STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017"

Transkript

1 1 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2 2

3 3 GİRİŞ Uzm. Dr. İl Sağlık Müdürü

4 İÇİNDEKİLER STRATEJİK 4 SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3 KISALTMALAR... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 STRATEJİK ANALİZ TARİHSEL GELİŞİM İLGİLİ MEVZUAT STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI TEŞKİLAT YAPISI KAYNAKLAR MEVCUT DURUM ANALİZİ PAYDAŞ ANALİZİ GZFT ANALİZİ İKİNCİ BÖLÜM VİZYON MİSYON TEMEL İLKE VE DEĞERLER AMAÇLAR, HEDEFLER VE HEDEFE YÖNELİK STRATEJİLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM STRATEJİK UYGULAMA SORUMLU BİRİM MATRİSİ İZLEME, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA..82

5 5 KISALTMALAR ADSM AHB ASİE ASM BİMER BKİ Ca ÇEKÜS ÇPGD GZFT KDS KETEM KHK KOAH SABİM SFT STK TSM TÜİK Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Aile Hekimliği Birimi Aşı Sonrası İstenmeyen Etki Aile Sağlığı Merkezi Başbakanlık İletişim Merkezi Beden Kitle İndeksi Kanser Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler Karar Destek Sistemi Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi Kanun Hükmünde Kararname Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Solunum Fonksiyon Testi Sivil Toplum Kuruluşları Toplum Sağlığı Merkezi Türkiye İstatistik Kurumu

6 6 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK ANALİZ

7 7 1.1 TARİHSEL GELİŞİM

8 8 Şekil 1 İl Haritası 1.2 İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Madde sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 663 sayılı KHK 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

9 9 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun 5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu 3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun 6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu 6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu 7183 Sayılı Verem Savaşı Hakkında Kanun 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun

10 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI A. Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Stratejik Planlama Ekibi; Strateji Geliştirme Üst Kurulu, Stratejik Planlama Yürütme Kurulu, Stratejik Planlama Çalışma Ekipleri ve Stratejik Planlama Koordinasyon Biriminden oluşmaktadır. I. Strateji Geliştirme Üst Kurulu Stratejik planlama sürecinin işleyişini gözetmek, yönlendirmek ve planlama süreci ile ilgili önemli kararları almak üzere Strateji Geliştirme Üst Kurulunu oluşturduk. Kurulda İl Sağlık Müdürü başkanlığında Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Halk Sağlığı Müdürü yer aldı. II. Stratejik Planlama Yürütme Kurulu Stratejik planlama ekiplerinin çalışmalarını yönlendirmek, grupların yaptıkları çalışmaları gözden geçirmek ve bu çalışmaları nihaî hâle getirmek üzere yürütme kurulunu kurduk. Kurulu Sağlık Müdür Yardımcısı başkanlığında her kurumdan Müdür Yardımcısı/Daire Başkanı/Şube Müdür düzeyinde temsilcilerden oluşturduk. III. Stratejik Planlama Koordinasyon Birimi Stratejik planlama sürecinde çalışmaların koordine ve konsolide edilmesi için stratejik planlama çalışma ekiplerini oluşturduk. Tüm kurumlardan uzman ve yöneticilerin katılımını sağladık IV. Stratejik Planlama Çalışma Ekipleri Stratejik planlama çalışmalarında destek hizmetleri bu ekipler lanlama ile ilgili belge yönetimi, eğitim, verilerin toplanması vb. işlemler bu birimler tarafından yürütüldü B. Stratejik Plan Literatür Taraması Ulusal ve yerel düzeyde stratejik planlar ve kaynak kitaplar ( Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı, Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi Stratejik Planı, Doğu Kalkınma Ajansı Stratejik Planı) bilimsel makaleler ve stratejik planlamayla ilgili mevzuat incelendi. C. Stratejik Plan Toplantıları İl Stratejik Plan hazırlama rehberi doğrultusunda kurul ve ekipleri bilgilendirici toplantılar yaptık

11 11 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU Ünvanı Adı Soyadı İletişim Sağlık Müdürü Uz 0 Halk Sağlığı Müdürü Dr. 0 KHB Genel Sekreteri Dr. STRATEJİK PLANLAMA YÜRÜTME KURULU Ünvanı Adı Soyadı İletişim İl Sağlık Müdür Yardımcısı Tıbbi Hiz. Daire Başk. Halk Sağ. Müdür Yardımcısı Şube Müdürü STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON KURULU Ünvanı Adı Soyadı İletişim Şube Müdürü STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA EKİBİ Ünvanı Adı Soyadı İletişim Sağlık Memuru Tablo 1: Stratejik Plan Çalışma Ekibi

12 İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilat Şeması 12 İL SAĞLIK MÜDÜRÜ Sivil Savunma İl Koordinatörlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Acil ve Afetlerde SağlıkHizmetleri Şube İlçe Sağlık Müdürlükleri Şekil 2: Teşkilat Şeması Şekil 3: Kamu Hastaneleri Birliği Teşkilat Şeması

13 13 Şekil 2: Halk Sağlığı Müdürlüğü Teşkilat Şeması 1.5 KAYNAKLAR İnsan Kaynakları 2013 KAMU ÖZEL TOPLAM Uzman Hekim Pratisyen Hekim Asistan Hekim Toplam Hekim 1 Diş Hekimi 7 2 Eczacı Hemşire Ebe Diğer Sağlık Per. 1 Tablo 2: İnsan Kaynakları Verileri

14 Mali Kaynaklar İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA TABLOSU 2012 Yılı Harcama 2013 Yılı Harcama Değişim Oranı % Genel Bütçe Toplamı, Döner Sermaye Bütçesi Diğer (İl Özel İdare, Hayırsever) Toplam Tablo 3: İSM Harcama Tablosu HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA TABLOSU HSM 2012 Yılı Harcama 2013 Yılı Harcama Değişim Oranı % Genel Bütçe Toplamı,00 TL Döner Sermaye,00 TL Bütçesi İl Özel İdare 0 TL,00 TL - Toplam TL,00 TL Tablo 4: HSM Harcama Tablosu KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ HARCAMALARI KHB 2011 Yılı Harcama 2013 Yılı Harcama Değişim Oranı Genel Bütçe Toplamı Döner Sermaye Bütçesi İl Özel İdare Toplam Tablo 5: KHB Harcama Tablosu

15 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İlimizdeki bilgi ve teknolojik kaynaklar arasında Bakanlığın sağladığı uygulamalar ve diğer bilgi yönetim sistemi uygulamaları aşağıdaki gibidir. ÇKYS MKYS SKYS KDS AHBS HTS HBYS İKYS TSİM KBS KPS Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi Özel Sağlık Kuruluşları Bilgi Yönetim Sistemi Karar Destek Sistemi Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Hasta Takip Sistemi Organ Bağışı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Temel Sağlık İstatistikleri Modülü Kamu Harcama ve Muh. Bilişim Sistemi Kimlik Paylaşım Sistemi MHRS Merkezi Hastane Randevu Sistemi (Alo 182) ETYS TDMS EKAP KSP ARMAKOM E-BYN BDP SAĞLIK NET PBS YKTBS Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi Tek Düzen Muhasebe Sistemi Elektronik Kamu Alımları Platformu Kamu Satın Alma Platformu 112 Acil Çağrı Merkezi Operasyon Yönetim Sistemi E - Beyanname Beyanname Düzenleme Programı Sağlık Bilgi Sistemi Personel Bilgi Sistemi Yeşil Kart Tahakkuk Bilgi Sistemi 184 SABİM Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi BİMER Tablo 6: Bilgi Sistemi Kaynakları Başbakanlık İletişim Merkezi Bunların dışında Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sistemi, yoğun bakım izleme sistemi, organ bağışı bilgi sistemi, diyaliz bilgi sistemi, E-reçete uygulamaları, gibi uygulamalar da bilgi ve teknolojik kaynaklar arasındadır. 112 Komuta Kontrol Merkezimizde 112 Acil Sistemi

16 MEVCUT DURUM ANALİZİ GENEL DEMOGRAFİK GÖSTERGELER nüfusu TUİK in açıkladığı rakamlara göre 2013 yılı sonu itibari ile r. Yıllık nüfus artış hızı % Büyükşehir Belediyesi statüsüne. Şekil 5: İli 2013 yılı Nüfus Piramidi

17 17 İLİNİN YAŞA GÖRE NÜFUS DAĞILIMI (2013) Yaş Grubu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Toplam Nüfus Toplam Nüfus Tablo 7: 2013 Yılı Yaşa Göre Nüfus Dağılımı İLİNİN NÜFUS VE İDARİ BİRİMLERİNİN DURUMU* Tablo 8: İlçelere Göre Köy-Kent Nüfusu TUİK 201 verileridir.

18 18 İLİN SAĞLIK GÖSTERGELERİ (2013) MORTALİTE ORANLARI Bebek Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) Anne Ölüm Oranı (yüz bin canlı doğumda) Neonatal Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) Perinatal Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) Post Neonatal Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) 5 Yaş Altı Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) Tablo 9: İli 2013 Yılı Mortalite Oranları MORBİDİTE ORANLARI Kızamık Vaka Sayısı AIDS Vaka Sayısı Tüberküloz Vaka Sayısı 1 Sıtma Vaka Sayısı 1 Diyabet Vaka Sayısı* Hipertansiyon Vaka Sayısı* Tablo 9: İli 2013 Yılı Morbidite Oranları DaBT 3 Aşılama Oranı % BCG Aşılama Oranı % KKK Aşılama Oranı % KPA Aşılama Oranı % AŞILAMA VE İZLEM ORANLARI Antenatal Bakım Kapsamı (En az 1 ziyaret)% yaş grubu kadınlarda herhangi bir % kontraseptif yöntem kullanım oranı 99 Gebe başına ortalama izlem sayısı 3,0 Bebek başına ortalama izlem sayısı Çocuk başına ortalama izlem Lohusa başına ortalama izlem sayısı 6, Tablo 9: İli 2013 Yılı Aşılama ve İzlem Oranları

19 19 SAĞLIK HİZMETİ VERİLEN KURUMLAR VE ALTYAPILARI 2013 KAMU ÖZEL Eğitim Araştırma Hastanesi Hastane TSM Tablo 10: Sağlık Hizmeti Verilen kurumlar ve Altyapıları

20 20 İLDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMI KAMU ÖZEL Yatak Doluluk Oranı % 6 Yatak Devir Hızı Yatak Devir Aralığı Ortalama Kalış Günü Yatan hasta sayısı Yatılan Gün Sayısı Muayene Sayısı 3. ADSM Müracaat Sayısı Ameliyat sayısı 1 MR çekim sayısı BT çekim sayısı 112 Acil Vaka Sayısı 5 - Acil Muayene Sayısı 1. Tablo 11: İldeki Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI Sektörlere Göre İnsan Kaynağı 2013 KAMU ÖZEL TOPLAM Yüz binde Uzman Hekim 4 Pratisyen Hekim Asistan Hekim Toplam Hekim 1 Diş Hekimi 2 Eczacı 2 2 Hemşire Ebe Diğer Sağlık Per. 1 Tablo 12: 2013 Yılı İnsan Kaynakları

21 YILI İLİ BRANŞLARA GÖRE UZMAN HEKİM SAYISI (KAMU + Ö ZEL ) Branşlara Göre Hekimler 2013 Sayı Aile Hekimliği 1 Anesteziyoloji Beyin ve Sinir Cerrahisi 1 Biyokimya 2 Çocuk Cerrahi Çocuk Hastalıkları Deri ve Zührevi Hastalıklar 1 Enfeksiyon Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Reh. Genel Cerrahi Göğüs Cerrahi Göğüs Hastalıkları Göz Hast 31 İç Hastalıkları İlk ve Acil Yardım Kadın Hastalıkları ve Doğum Kalp Damar Cerrahi Kardiyoloji Kulak Burun Boğaz Hast. Mikrobiyoloji 1 Nöroloji 2 Ortopedi Patoloji Plastik Cerrahi Radyoloji Ruh Sağlığı ve Hast. Üroloji 2 Diğer Uzmanlıklar Tablo 13: 2013 Yılı Branşlara Göre Uzman Hekim Sayıları

22 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlar; Taşra Teşkilatının hizmetlerinden doğrudan, dolaylı, olumlu ya da olumsuz etkilenen veya etkileyen kişi, grup ya da kuruluşlardan oluşur. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar olarak sınıflandırılmıştır. İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. İç Paydaşlar 1 Sağlık Bakanlığı 2 Valiliği 3 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 4 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 5 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6 İlçe Kaymakamlıkları 7 Kamu Hastaneleri Birliği 8 Halk Sağlığı Müdürlüğü 9 İlçe Sağlık Müdürlükleri 10 Toplum Sağlığı Merkezleri 11 Hastaneler 12 Ağız Diş Sağlığı Merkezi Komuta Kontrol Merkezi İstasyonları 15 Aile Sağlığı Merkezleri/Birimleri 16 Çocuk, Ergen, Kadın Üreme Sağlığı Merkezi 17 Kanser Erken Teşhis Tarama Merkezi 18 Verem Savaş Dispanseri 19 Kurum Çalışanları Tablo 14: İç Paydaşlar Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir.

23 23 Dış Paydaşlar 1 Üniversitesi 2 İl Özel İdaresi 3 Büyükşehir Belediyesi 4 İl Emniyet Müdürlüğü 5 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 6 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 7 Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 8 Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü 9 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 10 Cumhuriyet Başsavcılığı 11 İl Defterdarlığı 12 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 13 Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 14 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 15 PTT Başmüdürlüğü 16 TELEKOM 17 İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 18 Belediyeler 19 Sendikalar 20 Özel Sağlık Kuruluşları 21 Doğu Kalkınma Ajansı 23 Tabipler Odası 24 Diş Hekimleri Odası 25 Eczacılar Odası 26 Dernekler 27 Sivil Toplum Kuruluşları 28 Basın ve Medya Kuruluşları Tablo 15: Dış Paydaşlar

24 GZFT ANALİZİ Genel anlamda GZFT, amaç iç ve dış etkenleri dikkate alarak var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmak, tehdit ve zayıf yönlerin etkisini en aza indirmektir. Kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Güçlü ve zayıf yönler kurum içi analiz, fırsatlar ve tehditler ise çevre analizi olarak nitelendirilir Güçlü Yönler Güçlü yönler kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır. İlimizin sağlık alanında güçlü yönleri aşağıdaki gibidir. Bakanlığımızın teşkilat yapısına uygun, kurumsallaşmış, profesyonel yeni bir yapının oluşturulmuş olması Hızlı karar alma ve icra yetkisine sahip olması Üçüncü basamak eğitim ve araştırma hastanesinin bulunması ve ilave olarak sağlık tesislerinin büyüyor olması Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezlerinin teknolojik alt yapısının yeterli olması. İlimiz dahilindeki en ücra yerlere sağlık hizmetinin sunulabiliyor olması. Ç Zayıf Yönler Zayıf yönler kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz hususlardır. Sağlık personeli sayısının sağlık hizmet talebini ve kurumsal ihtiyacı karşılayamaması, Güncel olmayan, uyumsuz, karmaşık ve yetersizliği giderilememiş mevzuatın varlığı Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin giderek azaltılmasına rağmen iş ve işlemlerde istenen hıza ulaşılamaması.

25 25 Personel hareketliliğinin fazla olması Yönetim kadrolarında sık sık değişimin olması Uzmanlaşma ve bran laşmaya önem verilmemesi. Sağlık hizmetlerinde kullanılan bazı binalarda fiziki şartların yetersizliği Fırsatlar Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Coğrafi Konumu nedeniyle İlinin ulaşım ve enerji kavşağında olması Üniversitesi ile işbirliği imkanlarının bulunması Artan milli gelir ile sağlık hizmetlerine ayrılabilecek kaynakların artması. Teknolojinin gelişmesi sayesinde sağlık kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yaygınlaşması. Sağlık alanındaki istihdam kalitesinin artması Sağlığın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde ldeki kamu kurumları ve özel sektör kurumları ile işbirliği fırsatlarının oluşturulabilmesi. Stratejik yönetim kavramına ilginin artması ve kaliteli hizmet anlayışının gelişmesi Bilgi toplumuna dönüşümün hız kazanması ve Ar-Ge çalışmalarına verilen önemin artması. Sağlık Hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlayacak araştırma projelerine destek verecek kurumların varlığı, (D, AB Hibe Programları, TÜBİTAK proje destekleri v.b) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yatırım programına alınması.

26 Tehditler Tehditler, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. İlinin doğal afetlere maruz kalan bir bölgede yer alması Kamu kurumlarının kaynak yetersizliği Kamuya ait arsa bulunmasında sıkıntı yaşanması. Toplumda obezite oranının artması Toplam doğurganlık hızının düşmesi ve nüfusun yaşlanma eğilimine girmesi İlin göç Gittikçe hareketsizleşen ve fiziksel aktiviteden uzak toplumsal yapının oluşmaya başlaması.

27 27 İKİNCİ BÖLÜM STRATEJİK TASARIM

28 VİZYON

29 MİSYON İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunmak

30 TEMEL İLKE VE DEĞERLER Evrensellik Sağlıkta İnovasyon Hakkaniyet Kalite ve Verimlilik Katılımcılık Kanıta Dayalılık İnsan Dayanışma Sürdürebilirlik Saygınlık Hesap Verebilirlik İş Ahlakı Şeffaflık Şekil 6: Temel İlke ve Değerler

31 31 Nihai Amaç: Hakkaniyetli Şekilde Halkımızın Sağlığını Korumak ve İyileştirmek Stratejik Amaç 1 Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek Stratejik Amaç 2 Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak Stratejik Amaç 3 İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek Stratejik Amaç 4 Türkiye nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek

32 32 Stratejik Amaç 1:Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu koruyabilmek için her türlü tedbir alınmalıdır. Tedbirler bireye ve çevreye yönelik olmalıdır. Sağlığa yönelik risklerden bireyi korumanın en önemli yolu sağlıklı davranışlar oluşturmaktır. Davranış değişikliği hem bireye hem de topluma fayda sağlar. Diğer taraftan acil ve afetler de dâhil olmak üzere çevresel, sosyal ve mesleki risklerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak tedbirler alınmalıdır. Bu sayede bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek mümkün olabilir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Bebek Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) Beş Yaş Altı Ölüm Hızı (bin canlı doğumda) Anne Ölüm Oranı (yüz bin canlı doğumda) Sağlık Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi, (%) * MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF , 1,9 1,6 1,5 1, 1,1 9 Tablo 16: Stratejik Amaç 1 Performans Göstergeleri

33 33 HEDEF 1.1. Sağlığa yönelik risklerden bireyi korumak amacıyla Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktivite, Diyabet ve Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması ile ilgili bireylerde kalıcı davranış değişikliği oluşturmak PERFORMANS GÖSTERGELERİ Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite İle İlgili Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite İle İlgili Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite İle İlgili Eğitim Verilen Kişi Sayısı MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF Beslenme Dostu Okul Sayısı Tablo 17: Hedef 1.1 Performans Göstergeleri Hedefe Yönelik Stratejiler Sağlıklı beslenme alışkanlıklarına teşvik etmek, fiziksel aktiviteyi arttırmak ve obeziteyi azaltmak için linde tüm halka yönelik kampanyalar yürütmek, Obezite ile mücadele kapsamında halka yönelik sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında eğitimler vermek, Sağlıklı Beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirebilmek için okul öncesi, ilköğretim ve lise öğrencilerine eğitimler vermek, Beslenme Dostu Okul ve Beyaz Bayrak Projeleri ile okulların kantin, yönetim ve öğrencilerinde farkındalık yaratmak için sağlıklı beslenme, hijyen ve fiziksel aktivite konularında kalıcı davranışların oluşmasını sağlamak, Diyabet hastalarının yakınlarına yönelik fiziksel aktivite ve eğitim programları düzenleyerek farkındalık oluşturmak,

34 Sağlıklı beslenmenin sağlanması amacıyla okul kantinlerinde sağlıklı besin satın alınmasından servisine kadar her aşamada gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamak, Besinlerin hazırlanması, saklanması, pişirilmesi ve sunumuna kadar sağlıklı beslenme aşamalarının ev hanımlarına eğitimler yoluyla anlatılması, Bakanlığımızın belirlemiş olduğu özel gün ve haftalarda Sağlıklı Beslenme, Obezite, Diyabet, Aşırı Tuz Tüketimi konularında etkinlikler düzenlenerek halkın aktif katılımının sağlanması, Şehir merkezinde sağlıklı yaşam çadırlarının kurularak, bu çadırlarda obezite ile ilgili boy-kilo ölçümü yapılarak beden kitle indekslerinin değerlendirilmesi, el broşürlerinin dağıtılması ve riskli görülen bireylerin sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi, Toplumda obezite, diyabet, fiziksel aktivite ve aşırı tuz tüketiminin azaltılması ile ilgili duyarlılığın arttırılması amacıyla yazılı ve görsel medyanın etkin ve doğru kullanılmasını sağlamak, Aile Hekimleri aracılığıyla Gebelik Diyabetine yönelik eğitimler düzenlenmesini sağlamak, Kamu Hastaneler Birliği nden Diyabetli Hasta Sayılarının altı aylık periyotlar halinde alınarak Diyabetli Hasta Nüfusunun tespit edilmesi, Gebelik diyabeti konusunda Anne adaylarına Diyabette Beslenme ve Gebelikte Beslenme konularında eğitimler vermek. HEDEF 1.2. Tütün ile ilgili mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak, PERFORMANS GÖSTERGELERİ Tütün ile Mücadele Konusunda Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı Tütün ile Mücadele Konusunda Eğitim Verilen Kişi Sayısı MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF Sigara Bırakma Poliklinik Sayısı 4 Sigara Bırakma Polikliniğine Gelen Müracaat Sayısı Tablo 18: Hedef 1.1 Performans Göstergeleri

35 35 Hedefe Yönelik Stratejiler Sağlığa yönelik risklerden bireyi ve toplumu korumak amacıyla, toplumda sigara kullanımının azaltılması, toplumu pasif sigara dumanı etkileniminin zararlarından korumak ve sigara içenlerin bu davranışları bırakmasını desteklemek Tütün ile mücadele kapsamında, İlimizde halka yönelik seminer, konferans ve halk eğitimleri düzenlemek. Tütün ve zararları konusunda ailelere, öğretmenlere, öğrencilere eğitimler vermek, Sigaraya başlamanın önlenmesinde ve bırakmanın teşvik edilmesinde toplumda rol model olan kişilerin desteğini almak, Sigaranın zararları ile ilgili bilinç oluşturmak amacıyla, okullarda afiş, resim, kompozisyon, tiyatro gibi yarışmalar yapılmasının sağlanması, 100 den fazla çalışanı olan resmi kurum ve özel iş yerlerinde, sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri konularında eğitim yapılması, sigarayı bırakma konusunda istekli olan personele yönelik hizmet sunumunda medyanın da katkıları ile kampanyaya destek verilmesi, Tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında özellikle askeri birliklerde er ve erbaşlara yönelik eğitimler düzenlenmesi, Medya ile işbirliği halinde halkı bilinçlendirici ve etkileyici programların düzenlenmesi, İlde Belediyelerin de desteği ile sigaranın zararları ile ilgili billboardlara resim ve afiş asılması yönünde çalışmalar yapılması, Halkın yoğun olarak gittiği alışveriş merkezlerinde halkın ilgisini çekecek reklamların yayınlanması ve sürekliliğinin sağlanması, Sigara kullanımı ve zararları konusunda halkın bilgi düzeyini ölçmek için anket çalışmaları düzenlenmesi, Resmi kurumların telefon hatlarına tütünle mücadele konusunda kısa mesajlara yer verilmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan özel günlerde toplumu bilinçlendirmek amacıyla afiş, broşür gibi bilgilendirici materyallerin dağıtılması, aktiviteler yapılması,

36 36 Sigara içen kişilere Solunum Fonksiyon Testi uygulanarak gerekli görülen kişilere tedaviye yönelik çalışmaların yapılması, Sigara ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılması, Çalışan personele yönelik sigara bıraktırma kampanyaları düzenlenmesi, Birinci basamak sağlık kuruluşlarında sigara bırakma konularında eğitim ve çalışmalar yapılması, Sigara bırakma hizmetlerinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılacak hizmetler konusunda bilgilendirme çalışmaları düzenlemek, Sigara Bırakma polikliniklerine erişim konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve sigarayı bırakmak isteyen kişilere gerekli desteğin sağlanarak Sigara Bırakma Polikliniklerine yönlendirilmesi, Bağımlılık yapıcı maddelerden korunma konusunda programlar oluşturmak ve Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde okullarda öğrenci ve ailelere eğitimler düzenlemek. HEDEF 1.3. Sağlık Okur-Yazarlığı konusunda bilgilendirme eğitimleri düzenleyerek amacı, kapsamı ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF Sağlık Okur-Yazarlığı Konusunda Eğitim Verilen Personel Durumu (%) Tablo 19: Hedef 1.3 Performans Göstergeleri Eğitim Y Planlan Hedefe Yönelik Stratejiler Bireyin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu arttırmak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenleyerek çalışanlar arasında sağlık okur-yazarlığı konusunda bilinç oluşturmak İlimizde sağlık okur-yazarlığı konusunda eğitimler düzenlemek.

37 İldeki Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan tüm idareci ve personelimize sağlık hizmeti veren ile alan arasındaki iletişimi güçlendirmek, kendilerini daha iyi ifade edebilme fırsatları oluşturularak karar verme sürecinde hastanın kendiyle ilgili sorumluluğu alması konusunda bilinçlendirme eğitimleri vermek Toplumda sağlık okur-yazarlığını arttırmak için iletişim faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla halkın doğru sağlık bilgisine nasıl erişecekleri konusunda bilgilendirilmesi ve hastalara verilen yazılı bilgi ve belgelerin kolay anlaşılır olması konusunda Toplum Sağlığı Merkezleri ile işbirliği içerisinde hasta bilgi materyalleri geliştirmek. HEDEF 1.4. Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı arttırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Üreme Sağlığı Konusunda Verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı Üreme Sağlığı Konusunda Hizmet İçi Eğitim Verilen Sertifikalı Personel Sayısı MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF Üreme Sağlığı (Aile Planlaması) ve Evlilik Danışmanlığı Konusunda Eğitim Verilen Kişi Sayısı Tablo 20: Hedef 1.4 Performans Göstergeleri Hedefe Yönelik Stratejiler Üreme sağlığı hizmetlerini iyileştirmek ve sağlıklı davranışları teşvik etmek amacı ile hizmet içi eğitimler düzenleyerek eğitimli personel sayısını arttırmak ve üreme sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak Halkın üreme sağlığı konusundaki bilgi seviyesini arttırmak amacı ile kampanya ve eğitimler düzenlemek.

38 Halkımızı düşük konusunda bilinçlendirerek, düşüğün doğum kontrol yöntemi olmadığı konusunu vurgulamak ve düşük yapan kişilerin psikolojik destek almalarını sağlamak Evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinin etkin verilebilmesi için sağlık HEDEF 1.5 Halkın sağlığını etkileyen acil durumların ve afetlerin sağlık üzerindeki etkisini PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF UMKE personel sayısı, (yüzbinde) Tablo 21: Hedef 1.5Performans Göstergeleri Hedefe Yönelik Stratejiler Afete karşı hazırlığı güçlendirmek Afet koordinasyonunu güçlendirmek Acil durumlar ve afetler sırasında ve sonrasında hizmet sunumunu

39 39 HEDEF 1.6. İş sağlığını iyileştirerek, çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek. PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF İş Sağlığı Konularında Eğitim Verilen İşletme Sayısı Sağlık Raporu Verilen Kişi Sayısı Gezici Hizmet(Mobil) Verilen Kişi Sayısı İşyeri Hekimliği Hizmeti Verilen Kurum/Kuruluş Sayısı Tablo 22: Hedef 1.6 Performans Göstergeleri Hedefe Yönelik Stratejiler İşçi ve işverenlerin iş sağlığı konusundaki farkındalıklarını arttırmak (eğitim kampanyaları düzenlemek, işbirliği yapmak) Meslek hastalıkları sürveyansını güçlendirmek (İş kazalarını önlemek ve bildirimini arttırmak için kampanya ve hukuki düzenlemeler yapmak, kayıt sistemi kurmak).

40 İş sağlığı hizmetleri sunumunu iyileştirmek. HEDEF 1.7. Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF İl Genelinde Alınan Su Numunesi Sayısı İl Genelinde Yapılan Bakiye Klor Ölçüm Sayısı İl Genelindeki Su Fabrikalarında Yapılan Denetim Oranı (%) Çevre Sağlığı Konusunda Hizmet İçi Eğitim Yapılan Personel Sayısı Tüm Personel Tüm Personel Tüm Personel Tüm Personel Tablo 23: Hedef 1.7 Performans Göstergeleri Hedefe Yönelik Stratejiler Çevresel tehlikelerin olumsuz sağlık etkileri konusunda halkın farkındalığını arttırmak (eğitim-kampanyalar vb. düzenlemek) Karbonmonoksit zehirlenmesi riskini azaltmak için kurumlarla işbirliği yapmak, Karbonmonoksit zehirlenmelerini engellemek için eğitim ve kampanyalar düzenlemek, ilgili kurumlar ile işbirliği içinde denetimler yapmak. Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile yapılacak görüşmeler sonrasında öğrenci ve velilere yönelik eğitimler düzenlemek Karbonmonoksit zehirlenmelerini önlemek amacıyla yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde baca temizliği hususunda vatandaşlara ücretsiz veya cüzi ücretle hizmet verilerek bilinçlendirme çalışmaları yapmak. Meteoroloji kış aylarında ve lodosun beklendiği günlerde halkı uyarmak amaçlı Müftülük ve medya aracılığıyla duyurular yapmak. Olası KBRN tehditlerine karşı tüm hastanelerimizde dekontaminasyon ünitelerinin kurulumunun tamamlanmasını sağlamak.

41 Su, hava, toprak kirliliği, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri azaltmak, Su, hava, toprak kirliliği ve tehlikeli atıkların, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek için sektörler arası işbirliği yapmak. Ambalajlı suların hijyenik şartlarda üretilmesini sağlamak, temiz ve güvenilir bir şekilde tüketicilere ulaşmasını takip etmek Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve halkın farkındalık düzeyini yükseltmek için eğitim, altyapı ve teknoloji kapasitesini arttırmak Tüketici güvenliğini sağlamak için Sağlık Bakanlığı nın piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu olduğu ürünlerin takip ve analizlerini arttırmak. HEDEF 1.8. Bulaşıcı Hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek, PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF İlimizdeki 1 Yaş Kızamık Bağışıklama Oranı (%) > > > > > Tüberküloz İnsidansı (Yüzbinde) < < 0< < < Doğrudan Gözetim Altındaki Hasta Oranı (%) > > > > > Sıtma Vaka İnsidansı (Yüzbinde) 0 0 0< 0< 0< 0< 0< Kızamık Vaka İnsidansı (Yüzbinde) AIDS Vaka İnsidansı (Yüzbinde) 1, 1 < 1 < 1 < 1< 1< Tablo 24: Hedef 1.8 Performans Göstergeleri Hedefe Yönelik Stratejiler Aşı ile önlenebilir hastalıklarla mücadele etmek ve buna yönelik çalışmalar yapmak, Her bir antijene karşı % 9 bağışıklama oranını korumak 2017 ye kadar her bir antijende % l k bağışıklama oranına ulaşmak.

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER 0 AMAÇ İl Sağlık Stratejik Planı; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği olmak üzere üç kurumun ortak çalışmaları ile kalkınma planları, programlar, ilgili

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - 2 - 2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakan Sunuşu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı 4 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 19 Mart 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, sağlık hizmetlerinin bir ülkeyi yaşanır kılan en önemli ölçütlerinden

Detaylı

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1.

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim Amaç: Tütün ve tütün ürünlerinin

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 2 Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları 35 Bu bölümde, Türkiye de sağlık sisteminde yapılan

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

Genel Yönetim İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU

Genel Yönetim İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU 2 Genel Yönetim 3 Tarih, bir milletin kanını varlığını hiçbir zaman inkar edemez. Bizim görüşümüz ki halkçılıktır, kuvvetin, kudretin, egemenliğin, yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı