İSTANBUL TİCARET ODASI SERAMIK. Nisan Hazırlayan. Dr. İlkay ÇAPRAZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI SERAMIK. Nisan 2003. Hazırlayan. Dr. İlkay ÇAPRAZ"

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ODASI SERAMIK Nisan 2003 Hazırlayan Dr. İlkay ÇAPRAZ

2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI Seramik Kaplama Malzemeleri Seramik Sağlık Gereçleri Teknik Seramikler Porselen izolatörler Eiektro Porselen Teknik Seramik Refrakter Malzemeler Seramik Hammaddeleri Seramik Porselen Sofra, Mutfak ve Süs Eşyası... 4 BÖLÜM II: DÜNYA SERAMiK SEKTÖRÜ Üretim ve Tüketim Seramik Kaplama Malzemeleri Seramik Sağlık Gereçleri Teknik Seramikler Refrakter Malzemeler Seramik Porselen Sofra, Mutfak ve Süs Eşyası Dünya Ticareti...? 2.1. ihracat Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü... 1 O Seramik Porselen Sofra, Mutfak ve Süs Eşyası Sektörü Ithalat Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü Seramik Porselen Sofra, Mutfak ve Süs Eşyası Sektörü.. 21 BÖLÜM HI: TÜRKİYE SERAMiK SEKTÖRÜ Üretim ve Kapasite Kullanımı... 27

3 1.1. Seramik Kaplama Malzemeleri Seramik Sağlık Gereçleri Teknik Seramikler Refrakter Malzemeler Seramik Hammaddeleri Seramik Porselen Sofra, Mutfak ve Süs Eşyası Dış Ticaretim iz Gümrük istatistik Ta rife Pozisyonları Seramik Kaplama Malzemeleri Seramik Sağlık Gereçleri Teknik Seramik Porselen izolatörler Elektro Porselen Teknik Seramik ihracatı m ız Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü Refrakter Malzeme Sektörü Seramik Hammaddeleri Sektörü Seramik Porselen Sofra, Mutfak ve Süs Eşyası Sektörü ithalatım ız Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü Refrakter Malzeme Sektörü Seramik Hammaddesi Sektörü Seramik Porselen Sofra, Mutfak ve Süs Eşyası Sektörü Tüketim BÖLÜM IV: SONUÇ VE DEGERLENDİRME Kaynaklar ll

4 BÖLÜM/ ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI ı

5 Geleneksel anlamda seramik ürünler anorganik endüstriyel hammaddelerin belirli oranlarda karıştırılıp şekiilendirildikten sonra pişirilerek sertleşmesi suretiyle elde edilen malzemelerdir. Olumlu fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeni ile günlük yaşamda, endüstride ve inşaatta yaygın olarak kullanılmaktadır. Seramik sektörü;! Seramik kaplama malzemeleri,! Seramik sağlık gereçleri,! Seramik sofra ve süs eşyaları,! Porselen sofra ve mutfak eşyaları,! Teknik seramikler,! Refrakter harç ve tuğlalar! Seramik hammaddeleri alt sektörlerinden oluşan inşaat sektörüne önemli oranda girdi sağlayan bir sanayi dalıdır. 1. SERAMiK KAPLAMA MALZEMELERi Seramik kaplama malzemeleri, yer ve duvar kaplamasında kullanılan, seramikten yapılmış plakalardır. Türkiye' de çoğunlukla seramik yer karaiarına "seramik karo", duvar karaiarına "fayans" denilmektedir. Uluslararası aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır. ISO :1998 standardında seramik kaplama malzemeleri "Seramik karolar, çoğunlukla killer ve/veya diğer anorganik hammaddelerden üretilen, genellikle yer ve duvar kaplamalarında kullanılan, kalıptan çekme metoduyla veya oda sıcaklığında preslanerek şekillendirilen, fakat başka işlemlerle de şekil verilebilen, daha sonra kurutulup istenen özellikleri kazandırmaya yeterli olacak sıcaklıklarda pişirilen ince plakalardır. Karolar sırlı veya sırsız olabilir, yanmazlar ve ışıktan etkilenmezler." ISO :1998 uluslararası standardına ve TS EN 87:1995 Türk ve Avrupa Standartlarına göre seramik karolar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır: Şekillendirme metoduna göre:! Kalıptan çekme (A)! Kuru presleme (B)! Diğer işlemlerle (C) Türkiye'de üretilen seramik karolar "kuru presleme (B)" sınıfına girmektedir. Su emme oranına göre (E): : E:5 /o0,5! %0,5<E:5%3! %3:5E<%6! %6:5E<% 1 O! E>%10 (Grup ı a) (Grup ı b) (Grup ll a) (Grup ll b) (Grup lll) 2

6 2. SERAMiK SAGL/K GEREÇLERi Genel anlamda seramik "inorganik-metalik olmayan hammaddelerin belrli oranlarda karıştırılarak akışkan bir çamur haline getirilmesi, daha sonra da alçı ve/veya sentetik reçine kalıplarda şekillendirilerek C civarında pişirilip su emme değeri %0,75 in altında olan ürünlerdir. Kil, kaolen, kuars, feldspat gibi inorganik hammaddeler temel yapıyı oluşturur. Lavabo, ayak, klozet, rezervuar, bide, helataşı, pisuar ve duş teknesi beyaz ve renkli olmak üzere ürün yelpazesinin başlıca ürünleridir. 3. TEKNiK SERAMiKLER Taş ve Toprağa dayalı Sanayi Ürünleri'nin sınıflandırılmasında daha önceki yıllarda "Eiektroporselen" başlıbaşına bir grubu temsil ediyordu. Son yıllarda yurdumuzda da gittikçe önem kazanmakta olan ileri seramikler de dikkate alınarak, grubun adı, VIII. 5 Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarında "TEKNiK SERAMiK" olarak değiştirilmiştir. F. Singer ve S.S. Singer'in yaptığı Seramik Bünye sınıflanmasında "Sert Porselen" teknolojik olarak geliştirilmiş bünyeleri ihtiva etmektedir. Bunlar, Elektriksel Porselen, Kimyasal Porselen, Mullit Porselen, Zirkon Porselenin yanında tek bileşimli porselen tipi (Steatit, Kordierit vb.) ve saf tek bileşikli (oksitler, karpitler vb.) seramiklerdir. Bu bilimsel tarif de dikkate alınarak "Teknik Seramik" grubuna ana mallar olarak,! Porselen izolatörler,! Elektro porselen malzemeler,! ileri seramik malzemeler dahil edilmiştir Porselen izolatörler Kil, Kaolen, kuars, feldspat, alümina gibi ingorganik maddelerin belirli oranlarda karıştırıldıktan sonra öğütülüp, uygun metodlarla şekiilendirilip pişirilmesi ile elde edilir. Daha sonra bu parseleniere kullanım yerlerine bağımlı olarak metal parçalar monte edilerek, elektrik enerjisi iletim ve dağıtımında, trafo merkezlerinde kullanılır Elektro Porselen Kil, kaolen, kuars, feldspat, alümina, steatit gibi inorganik maddelerin uygun oranlarda karıştırılıp, öğütüldükten sonra elde edilen granülün yaş veya kuru şekillendirilmesini takiben pişirilmesi ile üretilir. Daha sonra bu parçalar mekanik düzenekler için monte edilerek elektrik tesisatlarındaki şalter, sigorta, buşon, fiş, duy vb. malzemelerin üretiminde kullanılır. 3

7 3.3. Teknik Seramik Hızla gelişen teknolojinin paralelinde; yüksek aşınma direnci, mukavemet, korozyona dayanıklılık, elektriksel ve ısıl özelliklere sahip malzemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bunun temini için yapılan araştırma çalışmaları sonucunda teknik seramikler (ileri seramik ve mühendislik seramikleri de denilmektedir) doğmuş ve gelişmiştir. iki gruba ayrılırlar:! Oksit seramikleri (AI203, Zr02 vb.)! Oksit olmayan seramikler (Karbürler, Nitnirler, Borürler vb.) Günlük hayatımızda kullanılan, kesme, aşındırma parçaları, yüksek sıcaklığa dayanıklı roket kılıfları, tank gövde kaplamaları, kurşun geçirmez yelekler, plezo elektrik seramikler, saryant ısıtıcı taşları, katalitik konvertörler, motorlar, pompalar, salmastralar vs. gibi malzemelerdir. 4. REFRAKTER MALZEMELER Refrakter malzemeler yüksek sıcaklıklarda her türlü erimiş metal, cüruf, asit vb. aşındırıcı maddelere dayanıklı, mekanik darbe ve sürtünme etkilerine karşı fiziksel ve kimyasal özelliğini kaybetmeyen, yüksek ergime sıcaklığına sahip malzemelerdir. Bu özellikleri nedeniyle, sanayide yüksek sıcaklığın gerekli olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı üniteleri koruma ve yalıtımını sağlama amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. 5. SERAMiK HAMMADDELERi Seramik sektöründe, elde edilecek ürüne göre değişen çeşitli hammaddeler ile bunlarla birlikte birçok yardımcı maddeler kullanılmaktadır. Seramik sektöründe kullanılan başlıca hammaddeler; kaolin, feldspat, kil, wollastonit ve pirofillit gibi anorganik esaslı minerallerdir. Yardımcı maddeler olarak ise, boya, oksit, firit,sır ve benzeri gibi maddeler kullanılmaktadır. 6. SERAMiK PORSELEN SOFRA, MUTFAK ve SÜS EŞYASI Kil, kaolen, kuvars, feldspat gibi inorganik maddelerin belirli oranlarda karıştırılıp, suyla hamur haline getirilmesini takiben uygun metotlarla şekiilendirildikten sonra C de pişirilmesi ile elde edilen sırlı, desenli veya desensiz, tabak, kase, fincan gibi sofra eşyalarının, vazo, biblo vb. süs eşyalarıdır. 4

8 BÖLÜM// DÜNYA SERAMiK SEKTÖRÜ 5

9 1.ÜRETİM VE TÜKETİM 1.1. Seramik Kaplama Malzemeleri Dünyada seramik kaplama malzemeleri sanayinin en büyük üreticileri Çin, italya, ispanya, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'dir. Dünya toplam üretimi giderek artmaktadır yılı dünya üretimi 5, öneminde üretim %8,3 oranında artmıştır. Tüketim de aynı dönemde %14 artarak, 2000 yılında 4,6 milyar m 2 'ye ulaşmıştır. Dünyadaki en büyük üretici olan Çin, dünya üretiminin yaklaşık %32'isini gerçekleştirmektedir. Üretiminin % 97'si iç tüketime yöneliktir. Çin %26'1ık pay ile dünya tüketiminde de birinci sırada yer almaktadır. italya'nın 2000 yılı karo üretimi 632 milyon m 2 'dir. ispanya'nın üretimi ise 621 milyon m 2 'dir Seramik Sağlik Gereçleri Dünya seramik sağlık gereçleri üretimi yılda yaklaşık 200 milyon adettir yılında, Avrupa (Doğu Avrupa ülkeleri hariç) 51 milyon adetlik üretimi ile, Çin'den sonra dünyadaki en büyük üretici bölgedir. Tüketim ise 52 milyon adettir. 30 'dan fazla üreticinin bulunduğu italya dışında, dünya genelinde, çeşitli ülkelerde fabrikaları bulunan az sayıda büyük üretici faaliyet göstermektedir yılı itibariyle, Türkiye Avrupa'da üçüncü üretici ve 6. ihracatçı konumundadır. Sektörün kapasite artışı büyük oranlarda gerçekleşmektedir. Avrupa'da en önemli üreticiler, italya, ispanya, Türkiye, Fransa, ingiltere ve Almanya'dır. italya'nın 2000 yılı sağlık gereçleri üretimi 9,6 milyon adettir. Dünyadaki en büyük üreticilerden iki tanesi ABD'de bulunmaktadır. Bunlardan birisi ABD'nin ve dünyanın en büyük üreticisi olup, ABD, Meksika, Kanada, Avrupa, Güney Amerika ve Uzak Doğu'da çeşitli ülkelerde olmak üzere 21 ülkede fabrikaya sahiptir. Diğer büyük üreticiler isviçre, Finlandiya, ispanya, Almanya, ingiltere, Hollanda'da olup, hepsinin pek çok ülkede üretim tesisleri vardır. Büyük üreticilerden iki tanesi de Japonya'da bulunmaktadır. Çin'in Avrupa'nın toplam üretiminden bir miktar daha fazla olan üretimi tümüyle iç tüketime dönüktür. Aynı zamanda, yarısı ABD'den olmak üzere az miktarda ithalat da yapmaktadır. Almanya Avrupa'daki en büyük tüketici ve ithalatçıdır. Almanya'yı Fransa, ispanya ve Belçika izlemektedir. AB ülkeleri, özellikle italya ve ispanya üst kalite ürünler üretiminde başı çekerken, Asya ülkeleri özellikle Çin'in yapmış olduğu büyük hamle sonucu, miktar olarak en fazla üretimi gerçekleştirmektedirler. Çin'deki üretim artışının başlıca nedeni, ABD'nin ve dünyanın en büyük üreticisi olan ABD'deki bir firma ile Çinli üreticiler arasında gerçekleşen joint-venture türü ortaklıklardır. 6

10 1.3. Teknik Seramikler Teknik seramikler alt-sektöründe AB ile Japonya arasında çok güçlü bir rekabet vardır. AB, 5 milyar ECU'luk dünya pazarının %1 O'unu almaktadır Refrakter Malzemeler Dünya refrakter malzemeler üretiminde önde gelen ülkeler Çin, Rusya Federasyonu, AB ülkeleri, ABD ve Japonya'dır. ABD son derece gelişmiş bir refrakter sanayine sahiptir. Fabrikalar büyük ölçekli olup, belirli türlerde uzmanlaşmışlardır. Japonya da gelişmiş bir refrakter sanayine sahiptir Seramik Porselen Sofra, Mutfak ve Süs Eşyası Sofra ve süs eşyası üretiminde Almanya, ingiltere, Fransa, Japonya, Çin, Hong Kong, Belçika, ABD ve italya önde gelen ülkelerdir. 2. DÜNYA TiCARETi 2.1. ihracat Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Çin ihracata dönük olarak yaptığı yatırımlar tamamlandığında, dünya ihracatında da önemli bir konuma gelecektir. italya, ispanya ve Türkiye, dünyanın en önemli ihracatçıları durumundadır yılında, Türkiye seramik kaplama malzemeleri dünya ihracatında üçüncü sırada yer almıştır. 7

11 Dünya S!r/1 Seramikten Kaplama Malzemeleri (Bir kenan n m uzunluğu 7 cm'yi geçmeyen/er) ihracati HS: Değer (1 000 ABD $) i talya 11 o 806 Tayland Endonezya Japonya Malezya Türkiye Almanya ABD Hindistan ispanya i ran ingiltere Çin Mısır Tayvan Güney Kore Portekiz Brezilya Rusya Fed BAE DUNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 8

12 Dünya Diğer Kaplama Malzemeleri ihracati HS: Değer (1 000 ABD $) i talya ispanya Türkiye Brezilya Meksika Almanya Fransa Portekiz BAE ÇekCum Beyaz Rusya Endonezya Çin Japonya Malezya Tayvan Hollanda Tayland Tunus Arjantin Kolombiya DUNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 9

13 Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü Dünya Porselen Sağ/tk Gereçleri ihracati HS: Değer (1 000 ABD $) Almanya ispanya Fransa Portekiz isveç ABD ingiltere Çin Tayland i talya Finlandiya Bulgaristan Filipinler Endonezya Macaristan Fas Romanya Belçika Avusturya BAE Kolombiya DUNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap lo

14 Dünya Diğer Sağ/tk Gereçleri ihracati HS: De_ğ_er {1 000 ABD $) Meksika i talya Türkiye Fransa Tayland ÇekCum Almanya Mısır Brezilya ingiltere Portekiz Polanya Şili ABD BAE Venezualla ispanya Filipinler Avusturya Tayvan Ekvator Çin DUNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap ll

15 Seramik Porselen Sofra, Mutfak ve Süs Eşyası Sektörü Dünya Porselen Sofra ve Mutfak Eşyas1 ihracati H$: Değer (1000 ABD$) Çin Almanya ingiltere Japonya Fransa Cek Cum Polonya italya Tayland Endonezya Portekiz ABD Hollanda Danimarka Sri Lanka Belçika Macaristan Romanya isveç Tayvan Bengladeş Güney Kore DUNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 12

16 Dünya Porselenden Diğer Ev Eşyas1 ve Tuvafet Eşyas1 ihracati HS: Değer {1 000 ABD $) Cin inoiltere i talya ABD Fransa Tayvan 4135 Almanya Romanya Malezya ispanya Hollanda BAE Japonya Singapur Polonya Danimarka Portekiz Avusturya Avustralya Tayland irianda Güney Kore DUNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 13

17 Dünya Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyas1, Diğer Ev Eşyas1 ve Tuva/et Eşyas1 ihracati HS: Değer (1 000 ABD $) ingiltere i talya Tayland Portekiz Cin Tawan ABD Japonya Belçika Almanya Meksika Endonezya Brezilya Malezya Polonya Romanya Hollanda ispanya isveç Kanada Vietnam Güney Kore DUNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 14

18 Dünya Porselenden Heykefeik/er ve Diğer Süs Eşyas1 ihracati HS: Değer (1 000 ABD $) Çin ispanya Danimarka Almanya Fransa Tayland ingiltere Hollanda italya Macaristan Tayvan Endonezya Malezya ABD Sri Lanka Japonya Belçika Portekiz 3663 ÇekCum Vietnam 2847 irianda Meksika DUNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 15

19 Dünya Diğer Heykefeik/er ve Diğer Süs Eşyast ihracatt HS: Değer (1 000 ABD $) _Çin Vietnam Portekiz i talya Almanya Meksika Hollanda ingiltere Filipinler Fransa Belçika Tayland ispanya Danimarka Tayvan ABD Romanya Kanada Polonya isveç 3543 Fas Japonya DUNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 16

20 2.2. ithalat Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Dünya Kaplama Malzemeleri 2000 y1fl ithalati Karolar, küpler ve benzeri ürünler (Bir kenarmm uzunluğu 7 cm'den az olanlar) HS: Değer (1000 ABD$) ABD Suudi A Hong Kong ingiltere Singapur Avustu_!Y_a irianda Cezayir Alman_y_a Macaristan Fransa Norveç 4957 Hollanda Güney Kore 4856 isveç 4694 Yunanistan 4633 Urdün 4300 Jameika Portekiz 3260 Barbad os Avustralya Kazakistan 2630 Malta 2405 DUNYA TOPLAMI Kaynak: ITC, Trademap 17

21 Dünya Diğer Kaplama Malzemeleri Ithalati HS:69089 Değer (1 000 ABD $) ABD Fransa Almanya ingiltere Avustralya Polanya Kanada Belçika Yunanistan Hong Kong i sviçre Avusturya Portekiz Hollanda Suudi A Meksika i srail i talya Singapur Şili Macaristan Rusya Fed DUNYA TOPLAMI Kaynak: ITC, Trademap 18

22 Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü Dünya Sağ/tk Gereçleri ithalatt HS: Değer (1 000 ABD $) ABD Almanya ispanya Fransa Kanada Hong Kong ingiltere Danimarka Belçika irianda Hollanda i talya Suudi A NoNeç Yunanistan Avusturya Portekiz isveç BAE Avustralya i sviçre Güney Kore DUNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 19

23 Dünya Diğer Sağ/tk Gereçleri ithalatt H$: Değer (1 000 ABD $) ABD Fransa ingiltere Almanya Japonya i talya Avusturya Rusya Fed Singapur Suudi A Polanya ispanya Hollanda Tayvan Belçika irianda Kanada i sviçre Çek Cum BAE Meksika Kuveyt DUNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 20

24 Seramik Porselen Sofra, Mutfak ve Süs Eşyası Sektörü Dünya Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyast ithalatt HS: Değer (1 000 ABD $) ABD Japonya Almanya i talya Fransa ingiltere ispanya Hong Kong Belçika Kanada i sviçre BAE Avustralya Avusturya ÇekCum Hollanda Tayvan isveç Norveç Danimarka Mısır israil DUNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 21

25 Dünya Porselenden Diğer Ev Eşyası ve Tuvalet Eşyası ithalatı HS: Değer (1 000 ABD $) ABD ingiltere Hong Kong ispanya i talya Singapur Almanya Fransa 4170 Oma n Japonya Suudi A Belçika Kanada Yunanistan Küba i sviçre Avusturya Venezuella BAE Avustralya Türkiye Portekiz DUNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 22

26 Dünya Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyas1 ithalati HS: Değer (1 000 ABD $) ABD ingiltere Fransa Kanada Hon_g Kon_g Almanya Japonya Hollanda Avustralya Belçika ispanya i talya Meksika isveç irianda Norveç i sviçre Avusturya Polonya Güney Kore Şili DUNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 23

27 Dünya Porselenden Heykefeik/er ve Süs Eşyasi ithalati HS: Değer (1 000 ABD $) ABD Hong Kong ingiltere italya Japonya Almanya Kanada Fransa ispanya Portekiz Hollanda Avustralya Belçika BAE irianda Meksika Singapur Suudi A i sviçre Mısır Danimarka 4135 DUNYA TOPLAMI Kaynak: ITC, Trademap 24

28 Dünya Diğer Heykefeik/er ve Süs Eşyast ithala tt HS: Değer (1 000 ABD ~) ABD Almanya ingiltere Hollanda Fransa i talya Belçika Hong Kong Japonya i sviçre ispanya Danimarka Avustralya Avusturya Norveç isveç Kanada Polonya irianda Finlandiya 4940 Portekiz DUNYA TOPLAMI Kaynak: ITC, Trademap 25

29 BÖLÜM lll TÜRKİYE SERAMiK SEKTÖRÜ 26

30 Seramik üretimi ülkemizin en eski sektörlerinden biridir. Anadolu'da ilk çanak, çömlek örnekleri MÖ 7000 yıllarına, Neolitik çağa uzanmaktadır. Ancak endüstriyel anlamda geleneksel seramik üretimi ikinci Dünya Savaşı sonrası yıllarda, 1950'1erde başlamıştır. ithalat ikamesi bu sanayinin kurulması ve gelişmesinde en önemli teşvik olmuştur. 1. ÜRETiM ve KAPASiTE KULLANIMI Büyük oranda yerli girdiler kullanan seramik sektörünün yarattığı katma değer çok yüksektir. Seramik sektörü yıllık 1,5 milyar ABD $lık katma değer, 400 milyon ABD ABD $lık ihracatı ile, ülkemizin en köklü ve temel sanayi gruplarından biridir. Kurulu kapasite miktarları, ürün kalitesi ve ürün çeşitliliği vb. faktörler gözönüne alındığında, Türk seramik sanayi içinde en gelişmiş alt sektörler kaplama malzemeleri ve sağlık gereçleri; nispeten daha az gelişmiş alt sektörler ise sofra ve süs eşyaları ile teknik seramikler ve refrakter malzemeler sektörüdür. Türk seramik sanayi hammadde ihtiyacını yaklaşık %80 oranında yurtiçinden karşılamaktadır. Buna karşın makine ve ekipman üretimi gelişmemiştir. Türkiye seramik sanayinde fiili toplam işgücü kişi civarındadır. Seramik sektörüne hizmet veren yan sektörleri ve hammadde üretimini gerçekleştiren firmaları da içine alan bir perspektifle bakıldığında bu rakamın düzeyinde olduğu söylenebilir. Geçtiğimiz dönemde yaşanan iki ekonomik kriz, imalattan sanayiye, tarımdan inşaata tüm mal ve hizmetleri üreten sektörleri etkilediği gibi seramik sektörünü de derinden etkilemiştir yılında seramik sektörü üretimi %15 daralmış ancak istihdam azalışı %5 seviyesinde kalmıştır. Türkiye Seramik Sanayi Üretimi (1 000 Ton) Kaplama Malzemeleri Sağlık Gereçleri o Sofra ve Süs Eşyası Teknik Seramikler Refrakter Malzemeler Kaynak: DPT 1.1. Seramik Kaplama Malzemeleri Seramik Kaplama Malzemeleri, seramik sektöründe en önemli yere sahip ve en hızlı gelişen ürün grubudur. Bu alt sektör yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip olmasına karşın, hızla gelişerek dünyada üretimde altıncı, tüketirnde dokuzuncu, ihracatta üçüncü sırada yer almaktadır. Avrupa'da ise hem üretimde hem de ihracatta italya ve ispanya'dan sonra üçüncü durumdadır. Son yıllarda inşaat sektöründe yaşanan 27

31 canlılığa paralel olarak, seramik karo üreticileri de hızla kapasitelerini artırmış, bunun yanısıra yeni firmalar da ortaya çıkmıştır. Seramik Kaplama Malzemeleri sektöründe 24 fabrika bulunmaktadır. Bu fabrikaların bölgelere göre dağılımına baktığımızda, seramik sektörü kapasitesinin %40'ı Bilecik-Eskişehir, %20'si izmir-aydın, % 15'i Kütahya-Uşak, %25'i Çanakkale Bölgesinde bulunmaktadır. Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Profili Değişim% Fabrika istihdam Kapasite U retim Kapasite Kullanım Oranı% Yurtiçi satış ihracat (m~) ihracat (ABD $) ithalat (m~) ithalat (ABD $) Ülkemizde seramik sektörünün son 20 yılda gelişmiş olması ve mevcut kapasitesinin yarısının da son 1 O yılda devreye girmesi, son teknolojiye sahip olması açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır yılında Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü kapasitesi, 2000 yılına göre %9 oranında artış kaydederek 250 milyon m 2 ye ulaşmıştır. Bunlar daha çok, mevcut üreticilerin sürdürdükleri tevsii yatırımlarıdır. Yapılan yatırımlar, modernizasyon ve ihracata yönelik olarak yapılmaktadır. Sektör yapmış olduğu yatırımlarla, yılları arasında üretim kapasitesini %80 oranında arttırmıştır. Kapasite Üretim Türkiye'nin 2001 yılı Seramik Kaplama Malzemeleri üretimi, 2000 yılına göre %14 oranında azalarak 150 milyon m 2 olarak gerçekleşmiştir. Sektörün 2001 yılı kapasite kullanım oranı %60dır. Kapasite Kullanım Oranı %

32 Sektörün yılları arasındaki ortalama kapasite kullanım oranı su %90 dır Ağustos depremi sonrası inşaat sektöründe yaşanan durgunluk nedeniyle 2000 yılı içinde bu oran %77 ye düşmüştür. Kasım 2000 ve Şubat 2001 ekonomik krizlerinden sonra sektördeki üretim daralması devam etmiş, 2001 yılında kapasite kullanım oranı %60 olarak gerçekleşmiştir. Sektörün atıl kapasitesi her geçen yıl artmaktadır yılı kapasite fazlası 55 milyon m 2 iken 2001 yılında ku Ilanılamayan kapasite 100 milyon m 2 ye yükselmiştir yılı içinde iç pazarda beklenen %10 daralma ve ihracatın %7-8 oranında artması ile 2002 yılında sektörün atıl kapasitesinin 105 milyon m 2 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu makro ekonomik şartlar ve inşaat sektörünün içinde bulunduğu durum nedeni ile önümüzdeki dönemde yurtiçi pazarda seramik karo ve fayans tüketiminin bir artış yaşamayacağı açıktır. Bu nedenle Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörünün mevcut atıl kapasitesinin ihracatta değerlendirilmesi gerekmektedir. Aynı zamana ülkemizdeki zengin hammadde kaynaklarının hammadde olarak değil bu üründe bir katma değer yaratarak işlenmiş ürün olaraksatılmasını sağlamalıdır. Kapasite Fazlası (milyon m 2 ) Seramik Sağlık Gereçleri Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri Sektöründe faaliyet gösteren SERSA üyesi üretici firmaların üretim kapasitesi 2000 yılı itibari ile ton ( adet) iken, 2001 yılı içerisinde %6 oranında artarak tona ( adet) ulaşmıştır. Diğer orta ve küçük ölçekli işletmelerin toplam üretim kapasitelerinin yaklaşık bin ton civarında olduğu tahmin edilmektedir yılında yaşanan ekonomik kriz sonrası, seramik sağlık gereçleri sektörü üretimi bir önceki yıla göre %8 oranında azalarak ton ( adet) olarak gerçekleşmiştir. Sektörde krizin etkileri ihracatla aşılmaya çalışılmış ancak üretimdeki düşüşün önüne geçilememiştir. Sektörün 2001 yılı içindeki kapasite kullanım oranı %71 dir. Bu oran son 1 O yıl içinde gerçekleşen en düşük KAPASiTE KULLANIM ORANI dır. Mevcut tesisler kapasitelerinin çok altındaki kapasitelerde çalışma zorunda kalmakta, maliyetler artmaktadır. Bazı firmalar daralan arz nedeni ile maliyetlerdeki artışı karşılamak için istihdamca da azaltmalara gitmişlerdir yılında sektördeki istihdam kaybı %12 dir. 29

33 SSG Sektörü Kapasitesi ve Üretimi-SEASA Üyeleri (*1 000 Adet) Kapasite U retim Kapasite Fazlası Kaynak: Seramik Sanayicileri Birliği Sağlık gereçleri alt sektöründe 16 tane büyük ve orta ölçekli firma bulunmaktadır. 1980'1i yılların ikinci yarısından sonra, 30'a yakın küçük ölçekli firma da üretime başlamıştır.bunlar, genelde büyük üreticilerin ürünlerini kopya ederek, ucuz maliyetli ürünleri ile iç pazarda önemli oranlarda pay elde etmişlerdir. Bu sektör Türkiye'de inşaat sektörünün gösterdiği gelişmeye paralel olarak hızla gelişmiş ve Avrupalı üreticiler arasında italya ve ispanya'dan sonra üçüncü büyük üretici konumuna gelmiştir. Sektörde mevcut küçük ölçekli işletme sayısının daha da artacağı ve mevcut olanlardan bazılarının modern teknolojilere uyumu ile birlikte gelişerek orta ölçekli şirket durumuna gelecekleri beklenmektedir Teknik Seramikler Teknik seramikler alt sektöründe 3 firma mevcuttur döneminde, sektörde yıllık kapasite artışı %14 olarak gerçekleşmiştir. Alçak ve yüksek gerilim izolatörler iki şirket tarafından üretilmektedir. Bunlardan birisi olan kamuya ait şirketin üretimdeki payı %25 civarındadır. Elektriksel seramik üretiminde yalnızca bir üretici mevcuttur. ileri teknik seramikler sektörü şimdiye kadar müteşebbislerin pek ilgisini çekmemiştir. Bu sektörde üretim kalite ve miktar olarak gelişmemiş olup, yakın gelecekte de olumlu bir gelişme beklenmemektedir Refrakter Malzemeler Refrakter malzemeler alt sektöründe 14 üretici firma bulunmaktadır. Üretimi yapılan başlıca ürünler, bazik ve alümina silikat esaslı, şekilli ve şekilsiz refrakter malzemelerdir. Tüketirnde yaklaşık %70 pay alan ürünler şekilli ve şekilsiz bazik refrakterlerdir yılı itibariyle, alümina silikat malzemelerde kurulu yıllık üretim kapasitesi 244 bin ton ve bazik malzemelerde ise 306 bin ton olmak üzere, 550 bin tondur. Refrakter sektörü 2001 yılı üretimi, 2000 yılına göre %3 oranında gerheyerek ton olarak gerçekleşmiştir. Sektörün kapasite kullanım oranı çok düşük olup, 2001 yılında ortalama %37 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektörde üretilen bazı tür refrakter tuğla ve harçlar için büyük oranda yerli kaynaklar kullanılmakla beraber, yeni geliştirilen bazı ürünler için sentetik hammaddelerin ithal edilmesi gerekmektedir. Sektörde üretilen bazı tür refrakter malzemelerin üretiminde kullanılan hammadde rezervleri kalite ve miktar olarak 30

34 yetersizdir ve bu malzemelerin üretimi için gerekli hammaddeler tümüyle ithal edilmektedir. Yerli üretim, tüketimin yaklaşık %75'ini karşılamakta, bir miktar da ihraç edilmektedir. Refrakter malzemeler % 80 oranında demir-çelik sanayinde kullanılmakta ve çelik üretimi refrakter malzeme talebinin seviyesini belirlemektedir. Gerek çelik üretiminde geliştirilen yeni metodlar, gerekse refrakter malzemelerde sağlanan kalite artışı sonucu, 1970'1i yıllardan sonra tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de refrakter malzemelerin bazı türlerinin tüketimi göreceli olarak azalmıştır. Üreticiler iç pazarın daralmasından dolayı, ihracata yönelmişlerdir, fakat maliyetierin yüksek olmasından dolayı ihracat fiyatları açısından, üreticilerin dış pazarlarda rekabet gücü çok fazla değildir. Refrakter üretim sektörü tüm dünyada miktar olarak sürekli küçülme eğiliminde olan bir sektördür. Refrakter ürün kalitesindeki artış, kullanıcının presesindeki teknolojik ilerlemeler ve refraktere uyumlu çalışma koşullarının yaratılmasına yönelik yeni proseslerin devreye sokulması ile tüm refrakter kullanıcı sektörlerde tüketim olağanüstü bir hızda düşmeye devam etmektedir. Kullanıcı sektörlerin üretimlerinde de global anlamda bir artışın olmaması bu düşüşü artırmaktadır. Tüm bu sayılan nedenler ile refrakter üretim sektörü sürekli olarak yoğun bir rekabetin baskısı altındadır Seramik Hammaddeleri Ülkemizde, seramik hammaddeleri sektörü, seramik sanayinin gelişimine paralel olarak son yıllarda niteliksel ve niceliksel olarak önemli gelişmeler kaydetmiştir. Türkiye'de önemli bir seramik hammaddesi rezervi mevcuttur. iç tüketimin yanında büyük oranda ihracat yapılmaktadır. Seramik hammaddeleri sektörü, 400 milyon ton feldspat, 100 milyon ton kaolin, 5 milyar ton kuvars ve kuvarsit, 585 milyon ton kil rezervi ile endüstriyel hammaddelerde ihracat imkanı yüksek olup, sektör önümüzdeki yıllarda büyük bir atılım yapabilecek güçtedir. Sektörün büyüme stratejisi, bir yandan bölgesel üretim gücü haline gelmiş yurtiçi seramik sanayine hammadde üretirken diğer yandan katma değeri yüksek seramik hammaddelerinin dünya pazarlarına sunmaktadır. Sektörün 201 O yılı itibari ile üretim hedefi 750 milyon ABD$ dır. Ürünler itibari ile muhtemel ytlftk üretim miktarlan aşağtdaki gibidir: U rün Kil Kaolin Na Feldspat Kum Dolomit Ku arz Çakmak taşı M ermer Diğer Uretim miktarı 31

35 1.6. Seramik Porselen Sofra, Mutfak ve Süs Eşyası Sofra ve süs eşyası alt sektöründe 8 büyük ve orta ölçekli firma bulunmaktadır. Ayrıca, sektörde civarında küçük ölçekli ve atölye düzeyinde üretici de mevcuttur yılları arasında gerçekleştirilen yatırımlar sonucunda üretim kapasitesi% 50 oranında artış göstermiştir. 2. DIŞ TiCARETiMiZ 2.1. Gümrük istatistik Tarife Pozisyonları Seramik Kaplama Malzemeleri sınırları Sektörün Gümrük Tarife Fasıl ve Pozisyon numaraları itibari ile tanımları aşağıdaki gibidir: Cilasız veya sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları; cilasız veya sırsız seramikten mozaik küpler ve benzerleri (bir mesnet üzerinde olsun veya olmasın) "Diğerleri" bölümünde belirtilen bütün ürünler Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları; cilalı veya sırlı seramikten mozaik küpler ve benzerleri (bir mesnet üzerinde olsun veya olmasın) "Diğerleri" bölümünde belirtilen bütün ürünler Seramik Sağlık Gereçleri Sektörün Gümrük Tarife istatistik ve Pozisyon numaraları itibari ile tanımları aşağıdaki gibidir: SITC (Revize 3)e göre ise, Seramik sağlık gereçleri; (seramik musluk taşı, lavabo ve ayakları, küvet, bide, pisuar vb. porselenden) (seramik musluk taşı, lavabo ve ayakları, küvet, bide, pisuar vb., diğer) kod numaraları ile sınıflandırılmaktadır. 32

36 Teknik Seramik Porselen izolatörler Sektörün GTiP numarası itibariyle tanımları aşağıdaki gibidir: Seramikten olan elektrik izolatörleri Zincir askı izolatörleri Çubuk askı izolatörleri Mesnet izolatörleri Cihaz mesnet izolatörleri Geçit izolatörleri o o o o o o Diğerleri Metal Parçası Bulunanlar Zincir askı izolatörleri Çubuk askı izolatörleri Mesnet izolatörleri Diğerleri Diğerleri Zincir askı izolatörleri Çubuk askı izolatörleri Mesnet izolatörleri Cihaz mesnet izolatörleri Geçit izolatörleri Diğerleri Elektro Porselen Elektroporselen için ise tarifelendirme dolayi ı O 1 O Bıçaklı sigortalar O 1 O D tipi sigortalar Otomatik devre kesiciler Diğer anahtarlar Ampul duyları, fişler ve soketler (prizler) olarak yapılabilmektedir Teknik Seramik Genelde teknik seramikler aşağıda GTiP numaraları ile tarif edilebilirler: Laboratuvar eşyası Diğerleri Diğerleri Bunların dışında kalanlar mineraller, refrakterler, elektrik cihazları, gibi gruplar içinde yer alırlar ve kesin sınırlarla tariflendirme imkansızdır. 33

37 2.2. ihracatımız Seramik sanayi ihracatı sürekli olarak artmaktadır. Mevcut üretim kapasitesinin sürekli artmasına karşın, iç tüketim özellikle inşaat sektörünün durgun olduğu dönemlerde aynı oranda artış göstermediği için, artan kapasite sürekli olarak ihracata yönlendirilmektedir. Sektör üretiminin yaklaşık %30'unu ihraç etmektedir. Türkiye, seramik ürünleri sektöründe üretim ve ihracat bakımından başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde hızla büyümekte ve rekabet şansını hızla arttırmaktadır. Özellikle 1990'1ı yıllardan itibaren hızla gelişen ve büyüyen Türk seramik sektörü, bugün 70'den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Sektörün 2001 yılı ihracatı bir önceki yıla göre %12 oranında artarak 396 milyon ABD$ olarak gerçekleşmiştir Değişim% Seramik kaplama malzemeleri Seramik sağlık gereçleri Refrakter malzeme Porselen sofra ve mutfak eşyası Seramik hammaddeleri Seramik sofra ve mutfak eşyası Seramik süs eşyası Teknik seramikler Toplam Kaynak: Dış Ticaret Musteşarlığı ihracatta en önemli ürün grubu, %60 pay ile kaplama malzemeleridir. ihracatta ikinci sırayı alan ürünler %23,8 pay ile sağlık gereçleri, üçüncü grup ise %8,7 pay ile sofra ve süs eşyasıdır. Refrakter malzemeler ile teknik seramikler ihracatı önemsiz düzeydedir. ihracat yapılan ülkelerin sayısı da giderek artmaktadır yılında ihraç pazarlarının ülke sayısı 76 iken 1997 yılında bu sayı 120'ye ulaşmıştır. ihracatın yaklaşık 80'i Avrupa Birliği ülkelerine yapılmaktadır. AB ülkeleri içinde Almanya'nın payı %22, ingiltere'nin payı %11, Fransa'nın payı ise %6'dır. AB ülkelerinden sonra en fazla ihracat yapılan ülkeler, ABD ve Kanada'dır Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Seramik sektörünün yıllık üretimi 3 milyon ton civarında olup bu miktarın %80'ini seramik kaplama malzemeleri oluşturmaktadır. Toplam seramik sektörü ihracatı içinde en büyük pay yine bu ürün grubuna aittir yılında 34

38 gerçekleştirilen 396 milyon ABD $ tutarındaki ihracatın yarısı seramik kaplama malzemeleri ürün grubuna aittir. Türkiye'nin 2001 yılı seramik kaplama malzemeleri ihracatı 2000 yılına göre %8 oranında artarak 57 milyon m 2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ancak sektörün ihracatı değer olarak, 2000 yılına oranla, 2001 yılında Türk Lirası'nın ABD $ karşısında devalüe olmasına rağmen sadece %1 lik bir artış göstermiştir. Dalgalı kur politikası ile devalüasyon sonrası ihracat şanslarının arttığını düşünen firmalar yeni hedefler benimsemiştir. Ancak, yurtdışı müşteriler Türkiye'deki ekonomik krizi beyan ederek firmaları fiyat indirmeleri için baskı altına almış ve yurtiçi pazardaki durgunluğu ihracat ile aşmaya çalışan firmaların dış pazarlardaki yoğun rekabeti sonrası reel olarak fiyatlar %7 oranında gerilemiş, sektörün ihracat gelirinde beklenen artış gerçekleşmemiştir. Ayrıca kurdaki düzensiz dalgalanmalar sektöre devalüasyondan kaynaklanan ihracat avantajını sağlayamamıştır. Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü ihracati Yıllar Miktar (milyon m;.ı) Değer (milyon ABD $) Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerine göre, yılları Kaplama Malzemeleri ihracatı miktar olarak %44 artış göstermiştir. Bu verilerden hesaplanan ortalama fiyatlarda ise ABD $ bazında %18 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir. Milyon ABD$ arasında Seramik ı.~racatın Yapıldığı Başlıca Ulkeler(%), 2001 Almanya(19), ABD(1 0), ingiltere(1 O), israil(9), Suud i Karolar A.(9), Fransa(6), Kanada(6), Yunanistan(4}, Rusya Fed.(4}, Hollanda( 4) Türk Seramik Kaplam Malzemeleri sektörünün en önemli ihraç pazarı AB ülkeleridir yılı verilerine göre, Türkiye'nin diğer önemli seramik karo ve fayans ihraç ülkeleri ise sırayla ABD, israil, Suudi Arabistan, Kanada ve Rusya'dır. Son yıllarda Türk seramik sektörünün ihraç pazarları içerisinde ABD ve israil önemini arttırmıştır. 35

39 Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü Seramik sağlık gereçleri alt sektörü, Türk seramik sektöründe ihracat bakımından seramik kaplama malzemelerinden sonra ikinci önemli sektördür. Giderek büyüyen üretim kapasitesi, modern teknoloji yatırımları ve yüksek kalite avantajları sayesinde Türk seramik sağlık gereci sektörünün dünya pazarlarındaki rekabet gücü artmaktadır. Türkiye, seramik sağlık gereçleri ihracatında Avrupa ülkeleri arasında Portekiz'den sonra ikinci sırada yer almaktadır. M"l ııyon ABD$ Ihracatın Yapıldığı Başlıca Ülkeler(%), 2001 ingiltere(20), Almanya(17), Bulgaristan(1 O), ispanya(?), Sağlık Gereçleri 59,4 58,2 77,7 israil(4), ABD(4), Fransa(3), italya(3), irlanda(2), Yunanistan(1} Seramik sağlık gereçleri sektörü için 2001 yılı ihracat açısından başarılı geçmiştir. Sektörün 2001 yılı ihracatı bir önceki yıla göre miktar olarak% 15, değer olarak %32 oranında artarak, ton ve 77,6 milyon ABD $ olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca sektör 2000 yılında üretiminin %54 ünü ihraç ederken, 2001 yılında bu oran %68'e çıkmıştır. Seramik Sağilk Gereçleri Sektörü ihracati Miktar (bin ton) Değer (milyon ABD $) ,7 55, ,7 58, ,8 59, ,0 58, ,8 77,7.. Kaynak: Dış Tıcaret Musteşarlığı Türk Seramik Sağlık Gereçleri sektörünün en önemli ihraç pazarı AB ülkeleridir yılında gerçekleştirilen ihracatın miktar bazında %70ini, değer bazında ise %65'ini AB ülkelerine yapılan ihracat kapsamaktadır yılı verilerine göre, Türkiye'nin diğer önemli sağlık gereçleri ihraç ülkeleri ise sırasıyla israil, ABD, Kanada ve Rusya'dır. 36

40 Seramik Sağilk Gereçleri Sektörü ihracatmm Ülkelere Göre Dağliimi % i talya 4 Almanya 18 ingiltere 20 ispanya 10 Bulgaristan 10 ABD 5 i srail 5 Diğer Refrakter Malzeme Sektörü Refrakter ürünler ihracatımız miktar olarak 1999 yılından itibaren artan bir seyir izlemektedir yılında ton olan Refrakter malzeme ihracatı 2000 yılında ton olarak gerçekleşmiştir yılında refrakter malzeme ihracatı 2000 yılına göre miktar olarak% 16, değer olarak %46 oranında artarak ton ve 23,3 milyon ABD $ olarak gerçekleşmiştir. iç pazarda önemli bir pazar payına ulaşan yerli Refrakter sanayi, öncelikle komşu ülkelerden başlayarak ürünlerini yurt dışında da satmaya başlamış, ardından çok geniş bir açılım yaparak ABD'den Uzak Doğu'ya kadar birçok bölgede faaliyete başlamıştır. Kalite olarak konvansiyel ürünler ile başlayan ihracat, rakamsal olarak henüz istenen düzeye ulaşmamış olsa da eğilim ve oluşturulan kontakların büyüklüğü açısından önemli bire aşama içindedir. Ülkemizin önemli Manyezit ve Dolemit kaynaklarına sahip olması bu potansiyelin kullanılmasında önemli bir faktördür. Aşağıdaki tabloda, diğer bölümü altında gösterilen potansiyelleri gereği gelecekte mevcut aktif olunan pazarlardan daha önemli hale gelecektir. 37

41 Türkiye'nin Refrakter Malzeme ihracatt ( ) Miktar: Ton D eger: ~ 1000 ABD$ 2000 Yılı 2001 Yılı %Değişim Ulke adı Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Mısır ,4 44,5 Bulgaristan ,3 12,1 Almanya ,5 525,7 Suriye ,4 12,2 Arnavutluk ,2-33,2 Azerbaycan ,1 5653,7 Urdün ,3 39,7 i srail ,5-35,4 ABD ,5 68,6 Romanya ,2-13,7 i talya ,8-18,8 S.Arabistan ,9 64,5 i ran ,4 896,0 Cezayir ,5 221,8 Diğer ,0 86,3 Genel ,7 46,0 Toplam Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı Seramik Hammaddeleri Sektörü Toplam 7 milyon ton civarında üretim yapılmakta, bunun 2,8 milyon tonluk kısmı ihraç edilmektedir. ihracatımızın ağırlıklı bölümünü Milas bölgesinden yapılan sodyum feldspat ihracatı oluşturmaktadır Seramik Porselen Sofra, Mutfak ve Süs Eşyası Sektörü Milyon ABD$ l.~racatın Yapıldığı Başlıca Ulkeler(%), 2001 Sofra ve Mutfak 15,9 17,2 25,8 Eşyası ispanya(34), Fransa(19), Almanya(11 ), italya(8), isveç(5), ingiltere(4), Belçika(4), Yunanistan(3), israil(2), ABD(2) Süs Eşyası 6, Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 38

42 2.3. ithalatımız ithalatta önemli pay alan ürünler refrakter malzemeler (%52,9), kaplama malzemeleri (% 14,3) ile sofra ve süs eşyalarıdır (%23,8). Türkiye'nin Y1flara Göre Seramik Ürünler ithalati Kaynak:DTM Verileri Yıllar Değer (Milyon ABD $) ithalatın yapıldığı başlıca ülkeler Almanya, ingiltere, Fransa, Avusturya, Japonya, ispanya ve Çin'dir. Yaklaşık 50 ülkeden ithalat yapılmaktadır Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Türkiye, seramik mamullerinin üretimi aşamasında kullanılan hammaddeler açısından zengin bir ülke konumundadır. Bu nedenle seramik kaplama malzemeleri üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı madde ve diğer işletme malzemelerinin dış girdi oranı çok düşük seviyededir. Türkiye'nin seramik kaplama malzemeleri ithalatı, ihracatına oranla çok düşük bir seviyede olup 1,5 milyon m 2 düzeyindedir. Türkiye 2001 yılında 9,4 milyon ABD $ değerinde, 1,2 milyon m 2 seramik kaplama malzemesi ithal etmiştir. inşaat sektörünün seramik kaplama malzeme talebinin yaklaşık olarak %99 u yurtiçi üretim ile karşılanmaktadır. Mil von ABD$ Ithalatın Yapıldığı Başlıca Ulkeler(%), 2001 Karolar 11' 5 8,4 9,4 italya(36), irlanda(28), ispanya(24), Almanya(5}, Fransa(2), Malezya(2), Yunanistan(1 ), ABD(1), BAE(1 ), Tayvan(1) Kaynak: DTM Verileri Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü Avrupa'nın en az seramik sağlık gereçleri ithalatı gerçekleştiren ülkesi konumundaki Türkiye, 2001 yılında 906 bin ABD $ değerinde, 182 ton seramik sağlık gereçleri ithal etmiştir yılında seramik sağlık gereçleri sektörü 39

43 ithalatında Almanya, italya ve ispanya en önemli ülkeler olmuştur. Yıllık 4,5 milyon adet düzeyinde gerçekleşen yurtiçi talebin %99 u yerli üretim ile karşılanmaktadır. M'l ııyon ABD$ Ithalatın Yapıldığı Başlıca Ulkeler(%), 2001 Sağlık 1,2 1,2 0,9 ispanya(16), Almanya(22), italya( 14), Gereçleri Finlandiya(6), ABD(6), Fransa(4), isveç(4), israil(3), Çek. Cum.(2), Mısır(1 ), Kaynak: DTM Verileri Refrakter Malzeme Sektörü Yurtiçinde üretilen refrakter malzemelerin tür ve kaliteleri, yurt içi talebin zorunlu olmaktadır. tamamını karşılamamaktadır. Bu nedenle bazı türlerin ithalatı Bu ürünler önemli yatırımları ve belli büyüklükte bir pazarı gerektirdiğinden klasik olarak ithal edilmektedir. Ancak bununlar birlikte yurt içinde ürethebilen bazı ürünlerin de ithalatı yapılmaktadır. Özellikle Avrupa'da bulunan refrakter üreticileri, kendi pazarlarında da büyük bir daralma yaşandığından, önemli bir pazar olarak gördükleri Türkiye'de geçmişteki pazar paylarını tutmak için yoğun bir fiyat rekabeti içine girmişlerdir. Refrakter ürünlerin ithalatı 1990'1ı yıllarında başından, 1995 yılına kadar artış göstermiştir yılında ton düzeyine çıkan ithalat, bu yıldan itibaren gerilerneye başlayarak, 1999 yılında tona düşmüştür yılında kur çıpası uygulaması nedeniyle nispeten düşük oranda gerçekleşen devalüasyon oranıyla birlikte yaşanan ithalattaki artış Refrakter sektörünü de etkilemiş, 2000 yılı refrakter malzeme ithalatı ton olarak gerçekleşmiştir. DTM verilerine göre 2001 yılı refrakter malzeme ithalatı bir önceki yıla göre miktar olarak % 22, değer olarak % 17 azalarak, ton ve 45.9 milyon ABD $ olarak gerçekleşmiştir. Bu gerilemedeki en büyük etkenlerden biri, yerli refrakter üretim sektörünün giderek artan kalite düzeyinin ve çeşitliliğinin yerli kullanıcılar tarafından geniş bir kabul görmesi omuştur. Sektördeki trend, Alümina silikat ürünlerden bazik ürünlere doğru olmuş, son yıllarda da dolarnit bazlı ürünlerin kullanımı artmıştır. Başlangıçta tümü ile yurt dışı kaynaklardan temin edilen Dolomit giderek önemli oranda yerli üreticiler tarafından üretilir hale gelmiştir. Genel eğitim, özel bir takım miktar olarak küçük, fakat değer olarak yüksek ürünlerin ithal edilmeye devam edecek olması yönündedir. Yerli sanayi bu ürünlerin de Türkiye'de üretilmesi için yoğun bir çalışma içindedir. 40

44 Miktar: Ton D eger: ~ 1000 ABD$ 2000 Yılı 2001 Yılı %Değişim Ulke adı Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Almanya ,2-16,8 italya ,4-5,5 Avusturya ,2-11,9 ingiltere ,8-6,5 Fransa ,8-10,3 Kanada o o Çin Halk ,1-56,1 Cu m. ABD ,7-61,7 ispanya ,7-54,7 Hindistan '1 51 '1 Macaristan ,3 0,9 Norveç ,3 30,7 Hollanda ,3 120,2 Belçika ,8-61,4 Lüksemburg Çek Cum ,1 -,4 Slovak ,0-21,9 Cu m. isveç ,2-45,2 i sviçre ,0-16,2 Diğer ,1-79,0 Genel ,4-16,6 Toplam Kaynak: DTM Verileri Seramik Hammaddesi Sektörü Seramik hammaddesi olarak kil Ukrayna'dan ithal edilmektedir. Bu ürünler daha çok, yüksek mukavemet gerektiren ürünlerde, granit karelarda kullanılmaktadır. Ayrıca sağlık gereçleri üretiminde kullanılmak üzere, başta ingiltere olmak üzere, diğer Avrupa ülkelerinden kil ve kaolin ithal edilmektedir. Son yıllarda da yüksek tenörlü potasyum feldspat ithalatı yapılmaya başlanmıştır. 41

45 Seramik Porselen Sofra, Mutfak ve Süs Eşyası Sektörü Mily_on ABD$ Ithalatın Yapıldığı Başlıca Ulkeler(%), 2001 Sofra Eş yas ı 4, 1 4,5 12, 9 Almanya(23), Endonezya(11 ), Fransa(1 O), Rusya Fed.(9), Tayland(8), ingiltere(?), italya(7), Japonya(3), iran(2), Malezya(2) Süs Eşyası 4,1 4,5 2,6 Çin(57), italya(12), Almanya(1 0), Vietnam(3), ABD(3), Yunanistan(3), ispanya(3), Hollanda(2), Rusya(2), iran(2) Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 3. TÜKETiM Seramik Kaplama Malzemeleri Her türlü bina inşaatında iç ve dış mekan döşemelerinde kullanılan seramik kaplama malzemelerinin ülkemizdeki yurt içi tüketimi 1980 yılından bu yana sürekli artış göstermiştir. Türkiye'nin 1985 yılında 16 milyon m 2 civarında olan yurt içi tüketim miktarı, 7 kat büyüyerek 2000 yılında 112 milyon m 2 ye ulaşmıştır yılı son çeyreğinde kendini göstermeye başlayan ekonomik kriz, 2001 yılı Şubat ayında meydana gelen yüksek devalüasyon ile daha da derinleşmiş, seramik sektörünü de olumsuz yönde etkilemiştir. iç pazarda yaşanan talep düşüklüğü nedeni ile sektörün yurtiçi pazar satışları %17 oranında azalarak 93 milyon m 2 olarak gerçekleşmiştir. Girdi maliyetlerinin %40-50 lik bölümü doğrudan dövize endeksli olan ve devalüasyondan olumsuz etkilenen seramik sektörü, fiyatlarını bu artışa paralel olarak yükseltememiştir. Seramik Kaplama Malzemeleri Yurtiçi Tüketimi Yıllar Ana Mallar Kaplama Malzemeleri içsatış ithalat Yurtiçi Tüketim Seramik Sağlik Gereçleri Seramik sağlık gereçleri alt sektörü, inşaat sektöründeki gelişmelerden doğrudan etkilenen bir sektör yapısındadır. Seramik sağlık gereçleri sektörünün 42

46 gerçekleştirdiği yurtiçi satışları inşaatlardaki artı ve yenileme talebine göre değişim göstermektedir. Yaşanan krizler Seramik Sağlık Gereçleri sektörünü derinden etkilemiş halkın satın alma gücünde meydana gelen büyük düşüş nedeniyle talep ve dolayısı ile bu ürünlerdeki tüketim de çok azalmıştır. Sektörün 2001 yılı yurtiçi satışları bir önceki yıla göre %27 oranında düşüş kaydederek ton ( adet) olarak gerçekleşmiştir. Sektördeki başlıca firmaların iç satışlarının, üretim miktarlarına oranı her geçen yıl düşmektedir yılında gerçekleşen seramik sağlık gereçleri üretim miktarının %53 ü yurtiçine satılırken, 2000 yılında bu oran %47 ye, 2001 yılında ise %37 ye düşmüştür. Sektördeki başlıca firmaların iç satışlarının yaptıkları üretim miktarına oranı 2000 yılı içerisinde düşmüştür. Bu durum ülkemizdeki ekonomik durgunluk yanında, küçük üreticilerin pazardaki paylarının artmasından kaynaklanmaktadır. Sektörün yurtiçi satışlarının toplam satış içindeki payı ise %35' dir. Refrakter Malzeme Sektörü En büyük Refrakter tüketici sektör olan demir çelik sektöründe son 1 O yılda birim refrakter tüketimi 15 kg/ton çelik değerinden 7-8 kg/ton çelik düzeyinde inmiştir. Benzer gelişme çimento ve diğer sektörlerde de meydana gelmiştir. Bu gelişmenin doğal sonucu olarak yerli Refrakter sektörünün yurt için satışları 2001 yılında% 6 oranında gerileyerek ton olarak gerçekleşmiştir. Azalan talep yurtiçin firmaları ithalatı kesme konusunda daha rekabetçi olmaya zorlamış ve bunun sonucu olarak ithalatta miktarsal ve değer olarak bir düşüş sağlanmıştır. Azalan ithalata rağmen Yerli Refrakter sanayinin iç pazar satışlarında bir artış olmamış, aksine düşüş yaşanmıştır. Bu da talep daralmasının ne kadar ciddi boyutlarda olduğunun bir göstergesidir. Bu nedenle her ne kadar önemli bir ihracat hamlesi başlamış olsa da firmaların uzun dönemde de düşük kapasite ile çalışacağı öngörülmektedir. Ürün bazında asıl düşük kapasite kullanımının Alumina Silikat ürünlerde olduğu, genelde % 37'1ik bir kapasite kullanımına rağmen Alumina Silikatta kapasite kullanımı % 16'1ar civarındadır. Bu oranın uzun vadede artma olasılığı yoktur. 43

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ HS No: 6907, 6908, 6910, 7003, 7004, 7005, 7008, 7016, 7019 Cam ve seramik inşaat malzemeleri sektörü kapsamında başlıca ihraç ürünlerimiz refrakter (69.02), seramik yer

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM 1990'ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi de olumlu gelişmeler göstermiştir. Bu dönemde inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatında

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası Haziran 2013 1 Genel kod bilgisi: VII PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ 39 Plastikler ve mamulleri 3924 Plastikten

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 ŞEKERLİ VE ÇİKOLATALI MAMULLER SITC No : 062-073 Armonize No : 1704-1806 TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye de şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün başlangıcı,

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ RAPORU (2015/1)

SERAMİK SEKTÖRÜ RAPORU (2015/1) T.C.BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SERAMİK SEKTÖRÜ RAPORU (2015/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi...

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE MAYIS 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İhracat: 2013 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı

Detaylı

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ TÜRKİYE'DE ÜRETIM Türk boya sanayi toplam üretim miktarı bakımından

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ SEKTÖRÜN TANIMI GTİP NO: 5204- Pamuktan dikiş iplikleri 5401- Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği 5508- Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği 5601-

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER

GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER AGUSTOS 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 691090 GTIP kodunun üst kodu olan 6910 GTIP koduna ait

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI. HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017)

SEKTÖRÜN TANIMI DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI. HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) SEKTÖRÜN TANIMI HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar (27 GTİP li), inorganik kimyasallar (28

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2013 yılında 151,7 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %3,3 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %20,6 artışla 5,04 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2014 yılında 157,6 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,9 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %7,7 azalışla 4,6 milyar USD olarak Tablo

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BEBEK GİYİM EŞYALARI VE AKSESUARLARI TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BEBEK GİYİM EŞYALARI VE AKSESUARLARI TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BEBEK GİYİM EŞYALARI VE AKSESUARLARI TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ OCAK 2017 i İÇİNDEKİLER Dünya Ticareti Dünya Ticaretinde Türkiye nin Yeri

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Aralık Oniki Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Aralık döneminde geçen

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

Ambalaj Sanayi, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 582. 635. 641. 642. 658. 665. 692. 699 ve 892. bölümlerde tanımlanmıştır.

Ambalaj Sanayi, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 582. 635. 641. 642. 658. 665. 692. 699 ve 892. bölümlerde tanımlanmıştır. AMBALAJ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖR NOTU. 1. Dünya Çimento Sektörü

ÇİMENTO SEKTÖR NOTU. 1. Dünya Çimento Sektörü 1. Dünya Çimento Sektörü ÇİMENTO SEKTÖR NOTU Dünya çimento üretimi 2008 yılında da artışını sürdürmüş ve 2007 yılında 2,79 milyar ton olan üretim yaklaşık %1,2 artışla 2,83 milyar tona ulaşmıştır. 1998

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

KARO VE FAYANS. İstanbul Ticaret Odası Dış Ticaret Araştırma Servisi. Hazırlayan Yeşim Alp. Mayıs 2005

KARO VE FAYANS. İstanbul Ticaret Odası Dış Ticaret Araştırma Servisi. Hazırlayan Yeşim Alp. Mayıs 2005 KARO VE FAYANS Hazırlayan Yeşim Alp Mayıs 2005 İstanbul Ticaret Odası Dış Ticaret Araştırma Servisi İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1 1.1. ÜRÜN TANIMI 1 1.2. GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU 1

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Ekim On Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Ekim döneminde geçen yılın

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

SERAMİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C.BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SERAMİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi...

Detaylı

GTIP 392062: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler

GTIP 392062: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler GTIP 392062: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler NISAN 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 Genel Görünüm: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16 İNŞAAT SEKTÖRÜ Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2016 1 / 16 İNŞAAT 1990 ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO : 421.4 ARMONİZE NO : 1509 Türkiye bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu Akdeniz iklimi özellikleriyle, İtalya, İspanya,

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 NİSAN

Detaylı

GTİP 9401: Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları

GTİP 9401: Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları GTİP 9401: Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları ŞUBAT 2009 Hazırlayan: Umut GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 9401 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları

Detaylı

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. DÜNYA TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ... 3 2.1. Dünya Takım Tezgâhları İhracatı... 3 2.2. Dünya Takım Tezgâhları

Detaylı

AYAKKABI. Hazırlayan Gülsevin ONUR 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

AYAKKABI. Hazırlayan Gülsevin ONUR 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AYAKKABI Hazırlayan Gülsevin ONUR 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AYAKKABI Sitc No : 851 Armonize No: 64 Üretim Ülkemizde 1950 yılından itibaren küçük sanayi

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA Hazırlayan Tarhan SEZGİN 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 1 / 14 DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO : 67 Demir Çelik ARMONİZE

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

XIII. DERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

XIII. DERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TÜRKİYE VE DÜNYADA DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GÜNCEL DURUMU XIII. DERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 8 MART 2010 TUZLA İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada ağaç işleme makineleri sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8465 GTIP GTIP TANIMI Ağaç, mantar, kemik,

Detaylı

ZÜCCACİYE SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU

ZÜCCACİYE SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU ZÜCCACİYE SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU Mayıs 215 HAZIRLAYANLAR: Sibel PALACIOĞLU Kerem YAMAK ZÜCCACİYECİLER DERNEĞİ Kuruluş: 24 1 Ö N S Ö Z Porselenden seramiğe, camdan plastiğe, demir-çelikten küçük elektrikli

Detaylı

plastik sanayi TÜRKİYE POLİPROPİLEN DÜNYA VE Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi TÜRKİYE POLİPROPİLEN DÜNYA VE Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği 2013 plastik sanayi DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Polipropilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bilgilendirme Sunumu 22 Temmuz 214 Ankara 1 AJANDA 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler 3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Şubat 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 OCAK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2016 Ocak Ayında Sektörel

Detaylı

TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 1 PLASTİK HAMMADDE : Rapor içinde değerlendirilen plastik hammaddeler, GTİP numaralarına göre aşağıda verilmektedir. GTİP NO 3901

Detaylı

plastik sanayi Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2013 RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Ocak-Eylül Döneminde

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2015 yılında 143,7 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %16 lık azalışla 3,9 milyar USD olarak

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

Sıra Ürün Adı 2010 2011

Sıra Ürün Adı 2010 2011 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; 2011 yılında dünyada 56,7 milyon hektar alanda

Detaylı

POLİPROPİLEN (PP) RAPORU. DÜNYa ve TÜRKİYE

POLİPROPİLEN (PP) RAPORU. DÜNYa ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN (PP) RAPORU DÜNYa ve TÜRKİYE 2015 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Polipropilen (PP)tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti, polietilenden sonra en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim; 2015 yılında

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 BİSKÜVİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO ARMONİZE NO : 048.42(tatlı bisküviler) : 1905.31 (tatlı bisküviler), 1905.90.45(bisküviler) Bisküvi kelime olarak Latince

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ. Hazırlayan Tarhan Sezgin 2009. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

İNŞAAT MALZEMELERİ. Hazırlayan Tarhan Sezgin 2009. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İNŞAAT MALZEMELERİ Hazırlayan Tarhan Sezgin 2009 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM 1990'ların başında ekonomideki gelişmeye

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

Avrupa Çimento Birliği üyesi ülkelere bakıldığında en fazla çimento tüketiminin İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa da olduğu görülmektedir.

Avrupa Çimento Birliği üyesi ülkelere bakıldığında en fazla çimento tüketiminin İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa da olduğu görülmektedir. ÇİMENTO HS No: 2523 DÜNYA ÜRETİMİ 2012 yılında global çimento üretimi 2011 yılına göre %3 lük bir artış ile 3,6 milyar ton olarak gerçekleşmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) dünya toplam çimento üretiminin

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak - Mart Üç Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Mart döneminde geçen yılın

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ (SITC NO: 579,581,582) Türkiye'de

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) RAPORU 2015 PAGEV

DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) RAPORU 2015 PAGEV DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) RAPORU 2015 PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Polipropilen ( PP )tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti, polietilenden sonra en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim;

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2013 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Temmuz 2013 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE ÜLKELER BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016

TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE ÜLKELER BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016 TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatı II. Mal Grupları

Detaylı

KALIP SEKTÖRÜ NOTU GTİP GTİP TANIMI METAL/METAL KARBÜRLER İÇİN ENJEKSİYON/BASINÇLI DÖKÜM İÇİN

KALIP SEKTÖRÜ NOTU GTİP GTİP TANIMI METAL/METAL KARBÜRLER İÇİN ENJEKSİYON/BASINÇLI DÖKÜM İÇİN KALIP SEKTÖRÜ NOTU Gelişen teknoloji ile birlikte kalıp sektörü çok büyük bir ilerleme kaydetmiş, daha önceden kalıp ile üretilmesi düşünülemeyen parçalar bugün kalıp sektörü için çok kolay imal edilebilecek

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0 GIDA İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz) 8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular 8419.89

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2016 yılında 142,1 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %3,1 lik azalışla 3,79 milyar USD olarak

Detaylı

DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ

DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ SITC No: 211-Deri kösele ve kırpıntıları, 61-Hazır deriler postlar ve mamulleri, 831-Deri seyahat ve el çantaları, 8481-Deri köseleden giyim eşyası ve aksesuarları, 851-Deri

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU ÇORAP SEKTÖRÜ YILI VE OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ Şubat ÇORAP SEKTÖRÜNÜN YILI VE OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı