İÇİNDEKİLER. Sempozyum Daveti 3 Sempozyum Düzenleme Kurulu 4 Oturum Başkanları ve Konuşmacılar 5 Davetli Yabancı Konuşmacılar 6 BİLİMSEL PROGRAM 7

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Sempozyum Daveti 3 Sempozyum Düzenleme Kurulu 4 Oturum Başkanları ve Konuşmacılar 5 Davetli Yabancı Konuşmacılar 6 BİLİMSEL PROGRAM 7"

Transkript

1 ÇNDK Sempozyum Daveti 3 Sempozyum Düzenleme Kurulu 4 turum Başkanları ve Konuşmacılar 5 Davetli Yabancı Konuşmacılar 6 BS PG 7 K Z 17 K01 HPNSYND BNGIÇ DVS ÇN N 19 Prof. Dr. ustafa rıcı K02 BK SNDD SÇKN NHPNSF HNGS 21 Y. Doç. Dr. evki Çetinkalp K03 JNC VII DN SN N ĞNDK? 25 Prof. Dr. Dilek Ural K04 NSUN NGI KSK NSUN N H KIIDI I? 27 Doç. Dr. bdurrahman Çömlekçi K05 CINIC IPNC F NDPSIC ICU SSS 29 D, Umut zcan K06 HPNSF C KZ 33 Prof. Dr. Kerim Güler K07 GU NGGN DV: SPN, KPDG... HSD SPN DNC V N YPYI? 41 Doç. Dr. hmet emizhan K08 GU NIKGÜN DV: HPN, KUDN... KNYN HSD YNDN NKGUSYN NSI BNI? 43 Doç. Dr. zzet andoğan K09 D, KÜÇÜK YĞUN D, P B: HNGS? KNK N V DVNN K 45 Doç. Dr. lke Sipahi K10 P SN DVS ND? HNG DZ? KBNSYN Y ND? 49 Prof. Dr. Yağız Üresin K11 NN HD KS V GSD 55 Prof. Dr. evfik Sabuncu K12 WH DID W N F IPID SUDIS PFD F P III? 59 D, Claude Benedict K13 PHYSIGY ND PHPHYSIGY F INCIN HNS ND HI IN BIC SYND 61 D, Carolyn F. Deacon K14 INSUIN SISNC IN H BIC SYND 65 D, Umut zcan K15 FFCS F WIGH SS N H BIC SYND 67 D, Stephan össner 1

2 ÇNDK (devam) K16 NSÜN DNC V KCĞ 73 Prof. Dr. them ankurt K17 F CBININ N IN HYPIPIDI 77 D, Claude Benedict K18 BKS SN V S N KD FYDI? 79 Doç. Dr. eral Kayıkçıoğlu K19 PKSK V SNDU 81 Doç. Dr. Bülent kan Yıldız K20 P 2 DYB: KN GSF DV? BSK DVS? 83 Prof. Dr.. emel Yılmaz K21 BDN BZ 'N CUSHING D? 85 Prof. Dr. Volkan Yumuk K22 ÇCUK V DSND BK SND 87 Prof. Dr. Selim Kurtoğlu K23 KN HSIĞI V KNK KP YSZĞND DYB YN 93 Doç. Dr. uncay Delibaşı K24 DYBK HSD KN HSIĞI V KP YSZĞNN DĞNDS V DVSNDK ZK 111 Prof. Dr. Barış lerigelen K25 SG, BK SND V YN ÜÜN YSSI 113 Prof. Dr. Can ztürk K26 BK SND BKI NY U? YN KIVUZD BK SND 125 Y. Doç. Dr. ustafa Kanat K27 BK SNDD KNS SK IY U? NDN? 129 Doç. Dr. Gülay Sain Güven K28 FINGH SKU YNND! D HNG SK SKSI KUNII? 135 D, Hilal aradit-kremers K29 KDINIIZD BK SND: NDN DH FZ? NSI ZIB? 137 Doç. Dr. ehmet Uzunlulu K30 KU ÇĞIND BK SND: SUN, N 141 Doç. Dr. yla Güven GN BG 151 Genel Bilgiler 153 Destekleyen Firmalar 154 Sosyal ktiviteler 155 ntalya 156 2

3 SPZYU DV Değerli meslektaşlarım, Beşinci etabolik Sendrom Sempozyumu ve Kardiyometabolik isk Yönetimi Kursuna hoş geldiniz. Bu yıl da organizasyon kurulumuzun yoğun çalışmaları ile hazırlanan, beğeneceğinizi ve yararlanacağınızı umduğumuz bir bilimsel programla karşınızdayız. Sempozyumumuzun başarısı için asıl önemli olanın sizlerin katılımı ve ilgisi olduğunu biliyoruz. etabolik sendrom bir çok bilim dalının birlikte uğraşısını gerektiriyor. macımız toplumumuzun bugününü ve yarınını yakından ilgilendiren metabolik sendrom konusunda güncel bilgilerin paylaşılması, her zaman bir araya gelemeyen değerli arkadaşlarımız arasında üst düzey bir mesleki ve sosyal iletişimin sağlanmasıdır. Beşinci etabolik Sendrom Sempozyumunda sunulmak üzere kabul edilen bildiriler besity eviews dergisi ayıs 2008 sayısında yayınlanacaktır. Poster alanında sergilenecek bildirileri öğle yemeği ve kahve molaları esnasında araştırmacılarıyla tartışma imkanı bulabilirsiniz. Başarılı bir sempozyumun ardından sağlık ve esenlik içinde evinize dönmeniz dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Prof. Dr. ytekin ğuz Sempozyum Düzenleme Kurulu dına 3

