İÇİNDEKİLER. Sempozyum Daveti 3 Sempozyum Düzenleme Kurulu 4 Oturum Başkanları ve Konuşmacılar 5 Davetli Yabancı Konuşmacılar 6 BİLİMSEL PROGRAM 7

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Sempozyum Daveti 3 Sempozyum Düzenleme Kurulu 4 Oturum Başkanları ve Konuşmacılar 5 Davetli Yabancı Konuşmacılar 6 BİLİMSEL PROGRAM 7"

Transkript

1 ÇNDK Sempozyum Daveti 3 Sempozyum Düzenleme Kurulu 4 turum Başkanları ve Konuşmacılar 5 Davetli Yabancı Konuşmacılar 6 BS PG 7 K Z 17 K01 HPNSYND BNGIÇ DVS ÇN N 19 Prof. Dr. ustafa rıcı K02 BK SNDD SÇKN NHPNSF HNGS 21 Y. Doç. Dr. evki Çetinkalp K03 JNC VII DN SN N ĞNDK? 25 Prof. Dr. Dilek Ural K04 NSUN NGI KSK NSUN N H KIIDI I? 27 Doç. Dr. bdurrahman Çömlekçi K05 CINIC IPNC F NDPSIC ICU SSS 29 D, Umut zcan K06 HPNSF C KZ 33 Prof. Dr. Kerim Güler K07 GU NGGN DV: SPN, KPDG... HSD SPN DNC V N YPYI? 41 Doç. Dr. hmet emizhan K08 GU NIKGÜN DV: HPN, KUDN... KNYN HSD YNDN NKGUSYN NSI BNI? 43 Doç. Dr. zzet andoğan K09 D, KÜÇÜK YĞUN D, P B: HNGS? KNK N V DVNN K 45 Doç. Dr. lke Sipahi K10 P SN DVS ND? HNG DZ? KBNSYN Y ND? 49 Prof. Dr. Yağız Üresin K11 NN HD KS V GSD 55 Prof. Dr. evfik Sabuncu K12 WH DID W N F IPID SUDIS PFD F P III? 59 D, Claude Benedict K13 PHYSIGY ND PHPHYSIGY F INCIN HNS ND HI IN BIC SYND 61 D, Carolyn F. Deacon K14 INSUIN SISNC IN H BIC SYND 65 D, Umut zcan K15 FFCS F WIGH SS N H BIC SYND 67 D, Stephan össner 1

2 ÇNDK (devam) K16 NSÜN DNC V KCĞ 73 Prof. Dr. them ankurt K17 F CBININ N IN HYPIPIDI 77 D, Claude Benedict K18 BKS SN V S N KD FYDI? 79 Doç. Dr. eral Kayıkçıoğlu K19 PKSK V SNDU 81 Doç. Dr. Bülent kan Yıldız K20 P 2 DYB: KN GSF DV? BSK DVS? 83 Prof. Dr.. emel Yılmaz K21 BDN BZ 'N CUSHING D? 85 Prof. Dr. Volkan Yumuk K22 ÇCUK V DSND BK SND 87 Prof. Dr. Selim Kurtoğlu K23 KN HSIĞI V KNK KP YSZĞND DYB YN 93 Doç. Dr. uncay Delibaşı K24 DYBK HSD KN HSIĞI V KP YSZĞNN DĞNDS V DVSNDK ZK 111 Prof. Dr. Barış lerigelen K25 SG, BK SND V YN ÜÜN YSSI 113 Prof. Dr. Can ztürk K26 BK SND BKI NY U? YN KIVUZD BK SND 125 Y. Doç. Dr. ustafa Kanat K27 BK SNDD KNS SK IY U? NDN? 129 Doç. Dr. Gülay Sain Güven K28 FINGH SKU YNND! D HNG SK SKSI KUNII? 135 D, Hilal aradit-kremers K29 KDINIIZD BK SND: NDN DH FZ? NSI ZIB? 137 Doç. Dr. ehmet Uzunlulu K30 KU ÇĞIND BK SND: SUN, N 141 Doç. Dr. yla Güven GN BG 151 Genel Bilgiler 153 Destekleyen Firmalar 154 Sosyal ktiviteler 155 ntalya 156 2

3 SPZYU DV Değerli meslektaşlarım, Beşinci etabolik Sendrom Sempozyumu ve Kardiyometabolik isk Yönetimi Kursuna hoş geldiniz. Bu yıl da organizasyon kurulumuzun yoğun çalışmaları ile hazırlanan, beğeneceğinizi ve yararlanacağınızı umduğumuz bir bilimsel programla karşınızdayız. Sempozyumumuzun başarısı için asıl önemli olanın sizlerin katılımı ve ilgisi olduğunu biliyoruz. etabolik sendrom bir çok bilim dalının birlikte uğraşısını gerektiriyor. macımız toplumumuzun bugününü ve yarınını yakından ilgilendiren metabolik sendrom konusunda güncel bilgilerin paylaşılması, her zaman bir araya gelemeyen değerli arkadaşlarımız arasında üst düzey bir mesleki ve sosyal iletişimin sağlanmasıdır. Beşinci etabolik Sendrom Sempozyumunda sunulmak üzere kabul edilen bildiriler besity eviews dergisi ayıs 2008 sayısında yayınlanacaktır. Poster alanında sergilenecek bildirileri öğle yemeği ve kahve molaları esnasında araştırmacılarıyla tartışma imkanı bulabilirsiniz. Başarılı bir sempozyumun ardından sağlık ve esenlik içinde evinize dönmeniz dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Prof. Dr. ytekin ğuz Sempozyum Düzenleme Kurulu dına 3

4 SPZYU DÜZN KUUU Yüksel UN bdullah BK Sadi GÜÇ Kubilay KIDĞ mer KZN ytekin ĞUZ (Başkan) Umut ZCN Gültekin SÜYN hmet ZHN Nurdan ZÜN Volkan YUUK 4

5 UU BKNI V KCI dnan bacı, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, nkara Yüksel ltuntaş, Doç. Dr., işli tfal ğitim ve raştırma Hastanesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Kliniği, stanbul ustafa rıcı, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi ıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, nkara Göksun yvaz, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi ıp Fakültesi, ç Hastalıkları nabilim Dalı, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, nkara bdullah Bereket, Prof. Dr., armara Üniversitesi ıp Fakültesi, Çocuk ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, stanbul Nail Çağlar, Prof. Dr., nkara Üniversitesi ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, nkara evki Çetinkalp, Y. Doç. Dr., ge Üniversitesi ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, zmir bdurrahman Çömlekçi, Doç. Dr., Dokuz ylül Üniversitesi ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, zmir aner Damcı, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, stanbul uncay Delibaşı, Doç. Dr., nkara Numune ğitim ve raştırma Hastanesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Kliniği, nkara Çetin rol, Prof. Dr., nkara Üniversitesi ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, nkara H. nder rsöz, Prof. Dr., Karadeniz eknik Üniversitesi ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, rabzon Fatih Sinan rtaş, Prof. Dr., nkara Üniversitesi ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, nkara Kerim Güler, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi stanbul ıp Fakültesi, ç Hastalıkları nabilim Dalı, cil Bilim Dalı, stanbul Serdar Güler, Doç. Dr., S.B. nkara Numune Hastanesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Kliniği, nkara yla Güven, Doç. Dr., Göztepe ğitim ve raştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ndokrinoloji, stanbul Gülay Sain Güven, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi ıp Fakültesi, ç Hastalıkları nabilim Dalı, nkara Nilgün Güvener, Doç. Dr., stanbul Başkent Üniversitesi ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, stanbul Hüsrev Hatemi, Prof. Dr., lman Hastanesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Kliniği, stanbul Barış lerigelen, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ıp fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, stanbul ustafa Kanat, Y. Doç. Dr., bant zzet Baysal Üniversitesi ıp Fakültesi, ç Hastalıkları nabilim Dalı, Bolu. kif Karan, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi stanbul ıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı, stanbul Ümit Karayalçın, Prof. Dr., kdeniz Üniversitesi ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, ntalya Kubilay Karşıdağ, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi stanbul ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, stanbul eral Kayıkcıoğlu, Doç. Dr., ge Üniversitesi ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, zmir Nevres Koylan, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi stanbul ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, stanbul Selim Kurtoğlu, Prof. Dr., rciyes Üniversitesi ıp Fakültesi, Çocuk ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri ytekin ğuz, Prof. Dr., Göztepe ğitim ve raştırma Hastanesi, ç Hastalıkları Kliniği, stanbul Zeynep şar, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ıp Fakültesi, ç Hastalıkları nabilim Dalı, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, stanbul li to, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, nkara Zeki ngen, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, stanbul Can ztürk, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi ıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları nabilim Dalı, nkara 5

6 UU BKNI V KCI evfik Sabuncu, Prof. Dr., Harran Üniversitesi ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Urfa Gültekin Süleymanlar, Prof. Dr., kdeniz Üniversitesi ıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, ntalya zzet andoğan, Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, Sivas them ankurt, Prof. Dr., Dokuz ylül Üniversitesi ıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, zmir lhan arkun, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi ıp Fakültesi, ç Hastalıkları nabilim Dalı, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Kocaeli hmet emizhan, Doç. Dr., ürkiye Yüksek htisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, nkara ale okgözoğlu, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, nkara Nurdan özün, Prof. Dr., armara Üniversitesi ıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, stanbul Dilek Ural, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, Kocaeli ehmet Uzunlulu, Doç. Dr., Göztepe ğitim ve raştırma Hastanesi, ç Hastalıkları Kliniği, stanbul.yağız Üresin, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi stanbul ıp Fakültesi, Farmakoloji nabilim Dalı, stanbul ustafa Yenigün, Doç. Dr., Haseki ğitim ve raştırma Hastanesi, ç Hastalıkları Kliniği, stanbul Bülent kan Yıldız, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, nkara. emel Yılmaz, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi stanbul ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, stanbul Volkan Yumuk, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, stanbul DV YBNCI KCI Claude Benedict, D, University of exas edical School, Houston, X, US Carolyn F Deacon, D, Department of Biomedical Sciences, University of Copenhagen, DNK Hilal aradit-kremers, D, ayo Clinic, Department of Health Sciences esearch Division of pidemiyology ochester, N, US Umut zcan, D, Division of ndocrinology, Children s Hospital Boston, Harvard edical School, US Stephan össner, D, besity Unit, 73, Karolinska University Hospital Huddinge, S Stockholm, SWDN lke Sipahi, D, Clinical Scholar Cleveland Clinic Foundation Department of Cardiovascular edicine Cleveland, H, US 6

7 BS PG

8

9 10 NSN 2008 PB 09:00-12:00 KDYBK SK YN KUSU: Diabetes ellitus 09:00-10:15 Workshop 10:15-10:30 10:30-12:00 nteraktif olgu tartışması 12:00-13:30 ğle Yemeği ve SN 13:30-14:45 Uydu Sempozyum B S P G 14:45-15:00 15:00-16:15 Uydu sempozyum 16:15-16:30 16:30-17:45 Uydu sempozyum 17:45-18:00 18:00-18:45 ÇII V KNFNS: Prof. Dr. ric Frank nısına turum Başkanı: Yüksel ltuntaş etabolik sendromun bugünü ve yarını Kubilay Karşıdağ 19:00 çılış Kokteyli 9

10 11 NSN 2008 CU - SN B S P G 09:00-10:30 HPNSYN PN turum Başkanları: Çetin rol, Gültekin Süleymanlar 09:00-09:15 Hipertansiyonda başlangıç tedavisi için öneriler ustafa rıcı 09:15-09:30 ntihipertansiflerde farklı kombinasyonların avantajları-dezavantajları Fatih Sinan rtaş 09:30-09:45 etabolik sendromda seçkin antihipertansif hangisi evki Çetinkalp 09:45-10:00 Kardiyovasküler ve renal korunmada antihipertansif seçimi Zeki ngen 10:00-10:15 JNC VII'den beri hipertansiyon tedavi çalışmalarından neler öğrendik Dilek Ural 10:15-10:30 artışma 10:30-11:00 11:00-12:15 Uydu sempozyum 12:15-13:30 ğle yemeği 13:30-14:45 Diyabette artışmalı Konular turum Başkanları: Kubilay Karşıdağ, Serdar Güler 13:30-13:50 Glitazonlar: nsülin direncini tedavi etmek her şeyi çözüyor mu? H. nder rsöz 13:50-14:10 nsülin analogları, klasik insülinleri tamamen tarihe karıştırdı mı? bdurrahman Çömlekçi 14:10-14:40 ndoplazmik retikulum stresinin klinik anlamı ve önemi Umut zcan 14:40-14:45 artışma 14:45-15:00 15:00-16:15 Uydu sempozyum 16:15-16:30 16:30-18:00 PD PN turum Başkanları: ale okgözoğlu, Ümit Karayalçın 16:30-16:45 D, küçük yoğun D, po B/: Hangisi? Klinik önemi ve tedavinin etkileri lke Sipahi 16:45-17:00 ptimal statin tedavisi nedir? Hangi doz? Kombinasyonun yeri?.yağız Üresin 17:00-17:15 HD-K önemi; torsetrapib sonrası HD-K'e bakışımız değişti mi? dnan bacı 17:15-17:30 Non-HD kolesterol ve trigliseridler evfik Sabuncu 17:30-17:45 P III'ten beri lipid tedavi çalışmalarından neler öğrendik? Claude Benedict 17:45-18:00 artışma 10

11 11 NSN 2008 CU - SN B B S P G 12:15-13:30 ğle yemeği 13:30-14:45 Kritik lgular Kritik Kararlar turum Başkanları: Nail Çağlar, Barış lerigelen 13:30-13:50 lgularla hipertansif acillere yaklaşım Kerim Güler 13:50-14:10 lgularla antiagregan tedavi: spirin, klopidogrel... Hastamda aspirin direnci var! Ne yapayım? hmet emizhan 14:10-14:30 lgularla antikoagülan tedavi: Heparin, kumadin... Kanayan hastada yeniden antikoagulasyona nasıl başlanmalı? zzet andoğan 14:30-14:45 artışma 14:45-15:00 11

12 12 NSN 2008 CUS - SN B S 09:00-10:30 BZ-NSÜN DNC - DYB PN turum Başkanları: li to, Hüsrev Hatemi 09:00-09:20 Inkretinlerin fizyolojisi, patofizyolojisi ve metabolik sendromdaki rolleri Carolyn Deacon 09:20-09:40 etabolik sendromda neden obezite değil de abdominal obezite? aner Damcı 09:40-10:00 etabolik sendromda insülin direnci Umut zcan 10:00-10:20 Kilo kaybının uzun dönemde metabolik sendrom komponentlerine etkisi Stephan össner 10:20-10:30 artışma P G 10:30-11:00 11:00-12:15 Uydu sempozyum 12:15-13:30 ğle yemeği Boehringer Ingelheim 13:30-14:45 PN turum Başkanları: Nurdan özün, Nevres Koylan 13:30-13:50 nsülin direnci ve karaciğer them ankurt 13:50-14:10 Dislipidemide kombinasyon tedavisi Claude Benedict 14:10-14:30 Bitkisel stanol ve steroller ne kadar faydalı? eral Kayıkcıoğlu 14:30-14:45 artışma 14:45-15:00 15:00-16:15 Uydu sempozyum 16:15-16:30 16:30-18:00 PN turum Başkanları: bdullah Bereket, ustafa Yenigün 16:30-16:50 Çocuk ve adolesanda metabolik sendrom Selim Kurtoğlu 16:50-17:10 Koroner arter hastalığında ve kronik kalp yetersizliğinde diyabet yönetimi uncay Delibaşı 17:10-17:30 Diyabetik hastada koroner arter hastalığı ve kronik kalp yetersizliğinin değerlendirilmesi ve tedavisindeki özellikler Barış lerigelen 17:30-17:50 Sigara, metabolik sendrom ve yeni tütün yasası Can ztürk 17:50-18:00 artışma 20:00 Gala Gecesi 12

13 12 NSN 2008 CUS - SN B B S 12:15-13:30 ğle yemeği P G 13:30-14:45 PN turum Başkanları: Nilgün Güvener,. emel Yılmaz 13:30-13:50 Polikistik over sendromu Bülent kan Yıldız 13:50-14:10 ip 2 diyabet: rken agresif tedavi mi? Basamak tedavisi mi?. emel Yılmaz 14:10-14:30 bdominal obezite omental Cushing midir? Volkan Yumuk 14:30-14:45 artışma 14:45-15:00 13

14 13 NSN 2008 PZ - SN B S P G 09:00-11:00 etabolik Sendroma Global Bakış turum Başkanları: ytekin ğuz,. kif Karan 09:00-09:20 etabolik sendroma bakışlar netleşiyor mu? Yeni kılavuzlarda metabolik sendrom ustafa Kanat 09:20-09:40 etabolik sendromda kanser riski artıyor mu? Neden? Gülay Sain Güven 09:40-10:00 Framingham skoru yenilendi! imdi hangi risk skorlaması kullanılmalı? Hilal aradit 10:00-10:20 Kadınlarımızda metabolik sendrom: Neden daha fazla? Nasıl azaltılabilir? ehmet Uzunlulu 10:20-10:40 kul çağında metabolik sendrom; sorunlar, öneriler yla Güven 10:40-11:00 artışma 11:00-11:15 Kapanış 14

15 UYDU SPZYUI - SN 10 NSN 2008, PB 13:30-14:45 Uydu sempozyum 13:30 13:40 çılış 13:40 14:25 "Neden Farklı Bir Statin" lke Sipahi 14:25 14:45 Soru Cevap 15:00-16:15 Uydu sempozyum ets da Sağlıklı Karar Her 9 dakikada 1 çözüm turum başkanı: ytekin ğuz Konuşmacılar: Zeynep sar Göksun yvaz Zeki ngen Hakan Karpuz Kubilay Karşıdağ 16:30-17:45 Uydu sempozyum eker daha ne kadar gizlenebilir? Gizli şeker ve başetme yolları U YD U S P ZY U I erak eden: ydınlatan: Sadi Güleç Göksun yvaz 11 NSN 2008, CU 11:00-12:15 Uydu sempozyum ip II diyabette Fizyolojik Kontrol turum Başkanı: Kubilay Karşıdağ ip II diyabette Inkretin hormonların fizyolojik etkileri ve patofizyolojisi DPP IV Inhibitörü Sitagliptin ve Çalışmaları Carolyn Deacon Harvey Katzeff 15:00-16:15 Uydu sempozyum Sorularınız Yanıtsız Kalmayacak! Konuşmacılar: ytekin ğuz Sadi Güleç Yağız Üresin 12 NSN 2008, CUS 11:00-12:15 Uydu sempozyum NG Kardiyak & Vasküler Korunmada Yeni bir Dönem turum Başkanı: Nail Çağlar Konuşmacılar: Sadi Güleç ustafa rıcı Fatih Sinan rtaş Boehringer Ingelheim 15:00-16:15 Uydu sempozyum "ürkiyem Farket!" " Kan Basıncı Kontrolünde Farkındalık luşturalım!" Serap rdine " etabolik Sendromda Farkındalık luşturalım! " ytekin ğuz " ikroalbuminüride Farkındalık luşturalım!" evfik cder 15

16

17 Z

18

19 K01 HPNSYND BNGIÇ DVS ÇN N Prof. Dr. ustafa rıcı Hacettepe Üniversitesi ıp Fakültesi, ç Hastalıkları-Nefroloji, nkara vrupa Hipertansiyon Kılavuzu nun 2007 yılında yayınlanan en son kılavuzu, antihipertansif tedaviye başlamak için 2 temel kritere ihtiyaç olduğunu söylemektedir: 1) Sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri, ve 2) oplam kardiyovasküler risk düzeyleri Bu iki kriter tedaviye başlama gereksinimini gösterme yanında tedavi hedeflerini de tanımlamaktadır. Kan basıncı değerinin evresi ne olursa olsun, hastaların tümüne başlangıçta ve tedavi süresince yaşam tarzı değişikliklerini önermek ve sürekliliğini sağlamak mutlaka gereklidir. vre 3 (sistolik 180 veya diyastolik 110 mmhg) hipertansiyonu olanlarda yaşam tarzı değişikliği ile birlikte hemen ilaç tedavisine başlanması önerilmektedir. vre 1 (sistolik: veya diyastolik: mmhg) ve vre 2 (sistolik: veya diyastolik: mmhg) hipertansiflerde, eğer toplam kardiyovasküler risk yüksek ya da çok yüksekse, ilaç tedavisine yine hemen başlanmalıdır. iskin yüksek olmadığı vre 1 hipertansiflerde ilaç tedavisine başlamadan önce birkaç ay, vre 2 hipertansiflerde ise birkaç hafta beklenebilir. ncak son yıllarda elde edilen veriler, kan basıncında kontrol ne kadar kısa sürede sağlanırsa kardiyovasküler riskin o denli azaldığını göstermiştir. Kan basıncı yüksek-normal (sistolik: veya diyastolik: mmhg) olanlarda antihipertansif tedaviye başlama kriteri eşlik eden hastalık ve risk durumuna göre belirlenmektedir. ğer bu değerleri olan bir hastanın diyabeti varsa, ilaç tedavisine hemen başlanmalıdır. Benzer şekilde bu değerleri olan bir hastada kalp ve damar hastalığı öyküsü veya böbrek hastalığı varsa da ilaç tedavisine hemen başlanmalıdır. ntihipertansif tedavide temel hedef kan basıncını düşürmek ve eşlik eden kardiyovasküler risk faktörlerini kontrol etmektir. Kan basıncı hedefi, kardiyovasküler riskin düşük olduğu hipertansiflerde <140/90 mmhg ve riskin yüksek olduğu hipertansiflerde <130/80 mmhg ve eğer tolere edilebiliyorsa daha düşük değerlerdir. K Z 19

20 K Z edavi başlangıcında hangi ilaç seçilmelidir? Bu soru, hem değişik kılavuzlarda, hem de klinik çalışmaların çoğunda tartışılan ama hala kesin cevabı olmayan bir sorudur. vrupa Hipertansiyon Kılavuzu (2007), antihipertansif tedavide sağlanan yararın ilaç grubuna ait özelliklerden daha çok ilacın kan basıncı düşürme etkisine bağlı olduğunun altını çizmektedir. Bu nedenle, klinik çalışmalarla etkinliği ve yararı kanıtlanmış 5 temel ilaç grubunun (C inhibitörleri, B ler, β-blokerler, Kalsiyum kana blokerleri, Diüretikler) başlangıç tedavisi için uygun olduğu söylenebilir. ncak kılavuzların hepsi, kan basıncında hedefin yakalanması açısından tek ilacın çoğu hastada yeterli olmayacağını, bu nedenle ilk ilaç ne olursa olsun çoğunlukla iki ya da daha çok ilaç kombinasyonunun kullanılacağının altını çizmektedir. Yine de çalışma verilerinden elde edilen sonuç ve özel endikasyonlar, hipertansiyonla birlikte farklı durumları olan hastalarda bazı ilaç gruplarının daha çok tercih edilmesini önermektedirler. Bu açıdan örnek vermek gerekirse diyabeti ve proteinürisi olan bir hastada başlangıç tedavisi için ilaç ya C inhibitörü ya da B olmalıdır. Bazı ilaçlar ise kontrendikasyonları ve potansiyel yan etkileri nedeniyle bazı hastalarda tercih edilmemelidir. Sonuç olarak antihipertansif tedavide başlangıç tedavisi için ilaç seçerken: Hastanın ilaca ilişkin olumlu ya da olumsuz deneyimlerini, lacın o hastada toplam kardiyovasküler riski azaltma potansiyelini, Hastada var olan kalp, damar hastalığı, böbrek hastalığı veya subklinik organ hasarını, lacın kullanımını kısıtlayabilecek diğer durum ve hastalıkları veya potansiyel ilaç etkileşimlerini, lacın kullanım kolaylığını ve etki süresini, ve lacın maliyetini göz önünde bulundurmak gerekir. Bütün bu kriterleri dikkate alarak yapılacak bir seçim ve olumlu hekim-hasta iletişimi, antihipertansif tedavide arzu edilen başarıyı getirecektir. kunması nerilen Kaynak: he ask Force for the anagement of rterial Hypertension of the uropean Society of Hypertension (SH) and of the uropean Society of Cardiology (SC) guidelines for the management of arterial hypertension. Journal of Hypertension 2007;25:

21 K02 BK SNDD SÇKN NHPNSF HNGS Y. Doç. Dr. evki Çetinkalp ge Üniversitesi ıp Fakültesi ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, zmir etabolik sendrom insülin direnci zemininde gelişen heterojen bir hastalıktır. Poligenik yatkınlık söz konusu olsada, sedanter yaşam ve yüksek kalorili beslenme sendromun gelişiminde temel oluşturmaktadır. emel komponentler santral obezite, yükselmiş glukoz seviyesi, trigliserid, düşük HD-kolesterol düzeyleri ve kan basıncı yüksekliğidir. Ülkemizde metabolik sendrom görülme sıklığı erkeklerde %28, kadınlarda ise %40, ortalama olarak genel populasyonda %35 düzeyindedir. Hipertansiyon, ip 2 diyabetli hastaların yaklaşık %55-60 ında mevcuttur. Hipertansiyonlular arasında glukoz tolerans bozukluğu ve diabetes mellitus 2-3 kat daha sık görülmektedir. Bu grup hastada hipertansiyon gelişiminde kardinal komponent insülin rezistans sendromudur. sansiyel hipertansiyonluların %30-50 sinde insülin rezistansı vardır. etabolik sendromda hipertansiyon gelişim mekanizmaları şunlardır: 1. Plazma serbest yağ asitlerinin artışına bağlı gelişen hipertansiyon mekanizmaları: a. ndotele bağımlı vazodilatasyonun inhibisyonu b. lfa-1-adrenoseptör aracılı vasküler reaktivitenin artışı c. Vasküler düz kas migrasyon ve proliferasyonunda artış 2. nsülin rezistansına bağlı gelişen hipertansiyon mekanizmaları: a. nsülin, küçük ve orta çaplı arteriolerde endotel üzerine direkt etki ile vazodilatasyon yapmaktadır. nsülin, insülin reseptör substrat-pi3 kinaz yolu ile endotelyal nitrik oksid sentaz (ens) aktivitesini artırmaktadır. Nitrik oksid, vasküler düz kas hücreleri içine difüze olur. GP den siklik GP oluşur. Siklik GP düz kas hücrelerinde relaksasyona ve sonuçta vazodilatasyona yol açar. nsülin rezistans durumlarında, insülin sinyal sisteminde PI3 kinaz basamağı bloke olur ve vazodilastasyona direnç gelişir. ndotel üzerine vazokonstrüktör moleküllerin ( endotelin, anjiotensin II, tromboksan 2) baskısı artar. b. nsülin rezistans durumlarında arter duvarı düz kaslarında bulunan Na-K-Paz ve Ca-Paz iyon pompalarının aktivi- K Z 21

22 K Z teleri azalır. Bu durum damar düz kas hücrelerinde intraselüler kalsiyum ve sodyum artışına yol açar. Sonuçta vasküler düz kas duyarlılığında artış gelişir. c. nsülin, normal serum düzeylerinde bile distal nefronda doğrudan etkisi ile Na geri emilimini uyarmaktadır. kut insülin infüzyonu böbrekten Na rezorpsiyonunu %30-40 arttırmaktadır. Hiperinsülinemi durumunda bu olay daha da belirgin hale gelmektedir. ynı zamanda hiperglisemi proksimal tüplerden zorunlu Na reabsorpsiyonunda artışa yol açmaktadır. Sonuçta Na retansiyonu ekstraselüler boşlukta sıvı artışına neden olarak hipertansiyon gelişimine katkıda bulunur. d. nsülin vasküler düz kas proliferasyonunu arttırır. nsülin rezistansı sonucu gelişen hiperinsülinemi, endotel ve damar düz kaslarının proliferasyonunu uyarır. e. Hiperinsülinemi, sempatik sinir sistemi aktivitesini arttırmaktadır. rtan aktivite ile plazmada norepinefrin düzeyleri yükselir. Norepinefrin arteriollerde vazokonstrüksiyona sebep olur. Buna renal vazokonstrüksiyon, renal sodyum emiliminde artış, renin salınımında artış eşlik eder. f. Hiperinsülinemi ile anjiotensin II salınımı artmaktadır. njiotensin II nin, kuvvetli vazokonstrüktif etkisi vardır. ldosteron salınımını ve damar düz kas proliferasyonunu artırır. njiotensin II, bu olumsuz etkilerini 1 reseptörleri üzerinden gerçekleştirir. ürkiye ndokrinoloji etabolizma Derneği etabolik Sendrom anı Kriterleri 2007 şu şekildedir: şağıdakilerden en az biri: Diabetes ellitus veya Bozulmuş glukoz toleransı veya nsülin direnci Ve aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı: > 130/85 mmhg veya antihipertansif ilaç tedavisi almak rigliserid düzeyi > 150 mg/dl veya HD düzeyi erkekte < 40 mg/dl, kadında < 50 mg/dl bdominal obezite ( VK>30 veya bel çevresi erkeklerde > 94 cm, kadınlarda 80 cm etabolik Sendromda Seçkin ntihipertansif hangisidir? etabolik sendromlu hipertansif hastada seçilecek antihipertansif ajan tüm gruplardan olabilir. ncak metabolik sendrom komponent- 22

23 lerinin ağırlık derecesine göre antihipertansif ilacın seçimi şekillenir. etabolik sendrom hipertansiyon gelişim mekanizmaları üzerine etkili antihipertansif ajanlar öncelikli düşünülmelidir. Bu seçimde antihipertansif ajanların yan etki profillerinin metabolik sendrom komponentlerine olan olumsuz etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. etabolik sendrom temel tanı kriteri olan Diabetes ellitus/ Bozulmuş glukoz toleransı veya insülin direncine öncelikli olarak olumsuz yönde etki etmemelidir. yrıca lipidler üzerine ağırlaştırıcı yan etki profili oluşturmamalıdır. Bu anlamda beta blokerler, insülin direnci, bozulmuş glukoz toleransı, diyabet ve lipidlere olan olumsuz yan etkileri sebebiyle ilk planda düşünülmemelidir. ncak koroner arter hastalığı gelişmiş olgularda kullanımından kaçınılmamalıdır. Benzer durum potent diüretik furasemid içinde geçerlidir. ncak hiperinsülineminin yarattığı artmış renal sodyum emilimi düşünüldüğünde, metabolik sendromun hipertansiyon tedavisinde bir diüretik ajana ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı, tiazidler karşılamaktadır. iazid grubu diüretiklerden hidroklorotiazid, 12.5 miligram a kadar olan dozlarda glisemi ve lipid düzeylerine nötr etkilidir. ncak daha yüksek dozlarda olumsuzlukları belirmektedir. Kalsiyum kanal blokerleri metabolik sendrom komponentleri üzerine nötr etkilidir. Kombinasyon tedavileri için en uygun ajanlardır. WH nun metabolik sendrom tanı kriterleri arasında mikroalbüminüri ayrıca yer almaktadır. ikroalbüminüri, glisemiden bağımsız olarak da kardiyovasküler risk faktörüdür. Gerek metabolik sendromda gerekse diyabette, kardiyak ve renal korunma açısından C inhibitörleri ve B ler ön plana çıkmaktadır. Bu grup ajanlar hiperinsülineminin yarattığı hipertansiyonun önemli sebeplerinden angiotensinojen II nin olumsuz etkilerini gerek oluşum gerekse reseptör düzeyinde engellemektedir. Kanıta dayalı çalışmalar sonucu diyabetik hipertansif hasta grubunda kardiyovasküler korunma açısından C inhibitörleri, renal korunma açısından B ler ön plana çıkmaktadır. C inh + B lerin birlikte kullanımına ait çalışmalar olsa da, bunlar henüz yeterli hasta sayısına ve süreye sahip değildir. etabolik sendrom patogenezinde insülin direnç mekanizmaları merkezde yer almaktadır. nsülin direncinin aşılmasında peroksizom proliferatör aktive edici reseptörlerin (özellikle PP gama) uyarılması en önemli süreçtir. PPgama agonistik etki insülin duyarlılığının sağlanmasında, trigliserid düzeylerinin düşürülmesinde; dolayısıyla aterosklerozun yavaşlatılmasında önemlidir. B ler içinde yer alan telmisartan, bu anlamda parsiyel agonistik etki göstermektedir. KBY si olan hastalarda da olmesartan ın insülin direncini azaltıcı özelliği gösterilmiştir. Vasküler inflamasyonun göstergesi olan hscp, NFalfa ve K Z 23

24 K I-6 düzeyleri metabolik sendromda artmaktadır. B grubundan olmesartan ın bu markerların düzeyini azaltmaktadır. ürkiye ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Derneği etabolik Sendrom anı Kriterleri 2007 göz önüne alındığında metabolik sendromda seçkin antihipertansif hangisidir sorusuna yanıt olarak aşağıdaki algoritm göz önünde bulundurulmalıdır: Z eferanslar 1. ndrea Natali, le Ferrannini. Hypertension, insulin resistance, and the metabolic syndrome. ndocrinol etab Clin N m 2004; Insulin esistance. d. H ebovitz. Published by Science Press, UK, etin rslan, lhan Yetkin. nsülin Direnci ve Hipertansiyon. Klinik ndokrinoloji 5(1): 55-61, JNC VII. J 2003;289: SH/SC Journal of Hypertension 2007;25: ürkiye ndokrinoloji ve etabolizma Derneği. etabolik Sendrom Çalışma Grubu. Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 2.baskı Benson SC, Pershadsingh H, Ho CI et al. Identification of telmisartan as a unique angiotensin II receptor antagonist with selective PPg-modulating activity. Hypertens 2004;43: J m Soc Nephrol Dec;17(12 Suppl 3):S Insulin esistance, Inflammatory Biomarkers, and dipokines in Patients with Chronic Kidney Disease: ffects of ngiotensin II Blockade. 9. Fliser D, et al. Circulation 2004;110: DeFNZ. International extbook of Diabetes ellitus,

25 K03 JNC VII DN SN N ĞNDK? Prof. Dr. Dilek Ural Kocaeli Üniversitesi, ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, zmit K Birleşik Ulusal Komitenin kan basıncından korunma, tanı, değerlendirme ve tedavi konusundaki 7. raporunun (Joint National Committee VII - JNC VII) 2003 yılında basımından 6 yıl sonra, 2009 yılında, JNC VIII in açıklanması bekleniyor. BD Ulusal Kalp, kciğer ve Kan nstitüsünün bildirisine göre kılavuz yazım komitesi 2008 ubat ayı itibari ile toplantılarına başladı. Son kılavuzun yazımından itibaren BD de hipertansiyon sıklığı yönünden anlamlı bir değişiklik izlenmedi. Buna karşılık hipertansiyonun farkındalık, tedavi ve kontrol oranlarında artış kaydedildi. ncak kan basıncı kontrol oranı kardiyovasküler hastalığı olan olgularda hala önemli ölçüde düşüktü. JNC VII de ortaya atılan prehipertansiyon kavramı ilk yıllarda zaman zaman tepki aldıysa da, izleyen 6 yıllık dönemde birçok deneysel, klinik ve farmakolojik çalışmalara konu oldu. Bugün için prehipertansiyon kavramı daha yaygın kabul görüyorsa da, tedavisi konusunda yaşam tarzı değişikliği uygulanması dışında kesin bir görüş birliği oluşmadı. Hipertansiyonun etyolojisi ve genetiği konusundaki çalışmalar hız kazandı ve birçok veriler elde edildi. Bununla birlikte hipertansiyonun multifaktöryel ve poligenetik bir hastalık olması nedeniyle, incelenen çeşitli parametrelerin hipertansiyon patogenezi konusundaki önemleri kesinlik kazanmadı. Hipertansiyonun ve eşlik eden risk faktörlerinin tedavisi konusunda birçok meta-analiz ve randomize kontrollü çalışma açıklandı. Bu çalışmaların JNC-VIII kılavuz yazım komitesi tarafından nasıl karşılandığı ve daha ucuz ilaç politikası ile kanıta dayalı ilaç kullanımı arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı önemli bir tartışma konusu olacak. Z 25

26

27 K04 NSUN NGI KSK NSUN N H KIIDI I? Doç. Dr. bdurrahman Çömlekçi Dokuz ylül Üniversitesi ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, zmir nsulin tedavisi tip 1 diyabetik hastaların tümünde tanı ile birlikte başlayan tip 2 diyabetik hastaları ise önemli bir kısmında hastalığın seyrinde gerekli olan önemli bir tedavi seçeneğidir. Banting ve Best in 1921 de insulini keşfinden sonra insulin tedavisi birçok hastanın hayatta kalmasını sağlamıştır lu yıllarda ilk uzun etkili insulin protamin zinc insulin kullanılmıştır li yıllarda NPH insulin ve insullin zinc (lente)kullanıma girdi. Sonraki yıllarda günde 2 doz NPH uygulaması veya kristalize insulinle birlikte karışım günümüze kadar gelmiştir. nsulinlerin ilk kullanıma girdiği dönemlerde sığırdan ve domuzdan elde edilen insulinlerde saflaştırma ve standart etki elde etme sorunu söz konusu idi li yıllarda saflaştırılmış domuz insulini ve rekombinant insan insulinin keşfi ile insulin allerjisi ve immun mekanizmaların yol açtığı lipoatrofi gibi problemlerin azalmasına yol açmıştır. DCC ve UKPDS çalışmaları ile iyi kan şekeri kontrolunun önemi gerek tip 1 gerekse tip 2 diyabetik hastalarda kanıtlanmıştır. Standart insulin preparatlarının sınırlayıcı farmakokinetik özellikleri nedeniyle daha iyi kan şekeri kontrolu sağlamaya çalışılırken hipoglisemi ataklarının daha sık görülmesi daha emniyetli insulin preparatlarının keşfine yol açmıştır. nsulin analogları günümüzde giderek daha yaygın bir oranda kullanılmaktadır. tkinlik, maliyet ve güvenlik bakımından insulin analoglarının güncel durumu ele alınacaktır. K Z 27

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi Dr. Ali Düzova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,

Detaylı

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım?

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Doç.Dr. Gülay Sain Güven Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Ünitesi 24 Mayıs 2008, Antalya Sunum Planı Gebelik-hipertansiyon

Detaylı

HİPERTANSİYON. Dr.Erhan Arıkan KEAH Acil Tıp Kliniği

HİPERTANSİYON. Dr.Erhan Arıkan KEAH Acil Tıp Kliniği HİPERTANSİYON Dr.Erhan Arıkan KEAH Acil Tıp Kliniği Hipertansiyon (HT) dünyada yaklaşık 1 milyar hastayı etkileyen cok yaygın bir hastalıktır. Tüm tedavilere rağmen kronik HT hastalarının sadece %50 sinin

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemii id i Tedavisi i Prof.Dr. Oktay Ergene İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemi Gelişimiş VLDL Chylomicron Liver Defective Lipolysis Remnants

Detaylı

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Diyabet nedir? Diyabet hastalığı, şekerin vücudumuzda kullanımını düzenleyen insülin olarak adlandırdığımız hormonun salınımındaki eksiklik veya kullanımındaki yetersizlikten

Detaylı

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom İnsülin direnci (İR) zemininde ortaya çıkan Abdominal obesite Bozulmuş glukoz toleransı (BGT) veya DM HT Dislipidemi Enflamasyon, endotel

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Kombinasyon tedavisi. Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD

Kombinasyon tedavisi. Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD Kombinasyon tedavisi Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD Kan basıncı (KB) kontrolünde güncel yaklaşım: Daha iyi etki mekanizması Tedavide KB kontrolünün ötesi fayda Daha iyi tedavi uyumu (motive hasta,

Detaylı

Acil Hipertansif Durumlar ve Gestasyonel Hipertansiyonun Tedavisi. Doç. Dr. Cemil GÜRGÜN EÜTF Kardiyoloji AD

Acil Hipertansif Durumlar ve Gestasyonel Hipertansiyonun Tedavisi. Doç. Dr. Cemil GÜRGÜN EÜTF Kardiyoloji AD Acil Hipertansif Durumlar ve Gestasyonel Hipertansiyonun Tedavisi Doç. Dr. Cemil GÜRGÜN EÜTF Kardiyoloji AD Tarihsel süreç Volhard ve Fahr, 1914 ilk hipertansif acil durum tanımı Keith ve ark. 1939 ilk

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ Hangi antihipertansifler kullanılmalı? Dr. Celalettin USALAN JNC-8 HT KILAVUZU JNC-7; 2003.. And then we wait and wait JNC kılavuzları JNC7 Non-sistematik analiz

Detaylı

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım Bileşenler KORONER YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK REHABİLİTASYON NASIL OLMALIDIR? Prof. Dr. Mehmet Uzun GATA Haydarpaşa Hastanesi Psikososyal yaklaşım 1 4 Tanım Koroner yoğun bakım merkezi = coronary care unit

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU

KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU Türkiye ulusal düzeyde ölüm nedenleri arasında ilk sırayı 205.457 ölümle kardiyovaskülerhastalıklar (tüm ölüm nedenlerinin %47,73 ü) almaktadır. Kardiyovasküler

Detaylı

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Hipertansiyon HT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Dilber Deryol Nacar

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h)

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Sağlık Sisteminde Karışıklığa Yol Açabilecek Gelişmeler Bekleniyor Sağlık harcamalarında kısıtlama (dünya

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ Dr. Mürvet YILMAZ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADINLARDA HT Yaşlanma ile birlikte kan basıncında artış görülür. Erişkin kadınların %25 Postmenopozal

Detaylı

DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI. ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi

DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI. ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? DİYABET(ŞEKER HASTALIĞI) NEDİR? Diyabet vücutta yeterince insülin üretilememesi veya etkili

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hasta Yönetimi. Doç.Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Acil Serviste Hipertansif Hasta Yönetimi. Doç.Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği Acil Serviste Hipertansif Hasta Yönetimi Doç.Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği Hipertansiyon Kanın arter duvarına yaptığı basıncın yükselmesi Sistolik ile karakterize

Detaylı

EREKTİL DİSFONKSİYONDA ORAL FARMAKOTERAPİ

EREKTİL DİSFONKSİYONDA ORAL FARMAKOTERAPİ EREKTİL DİSFKSİYDA RAL FARMAKTERAPİ 27.11.2014 ED tedavisinde Yaşam Tarzında Değişiklik Önerileri Fiziksel aktivitenin artırılması (ED riskini %30 ) besite (ED riski %30 ) Sigara ve alkol Televizyon karşısında

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

YÜKSEK KOLESTEROL VE İLAÇ KULLANIMI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT

YÜKSEK KOLESTEROL VE İLAÇ KULLANIMI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT YÜKSEK KOLESTEROL VE İLAÇ KULLANIMI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Yüksek kolesterolde ilaç tedavisi üzerinde çok tartışılan bir konudur. Hangi kolesterol düzeyinde ilaç başlanacağı gerçekten yorumlara açıktır

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir.

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. Metabolik Sendrom Araştırma Grubu Prof.Dr. Ömer Kozan Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji ABD, İzmir

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Johanna M. Geleijnse,* Cees Vermeer,** Diederick E. Grobbee, Leon J. Schurgers,** Marjo H. J. Knapen,**

Detaylı

HİPERTANSİF ACİLLER ve TEDAVİSİ. Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

HİPERTANSİF ACİLLER ve TEDAVİSİ. Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HİPERTANSİF ACİLLER ve TEDAVİSİ Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malatya, 26.05.2006 Hedef Hipertansif kriz ve gerçek hipertansif acil kavramlarını ve bu durumlara

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Tedavisi. Dr. Betül Kalender. Nefroloji Bilim Dalı 23. 09. 2010

Tedavisi. Dr. Betül Kalender. Nefroloji Bilim Dalı 23. 09. 2010 Acil Hipertansiyon Tedavisi Dr. Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 23. 09. 2010 Konuşma Planı Tanımlamalar Hipertansif acillerde hedef organ hasarı gelişiminin patofizyolojisi

Detaylı

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Kanser Hastalığına Eşlik Eden Kronik Hastalıklar-I Hipertansiyon

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Kanser Hastalığına Eşlik Eden Kronik Hastalıklar-I Hipertansiyon Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kanser Hastalığına Eşlik Eden Kronik Hastalıklar-I Hipertansiyon HİPERTANSİYON Dr. Hatice ODABAŞ Yüksek Kan Basıncının Nasıl Bir Tehlikesi Vardır?

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Çağın Salgını Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Epidemiyoloji, Tanı, İzlem Uzm. Dr. İrfan Şencan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Başasistanı Sunum Planı Tanım

Detaylı

Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği

Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği Ayfer Bayındır Şeyda Özcan İlhan Satman Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Koç Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ Çelebi G., 1 Sönmez A., 2 Erdem G., 1 Tapan S., 3 Taşçı İ., 1 Erçin C.N., 4 Doğru T., 4 Kılıç S., 5 Üçkaya G., 2 Yılmaz Mİ., 6 Kutlu

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU HİPERLİPİDEMİ Hiperlipidemi; kanda çeşitli yağların yüksekliğini

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı KDIGO önerilerine

Detaylı

Tarifname OBEZİTEYİ ÖNLEYİCİ VE TEDAVİ EDİCİ BİR KOMPOZİSYON

Tarifname OBEZİTEYİ ÖNLEYİCİ VE TEDAVİ EDİCİ BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname OBEZİTEYİ ÖNLEYİCİ VE TEDAVİ EDİCİ BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, obeziteyi önleyici ve tedavi edici glukopiranosit türevleri ihtiva eden bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU

Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU Yazar Ad 61 Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU Ülkemizde kalp damar hastalıkları erişkinlerde en önemli ölüm ve hastalık nedeni olup kanser veya trafik kazalarına bağlı ölümlerden daha sık görülmektedir. Halkımızda

Detaylı

DİYABET ŞEKER HASTALIĞI

DİYABET ŞEKER HASTALIĞI DİYABET ŞEKER HASTALIĞI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Ekin Koç ve Arş. Gör. Dr. Selim Güler tarafından

Detaylı

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite Fizyopatolojisi İmmün sistem kemoterapötik ya da biyoterapötik

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hasta. kları AD Yoğun Bakım BD

Acil Serviste Hipertansif Hasta. kları AD Yoğun Bakım BD Acil Serviste Hipertansif Hasta Dr. Gülbin G Aygencel GÜTF İç Hastalıklar kları AD Yoğun Bakım BD OLGU 1 MS, 34 yaşında, bankacı Son 2 aydır gittikçe artan baş ağrıları var. Baş ağrılarını iş stresine

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

Kalp Hastalıklarından Korunma

Kalp Hastalıklarından Korunma Kalp Hastalıklarından Korunma AsılRezzan Dr alt başlık Deniz stilini Acardüzenlemek için tıklatın Kalp- Damar hastalıkları (KDH) birçok Avrupa ülkesinde ve Türkiye de orta ve ileri yaş grubunda en önemli

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu.

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özlem Serenli,

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

İnme ve Hipertansiyon. Dr. Bijen Nazlıel GÜTF Nöroloji ABD

İnme ve Hipertansiyon. Dr. Bijen Nazlıel GÜTF Nöroloji ABD İnme ve Hipertansiyon Dr. Bijen Nazlıel GÜTF Nöroloji ABD İnme ve Hipertansiyon Beyin kapalı kemik bir çatının,kafatasının içinde yer alır. Kafatasının esnekliği yetişkin bir insanda sıfıra yakındır. Kafa

Detaylı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi KALP KRİZİ Kalp krizi (miyokard

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT Prof.Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Sempatik Sistem Adrenal Medulla Kas kan dolaşımı Kan basıncı Solunum sıklık ve derinliği Kalp kasılma gücü Kalp atım

Detaylı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 1 25 yaşında inşaat işçisi Yüksekten düşme E2M3V2

Detaylı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Ahmet KAYA 06.10.2016 TRABZON AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına

Detaylı

Gebelik,Hipertansiyon. Dr. Rahmi YILMAZ

Gebelik,Hipertansiyon. Dr. Rahmi YILMAZ Gebelik,Hipertansiyon Dr. Rahmi YILMAZ Gebelik ve Hipertansiyon 10 gebeden bir tanesinde karşımıza çıkan bir komplikasyon: HİPERTANSİYON Anti-hipertansif tedavi protokolleri gebe olmayan erişkinlerden

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Şeker düşürücü ilaçlar

Şeker düşürücü ilaçlar TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 05 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Şeker düşürücü ilaçlar Şeker düşürücü

Detaylı

NIDDM ve Hipertansiyon. Prof. Dr. H. Hüsrev Hatemi

NIDDM ve Hipertansiyon. Prof. Dr. H. Hüsrev Hatemi NIDDM ve Hipertansiyon Prof. Dr. H. Hüsrev Hatemi Diabet ve Hipertansiyon Diabetik hastalarda, büyük damar hastalıkları ve ateroskleroz, anlamlı olarak fazla görülür. Diabetiklerde, diabetik olmayanlara

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Hipertansiyon İnmelerin ¾ ü Myokard İnfarktüslerinin ½ ü Son dönem

Detaylı

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, İç Hastalıkları Kliniği Sunum akışı Kılavuzlar ışığında; Glisemik tanımlamalar ve

Detaylı

Diyabet Nedir? Diyabetin iki tipi vardır:

Diyabet Nedir? Diyabetin iki tipi vardır: Diyabet Nedir? Kan şekeri, glukoz vücut için gerekli olan enerjiyi sağlar. İhtiyaçtan fazla şeker, gerektiğinde kullanılmak üzere karaciğer ve yağ hücrelerinde depolanır. Şekerin vücutta enerji olarak

Detaylı

KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR

KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof.Dr. ARZU SEVEN İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI DİSMETABOLİK SENDROM DİYABESİTİ SENDROM X İNSÜLİN DİRENCİ SENDROMU METABOLİK

Detaylı

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon Birincilik Ödülü İkincilik Ödülü Üçüncülük Ödülü Soru 1 Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon EKMEK DANİMARKA FİNLANDİYA

Detaylı

7 Mayıs, 2015 - Antalya

7 Mayıs, 2015 - Antalya 7 Mayıs, 2015 - Antalya Dernekler Uzlaşı Raporu Kurulu Dernek Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD) Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Türk Nefroloji

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Diyabetik Hasta Takibi Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Amaç Bu oturum sonunda katılımıcı hekimler birinci basamakta Diyabet hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK Uzun süreli immobilizasyon sonucu: - Nitrojen ve protein dengesi bozulur. - İskelet kasının kitlesi, kasılma kuvveti ve etkinliği azalır. - İskelet kaslarında

Detaylı

Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi. Prof. Dr. Oktay Ergene

Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi. Prof. Dr. Oktay Ergene Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi Prof. Dr. Oktay Ergene Yeni Hipertansiyon Kılavuzları ESC/ESH 2013 JNC-8 ASH/ISH 2014 CHEP 2014 NICE 2011 Kan BasıncıDüzeylerine İlişkin Tanımlar

Detaylı

Diyet Önerileri ve Etkisi

Diyet Önerileri ve Etkisi Akılcı Hipertansiyon Tedavisi Diyet Önerileri ve Etkisi Dr. Soner Duman Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç ç Hastalıkları Anabilim Dalı 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 24-26 Nisan

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 28 Mart 2007 TERİMLER SÖZLÜĞÜ A 1c, Hemoglobin HbA 1c Herhangi bir zamandaki HbA1c yüzdesi, önceki 3 ay içindeki ortalama kan glukozu düzeyini yansıtır (3 ay, kırmızı kan hücrelerinin

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ

DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ Uz. Dr. M. Masum CANAT Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI) NEDİR? İnsülin eksikliği ya da var olan

Detaylı

Derlemeler/Reviews. Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Adnan ABACI

Derlemeler/Reviews. Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Adnan ABACI Derlemeler/Reviews Hipertansif Aciller Doç. Dr. Adnan ABACI Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, ANKARA Hipertansif aciller (emergencies) çok yüksek kan bas nc n n, hastan n karş

Detaylı