Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı: Anal Fissür Tedavisinde Lateral İnternal Sfinkterotominin Yeri, Tez Danışmanı: 3. Genel Cerrahi Kliniği Şefi Op. Dr. Savaş TEZEL, Ankara, Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Dr. Çelebibağı Sağlık Ocağı, Erciş-VAN Dr. Yumaklıcerit Sağlık Ocağı, Pazarcık-KAHRAMANMARAŞ Dr. Arş. Gör. S.B. Ankara (Araştırma ve Uygulama) Hastanesi, ANKARA Uzm. Dr. Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, KAHRAMANMARAŞ Uzm. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mediko-Sosyal Ünitesi Tabipliği (Sorumlu Tabip)-KAHRAMANMARAŞ Uzm. Dr. DKK Foça Deniz Üssü 30 yataklı İaşeli Özel Revir Tabipliği (Askerlik Hizmeti-Dz. Astğm.), Foça-İZMİR Uzm. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mediko-Sosyal Ünitesi Tabipliği (Sorumlu Tabip)-KAHRAMANMARAŞ Yrd. Doç. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı (Kurucu)-KAHRAMANMARAŞ Doç. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı-KAHRAMANMARAŞ Atama: Prof. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı-KAHRAMANMARAŞ Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: - Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: Hamit Sırrı KETEN. Kronik Hastalıkları olan hastaların tütün kullanımı konusundaki bilgi, tutum ve davranışları. Tıpta Uzmanlık Tezi, Kahramanmaraş, Projelerde Yaptığı Görevler: 0 5 Yaş Arası Çocuklarda Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi, KSÜ Araştırma Fonu Başkanlığı, Proje No:2001/3-9, Proje Yöneticisi,

2 İdari Görevler: 1. Anabilim Dalı Başkanı, KSÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD (Kurucu) (2000 ) 2. Bölüm Başkanlığı, Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü ( ) 3. Yönetim Kurulu Üyeliği, KSÜ Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu (2000- ) 4. Başhekim Yardımcılığı, KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ( ) 5. Sınıf Danışmanlığı, KSÜ Tıp Fakültesi 6. Sınıflar ( ) 6. İl Kanser Kurulu Üyeliği, (2003- ) 7. Yönetim Kurulu Üyeliği, KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ( ) 8. Sınıf Koordinatörlüğü, KSÜ Tıp Fakültesi 6. Sınıflar ( ) 9. Kahramanmaraş Aile Hekimliği 1. Uyum Eğitimi İl Eğitim Koordinatörlüğü ( ) 10. KSÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Koordinatörlüğü (Kasım ) 11. Sınıf Koordinatörlüğü, KSÜ Tıp Fakültesi 6. Sınıflar ( ) 12. Sınıf Koordinatörlüğü, KSÜ Tıp Fakültesi 6. Sınıflar ( ) 13. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)-Adana Şubesi-Başkan Yardımcısı (Kasım Aralık 2011) 14. Tıp Fakültesi Uzmanlık Grubu Üyesi ( ) 15. Tıp Fakültesi Uzmanlar Kurulu Üyesi (2011- ) 16. Sınıf Koordinatörlüğü, KSÜ Tıp Fakültesi 6. Sınıflar ( ) 17. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)-Adana Şubesi Başkanı (9 Aralık Ekim 2012) 18. Sınıf Koordinatörlüğü, KSÜ Tıp Fakültesi 3. Sınıflar ( / / ) 19. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)-Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi (5 Ekim ) 20. Tıp Eğitimi Baş Koordinatörlüğü, KSÜ Tıp Fakültesi (2012 ) 21. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı (Vekâleten) ( ) 22. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı (14 Ağustos Temmuz 2014) 23. ERASMUS Koordinatörlüğü ( / ) 24. FARABİ Öğrenci Değişim Programı Koordinatörlüğü ( /1718-.) 25. ERASMUS Personel Mobility Project-Ljublijana University, Department of Family Medicine, Slovenya (31 Ağustos-09 Eylül 2013) 26. ERASMUS Personel Mobility Project-University of Southern Denmark, Reseach Unit for General Practice, Institute of Public Health-Odense-Denmark (21 Eylül-26 Eylül 2014) 27. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı (08 Aralık ) 28. Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (26 Aralık ) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türk Tabipler Birliği-Kahramanmaraş Tabipleri Odası Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) American Academy of Family Physicians (AAFP) European Academy of Teachers in General Practice (EURACT) European General Practice Research Network (EGPRN) Ödüller: KIRAN G, ÇELİK M, KIRAN H, EKERBİÇER HÇ, AKBEN M. Kahramanmaraş ta üniversite ve sosyal sigortalar kurumu hastaneleri kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine başvuran yaş evli kadınların aile planlaması ile ilgili bilgi tutum ve davranışları. 1. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi, Ocak 2002, ADANA (Serbest Sözel Bildiri- BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ). 2

3 ÇELİK M, BÜYÜKBEŞE MA, ÇETİNKAYA A, EKERBİÇER HÇ, KIRAN H. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerinin aile planlaması konusundaki bilgilerinin değerlendirilmesi. 1. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi, Ocak 2002, ADANA (Serbest Sözel Bildiri-İKİNCİLİK ÖDÜLÜ). CELIK, M., OZER, A., EKERBICER, H., ORHAN, F.,O., Smoking behaviour, knowledge, attitudes and practice among health care providers in Kahramanmaras city, Turkey, 2 nd Congress of the Association doctors GP/FM South-East Europe (AGP/FM SEE), ANTALYA, TURKEY, (POSTER PRESENTATION-MOTIVATIONAL AWARD) KAHRAMAN H, SUCAKLI MH, ÇELİK M, KILIÇ T, KÖKSAL N, EKERBİÇER H. Tekstil Fabrikasında 5 yıllık solunum fonksiyon kayıplarının değerlendirilmesi, Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Antalya. (Poster-Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Poster Bildiri Ödülü) ÖLMEZ S, SUCAKLI MH, ALTUN H, GÜLER E, ÇELİK M, KETEN HS. Boy kısalığı olan çocuk ve ergenlerde depresyon ve sosyal kaygının değerlendirilmesi. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2013, AYDIN (Poster-ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ) ÖLMEZ S, PARLAK M, KETEN HS, GENÇOĞLAN S, ÇELİK M, SUCAKLI MH, GÜLER E, ALTUN H. Boy kısalığı olan çocuk ve ergenlerde davranım bozukluklarının değerlendirilmesi. 3. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Mayıs 2013, ADANA (Poster-BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ) ÖLMEZ S, DEMİRCİOĞLU KILIÇ B, KETEN HS, ÖLMEZ C, KARDAŞ S, GENÇOĞLAN S, GÜLER E, ÇELİK M, SUCAKLI MH. Primer enürezis nokturna tanılı çocuk ve ergenlerde; sosyal kaygı ve depresyonun değerlendirilmesi (P-029). 13Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 20134, ANTALYA (Poster-En İyi Poster Sunum İKİNCİLİK ÖDÜLÜ) 3

4 Son 3 yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Güz İlkbahar Yaz Güz İlkbahar Yaz Güz İlkbahar Yaz Güz İlkbahar Yaz Teorik Haftalık Saati Uygulama Öğrenci Sayısı AH 601-Aile Hekimliği AH 602-Hasta Başı Dersleri AH 601-Aile Hekimliği AH 602-Hasta Başı Dersleri AH 701-Aile Hekimliği Dersleri (Asistan) AH 601-Aile Hekimliği AH 602-Hasta Başı Dersleri AH 701-Aile Hekimliği Dersleri (Asistan) AH 601-Aile Hekimliği AH 602-Hasta Başı Dersleri AH 701-Aile Hekimliği Dersleri (Asistan) AH 601-Aile Hekimliği AH 602-Hasta Başı Dersleri AH 701-Aile Hekimliği Dersleri (Asistan) AH 601-Aile Hekimliği AH 602-Hasta Başı Dersleri AH 701-Aile Hekimliği Dersleri (Asistan) AH 601-Aile Hekimliği AH 602-Hasta Başı Dersleri AH 701-Aile Hekimliği Dersleri (Asistan) AH 601-Aile Hekimliği AH 602-Hasta Başı Dersleri AH 701-Aile Hekimliği Dersleri (Asistan) AH 601-Aile Hekimliği AH 602-Hasta Başı Dersleri AH 701-Aile Hekimliği Dersleri (Asistan) AH 601-Aile Hekimliği AH 602-Hasta Başı Dersleri AH 701-Aile Hekimliği Dersleri (Asistan) AH 601-Aile Hekimliği AH 602-Hasta Başı Dersleri AH 701-Aile Hekimliği Dersleri (Asistan) AH 601-Aile Hekimliği AH 602-Hasta Başı Dersleri AH 701-Aile Hekimliği Dersleri (Asistan) Halk Sağlığı Dersleri Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Güz Teorik Haftalık Saati Uygulama Öğrenci Sayısı HS 101-Halk Sağlığı Dersleri (Dönem 1) HS 301-Halk Sağlığı Dersleri (Dönem 3) HS 601-Halk Sağlığı Dersleri (Dönem 6) 1 ay 17 HS 701-Halk Sağlığı Dersleri (Asistan) HS 101-Halk Sağlığı Dersleri (Dönem 1) İlkbahar Yaz HS 301-Halk Sağlığı Dersleri (Dönem 3) HS 601-Halk Sağlığı Dersleri (Dönem 6) 1 ay 17 HS 701-Halk Sağlığı Dersleri (Asistan) HS 101-Halk Sağlığı Dersleri (Dönem 1) HS 301-Halk Sağlığı Dersleri (Dönem 3) HS 601-Halk Sağlığı Dersleri (Dönem 6) 1 ay 17 HS 701-Halk Sağlığı Dersleri (Asistan)

5 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. COBAN YK, SASMAZ S, CELIK M. Augmentation Mammaplasty for Mammarial Hyportrophy and Pitosis in a Patient with Ichthyosis. Aesth. Plast. Surg. 2003;27: A2. COBAN YK, UZEL M, CELIK M. Correction of Buttock Ptosis with Anchoring Deepithelialized Skin Flaps. Aesth. Plast. Surg. 2004; 28: A3. ÇELİK M, TÜRELİ C, ÇELİK M, YANAR Y, ERDEM Ü, KÜÇÜKGÜLMEZ A. Fatty acid composition of the blue crab (Callinectes sapidus Rathbun, 1896) in the north eastern Mediterranean. Food Chemistry 2004; 88: A4. OZKAN KU, GONEN M, SAHİNKANAT T, RESİM S, CELIK M. Wound Approximation with Tissue Glue in Circumcision. Int. J. Urol. 2005; 12: A5. SASMAZ S, BUYUKBESE MA, CETINKAYA A, CELIK M, ARICAN O. The Prevalence of Skin Disorders in Type-2 Diabetic Patients. Internet J. Dermatol.2005; 3 (1). A6. SENOGLU M, GÜMÜŞALAN Y, YUKSEL KZ, UZEL M, ÇELIK M, ÖZBAĞ D. The Effect of Posterior Bridging of C-1 on Craniovertebral Junction Surgery. J. Neursurg. Spine 2006; 5: A7. DÖNBAK L, ÇELİK M, ÇELİK M, DEMIRHAN I. A study on disabled children and adolescents in Kahramanmaras, Turkey. Saudi Med. J. 2006; 27: A8. ARAL M, EKERBICER HC, CELIK M, CIRAGIL P, GUL M. Comparison of Effects of Smoking and Smokeless Tobacco "Maras Powder" Use on Humoral Immune System Parameters. Mediat. Inflamm. 2006; 3: DOI /MI/2006/85019 A9. UZEL M, ERGUN UG, CELIK M, EKERBICER HC, CETINUS E, KARAOGUZ A. Knowledge and Attitude of Nursing and Midwifery College Students on Developmental Dysplasia of The Hip. Acta Orthop. Traumatol. Turc. 2006; 40: A10. CIRALIK H, BULBULOGLU E, CETINKAYA A, KURUTAS EB, CELIK M, POLAT A. Effects of N-acetylcysteine on Methotrexate-induced Small Intestinal Damage in Rats. Mt. Sinai J. Med. 2006; 73: A11. CELIK M, EKERBICER HC, ERGUN UG, TEKIN N. Emergency Contraception: Knowledge and Attitudes of Turkish Nursing and Midwifery Students. Eur. J. Contracept. Reprod. Health Care 2007; 12: A12. ERGUN UG, UZEL M, CELIK M, EKERBICER HC. The knowledge, attitude and practice of the primary and secondary care nurse-midwife practitioners on developmental dysplasia of hip. Nurse Educ. Today 2007; 27: A13. UCMAK H, KOKOGLU OF, CELIK M, ERGUN UG. Intra-familial Spread of Hepatitis B Virus Infection in Eastern Turkey. Epidemiol. Infect. 2007; 135: A14. CELIK M, ARICAN O, CELIKOZ-OZKAN D. Turkish Internet Users Awareness of and Attitudes Toward HIV/AIDS and Other STDs. Acta Dermatoven. APA 2007; 16: A15. ERGUN UG, CELIK M, OZER HTE. Reactive arthritis due to zoophilic (canine) sexual intercourse. Int. J. STD AIDS 2007;18:

6 A16. BULBULOGLU E, YUKSEL M, OKUR N, CELIK M, KOKOGLU OF, KALE IT. Diagnosis of Fasiola Hepatica in Operating Room: Report of 3 Cases. Trop. Doct.2007; 37: A17. CELIK M, EKERBICER HC, ERGUN UG, GULER E, KAYA D. Prevalence of Passive Smoking in Children and Adolescents in Kahramanmaras, Turkey. Saudi Med. J. 2007; 28: A18. EKERBICER HC, CELIK M, GULER E, DAVUTOGLU M, KILINC M. Evaluating Environmental Tobacco Smoke Exposure in a Group of Turkish Primary School Students and Developing Intervention Methods for Prevention. BMC Public Health 2007; 7: 202. doi: / A19. EKERBICER HC, CELIK M, KIRAN H, KIRAN G. Age at Menarche in Turkish Adolescents in Kahramanmaras, Eastern Mediterranean region of Turkey. Eur. J. Contracept. Reprod. Health Care 2007; 12: (SCI-E) A20. CELIK M, EKERBICER HC, ERGUN UG, KILINC M. Effects of environmental lead pollution, smoking and smokless tobacco (Maras Powder) use on blood lead level. Biol. Trace Elem. Res.2007; 120: (SCI-E) A21. SENOGLU M, BULBULOGLU E, DEMIRPOLAT G, ALTUN I, CELİK M. Combined anterior and posterior approach for sacral/retroperitoneal hydatid cyst disease: case report. Turk Neurosurg 2009; 19; (SCI-E) A22. OZER A, EKERBICER HC, CELIK M, NACAR M. Knowledge, attitudes, and behaviors of officials of religion about organ donation in Kahramanmaras, an eastern mediterranean city of Turkey. Transplant Proc 2010;42(9): (SCI-E) A23. OZER A, KIRECCI E, EKERBICER HC, CELIK M. Medical faculty and school of health student knowledge of and behaviors regarding swine flu and vaccine in Kahramanmaras, Turkey. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2011; 42(1): (SCI-E) A24. ORHAN FÖ, ÖZER UG, ÇELİK M, BİTER E, KARAASLAN MF. Maras Powder Usage Among Turkish Psychiatric Outpatients. Substance Use and Misuse 2011; 46(4): (SCI-E) A25. SUCAKLI MH, OZER A, CELIK M, KAHRAMAN H, EKERBICER HC. Religious Officials knowledge, attitude, and behavior towards smoking and the new tobacco law in Kahramanmaras, Turkey. BMC Public Health 2011;11(1):602. (doi: / ). (SCI-E) A26. SASMAZ S, CELIK M. Skin diseases in Turkish soldiers. Dermatolgica Sinica 2011;29(2):44-6. (SCI-E) A27. ORHAN FO, OZER UG, AZER A, ALTINOREN O, CELIK M, KARAASLAN MF. Night eating syndrome among patients with depression. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences (Isr J Psychiatry Relat Sci) 2011;48(3): (SCI-E) A28. OZER UG, ORHAN FO, CELIK M, EKERBICER HC, KARAASLAN MF. Use of clock drawing test as a screening tool for cognitive status evaluation in middle-aged patients with depressive disorder (Depresif bozukluğu olan orta yaşlı hastalarda saat çizme testinin kognitif durumu değerlendirmek için bir tarama testi olarak kullanılması). Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012;22(4): (SCI-E) A29. ŞENOĞLU M, ÖZKAN F, ÇELİK M. Placement of C-7 intralaminar screws: a quantitative anatomical and morphometric evaluation. Journal of Neurosurgery: Spine 2012 May;16(5): (SCI-E) 6

7 A30. KÖKSAL N, CELİK M, KAHRAMAN H, EKERBİÇER HC, DAĞLI CE, OZKAN F. Survey of Environmental Exposure to Asbestos in the town of Buyuktatlar in Turkey. International Journal of Occupational and Environmental Health (Int J Occup Environ Health) 2012; 18 (2): (SCI-E) A31. CELIK M, OZER A, ORHAN FO, EKERBICER H, SUCAKLI MH. Smoking behaviour, knowledge, attitudes and practice among health care providers in Kahramanmaras, Turkey. Public Health 2012; 126: (SCI-E) A32. CELIK M, SUCAKLI MH, KIRECCI E, UCMAK H, EKERBICER HC. Recurrent herpes labialis in health school students in Kahramanmaras, Turkey: A cross-sectional survey. Dermatologica Sinica 2013; 31: (SCI-E) A34. SENOGLU N, SENOGLU M, OZKAN F, KESILMEZ C, KIZILDAG B, CELIK M. The level of termination of the dural sac by MRI and its clinical relevance in caudal epidural block in adults. Surg Radiol Anat 2013;35: A35. SUCAKLI MH, KAHRAMAN H, ALTUNOREN O, CELIK M, SAYARLIOGLU H, DOGAN E. Evaluation of knowledge and behavior of and attitudes towards smoking cigarettes and using smokeless tobacco in patients with chronic renal failure. Transplant Proc 2013;45(6): (SCI-E) A36. ASLAN L, SUCAKLI MH, BOZKURT S, ASLANKURT M, AKSOY A, CELIK M. Use of topical anesthetic and non-medical alternatives in welding workers regarding ophthalmic problems. Cutan Ocul Toxicol 2013 May 28. doi: / [Pubmed-Epub ahead of print]. (SCI-E) A37. SUCAKLI MH, OZKAN F, INCI MF, CELIK M, KETEN HS, BOZOGLAN O. Effects of smokeless tobacco (Maras Powder) use on carotid intima media thickness. Med Sci Monit 2013; 19: (SCI-E) A38. KAHRAMAN H, SUCAKLI MH, KILIC T, CELIK M, KOKSAL N, EKERBICER HC. Longitudinal pulmonary functional loss in cotton textile workers: a 5-year follow-up study. Med Sci Monit 2013;19: (SCI-E) A39. SUCAKLI MH, OZER A, CELIK M, EKERBICER HÇ. Knowledge, attitude and behaviour of medical and health school students on breast cancer and breast selfexamination. HealthMED 2013;7(8): (EBSCO-EMBASE-Index Copernicus- Direct Science) A40. KURTUL N, SÖYLEMEZ S, ÇELİK M. Plasma paraoxonase and arylesterase activities in smokers and smokeless tobacco users as Maraş powder. Inhalation Toxicology 2014; 26 (4): (SCI-E) A41. KETEN HS, KUŞ C, ÖLMEZ S, BATUŞ A, ÇELİK M, SUCAKLI MH. Effectiveness of treatment for quitting smoking and Maras powder use in patients aged 60 years or older. Turkish Journal of Geriatrics 2014; 17 (3) (SCI-E) A42. KETEN D, KETEN HS, GOKTAS MT, UCER H, ERSOY O, CELIK M. Oral Candida carriage and prevalence of Candida species among Maras powder users and non-users. J Oral Pathol Med Sep 12. doi: /jop [Epub ahead of print] (SCI) A43. SUCAKLI MH, ÖLMEZ S, KETEN HS, YENİCESU C, SARI N, ÇELİK M. Üniversite öğrencilerinin bitkisel ürünleri kullanım özelliklerinin değerlendirilmesi. Medicine Science J 2014; 3(3): (SCI-E) 7

8 A44. ÖZYURT K, SUCAKLI MH, ÇÖLGEÇEN E, ÇELİK M. Aile hekimlerinin sık görülen dermatolojik hastalıklarla ilgili teorik bilgileri, tanı ve tedavi eğilimleri. Türkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology 2014; 48: (SCI-E) A44. KETEN HS, ONAY H, ERSOY O, ISIK O, GENCOGLAN S, UCER H, CELIK M. Evaluation of adult attention deficit hyperactivity disorder in smokers and Maras powder users. Nord J Psychiatry 2015 Mar 12:1-6. [Epub ahead of print] B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: B1. ÇELİK M ve EKERBİÇER HÇ. Medikososyal Ünitesi Polikliniğinde Üniversite Öğrencilerinde Saptanan Ürogenital Sisitem Hastalıklarının Değerlendirilmesi. 3 th International Congress of Reproductive Health and Family Planning, Ankara, (POSTER) B2. ÇELİK, M., Ö. ARICAN and D. ÇELİKÖZ ÖZKAN, Knowledge and Attitudes of Turkish Internet Users About HIV/AIDS and Other Sexually Transmitted Diseases, 4 th International Congress of Reproductive Health and Family Planning, Ankara, (POSTER) B3. KIRAN, G., M. ÇELİK, M. AKBEN, M. A. GÜVEN and U. G. ERGÜN, Evaluation of Family Planning Methods Among Married Women Aged Between Years in Kahramanmaras, 4 th International Congress of Reproductive Health and Family Planning, Ankara, 2005.(POSTER) B4. CELIK, M., H. C. EKERBICER, U. G. ERGUN, E. GULER and D. KAYA, Prevalence of Passive Smoking in Children and Adolescents in Kahramanmaras, Turkey, 1 st Congress of the Association doctors GP/FM South-East Europe (A GP/FM SEE), Ohrid, Republic of MACEDONIA, (ORAL PRESENTATION) B5. CELIK, M., H. C. EKERBICER, U. G. ERGUN and N. TEKIN, Emergency Contraception: Knowledge and Attitudes of Turkish Nursing and Midwife Students, 1 st Congress of the Association doctors GP/FM South-East Europe (AGP/FM SEE), Ohrid, Republic of MACEDONIA, (ORAL PRESENTATION) B6. EKERBICER, H., C., H. KIRAN, M. CELIK and G. KIRAN, Age at Menarche and Associated Factors in Turkish Adolescents, 1 st Congress of the Association doctors GP/FM South-East Europe (AGP/FM SEE), Ohrid, Republic of MACEDONIA, (POSTER) B7. CELIK, M., EKERBICER, H., C., OZER, U.,G., OZER, A., ORHAN, F.,O., A Kind of Smokless Tobacco in Turkey: Maraş Otu (Maras Powder)- A Review. 2 nd Congress of the Association doctors GP/FM South-East Europe (AGP/FM SEE), Antalya, TURKEY, (POSTER PRESENTATION) B8. CELIK, M., OZER, A., EKERBICER, H., ORHAN, F.,O., Smoking behaviour, knowledge, attitudes and practice among health care providers in Kahramanmaras city, Turkey, 2 nd Congress of the Association doctors GP/FM South-East Europe (AGP/FM SEE), Antalya, TURKEY, (POSTER PRESENTATION-MOTIVATIONAL AWARD) B9. KURTUL N, SÖYLEMEZ S, ÇELİK M. Plasma paraoxonase and arlyesterase activities in smokers and smokeless tobacco users as Maraş Powder, 10 th International Symposium on Pharmaceutical Science, Ankara, TURKEY, June 26-29, (POSTER PRESENTATION) B10. BAKAN B, SUCAKLI MH, BILAL O, KILINC M, CELIK M, SAHIN E, CİFTCİ S. The effect of using smokeless tobacco on the parameters of bone turnover, vitamin d and 8

9 melatonin levels. 12 th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation. Turk J Phys Rehab 2013:59 (Suppl 2):85. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: C1. CELIK M. Age at menarche: international perspectives. In: Handbook of diet and nutrition in the menstrual cycle, periconception and fertility (Eds: Hollins-Martin CJ et al.). Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, 2014, pp D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: D1. ÇELİK M, BÜYÜKBEŞE MA, MARANGOZ I. İlk Yardımda Eğitimin Önemi. Standart 2001; 477: D2. ÇELİK M. Soğuk Algınlığı. İlaç ve Tedavi Dergisi 2001; 14: D3. BÜYÜKBEŞE MA, ŞAŞMAZ S, ÇETİNKAYA A, ÇELİK M, EKERBİÇER HÇ. Kahramanmaraş Bölgesinde Psoriasisli Hastalarda Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) Sonuçları. Endokrinolojide Yönelişler 2002; 11: D4. KIRAN G, ÇELİK M, KIRAN H, EKERBİÇER HÇ, AKBEN M. Kahramanmaraş ta Üniversite ve Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniklerine Başvuran Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002; 27: D5. ÇELİK M. Baş Ağrılarına Güncel Yaklaşım. Birinci Basamakta Baş Ağrıları. V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mart 2002, Adana, Kongre Kitapçığı 2002: s D6. BÜYÜKBEŞE MA, ÇETİNKAYA A, ÇELİK M. Alkolik Hepatit: Nedeni Bilinmeyen Ateş (Bir Olgu Nedeniyle). Dirim 2002; 77: D7. ÇELİK M, BÜYÜKBEŞE MA, ÇETİNKAYA A. GAPDİAB Kahramanmaraş Bölge Koordinasyon Toplantısı 2001: Diabetin Önemi ve Güncel Diabet Tedavisi (Eğitim Haber). Endokrinde Yönelişler 2002; 11: 226. D8. ÇELİK M, BÜYÜKBEŞE MA, ÇETİNKAYA A, EKERBİÇER HÇ. Dünya Diyabet Günü Halk Toplantısına Katılan Hastaların Değerlendirilmesi. Folia Dergisi 2002; 2: D9. ÇELİK M, BÜYÜKBEŞE MA, ÇETİNKAYA A, EKERBİÇER HÇ. Check-up Polikliniğine Başvuran Kişilerin Kan Glikoz Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Diabet Bilimi 2002; 1: D10. ŞAŞMAZ S, ÇELİK M. Yaşlılarda Deri Hastalıkları. Geriatri Dergisi 2003; 6: D11. ÇELİK M, EKERBİÇER HÇ, BÜYÜKBEŞE MA, ÇETİNKAYA A, KIRAN G, KIRAN H. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğrencilerinin Aile Planlaması Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 28: D12. ÇELİK M, ŞAŞMAZ S. KSÜ Medikososyal Ünitesine Başvuran Üniversite Personeli ve Ailelerinde Saptanan Dermatozların Değerlendirilmesi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2003; 7:

10 D13. KÖKSAL N, ÇETİNKAYA A, GÜVEN A, BÜYÜKBEŞE MA, ÇELİK M, ATİLLA S. Kahramanmaraş Kent Merkezinde Hava Kirliliği Parametrelerinin Değerlendirilmesi. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004;1: 1-5. D14. BÜYÜKBEŞE MA, ÇETİNKAYA A, KILINÇ M, KURUTAŞ EB, İNANÇ F, ÇELİK M. Tip 2 Diabetes Mellitus (NIDDM) Hastalarında Serum Ferritin Düzeyleri. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 1: D15. ÇETİNKAYA A, BÜYÜKBEŞE MA, YÜKSEL M, ÇELİK M. Empty Sella: Bir Olgu Nedeniyle. Endokrinde Yönelişler 2004; 13: D16. ÇELİK M, BÜYÜKBEŞE MA, ÇETİNKAYA A, EKERBİÇER HÇ, KIRAN G, KIRAN H. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Aile Planlaması Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 1: D17. OZKAN KU, CELIK M. Gallbladder Dublication in A Premature Triplet Baby with Duodenal Atresia. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 1: D18. ÇELİK M, BÜLBÜLOĞLU E, BÜYÜKBEŞE MA, ÇETİNKAYA A. Abdominal Wall Endometrioma: Localizing at Rectus Abdominis Sheath. Turkish Journal of Medical Sciences 2004; 34: D19. ARAL M, ÇIRAGİL P, GÜL G, EKERBİÇER HÇ, ÇELİK M, ALKIŞ KOÇTÜRK S. 0-5 Yaş Arası Çocuklarda Üriner Sistem İnfeksiyonlarında İzole Edilen Bakterilerin Dağılımı ve İzole Edilen Gram Olumsuz Bakterilerin Antibiyotiklere Direnç Durumları. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 2:5-9. D20. ÇELİK M. Yaşlılarda Konstipasyona Yaklaşım. İlaç ve Tedavi Dergisi 2005; 17: D21. ÇETİNKAYA A, KANTARÇEKEN B, BÜYÜKBEŞE MA, ÇELİK M, TOLUN Fİ. Serum Homocysteine Levels in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Eur J Gen Med 2007; 4: D22. ÇELİK M, EKERBİÇER HÇ, ÇETİNKAYA A, BÜYÜKBEŞE MA, ARAL M. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi check-up polikliniğine başvuran kişilerde Hepatit-B seroprevalansı. Gaziantep Tıp Dergisi 2007; 13: D23. ÇELİK M. Yenidoğan Sarılığına Yaklaşım. Aile Hekimliği 2007;1(5-6): D24. UÇMAK H, KÖKOĞLU ÖF, ÇELİK M, KUZHAN N, TOPRAK R. Kahramanmaraş ta Diş Hekimleri ve Diğer Sağlık Personeli Arasında Hepatit B ve C Seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 2007; 11(3): D25. UÇMAK H, ÇELİK M, KÖKOĞLU ÖF, KUZHAN N, TOPRAK R, GÜLER E, DAVUTOĞLU M. Kronik Hepatit C li Hastalarda ve Ailelerinde HCV Bulaşı ile İlgili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi 2007; 12(1): D26. UÇMAK H, ERGÜN UG, ÇELİK M, EKERBİÇER H, KÖKOĞLU ÖF, GÜLER S, BAĞCIOĞLU E, KUZHAN N. İnaktif HBsAg taşıyıcılarında yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi 2007; 12(1): D27. GÜLER E, ÇELİK M, DAVUTOĞLU M, EKERBİÇER HÇ, KARABİBER H, PAKSOY MF. Kahramanmaraş ilinde evlilik öncesi hemoglobinopati taraması sonuçlarının değerlendirilmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni (TAF Prev Med Bull) 2008; 7(3):

11 D28. ÇELİK M. Seyahat Aşıları. 9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya, Kongre Kitabı: s D29. OZER A, MIRALOGLU M, EKERBICER HC, ALOGLU N, CEVIK F, ÇELİK M. Hepatitis B Knowledge Levels of Turkish Nursing and Midwifery Students [Türk Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinde Hepatit B Bilgi Düzeyi]. TAF Prev Med Bull (TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni) 2011; 10(2): D30. SUCAKLI MH, YENİCESU C, ÇELİK M. HPV Aşıları (Derleme/Review). Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Dergisi (Türkiye Klinikleri Journal of Family Medicine) Fam Med- Special Topiks 2011; 2(6): D31. ÜNVER Ş, YENİCESU C, SUCAKLI MH, DEMİREL Y, ÇELİK M. Cumhuriyet Üniversitesi nde 35 yaş ve üzeri çalışanlarda hipertansiyon prevalansı, farkındalık durumu vw tedavi özellikleri. KSÜ Tıp Fak Der 2011; 8 (2): D32. ÖZTÜRK P, ARAL M, KURUTAŞ EB, KİREÇÇİ E, ÇELİK M. Atopik dermatitli çocuklarda serum IL-8, Tnf-alfa ve IL-6 Seviyeleri. Güncel Pediatri Dergisi 2012;10:50-4. D33. ARAL M, ARAL İ, EKERBİÇER HÇ, ÇELİK M, DOĞAN SŞ, PAKSÖZ NİE. Maraşotu (Nicotiana rustica L.) kullanımının lenfosit alt gruplarına etkilerinin araştırılması. Turk Hij Den Biyol Derg 2013;70 (1):21-6. D34. SUCAKLI MH, BAKAN B, ÇELİK M. Huzurevinde yaşayan yaşlıların yaşam kaliteleri ve etkileyen faktörler (Evaluation of the quality of life and affecting factors in the elderly living in nursing homes). Türk Aile Hek Derg 2013;17(3): D35. ÖLMEZ S, KETEN HS, GÜLER E, PARLAK M, SUCAKLI MH, ALTUN H, ÇELİK M, ÜÇER H. Boy Kısalığı Olan Çocuk ve Ergenlerde Depresyon ve Sosyal Kaygının Değerlendirilmesi. Ümraniye Tıp Dergisi 2013;6(1-2):1-6. D36. ÇELİK M, SUCAKLI MH. HIV ve Deri (Derleme/Review). Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Dergisi (Türkiye Klinikleri Journal of Family Medicine) Fam Med-Special Topiks 2013; 6 (2): D37. SUCAKLI MH, ÇELİK M. Erişkin Sağlık İzlemi (Erkek). (Derleme/Review). Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Dergisi (Türkiye Klinikleri Journal of Family Medicine) Fam Med- Special Topiks 2013; 4 (5): D38. KETEN HS, ERSOY Ö, IŞIK O, ÇELİK M, SUCAKLI MH, TİYEKLİ L. Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinin Aile Hekimliği Uzmanlık Sürecine Bakışları. Cukurova Medical Journal 2014;39(2): D39. KETEN HS, ÖLMEZ S, YILDIRIM F, ÜÇER H, ÇELİK M, KETEN D, ERSOY Ö. Kahramanmaraş ta aile sağlığı merkezlerine başvuran hastaların Kırım Kongo kanamalı ateşi konusunda bilgi ve tutumları. Gaziantep Med J 2014;20(2) (Baskıda) DOI: /GMJ D40. SUCAKLI MH, ÖLMEZ S, KETEN HS, YENİCESU C, SARI N, ÇELİK M. Üniversite öğrencilerinin bitkisel ürünleri kullanım özelliklerinin değerlendirilmesi. Medicine Science J. DOI: /medscience (Kabul) D41. SUCAKLI MH, KETEN HS, ÇELİK M, ÖZER A, EKERBİÇER HÇ. Knowledge, attitudes and behavior regarding family medicine practices of family physicians in the city of Kahramanmaraş. Eurasian Journal of Family Medicine 2014; 3 (1):

12 D42. KETEN HS, SUCAKLI MH, ERSOY Ö, ÜÇER H, SARI N, ÇELİK M. Sigara ve zararlarına yönelik eğitimin etkinliği: Bir konferans değerlendirmesi. Kafkas J Med Sci 2014; 4(1): D43. ÜÇER H, KETEN HS, ERSOY Ö, ÇELİK M, SUCAKLI MH, KAHRAMAN H. Aile hekimlerinin sigara bağımlılığı tedavisi konusundaki bilgi, tutum ve uygulamaları. Türk Aile Hek Derg 2014;18(2): D44. KETEN HS, YILDIRIM F, ÖLMEZ S, ÜÇER H, ÇELİK M. Knowledge, attitudes and behavior about breast cancer in women presenting to Early Cancer Diagnosis, Screening and Education Centre in Kahramanmaraş, Turkey. Gaziantep Med J 2014;20(3): DOI: /GMJ D45. KETEN HS, ÖLMEZ S, GENÇOĞLAN S, DEMİRCİOĞLU KILIÇ B, ÖLMEZ C, ÖNAY H, KARDAŞ S, GÜLER E, ÇELİK M, SUCAKLI MH. Primer Enürezis Noktürna Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete ve Depresyon Belirti Şiddetinin Değerlendirilmesi. Ankara Med J 2014;14(3): D46. ÖLMEZ S, KETEN HS, GENÇOĞLAN S, PARLAK M, GÜLER E, ALTUN H, ÇELİK M, SUCAKLI MH. Boy kısalığı olan çocuk ve ergenlerde davranım bozukluklarının değerlendirilmesi. Ankara Med J 2014;14(4): DOI: /amj D47. KETEN HS, ÜÇER H, ONAY H, CERİT M, GÜRSOY H, CELİK M. Kahramanmaraş ta yurtta kalan erkek lise öğrencilerinin Maraş Otu konusunda bilgi, tutum ve davranışları. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2014;8(4): D48. KETEN HS, ERSOY Ö, YILDIRIM F, ÖLMEZ S, KETEN D, ÇELİK M. Lise Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığı Konusunda Bilgi Düzeyleri. Çağdaş Tıp Dergisi 2014;4(3): D49. KETEN HS, GENÇOĞLAN S, DALGACI AF, AVCI F, SATAN Y, ÖLMEZ S, ÇELİK M. Gebelik Kaybı Sonrası Akut Stres Bozukluğunun Değerlendirilmesi. Cukurova Medical Journal 2015;40(2): D50. SUCAKLI MH, KETEN HS, ÇELİK M, ÖLMEZ S, YILMAZ A. Yetiştirme yurdunda kalan çocuk ve ergenlerde sigara, alkol ve madde kullanımı. Konuralp Tıp Dergisi 2015;7(1): E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. BÜYÜKBEŞE, M. A., A. ÇETİNKAYA, M. KILINÇ, K. E. BELGE, G. F. İNANÇ ve M. ÇELİK, Tip 2 Diabetes Mellitus (NIDDM) Hastalarında Serum Ferritin Düzeyleri, XXXVII. Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, (Poster) E2. ÇELİK, M., H. Ç. EKERBİÇER, M. A. BÜYÜKBEŞE, A. ÇETİNKAYA, KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Check-up Polikliniğine Başvuran Kişilerde Hepatit-B Seroprevalansı, 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, (Poster) E3. BÜYÜKBEŞE, M. A., S. ŞAŞMAZ, A. ÇETİNKAYA, M. ÇELİK ve H. Ç. EKERBİÇER, Psoriasisli Hastalarda Oral Glukoz Tolerans Testi Sonuçları, 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, (Poster) E4. KIRAN, G., M. ÇELİK, H. KIRAN, H. Ç. EKERBİÇER ve M. AKBEN, Kahramanmaraş ta Üniversite ve Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum 12

13 Polikliniklerine Başvuran Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları, 1. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi, Adana, (Serbest Sözel Bildiri) E5. ÇELİK, M., M. A. BÜYÜKBEŞE, A. ÇETİNKAYA, H. Ç. EKERBİÇER ve H. KIRAN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Aile Planlaması Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi, 1. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi, Adana, (Serbest Sözel Bildiri) E6. ÇELİK, M., M. A. BÜYÜKBEŞE, A. ÇETİNKAYA, H. Ç. EKERBİÇER ve M. GARİPARDIÇ, Dünya Diyabet Gününde KSÜ Tıp Fakültesinde Düzenlenen Hasta Eğitim Toplantısına Katılan Hastaların Değerlendirilmesi, 1. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi, Adana, (Serbest Sözel Bildiri). E7. BÜYÜKBEŞE, M. A., A. ÇETİNKAYA, M. ÇELİK ve N. KÖKSAL, Nefes Darlığı Yakınması ile Başvuran Omental Kek Olgusu, 1. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi, Adana, (Poster) E8. ÇELİK, M. ve S. ŞAŞMAZ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Medikososyal Bölümü Polikliniklerinde Saptanan Dermatozların Dağılımı, V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Adana, (Poster). E9. ÇELİK, M., H. Ç. EKERBİÇER, M. A. BÜYÜKBEŞE, A. ÇETİNKAYA, G. KIRAN ve H. KIRAN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğrencilerinin Aile Planlaması Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi, V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Adana, (Sözel Sunu). E10. ÇELİK, M. ve H. Ç. EKERBİÇER, Kahramanmaraş ta Çalışan Pratisyen Hekimlerin Aile Hekimliği Hakkındaki Bilgi ve Tutumları, V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Adana, (Poster) E11. EKERBİÇER, H., Ç., M. A. BÜYÜKBEŞE, M. ÇELİK ve A. ÇETİNKAYA, Hekimlerde Çalışma Yaşamı Araştırma Sonuçlarına Göre Obezite Sıklığı, Türk Obezite Kongresi, Antalya, (Sözlü Sunu) E12. EKERBİÇER, H., Ç., M. ÇELİK, M. ARAL ve S. ŞAŞMAZ, Çam Kese Böceğinin (Thaumetopoea Pıtyocampa) İnsan Sağlığı Üzerine Olumsuz Etkileri, Ülkemiz Ormanlarında Çam Keseböceği Sorunu ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Kahramanmaraş, (Poster) E13. ÇELİK, M., A. ÇETİNKAYA, M. A. BÜYÜKBEŞE, Check-Up Polikliniklerine Başvuran Kişilerin Kan Glikoz Düzeylerinin Değerlendirilmesi, 38. Ulusal Diabet Kongresi, Antalya, (Poster) E14. ÇETİNKAYA, A., M. A. BÜYÜKBEŞE ve M. ÇELİK, Tip 2 Diyabetli Hastalarda Hepatit B ve C Seroprevalansı, 38. Ulusal Diabet Kongresi, Antalya, (Poster) E15. ŞAŞMAZ, S., ve M. ÇELİK, Siklosporin Ve Prednizolon İle Kombine Tedavi Sırasında Gelişen Akneiform Erupsiyon, XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, (Poster) E16. ÖKSÜZ, H., M. ÇELİK, B. ZENCİRCİ ve H. Ç. EKERBİÇER, Anestezi Uygulanan Geriatrik Hastaların Değerlendirilmesi, I. Ulusal Geriatri Kongresi, Antalya, (Poster) E17. ŞAŞMAZ, S., M. ÇELİK ve H. Ç. EKERBİÇER, Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Geriatrik Hastalarda Görülen Dermatozların Dağılımı, I. Ulusal Geriatri Kongresi, Antalya, (Poster) 13

14 E18. EKERBİÇER, H., M. ÇELİK, M. ARAL ve R. BUĞDAYCI, Kahramanmaraş ta Çalışan Hekimlerde Mesleksel Tükenmişlik Düzeyi ve Bazı Kişisel Özelliklerle İlişkisi, VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Diyarbakır, (Poster) E19. ARAL, M., H. EKERBİÇER, İ. ARAL, M. ÇELİK, M. GÜL ve P. ÇIRAGİL, Maraş Otu (Nicotiana rustica L.) Kullanımının Hücresel İmmün Sistem Parametrelerine Olan Etkilerinin Araştırılması, VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Diyarbakır, (Poster) E20. TAŞ, F., Z. ORHAN, M. ÇELİK, H. Ç. EKERBİÇER ve M. GARİPARDIÇ, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğine Başvuran 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Antibiyotik Kullanımı ile İlgili Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi, VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Bursa, (Poster) E21. ÇELİK, M., H. Ç. EKERBİÇER, U. G. ERGÜN, M. KILINÇ, A. ÇETİNKAYA ve BÜYÜKBEŞE, M., A., Ramazan Orucunun Kan Lipidleri, Vücut Kitle İndeksi ve Vücut Kompozisyonu (TANITA) Üzerine Etkisi, VII. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İzmir, (Poster) E22. ÇELİK, M., ve H. Ç. EKERBİÇER, Kahramanmaraş Sütçü İmam Öğrencilerinde Sigara Kullanım Özellikleri ve Üniversite Eğitiminin Etkisi, VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Bursa, (Poster) E23. ÇELİK, M., H. Ç. EKERBİÇER ve N. TEKİN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışları, Sigara Konusundaki Görüşleri ve Bağımlılık Düzeyleri ile Bırakmaya ilişkin Tutumları, VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Bursa, (Poster) E24. ARICAN, Ö., S. ŞAŞMAZ ve M. ÇELİK, Kahramanmaraş Huzurevinde Kalan Yaşlılardaki Dermatozların Dağılımı, VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Bursa, (Poster) E25. ÇELİK, M., H. Ç. EKERBİÇER ve M. ARIK, Kahramanmaraş Sağlık Müdürlüğü İstatistik Şubesine Bildirilen Yıllarındaki Kanser Olgularının Değerlendirilmesi, VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Bursa, (Poster) E26. ÇETİNKAYA, A., M. A. BÜYÜKBEŞE, M. ÇELİK, F. INANÇ TOLUN, B. KANTARÇEKEN, A. GÜVEN, Ö. F. KÖKOĞLU ve Ç. ÇITIRIK, Non-Alkolik Karaciğer Yağlanmasında Serum Hemosistein Düzeyleri, 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, (Poster) E27. KÖKOĞLU, Ö. F., G. YILDIRIM, M. İSPİROĞLU, A. ÇETİNKAYA, M. GÜL, P. ÇIRAGİL, M. ÇELİK ve B. KANTARÇEKEN, Yöremizde İki Farklı Grupta Hepatit B ve C Seroprevalansı, The Turkish Journal of Gastroentrology, 16 (Suppl.1), 93 (2005). (Poster) E28. ŞAŞMAZ, S., M. ÇELİK ve Ö. ARICAN, Er ve Erbaşlarda Deri Hastalıkları, II. Ege Dermatoloji Günleri, Muğla, (Poster) E29. ÇELİK, M., H. Ç. EKERBİÇER, U. G. ERGÜN, Bırak-Kazan 2004 Kampanyası nın Sigara Bırakma Üzerine Etkileri: Kahramanmaraş Verilerinin Değerlendirilmesi, VII. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İzmir, (Poster) E30. ÇELİK, M., H. Ç. EKERBİÇER, U. G. ERGÜN ve M. KILINÇ, Dolmuş Sürücülerinde Kan Kurşun Düzeylerinin Ölçülmesi ve Buna Sigara İçiminin ile Dumansız Tütün (Maraş Otu) Kullanımının Etkilerinin Belirlenmesi, VII. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İzmir, (Poster) 14

15 E31. ÇELİK, M., H. Ç. EKERBİÇER, U. G. ERGÜN, M. KILINÇ, A. ÇETİNKAYA ve M. A. BÜYÜKBEŞE, Ramazan Orucunun Kan Lipidleri, Vücut Kitle İndeksi ve Vücut Kompozisyonu (TANITA) Üzerine Etkisi, VII. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İzmir, (Poster) E32. ERGÜN, U. G., M. ÜZEL, M. ÇELİK ve H. Ç. EKERBİÇER, Birinci ve İkinci Basamakta Çalışan Ebe-Hemşirelerin Gelişimsel Kalça Displazisi Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları, VII. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İzmir, (Poster) E33. ERGÜN, U. G., M. ÇELİK ve H. T. E. ÖZER, Zoofiliye bağlı bir reaktif artrit vakası, VII. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İzmir, (Poster) E34. ÇELİK, M., M. ARAL, Ö. ARICAN, M. GÜL ve S. ŞAŞMAZ, Atopik Dermatitli Çocuklarda Hastalığın Şiddeti ile IL-8, TNF-alfa ve IL-6 Serum Seviyelerinin İlişkisi, XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, (Sözel Sunum) E35. ÇELİK, M., H. Ç. EKERBİÇER ve U. G. ERGÜN, MARAŞ OTU (MARAS POWDER): Kahramanmaraş ve Çevresinde Yaygın Olarak Kullanılan Bir Dumansız Tütün Kullanım Şekli ve Yanlış Bir Sigara Bırakma Yöntemi Olarak Önemli Bir Toplum Sağlığı Sorunu, 3. Uluslararası Katılımlı Sigara veya Sağlık Ulusal Kongresi, Ankara, (Sözel Sunum) E36. ÇELİK, M., U. G. ERGÜN ve H. Ç. EKERBİÇER, DUMANSIZ TÜTÜN KULLANIMI ŞEKLİ: MARAŞ OTU (MARAS POWDER): Literatürdeki Yeri, 3. Uluslararası Katılımlı Sigara veya Sağlık Ulusal Kongresi, Ankara, (Poster) E37. EKERBİÇER, H. Ç., ve M. ÇELİK, İlköğretim Çağı Çocuklarda Pasif Sigara İçiciliğinin Değerlendirilmesi ve Önlemeye Yönelik Yöntemlerin Geliştirilmesi, 3. Uluslararası Katılımlı Sigara veya Sağlık Ulusal Kongresi, Ankara, (Poster) E38. EKERBİÇER, H., Ç., N. KÖKSAL, M. ÇELİK, C. E. DAĞLI, M. ARIK, Afşin Termik Santralinin Çoğulhan halkının akciğerine olan etkisi (Ön Rapor), Nisan 2007 Ulusal Kanser Haftası, Ankara, (Poster) E39. EKERBİÇER, H., Ç., N. KÖKSAL, M. ÇELİK, C. E. DAĞLI, M. ARIK, Afşin Büyüktatlar Kasabasında asbeste bağlı akciğer hastalıkları taraması, Nisan 2007 Ulusal Kanser Haftası, Ankara, (Poster) E40. ERGÜN, U., G., M. ÇELİK, Ö. ORHAN, F. KARAASLAN, Aile Hekimliği polikliniğine başvuran yaş arası erişkinlerde saat çizme testi ile bilişsel durumun değerlendirilmesi, Uluslar arası Katılımlı 4. Ulusal Aile Hekimliği Günleri ve 2. Avrupa Sistemik Aile Hekimliği Konferansı, Antalya, (Poster) E41. ORHAN, F., Ö., U. G. Ö. ERGÜN, M. ÇELİK, E. BİTER, M. F. KARAASLAN, Psikiyatri hastalarında ve sağlıklı kontrollerde Maraş otu kullanımının karşılaştırılması, 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Şizofreni Sempozyumu, İSTANBUL, (Poster) E42. CELIK, M., OZER, A., SUCAKLI, M. H., EKERBICER, H., Ç., Tıp Eğitiminin organ ve doku bağışı konusundaki bilgi, tutum ve davranışa etkisi var mı? 9. Aile Hekimliği Kongresi, 3-6 Kasım 2010, Antalya. (Poster) E43. KÖKSAL, N., ÇELİK, M., KAHRAMAN, H., EKEBRİÇER, H., DAĞLI, C., E., ÖZKAN., F. Büyüktatlar beldesinde çevresel asbest maruziyetine bağlı plevral plak sıklığı, Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, Nisan 2011, Antalya. (Poster) (Türk Toraks Dergisi 2011; 12 (Ek 2);s.113.) E44. CELIK, M., SUCAKLI M. H. Bir Fotoğrafın Düşündürdükleri: Türkiye de 1930 larda Aile Hekimliği Konuşuldu mu?, 10. Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2011, Fethiye- Muğla. (Poster) 15

16 E45. CELIK, M., SUCAKLI M., H., KİREÇCİ, E., UÇMAK, H., EKERBICER, H., Ç., ÖZTÜRK P. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde tekrarlayan herpes labialis hastalığının epidemiyolojik özellikleri ve kullanılan tedaviler, 10. Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2011, Fethiye-Muğla. (Poster) E46. SUCAKLI, M., H., KAHRAMAN, H., ALTUNÖREN, O., CELIK, M., SAYARLIPĞLU H., DOĞAN E. Kahramanmaraş İl Merkezinde Tedavi Gören Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastaların Sigara Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi, 10. Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2011, Fethiye-Muğla. (Poster) E47. SUCAKLI, M., H., OZER, A., CELIK, M., EKERBICER, H., Ç., Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi, 10. Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2011, Fethiye-Muğla. (Poster) E48. SUCAKLI, M., H., OZER, A., ÇELİK, M., KAHRAMAN, H., EKERBICER, H., Ç., Kahramanmaraş İl Merkezinde Çalışan Din Görevlilerinin Sigara ve Yeni Tütün Yasası Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlar, 10. Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2011, Fethiye-Muğla. (Sözel Bildiri) E49. SUCAKLI, M., CELIK, M., İNANÇ, E. Bir Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki Sigara Bırakma Polikliniğinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Mayıs 2011, Mersin. (Poster) E50. SUCAKLI, M., ÖZER, A., CELIK, M., EKERBİÇER, H., Ç., KETEN, H., S. Kahramanmaraş İl Merkezinde Çalışan Aile Hekimlerinin Aile Hekimliği Uygulamaları ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları, Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Mayıs 2011, Mersin. (Poster) E51. CELIK, M., SUCAKLI, M., KETEN, H., S., ÖLMEZ, S., CEBİOĞLU, C., GİTMİŞOĞLU, T., AKARSU, Ü., YILDIRIM, A. Aile Sağlığı Merkezindeki Tanıların Değerlendirilmesi: İlk 10 Tanı Listesi, 11. Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2011, Antalya. (Poster) E52. SUCAKLI, M., CELIK, M., CABİOĞLU, C., ÖLMEZ, S., KETEN, H., S. Sigara Bırakma Polikliniğinde Yazılan Reçeteler Alınıyor mu?, 11. Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2011, Antalya. (Poster) E53. ÜNVER Ş, YENİCESU C, SUCAKLI MH, DEMİREL Y, ÇELİK M. Cumhuriyet Üniversitesin de 35 yaş ve üzeri çalışanlarda hipertansiyon prevalansı, farkındalık durumu ve tedavi özellikleri, 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs Antalya. (Poster) E54. SUCAKLI MH, BAKAN B, ÇELİK M. Kahramanmaraş Huzurevi nde yaşayan yaşlıların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi, 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs Antalya. (Poster) E55. ÖZER A, EKERBİÇER H, ORHAN Ö, AKBEN M, CELIK M, SAHİN M, RESİM S. Poligamili Ailelerde Kadın Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Etkileyen Faktörler., 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2-6 Ekim 2012, Bursa (Poster) E56. KAHRAMAN H, SUCAKLI MH, ÇELİK M, KILIÇ T, KÖKSAL N, EKERBİÇER H. Tekstil Fabrikasında 5 yıllık solunum fonksiyon kayıplarının değerlendirilmesi, Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Antalya. (Poster-Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Poster Bildiri Ödülü) 16

17 E57. KETEN HS, SUCAKLI MH, ÇELİK M. Yetiştirme yurdunda kalan çocukların sigara, alkol ve madde kullanım alışkanlıkları. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2013, Aydın. (Poster) E58. ÇELİK M, SUCAKLI MH, KETEN HS, ÖLMEZ S. Kahramanmaraş il merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde konulan tanıların değerlendirilmesi. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2013, Aydın. (Poster) E59. SUCAKLI MH, KAHRAMAN H, KETEN HS, ÇELİK M. Ortaöğretim öğrencilerinin sigara ve Maraş otu konusunda bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2013, Aydın. (Poster) E60. SUCAKLI MH, ÖZKAN F, ÇELİK M, KETEN HS. Maraş Otu kullanımının karotis arter intima media kalınlığı üzerine etkileri. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2013, Aydın. (Sözel Sunum) E61. ÜÇER H, KETEN HS, SUCAKLI MH, ERSOY Ö, KAHRAMAN H, ÇELİK M. Aile Hekimlerinin sigara bağımlılığı tedavisi konusundaki bilgi tutum ve davranışları. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2013, Aydın. (Poster) E62. YILDIRIM F, SUCAKLI MH, KETEN HS, ÇELİK M. Kahramanmaraş KETEM Sigara Bırakma Polikliniği sonuçlarının değerlendirilmesi. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2013, Aydın. (Poster) E63. IŞIK O, SUCAKLI MH, KETEN HS, ÇELİK M. Bir Olgu Sunumu: Parkinson hastalığı Maraş Otu kullanımını sürdürme nedeni olabilir mi? 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2013, Aydın. (Poster) E64. GÖKÇEN T, KETEN HS, SUCAKLI MH, ÇELİK M. Sigara bırakma sürecinde multidisipliner çalışmanın önemi. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2013, Aydın. (Poster) E65. ÖLMEZ S, SUCAKLI MH, ALTUN H, GÜLER E, ÇELİK M, KETEN HS. Boy kısalığı olan çocuk ve ergenlerde depresyon ve sosyal kaygının değerlendirilmesi. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2013, Aydın. (Poster-ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ) E66. (E42). ERSOY Ö, KETEN HS, ÇELİK M, SUCAKLI MH, TİYEKLİ L. Birinci basamakta çalışan hekimlerin aile hekimliği uzmanlık sürecine bakışları. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2013, Aydın. (Poster) E67. (E51). ASLAN L, SUCAKLI MH, BOZKURT S, ASLANKURT M, AKSOY A, ÇELİK M. Kaynak işçilerinin mesleğiyle ilişkili göz şikayetlerini gidermede topikal anestezik ve paramedikal alternatiflerin kullanımı. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2013, Aydın. (Poster) E68. ÖLMEZ S, PARLAK M, KETEN HS, GENÇOĞLAN S, ÇELİK M, SUCAKLI MH, GÜLER E, ALTUN H. Boy kısalığı olan çocuk ve ergenlerde davranım bozukluklarının değerlendirilmesi. 3. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Mayıs 2013, Adana. (Poster-BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ) E69. KETEN HS, ÜÇER H, SUCAKLI MH, ÇELİK M. Obezite ile tiroid fonksiyonları arasında ilişkinin incelenmesi. 3. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Mayıs 2013, Adana. (Poster) E70. SUCAKLI MH, KETEN HS, ÜÇER H, SARI N, ÇELİK M. Sigara ve zararlarına yönelik konferansların faydası var mı? 3. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Mayıs 2013, Adana. (Poster) 17

18 E71. SUCAKLI MH, YENİCESU C, KETEN HS, SARI N, ÇELİK M. Üniversite öğrencilerinin bitkisel ürünleri kullanım özelliklerinin değerlendirilmesi. 3. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Mayıs 2013, Adana. (Poster) E72. KAHRAMAN H, SUCAKLI MH, KÖKSAL N, ÇELİK M, ATİLLA N, ÖLMEZ S. Sigara içilmesine izin verilmeyen ortamda çalışan işçilerde sigara ve dumansız tütün (Maraş otu) kullanımındaki değişiklikler. 35. Ulusal Solunum Kongresi (Solunum 2013), 2-6 Ekim 2013, Çeşme-İzmir. (Sözlü Sunum) E73. Hamit Sırrı Keten, Mustafa Çelik, Özgür Ersoy, Hüseyin Üçer. Kronik Hastalığı Olan Hastaların Sigara ve Maraş Otu Kullanımı Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Nisan 2014, Antalya. (Poster) E74. Hamit Sırrı Keten, Özgür Ersoy, Hüseyin Üçer, Yılmaz Satan, Soner Ölmez, Merve Şahin, Mustafa Çelik. Sigara ve Maraş Otu Kullanımı İle Depresyon ve Anksiyete Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Nisan 2014, Antalya. (Poster) E75. Soner Ölmez, Beltinge Demircioğlu Kılıç, Hamit Sırrı Keten3, Caner Ölmez, Selçuk Kardaş, Salih Gençoğlan, Ekrem Güler, Mustafa Çelik, Mustafa Haki Sucaklı. Primer Enürezis Nokturna Tanılı Çocuk ve Ergenlerde; Sosyal Kaygı ve Depresyonun Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Nisan 2014, Antalya. (Poster) E76. Hüseyin Üçer, Hamit Sırrı Keten, Hakan Önay, Mustafa Cerit, Halil Gürsoy, Mustafa Çelik. Kahramanmaraş'ta Yurtta Kalan Erkek Lise Öğrencilerinin Maraş Otu (Dumansız Tütün) Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Nisan 2014, Antalya. (Poster) E77. Hamit Sırrı Keten, Celal Kuş, Soner Ölmez, Ali Batuş, Mustafa Çelik, Mustafa Haki Sucaklı. Sigara ve Maraş Otu (Dumansız Tütün) Bırakma Tedavisinin 60 Yaş ve Üzeri Hastalarda Etkinliği. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Nisan 2014, Antalya. (Poster) E78. Hamit Sırrı Keten, Ümit Aslan, Hüseyin Üçer, Hamza Şahin, Nagihan Sarı, Mustafa Çelik. Maraş Otu (Dumansız Tütün) Kullanımının 60 Yaş ve Üzeri Hastalarda Kognitif Fonksiyonlara Etkisinin Araştırılması. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Nisan 2014, Antalya. (Poster) E79. Fatiş Yıldırım, Hamit Sırrı Keten, Soner Ölmez, Hüseyin Üçer, Mustafa Çelik. Kahramanmaraş Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine Başvuran Kadınların Meme Kanseri Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Nisan 2014, Antalya. (Poster) E80. Hamit Sırrı Keten1, Soner Ölmez2, Derya Keten3, Özgür Ersoy4, Fatiş Yıldırım2, Hüseyin Üçer2, Mustafa Çelik2. Kahramanmaraş ta Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Hastaların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Konusunda Bilgi ve Tutumları. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Nisan 2014, Antalya. (Poster) E81. Hamit Sırrı Keten1. Özgür Ersoy2, Fatiş Yıldırım3, Soner Ölmez3, Derya Keten4, Mustafa Çelik3. Lise Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığı Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Nisan 2014, Antalya. (Poster) 82. Derya Keten, Hamit Sırrı Keten2, Hüseyin Üçer3, Özgür Ersoy4, Mustafa Tuğrul Göktaş5, Mustafa Çelik3. Dumansız Tütün (Maraş Otu) Kullananlarda ve 18

19 Kullanmayanlarda Oral Kandida Taşıyıcılığı ve Türlerinin Prevalansının Belirlenmesi. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Nisan 2014, Antalya. (Poster) E83. Hamit Sırrı Keten, Özgür Ersoy2, Hüseyin Üçer1, Oğuz Işık1, Salih Gençoğlan3, Mustafa Çelik1. Sigara ve Maraş Otu (Dumansız Tütün) Kullananlarda Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Nisan 2014, Antalya. (Poster) E84. Hamit Sırrı Keten, Yılmaz Satan2, Ahmet Ferit Dalgacı3, Fazıl Avcı4, Soner Ölmez5, Mustafa Çelik5. Perinatal Kayıp Sonrası Akut Stres Bozukluğunun Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Nisan 2014, Antalya. (Poster) E85. Hüseyin Üçer, Hamit Sırrı Keten, Mustafa Çelik. Aile Hekimliği Alanında Yapılan Bilimsel Çalışmalar: Tıpta Uzmanlık Tezlerinin Değerlendirmesi. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Nisan 2014, Antalya. (Poster) E85. ÖLMEZ S, DEMİRCİOĞLU KILIÇ B, KETEN HS, ÖLMEZ S, KARDAŞ S, GÜLER E, YILDIZ MİNİKSAR D, ÇELİK M, SUCAKLI MH. Primer enürezis nokturna tanılı çocukların annelerinin yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. 13. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Mayıs 2014, Adana. (Poster) E86. KUŞ C, SUCAKLI MH, KOŞAR Y, ÇELİK M. Baba Adaylarının Gebelik Döneminde Anksiyetesinin Değerlendirilmesi. 7. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, 2-5 Nisan 2015, HATAY. (Sözlü Sunum) E87. ÜNAL E, KOŞAR Y, SUCAKLI MH, ÇELİK M. Doğum Kilosunun Obezite Gelişimine Etkisi. 7. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, 2-5 Nisan 2015, HATAY. (Sözlü Sunum) E88. ASLAN Ü, ASLAN Ş, SUCAKLI MH, KOŞAR Y, ÇELİK M. Kilo Verme İsteğiyle Polikliniğimize Başvuran Aşırı Kilolu ve Obez Hastalarda Benlik Saygısının Ve Sosyal Kaygı Durumunun Değerlendirilmesi. 7. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, 2-5 Nisan 2015, HATAY. (Sözlü Sunum) E89. SOLAK KARABÖRK M, KUŞ C, BALAKAN O, ÇELİK M, SUCAKLI MH, ÖLMEZ S. Meme Kanserli Hastaların Eşlerinin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. 7. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, 2-5 Nisan 2015, HATAY. (Sözlü Sunum) Kitap/Kitapta Bölüm/Çeviri ve Ders Notları: F1. YAMAN, H., M. MAZICIOĞLU ve M. ÇELİK, Birinci Basamak Sağlık Sistemlerinin Örgütlenme ve Finansman Modelleri, T.C. Sağlık Bakanlığı Aile Doktorları İçin Kurs Notları Birinci Aşama Kurs Kitabı, Ata Ofset Tanıtım ve Matbaacılık, 1. Basım, Ankara, 2004: s F2. GÜMÜŞALAN, Y., ve M. ÇELİK, Anatomi Ders Notları, KSÜ Rektörlüğü Yayınları, Yayın No:117, Ders Kitapları Yayın No:18, Fatih Ofset Matbaası, Kahramanmaraş, F3. ÇELİK, M. Almanya da Dr. Aydın GEGEK in Muayenesindeki Gözlemlerimi içeren yazı (Gözlem Karnesi). Aile Hekimliği Anabilim Dalı Akademisyenlerinin Pratik Eğitimi Projesi. No.TR/06/A/F/EX Avrupa Birliği Leonardo Mobility Project, Eylül TAHUD Yayınları, Ankara,

20 F4. STEPHENS, M., B., (Çeviri: ÇELİK M.). Ergenlerde Fiziksel Etkinlik (Kısım II. Ergenlik, Kısım Çeviri Editörü: Ünlüoğlu İ.). CURRENT Aile Hekimliği, Tanı ve Tedavi kitabında (Çeviri Editörleri: Kut A, Tokalak İ, Eminsoy G). 1. Baskı, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2007:s Baskı: STEPHENS MB (Çeviri: ÇELİK M). Ergenlerde Fiziksel Etkinlik (Kısım II. Ergenlik, Kısım Çeviri Editörü: Erdal R). CURRENT Aile Hekimliği, Tanı ve Tedavi kitabında (Eds: SOUTH-POUL JE, MATHENY SC, LEWIS EL/ Çeviri Editörleri: Kut A, Eminsoy G). 2. Baskı, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2011:s Baskı: STEPHENS MB, BURNETT D (Çeviri: ÇELİK M). Ergenlerde Fiziksel Etkinlik (Kısım II. Ergenlik). CURRENT Aile Hekimliği, Tanı ve Tedavi kitabında (Eds: SOUTH-POUL JE, MATHENY SC, LEWIS EL/ Çeviri Editörleri: Kut A, Eminsoy G). 3. Baskı, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2011:s F5. ÜNLÜOĞLU, İ., ve M. ÇELİK, İlkyardım, Akyürek F (ed.). Aile Sağlığı Ders Kitabı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2007: s F6. Linchtenstein DR (Çeviri: ÇELİK M.). Pankreas Hastalıkları (Bölüm 39). In: Andreoli TE, Carpenter CCJ, Griggs RC, Benjamin IJ. ANDREOLI and CARPENTER s CECIL Essentials of Medicine (7th Edition-TÜRKÇE 7. Edisyonu). Doç. Dr. Selçuk MISTIK (Çeviri Editörü). YÜCE Reklam/Yayım/Dağıtım A.Ş. ve Nobel Tıp Kitapevleri, 2008:s F7. ÇELİK M (Çeviren). Kronik Hastalığı Olan Kişilerde Kendi Kendini Yönetme Desteği. Birinci Basamağın Geliştirilmesi: Daha İyi Uygulamalar İçin Stratejiler ve Araçlar kitabında (Bodenheimer T, Grumbach K- Çeviri Editörleri: Bozdemir N, Saatçi E). Lange Tıp Kitapları/McGraw-Hill Tıp Yayınları, Nobel Kitapevi, Adana, 2009:s F8. ÜNLÜOĞLU İ ve ÇELİK M. Türkiye de Aile Hekimliğinin Gelişimi. Birinci Basamak Tanı ve Tedavi Kitabında (Editörler: BOZDEMİR N ve KARA İH), Nobel Kitapevi, Adana, 2009:s F9. KARA İH ve ÇELİK M. Risk Yönetimi ve Malpraktis. Birinci Basamak Tanı ve Tedavi Kitabı nda (Editörler: BOZDEMİR N ve KARA İH), Nobel Kitapevi, Adana, 2009:s F10. ÇELİK M. (Çeviri). Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları. Taylor Aile Hekimliği El Kitabı nda (Editörler: BAŞAK O ve Demirağ SA ). 3. Baskı. Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2011:s F11. SUCAKLI MH, ÇELİK M. Boğaz Ağrısı. Lange Aile Hekimliği Ayaktan Tedavi ve Korunma (Çeviri Editörleri: Aydoğan Ü, Sağlam K). Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2013:s F12. SUCAKLI MH, ÇELİK M. Kazayı önleyici tedbirler (Evde). Aile Hekimleri 2. Aşama Uzaktan Eğitim Dersleri, F13. ÇELİK M, SUCAKLI MH. Seyahat tıbbı, nüfus hareketleri ve toplu yaşam mekanlarında riskler. Aile Hekimleri 2. Aşama Uzaktan Eğitim Dersleri, F14. ÇELİK M. Hospis ve Palyatif Bakım (10. Bölüm). Aile Hekimliğinde Evde Bakım da (Editörler: Ünlüoğlu İ, Saatçi E). Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) Yayınları, 1. Baskı, Akademi Yayınevi, İstanbul, 2015:s

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Kişisel Bilgiler... 3 Öğrenim Durumu... 3 Görevler... 3 Görev Yeri... 3 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:... 4 Projelerde Yaptığı

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Y. Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 05.07.2015 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu Doğum Tarihi/Yeri: Ağustos 1977 / İstanbul Yabancı Diller: İngilizce, İtalyanca Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceleri:

Detaylı

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı:

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı: Prof. Dr. Gonca Yılmaz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Özgeçmiş Adı Soyadı: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD Doğum Tarihi: 27 Kasım 1967 Doğum Yeri: Ankara Medeni Hali: Evli, 2 çocuklu E-posta: goncay31@gmail.com

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN İletişim Bilgileri Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Guzelbahçe sok. No: 20, 34365 Nisantasi-Istanbul Tel: 0212 311 2665 e-posta: sozcan@ku.edu.tr D.Tarihi:

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 Ocak 2014 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 45 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi,

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi, 1. ADI SOYADI : Prof. Dr. Neriman İNANÇ 2. DOĞUM TARİHİ : 04.01.1958 3. ÜNVANI : Prof. Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1980 Y.Lisans ve Diyetetik

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 6 Kasım Aralık 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Detaylı

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt: 23 Sayı: 5 Eylül Ekim 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Detaylı

Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India

Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India Letter Annadurai K and et al. Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India Kalaivani Annadurai, Raja Danasekaran, Geetha Mani Department of Community Medicine Shri Sathya Sai Medical College

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2013 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 45 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer 1 KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Yönetim Kurulu Düzenleme Kurulu Prof.Dr. Dilek Güldal Prof.Dr. Nafiz Bozdemir Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Prof.Dr. Vildan

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979. İhtisas İşletme ihtisası İstanbul Üniversitesi 1988

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979. İhtisas İşletme ihtisası İstanbul Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Oğuz Özyaral Doğum Tarihi: 22 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979 İhtisas İşletme ihtisası

Detaylı

TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ MedCHAMPS TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ Sonuç Raporu Aralık 2012 - İZMİR ÖNSÖZ Bulaşıcı olmayan hastalıklar, özellikle kalp damar hastalıkları

Detaylı

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org 24-28 Eylül 2014 Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI İÇİNDEKİLER DÜZENLEME KURULU 5 OTURUM BAŞKANI VE KONUŞMACILAR 6 KONFERANSLAR 12 PANELLER 13 UZMANA DANIŞ TOPLANTILARI 14 KURSLAR 15 BİLİMSEL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2009 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2010 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 44 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013

Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013 S ü r e k l i T ý p E ð i t i m i D e r g i s i Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013 ISSN 1300-0853 Birinci Basamak Saðlýk Hizmetlerine Baþvuran 55 Yaþ ve Üstü Kadýnlarýn Saðlýklý Yaþam Biçimi Davranýþlarý

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Ocak 2008 PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER Programının adı.. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programın

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık Hacettepe Üniversitesi 1990 Y. Lisans Farmasötik Toksikoloji Hacettepe Üniversitesi 1993

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık Hacettepe Üniversitesi 1990 Y. Lisans Farmasötik Toksikoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 PROF. DR. BELMA KOÇER GÜMÜŞEL 1. Adı Soyadı: Belma Koçer Gümüşel (Giray) 2. Doğum Tarihi: 06 / 07 / 1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eczacılık Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı