HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ"

Transkript

1 VASKÜLER SĠSTEM CERRAHĠSĠ VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Arterlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıklarını tanımlayabilecek Arterlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıklarında hemşirelik bakımını verebilecek Venlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıklarını tanımlayabilecek Venlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıklarında hemşirelik bakımını verebilecek Periferik damar hastalıklarında hemşirelik bakımının temel hedeflerini söyleyebilecek Lenfatik sistemin cerrahi girişim gerektiren hastalıklarında hemşirelik bakımını yürütebileceksiniz. HAFTA 11

2 VASKÜLER SĠSTEM CERRAHĠSĠ VE HEMġĠRELĠK BAKIMI 1. GĠRĠġ Damarlar Lenfatik damarlar 2. ARTERLERĠN CERRAHĠ GĠRĠġĠM GEREKTĠREN HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ Anevrizmalar Periferik Arter Hastalıkları -Kronik Arter Tıkanıklığı -Buerger Hastalığı -Raynoud Hastalığı 3. VENLERĠN CERRAHĠ GĠRĠġĠM GEREKTĠREN HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ Koroner Arter Hastalıklarında Cerrahi Tedavi Yöntemi Kapak Hastalıklarında Cerrahi Tedavi Yöntemi Kalp Nakli 4. PERIFERIK DAMAR HASTALIKLARINDA HEMġIRELIK BAKIMI 5. PERĠFERĠK VASKÜLER HASTALIĞI OLAN HASTANIN HEMġĠRELĠK BAKIM PLANI ÖRNEĞĠ 6.LENFATĠK SĠSTEMĠN CERRAHĠ GĠRĠġĠM GEREKTĠREN HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ 2 7. SONUÇ 8.DEĞERLENDĠRME 9.KAYNAKLAR

3 1.GĠRĠġ Damar hastalıkları toplumda oldukça yaygın görülen bir hastalık grubudur. Orta yaştan itibaren yaşlanmayla birlikte periferik damar sorunlarında da artış görülmektedir. Bu ünitede ana arter olan aortanın, periferik arterlerin, venlerin ve lenfatiklerin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları ve hemşirelik bakım yönetimi ele alınacaktır. DAMARLAR Damarlar altı grupta incelenir 1. Aorta ve arterler 2. Arteriyoller 3. Mikrosirkülasyon (Kapillerler) 4. Venüller 3 5. Venler 6. Lenfatikler Şekil 4: Sistemik dolaşım Kaynak: cps.ci.cambridge.ma.us Şekil 4: Kapiller yatak Kaynak: daviddarling.info gerçekleşir. Arteriyoller kapiller ağdan hemen önceki damarlardır. Kapillere kan akımını düzenlerler. Dokularda yer alan, arter ve venöz sistemi birbirine bağlayan kapiller damarlar, besinlerin ve metabolik artık ürünlerin dolaşım sistemi ile dokular arasında değiştirildiği yerdir. Hücresel düzeyde değişim kapillerler de

4 Lenfatik Damarlar Lenfatik sistemin asıl işlevi hücreler arası boşluktaki ekstraselüler sıvıyı, kan dolaşımına geri taşımaktır. Lenfatik system immune sistemle uyumlu çalışarak, yabancı cisimlere karşı koruyucu bir filtre görevi de görür. Lenf damarları büyük moleküllere karşı geçirgendir ve bu sayede proteinden zengin interstisyel sıvı vene kazandırılmış olur. Lenfatik sistem yağların ince bağırsaklardan emilimini de kolaylaştırır. Şekil: Lenfatik sistem Kaynak:library.thinkquest.org 4

5 2.ARTERLERĠN CERRAHĠ GĠRĠġĠM GEREKTĠREN HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ Anevrizmalar Arter duvarının yapısının bozulması sonucu damarın lokal olarak zayıflaması ve dialatasyonu ile sonlanan ilerleyici ve geri dönüşsüz bir hastalıktır. Şekil 6: Anevrizma Kaynak: huntervascular.comt 5 Abdominal aort anevrizması, anevrizmaların %80 nini oluşturur Şekil 6: Abdominal aort anevrizması Kaynak: lifebridgehealth.org

6 Periferal anevrizmalar daha çok alt ekstremite arterlerinde görülür. Cerrahi teknik olarak anevrizmalı kısma eksizyon yapıldıktan sonra yerine yapay greft konur. Şekil 6: Periferal anevrizması Kaynak: kicvi.com 6 Periferik Arter Hastalıkları Şekil 6: Arter tıkanıklığı Kaynak: farooqmd.com Kronik Arter Tıkanıklığı: Periferik arterlerin tıkayıcı hastalıkları genellikle atheroskleroz, emboli, thrombus, travma, vozospazm, inflamasyon nedeniyledir. Belirtiler, arterial sistemdeki daralma ve tıkanmalara bağlı olarak gelişen iskemi sonucu ortaya çıkar. İntermittent klaudikasyon, dinlenme ağrısı, periferik nabızların kaybı, pozisyona bağlı olarak ekstremitede renk değişikliği, trofik değişiklikler, ülserasyon, kronik arter tıkanıklıklarında görülen belirti ve bulgulardır.

7 Arteriyel tıkanıklıklarda cerrahi olarak atherom plağı çıkarılır. Şekil 6: Athereom plağının çıkarılması Kaynak: msdlatinamerica.com Akut Arter Tıkanıklığı: Travma, emboli ya da trombüs nedeniyle sağlıklı ya da hastalıklı 7 arterde tıkanma olmasıdır. % 90 oranında alt ekstremite arterlerinde görülür. Akut arteriyel trombüs, sıklıkla atherosklerotik arterde pıhtı oluşumuna bağlı tıkanmadır. Arteriyel embolide ise genelde arter duvarı sağlamdır ve sıklıkla kalpte bulunan trombüsten kopan parça damarı tıkar. Akut arter tıkanması belirti ve bulguları ani olarak ortaya çıkar. Akut arter tıkanıklığı belirti ve bulguları: Ekstremite iskemi ve doku nekrozu nedeniyle ağrılıdır. Sinir dokusu iskemisi varsa, ekstremitede parestezi ve anestezi oluşur. Kanlanmanın azalmasına bağlı, tıkanıklığın distali soğuktur. Kan akımı, kollateraller tarafından kısmen sağlansa da ekstremiteler soluk renktedir. Olay ilerledikçe cilt nekrozu sonucu siyanoz görülür. Tıkalı arterin distalinde nabızlar alınamaz. Cerrahi tedavi mümkün olan en kısa zamanda uygulanır. Cerrahiye karar verildikten sonra hasta ılık ortamda tutulur ve ekstremite travmalardan korunur. Embolektomi yapılır. İşlemden sonra genellikle 2-10 gün antikoagülan tedavi uygulanır. Cerrahi girişim dışında,

8 fibrinolitik ilaçlarla da trombüs ve emboli çözülmeye çalışabilir. Buerger Hastalığı:Üst ya da alt ekstremitelerdeki orta boydaki arter ve venlerin inflamatuar, trombotik bir hastalığıdır. Ekstremitelerin distalinden başlayan hastalık, yukarı doğru ilerler. Hastalığın belirti ve bulguları inflamatuar lezyonlara ve iskemi sonrası doku yıkımına bağlı olarak değişir. Şekil 6: Buerger Kaynak: emedicine.medscape.com Damarlarda tıkanmayla birlikte, tıkanıklığın etrafında kollateral dolaşım gelişimi olur. Şekil 6: Kollateral dolaşım Kaynak: mugir1.ispace.in.th Buerger hastalığı belirti ve bulguları: 8 Ayak tabanında ve parmaklarda ağrı en tipik erken belirtidir. Yürüme kekemeliği olarak intermittent klaudikasyonda, hasta yürürken baldırında oluşan ağrı nedeniyle durmak zorunda kalır. Yürüme mesafesi hastalık ilerledikçe kısalır ve dinlenme ağrısı daha önemli bir sorun olmaya başlar. Ağrı geceleri fazladır ve ayağı yükseltmekle artar. Ekstremite soğuktur ve soğuğa duyarlıdır. Ekstremiterin distali, özellikle parmaklar kırmızı-mor renktedir. Posterior tibiyalis ve dorsalis pedis nabızları ya zayıftır ya da hiç alınamaz. Tırnaklarda kalınlaşma, deformite, deride İncelme ve kıllarda dökülme şeklinde trofik değişiklikler görülür. Hastalığın ileri dönemlerinde parmak uçları ya da ayakta ülser ve gangren olabilir.

9 Tedavi ve bakım: Amaç; Hastalığın ilerlemesini önlemek Vazodilatasyonu sağlamak Ağrıyı gidermek Hastaya duygusal destek olmak Bakım Ayak hijyeni önemlidir. Dinlenme ağrısı olanlarda ağı kontrol edilmelidir. Ağrıya bağlı, uykusuzluk, İştahsızlık gibi sorunlar kontrol edilmelidir Ağrı için hastaya Buerger-Allen egzersizleri yaptırılabilir. Bu egzersizlerin yapılması kollaterallerin gelişmesinde rol oynar. Hasta, vazokonstriktör etkisi nedeniyle soğuktan korunmalıdır. Bacak travmalardan korunmalıdır 9 His kaybı varsa yanıklar oluşabileceğinden ekstremiteye doğrudan sıcak uygulama yapılmamalıdır. Buerger-Allen egzersizleri

10 10

11 Tedavi Tıbbi tedavi Sigarayı bıraktırma Ekstremiteye kan akımının sağlanmasına yardımcı olacağı için vazodilatatörler Trombositlerin yapışmasını önleyici fibrin çözücü ilaçlar 11 Cerrahi tedavi Vazomotor aktiviteyi kaldırırarak vazodilatasyonu sağlamak ve kan akımını artırmak için, sempatektomi yapılabilir Yara iyileşmesi olmuyorsa ya da yara enfekte olduysa, ağrı kontrol edilemez boyutlarda ise, gangren geliştiyse amputasyon yapılır

12 Raynoud Hastalığı: El ve ayaklarda küçük arter ya da arteriyollerin konstriksiyonu sonucu ekstremitede intermittent solukluk, siyanoz ve ısı değişikliği ile karakterizedir. Bu değişiklikler, soğuğun etkisi ya da emosyonel stres ile ortaya çıkar. Raynoud hastalığı belirti ve bulguları: Başlangıçta her iki elde bir ya da iki parmak ucu hastalıktan etkilenirken, olay ilerledikçe parmakların daha proksimal kısımları ve eller de etkilenebilir. Önce parmak uçlarının rengi solar, daha sonra buna siyanoz, soğukluk, uyuşma ve ağrı eşlik eder, Son dönemde zonklama, karıncalanma ve kırmızılık olaya hakim olur. Ataklar dk surer ve 30-60dk içinde geriler. Ataklar kendiliğinden düzelebildiği gibi hasta sıcak ortama girdiğinde gerileyebilir. 12 Soğuk mevsimlerde tablo şiddetlenir. İleri devrelerde basit bir stres ve hafif soğuk nöbetin ortaya çıkmasına neden olur Solukluk; vazokonstrüksiyona bağlı azalmış cilt kan akımına; siyanoz; vazospastik venüllerin genişlemesi ve bunun sonucunda siyanotik kanın venüllere geri dolumuna ve hiperemi; arteryel spazmın çözülmesi sonucu arteriollerin kanla dolmasına bağlıdır. Şekil 6: Raynoud hastalığı Kaynak: healthinplainenglish.com Tedavi ve Bakım Tedavi Tıbbi tedavi: Amaç, düz kaslarda relaksasyon sağlamak, spazmı çözmek ve arteriyel kan akımını artırmaktır. Öncelikle altta yatan bir hastalık varsa tedavi edilmelidir. Kalsiyum antagonistleri, vazospaztik atakları geciktirdiği ve süresini kısalttığı için tercih edilir.

13 Sempatik sinir aktivitesini azaltmak amacıyla vazodillatatörler ve alfa adrenerjlk reseptör blokörleri verilir Cerrahi tedavi: Sempatektomi, parmaklarda nekroz ve yara olması durumunda yara debridmanı ile birlikte servikotorasik sempatektomi önerilmektedir. Bakım Hastaya stresli ve güvensiz ortamlardan korunması konusunda eğitim verilir ve stres yönetimi öğretilmelidir Kış aylarında hastanın olabildiğince dışarı çıkmaması ya da çıkacaksa sıkı giyinmesi, kapı kolu, direksiyon vb soğuk yüzeylere temas etmemesi, buzdolabını temizlerken, hatta buzluktan donmuş bir yiyecek alırken eldiven giymesi söylenmelidir. Yaz aylarında klimalı ortamlar için yanında bir hırka bulundurması söylenir. vazokonstriksiyona neden olan doğum kontrol hapı, Beta adrenerjik blokörler gibi ilaçları almamaları hatırlatılmalıdır Hastalara sigara kullanımından kaçınmaları söylenir. Hastalar güvenlik açısından dikkatli olmalı, örneğin kesici aletleri dikkatli kullanmalıdır. 13 Kalsiyum kanal blokeri kullanan hastalarda postural hipotansiyon gelişebileceği için bu konuda uyarılmalıdır.

14 3.VENLERĠN CERRAHĠ GĠRĠġĠM GEREKTĠREN HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ Derin Ven Trombozu (DVT) Venler, derin, yüzeyel ve perforan venler olmak üzere üç gruba ayrılır. Perforan venler yüzeyel ve derin venöz sistemi birbirine bağlarlar. Venöz trombozda, venöz staz, damar duvar hasarı ve kan pıhtılaşma sürecinin değişmesinin rol oynadığı düşünülmektedir.venöz staz kan akımı azaldığında, bazı ilaç tedavilerinde vazodilatasyon meydana geldiğinde, hareketsizlikte, ekstremitelerin 14 paralizisinde ve anestezi nedeniyle olmaktadır. Ayrıca yatak istirahati bacaktaki kan akımını en az %50 azaltmaktadır. Yine damarın iç tabakasında oluşan hasar pıhtı oluşumuna neden olmaktadır. Antikoagülan tedavisi aniden kesilen hastalarda da kanın pıhtılaşma özelliği artmaktadır. Şekil 6: Venler Kaynak: veincentre.com Şekil 6: Derin ven trombozu Kaynak: compression-therapy.com

15 Belirti ve bulgular: Alt ekstremitede tek taraflı ağrı, ödem kızarıklık, ısı artması. Ekstremitede güçsüzlük ve uyuşma da olabilir. Olay ilerledikçe konjesyon nedeniyle ödem aşırı boyutlara ulaşır, örneğin ekstremite çapı normalin 1,5-2 katına çıkar 15 Şekil 6: Derin ven trombozu Kaynak: topnews.in Korunma: Tromboz riski taşıyan 40 yaş üzeri, şişman, venöz hastalığı, kalp yetmezliği olan, büyük cerrahi girişim yapılacak hastalarda venöz staz ve koagülabiliteyi azaltmaya yönelik bazı önlemler alınmalıdır. Risk altında olan bireylerin; kilo vermesi, uygun egzersizler yapması, elastik çorap giymesi, uzun süre aynı pozisyonda oturmaması, kontraseptif ilaç kullanmaması, sigara içmemesi, dehidrate olmaması ve sık sık bacaklarını yukarı kaldırması gerekir. Ayrıca uzun süren ameliyatlarda ameliyat süresince bacaklara elastik bandaj

16 uygulanması, ameliyat sonrası bacak elevasyonu, hastanın yatakta hareketli tutulması ve varis çorabı giymesi de önlemler arasında yer alır. Tedavi ve bakım: Tıbbi tedavi: Heparin, oral antikoagülanlar ve fibrinolitik ajanlar yer alır. Cerrahi tedavi: Trombusu çıkartmak (trombektomi) Bakım En önemli noktalar: Yatak istirahati, Bacak elevasyonu, ılık uygulama Antikoagülasyon tedavinin sürdürülmesi. Hastaların 4-7 gün kesin yatak istirahati yapmaları gerekir. İstirahat tam bir hareketsizlik 16 şeklinde uygulanmamalıdır. Sık sık pozisyon değiştirilmeli ve bacak kaslarını çalıştıracak şekilde aktif hareketler yapılmalıdır. Yedi gün içinde pıhtının ven duvarına iyice yapışması nedeniyle yürüme sırasında pıhtı parçalarının kopması ve emboli ihtimali minimuma inmektedir. Bacak sağa atrium seviyesini geçecek şekilde takriben 30 0 lik bir elevasyona getirildiğinde periferik venöz basınç düşerek ödem ve ağrı azalabilir. Ödem azaldıktan sonra hastanın mobilize edilmesinin düşünüldüğü devrede ise elastik çorap mutlaka kullanılmalıdır. Böylece yüzeyel venler komprese edilerek derin venlerde akım oranı artar. Varis çorapları bacak ve dolayısıyla damarlar üzerine homojen baskı yaptığından tercih edilmelidir. Çorabın boyu mutlaka tıkanıklık bölgesinin en az cm yukarısına kadar olmalıdır. Akut tromboflebitik lezyonların gerilemesi için sıcak veya antiseptik solüsyonlarla pansumanlar yapılabilir. Cilt masarasyonunu önlemek için lasalanolinli kremlerden yararlanılabilir Antikoagülan tedavi tromboflebitli, tekrar eden embolisi ya da kalp yetmezliği nedeniyle sürekli bacak ödemi olan ya da kalça kırığı nedeniyle uzun süre yatağa bağımlı kalacak hastalarda endikedir. Hastalara yeni bir tromboz oluşumunu engellemek amacıyla antikoagülan

17 tedavi uygulandığında, hemşire kanama açısından hastanın cildini, dişetlerini, idrar ve dışkısını kontrol etmelidir. Hasta, hastaneden çıkmadan önce antikoagülan tedavi (ilaç dozları, zamanı, yan etkileri) ve DVT'nin önlenmesi konularında bilgilendirilmelidir. Antikoagülan ya da Trombolitik Tedavinin Kontrendike Olduğu Durumlar Hastayla iģbirliği kurulamadığı durumlar Sistem kanamaları: gastrointestinal, genitouriner, solunum ve üreme sistemi kanamaları Hemorojik kan hastalıkları Anevrizmalar Ciddi travmalar Alkolizm Yeni geçirilmiģ ameliyatlar; göz, spinal kord, beyin ameliyati Ciddi hepatik, renal hastalık Yeni geçirilmiģ serebral kanama Enfeksiyonlar 17 Açık ülser yaraları Yaralanma olasılığı yüksek olan meslek çalıģanları Yeni doğum yapmıģ kadınlar Demir Korkmaz F.(2010). Vasküler hastalıklar ve periferik dolaşım bozuklukları. Ed:Eti Aslan F. Karadakovan A. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitapevi, 2010 Varis: Venlerin anormal olarak genişlemesi, uzaması ve kıvrılmasıdır. Yaşlılarda ve kadınlarda daha fazla görülür. Varisler en sık alt ekstremitelerde görülür. Varislerin etyolojisinde üç ana faktör vardır. Bunlar; kapakçık yetersizliği, ven duvarının zayıflığı ve arteriyo venöz fistüldür.

18 Şekil 6: Varisli vende kapakçık Kaynak: venacure-evlt.com Belirti ve bulgular: Variste belirti ve bulgular her zaman varisin yaygınlığı ve yetmezliğin derecesi ile paralellik göstermez. Küçük varisleri olan hastaların aşırı yakınmaları olabilirken, yaygın ve büyük varisli hastaların yakınmaları çok daha az olabilir. Variste en sık rastlanan belirti ve bulgular, ayakta kalınca varisli vende yanma, ağırlık, aşağı doğru çekme hissi, bacakta kaşıntı ve ödemdir. Varikoz vende inflamasyon varsa ısıda da artış olur. Şekil 6: Varis Kaynak: peninsulavascular.com 18 Tedavi ve bakım: Tedavi Konservatif tedavi Skleroterapi cerrahi tedavi Konservatif tedavi-bakım: Küçük ve az sayıdaki varislerin elastik desteklerle belirti ve bulguları azaltılabilir. Varis çorabı, en iyi elastik desteği sağlar. Varis çoraplarının tedavi edici etkileri yoktur, varis hastalığının ilerlemesine engel olurlar. Varis çorabı eksternal kompresyon yaparak kas pompasının etkinliğini artırır ve dilate yüzeyel venlerde venöz dönüşü kolaylaştırır damarlardaki kan akışını hızlandırırlar, lenf dolaşımını desteklerler, trombozdan ve emboliden korurlar. Kompresyon tedavisinde elastik destek için bandaj da kullanılabilse de varis çorapları daha çok tercih edilmektedir. Çünkü, bandaj ne kadar dikkatle sarılırsa sarılsın, istenen baskı bacağın tümünde tam dengeli olarak ayarlanamamaktadır.

19 Ayrıca kişinin hareket etmesiyle sargılar kısa zamanda kayarak ve sekil değiştirerek dolaşımı bozabilmektedirler. Çorabın, etkin olabilmesi için, bireye uygun ölçülerde olması gerekir. Hasta, varis çorabını giyerken şu noktalara dikkat etmelidir: Yataktan kalkmadan önce, bir süre bacaklar kalp seviyesine getirilerek venler boşaltılmalı, Çorap el içinde toplanmalı, ayaklar yataktan sarkıtılmadan, bacaklar yukarı doğru sıvazlanarak çorap giyilmeli, Külotlu varis çorabı giyiliyorsa, çorap her iki bacakta diz eklemini geçtikten sonra ayağa kalkarak çorabın kalça kısmı yerleştirilmelidir. Gece yatmadan önce çorap çıkarılmalıdır. Ayrıca varisli hastalar uzun süre ayakta durmaktan kaçınmalı ve günde bir kaç kez bacak elevasyonu yapmalıdırlar. Skleroterapi-bakım: Skleroterapi yaygın olmayan lokalize varislerde uygulanan palyatif tedavi yöntemidir. Varisli venlere sklerozan madde enjekte edilir. Bu madde, venöz intimada 19 hasar oluşturup aseptik tromboz yaparak venin iptalini sağlar. Estetik bir uygulama olup hastanın ağrı yakınmasını geçirmez. Enjeksiyon tamamlandıktan bir-iki dakika sonra hastaya varis çorabı giydirilerek yürütülür. Çorap, işlemden sonra altı hafta kadar giyilmelidir. Sikleroterapi sonrası hastanın önerildiği şekilde yürüyüş aktivitelerine başlaması istenir. Cerrahi tedavi-bakım: Varikoz venin çıkarılmasıdır. Varisli venin cerrahi tedavisi için derin venlerin sağlam ve fonksiyonel olması gerekmektedir. Varis ameliyatı sonrası bakımda önemli noktalar: Tüm ekstremiteye elastik destek uygulamak, Bacağı hareketli tutmak ve egzersiz yaptırmak, Bacağı kalp seviyesinde tutmaktır. Ameliyattan saat sonra hasta ayağa kaldırılır ve yatmaktan çok yürümeye teşvik edilir. Yattığı sürelerde bacaklar elevasyona alınmalıdır. Hasta, ağrısı, ödemi yoksa ameliyat sonrası üçüncü gün hastaneden çıkarılabilir. Hastanın, yürüme egzersizlerini ve elastik desteği (varis çorabı) ameliyattan sonra üç hafta sürdürmesi gerekir. Yaşlı bireylerde bu süre daha uzun tutulmalıdır.

20 Cerrahi sonrası görülebilen komplikasyonlar; kanama, enfeksiyon, sinir harabiyeti ve DVT'dir. Ameliyat sonrasında bacak iyi sarılırsa kanama riski azalır. Hasta ameliyattan sonra koruyucu önlemler olarak; aşırı kilo almamalı, kiloluysa zayıflamalı, uzun süre oturmamalı ya da ayakta durmamalı, bacaklarını günde en az iki kez yükseltmeli, dolaşımı hızlandırıcı egzersizler yapmalı, bacak bacak üstüne atarak oturmamalı, zorunlu olarak uzun süre oturacaksa ya da ayakta kalacaksa varis çorabını giymelidir. Antikoagulan Ġlaç Kullanan Hastanın Eğitimi Antikoagülan ilacınızı saat arası her gün ayni saatte alınız Antikoagülan ilaç kullandığınızı gösteren bir kimlik taģıyınız Kan testlerinizi önerildiği Ģekilde yaptırınız EtkileĢime gireceği için, hekime danıģmadan - herhangi bir ilaç, vitamin bitki vb desteğe baģlamayınız. Alkolden kaçınınız. Alkol vücudun antikoagulanlara vereceği yanıtı degistirir. Yemek alıģkanlığınızı değiģtirmeyiniz, katı diyetten kaçınınız Reçete edilmediyse, coumadin kullanmayınız. Hekiminiz soylemeden coumadini bırakmayınız. BaĢka bir hekime, tedaviye (örn; diģ hekimi vb) gittiğinizde Antikoagülan kullandığınızı söyleyiniz DiĢ tedavisi ya da diğer bir elektif cerrahi tedavi gerekiyorsa, öncelikle sizi izleyen hekiminize baģvurunuz AĢağıdaki belirtilerden birini yaģarsanız hemen hekiminize bildiriniz 1. Baygınlık, eziklik, baģ dönmesi, halsizlik 2. Kırmızımsı, kahverengi idrar 3. Kanama, örn; bir yerinizi kestiğinizde kani durduramama 4. Büyük berelenmeler, burun kanaması ya da vücudun her hangi bir yerinin kanaması 5. Kırmızı ya da siyah dıģkılama 6. Ġsilik, döküntü Kanamaya yol açacak yaralanmalardankacininiz Gebe olduğunuzu düģünüyorsanız hekiminize danıģınız Demir Korkmaz F.(2010). Vasküler hastalıklar ve periferik dolaşım bozuklukları. Ed:Eti Aslan F. Karadakovan A. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitapevi,

21 4.PERIFERIK DAMAR HASTALIKLARINDA HEMġIRELIK BAKIM YÖNETĠMĠ Damar hastalıklarında hemşirelik bakımının temel hedefleri Dokulara, yeterli kan akımını sağlamak, Cilt bütünlüğünü korumak, İskemik ağrıyı azaltmak, Hastaya sağlığı koruyucu davranışlar kazandırmak Dokulara Yeterli Kan Akımını Sağlamak Hastaya uygun pozisyon verilmesi Pozisyon verebilmek için, hastalığın arter ya da ven kaynaklı olduğunun bilinmesi gerekir. Arter hastalıklarında sorun, oksijenlenmiş kanın yeterince ekstremitelere ulaşamamasıdır. Arteriyel hastalıklarda kan akımının ayaklara doğru olması istendiğinden, hastanın başını yatarken cm kadar yükseltilmesi önerilir. Herhangi 21 bir egzersiz, önerilmediyse, arter kaynaklı hastalarda ayaklar kalp seviyesine kaldırılmamalıdır. Venöz yetmezliklerde ise kalbe venöz dönüşte sorun olduğundan, oksijensiz kanın ekstremitelerde göllenmesi nedeniyle bacak ağrıları ve ödem olur. Venöz dönüşü kolaylaştırmak için bu hastalar bacaklarını sık sık kalp seviyesine (12-15 cm) yükseltmeli ve bu pozisyonda uyumalı, uzun süre oturmamalı ya da ayakta kalmamalıdırlar. Damar hastalığı olan tüm hastalar, aynı pozisyonda uzun süre kalmamaya; otururken bacak bacak üstüne atmamaya özen göstermelidirler. Ekstremitenin ılık tutulması Damar hastalığı olan bireyler, serin ve soğuk ortamlarda bulunmamaya dikkat etmelidirler. Bulunan ortamın ısısı C'den düşük olmamalıdır. Ekstremiteye doğrudan sıcak uygulamanın sakıncaları vardır. Yüksek ısı doku metabolizmasını artıracak, ancak yeterince dilate olamayan arterlerin ekstremiteye kan akımı sağlamaları da yetersiz olacaktır.

22 Bunun sonucunda dokularda iskemi gelişecektir. Bu nedenle sıcak su şişesi, termofor ve elektrikli ısıtıcılar vazodilatasyonu sağlamak amacıyla kullanılmamalıdır. Vazokonstriksiyonun önlenmesi Hastaların nikotin, kafein, soğuk gibi vazospazma (vazokonstriksiyona) neden olan; stres gibi sempatik sinirleri uyarıcı faktörlerden uzak durmaları gerekir. Sigara içen hastalara nikotinin özellikle damarlar üzerine zararları açıklanmalı ve sigarayı bırakmalarına yardımcı olunmalıdır. Ayrıca hastaya mental ve fiziksel olarak rahatlaması için gevşeme teknikleri öğretilmelidir. Vazodilatasyonun sağlanması Vazokonstriksiyonu önlemeye yönelik tüm önlemlerin alınması vazodilatasyon için yetersiz kalıyorsa ve hastalık arter kaynaklı ise, vazodilatatör ilaçlar verilebileceği gibi hastanın durumuna göre sempatektomi yapılabilir. Hastalara bu tedavilerin özellikle ağrılarının azalması açısından önemi anlatılmalı, sempatektomi işlemi konusunda bilgi verilmeli, ancak bu tedavilerin radikal olmayıp konservatif (durumu koruyucu, ilerlemeyi önleyici) olduğu da açıklanmalıdır. 22 Cilt Bütünlüğünü Korumak Dolaşım yetersizliği nedeniyle, ekstremitelerde enfeksiyon ve arteriyel ülserasyonlar gelişebilir. Bu durumda doku iyileşmesi ya çok yavaş olur ya da hiç olmaz. Genel olarak ülserli bölgenin temiz ve kuru tutulması, basınç ve iritasyondan korunması gerekir. Dokuların oksijen gereksinimini azaltmak amacıyla hastalar yatak istirahatine alınabilir. Ülserler gerekirse debride edilmeli, sonra yaraya steril pansuman yapılmalıdır. Periferik arter hastalığı olan birey, travmalardan korunmayı öğrenmelidir. Ayakkabılar rahat, kısa topuklu olmalı. Yapay deriden yapılmış ayakkabılar giyilmemelidir. Tırnaklar batmayacak şeklide düz kesilmeli, tırnak keserken cildi zedelememeye dikkat edilmelidir. Kalınlaşmış ve sert tırnakları rahat kesebilmek için, ayaklar ılık suda bir süre bekletilerek tırnaklar yumuşatılmalıdır. Ayakta nasır, ülser, tırnaklarda şekil bozukluğu varsa, hasta bu durumu doktoruna bildirmelidir. Hergün; ayaklar yıkanmalı, parmak araları iyi kurulanmalı, sıkı olmayan pamuklu çoraplar giyilmeli ve çoraplar değiştirilmelidir. Hasta cildinde lezyon olup olmadığını sık sık kontrol etmeli, göremediği yerlere aynayla bakmalı, haftada 3-4 kez banyo yapmalıdır. Cilt iritasyonunu önlemek için banyoda nötral ph'1ı sabun kullanılmalı,

23 keselenilmemeli, cilt aşırı ovalanmamalı ve tüylerden arınmak için jilet yerine tüy dökücü kremler kullanılmalıdır. Cilt kuruluğunu önlemek için alkolsüz nemlendiricilerin kullanılması önerilebilir. Bunların yanı sıra hasta güneş yanıklarından da korunmalıdır. Ġskemik Ağrıyı Azaltmak Periferik arter hastalıklarında iskemik ağrı süreklidir ve ağrının önlenmesi oldukça, güçtür. Ağrı, hastanın aktivitelerini ve uykusunu engeller. İskemik ağrıya karşı; ekstremitelerin ılık tutulması, uygun pozisyon, vazodilatatörler, sigaranın bırakılması, morfin türevi ağrı kesiciler ve bypass cerrahi önerilse de çoğu kez bu önlemlerin yetersiz kaldığı ve şiddetli ağrılara dayanamayan bazı hastaların amputasyonu tercih ettikleri görülmektedir.. Sağlığı Koruyucu DavranıĢlar Kazandırmak Egzersiz: Dolaşımı mümkün olduğunca artırabilmek amacıyla, hasta için egzersiz ve dinlenme program planlanmalıdır. Ancak, selüliti, ülseri, dinlenme ağrısı, derin ven trombozu ve gangreni olan hastaların egzersiz yapmaları sakıncalıdır. Egzersiz, dokuların metabolik gereksinimlerini artıracak ancak yukarıda sayılan sorunlar nedeniyle dokulara yeterli kan akımı sağlanamayacaktır. 23 Özellikle periferik arteriyel hastalığı olan bireylere önerilen egzersiz, Buerger Alien egzersizledir. Bu egzersizin yapılmasında şu sıra izlenmelidir: Kilo düzenlenmesi: Periferik damar hastalığı olan şişman hastaların kilo vermeleri gerekir. Bu hastalara, yağ ve kolesterolden fakir, sebze ve meyveden zengin diyet önerilir. Sigaranın bıraktırılması: Daha önce birçok kez sözü edildiği gibi damar hastalığı olan hastaların sigarayı bırakmalarına yardımcı olunmalıdır. Gerekirse hasta değişik teknikler ile sigara bırakma programları uygulayan merkezlere götürülerek gerekli yardımı alması sağlanmalıdır.

24 Periferik Vasküler Hastalığı Olan Hasta ve Yakınları Ġçin Ayak ve Bacak Bakımı Evde Bakım Rehberi Evde Bakım eğitimi tamamlandıktan sonra hasta ve yakınları aģağıdaki önerileri yapabiliyor olmalıdır. Günlük ayak bakımını yapıyor, parmak aralarını nötral bir sabun ve ılık su ile yıkayıp, ovalamadan, hafifçe okģar gibi kurulayabiliyor olmalı. Isı hasarının farkında olmalı Temiz, yumuģak, gevģek, pamuklu çorap giyiyor olmalı. Soğuk havalarda fazladan bir çorap daha giyerek daha geniģ ayakkabılar kullanıyor olmalı. Isıtıcı ped kullanımından kaçınıyor olmalı. GüneĢ yanığından kaçınıyor olmalı. Güvenlik kontrolünü tanımlayabiliyor olmalı Bir ayna yardımıyla ayaklarını kızarıklık, kuruluk, kesik, kabarcıklar açısından gözlemliyor olmalı. Yatak dıģındayken sürekli yumuģak ayakkabı, çorap giyiyor olmalı. DuĢtan sonra tırnaklarını düz olarak kesiyor olmalı. Ayaklarda kabarcık, nasir, tırnaklarında büyümeme vb. sorunlar olduğunda hekime baģvuruyor olmalı. Evin içinde yürünülen alanlardaki eģyaları travmayı önleyecek Ģekilde yerleģtiriyor olmalı. Tokyo. Ģeritli ayakkabı, sandal giymekten kaçınıyor olmalı. 24 Ayak parmaklarını birbirine sürtüyorsa parmak aralarına önerilen, yünden yapılmıģ. yastıkçıklar kullanıyor olmalı. Rahatlığı için önerileri yerine getiriyor olmalı Ayak parmaklarının rahat ettiği deri ayakkabılar giyiyor olmalı. ayak kuruduğu için lanolinli losyonlar kullanıyor olmalı. Parmak aralarına krem sürmemesi gerektiğini biliyor ve sürmüyor Kan damarlarının baskılanma riskini önleyecek yetenekte olmalı Ayak ya da dizlerdeki damarlan baskılayacak (örneğin; diz, uyluk yüksekliğinde çorap giyilmesi) uygulamalardan" kaçınıyor olmalı Bacak bacak bacak üstüne atmaktan kaçınıyor olmalı. Nikotin vazospazm ve vazokonstrüksiyona yol açtığı için, nikotin kullanmayı bırakmıģ olmalı. DolaĢımı uyarmak için düzenli egzersiz program) uyguluyor olmalı. Hangi durumlarda hekime baģvuracağını biliyor olmalı. Ekstremitelerde abrazyon, kabarcık, atlet ayağı ya da ağrı olduğunda hekime baģvuruyor olmalı. Reçete edilmeyen ilaçlan ayağı/bacağına sürmüyor olmalı. Hekime sormadan; iyot, alkol, nasır çıkarıcı bileģik v.b. kullanmıyor olmalı Demir Korkmaz F.(2010). Vasküler hastalıklar ve periferik dolaşım bozuklukları. Ed:Eti Aslan F. Karadakovan A. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitapevi, 2010

25 5. PERĠFERĠK DAMAR HASTALIĞI OLAN HASTANIN BAKIM PLANI ÖRNEĞĠ HemĢirelik Tanısı: DolaĢımın kısıtlanması ile iliģkili Yetersiz periferik doku perfüzyonu Hedef: Ekstremitelere giden kan akımını artırmak. GiriĢim Gerekçe Beklenen Sonuçlar 1.Eğer arteriyel hastalık ise bacak kalp seviyesinden aģağıya indirilir. Kan akımını artırmayı ve kollateral dolaşımı geliştirmeyi sağlar. 2.Hasta yürümesi ya da aģamalı olarak egzersiz yapması için teģvik edilir 3.Eğer venöz hastalık ise bacak kalp seviyesinden yukarı kaldırılır. 4.Uzun sure ayakta kalmaması ya da oturmaması söylenir. 5. Yürümeye cesaretlendirilir Yerçekimine karşı etki oluşarak venöz dönüşü sağlar, venöz staz önlenmiş olur. Uzun sure ayakta kalma, oturma venöz staza yol açar. Yürüyüş, kas pompasını harekete geçirerek venöz dönüşü sağlar. Ilık, arteriyel akımı geliştirerek, titremenin vazokonstrüktör etkisini önler. 6.Ekstremitenin ılıklığının devamlılığı sağlanır, titreme önlenir. 7.Nikotin kullanımı önlenir Nikotin vazospazm yaparak periferik dolaşımı zorlaştırır. 8.stres yönetimi için danıģmanlık alınır 9.Sıkı giysi ve aksesuardan kaçınılır 10.Bacak bacak üstüne atması önlenir 11.Reçete edildiği Ģekilde vasodilator ve adrenerjik bloker ajanları kullanılır Emosyonel stress sempatik sinir sistemini uyararak peripheral vazokonstrüksiyona yol açar. Dolaşımı baskılayarak venöz staza yol açar. Damarlarda baskı oluşturarak, dolaşımı engeller ve venöz staza yol açar. Vazodilatörler kas gevşeticidir. Adrenerjik blokerler ise sempatik sinir uyarılaraya da kateşolaminlere verilen tepkiyi bloke eder. -Ekstremiteler dokunulduğunda ılık olmalı -Ekstremiteler normal renkte olmalı -Egzersize bağlı ağrı azalmış olmalı -Alt ekstremiteler istem doğrultusunda elevasyona alınmış olmalı -Ekstremite ödemi azalmış olmalı -Hasta uzun sure ayakta kalmaktan ve uzun sure oturmaktan kaçınıyor olmalı -Aşamalı olarak her gün yürüyüşünü artırarak sürdürüyor olmalı -Ekstremiteleri soğuktan koruyor olmalı -Nikotin kullanmıyor olmalı -Stres yönetimi programına katılıyor olmalı -Dar sıkı giysiler giymiyor olmalı -Bacak bacak üstüne atmaktan kaçınıyor olmalı -İlaçlarını reçete edildiği şekilde kullanıyor olmalı 25 Demir Korkmaz F.(2010). Vasküler hastalıklar ve periferik dolaşım bozuklukları. Ed:Eti Aslan F. Karadakovan A. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitapevi, 2010

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Nurgül ŞENOL Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek TURAN Bilimsel

Detaylı

ÜNİTE 7 Kişisel Hijyen ve Hasta Bakımı

ÜNİTE 7 Kişisel Hijyen ve Hasta Bakımı ÜNİTE 7 Kişisel Hijyen ve Hasta Bakımı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Sağlık ve sağlığı etkileyen faktörleri, Hemşirelik bakım planında deri bakımı ve hijyeni prensiplerini, Hijyenik değerlendirmede

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1 LARENJEKTOMĐ REHBERĐ Düzenleyenler: Dr. Đrfan YORULMAZ Dr. Hazan BAŞAK Dr. Çiler TEZCANER Dr. Süha BETON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Sayfa 1

Detaylı

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Genel anlamda vasküler sorunlar aterosklerozis veya thrompoflebite bağlıdır ve çoğunlukla üst ekstremite veya viseral organları

Detaylı

Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda)

Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda) Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda) Hmş. Neslihan ÜNAL Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Toraks Kalp Damar Cerrahisi Çocuk ve Erişkin Yoğun Bakımları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda:

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda: DOKTORU ARAYIN YA DA ACİL SERVİSE BAŞVURUN! Diz kireçlenmesinde ağrılar, en küçük hareketle, istirahatte, hatta sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

TanerKaya. bahar coşkusu ile hastanemizden herkese merhaba! Değerli Okurlarımız, Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Mesul Müdür / Başhekim

TanerKaya. bahar coşkusu ile hastanemizden herkese merhaba! Değerli Okurlarımız, Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Mesul Müdür / Başhekim İmtiyaz Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Dr. F. Hülya KURBAN Reklam ve Tanıtım Müdürü: Derya BATMAZ ÜNEY Yayın Kurulu Doç. Dr. M. Vedat KOCA Uzm. Dr. A. Orhan DENGİZ Uzm. Dr.

Detaylı

OMURĠLĠK YARALANMASI ĠLE YAġAMAK

OMURĠLĠK YARALANMASI ĠLE YAġAMAK OMURĠLĠK YARALANMASI ĠLE YAġAMAK HATĠCE KAYA 2002 1 Bu kitapçığın resimlendirilmesinde; 2, 5, 7, 11,13,14, 20, 22, 23, 30, 33, 38. sayfalarda; Spinal cord injury www.psu.edu/sciweb (22) den, 5. ve 29.

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011

GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 Derleyenler: Düzenleyenler: Doç. Dr. Gamze MEN Hem. Narin ÖZÇİFTÇİ Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem.

Detaylı

JĠNEKOLOJĠK KANSERLER

JĠNEKOLOJĠK KANSERLER JĠNEKOLOJĠK KANSERLER B u yazı sizlere, jinekolojik (kadın üreme organları) kanserden korunma ve tanı konan hastalarda tanı ve tedavi aşamasında hastalık ve tedaviye bağlı gelişebilecek sorunlarla baş

Detaylı

Akciğer Kanseri İle Yaşamak

Akciğer Kanseri İle Yaşamak TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Akciğer Kanseri İle Yaşamak Türk Toraks Derneği Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ GENEL SAĞLIK EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI 1 Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik

Detaylı

Gribe karşı nasıl beslenmeli?

Gribe karşı nasıl beslenmeli? Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 00-0 Eğitim Yılı Açılışı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ın katılımlarıyla hastanemizde gerçekleştirildi Bakan Akdağ: Ankara Numune Hastanesi nde artık

Detaylı

KISIM KANAMA VE ŞOK. Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok

KISIM KANAMA VE ŞOK. Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok KISIM KANAMA VE ŞOK Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok Kanama Kontrolü KANAMANIN ÖNEMİ GİRİŞ Kanama tartışmasız belli başlı acil sorunlardan biridir. ATT kanama olduğunu mutlaka belirleyebilmeli -dış

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI Kalp yetersizliği tanısı sadece bir hekim tarafından konulabilir. Klinik hikayeniz ve yakınmalarınız ışığında yapılacak bir muayene sonucu kalp yetersizliği olasılığınız ortaya

Detaylı

VAKUMLA YAĞ EMME LİPOSUCTİON

VAKUMLA YAĞ EMME LİPOSUCTİON Prof Dr Mustafa Tercan İZİN BİLGİLENDİRME ve ESER SÖZLEŞME FORMU 1 VAKUMLA YAĞ EMME LİPOSUCTİON Bu form yapılacak ameliyatla ilgili olarak hasta ve yakınlarını bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Okutularak

Detaylı

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN MEDLINE SAĞLIK GRUBU ÜCRETSİZ SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI: 4 YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN Londra ya Gidiyoruz! DİYABETLE YAŞAM Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Editör den Gürkan Ergenekon Medline Sa

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri Sağlık Olsun ÜCRETSİZDİR ÖZEL AVCILAR HOSPITAL YAYIN ORGANIDIR SAYI 16 / 2013 Boyun Ağrılarına Karşı Boyun Egzersizleri Çocuklarda Konuşma Bozuklukları Kronik Barsak Hastalıkları Büyük Göğüslerden memnun

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU Kendi Kendine Takip Nedir? Diyabette daha iyi metabolik kontrolün

Detaylı