Ulusal Kanser Komisyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulusal Kanser Komisyonu"

Transkript

1 Ulusal Kanser Komisyonu Profesyonel organizasyonların kansere bağlı ölümlerin azaltılması için birleşmelerinden oluşmaktadır. Şemsiyesi altındaki kuruluşlara başvuran hastalarda önlem, erken tanı, uygun tedavi araştırma, eğitim, hayat kalitesinin artırılması ve bunların bütünleyici anlayışla yapılmasının garanti edilmesi için vardır.

2 Kanser komisyonu Standartları ortaya koyar Kalite, Multidisipliner çalışma Bütünleyici anlayış Veri toplanması Kanser bakımı ile ilgili verilerin kaliteli olması gerekir. Veriler yapılan işin kalitesini, tedavi ve sonuç patternlerinin sağlıklı izlenmesine yarar. Kanser kontrolünü sağlar ve geliştirir. Klinik surveyansları takip eder. Kanser önleme ile ilgili etkin eğitim aktivitelerini oluşturur, Erken tanı, hizmet sunumu ve sonuçlarında iyileştirmeleri sağlar.

3 Akredite bir programa sahip hastaneye başvuran hastalar Eve yakın bir merkezde tedavi olurlar, Ekipman ve hizmet kalitesi çok yüksektir, En iyi kanser tedavisinin alınabilmesi için multidisipliner bir yaklaşımla tedavi olurlar, Kanser ile ilgili eğitim bilgilerine kolaylıkla ulaşırlar, Hasta merkezli işlemler daha kolay ve ulaşılabilirdir, Psikososyal çöküntü ve benzer sorunlar için daha kolay yardım bulurlar, Genetik danışmanlık ve değerlendirme ve palyatif bakıma daha kolay ulaşırlar, En yeni bilgi ve tedaviden yararlanabilirler, Ulasal kılavuzlara veya kanıta göre tedavi alırlar, Önemli çalışmalara hasta olarak dahil olabilirler, Böylelikle en yeni tedaviyi alma imkanı bulurlar, Takip ve hayat boyu iletişim şansı daha fazladır.

4 ABD de durum Halen 1500 den fazla akredite merkez var. Bu hastaneler, tüm kanser hastalarının %30 unu yeni kanser hastalarının %70 ini tedavi etmektedir. 67 NIH Designated kanser merkezi var. Bunların 41 i bütünleyici.

5 Son 50 yılda kanser tedavisinde geldiğimiz noktada artık tedavi lokal hastalık anlayışından çok daha öteye gidip sofistike ve multidisipliner kanser bakımı haline geldi Sağ kalım arttı. Tarama yaygınlaştıkça korunma arttı. Lokal ve sistemik tedaviler kansere bağlı ölümleri ciddi biçimde azalttı. Bilimsel çalışmalardaki patlama ve bilgi artımına hastalığı daha iyi anlamamıza ve kişiselleştirilmiş tedavilere ve tedavi terziliğine olanak sağladı.

6 Niye bütünleyici tedavi ihtiyacı var? Hala hastaların çoğu alması gereken tedaviyi bütünleyici anlayışla alamamaktadır. Kurumlararası hizmet kalitesi farklılıkları hayat kalitesini, sağ kalımı ve nüksü direk olarak etkilemektedir. Inst. of Medicine, 1999 report

7 Bütünleyici kanser merkezlerinde Kalite indikatörleri geçerli kıstaslar ile izlenebilir Deneyimli profesyoneller tarafından tedavi verilir Üzerinde anlaşılmış ve hastanında kabul ettiği bir tedavi planına uyum denetlenir Bakım planında bulunan bütün ögelere sahip olma ve hastayı vaktinde bu imkanlarla buluşturma Klinik çalışmalar yapabilme Tedavi alternatifleri ile ilgili politikaların açıkça anlaşıldığı bilgilerin toplumla paylaşılması Koordinasyon Psikososyal destek End of life da kaliteli hizmetin garanti edilmesi Kanser ağrısının tedavi yeönetimi, palyatif bakımı vaktinde sunma ve evde bakım hizmetinin verilmesi

