Performans Değerlendirmesi. Prof. Dr. H. Erdal Akalın

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Performans Değerlendirmesi. Prof. Dr. H. Erdal Akalın"

Transkript

1 Performans Değerlendirmesi Prof. Dr. H. Erdal Akalın

2 Sağlık Hizmeti Sunumunun Ana Hedefleri Herkese gerekli ve uygun sağlık hizmetini sunmak (ulaşılabilirlik), İsrafı önlemek ve ihtiyaç duyulan hizmeti verimli bir şekilde sunmak (maliyet), Verilen hizmetin her düzeyde kalitesini iyileştirmek ve farklılıkları azaltmak (kalite). R Brook, Clin Perform & Quality Health Care 1996

3 Hasta güvenliği ihlalleri ABD de yılda 100,000 den fazla hastanın ölümüne neden olmaktadır (Gurwitz et al., 2000, 2003; IOM, 2000) Ortalama olarak, önerilen tedaviyi alan hasta oranı %55 olarak bulunmaktadır (McGlynn et al., 2003). Sağlık harcamalarının yüksek olduğu bölgelerle, düşük olan bölgeler arasında verilen hizmetin kalitesi ve hasta güvenliği yönlerinden hiç bir fark bulunmamıştır (Fisher et al., 2003, 2004). The Rising Tide of Pay for Performance, National Committee for Quality Health Care, 2006

4 Standart-altı sağlık hizmeti sunumu RAND grubunun yayınladığı çalışma, uzmanlarca geliştirilen 439 kalite indikatörüne göre yapılan analizde hastaların ancak %54.9 unun önerilen sağlık hizmetini aldığını ortaya koymuştur. Bu sağlık hizmetleri koruyucu, akut ve kronik bakım süreçlerinin hepsini içermektedir. McGlynn, Asch, Adamas, et al. The quality of health care delivered adults in The United States. N Engl J Med 2003; 348:

5 The State of Health Care Quality: 2003 HEDIS Effectiveness of Care Measures Cholesterol management-control 45-61% Diabetes care-hba1c testing 75-82% Diabetes care-lipid control 36-55% Diabetes care-monitoring nephropathy 36-52% Controlling high blood pressure 39-58% Beta-blocker after heart attack 85-93% National Committee for Quality Assurance, September 18, 2003

6 Kalite/Performans Sonuçları-ABD Yetişkinlerde koruyucu tıp uygulamaları- %49 Çocuklarda 5 ana aşı uygulaması- %79 Çocuklarda medikal ve dental tarama- %59 Gerekli mental sağlık hizmeti ve tedavisi- %47-59 Kronik hastalık kontrolü- HbA1c <9% - %74 Kan basıncı kontrolü <140/90 mmhg - %29 Hastaneye yatan hastalarda AMI, CHF ve pnömoni için önerilen tedavinin uygulanması - %84 (75-91) Health Affairs, September 2006

7 Kaliteli Sağlık Hizmeti: Yol Haritası ABD de sunulan sağlık hizmetinin, genel olarak, beklenilenden daha kötü olduğu görülmektedir. Her ne kadar kalite iyileştirme konusunda önemli adımlar atılmış olsa da, bugünkü ücretlendirme sistemi içerisinde bu adımların başarılı olması çok sınırlı olacaktır. Bugünkü ücretlendirme sistemi klinik kalite, hastaodaklılık ve verimlilik gibi verilen hizmetin değer ini ölçememektedir. Bu nedenle kanıta dayalı bir performans sisteminin kurulması ve ücretlendirmede esas alınması gerekmektedir. Pathways to Quality Health Care, Rewarding Provider Performance, I of Medicine, 2007

8 Performans Nedir? Belirlenmiş standart ölçümlere göre, verilen sağlık hizmetinin kıyaslanmasıdır. Klinik sonuçların beklenilen standartları ile elde edilen kişisel (hekim) veya kurumsal veriler karşılaştırılarak değerlendirme yapılır. Çoğu performans değerlendirme programı hasta güvenliği, klinik etkinlik ve hasta-odaklılık ile ilgili ölçümlerle değerlendirilir. IOM in (2001) kalite öncelikleri/hedefleri: hasta güvenliği, klinik etkinlik, hasta-odaklılık, zamanında hizmet, verimlilik ve eşitlik.

9 Performans Değerlendirmesi Klinik Kalite (klinik sonuçlar) Hasta merkezlilik Verimlilik

10 Önerilen Kalite ve Performans Ölçüm Alanları Ayaktan tedavi: Klinik Kalite: Koruyucu önlemler (7), koroner kalp hastalığı (3), kalp yetmezliği (2), diabet (6), astım (2), depresyon (2), prenatal bakım (2), fazla kullanım veya yanlış kullanım ile ilgili (2) Hasta Merkezlilik: Ulaşılabilirlik, iletişim, ihtiyaca cevap alma, sağlık eğitimi, ortak karar verme, klinik hikayeyi bilme, diğer sağlık çalışanlarının iletişimi Akut bakım: Klinik Kalite: Akut koroner sendrom (7), kalp yetmezliği (3), pnömoni (6), sigara bırakma (3), cerrahi infeksiyon kontrol (3) Süreçler: Kompüterize ilaç order sistemi, yoğun bakımda uzman, kanıta-dayalı sevk Hasta Merkezlilik: Hasta-hekim iletişimi, hasta-hemşire iletişimi, sağlık çalışanlarının ilgisi, çevre temizliği ve gürültü düzeyi, ağrı kontrolü, ilaçlarla ilgili iletişim, taburcu bilgilendirmesi Pathways to Quality Health Care, Rewarding Provider Performance, I of Medicine, 2007

11 Kanıta Dayalı Tıp Uygulamalar Temel bilimlerde Kanıta Dayalı Tıp Klinik uygulamalarda Kanıta Dayalı Tıp Sağlık hizmeti sunumunda Kanıta Dayalı Tıp M. Mäkelä, Evidence based medicine in infectious diseases, ECCMID, 2005

12 Sağlık Hizmeti Sunumunda Kanıta Dayalı Tıp Kritik/klinik patikalar (critical-care pathways) Klinik uygulama rehberleri (guidelines) Formüler hazırlama ve ilaç kullanım izleme çalışmaları (drug remuneration) M. Mäkelä, Evidence based medicine in infectious diseases, ECCMID, 2005

13 Klinik uygulamalardaki farklılıkları azaltmak ve doğru bilgi edinebilmek için girişimler Klinik uygulama rehberleri Sonuçların değerlendirilmesi (outcomes measurement) Randomize klinik çalışmalar ve geleneksel klinik araştırmalar

14 Klinik uygulama rehberleri Belli bir klinik uygulamada klinisyene ve hastasına karar verme sürecinde yardımcı olabilecek sistematik olarak geliştirilmiş belgelerdir. Uygulama rehberleri doğru yapılacak işlemi tanımlar. Performans rehberleri ise işlemi doğru yapma yolunu tanımlar.

15 Performansa Dayalı Ücretlendirme (P4P) İnsanları mutlu etme (patient satisfaction; the production of human happiness) Daha sağlıklı kılma (health outcomes; the production of better health) Sağlık sistemi süreçlerine/proseslerine uyum (evidencebased practice guidelines; the nature of the health-care production process) Sağlık hizmeti üretiminde kullanılan alt yapının kalitesi (the quality of the inputs used in the production of health care and structure ) Uwe E Reinhardt, Paying the providers of health care: Rewarding superior quality. International Symposium: Toward an equitable, efficient, and high quality National Health Insurance, March 18-19, 2005, Taiwan

16 From Health Care Inputs to the Quality of Life Uwe E Reinhardt, 2005 Health workers Equipment Supplies Health-care Production process Health Production process Environment Structure Patients features Health Care HEALTH Income and Wealth The Health Insurance System QUALITY OF LIFE Happiness Production process Outcomes/Sonuçlar Consumption of goods and services

17 Performansa Dayalı Ücretlendirme ÜCRETLENDİRME Sağlık hizmeti sunucusunun alacağı ücretin bir bölümünün performans iyileştirmeye dayandırılması PERFORMANS Sık kullanılan performans değerlendirme alanları Klinik kalite (tıbbi süreçler) Hasta ile ilgili sonuçlar (klinik) Hasta güvenliği Hasta memnuniyeti Maliyet/verimlilik IT kullanımı National Committee for Quality Health Care, 2004

18 P4P Dayandığı iki önemli nokta Performans ölçümü Kamuya açık raporlama

19 En Sık Kullanılan Ölçümler-NCQHC 2006 JCAHO Hospital Quality Allian CMS Public CMS Premier Leapfrog AMI X X X X X KY X X X X X PNEU X X X X X CAE pre X X X X Preg/YD X X Orto Pro X

20 Uygulamalar- ABD Özel sektör uygulamalarda lider Leapfrog; 90 dan fazla sigorta şirketi P4P programları uyguluyor, CMS; çok sayıda P4P uygulamaları başlattı. Eyaletler bazında bazı P4P programları deneniyor. Çoğu P4P programları bölgesel, ancak temel programlar ulusal olarak uygulanıyor. NCQHC, 2006

21 Michigan Health and Hospital Association Center for Patient Safety and Quality (Keystone Center), Johns Hopkins University Keystone:ICU Mart 2004-Haziran Yoğun Bakım Ünitesi (ICU), 70 Hastane Uygulamalar Yoğun bakım ünitesi hasta güvenliği programı Günlük amaçlar/hedefler uygulaması Bakteremi (BSI) eliminasyonu VAP eliminasyonu YBÜ mortalitesini azaltma Başarılı sonuçlara erişen YBÜ takımlarının ve liderlerinin özelliklerinin belirlenmesi

22 Keystone:ICU Sonuçlar 127 YBÜ nin 68 inde 6 ay ve daha uzun bir sürede bakteremi ve VAP rapor edilmedi. Mart 2004-Aralık 2004 arasında bakteremi oranı yarıya indi. Benzer sonuçlar VAP için de geçerli idi. 15 aylık dönemde Kurtarılan hayat 1578 Azalan hastane günleri Sağlık harcamalarında tasarruf $165,534,736

23 The Facts at BIDMC We re putting ourselves under a microscope! Hospital-wide Measures Infections BIDMC Comparison Preventing VAP 99% 90% CLA Blood stream inf Hand hygiene-icu 71% N/A Hand hygiene-med/surg 57% N/A Nursing Care Pressure ulcers-med. U. 1.90% 0% Pressure ulcers-surg. U. 4.70% 0% Patient falls-med. U Patient falls-surg. U

24 The Facts at BIDMC We re putting ourselves under a microscope! Pneumonia Performance Summary Uygun tedavi BIDMC Comparison Assesing blood oxygena. 100% 100% Performing blood cultures 87% 100% Choosing appropriate ant. 78% 94% Adiministrating timely medi- 82% 93% cation (within 4 hours) Korunma Pneumococcal vaccination 87% 94% Advice stop smoking 100% 100%

25 The Facts at BIDMC We re putting ourselves under a microscope! Heart Care: Performance Summary Appropriate RX BIDM Top 10% Ace inhibitors and ARBs 94% 100% Administering aspirin on 100% 100% arrival Administering Beta blockers 100% 100% on arrival Prevention of Post-Surgical Infections Administering timely 93% 95% medication Selecting appropriate antibiotic 76% 100%

26 Cleveland Clinic Quality Report Surgical Care Improvement Project Indicator CC National % of inpatients receiving ant 89% 82% within 1 hour of surgery Prophylactic antibiotic selection 91% 90% for surgical patients % of inpatients antibiotics dc/ed 79% 78%

27 Cleveland Clinic High Risk Treatment Volumes CC Standard Coronary artery bypass Percutaneous coronary intervention Abdominal aortic aneurysm Esophagectomy Pancreatic resection

28 Sonuç P4P uygulamaları finansal motivasyon sağlayarak değişime yardımcı olabilir. İnformasyon teknolojisi ile birleştirilerek hem veri toplama, hem de performans ölçümü kolaylaştırılabilir. Ölçüm kriterleri kanıta-dayalı rehberlere dayandırılmalıdır. Kamuya açık raporlama sağlık sistemine itibar kazandırmak için gereklidir. Her türlü performans değerlendirme sistemi nitelik ağırlıklı düzenlenmelidir.

29 P4P Sağlık hizmeti sunucularını, uygulanabilir bir performans iyileştirmesini hızlı bir şekilde sağlamaya teşvik eder, Sağlık sisteminde inovatif ve yapısal değişimi hızlandırır ve destekler, Özellikle hizmetin koordinasyonunu sağlayarak, klinik, ekonomik ve humanistik sonuçların iyileştirilmesine yardımcı olur. Pathways to Quality Health Care, Rewarding Provider Performance, I of Medicine, 2007

30 Sabit ücret ve kanıta dayalı sağlık hizmeti kalitesinin ölçülmesi sonrası terfi en etik ve etkin ücretlendirme yöntemidir. L Emanuel, Ethics and Health Care Service, Essential Issues for Leaders; Emerging Challenges in Health Care. JCAHO, 2001 ABIM, ACP-ASIM, EFIM, Medical professionalism in the new millennium, Ann Intern Med 2002

31 Teşekkür ederim.

32 Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme Kalite Risk Ayarlaması Toplam Kalite Yönetimi Sonuçların Değerlendirilmesi Klinik Uygulama Rehberleri Hasta Memnuniyeti Performans Ölçümü Hekim-Hasta İlişkileri

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme H. Erdal AKALIN* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eski Öğretim Üyesi ve Medikal Danışman Pfizer Pharmaceutical Group, TÜRKİYE Sağlık hizmetlerinde kalite

Detaylı

İnformasyon Teknolojisi Hasta Güvenliği ve Kalite İyileştirme. Prof. Dr. H. Erdal Akalın

İnformasyon Teknolojisi Hasta Güvenliği ve Kalite İyileştirme. Prof. Dr. H. Erdal Akalın İnformasyon Teknolojisi Hasta Güvenliği ve Kalite İyileştirme Prof. Dr. H. Erdal Akalın Hasta Güvenliği Böyle bir SORUN var mı? To Err is Human, IOM 2000 Crossing the Quality Chasm, IOM 2001 The President

Detaylı

Klinik Kalite Diyabet Örneği

Klinik Kalite Diyabet Örneği Klinik Kalite Diyabet Örneği 4.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Ankara Doç. Dr. Adem Özkara Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Mayıs 2013 Klinik Kalite

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE. Dr. Mehmet DEMİR

PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE. Dr. Mehmet DEMİR PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE Dr. Mehmet DEMİR Kızılcahamam 16 Nisan 2006 SAĞLIKTA NELER OLDU? SON 3 YILA GENEL BİR BAKIŞ! HEKİM SAYISI TIP FAKÜLTELERİ Sağlıkta Dönüşüm Programı 2004 yılında SSK ve Sağlık

Detaylı

Hastane Performansının Ölçümünde PATH Yöntemi. PATH Method in the Measurement of Hospital Performance

Hastane Performansının Ölçümünde PATH Yöntemi. PATH Method in the Measurement of Hospital Performance Hastane Performansının Ölçümünde PATH Yöntemi PATH Method in the Measurement of Hospital Performance Dilaver TENGİLİMOĞLU Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dilaver.tengilimoglu@gmail.com

Detaylı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(3):125-132 DERLEME - REVIEW Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı In-Home Health Services as an Alternative Form of Presentation

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Venöz Tromboembolinin Önlenmesi*

Cerrahi Kliniklerde Venöz Tromboembolinin Önlenmesi* Cerrahi Kliniklerde Venöz Tromboembolinin Önlenmesi* Elif DİRİMEŞE**, Meryem YAVUZ*** ÖZET Venöz tromboemboli, derin ven trombozu ve pulmoner embolinin neden olduğu uluslararası önemli bir sağlık sorunudur.

Detaylı

Laboratuvar Güvenliğinde 5S Yönteminin Uygulaması ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi*

Laboratuvar Güvenliğinde 5S Yönteminin Uygulaması ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(2): 300-310 Laboratuvar Güvenliğinde 5S Yönteminin Uygulaması ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi* Implementation of 5S Methodology in Laboratory

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI Araştırma Ekibi/Yazarlar Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM F. Nihan DEMİRAY READY Prof.

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

Uzm.. Dr. Rukiye BERKEM Uzm S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 1818-22 Kasım 2012 Akreditasyon; sağlık hizmeti sunan

Detaylı

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ 33 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. METİN ÇAKMAKÇI HASTA GÜVENLİĞİ: BİR PARADİGMA DEĞİŞİMİ PROF. DR. A. GÜRHAN

Detaylı

Tip 2 Diyabet için Global Rehber

Tip 2 Diyabet için Global Rehber ULUSLARARASI DİYABET FEDERASYONU, 2005 Klinik Rehber için Geçici İşbirliği Grubu Tip 2 Diyabet için Global Rehber Çeviri Editör Komitesi Prof. Dr. M. Temel YILMAZ Doç. Dr. Dyt. Emel ÖZER Doç. Dr. Z. Şehnaz

Detaylı

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ 2014 TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 ANKARA Telif Hakkı Sahibi: Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları. Araştırma Raporu

Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları. Araştırma Raporu Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları Araştırma Raporu 2 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU **

HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU ** HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU ** ÖZ Son yirmi yıldan beri hastane sağlık çalışanları arasında meslek hastalıkları, iş kazaları

Detaylı

Prof. Dr. Şefik Görkey HASTA HAKLARI

Prof. Dr. Şefik Görkey HASTA HAKLARI 1 HASTA HAKLARI HAK KAVRAMI Hak kavramının tanımı konusunda farklılıkların görülmesi bir yana bu kavramın tanımında henüz fikir birliğinin oluşmadığı söylenir. Bu bağlamda hak, Hukuken korunan ve sahibine

Detaylı

VERİMLİLİK MODELİ ÖN ÇALIŞMA RAPORU-I

VERİMLİLİK MODELİ ÖN ÇALIŞMA RAPORU-I VERİMLİLİK MODELİ ÖN ÇALIŞMA RAPORU-I Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Verimlilik Daire Başkanlığı 2 İçindekiler PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILAN KAVRAMLAR... 3 TÜRKİYEDE PERFORMANSIN TARİHÇESİ...

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA ELEKTRONİK HASTA KAYITLARI VE SAĞLIK HİZMET PROFİLİ. ergunoksuz.com

BİRİNCİ BASAMAKTA ELEKTRONİK HASTA KAYITLARI VE SAĞLIK HİZMET PROFİLİ. ergunoksuz.com BİRİNCİ BASAMAKTA ELEKTRONİK HASTA KAYITLARI VE SAĞLIK HİZMET PROFİLİ ELECTRONIC PATIENT RECORDS AND HEALTH CARE SERVICE PROFILE IN PRIMARY CARE Tıpta Uzmanlık Tezi Dr. Ergün Öksüz Danışman: Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Akut miyokart enfarktüsü geçiren iki hastanın primer perkütan koroner girişim için helikopter ambulans ile nakli

Akut miyokart enfarktüsü geçiren iki hastanın primer perkütan koroner girişim için helikopter ambulans ile nakli 348 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37(5):348-352 Akut miyokart enfarktüsü geçiren iki hastanın primer perkütan koroner girişim için helikopter ambulans ile nakli Transportation of

Detaylı

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C:2 S:3 Yaz 2013 (1-9)

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C:2 S:3 Yaz 2013 (1-9) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KALİTE YETERLİLİKLERİNİN ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MYO UYGULAMASI 1 INVESTIGATION OF QUALITY EFFICIENCY OF INSTITUTIONS

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

4. SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ

4. SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 4. SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ Baş Editörler Prof. Dr. Doğan ÜNAL Dr. Hasan GÜLER Dr. Abdullah ÖZTÜRK Editörler Dr. Umut BEYLİK Uzm. Özlem

Detaylı

HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI. Coşkun Can Aktan ve A.

HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI. Coşkun Can Aktan ve A. HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI Coşkun Can Aktan ve A. Kadir Işık Tüm hükümetler geniş çaplı ulusal sağlık sisteminin bir parçası olarak

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HASTA GÜVENLİĞİNE KATKISI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HASTA GÜVENLİĞİNE KATKISI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.3 s.325-352. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemine İlişkin Hekimlerin Tutumları Üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde Bir Araştırma

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemine İlişkin Hekimlerin Tutumları Üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde Bir Araştırma Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemine İlişkin Hekimlerin Tutumları Üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde Bir Araştırma Ali Talip AKPINAR * Yunus TAŞ ** Özet: Performans değerlendirme,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Tuncer Asunakutlu I. GİRİŞ Bir Japon kız çocuğu doğduğunda 85 yaşına kadar yaşama beklentisine sahipken, Sierra Leone de doğan diğer kız çocuğunu 36 yaşına kadar sürebilecek

Detaylı