STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018"

Transkript

1 1 STRATEJİK PLAN

2 2 GİRİŞ Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir atasözünde vurgulandığı gibi geleceğe ümitle bakmak sağlıklı bir toplumun özelliğidir. Dünyada sağlık alanında gerçekleştirilen atılımlara, yeniliklere ve stratejik eylemlere karşı gözümüzü kapatamayız. Bu uğurda umut dolu olmak misyonumuzun temelidir. Umudumuzun ışık kaynağı ise hizmet anlayışıyla ortaya dökülen geleceğe yönelik bilimsel planlarımız olacaktır. Sağlık Bakanlığının stratejik yönetim modeline uygun planlama, uygulama, ve kontrol aşamalarının ilki olan bu stratejik plan, ilimizde gerçekleştirilen hizmetlerin daha da ilerisini ve sürdürülebilirliğini amaçlamıştır. Titiz bir çalışma sonucu elinizdeki Rize Sağlık Müdürlüğü stratejik planı hazırlanmıştır. Bu çalışmanın öncelikle tüm ülkemize, ardından Rize halkına, sağlık alanında hizmet yapan birinci derece paydaş kurumlar olan Rize Halk Sağlığı Müdürlüğü, Rize İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine ve kurumumuza faydalı olmasını temenni ederim. Dr. Mustafa TEPE İl Sağlık Müdürü

3 3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 KISALTMALAR... 4 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK ANALİZ TARİHSEL GELİŞİM İLGİLİ MEVZUAT STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI TEŞKİLAT YAPISI KAYNAKLAR MEVCUT DURUM ANALİZİ İKİNCİ BÖLÜM VİZYON MİSYON TEMEL İLKE ve DEĞERLER AMAÇLAR, HEDEFLER ve HEDEFE YÖNELİK STRATEJİLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İZLEME, DEĞERLENDİRME ve RAPORLAMA.. 74

4 4 KISALTMALAR ADSM AHB ASİE ASM BİMER BKİ Ca ÇEKÜS ÇPGD GZFT KHB İSM HSM KDS KETEM KHK KOAH UMKE RİKE SAKOM SABİM SFT STK TSM TÜİK Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Aile Hekimliği Birimi Aşı Sonrası İstenmeyen Etki Aile Sağlığı Merkezi Başbakanlık İletişim Merkezi Beden Kitle İndeksi Kanser Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler Kamu Hastaneler Birliği İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü Karar Destek Sistemi Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi Kanun Hükmünde Kararname Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Rize Arama Kurtarma Ekibi Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Solunum Fonksiyon Testi Sivil Toplum Kuruluşları Toplum Sağlığı Merkezi Türkiye İstatistik Kurumu

5 5 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK ANALİZ

6 6 1.1 TARİHSEL GELİŞİM Doğu Karadeniz bölgesinin en yüksek kesiminde bulunan Rize, doğudan Artvin in Arhavi, batıdan Trabzon un Of, güneyden Artvin in Yusufeli ve Erzurum İspir ilçeleri ile çevrilidir. Topraklarının %78 e yakını dağlarla kaplı olan Rize nin kuş bakışı yüz ölçümü 3902 km² dir. Yeşili ve maviyi bir arada bulunduran eşsiz güzelliği ile dikkat çeken ilimiz, son 10 yıl içerisinde gerçekleştirilen yapılanmaları ile sağlık alanında oldukça yol kat etmiştir. İlimizde sağlık hizmetleri, Sağlık Müdürlüğü çatısı altında devam ederken 663 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile illerde Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliklerinin kurulmasıyla yeni şekline kavuşmuştur. Bu yapı ile Sağlık Müdürlükleri tüm kurumlar arasında düzenleyici ve denetleyici bir yapıya kavuşmuştur. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulan Rize Halk Sağlığı Müdürlüğü, 2012 yılı itibariyle hizmet vermeye başlamıştır ağustos ayında yeni hizmet binasına taşınmıştır. Bu yapılanma içerisinde dört şube ile hizmet vermektedir. 663 sayılı KHK ile kurulan Rize Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatını oluşturmaktadır. Rize KHB 3 başkanlığı, 1 Eğitim Araştırma Hastanesi, 1 devlet hastanesi, 4 ilçe devlet hastanesi, 1 ağız diş sağlığı merkezi ile faaliyetini sürdürmektedir. Birlik, yeni yönetim modeliyle iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin sürekliliğini tesis etmeyi amaçlamaktadır.

7 7 Şekil 1 Rize İl Haritası 1.2 İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Madde sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 663 sayılı KHK 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

8 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun 5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu 3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun 6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu 6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu 7183 Sayılı Verem Savaşı Hakkında Kanun 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun

9 9 1.3 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI A. Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Stratejik Planlama Ekibi; Strateji Geliştirme Üst Kurulu, Stratejik Planlama Yürütme Kurulu, Stratejik Planlama Çalışma Ekipleri ve Stratejik Planlama Koordinasyon Biriminden oluşmaktadır. I. Strateji Geliştirme Üst Kurulu Stratejik planlama sürecinin işleyişini gözetmek, yönlendirmek ve planlama süreci ile ilgili önemli kararları almak üzere Strateji Geliştirme Üst Kurulunu oluşturduk. Kurulda İl Sağlık Müdürü başkanlığında Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Halk Sağlığı Müdürü yer aldı. II. Stratejik Planlama Yürütme Kurulu Stratejik planlama ekiplerinin çalışmalarını yönlendirmek, grupların yaptıkları çalışmaları gözden geçirmek ve bu çalışmaları nihaî hâle getirmek üzere yürütme kurulunu kurduk. Kurulu Sağlık Müdür Yardımcısı başkanlığında her kurumdan Müdür Yardımcısı/Daire Başkanı/Şube Müdür düzeyinde temsilcilerden oluşturduk. III. Stratejik Planlama Koordinasyon Birimi Stratejik planlama sürecinde çalışmaların koordine ve konsolide edilmesi için stratejik planlama çalışma ekiplerini oluşturduk. Tüm kurumlardan uzman ve yöneticilerin katılımını sağladık IV. Stratejik Planlama Çalışma Ekipleri Stratejik planlama çalışmalarında destek hizmetleri bu ekipler Planlama ile ilgili belge yönetimi, eğitim, verilerin toplanması vb. işlemler bu birimler tarafından yürütüldü B. Stratejik Plan Literatür Taraması Ulusal ve yerel düzeyde stratejik planlar ve kaynak kitaplar ( Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı, Rize Nüfus Müdürlüğü, KDS, TÜİK, Kamu Hastaneler Birliği Verimlilik birimi, Rize Belediyesi ) çeşitli bilimsel makaleler ve stratejik planlamayla ilgili mevzuatlar incelendi. C. Stratejik Plan Toplantıları İl Stratejik Plan hazırlama rehberi doğrultusunda kurul ve ekipleri bilgilendirici toplantı yaptık.

10 10 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Ünvanı Sağlık Müdürü Halk Sağlığı Müdürü KHB Genel Sekreteri Ünvanı İl Sağlık Müdür Yardımcısı KHK İdari Hiz. Başk. Halk Sağ. Müdür Yardımcısı Şube Müdürü STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU Adı Soyadı Dr. Mustafa TEPE Dr. Faik ÖZŞAHİN Dr. Şafak SÜNBÜL STRATEJİK PLANLAMA YÜRÜTME KURULU Adı Soyadı Dr. Serhat TALAŞ Dr. Hakan GÖRGÜLÜ Dr. M. Halit BAYKAL Mustafa ÇELİK Ünvanı Şube Müdürü Şube Müdürü Şube Müdürü Uzman Ünvanı Şube Müdürü Şube Müdürü Hemşire Memur Hemşire Tıbbi Sekreter Sağlık Memuru Memur Tıbbi Sekreter VHKİ Hemşire STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON KURULU Adı Soyadı Mustafa ÇELİK Dr. İlker DİLBER İsmail MARAŞ Murat AYDOĞAN STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA EKİBİ Adı Soyadı Mustafa ÇELİK Zikrullah TÜFEKÇİ Özlem Gül TÜRKYILMAZ H. Nur KILIÇÇIOĞLU H. Ayfer BAYRAKTAR Şahin DURUKAN Emine ÜÇÜNCÜ Turgut YILMAZ Nazan ALEV Burhan SARIHASAN Fatma ALACA Tablo 1: Stratejik Plan Çalışma Ekibi

11 11 RİZE İLİ SAĞLIK TEŞKİLAT YAPISI Kamu Hastaneler Birliği Sekreterliği Şekil 3: Kamu Hastaneleri Birliği Teşkilat Şeması İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü ŞUBELER ŞUBELER Tıbbi Hizmetler Başkanlığı İdari Hizmetler Başkanlığı 1.5 KAYNAKLAR Mali Hizmetler Başkanlığı İnsan Kaynakları Şekil 2: Halk Sağlığı Müdürlüğü Teşkilat Şeması Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi 2013 KAMU ÖZEL TOPLAM Uzman Hekim HASTANELER Şekil 2: İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilat Şeması Pratisyen Hekim Asistan Hekim Rize Eğitim Araştırma Hastanesi Toplam Hekim Diş Hekimi Acil Sağlık Rize Devlet Hastanesi EczacıTjkghjkbjhlhj 20 İstasyonları Güneysu Tenzile Erdoğan Hastanesi Sağlık Hizmetleri Şubesi Araştırma Bilgi Sistemleri Sağ. Gel. Ve Halk Sağ. Şubesi Yönetim Hizmetleri Şubesi Hizmetleri (17 adet ) Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi Bulaşıcı Hastalıklar, Cevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, ProgBulaşıcı Hastalıklar, Destek Cevre Hizmetleri ve Çalışan Sağlığı Şubesi Şubesi ramlar ve kanser Şubesi Halk Sağlığı Laboratuarı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Toplum Sağlığı Merkezleri (12 Adet) Kaçkar Devlet Hastanesi Fındıklı Guatr Araştırma Hastanesi Mali Kaynaklar Aile Sağlığı Merkezleri (33 Adet) Sağlık Evleri(48 Adet) Sağlık İstasyonları(3 Adet) Çayeli Devlet Hastanesi Verem Savaş Dispanseri Ağız Diş Sağlığı Merkezi İlçe Hastaneleri (2 Adet) Tablo2: İl sağlık Teşkilatı

12 12 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA TABLOSU İSM 2012 Yılı Harcama 2013 Yılı Harcama Değişim Oranı % (İSM+HSM) Genel Bütçe Toplamı , ,00-48,57 Döner Sermaye Bütçesi , ,00-30,53 Diğer (İl Özel İdare, , , Hayırsever) Toplam , ,00-24,26 Tablo 3: İSM Harcama Tablosu HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA TABLOSU HSM 2012 Yılı Harcama 2013 Yılı Harcama Değişim Oranı % Genel Bütçe Toplamı TL TL 58,35 Döner Sermaye TL TL Bütçesi İl Özel İdare Toplam TL TL 57 Tablo 4: HSM Harcama Tablosu KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ HARCAMALARI KHB 2012 Yılı Harcama 2013 Yılı Harcama Değişim Oranı Genel Bütçe Toplamı , ,00 0,17 Döner Sermaye , ,00 0,10 Bütçesi İl Özel İdare , ,00 (-)0,45 Toplam , ,00 0,11 Tablo 5: KHB Harcama Tablosu

13 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İlimizdeki bilgi ve teknolojik kaynaklar arasında Bakanlığın sağladığı uygulamalar ve diğer bilgi yönetim sistemi uygulamaları aşağıdaki gibidir. HİMMS EBYS ÇKYS MKYS SKYS KDS AHBS HTS HBYS İKYS TSİM KBS KPS Healthcare Information and Management Systems Society Elektronik Belge Yönetim Sistemi Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi Özel Sağlık Kuruluşları Bilgi Yönetim Sistemi Karar Destek Sistemi Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Hasta Takip Sistemi Organ Bağışı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Temel Sağlık İstatistikleri Modülü Kamu Harcama ve Muh. Bilişim Sistemi Kimlik Paylaşım Sistemi MHRS Merkezi Hastane Randevu Sistemi (Alo 182) ETYS TDMS EKAP KSP ARMAKOM E-BYN BDP SAĞLIK NET PBS YKTBS Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi Tek Düzen Muhasebe Sistemi Elektronik Kamu Alımları Platformu Kamu Satın Alma Platformu 112 Acil Çağrı Merkezi Operasyon Yönetim Sistemi E - Beyanname Beyanname Düzenleme Programı Sağlık Bilgi Sistemi Personel Bilgi Sistemi Yeşil Kart Tahakkuk Bilgi Sistemi 184 SABİM Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi LBYS BİMER Tablo 6: Bilgi Sistemi Kaynakları Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Başbakanlık İletişim Merkezi Bunların dışında Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sistemi, yoğun bakım izleme sistemi, organ bağışı bilgi sistemi, diyaliz bilgi sistemi, E-reçete uygulamaları, gibi uygulamalar da bilgi ve teknolojik kaynaklar arasındadır. Sağlık Müdürlüğünde kullanılan network sistemi kablolu bir sistemden mevcut olup, 15Mbps metro internet ve bir güvenlik cihazı, bir log bilgisayarı ve 1 adet server ile hizmet vermektedir. Ayrıca 112 Komuta Kontrol Merkezimizde 112 Acil Servis Bilgi Yönetim Sistemi 1 adet server ile desteklenmektedir.

14 MEVCUT DURUM ANALİZİ GENEL DEMOGRAFİK GÖSTERGELER Doğu Karadeniz bölgesinin en yüksek kesiminde bulunan Rize, doğudan Artvin in Arhavi, batıdan Trabzon un Of, güneyden Artvin in Yusufeli ve Erzurum İspir ilçeleri ile çevrilidir. Topraklarının %78 e yakını dağlarla kaplı olan Rize nin kuş bakışı yüz ölçümü 3902 km² dir. Şekil 2: Rize İli 2013 yılı Nüfus Piramidi

15 15 RİZE İLİNİN YAŞA GÖRE NÜFUS DAĞILIMI (2013) Yaş Grubu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Toplam Nüfus Toplam Nüfus Tablo 7: 2013 Yılı Yaşa Göre Nüfus Dağılımı RİZE İLİNİN NÜFUS VE İDARİ BİRİMLERİNİN DURUMU* İLÇE ERKEK NÜFUS KADIN NÜFÜS TOPLAM MERKEZ ÇAYELİ ARDEŞEN PAZAR FINDIKLI GÜNEYSU KALKANDERE İYİDERE DEREPAZARI İKİZDERE ÇAMLIHEMŞİN HEMŞİN *KDS VERİLERİDİR Tablo 8: İlçelere Göre Nüfus

16 16 İLİN SAĞLIK GÖSTERGELERİ (2013) MORTALİTE ORANLARI Bebek Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) 4,2 Anne Ölüm Oranı (yüz bin canlı doğumda) 96 Neonatal Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) 1,68 Perinatal Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) 7,6 Post Neonatal Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) 0 5 Yaş Altı Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) 1,4 Tablo 9:Rize İli 2013 Yılı Mortalite Oranları MORBİDİTE ORANLARI Kızamık Vaka Sayısı 12 AIDS Vaka Sayısı 10 Tüberküloz Vaka Sayısı 69 Sıtma Vaka Sayısı 0 Diyabet Vaka Sayısı* 415 Hipertansiyon Vaka Sayısı* 60,914 Tablo 10:Rize İli 2013 Yılı Morbidite Oranları AŞILAMA VE İZLEM ORANLARI DaBT 3 Aşılama Oranı % 103 BCG Aşılama Oranı % 103 KKK Aşılama Oranı % 101 KPA Aşılama Oranı % 101 Antenatal Bakım Kapsamı (En az 1 ziyaret)% yaş grubu kadınlarda herhangi bir % kontraseptif yöntem kullanım oranı Gebe başına ortalama izlem sayısı 3,25 Bebek başına ortalama izlem sayısı 7,04 Çocuk başına ortalama izlem oranı % 100 Lohusa başına ortalama izlem sayısı 2,8 Tablo 11:Rize İli 2013 Yılı Aşılama ve İzlem Oranları 5

17 17 SAĞLIK HİZMETİ VERİLEN KURUMLAR VE ALTYAPILARI 2013 KAMU ÖZEL Eğitim Araştırma Hastanesi 1 0 Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hast. 0 0 Hastane 5 1 TSM 12 0 Tıp Merkezi/Dal Merkezi 0 1 ADSM 1 0 KETEM 1 0 ÇEKUS 1 0 Talasemi Merkezi 0 0 VSD 1 0 ASM 31 0 AHB 96 0 Halk Sağlığı Laboratuvarı 1 0 Poliklinik/Muayenehane/ Merkezler 0 31 Laboratuvarlar 0 1 Eczane/Optik/Ecza Deposu Yatak Sayısı Yoğun Bakım Yatak Sayısı 74 4 Nitelikli Yatak Sayısı Acil yardım Ambulans Sayısı Acil Yardım İstasyon Sayısı 17 0 Diş Ünite Sayısı MR(Cihaz) Sayısı 2 2 BT Cihazı Sayısı 4 2 Tablo 12: Sağlık Hizmeti Verilen kurumlar ve Altyapıları

18 18 İLDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMI KAMU ÖZEL Yatak Doluluk Oranı % Yatak Devir Hızı 5,31 - Yatak Devir Aralığı 2,2 - Ortalama Kalış Günü 3, Yatan hasta sayısı Yatılan Gün Sayısı Muayene Sayısı ADSM Müracaat Sayısı Ameliyat sayısı MR çekim sayısı BT çekim sayısı Acil Vaka Sayısı 19,002 - Acil Muayene Sayısı Tablo 13: İldeki Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI Sektörlere Göre İnsan Kaynağı 2013 KAMU ÖZEL TOPLAM Yüz binde Uzman Hekim ,88 Pratisyen Hekim ,23 Asistan Hekim Toplam Hekim ,37 Diş Hekimi ,04 Eczacı Hemşire ,74 Ebe ,72 Diğer Sağlık Per Hizm Alım Pers Tablo 14: 2013 Yılı İnsan Kaynakları

19 YILI RİZE İLİ BRANŞLARA GÖRE UZMAN HEKİM SAYISI (KAMU + ÖZEL) Yüz Branşlara Göre Hekimler KAMU ÖZEL TOPLAM binde Aile Hekimliği (uzman) ,04 Anesteziyoloji ,19 Beyin ve Sinir Cerrahisi ,82 Biyokimya ,82 Çocuk Cerrahi ,60 Çocuk Hastalıkları ,65 Deri ve Zührevi Hastalıklar ,82 Enfeksiyon Hastalıkları ,52 Fiziksel Tıp ve Reh ,13 Genel Cerrahi ,87 Göğüs Cerrahi ,91 Göğüs Hastalıkları ,74 Göz Hast ,04 İç Hastalıkları ,57 İlk ve Acil Yardım ,74 Kadın Hastalıkları ve Doğum ,18 Kalp Damar Cerrahi ,52 Kardiyoloji ,74 Kulak Burun Boğaz Hast ,65 Mikrobiyoloji ,82 Nöroloji ,43 Ortopedi ,74 Patoloji ,52 Plastik Cerrahi ,60 Radyoloji ,52 Ruh Sağlığı ve Hast ,43 Üroloji ,74 Diğer Uzmanlıklar TOPLAM ,87 Tablo 15: 2013 Yılı Branşlara Göre Uzman Hekim Sayıları

20 20 İKİNCİ BÖLÜM STRATEJİK TASARIM

21 VİZYON

22 MİSYON İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunmak

23 TEMEL İLKE VE DEĞERLER Sağlıkta İnovasyon Evrensellik Evrensellik kk Hakkaniyet Kalite ve Verimlilik Katılımcılık Kanıta Dayalılık İnsan Dayanışma Sürdürebilirlik Saygınlık Hesap Verebilirlik İş Ahlakı Şeffaflık Şekil 3: Temel İlke ve Değerler

24 24 Nihai Amaç: Hakkaniyetli Şekilde Halkımızın Sağlığını Korumak ve İyileştirmek Stratejik Amaç 1 Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek Stratejik Amaç 2 Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak Stratejik Amaç 3 İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek Stratejik Amaç 4 Türkiye nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek

25 25 Stratejik Amaç 1:Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu koruyabilmek için her türlü tedbir alınmalıdır. Tedbirler bireye ve çevreye yönelik olmalıdır. Sağlığa yönelik risklerden bireyi korumanın en önemli yolu sağlıklı davranışlar oluşturmaktır. Davranış değişikliği hem bireye hem de topluma fayda sağlar. Diğer taraftan acil ve afetler de dâhil olmak üzere çevresel, sosyal ve mesleki risklerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak tedbirler alınmalıdır. Bu sayede bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek mümkün olabilir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Bebek Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) Beş Yaş Altı Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) Anne Ölüm Oranı (yüz bin canlı doğumda) 1.basamak Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi, (%) MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF , ,9 3,8 3,7 3,6 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1, ,2 15, ,5 94,07 (1.basamak) Tablo 16: Stratejik Amaç 1 Performans Göstergeleri

26 26 HEDEF 1.1 Sağlığı geliştirme programları aracılığıyla bireysel beslenme ve fiziksel aktivite davranışlarını değiştirmek Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek, fiziksel aktiviteyi artırmak ve obeziteyi azaltmak için ulusal kampanyalar düzenlemek Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla toplumda rol model olan kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla öğrencilere ve er/erbaşlara yönelik seminerler, konferanslar, müsabakalar vb. etkinlikler düzenlemek Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla uygulanan davranış değişikliği programlarını takip etmek Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla uygulanan programların etki ve sonuçlarının birey tarafından takibini sağlamak Beslenme Dostu Okul ve Beyaz Bayrak Projeleri ile okulların kantin, yönetim ve öğrencilerinde farkındalık yaratmak için sağlıklı beslenme, hijyen ve fiziksel aktivite konularında kalıcı davranışların oluşmasını sağlamak HEDEF 1.2 Kilolu bireylerin tespit, izlem ve tedavi standartlarını geliştirmek, Hastaları sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite hakkında bilgilendirmek Sağlıklı Beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirebilmek için okul öncesi, ilköğretim ve lise öğrencilerine eğitimler vermek, PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite İle İlgili Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite İle İlgili Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite İle İlgili Eğitim Verilen Kişi Sayısı Beslenme Dostu Okul Sayısı Tablo 17:İl performans göstergeleri (HSM )

27 27 Tütün ve bağımlılık yapan maddeler ile mücadele kapsamında toplumda rol model olan kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek Tütün ve bağımlılık yapan maddeler ile mücadele kapsamında öğrencilere ve er/erbaşlara yönelik seminerler, konferanslar, müsabakalar vb. etkinlikler düzenlemek Sağlığa yönelik risklerden bireyi ve toplumu korumak amacıyla, toplumda sigara kullanımının azaltılması, toplumu pasif sigara dumanı etkileniminin zararlarından korumak ve sigara içenlerin bu davranışları bırakmasını desteklemek Tütün ve zararları konusunda ailelere, öğretmenlere, öğrencilere eğitimler vermek, Sigaraya başlamanın önlenmesinde ve bırakmanın teşvik edilmesinde toplumda rol model olan kişilerin desteğini almak, Sigaranın zararları ile ilgili bilinç oluşturmak amacıyla, okullarda afiş, resim, kompozisyon, tiyatro gibi yarışmalar yapılmasının sağlanması, 100 den fazla çalışanı olan resmi kurum ve özel iş yerlerinde, sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri konularında eğitim yapılması, sigarayı bırakma konusunda istekli olan personele yönelik hizmet sunumunda medyanın da katkıları ile kampanyaya destek verilmesi, Tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında özellikle askeri birliklerde er ve erbaşlara yönelik eğitimler düzenlenmesi, Medya ile işbirliği halinde halkı bilinçlendirici ve etkileyici programların düzenlenmesi, İllerde Belediyelerin de desteği ile sigaranın zararları ile ilgili billboardlara resim ve afiş asılması yönünde çalışmalar yapılması, Halkın yoğun olarak gittiği alışveriş merkezlerinde halkın ilgisini çekecek reklamların yayınlanması ve sürekliliğinin sağlanması, Sigara kullanımı ve zararları konusunda halkın bilgi düzeyini ölçmek için anket çalışmaları düzenlenmesi, Resmi kurumların telefon hatlarına tütünle mücadele konusunda kısa mesajlara yer verilmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan özel günlerde toplumu bilinçlendirmek amacıyla afiş, broşür gibi bilgilendirici materyallerin dağıtılması, aktiviteler yapılması,

28 28 Sigara içen kişilere Solunum Fonksiyon Testi uygulanarak gerekli görülen kişilere tedaviye yönelik çalışmaların yapılması, Sigara ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılması, Çalışan personele yönelik sigara bıraktırma kampanyaları düzenlenmesi, Birinci basamak sağlık kuruluşlarında sigara bırakma konularında eğitim ve çalışmalar yapılması, PERFORMANS GÖSTERGELERİ Tütün ile Mücadele Konusunda Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı Tütün ile Mücadele Konusunda Eğitim Verilen Kişi Sayısı MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF Sigara Bırakma Poliklinik Sayısı Sigara Bırakma Polikliniğine Gelen Müracaat Sayısı Tablo 18: HEDEF 1.4. Sigara bırakma hizmetlerini iyileştirmek Sigara bırakma danışma hattı ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla sigarayı bırakmak isteyenleri desteklemek Sigara bırakma hizmetlerinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılacak hizmetler konusunda bilgilendirme çalışmaları düzenlemek, Sigara Bırakma polikliniklerine erişim konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve sigarayı bırakmak isteyen kişilere gerekli desteğin sağlanarak Sigara Bırakma Polikliniklerine yönlendirilmesi,

29 29 HEDEF 1.5. Bağımlılık yapan diğer maddeler için koruma, tedavi ve rehabilitasyon hizmet sunumunu iyileştirmek Bağımlılık yapıcı maddelerden korunma konusunda programlar oluşturmak ve Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde okullarda öğrenci ve ailelere eğitimler düzenlemek HEDEF 1.6. Sağlık Okur-Yazarlığı konusunda bilgilendirme amacı, kapsamı ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak. Bireyin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu arttırmak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenleyerek çalışanlar arasında sağlık okur-yazarlığı konusunda bilinç oluşturmak. Müdürlüğümüz içerisinde Sağlık okur-yazarlığı konusunda eğitimler düzenlemek. Müdürlüğümüz bünyesindeki Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan tüm idareci ve personelimize sağlık hizmeti veren ile alan arasındaki iletişimi güçlendirmek, kendilerini daha iyi ifade edebilme fırsatları oluşturularak karar verme sürecinde hastanın kendiyle ilgili sorumluluğu alması konusunda bilinçlendirme eğitimleri vermek. Toplumda sağlık okur-yazarlığını arttırmak için iletişim faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla halkın doğru sağlık bilgisine nasıl erişecekleri konusunda bilgilendirilmesi ve hastalara verilen yazılı bilgi ve belgelerin kolay anlaşılır olması konusunda Toplum Sağlığı Merkezleri ile işbirliği içerisinde hasta bilgi materyalleri geliştirmek. HEDEF 1.7. Üreme sağlığını geliştirme programları ve faaliyetleri aracılığıyla bireysel davranışları değiştirmek Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek amacıyla kampanyalar düzenlemek Üreme sağlığı hizmetlerini iyileştirmek ve sağlıklı davranışları teşvik etmek amacı ile hizmet içi eğitimler düzenleyerek eğitimli personel sayısını arttırmak ve üreme sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak. Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek amacıyla öğrencilere ve er/erbaşlara yönelik etkinlikler düzenlemek Evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinin etkin verilebilmesi için sağlık personelinin eğitim almasını sağlamak.

30 30 Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek kapsamında evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerine destek sağlamak PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF Üreme Sağlığı Konusunda Verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı Üreme Sağlığı Konusunda Hizmet İçi Eğitim Verilen Sertifikalı Personel Sayısı Üreme Sağlığı (Aile planlaması) ve Evlilik Danışmanlığı Konusunda Eğitim Verilen Kişi Sayısı Tablo 19:Performans Göstergeleri (HSM) HEDEF 1.8. Afete karşı hazırlığı ve koordinasyonu güçlendirmek Sağlık tehdidi oluşturan acil durumlar için iletişim planı hazırlayarak riski azaltmak Hastane afet planlarını güncellemek ve uygulamaların standardizasyon denetimini yapmak İlde afet planının uygulanmasını koordine etmek Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) için eğitim, altyapı ve teknoloji kapasitesini artırmak HEDEF 1.9. Acil durumlar ve afetler sırasında ve sonrasında hizmet sunumunu iyileştirmek Afet ve acil durumlar için risk yönetimi planı oluşturmak Afete hazırlık ve müdahale kapsamında ekipman ve müdahale birimlerinin niteliğini ve niceliğini geliştirmek Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personellerinin niteliğini ve niceliğini artırmak Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ve Endüstriyel (KBRN-E) ataklardan koruma ve müdahale için eğitim ve tatbikatlar yapmak Afetler ve acil durumlar sırasında ve sonrasında hizmet vermek amacıyla psikososyal destek ekipleri oluşturmak Afetlerde koruyucu sağlık hizmetlerini yapabilecek ekipleri oluşturmak.

31 31 Kamu binalarının (hastane, TSM, ASM, vb. ) afet sırasında zarar görme ihtimaline karşı alternatiflerinin oluşturulması ve kamu binalarının afetlerden en az hasarı alacak şekilde tedbirlerin alınması, PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF UMKE personel sayısı, (yüzbinde) 5, Tablo 20:Umke performans göstergeleri (İSM) HEDEF İşçi ve işverenlerin iş sağlığı konusundaki farkındalıklarını arttırmak (eğitim kampanyaları düzenlemek, işbirliği yapmak). İş sağlığının geliştirilmesi, korunması ve farkındalığın artırılması için eğitim ve kampanyalar düzenlemek HEDEF Meslek hastalıkları sürveyansını güçlendirmek İş kazalarını önlemek ve bildirimini artırmak için eğitim, kampanyalar düzenlemek Meslek hastalıklarının önlenmesi için eğitim, kampanyalar düzenlemek. HEDEF İş sağlığı hizmetleri sunumunu iyileştirmek İşyeri hekimliği ile ilgili kaliteyi artırıcı eğitim HEDEF Çevresel tehlikelerin olumsuz sağlık etkileri konusunda halkın farkındalığını artırmak Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için eğitim, Elektromanyetik kirlilik, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve halkın farkındalık düzeyini yükseltmek için eğitim. Tüketici güvenliğini sağlamak için Sağlık Bakanlığı nın piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu olduğu ürünlerin takip ve analizlerini artırmak

32 32 PERFORMANS GÖSTERGELERİ İş Sağlığı Konularında Eğitim Verilen İşletme Sayısı MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF Sağlık Raporu Verilen Kişi Sayısı Gezici Hizmet(Mobil) Verilen Kişi Sayısı İşyeri Hekimliği Hizmeti Verilen Kurum/Kuruluş Sayısı Tablo 21: Performans Göstergeleri (HSM) HEDEF Karbonmonoksit zehirlenmesi riskini azaltmak için ilgili kurumlar ile işbirliği yapmak Karbonmonoksit zehirlenmelerini engellemek için eğitim ve kampanyalar düzenlemek, ilgili kurumlar ile işbirliği içinde denetimler yapmak. Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile yapılacak görüşmeler sonrasında öğrenci ve velilere yönelik eğitimler düzenlemek. Meteoroloji kış aylarında ve lodosun beklendiği günlerde halkı uyarmak amaçlı Müftülük ve medya aracılığıyla duyurular yapmak. HEDEF 1.15 Su, hava ve toprak kirliliğinin, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltmak Su, hava, toprak kirliliği ve tehlikeli atıkların, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek için sektörler arası işbirliği yapmak. Ambalajlı suların hijyenik şartlarda üretilmesini sağlamak, temiz ve güvenilir bir şekilde tüketicilere ulaşmasını takip etmek.

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 1 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 GİRİŞ Uzm. Dr. İl Sağlık Müdürü İÇİNDEKİLER 2013-2017 STRATEJİK 4 SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3 KISALTMALAR... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 STRATEJİK ANALİZ...

Detaylı

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni Haber Bülteni Yayın Tarihi: 09.09.2015 Bilgi İçin: Dr. Berrak BORA BAŞARA berrak.basara@saglik.gov.tr/ 0312 585 68 17 Cemil GÜLER cemil.guler@saglik.gov.tr/

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü

TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Dr. Deniz YERTUT 08.10.2016 Aile Hekimliği Uygulamasına Geçiş Tarihi 15 Temmuz 2010 Aile Hekimliği Birim Sayısı 1558 AHB Başına Düşen Ortalama Nüfus 3.364 Gezici

Detaylı

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ. Prof.Dr. Ayfer TEZEL

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ. Prof.Dr. Ayfer TEZEL ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ Prof.Dr. Ayfer TEZEL Halk Sağlığı Kurumu TARİHÇE Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı Kanunla Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti adıyla kurulmuştur.

Detaylı

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012 Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012 Haber Bülteni Yayın Tarihi: 30.09.2013 Bilgi İçin: Dr. Berrak BORA BAŞARA berrak.basara@saglik.gov.tr/ 0312 585 68 17 Cemil GÜLER cemil.guler@saglik.gov.tr/ 0312 585

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı YÖNETİMİ Sağlık n Destek Sağlık n Veteriner Halk Sağlığı n Acil Sağlık ve Cankurtarma n Sağlıklı Gıda n İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ I 011 FAALİYET RAPORU Sağlık Yönetimi 14 YÖNETİMİ Stratejik Amaç 4

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Dr. Sedat GÜLAY Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Devlet Devletin Ödevi İşverenlerin

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü PROJE AMAÇLARI AMAÇ 1 Madde Bağımlılığını Önleme Konularında Doğru, Güncel ve Standart Bilgilendirme ve Eğitimlerin Sağlanması AMAÇ 2 Bursa İli Yıldırım

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G.

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT (Son güncelleme tarihi: 15.12.2006) Anayasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Tarihi: 18.10.1982 Sayısı: 2709 Kanunlar Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Dr. Ebru AYDIN Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Uzm.Dr. Sühendan ADIGÜZEL Birim Sorumlusu 1 BAKANLIĞIMIZDA, ÇALIŞAN SAĞLIĞI İLE

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUMU

2014 YILI BÜTÇE SUNUMU 2014 YILI BÜTÇE SUNUMU TBMM Plan Bütçe Komisyonu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakanı 20 Kasım 201 İçindekr 4 4 4 4 4 A. A. A. A. A. A. Bakanlığı A. A. Bakanlığı Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar Bağlı Kuruluşlar Bağlı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

Ş.KARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2011 YILI FALİYET RAPORU

Ş.KARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2011 YILI FALİYET RAPORU Ş.KARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2011 YILI FALİYET RAPORU İlimizde 17 OCAK 2007 Tarihinde Aile Hekimliği uygulamasına geçilmiştir.toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimleri koordineli bir şekilde

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL EYLEM PLANI

YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL EYLEM PLANI YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL EYLEM PLANI AMAÇ HEDEF ETKĐNLĐKLER BAŞLAYIŞ TARĐHĐ Yalova Đli KHH Đl Eylem Planını Oluşturmak Eğitim faaliyetlerinin

Detaylı

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI (2017-2018) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN Faaliyet Zaman Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Destekçi Kurum/Kuruluşlar Göstergeler Stratejik Öncelik 7.1: Erken yaşta

Detaylı

Performans Gösterge Kartları

Performans Gösterge Kartları Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı SG-ASHGM-01 Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı Sağlık Göstergeleri Müdürlük Değeri (C) C = (A / B) x 100 Şehir merkezlerinde sunulan acil sağlık hizmetlerinde vakaya ulaşım süresinin

Detaylı

İL STRATEJİK PLAN REHBERİ

İL STRATEJİK PLAN REHBERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL STRATEJİK PLAN REHBERİ Bu çalışmanın amacı; İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve Genel Sekreterliklerin ortaklaşa hazırlayacakları il stratejik planı için yol

Detaylı

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi 2013 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilecek SHKS bölümleri ve değerlendirilmesi zorunlu olan standartlar

Detaylı

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI İlçemiz 2011 yılı nüfusu 9493 tür.(12 köy dahil) Asya ile Avrupa Kıtaları arasında köprü durumunda Tarihi, turistik

Detaylı

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ Dr. Sema ÖZBAŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

Dr. A. Hakan ERSĐN Sağlık Müdür Yardımcısı KHH Đl Kurul Başkanı

Dr. A. Hakan ERSĐN Sağlık Müdür Yardımcısı KHH Đl Kurul Başkanı YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL KURUL TOPLANTISI Tarih: 10/08/2011 1- Türkiye KHH (Kronik Hava Yolu Hastalıkları) Eylem Planı Đl Kurul üyelerinin

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi. Gösterge Kartları

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi. Gösterge Kartları İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi Gösterge Kartları Son güncelleme tarihi: 08.06.2017 İçindekiler Kentsel 112 Vaka Ulaşım Oranı... 1 Kırsal 112 Vaka Ulaşım Oranı... 2 İl Dışına Yapılan

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri YILMAZKÖY ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 1 S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER Eğitim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N STRATEJİLER FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi (224 Sayılı Yasa ) Doç.Dr.Melikşah ERTEM İdeal Bir Örgütün İlkeleri Eşitlik Sürekli hizmet Entegre hizmet Katılımcı hizmet Öncelikli hizmet Ekip hizmeti Kademeli hizmet İdeal

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis.

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis. Dok.Kod.: SPEH.EGT.PL.02 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI Hazırlanma Tar.: 19/08/14 Sayfa No: 1/1 Sıra No Eğitim Eğitimci Eğitim Alan Grup / Bölüm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Detaylı

08 Mayıs Haziran 2017

08 Mayıs Haziran 2017 SINIF KURUL HAFTA 08 Mayıs 2017 16 Haziran 2017 TARİH 08.05.2017 09.05.2017 10.05.2017 11.05.2017 12.05.2017 09: 15 GEÇEN DERS KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS KURULUNUN TANITIMI Hipertansiyon Ölüm

Detaylı

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri Dr.Melikşah Ertem Amaç: Toplum Sağlığı Merkezlerinin tanımlanması, yeni örgüt içindeki yeri ve görevlerinin irdelenmesi Sunum Planı: TSM tanımı ve örgütlenme

Detaylı

Söke Adsm 2014 Yılı Eğitim Planı Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 81

Söke Adsm 2014 Yılı Eğitim Planı Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 81 0.07.0 REVİZYON 0 REVİZYON 3.05.04 SAYFA/ Sayfa / 3 Söke Adsm 04 Yılı Planı Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Sıra No Konusu in İçeriği Tarih Şekli Yer ci Süre Hedef Kitle. Tüberküloz Hastalığı Ve Korunma

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

Atatürk Mah. Hastane Cad. Adilcevaz /

Atatürk Mah. Hastane Cad. Adilcevaz / ADİLCEVAZ İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ Kurum Müdürü : Dr. Fehmi ESER Telefon 04343114474 : Fax : 0 434 311 44 74 E-Posta : adilcevazahb@gmail.com Web Sitesi : - Atatürk Mah. Hastane Cad. Adilcevaz / Adres

Detaylı

GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYUM REHBERİ

GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYUM REHBERİ GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYUM REHBERİ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN 1 İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı Giresun

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ

TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASI TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Bölüm Hedefi *Bu derste; Türkiye de genel

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

l.uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi Kasım 2017, Antalya

l.uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi Kasım 2017, Antalya l.uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi 22-26 Kasım 2017, Antalya Kabul Edilen Bildiriler*** *** 1. Bildiri sahiplerinin kongre programında ve bildiri kitabında yer alabilmesi için

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

Intern hekim adı/soyadı: TSM sorumlu hekiminin adı-soyadı: Fiziksel kapasiteye ilişkin gözlemler. TSM personeli sayısı:. TSM personel dağılımı:

Intern hekim adı/soyadı: TSM sorumlu hekiminin adı-soyadı: Fiziksel kapasiteye ilişkin gözlemler. TSM personeli sayısı:. TSM personel dağılımı: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI DÖNEM VI KIRSAL HEKİMLİK/HALK SAĞLIĞI SAHA ÇALIŞMALARI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ (TSM) ZİYARETLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ Intern hekim adı/soyadı:

Detaylı

EK-4 ÇANKIRI ŞEHİT ERDEM ÖZTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BESLENME DOSTU OKUL PLANI FORMU

EK-4 ÇANKIRI ŞEHİT ERDEM ÖZTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BESLENME DOSTU OKUL PLANI FORMU EK-4 ÇANKIRI ŞEHİT ERDEM ÖZTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BESLENME DOSTU OKUL PLANI FORMU AMAÇ Aile ve çocuk eğitimleri ile sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağmak için; ** Çocuk ve ailelerde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA ve EĞİTİM MERKEZİ HEMŞİRE GÜLBAHAR GÜNEŞ OKUDUCU

KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA ve EĞİTİM MERKEZİ HEMŞİRE GÜLBAHAR GÜNEŞ OKUDUCU KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA ve EĞİTİM MERKEZİ HEMŞİRE GÜLBAHAR GÜNEŞ OKUDUCU Sunum Planı Ketem Kuruluş ve Amaçları İdari ve Teknik Yapılanması Ketem Faaliyetleri Ketem Çalışma programları Hedefler KURULUŞ

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLKOKULU/ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.No FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK

Detaylı

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 50 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Hakkı ÖZTÜRK Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü 1972 yılında Afyonkarahisar Bolvadin de doğdu.

Detaylı

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI /

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / 2017-18 TARİH/MODÜL BAŞLIKLAR (Konular) ÖĞRETİM ÜYESİ MODÜL 1 9 Ekim 2017 Halk Sağlığı tanımı, kavramı ve yaklaşımı Geleneksel ve Çağdaş

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

SÖKE ADSM 2014 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 81

SÖKE ADSM 2014 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 81 0.07.0 REVİZYON 07.0.04 SAYFA/ Sayfa / SÖKE ADSM 04 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı 0-0dk Tüm Merkez Personeli 8 Sıra No Konusu in İçeriği Tarih Şekli Yer ci Süre Hedef Kitle. Tüberküloz

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017 2 Hafta Ilgili Birim Sözel Anlatım,Uygulamalar Birim Dokümanları 1 Gün Toplantı Salonu Projektör+ Bilgisayar Yönte m Değ. i Gereçle Sayfa No: 1 / in Adı in Konusu ci Amaç/Hedef Hedef Grup Ayda 1 Kere Olmak

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015)

HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Dr. Sabahattin KOCADAĞ Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı Dünyada her yıl 2,8 milyon insan, fazla kilolu (obezite de dahil) olmak nedeniyle

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN TASLAĞI

2014-2018 STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2014-2018 STRATEJİK PLAN TASLAĞI İÇİNDEKİLER Sayfa No. I. GİRİŞ. 2 II. III. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM II.1. Yasal Çerçeve. 4 II.2. Stratejik Plan Modeli.. 4 DURUM ANALİZİ III.1. Kamu

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ I. Eğitim Biriminin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Eğitim Birimi hastanemizin kurulmasıyla beraber 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Başlangıçta çalışan

Detaylı

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri, Türkiye nin yerinde sağlık ve bakım çözümleri sunan ilk ve en büyük kuruluşudur.

Detaylı

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006 4 Sağlık İnsangücü TABLO24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 19952006 YILLAR SAĞLIK BAKANLIĞI SSK ÜNİVERSİTE DİĞER TOPLAM 1995 9.019 3.715 4.865 2.149

Detaylı

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI SIRA FAALİYETİN KONUSU TARİH 1 Okulda uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele komisyonun kurulması. 2 Okul yürütme komisyonu toplantı yapması. 3 4 5 6 7 8 Eğitim ortamlarında uyuşturucu kullanımı

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH GÖREVLİLER İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul komisyonun kurulması EKİM AYININ İKİNCİ

Detaylı

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ve HALK SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI A Veteriner Hekimlik Alanında Antimikrobiyel

Detaylı

Hasta Güvenliği Eğitimleri

Hasta Güvenliği Eğitimleri Sıra No (A) Eğitim Konusu Hasta Güvenliği Eğitimleri T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ARTVİN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ARTVİN DEVLET HASTANESİ Doküman No: YÖN.PL.25

Detaylı

EKİM SORUMLU KİŞİ, BİRİM VE KURUMLAR AYLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER VE ÇALIŞMALAR İŞBİRLİGİ YAPILACAK KURUMLAR/KİŞİLER HEDEF KİTLE

EKİM SORUMLU KİŞİ, BİRİM VE KURUMLAR AYLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER VE ÇALIŞMALAR İŞBİRLİGİ YAPILACAK KURUMLAR/KİŞİLER HEDEF KİTLE EKİM AYLAR 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MİTHATPAŞA ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE HİZMETLERİ OKUL EYLEM PLANI GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER

Detaylı

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği SAĞLIK BAKANLIĞI NDAN: KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

GÜLBAĞ SELİM SIRRI TARCAN İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

GÜLBAĞ SELİM SIRRI TARCAN İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI GÜLBAĞ SELİM SIRRI TARCAN İLKOKULU AY UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI Planlama: 1. Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele okul komisyonunun kurulması. 2. Uyuşturu

Detaylı

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-ÇSGB İSGGM, Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK, Üniversite Hastaneleri Temsilcileri, Meslek Hastalıkları Hastanesi-MHH,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr Kültür, inanç Fiziksel çevre SAĞLIK Yaşam koşulları Ekonomik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER. Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı

TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER. Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Tüm dünyada yürütülen programlar ve etkinlikler ile; Toplum genelinin HIV/AIDS konusunda doğru bilgilenmesini

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DA NUFUS ARTIŞI PROJESİ (NAP)

AFYONKARAHİSAR DA NUFUS ARTIŞI PROJESİ (NAP) AFYONKARAHİSAR DA NUFUS ARTIŞI PROJESİ (NAP) Hakan Yusuf GÜNER Vali Eylül 2014 AMACIMIZ Bilinçli, kendini tanıyan ve kendine güvenen sağlıklı bireyler ile genç nüfusun arttırılmasına destek vermek, sağlıklı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N N KONUSU TARİH 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ 2. BÖLÜM: HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐLER HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐ VE BELGELER 1- genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) 2-Acil ünitesi

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü 198 Sağlık İşleri Müdürlüğü I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Sağlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Kanunu, Büyükşehir

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı