ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI"

Transkript

1 ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI Ekim 2008 tarihleri arasında Çeşmede gerçekleşen Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur. Nazlı Elitoğ, Birsen Erkuş ÖZET Kalp ve damar hastalıkları dünyanın bir çok ülkesinde orta ve ileri yaş grubunda en önemli mortalite ve morbidite nedenlerindendir. Kalp damar hastalıkları mortalitenin yanı sıra çok önemli işgücü kaybı ve mali yüke neden olmaktadır. Kardiyak Rehabilitasyon, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kalp hastalarına, toplumda mümkün olduğunca normal bir konumu yeniden kazandıracak ve aktif bir yaşam sürmek için olabilen en iyi fiziksel, mental ve sosyal koşulları sağlayacak olan aktivitelerin toplamı olarak tanımlanır. Bu tanım; hasta eğitimi, egzersiz programı ve risk faktör modifikasyonu olmak üzere üç temel unsuru içerir. Hasta eğitiminin, risk faktör modifikasyonuna yardımcı olduğu, hastaların daha bilinçli karar almalarını sağladığı çeşitli araştırmalarla gösterilmiştir. Kardiyak rehabilitasyon konusunda en kapsamlı klavuz olan Amerikan Kardiyovasküler ve Pulmoner Rehabilitasyon Derneği, tarafından yayınlanan Kardiyak Rehabilitasyon ve Sekonder Önleme Programlar klavuzunda da kardiyak rehabilitasyonun çekirdek bileşenleri olarak; hastanın değerlendirilmesi, beslenme danışmanlığı, lipid tedavisi, hipertansiyon tedavisi, sigaranın bırakılması, kilo tedavisi, fiziksel aktivite danışmanlığı, psikososyal tedavi kabul edilmektedir. Bu ön aktivitelerin tümünün de yerine getirilmesinde, hasta ve hasta için önemli olan diğer bireylerin eğitimi şarttır. Kardiyak Rehabilitasyon Hemşireliği; Kardiyak risk faktör modifikasyonunda ve hasta eğitiminde anahtar rol üstlenir. Dünyanın bir çok ülkesinde hayat bulan kardiyak rehabilitasyon hemşireliği uygulamaları, kurumumuzda, transkültürel faktörler göz önünde bulundurularak şekillendirilmiştir. Bu sorumluluğun bilincinde olarak Kadiköy Acıbadem Hastanesinde 2005 yılının ortalarında pilot çalışma olarak Hemşirelik Direktörlüğü tarafından kardiyak rehabilitasyon hemşireliği hayata geçirilmiştir. GİRİŞ Son yıllarda dünyada meydana gelen gelişme ve değişmelere paralel olarak, birey ve toplumun sağlık gereksinimleri sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Günümüzde, daha uzun ve daha sağlıklı yaşamak hemen her insanın en büyük ideali haline gelmiştir. XXI. yüzyıl başında gelişmiş ülkelerde ölümlerin neredeyse yarısından, gelişmekte olan ülkelerin ise %25 inden sorumlu olan kalp damar hastalıkları, mortalitenin yanı sıra çok önemli işgücü kaybı ve mali yüke nede olması, bu konu ile ilgili araştırmaları

2 ve çözüm arayışlarını hızlandırmıştır de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından düzenlenen bir seminerde koroner kalp hastalığı insidansının 1960'lı yıllarda çok arttığı ve hastalığın sosyal yönden yaptığı olumsuz etkilerle mücadele etmek için hiçbir tedbirin alınmadığı vurgulanmıştır. Bu semineri takiben kardiyak rehabilitasyon programları gelişmeye başlamıştır (1, 2, 3). Kardiyak Rehabilitasyon(KR), Dünya Sağlık Örgütü tarafından kalp hastalarına, toplumda mümkün olduğunca normal bir konumu yeniden kazandıracak ve aktif bir yaşam sürmek için olabilen en iyi fiziksel, mental ve sosyal koşulları sağlayacak olan aktivitelerin toplamı olarak tanımlanmıştır (4). Bu hizmetler tıbbi değerlendirme, egzersiz reçetelenmesi, kardiyak risk faktörlerinin modifikasyonu, eğitim ve rehberlikten oluşan kapsamlı, uzun süreli programlardır. KR morbidite ve mortalitenin azaltılması ve kardiyovasküler hastalığı olan hastaların yaşam kalitesinin yükseltilmesi olmak üzere iki alanda odaklanmıştır. Kardiyak Rehabilitasyon programları başlıca iki bölümden oluşur: 1. Hastanın fiziksel aktivite toleransı ve günlük yaşam aktivitelerini uygulama yeteneğini artırmak üzere tasarlanmış egzersiz reçetesi, 2. Hastanın sigarayı bırakması, kan basıncının düşürmesi, yeme alışkanlıklarını değiştirmesi, kilo vermesi, kolestrol düzeylerini düşürmesi ve psiko-sosyal iyilik halini düzeltmesinde yardımcı olacak eğitim, rehberlik, davranış düzeltme girişimleridir (5). Sağlık hizmetinin ulaşılabilir, sürekli, kaliteli ve en üst düzeyde verilmesinde en önemli faktör, bu hizmetin tüm sağlık çalışanları ile birlikte ekip hizmeti ile sunulmasıyla mümkündür. Kapsamlı, uzun süreli bir program olan kardiyak rehabilitasyonda hemşirelik, bu ekip hizmetinin olmazsa olmaz en temel unsurlarındandır ve giderek önem kazanan bir role sahiptir (6). Dolayısıyla, bütüncül ve sürekli bir bakımın sağlanması, bireyin öz-bakım gücünün yükseltilmesi, ekip işbirliği, hastaların hastanede yatış süresinin kısaltılması ve sağlık hizmetleri sunan ve alanların memnuniyetinin arttırılmasını esas alır. Kardiyak rehabilitasyon hemşireliğini en genel amacı, düşük maliyette kaliteli bir sağlık bakım hizmeti sunmaktır. Dünyada, hemşirelik uygulamaları, kurumun tipi, ihtiyaçları, felsefesi, amacı, çalışan personelin bilgi ve deneyimim ve hasta popülasyonuna bağlı olarak çeşitlilik göstermek durumundadır (7, 8). Dünyanın bir çok ülkesinde hayat bulan kardiyak rehabilitasyon hemşireliği uygulamaları, kurumumuzda, transkültürel faktörler göz önünde bulundurularak şekillendirilmiştir. Özellikle ülkemizde hasta eğitiminin ihmal edildiği, egzersiz ve risk faktörü modifikasyonu ile sınırlı olan bu programda hemşireliğe önemli bir sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluğun bilincinde olarak Kadiköy Acıbadem Hastanesinde 2005 yılının ortalarında pilot çalışma olarak Hemşirelik Direktörlüğü tarafından kardiyak rehabilitasyon hemşireliği hayata geçirilmiştir. 1. KARDİYAK REHABİLİTASYONDA HEMŞİRENİN ROLÜNÜN BELİRLENMESİ Tablo1 de çeşitli disiplinlere ve uzmanlık alanlarına ait teorik bakış açılarını kullanılarak, kardiyak rehabilitasyon hemşireliğinin temel amacı ve hedefleri yer almaktadır (9, 10).

3 Tablo 1. Rehabilitasyon hemşirelerinin yararlandığı bazı teoriler Sistemler Teorisi Von Bertalanfly 1950 Hemşirelik İletişim Kuramı Orlando 1961 Bakım-Öz-Tedavi Kuramı Lydia E.Hall 1963 Sosyal öğrenme Teorisi Bandura 1977 Stres Teorisi Selye 1978 Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli Roper, Logan, Tierney 1980 Özbakım Teorisi Orem 1985 Grup, aile ve toplumu ele alır ve bu üniteleri açıklamaya odaklanır. Hemşirelik; bireyin farkına vardığı, fakat kendi kendine karşılayamadığı gereksinimleri gözlemleyerek saptar ve bu gereksinimleri karşılayarak bireyi fiziksel ve psikolojik olarak rahatlatmayı amaçlar Özellikle rehabilitasyon hizmetlerinde temel alınan bu kuram; hemşirenin hastayı kendine özgü bir birey olarak hissettirmesi, bakım ve tedavideki girişimleri üzerine odaklanır. Davranışsal psikolojiden köken alır.öğrenme üzerine kişisel davranış ve çevrenin etkisinden söz eder. Uzun süren stres sonucu çıkan Genel Adaptasyon Sendromu ve bu yanıtların bütün patolojik süreçlerin bir parçası olduğunu ve insanın stresten nasıl etkilendiğini ayrıntılı olarak açıklar. Hemşireliği, günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili sorunların önlemesi veya çözümlenmesi olarak algılar. Birey ve bireyin bakım gereksinimleri üzerine yoğunlaşır. Rol Teorisi Çeşitli durumlarda aile üyelerinin rollerini ve Johnson 1986 etkileşimlerini analiz etmede ve açıklamada kullanılır. Aile Etkileşim Teorisi Aile üyelerini ve aile üyeleri arasındaki etkileşimin Freidman 1992 niteliğini açıklamakta kullanılır. Bu amaç ve hedefler; Acıbadem Sağlık grubu bünyesinde kalp hastaları ve yakınlarının, hastalık, ameliyat ile ilgili bakım, eğitim, danışmanlık gereksinimlerini karşılayarak, yaşam kalitelerini yükseltmek, risk altındaki bireylere koruyucu sağlık hizmeti sunmak, kalp hastalıkları ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve bunları sunulan hizmetlere yansıtmasını sağlamak için eğitimler planlamak, sunmak ve çalışanları konu hakkında bilinçlendirmeyi kapsar yılında Association of Rehabilitation Nurses (ARN) tarafından revize edilen, Rehabilitasyon Hemşireliği Standartları; Bakım Standartlarını (Tablo 2) Performans içermektedir (10, 11).

4 Kardiyak rehabilitasyon hemşiresi bu standartlar doğrultusunda, hasta bakımı ve eğitimine yönelik uygulamalarda bulunur. Tablo2. Rehabilitasyon Hemşireliği Bakım Standartları Bakım standartları Tanılama Hemşirelik tanısı Sonuç Kriterini belirleme Planlama Uygulama Değerlendirme Girişim Veri toplama Hastanın problemlerinin niteliğini ve kaynağını tanımlama Hastanın amaçlarını belirleme Hemşirelik amaçları doğrultusunda planlama yapma Hemşirelik girişimlerini uygulama Hemşirelik girişimlerini değerlendirme Acıbadem Hastanesi Kardiyak rehabilitasyon hemşireliği uygulamasını pilot çalışma olarak kalp damar cerrahisi operasyonu planlanan hastaları kapsayacak şekilde hayata geçirmiş, elde edilecek veriler ışığında tüm kardiyak risk grubundaki hastaları bu programa dahil etmeyi hedeflemiştir Hastaların Değerlendirilmesi Kardiyak rehabilitasyon hemşiresi, hastayı değerlendirirken fiziksel, sosyal, duygusal, entelektüel ve manevi boyutlara ilişkin tanılama yapar. Bu verileri değerlendirerek, uygun girişimleri planlar, uygular ve değerlendirir. Hasta ve yakınlarının öncelikle, uygulanacak olan prosedürle ilgili (ameliyatın tipi, yatış süresi, riskleri ve maliyeti) bilgilendirmelerini yapar. İkinci değerlendirme, hastanın tüm sistemlerin fiziksel değerlendirmesini içerir. Hastaya ilişkin veri toplamada kurumun tanımladığı araçlar kullanılır. Hekim istemi doğrultusunda pre-op tetkiklerin ve konsültasyonların yaptırılmasını organize eder. Sonuçlar doğrultusunda sorun olan alanları tanılar. Kardiyak rehabilitasyon hemşireliği planını oluşturur Kardiyak Rehabilitasyon Hemşireliği Girişimleri 1. Anjio ve poliklinik eğitimleri: Anjio ve poliklinik eğitimlerinin amacı hasta ve yalınlarını hastalık hakkında bilgilendirmektir. Literatür bilgileri, hastaların özellikle ameliyat öncesi hastalıklarına ilişkin bilgilerinin çok az olduğu yönündedir (12). 2. Ameliyat öncesi hasta ve yakının eğitimi: Cerrahi girişim, hastaların büyük bir çoğunluğunun korku ve stres yaşamasına neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar ameliyat olacak olan hastaların orta düzeyde panik derecesine varabilen kaygı yaşadıklarını ortaya koymuştur (13, 14, 15).

5 Ameliyat öncesi hasta ve yakınlarının eğitiminin amacı, şartlar ne olursa olsun, hasta ve yakınlarını ameliyat stresiyle baş edebilecek en iyi duruma getirmek olmalıdır. Ameliyat öncesi hasta ve yakınlarının eğitimi, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinde yapılacak işlemler, kullanılacak cihazlara (monitör, ventilatör, sonda, vs.) ilişkin bilgileri ve ekibin diğer üyelerinin (yoğun bakım hemşireleri, anestezi teknisyenleri vs.) hasta ve yakınlarının tanıştırılmasını içermelidir. 3. Taburcu eğitimi: Hastane hizmetlerinde kaliteyi yükselten, enfeksiyon oranını azaltan ve maliyetleri düşüren hızlandırılmış iyileştirme fast track recovery uygulamalarıyla açık kalp ameliyatlarında hastanede kalış süresini ortalama 5-6 güne düşmüştür. Ancak CABG sonrası iyileşmenin tamamlanması, maksimum 3 aylık bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. İyileşme süreci, hasta ve yakınları açısından oldukça stresli bir deneyimdir. Hastanede yatış süresinin azalması, evde bakım sürecinin önemini arttırmaktadır. Bu sürecin başarılı olarak sürdürülmesi için ise hasta taburculuk eğitimi ön plana çıkmaktadır. Hasta eğitiminin, sağlık davranışlarını destekleyerek, hastayı sağlık bakımı ve bu bakım ile ilgili karar alma mekanizması içine dahil ederek hastanın sağlık sonuçlarında daha iyi sonuç almaya yardımcı olduğu bir çok çalışma tarafından gösterilmiştir (4, 5, 6). Taburculuk planı bakım planının entegral bir parçasıdır ve bakımın sürekliliğini sağlamada önemli bir rol oynar.taburculuk sonrası hastaların deneyimledikleri problemlerin ve bu problemlerle başa çıkma biçimlerinin tanımlanması, planlanan eğitimin başarısını arttıracaktır. Kardiyak rehabilitasyon hemşirelerinin bu konuda bireyleri desteklemesi önemli bir güç olarak görülebilir. Taburculuk eğitimi, taburculuk sonrası olası komplikasyonların önlenmesi, hasta ve yakınlarının endişelerinin giderilmesi, hastaların günlük yaşama uyumunun sağlanması ve yaşam kalitesini arttırmak için, ameliyat olmuş olan hasta ve yakınlarının, hastaların bireysel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan eğitimlerini içermelidir (16, 17). Bu eğitimler; bireysel bakım, sternum korunmasını, cihaz kullanımını, egzersiz, beslenme, ilaç kullanımını, evde hastada oluşabilecek olası sorunları, gelişebilecek komplikasyon ve belirtileri, acil durumları ve bu sorunlara çözüm yöntemlerini ve genel bilgileri içerir. Kalp kapağı değişen ve kalp kapak tamiri yapılan hastalarda, verilen taburcu eğitimi dışında, coumadin ilaç kullanımı ve komplikasyonları hakkında bilgilendirmeyi içerir Yara bakımı: Etkin yara bakımı, enfeksiyonların önlenmesini ve iyileşmenin hızlanmasını sağlar. Yara bakımı eğitimi, yara temizliğinin nasıl yapılacağı, enfeksiyon belirti ve bulgularının takibini içerir. Enfeksiyon belirti ve bulguları gözlemlendiğinde bilgisi hasta ve yakınlarına hastaneye başvurmaları gerektiği verilmelidir.

6 3.2. Uygun egzersiz programı: Kalp ameliyatları sonrası hazırlanan ve uygulanacak olan egzersiz programının amacı, kardiyovasküler kapasiteyi, eklem açıklığını, kas gücünü artırmak ve bypass için damar alınan bölgede dolaşımın normale dönmesini sağlamayı amaçlar. Egzersiz sıklığı, çeşitliği, süresi hastadan hastaya çeşitlilik gösterir. Bu nedenler her hastaya ayrı program önerilir ve aşamalı olarak arttırılır. Egzersize yönelik girişimler planlanırken, hastanın ameliyat öncesi yaşamındaki aktiviteleri de dikkate alınmalıdır. Egzersiz sırasındaki ağrı, yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi, bacaklarda kramp egzersiz programının sürdürülmesine engel teşkil eder. Bu belirti bulgular ortaya çıktığında egzersize ara verilmeli veya durdurulması gerektiği bilgisi verilmelidir. Egzersiz sırasında hasta nabız kontrolü yapabilmelidir. Nabız kontrolü hastaya öğretilmelidir. 3.3.Yeterli ve dengeli beslenme: Hastanın beslenmesinin etkileyebilecek nedenler, ilaç besin etkileşimleri hemşire tarafından tanılanmalıdır. Tat ve koku değişiklikleri, yutma güçlükleri, çiğneme, dişlerle ilgili problemler, iştahsızlık, depresyon, kullanılan ilaçlar, gibi nedenler beslenmeyi etkilemektedir. Hastaların kolestrol, hipertansiyon, diyabet gibi ilave problemleri göz önünde bulundurularak; kalori, mineral ve vitamin alımı yeterli ve dengeli bir şekilde düzenlenmesi için beslenme planı yapılırken diyetisyenden yardım alınmalıdır. Alkol ve sigara bıraktırma konusunda hasta ve yakınlarının özel programlara katılımı desteklenmelidir. Hemşire, sağlıklı beslenme davranışı kazanmasını sağlama konusunda eğitimci rolünü kullanmalıdır İlaç kullanımı: İlaç tedavisi hekim tarafından belirlendikten sonra, hastanın ilaca uyumunun sağlanması ve sürdürülmesi konusunda hemşirenin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. İlaçla ilgili eğitimler planlanırken, mutlaka bireyselleştirilmeli, kişiye özel bir plan hazırlanmalıdır. Bu program, ilaçların kullanım amaçları, yan etkilerini içermelidir. Oluşabilecek ilaç kullanım hataları açısından, ilaç isimleri, günlük alınması geren dozlar ve saatler önceden hazırlanan ilaç kullanım kartları hastaya verilmelidir. 3.5.Günlük yaşam aktivitelerinin planlanması: Banyo, giyim, dinlenme, yürüyüş, cinsel yaşam, ağırlık kaldırma, çalışma İle ilgili günlük yaşama aktivitelerini ne zaman yerine getirebileceği bilgisi verilmeli, nekahet süresindeki kısıtlamalar açıkça ifade edilmelidir. Bu süreçte özellikle hasta yakınlarına sorumluluk verilmedir. 4. Danışmanlık: Özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde sosyo-kültürel düzeyin henüz istenilen düzeyde olmaması nedeniyle, taburculuk sırasında verilen eğitimler yeterli olmamaktadır.rutin hastane

7 kontrollerinin yapılması ve sağlığın sürekliliğinin sağlanması (özellikle komplikasyon ihtimalinin azaltılması ve hastaların tedavi altındayken normal yaşamlarının sürdürebilmeleri) hasta ve hasta yakınlarına danışmanlık hizmetinin pekiştirilmesiyle başarı oranı artmaktadır. Aynı zamanda danışmanlık hizmeti, hastanın evdeki iyileşme sürecini destekleyen bir yöntemdir. Belirli aralıklarla hastalar aranmalı, iyileşme süreci sorgulanmalı ve rutin kontrolleri yaptırması için hasta teşvik edilmelidir. Günün her saati ulaşabilecekleri birilerinin varlığı, normal yaşama uyumlarını kolaylaştırmaktadır. Hastalara taburculuk eğitimleri sırasında danışmanlık hizmeti alacakları kişi veya kişiler adreslendirilmeli ve ulaşabilecekleri numaralar verilmeli, yalnız olmadıkları hissettirilmelidir. Literatür bilgileri taburculuk sonrası takibinin etkili olduğunu göstermiştir.(18, 19, 20) 5. Sağlıklı yaşama uyum eğitimleri: İyileşme sürecinden 1 ay sonra hastalara, ameliyatın başarısının artırılmasını sağlayacak olan risk faktörleri modifikasyonunu içeren eğitimler ve hizmetler organize edilmelidir. Bunlar; sigarayı bırakma, beslenme, fiziksel egzersiz, hipertansiyon kontrolü, kolesterol kontrolü, ömür boyu kullanacakları ilaçlara uyum ve rutin sağlık kontrollerinin yaptırılmasıdır. Bu eğitimlere hasta yakınları dahil edilmeli ve hastanın birlikte yaşadığı bireylerin desteği ile gerçekleşebileceği unutulmamalıdır. Taburculuk eğitimlerinden farklı olarak, bu eğitimler grup eğitimleri şeklinde planlanmalıdır.grup eğitimleri, hasta ve yakınlarının yalnız olmadıkları, benzeri sorunlarla yüz yüze bulunan başkalarının da olduğu fikrini edinmelerini sağlayarak, diğer grup üyelerinin yaşadıkları deneyimlerin ortaklaşmasına olanak sağlar.bu nedenle bu eğitimlerde olabildiğince, hasta ve yakınlarının kendilerini ifade edebilmeleri sağlanmalı, enteraktif bir eğitim olmasına dikkat edilmelidir YILI SONUÇLARI Polikliniğe kalp damar operasyonu için başvuran ve anjio işlemi sonucu kalp damar operasyonu önerilen 1248 hastaya, kalp damar ve kalp kapak ameliyatları, ameliyat riskleri ve ameliyat ekibi hakkında bilgilendirme yapıldı hastanın % 27 si ameliyat olmadı.%73 i hastanemizde ameliyat oldu. Anjio ve poliklinikte görülen ancak hastanemizde ameliyat olmayan hastaların ameliyat olmama sebeplerine bakıldığında; Bu hastaların %49,70'i ise çeşitli nedenlerden dolayı(korku, ameliyat risklerinin yüksek olması vs.) ameliyat olmak istemeyen hastalardır. Bu hastaların %36'sı kurum dışı doktorlar tarafından yönlendirilmiş ve ameliyatlarını, doktorlarının önerdiği sağlık kuruluşlarında yaptırmayı tercih etmişlerdir. Ameliyat olmuş olan 957 hasta, pre-op hazırlıklarının yapılması için, pre-op polikliniğe yönlendirilmiş ve hastaların %79 unun pre-op tetkiklerini yatış öncesi yaptırmaları sağlanmıştır. Pre-op tetkik yaptıramayan hastaları acil yatış veya şehir dışından başvuran hastalar oluşturmaktadır.

8 Ameliyat olmuş olan 957 hastanın pre-op tetkik sonuçları, daha önce geçirmiş olduğu hastalıklar, mevcut olan sağlık problemleri, kullandığı ilaçları, alışkanlıkları sorgulanmış ve değerlendirme sonrası hastalar ilgili birimlere yönlendirilerek, ameliyat riskleri minimalize edilmeye çalışılmıştır. Yönlendirilen birimler çoğunlukla endokronoloji (diyabet, tiroid), göğüs hastalıkları, nefroloji, nöroloji, diş poliklinikleridir. 957 hastanın ameliyat günü, hasta ve yakınlarına, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinde yapılacak işlemler, kullanılacak cihazlara (monitör, ventilatör, sonda, vs.) ilişkin bilgi verilerek hasta ve yakınlarının endişeleri ve kaygıları giderilmeye çalışılmıştır yılında KVCYBÜ hemşireleri bu ziyaretlere dahil olmuşlardır. Ameliyat sonrası hastaların günlük ziyaretleri yapılarak, ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verilmiş ve diğer ekip üyeleriyle gereken koordinasyon sağlanmıştır. Taburculuk sonrası olası komplikasyonların önlenmesi, hasta ve yakınlarının endişelerinin giderilmesi, hastaların günlük yaşama uyumunun sağlanması ve yaşam kalitesini arttırmak için, ameliyat olmuş olan 957 hasta ve yakınlarına hastaların bireysel ihtiyaçları doğrultusunda taburcu eğitimi verilmiştir. Taburculuk sonrası tetkik ve ilaç takibi gereken hastaların (pre-op tetkikler hariç) 766 tetkik takipleri yapılmış, hekimle iletişime geçilerek uygun tedavileri planlanıp uygulanmıştır.2006 ve 2007 yılı arasında anlamlı bir artış olmamıştır yılında COUMADİN kullanan hastaların 3 aylık İNR tetkik takiplerine başlanmış ve 2007 yılında toplam 61 hastanın İNR takibi en az 3 ay olmak üzere yapılmış, hekimle işbirliği yapılıp hastaların coumadin dozu ayarlanarak, hayati önem taşıyan coumadin ilaç kullanımı, komplikasyonları hakkında eğitimleri tekrarlanmış, olası komplikasyon gelişmesi önlenip, coumadin ilaç kullanımının kontrollü olması gerektiğinin hayati önemi hasta ve yakınlarına kavratılmaya çalışılarak yaşam kalitesi arttırılmaya çalışılmıştır yılında taburculuk sonrası PT yüksekliği nedeniyle kliniğimize başvuran hasta sayısı taburculuk sonrası geri gelen hasta dağılımında %5 ten 2007 de %2 ye inmiştir. Verilen coumadin ilaç kullanımı eğitiminin etkinliğinin bir göstergesi olarak anlamlıdır. Taburculuk sonrası, hastaların %15 inde komplikasyon gelişmiş, erken dönemde hastaların servise yatışı sağlanmış veya poliklinikte takip edilmek üzere tedavileri düzenlenmiştir yılı ile kıyaslandığında komplikasyon gelişen hasta oranlarında %2 lik bir azalma gözlemlenmiştir. Taburculuk sonrası gelişen problemlere göre hasta başvuru dağılımlarına bakıldığında; 2006 yılında, ilk iki sırada %29 sternal enfeksiyonu %18 atriyal fibrilasyon, yer almaktayken, 2007 yılında, %20 safen bacak enfeksiyonu, %15 solunum sıkıntısı gözlemlenmiştir (Tablo 3). Cerrahi alan enfeksiyon oranını azaltmak için, ameliyat olması planlanan hastaların, Temmuz 2006 dan itibaren pre-op tetkiklerine burun kültürü eklenerek MRSA-MSSA taramasına başlanmış, pre-op dönemde ameliyat olmuş olan hastaların yaklaşık % 10 unda MSSA saptanmıştır. Hastalanın kültür sonuçları doğrultusunda tedavileri pre-op erken dönemde düzenlenmiş ve takipleri yapılmıştır.

9 Tablo 3.Taburculuk sonrası komplikasyon Solunum Sıkıntısı %8 %15 Atrial Fibrilasyon %18 %5 Tamponat %1 0 Sternum Detaşmanı %7 %11 Sternum Yüzeyel Enfeksiyonu %29 %8 Bacak Enfeksiyonu %14 %20 Perikardiyal Effüzyon %1 %3 Ateş %7 %3 Pt Değeri Yüksekliği %5 %3 Diğer %7 %20 Plevral Efüzyon %5 %11 Taburculuk sonrası, ameliyatının ilk ayını doldurmuş olan hasta ve yakınları için iki saat süren sağlıklı yaşama dönüş eğitimi düzenlenmiştir. Bu eğitimlere 1260 hasta ve yakını davet edilmiş, %30 u eğitime katılmış, % 31 i şehir dışında yaşadıklarından dolayı eğitime katılamamıştır (Tablo 4). Tablo 4. Eğitime davet edilen hasta ve yakınları TOPLAM % Eğitime katılan hastalar ,15 Şehir dışında yaşadığı için eğitime katılamayan ,12 Eğitime katılmayan hastalar ,73 TOPLAM Bu eğitimlerin içeriğini; kardiyak risk faktörleri ve sağlıklı yaşam için uygulanması gereken temel kurallar ve yöntemler oluşturmaktadır. Bu eğitimlerle, hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini arttırmak planlanmıştır. Tablo 5. Eğitim Değerlendirme formu Eğitimin Kapsamı ve İçeriği 4,5 4,6 Verilen Örnekler ve Alıştırmalar 4,59 4,7 Eğitimin Süresi 4,45 4,6 Eğitimin Katılımcıya Sağladığı Katkı 4,68 4,7 Katılımcı Profili 4,38 4,4 Konuya Hakimiyeti 4,74 4,8 Sunuş Tekniği 4,79 4,8 Konuyu Katılımcılara Aktarabilmesi 4,8 4,7 Konuda Bütünlüğü Sağlayabilmesi 4,72 4,8 Katılımcıları Aktif Kılabilmesi 4,75 4,8 Kullanılan Ekipmanın Yeterliliği 4,54 4,7 Basılı Notların Eğitimin İçeriğine Uygunluğu 4,57 4,8 Eğitim Yerine Ulaşım 4,51 4,6 Eğitim Salonunun Uygunluğu 4,67 4,6 Sağlıklı yaşama dönüş söyleşisi sonrası hastalardan eğitimi, eğitim değerlendirme formu (Tablo-5) kullanılarak değerlendirmeleri istenmiştir. Aşağıdaki grafikte son iki yılın değerlendirme karşılaştırmaları yapılmıştır (Grafik 1).

10 SAĞLIKLI YAŞAMA DÖNÜŞ SÖYLEŞİSİ Eğitimin Kapsamı ve İçeriği Kullanılan Ekipmanın Yeterliliği Katılımcıları Aktif Kılabilmesi Konuda Bütünlüğü Sağlayabilmesi 4,6 4,4 4,2 4 Verilen Örnekler ve Alıştırmalar Eğitimin Süresi Eğitimin Katılımcıya Sağladığı Katkı Konuyu Katılımcılara Aktarabilmesi Katılımcı Profili Sunuş Tekniği Konuya Hakimiyeti PUANLAMA ANAHTARI PUAN Beklentilerimin çok altında ve hiç tatmin edici değil 1 Beklentilerimin altında ve gelişmeye ihtiyacı var 2 Beklentilerimi genel olarak karşılamakla beraber daha iyi olabilirdi 3 Beklentilerimi tan olarak karşılıyor yeterli 4 Beklentilerimin çok üstünde, beklentilerimi aşıyor 5 Kalp Cerrahisi ameliyatı sonrası hasta taburculuğu, pre-op hasta hazırlığı eğitimi ve kardiyak risk faktörleri eğitimleri 60 hemşire ve sağlık memuruna verilmiştir. 3. KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ VE HASTANEYE GETİRİLERİ 1. Hasta ve yakınlarıyla kurulan iletişim sonucu hasta ve yakınlarında oluşturulan güven duygusu, hastaların ameliyatı hastanemizde olmalarını sağlar hedeflerinden; 2006 yılında, hastanemizde anjio olup ameliyat kararı çıkan hastaların % 39 u kurum dışı doktorların yönlendirdiği hastalardır. Bu nedenle ameliyatlarını kendi doktorlarının önerdiği hastanelerde yaptırmışlardır.2007 yılında dışardan hekimlerin önerisiyle başvuran ve bu nedenle kurumumuzda ameliyat olmayan hasta oranının % 10 azaltılması hedeflenmekteydi yılında hedeflenen orana ulaşılmıştır.başka bir kurumda ameliyat olan hasta sayısı oranı %39 dan, %11 e düşürülmüştür. 2. Preop tetkiklerden kurumlarla anlaşmalı olmadığımız (Karotis dopler, EKO) tetkiklerin hastanemizde yaptırılması sağlanır Yılında hastalara pre-op; 158 EKO,112 Karotis Dopler, 23 SFT 39 diğer tetkikler olmak üzere toplam 332 kurum anlaşması olmayan tetkik ücretli olarak yaptırılmıştır.

11 3. Preop tetkiklerin önceden yaptırılması sonucu hastaların farklı birimlere (nefroloji, endokronoloji,göğüs hastalıkları vs.) ücretli olarak başvurmalarını sağlar yılında ücretli olarak polikliniğe yönlendirilen hasta sayısı 335 iken, 2007 Yılında pre-op; Endokrinoloji 128,Diş 40, nefroloji 25, Göğüs Hastalıkları 134 ve 38 diğer birimler olmak üzere, toplam 403 hasta ücretli olarak polikliniklere yönlendirilmiştir. 4. Taburculuk sonrası eğitim sürelerinin uzun olması, olası komplikasyonlarla geri dönüşü azaltır hasta dağılımına bakıldığında, ilaç kullanım hatası nedeniyle başvuran hastalar dışında, eğitim eksikliği sonucu komplikasyonlarla geri dönüş gözlenmemektedir yılında taburculuk sonrası PT yüksekliği nedeni ile kliniğimize başvuran hasta sayısı, taburculuk sonrası geri gelen hasta dağılımında %5 ten 2007 de %2 ye inmiştir. Gözlemlenen bu düşüş, verilen Coumadin ilaç kullanımı etkinliğinin bir göstergesi olarak anlamlıdır. 5. Hasta ve yakınlarına yapılan geri dönüşlerle hastanenin hastalara verdiği önemi pekiştirir Ocak ayından itibaren hasta aramalarında çağrı merkezinden destek alınmaya başlanmıştır. Anjioda ameliyat kararı çıkmış olan ancak herhangi bir nedenden dolayı hastanemize geri dönüş yapmayan hastaların aranarak nasıl olduklarının sorgulanması, aranan tüm hastalarca olumlu karşılanmış ve hastalar memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. İlaç ve tetkik takibi yapılan hastalar aranarak olası bir hata yapmaları engellenmiş ve uygun yöntemlerle yönlendirmeler yapılmıştır. 6. Sağlık söyleşileri hastanenin farklılığını vurgular. Söyleşiye katılan 224 hasta ve yakınından eğitimi(eğitim, eğitici, eğitim materyalleri, eğitim ortamı değerlendirme ) değerlendirmeleri istenmiştir. Eğitim değerlendirme notlarında puanlamalara bakıldığında: % 99 oranında beklentilerimin çok üstünde, (5 puan), beklentilerimi tam olarak karşılıyor (4 puan) puanlamaları yapılmıştır. Aynı değerlendirme notlarında bilgilendirme ve ilgi için yazılan dip notlardaki 52 hasta teşekkürü anlamlıdır. KAYNAKLAR 1. Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Kalp Sağlığı Politikası 2. Denolin H: Rehabilitation of Coronary Patient. Cardiac Rehabilitation. Koning, W, Denolin B. (Ed.). London, 1978, Demirtaş RN. Myokard Infarktüslü Hastalarda Kardiyak Rehabilitasyon Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Aralık 1992, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa(lar) Report of World Health Organisation Expert Committee on Disability Prevention and Rehabilitation: Rehabilitation of patients with cardiovascular disease. Geneva, Switzerland: World Health Organization, American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Guidelines for cardiac rehabilitation and secondary prevention programs. 4th ed. Champaign IL: Human Kinetics

12 6. Jian X., Dit JW., wong TK. A nurse-led cardiac rehabilitation programme improves health behaviours and cardiac physiological risk parameters: evidence from Chengdu, China. Journal of Clinical Nursing 2007 Oct;16(10): Leininger M. Transcultural nursing research to transform nursing education and practice: 40 years. Image 1997:Nurs. Sch.., : Leininger M. Culturel care theory, research, and practice.1996 Nurs Sci Q.,9, Kemmy J., Close A. Healt Promotion Theory&Practise, Mac-Millan press Ltd, London Fadıloğlu Ç., Tokem Y. Geriatrik Rehabilitasyonda hemşirenin rolü Türk Geriatri Dergisi 2004 ; 784): Hoeman SP. Rehabilitation nursing process and application, Mosby-Year Book, 2. Edition Merkouris A., Apostolaksis E., Pistolas D., Papagiannaki V., Diakomopoulou E., Patiraik E. Quality of life after coronary artery bypass graft surgery in the elderly. European Journal of Cardiovascular Nursing 2008 Apr Badner,N.H.et al.(1990).preoperative anxietydetection and contributing factors,can.j. 14. Anaesthesia,37(4) 15. Cobley et.al..(1991).stressful preoperative pre-paration procedures,anaesthesia,(46) Yardakçı R., Akyolcu N. Ameliyat öncesi dönemde yapılan hasta ziyaretlerinin hastanın anksiyete düzeyine etkisi Hemşirelik Araştırma Geliştirme Dergisi McMurray A., Lohnson p., Wallis M., Patterson E., Griddiths S.General surgical patients' perspectives of the adequacy and appropriateness of discharge planning to facilitate health decision-making at home. Journal of Clinical Nursing 2007 Sep;16(9): Lopez V., Sek Ying C., Poon CY., Wai Y. Physical, psychological and social recovery patterns after coronary artery bypass graft surgery: a prospective repeated measures questionnaire survey.international Journal of Nursing Studies 2007 Nov;44(8): Epub 2006 Aug Cebeci F.,Çelik SS. Discharge training and counselling increase self-care ability and reduce postdischarge problems in CABG patients. Journal of Cilinical Nursing 2008 Feb;17(3): Epub 2007 Nov Turner D. Can telephone follow-up improve post-discharge outcomes? British Journal of Nursing 1996 Dec Jan 8;5(22): Bowman GS., Howden J., allen S., Webster RA., Thompson DR. A telephone survey of medical patients 1 week after discharge from hospital. Journal of Clinical Nursing 1994 Nov;3(6):369-73

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2 Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201208106 Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar Ümran Dal 1, Hülya Bulut 2, Sevil Güler Demir 2 1 Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Biçimlendirilmiş: Sol: 100.8, Sağ: 100.8, Üst: 70.55, Alt: 70.55, Üstbilginin kenara uzaklığı: 35.3, Altbilginin kenara uzaklığı: 35.3 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI Araştırma Ekibi/Yazarlar Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM F. Nihan DEMİRAY READY Prof.

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(3):125-132 DERLEME - REVIEW Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı In-Home Health Services as an Alternative Form of Presentation

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU **

HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU ** HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU ** ÖZ Son yirmi yıldan beri hastane sağlık çalışanları arasında meslek hastalıkları, iş kazaları

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM

MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM DERLEME MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM Ayla Yavuz Karamanoğlu, Fadime Gök Özer Pamukkale Üniversitesi, Denizli Sağlık Yüksekokulu, Denizli, Türkiye ÖZET Meme kanseri en sık görülen kanser sıralamasında

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI HDK-YL-2013-003 DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE

Detaylı

Topluma Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı

Topluma Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı 2 Akılcı İlaç Kullanımı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı Ankara, Haziran 2013 Sahibi T.C. Sosyal Güvenlik

Detaylı

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1 www.turkgeriatri.org Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü İstediğimiz/beklediğimiz Gelecek Yaşlıların Anlattıklarında Saklıdır! GENİŞLETİLMİŞ

Detaylı

TSHD. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi. Hakemli Dergi. 2013/12 Sayı:2 T.C.

TSHD. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi. Hakemli Dergi. 2013/12 Sayı:2 T.C. Hakemli Dergi TSHD T.C. 2013/12 Sayı:2 Derginin Künyesi Yayın Sahibi T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Adına Prof.Dr. İrfan ŞENCAN YAYIN KURULU BAŞKANI Uzm. Dr. Arif KAPUAĞASI YAYIN

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iii Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HASTA GÜVENLİĞİNE KATKISI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HASTA GÜVENLİĞİNE KATKISI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.3 s.325-352. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı