STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018"

Transkript

1 1 STRATEJİK PLAN

2 2 GİRİŞ Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir atasözünde vurgulandığı gibi geleceğe ümitle bakmak sağlıklı bir toplumun özelliğidir. Dünyada sağlık alanında gerçekleştirilen atılımlara, yeniliklere ve stratejik eylemlere karşı gözümüzü kapatamayız. Bu uğurda umut dolu olmak misyonumuzun temelidir. Umudumuzun ışık kaynağı ise hizmet anlayışıyla ortaya dökülen geleceğe yönelik bilimsel planlarımız olacaktır. Sağlık Bakanlığının stratejik yönetim modeline uygun planlama, uygulama, ve kontrol aşamalarının ilki olan bu stratejik plan, ilimizde gerçekleştirilen hizmetlerin daha da ilerisini ve sürdürülebilirliğini amaçlamıştır. Titiz bir çalışma sonucu elinizdeki Rize Sağlık Müdürlüğü stratejik planı hazırlanmıştır. Bu çalışmanın öncelikle tüm ülkemize, ardından Rize halkına, sağlık alanında hizmet yapan birinci derece paydaş kurumlar olan Rize Halk Sağlığı Müdürlüğü, Rize İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine ve kurumumuza faydalı olmasını temenni ederim. Dr. Mustafa TEPE İl Sağlık Müdürü

3 3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 KISALTMALAR... 4 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK ANALİZ TARİHSEL GELİŞİM İLGİLİ MEVZUAT STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI TEŞKİLAT YAPISI KAYNAKLAR MEVCUT DURUM ANALİZİ İKİNCİ BÖLÜM VİZYON MİSYON TEMEL İLKE ve DEĞERLER AMAÇLAR, HEDEFLER ve HEDEFE YÖNELİK STRATEJİLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İZLEME, DEĞERLENDİRME ve RAPORLAMA.. 74

4 4 KISALTMALAR ADSM AHB ASİE ASM BİMER BKİ Ca ÇEKÜS ÇPGD GZFT KHB İSM HSM KDS KETEM KHK KOAH UMKE RİKE SAKOM SABİM SFT STK TSM TÜİK Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Aile Hekimliği Birimi Aşı Sonrası İstenmeyen Etki Aile Sağlığı Merkezi Başbakanlık İletişim Merkezi Beden Kitle İndeksi Kanser Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler Kamu Hastaneler Birliği İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü Karar Destek Sistemi Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi Kanun Hükmünde Kararname Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Rize Arama Kurtarma Ekibi Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Solunum Fonksiyon Testi Sivil Toplum Kuruluşları Toplum Sağlığı Merkezi Türkiye İstatistik Kurumu

5 5 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK ANALİZ

6 6 1.1 TARİHSEL GELİŞİM Doğu Karadeniz bölgesinin en yüksek kesiminde bulunan Rize, doğudan Artvin in Arhavi, batıdan Trabzon un Of, güneyden Artvin in Yusufeli ve Erzurum İspir ilçeleri ile çevrilidir. Topraklarının %78 e yakını dağlarla kaplı olan Rize nin kuş bakışı yüz ölçümü 3902 km² dir. Yeşili ve maviyi bir arada bulunduran eşsiz güzelliği ile dikkat çeken ilimiz, son 10 yıl içerisinde gerçekleştirilen yapılanmaları ile sağlık alanında oldukça yol kat etmiştir. İlimizde sağlık hizmetleri, Sağlık Müdürlüğü çatısı altında devam ederken 663 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile illerde Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliklerinin kurulmasıyla yeni şekline kavuşmuştur. Bu yapı ile Sağlık Müdürlükleri tüm kurumlar arasında düzenleyici ve denetleyici bir yapıya kavuşmuştur. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulan Rize Halk Sağlığı Müdürlüğü, 2012 yılı itibariyle hizmet vermeye başlamıştır ağustos ayında yeni hizmet binasına taşınmıştır. Bu yapılanma içerisinde dört şube ile hizmet vermektedir. 663 sayılı KHK ile kurulan Rize Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatını oluşturmaktadır. Rize KHB 3 başkanlığı, 1 Eğitim Araştırma Hastanesi, 1 devlet hastanesi, 4 ilçe devlet hastanesi, 1 ağız diş sağlığı merkezi ile faaliyetini sürdürmektedir. Birlik, yeni yönetim modeliyle iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin sürekliliğini tesis etmeyi amaçlamaktadır.

7 7 Şekil 1 Rize İl Haritası 1.2 İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Madde sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 663 sayılı KHK 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

8 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun 5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu 3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun 6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu 6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu 7183 Sayılı Verem Savaşı Hakkında Kanun 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun

9 9 1.3 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI A. Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Stratejik Planlama Ekibi; Strateji Geliştirme Üst Kurulu, Stratejik Planlama Yürütme Kurulu, Stratejik Planlama Çalışma Ekipleri ve Stratejik Planlama Koordinasyon Biriminden oluşmaktadır. I. Strateji Geliştirme Üst Kurulu Stratejik planlama sürecinin işleyişini gözetmek, yönlendirmek ve planlama süreci ile ilgili önemli kararları almak üzere Strateji Geliştirme Üst Kurulunu oluşturduk. Kurulda İl Sağlık Müdürü başkanlığında Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Halk Sağlığı Müdürü yer aldı. II. Stratejik Planlama Yürütme Kurulu Stratejik planlama ekiplerinin çalışmalarını yönlendirmek, grupların yaptıkları çalışmaları gözden geçirmek ve bu çalışmaları nihaî hâle getirmek üzere yürütme kurulunu kurduk. Kurulu Sağlık Müdür Yardımcısı başkanlığında her kurumdan Müdür Yardımcısı/Daire Başkanı/Şube Müdür düzeyinde temsilcilerden oluşturduk. III. Stratejik Planlama Koordinasyon Birimi Stratejik planlama sürecinde çalışmaların koordine ve konsolide edilmesi için stratejik planlama çalışma ekiplerini oluşturduk. Tüm kurumlardan uzman ve yöneticilerin katılımını sağladık IV. Stratejik Planlama Çalışma Ekipleri Stratejik planlama çalışmalarında destek hizmetleri bu ekipler Planlama ile ilgili belge yönetimi, eğitim, verilerin toplanması vb. işlemler bu birimler tarafından yürütüldü B. Stratejik Plan Literatür Taraması Ulusal ve yerel düzeyde stratejik planlar ve kaynak kitaplar ( Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı, Rize Nüfus Müdürlüğü, KDS, TÜİK, Kamu Hastaneler Birliği Verimlilik birimi, Rize Belediyesi ) çeşitli bilimsel makaleler ve stratejik planlamayla ilgili mevzuatlar incelendi. C. Stratejik Plan Toplantıları İl Stratejik Plan hazırlama rehberi doğrultusunda kurul ve ekipleri bilgilendirici toplantı yaptık.

10 10 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Ünvanı Sağlık Müdürü Halk Sağlığı Müdürü KHB Genel Sekreteri Ünvanı İl Sağlık Müdür Yardımcısı KHK İdari Hiz. Başk. Halk Sağ. Müdür Yardımcısı Şube Müdürü STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU Adı Soyadı Dr. Mustafa TEPE Dr. Faik ÖZŞAHİN Dr. Şafak SÜNBÜL STRATEJİK PLANLAMA YÜRÜTME KURULU Adı Soyadı Dr. Serhat TALAŞ Dr. Hakan GÖRGÜLÜ Dr. M. Halit BAYKAL Mustafa ÇELİK Ünvanı Şube Müdürü Şube Müdürü Şube Müdürü Uzman Ünvanı Şube Müdürü Şube Müdürü Hemşire Memur Hemşire Tıbbi Sekreter Sağlık Memuru Memur Tıbbi Sekreter VHKİ Hemşire STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON KURULU Adı Soyadı Mustafa ÇELİK Dr. İlker DİLBER İsmail MARAŞ Murat AYDOĞAN STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA EKİBİ Adı Soyadı Mustafa ÇELİK Zikrullah TÜFEKÇİ Özlem Gül TÜRKYILMAZ H. Nur KILIÇÇIOĞLU H. Ayfer BAYRAKTAR Şahin DURUKAN Emine ÜÇÜNCÜ Turgut YILMAZ Nazan ALEV Burhan SARIHASAN Fatma ALACA Tablo 1: Stratejik Plan Çalışma Ekibi

11 11 RİZE İLİ SAĞLIK TEŞKİLAT YAPISI Kamu Hastaneler Birliği Sekreterliği Şekil 3: Kamu Hastaneleri Birliği Teşkilat Şeması İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü ŞUBELER ŞUBELER Tıbbi Hizmetler Başkanlığı İdari Hizmetler Başkanlığı 1.5 KAYNAKLAR Mali Hizmetler Başkanlığı İnsan Kaynakları Şekil 2: Halk Sağlığı Müdürlüğü Teşkilat Şeması Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi 2013 KAMU ÖZEL TOPLAM Uzman Hekim HASTANELER Şekil 2: İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilat Şeması Pratisyen Hekim Asistan Hekim Rize Eğitim Araştırma Hastanesi Toplam Hekim Diş Hekimi Acil Sağlık Rize Devlet Hastanesi EczacıTjkghjkbjhlhj 20 İstasyonları Güneysu Tenzile Erdoğan Hastanesi Sağlık Hizmetleri Şubesi Araştırma Bilgi Sistemleri Sağ. Gel. Ve Halk Sağ. Şubesi Yönetim Hizmetleri Şubesi Hizmetleri (17 adet ) Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi Bulaşıcı Hastalıklar, Cevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, ProgBulaşıcı Hastalıklar, Destek Cevre Hizmetleri ve Çalışan Sağlığı Şubesi Şubesi ramlar ve kanser Şubesi Halk Sağlığı Laboratuarı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Toplum Sağlığı Merkezleri (12 Adet) Kaçkar Devlet Hastanesi Fındıklı Guatr Araştırma Hastanesi Mali Kaynaklar Aile Sağlığı Merkezleri (33 Adet) Sağlık Evleri(48 Adet) Sağlık İstasyonları(3 Adet) Çayeli Devlet Hastanesi Verem Savaş Dispanseri Ağız Diş Sağlığı Merkezi İlçe Hastaneleri (2 Adet) Tablo2: İl sağlık Teşkilatı

12 12 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA TABLOSU İSM 2012 Yılı Harcama 2013 Yılı Harcama Değişim Oranı % (İSM+HSM) Genel Bütçe Toplamı , ,00-48,57 Döner Sermaye Bütçesi , ,00-30,53 Diğer (İl Özel İdare, , , Hayırsever) Toplam , ,00-24,26 Tablo 3: İSM Harcama Tablosu HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA TABLOSU HSM 2012 Yılı Harcama 2013 Yılı Harcama Değişim Oranı % Genel Bütçe Toplamı TL TL 58,35 Döner Sermaye TL TL Bütçesi İl Özel İdare Toplam TL TL 57 Tablo 4: HSM Harcama Tablosu KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ HARCAMALARI KHB 2012 Yılı Harcama 2013 Yılı Harcama Değişim Oranı Genel Bütçe Toplamı , ,00 0,17 Döner Sermaye , ,00 0,10 Bütçesi İl Özel İdare , ,00 (-)0,45 Toplam , ,00 0,11 Tablo 5: KHB Harcama Tablosu

13 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İlimizdeki bilgi ve teknolojik kaynaklar arasında Bakanlığın sağladığı uygulamalar ve diğer bilgi yönetim sistemi uygulamaları aşağıdaki gibidir. HİMMS EBYS ÇKYS MKYS SKYS KDS AHBS HTS HBYS İKYS TSİM KBS KPS Healthcare Information and Management Systems Society Elektronik Belge Yönetim Sistemi Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi Özel Sağlık Kuruluşları Bilgi Yönetim Sistemi Karar Destek Sistemi Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Hasta Takip Sistemi Organ Bağışı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Temel Sağlık İstatistikleri Modülü Kamu Harcama ve Muh. Bilişim Sistemi Kimlik Paylaşım Sistemi MHRS Merkezi Hastane Randevu Sistemi (Alo 182) ETYS TDMS EKAP KSP ARMAKOM E-BYN BDP SAĞLIK NET PBS YKTBS Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi Tek Düzen Muhasebe Sistemi Elektronik Kamu Alımları Platformu Kamu Satın Alma Platformu 112 Acil Çağrı Merkezi Operasyon Yönetim Sistemi E - Beyanname Beyanname Düzenleme Programı Sağlık Bilgi Sistemi Personel Bilgi Sistemi Yeşil Kart Tahakkuk Bilgi Sistemi 184 SABİM Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi LBYS BİMER Tablo 6: Bilgi Sistemi Kaynakları Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Başbakanlık İletişim Merkezi Bunların dışında Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sistemi, yoğun bakım izleme sistemi, organ bağışı bilgi sistemi, diyaliz bilgi sistemi, E-reçete uygulamaları, gibi uygulamalar da bilgi ve teknolojik kaynaklar arasındadır. Sağlık Müdürlüğünde kullanılan network sistemi kablolu bir sistemden mevcut olup, 15Mbps metro internet ve bir güvenlik cihazı, bir log bilgisayarı ve 1 adet server ile hizmet vermektedir. Ayrıca 112 Komuta Kontrol Merkezimizde 112 Acil Servis Bilgi Yönetim Sistemi 1 adet server ile desteklenmektedir.

14 MEVCUT DURUM ANALİZİ GENEL DEMOGRAFİK GÖSTERGELER Doğu Karadeniz bölgesinin en yüksek kesiminde bulunan Rize, doğudan Artvin in Arhavi, batıdan Trabzon un Of, güneyden Artvin in Yusufeli ve Erzurum İspir ilçeleri ile çevrilidir. Topraklarının %78 e yakını dağlarla kaplı olan Rize nin kuş bakışı yüz ölçümü 3902 km² dir. Şekil 2: Rize İli 2013 yılı Nüfus Piramidi

15 15 RİZE İLİNİN YAŞA GÖRE NÜFUS DAĞILIMI (2013) Yaş Grubu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Toplam Nüfus Toplam Nüfus Tablo 7: 2013 Yılı Yaşa Göre Nüfus Dağılımı RİZE İLİNİN NÜFUS VE İDARİ BİRİMLERİNİN DURUMU* İLÇE ERKEK NÜFUS KADIN NÜFÜS TOPLAM MERKEZ ÇAYELİ ARDEŞEN PAZAR FINDIKLI GÜNEYSU KALKANDERE İYİDERE DEREPAZARI İKİZDERE ÇAMLIHEMŞİN HEMŞİN *KDS VERİLERİDİR Tablo 8: İlçelere Göre Nüfus

16 16 İLİN SAĞLIK GÖSTERGELERİ (2013) MORTALİTE ORANLARI Bebek Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) 4,2 Anne Ölüm Oranı (yüz bin canlı doğumda) 96 Neonatal Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) 1,68 Perinatal Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) 7,6 Post Neonatal Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) 0 5 Yaş Altı Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) 1,4 Tablo 9:Rize İli 2013 Yılı Mortalite Oranları MORBİDİTE ORANLARI Kızamık Vaka Sayısı 12 AIDS Vaka Sayısı 10 Tüberküloz Vaka Sayısı 69 Sıtma Vaka Sayısı 0 Diyabet Vaka Sayısı* 415 Hipertansiyon Vaka Sayısı* 60,914 Tablo 10:Rize İli 2013 Yılı Morbidite Oranları AŞILAMA VE İZLEM ORANLARI DaBT 3 Aşılama Oranı % 103 BCG Aşılama Oranı % 103 KKK Aşılama Oranı % 101 KPA Aşılama Oranı % 101 Antenatal Bakım Kapsamı (En az 1 ziyaret)% yaş grubu kadınlarda herhangi bir % kontraseptif yöntem kullanım oranı Gebe başına ortalama izlem sayısı 3,25 Bebek başına ortalama izlem sayısı 7,04 Çocuk başına ortalama izlem oranı % 100 Lohusa başına ortalama izlem sayısı 2,8 Tablo 11:Rize İli 2013 Yılı Aşılama ve İzlem Oranları 5

17 17 SAĞLIK HİZMETİ VERİLEN KURUMLAR VE ALTYAPILARI 2013 KAMU ÖZEL Eğitim Araştırma Hastanesi 1 0 Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hast. 0 0 Hastane 5 1 TSM 12 0 Tıp Merkezi/Dal Merkezi 0 1 ADSM 1 0 KETEM 1 0 ÇEKUS 1 0 Talasemi Merkezi 0 0 VSD 1 0 ASM 31 0 AHB 96 0 Halk Sağlığı Laboratuvarı 1 0 Poliklinik/Muayenehane/ Merkezler 0 31 Laboratuvarlar 0 1 Eczane/Optik/Ecza Deposu Yatak Sayısı Yoğun Bakım Yatak Sayısı 74 4 Nitelikli Yatak Sayısı Acil yardım Ambulans Sayısı Acil Yardım İstasyon Sayısı 17 0 Diş Ünite Sayısı MR(Cihaz) Sayısı 2 2 BT Cihazı Sayısı 4 2 Tablo 12: Sağlık Hizmeti Verilen kurumlar ve Altyapıları

18 18 İLDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMI KAMU ÖZEL Yatak Doluluk Oranı % Yatak Devir Hızı 5,31 - Yatak Devir Aralığı 2,2 - Ortalama Kalış Günü 3, Yatan hasta sayısı Yatılan Gün Sayısı Muayene Sayısı ADSM Müracaat Sayısı Ameliyat sayısı MR çekim sayısı BT çekim sayısı Acil Vaka Sayısı 19,002 - Acil Muayene Sayısı Tablo 13: İldeki Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI Sektörlere Göre İnsan Kaynağı 2013 KAMU ÖZEL TOPLAM Yüz binde Uzman Hekim ,88 Pratisyen Hekim ,23 Asistan Hekim Toplam Hekim ,37 Diş Hekimi ,04 Eczacı Hemşire ,74 Ebe ,72 Diğer Sağlık Per Hizm Alım Pers Tablo 14: 2013 Yılı İnsan Kaynakları

19 YILI RİZE İLİ BRANŞLARA GÖRE UZMAN HEKİM SAYISI (KAMU + ÖZEL) Yüz Branşlara Göre Hekimler KAMU ÖZEL TOPLAM binde Aile Hekimliği (uzman) ,04 Anesteziyoloji ,19 Beyin ve Sinir Cerrahisi ,82 Biyokimya ,82 Çocuk Cerrahi ,60 Çocuk Hastalıkları ,65 Deri ve Zührevi Hastalıklar ,82 Enfeksiyon Hastalıkları ,52 Fiziksel Tıp ve Reh ,13 Genel Cerrahi ,87 Göğüs Cerrahi ,91 Göğüs Hastalıkları ,74 Göz Hast ,04 İç Hastalıkları ,57 İlk ve Acil Yardım ,74 Kadın Hastalıkları ve Doğum ,18 Kalp Damar Cerrahi ,52 Kardiyoloji ,74 Kulak Burun Boğaz Hast ,65 Mikrobiyoloji ,82 Nöroloji ,43 Ortopedi ,74 Patoloji ,52 Plastik Cerrahi ,60 Radyoloji ,52 Ruh Sağlığı ve Hast ,43 Üroloji ,74 Diğer Uzmanlıklar TOPLAM ,87 Tablo 15: 2013 Yılı Branşlara Göre Uzman Hekim Sayıları

20 20 İKİNCİ BÖLÜM STRATEJİK TASARIM

21 VİZYON

22 MİSYON İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunmak

23 TEMEL İLKE VE DEĞERLER Sağlıkta İnovasyon Evrensellik Evrensellik kk Hakkaniyet Kalite ve Verimlilik Katılımcılık Kanıta Dayalılık İnsan Dayanışma Sürdürebilirlik Saygınlık Hesap Verebilirlik İş Ahlakı Şeffaflık Şekil 3: Temel İlke ve Değerler

24 24 Nihai Amaç: Hakkaniyetli Şekilde Halkımızın Sağlığını Korumak ve İyileştirmek Stratejik Amaç 1 Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek Stratejik Amaç 2 Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak Stratejik Amaç 3 İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek Stratejik Amaç 4 Türkiye nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek

25 25 Stratejik Amaç 1:Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu koruyabilmek için her türlü tedbir alınmalıdır. Tedbirler bireye ve çevreye yönelik olmalıdır. Sağlığa yönelik risklerden bireyi korumanın en önemli yolu sağlıklı davranışlar oluşturmaktır. Davranış değişikliği hem bireye hem de topluma fayda sağlar. Diğer taraftan acil ve afetler de dâhil olmak üzere çevresel, sosyal ve mesleki risklerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak tedbirler alınmalıdır. Bu sayede bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek mümkün olabilir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Bebek Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) Beş Yaş Altı Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) Anne Ölüm Oranı (yüz bin canlı doğumda) 1.basamak Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi, (%) MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF , ,9 3,8 3,7 3,6 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1, ,2 15, ,5 94,07 (1.basamak) Tablo 16: Stratejik Amaç 1 Performans Göstergeleri

26 26 HEDEF 1.1 Sağlığı geliştirme programları aracılığıyla bireysel beslenme ve fiziksel aktivite davranışlarını değiştirmek Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek, fiziksel aktiviteyi artırmak ve obeziteyi azaltmak için ulusal kampanyalar düzenlemek Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla toplumda rol model olan kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla öğrencilere ve er/erbaşlara yönelik seminerler, konferanslar, müsabakalar vb. etkinlikler düzenlemek Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla uygulanan davranış değişikliği programlarını takip etmek Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla uygulanan programların etki ve sonuçlarının birey tarafından takibini sağlamak Beslenme Dostu Okul ve Beyaz Bayrak Projeleri ile okulların kantin, yönetim ve öğrencilerinde farkındalık yaratmak için sağlıklı beslenme, hijyen ve fiziksel aktivite konularında kalıcı davranışların oluşmasını sağlamak HEDEF 1.2 Kilolu bireylerin tespit, izlem ve tedavi standartlarını geliştirmek, Hastaları sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite hakkında bilgilendirmek Sağlıklı Beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirebilmek için okul öncesi, ilköğretim ve lise öğrencilerine eğitimler vermek, PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite İle İlgili Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite İle İlgili Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite İle İlgili Eğitim Verilen Kişi Sayısı Beslenme Dostu Okul Sayısı Tablo 17:İl performans göstergeleri (HSM )

27 27 Tütün ve bağımlılık yapan maddeler ile mücadele kapsamında toplumda rol model olan kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek Tütün ve bağımlılık yapan maddeler ile mücadele kapsamında öğrencilere ve er/erbaşlara yönelik seminerler, konferanslar, müsabakalar vb. etkinlikler düzenlemek Sağlığa yönelik risklerden bireyi ve toplumu korumak amacıyla, toplumda sigara kullanımının azaltılması, toplumu pasif sigara dumanı etkileniminin zararlarından korumak ve sigara içenlerin bu davranışları bırakmasını desteklemek Tütün ve zararları konusunda ailelere, öğretmenlere, öğrencilere eğitimler vermek, Sigaraya başlamanın önlenmesinde ve bırakmanın teşvik edilmesinde toplumda rol model olan kişilerin desteğini almak, Sigaranın zararları ile ilgili bilinç oluşturmak amacıyla, okullarda afiş, resim, kompozisyon, tiyatro gibi yarışmalar yapılmasının sağlanması, 100 den fazla çalışanı olan resmi kurum ve özel iş yerlerinde, sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri konularında eğitim yapılması, sigarayı bırakma konusunda istekli olan personele yönelik hizmet sunumunda medyanın da katkıları ile kampanyaya destek verilmesi, Tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında özellikle askeri birliklerde er ve erbaşlara yönelik eğitimler düzenlenmesi, Medya ile işbirliği halinde halkı bilinçlendirici ve etkileyici programların düzenlenmesi, İllerde Belediyelerin de desteği ile sigaranın zararları ile ilgili billboardlara resim ve afiş asılması yönünde çalışmalar yapılması, Halkın yoğun olarak gittiği alışveriş merkezlerinde halkın ilgisini çekecek reklamların yayınlanması ve sürekliliğinin sağlanması, Sigara kullanımı ve zararları konusunda halkın bilgi düzeyini ölçmek için anket çalışmaları düzenlenmesi, Resmi kurumların telefon hatlarına tütünle mücadele konusunda kısa mesajlara yer verilmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan özel günlerde toplumu bilinçlendirmek amacıyla afiş, broşür gibi bilgilendirici materyallerin dağıtılması, aktiviteler yapılması,

28 28 Sigara içen kişilere Solunum Fonksiyon Testi uygulanarak gerekli görülen kişilere tedaviye yönelik çalışmaların yapılması, Sigara ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılması, Çalışan personele yönelik sigara bıraktırma kampanyaları düzenlenmesi, Birinci basamak sağlık kuruluşlarında sigara bırakma konularında eğitim ve çalışmalar yapılması, PERFORMANS GÖSTERGELERİ Tütün ile Mücadele Konusunda Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı Tütün ile Mücadele Konusunda Eğitim Verilen Kişi Sayısı MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF Sigara Bırakma Poliklinik Sayısı Sigara Bırakma Polikliniğine Gelen Müracaat Sayısı Tablo 18: HEDEF 1.4. Sigara bırakma hizmetlerini iyileştirmek Sigara bırakma danışma hattı ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla sigarayı bırakmak isteyenleri desteklemek Sigara bırakma hizmetlerinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılacak hizmetler konusunda bilgilendirme çalışmaları düzenlemek, Sigara Bırakma polikliniklerine erişim konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve sigarayı bırakmak isteyen kişilere gerekli desteğin sağlanarak Sigara Bırakma Polikliniklerine yönlendirilmesi,

29 29 HEDEF 1.5. Bağımlılık yapan diğer maddeler için koruma, tedavi ve rehabilitasyon hizmet sunumunu iyileştirmek Bağımlılık yapıcı maddelerden korunma konusunda programlar oluşturmak ve Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde okullarda öğrenci ve ailelere eğitimler düzenlemek HEDEF 1.6. Sağlık Okur-Yazarlığı konusunda bilgilendirme amacı, kapsamı ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak. Bireyin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu arttırmak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenleyerek çalışanlar arasında sağlık okur-yazarlığı konusunda bilinç oluşturmak. Müdürlüğümüz içerisinde Sağlık okur-yazarlığı konusunda eğitimler düzenlemek. Müdürlüğümüz bünyesindeki Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan tüm idareci ve personelimize sağlık hizmeti veren ile alan arasındaki iletişimi güçlendirmek, kendilerini daha iyi ifade edebilme fırsatları oluşturularak karar verme sürecinde hastanın kendiyle ilgili sorumluluğu alması konusunda bilinçlendirme eğitimleri vermek. Toplumda sağlık okur-yazarlığını arttırmak için iletişim faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla halkın doğru sağlık bilgisine nasıl erişecekleri konusunda bilgilendirilmesi ve hastalara verilen yazılı bilgi ve belgelerin kolay anlaşılır olması konusunda Toplum Sağlığı Merkezleri ile işbirliği içerisinde hasta bilgi materyalleri geliştirmek. HEDEF 1.7. Üreme sağlığını geliştirme programları ve faaliyetleri aracılığıyla bireysel davranışları değiştirmek Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek amacıyla kampanyalar düzenlemek Üreme sağlığı hizmetlerini iyileştirmek ve sağlıklı davranışları teşvik etmek amacı ile hizmet içi eğitimler düzenleyerek eğitimli personel sayısını arttırmak ve üreme sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak. Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek amacıyla öğrencilere ve er/erbaşlara yönelik etkinlikler düzenlemek Evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinin etkin verilebilmesi için sağlık personelinin eğitim almasını sağlamak.

30 30 Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek kapsamında evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerine destek sağlamak PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF Üreme Sağlığı Konusunda Verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı Üreme Sağlığı Konusunda Hizmet İçi Eğitim Verilen Sertifikalı Personel Sayısı Üreme Sağlığı (Aile planlaması) ve Evlilik Danışmanlığı Konusunda Eğitim Verilen Kişi Sayısı Tablo 19:Performans Göstergeleri (HSM) HEDEF 1.8. Afete karşı hazırlığı ve koordinasyonu güçlendirmek Sağlık tehdidi oluşturan acil durumlar için iletişim planı hazırlayarak riski azaltmak Hastane afet planlarını güncellemek ve uygulamaların standardizasyon denetimini yapmak İlde afet planının uygulanmasını koordine etmek Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) için eğitim, altyapı ve teknoloji kapasitesini artırmak HEDEF 1.9. Acil durumlar ve afetler sırasında ve sonrasında hizmet sunumunu iyileştirmek Afet ve acil durumlar için risk yönetimi planı oluşturmak Afete hazırlık ve müdahale kapsamında ekipman ve müdahale birimlerinin niteliğini ve niceliğini geliştirmek Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personellerinin niteliğini ve niceliğini artırmak Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ve Endüstriyel (KBRN-E) ataklardan koruma ve müdahale için eğitim ve tatbikatlar yapmak Afetler ve acil durumlar sırasında ve sonrasında hizmet vermek amacıyla psikososyal destek ekipleri oluşturmak Afetlerde koruyucu sağlık hizmetlerini yapabilecek ekipleri oluşturmak.

31 31 Kamu binalarının (hastane, TSM, ASM, vb. ) afet sırasında zarar görme ihtimaline karşı alternatiflerinin oluşturulması ve kamu binalarının afetlerden en az hasarı alacak şekilde tedbirlerin alınması, PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF UMKE personel sayısı, (yüzbinde) 5, Tablo 20:Umke performans göstergeleri (İSM) HEDEF İşçi ve işverenlerin iş sağlığı konusundaki farkındalıklarını arttırmak (eğitim kampanyaları düzenlemek, işbirliği yapmak). İş sağlığının geliştirilmesi, korunması ve farkındalığın artırılması için eğitim ve kampanyalar düzenlemek HEDEF Meslek hastalıkları sürveyansını güçlendirmek İş kazalarını önlemek ve bildirimini artırmak için eğitim, kampanyalar düzenlemek Meslek hastalıklarının önlenmesi için eğitim, kampanyalar düzenlemek. HEDEF İş sağlığı hizmetleri sunumunu iyileştirmek İşyeri hekimliği ile ilgili kaliteyi artırıcı eğitim HEDEF Çevresel tehlikelerin olumsuz sağlık etkileri konusunda halkın farkındalığını artırmak Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için eğitim, Elektromanyetik kirlilik, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve halkın farkındalık düzeyini yükseltmek için eğitim. Tüketici güvenliğini sağlamak için Sağlık Bakanlığı nın piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu olduğu ürünlerin takip ve analizlerini artırmak

32 32 PERFORMANS GÖSTERGELERİ İş Sağlığı Konularında Eğitim Verilen İşletme Sayısı MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF Sağlık Raporu Verilen Kişi Sayısı Gezici Hizmet(Mobil) Verilen Kişi Sayısı İşyeri Hekimliği Hizmeti Verilen Kurum/Kuruluş Sayısı Tablo 21: Performans Göstergeleri (HSM) HEDEF Karbonmonoksit zehirlenmesi riskini azaltmak için ilgili kurumlar ile işbirliği yapmak Karbonmonoksit zehirlenmelerini engellemek için eğitim ve kampanyalar düzenlemek, ilgili kurumlar ile işbirliği içinde denetimler yapmak. Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile yapılacak görüşmeler sonrasında öğrenci ve velilere yönelik eğitimler düzenlemek. Meteoroloji kış aylarında ve lodosun beklendiği günlerde halkı uyarmak amaçlı Müftülük ve medya aracılığıyla duyurular yapmak. HEDEF 1.15 Su, hava ve toprak kirliliğinin, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltmak Su, hava, toprak kirliliği ve tehlikeli atıkların, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek için sektörler arası işbirliği yapmak. Ambalajlı suların hijyenik şartlarda üretilmesini sağlamak, temiz ve güvenilir bir şekilde tüketicilere ulaşmasını takip etmek.

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER 0 AMAÇ İl Sağlık Stratejik Planı; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği olmak üzere üç kurumun ortak çalışmaları ile kalkınma planları, programlar, ilgili

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - 2 - 2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakan Sunuşu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı 4 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 19 Mart 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, sağlık hizmetlerinin bir ülkeyi yaşanır kılan en önemli ölçütlerinden

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 2 Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları 35 Bu bölümde, Türkiye de sağlık sisteminde yapılan

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

İçindekiler 102 104 105 106 112 116

İçindekiler 102 104 105 106 112 116 Yönetim Şemaları İstanbul da Sağlığı Yönetenler İstanbul da Sağlık Bölgeleri İstanbul Nüfus Özellikleri Sağlık Düzeyi Ölçütleri Sağlık İnsan Gücü Sağlık Kurumları Verileri Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1.

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim Amaç: Tütün ve tütün ürünlerinin

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıkları Sağlık Bakanlığı nın taşra teşkilatı olarak belirlenmiştir. Bağlı Kuruluşların Koordinasyonu

Detaylı

Genel Yönetim İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU

Genel Yönetim İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU 2 Genel Yönetim 3 Tarih, bir milletin kanını varlığını hiçbir zaman inkar edemez. Bizim görüşümüz ki halkçılıktır, kuvvetin, kudretin, egemenliğin, yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın

Detaylı