8 BÜTÜNLEYİCİ KANSER MERKEZİNDE BULUNMASI GEREKEN STANDARTLAR

9 Standard 1.3: Kanser komite toplantılarında bulunması gerekenlerin bu toplantılara katılımının 1 yıl içinde EN AZ %50 olması

10 Standard 1.9: Her yıl kanser program kategorisine göre hangi grupta ise o gruba uygun sayıdaki KLİNİK ÇALIŞMAYA KATILMA

11 Standard 1.11: Senede en az bir kez kanser kayıt görevi olan herkesin kanser konferansları dışındaki bir eğitim aktivitesine katılması gerekir.

12 Standard 1.12: Kanser komitesi her sene kanser programı çıktılarını bir rapor halinde hazırlar ve bunu toplumla paylaşır.

13 CAP (College of American Pathologists) Standard 2.1: Bir senede çıkan raporların en az %90 ı CAP standartlarına uygun olmalıdır. Yaklaşık 49 sayfa= Synoptic reporting.

14 Standard 2.2: Onkoloji hemşireleri için üst düzey bir standart istenir ve bu sağlanır. Uyum senelik olarak monitörler tarafından denetlenir.

15 Standard 5.2: Her sene programa başvuran hastaların en az %90 ı başvuru tarihinden en geç 6 ay içinde, özel bir veri sistemine girilmiş, abstraktlanmış olmalıdır.

16 Standard 5.6: Yıllık olarak bütün kanser hastaları ulusal kanser veritabanına girilmiş olmalıdır.

17 Merkezin temel yeterlik koşulları nelerdir? 1 Klinik hizmette; tanı, değerlendirme, evreleme, ve tedavi, takip, palyatif bakım, end of life, evde bakım en üst düzeyde olmalıdır

18 Merkezin temel yeterlik koşulları nelerdir? 2 Kanser komitesi programdaki hedeflenen amaçları, monitörizasyonu, program aktivitesini ve tedavi sonuçlarının değerlendirmesini KISTAS lara göre yapmalıdır.

19 Merkezi temel yeterlik koşulları nelerdir? -Yapısal özellikler Kanser komitesinin kurum içinde kabulü Kanser konferansları politikası Onkoloji hemşireliği liderliği Kanser kayıt sistemi

20 Merkezi temel yeterlik koşulları nelerdir? Fiziki koşullar Tanısal görüntüleme Radyasyon onkolojisi servisi Sistemik tedavi servisi Klinik çalışma bürosu Psikososyal destek bürosuı Rehabilitasyon servisi Nutrisyon servisi

21 Onkoloji hemşiliği liderliği Bu hemşire onkoloji hastasınında bakımın sürekliliğinden sorumludur. Onkoloji hemşireliği standartlarının bulunduğu kılavuzların uygulanmasından sorumludur.

22 Klinik çalışma Bilgisi Hastalara yönelik, kanserle ilgili klinik çalışma ile ilgili politika ve prosedürleri içere kitapçık Bu bilgiler hastaların en yeni tedavilerin değerlendirildiği çalışmalardan haberdar olmalarını ve bu çalışmalara katılma şanslarını araştırmalarına olanak tanır.

23 Psikososyal servis Psikososyal destek bütünleyici kanser merkezlerinin önemli bir hizmettir. Bu hizmet bütün tedavi süresince hasta ve ailesine sağlanır.

24 Rehabilitasyon servisleri Rehabilitasyon hizmeti kanserli hastaların günlük yaşantılarındaki sorunlarla başedilmesine yöneliktir. Rehabilitasyon hizmetine ulaşmayı kolaylaştıran politika ve prosedürlerin tanımlanması gerekir.

25 Nutsiyon servisi Nutrsiyon hizmeti bütünleyici kanser merkezlerinin diğer bir önemli özelliğidir. Bu servisler etkin ve güvenli bir beslenme programı sunarlar. Bu hizmete kolay ulaşım için politika ve prosedürlerin belirlenmesi gerekir.

26 Programın yürütülmesi Departman Tarih

27 Hekim kredilendirme-sertifikasyon Tanı ve tedavide görev alan hekimler, uzman hekimler olmalıdır (Board certified)

28 Standard 1.2 KaNser komite üyeliği Multidisiplinerdir. Tanı ve tedavi ile ilgili dispilinlerden hekimler Yönetim ve sağlık personeli kadrolarından çalışanlardan üyeler seçilir. Koordinatörler çalıştıkları alanlardan sorumlu olurlar

29 Üyeler Her kategori için; Radyolog Patolog Kanser ile uğraşan genel cerrah veya ilgili alanın uzmanı Tıbbi onkolog Radyasyon onkoloğu Kanser komitesi başkanı: Bu bölümlerden birinin uzmanı olabilir.

30 Diğer üyeler: Kanser program yöneticisi: Otorite, bütçe ve diğer yönetim işlerinden sorumludur. Onkoloji hemşiresi Sosyal hizmet uzmanı Tümör kayıt uzmanı (tıbbi tümör sekreteri) Sürekli kalite ve performans yönetimi temsilcisi Palyatif bakım takım üyesi

31 KOORDİNATÖRLER

32 Kanser konferans koordinatörü Kanser konferansı hastalığı evrelemsinde önemlidir. Kanıta dayalı tedavi kılavuzunu kullanır. Koordinatör: Toplantıların belirlendiği şekilde yürümesinden sorumludur. Senelik rapor hazılar aksayan yönler varsa bunun düzeltilmesi için gereksinimleri belirler. Tutanakları kanser kayıt uzmanı tutar.

33 Kalite koordinatörü Sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için uygulanmakta olan programın aksayan yönlerini rapor halinde bildidir ve ihtiyaçlar listesini belirler. Kanser kayıt uzmanı raporlamada yardımcı olur.

34 Kanser kayıt kalite koordinatörü Hizmet kalitesi kanser kayıt verilerinin izlenmesi ile ortaya konur. Koordinatör senelik olarak kanser kayıt verilerinin kalite programına uymayan ve aksayan yönlerini raporlar.

35 Klinik araştıma koordinatörü Klinik araştırmalara alınan hastaların takibinden sorumludur. Kanser kayıt uzmanı klinik araştırma koordinatörü olamazlar

36 Psikososyal hizmetler koordinatörü Klinik psikolog veya sosyal hizmet uzmanı olabilir. İlgili bölümler ve klinik serviler arsında iletişim, ve işbirliğini sağlar. Kanser kayıt uzmanı bu görevi yapamaz.

37 Standard 1.5 Kanser programı hedefleri Her yıl kanser komitesi, yeni uygulamalar yapar ve kanser bakımı ile ilgili en az bir programlı iyileştirme yapar. Uygulama bir yıl izlenir. Değerlendirme senlik olarak raporlanır.

38 Kanser kayıt kalite denetimi Standard 1.6 Kanser komitesi ver kayıtları ile ilgili olarak her yıl en az bir iyileştirme çalışması yapar Planda iyileştirme işlemleri izlenir ve her ögesi değerlendirilir.

39 Paremetreler Konferans sıklığı Multidisipliner katılım Çıkarılan hasta sayısı Prospektif hasta sunumu Evre, prognostik belirteçler ve tedavinin kılavuzlara uygun tartışılması Klinik çalışmalara uygun hasta sayısı Konferans yönergesine uygunluk

40 Toplumdaki hastaya ulaşma Standard 1.8 İlgili bölümün koordinatörü senelik olarak programı kontrol eder ve senelik rapor hazırlar. Toplumun ihtiyaçları temel alınarak tarama ve erken tanı programları oluşturulur. Oluşturulan bu programlar denetlenir.

41 Klinik çalışmaya verilen hasta sayısı Standard 1.9 Klinik çalışmalar kanser bilmin gelişmesine olanak tanır. Bu merkezlerde hastalar en uç tedaviyi alabilme şansına sahip olurlar Kanser programı derecesinde olması gereken % ye göre ne kadar hastanın çalışmaya dahil edildiği izlenir. Bu programın koordinatörüğ her yıl kanser komştesine rapor hazırlar

42 Bu program koordinatörünün önemli bir görevi de çalışmaya uygun hastaların taranması ve çalışmaya girmede sıkıntı çıkarsa bunların tanımlanmasıdır. İlerle gereken yerlerin tanımlanması ve gereksinimler ilgili rapor hazırlanır ve bu raporlar kansr komitesine bildirilir.

43 Klinik araştırma koordinatörü veya temsilcisi Klinik çalışma baş araştırmacısı Klinik çalışma veri yöneticisi Klinik çalışma araştırma yardımcısı Klinik araştırma hemşiresi

44 Klinik eğitim aktivitesi Standard 1.10 Her yıl kanser komitesi en az bir kanserle ilişkili eğitim imkanı sunar. Aktivite AJCC kullanıma odaklı olmalıdır veya diğer evreleme sistemlerine odaklı olmaldır. Uygun prognostik indikatörler Tedavide kanıta dayalı ulusal kılavuzlar

45 Toplumu bilgilendirme programı Standard 1.12 Her yıl komite program ya da hasta sonuçları ile ilgili toplumu bilgilendirir.

46 Her yıl kanser komitesi hasta ya da program sonuçlarını topluma deklare eder. Standard 4.1 önlem programı Standard 4.2 tarama programı Standard 4.4 ölçülebilirlik Standard 4.5 kalite iyileştirme Standard 4.6 tanı ve tedavi değerlendirme Standard 4.7 kalite çalışmaları Standard 4.8 kalite geliştirme Bilgilendirme, elektronik veya basılı materyalle yapılır

47 Risk ölçümü, genetik danışmalık Standard 2.3 Kanser risk değerlendirmesi genetik danışmanlık ve genetik testler servisi

48 Palyatif bakım servisi Standard 2.4 Palyatif bakım kliniği bulunması gerekir.

49 Bakımın sürekliliği (2015 hedefleri) Standard 3.1 Sağlık hizmeti sunumuna engel olan sosyolojik durumlar sene boyunca incelenir. Varsa nedenleri ve iyileştirme önerileri ile birlikte raporlanır.

50 Pskikososyal stress taraması Standard 3.2 Kanser komitesi psikososyal destek için başvuranlar için uygulama koşullarını ve işlerin entegrasyonunu izler, iyileştirme çalışmaları yapar.

51 Sağkalanların bakım planı Standard ( ). Kanser komitesi, tedavisi biten hastalar için bütünleyici bir bakım planı yapar, bu özellikle takip için önemlidir. Süreç izlenir, değerlendirilir ve her yıl raporlanır.

52 HASTA SONUÇLARI

53 Kanser önlem programları Standard 4.1 Her yıl toplumun ihtiyaçlarına yönelik bir önlem programı başlatılır. Önlem programı, kanıta dayalı ulusal kılavuzlara göre hazırlanmalıdır.

54 Önlem programları Kemoprevansiyon Eğitim ve kansere farkındalık yaratma Cilt kanseri önleme Sigara bırakma Nutrisyon, fiziksel egzersiz ve kilo verme programları

55 Tarama programaları Standard 4.2 Her yıl en az bir tarama programı ile hizmet götürülen popülasyondaki geç evre kanser başvuru sayılarını düşürmek gerekir. Pozitif bulgu çıkanların takibi için bir süreç geliştirilir.

56 Kanser irtibat görevlisi Standard 4.3 Bu kişi kanser programının uygulanma, değerlendirme, raporlanma ve ulusal kanser veritabanına iletme konusunda sorumludur. Senede 4 kez raporlama gerekir. Kanser irtibat görevlisi tüm kanser programının lideri durumundadır.

57 Kılavuzlara uyumun denetlenmesi Standard 4.6 Her yıl kanser komitesinden bir hekim hastaların kanıta dayalı ulusal kılavuzlar doğrultusunda tedavi alıp almadıkları ile ilgili çalışma yapar ve bunu toplantıda sunar.

58 Kalite iyileştime Standard 4.8 Her sene kalite iyileştirme koordinatörü kanser komitesinin himayesinde 2 iyileştirme çalışması yapar. Bunlardan birisi bitmiş bir çalışmanın sonuçlarına dayalı kalite iyileştirmesi ve sonuçları üzerine olmalıdır. Diğer iyileştirme ise doğrudan başka kaynaktan alınabilir.

59 Hasta takipleri Standard 5.3 Kanser takip süreisinin uzun yapılması sonuçlar hakkında doğru bilgi verir. Kanser kayıt sistemindeki hastaların en az %80 i takip edilmiş olmalıdır.

60 ASM (in affilia+on with Johns Hopkins Medicine) Biz ne yapıyoruz?

61 Kılavuzları uygulamaya çalışıyoruz

62 Gastro-intestinal konsey Yönerge doğrultusunda her Cuma saat arasında toplanır. Radyoloji Gastroenteroloji Genel Cerrahi Patoloji Raporlama: Tıbbi idari konsey

63 Tümör kurulu Yönerge doğrultusunda her Salı saat arasında toplanır. Onkoloji Genel Cerrahi Radyasyon onkolojisi Radyoloji Gastroenteroloji Patoloji Nükleer tıp Gerektiğinde Nöroşirürji, ortopedi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, jinekolojik onkoloji, üroonkoloji Raporlama: Tıbbi idari konsey

64 Endokrin metabolizma konseyi Yönerge doğrultusunda her Pazartesi saat arasında toplanır. Endokrinoloji Genel Cerrahi Radyoloji Nükleer tıp Patoloji Raporlama: Tıbbi idari konsey

65 Mortalite morbidite toplantısı Bildirim olduğunda toplanır. Bildirim teşvik edilir. Bu sene 13 kez toplanmıştır. Raporlama: tıbbi-idari konsey

66 Onkoloji kurulu Medikal onkoloji Radyasyon onkolojisi Genel cerrahi Radyoloji Üro-onkoloji...

67 Tıbbi-idari konsey Yönerge doğrultusunda her ayın 2. ve 4. Salısı saat arasında toplanır. CEO, CMO, Bölüm koordinatörleri Diğer komitelerin başkanları (hasta güvenlik kurulu, tıbbi kayıt kurulu, yoğun bakım kurulu.. ) İdari kadro

68 Özellikler Anadolu Vakfının hastanesidir. Johns Hopkins Medicine international ile afiliyasyon JCI ESMO (Avrupa Ağrı Standardı) Solid tümör tanı, tedavi ve takibi Kemik iliği nakli ünitesi (170 civarında nakil) Palyatif bakım ve hayat sonu bakım ve destek ünitesi UHD için olgu yöneticisi hekimler- hospitalist Hastaların hastane içinde ve dışındaki tıbbi süreçlerini izlerler Patoloji raporlama= CAP Sinaptik raporlama sistemi (başlandı) Hastalara ve sağlık çalışanlarına yönelik kanser dökümanları peryodikler (Onkovital dergisi, vital dergisi, broşürler) NCCN kılavuzlarına uyum Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center (JHM) ile iyileştirme çalışmaları

69 C bizim için çok önemlidir Daha iyiye ulaşmada sorunları saptamada kurumsal gelişim ve iyileşimde Communication Collaboration Cooperation

70 Sidney Kimmel CCC

71 Meme merkezi

72 Multidisipliner meme kliniği

73 Multidisipliner meme kliniği

74 Kanser tedavisi ve sonrası destek programı

75 ÜLKEMİZDE PEK ÇOK KURUMDA 12 DEV ADAM VAR

76 12 DEV ADAM

77 BAŞARI TAKIM OLMAKLA İLİŞKİLİDİR

78

79

80

81 Basit vulvektomi, sağ inguinal lenf nodu diseksiyonu, total pelvik eksenterasyon

82 Basit vulvektomi, sağ inguinal lenf nodu diseksiyonu, total pelvik eksenterasyon

83

M eme k anseri tar ama v e tanısında kalite güvencesi için Avrupa Yöner geleri ıla vuzu

M eme k anseri tar ama v e tanısında kalite güvencesi için Avrupa Yöner geleri ıla vuzu esti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island Israel Itali rszág Malta Moldova Monaco Nederland Norge Österreich o Slovenija Slovensko Srbija i Crna Gora Suisse Suomi Sverig Republika Danmark Deutschland

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER:

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı: Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı (13-15 Eylül Adrasan /Antalya) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi HASUDER İSÇG Katılımcılar:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren 1 TAHYK Yürütme Kurulu Başkan Prof. Dr. H. NezihDağdeviren Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ungan Üyeler Prof. Dr. ZekeriyaAktürk Doç. Dr. AyferGemalmaz Doç. Dr. E. MelihŞahin Doç. Dr. KurtuluşÖngel Doç. Dr.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ AMAÇ: Çağdaş sağlık hizmeti ve hastane yönetim ilkeleri doğrultusunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi GENEL KONULAR Giriş Türkiye de Acil Tıp Uzmanlık eğitimini düzenleyen Acil Tıp Yeterlik Kurulu, Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu tarafından ve dernek genel kurulu

Detaylı

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010 www.anh.gov.tr Adres : Ülkü Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı, No:5 06100 Altındağ - Ankara Tel : 0 312 508 40 00 Faks : 0 312 311 43 40 e-posta : bilgi@anh.gov.tr web : www.anh.gov.tr

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK ROCHE TA KANSER ARAŞTIRMASININ 50. YILI UYUM ALANINDA YENİ YAPILANMA DAHA FAZLA ŞEFFAFLIK VE HESAP VERE- BİLİRLİK SAĞLIK

Detaylı

UÜ-SK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ A.D. EL CERRAHİSİ BİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ A.D. EL CERRAHİSİ BİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Dok. Kodu: FR-YLY-15-310-323 lk Yay.Tarihi: 15 Nisan 2007 Rev. No : 03 Rev. Tarihi : 28 Şubat 2012 1/8 1. HİZMET KAPSAMI Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ve El Cerrahisi Bilim Dalı

Detaylı

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu 2010 1 İçindekiler SAYFA NO RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN UNVANI VE ORTAKLIK YAPISI 3 LOKMAN HEKİM İN KISA TARİHÇESİ 4 YÖNETİM KURULU NDAN MESAJ 6 MİSYON VE VİZYON

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015

ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KANSERLE SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015 Editör Murat Tuncer Yardımcı Editörler Nejat Özgül Emire Özen Olcayto Murat Gültekin Bengü Erdin ISBN 978-975-590-285-2

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008 Hazırlayan KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Onaylayan BURDUR TSO BAŞKANI İÇİNDEKİLER BUTSO TANITIMI. 3 KALİTE POLİTİKASI. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI..7

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013

HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013 KONYA T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Bölgenin Sağlık Güvencesi... HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013 1.GİRİŞ Hastane Rehberi : Bu rehber hastanemiz tarafından hastalarımızın

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM atılım TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM Sağlık hizmeti, insan hakları arasında ve sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu ülkelerde temel vatandaşlık haklarının ayrılmaz parçası sayıldığı halde, bu kavramların

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2011 İçindekiler Rapor Hakkında 1 Mesajlar 2 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2 Genel Müdür Mesajı 3 Şirketimiz 4 Misyonumuz Değerlerimiz 4 Roche Hakkında 6 Kurumsal

Detaylı

06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNERGE

06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNERGE 06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; ağır

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı