Madenlerde Mühendislik Tasarımları, Risk Oluşturan Faktörler ve Önleyici Tedbirler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madenlerde Mühendislik Tasarımları, Risk Oluşturan Faktörler ve Önleyici Tedbirler"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası istanbul şubesi Madenlerde Mühendislik Tasarımları, Risk Oluşturan Faktörler ve Önleyici Tedbirler PANEL Moderatör : Katılımcılar: Zeki Arslan Bahri Türkmen, Burhan Erdim, Hikmet Akın, Mustafa Bilge, Özcan Uğurlu, Vural Eroğlu

2 tmmob makina mühendisleri odası istanbul şubesi KATİP MUSTAFA ÇELEBİ MAH. İPEK SK. NO:9/ BEYOĞLU - İSTANBUL TEL: (+90) FAKS: (+90) e-posta: Bu yapıtın yayın hakkı Makina Mühendisleri Odası na aittir. Kitabın hiçbir bölümü değiştirilemez. MMO nın izni olmadan kitabın hiçbir bölümü elektronik, mekanik vb. yollarla kopya edilip kullanılamaz. Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Mayıs 2015 / İstanbul Şube Baskı: Yapım Tanıtım Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Gülbağ Mah. Gülbağ Cad. No:80/1 Şişli/İstanbul Telefon:

3 tmmob makina mühendisleri odası Madenlerde Mühendislik Tasarımları, Risk Oluşturan Faktörler ve Önleyici Tedbirler PANEL HAZİRAN 2014 İSTANBUL

4

5 Güneşli bir günde Masmavi göreceğiz Karadeniz i Balkaya dan Karpuz a kadar. Karış karış biliriz bu şehri; EKİ nin çiçekli bahçeleri, Rıhtıma kömür taşıyan vagonlarıyla; Paydos saatlerinde yollara dökülen, Soluk benizli insanlarıyla. Siyah akar Zonguldak ın deresi Yüz karası değil, kömür karası Böyle kazanılır ekmek parası Orhan Veli, 1946 Kaybettiğimiz Madenciler Anısına Genelde birliğimiz TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) özelde Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak meslek örgütü olmanın bir gereği ve sorumluluğu içerisinde ülkemizin ve halkımızın geleceğini etkileyen, kamuyu ilgilendiren enerji, kentleşme, çevre gibi konular üzerine uygulanan politikalar ve yaşanan sorunlarla ilgili olarak tespitlerimizi ve çözüm önerilerini ele alan etkinlikler, paneller, söyleşiler, basın açıklamaları yapmakta bu çalışmaları üyelerimizle ve kamuoyu ile paylaşmaktayız. Elinizdeki Panel kitabı böylesi bir çalışmanın ürünüdür. Panelimize katılan konuşmacılara, katılımcılara ve emeği geçen tüm çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Madenlerde güvenlik konusunun Makina Mühendisliği alanına giren kısımlarının çok hayati olduğu özellikle Soma iş cinayeti ile kanıtlanmıştır. Soma da 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve 301 maden emekçisinin ölümüne yol açan faciaya ilişkin tespitler, sorumlu bakanlıklar ve ilgili kişilerin açıklamaları da bunu

6 doğrular niteliktedir. Facianın nedeni; özelleştirme, taşeronlaştırma, madenler için rödovans, örgütsüzleştirme, sendikasızlaştırma, köleci çalışma sistemi, yine madenler ve birçok tehlikeli sınıfa giren üretim alanı için kamu kurumlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan bilgi ve birikimin dağıtılması gibi kâr daha fazla kâr diyen neoliberal politikalardır. İşçi sağlığı ve güvenliğinden uzak koşullardaki iş güvenliği uzmanlarının maaşlarının patronlar tarafından ödendiği koşullarda İSİG Mevzuatı gerekleri ne kadar yerine getirilebilir sorusu bugünün en önemli sorusu olmaktadır. Panelimizde ele alınan ve elinizdeki kitapta yer alan konular elbette ki tek başına teknik kararlarla halledilebilecek sorunlar değildir. Biliyoruz ki; sorun en başta sistem sorunudur, yani mevzuatları çıkartan daha fazla kâr diyen bu kurumsal yapıdır, hükümettir, sermaye sahipleri ve/veya patronlardır. Ancak bizler meslek odası olmanın, ülkemiz ve halkımıza bilim ve tekniğin yol göstericiliğinde bize yüklediği görev ve sorumluluğun gereği olarak mesleki önerilerimizi, politikalarımızı üretmek, bu önerilerin takipçisi olmak zorundayız. Ancak bu yolla gelecekte yaşanacak olası ölümlü faciaların önüne geçecek, insanı merkezine koyan bir üretim ilişkisine doğru adımlar atabiliriz. Yaşanan faciaların sebebi, mühendisliğin bilim ve tekniğinden uzaklaşan ve mühendisi işverenin insafına bırakan yanlış politikalardır. Bu işin fıtratında var diyerek bilim ve tekniğin karşısında olanlar aslında sermaye ve kâr uğruna insanlarımızın ölmesine neden olan gerçek sorumlulardır. Elinizdeki panel özel kitabı, bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunmakta kararlı olan bizlerin bu konuya bir katkısı olarak değerlendirilmeli ve geliştirilmelidir. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ederim. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Zeki ARSLAN

7 28 Haziran 2014 Madenlerde Mühendislik Tasarımları, Risk Oluşturan Faktörler ve Önleyici Tedbirler Burhan ERDİM Hem kendi adıma, hem de Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu adına tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Böyle etkinliklerin devam etmesi bizim açımızdan çok önemli. Biliyorsunuz Soma olayı yaşandı. Arkasından bununla ilgili bir çok yayın yapıldı, bu konu irdelendi. Ama son dönemlerde görüyoruz ki; yavaş yavaş; Türkiye de yaşanan diğer

8 olaylar gibi bu olay da kenarda bırakılmaya doğru gidiyor. Bu etkinliklerin; bu olayların canlı tutulması açısından çok büyük önemi var. Ve biz de Oda olarak, olabildiğince bu konudaki etkinlikleri sürdürmeye çalışıyoruz. Makina Mühendisleri Odası nın yaptığı bu etkinliği de çok önemsiyoruz. Ben Soma özelinde bir iki konuyu özellikle vurgulamak istiyorum. Soma olayı akabinde; olayın hukuksal yönü, mevzuat yönü vb. çok irdelendi. Türkiye de iş güvenliği anlamındaki yaklaşımlarda 2003 yılında yeni bir milat yaşadı yılında 4857 sayılı İş Kanunu nun yayınlanmasıyla beraber yeni bir anlayış türedi. İş güvenliği anlamında 9 maddelik başlık içeren bir anlayış geldi yılındaki yeni mevzuatın getirmiş olduğu yaklaşım şuydu; risk değerlendirmesi, çalışanların katılımı, uzman katkısının sağlanması, çalışanların bilgilendirilmesi, eğitimi, önleme ve geliştirme anlayışı, kontrol ve denetim, işçilerin de konuya katılması, kayıt ve istatistik tutma, malzeme ve ekipman kontrolü. Daha doğrusu mevzuatlarımızın içine girdi. Mevzuatlarımızın içine girmesi biraz da Avrupa Birliği Uyum Yasaları nın getirmiş olduğu bir zorlamaydı. Ardından 2012 yılına geldik yılından 2012 yılına kadar bu mevzuatın yaklaşımıyla geldik yılında da yeni İş Sağlığı Güvenliği Kanunu yayınlandı. Ve bu Kanun kapsamında da bu anlayış devam etmekle birlikte bazı değişiklikler yapılmaya başlandı. Ve bizim bu kapsamda bu anlayışa hiçbir itirazımız yok. Yani mevzuatın bu anlayışı doğru bir anlayış. Mevzuat ve yönetmeliklerde bu anlayışın uygulanabilir olması doğru bir anlayış. Tabii bizim itirazlarımız veya yaşanan kazada ortaya çıkan bazı aksaklıkların temeline bakıldığı zaman; yapılanların çok inişli çıkışlı olması, mevzuat ve yönetmeliklerde elmayla armutun karıştırılması gibi çok bariz hataların yapıldığını görüyoruz. Bunlardan bazılarını sunum sırasında ifade etmeye çalışacağım. Bu son kazayla ilgili bir veri de söyleyeyim size. Son kazada ölenlerin sayısı, Türkiye de son 5 yılda maden sektöründe hayatını kaybedenlerin sayısıyla aynı, 301 kişi. Yani 5 yılda maden sektöründe yaşanmış ölümlü iş kazalarının toplamı sadece bir kazada, maalesef Soma örneğinde yaşandı. İş güvenliği üç ayaklı bir konu. Bu konunun bir ayağı işçi, bir ayağı işveren, bir ayağı da devlet. Bu üçü bir araya geliyor, iş güvenliğini, uygulama açısından ve yapısal olarak oluşturuyor. Peki, burada devlet ne yapıyor? Devletin özel görevleri var; devletin iş güvenliği anlamındaki görevleri Anayasa nın 60. maddesiyle başlıyor. Anayasa nın 60. maddesi diyor ki; Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir, devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatını kurar. Devlet bu kapsamda ne yapmalıdır? Mevzuat, yasal düzenlemeler yapacaktır, bu yasal düzenlemelerin iş hayatında ve çalışma hayatında uygulanmasını ve denetimini sağlayacaktır ve iş sağlığı güvenliği standartlarını Avrupa standartlarına uydurmaya çalışacaktır. Devlet bu kapsamda kanunlarını çıkardı. İki tane kanun çıkardı; İş Kanunu ve İş 8 28 Haziran 2014 Panel

9 Sağlığı Güvenliği Kanunu. Akabinde de buna bağlı olarak tane yönetmelik çıkardı. Bu anlamda görevini yapmış gibi kabul edebiliriz. Ancak yaptığı uygulamalarda, özellikle yönetmeliklerde ciddi iniş çıkışlar da yaşadı. En basit örnek olarak, İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esasları yla ilgili konuyu gösterebiliriz. Devlet yaptığı mevzuatları sürekli değiştirdi, sürekli üzerinde oynadı. Tabiii bu oynamalarda neler etkiliydi onu bilemiyoruz, ama mesela İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esasları yla ilgili mevzuat tam 4 kere değişti. Yani 2003 ten 2013 e kadar tam 4 kere yenilendi ve her seferinde içerik ve uygulama biçimi değişti. Devletin sorumlulukları; mevzuat çıkarmak, denetim ve kontrol yapmak. Devlet mevzuatı yaptı, denetim ve kontrolde ne yapabilir? Devletin denetim ve kontrolde idarî para cezasından tutun da işin durdurulmasına kadar ceza verebileceği yetkileri var Sayılı İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda da bununla ilgili hükümler var. Bunun üzerinde fazla durmayacağım. Sunumda işlerin durdurulmasıyla ilgili koşullar var. Bugün artık bir iş müfettişi dahî, Soma olayına gelen iş müfettişi dahî, eğer hayati bir problem görüyorsa, o işyerini durdurma yetkisi var, yasanın getirdiği hükümlerle beraber. Yani bugün Soma ya gelen iş müfettişi veya diğer işyerlerine giden iş müfettişleri çalıştığı işyerinde hayatî bir risk gördüğü anda orada işi durdurma yetkisine sahip öncesinde böyle bir uygulama yoktu öncesinde işin durdurulması için bir heyet kuruluyordu. Ancak müfettişler, işveren temsilcisi ve işçi temsilcilerinin oluşturduğu 5 kişilik bir heyet işin durdurulmasına veya işyerinin kapatılmasına karar verebiliyordu deki yasa bunda bir değişiklik yaptı ve bir müfettiş sadece kendi şahsi tasarrufuyla, eğer ciddi bir risk görüyorsa işyerinde işi durdurma Panel 28 Haziran

10 kararı verebiliyor. Burada da verilebilirdi, ama verilmemiş. İşverenin sorumlulukları neler? Mevzuatımızda bir çok hüküm var. Burada tek bir hüküm esasında bunların hepsini özetleyen bir hüküm var; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 4. maddesi. Bu madde; işyerlerindeki tüm önlemlerin alınması, risklerin, tehlikelerin belirlenmesi, kontrollerin, denetimlerin yapılması gibi çok geniş bir alanda işverene ciddi bir yükümlülük veriyor. İşverenin sorumluluklarını şu cümleye baktığımızda görebiliriz: Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. İşveren, alınan iş sağlığı önlemlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler, uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Bu cümle işvereni zaten çok geniş bir çerçevede bağlamış durumda, ki bunun devamında da Soma daki kazayla ilişkili başka yükümlülükler var. Mesela, işverenin acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım ile ilgili tedbirleri alma yükümlülüğü var. Bunu çok daha detaylı olarak yine ilgili madde ifade etmiş. Tahliye mesela, ki Soma olayında da bu konudaki zafiyeti gördük. Çalışanların tahliye edilmesiyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşandı. Ve 301 arkadaşımız hayatını kaybetti. Mevzuatımızda bununla ilgili açıklar var, yeterli değil gibi şeyler söylendi, ama mevzuata baktığımız zaman burada olması gereken her şey var. Tahliyeyle ilgili mevzuatımızda; işverenin bu konudaki düzenlemeleri yapmasıyla ilgili hüküm var. Yine Maden İşyerlerindeki İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği var. Yani 2012 de İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sonrası 2013 yılında yeniden revize edilen bir yönetmelik. Bu yönetmelikte de çalışanlara, işverene; işyerindeki iş güvenliği tedbirlerini alma konusunda ciddi yükümlülükler verilmiş. Bununla ilgili bir kaç konuyu ayrıca vurgulamak istiyorum. Çünkü Soma yla ilişkisi olan maddeler bunlar. Mesela bir tanesi 7. madde: Patlama ve yangın başlangıcını tespit etmek. Tabii uzun bir cümle var ama özeti bu. Maalesef işveren Soma örneğinde bu 7. madde yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Patlama ve yangın başlangıcını tespit etme konusunda çuvallamıştır diyebiliriz. Çünkü orada alınması gereken verilerin, mevcut sensörlerin veya verilen bilgilerin doğru olmadığı veya yanlış olduğu veya yanlış okunduğu ortaya çıkmıştır. Veya üzerinde birtakım oynamalar yapıldığıyla ilgili bir çok şaibe var. Bu konuda işverenin görevini yerine getirmediğini bu maddeden de söyleyebiliriz. Bu yine Soma olayından sonra çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Saklanma odaları, kaçış odaları gibi birtakım ifadeler gündeme geldi. Eğer böyle bir yer olsaydı oralara saklanarak kendilerini kurtarabilirlerdi biçiminde. Bununla ilgili de mevzuatta Haziran 2014 Panel

11 birtakım eksiklikler olduğu sürekli söylendi. Kaçış odalarıyla ilgili mevzuatımızda hiçbir ifade yok, bunlara yer verilmemiş gibi söylemler basında çıktı. Ama baktığınızda burada da; Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği nin 8. maddesinde; bununla ilgili bir ifade var. Diyor ki; İşveren uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlar ve kullanıma hazır bulundurur. Yani ifade olarak, kaçış odası, saklanma odası gibi bir tanımlama yapılmamış ama, onu anlatan bir mevzuat ortaya konulmuş. İletişim, uyarı ve alarm sistemleri; bu konuda da mevzuatta hükümler var. Bakın yine aynı yönetmelikte; Kendinden yanmaya elverişli madenlerde bekleme barajları dahil olmak üzere gerekli tedbirleri alır. ifadesi yer alıyor. Soma örneğinde bununla ilgili zafiyeti de gördük. Bununla ilgili gerekli açıklama yönetmeliğin devamında var. Yine Soma örneğinde; özellikle karbonmonoksit maskelerinin, oksijen maskelerinin yetersiz olduğu, eksik olduğu veya çalışmadığı söylendi. Bununla ilgili Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği nde hüküm var. Kaçışın zor olduğu, zaman aldığı veya sağlığa zararlı havanın solunabileceği ve oluşabileceği yerlerde temiz hava sağlayan taşınabilir solunum cihazları bulundurulur diyor. Mevzuat bu konuda da işverene yükümlülük vermiş. Eğer bu uygulama orada düzgün bir şekilde yapılmış olsaydı, belki de bu kadar büyük acı yaşamazdık. Yine tartışılan konulardan bir tanesi, mevzuatımız diyor ki; Maden işyerlerinde en az 2 çıkışın bulunması gerekir. Yani; bir nokta giriş, diğer nokta da çıkış olacak şekilde en az 2 tane çıkış noktasının olması gerekiyor. Soma da 3 tane çıkış olduğu söylendi. Esasen tartışılacak olan konulardan bir tanesi Soma özelinde budur. Çünkü çıkış sayısının kaç olacağının (en az 2 olarak verilmiş) daha somut hale getirilmesi gerekiyor. Hele Soma gibi kişinin çalıştığı bir işyerinde veya çok ciddi üretimlerin yapıldığı işyerlerinde veya çok büyük ulaşım yollarının olduğu işyerlerinde bu büyüklüklere uygun sayıda çıkış noktaları oluşturulması gerekir. Bu da esasen bizim mevzuatımızın bir eksikliğidir. Soma örneğinde tane çıkış noktası olsaydı, belki insanların kaçmaları, saklanmaları, dışarıya çıkmaları çok daha kolay olabilirdi. Konu biraz uzun ama kısa süre verilmiş, kısa bir özet yapayım. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu nun 2011 yılında yayınlanmış bir raporu var. Bu raporda; madenlerde yaşanan kazalarla ilgili genel nedenler verilmiş, yaklaşık 18 tane. Bu kaza nedenlerine baktığımızda; risk değerlendirmesinin yapılmaması kaza nedenlerinden birisi olarak verilmiş. Onun dışında taşeronluk, işverenlik uygulaması denmiş. Yine bu kazada öne çıkan konulardan bir tanesi. Üretim zorlaması, madenlerde iş kazalarının yaşanmasının nedenlerinden bir tanesi. Bu madende ortaya çıkan durumlardan bir tanesi. Geçmiş kazalardan ders alınmaması, grizuya karşı önlem alınmaması veya tersi önlem alınması. Yine bu Soma örneğinde bunu görüyoruz. Kontrol ve degaj sondajlarının yeterince yapılmaması, delme-patlatma riskleri var. Çalışanların karbonmonoksit maskesinin bulunmaması veya yeterli Panel 28 Haziran

12 sayıda olmaması, yine Soma örneğinde var. Gaz izleme ve ikaz sistemlerinin yetersizliği, aynen Soma örneğinde var. Havalandırma yetersizliği, Soma örneğinde var. Grizu emniyetli ekipmanlarla ilgili sorunlar. Nefeslik-kaçamak yolu ile ilgili sorunlar. Yani en az 2 çıkış noktası veya daha fazla olması, yine Soma örneğinde var. Tahkimat tahlisiye hizmetleri yine Soma örneğinde var. Denetim hizmetlerinin eksikliği, Soma örneğinde var. Teknik nezaretçilik, Kamu birimlerinin denetimdeki etkisizliği, Soma örneğinde var. Ve mesleki eğitim. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu nun hazırladığı raporda bulunan eksikliklerle ilgili 18 maddenin 10 tanesi Soma da somut olarak var. Ve denetim buradaki zafiyeti net olarak ortaya koyuyor. Böyle 10 tane eksikliğin bulunduğu bir denetimde müfettişler Olur raporu vermişler. Sorular olursa konuyu detaylı olarak açmaya çalışırım ve teşekkür ederim. Zeki ARSLAN Sayın Burhan Erdim e sunumundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. İkinci panelistimiz, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Başkanı Sayın Bahri Türkmen. Kendisi Ankara dan geldi, bunun içinde kendisine özellikle teşekkür ediyoruz. Bahri Türkmen, 1971 Ankara Fen Lisesi nden mezun olduktan sonra 1975 te ODTÜ de makina mühendisi ve 1978 de yine ODTÜ de yüksek makina mühendisi unvanı ile mezun olmuştur. Celal Okutan Mühendislik Ltd. Şirketi nde 3 yıl çalıştıktan sonra, kendi firmasını açmış ve 24 yıldır bir çok uluslararası yapının mekanik tesisat tasarımını gerçekleştirmiştir yılında kurucu üyelerinden olduğu Türk Tesisat Mühendisleri Derneği nin 11. Başkanı olarak görev almıştır. Kendisi sunumunda ağırlıklı olarak tasarım kriterleri ve teknik şartlar konusundaki bilgilerini bizimle paylaşacak. Buyrun Bahri Bey Haziran 2014 Panel

13 Bahri TÜRKMEN Değerli meslektaşlarım, ben de sözlerime Soma da şehit verdiğimiz madencilerimize rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği olarak bizler de üzerimize düşeni bir an önce gerçekleştirmek amacıyla bir komisyon oluşturduk. Bu komisyonumuzun amacı, özellikle tasarım kriterlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili bazı standartların oluşturulması. Bir önceki değerli meslektaşım konuşmasında; Madenlere temiz hava sağlanmalı, yangın dedektörleri olmalı dedi, ama bunun Türkiye de (anladığım ve bildiğim kadarıyla) bir standardı yok. Dolayısıyla eğer biz bu standardı oluşturursak, o standarda uymayan insanlar maden işletemeyecek, maden açamayacak diye düşünüyoruz. Tabiii bir de bu arada kendimize bir öz eleştiri yapıyoruz: Biz Tesisat Mühendisleri Derneği olarak bir komisyon oluşturduk. Halbuki Maden Mühendisleri Odası bir çalışma yapıyor, Makina Mühendisleri Odası bir çalışma yapıyor, özel şirketler çalışmalar yapıyor, öğretim üyeleri üniversitelerinde çalışmalar yapıyor. Aslında bu çalışmaların hepsinin genel bir platformda bir arada olması gerekir diye düşünüyorum. Madenlerdeki çalışma şartları ve hayatı düşündüğümüzde şu tespitleri kolayca yapabileceğimizi düşünüyoruz: Birincisi; yerin metrelerce altında madencilerin çalışması ve yaşaması için en önemli şey havadır. Taze havanın tüm madene ulaştırılması bir tesisat işidir. İkinci olarak; madenlerde oluşan zehirli ve patlayıcı gazların dışarıya atılması gerekiyor. Bu da bir tesisat işi. Daha doğrusu tesisat mühendisliğinin tasarımından geçecek bir iş. Üçüncü olarak; yerin altında artan ortam sıcaklıklarının ve nemin kabul edilebilir bir seviyeye getirilmesi gerekiyor, ki bu bölümlerin soğutulması ile yapılabilir. Yani klimatize edilmesi gerekiyor. Bu da yine tesisat mühendislerinin görev alanları içine giriyor. Bunun dışında madencilerin temiz su ihtiyacı yine tesisat mühendisleri tarafından sağlanacak. Maden alt kotlarında birikecek sızıntı sularının deşarj edilmesi, yine tesisat. Ortamdaki yanıcı ve zehirli gazların oranlarının tespit edilmesi, tesisat. Olası maden yangınının söndürülmesi yine tesisat mühendisliği. Yangın dumanının ortamdan tahliye edilmesi, tesisat mühendisliği. Normal çalışma saatlerinde ve yangın anında tüm mekanik sistemlerin ve cihazların otomasyonu yine tesisat. Yani gördüğünüz gibi sağlıklı ve doğru, enerji verimi yüksek bir maden işletilmesi için tesisat mühendisliğinin önemi son derece yüksektir. Panel 28 Haziran

14 Ancak gerçek hayata dönüp baktığımızda, uygulamada hiçbir ulusal standardımız olmadığını görüyoruz. Birtakım yönetmelikler var, ama bunları bir standart haline getirmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla biz Türk Tesisat Mühendisleri Derneği olarak bu standartların oluşturulmasında göreve hazır olduğumuzu huzurlarınızda bir kez daha belirtmek istiyorum. Şimdi isterseniz neden kömür, neden kömür madeni sorusuna da biraz cevap vermeye çalışalım. Enerji kaynağı olarak kömürün, Türkiye nin enerji ihtiyacının karşılanmasında ve enerji stratejisinde çok önemli bir rolü var. Enerji kaynağı olarak kömür konusu tek boyutlu olarak ele alınamaz, çok boyutlu bir konudur. Türkiye nin enerji ihtiyacı ve bunun karşılanmasında kömürün yeri, konunun sadece birinci boyutudur. Bunlarla birlikte, enerji kaynağı olarak kömürün çevre boyutu vardır. Bu iki boyutu kapsayan bir diğer boyut da sürdürülebilirliktir. Ekonomik değeri ve Türkiye ekonomisindeki yeri diğer bir çok önemli boyutudur. Türkiye nin enerji güvenliği ve kömürün bu anlamdaki stratejik değeri bir başka boyutudur. Son olarak kömür madenlerinin işçi sağlığı ve güvenliği boyutu da bulunmaktadır. Aslında bu panelin düzenlenmesinde ana motivasyon Soma da yaşadığımız acı olaydır. Dolayısıyla kömürün üretiminde mevcut çok ciddi boyutlarda işçi sağlığı ve işçi hayatı riskleri tartışılacak birinci konudur. Özellikle ülkemizde maalesef bu alanda çok ciddi riskler bulunmaktadır. Madenler, yeterince önlem alınmadan ilkel şartlarda işçi çalıştırmaktadır. Ancak burada çözüm kömür madenlerini kapatmak gibi basit bir şekilde ele alınamaz, bu bilimsel bir yaklaşım değildir. Konunun diğer boyutlarını da tartışmamız gerekir. Bunun sonucunda rasyonel politikalar oluşturulabilir ve rasyonel öneriler geliştirilebilir. Sonuç olarak yeraltı kömür madenciliği zor ve pahalı bir işlemdir. Tekniğine uygun olarak yapılan işletmelerle insan sağlığı ve hayatına zarar vermeden kömür üretmek mümkündür. Ancak bunun ciddi bir maliyeti vardır. Üretilen ürünün; rasyonel bir işletmede; bu maliyeti karşılayacak düzeyde olması gerekir. Kömür, fosil yakıtlar içinde petrol eşdeğeri olarak en büyük rezerve sahiptir. Bilinen kömür rezervlerinin ömrü 240 yıl olarak hesaplanmaktadır. Türkiye nin linyit yataklarındaki tahmini 8 milyar tonluk rezerv, Türkiye yi dünyada en büyük 12. ülke konumuna getirmektedir. Taş kömürü rezervimiz de yaklaşık 1,3 milyar ton kadardır. Linyit, Türkiye için önemli bir enerji kaynağıdır. İthal edilenlerle birlikte kömür, toplam enerji arzında %27 lik bir yere sahiptir. Bu durumda Türkiye nin de en güvenilir yerli enerji kaynağı kömürdür. Elektrik üretiminde kullanılan yerli kaynağımız linyitten elde edilecek elektrik potansiyeli toplam 120 milyar kw/h olup hâlâ bunun 42 milyar kw/h ını yaklaşık %35 ini kullanmaktayız. Türkiye, genel enerji tüketiminde %73, petrolde %93, doğal gazda %97 ve kömürde %22 dışa bağımlıdır. Türkiye birincil enerji dengesi ve gelişimine baktığımızda; milyon/ton petrol eşdeğeri olarak düşünecek olursak; 2002 de enerji Haziran 2014 Panel

15 talebimiz 78,4 milyon/ton petrol eşdeğer iken, 2020 de 222 milyon/ton petrol eşdeğeri olarak öngörülmekte. Yerli üretim bu talebin yaklaşık %30 unu karşılamakta. Ve tabiii Türkiye de birincil enerji tüketiminde, enerjiyi elde etmek için tükettiğimiz enerji kaynakları arasında, petrol %26,6, doğal gaz %32,2, taş kömürü %14, linyit %14,3 düzeyinde. Dolayısıyla enerji ihtiyacımızın yaklaşık %30 unu kömürden elde ediyoruz. Dolayısıyla elektrik tüketiminde de yine yerli kömürde %18,2, ithal kömürde de %10 unu ürettiğimiz elektrikle karşılıyoruz. İhracatı hızla büyüyen, ithalatının da hızla arttığı ülkemiz giderek büyüyen bir cari açık sorunuyla karşı karşıyadır. Orta ve uzun vadede, Türkiye nin dış ticaret ve dolayısıyla cari açık için üretebileceği çözüm, enerji üretiminde yerli kaynakların daha etkin kullanılması olarak görülmektedir. Enerji ithalat faturamızın toplam ithalattaki payı da yaklaşık %25,4. Bir önceki meslektaşımın söylediği gibi Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, raporu hazırlarken İstanbul Teknik Üniversitesi de Kurul a bir rapor sunmuş. Bu rapordan bazı alıntılar yapmak istiyorum. Enerji yatırımlarında, enerji üretiminde ve enerji kullanımında çevreyle uyumlu teknolojiler desteklenmelidir. Mevcut hidroelektrik ve kömür potansiyelleri öncelikli olarak değerlendirilmelidir. Yerli enerji kaynaklarının aranması ve üretilmesi çalışmaları desteklenmelidir. Birincil enerji ve elektrik enerjisi kullanımında öz kaynaklara öncelik verilmelidir. Türkiye nin enerji gereksiniminin 2020 yılında %75 oranında dış kaynaklara dayandırılması sakıncalıdır. Bu oranı geri çekecek biçimde yerli kaynaklara ağırlık verilmelidir. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve dengeli bir biçimde dağılımı enerji arzının sürekliliği ve güvenilirliği açısından önemlidir. Panel 28 Haziran

16 Sonuç olarak; Türkiye kömür üretmeye ve kullanmaya devam edecektir. Kömür üretiminde işçi can güvenliği ve sağlığı birinci derecede önemlidir. Temiz kömür teknolojileri kullanılmalı ve geliştirilmelidir. Üretimde ve kullanımda enerji verimliliği mutlaka arttırılmalıdır. Sözlerime başlarken üzerinde durduğum standartlarımızın hazırlanması ve tasarım kriterlerimizin belirlenmesi gerekiyor. Teşekkür ederim. Zeki ARSLAN Sayın Bahri Türkmen e teşekkür ediyoruz. Kendisi bize enerji politikaları konusunda açıklayıcı bilgiler de aktardı. Sadece maden ocaklarının, hızla, korist bir politikayla kapatılması konusunda; ülkemizin enerji politikaları, yeraltı ve yerüstü enerji kaynaklarının da gerçek anlamda masaya yatırılması, bu konuda plan ve programların çıkarılmasına dikkat çektiği için de teşekkür ediyoruz. 3. panelistimiz Mustafa Bilge. Kendisi yeraltı maden ocaklarında; insan sağlığı, yangın ve patlama ile ilgili risk oluşturan faktörler konusunda sunumunu bizimle paylaşacak. Mustafa Bilge, Yıldız Teknik Üniversitesi nden 1980 yılında yüksek makina mühendisi olarak mezun olmuş, 1981 yılında doktorasını tamamlamıştır. İklimlendirme sektöründe tasarımcı ve uygulamacı olarak çeşitli firmalarda çalışmıştır. Ayrıca kendisi 19. Dönem Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır yılından beri de kurucusu olduğu firmada çalışmaktadır. Son 5 yılda İstanbul da yapılan yeraltı metrolarının mekanik tesisat işlerinin uygulamasında, test ve ayar sistemlerinde çalışmaları vardır. Buyrun Mustafa Bey. Mustafa BİLGE Maden yangınlarını tehlikeli kılan özellikleri şöyle sıralayabiliriz: Sıcaklığın artması, yanıcı, zehirleyici gazların birikimi; karbonmonoksit, metan gibi; yanıcı ve patlayıcı özelliği olan kömür tozları, oksijen miktarında azalma, patlayıcı karışımların yoğunluğunun artması, hava akışının tamamen kesilmesi. Yurtdışında son 20 yılda çıkan maden yangınlarına bakıldığında, yangınların metan veya karbonmonoksit kaynaklı değil de konveyör bantlarından çıktığı görülmektedir. Detaylı incelenmesi gereken konu da karbonmonoksit ve metan yangınlarının Amerika ve Avustralya gibi ülkelerde nasıl önlendiğidir. Havalandırma, bu riskin önlenmesinde önemli bir faktördür. Galeri içerisinde, Haziran 2014 Panel

17 panellerde, panolarda, maden ocağının her alanında havalandırmanın sağlıklı yapılması hayati önem taşımaktadır. Maden ocaklarının havalandırması tıpkı yeraltı metrolarında olduğu gibi karmaşık bir yapıya sahiptir. Ocağın her noktasında hava sirkülasyonu olmalıdır. Yurtdışındaki uygulamalarda havalandırma sistemi tasarımında mutlaka CFD ya da SES yazılımları kullanılmaktadır; ancak Türkiye de bu tasarım faaliyetlerini görmek pek de mümkün değildir. Yapılan tasarım bilgisayar yazılımlarıyla doğrulandıktan sonra, sistemin tasarlandığı gibi çalışıp çalışmadığının kontrolü, test ayar ve dengeleme yapılarak belgelendirilmelidir. Bu uygulama riski büyük ölçüde azaltsa da karbonmonoksit, metan ve sıcaklık gibi risk taşıyan değerlerin mutlaka ölçülüp kayıt altına alınması gerekmektedir. Devletin sorumluluklarının yanında yatırımcının, projecinin ve uygulayıcının da farklı sorumlulukları vardır. Öncelikle işveren olan Türkiye Kömür İşletmesi nin müşteri talepleri şartnamesini hazırlaması gerekmektedir. Bu şartnamede; yapılan tasarımdaki kriterlere, uyulması gereken standartlara, malzeme özelliklerine yer verilmelidir. Coal Mining Safety and Health Regulation dan alınan verilere göre günlük üretilen kömür miktarına göre ocağa gönderilecek toplam temiz hava miktarı 150 metreküp/saat olmalı iken bu oran ülkemizde bu değerin oldukça altında kalmaktadır. Yine aynı yayında kişi başına 360 metreküp/saat temiz hava verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca maden ocağında çalışan araçlar için gereken hava miktarı da incelenmesi gereken bir parametredir. Bu parametrelerin tasarımcıya TKİ tarafından uyulması gereken limitler olarak verilmesi gerekmektedir. TKİ tarafından minimum oksijen seviyesinin belirtilmesi gerekmektedir. Karbondioksit yüzdesi %0,5 i geçmemelidir. Maksimum CO yüzdesi %0,15 olmalıdır. %0,5 lik CO değeri 20 dakika içinde öldürücü etki yapmaktadır. Bu oran %12,5 a ulaştığında ise patlama etkisi görülmektedir. Maksimum kömür tozu yüzdesi ise 3 mg/m 3 olmalıdır. Bu oran 40 mg/m 3 e ulaştığında patlama etkisi görülmektedir. Tasarımcılar için önem taşıyan bir başka değer ise maden içerisindeki hava hızıdır. Madenlerde ideal havalandırma için minimum hava hızı değerinin 0,4-0,8 m/s civarında olması gerekmektedir. Şaftlardaki hava hızının da 10 m/s civarında tutulması gerekmektedir. Panel 28 Haziran

18 TKİ nin sınırlandırması gereken tasarım değerlerindeki önemli faktörlerden biri de yaş termometre sıcaklığıdır. Havadaki su buharı linyitin içten yanmasını tetiklemektedir. Yaş termometre sıcaklığının 27 C yi aşmaması gerekmektedir. 33 C ye ulaştığında ise risk planının devreye alınması ve insanların tahliye edilmesi şarttır. Madenlerde kullanılan malzemelerin yangın dayanımları ile ilgili standartların da bildirilmesi gerekmektedir. Egzoz, taze hava ve tali fanların özellikleri ve sınıfları belirtilmelidir. Konveyör bandının özelliği, elektrik panoları ve kablolarının uyması gereken standartlar belirtilmelidir. Yapılacak olan test ayar dengeleme çalışmasının yöntemi, kullanılacak cihazlar ve ölçülecek parametreler belirlenmelidir. SCADA sistemi uygulanarak sistemdeki bütün fanların bilgisayar ortamında izlenmesi uygun yangın senaryosunun uygulanmasını sağlamaktadır. Ayrıca yangın pompalarının ve fanların jeneratör ve şehir şebekesi gibi çift enerji kaynağı ile beslenmesi hayati önem taşımaktadır. TKİ tarafından belirlenen bu kriterler tasarımcıya iletilmeli ve tasarımcı da uygun bilgisayar programlarını kullanarak projesini çalışmalıdır. Tasarımlarda maden ocağının yüksekliği, yaz ve kış dış ortam sıcaklığı, galeri sürtünme katsayısı gibi parametreler de değerlendirilmelidir. Tasarım yapılırken galeri uzunluğu dikkate alınmalı, m de bir şaft kullanılmalıdır. Tasarım sonunda tüm şaftlarda kullanılacak ana fanların ve tali fanların hava debileri ve basınç kayıpları belirlenir ve fan eğrisi ile ocağın kritik hattının sistem eğrisi çakıştırılarak fan çalışma noktası belirlenir. Fan seçimleri yapılırken ileride yapılması muhtemel büyümenin de göz önüne alınması gerekmektedir. Soma madenlerinde üretilen kömür miktarı ikiye katlanırken havalandırma sistemi büyük olasılıkla yenilenmemiştir. Yüklenicinin de büyük sorumlulukları bulunmaktadır. Tesisin, müşterinin ve TKİ nin verdiği standartlara uygun olarak imal edilmesi, ekipmanların doğru şekilde monte edilmesi gerekmektedir. İkinci aşamada ise TAD (Test Ayar Dengeleme) firmasının ekipmanları değerlendirmesi ve raporlandırması gerekmektedir. Hava hızı, debi, fanlardaki basınç kayıpları, kuru ve yaş termometre sıcaklıkları, gaz konsantrasyonları gibi değerlerin tasarım değerleri ile uygunluğu kontrol edilmelidir. Hazırlanan test raporu işverene sunulmalı, bulunan hatalı noktalar raporda belirtilmelidir Haziran 2014 Panel

19 2010 yılında Zonguldak ta grizu patlaması gerçekleşmiştir. 30 kişinin öldüğü kazanın temel sebebi havalandırma yetersizliğidir. Soma daki kazada işçilerden biri; Bana amirim havanın geldiği tarafa doğru kaç dedi ve o tarafa gidenler öldü, ben ters tarafa gittiğim için kurtuldum demişti. Buradan anlaşıldığı kadarıyla fanların yönü ters çalışmış ve duman, tahliye edilmek yerine insanların bulunduğu yere verilmişti. Eğer otomasyon sistemi yangının çıktığı zona göre fanları uygun senaryolarda çalıştırmış olsaydı duman tahliye edilebilir, insanlar rahatlıkla kaçabilirlerdi. Eğer sıcaklık düzenli olarak kontrol ediliyor olsaydı sıcaklık artışı sebebiyle maden tahliye edilebilirdi. Sonuç olarak hali hazırda tasarım kriterleri hatalı olan, yanlış fanlarla çalışan ve izleme yapılmayan onlarca maden ocağı işletilmektedir ve bu madenler büyük risk altındadır. Bahsedilen kriterlerin belirlenebilmesi için MTMD de ve İSKAV da çalışmalar yürütülmektedir. Havalandırma kriterlerini göz önüne alan bir yönetmelik ilgililere sunulacaktır. Bir yeraltı kömür madenindeki havalandırma sisteminin amacı yangının çıkmasına veya patlamanın olmasına engel olmak ya da ocağın her bölümünün (kuyu, kat galerisi, taban yolları, kör kuyular gibi) havalandırılarak CO veya metan gibi ocak gazlarının konsantrasyonunun istenilen standart değerlerin altına düşürerek yangın veya patlama riskini minimize etmektir. Panel 28 Haziran

20 Soma cinayetinden sonra tüm sivil toplum örgütleri, odalar ve ilgili bakanlıkların da destekleriyle İngiltere, Avustralya ve ABD deki standartlar incelenerek ülkemiz için geçerli olacak tasarım, uygulama ve test kriterlerinin oluşturulması, yani ülke koşulları dikkate alınarak Yeraltı Maden Ocakları Havalandırma Sistemi Yönetmeliği nin acil olarak hazırlanması gerekmektedir. Kötü koşularda yeraltı ocaklarında çalışan ya da hayatlarını kaybeden maden işçilerimize ve maden mühendislerine karşı sorumluluklarımızı acilen yerine getirmemiz gerekmektedir. Zeki ARSLAN Mustafa Bey e değerli sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz. Bir şeyi unuttuk, kendisi Tesisat Mühendisleri Derneği Kurucu Üyesi dir, bizim açımızdan önemli bir kurul. Mekanik tesisat tasarımı sonrasında işin müteahhitler tarafını, uygulama tarafını da önemsiyoruz. Kendisi aynı zamanda MTMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Dördüncü panelistimiz İSKİD adına sayın meslektaşımız Vural Eroğlu. Vural Bey, maden ve tehlikeli bölgelerin havalandırılması konusundaki sunumunu bizimle paylaşacak. Sayın Vural Eroğlu 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü nden mezun olmuş arası TERMAS ve TEBA da çalışmış, 1981 de iklimlendirmede hava şartlandırma ve klimatizasyon konularında faaliyet gösteren HSK firmasını kurmuş yılları arasında firmanın yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır ve hala çalışmalarına devam etmektedir. Üyesi olduğu dernek ve kurumlar; 2000 yılında İSKİD Onursal Üyesi, 2012 de İSKAV Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Eğitim Komisyon Üyesi, 2012 de Türkiye Odalar Birliği İklimlendirme Meclisi Üyesi ve 2012 de İSİB (İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği) Kurucu Üyesi. Buyrun Sayın Vural Eroğlu. Vural EROĞLU Değerli meslektaşlarım merhabalar. Benden önceki konuşmacı arkadaşlarımı, meslektaşlarımı dinlerken aklıma gelen bir cümle ile söze başlamak istiyorum. Soma madeninde yaşanan felaketin bir tek sebebi var, havalandırmamaktan ve bir iklimlendirme tesisatı yapmamaktan kaynaklandığını hepimiz açık bir şekilde görüyoruz. Ben etkinliğe İSKİD adına katılıyorum. İSKİD, iklimlendirme sektörünün üretici ve tedarikçi kısmında çalışan bir dernek. Ben de bu konuya bir tedarikçi, üretici gözüyle yaklaşmak istiyorum. Resim belli belirsiz, ama sunumdaki bu iki resmi arşivlerden bulduk. Biri 1600 lü yıllarda ki madenciliği, Haziran 2014 Panel

İşleneceğini Herkesin Bildiği Bir Cinayetin Öyküsü

İşleneceğini Herkesin Bildiği Bir Cinayetin Öyküsü İşleneceğini Herkesin Bildiği Bir Cinayetin Öyküsü NURİ ERSOY Boğaziçi Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü GIRIŞ 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen Soma faciasından yaklaşık bir ay önce, 17 Nisan

Detaylı

HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI*

HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI* HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI* SUNUCU- Arkadaşlar, merhaba. Hastane Klimaları Panelimize hoş geldiniz. İstanbul Şube Başkanımız Zeki Arslan ı ilk açılış konuşması için davet ediyorum.

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI 23.10.2014 İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALI TAYI ANKARA, 23.10.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ODAMIZ TARAFINDAN TBMM MADENCİLİK SEKTÖRÜ SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI KOMİSYONU NA YAPILAN SUNUM VE TBMM TUTANAKLARI

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ODAMIZ TARAFINDAN TBMM MADENCİLİK SEKTÖRÜ SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI KOMİSYONU NA YAPILAN SUNUM VE TBMM TUTANAKLARI TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ODAMIZ TARAFINDAN TBMM MADENCİLİK SEKTÖRÜ SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI KOMİSYONU NA YAPILAN SUNUM VE TBMM TUTANAKLARI Nisan 2011 Tüm hakları saklıdır. TMMOB Maden Mühendisleri

Detaylı

Diyalog. Yangın yalıtımı can ve mal kaybını önler

Diyalog. Yangın yalıtımı can ve mal kaybını önler Diyalog Temmuz Ağustos Eylül 2013 Yangın yalıtımı can ve mal kaybını önler Yangın yalıtımı, yangının zararını en aza indirir, İzocam, Türkiye nin En Değerli Markaları Listesi nde yer aldı, Yangının çıkmasından

Detaylı

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inin Geliflmesinde Yeni Ufuklar 30-31 Mart 2007 ANKARA TÜRMOB YAYINLARI - 315 ISBN: 978-975 - 555-131 - 9 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı

Detaylı

OYDER, Denizli'de 21. Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi

OYDER, Denizli'de 21. Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi OYDER DEN HABERLER OTOMOTİV DÜNYASI SEKTÖRDEN HABERLER SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv Ticaretinde Vergi Yaklaşımları Toplantısı'nın ikincisi gerçekleştirildi. FullCharger, dünyadaki bir ilki gerçekleştirdi ve

Detaylı

13 MAYIS 2014 TARİHİNDE SOMA EYNEZ YERALTI KÖMÜR OCAĞINDA MEYDANA GELEN FACİA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

13 MAYIS 2014 TARİHİNDE SOMA EYNEZ YERALTI KÖMÜR OCAĞINDA MEYDANA GELEN FACİA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER 13 MAYIS 2014 TARİHİNDE SOMA EYNEZ YERALTI KÖMÜR OCAĞINDA MEYDANA GELEN FACİA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Prof. Dr. H. Şebnem Düzgün, ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, 06800 Ankara 1. Giriş Madencilik sektörü,

Detaylı

ATEX SEMPOZYUMU Bildiriler Kitabı

ATEX SEMPOZYUMU Bildiriler Kitabı TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ATEX SEMPOZYUMU Bildiriler Kitabı EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ATEX SEMPOZYUMU Bildiriler Kitabı 1.Baskı, Ankara-Ocak 2012 ISBN:978-605-01-0216-1

Detaylı

sunuyorum ve birinci oturumu başlatması için kurucu başkanımız, çalıştay komisyonu başkanımız Sayın Ersin Gökbudak a sözü veriyorum.

sunuyorum ve birinci oturumu başlatması için kurucu başkanımız, çalıştay komisyonu başkanımız Sayın Ersin Gökbudak a sözü veriyorum. 1. Oturum İsmet Mura: Sayın misafirlerimiz, sevgili üye arkadaşlarım, saygıdeğer bayanlar ve baylar 3. Çalıştayımıza gelmekle bizi mutlu ettiniz. Yönetim kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Detaylı

1467 Sok. Uğur Apt. No: 4-2 Çukurambar / ANKARA Tel: +90 312 285 47 45 Fax: +90 312 285 47 16 www.cesam.com.tr info@cesam.com.tr

1467 Sok. Uğur Apt. No: 4-2 Çukurambar / ANKARA Tel: +90 312 285 47 45 Fax: +90 312 285 47 16 www.cesam.com.tr info@cesam.com.tr ÇESAM Çevre ve İş Güvenliği Hizmetleri Çevre Danışmanlığı İş Sağlığı Güvenliği Enerji Verimliliği ÇED Çevre Görevlisi Atık Yönetimi ÇESAM 1467 Sok. Uğur Apt. No: 4-2 Çukurambar / ANKARA Tel: +90 312 285

Detaylı

Diyalog. izocam. "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler

Diyalog. izocam. İzocam Manto ile kaliteli ve güvenilir çözümler Diyalog izocam Nisan Mayıs Haziran 2013 "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler İzocam geleceğin binalarını anlattı, Yalıtım sektöründe buluş sayısı çok az, İzocam 13. Yalıtım Yarışması nda dereceye

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 19. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRESİ (23-26 KASIM) NÜKLEER ENERJİ PANELİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 19. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRESİ (23-26 KASIM) NÜKLEER ENERJİ PANELİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 19. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRESİ (23-26 KASIM) NÜKLEER ENERJİ PANELİ Mayıs, 2011 Editör; Metin ALTAY JFMO Yönetim Kurulu Başkanı Düzenleme; Fatmanur KARAMAN Sevda GÖREN

Detaylı

SOMA İŞ CİNAYETİ/KAZASI GÖZLEM,AKTARIM VE TEKNİK İNCELEME RAPORU KASIM, 2014

SOMA İŞ CİNAYETİ/KAZASI GÖZLEM,AKTARIM VE TEKNİK İNCELEME RAPORU KASIM, 2014 SOMA İŞ CİNAYETİ/KAZASI GÖZLEM,AKTARIM VE TEKNİK İNCELEME RAPORU KASIM, 2014 BOĞAZİÇİ SOMA DAYANIŞMASI www.bogazicisomadayanismasi.boun.edu.tr facebook/bogazicisomadayanismasi @bogazicisomaya 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Diyalog izocam Ekim Kasım Aralık 2012 Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Kentsel dönüşüm bir fırsat, İzocam dan Uygulamalarla TS 825 Standardı Kitabı ile sektöre büyük destek, Uygun yalıtım kalınlığı,

Detaylı

ÖNCE CAN! İş Sağlığı ve Güvenliği. Isveren Sendikası KIDEM TAZMİNATI SORUNU ÇÖZÜLÜYOR. Özel Güvenlik Çalıştayı Afyon da Yapıldı. Av.

ÖNCE CAN! İş Sağlığı ve Güvenliği. Isveren Sendikası KIDEM TAZMİNATI SORUNU ÇÖZÜLÜYOR. Özel Güvenlik Çalıştayı Afyon da Yapıldı. Av. İ Ş H V E Z İ R M E E N T S S E E K N T D Ö R K İ Ü Hizmet I S A Sektörü Isveren Sendikası HİZMET SEKTÖRÜ İŞVEREN SENDİKASI DERGİSİ SAYI:2 ARALIK 2014 ÖNCE CAN! İş Sağlığı ve Güvenliği KIDEM TAZMİNATI

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

Havacılık Söyleşileri

Havacılık Söyleşileri tmmob makina mühendisleri odası ankara şubesi Havacılık Söyleşileri Sunumlar Bülent BAYRAK Takım-Aparat Tasarımında Genel Prensipler Burak ENGİN Hava Araçları Uçuş Emniyeti ve Kaza Kırım İncelemeleri Dr.

Detaylı

Di ya log. izocam. Yalıtın, yangının zararından korunun!

Di ya log. izocam. Yalıtın, yangının zararından korunun! Di ya log izocam Ekim Kasım Aralık 2011 Yalıtın, yangının zararından korunun! Yalıtım yangının daha kolay ve hızlı söndürülmesini sağlar, İzocam 12. Yalıtım Yarışması başladı, Yangının yayılmasını yalıtım

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖRDEN BAŞKANDAN TEMA ÜYELERİMİZDEN BİRLİĞİMİZDEN HABERLER...32. Risk Yönetimi ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri...2

İÇİNDEKİLER EDİTÖRDEN BAŞKANDAN TEMA ÜYELERİMİZDEN BİRLİĞİMİZDEN HABERLER...32. Risk Yönetimi ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri...2 ????????????? İÇİNDEKİLER EDİTÖRDEN Risk Yönetimi ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri...2 ISSN 1303 2585 İmtiyaz Sahibi Türk Müflavir Mühendisler ve Mimarlar Birli i ad na Yönetim Kurulu Baflkan Demir İNÖZÜ

Detaylı

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz Moderatör: Aklıma gelen, gündeme getirilebilecek seanslar arasında gümrükler, lojistik sektöründe eğitim, araç gereç, ekipman konusu, perakende lojistiği ve doğal afetler lojistiği var, en sonunda lojistik

Detaylı

Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri

Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri Efendim; herkese hoş geldiniz diyorum. Ben bu toplantıyı tertip eden Gıda Mühendisleri Odası Yönetimini, başta Petek Ataman olmak üzere, Ziraat Mühendisleri Odası;

Detaylı

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Performans Bilgilerinin Lastik Üzerine Yazılma Zorunluluğu. Hava Emiş Kesme Valfleri

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Performans Bilgilerinin Lastik Üzerine Yazılma Zorunluluğu. Hava Emiş Kesme Valfleri İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği yayın organıdır. Üç ayda bir yayınlanır. ISSN 1306-6943 2014 Kasım Sayı: 48 İMMB Adına Sahibi Duran KARAÇAY Sorumlu

Detaylı

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 22 KAPUSUZ: Öncelikle güneş enerjisi sistemlerini tercih ediyoruz 8 14 24 Yıl: 1 Sayı:2 Mart-Nisan-Mayıs

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKÜÇ MAYIS - HAZİRAN 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKÜÇ MAYIS - HAZİRAN 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MAYIS - HAZİRAN 2014 YÜZKIRKÜÇ DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 Editörden Sevgili okurlar;

Detaylı

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ 9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ METALURJĐ SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERĐN DURUMU, SORUNLARI VE GELECEĞĐ PANELĐ Panel Başkanı: Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ ĐTÜ Metalurji Mühendisliği

Detaylı

72 20 44 32 56 2 standard ƒ mart 2015

72 20 44 32 56 2 standard ƒ mart 2015 standard mart 2015 1 72 20 44 32 56 2 standard mart 2015 Standard Ekonomik ve Teknik Dergi 10 12 24 28 38 42 50 62 76 standard mart 2015 3 haberler 4 standard mart 2015 standard mart 2015 5 haberler A

Detaylı

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli KASIM 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Sanayinin Ufku korhan@ostim.com.tr Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli stratejileri düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu refleks sanayide daha da belirgin bir şekilde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ 25 Nisan 2012 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 18 Temmuz 2012 Yayın No: 322 Haberleşme

Detaylı