SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM KURSLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM KURSLARI"

Transkript

1 Değerli Meslektaşlarımız, PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM KURSLARI Pratisyen Hekimler, bir mesleki disiplin olmanın gereği olarak 1998 yılında mesleki bilimsel birliklerini yani Pratisyen Hekimlik Derneğini kurdular. Derneğimiz öncelikle 1. basamakta görev yapan pratisyen hekimlerin sürekli eğitimini ve mesleki gelişimini önceler. Pratisyen hekimleri ulusal ve uluslar arası organizasyonlarda temsil eder. Pratisyen hekimlerin özlük haklarının, mesleki kimliklerinin geliştirilmesi için çaba harcar, girişimlerde bulunur. Ülkemizde genel pratisyenliğin ayrı bir tıp disiplini olması için çalışır. Pratisyen Hekimlik Derneğinin tüm ülkede 9 şubesi vardır ve 81 ilimiz bu şubelere bağlıdır. Şubelerimiz; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Aydın, Tekirdağ, Samsun, Diyarbakır, Adana şubeleridir. Derneğimiz Avrupa Genel Pratisyenler Birliği(UEMO) tam üyesidir. Ülke genelinde çok sayıda sürekli tıp eğitimi etkinliği gerçekleştirmekteyiz. En çok ilgi gören faaliyetlerimiz kurslar olmaktadır. Derneğimizce yapılan kursların bazılarını sizlerle paylaşmak istedik. Bölgelerinizde belirleyeceğiniz ihtiyaca göre bu kursların bölgenizde yapılmasını derneğimizden talep edebilirsiniz. Saygılar sunarız Dr. Rıdvan YILMAZ Pratisyen Hekimlik Derneği Genel Başkanı Türkocağı Caddesi No:17 Kat :1 Cağaloğlu/İSTANBUL Tel: Fax: Pratisyen Hekimlik Derneği Türkocağı Caddesi No:17 Kat :1 Cağaloğlu/İSTANBUL Tel: Fax:

2 KARDİYO-PULMONER RESUSİTASYON KURSU Bu kursun sonunda katılımcılar; Solunumu-dolaşımı durmuş hastayı değerlendirecek ve resusitasyonu başlatıp uygulayacaklar, Kurs sonrası değerlendirmede yapılacak uygulamada tam yeterliliğe ulaşacaklardır. Solunumu-dolaşımı durmuş hastayı değerlendirme, Resusitasyonu başlatma, Etkin kalp masajı yapma, Havayolu açıklığını sağlama Havayolu (airway), BalonValfMaske (BVM), Alternatif hava yolu araçları ve klasik entübasyonu uygulayarak etkin soluma yapma, Defibrilatörü tanıma ve etkin-güvenli defibrilasyon yapma, Resusitasyonda kullanılan ilaçları bilme, Resusitasyon akım şemasını bilme, Hastane öncesi resusitasyonun organizasyonunu yapma, Birinci basamak sağlık kuruluşunda resusitasyon müdahale şartlarını belirleme. Solunum-dolaşım durmasına yaklaşım Kalp masajı, Havayolu açıklığı Kalp masajı, havayolu açıklığı (uygulama) Solutma, oksijen desteği, alternatif havayolu araçları, klasik entübasyon Solutma, oksijen desteği, alternatif havayolu araçları, klasik entübasyon (uygulama) Defibrilatör ve etkin-güvenli defibrilasyon Defibrilatör kullanımı (uygulama) Resusitasyonda ilaç kullanımı ve resusitasyon akım şeması Birinci basamakta resusitasyon için ortamının hazırlanması ve ekip çalışması Genel değerlendirme, resusitasyon organizasyonu (uygulama) Kurs Süresi: 10 saat Kursiyer sayısı: Kurs içeriği genişletilerek 2 güne çıkarılabilmektedir. BİRİNCİ BASAMAKTA EKG KULLANIMI KURSU Bu kursun sonunda katılımcılar Birinci basamakta EKG kullanımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır. EKG nin temel kuralları ve Normal EKG nin yorumlanması konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır. EKG deki ritim ve ileti bozuklukları konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır. EKG deki hipertrofik değişikliklerin değerlendirilmesi konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır. EKG deki iskemik değişikliklerin değerlendirilmesi konusunda bilgi-beceri sahibi olacaklardır. Birinci basamakta EKG nin yeri ve önemi konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır. Kursun Programı: EKG ye giriş Temel EKG Temel EKG uygulamalı eğitimi (A, B ve C grupları) Hipertrofiler Hipertrofiler uygulamalı eğitimi (A, B ve C grupları) Ritm ve İleti bozuklukları Ritm ve İleti bozuklukları uygulamalı eğitimi (A,B,C grupları) İskemilerde EKG değişiklikleri İskemilerde EKG değişiklikleri uygulamalı eğitimi (A,B,C gr.) Uygulamalı Eğitimlerin genel değerlendirilmesi Kurs Süresi: 9 saat Kursiyer sayısı: Kurs formatı daraltılarak CPR kursu peşine tamamlayıcı olarak eklenebilmektedir.

3 BİRİNCİ BASAMAKTA ETKİN LABORATUVAR KULLANIMI KURSU BİRİNCİ BASAMAKTA RADYOLOJİ KULLANIMI KURSU; GÖĞÜS RADYOLOJİSİ Bu kurs sonunda katılımcılar birinci basamakta sık kullanılan laboratuar tetkiklerinin istek ve değerlendirilmesi konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır. Bu kurs sonunda kursiyerler Birinci basamakta göğüs grafisi kullanımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır. Birinci basamakta kullanılan laboratuar tetkiklerinin genel değerlendirilmesi ve kalibrasyonu konusunda bilgi sahibi olmak, Hemogram ve sedimantasyon isteme endikasyonları ve yorumlaması konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak, Sık kullanılan (karaciğer paneli, lipid paneli, böbrek paneli, tiroid fonksiyon testleri, demir fonksiyon testleri, elektrolitler) laboratuar testlerinin istemi ve değerlendirilmesi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak, Enfeksiyonlarda sık kullanılan akut faz reaktanlarının değerlendirilmesi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak, Tam idrar değerlendirilmesi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak. Göğüs grafisinin temel özellikleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Göğüs grafisinin kalitesi konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır. Göğüs grafisinin sistematik değerlendirilmesi konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır. Göğüs grafisinde sık rastlanan elementer lezyonları tanıma açısından bilgi ve beceri sahibi olacaklardır. Göğüs lezyonları ile bağlantılı olarak tanı ve ayıcı tanı konularında bilgi sahibi olacaklardır. Kurs Programı: Hemogram Hemogram uygulamalı eğitimi Rutin Biyokimya Rutin Biyokimya uygulamalı eğitimi Tam İdrar Tetkiki Tam İdrar Tetkiki uygulamalı eğitimi Kursun değerlendirilmesi Kurs Süresi: 8 saat Kursiyer sayısı: Temel Göğüs Radyolojisi Temel Göğüs Radyolojisi Uygulamalı Eğitimi Temel Radyolojik Bulgular I ve II Temel Radyolojik Bulgular Uygulamalı Eğitimi Filmlerin tartışılması Sontest ve değerlendirilmesi Kursun Değerlendirilmesi Kurs Süresi: 8 saat Kursiyer sayısı: 14-18

4 BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK HASTAYA YAKLAŞIM KURSU Bu kursun sonunda pratisyen hekimler; diyabetik hastaların birinci basamakta tanısını koyup, tedavisini düzenleyecek ve hastanın sürekli takibini yapabileceklerdir. Diyabet ve alt tiplerinin tanısını koyabilme, OGTTnin tanıdaki önemini kavrama, AKŞ ölçümünü ve değerlendirmesini yapma, Egzersiz ve diyetin diyabet yönetimindeki önemini kavrama, Uygun medikal tedaviyi düzenleyebilme, Komplikasyon yönetimi konusunda bilgi sahibi olma. Kursun Programı; Diyabetes mellitusun tanısı, o Açlık Kan Şekeri pratik grup çalışması uygulama Diyabetes mellitusun ilaç dışı tedavisi, o Tıbbi beslenme tedavisi o Egzersiz Diyabetes mellitus medikal tedavisi, o Oral hipoglisemik ajanlar o İnsülin Diyabetes mellitus komplikasyon yönetimi o Akut komplikasyonlar Hipoglisemi Diyabetik ketoasidoz Hiperozmolar hiperglisemik durum Laktik asidoz o Kronik komplikasyonlar Kardiyovasküler komplikasyonlar Retinopati ve nefropati Nöropati ve impotans Diyabetik ayak Kursun süresi; 8 saat. Kursiyer sayısı; kişi. Temel kurstan gün sonra katılımcı isteğine bağlı olarak oral hipoglisemik ajan ve insülin tedavisine yoğunlaşan pekiştirme kursu düzenlenebilmektedir ve eğitimin etkinliğini artırmaktadır. Kursun Amacı: BİRİNCİ BASAMAKTA SİGARA BIRAKMA ve DANIŞMANLIK KURSU Kursun amacı, katılımcılarını ülkemizin tütün gerçeğini tartışmak, sigara bırakılmasında hekimin rolünü tanımlamak, sigara bağımlılığı, değerlendirilme yöntemleri ve tedavisi konusunda bilgi vermek, sigarayı bırakmak isteyen hastaya yaklaşım, danışmanlık yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim kazandırmaktır Kurs sonunda katılımcılar; Sigara bırakma tedavi yöntemlerini uygulayabilecek, Çalıştığı birimde ve ilde tütün kontrolünde etkin olabilecek, Koruyucu hekimlik hizmetleri yanı sıra sigara bırakma tedavisini uygulayabilecek bilgi ve donanım kazanacaklardır. Türkiye nin tütün gerçeği Tütün ve mamülleri, sigara dumanı ve özellikleri Sigaranın sağlık etkileri Sigaranın bırakılmasında hekimin rolü Sigarayı bırakmak isteyen hastaya yaklaşım; 5A Nikotin bağımlılığı mekanizmaları ve yoksunluğun değerlendirilmesi Sigara bırakma tedavisinde kullanılan farmakolojik ilaçlar Relapsın engellenmesi ve motivasyon 5R Özel gruplarda sigara bırakılması:kadınlar ve çocuklar Ulusal Tütün Kontrolü ve Birinci Basamağın Rolü Birinci basamakta sigara bırakma polikliniğinin yapılandırılması Kursun değerlendirilmesi ve kapanış Kurs Süresi: 8 saat Kursiyer sayısı: 12-18

5 Kursun Amacı: BİRİNCİ BASAMAKTA NÖROLOJİK MUAYENE KURSU Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde sık karşılaşılan nörolojik hastalıklarda, fizik muayeneyi eksiksiz ve sırasıyla yapabilmek, saptanan patolojik durumları değerlendirebilmek ve nörolojik hastalıklarda ayırıcı tanı yapabilmek. Genel öykü alma becerisi kazanmak Nörolojik öykü alma becerisi kazanmak Duyu muayenesi yapabilme becerisi kazanmak Kas gücü muayenesi yapabilme becerisi kazanmak Kas tonusü muayenesi yapabilme becerisi kazanmak Kraniyal sinir muayenesi yapabilme becerisi kazanmak Serebellar sistem muayenesi yapabilme becerisi kazanmak Mental Durum değerlendirmesi yapabilme becerisi kazanmak Meningeal irritasyon muayenesi yapabilme becerisi kazanmak Derin Tendon Refleksleri muayenesi yapabilme becerisi kazanmak Karın cildi refleksi muayenesi yapabilme becerisi kazanmak Patolojik refleks muayenesi yapabilme becerisi kazanmak Özel durumlarda dikkat edilmesi gereken konularda bilgi sahibi olma (radikülopatiler, baş ağrıları, alzheimer, Parkinson) Genel öykü alma-nörolojik öykü alma Duyu muayenesi Kas gücü muayenesi Kas tonusü muayenesi Kraniyal sinir muayenesi Serebellar sistem muayenesi Mental Durum değerlendirmesi Derin Tendon Refleksleri muayenesi, Karın cildi refleksi muayenesi, Patolojik refleks muayenesi Özel durumlar Kurs Süresi: 6-8 saat Kursiyer sayısı: 8-16 BİRİNCİ BASAMAKTA ORTOPEDİK ACİLLERE YAKLAŞIM KURSU Bu kursun sonunda katılımcılar; kas-iskelet travması olgularında ilk değerlendirme ve gerekli stabilizasyonu sağlama, uygun koşullarda nakil ve sevk etme, amputasyon ve replantasyon değerlendirmesi ve uygun nakil koşulları; acil spor yaralanmalarında temel değerlendirme, travma dışı sık görülen ortopedik sorunlar, çocuklarda görülen acil ortopedik sorunlar, acil durumlara ilişkin temel radyografi değerlendirmesi konularında bilgi, beceri ve tutum geliştireceklerdir. Kırık tanımını yapabilmeli, sınıflayabilmeli, klinik bulgu ve belirtileri tanımlayabilmeli radyolojik olarak şüphelenebilmeli, Kırık ve yumuşak doku yaralanmalarında tedavi prensiplerini sayabilmeli, bandajlama ve atelleme uygulayabilmeli; Açık kırık varlığında yapılması gerekenlere ilişkin tedavi ilkelerini sayabilmeli; Kırıkların olası komplikasyonlarını ve önlem yöntemlerini sayabilmeli; Kompartman sendromundan şüphelenebilmeli; önleme ve tedavi ilkelerini sayabilmeli; Eşlik eden damar ve periferik sinir yaralanmalarını tanıyabilmeli, tedavisi için yönlendirebilmeli Amputasyonu tanımlayabilmeli, sınıflandırabilmeli, sevk koşullarını sayabilmeli Tetanoz proflaksisi gereken durumları sayabilmeli uygun aşılama kriterlerini söyleyebilmeli Travmalı hastanın uygun pozisyon ve şartlarda sevk tekniklerini sayabilmeli Kursun Programı Travmalı hastaya yaklaşım; Kırık-Açık kırık film isteme, Çıkık, Kompartman sendromu, Vertebra kırıkları ilk müdahale ve davranış şekilleri, Ezilme Yaralanmaları El-el bileği yaralanmalı hasta değerlendirme ve ilk yardım; El bileği damar-sinir-tendon yaralanması, VAmputasyonlar ve replantasyon koşulları, Replantasyon nakil koşulları Alçı Atel Bandajlamalar Spor Travmatolojisinde aciller değerlendirme-ilk yardım ; Kontüzyon, Ön çapraz bağ, Meniskuslar, Ayak bileği lateral bağ, Aşil tendonu Çocuk Ortopedisi Acilleri ; topallayan çocuk, Septik artrit, osteomyelit, Perthes, transiyen sinovit, epifizyoliz hizmetçi dirseği Kursun Süresi ; 8 saat Kursiyer sayısı : 16 20

6 BİRİNCİ BASAMAKTA KÜÇÜK CERRAHİ GİRİŞİMLER KURSU Kursun Amacı: Birinci basamakta gereksinim duyulan ve uygulanabilecek cerrahi girişimler konusunda Genel Pratisyenlerin bilgi, beceri ve tutum kazanmaları amacıyla düzenlenmiş bir kurstur. Biyolojik güvenlik düzeylerini tanımlayabilmeli, enfeksiyon önleme tekniklerini sayabilmeli, tanımlayabilmeli Yara bakımında debridman uygulama kriterlerini sayabilmeli, tedavi tekniklerini tanımlayabilmeli Damar yolu açabilmeli Yüzeyel cilt kesilerinde kullanılan sutur tekniklerini sayabilmeli ve uygulayabilmeli Abse drene edebilmeli Kadında ve erkekde idrar sondası takabilmeli Lomber ponksiyon yapabilmeli Bebekte umblikal granülom, erkek çocukta testis muayenesi, fimozis tanı ve tedavi kriter ve tekniklerini sayabilmeli, uygulayabilmeli Kursun Programı; Biyolojik güvenlik düzeyleri, enfeksiyon önleme teknikleri Yüzeyel cilt kesisi, sutur Lomber ponksiyon Damar yolu açma Abse açılımı Erkek idrar sondası takma Kadın idrar sondası takma Bebekte umblikal granülom Erkek çocukta testis muayenesi Erkek çocukta fimozis Kursun Süresi; 6-8 saat Katılımcı Sayısı: KRONİK HASTA TEDAVİ YÖNETİMİ KURSU Bu kursun sonunda katılımcılar, kronik bir hastalığı olan kişinin düzenlenmiş tedavisine uyumu ve tedavinin sürdürülebilirliğini sağlama konusunda karşılaşılan çeşitli problemlerle başa çıkma yolları konusunda bilgi sahibi olacak ve kronik hasta tedavi yönetimi becerisi edinecektir. Kurs sırasında katılımcı birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda en sık karşılaşılan hastalıklardan biri olan hipertansiyon konusunda 5 ayrı standart hasta ile karşılaşacak ve hastaların tedaviye uyumları konusunda yaşadıkları problemleri çözmeye çalışacaktır. Unutkan olduğu ve çoklu ilaç kullandığı için düzenli ilaç kullanamayan hasta, Yaşam tarzı değişikliği yapmadığı için ilaçların etkisiz olduğu hasta, Tedavisini yan etkiler nedeniyle bırakan hasta, Altta yatan başka nedenlerden dolayı tedavi olamayan hasta Hasta olduğuna inanmadığı için tedavisini olmayan hasta ile karşılaşan birinci basamakta çalışan pratisyen hekimler hipertansiyon tedavi yönetimi hasta ile görüşme beceri rehberi kullanarak zor hasta nın tedavi uyumunu sağlamaya çalışacaklardır. Kursun Programı; Standart hasta-hekim görüşmesi-1 (görüşme 5 ayrı odada, 2 tur halinde olacak, kamera kaydı yapılacak) Kamera kayıtlarının izlenmesi Hasta ile görüşme beceri rehberi kullanılarak değerlendirme yapılması Standart hasta-hekim görüşmesi-2 (görüşme 5 ayrı odada, 2 tur halinde olacak, kamera kaydı yapılacak) Kursun süresi; 8 saat. Kursiyer sayısı; 10 kişi.

7 AKILCI FARMAKOTERAPİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ Kursun Amacı: Akılcı ilaç kullanımının amacı "Akılcı ilaç kullanımının geliştirilmesi toplum üzerinde yanlış ilaç kullanımından kaynaklanan ekonomik ve sosyal yükün azaltılması, fizyolojik, biyolojik ve psikolojik zararların önlenmesidir. " Katılımcılar kurs sonunda hekimlerin tedaviye karar verirken dikkat etmesi gereken temel kuralların neler olduğunu bilecekler ve düzenlenecek eğitimlerde bunu öğretebilir hale geleceklerdir. Rasyonel Farmakoterapi Eğitiminde Groningen Modeli MAUA formu tanıtılacak ve kullanılması K-ilaç listesi Reçete Yazma İlkeleri Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi Senaryo Yazımı İlaç Etkileşimleri OSCE Saha kursu planlama Kursun Programı: Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE-1) Rasyonel Farmakoterapi Eğitiminde Groningen Modeli Konferans: K(işisel)-ilaçlar / MAUA formlarının tanıtımı Konferans: K-ilaçların seçimi: Örnek - Angina Pektoris Esansiyel hipertansiyon tedavisi için K-ilaç seçimi Reçete Yazma İlkeleri Grup tartışması: Esansiyel hipertansiyon tedavisi için K-ilaç seçimi Vaka tartışmaları: Esansiyel Hipertansiyon İlaç Etkileşimleri Esansiyel Hipertansiyon Modülünün Değerlendirmesi OSCE-2 Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi Senaryolarının Yazımı Grup Tartışmasının Yönlendirilmesi OSCE nedir? Saha Kursunun Tanıtımı Saha Kursu Kursun Yöntemi: Probleme Dayalı Öğrenim Katılımcı sayısı: 8-10 katları (En fazla kişi) Eğitim Süresi: 5 gün

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI 265 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM -V STAJ PROGRAMI TARİHLER ANABİLİM DALI 11/08-29/08 01/09-19/09 22/09-10/10

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Klinik eğitim programının misyonu nöroşirürjikal (Beyin ve Sinir Cerrahisi) eğitimi ve hasta bakımını mükemmelleştirmektir. Asistanlar (Araştırma Görevlileri) öncelikle

Detaylı

MODÜL KODU : PED2022 MODÜL ADI : Çocuk Güvenliği İçin Danışmanlık MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Serpil Uğur BAYSAL MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 10 Projenin başında, sorumlu öğretim

Detaylı

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60 DÖNEM V Dönem V 255 Dönem V 256 DERS KODU STAJLAR 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V STAJ PROGRAMI SÜRE AKTS TIP 5101 ADLİ TIP 3 Hafta 4 TIP 5102 ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON 2 Hafta 3 TIP 5103 ÇOCUK

Detaylı

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete: 22.05.2014-29007 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni Cilt: 2 Sayı: 1 Ocak 2007 3 ayda bir Paramedik Derneği tarafından yayınlanır. ĐÇĐNDEKĐLER Paramedik Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Detaylı

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ Başkan dan Yılardır sağlık sistemimizin her yerinde her koşulda hizmet sunan, kendine verilen her işi tüm ciddiyetiyle yapan, hasta olan olmayan herkesle dost, özverili, sağlık sisteminin temel taşları

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 16 Aralık 2003 Sayı: 25318 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org 24-28 Eylül 2014 Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI İÇİNDEKİLER DÜZENLEME KURULU 5 OTURUM BAŞKANI VE KONUŞMACILAR 6 KONFERANSLAR 12 PANELLER 13 UZMANA DANIŞ TOPLANTILARI 14 KURSLAR 15 BİLİMSEL

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2010 Ankara 1 TUK Çocuk Sağlığı

Detaylı

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU EGESEM olarak 2012 2013 Eğitim Öğretim yılına hazırlanırken özel sektör ihtiyaçlarına da cevap veren eğitim programlarımız hakkında ayrıntılı bilgilerin bulunduğu

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1 www.turkgeriatri.org Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü İstediğimiz/beklediğimiz Gelecek Yaşlıların Anlattıklarında Saklıdır! GENİŞLETİLMİŞ

Detaylı

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Acıbadem Sağlık Grubu nun yeni halkası Acıbadem Fulya, İstanbul un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş Fulya da hizmete açıldı. Tıbbın her dalında

Detaylı

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren 1 TAHYK Yürütme Kurulu Başkan Prof. Dr. H. NezihDağdeviren Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ungan Üyeler Prof. Dr. ZekeriyaAktürk Doç. Dr. AyferGemalmaz Doç. Dr. E. MelihŞahin Doç. Dr. KurtuluşÖngel Doç. Dr.

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı