgili günlük yaşama aktivitelerini ne zaman yerine getirebileceği bilgisi verilmeli, nekahet süresindeki kısıtlamalar açıkça ifade edilmelidir. Bu süreçte özellikle hasta yakınlarına sorumluluk verilmedir. 4. Danışmanlık: Özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde sosyo-kültürel düzeyin henüz istenilen düzeyde olmaması nedeniyle, taburculuk sırasında verilen eğitimler yeterli olmamaktadır.rutin hastane

7 kontrollerinin yapılması ve sağlığın sürekliliğinin sağlanması (özellikle komplikasyon ihtimalinin azaltılması ve hastaların tedavi altındayken normal yaşamlarının sürdürebilmeleri) hasta ve hasta yakınlarına danışmanlık hizmetinin pekiştirilmesiyle başarı oranı artmaktadır. Aynı zamanda danışmanlık hizmeti, hastanın evdeki iyileşme sürecini destekleyen bir yöntemdir. Belirli aralıklarla hastalar aranmalı, iyileşme süreci sorgulanmalı ve rutin kontrolleri yaptırması için hasta teşvik edilmelidir. Günün her saati ulaşabilecekleri birilerinin varlığı, normal yaşama uyumlarını kolaylaştırmaktadır. Hastalara taburculuk eğitimleri sırasında danışmanlık hizmeti alacakları kişi veya kişiler adreslendirilmeli ve ulaşabilecekleri numaralar verilmeli, yalnız olmadıkları hissettirilmelidir. Literatür bilgileri taburculuk sonrası takibinin etkili olduğunu göstermiştir.(18, 19, 20) 5. Sağlıklı yaşama uyum eğitimleri: İyileşme sürecinden 1 ay sonra hastalara, ameliyatın başarısının artırılmasını sağlayacak olan risk faktörleri modifikasyonunu içeren eğitimler ve hizmetler organize edilmelidir. Bunlar; sigarayı bırakma, beslenme, fiziksel egzersiz, hipertansiyon kontrolü, kolesterol kontrolü, ömür boyu kullanacakları ilaçlara uyum ve rutin sağlık kontrollerinin yaptırılmasıdır. Bu eğitimlere hasta yakınları dahil edilmeli ve hastanın birlikte yaşadığı bireylerin desteği ile gerçekleşebileceği unutulmamalıdır. Taburculuk eğitimlerinden farklı olarak, bu eğitimler grup eğitimleri şeklinde planlanmalıdır.grup eğitimleri, hasta ve yakınlarının yalnız olmadıkları, benzeri sorunlarla yüz yüze bulunan başkalarının da olduğu fikrini edinmelerini sağlayarak, diğer grup üyelerinin yaşadıkları deneyimlerin ortaklaşmasına olanak sağlar.bu nedenle bu eğitimlerde olabildiğince, hasta ve yakınlarının kendilerini ifade edebilmeleri sağlanmalı, enteraktif bir eğitim olmasına dikkat edilmelidir YILI SONUÇLARI Polikliniğe kalp damar operasyonu için başvuran ve anjio işlemi sonucu kalp damar operasyonu önerilen 1248 hastaya, kalp damar ve kalp kapak ameliyatları, ameliyat riskleri ve ameliyat ekibi hakkında bilgilendirme yapıldı hastanın % 27 si ameliyat olmadı.%73 i hastanemizde ameliyat oldu. Anjio ve poliklinikte görülen ancak hastanemizde ameliyat olmayan hastaların ameliyat olmama sebeplerine bakıldığında; Bu hastaların %49,70'i ise çeşitli nedenlerden dolayı(korku, ameliyat risklerinin yüksek olması vs.) ameliyat olmak istemeyen hastalardır. Bu hastaların %36'sı kurum dışı doktorlar tarafından yönlendirilmiş ve ameliyatlarını, doktorlarının önerdiği sağlık kuruluşlarında yaptırmayı tercih etmişlerdir. Ameliyat olmuş olan 957 hasta, pre-op hazırlıklarının yapılması için, pre-op polikliniğe yönlendirilmiş ve hastaların %79 unun pre-op tetkiklerini yatış öncesi yaptırmaları sağlanmıştır. Pre-op tetkik yaptıramayan hastaları acil yatış veya şehir dışından başvuran hastalar oluşturmaktadır.

8 Ameliyat olmuş olan 957 hastanın pre-op tetkik sonuçları, daha önce geçirmiş olduğu hastalıklar, mevcut olan sağlık problemleri, kullandığı ilaçları, alışkanlıkları sorgulanmış ve değerlendirme sonrası hastalar ilgili birimlere yönlendirilerek, ameliyat riskleri minimalize edilmeye çalışılmıştır. Yönlendirilen birimler çoğunlukla endokronoloji (diyabet, tiroid), göğüs hastalıkları, nefroloji, nöroloji, diş poliklinikleridir. 957 hastanın ameliyat günü, hasta ve yakınlarına, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinde yapılacak işlemler, kullanılacak cihazlara (monitör, ventilatör, sonda, vs.) ilişkin bilgi verilerek hasta ve yakınlarının endişeleri ve kaygıları giderilmeye çalışılmıştır yılında KVCYBÜ hemşireleri bu ziyaretlere dahil olmuşlardır. Ameliyat sonrası hastaların günlük ziyaretleri yapılarak, ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verilmiş ve diğer ekip üyeleriyle gereken koordinasyon sağlanmıştır. Taburculuk sonrası olası komplikasyonların önlenmesi, hasta ve yakınlarının endişelerinin giderilmesi, hastaların günlük yaşama uyumunun sağlanması ve yaşam kalitesini arttırmak için, ameliyat olmuş olan 957 hasta ve yakınlarına hastaların bireysel ihtiyaçları doğrultusunda taburcu eğitimi verilmiştir. Taburculuk sonrası tetkik ve ilaç takibi gereken hastaların (pre-op tetkikler hariç) 766 tetkik takipleri yapılmış, hekimle iletişime geçilerek uygun tedavileri planlanıp uygulanmıştır.2006 ve 2007 yılı arasında anlamlı bir artış olmamıştır yılında COUMADİN kullanan hastaların 3 aylık İNR tetkik takiplerine başlanmış ve 2007 yılında toplam 61 hastanın İNR takibi en az 3 ay olmak üzere yapılmış, hekimle işbirliği yapılıp hastaların coumadin dozu ayarlanarak, hayati önem taşıyan coumadin ilaç kullanımı, komplikasyonları hakkında eğitimleri tekrarlanmış, olası komplikasyon gelişmesi önlenip, coumadin ilaç kullanımının kontrollü olması gerektiğinin hayati önemi hasta ve yakınlarına kavratılmaya çalışılarak yaşam kalitesi arttırılmaya çalışılmıştır yılında taburculuk sonrası PT yüksekliği nedeniyle kliniğimize başvuran hasta sayısı taburculuk sonrası geri gelen hasta dağılımında %5 ten 2007 de %2 ye inmiştir. Verilen coumadin ilaç kullanımı eğitiminin etkinliğinin bir göstergesi olarak anlamlıdır. Taburculuk sonrası, hastaların %15 inde komplikasyon gelişmiş, erken dönemde hastaların servise yatışı sağlanmış veya poliklinikte takip edilmek üzere tedavileri düzenlenmiştir yılı ile kıyaslandığında komplikasyon gelişen hasta oranlarında %2 lik bir azalma gözlemlenmiştir. Taburculuk sonrası gelişen problemlere göre hasta başvuru dağılımlarına bakıldığında; 2006 yılında, ilk iki sırada %29 sternal enfeksiyonu %18 atriyal fibrilasyon, yer almaktayken, 2007 yılında, %20 safen bacak enfeksiyonu, %15 solunum sıkıntısı gözlemlenmiştir (Tablo 3). Cerrahi alan enfeksiyon oranını azaltmak için, ameliyat olması planlanan hastaların, Temmuz 2006 dan itibaren pre-op tetkiklerine burun kültürü eklenerek MRSA-MSSA taramasına başlanmış, pre-op dönemde ameliyat olmuş olan hastaların yaklaşık % 10 unda MSSA saptanmıştır. Hastalanın kültür sonuçları doğrultusunda tedavileri pre-op erken dönemde düzenlenmiş ve takipleri yapılmıştır.

9 Tablo 3.Taburculuk sonrası komplikasyon Solunum Sıkıntısı %8 %15 Atrial Fibrilasyon %18 %5 Tamponat %1 0 Sternum Detaşmanı %7 %11 Sternum Yüzeyel Enfeksiyonu %29 %8 Bacak Enfeksiyonu %14 %20 Perikardiyal Effüzyon %1 %3 Ateş %7 %3 Pt Değeri Yüksekliği %5 %3 Diğer %7 %20 Plevral Efüzyon %5 %11 Taburculuk sonrası, ameliyatının ilk ayını doldurmuş olan hasta ve yakınları için iki saat süren sağlıklı yaşama dönüş eğitimi düzenlenmiştir. Bu eğitimlere 1260 hasta ve yakını davet edilmiş, %30 u eğitime katılmış, % 31 i şehir dışında yaşadıklarından dolayı eğitime katılamamıştır (Tablo 4). Tablo 4. Eğitime davet edilen hasta ve yakınları TOPLAM % Eğitime katılan hastalar ,15 Şehir dışında yaşadığı için eğitime katılamayan ,12 Eğitime katılmayan hastalar ,73 TOPLAM Bu eğitimlerin içeriğini; kardiyak risk faktörleri ve sağlıklı yaşam için uygulanması gereken temel kurallar ve yöntemler oluşturmaktadır. Bu eğitimlerle, hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini arttırmak planlanmıştır. Tablo 5. Eğitim Değerlendirme formu Eğitimin Kapsamı ve İçeriği 4,5 4,6 Verilen Örnekler ve Alıştırmalar 4,59 4,7 Eğitimin Süresi 4,45 4,6 Eğitimin Katılımcıya Sağladığı Katkı 4,68 4,7 Katılımcı Profili 4,38 4,4 Konuya Hakimiyeti 4,74 4,8 Sunuş Tekniği 4,79 4,8 Konuyu Katılımcılara Aktarabilmesi 4,8 4,7 Konuda Bütünlüğü Sağlayabilmesi 4,72 4,8 Katılımcıları Aktif Kılabilmesi 4,75 4,8 Kullanılan Ekipmanın Yeterliliği 4,54 4,7 Basılı Notların Eğitimin İçeriğine Uygunluğu 4,57 4,8 Eğitim Yerine Ulaşım 4,51 4,6 Eğitim Salonunun Uygunluğu 4,67 4,6 Sağlıklı yaşama dönüş söyleşisi sonrası hastalardan eğitimi, eğitim değerlendirme formu (Tablo-5) kullanılarak değerlendirmeleri istenmiştir. Aşağıdaki grafikte son iki yılın değerlendirme karşılaştırmaları yapılmıştır (Grafik 1).

10 SAĞLIKLI YAŞAMA DÖNÜŞ SÖYLEŞİSİ Eğitimin Kapsamı ve İçeriği Kullanılan Ekipmanın Yeterliliği Katılımcıları Aktif Kılabilmesi Konuda Bütünlüğü Sağlayabilmesi 4,6 4,4 4,2 4 Verilen Örnekler ve Alıştırmalar Eğitimin Süresi Eğitimin Katılımcıya Sağladığı Katkı Konuyu Katılımcılara Aktarabilmesi Katılımcı Profili Sunuş Tekniği Konuya Hakimiyeti PUANLAMA ANAHTARI PUAN Beklentilerimin çok altında ve hiç tatmin edici değil 1 Beklentilerimin altında ve gelişmeye ihtiyacı var 2 Beklentilerimi genel olarak karşılamakla beraber daha iyi olabilirdi 3 Beklentilerimi tan olarak karşılıyor yeterli 4 Beklentilerimin çok üstünde, beklentilerimi aşıyor 5 Kalp Cerrahisi ameliyatı sonrası hasta taburculuğu, pre-op hasta hazırlığı eğitimi ve kardiyak risk faktörleri eğitimleri 60 hemşire ve sağlık memuruna verilmiştir. 3. KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ VE HASTANEYE GETİRİLERİ 1. Hasta ve yakınlarıyla kurulan iletişim sonucu hasta ve yakınlarında oluşturulan güven duygusu, hastaların ameliyatı hastanemizde olmalarını sağlar hedeflerinden; 2006 yılında, hastanemizde anjio olup ameliyat kararı çıkan hastaların % 39 u kurum dışı doktorların yönlendirdiği hastalardır. Bu nedenle ameliyatlarını kendi doktorlarının önerdiği hastanelerde yaptırmışlardır.2007 yılında dışardan hekimlerin önerisiyle başvuran ve bu nedenle kurumumuzda ameliyat olmayan hasta oranının % 10 azaltılması hedeflenmekteydi yılında hedeflenen orana ulaşılmıştır.başka bir kurumda ameliyat olan hasta sayısı oranı %39 dan, %11 e düşürülmüştür. 2. Preop tetkiklerden kurumlarla anlaşmalı olmadığımız (Karotis dopler, EKO) tetkiklerin hastanemizde yaptırılması sağlanır Yılında hastalara pre-op; 158 EKO,112 Karotis Dopler, 23 SFT 39 diğer tetkikler olmak üzere toplam 332 kurum anlaşması olmayan tetkik ücretli olarak yaptırılmıştır.

11 3. Preop tetkiklerin önceden yaptırılması sonucu hastaların farklı birimlere (nefroloji, endokronoloji,göğüs hastalıkları vs.) ücretli olarak başvurmalarını sağlar yılında ücretli olarak polikliniğe yönlendirilen hasta sayısı 335 iken, 2007 Yılında pre-op; Endokrinoloji 128,Diş 40, nefroloji 25, Göğüs Hastalıkları 134 ve 38 diğer birimler olmak üzere, toplam 403 hasta ücretli olarak polikliniklere yönlendirilmiştir. 4. Taburculuk sonrası eğitim sürelerinin uzun olması, olası komplikasyonlarla geri dönüşü azaltır hasta dağılımına bakıldığında, ilaç kullanım hatası nedeniyle başvuran hastalar dışında, eğitim eksikliği sonucu komplikasyonlarla geri dönüş gözlenmemektedir yılında taburculuk sonrası PT yüksekliği nedeni ile kliniğimize başvuran hasta sayısı, taburculuk sonrası geri gelen hasta dağılımında %5 ten 2007 de %2 ye inmiştir. Gözlemlenen bu düşüş, verilen Coumadin ilaç kullanımı etkinliğinin bir göstergesi olarak anlamlıdır. 5. Hasta ve yakınlarına yapılan geri dönüşlerle hastanenin hastalara verdiği önemi pekiştirir Ocak ayından itibaren hasta aramalarında çağrı merkezinden destek alınmaya başlanmıştır. Anjioda ameliyat kararı çıkmış olan ancak herhangi bir nedenden dolayı hastanemize geri dönüş yapmayan hastaların aranarak nasıl olduklarının sorgulanması, aranan tüm hastalarca olumlu karşılanmış ve hastalar memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. İlaç ve tetkik takibi yapılan hastalar aranarak olası bir hata yapmaları engellenmiş ve uygun yöntemlerle yönlendirmeler yapılmıştır. 6. Sağlık söyleşileri hastanenin farklılığını vurgular. Söyleşiye katılan 224 hasta ve yakınından eğitimi(eğitim, eğitici, eğitim materyalleri, eğitim ortamı değerlendirme ) değerlendirmeleri istenmiştir. Eğitim değerlendirme notlarında puanlamalara bakıldığında: % 99 oranında beklentilerimin çok üstünde, (5 puan), beklentilerimi tam olarak karşılıyor (4 puan) puanlamaları yapılmıştır. Aynı değerlendirme notlarında bilgilendirme ve ilgi için yazılan dip notlardaki 52 hasta teşekkürü anlamlıdır. KAYNAKLAR 1. Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Kalp Sağlığı Politikası 2. Denolin H: Rehabilitation of Coronary Patient. Cardiac Rehabilitation. Koning, W, Denolin B. (Ed.). London, 1978, Demirtaş RN. Myokard Infarktüslü Hastalarda Kardiyak Rehabilitasyon Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Aralık 1992, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa(lar) Report of World Health Organisation Expert Committee on Disability Prevention and Rehabilitation: Rehabilitation of patients with cardiovascular disease. Geneva, Switzerland: World Health Organization, American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Guidelines for cardiac rehabilitation and secondary prevention programs. 4th ed. Champaign IL: Human Kinetics

12 6. Jian X., Dit JW., wong TK. A nurse-led cardiac rehabilitation programme improves health behaviours and cardiac physiological risk parameters: evidence from Chengdu, China. Journal of Clinical Nursing 2007 Oct;16(10): Leininger M. Transcultural nursing research to transform nursing education and practice: 40 years. Image 1997:Nurs. Sch.., : Leininger M. Culturel care theory, research, and practice.1996 Nurs Sci Q.,9, Kemmy J., Close A. Healt Promotion Theory&Practise, Mac-Millan press Ltd, London Fadıloğlu Ç., Tokem Y. Geriatrik Rehabilitasyonda hemşirenin rolü Türk Geriatri Dergisi 2004 ; 784): Hoeman SP. Rehabilitation nursing process and application, Mosby-Year Book, 2. Edition Merkouris A., Apostolaksis E., Pistolas D., Papagiannaki V., Diakomopoulou E., Patiraik E. Quality of life after coronary artery bypass graft surgery in the elderly. European Journal of Cardiovascular Nursing 2008 Apr Badner,N.H.et al.(1990).preoperative anxietydetection and contributing factors,can.j. 14. Anaesthesia,37(4) 15. Cobley et.al..(1991).stressful preoperative pre-paration procedures,anaesthesia,(46) Yardakçı R., Akyolcu N. Ameliyat öncesi dönemde yapılan hasta ziyaretlerinin hastanın anksiyete düzeyine etkisi Hemşirelik Araştırma Geliştirme Dergisi McMurray A., Lohnson p., Wallis M., Patterson E., Griddiths S.General surgical patients' perspectives of the adequacy and appropriateness of discharge planning to facilitate health decision-making at home. Journal of Clinical Nursing 2007 Sep;16(9): Lopez V., Sek Ying C., Poon CY., Wai Y. Physical, psychological and social recovery patterns after coronary artery bypass graft surgery: a prospective repeated measures questionnaire survey.international Journal of Nursing Studies 2007 Nov;44(8): Epub 2006 Aug Cebeci F.,Çelik SS. Discharge training and counselling increase self-care ability and reduce postdischarge problems in CABG patients. Journal of Cilinical Nursing 2008 Feb;17(3): Epub 2007 Nov Turner D. Can telephone follow-up improve post-discharge outcomes? British Journal of Nursing 1996 Dec Jan 8;5(22): Bowman GS., Howden J., allen S., Webster RA., Thompson DR. A telephone survey of medical patients 1 week after discharge from hospital. Journal of Clinical Nursing 1994 Nov;3(6):369-73

HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALANLAR

HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALANLAR HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALANLAR Son yıllarda dünyada meydana gelen hızlı gelişme ve değişmeler her alanda olduğu gibi sağlık bakım sistemi üzerinde de etkisini göstermektedir. Toplum, nüfus özellikleri, ekonomi,

Detaylı

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Yasemin ELİTOK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Tanı olanaklarının gelişmesi ve sağlık kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması, Toplumun bilgi seviyesinin

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ HASTA VE YAKINLARININ EĞİE ĞİTİMİ Hazırlayan Cihan Arabacı Eğitim Hemşiresi PROSEDÜRÜ 1 HASTA VE YAKINLARININ EĞİTİMİ Hasta ve yakınlarının tedavi ve bakım süreçlerine katılımı, hem hastanın kendisini

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIM PROSEDÜRÜ

AKILCI İLAÇ KULLANIM PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ : Hastanedeki akılcı ilaç kullanımına yönelik uygulamaların belirlenmesi. 2. KAPSAM : Hastalara verilecek ilaç tedavilerinin uygunluğunu, bunun kontrolü için kurulan Akılcı ilaç kullanımı sorumlu

Detaylı

KALP CERRAHİSİ SONRASI TABURCULUK EĞİTİMİ

KALP CERRAHİSİ SONRASI TABURCULUK EĞİTİMİ KALP CERRAHİSİ SONRASI TABURCULUK EĞİTİMİ Birsen Erkuş Acıbadem Sağlık Grubu Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Duygu Menteş Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kardiyak Rehabilitasyon Hemşiresi Hazırlanma tarihi: 28.07.2010

Detaylı

ÇOCUK VE AİLENİN SERVİSE KABULU

ÇOCUK VE AİLENİN SERVİSE KABULU ÇOCUK VE AİLENİN SERVİSE KABULU Hemşire Deniz YALÇIN Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Pediatri Hematoloji Onkoloji Kliniği Servis Sorumlu Hemşiresi Sunum Planı Hastanın servise kabulü

Detaylı

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI. Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI. Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1 ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şubesi nin 05.11.2015 tarihli

Detaylı

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET : Kalp ve Damar Cerrahisi AD, her yaş grubundaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

HASTA VE AİLE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİ BELİRLEME İLKAY AKSOY GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİ

HASTA VE AİLE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİ BELİRLEME İLKAY AKSOY GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİ HASTA VE AİLE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİ BELİRLEME İLKAY AKSOY GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİ KONU BAŞLIKLARI Hemşirenin eğitici rolü ve iletişim Hasta ve aile eğitimi Hasta eğitiminin

Detaylı

22.06.2015. Hasta Eğitimi ve Davranış Değişikliği Geliştirme. Alma-Ata Bildirgesinde (1978)

22.06.2015. Hasta Eğitimi ve Davranış Değişikliği Geliştirme. Alma-Ata Bildirgesinde (1978) Kardiyovasküler risk azaltma, tıbbi ve psikososyal destek yanında yaşam şekli değişikliklerini de içerir. Hasta Eğitimi ve Davranış Değişikliği Geliştirme Yard.Doç.DR.Hilal UYSAL Beslenme ve fiziksel aktivite

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr 1 HEDEFLER.Sağlığı, koruma ve geliştirme kavramlarını bilme İşyerlerinde

Detaylı

ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI

ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI Dr. Evren Özdemir Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Ankara 05.04.2014 Akılcı İlaç Kullanımı İçin Sorumluluk Sahibi Taraflar Hekim Eczacı Hemşire Diğer sağlık personeli

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü

Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü Yaşam başlangıcından ölümüne kadar, sağlık ve hastalık durumunu anlama, uygun girişimleri planlayarak sorunu çözme sorumluluğuna sahip olan hemşirelik; insanı ele alan

Detaylı

Ön Söz. Dr. Nicola Thomas Londra

Ön Söz. Dr. Nicola Thomas Londra Giriş Böbrek hastalarının birçok gereksinimi vardır. Bunlar; hastayı davranış değişikliği için cesaretlendirmek, durumu ile ilgili bilgilendirmek, alışılmış bakım gereksinimleri ve böbrek hastalığının

Detaylı

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri, Türkiye nin yerinde sağlık ve bakım çözümleri sunan ilk ve en büyük kuruluşudur.

Detaylı

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım Bileşenler KORONER YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK REHABİLİTASYON NASIL OLMALIDIR? Prof. Dr. Mehmet Uzun GATA Haydarpaşa Hastanesi Psikososyal yaklaşım 1 4 Tanım Koroner yoğun bakım merkezi = coronary care unit

Detaylı

ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM

ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM Gamze Varlı Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Klinik Eğitim Hemşiresi Sunu Planı Hemşirelik ve hasta/hasta yakınları eğitimi

Detaylı

SVD kararlarında, diyabet hemşiresinin interdisipliner ekip içindeki rol ve sorumlulukları;

SVD kararlarında, diyabet hemşiresinin interdisipliner ekip içindeki rol ve sorumlulukları; DİYABET HEMŞİRELİĞİ Diyabet bireyin ve ailesinin yaşamını çeşitli boyutları ile etkileyen, zorunlu yaşam tarzı değişikliklerini gerektiren, komplikasyonları nedeni ile yaşam kalitesini azaltan ve bu etkileri

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi Hematopoetik kök hücre transplantasyonu hematoloji-onkoloji alanında özel bir daldır

Detaylı

KISITLAMA UYGULANAN HASTALARDA GÜVENLİ HASTA BAKIMI YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ANTALYA

KISITLAMA UYGULANAN HASTALARDA GÜVENLİ HASTA BAKIMI YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ANTALYA KISITLAMA UYGULANAN HASTALARDA GÜVENLİ HASTA BAKIMI YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ANTALYA KISITLAMA UYGULANAN HASTALARDA GÜVENLİ HASTA BAKIMI ÇALIŞMA GRUBU Ayşe Karakulak Alim Ekinci Fatma Küçükerenköy

Detaylı

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h)

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Sağlık Sisteminde Karışıklığa Yol Açabilecek Gelişmeler Bekleniyor Sağlık harcamalarında kısıtlama (dünya

Detaylı

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Sunum Akışı Kesici ve delici alet yaralanmaları Nedenleri ve yaralanma

Detaylı

GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM

GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM Demografik anlamda yaşlılığın sınırı 65 yaş olarak benimsenmektedir. 65-74 arası erken yaşlılık, 75-84 yaş arası yaşlılık, 85 yaş ve üzerindekiler ileri yaşlılık dönemidir. Yaşlanma

Detaylı

BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI

BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI Bariatrik ameliyatlar sadece kilo kaybı sağlayarak fiziksel değişim sağlamazlar, asıl önemli olan kilo kaybı sonrası vücudumuz için bu 7 önemli

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri Bildiri Adı Kodu 6 Sağlıkla İlişkili Enfeksiyonlar ve El Hijyeni Konusunda Geçerliliği

Detaylı

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

HASTA EĞİTİMİ SÜRECİ

HASTA EĞİTİMİ SÜRECİ HASTA EĞİTİMİ SÜRECİ Eğitim istendik davranış değişikliklerini gerçekleştirecek bilimsel yapıdaki planlı etkinlikler bütünüdür. Bu nedenle hasta eğitimi hastanın istendik davranışları kazanarak sağlığına

Detaylı

27/04/16. Aile Merkezli Bakımda Sinerji Modeli. Sinerji. Sinerji modelinin ortaya çıkışı

27/04/16. Aile Merkezli Bakımda Sinerji Modeli. Sinerji. Sinerji modelinin ortaya çıkışı Aile Merkezli Bakımda Sinerji Modeli Yrd. Doç. Dr. BESEY ÖREN besey_oren@yahoo.com Son 10 yıldır; Sınırlı kaynaklar, Sürekli değişim, Bilginin genişletilmesi Küresel işgücü eksikliği nedeniyle Hemşirelere

Detaylı

Sevgi ve Saygılarımla Prof.Dr.Nuray ENÇ Editör

Sevgi ve Saygılarımla Prof.Dr.Nuray ENÇ Editör EDİTÖRDEN Sayın meslektaşlarım, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Maalesef yeterli sayıda yazı bizlere iletilmediği için hedeflediğimiz düzen ve sıklıkta yayım yapamıyoruz. Sizlerin kardiyovasküler

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ I. Eğitim Biriminin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Eğitim Birimi hastanemizin kurulmasıyla beraber 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Başlangıçta çalışan

Detaylı

UÜ-SK KLİNİKTE HASTA BAKIMI PROSEDÜRÜ

UÜ-SK KLİNİKTE HASTA BAKIMI PROSEDÜRÜ 1 / 6 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yatan tüm hastaların aynı kalitede bakım hizmeti almasını tanı-tedavi hizmetlerinin planlı bir şekilde yürütülmesini ve kayıt altına alınmasını amaçlamaktadır. 2. Kapsam:

Detaylı

Palyatif Bakım Dr. Ezgi ŞİMŞEK UTKU Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı

Palyatif Bakım Dr. Ezgi ŞİMŞEK UTKU Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı w w w. k a n s e r. g o v. t r Dr. Ezgi ŞİMŞEK UTKU Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı a Genel Bakış DSÖ ne Göre Nedir? Palyatif bakım; yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler

Detaylı

Hasta Merkezli Standartlar - Hastaların Bakımı (COP)

Hasta Merkezli Standartlar - Hastaların Bakımı (COP) Hasta Merkezli Standartlar - Hastaların Bakımı (COP) Bir sağlık kuruluşunun temel hedefi hasta bakımıdır. Hastaların benzersiz ihtiyaçlarını destekleyen ve bunlara cevap veren bir ortamda en uygun bakımın

Detaylı

EVDE BAKIM 18.11.2015. 18 December 2006- monday. Home visit

EVDE BAKIM 18.11.2015. 18 December 2006- monday. Home visit EVDE BAKIM Doc.Dr. Ümran Dal 2015-2016 YDÜ Evde sağlık bakımı, sağlığı geliştirmek, sürdürmek, düzeltmek ya da hastalık/sakatlığın etkisini en aza indirirken bağımsızlık düzeyini yükseltmek amacıyla, birey

Detaylı

EVDE BAKIM HİZMETLERİ. Ayşe Güler Aralık 2004

EVDE BAKIM HİZMETLERİ. Ayşe Güler Aralık 2004 EVDE BAKIM HİZMETLERİ Ayşe Güler Aralık 2004 Tanım Bireylere yaşam siklusu içinde, kendi yerleşim alanlarında sağlık hizmeti sağlayan, sağlık bakım sunum sisteminin geniş ve bütüncül bir parçasıdır. Diyabet

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PIHTI KAPLI YAPAY KALP KAPAKLARININ PIHTI ERİTİCİ İLAÇ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PIHTI KAPLI YAPAY KALP KAPAKLARININ PIHTI ERİTİCİ İLAÇ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PIHTI KAPLI YAPAY KALP KAPAKLARININ PIHTI ERİTİCİ İLAÇ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU (AİLE HEKİMİ, AİLE SAĞLIĞI ELEMANI, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEKİMİ, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK PERSONELİ) Prof.

Detaylı

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Kalite standartlarına göre bir eğitim araştırma hastanesinde yatak sayısının %5 i oranında 3.düzey yoğun bakım yatağı ve

Detaylı

NÜTRİSYONDA YALIN VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM Dyt.Veysel Ciğerli 13.06.2015

NÜTRİSYONDA YALIN VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM Dyt.Veysel Ciğerli 13.06.2015 NÜTRİSYONDA YALIN VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM Dyt.Veysel Ciğerli 13.06.2015 Nütrisyon Nütrisyon: İnsanların gelişmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan besin maddelerini dışarıdan sağlamaları

Detaylı

Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 26.09.2013 Kat Koordinatörü tanımı Yatan Hasta Danışmanı olarak 01 değiştirildi. Hasta Bilgilendirme ve Çıkış Formu talimata eklendi. Hazırlayan: Onaylayan:

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Alerji Bilim Dalı, 0-18 yaş grubu ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

KLİNİK EĞİTİM HEMŞİRESİ REHBERLİĞİNDE İŞE YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRELERİN ORYANTASYONU. Hazırlanma Tarihi: 21.09.2010

KLİNİK EĞİTİM HEMŞİRESİ REHBERLİĞİNDE İŞE YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRELERİN ORYANTASYONU. Hazırlanma Tarihi: 21.09.2010 KLİNİK EĞİTİM HEMŞİRESİ REHBERLİĞİNDE İŞE YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRELERİN ORYANTASYONU Hazırlanma Tarihi: 21.09.2010 İşe yeni başlayan hemşirelerin oryantasyonu Oryantasyon eğitimi, kurumda yeni göreve başlayan

Detaylı

SELİN ALICI T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS

SELİN ALICI T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS SELİN ALICI T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS ÖNCE ZARAR VERME HATA İNSANA ÖZGÜDÜR!! Hasta düşmeleri, tüm Dünya da sağlık bakım kurumlarında önemli bir hasta güvenliği

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı. Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekan

Akılcı İlaç Kullanımı. Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekan Akılcı İlaç Kullanımı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekan 23.09.2016 Akılcı İlaç Kullanımı Kişilerin uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük fiyata

Detaylı

TRSM de Rehabilitasyonun

TRSM de Rehabilitasyonun TRSM de Rehabilitasyonun Yeri Dr. Ayla Yazıcı BRSHH Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü 7.10.2010 Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım

Detaylı

SAĞLIKLI VE KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ REÇETESİ

SAĞLIKLI VE KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ REÇETESİ SAĞLIKLI VE KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ REÇETESİ Uzm. Dr. Lütfi AKGÜN Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü İnsanlara; mevcut sağlık durumları başta olmak üzere sosyoekonomik durumları ve istekleri göz önünde

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ

İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ Hazırlayan: Lütfiye İnci BELKIZ*, Fatma ZOR** *Acıbadem Atakent Hastanesi, Bebek Bakım Odası Hemşiresi **Acıbadem Atakent Hastanesi, Yenidoğan

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 22 Şubat 2013 Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri

Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri OTURUM 4: Kalitenin Farkedilmeyen Yönü; Çalışan Avukatlığı Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri DOÇ. DR. AHSEN KAYA EÜTF ADLİ TIP AD, 30.09.2106 KALİTE Dinamik ve çok boyutlu bir kavram. ÜRÜN KALİTESİ performans,

Detaylı

KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA ve EĞİTİM MERKEZİ HEMŞİRE GÜLBAHAR GÜNEŞ OKUDUCU

KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA ve EĞİTİM MERKEZİ HEMŞİRE GÜLBAHAR GÜNEŞ OKUDUCU KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA ve EĞİTİM MERKEZİ HEMŞİRE GÜLBAHAR GÜNEŞ OKUDUCU Sunum Planı Ketem Kuruluş ve Amaçları İdari ve Teknik Yapılanması Ketem Faaliyetleri Ketem Çalışma programları Hedefler KURULUŞ

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

Çalışma Ortamında Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi

Çalışma Ortamında Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Çalışma Ortamında Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü 10 Ekim 2014 nbilir@hacettepe.edu.tr Sunum Planı Sağlık Hizmetlerinin Gelişmesi

Detaylı

Omurilik Yaralanması Sonrası Sosyal Uyum Açısından Tıbbi Rehabilitasyonun Önemi HEM. MEDİHA GÜRGÖZE

Omurilik Yaralanması Sonrası Sosyal Uyum Açısından Tıbbi Rehabilitasyonun Önemi HEM. MEDİHA GÜRGÖZE Omurilik Yaralanması Sonrası Sosyal Uyum Açısından Tıbbi Rehabilitasyonun Önemi HEM. MEDİHA GÜRGÖZE Omurilik Yaralanması Sonrası Sosyal Uyum Açısından Rehabilitasyon Hizmetlerinin Önemi SUNUŞ Tıbbi Rehabilitasyonun

Detaylı

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak. 2. KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr.Şenol Çomoğlu

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr.Şenol Çomoğlu AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr.Şenol Çomoğlu 2 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hazırlayan: Uzm. Hem. Pınar AKÇAY-Tıbbi

Detaylı

HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN

HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN İyi bir hasta bakım organizasyonu oluşturulması, - Hemşirelik bakım kalitesini arttırır, - Hasta bakım maliyetini azaltır. Bir serviste hasta

Detaylı

Kalp ve Damar Cerrahı Gözüyle. Op.Dr. Mesut KÖSEM Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Acıbadem International Hastanesi

Kalp ve Damar Cerrahı Gözüyle. Op.Dr. Mesut KÖSEM Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Acıbadem International Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Gözüyle Op.Dr. Mesut KÖSEM Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Acıbadem International Hastanesi Damaryolu konusundaki gelişmeler, kronik hemodiyaliz tedavisini ve diyaliz sektörünü oluşturmuştur.

Detaylı

Palyatif Bakım için Eksik bir Parçanın Tamamlanması: Kamu-Üniversite-Endüstri İşbirliği. 3. TÜKED Kongresi, Mart 2016, Dalaman - Muğla

Palyatif Bakım için Eksik bir Parçanın Tamamlanması: Kamu-Üniversite-Endüstri İşbirliği. 3. TÜKED Kongresi, Mart 2016, Dalaman - Muğla Palyatif Bakım için Eksik bir Parçanın Tamamlanması: Kamu-Üniversite-Endüstri İşbirliği Doç. Dr. Murat Gültekin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

İnmeli Hastaların Evde Bakımı: Bakım Verenler İçin Rehber

İnmeli Hastaların Evde Bakımı: Bakım Verenler İçin Rehber 128 İnmeli Hastaların Evde Bakımı: Bakım Verenler İçin Rehber Naile Bilgili*, Sebahat Gözüm** Özet Giriş: İnmeli hastaların rehabilitasyonunda evde bakım önemli bir unsur olup, bu hastaların bakımı son

Detaylı

SİZDEN GELENLERLE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ

SİZDEN GELENLERLE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ SİZDEN GELENLERLE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ 99.Sayı 55.Sayı EKİM 206.Sayı ŞUBAT 203 AĞUSTOS 2008 Uzm. Hem. Kıymet YILMAZ Hemşirelik Gelişim Koordinatörlüğü Eğitim ve Gelişim Sorumlusu Acıbadem Hemşirelik

Detaylı

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği 21.Yüzyılın sağlık krizi: DİYABET Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından

Detaylı

İÇİNDEKİLER; 18.11.2015 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRESİNİN EVDE BAKIM HİZMETLERİNDEKİ SORUMLULUĞU

İÇİNDEKİLER; 18.11.2015 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRESİNİN EVDE BAKIM HİZMETLERİNDEKİ SORUMLULUĞU HALK SAĞLIĞI HEMŞİRESİNİN EVDE BAKIM HİZMETLERİNDEKİ SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER; 1- GİRİŞ 2- EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN TANIMI 2.1- EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN AMACI 2.2-GENEL HEDEFLER 2.3-EVDE BAKIM HİZMETLERİ

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI İLAÇ KULLANIMI İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD Prenatal-Tanı Tedavi Ünitesi Dr. Tuğba Saraç Sivrikoz Akılcı İlaç Kullanımı Akılcı İlaç Kullanımı tanımı

Detaylı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı Ameliyat Sırası Hasta Bakımı AMAÇ Hastanın ameliyat sırası hemşirelik bakımının sürdürülmesi ve karşılaşabileceği komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Ameliyat sırası dönemde hemşirelik bakımı;

Detaylı

Doküman No: HYH-P02 Revizyon No: 2 KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük Tarihi: PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:

Doküman No: HYH-P02 Revizyon No: 2 KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük Tarihi: PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi: KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük i:15.08.2013 PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 3.3.4, 3.3.10-3.3.7, 3.3.8 KAPSAM: Klinikler ve Yoğun

Detaylı

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi DİYABET HASTALARININ HASTALIK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Amaç: TURDEP-2

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

KODU:EY.PR.01 YAYINLANMA TARĠHĠ:12.11.2015 REVĠZYON TARĠHĠ: REVĠZYON NO:00 SAYFA SAYISI:10

KODU:EY.PR.01 YAYINLANMA TARĠHĠ:12.11.2015 REVĠZYON TARĠHĠ: REVĠZYON NO:00 SAYFA SAYISI:10 HASTANE ÇALIġANLARI EĞĠTĠM PROSEDÜRÜ KODU:EY.PR.01 YAYINLANMA TARĠHĠ:12.11.2015 REVĠZYON TARĠHĠ: REVĠZYON NO:00 SAYFA SAYISI:10 1.AMAÇ Midyat Devlet Hastanesi nde hizmetin kalitesini arttıracak eğitim

Detaylı

BIRINCI BASAMAKTA NE ZAMAN TEDAVI, NE ZAMAN SEVK? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ VE TIP EĞİTİMİ A.D.

BIRINCI BASAMAKTA NE ZAMAN TEDAVI, NE ZAMAN SEVK? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ VE TIP EĞİTİMİ A.D. BIRINCI BASAMAKTA NE ZAMAN TEDAVI, NE ZAMAN SEVK? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ VE TIP EĞİTİMİ A.D. Amaç: Bu oturumun sonunda katılımcıların birinci basamakta

Detaylı

Hata /Kaza. İstenen sonuca gidiş istenen performans

Hata /Kaza. İstenen sonuca gidiş istenen performans HASTA GÜVENLİĞİ Sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği, sağlık bakım hizmetlerinin sunum süresince hastaya zarar verilmesini önlemek amacıyla kuruluş ve çalışanlar tarafından alınan önlemlerdir Amaç hataları

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı ( ) Uzm. Dr. Şermin BÖREKÇİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Akılcı İlaç Kullanımı ( ) Uzm. Dr. Şermin BÖREKÇİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Akılcı İlaç Kullanımı (29.05.2016) Uzm. Dr. Şermin BÖREKÇİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sunu Planı 1. Akılcı İlaç Kullanımı Tanım 2. Akılcı İlaç Kullanımı Sorumluluk Sahibi

Detaylı

AĞRI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

AĞRI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.04.2013 Madde 4.6 daki Algoloji Konseyi tanımlaması çıkarıldı. 01 Madde 5.6.4 teki Algoloji Konseyi konsültasyonu yerine Anesteziyoloji uzman hekimi

Detaylı

KARDİYOLOJİ FİBRİNOLİTİK TEDAVİ (PIHTI ERİTİCİ TEDAVİ) İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU

KARDİYOLOJİ FİBRİNOLİTİK TEDAVİ (PIHTI ERİTİCİ TEDAVİ) İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/6 HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:..... Hastaneye Kabul Tarihi:..... Servise Yatış Tarihi:..... Hastalığın Ön Tanısı/Tanısı...

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMLARI İÇİN ÖRNEK SUNUM. Dr. Sibel Aşçıoğlu Hayran Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD

AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMLARI İÇİN ÖRNEK SUNUM. Dr. Sibel Aşçıoğlu Hayran Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMLARI İÇİN ÖRNEK SUNUM Dr. Sibel Aşçıoğlu Hayran Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

SEVCAN AVCI IŞIK EĞİTİM BİLGİLERİ Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Başkent Üniversitesi, Ankara Başkent Üniversitesi, Ankara İŞ DENEYİMİ

SEVCAN AVCI IŞIK EĞİTİM BİLGİLERİ Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Başkent Üniversitesi, Ankara Başkent Üniversitesi, Ankara İŞ DENEYİMİ SEVCAN AVCI IŞIK CV Ad-Soyad : Sevcan AVCI IŞIK Adres: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri, Bağlıca Kampüsu 06530 Ankara Türkiye Telefon: +90 (312) 246 66 66

Detaylı

Bayındır Hastanesİ Söğütözü Genel Yoğun Bakım Zİyaretçİ Kılavuzu

Bayındır Hastanesİ Söğütözü Genel Yoğun Bakım Zİyaretçİ Kılavuzu Bayındır Hastanesİ Söğütözü Genel Yoğun Bakım Zİyaretçİ Kılavuzu Bu broşür, Bayındır Hastanesi Söğütözü (BHS) Genel Yoğun Bakım (Reanimasyon) süreci hakkında sizi aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ OKULLARDA DİYABETLİ ÇOCUKLA YAŞAM EĞİTİMİ AKTİVİTE RAPORU 24 Şubat 2016

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ OKULLARDA DİYABETLİ ÇOCUKLA YAŞAM EĞİTİMİ AKTİVİTE RAPORU 24 Şubat 2016 TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ OKULLARDA DİYABETLİ ÇOCUKLA YAŞAM EĞİTİMİ AKTİVİTE RAPORU 24 Şubat 2016 ) Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

Diyabetik Ayak. Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları

Diyabetik Ayak. Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları Diyabetik Ayak Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları Yard.Doç.Dr.Şeyda Özcan İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi FEND Fellow King s College London Diyabetik Ayak Yüksek Riskli Ayak Periferik Nöropati

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, 0-17 yaş arasındaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : tugbayardimci@hotmail.com Telefon (İş) : 3682715588 Telefon (Cep) : Faks : Adres : Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü/Sinop Öğrenim

Detaylı