4 SPZYU DÜZN KUUU Yüksel UN bdullah BK Sadi GÜÇ Kubilay KIDĞ mer KZN ytekin ĞUZ (Başkan) Umut ZCN Gültekin SÜYN hmet ZHN Nurdan ZÜN Volkan YUUK 4

5 UU BKNI V KCI dnan bacı, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, nkara Yüksel ltuntaş, Doç. Dr., işli tfal ğitim ve raştırma Hastanesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Kliniği, stanbul ustafa rıcı, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi ıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, nkara Göksun yvaz, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi ıp Fakültesi, ç Hastalıkları nabilim Dalı, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, nkara bdullah Bereket, Prof. Dr., armara Üniversitesi ıp Fakültesi, Çocuk ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, stanbul Nail Çağlar, Prof. Dr., nkara Üniversitesi ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, nkara evki Çetinkalp, Y. Doç. Dr., ge Üniversitesi ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, zmir bdurrahman Çömlekçi, Doç. Dr., Dokuz ylül Üniversitesi ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, zmir aner Damcı, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, stanbul uncay Delibaşı, Doç. Dr., nkara Numune ğitim ve raştırma Hastanesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Kliniği, nkara Çetin rol, Prof. Dr., nkara Üniversitesi ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, nkara H. nder rsöz, Prof. Dr., Karadeniz eknik Üniversitesi ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, rabzon Fatih Sinan rtaş, Prof. Dr., nkara Üniversitesi ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, nkara Kerim Güler, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi stanbul ıp Fakültesi, ç Hastalıkları nabilim Dalı, cil Bilim Dalı, stanbul Serdar Güler, Doç. Dr., S.B. nkara Numune Hastanesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Kliniği, nkara yla Güven, Doç. Dr., Göztepe ğitim ve raştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ndokrinoloji, stanbul Gülay Sain Güven, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi ıp Fakültesi, ç Hastalıkları nabilim Dalı, nkara Nilgün Güvener, Doç. Dr., stanbul Başkent Üniversitesi ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, stanbul Hüsrev Hatemi, Prof. Dr., lman Hastanesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Kliniği, stanbul Barış lerigelen, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ıp fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, stanbul ustafa Kanat, Y. Doç. Dr., bant zzet Baysal Üniversitesi ıp Fakültesi, ç Hastalıkları nabilim Dalı, Bolu. kif Karan, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi stanbul ıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı, stanbul Ümit Karayalçın, Prof. Dr., kdeniz Üniversitesi ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, ntalya Kubilay Karşıdağ, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi stanbul ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, stanbul eral Kayıkcıoğlu, Doç. Dr., ge Üniversitesi ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, zmir Nevres Koylan, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi stanbul ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, stanbul Selim Kurtoğlu, Prof. Dr., rciyes Üniversitesi ıp Fakültesi, Çocuk ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri ytekin ğuz, Prof. Dr., Göztepe ğitim ve raştırma Hastanesi, ç Hastalıkları Kliniği, stanbul Zeynep şar, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ıp Fakültesi, ç Hastalıkları nabilim Dalı, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, stanbul li to, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, nkara Zeki ngen, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, stanbul Can ztürk, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi ıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları nabilim Dalı, nkara 5

6 UU BKNI V KCI evfik Sabuncu, Prof. Dr., Harran Üniversitesi ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Urfa Gültekin Süleymanlar, Prof. Dr., kdeniz Üniversitesi ıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, ntalya zzet andoğan, Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, Sivas them ankurt, Prof. Dr., Dokuz ylül Üniversitesi ıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, zmir lhan arkun, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi ıp Fakültesi, ç Hastalıkları nabilim Dalı, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Kocaeli hmet emizhan, Doç. Dr., ürkiye Yüksek htisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, nkara ale okgözoğlu, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, nkara Nurdan özün, Prof. Dr., armara Üniversitesi ıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, stanbul Dilek Ural, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, Kocaeli ehmet Uzunlulu, Doç. Dr., Göztepe ğitim ve raştırma Hastanesi, ç Hastalıkları Kliniği, stanbul.yağız Üresin, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi stanbul ıp Fakültesi, Farmakoloji nabilim Dalı, stanbul ustafa Yenigün, Doç. Dr., Haseki ğitim ve raştırma Hastanesi, ç Hastalıkları Kliniği, stanbul Bülent kan Yıldız, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, nkara. emel Yılmaz, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi stanbul ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, stanbul Volkan Yumuk, Prof. Dr., stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, stanbul DV YBNCI KCI Claude Benedict, D, University of exas edical School, Houston, X, US Carolyn F Deacon, D, Department of Biomedical Sciences, University of Copenhagen, DNK Hilal aradit-kremers, D, ayo Clinic, Department of Health Sciences esearch Division of pidemiyology ochester, N, US Umut zcan, D, Division of ndocrinology, Children s Hospital Boston, Harvard edical School, US Stephan össner, D, besity Unit, 73, Karolinska University Hospital Huddinge, S Stockholm, SWDN lke Sipahi, D, Clinical Scholar Cleveland Clinic Foundation Department of Cardiovascular edicine Cleveland, H, US 6

7 BS PG

8

9 10 NSN 2008 PB 09:00-12:00 KDYBK SK YN KUSU: Diabetes ellitus 09:00-10:15 Workshop 10:15-10:30 10:30-12:00 nteraktif olgu tartışması 12:00-13:30 ğle Yemeği ve SN 13:30-14:45 Uydu Sempozyum B S P G 14:45-15:00 15:00-16:15 Uydu sempozyum 16:15-16:30 16:30-17:45 Uydu sempozyum 17:45-18:00 18:00-18:45 ÇII V KNFNS: Prof. Dr. ric Frank nısına turum Başkanı: Yüksel ltuntaş etabolik sendromun bugünü ve yarını Kubilay Karşıdağ 19:00 çılış Kokteyli 9

10 11 NSN 2008 CU - SN B S P G 09:00-10:30 HPNSYN PN turum Başkanları: Çetin rol, Gültekin Süleymanlar 09:00-09:15 Hipertansiyonda başlangıç tedavisi için öneriler ustafa rıcı 09:15-09:30 ntihipertansiflerde farklı kombinasyonların avantajları-dezavantajları Fatih Sinan rtaş 09:30-09:45 etabolik sendromda seçkin antihipertansif hangisi evki Çetinkalp 09:45-10:00 Kardiyovasküler ve renal korunmada antihipertansif seçimi Zeki ngen 10:00-10:15 JNC VII'den beri hipertansiyon tedavi çalışmalarından neler öğrendik Dilek Ural 10:15-10:30 artışma 10:30-11:00 11:00-12:15 Uydu sempozyum 12:15-13:30 ğle yemeği 13:30-14:45 Diyabette artışmalı Konular turum Başkanları: Kubilay Karşıdağ, Serdar Güler 13:30-13:50 Glitazonlar: nsülin direncini tedavi etmek her şeyi çözüyor mu? H. nder rsöz 13:50-14:10 nsülin analogları, klasik insülinleri tamamen tarihe karıştırdı mı? bdurrahman Çömlekçi 14:10-14:40 ndoplazmik retikulum stresinin klinik anlamı ve önemi Umut zcan 14:40-14:45 artışma 14:45-15:00 15:00-16:15 Uydu sempozyum 16:15-16:30 16:30-18:00 PD PN turum Başkanları: ale okgözoğlu, Ümit Karayalçın 16:30-16:45 D, küçük yoğun D, po B/: Hangisi? Klinik önemi ve tedavinin etkileri lke Sipahi 16:45-17:00 ptimal statin tedavisi nedir? Hangi doz? Kombinasyonun yeri?.yağız Üresin 17:00-17:15 HD-K önemi; torsetrapib sonrası HD-K'e bakışımız değişti mi? dnan bacı 17:15-17:30 Non-HD kolesterol ve trigliseridler evfik Sabuncu 17:30-17:45 P III'ten beri lipid tedavi çalışmalarından neler öğrendik? Claude Benedict 17:45-18:00 artışma 10

11 11 NSN 2008 CU - SN B B S P G 12:15-13:30 ğle yemeği 13:30-14:45 Kritik lgular Kritik Kararlar turum Başkanları: Nail Çağlar, Barış lerigelen 13:30-13:50 lgularla hipertansif acillere yaklaşım Kerim Güler 13:50-14:10 lgularla antiagregan tedavi: spirin, klopidogrel... Hastamda aspirin direnci var! Ne yapayım? hmet emizhan 14:10-14:30 lgularla antikoagülan tedavi: Heparin, kumadin... Kanayan hastada yeniden antikoagulasyona nasıl başlanmalı? zzet andoğan 14:30-14:45 artışma 14:45-15:00 11

12 12 NSN 2008 CUS - SN B S 09:00-10:30 BZ-NSÜN DNC - DYB PN turum Başkanları: li to, Hüsrev Hatemi 09:00-09:20 Inkretinlerin fizyolojisi, patofizyolojisi ve metabolik sendromdaki rolleri Carolyn Deacon 09:20-09:40 etabolik sendromda neden obezite değil de abdominal obezite? aner Damcı 09:40-10:00 etabolik sendromda insülin direnci Umut zcan 10:00-10:20 Kilo kaybının uzun dönemde metabolik sendrom komponentlerine etkisi Stephan össner 10:20-10:30 artışma P G 10:30-11:00 11:00-12:15 Uydu sempozyum 12:15-13:30 ğle yemeği Boehringer Ingelheim 13:30-14:45 PN turum Başkanları: Nurdan özün, Nevres Koylan 13:30-13:50 nsülin direnci ve karaciğer them ankurt 13:50-14:10 Dislipidemide kombinasyon tedavisi Claude Benedict 14:10-14:30 Bitkisel stanol ve steroller ne kadar faydalı? eral Kayıkcıoğlu 14:30-14:45 artışma 14:45-15:00 15:00-16:15 Uydu sempozyum 16:15-16:30 16:30-18:00 PN turum Başkanları: bdullah Bereket, ustafa Yenigün 16:30-16:50 Çocuk ve adolesanda metabolik sendrom Selim Kurtoğlu 16:50-17:10 Koroner arter hastalığında ve kronik kalp yetersizliğinde diyabet yönetimi uncay Delibaşı 17:10-17:30 Diyabetik hastada koroner arter hastalığı ve kronik kalp yetersizliğinin değerlendirilmesi ve tedavisindeki özellikler Barış lerigelen 17:30-17:50 Sigara, metabolik sendrom ve yeni tütün yasası Can ztürk 17:50-18:00 artışma 20:00 Gala Gecesi 12

13 12 NSN 2008 CUS - SN B B S 12:15-13:30 ğle yemeği P G 13:30-14:45 PN turum Başkanları: Nilgün Güvener,. emel Yılmaz 13:30-13:50 Polikistik over sendromu Bülent kan Yıldız 13:50-14:10 ip 2 diyabet: rken agresif tedavi mi? Basamak tedavisi mi?. emel Yılmaz 14:10-14:30 bdominal obezite omental Cushing midir? Volkan Yumuk 14:30-14:45 artışma 14:45-15:00 13

14 13 NSN 2008 PZ - SN B S P G 09:00-11:00 etabolik Sendroma Global Bakış turum Başkanları: ytekin ğuz,. kif Karan 09:00-09:20 etabolik sendroma bakışlar netleşiyor mu? Yeni kılavuzlarda metabolik sendrom ustafa Kanat 09:20-09:40 etabolik sendromda kanser riski artıyor mu? Neden? Gülay Sain Güven 09:40-10:00 Framingham skoru yenilendi! imdi hangi risk skorlaması kullanılmalı? Hilal aradit 10:00-10:20 Kadınlarımızda metabolik sendrom: Neden daha fazla? Nasıl azaltılabilir? ehmet Uzunlulu 10:20-10:40 kul çağında metabolik sendrom; sorunlar, öneriler yla Güven 10:40-11:00 artışma 11:00-11:15 Kapanış 14

15 UYDU SPZYUI - SN 10 NSN 2008, PB 13:30-14:45 Uydu sempozyum 13:30 13:40 çılış 13:40 14:25 "Neden Farklı Bir Statin" lke Sipahi 14:25 14:45 Soru Cevap 15:00-16:15 Uydu sempozyum ets da Sağlıklı Karar Her 9 dakikada 1 çözüm turum başkanı: ytekin ğuz Konuşmacılar: Zeynep sar Göksun yvaz Zeki ngen Hakan Karpuz Kubilay Karşıdağ 16:30-17:45 Uydu sempozyum eker daha ne kadar gizlenebilir? Gizli şeker ve başetme yolları U YD U S P ZY U I erak eden: ydınlatan: Sadi Güleç Göksun yvaz 11 NSN 2008, CU 11:00-12:15 Uydu sempozyum ip II diyabette Fizyolojik Kontrol turum Başkanı: Kubilay Karşıdağ ip II diyabette Inkretin hormonların fizyolojik etkileri ve patofizyolojisi DPP IV Inhibitörü Sitagliptin ve Çalışmaları Carolyn Deacon Harvey Katzeff 15:00-16:15 Uydu sempozyum Sorularınız Yanıtsız Kalmayacak! Konuşmacılar: ytekin ğuz Sadi Güleç Yağız Üresin 12 NSN 2008, CUS 11:00-12:15 Uydu sempozyum NG Kardiyak & Vasküler Korunmada Yeni bir Dönem turum Başkanı: Nail Çağlar Konuşmacılar: Sadi Güleç ustafa rıcı Fatih Sinan rtaş Boehringer Ingelheim 15:00-16:15 Uydu sempozyum "ürkiyem Farket!" " Kan Basıncı Kontrolünde Farkındalık luşturalım!" Serap rdine " etabolik Sendromda Farkındalık luşturalım! " ytekin ğuz " ikroalbuminüride Farkındalık luşturalım!" evfik cder 15

16

17 Z

18

19 K01 HPNSYND BNGIÇ DVS ÇN N Prof. Dr. ustafa rıcı Hacettepe Üniversitesi ıp Fakültesi, ç Hastalıkları-Nefroloji, nkara vrupa Hipertansiyon Kılavuzu nun 2007 yılında yayınlanan en son kılavuzu, antihipertansif tedaviye başlamak için 2 temel kritere ihtiyaç olduğunu söylemektedir: 1) Sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri, ve 2) oplam kardiyovasküler risk düzeyleri Bu iki kriter tedaviye başlama gereksinimini gösterme yanında tedavi hedeflerini de tanımlamaktadır. Kan basıncı değerinin evresi ne olursa olsun, hastaların tümüne başlangıçta ve tedavi süresince yaşam tarzı değişikliklerini önermek ve sürekliliğini sağlamak mutlaka gereklidir. vre 3 (sistolik 180 veya diyastolik 110 mmhg) hipertansiyonu olanlarda yaşam tarzı değişikliği ile birlikte hemen ilaç tedavisine başlanması önerilmektedir. vre 1 (sistolik: veya diyastolik: mmhg) ve vre 2 (sistolik: veya diyastolik: mmhg) hipertansiflerde, eğer toplam kardiyovasküler risk yüksek ya da çok yüksekse, ilaç tedavisine yine hemen başlanmalıdır. iskin yüksek olmadığı vre 1 hipertansiflerde ilaç tedavisine başlamadan önce birkaç ay, vre 2 hipertansiflerde ise birkaç hafta beklenebilir. ncak son yıllarda elde edilen veriler, kan basıncında kontrol ne kadar kısa sürede sağlanırsa kardiyovasküler riskin o denli azaldığını göstermiştir. Kan basıncı yüksek-normal (sistolik: veya diyastolik: mmhg) olanlarda antihipertansif tedaviye başlama kriteri eşlik eden hastalık ve risk durumuna göre belirlenmektedir. ğer bu değerleri olan bir hastanın diyabeti varsa, ilaç tedavisine hemen başlanmalıdır. Benzer şekilde bu değerleri olan bir hastada kalp ve damar hastalığı öyküsü veya böbrek hastalığı varsa da ilaç tedavisine hemen başlanmalıdır. ntihipertansif tedavide temel hedef kan basıncını düşürmek ve eşlik eden kardiyovasküler risk faktörlerini kontrol etmektir. Kan basıncı hedefi, kardiyovasküler riskin düşük olduğu hipertansiflerde <140/90 mmhg ve riskin yüksek olduğu hipertansiflerde <130/80 mmhg ve eğer tolere edilebiliyorsa daha düşük değerlerdir. K Z 19

20 K Z edavi başlangıcında hangi ilaç seçilmelidir? Bu soru, hem değişik kılavuzlarda, hem de klinik çalışmaların çoğunda tartışılan ama hala kesin cevabı olmayan bir sorudur. vrupa Hipertansiyon Kılavuzu (2007), antihipertansif tedavide sağlanan yararın ilaç grubuna ait özelliklerden daha çok ilacın kan basıncı düşürme etkisine bağlı olduğunun altını çizmektedir. Bu nedenle, klinik çalışmalarla etkinliği ve yararı kanıtlanmış 5 temel ilaç grubunun (C inhibitörleri, B ler, β-blokerler, Kalsiyum kana blokerleri, Diüretikler) başlangıç tedavisi için uygun olduğu söylenebilir. ncak kılavuzların hepsi, kan basıncında hedefin yakalanması açısından tek ilacın çoğu hastada yeterli olmayacağını, bu nedenle ilk ilaç ne olursa olsun çoğunlukla iki ya da daha çok ilaç kombinasyonunun kullanılacağının altını çizmektedir. Yine de çalışma verilerinden elde edilen sonuç ve özel endikasyonlar, hipertansiyonla birlikte farklı durumları olan hastalarda bazı ilaç gruplarının daha çok tercih edilmesini önermektedirler. Bu açıdan örnek vermek gerekirse diyabeti ve proteinürisi olan bir hastada başlangıç tedavisi için ilaç ya C inhibitörü ya da B olmalıdır. Bazı ilaçlar ise kontrendikasyonları ve potansiyel yan etkileri nedeniyle bazı hastalarda tercih edilmemelidir. Sonuç olarak antihipertansif tedavide başlangıç tedavisi için ilaç seçerken: Hastanın ilaca ilişkin olumlu ya da olumsuz deneyimlerini, lacın o hastada toplam kardiyovasküler riski azaltma potansiyelini, Hastada var olan kalp, damar hastalığı, böbrek hastalığı veya subklinik organ hasarını, lacın kullanımını kısıtlayabilecek diğer durum ve hastalıkları veya potansiyel ilaç etkileşimlerini, lacın kullanım kolaylığını ve etki süresini, ve lacın maliyetini göz önünde bulundurmak gerekir. Bütün bu kriterleri dikkate alarak yapılacak bir seçim ve olumlu hekim-hasta iletişimi, antihipertansif tedavide arzu edilen başarıyı getirecektir. kunması nerilen Kaynak: he ask Force for the anagement of rterial Hypertension of the uropean Society of Hypertension (SH) and of the uropean Society of Cardiology (SC) guidelines for the management of arterial hypertension. Journal of Hypertension 2007;25:

21 K02 BK SNDD SÇKN NHPNSF HNGS Y. Doç. Dr. evki Çetinkalp ge Üniversitesi ıp Fakültesi ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, zmir etabolik sendrom insülin direnci zemininde gelişen heterojen bir hastalıktır. Poligenik yatkınlık söz konusu olsada, sedanter yaşam ve yüksek kalorili beslenme sendromun gelişiminde temel oluşturmaktadır. emel komponentler santral obezite, yükselmiş glukoz seviyesi, trigliserid, düşük HD-kolesterol düzeyleri ve kan basıncı yüksekliğidir. Ülkemizde metabolik sendrom görülme sıklığı erkeklerde %28, kadınlarda ise %40, ortalama olarak genel populasyonda %35 düzeyindedir. Hipertansiyon, ip 2 diyabetli hastaların yaklaşık %55-60 ında mevcuttur. Hipertansiyonlular arasında glukoz tolerans bozukluğu ve diabetes mellitus 2-3 kat daha sık görülmektedir. Bu grup hastada hipertansiyon gelişiminde kardinal komponent insülin rezistans sendromudur. sansiyel hipertansiyonluların %30-50 sinde insülin rezistansı vardır. etabolik sendromda hipertansiyon gelişim mekanizmaları şunlardır: 1. Plazma serbest yağ asitlerinin artışına bağlı gelişen hipertansiyon mekanizmaları: a. ndotele bağımlı vazodilatasyonun inhibisyonu b. lfa-1-adrenoseptör aracılı vasküler reaktivitenin artışı c. Vasküler düz kas migrasyon ve proliferasyonunda artış 2. nsülin rezistansına bağlı gelişen hipertansiyon mekanizmaları: a. nsülin, küçük ve orta çaplı arteriolerde endotel üzerine direkt etki ile vazodilatasyon yapmaktadır. nsülin, insülin reseptör substrat-pi3 kinaz yolu ile endotelyal nitrik oksid sentaz (ens) aktivitesini artırmaktadır. Nitrik oksid, vasküler düz kas hücreleri içine difüze olur. GP den siklik GP oluşur. Siklik GP düz kas hücrelerinde relaksasyona ve sonuçta vazodilatasyona yol açar. nsülin rezistans durumlarında, insülin sinyal sisteminde PI3 kinaz basamağı bloke olur ve vazodilastasyona direnç gelişir. ndotel üzerine vazokonstrüktör moleküllerin ( endotelin, anjiotensin II, tromboksan 2) baskısı artar. b. nsülin rezistans durumlarında arter duvarı düz kaslarında bulunan Na-K-Paz ve Ca-Paz iyon pompalarının aktivi- K Z 21

22 K Z teleri azalır. Bu durum damar düz kas hücrelerinde intraselüler kalsiyum ve sodyum artışına yol açar. Sonuçta vasküler düz kas duyarlılığında artış gelişir. c. nsülin, normal serum düzeylerinde bile distal nefronda doğrudan etkisi ile Na geri emilimini uyarmaktadır. kut insülin infüzyonu böbrekten Na rezorpsiyonunu %30-40 arttırmaktadır. Hiperinsülinemi durumunda bu olay daha da belirgin hale gelmektedir. ynı zamanda hiperglisemi proksimal tüplerden zorunlu Na reabsorpsiyonunda artışa yol açmaktadır. Sonuçta Na retansiyonu ekstraselüler boşlukta sıvı artışına neden olarak hipertansiyon gelişimine katkıda bulunur. d. nsülin vasküler düz kas proliferasyonunu arttırır. nsülin rezistansı sonucu gelişen hiperinsülinemi, endotel ve damar düz kaslarının proliferasyonunu uyarır. e. Hiperinsülinemi, sempatik sinir sistemi aktivitesini arttırmaktadır. rtan aktivite ile plazmada norepinefrin düzeyleri yükselir. Norepinefrin arteriollerde vazokonstrüksiyona sebep olur. Buna renal vazokonstrüksiyon, renal sodyum emiliminde artış, renin salınımında artış eşlik eder. f. Hiperinsülinemi ile anjiotensin II salınımı artmaktadır. njiotensin II nin, kuvvetli vazokonstrüktif etkisi vardır. ldosteron salınımını ve damar düz kas proliferasyonunu artırır. njiotensin II, bu olumsuz etkilerini 1 reseptörleri üzerinden gerçekleştirir. ürkiye ndokrinoloji etabolizma Derneği etabolik Sendrom anı Kriterleri 2007 şu şekildedir: şağıdakilerden en az biri: Diabetes ellitus veya Bozulmuş glukoz toleransı veya nsülin direnci Ve aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı: > 130/85 mmhg veya antihipertansif ilaç tedavisi almak rigliserid düzeyi > 150 mg/dl veya HD düzeyi erkekte < 40 mg/dl, kadında < 50 mg/dl bdominal obezite ( VK>30 veya bel çevresi erkeklerde > 94 cm, kadınlarda 80 cm etabolik Sendromda Seçkin ntihipertansif hangisidir? etabolik sendromlu hipertansif hastada seçilecek antihipertansif ajan tüm gruplardan olabilir. ncak metabolik sendrom komponent- 22

23 lerinin ağırlık derecesine göre antihipertansif ilacın seçimi şekillenir. etabolik sendrom hipertansiyon gelişim mekanizmaları üzerine etkili antihipertansif ajanlar öncelikli düşünülmelidir. Bu seçimde antihipertansif ajanların yan etki profillerinin metabolik sendrom komponentlerine olan olumsuz etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. etabolik sendrom temel tanı kriteri olan Diabetes ellitus/ Bozulmuş glukoz toleransı veya insülin direncine öncelikli olarak olumsuz yönde etki etmemelidir. yrıca lipidler üzerine ağırlaştırıcı yan etki profili oluşturmamalıdır. Bu anlamda beta blokerler, insülin direnci, bozulmuş glukoz toleransı, diyabet ve lipidlere olan olumsuz yan etkileri sebebiyle ilk planda düşünülmemelidir. ncak koroner arter hastalığı gelişmiş olgularda kullanımından kaçınılmamalıdır. Benzer durum potent diüretik furasemid içinde geçerlidir. ncak hiperinsülineminin yarattığı artmış renal sodyum emilimi düşünüldüğünde, metabolik sendromun hipertansiyon tedavisinde bir diüretik ajana ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı, tiazidler karşılamaktadır. iazid grubu diüretiklerden hidroklorotiazid, 12.5 miligram a kadar olan dozlarda glisemi ve lipid düzeylerine nötr etkilidir. ncak daha yüksek dozlarda olumsuzlukları belirmektedir. Kalsiyum kanal blokerleri metabolik sendrom komponentleri üzerine nötr etkilidir. Kombinasyon tedavileri için en uygun ajanlardır. WH nun metabolik sendrom tanı kriterleri arasında mikroalbüminüri ayrıca yer almaktadır. ikroalbüminüri, glisemiden bağımsız olarak da kardiyovasküler risk faktörüdür. Gerek metabolik sendromda gerekse diyabette, kardiyak ve renal korunma açısından C inhibitörleri ve B ler ön plana çıkmaktadır. Bu grup ajanlar hiperinsülineminin yarattığı hipertansiyonun önemli sebeplerinden angiotensinojen II nin olumsuz etkilerini gerek oluşum gerekse reseptör düzeyinde engellemektedir. Kanıta dayalı çalışmalar sonucu diyabetik hipertansif hasta grubunda kardiyovasküler korunma açısından C inhibitörleri, renal korunma açısından B ler ön plana çıkmaktadır. C inh + B lerin birlikte kullanımına ait çalışmalar olsa da, bunlar henüz yeterli hasta sayısına ve süreye sahip değildir. etabolik sendrom patogenezinde insülin direnç mekanizmaları merkezde yer almaktadır. nsülin direncinin aşılmasında peroksizom proliferatör aktive edici reseptörlerin (özellikle PP gama) uyarılması en önemli süreçtir. PPgama agonistik etki insülin duyarlılığının sağlanmasında, trigliserid düzeylerinin düşürülmesinde; dolayısıyla aterosklerozun yavaşlatılmasında önemlidir. B ler içinde yer alan telmisartan, bu anlamda parsiyel agonistik etki göstermektedir. KBY si olan hastalarda da olmesartan ın insülin direncini azaltıcı özelliği gösterilmiştir. Vasküler inflamasyonun göstergesi olan hscp, NFalfa ve K Z 23

24 K I-6 düzeyleri metabolik sendromda artmaktadır. B grubundan olmesartan ın bu markerların düzeyini azaltmaktadır. ürkiye ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Derneği etabolik Sendrom anı Kriterleri 2007 göz önüne alındığında metabolik sendromda seçkin antihipertansif hangisidir sorusuna yanıt olarak aşağıdaki algoritm göz önünde bulundurulmalıdır: Z eferanslar 1. ndrea Natali, le Ferrannini. Hypertension, insulin resistance, and the metabolic syndrome. ndocrinol etab Clin N m 2004; Insulin esistance. d. H ebovitz. Published by Science Press, UK, etin rslan, lhan Yetkin. nsülin Direnci ve Hipertansiyon. Klinik ndokrinoloji 5(1): 55-61, JNC VII. J 2003;289: SH/SC Journal of Hypertension 2007;25: ürkiye ndokrinoloji ve etabolizma Derneği. etabolik Sendrom Çalışma Grubu. Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 2.baskı Benson SC, Pershadsingh H, Ho CI et al. Identification of telmisartan as a unique angiotensin II receptor antagonist with selective PPg-modulating activity. Hypertens 2004;43: J m Soc Nephrol Dec;17(12 Suppl 3):S Insulin esistance, Inflammatory Biomarkers, and dipokines in Patients with Chronic Kidney Disease: ffects of ngiotensin II Blockade. 9. Fliser D, et al. Circulation 2004;110: DeFNZ. International extbook of Diabetes ellitus,

25 K03 JNC VII DN SN N ĞNDK? Prof. Dr. Dilek Ural Kocaeli Üniversitesi, ıp Fakültesi, Kardiyoloji nabilim Dalı, zmit K Birleşik Ulusal Komitenin kan basıncından korunma, tanı, değerlendirme ve tedavi konusundaki 7. raporunun (Joint National Committee VII - JNC VII) 2003 yılında basımından 6 yıl sonra, 2009 yılında, JNC VIII in açıklanması bekleniyor. BD Ulusal Kalp, kciğer ve Kan nstitüsünün bildirisine göre kılavuz yazım komitesi 2008 ubat ayı itibari ile toplantılarına başladı. Son kılavuzun yazımından itibaren BD de hipertansiyon sıklığı yönünden anlamlı bir değişiklik izlenmedi. Buna karşılık hipertansiyonun farkındalık, tedavi ve kontrol oranlarında artış kaydedildi. ncak kan basıncı kontrol oranı kardiyovasküler hastalığı olan olgularda hala önemli ölçüde düşüktü. JNC VII de ortaya atılan prehipertansiyon kavramı ilk yıllarda zaman zaman tepki aldıysa da, izleyen 6 yıllık dönemde birçok deneysel, klinik ve farmakolojik çalışmalara konu oldu. Bugün için prehipertansiyon kavramı daha yaygın kabul görüyorsa da, tedavisi konusunda yaşam tarzı değişikliği uygulanması dışında kesin bir görüş birliği oluşmadı. Hipertansiyonun etyolojisi ve genetiği konusundaki çalışmalar hız kazandı ve birçok veriler elde edildi. Bununla birlikte hipertansiyonun multifaktöryel ve poligenetik bir hastalık olması nedeniyle, incelenen çeşitli parametrelerin hipertansiyon patogenezi konusundaki önemleri kesinlik kazanmadı. Hipertansiyonun ve eşlik eden risk faktörlerinin tedavisi konusunda birçok meta-analiz ve randomize kontrollü çalışma açıklandı. Bu çalışmaların JNC-VIII kılavuz yazım komitesi tarafından nasıl karşılandığı ve daha ucuz ilaç politikası ile kanıta dayalı ilaç kullanımı arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı önemli bir tartışma konusu olacak. Z 25

26

27 K04 NSUN NGI KSK NSUN N H KIIDI I? Doç. Dr. bdurrahman Çömlekçi Dokuz ylül Üniversitesi ıp Fakültesi, ndokrinoloji ve etabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, zmir nsulin tedavisi tip 1 diyabetik hastaların tümünde tanı ile birlikte başlayan tip 2 diyabetik hastaları ise önemli bir kısmında hastalığın seyrinde gerekli olan önemli bir tedavi seçeneğidir. Banting ve Best in 1921 de insulini keşfinden sonra insulin tedavisi birçok hastanın hayatta kalmasını sağlamıştır lu yıllarda ilk uzun etkili insulin protamin zinc insulin kullanılmıştır li yıllarda NPH insulin ve insullin zinc (lente)kullanıma girdi. Sonraki yıllarda günde 2 doz NPH uygulaması veya kristalize insulinle birlikte karışım günümüze kadar gelmiştir. nsulinlerin ilk kullanıma girdiği dönemlerde sığırdan ve domuzdan elde edilen insulinlerde saflaştırma ve standart etki elde etme sorunu söz konusu idi li yıllarda saflaştırılmış domuz insulini ve rekombinant insan insulinin keşfi ile insulin allerjisi ve immun mekanizmaların yol açtığı lipoatrofi gibi problemlerin azalmasına yol açmıştır. DCC ve UKPDS çalışmaları ile iyi kan şekeri kontrolunun önemi gerek tip 1 gerekse tip 2 diyabetik hastalarda kanıtlanmıştır. Standart insulin preparatlarının sınırlayıcı farmakokinetik özellikleri nedeniyle daha iyi kan şekeri kontrolu sağlamaya çalışılırken hipoglisemi ataklarının daha sık görülmesi daha emniyetli insulin preparatlarının keşfine yol açmıştır. nsulin analogları günümüzde giderek daha yaygın bir oranda kullanılmaktadır. tkinlik, maliyet ve güvenlik bakımından insulin analoglarının güncel durumu ele alınacaktır. K Z 27

9. METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU KONUŞMA ÖZETİ KİTABI 5-8 NİSAN 2012 CORNELIA DIAMOND BELEK / ANTALYA

9. METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU KONUŞMA ÖZETİ KİTABI 5-8 NİSAN 2012 CORNELIA DIAMOND BELEK / ANTALYA 9. BK SND SPZYUU K Z KBI 5-8 NSN 2012 CNI DIND BK / NY ÇNDK H GDNZ 3 BS DÜZN KUUU 4 UU BKNI V KCI 5 BS PG 9 K Z 15 K01 Besinsel sinyaller, biyolojik ritm ve metabolik sendrom 15 Prof. Dr. Yüksel ltuntaş

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI TÜRK HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Şehsuvar ERTÜRK Başkan Yardımıcısı Yunus ERDEM Genel Sekreter Şule ŞENGÜL SAYMAN Ülver DERİCİ Üyeler

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu Editörler Prof. Dr. Nevzat Uzuner Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg 1 CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg ISSN: 2148-5313 EDİTÖRLER KURULU Prof. Dr. Sedef Gidener Yrd.Doç. Dr. Burak Cem Soner Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir Archives of CLINICAL TOXICOLOGY Editörden

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI KARDİYAK OTONOM NÖROPATİLİ DİYABETİK SIÇANLARDA BUPİVAKAİN İLE İNDÜKLENEN ASİSTOLİ TEDAVİSİ İÇİN LİPİD İNFÜZYONUNUN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

Sistemik Arter Hipertansiyonu

Sistemik Arter Hipertansiyonu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 43-56 Sistemik Arter Hipertansiyonu Dr. Bur çak Kı

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

ALKOL TÜKETİMİ VE TIP

ALKOL TÜKETİMİ VE TIP ALKOL TÜKETİMİ VE TIP (Alcohol Consumption and Medicine) Mustafa Yenigün * Özet Toplumda alkol tüketimi ve alkole bağlı problemler hızla artmıştır. Gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde hızlı, düzensiz

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi VKV Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul Ahmet OKTAY Sistolik kalp yetersizliğinin (KY) ideal tedavisi altta yatan nedenin ortadan kaldırılmasıdır. Ancak

Detaylı

Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2012

Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2012 1 Turkish Guideline for the Treatment of Psoriasis-2012 Sibel Alper, Melih Akyol*, Nilgün Atakan**, Emel Bülbül Başkan***, Mehmet Ali Gürer****, Erol Koç*****, Nahide Onsun******, Güzin Özarmağan*******,

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):206 236 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder Meliha

Detaylı

Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Deniz Kumbasar. Epidemiyoloji

Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Deniz Kumbasar. Epidemiyoloji Klinik Geliflim 18 (2) - (15-24) 2005 Hipertansif Aciller Doç. Dr. Deniz Kumbasar Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal Özet Kan bas nc n n dakikalar ya da saatler içinde düflürülmesini

Detaylı

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. A. Muzaffer DEMİR VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. Şafak

Detaylı

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 03 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Tip1 diyabet Diyabet insülinin

Detaylı

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Ersin Akarsu Hulusi Atmaca Mustafa Kemal Balcı

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı