STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017"

Transkript

1 1 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2 2

3 3 GİRİŞ Uzm. Dr. İl Sağlık Müdürü

4 İÇİNDEKİLER STRATEJİK 4 SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3 KISALTMALAR... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 STRATEJİK ANALİZ TARİHSEL GELİŞİM İLGİLİ MEVZUAT STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI TEŞKİLAT YAPISI KAYNAKLAR MEVCUT DURUM ANALİZİ PAYDAŞ ANALİZİ GZFT ANALİZİ İKİNCİ BÖLÜM VİZYON MİSYON TEMEL İLKE VE DEĞERLER AMAÇLAR, HEDEFLER VE HEDEFE YÖNELİK STRATEJİLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM STRATEJİK UYGULAMA SORUMLU BİRİM MATRİSİ İZLEME, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA..82

5 5 KISALTMALAR ADSM AHB ASİE ASM BİMER BKİ Ca ÇEKÜS ÇPGD GZFT KDS KETEM KHK KOAH SABİM SFT STK TSM TÜİK Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Aile Hekimliği Birimi Aşı Sonrası İstenmeyen Etki Aile Sağlığı Merkezi Başbakanlık İletişim Merkezi Beden Kitle İndeksi Kanser Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler Karar Destek Sistemi Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi Kanun Hükmünde Kararname Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Solunum Fonksiyon Testi Sivil Toplum Kuruluşları Toplum Sağlığı Merkezi Türkiye İstatistik Kurumu

6 6 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK ANALİZ

7 7 1.1 TARİHSEL GELİŞİM

8 8 Şekil 1 İl Haritası 1.2 İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Madde sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 663 sayılı KHK 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

9 9 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun 5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu 3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun 6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu 6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu 7183 Sayılı Verem Savaşı Hakkında Kanun 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun

10 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI A. Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Stratejik Planlama Ekibi; Strateji Geliştirme Üst Kurulu, Stratejik Planlama Yürütme Kurulu, Stratejik Planlama Çalışma Ekipleri ve Stratejik Planlama Koordinasyon Biriminden oluşmaktadır. I. Strateji Geliştirme Üst Kurulu Stratejik planlama sürecinin işleyişini gözetmek, yönlendirmek ve planlama süreci ile ilgili önemli kararları almak üzere Strateji Geliştirme Üst Kurulunu oluşturduk. Kurulda İl Sağlık Müdürü başkanlığında Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Halk Sağlığı Müdürü yer aldı. II. Stratejik Planlama Yürütme Kurulu Stratejik planlama ekiplerinin çalışmalarını yönlendirmek, grupların yaptıkları çalışmaları gözden geçirmek ve bu çalışmaları nihaî hâle getirmek üzere yürütme kurulunu kurduk. Kurulu Sağlık Müdür Yardımcısı başkanlığında her kurumdan Müdür Yardımcısı/Daire Başkanı/Şube Müdür düzeyinde temsilcilerden oluşturduk. III. Stratejik Planlama Koordinasyon Birimi Stratejik planlama sürecinde çalışmaların koordine ve konsolide edilmesi için stratejik planlama çalışma ekiplerini oluşturduk. Tüm kurumlardan uzman ve yöneticilerin katılımını sağladık IV. Stratejik Planlama Çalışma Ekipleri Stratejik planlama çalışmalarında destek hizmetleri bu ekipler lanlama ile ilgili belge yönetimi, eğitim, verilerin toplanması vb. işlemler bu birimler tarafından yürütüldü B. Stratejik Plan Literatür Taraması Ulusal ve yerel düzeyde stratejik planlar ve kaynak kitaplar ( Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı, Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi Stratejik Planı, Doğu Kalkınma Ajansı Stratejik Planı) bilimsel makaleler ve stratejik planlamayla ilgili mevzuat incelendi. C. Stratejik Plan Toplantıları İl Stratejik Plan hazırlama rehberi doğrultusunda kurul ve ekipleri bilgilendirici toplantılar yaptık

11 11 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU Ünvanı Adı Soyadı İletişim Sağlık Müdürü Uz 0 Halk Sağlığı Müdürü Dr. 0 KHB Genel Sekreteri Dr. STRATEJİK PLANLAMA YÜRÜTME KURULU Ünvanı Adı Soyadı İletişim İl Sağlık Müdür Yardımcısı Tıbbi Hiz. Daire Başk. Halk Sağ. Müdür Yardımcısı Şube Müdürü STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON KURULU Ünvanı Adı Soyadı İletişim Şube Müdürü STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA EKİBİ Ünvanı Adı Soyadı İletişim Sağlık Memuru Tablo 1: Stratejik Plan Çalışma Ekibi

12 İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilat Şeması 12 İL SAĞLIK MÜDÜRÜ Sivil Savunma İl Koordinatörlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Acil ve Afetlerde SağlıkHizmetleri Şube İlçe Sağlık Müdürlükleri Şekil 2: Teşkilat Şeması Şekil 3: Kamu Hastaneleri Birliği Teşkilat Şeması

13 13 Şekil 2: Halk Sağlığı Müdürlüğü Teşkilat Şeması 1.5 KAYNAKLAR İnsan Kaynakları 2013 KAMU ÖZEL TOPLAM Uzman Hekim Pratisyen Hekim Asistan Hekim Toplam Hekim 1 Diş Hekimi 7 2 Eczacı Hemşire Ebe Diğer Sağlık Per. 1 Tablo 2: İnsan Kaynakları Verileri

14 Mali Kaynaklar İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA TABLOSU 2012 Yılı Harcama 2013 Yılı Harcama Değişim Oranı % Genel Bütçe Toplamı, Döner Sermaye Bütçesi Diğer (İl Özel İdare, Hayırsever) Toplam Tablo 3: İSM Harcama Tablosu HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA TABLOSU HSM 2012 Yılı Harcama 2013 Yılı Harcama Değişim Oranı % Genel Bütçe Toplamı,00 TL Döner Sermaye,00 TL Bütçesi İl Özel İdare 0 TL,00 TL - Toplam TL,00 TL Tablo 4: HSM Harcama Tablosu KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ HARCAMALARI KHB 2011 Yılı Harcama 2013 Yılı Harcama Değişim Oranı Genel Bütçe Toplamı Döner Sermaye Bütçesi İl Özel İdare Toplam Tablo 5: KHB Harcama Tablosu

15 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İlimizdeki bilgi ve teknolojik kaynaklar arasında Bakanlığın sağladığı uygulamalar ve diğer bilgi yönetim sistemi uygulamaları aşağıdaki gibidir. ÇKYS MKYS SKYS KDS AHBS HTS HBYS İKYS TSİM KBS KPS Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi Özel Sağlık Kuruluşları Bilgi Yönetim Sistemi Karar Destek Sistemi Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Hasta Takip Sistemi Organ Bağışı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Temel Sağlık İstatistikleri Modülü Kamu Harcama ve Muh. Bilişim Sistemi Kimlik Paylaşım Sistemi MHRS Merkezi Hastane Randevu Sistemi (Alo 182) ETYS TDMS EKAP KSP ARMAKOM E-BYN BDP SAĞLIK NET PBS YKTBS Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi Tek Düzen Muhasebe Sistemi Elektronik Kamu Alımları Platformu Kamu Satın Alma Platformu 112 Acil Çağrı Merkezi Operasyon Yönetim Sistemi E - Beyanname Beyanname Düzenleme Programı Sağlık Bilgi Sistemi Personel Bilgi Sistemi Yeşil Kart Tahakkuk Bilgi Sistemi 184 SABİM Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi BİMER Tablo 6: Bilgi Sistemi Kaynakları Başbakanlık İletişim Merkezi Bunların dışında Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sistemi, yoğun bakım izleme sistemi, organ bağışı bilgi sistemi, diyaliz bilgi sistemi, E-reçete uygulamaları, gibi uygulamalar da bilgi ve teknolojik kaynaklar arasındadır. 112 Komuta Kontrol Merkezimizde 112 Acil Sistemi

16 MEVCUT DURUM ANALİZİ GENEL DEMOGRAFİK GÖSTERGELER nüfusu TUİK in açıkladığı rakamlara göre 2013 yılı sonu itibari ile r. Yıllık nüfus artış hızı % Büyükşehir Belediyesi statüsüne. Şekil 5: İli 2013 yılı Nüfus Piramidi

17 17 İLİNİN YAŞA GÖRE NÜFUS DAĞILIMI (2013) Yaş Grubu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Toplam Nüfus Toplam Nüfus Tablo 7: 2013 Yılı Yaşa Göre Nüfus Dağılımı İLİNİN NÜFUS VE İDARİ BİRİMLERİNİN DURUMU* Tablo 8: İlçelere Göre Köy-Kent Nüfusu TUİK 201 verileridir.

18 18 İLİN SAĞLIK GÖSTERGELERİ (2013) MORTALİTE ORANLARI Bebek Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) Anne Ölüm Oranı (yüz bin canlı doğumda) Neonatal Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) Perinatal Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) Post Neonatal Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) 5 Yaş Altı Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) Tablo 9: İli 2013 Yılı Mortalite Oranları MORBİDİTE ORANLARI Kızamık Vaka Sayısı AIDS Vaka Sayısı Tüberküloz Vaka Sayısı 1 Sıtma Vaka Sayısı 1 Diyabet Vaka Sayısı* Hipertansiyon Vaka Sayısı* Tablo 9: İli 2013 Yılı Morbidite Oranları DaBT 3 Aşılama Oranı % BCG Aşılama Oranı % KKK Aşılama Oranı % KPA Aşılama Oranı % AŞILAMA VE İZLEM ORANLARI Antenatal Bakım Kapsamı (En az 1 ziyaret)% yaş grubu kadınlarda herhangi bir % kontraseptif yöntem kullanım oranı 99 Gebe başına ortalama izlem sayısı 3,0 Bebek başına ortalama izlem sayısı Çocuk başına ortalama izlem Lohusa başına ortalama izlem sayısı 6, Tablo 9: İli 2013 Yılı Aşılama ve İzlem Oranları

19 19 SAĞLIK HİZMETİ VERİLEN KURUMLAR VE ALTYAPILARI 2013 KAMU ÖZEL Eğitim Araştırma Hastanesi Hastane TSM Tablo 10: Sağlık Hizmeti Verilen kurumlar ve Altyapıları

20 20 İLDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMI KAMU ÖZEL Yatak Doluluk Oranı % 6 Yatak Devir Hızı Yatak Devir Aralığı Ortalama Kalış Günü Yatan hasta sayısı Yatılan Gün Sayısı Muayene Sayısı 3. ADSM Müracaat Sayısı Ameliyat sayısı 1 MR çekim sayısı BT çekim sayısı 112 Acil Vaka Sayısı 5 - Acil Muayene Sayısı 1. Tablo 11: İldeki Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI Sektörlere Göre İnsan Kaynağı 2013 KAMU ÖZEL TOPLAM Yüz binde Uzman Hekim 4 Pratisyen Hekim Asistan Hekim Toplam Hekim 1 Diş Hekimi 2 Eczacı 2 2 Hemşire Ebe Diğer Sağlık Per. 1 Tablo 12: 2013 Yılı İnsan Kaynakları

21 YILI İLİ BRANŞLARA GÖRE UZMAN HEKİM SAYISI (KAMU + Ö ZEL ) Branşlara Göre Hekimler 2013 Sayı Aile Hekimliği 1 Anesteziyoloji Beyin ve Sinir Cerrahisi 1 Biyokimya 2 Çocuk Cerrahi Çocuk Hastalıkları Deri ve Zührevi Hastalıklar 1 Enfeksiyon Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Reh. Genel Cerrahi Göğüs Cerrahi Göğüs Hastalıkları Göz Hast 31 İç Hastalıkları İlk ve Acil Yardım Kadın Hastalıkları ve Doğum Kalp Damar Cerrahi Kardiyoloji Kulak Burun Boğaz Hast. Mikrobiyoloji 1 Nöroloji 2 Ortopedi Patoloji Plastik Cerrahi Radyoloji Ruh Sağlığı ve Hast. Üroloji 2 Diğer Uzmanlıklar Tablo 13: 2013 Yılı Branşlara Göre Uzman Hekim Sayıları

22 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlar; Taşra Teşkilatının hizmetlerinden doğrudan, dolaylı, olumlu ya da olumsuz etkilenen veya etkileyen kişi, grup ya da kuruluşlardan oluşur. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar olarak sınıflandırılmıştır. İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. İç Paydaşlar 1 Sağlık Bakanlığı 2 Valiliği 3 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 4 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 5 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6 İlçe Kaymakamlıkları 7 Kamu Hastaneleri Birliği 8 Halk Sağlığı Müdürlüğü 9 İlçe Sağlık Müdürlükleri 10 Toplum Sağlığı Merkezleri 11 Hastaneler 12 Ağız Diş Sağlığı Merkezi Komuta Kontrol Merkezi İstasyonları 15 Aile Sağlığı Merkezleri/Birimleri 16 Çocuk, Ergen, Kadın Üreme Sağlığı Merkezi 17 Kanser Erken Teşhis Tarama Merkezi 18 Verem Savaş Dispanseri 19 Kurum Çalışanları Tablo 14: İç Paydaşlar Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir.

23 23 Dış Paydaşlar 1 Üniversitesi 2 İl Özel İdaresi 3 Büyükşehir Belediyesi 4 İl Emniyet Müdürlüğü 5 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 6 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 7 Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 8 Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü 9 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 10 Cumhuriyet Başsavcılığı 11 İl Defterdarlığı 12 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 13 Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 14 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 15 PTT Başmüdürlüğü 16 TELEKOM 17 İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 18 Belediyeler 19 Sendikalar 20 Özel Sağlık Kuruluşları 21 Doğu Kalkınma Ajansı 23 Tabipler Odası 24 Diş Hekimleri Odası 25 Eczacılar Odası 26 Dernekler 27 Sivil Toplum Kuruluşları 28 Basın ve Medya Kuruluşları Tablo 15: Dış Paydaşlar

24 GZFT ANALİZİ Genel anlamda GZFT, amaç iç ve dış etkenleri dikkate alarak var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmak, tehdit ve zayıf yönlerin etkisini en aza indirmektir. Kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Güçlü ve zayıf yönler kurum içi analiz, fırsatlar ve tehditler ise çevre analizi olarak nitelendirilir Güçlü Yönler Güçlü yönler kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır. İlimizin sağlık alanında güçlü yönleri aşağıdaki gibidir. Bakanlığımızın teşkilat yapısına uygun, kurumsallaşmış, profesyonel yeni bir yapının oluşturulmuş olması Hızlı karar alma ve icra yetkisine sahip olması Üçüncü basamak eğitim ve araştırma hastanesinin bulunması ve ilave olarak sağlık tesislerinin büyüyor olması Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezlerinin teknolojik alt yapısının yeterli olması. İlimiz dahilindeki en ücra yerlere sağlık hizmetinin sunulabiliyor olması. Ç Zayıf Yönler Zayıf yönler kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz hususlardır. Sağlık personeli sayısının sağlık hizmet talebini ve kurumsal ihtiyacı karşılayamaması, Güncel olmayan, uyumsuz, karmaşık ve yetersizliği giderilememiş mevzuatın varlığı Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin giderek azaltılmasına rağmen iş ve işlemlerde istenen hıza ulaşılamaması.

25 25 Personel hareketliliğinin fazla olması Yönetim kadrolarında sık sık değişimin olması Uzmanlaşma ve bran laşmaya önem verilmemesi. Sağlık hizmetlerinde kullanılan bazı binalarda fiziki şartların yetersizliği Fırsatlar Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Coğrafi Konumu nedeniyle İlinin ulaşım ve enerji kavşağında olması Üniversitesi ile işbirliği imkanlarının bulunması Artan milli gelir ile sağlık hizmetlerine ayrılabilecek kaynakların artması. Teknolojinin gelişmesi sayesinde sağlık kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yaygınlaşması. Sağlık alanındaki istihdam kalitesinin artması Sağlığın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde ldeki kamu kurumları ve özel sektör kurumları ile işbirliği fırsatlarının oluşturulabilmesi. Stratejik yönetim kavramına ilginin artması ve kaliteli hizmet anlayışının gelişmesi Bilgi toplumuna dönüşümün hız kazanması ve Ar-Ge çalışmalarına verilen önemin artması. Sağlık Hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlayacak araştırma projelerine destek verecek kurumların varlığı, (D, AB Hibe Programları, TÜBİTAK proje destekleri v.b) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yatırım programına alınması.

26 Tehditler Tehditler, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. İlinin doğal afetlere maruz kalan bir bölgede yer alması Kamu kurumlarının kaynak yetersizliği Kamuya ait arsa bulunmasında sıkıntı yaşanması. Toplumda obezite oranının artması Toplam doğurganlık hızının düşmesi ve nüfusun yaşlanma eğilimine girmesi İlin göç Gittikçe hareketsizleşen ve fiziksel aktiviteden uzak toplumsal yapının oluşmaya başlaması.

27 27 İKİNCİ BÖLÜM STRATEJİK TASARIM

28 VİZYON

29 MİSYON İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunmak

30 TEMEL İLKE VE DEĞERLER Evrensellik Sağlıkta İnovasyon Hakkaniyet Kalite ve Verimlilik Katılımcılık Kanıta Dayalılık İnsan Dayanışma Sürdürebilirlik Saygınlık Hesap Verebilirlik İş Ahlakı Şeffaflık Şekil 6: Temel İlke ve Değerler

31 31 Nihai Amaç: Hakkaniyetli Şekilde Halkımızın Sağlığını Korumak ve İyileştirmek Stratejik Amaç 1 Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek Stratejik Amaç 2 Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak Stratejik Amaç 3 İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek Stratejik Amaç 4 Türkiye nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek

32 32 Stratejik Amaç 1:Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu koruyabilmek için her türlü tedbir alınmalıdır. Tedbirler bireye ve çevreye yönelik olmalıdır. Sağlığa yönelik risklerden bireyi korumanın en önemli yolu sağlıklı davranışlar oluşturmaktır. Davranış değişikliği hem bireye hem de topluma fayda sağlar. Diğer taraftan acil ve afetler de dâhil olmak üzere çevresel, sosyal ve mesleki risklerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak tedbirler alınmalıdır. Bu sayede bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek mümkün olabilir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Bebek Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) Beş Yaş Altı Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) Anne Ölüm Oranı (yüz bin canlı doğumda) Sağlık Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi, (%) * MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF , 1,9 1,6 1,5 1, 1,1 9 Tablo 16: Stratejik Amaç 1 Performans Göstergeleri

33 33 HEDEF 1.1. Sağlığa yönelik risklerden bireyi korumak amacıyla Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktivite, Diyabet ve Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması ile ilgili bireylerde kalıcı davranış değişikliği oluşturmak PERFORMANS GÖSTERGELERİ Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite İle İlgili Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite İle İlgili Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite İle İlgili Eğitim Verilen Kişi Sayısı MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF Beslenme Dostu Okul Sayısı Tablo 17: Hedef 1.1 Performans Göstergeleri Hedefe Yönelik Stratejiler Sağlıklı beslenme alışkanlıklarına teşvik etmek, fiziksel aktiviteyi arttırmak ve obeziteyi azaltmak için linde tüm halka yönelik kampanyalar yürütmek, Obezite ile mücadele kapsamında halka yönelik sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında eğitimler vermek, Sağlıklı Beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirebilmek için okul öncesi, ilköğretim ve lise öğrencilerine eğitimler vermek, Beslenme Dostu Okul ve Beyaz Bayrak Projeleri ile okulların kantin, yönetim ve öğrencilerinde farkındalık yaratmak için sağlıklı beslenme, hijyen ve fiziksel aktivite konularında kalıcı davranışların oluşmasını sağlamak, Diyabet hastalarının yakınlarına yönelik fiziksel aktivite ve eğitim programları düzenleyerek farkındalık oluşturmak,

34 Sağlıklı beslenmenin sağlanması amacıyla okul kantinlerinde sağlıklı besin satın alınmasından servisine kadar her aşamada gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamak, Besinlerin hazırlanması, saklanması, pişirilmesi ve sunumuna kadar sağlıklı beslenme aşamalarının ev hanımlarına eğitimler yoluyla anlatılması, Bakanlığımızın belirlemiş olduğu özel gün ve haftalarda Sağlıklı Beslenme, Obezite, Diyabet, Aşırı Tuz Tüketimi konularında etkinlikler düzenlenerek halkın aktif katılımının sağlanması, Şehir merkezinde sağlıklı yaşam çadırlarının kurularak, bu çadırlarda obezite ile ilgili boy-kilo ölçümü yapılarak beden kitle indekslerinin değerlendirilmesi, el broşürlerinin dağıtılması ve riskli görülen bireylerin sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi, Toplumda obezite, diyabet, fiziksel aktivite ve aşırı tuz tüketiminin azaltılması ile ilgili duyarlılığın arttırılması amacıyla yazılı ve görsel medyanın etkin ve doğru kullanılmasını sağlamak, Aile Hekimleri aracılığıyla Gebelik Diyabetine yönelik eğitimler düzenlenmesini sağlamak, Kamu Hastaneler Birliği nden Diyabetli Hasta Sayılarının altı aylık periyotlar halinde alınarak Diyabetli Hasta Nüfusunun tespit edilmesi, Gebelik diyabeti konusunda Anne adaylarına Diyabette Beslenme ve Gebelikte Beslenme konularında eğitimler vermek. HEDEF 1.2. Tütün ile ilgili mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak, PERFORMANS GÖSTERGELERİ Tütün ile Mücadele Konusunda Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı Tütün ile Mücadele Konusunda Eğitim Verilen Kişi Sayısı MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF Sigara Bırakma Poliklinik Sayısı 4 Sigara Bırakma Polikliniğine Gelen Müracaat Sayısı Tablo 18: Hedef 1.1 Performans Göstergeleri

35 35 Hedefe Yönelik Stratejiler Sağlığa yönelik risklerden bireyi ve toplumu korumak amacıyla, toplumda sigara kullanımının azaltılması, toplumu pasif sigara dumanı etkileniminin zararlarından korumak ve sigara içenlerin bu davranışları bırakmasını desteklemek Tütün ile mücadele kapsamında, İlimizde halka yönelik seminer, konferans ve halk eğitimleri düzenlemek. Tütün ve zararları konusunda ailelere, öğretmenlere, öğrencilere eğitimler vermek, Sigaraya başlamanın önlenmesinde ve bırakmanın teşvik edilmesinde toplumda rol model olan kişilerin desteğini almak, Sigaranın zararları ile ilgili bilinç oluşturmak amacıyla, okullarda afiş, resim, kompozisyon, tiyatro gibi yarışmalar yapılmasının sağlanması, 100 den fazla çalışanı olan resmi kurum ve özel iş yerlerinde, sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri konularında eğitim yapılması, sigarayı bırakma konusunda istekli olan personele yönelik hizmet sunumunda medyanın da katkıları ile kampanyaya destek verilmesi, Tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında özellikle askeri birliklerde er ve erbaşlara yönelik eğitimler düzenlenmesi, Medya ile işbirliği halinde halkı bilinçlendirici ve etkileyici programların düzenlenmesi, İlde Belediyelerin de desteği ile sigaranın zararları ile ilgili billboardlara resim ve afiş asılması yönünde çalışmalar yapılması, Halkın yoğun olarak gittiği alışveriş merkezlerinde halkın ilgisini çekecek reklamların yayınlanması ve sürekliliğinin sağlanması, Sigara kullanımı ve zararları konusunda halkın bilgi düzeyini ölçmek için anket çalışmaları düzenlenmesi, Resmi kurumların telefon hatlarına tütünle mücadele konusunda kısa mesajlara yer verilmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan özel günlerde toplumu bilinçlendirmek amacıyla afiş, broşür gibi bilgilendirici materyallerin dağıtılması, aktiviteler yapılması,

36 36 Sigara içen kişilere Solunum Fonksiyon Testi uygulanarak gerekli görülen kişilere tedaviye yönelik çalışmaların yapılması, Sigara ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılması, Çalışan personele yönelik sigara bıraktırma kampanyaları düzenlenmesi, Birinci basamak sağlık kuruluşlarında sigara bırakma konularında eğitim ve çalışmalar yapılması, Sigara bırakma hizmetlerinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılacak hizmetler konusunda bilgilendirme çalışmaları düzenlemek, Sigara Bırakma polikliniklerine erişim konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve sigarayı bırakmak isteyen kişilere gerekli desteğin sağlanarak Sigara Bırakma Polikliniklerine yönlendirilmesi, Bağımlılık yapıcı maddelerden korunma konusunda programlar oluşturmak ve Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde okullarda öğrenci ve ailelere eğitimler düzenlemek. HEDEF 1.3. Sağlık Okur-Yazarlığı konusunda bilgilendirme eğitimleri düzenleyerek amacı, kapsamı ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF Sağlık Okur-Yazarlığı Konusunda Eğitim Verilen Personel Durumu (%) Tablo 19: Hedef 1.3 Performans Göstergeleri Eğitim Y Planlan Hedefe Yönelik Stratejiler Bireyin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu arttırmak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenleyerek çalışanlar arasında sağlık okur-yazarlığı konusunda bilinç oluşturmak İlimizde sağlık okur-yazarlığı konusunda eğitimler düzenlemek.

37 İldeki Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan tüm idareci ve personelimize sağlık hizmeti veren ile alan arasındaki iletişimi güçlendirmek, kendilerini daha iyi ifade edebilme fırsatları oluşturularak karar verme sürecinde hastanın kendiyle ilgili sorumluluğu alması konusunda bilinçlendirme eğitimleri vermek Toplumda sağlık okur-yazarlığını arttırmak için iletişim faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla halkın doğru sağlık bilgisine nasıl erişecekleri konusunda bilgilendirilmesi ve hastalara verilen yazılı bilgi ve belgelerin kolay anlaşılır olması konusunda Toplum Sağlığı Merkezleri ile işbirliği içerisinde hasta bilgi materyalleri geliştirmek. HEDEF 1.4. Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı arttırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Üreme Sağlığı Konusunda Verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı Üreme Sağlığı Konusunda Hizmet İçi Eğitim Verilen Sertifikalı Personel Sayısı MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF Üreme Sağlığı (Aile Planlaması) ve Evlilik Danışmanlığı Konusunda Eğitim Verilen Kişi Sayısı Tablo 20: Hedef 1.4 Performans Göstergeleri Hedefe Yönelik Stratejiler Üreme sağlığı hizmetlerini iyileştirmek ve sağlıklı davranışları teşvik etmek amacı ile hizmet içi eğitimler düzenleyerek eğitimli personel sayısını arttırmak ve üreme sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak Halkın üreme sağlığı konusundaki bilgi seviyesini arttırmak amacı ile kampanya ve eğitimler düzenlemek.

38 Halkımızı düşük konusunda bilinçlendirerek, düşüğün doğum kontrol yöntemi olmadığı konusunu vurgulamak ve düşük yapan kişilerin psikolojik destek almalarını sağlamak Evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinin etkin verilebilmesi için sağlık HEDEF 1.5 Halkın sağlığını etkileyen acil durumların ve afetlerin sağlık üzerindeki etkisini PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF UMKE personel sayısı, (yüzbinde) Tablo 21: Hedef 1.5Performans Göstergeleri Hedefe Yönelik Stratejiler Afete karşı hazırlığı güçlendirmek Afet koordinasyonunu güçlendirmek Acil durumlar ve afetler sırasında ve sonrasında hizmet sunumunu

39 39 HEDEF 1.6. İş sağlığını iyileştirerek, çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek. PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF İş Sağlığı Konularında Eğitim Verilen İşletme Sayısı Sağlık Raporu Verilen Kişi Sayısı Gezici Hizmet(Mobil) Verilen Kişi Sayısı İşyeri Hekimliği Hizmeti Verilen Kurum/Kuruluş Sayısı Tablo 22: Hedef 1.6 Performans Göstergeleri Hedefe Yönelik Stratejiler İşçi ve işverenlerin iş sağlığı konusundaki farkındalıklarını arttırmak (eğitim kampanyaları düzenlemek, işbirliği yapmak) Meslek hastalıkları sürveyansını güçlendirmek (İş kazalarını önlemek ve bildirimini arttırmak için kampanya ve hukuki düzenlemeler yapmak, kayıt sistemi kurmak).

40 İş sağlığı hizmetleri sunumunu iyileştirmek. HEDEF 1.7. Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF İl Genelinde Alınan Su Numunesi Sayısı İl Genelinde Yapılan Bakiye Klor Ölçüm Sayısı İl Genelindeki Su Fabrikalarında Yapılan Denetim Oranı (%) Çevre Sağlığı Konusunda Hizmet İçi Eğitim Yapılan Personel Sayısı Tüm Personel Tüm Personel Tüm Personel Tüm Personel Tablo 23: Hedef 1.7 Performans Göstergeleri Hedefe Yönelik Stratejiler Çevresel tehlikelerin olumsuz sağlık etkileri konusunda halkın farkındalığını arttırmak (eğitim-kampanyalar vb. düzenlemek) Karbonmonoksit zehirlenmesi riskini azaltmak için kurumlarla işbirliği yapmak, Karbonmonoksit zehirlenmelerini engellemek için eğitim ve kampanyalar düzenlemek, ilgili kurumlar ile işbirliği içinde denetimler yapmak. Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile yapılacak görüşmeler sonrasında öğrenci ve velilere yönelik eğitimler düzenlemek Karbonmonoksit zehirlenmelerini önlemek amacıyla yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde baca temizliği hususunda vatandaşlara ücretsiz veya cüzi ücretle hizmet verilerek bilinçlendirme çalışmaları yapmak. Meteoroloji kış aylarında ve lodosun beklendiği günlerde halkı uyarmak amaçlı Müftülük ve medya aracılığıyla duyurular yapmak. Olası KBRN tehditlerine karşı tüm hastanelerimizde dekontaminasyon ünitelerinin kurulumunun tamamlanmasını sağlamak.

41 Su, hava, toprak kirliliği, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri azaltmak, Su, hava, toprak kirliliği ve tehlikeli atıkların, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek için sektörler arası işbirliği yapmak. Ambalajlı suların hijyenik şartlarda üretilmesini sağlamak, temiz ve güvenilir bir şekilde tüketicilere ulaşmasını takip etmek Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve halkın farkındalık düzeyini yükseltmek için eğitim, altyapı ve teknoloji kapasitesini arttırmak Tüketici güvenliğini sağlamak için Sağlık Bakanlığı nın piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu olduğu ürünlerin takip ve analizlerini arttırmak. HEDEF 1.8. Bulaşıcı Hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek, PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF İlimizdeki 1 Yaş Kızamık Bağışıklama Oranı (%) > > > > > Tüberküloz İnsidansı (Yüzbinde) < < 0< < < Doğrudan Gözetim Altındaki Hasta Oranı (%) > > > > > Sıtma Vaka İnsidansı (Yüzbinde) 0 0 0< 0< 0< 0< 0< Kızamık Vaka İnsidansı (Yüzbinde) AIDS Vaka İnsidansı (Yüzbinde) 1, 1 < 1 < 1 < 1< 1< Tablo 24: Hedef 1.8 Performans Göstergeleri Hedefe Yönelik Stratejiler Aşı ile önlenebilir hastalıklarla mücadele etmek ve buna yönelik çalışmalar yapmak, Her bir antijene karşı % 9 bağışıklama oranını korumak 2017 ye kadar her bir antijende % l k bağışıklama oranına ulaşmak.

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 1 STRATEJİK PLAN 2014-2018 2 GİRİŞ Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir atasözünde vurgulandığı gibi geleceğe ümitle bakmak sağlıklı bir toplumun özelliğidir. Dünyada sağlık alanında

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ. Prof.Dr. Ayfer TEZEL

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ. Prof.Dr. Ayfer TEZEL ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ Prof.Dr. Ayfer TEZEL Halk Sağlığı Kurumu TARİHÇE Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı Kanunla Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti adıyla kurulmuştur.

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü

TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Dr. Deniz YERTUT 08.10.2016 Aile Hekimliği Uygulamasına Geçiş Tarihi 15 Temmuz 2010 Aile Hekimliği Birim Sayısı 1558 AHB Başına Düşen Ortalama Nüfus 3.364 Gezici

Detaylı

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni Haber Bülteni Yayın Tarihi: 09.09.2015 Bilgi İçin: Dr. Berrak BORA BAŞARA berrak.basara@saglik.gov.tr/ 0312 585 68 17 Cemil GÜLER cemil.guler@saglik.gov.tr/

Detaylı

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü PROJE AMAÇLARI AMAÇ 1 Madde Bağımlılığını Önleme Konularında Doğru, Güncel ve Standart Bilgilendirme ve Eğitimlerin Sağlanması AMAÇ 2 Bursa İli Yıldırım

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

İL STRATEJİK PLAN REHBERİ

İL STRATEJİK PLAN REHBERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL STRATEJİK PLAN REHBERİ Bu çalışmanın amacı; İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve Genel Sekreterliklerin ortaklaşa hazırlayacakları il stratejik planı için yol

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı YÖNETİMİ Sağlık n Destek Sağlık n Veteriner Halk Sağlığı n Acil Sağlık ve Cankurtarma n Sağlıklı Gıda n İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ I 011 FAALİYET RAPORU Sağlık Yönetimi 14 YÖNETİMİ Stratejik Amaç 4

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUMU

2014 YILI BÜTÇE SUNUMU 2014 YILI BÜTÇE SUNUMU TBMM Plan Bütçe Komisyonu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakanı 20 Kasım 201 İçindekr 4 4 4 4 4 A. A. A. A. A. A. Bakanlığı A. A. Bakanlığı Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar Bağlı Kuruluşlar Bağlı

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012 Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012 Haber Bülteni Yayın Tarihi: 30.09.2013 Bilgi İçin: Dr. Berrak BORA BAŞARA berrak.basara@saglik.gov.tr/ 0312 585 68 17 Cemil GÜLER cemil.guler@saglik.gov.tr/ 0312 585

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Dr. Sedat GÜLAY Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Devlet Devletin Ödevi İşverenlerin

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI (2017-2018) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN Faaliyet Zaman Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Destekçi Kurum/Kuruluşlar Göstergeler Stratejik Öncelik 7.1: Erken yaşta

Detaylı

Dr. A. Hakan ERSĐN Sağlık Müdür Yardımcısı KHH Đl Kurul Başkanı

Dr. A. Hakan ERSĐN Sağlık Müdür Yardımcısı KHH Đl Kurul Başkanı YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL KURUL TOPLANTISI Tarih: 10/08/2011 1- Türkiye KHH (Kronik Hava Yolu Hastalıkları) Eylem Planı Đl Kurul üyelerinin

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI İlçemiz 2011 yılı nüfusu 9493 tür.(12 köy dahil) Asya ile Avrupa Kıtaları arasında köprü durumunda Tarihi, turistik

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ Dr. Sema ÖZBAŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk

Detaylı

OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Dr. Sabahattin KOCADAĞ Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı Dünyada her yıl 2,8 milyon insan, fazla kilolu (obezite de dahil) olmak nedeniyle

Detaylı

YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL EYLEM PLANI

YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL EYLEM PLANI YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL EYLEM PLANI AMAÇ HEDEF ETKĐNLĐKLER BAŞLAYIŞ TARĐHĐ Yalova Đli KHH Đl Eylem Planını Oluşturmak Eğitim faaliyetlerinin

Detaylı

Ş.KARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2011 YILI FALİYET RAPORU

Ş.KARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2011 YILI FALİYET RAPORU Ş.KARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2011 YILI FALİYET RAPORU İlimizde 17 OCAK 2007 Tarihinde Aile Hekimliği uygulamasına geçilmiştir.toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimleri koordineli bir şekilde

Detaylı

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G.

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT (Son güncelleme tarihi: 15.12.2006) Anayasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Tarihi: 18.10.1982 Sayısı: 2709 Kanunlar Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Dr. Ebru AYDIN Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Uzm.Dr. Sühendan ADIGÜZEL Birim Sorumlusu 1 BAKANLIĞIMIZDA, ÇALIŞAN SAĞLIĞI İLE

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği 21.Yüzyılın sağlık krizi: DİYABET Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N STRATEJİLER FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

Detaylı

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi (224 Sayılı Yasa ) Doç.Dr.Melikşah ERTEM İdeal Bir Örgütün İlkeleri Eşitlik Sürekli hizmet Entegre hizmet Katılımcı hizmet Öncelikli hizmet Ekip hizmeti Kademeli hizmet İdeal

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI /

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / 2017-18 TARİH/MODÜL BAŞLIKLAR (Konular) ÖĞRETİM ÜYESİ MODÜL 1 9 Ekim 2017 Halk Sağlığı tanımı, kavramı ve yaklaşımı Geleneksel ve Çağdaş

Detaylı

Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi

Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı 02.04.2015 Aile Hekimliği Uygulamasının Temel Amaçları Sağlık hizmetlerinin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri Dr.Melikşah Ertem Amaç: Toplum Sağlığı Merkezlerinin tanımlanması, yeni örgüt içindeki yeri ve görevlerinin irdelenmesi Sunum Planı: TSM tanımı ve örgütlenme

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DA NUFUS ARTIŞI PROJESİ (NAP)

AFYONKARAHİSAR DA NUFUS ARTIŞI PROJESİ (NAP) AFYONKARAHİSAR DA NUFUS ARTIŞI PROJESİ (NAP) Hakan Yusuf GÜNER Vali Eylül 2014 AMACIMIZ Bilinçli, kendini tanıyan ve kendine güvenen sağlıklı bireyler ile genç nüfusun arttırılmasına destek vermek, sağlıklı

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ Dr. Mustafa ERTEK Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

08 Mayıs Haziran 2017

08 Mayıs Haziran 2017 SINIF KURUL HAFTA 08 Mayıs 2017 16 Haziran 2017 TARİH 08.05.2017 09.05.2017 10.05.2017 11.05.2017 12.05.2017 09: 15 GEÇEN DERS KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS KURULUNUN TANITIMI Hipertansiyon Ölüm

Detaylı

EK-4 ÇANKIRI ŞEHİT ERDEM ÖZTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BESLENME DOSTU OKUL PLANI FORMU

EK-4 ÇANKIRI ŞEHİT ERDEM ÖZTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BESLENME DOSTU OKUL PLANI FORMU EK-4 ÇANKIRI ŞEHİT ERDEM ÖZTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BESLENME DOSTU OKUL PLANI FORMU AMAÇ Aile ve çocuk eğitimleri ile sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağmak için; ** Çocuk ve ailelerde

Detaylı

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ve HALK SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI A Veteriner Hekimlik Alanında Antimikrobiyel

Detaylı

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri YILMAZKÖY ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 1 S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER Eğitim

Detaylı

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ VE ANNELİK OKULU FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ VE ANNELİK OKULU FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ VE ANNELİK OKULU FAALİYET RAPORU Sağlık Bakanlığı nın Dünya Sağlık Örgütü yle yaptığı ortak çalışmaya göre Türkiye de 8,5 milyon obez (Şişman)

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER. Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı

TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER. Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Tüm dünyada yürütülen programlar ve etkinlikler ile; Toplum genelinin HIV/AIDS konusunda doğru bilgilenmesini

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017 2 Hafta Ilgili Birim Sözel Anlatım,Uygulamalar Birim Dokümanları 1 Gün Toplantı Salonu Projektör+ Bilgisayar Yönte m Değ. i Gereçle Sayfa No: 1 / in Adı in Konusu ci Amaç/Hedef Hedef Grup Ayda 1 Kere Olmak

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri, Türkiye nin yerinde sağlık ve bakım çözümleri sunan ilk ve en büyük kuruluşudur.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Gebe Tespit Oranı (Yüzde) Gebelik sürecindeki riskli durumlarla ilgili oluşabilecek sorunları en aza indirmek için gebe sayısının tespit edilmesidir. İlgili

Detaylı

KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA ve EĞİTİM MERKEZİ HEMŞİRE GÜLBAHAR GÜNEŞ OKUDUCU

KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA ve EĞİTİM MERKEZİ HEMŞİRE GÜLBAHAR GÜNEŞ OKUDUCU KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA ve EĞİTİM MERKEZİ HEMŞİRE GÜLBAHAR GÜNEŞ OKUDUCU Sunum Planı Ketem Kuruluş ve Amaçları İdari ve Teknik Yapılanması Ketem Faaliyetleri Ketem Çalışma programları Hedefler KURULUŞ

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Atatürk Mah. Hastane Cad. Adilcevaz /

Atatürk Mah. Hastane Cad. Adilcevaz / ADİLCEVAZ İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ Kurum Müdürü : Dr. Fehmi ESER Telefon 04343114474 : Fax : 0 434 311 44 74 E-Posta : adilcevazahb@gmail.com Web Sitesi : - Atatürk Mah. Hastane Cad. Adilcevaz / Adres

Detaylı

Performans Gösterge Kartları

Performans Gösterge Kartları Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı SG-ASHGM-01 Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı Sağlık Göstergeleri Müdürlük Değeri (C) C = (A / B) x 100 Şehir merkezlerinde sunulan acil sağlık hizmetlerinde vakaya ulaşım süresinin

Detaylı

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü 198 Sağlık İşleri Müdürlüğü I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Sağlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Kanunu, Büyükşehir

Detaylı

HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015)

HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya

Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya Dr. Başak TEZEL Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı İzlenmesi Gereken Gruplar 15-49 yaş kadınlar Gebeler Lohusalar 0-5 yaş çocuklar Okul çağı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLKOKULU/ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.No FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH GÖREVLİLER İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul komisyonun kurulması EKİM AYININ İKİNCİ

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

1-7 NİSAN KANSER HAFTASI

1-7 NİSAN KANSER HAFTASI 1-7 NİSAN KANSER HAFTASI 1-7 nisan Kanser haftası nedeniyle Halk Sağlığı Müdürü Uzm.Dr. Mustafa Nuri Ceyhan, bir açıklama da bulundu. Bu konuda ki açıklama metni aynen şöyle: 01-07 Nisan Tüm Dünyada halkı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Gebe Tespit Oranı (Yüzde) Gebelik sürecindeki riskli durumlarla ilgili oluşabilecek sorunları en aza indirmek için gebe sayısının tespit edilmesidir. İlgili

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis.

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis. Dok.Kod.: SPEH.EGT.PL.02 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI Hazırlanma Tar.: 19/08/14 Sayfa No: 1/1 Sıra No Eğitim Eğitimci Eğitim Alan Grup / Bölüm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Detaylı

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi 2013 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilecek SHKS bölümleri ve değerlendirilmesi zorunlu olan standartlar

Detaylı

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI SIRA FAALİYETİN KONUSU TARİH 1 Okulda uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele komisyonun kurulması. 2 Okul yürütme komisyonu toplantı yapması. 3 4 5 6 7 8 Eğitim ortamlarında uyuşturucu kullanımı

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ

TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASI TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Bölüm Hedefi *Bu derste; Türkiye de genel

Detaylı

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık sisteminin unsurları Politika ve Strateji TBMM Sağlık Bakanlığı DPT Tedarikciler İlaç üreticileri Tıbbi malzeme Eczaneler. Hizmet

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI MÜDAHALE ALANI 1: YÖNETİM SÜREÇLERİ AMAÇ: GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMINI SAĞLAYACAK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İŞLETİLMESİ GEREKÇE: Eğitim ortamında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında, eğitim ortamları ve çevresindeki

Detaylı

ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBESİ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER

ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBESİ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER 1 ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBESİ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER 2 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYNAKLARIYLA YÜRÜTÜLMEKTE OLAN PROJELER: 3 Sağlığın Adresi Spordan

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

Türkiye de Son Durum, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aktiviteleri

Türkiye de Son Durum, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aktiviteleri Türkiye de Son Durum, Aktiviteleri Dr. Ahmet ÖZLÜ Daire Başkanı 23 Kasım 2013-İSTANBUL 2 1985: İlk AIDS vakası HIV/AIDS Kontrol Programı Gelişimi 1985: HIV/AIDS bildirimi zorunlu hastalık kapsamında 1986:

Detaylı

GÜLBAĞ SELİM SIRRI TARCAN İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

GÜLBAĞ SELİM SIRRI TARCAN İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI GÜLBAĞ SELİM SIRRI TARCAN İLKOKULU AY UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI Planlama: 1. Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele okul komisyonunun kurulması. 2. Uyuşturu

Detaylı

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ I. Eğitim Biriminin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Eğitim Birimi hastanemizin kurulmasıyla beraber 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Başlangıçta çalışan

Detaylı

GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYUM REHBERİ

GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYUM REHBERİ GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYUM REHBERİ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN 1 İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı Giresun

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI KADROSU Kadro Adı : Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kadro Sayısı : 2 I.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Teknik yönden ilgili Klinik Şefine,

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, a) Konak Belediyesi

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N N KONUSU TARİH 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 211 Harran Üniversitesi-UNFPA Hizmet için kanıt oluşturan sonuçlar açısından Hizmetleri planlama ve uygulama açısından

Detaylı

Intern hekim adı/soyadı: TSM sorumlu hekiminin adı-soyadı: Fiziksel kapasiteye ilişkin gözlemler. TSM personeli sayısı:. TSM personel dağılımı:

Intern hekim adı/soyadı: TSM sorumlu hekiminin adı-soyadı: Fiziksel kapasiteye ilişkin gözlemler. TSM personeli sayısı:. TSM personel dağılımı: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI DÖNEM VI KIRSAL HEKİMLİK/HALK SAĞLIĞI SAHA ÇALIŞMALARI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ (TSM) ZİYARETLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ Intern hekim adı/soyadı:

Detaylı