SRKÜLER NO: POZ-2005 /90 ST,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SRKÜLER NO: POZ-2005 /90 ST,30.12. 2005"

Transkript

1 SRKÜLER NO: POZ-2005 /90 ST, ÖZET: "Ücretlilerde Vergi ndirimi" balıı altında Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesindeki düzenlemeler. 1. GVK. lgili Madde: Ücretlilerde vergi indirimi: Mükerrer Madde Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, mükellefin kendisi, ei ve çocukları ile ilgili eitim, salık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamalarının yıllık toplam tutarının; Yeni Türk Lirasına kadar % 8'i, Yeni Türk Lirasının Yeni Türk Lirası için % 8'i, aan kısmı için % 6'sı, Yeni Türk Lirasından fazlasının, Yeni Türk Lirası için % 7'si, aan kısmı için % 4'ü, Ücretlinin ertesi yılda ödeyecei gelir vergisinden mahsup edilir veya iverenler aracılıı ile kendisine nakden iade edilir. u kadar ki; harcamaların Türkiye'de yapılması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kiilerden alınan belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin iverene verilmesi arttır. Mahsup hakkı kazanılan tutarın hesaplanmasında dikkate alınan harcama tutarı, vergi matrahının toplamını geçemez. Ücretlilerin harcama belgelerinin iverene ibrazı, beyanı ve verginin mahsup veya iadesine ilikin süreleri tespit etmeye, iadeyi nakden veya mahsuben yaptırmaya, uygulamanın usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlıı yetkilidir. 2. Uygulamadan Yararlanacak Olanlar Vergi indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen ücretliler yararlanabilecektir.

2 Gelir vergisine tabi dier gelir unsurlarını elde edenler vergi indirimi uygulamasından yararlanamayacaklardır. 3. Uygulamadan Yararlanacak Harcamalar Vergi ndirimi uygulamasında, ücretlinin kendisi, ei ve çocukları (ya sınırına bakılmaksızın ücretli tarafından bakılan çocuklar) çocukları ile ilgili eitim, salık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamaları dikkate alınacaktır. (Bu yönüyle vergi indirimi uygulamasının, yürürlükten kaldırılmı olan özel gider indirimi uygulamasından bir farkı bulunmamaktadır. ) Yapılan harcamaların ücretlinin kendisi, ei ve çocukları tarafından yapılması ve satın alınan mal ve hizmetlerin bunlar tarafından tüketilmesi gerekmektedir. Ücretlinin ücreti ile uygun olmayan mal ve hizmetler için yapılan harcamalar vergi indiriminden yararlandırılmayacaktır. Vergi indirimine yararlandırılacak harcamalar aaıda balıklar halinde verilmitir. Bu giderler; fatura, serbest meslek makbuzu, parakende satı fii, ödeme kaydedici cihazlara ait satı (yazar kasa) fii ile belgelendirilmesi kaydıyla Ücretlilerde Vergi ndiriminde dikkate alınacaktır Eitim Giderleri Eitim ve öretim kurumları, anaokulu, kre ve dershanelere eitim amacıyla yapılan ödemeler, Eitim amaçlı kurs ücretleri, Kitap ve kırtasiye alımları, Okul servis ücretleri Spor okullarına yapılan ödemeler, Sürücü kurslarına yapılan ödemeler, Makbuz karılıı özel ders veren öretmenlere yapılan ödemeler, Üniversiteye giri sınavlarına hazırlık, özel okul giri sınavlarına hazırlık, yabancı dil kursları ve bu sınavlara yönelik dergiler, Örencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar vergi indiriminden yararlanabilir. Aaıdaki harcamalar vergi indiriminden yararlandırılmaz: Gazete, dergi ve mecmua alımları, Vergiden muaf kurumlardan alınan eitim gider belgeleri, Okul aile birliine ödenen baı ve yardımlar,

3 Yurt dıında ödenen okul ücretleri, Piyano, bilgisayar, bilgisayarda kullanılmak üzere CD ve disket alımları(eitim CD leri hariç) Üniversite kayıt harçları vergi indiriminden faydalanamaz Salık Giderleri Tehis ve/veya tedavi sürecinde yapılan ilaç, muayene, ameliyat, tahlil, film, röntgen, fizik tedavi ve hastane giderleri, salık malzemesi ile di protezi, sakat ve malul arabası,doktor raporuyla alınan cilt salıına ilikin harcamalar, gözlük ve lens alımları gibi salık harcamaları özel gider indirimine konu tekil eden harcamalardır. Bu harcamaların bir kısmının iverenlerce karılanması durumunda, ücretlinin kendisinin karıladıı harcama tutarı vergi indirimine konu olacaktır. Ancak; Vergiden muaf kurumlardan alınan salık gider belgeleri, Makyaj malzemeleri, Spor merkezlerine üyelik bedelleri, stee balı sigorta primleri, Doktor raporu olmaksızın yapılan cilt salıı, parfümeri harcamaları, Temizlik ürünleri ile di macunu,di fırçası gibi giderler ilikin belgeler, vergi indiriminden faydalanamaz Gıda Giderleri Her türlü yiyecek ve içecek harcamaları, Kurbanlık koyun alımı için yapılan harcamalar vergi indirimine konu olmaktadır. Otel ve restoranlarda yapılan yiyecek ve içecek harcamaları (içki bedelleri hariç) vergi indirimine konu olacaktır. Ancak otel motel, tatil köyü gibi konaklama yerlerinin faturalarında hem konaklama giderinin hem de yiyecek-içecek bedelinin yer alması halinde sadece yiyecek-içecek giderleri özel indirime konu olabilir. Ancak; Sigara ve alkollü içkiler bu kapsamda deerlendirilmeyecektir. Evlerde beslenen ku, kedi,köpek gibi hayvanlar için alınan yem, mama ve sair gıda maddelerine dair harcamalar gıda giderleri kapsamına girmeyecek ve vergi indirimine konu tekil etmeyecektir. Düün, ziyafet, iftar yemeklerine yapılan harcamalar vergi indiriminden faydalanamaz.

4 3.4. Giyim Gideri ç ve dı giyime yönelik malların satın alınması için harcamalar (hazır elbise, ayakkabı, iç çamaır, apka, çorap, cüzdan, bayan çantası, okul çantası, kemer ve kuma gibi giyim eyaları) ile bunların dikim, tamir ve onarımı ile kuru temizleme için yapılan harcamalar vergi indirimine konu olacaktır. Ancak, bunlar ile ilgili alınan temizlik maddelerine ilikin harcamalar özel gider indirimi kapsamında deerlendirilmeyecektir Kira Giderleri Yurt içinde ikamet edilen konut için yapılan kira ödemelerinin tamamı vergi indirime konu olacaktır. Pein ödenen kira bedelleri ilgili olduu dönemlerde dikkate alınır. Kira ödemesi banka dekontu ile tevsik edilebilecei gibi, kira ödemesinin elden yapılması halinde ise ev sahibinin ödemeye ilikin verecei tahsilat makbuzu veya kira kontratının ilgili bölümünü ev sahibi imzalaması ile de tevsik edilebilir. Bankamatikler tarafından verilen filer paranın ne için ve kimin adına yatırıldıını belirtmediinden kira ödemelerinde tevsik edici belge yerine geçmez. Ancak; Genel bütçeye dahil kurumlara yapılan kira ödemeleri, Yurt dıındaki konutlar için ödenen kiralar, kamet edilen konuta gelecek yıllar için yapılan kira ödemeleri, Kiralanan konutlar için ödenen aidatlar, vergi indirimi kapsamına girmez Vergi adesinde Geçerli Olmayan Dier Harcama Türlerine Örnekler Ziynet ve süs eyası, Temizlik malzemesi, Makyaj, kozmetik, parfümeri ve ıtriyat malzemeleri, Çiçek alımları, Beyaz eya alımları, Elektrik, su ve doalgaz gidderleri, Kuaför ve berber ücretleri,

5 Fotokopi ücreti, Fotoraf filmi ve tab ücreti, Pil, ampul ve flüoresan gibi elektrik malzemesi alımları, Billuriye, züccaciye ve plastik eya alımları, Mobilya ve mefruat giderleri, Çocuk oyuncakları, Bavul, çanta, valiz alımları ( cüzdan, bayan çantası ve okul çantası hariç ) Tüpgaz giderleri, CD, VCD, DVD, plak, kaset vb. alımları veya kiralama giderleri, Konutların boya, badana ve duvar kaıdı giderleri, Konutların yakacak giderleri, Tiyatro, sinema, konser salonu, plaj, yüzme havuzu giderleri, Otel, motel, pansiyon ve tatil köyüne ödenen konaklama giderleri, Yolcu ve Yük Taıma giderleri, Vekalet Ücretleri, Noter giderleri, Otopark ödemeleri, Gazete ve dergi alımları, Elektrik ve su tesisatı için yapılan ödemeler, Havlu, çaraf ve nevresim vb. alımları, ehir ebekesi su giderleri, Sigara, alkollü içkiler ve bira için yapılan harcamalar, Sıhhi tesisat malzemeleri, Otomobil tamir bakım giderleri, Askeri okul ve kantinlere yapılan harcamalar, Yurtdıı eitim ve öretim giderleri, Üniversite harçları, Kol ve duvar saatleri, Her türlü hırdavat malzemesi, Genel bütçeye giren daireler ait lojman giderleri, Kurumlar Vergisinden Muaf olan kurululardan alınan belgeler, 4. Bir Harcama Belgesinde Birden Fazla Harcama Çeidinin Yer Alması Bir harcama belgesinde vergi indirimine yararlanan ve yararlanmayan harcama çeidinin olması halinde, vergi indiriminden yararlanmayan harcamalar belge toplamından düülerek, indirime konu olacak harcama tutarı tespit edilecektir. Aynı harcama belgesinde indirime konu olan birden fazla harcama çeidinin olması halinde, bu belge vergi indirimi bildiriminde harcama cinsinden miktarı yüksek olan gruba ait harcama belgesi olarak gösterilecektir. 5. Vergi ndirimine Konu Olan Harcamalara likin Üst Sınır

6 Üzerinden vergi indirimi hesaplanacak harcama tutarı; ücretlinin, vergi indirimine konu harcamalarının yapıldıı yıla ilikin ücretinin kümülatif gelir vergisi matrahını aamayacaktır. Ücret gelirinin elde edildii takvim yılına ilikin vergi indirimi kapsamına giren harcamalar, ücret gelirinin elde edildii dönemle ilikilendirilmeksizin vergi indiriminde dikkate alınacaktır. Bu kapsamda, yıl içinde yeni ie giren, iten ayrılan, emekli olan, ücretsiz izne ayrılan kiilere ait harcama belgeleri çalıılan dönemle sınırlı olmaksızın vergi indirimine konu edecektir. 6. Harcama Belgeleri Gerçek Harcama Belgesi Olması Gerekir Gerçek olmayan harcama belgelerini özel gider indiriminde kullanan ücretlilerin, i akitleri iveren tarafından ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeksizin Kanunun 17 inci maddesine göre fesh edilebilir. 7. Vergi ndirimi Tutarının Hesaplanması (Örnek Tebliden alınmıtır) 2005 yılı içinde elde ettii ücret gelirinin kümülatif vergi matrahı YTL olan ve ücret matrahının tamamı kadar vergi indirimi uygulaması kapsamında harcama yapmı bir ücretlinin hak kazanacaı vergi indirimi tutarı hesaplaması aaıdaki gibi olacaktır. lk YTL için (3.300 YTL) x % YTL kinci YTL için (3.300 YTL) x % YTL Kalan YTL için (5.400 YTL) x %4 = 216.-YTL Toplam 678.-YTL 8. Ücretliler Tarafından Yapılacak lemler : Ücretliler bir takvim yılı boyunca yaptıkları vergi indirimine konu harcama tutarlarını, ertesi takvim yılının 20 Ocak tarihinin mesai saati sonuna kadar "Ücretlilerde Vergi ndirimine Ait Bildirim" ile iverenlerine vereceklerdir. Bu bildirimin "vergi indirimine esas belgeler" ile ilgili arka yüzü doldurulurken, harcama belgelerinin 50'den fazla olması halinde, bildirimin arka yüzünün fotokopisi çekilerek, her bir belgenin yazılabilecei kadar yaprak kullanılabilecektir. Ücretliler bu bildirimde, yıllık harcama toplamının bir önceki yıl vergi matrahını amayan tutarını göstereceklerdir. Harcama tutarının bir önceki yıl vergi matrahını aması halinde, indirime esas tutar olarak vergi matrahı esas alınacaktır. 9. verenler Tarafından Yapılacak lemler : verenler, ücretliler tarafından kendilerine ibraz edilen vergi indirimine ait bildirimlerde yer alan harcama tutarlarını dikkate alarak, Ocak ayı sonuna kadar Ek:2 de yer alan Vergi ndirimine Ait Bordroyu düzenleyeceklerdir. Her bir ücretlinin yararlanacaı vergi indirimi

7 ayrı ayrı hesaplanarak bordroda gösterilecektir. verenler bu bordroyu, fiilen çalıan ücretliler için ayrı, emekli olanlar, iten ayrılıp baka bir iveren nezdinde çalımayanlar ile vefat edenler için ayrı düzenleyeceklerdir. verenler kendilerine ibraz edilen harcama belgelerinin geçerli belge olup olmadıını, harcamanın vergi indirimi kapsamına girip girmediini ve harcama toplamının doru beyan edilip edilmediini kontrol edeceklerdir. verenler kendilerine ibraz edilen bu belgeleri tarh zaman aımı süresi içinde saklamak istenildiinde vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz etmek zorundadırlar. 10. Vergi ndiriminin Gerçekletirilmesi verenler, Ocak ayı sonuna kadar düzenleyecekleri vergi indirimine ait bordroda her bir ücretli için hesaplayacakları vergi indirimi tutarını, ubat ayından itibaren ödeyecekleri ücretlerin gelir vergisinden mahsup edeceklerdir. Mahsup ilemi her bir ücretli için ayrı ayrı yapılacaktır. Bir ücretliye ait mahsup edilecek vergi indirimi, dier ücretlilerin vergileriyle ilgilendirilmeyecektir. Bu mahsup ilemi için iverenler, düzenledikleri ücret bordrosunda, "Vergi indiriminden doan mahsup edilecek gelir vergisi" balıı altında bir sütun daha açacak ve mahsup ettikleri vergi tutarını bu sütunda göstereceklerdir. Mahsup edilecek vergi indirimi, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır. Aması halinde ise aan kısım izleyen aylarda ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisinden mahsup edilecektir. Ücretler üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilen vergi indirimi tutarları, muhtasar beyannamede mahsuplar arasında gösterilecek ve kalan tevkifat tutarı ödenecektir. Muhtasar beyannamede vergi indirimi tutarının mahsup edilebilmesi için mutlak suretle ücretlilere ödenmi olması gerekmektedir. Ücretlilere ödenmeyen tutarların mahsup edilmesi halinde bu tutar iverenlerce muhtasar beyanname üzerinden eksik beyan edilmi ve ödenmemi gelir vergisi olarak kabul edilecektir. Mahsup ileminin çeitli nedenlerle takvim yılının son ayına kadar yapılamaması halinde kalan tutar, Aralık ayına ait muhtasar beyanname üzerinden mahsup edilecektir. Aralık ayına ait tevkif suretiyle kesilen vergilerin vergi indiriminden doan ve mahsubu yapılamayan vergi alacaını karılayamaması halinde, kalan tutar vergi dairelerince gerekli inceleme yapıldıktan sonra iverenler aracılıı ile hak sahiplerine nakden ödenecektir. 11. Birden Fazla verenden Ücret Alınması Dolayısıyla Ücret Gelirinin Yıllık Beyanname le Beyan Edilmesi Vergi indirimi uygulaması iverenler aracılııyla gerçekletirileceinden tevkifata tabi ücretlerini yıllık beyanname ile beyan eden ücretliler yıllık beyannamelerinde vergi indirimine ilikin olarak herhangi bir bildirimde bulunmayacaklardır.

8 Ücretlerinden vergi tevkifatı yapılan ve iverenler aracılıı ile vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, tevkifata tabi ücret gelirlerini yıllık beyannameye dahil etmeleri halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde kendisine ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin vergi indirimi mahsup edilmeden önceki tutarı mahsup edilecektir. Böylece vergi tevkifatı sırasında ücretliye ödenmi olan vergi indirimi tutarlarının, yıllık beyanname üzerinden yapılan vergileme sonucunda da ücretlide kalması salanmı olacaktır. 12. Emeklilik Nedeniyle ten Ayrılan Ücretlilere Uygulanacak Vergi ndirimi 12.1.Vergi ndirimi Bildiriminin Verilmesinden Önce Emeklilik Nedeniyle ten Ayrılan Ücretliler çin Yapılacak Uygulama Emeklilik nedeniyle iinden ayrılan ücretliler, yıl içinde vergi indirimine konu mal ve hizmet alımlarına ilikin yaptıkları harcamalara ait belgelerini yukarıda (8. bölümde) açıklanan esaslar ve süreler dahilinde emekli oldukları iverene vereceklerdir. Muhtasar beyanname veren iverenler emeklilik nedeniyle iten ayrılanlar için hesapladıkları vergi indirimi tutarlarını, Ocak ayına ait olup 20 ubat akamına kadar verilecek muhtasar beyanname ile beyan edilen tevkif suretiyle kesilen vergilerden mahsup edeceklerdir. Bu mahsuba ramen arta kalan vergi indirimi tutarı, vergi dairesince gerekli incelemenin yapılmasından sonra, en geç Mart ayı sonuna kadar muhtasar beyanname veren iverene nakden iade edilecektir. Mahsup edilen vergi indirimi tutarının iverenlerce 20 ubat akamına kadar hak sahiplerine nakden ödenmesi zorunludur. Nakit iadenin ise vergi dairesinden nakden alındıı tarihten itibaren 3 gün içinde hak sahiplerine ödenmesi gerekir. Bu bölümde belirtilen esaslar iten ayrılan ancak bir baka iveren nezdinde ücretli olarak çalımayan ücretliler hakkında da geçerlidir Vergi ndirimi Bildiriminin Verilmesinden Sonra Emeklilik Nedeniyle ten Ayrılan Ücretliler çin Yapılacak Uygulama Vergi indirimine ait bildirimi iverene verdikten sonra emekli olanların, henüz yararlanılmamı bir vergi indirimi farkı varsa bu tutar son ücret ödemesinin yapıldıı ayın muhtasar beyannamesinde mahsup edilerek hak sahiplerine ödenecektir. Ancak, bu muhtasar beyannamede de mahsup edilemeyen kısım ise vergi dairelerince gerekli incelemenin yapılmasından sonra hak sahibine iveren kanalıyla nakden ödenecektir. 13.Vefat Eden Ücretliler çin Yapılacak Olan Uygulama Vefat eden ücretlilerin vergi indirimine konu mal ve hizmet alımlarına ilikin yapmı oldukları harcamalara ait belgeler, varislerin biri tarafından iverenden vergi dairesine hitaben yazılacak vefat edenin o iyerinde çalıtıı döneme ait vergi matrahını belirten bir yazıyla birlikte iverenin muhtasar beyanname yönünden balı olduu vergi dairesine vefat tarihinden

9 itibaren 20 Ocak tarihine kadar olan süre içinde herhangi bir tarihte verilecek ve bu belgeler üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra belgelerin verildii ayı izleyen ayın sonuna kadar vergi dairesince kendilerine nakden ödenecektir. Bavuruda bulunan varis, veraset ilamını ve dier varislerden el yazısı ile kendisini yetkili kıldıklarını belirten imzalı yazıları da ayrıca vergi dairesine ibraz edecektir. Bildirimin verilmesinden sonra vefat eden ücretlinin henüz yararlanılmamı vergi indirimi tutarı varsa bu tutar yukarıdaki esaslar çerçevesinde hak sahiplerine ödenecektir. 14. veren Deitiren Ücretlilerde Vergi ndirimi Uygulaması Bir iveren nezdinde ücretli olarak çalımakta iken, i deitirmek suretiyle baka bir iveren nezdinde çalımaya balayan ücretliler, iveren deitirdii takvim yılına ilikin vergi bildirimini en son çalıtıı iverene verecektir. Ancak bu ücretliler, daha önce çalıtıı iverenden kendilerine ödenen ücretlerin vergi matrahını, bu matrahtan kesilen gelir vergisini ve bu verginin beyan edilmi (tahakkuk fiine balanmı) olduunu gösterir bir belgeyi alarak, en son çalıtıı iverene ibraz edecektir. Bu yazının bir örnei yeni iveren tarafından eski iverenin muhtasar beyanname yönünden balı olduu vergi dairesine bir yazıyla gönderilecektir. Bildirimin verildii iveren, bu belgeleri de dikkate alarak yukarıda açıklanan genel esaslara göre ilem yapacaktır. 15. Bildirimin Verilmesinden Sonra Mahsup lemi Tamamlanmadan Baka Bir veren Nezdinde Çalımaya Balayanlarda Vergi ndirimi Uygulaması : Muhtasar Beyanname Veren verenlerin Yanında Çalıanlar Bildirimin en son iverene verilmesinden sonra ücretlinin buradaki iinden ayrılması baka bir iveren nezdinde çalımaya balaması durumunda, ücretlinin vergi indirimine ait bildirimini vermi olduu ivereninden; bir önceki yıl gelir vergisi matrahı, vergi indirimine konu harcama tutarı, hesaplanan vergi indirimi tutarı ile o tarihe kadar yararlanmı olduu vergi indirimi tutarlarını aylar itibariyle belirten bir yazıyı alarak yeni iverenine ibraz edecek ve bu iveren yararlanılmamı olan kalan vergi indirimi tutarını ücretliye ödeyecei ücretlerden kesilen gelir vergisinden genel esaslar çerçevesinde mahsup edecektir. Bu yazının bir örnei yeni iveren tarafından eski iverenin muhtasar beyanname yönünden balı olduu vergi dairesine bir yazıyla gönderilecektir. 16. Birden Fazla verenden Ücret Alan Ücretlilerde Vergi ndirimi Uygulaması Aynı zamanda birden fazla iverenden ücret alınması halinde, ücretli her bir iverene vergi indirimine ait bildirimini ayrı ayrı verecektir. Bu durumda her bir iveren kendi ödedii ücretlerin vergi matrahlarını esas alarak, yukarıda açıklanan esaslara göre vergi indirimini uygulayacaktır.

10 17. Üçer Aylık Dönemlerde Muhtasar Beyanname Veren verenlerin Yanında Çalıan Ücretlilerde Vergi ndirimi Uygulaması Bu iverenler, ubat ayından itibaren vergi indirimi uygulamasını dikkate almak suretiyle ücret ödemesinde bulunacaklardır. Vergi indirimi tutarları, Ocak-ubat-Mart aylarına ilikin Nisan ayında verilecek muhtasar beyannamede mahsup konusu yapılarak indirilmeye balanacaktır. Muhtasar beyannamede tevkif yoluyla kesilen vergiler toplamı üzerinden vergi indirimi tutarı mahsup edilecektir. 18. Mükellefiyeti Sona Eren verenler Yanında Çalımı Olan Ücretlilere likin Vergi ndirimi Uygulaması 18.1.Vergi ndirimine Ait Bildirim Verilmeden Önce i Bırakan Mükellefin Yanında Çalımı Olan Ücretlilerde Vergi ndirimi Uygulaması Çalıtıı iverenin mükellefiyetinin sona ermesi ve tekrar ücretli olarak çalımaması nedeniyle iverenleri aracılııyla vergi indiriminden yararlanamayan ücretliler, Ücretlilerde Vergi ndirimine Ait Bildirimi 20 Ocak tarihine kadar eski ivereninin muhtasar gelir vergisi beyannamesi yönünden balı olduu vergi dairesine vereceklerdir. Vergi bildiriminin verildii vergi dairesi;gerekli incelemeyi yaptıktan sonra vergi indirimi tutarını hesaplayacak ve Mart ayı sonuna kadar ücretliye nakden iade edecektir. Tasfiye haline girmi olan kurumlarda vergi indirimi ile ilgili ilemler tasfiye memurlarınca yerine getirilecektir Vergi ndirimine Ait Bildirim Verildikten Sonra i Bırakan Mükellefin Yanında Çalımı Olan Ücretlilerde Vergi ndirimi Uygulaması Vergi indirimine ait bildirimin iverene verilmesinden sonra iverenin ii bırakması ve ücretlinin baka bir iveren nezdinde çalımaması durumunda, mahsup edilmemi vergi indirimi tutarı, iverenin muhtasar beyanname yönünden balı olduu vergi dairesi tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra, ücretliye nakden iade edilecektir. Ücretlinin baka bir iveren nezdinde çalımaya balaması halinde, vergi indirimi genel esaslara göre yapılacaktır. Ancak, yeni iveren ücretlinin eski iverenden getirmi olduu yazının bir örneini eski iverenin muhtasar beyanname yönünden balı olduu vergi dairesine bir yazı ekinde gönderecektir. Ücretlinin eski ivereninden alması gereken yazıyı temin edememesi halinde, mahsup edilemeyen vergi indirimi tutarı vergi dairesi tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra ücretliye vergi dairesince nakden iade edilecektir. 19. Ücretlilerde Vergi ndirimine Ait Bildirim Ücretlilerde Vergi ndirimine Ait Bildirim Ek:1 deki örneine uygun olarak çoaltılıp kullanılabilecektir. Ancak, daha önce kullanılmakta olan özel gider indirimine ait bildirimlerin 2006 yılında da kullanılması mümkün bulunmaktadır. Özel gider indirimine ait

11 bildirimin kullanılması halinde, bu bildirimde yer alan tüm tablolar doldurulacak ancak Özel Gider ndirimi Hesaplama Tablo sunda yer alan Toplam Harcamaların Özel Gider ndirimine Esas Olacak Tutar bölümüne bir tutar yazılmayacaktır. 20. Vergi ndirimi Nedeniyle Tevkif Suretiyle Kesilerek Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler verenlerin yanlarında çalıan ücretlilerin vergi indirimine konu olan harcamalarını, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler kullanmak veya belgelerde tahrifat yapmak veya dier suretlerle yüksek göstermeleri nedeniyle, vergi indirimi tutarının fazla hesaplanmasına neden olmaları halinde, bu vergi ilgililerinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ceza, faiz ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle geri alınacaktır. 21. Muhtasar Beyanname Veren verenlerin Yanında Çalıan Ücretlilerde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Ücretlilerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandıklarının sabit olması halinde, iverenlerin bu belgelere dayanarak eksik ödedikleri gelir vergisi için adlarına ikmalen veya re'sen tarh edilen vergi aslı, ceza ve gecikme faizini, genel hükümler çerçevesinde ücretlilere yansıtılabilecektir. Ücretlilerin ücretlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen vergi indiriminin, mahsup ileminin yapıldıı muhtasar beyannamenin verilecei tarihe kadar ücretliye nakden ödenmesi gerekir. Aksi takdirde, ücretliye nakden ödenmeyen vergi indirimi, iverenler tarafından haksız yere yapılan bir mahsup ilemi nitelii taıyacak ve tevkif suretiyle kesilen verginin bu tutar kadar olan kısmı, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmi olacaktır. Bu nedenle, yukarıda belirtilen tarihe kadar ücretliye nakden ödenmeyen vergi indirimi o ayda eksik beyan edilmi vergi tevkifatı olarak kabul edilerek, bu vergiler için de iverenler hakkında cezalı tarhiyat ilemi yapılacaktır. Saygılarımızla... EKLER Ek:1/a (Ücetlilerde Vergi ndirimine Ait Bildirim- Ön Yüzü) Ek:1/b (Ücetlilerde Vergi ndirimine Ait Bildirim- ArkaYüzü) Ek:2 (Vergi ndirimine Ait Bordro) (verenler tarafından düzenlenecek)

12 EK: 1/a ÜCRETLLERDE VERG NDRMNE AT BLDRM (Ücretleri Gerçek Usulde Tespit Edilen Vergisi Tevkif Yoluyla Kesilen Ücretlilere Ait) Ait Olduu Dönem.../.../ /../200.. Adı Soyadı veya Unvanı Adresi VERENN Soyadı VERG NDRMNDEN FAYDALANANIN Kurum Sicil No Adı Vergi Kimlik No kametgah Adresi ve Telefon Numarası ADINA BELGE ALINMI SE Vergi ndiriminden Faydalananın Ei ve Bakmakla Yükümlü Olduu Çocukları Adı ve Soyadı Doum Tarihi Yakınlık Derecesi VERG NDRMNE ESAS HARCAMA TUTARLARI TABLOSU Harcamaların Cinsi Belge Adedi Tutarı 1 Eitim 2 Salık 3 Gıda 4 Giyim 5 Kira TOPLAM.../.../ Vergi indiriminden faydalananın imzası

13 EK:1/b Sıra VERG NDRMNE ESAS BELGENN No Tarihi No'su Kimden Alındıı Tutarı TL. Sıra VERG NDRMNE ESAS BELGENN No Tarihi No'su Kimden Alındıı Tutarı TL. 1 NAKLEDLEN TOPLAM TOPLAM TOPLAM GENEL TOPLAM Zarfın bu yüzü doldurulmadan önce harcamaya esas belgeler, harcama türleri itibariyle (eitim, salık, gıda, giyim ve kira olarak) NOT: gruplandırılacaktır. Aynı Harcama belgesinde birden fazla harcama çeidi var ise bu belge miktar itibariyle en fazla tutarı ihtiva eden gruba dahil edilecektir. Bir bildirimin kolonları yeterli gelmedii taktirde, bu yaprak birden fazla çoaltılarak kullanılabilecektir. Birden fazla yaprak kullanıldıında, bu yapraklar zarfın içine konulacak ve genel toplam zarfın bu yüzünde gösterilecektir.

14 EK: 2 Sır a No Ücretlin in Adı Soyadı Bir Önceki Yıl Gelir Vergisi Matrahı ( ) Vergi ndirimin e Konu Harcam a Tutarı Vergi ndirimin e Konu Olacak Tutar* Hesaplan an Vergi ndirimi Toplamı Tutarı ** UBA T Yararlanılan Vergi ndirimi Tutarı*** MAR T NSA N MAYI S HAZRA N TEMMU Z T O P L A M Not:Bu bordro,iverenlerce yukarıdaki muhteviyatına uygun olarak çoaltılıp kullanılabilecektir. * Bu tutar ile vergi indirimine konu harcama tutarından küçük olanı hesaplamaya konu olacaktır. ** Yararlanılan vergi indirimi tutarı, hesaplanan vergi indirimi toplam tutarından fazla olamayacaktır.

15 *** Toplam vergi indirimi tutarı; lk YTL ye %8 kinci YTL ye % YTL den fazlası %4 oranları uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 65 ST, 26.12. 2006 ÜCRETLLERDE VERG NDRM

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 65 ST, 26.12. 2006 ÜCRETLLERDE VERG NDRM SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 65 ST, 26.12. 2006 çindekiler: Ücretlilerde vergi indirimi. ÜCRETLLERDE VERG NDRM Bilindii gibi, Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 121 inci maddesi ücretlilere yapılacak vergi

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

BEYAN EDİLEN GELİRİN %10 u İLE SINIRLI EĞİTİM, SAĞLIK GİDERLERİ İNDİRİMİ ve ÜCRETLİLERİN DURUMU

BEYAN EDİLEN GELİRİN %10 u İLE SINIRLI EĞİTİM, SAĞLIK GİDERLERİ İNDİRİMİ ve ÜCRETLİLERİN DURUMU Denet Duyuru Duyuru Tarihi : 03.09.2007 Duyuru No : DUYURU/2007-130 Yayımlandığı Yer : LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ / EYLÜL 2007 / Sayı : 45, Sayfa : 54-60 Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir mehmet.mac@bdodenet.com.tr

Detaylı

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME Bölüm 2 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014. Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında

SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014. Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014 Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında Sayın Mükellefimiz; Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ Ayrıntılı Bilgi İçin - Diğer Kazançlar Müdürlüğü (Ücret Kazancı) (0312) 415 32 54-55 numaralı telefonlarına, - Beyanname verme döneminde vergi dairelerinde hizmet veren Danışma

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

Gelirin toplanması ve beyanı

Gelirin toplanması ve beyanı Gelirin toplanması ve beyanı I. GİRİŞ Yıllık beyanname, gerçek kişinin çeşitli gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu şekilde

Detaylı

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29286 İÇİNDEKİLER I- MÜKELLEFİYET... 6 A. VERGİNİN KONUSU... 6 1. (I) Sayılı Listedeki

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ Mustafa İNANÇ * Giriş 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ndaki Diplomatik istisnalar Türkiye deki yabancı misyona mütekabiliyet(karşılıklılık)

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ AVUKAT DOKTOR MÜHENDİS MİMAR REHBER SANATÇI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR 1 SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

GİRİŞ... 7 1. KİRA GELİRİ... 7 2. KİRA GELİRİNE KONU MAL VE HAKLAR... 8 3. KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ... 9

GİRİŞ... 7 1. KİRA GELİRİ... 7 2. KİRA GELİRİNE KONU MAL VE HAKLAR... 8 3. KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ... 9 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 7 1. KİRA GELİRİ... 7 2. KİRA GELİRİNE KONU MAL VE HAKLAR... 8 3. KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ... 9 3.1. Kira Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi... 9 3.2. Kira Bedelinin Ayni Olarak

Detaylı