HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ OLGULARINDA DESTEK TEDAVİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ OLGULARINDA DESTEK TEDAVİSİ"

Transkript

1 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr. Teoman Soysal İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünitesi, İstanbul Tel: Anahtar Sözcükler Hematopoetik kök hücre, nakil, destek tedavi, beslenme, koloni uyarıcı faktör HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ OLGULARINDA DESTEK TEDAVİSİ ÖZET Hematopoetik kök hücre nakli sonuçları giderek daha yüz güldürücü olmaktadır. Bunun nedenleri arasında HLA tipleme ve donör seçimindeki gelişmeler, hazırlık rejimlerinin toksik etkilerinin farkına varılmış ve neredeyse hastalık kadar hastanın durumuna göre seçilebilecek çeşitlilikte hazırlık rejimlerinin kullanılabilir hale gelmesi çok önemli paya sahiptir. Bunlara ek olarak infeksiyonların önlenme ve tedavisi ve diğer destek tedavilerinde sağlanan gelişmelerin de nakil sonuçlarına kuşkusuz önemli ölçüde olumlu katkıları olmuştur. Bu bölümde destek tedavisi başlığı altında beslenme ve hematopoetik büyüme faktörleri kullanımına değinilmektedir. Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) işleminin bütünü bir anlamda çeşitli komplikasyonlar ve bu komplikasyonların önlenmesi ve giderilmesi sürecidir. Bu süreçte verici seçimi, nakil öncesi dönem, nakil sırasında uygulanan tedaviler ve nakil sonrasında oluşabilecek komplikasyonlara yönelik girişimler tedavinin bütününü meydana getirir. Geçmişten günümüze giderek daha iyi sonuçlar elde edilen bir tedavi yöntemidir. Bu anlamda daha iyi HLA tipleme yöntemleri, toksisitesi daha düşük hazırlık rejimleri, infeksiyonların önlenmesi ve tedavisinde sağlanan ilerlemeler, koloni uyarıcı faktörler 57

2 58 ve engraftman süresindeki kısalma ile graft-versus-host hastalığının (GVHH) profilaksi ve tedavisinde sağlanan her türlü gelişmenin katkısı vardır ve bunların önemli bölümü destek tedaviler kapsamındadır. Destek tedavilere ayrılan bu bölümde HKHN olgularında beslenme desteği, miyeloid hematopoetik büyüme faktörleri (HBF) kullanımına değinilecektir. HKHN destek tedavileri kapsamında değerlendirilebilecek diğer konular olan infeksiyon profilaksi ve tedavisi, erken komplikasyonlarla mücadele, ABO uyumsuzluğu ve transfüzyon desteği gibi konulara başka bölümlerde yer verilmektedir. Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Beslenme HKHN seyrinde ortaya çıkan çeşitli problemler ile beslenme durumu veya protein/enerji dengesi arasında karşılıklı ilişki mevcuttur. HKHN beslenme gereksinimini arttıran bir süreçtir. Oysa hastaların daha başlangıçta beslenme yetersizliği olabileceği gibi, nakil sırasında ortaya çıkan iştahsızlık, tad alma bozuklukları, bulantı-kusma, dispepsi, mukozit, disfaji-odinofaji gibi sebeplerle oral beslenmenin sürdürülmesi güçleşir. Ayrıca infeksiyonlar, GVHH ve bunlarla ilişkili veya diğer nedenlere bağlı diyare ve emilim bozukluları ile ilişkili beslenme yetersizliği tablosu ortaya çıkabilir. Bunun yanında diyabet veya siklosporin ya da kortikosteroid kullanımı gibi nedenlerle glukoz regulasyonu da bozulabilir. Sıvı-elektrolit vd biyokimyasal denge bozuklukları da bu kapsamda karşılaşılan önemli problemlerdendir. HKHN öncesinde uygulanan hazırlık rejimi, transplantasyon tipi (otolog/allogeneik vs) gibi nakil uygulamalarına dair faktörler ile beslenme bozukluğu arasında kuşkusuz doğrudan ilişki vardır. Diğer taraftan beslenme yetersizliğinin transplantasyon seyri üzerinde bazı olumsuz etkiler yapabileceği, örneğin HKHN nakli öncesinde malnutrisyon varlığının yatış süresini uzatabileceği veya HKHN ni izleyen beslenme yetersizliğinin ağır akut GVHH ile ilişkisi olduğu da belirtilmektedir (1-3). Beslenmenin nakil ile ilişkisi o kadar netleşmiştir ki, özellikle HKHN olguları için ayrılmış bir beslenme servisi nakil programının olmazsa olmaz bir parçası olarak algılanmaktadır. HKHN nakli öncesinde veya seyrinde hastaların beslenme durumlarını değerlendirmede çeşitli parametreler kullanılabilir. Beden kitle indeksi, vücut ağırlığı, triseps cilt kalınlığı gibi antropometrik indeksler, Buzby indeksi, son altı ay içindeki kilo kaybı, azot dengesi, prealbumin, transferrin, retinol bağlayıcı protein, serum albumin düzeyi, kan şekeri, elektrolitler bu kapsamda sayılabilecek parametrelerden sadece bir kısmıdır (4,5). Bu parametreler arasında HKHN olgularında nutrisyon durumunu değerlendirmede en güvenilir yöntemin azot dengesinin ölçülmesi olduğu ifade edilmektedir (1,4). Ancak idrar ve dışkı ile olan kayıp miktarının saptanmasındaki güçlük bu yöntemin dezavantajlarını oluşturmaktadır. HKHN olgularında oral beslenme güçlüğü allogeneik nakillerde otolog nakillere göre, miyeloablatif hazırlık rejimi alanlarda da miyeloablatif olmayan

3 HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ OLGULARINDA DESTEK TEDAVİSİ 59 hazırlık rejimi alanlara göre daha belirgin olur. Her ne sebeple olursa olsun oral beslenmenin sürdürülemediği durumlarda hastaların enteral (ör: nazogastrik tüp ile) veya parenteral beslenme ile desteklenmesi gerekir. Enteral beslenme ile normal gastrointestinal sistem fizyolojisi bir ölçüde korunabilir, safra kesesi fonksiyonu devam eder. Gastrointestinal sistem immünitesi (IgA düzeyi ve lenfoid sistem fonksiyonları) üzerinde olumlu katkıları olduğu belirtilmektedir. Buna karşılık trombositopeni, gastrointestinal komplikasyonlar, oro-faringeal mukozit, özofajit ve hastanın uyum sağlayamaması gibi nedenlerle uygulanması güç olabilmektedir. Oysa zaten mukozit nedeniyle oral beslenmesi yetersiz olan hastaların çoğunda santral venöz kateter varlığı parenteral beslenmeyi kolaylaştırmaktadır. Parenteral beslenme ile sıvı ve elektrolit dengesi de daha kolay sağlanmaktadır. Buna karşılık parenteral beslenmenin risk ve komplikasyonları da vardır ve bunlar arasında kateter komplikasyonları (infeksiyon,tromboz-embolizm, mekanik obstrüksiyon, kateterin yerinden çıkması vd), hiperglisemi, karaciğer enzimlerinde artış, safra kesesi disfonksiyonu (ve buna bağlı safra çamuru-safra taşı oluşumu), sıvı retansiyonu sayılabilir. Weisdorf ve ark. tarafından 1987 yılında yayımlanan bir çalışmada total perenteral beslenme yapılan hem pediatrik, hem de erişkin olgularda sağkalımın daha iyi olduğunun gösterilmesi nedeniyle HKHN olgularında parenteral beslenme neredeyse standart bir tedavi olarak yaygın şekilde uygulanmıştır (6). HKHN olgularında parenteral beslenmeyi destekleyen nitelikte karşılaştırmalı çalışmaların varlığına karşılık bunu desteklemeyen, veya en azından rutin olarak uygulanmasının doğru olmadığına işaret eden yayınlar da vardır. İki yıl önce yapılmış bir Cochrane meta analizinde rutin parenteral beslenme yerine, oral beslenmenin sürdürülebildiği durumlarda intravenöz sıvılarla desteklenen oral beslenmenin tercih edilmesi gerektiği, gastrointestinal yetersizlik varlığında parenteral beslenme yapılabileceği ve glutamin katkılı parenteral beslenmenin standart parenteral beslenmeye göre pozitif hemokültür sıklığını azaltabileceği belirtilmektedir (7). HKHN öncesinde ağır malnutrisyonu olan, en az 7-10 gün süreyle oral beslenmenin çok az olduğu veya tedavi sırasında %10 u aşan kilo kaybı varlığında parenteral beslenmeye geçilebileceği önerilir (8,9). Bu kriterler uygulandığında otolog nakil olgularında tüm beden ışınlaması (TBI) uygulanıp uygulanmamasına bağlı olarak %37 veya %50,TBI yapılmış HLA tam uyumlu allogeneik nakillerde %58, TBI ve HLA uyumsuz nakillerde %92 sıklıkla total parenteral beslenme gerektiği bildirilmektedir (8). HKHN olgularının enerji gereksinimi bazal gereksinimlerinin % si civarındadır ve bu kcal/kg-gün olarak tanımlanır(4). Günlük protein gereksinimi 1,5-2,5 g/kg miktarında amino asit (solusyonu) ile karşılanır. Karbohidratlar 3-5 g/kg-gün ve lipidler 1,5-2 g/kg-gün miktarında verilebilir(4). Lipidler uzun zincirli veya uzun ve orta zincirli trigliserid karışımı TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

4 60 olarak seçilebilir. Protein dışı enerjinin %30-40 ı lipidler ve %50-65 i karbohidratlardan sağlanabilir(4). Yağların enerji kaynağı olarak kullanımı desteklenmektedir. Ayrıca yağdan fakir bir total parenteral beslenmenin karaciğer yağlanması ve glukoneogenez nedeni olduğu belirtilmektedir (10). Ek olarak sıvı-elektrolit dengesinin korunması, vitamin ve eser eleman ihtiyacının da karşılanması gerekir. Hipergliseminin infeksiyon, nefropati gibi organ disfonksiyonlarını arttırdığı, hastanede yatış süresini uzattığını belirten yayınlar vardır. Bu nedenle hiperglisemi ile de mücadele etmek gerekir (9). Üzerinde fazlaca tartışılan bir diğer konu da HKHN olgularında glutamin desteği verilmesinin gerekliliğidir. Glutamin organizmada çeşitli işlevsel önemlerinden söz edilen, esansiyel olmayan bir amino asittir. Transplantasyon olguları özelinde önemli olan immün sistem ve hızlı çoğalan gastrointestinal sistem epitel hücreleri başta olmak üzere organizmada bazı dokular için çok gerekli olduğu belirtilmektedir (4). Glutamin verilmesinin HKHN olgularında nitrojen dengesinin düzelmesinde ve immün sistem yapılanmasında olumlu katkısı olduğu, infeksiyon riskini azaltabileceği ve kemoradyoterapiye bağlı gastrointestinal hasarı ve parenteral beslenmeye bağlı barsak mukoza atrofisini azaltabileceği düşünülerek bu olgularda kullanılmasının olası yararlarına işaret eden yayınlar vardır (11-14). Sinüzoidal obstrüksiyon sendromunun önlenmesi ve tedavisinde de olumlu rolüne işaret edilmiştir (15). Allo-HKHN olgularında yapılan randomize bir çalışmada parenteral beslenmede glutamin varlığının ilk 6 aylık sağkalım oranında olumlu katkısı olduğu ileri sürülmüştür (16). Buna karşılık bazı çalışmalarda klinik olarak faydasının gösterilemediği de bilinmektedir. Cochrane metodolojisi kullanılarak yapılan bir meta analizde, metodolojileri mükemmel olmayan az sayıda çalışmaya dayanarak, oral glutamin uygulamasının mukozit ve GVHH nı azaltabileceği, parenteral verildiğinde infeksiyonları azltabileceği buna karşılık nüks olasılığını arttırabileceği, 100. gün sağkalım sonucuna katkısı olmadığı, sonuç olarak HKHN olgularında rutin kullanımının önerilmesini haklı kılacak veri olmadığı ifade edilmiştir(17). Özetle bu konudaki veriler aynı doğrultuda değildir ve bu nedenle tartışma henüz sonuçlanmamıştır. Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Miyeloid Hematopoetik Büyüme Faktörleri Kullanımı HKHN sürecinde periferik kök hücre mobilizasyonu ya da nakilden sonraki dönemde nötropeni döneminin kısaltılması amacını taşıyan iki gerekçe ile miyeloid HBF (G-CSF, GM-CSF) kullanımı söz konusu olabilir. Kök hücre mobilizasyonu derginin bu sayısında ayrı bir başlıkta derlenmiştir. Bu bölümde nakilden sonraki dönemde nötrofil engraftmanını veya toparlanmasını hızlandırma amaçlı HBF kullanımına değinilmektedir. Halen sadece G-CSF kullanılıyor olmakla birlikte, HKHN olgularında hem G-CSF hem de GM-CSF uygulanmasının sonuçlarını irdeleyen çalışmalar var-

5 HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ OLGULARINDA DESTEK TEDAVİSİ 61 dır. Genel olarak HKHN ardından G-CSF kullanıldığında nötrofil toparlanma veya engraftman süresi 1-6 gün (ortalama 2 gün) kısalmaktadır (18). Bu bilgiye dayanak olan yayınların önemli bir kısmı küçük olgu serileri, bir kısmı metodolojileri ve hedefleri değişken randomize çalışmalar ve bir kısmı da çok merkezli kayıt verileri ya da meta analizleri şeklindedir. Dekker ve arkadaşlarının otolog ve allogeneik HKHN yapılmış 2669 olguyu kapsayan, 34 çalışmayı gözden geçirdikleri ve 2006 yılında yayımladıkları bir meta analizde, miyeloid HBF kullanılan olgularda nötropeni ve yatış süresinin hafifçe daha kısa olduğu, kanıtlanmış infeksiyon ve parenteral antibiyotik kullanımının azaldığı, buna karşılık toplam sağkalım, toplam veya infeksiyona bağlı mortalitenin ve II-IV. derece akut GVHH sıklığının değişmediği izlenimi doğmuştur (19). Aynı çalışmanın alt grup analizlerinde sadece allogeneik nakillerde kanıtlı infeksiyonlar ve infeksiyona bağlı mortalitenin azalabileceği bildirilmektedir. Sung ve arkadaşlarının yaptıkları, hem otolog hem de allogeneik nakilleri kapsayan 21 çalışmanın- toplam 2142 olguluk meta analizde ise miyeloid HBF kullanılan olgularda, kullanılmayan olgulara göre erken dönem mortalitesi ve infeksiyon mortalitesi açısından bir fark bulunmadığı ileri sürülmüştür (20). Trivedi ve arkadaşlarının 2009 yılında yayımlanan meta analizlerinde karşılaştırmalı çalışmalardan elde edilen izlenimin allogeneik HKHN ardından G-CSF kullanılan olgularda nötrofil engraftmanının kontrollere göre 1-4 gün önce oluştuğu, buna karşılık trombosit engraftmanı, febril nötropenik gün ya da enfeksiyon atağı sayısı veya eritrosit-trombosit transfüzyon miktarı ve hastanede yatış sürelerinin ve transplantasyona bağlı mortalite ve sağkalım oranlarının değişmediği şeklindedir (18). EBMT ye kayıtlı 1789 allogeneik HKHN olgusu üzerinden yapılan retrospektif bir çalışmada miyeloid HBF kullanımının trombosit engraftmanını geciktirdiği belirtilmiştir (21). Aynı çalışmada miyeloid HBF kullanımının kemik iliği nakli olgularında akut GVHH (II-IV. derece) ve mortalite oranında artış nedeni olabileceği ileri sürülmüş, periferik kök hücre nakli yapılanlarda ise bu olumsuz etki gözlenmemiştir. Buna karşılık 2003 yılı öncesine ait ve %88 i kemik iliği nakli olan 1198 olguyu kapsayan 18 çalışmanın bir meta analizinde GM-CSF veya G-CSF kullanımının akut veya kronik GVHH nı arttırmadığı bildirilmiştir (22). Buradan da anlaşılacağı gibi miyeloid HBF ve GVHH arasındaki bağlantı konusundaki görüşler henüz netleşmemiştir. Miyeloid malignitelerde G-CSF kullanılması ile ilgili çekinceler açısından bakıldığında ise özellikle 7. kromozom bozukluğu olan olgularda malign klonun G-CSF ile proliferasyonu söz konusu olabileceğinden HKHN yapıldığında da bu olgularda G-CSF kullanılmasından kaçınılması gerektiği hatırlatılmaktadır (23,24). TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

6 62 Özetle allogeneik HKHN yapılan olgularda miyeloid HBF kullanılmasının nötrofil engraftmanını hızlandırdığı, buna karşılık trombosit engraftmanı süresi üzerinde olumlu etkisi olmadığı, enfeksiyon sıklığında azalmayı garanti etmediği ve hastanede yatış süresi, erken dönem mortalitesi veya sağkalım üzerinde fayda sağlamadığı düşünülmektedir. İleriye dönük karşılaştırmalı çalışmalarda kullanımları konusunda bir güvenlik sorunu bildirilmemiş, geriye dönük çok merkezli verilerde ise sadece kemik iliği nakli yapılan olgularda (periferik kök hücre naklinde değil) GVHH ve mortaliteye ilişkin çekinceli sonuçlar bildirilmiştir (18,21). Varılan noktada allogeneik HKHN olgularında rutin olarak G-CSF kullanılmasını önermeye gerekçe olacak fayda gösterilemediği anlaşılmaktadır. Otolog nakillerde yapılan çoğu çalışmanın meta analizi miyeloid HBF kullanımı ile plasebo veya kontrol grubuna göre nötropeni süresinin kısaldığını göstermektedir (18). G-CSF kullanımı ile nötrofil engraftmanı süresi 2-9,5 gün arasında kısalmaktadır. Bazı çalışmalarda bu etkinin verilen CD34+ hücre miktarından bağımsız olduğu ve çoğu çalışmada G-CSF kullanılan olgularda sanıldığının aksine trombosit engraftmanının da gecikmediği sonucuna varılmıştır (18). Nötrofil engraftmanındaki hızlanmaya karşılık febril nötropenik gün sayısı açısından fark oluşmadığı, antibiyotik kullanımının azalıp azalmadığı konusunda görüş birliği olmadığı görülmüştür (18). Olgu sayısı 100 ün üzerinde olan randomize çalışmalardan anlaşıldığı kadarıyla G-CSF kullanımı hastanede yatış süresini kısaltmaktadır(18). Çalışmaların çoğu otolog HKHN ardından G-CSF uygulamasının ilk 5 günde veya 5. günden sonra başlanması da nötrofil veya trombosit engraftman süresi veya febril nötropenik gün sayısı veya yatış süresi üzerinde fark oluşturmadığını ortaya koymaktadır (18). Sonuç olarak otolog HKHN olgularında G-CSF kullanılması ile ilgili güvenlik sorunu olmadığı, nakil ardından G-CSF kullanımı ile nötrofil engraftmanı ve hastanede yatış sürelerinin kısaldığı ve bu etkilerin CD34+ hücre dozundan bağımsız olduğu ve geç (+5. veya +7. günlere kadar) başlandığında etkinin azalmadığı anlaşılmaktadır (18). Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) tarafından hazırlanan ve 2006 yılında güncellenmiş olan rehberde de sadece otolog nakillerden sonra G-CSF kullanımı önerilmektedir (25). Otolog HKHN olgularında pegfilgrastim ile filgrastimin karşılaştırıldığı çalışmalarda nötrofil toparlanması, hemokültür pozitifliği, febril nötropeni sıklığı, febril gün sayısı, eritrosit ve trombosit transfüzyonları açısından bu iki HBF arasında fark bulunmadığı belirtilmektedir(18,26). Aynı konudaki bir faz III çalışmada da benzer sonuçlara ek olarak trombosit engraftmanı ve yatış süresi arasında da fark görülmemiştir (27). Engraftman kinetikleri açısından lenograstim ile filgrastim arasında da fark olmadığını belirten karşılaştırmalı çalışma mevcuttur (28).

7 HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ OLGULARINDA DESTEK TEDAVİSİ 63 Kaynaklar 1. Hadjibabaie M, Iravani M, Taghizadeh M,et al. Evaluation of nutritional status in patients undergoing hematopoietic SCT.Bone Marrow Transplantation. 2008; 42: Mattsson J, Westin S, Edlund S, Remberger M. Poor oral nutrition after allogeneic stem cell transplantation correlates significantly with severe graft-versus-host disease. Bone Marrow Transplantation. 2006; 38: Horsley P, Bauer J, Gallagher B. Poor nutritional status prior to peripheral blood stem cell transplantation is associated with increased length of hospital stay. Bone Marrow Transplantation. 2005; 35: Martin-Salces M, de Paz R, Canales MA, Mesejo A, Hernandez-Navarro F.Nutritional recommendations in hematopoietic stem cell transplantation. Nutrition. 2008; 24: P. Rzepecki, J. Barzal, T. Sarosiek, S. Oborska, and C. Szczylik. Which Parameters of Nutritional Status Should We Choose for Nutritional Assessment During Hematopoietic Stem Cell Transplantation? Transplantation Proceeding. 2007; 39: Weisdorf SA, Lysne J, Wind D et al. Positive effect of prophylactic total parenteral nutrition on long-term outcome of bone marrow transplantation. Transplantation 1987; 43: Murray SM, Pindoria S. Nutrition support for bone marrow transplant patients. Cochrane Database Syst Rev Jan 21;(1):CD Iestra JA, Fibbe WE, Zwinderman AH, Romijn JA, Kromhout D.Parenteral nutrition following intensive cytotoxic therapy: an exploratory study on the need for parenteral nutrition after various treatment approaches for haematological malignancies.bone Marrow Transplantion. 1999; 23: Thompson J L., Duffy J. Nutrition Support Challenges in Hematopoietic Stem Cell Transplant Patients.Nutr Clin Pract. 2008; 23: Masszi T Supportive care.chapter 8 (in) Haematopoetik Stem Cell Transplantation- The EBMT Handbook. ESH.Apperley J, Carreras E, Gluckman E, Gratwohl A, Masszi T. Editörler. Revised Edition, 2008; Coghlin Dickson TM, Wong RM, Offrin RS, et al. Effect of oral glutamine supplementation during bone marrow transplantation. JPEN. 2000; 24: Wilmore DW, Schloerb PR, Ziegler TR. Glutamine in the support of patients following bone marrow transplantation. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 1999; 2: Mercadal Orfila G, Llop Talaverón JM, Gracia García B, et al. Glutamine use for parenteral nutrition in the critically ill patient: effects on morbidity/mortality. Nutr Hosp. 2007; 22: Gómez Candela C, Castillo R, de Cos AI, et al. Effects of parenteral glutamine in patients submitted to bone marrow transplantation. Nutr Hosp. 2006; 21: Brown SA, Goringe A, Fegan C, et al. Parenteral glutamine protects hepatic function during bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplantation. 1998; 22: HO da Gama Torres, EG Vilela, AS da Cunha,et al. Efficacy of glutaminesupplemented parenteral nutrition on short-term survival following allo-sct: a randomized study. Bone Marrow Transplantation 2008; 41: Crowther M, Avenell A, Culligan DJ. Systematic review and meta-analyses of studies of glutamine supplementation in haematopoietic stem cell transplantation, Bone Marrow Transplantation.2009; 44: TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

8 Trivedi M, Martinez S, Corringham S, Medley K, BallED. Optimal use of G-CSF administration after hematopoietic SCT, Bone Marrow Transplantation.2009; 43: Dekker A, Bulley S, Beyene J, Dupuis LL, Doyle JJ, Sung L: Meta-analysis of randomized controlled trials of prophylactic granulocyte colony-stimulating factor and granulocyte-macrophage colony-stimulating factor after autologous and allogeneic stem cell transplantation. J Clin Oncol 2006; 24: Sung L, Nathan PC, Alibhai SM, Tomlinson GA, Beyene J: Meta-analysis: effect of prophylactic hematopoietic colony-stimulating factors on mortality and outcomes of infection. Ann Intern Med. 2007; 147: Ringden O, Labopin M, Gorin NC, Le Blanc K, Rocha V, Gluckman E, Reiffers J, Arcese W, Vossen JM, Jouet JP, Cordonnier C, Frassoni F: Treatment with granulocyte colonystimulating factor after allogeneic bone marrow transplantation for acute leukemia increases the risk of graft-versus-host disease and death: a study from the Acute Leukemia Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation.J Clin Oncol 2004; 22: Ho VT, Mirza NQ, del Junco D, Okamura T, Przepiorka D.The effect of hematopoietic growth factors on the risk of graft-vs-host disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation:a meta-analysis. Bone Marrow Transplantation, 2003; 32: Sloand EM, Yong AS, Ramkissoon S, Solomou E, Bruno TC,Kim S et al. Granulocyte colony-stimulating factor preferentially stimulates proliferation of monosomy 7 cells bearing the isoform IV receptor. Proc Natl Acad Sci USA 2006; 103: Battiwalla M and McCarthy PL. Filgrastim support in allogeneic HSCT for myeloid malignancies: a review of the role of G-CSF and the implications for current practice.bone Marrow Transplantation, 2009; 43: Smith TJ, Khatcheressian J, Lyman GH, Ozer H, Armitage JO, Balducci L et al update of recommendations for the use of white blood cell growth factors: an evidence-based clinical practice guideline. J Clin Oncol 2006; 24: Rifkin R, Spitzer G, Orloff G,et al. Pegfilgrastim Appears Equivalent to Daily Dosing of Filgrastim to Treat Neutropenia After Autologous Peripheral Blood Stem Cell Transplantation in Patients With Non-Hodgkin Lymphoma Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 2010; 10: Gerds A, Fox-Geiman M, Dawravoo K, Randomized Phase III Trial of Pegfilgrastim versus Filgrastim after Autologus Peripheral Blood Stem Cell Transplantation Biol Blood Marrow Transplant, 2010; 16: Huttmann A, Schirsafi K, Seeber S, Bojko P. Comparison of lenograstim and filgrastim: effects on blood cell recovery after high-dose chemotherapy and autologous peripheral blood stem cell transplantation. J Cancer Res Clin Oncol 2005; 131:

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Dr. Günhan Gürman Hematopoietik hücre nakli (HHN) işleminin tüm gelişmelere rağmen yüksek sayılabilecek oranda mortaliteye sebep olması, günümüzdeki

Detaylı

Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği. Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği. Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nörolojik Yoğun Bakımda Nutrisyon Nörolojik hasta grubuna ait çalışma sayısı sınırlı

Detaylı

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Myeloid hücrelerinin prolif; farklılaşmasını, canlılığını ve aktivasyonunu regüle ederler Nötropeni insidans

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi Hematopoetik kök hücre transplantasyonu hematoloji-onkoloji alanında özel bir daldır

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Yoğun Bakım Hastasının Beslenmesinde Tartışmalı Konular. Dr.Bilgin CÖMERT GATA Đç Hastalıkları YBÜ

Yoğun Bakım Hastasının Beslenmesinde Tartışmalı Konular. Dr.Bilgin CÖMERT GATA Đç Hastalıkları YBÜ Yoğun Bakım Hastasının Beslenmesinde Tartışmalı Konular Enteral mi, Parenteral mi? Dr.Bilgin CÖMERT GATA Đç Hastalıkları YBÜ Đlave Sorular Beslenme desteği gerekli mi? Ne zaman başlanmalı? Ne kadar süre

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR Prof. Dr. İhsan Karadoğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kök Hücre Nedir? Kendileri için uygun olan bir çevre içinde

Detaylı

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar KLL de tanı sırasında ortanca yaş 65 dir. %40 < 60 yaş %12

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof Dr Ali Ünal Dr Leylagül Kaynar Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisinde en önemli hedef; - Başlangıçta uygulanan remisyon indüksiyon tedavisi ile

Detaylı

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI Prof. Dr. Mualla Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji YAPILACAKLAR KİT kararının verilmesi Donör seçimi Transplant öncesi

Detaylı

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET Pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanan Anket Alanına hoş geldiniz. Anketi tamamlamak ve ekibimize değerli geri bildiriminizi iletmek

Detaylı

Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR. Prof Dr Hedef ÖZGÜN

Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR. Prof Dr Hedef ÖZGÜN Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR Prof Dr Hedef ÖZGÜN Enteral beslenme mümkün olduğunda başlanmalıdır, ama zamanlama nedir? Erken! Ne kadar erken? Hastaya yarar sağlayacak

Detaylı

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloi B.D. Allojeneik kök hücre nakli kür şansı veren tedavi seçeneği Dirençli hastalık/yüksek

Detaylı

Eser Elementler ve Vitaminler

Eser Elementler ve Vitaminler Doç. Dr. Onur POLAT Eser Elementler ve Vitaminler Esansiyel eser elementin temel özellikleri diyetten kesilmesi veya yetersiz alımıyla yapısal ve biyokimyasal değişikliklerin olması ve bu değişikliklerin

Detaylı

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

Travma Hastalarında Beslenme

Travma Hastalarında Beslenme Doç. Dr. Onur POLAT Travma Hastalarında Beslenme Normal ve sağlıklı organizma travma veya strese maruz kaldığında kendisini korumaya yönelik bazı fizyolojik mekanizmaları harekete geçirir. Genel amaç organ

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Infectious Diseases Working Party of EBMT Infectious Diseases Group

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 1988 MK DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KURULUŞ : 1998 HASTANESİ KURU KURULUŞ 1998 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKİLLERİ

Detaylı

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu 1945 K SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOC Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

Febril nötropenik hastada tanı ve risk değerlendirmesi. Doç Dr Mükremin UYSAL Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji

Febril nötropenik hastada tanı ve risk değerlendirmesi. Doç Dr Mükremin UYSAL Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Febril nötropenik hastada tanı ve risk değerlendirmesi Doç Dr Mükremin UYSAL Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Giriş Nötropeni genellikle malign bir hastalık tedavisi sırasında kemoterapinin

Detaylı

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Neyi ölçer? Hücre çapı, hacmi, yüzey alanı ve granülaritesini

Detaylı

Akut Miyeloid Lösemili Hastaların Pekiștirme Tedavisinde Hematopoetik Büyüme Faktörü Kullanımının Maliyet Etkinliği

Akut Miyeloid Lösemili Hastaların Pekiștirme Tedavisinde Hematopoetik Büyüme Faktörü Kullanımının Maliyet Etkinliği DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ MEDICAL SCIENCES Araștırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2013, 66 (2) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000843 Akut Miyeloid Lösemili Hastaların Pekiștirme

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal. Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal. Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Solid Tümörlerde Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors Serhan Küpeli 1 1 Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi,

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen Tedavisi IV. UDAIS 5-7 MAYIS 2016, ISTANBUL Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen Tedavisi Güncel kanıtlar MESUT MUTLUOĞLU GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Sualtı Hekimliği Ve Hiperbarik Tıp Servisi Diyabetik Ayakta

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ

KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ (AKİT,OKİT,HAPLOİDENTİK, T CELL DEPLESYONU) FİLİZ KIZILKAYA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNUR DEDEMAN KEMİK İLİĞİ VE KÖK HÜCRE NAKLİ HASTANESİ KÖK HÜCRE NAKLİ İlk kök hücre nakli

Detaylı

Nütrisyonel tarama metodları

Nütrisyonel tarama metodları Nütrisyonel tarama metodları Doç Dr Sema Basat Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 02.11.2013 Özellikle hastanede yatan hastada malnütrisyon TANIMLANMIYOR TEDAVİ EDİLMİYOR. NEDEN? TARAMA, DEĞERLENDİRME,

Detaylı

Aplastik Anemide Güncel Tedavi

Aplastik Anemide Güncel Tedavi Derleme Aplastik Anemide Güncel Tedavi Harika ÇELEBİ, Osman İLHAN Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal, ANKARA GİRİŞ Aplastik anemi (AA) kemik iliği kök hücre ve/veya mikro-çevrenin

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu

Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu Van Tıp Dergisi: 5 (3): 183-187, 1998 Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu İmdat Dilek*, Önder Arslan**, Günhan Gürman** Özet: Kemik iliği transplantasyonu

Detaylı

Mobilizasyon başar. Doç. Dr. Fevzi Altuntaş. Ankara Onkoloji Eğitim E Hematoloji Kliniği i ve Aferez Ünitesi

Mobilizasyon başar. Doç. Dr. Fevzi Altuntaş. Ankara Onkoloji Eğitim E Hematoloji Kliniği i ve Aferez Ünitesi Periferik Kök K k Hücre H Aferezi: Mobilizasyon başar arısızlığı Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Ankara Onkoloji Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Hematoloji Kliniği i ve Aferez Ünitesi Hemaferez Derneği IV.

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ LALE AKKAYA Periton Diyaliz Hemşiresi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 25. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN Otolog kök hücre ile yüksek doz kemoterapi malign hastalıkların büyük bir bölümüne karşı etkilidir. İlk başarılı otolog hematopoetik

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

Prognozu Etkileyen. Prof.Dr.M.Akif. Yeşilipek

Prognozu Etkileyen. Prof.Dr.M.Akif. Yeşilipek Kemik İliği i Naklinde Prognozu Etkileyen Faktörler Prof.Dr.M.Akif Yeşilipek * 709 RIC + Hematolojik malignensi,hla,hla-a,b,c,dr A,B,C,DR allel düzeyinde, * Tx sonucu ile ilişkili tek donör özelliği

Detaylı

2. HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU 14-15-16/KASIM/2013

2. HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU 14-15-16/KASIM/2013 2. HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU 14-15-16/KASIM/2013 KURS DÜZENLEME KURULU Sevinç Kutlutürkan Başkanı Şerife Koçubaba Hematopoetik Kök Hücre Nakil Alt Grubu Koordinatörü Nevin Çetin Hematopoetik

Detaylı

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR:

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR: NÜTRİSYONEL VE METABOLİK DESTEK: Malnütrisyon: Gıda tüketiminin metabolik hızı karşılamayamaması durumunda endojen enerji kaynaklarının yıkımı ile ortaya çıkan bir klinik durumdur ve iki şekilde olabilir.

Detaylı

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, İç Hastalıkları Kliniği Sunum akışı Kılavuzlar ışığında; Glisemik tanımlamalar ve

Detaylı

SİNUZOİDAL TIKANIKLIK SENDROMU /HEPATİK VENO OKLUZİV HASTALIK

SİNUZOİDAL TIKANIKLIK SENDROMU /HEPATİK VENO OKLUZİV HASTALIK SİNUZOİDAL TIKANIKLIK SENDROMU /HEPATİK VENO OKLUZİV HASTALIK Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Yıldırım m Beyazıt Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları ABD/Hematoloji Bilim Dalı VIII. Ulusal Aferez

Detaylı

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Fikret ARPACI Nükleer Kaza veya Terörist Atakta Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Radyasyona maruz kalmış kişilerde ortaya

Detaylı

Diyabet ve Nütrisyon Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu

Diyabet ve Nütrisyon Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Diyabet ve Nütrisyon Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Dünyada diyabet patlaması Ülkemizde diyabet %90 arttı 6. IDF

Detaylı

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multiple Myelomda etkili ajanlar 1. Alkilleyiciler 2. Kortikosteroidler (Prednizolon, Dexamethazon) 3. Antrasiklinler (Doxorubisin,

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ. bölüm

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ. bölüm Ulusal Tedavi Kılavuzu 2011 erişkin AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (APL DIŞI AML) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. bölüm Akut Lösemiler Tanı ve Tedavi Kılavuzu erişkin AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (APL DIŞI AML) TANI VE TEDAVİ

Detaylı

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD/Hematoloji BD Öğretim Üyesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık rejimi Hastayı transplanta hazırlamak için veriliyor Donör HKH

Detaylı

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın?

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Dr. Beste Atasoy Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı & Sağlık Bakanlığı-Marmara Üniversitesi Pendik

Detaylı

İleri Kronik Böbrek Hastalığında Protein Enerji Kaybı: Epidemiyoloji ve Tanı. Kübra Kaynar KTÜ Nefroloji BD

İleri Kronik Böbrek Hastalığında Protein Enerji Kaybı: Epidemiyoloji ve Tanı. Kübra Kaynar KTÜ Nefroloji BD İleri Kronik Böbrek Hastalığında Protein Enerji Kaybı: Epidemiyoloji ve Tanı Kübra Kaynar KTÜ Nefroloji BD İleri Kronik Böbrek Hastalarında Protein Enerji Kaybı Neden Önemli? Kalantar-Zadeh, K. et al.

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU KLK-HAB-BES İlk yayın Tarihi : 15 Mart 2006 Revizyon No : 04 Revizyon Tarihi : 03 Ağustos 2012 İçindekiler A) Malnütrisyon

Detaylı

Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman

Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acibadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Maslak Hastanesi Tüple Beslenme; Günlük protein, kalori ve sıvı gereksinimlerini

Detaylı

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 1 2 3 İnvaziv aspergillozda mortalite

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ. ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014

PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ. ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014 PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014 Klasik olarak kronik intravasküler hemoliz bulguları, kemik iliği

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Beslenme Belirteci Olarak Albüminin Rolü

Kronik Böbrek Hastalarında Beslenme Belirteci Olarak Albüminin Rolü Kronik Böbrek Hastalarında Beslenme Belirteci Olarak Albüminin Rolü Dr. Soner Duman Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İzmir Tanım Yetersiz, aşırı veya dengesiz alınan

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme. Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme. Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Protein-Enerji Kaybı (Protein-Energy Wasting, PEW) Diyaliz hastalarında PEW insidansı

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNDE ETİK SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR OLGU SUNUMU. Songül TepebaĢı JACIE Kalite Yöneticisi. Kayseri-2013

KÖK HÜCRE NAKLİNDE ETİK SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR OLGU SUNUMU. Songül TepebaĢı JACIE Kalite Yöneticisi. Kayseri-2013 KÖK HÜCRE NAKLİNDE ETİK SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR OLGU SUNUMU Songül TepebaĢı JACIE Kalite Yöneticisi Kayseri-2013 Kök Hücre Nakli Kök hücre donasyonunda fayda zarar riskine etik yönden bakılırsa, faydanın

Detaylı

Hematopoetik Büyüme Faktörlerin Kullanımı

Hematopoetik Büyüme Faktörlerin Kullanımı Hematopoetik Büyüme Faktörlerin Kullanımı Doç. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji kliniği ve Kemik iliği nakli ünitesi 16 Nisan 2010, Ankara Hematopoetik Büyüme

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

Meme Kanseri ve Ateş. Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı

Meme Kanseri ve Ateş. Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı Meme Kanseri ve Ateş Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı VAKA-1 52 yaş, kadın hasta Meme kanseri nedeni ile 1 hafta önce aldığı adjuvan kemoterapi sonrası ateş

Detaylı

Prof. Dr. Volkan Korten

Prof. Dr. Volkan Korten FQ proflaksisi Kime? Ne zaman? Ne süre ile? Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD 1970 ler TMP-SMX Absorbe olmayan antibiyotikler (gentamisin

Detaylı

Parenteral Nutrisyon Ne Zaman?

Parenteral Nutrisyon Ne Zaman? Parenteral Nutrisyon Ne Zaman? Dr. Levent Döşemeci Kemerburgaz Üni. Tıp Fak. Medicalpark Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım AD Ortak Görüş Enteral yol tercih edilmeli Barsak bariyer fonk.nın korunması -

Detaylı

Beslenme Bozuklukları II. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Beslenme ve Metabolizma BD Prof. Dr.

Beslenme Bozuklukları II. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Beslenme ve Metabolizma BD Prof. Dr. Beslenme Bozuklukları II İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Beslenme ve Metabolizma BD Prof. Dr. Gülden Gökçay Amaç Beslenme durumunun değerlendirilmesi Antropometri Hafif orta

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Antalya Plan } KHDAK da kemoterapinin lokal tedavilere

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Şahin EYÜPOĞLU Giriş Hiperürisemi, böbrek nakli sonrası yaygın olarak karşılaşılan bir komplikasyondur. Hiperürisemi

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ *Transfüzyonlar HKHT sürecinin en önemli ve sürekli uygulamalarındandır. *Transfüzyon Tıbbı,

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D.

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. KRONİK REJEKSİYON SÜRECİ Diyalize dönüş Rejekte transplantlı diyaliz hastalarında morbidite

Detaylı

AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI

AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI Prof. Dr. S. Sema Anak İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Kök Hücre Nakli Ünitesi, Çapa, İSTANBUL Giriş Son

Detaylı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı ÇOCUKLARDA DİYALİZ Prof. Dr. Mesiha Ekim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010 Antalya 2008 yılında ilk defa RRT

Detaylı

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU DÖNEM DERS NOTLARI Dönem Adı : 4.dönem 2014-2015 Dilim Adı Ders Adı :İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı :Kemik İliği Transplantasyonu Sorumlu Öğretim Üyesi : Sorumlu Öğretim Üyesi ABD, BD :Prof Dr Sevgi

Detaylı

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI P8 OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI Neslihan Mandacı Şanlı 1, Esen Karakuş 1, Gökmen Zararsız 2, Leylagül Kaynar 1, Bülent Eser, 1 Mustafa

Detaylı

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Doç. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi KÖK HÜCRE Farklı hücre tiplerine dönüşebilme ve kendisini yenileyebilme gücüne

Detaylı

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ ERKEN MOBİLİZASYON Prof.Dr. Necati GÖKMEN DOKUZ EYLÜL ÜÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD YOĞUN BAKIM BİLİM DALI İZMİR Dinlenme Doğal tedavi mekanizması Yatak istirahati Uyku ile

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 PEDİATRİK RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POLYOMAVİRUS BK ENFEKSİYONU Begüm Avcı 1, Esra Baskın 1, Kaan Gülleroğlu 1,Özlem

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve Kök Hücre Nakli Ünitesi Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, Ulusal kongresi

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

KANSER TEDAVİSİNE BAĞLI ORTAYA ÇIKAN MUKOZİTLER İÇİN MASSC/ISOO KANITA DAYALI KLİNİK UYGULAMA REHBERİ

KANSER TEDAVİSİNE BAĞLI ORTAYA ÇIKAN MUKOZİTLER İÇİN MASSC/ISOO KANITA DAYALI KLİNİK UYGULAMA REHBERİ KANSER TEDAVİSİNE BAĞLI ORTAYA ÇIKAN MUKOZİTLER İÇİN MASSC/ISOO KANITA DAYALI KLİNİK UYGULAMA REHBERİ ÖZET BELGE TARİHİ: 7 KASIM 2014 ORAL MUKOZİT (listelenmiş tedavi uygulamalarının etkinliğini destekleyen

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM

KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM C.Ü. Hemşirelik Dergisi 2008, 12(3) KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM Sevgi SUN KAPUCU *, Yasemin KARACA** ÖZ Hematopoietik kök hücre nakli ve bununla ilişkili olarak kullanılan yüksek

Detaylı

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ Transplant İlişkili Hiperglisemi (TAH) Posttransplant Diabetes Mellitus

Detaylı

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR Sunumumda aşağıda yer alan ruhsat dışı ilaç ve tıbbi cihazlar ile ilgili bilgi yer almaktadır: VARDIR : BORTEZOMİB, THALİDOMİD, LENALİDOMİD 3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 Araştırma

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD.

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. KÖK HÜCRE NAKLİ Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. Kök hücre nedir? Bazı dokularda bulunan ve gereksinim halinde pek çok hücreyi oluşturarak yaşamın devamını sağlayan, farklı dokulara dönüşebilme

Detaylı

TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA

TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR

İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR Yaşar Çalışkan¹, Ozan Yeğit², Yasemin Özlük³, Erol Demir¹, Ayşe Serra Artan¹, Aydın Türkmen¹, Alaattin Yıldız¹, Mehmet Şükrü Sever¹

Detaylı

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı ÇOCUKLUK ÇAĞI

Detaylı

ığı bbı Eğitimi üçhan Yazan Sertöz Dr.Rüç Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

ığı bbı Eğitimi üçhan Yazan Sertöz Dr.Rüç Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya da Kan Bankacılığı ığı ve Transfüzyon TıbbT bbı Eğitimi Dr.Rüç üçhan Yazan Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Tp Fakültesi Kan Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kan Bankacılığı ığında ilerlemeler

Detaylı