İç Mekân Su Dağıtımında Tasarruf Sağlayan Bir Kontrol Sisteminin Tasarımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İç Mekân Su Dağıtımında Tasarruf Sağlayan Bir Kontrol Sisteminin Tasarımı"

Transkript

1 İç Mekân Su Dağıtımında Tasarruf Sağlayan Bir Kontrol Sisteminin Tasarımı 1* Nurdoğan Ceylan, 1 Durmuş Karayel, 1 S. Serdar Özkan and 2 Ahmet Kolip 1 Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2 Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Özet Bu çalışma, iç mekân kullanım suyu kaybının önlenebilmesi için bütüncül bir kontrol sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu kayıp genel olarak sıcak su kullanımında oluşan kayıplar ve sular kesik olduğunda bataryanın açık unutulması ya da herhangi bir sebeple tesisatta veya arızalı çamaşır makinası, bulaşık makinası vb. sistemlerde ki sızıntılardan dolayı meydana gelmektedir. Bu çalışmada, her bir kayıp için ayrı bir çözüm geliştirilmiştir. Ancak geliştirilen her üç alt sistemde birleştirilerek bütüncül bir sisteme dönüştürülmüştür. Sıcak su dağıtım sisteminde, bataryaya gelen soğuk su yeniden sirküle edilerek ısıtıcı kaynaktan geçirilmiş ve çok kısa bir süre zarfında kullanıma hazır sıcaklığa getirilmiştir. Su kaybının diğer bir önemli sebebi ise sular kesik olduğunda açık unutulan bataryalardır. Bu durumda da tesisatta su olmadığında basınç düşüşüne duyarlı bir basınç sensörü yardımıyla riskli durum algılanarak girişe yerleştirilen ana vananın kapatılması geliştirilen sistem tarafından sağlanmaktadır. Su kaybında yaygın olarak karşılaşılan bir başka sebep te, doğrudan tesisat üzerindeki ya da tesisata bağlı herhangi bir sistemdeki sızıntılardır. Bu sızıntılar esasen çok az olmasına karşılık fark edilmediğinde büyük kayıplar ve maddi hasarlara neden olmaktadırlar. Hatta sızıntının ortaya koyduğu olumsuz durumun büyüklüğüne göre insanlar üzerinde psikolojik tesirleri de olabilmektedir. Bu problem için mutfak, banyo ve lavabo gibi tesisatın geçtiği riskli alanlara nem sensörleri yerleştirilerek, herhangi bir sızıntı durumunda girişteki vananın kapanması sağlanmaktadır. Sözü edilen problemlerin çözümü için ülkemiz dahilinde geliştirilmiş bir sisteme rastlanılamamıştır. Yurt dışında geliştirilmiş bazı sistemler olmakla birlikte, bu çalışma her üç problemi birlikte ele alarak bütüncül bir yaklaşımla çözmesi bakımından diğerlerinden farklıdır. Akıllı ev sistemlerinin hızla yaygınlaştığı günümüzde, geliştirilen sistemin yaygın bir kullanım alanı bulacağı, istihdama ve ekonomiye önemli katma değerler sağlayacağı ümit edilmektedir. Anahtar kelimeler: Akıllı yapılar, Su tasarrufu, İç mekân taşkın önleme sistemi Abstract This study aims to develop an integrated control system to prevent the loss of water for indoor places. In general these losses occur while using of the hot water, forgetting the water batteries into open during the water cuts, or due to faults in washing machine, dishwasher and indoor plumbing system. In this study, a different solution is developed for each loss type. Then, the developed three subsystems were combined and transformed into an integrated system. The cold water that comes to battery of the hot water distribution system is being recirculated and is being passed through heating source and made ready to use in suitable temperature in a very short time. Another important reason of water loss is the forgotten open water batteries during the water cuts. In this case, when there is no water in plumbing, the main valve is closed by the developed system using a pressure sensor for low pressure detecting risky situation. Another reason commonly encountered in water losses is leakages in plumber or in a system connected to the plumbing. When the leakages aren't detected, they causes big losses and material damages. Even the people may be affected psychologically according to negative situation because of these leakages. The closing of main valve can be a solution when any leakage is noticed by the humidity sensors placed in the risk area of pipe installation such as the kitchen, bathroom and lavatory. Any system developed in our country for the solution of the stated problems could not be found with our review. Although some systems have been developed abroad, this study is different from the others with regard to its holistic approach addressing all three problems together. Nowadays that the use of smart home systems began to become widespread, it is expected that the developed system will find a common use area and will provide significant contributions to employment and country's economy. Key words: Smart buildings, saving water, flood prevention system for indoors *Corresponding author: Address: Faculty of Technology, Department of Mechatronic Engineering Sakarya University, 54187, Sakarya TURKEY. address: Phone:

2 N. CEYLAN et al./ ISITES2015 Valencia -Spain Giriş Dünyada ki su kaynaklarının sadece %3 'lük kısmı tatlı sulardır. Ulaşılması en kolay tatlı su kaynakları göllerde ve nehirlerdeki yani yüzeydeki sulardır. Bu kaynaklarda toplam depolanmış tatlı suyun ancak %0.04'üne karşılık gelmektedir. Bu kadar kısıtlı olan tatlı su kaynaklarının çok dikkatli, düzenli ve ekonomik şekilde kullanılma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.[1] Tatlı su kaynaklarının ülkelere göre dağılımı da farklılık göstermektedir. Ülkemizde kişi başına düşen yıllık ortalama su miktarı 1600 m 3 tür. Bu değer baz alındığında; su zenginliği ölçütlerine göre ülkemiz su sıkıntısı olan ülkeler arasında yer almaktadır[2]. Ayrıca kişi başına günlük ortalama kentsel su tüketim standardı 150 lt olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde ise kişi başına günlük içme ve kullanma suyu tüketimi ortalama 111 litredir. Bu oran İstanbul için 125lt/gün/kişi, Ankara için 141 lt/gün/kişi, olarak saptanmıştır[1]. Toplam su tüketimi içinde konutlar, kamu binaları ve diğer yapılarda harcanan su miktarı önemli bir orana sahiptir. Zira ülkemiz tatlı su kaynaklarının yaklaşık %16 sı içme ve kullanım amacına yöneliktir. Bir iç mekân örneği olarak evlerimizde suyun kullanım oranları Şekil 1. deki gibidir. Şekil 1. e göre banyo ve mutfakta su kullanım oranı toplam kullanım oranının % 52 sini oluşturmaktadır. Bu oran dikkate alındığında banyo ve mutfak kullanımında alınacak tasarruf önlemlerinin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. 5% 25% 13% 5% 12% 40% Duş-Banyo-Lavabo Mutfak Çamaşır Yıkama WC rezervuarı Bahçe Temizlik Şekil 1. Evlerde ortalama su kullanımı Su kullanımını daha verimli yapmak için ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin gereksiz kullanımın önlenmesi ile tasarruf tedbirlerinin uygulanması yönündeki gayretleri sonucu toplam su kullanım miktarları düşürülmeye çalışılmaktadır. Esasen bu kaybın önemli bir kısmı da yapılardaki mevcut dağıtım sisteminden kaynaklanmaktadır. Bu konuda alınabilecek tasarruf tedbirlerinin su kullanımını önemli miktarlarda iyileştirileceği öngörülebilir. Tesisattan kaynaklanan su kayıplarının başlıcaları; sıcak su kullanımı sırasında gerçekleşen kayıplar, su taşkınlarının neden olduğu kayıplar ve tesisat sızıntılarından kaynaklanan kayıplar olarak gösterilebilir. Sıcak su kullanımı sırasında gerçekleşen kayıplar; özellikle sıcak suyun elde edildiği cihaz(kombi, şofben vb.) ile kullanım noktası (bataryalar) arasındaki mesafelerin uzun olması sebebiyle başlangıçta suyun istenilen sıcaklıkta gelmemesinden dolayı kullanıcıların bu suyu boşa akıtmalarıdır. Su taşkınlarının neden

3 N. CEYLAN et al./ ISITES2015 Valencia -Spain 1769 olduğu kayıplar; sular kesildiğinde bataryaların açık unutulması ve bu esnada ilgili mekânda kimsenin olmaması halinde suyun tekrar gelmesiyle yapı içinde taşkın oluşması durumundaki kayıplardır. Tesisat sızıntılarından kaynaklanan kayıplar ise; doğrudan tesisat üzerindeki ya da tesisata bağlı herhangi bir sistemdeki sızıntıların neden olduğu kayıplardır. Bahsi geçen kayıpların miktarları konusunda şu tespitler yapılmıştır: Normal musluklarda dakikada 8-27 lt su akıtılır[3]. Sıcak su kullanılacağı zaman musluktan istediğimiz sıcaklıkta su gelinceye kadar hattın uzunluğuna göre 1,5-2 dk beklememiz gerekmektedir. Bu süre zarfında akan su genelde kullanılmamaktadır. Bu da yaklaşık olarak normal bir musluk için lt suyun boşa akıtılması anlamına gelir ki çok önemli bir kayıptır. Beş kişilik bir ailenin haftada 3 kez duş aldığı varsayılarak bir hesaplama yapılacak olursa sadece duş almak için boşa harcadıkları yaklaşık yıllık su miktarı lt dir. Bu miktar mutfakta yaklaşık olarak, yıllık 2000 lt olmaktadır. Muslukların akış debileri dikkate alındığında evlerde meydana gelen su taşkınlarının da su tasarruf tedbirleri konusunda dikkat edilmesi gereken bir husus olduğu söylenebilir. Buna göre ortalama dakikada 8-27 lt su akıtan bir musluğun bir gece-12 saat- açık kalması ile meydana gelen bir su taşkını durumunda, evdeki maddi hasarın yanında, boşa akan su miktarı yaklaşık, 6000 lt dir. Hem evde oluşan maddi kayıplar hem boşa akan bunca su, bu konuda alınacak teknik bir önlem unsurunun ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Tesisat sızıntılarının neden olduğu kayıplarda ise sızıntı suyunun miktarı yanında, sızıntının yapıda sebep olduğu maddi hasar söz konusudur. Bu durumda tesisatın onarılabilmesi için ilgili mekânda önemli miktarda yapısal tahribat gerçekleşmektedir. Oysa erken uyarı sistemiyle söz konusu tahribat çok küçük mertebelerde olacak ya da hiç yaşanmayacaktır. Esasen birlikte düşünüldüğünde önemli oranda su kaybına neden olan bu üç durum gelişen teknoloji ve donanımla önlenebilir niteliktedir. Bu çalışma, söz konusu kayıpların önlenebilmesi için bütüncül bir kontrol sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Benzer bir takım sistemler, ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde halen kullanılmaktadır[7-8]. Ancak bu sistemler bu çalışmada geliştirilen bütüncül sistemin sadece bir türünün bir modülüne karşılık gelmekte ve geliştirilen sistem benzerlerine göre daha fonksiyonel ve kendine özgü nitelikler taşımaktadır. Ayrıca kurulum maliyeti daha düşüktür. Diğer taraftan sistemin kurulum ve işletme maliyetleri dikkate alındığında geri kazanım süresi de oldukça kısadır. Sistemin seri üretimine geçilmesiyle birlikte, akıllı evler başta olmak üzere, bütün yapılarda oldukça yaygın bir kullanım alanı bulacağı ve çok önemli katkılar sağlayacağı ümit edilmektedir. Geliştirilen sistem üzerindeki ikinci bir modül ise, iç mekandaki şebekenin basınç değişimlerini algılayarak, suyun kesilmesi ve bataryalardan birinin açık olması halinde girişe yerleştirilen vananın otomatik olarak kapatılmasını sağlamakta ve böylece taşkın riskini önlemektedir. 2. Sistemin Tasarımı İç mekan su dağıtımının genel yapısı ele alındığında; dağıtım sisteminin teknik özelliklerinden kaynaklanan kayıplar ve bazı hasar durumlarında oluşan kayıplar olmak üzere sistem kayıplarını iki başlık altında toplayabiliriz. Sistemin teknik özelliklerinden kaynaklanan kayıplara sıcak su dağıtımı sırasında oluşan kayıplar, hasar durumlarındaki kayıplara ise evlerdeki su taşkınları ve sızıntı kayıpları örnek olarak verilebilir. Bu sistem bahsi geçen bu kayıpları bazı teknik tedbirler alarak asgari düzeye çekmeye çalışmaktadır.

4 N. CEYLAN et al./ ISITES2015 Valencia -Spain 1770 Bu üç türlü su kaybı durumuna karşın üç farklı teknik tasarruf tedbiri tasarlanmıştır. İlk olarak sıcak su dağıtımında tasarruf sağlayan sistem, genel olarak tesisata monte edilen bir geri dönüşüm pompası ve bu pompanın çalışmasını organize eden bir kontrol ünitesinden oluşmaktadır. İkinci olarak; taşkın önleme kontrol sistemi ise; mekandaki ana şebeke borusundaki akışı açıp kapayabilen bir valf ve bu valfin durumunu kontrol eden bir kontrol ünitesinden oluşmaktadır. Son olarak, tesisat sızıntılarına karşı tedbir ön gören sistem ise; mekânda sızıntı olma durumuyla karşılaşılma olasılığı yüksek olan radyatör, musluk, kombi giriş-çıkışları ile tesisat borularındaki çürüme, çatlak gibi hasarların olabileceği yerlere monte edilmiş sensörler ve bu sensörlerden aldığı sinyalle mekâna su dağıtan ana şebeke borusundaki valfi kontrol eden bir kontrol biriminden oluşmaktadır. Buna göre sıcak su dağıtımında tasarruf sağlayan sistem Şekil 2. deki sıralamaya uygun olarak çalışmaktadır. Sensör Mikrodenetleyici Pompa Şekil 2. Sıcak su dağıtımında tasarruf sağlayan sistemin genel çalışması Ayni şekilde taşkın önleyen sistem ve sızıntılara karşı önlem alan sistemin çalışma yapısı da birbirine benzer olduğundan aynı şekil üzerinde Şekil 3. te gösterilmektedir. Sensör Mikrodenetleyici Valf Şekil 3. Taşkın önleyen sistem ve sızıntılara karşı önlem alan sistemin genel çalışması Bu üç kontrol sistemi ortak bir kontrol birimi tarafından kontrol edilmekte ve bu birim bir kontrol paneli üzerinden kullanıcıya sunulmaktadır. Şekil 4. te bir iç mekan örneği olan bir evde bütünleşik kontrol sisteminin genel yapısı gösterilmiştir. Her bir sistem için uygun sensörler gereken yerlere konulmuş ve bu sensörlerden gelen bilgiler ile ilgili aktuatör kontrol edilmektedir.

5 N. CEYLAN et al./ ISITES2015 Valencia -Spain 1771 Şekil 4. Bütünleşik kontrol sisteminin genel yapısı 2.1. Sıcak Su Geri Dönüşüm Sisteminin Tasarımı ve Çalışma Yöntemi Suyun geri dönüşümünü sağlamak üzere geliştirilmiş çok çeşitli geri dönüşüm uygulamaları mevcuttur. Bunların bir kısmı ticari ürün bir kısmı ise akademik çalışmalardır[4-5-6]. Bu sistem sayesinde, sıcak su kullanımı sırasında yeterli sıcaklığa ulaşmamış suyun geri kazanımı sağlanmaktadır. Şekil 4. te görüldüğü gibi yeterli sıcaklığa ulaşmamış olan su, bir geri dönüşüm pompası yardımı ile şebeke girişine geri verilmektedir. Bu geri dönüşüm işlemini gerçekleştirmek için hem pompanın kontrolü bakımından hem de pompanın tesisata montajı bakımından alternatif sistemler geliştirilmiştir. Buna göre, sıcak su geri dönüşüm sistemi; tesisat tipine göre ve çalışma moduna göre farklı tasarımlarda olabilmektedirler[8]. Tesisat tipine göre; a. Ayrı bir dönüş hattının kullanıldığı sistem b. Geri dönüşüm suyunun doğrudan şebeke girişine verildiği sistem olarak tasarlanmaktadır. Bunun yanı sıra bu çalışmada farklı çalışma modları için farklı tasarımlar da geliştirilmiştir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır. I. Sürekli çalıştırma modu: Sirkülasyon pompası sürekli çalıştığı ve musluk açılır açılmaz anında sıcak suyun elde edilebildiği moddur. II. Zamanlayıcı kontrollü mod: Sisteme bir zamanlayıcı ilave edilerek kullanıcının önceden sirkülasyon pompasının günlük periyodik çalışma aralıklarını kendisinin seçebildiği ve bu aralıkları istediği zaman değiştirebildiği moddur. III. Termostat kontrollü mod: Bataryaya gelen suyun sıcaklık sensörüyle(termostat) ölçüldüğü ve sıcaklığın istenilen değerin altında olması halinde pompanın çalışmaya başladığı ve su sıcaklığı ayarlanan değere ulaştığında pompanın kapanarak bataryadan

6 N. CEYLAN et al./ ISITES2015 Valencia -Spain 1772 IV. sıcak suyun aktığı moddur. Bu mod en tasarruflu olanlarındandır. Ancak kısa bir süre de olsa sıcak suyu beklemek gerekir. Kullanıcı kontrollü mod: Kullanıcının sirkülasyon pompasını bir buton ya da anahtarla çalıştırdığı işi bittiği zamanda kapattığı moddur. Burada geliştirilen sistemlerin birbirine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Ayrıca yapının durumu ve kullanıcının tüketim miktarı yukarda yazılan türlerin ve modların seçiminde çok önemli rol oynamaktadır. Geri dönüşüm suyunun şebeke girişine verildiği sistem halen kullanılmakta olan mevcut tesisatlar için çok avantajlı iken ayrı bir dönüş hattının kullanıldığı sistem ise yeni inşa edilen yapıların tesisatlarında daha avantajlıdır. Diğer taraftan sürekli çalışma modu, çok yoğun sıcak su kullanan ortamlar için uygun olmasına karşılık tüketimin az olduğu yerlerde dezavantajlıdır. Günlük yaşantısı belli bir programa dayalı kullanıcılar için zamanlayıcı kontrollü mod önerilirken, günlük programı oldukça esnek olan kullanıcılar için kullanıcı kontrollü mod ya da termostat kontrollü mod daha uygundur. Şekil 5. te mevcut bir yapı için termostat kontrollü tasarruf modunun örnek bir uygulaması gösterilmiştir. Şekil 5. Termostat kontrollü sıcak su tasarruf sistemi 2.2. Sızıntı Önleme Sisteminin Tasarımı ve Çalışma Yöntemi Tesisat sızıntıları, çamaşır makinası, bulaşık makinası, kombi gibi araç-gereçlerde meydana gelen arızalardan kaynaklanan su sızıntıları vb. durumlarda sızıntı önleme sistemi ilgili mekânda koruma sağlamaktadır. Her ne kadar bütün yapılarda su şebekesi farklı olmakla birlikte, sadece bir örnek olması bakımından şekil 6. da sızıntı önleme sistemi genel olarak gösterilmiştir. Sistemde gerek kullanım suyu şebekesi ve gerekse ısıtma suyu şebekesi borularının kritik yerleri ile tüm batarya ve ventillerin giriş çıkışlarına yakın noktalara nem sensörleri yerleştirilmiştir. Bütün sensörler nem seviyesi ile ilgili veriyi merkezi kontrol ünitesindeki mikroişlemciye iletmekte ve herhangi bir noktada nem miktarının değeri önceden belirlenen normal ortam şartını aştığında mikroişlemci ilgili aktuatöre sinyal göndererek sızıntı olan şebekeye su sağlayan hattın akışını kapatmaktadır. Kontrol panelinde sızıntıya

7 N. CEYLAN et al./ ISITES2015 Valencia -Spain 1773 karşı gerekli tedbirler alındıktan sonra su dağıtım sistemini normal pozisyonuna getiren bir reset butonu yerleştirilmiştir. Bu buton sayesinde tesisat normal şartlarına geri getirilmektedir. Birçok sigorta şirketi ev hasarlarının önemli bir kısmının tesisattan kaynaklanan su sızıntılarının yol açtığı hasarlar ve bozuk ev aletlerinden kaynaklanan sızıntıların yol açtığı hasarlardan kaynaklandığını ifade etmektedir[9]. Bu sistem bu hasarların ana sebebi olan sızıntılara karşı gereken teknolojik tedbirleri yerine getirmektedir. Şekil 6. Sızıntı önleyici sistem 2.3. Taşkın Önleme Sisteminin Tasarımı ve Çalışma Yöntemi Özellikle su kesintisinin yoğun yaşandığı bölgelerde, sular kesikken bataryanın açık unutulması çok sık rastlanan bir durumdur. Suların yeniden gelmesi anında mekânda kimsenin olmaması halinde genellikle iç mekân taşkınlarına şahit olmaktayız. Böylesi durumlarda su kaybının yanında gerek eşya ve gerekse yapı hasarları da meydana gelmektedir. Hatta bazen taşkın periyodunun uzaması halinde alt komşu daire de bu olumsuz durumdan etkilenir. Dolayısıyla, bu durum dolaylı olarak sosyal ve psikolojik problemlere de sebep olmaktadır. Hali hazırda kullanmış olduğumuz yapılarda ve hatta akıllı ev olarak adlandırılan yapılarda da bu tür problemlere karşı herhangi bir koruma yoktur. Oysa mevcut otomasyon teknolojisi ve donanımlar kullanılarak söz konusu problem kolaylıkla çözülebilecek niteliktedir. Çözüm için farklı yöntemlerin kullanılması mümkündür. Bu yöntemlerin hepsindeki temel mantık suyun kesilmesi ile şebekede ne tür bir fiziksel değişimin olacağının belirlenmesidir. Başka bir söyleyişle suyun kesildiğinin hangi sensörle algılanacağı konusudur. Bu çalışma da bu konu etraflıca incelenmiş ve basınç değişiminin ve dolayısıyla basınç sensörü kullanımının daha pratik ve ekonomik bir çözüm olacağı kanaatine varılmıştır. Taşkın önleme için geliştirilen sistemin genel görünümü ve ana bileşenleri Şekil 7. de gösterilmiştir. Yine Şekil 3. te taşkın önleme sisteminin çalışması, sistem bileşenlerinin çalışma sırasına göre şematik olarak ifade edilmiştir. Ayrıca sisteme bir reset butonu ilave edilerek normal konuma getirilmesi sağlanmaktadır.

8 N. CEYLAN et al./ ISITES2015 Valencia -Spain 1774 Şekil 7. Taşkın önleme sistemi 3. Sistemin Uygulanması Bu çalışmada iç mekan su dağıtımı için üç ayrı tasarruf sistemi ve her bir sisteme ait yapısal ve fonksiyonel bakımdan farklılık arz eden alt sistemler önerilmiştir. Bu kısımda bu sistemlerin prototip uygulamasının yapılması amaçlanmıştır. Ancak sistemlerin birbirine benzer olması ve bu çalışmanın kapsamı düşünülerek uygulamalardan daha kapsamlı ve daha orijinal gördüğümüz iki tanesine yer verilmiştir. Bu kapsamda örnek bir sıcak su dağıtım hattı üzerinde sıcak su geri dönüşüm sisteminin ve deneme uygulaması olarak tasarlanan bir taşkın önleme sisteminin uygulaması verilmiştir. Bu uygulama örneklerinde sistemden beklenen faydaların sağlandığı gözlemlenmiştir. Termostatlı geri dönüşüm uygulamasında beklenildiği üzere su tasarrufu bakımından önemli bir kazanç sağlandığı gözlemlenmiştir. Termostat 40 ye ayarlanmış ve geri dönüşüm pompası sıcak su 40 o C ye gelene kadar çalışarak soğuk suyun boşa akmasını önlemiştir. Kısa bir süre sonra su 40 o C te ulaşmış ve akmaya başlamıştır. Şekil 8. ve Şekil 9. da sıcak su geri dönüşüm sistemine ait uygulama resimleri gösterilmiştir. Şekil 8. Isıtma kabı ve sıcaklık göstergesi

9 N. CEYLAN et al./ ISITES2015 Valencia -Spain 1775 Şekil 9. Geri dönüşüm pompası, sıcaklık sensörü ve hat bağlantıları Taşkın önleme sistemi içinde prototip üzerinde bir uygulaması gerçekleştirilmiş ve bununla ilgili resimler de Şekil 10. ve Şekil 11 de gösterilmiştir. Bu uygulamada da şebekeyi temsil eden boru da su varken basınç sensörü herhangi bir değişim göstermemiş borudaki su boşaltılınca boru iç basıncı düşmüş bu basınç düşümü sensör tarafından algılanmış ve valfin konumunu kapalı hale getirmiş böylece şebeke suyu kesilmiştir ve olası bir taşkına kaşı önlem alınmıştır. Şekil 10. Taşkın önleme sistemi deneme uygulaması, şebeke girişini temsil eden hattaki valf ve sensör 4. Sonuçlar Günümüzde, akıllı ev teknolojileri yoğun olarak uygulanmaya başlamış ve hızla yaygınlaşmaktadır. Bu teknolojinin emniyet tedbirlerine yönelik uygulamaları olası bir çok riski önleyebilecek nitelikte olup, günlük yaşantımızda pozitif etkileri görülmeye başlamıştır. Ancak, yüksek maliyeti sebebiyle şimdilik toplumun zengin kesimlerine hitap ettiğinden dolayı henüz kaynakların kullanımında tasrrufu kapsamı içine almamıştır. Oysa, iç mekân su dağıtımında tasarrufu amaçlayan bu çalışma, böyle bir teknolojiyle kolaylılkla bütünleşebilecek özellikltedir. Konu çok kapsamlı olarak incelenmiş, farklı nitelikteki yapılar ve değişik kullanım peryotları için değişik çözümler geliştirilmiştir. Hem bireysel ve hemde toplumsal açıdan oldukça fazla faydalar sağlayacaktır. Geliştirilen sistemin yaygın bir kullanım alanı bulacağı, istihdama ve ekonomiye önemli katma değerler sağlayacağı ümit edilmektedir.

10 N. CEYLAN et al./ ISITES2015 Valencia -Spain 1776 Kaynaklar [1] Öztürk M, Çevre ve Orman Bakanlığı Enerji ve Su Tasarrufu Dosyası, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, İstanbul; [2] Altınbilek D, Dünyanın ve Türkiye'nin Su Kaynakları, 2013 [3] Güven S, Terzioğlu R.G, Evde Enerji Tasarrufu İçin Öneriler [4] KSB group, Hot water circulating pump that doesn't need external cooling, World Pump, 2001,417:10 [5] Grundfos Pumps Corporation, New pump controllers for boilers,world Pump, 2001,418:12 [6] Wilo Salmson Pumps Ltd., Secondary hot water circulating pump, World Pump, 2002, 427:6 [7] NAHB Research Center, America's Housing Technology and Information Resource, 2002 [8] [9]

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Muhsin KILIÇ * Özet: Bu çalışmada yapılardaki yangın güvenlik önlemleri

Detaylı

AKILLI VE ÇEVRECĐ EVLER

AKILLI VE ÇEVRECĐ EVLER AKILLI VE ÇEVRECĐ EVLER THE ENVIRONMENTAL AND INTELLIGENT HOUSES Ergün PEHLĐVAN* Süleyman TOSYALIOĞLU**, Hayrullah CAN***, Vedat ARSLAN**** *Selçuk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi,,

Detaylı

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 19, 52-62 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Cem KÜÇÜKSAYAN

Detaylı

SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI

SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI _ 317 SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI Veli DOĞAN ÖZET Daha az elektrik tüketen soğutma sistemlerinin kurulması için yapılan yoğun çalışmalar devam

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 Volume (1) İssue I (1) _April 2014 İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ YAPILARININ FİZİKSEL AÇIDAN KORUNMALARINDA ISI, NEM VE SESLE İLGİLİ YALITIM

Detaylı

SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI. Can Bülent KARAKU޹, Sayiter YILDIZ¹, Orhan CERİT²

SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI. Can Bülent KARAKU޹, Sayiter YILDIZ¹, Orhan CERİT² S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.25, s.1, 2010 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.25, n.1, 2010 SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI Can Bülent KARAKU޹, Sayiter

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

Özet. Textile Businesses Enterprise Resource Planning (ERP) Level of Satisfaction in the Use of A Research and Malatya Province.

Özet. Textile Businesses Enterprise Resource Planning (ERP) Level of Satisfaction in the Use of A Research and Malatya Province. Tekstil İşletmelerinde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Kullanımındaki Memnuniyet Düzeyi ve Malatya İlinde Bir Araştırma Berkant DULKADİR 1 Özet Süratli bir şekilde küreselleşen dünyada, rekabet nedeniyle

Detaylı

OHSAS 18001 KAPSAMINDA FMEA UYGULAMASI IN THE OHSAS 18001 CONTENTS FMEA APLICATION

OHSAS 18001 KAPSAMINDA FMEA UYGULAMASI IN THE OHSAS 18001 CONTENTS FMEA APLICATION Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2010 (53-68) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 1, 2010 (53-68) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

DERİ SEKTÖRÜNDE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DERİ SEKTÖRÜNDE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A STUDY ON CLEANER PRODUCTION IN LEATHER INDUSTRY Yazar / Author: Asst.Prof. Dr. / Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK 1 Assoc. Prof. Dr. / Doç. Dr. Mustafa Zihni TUNCA 2 Abstract Yasin MERCAN 3 Tülin YETİM 4 While

Detaylı

Su ve Enerji Verimliliği

Su ve Enerji Verimliliği HAYATIN HER NOKTASINDA Su ve Enerji Verimliliği T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhtiyacın kadar kullanmak Bu bir dengedir. Aslında tasarruf denge demektir. Bizim

Detaylı

DEMİRYOLLARINDAKİ KAZA İSTATİSTİKLERİ VERİTABANI, RİSK AZALTMA YÖNTEMLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE AVRUPA DAKİ ÖRNEKLERİNİN KIYASLANMASI

DEMİRYOLLARINDAKİ KAZA İSTATİSTİKLERİ VERİTABANI, RİSK AZALTMA YÖNTEMLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE AVRUPA DAKİ ÖRNEKLERİNİN KIYASLANMASI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DEMİRYOLLARINDAKİ KAZA İSTATİSTİKLERİ VERİTABANI, RİSK AZALTMA YÖNTEMLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE AVRUPA DAKİ ÖRNEKLERİNİN KIYASLANMASI Çağlar TABAK Ulaştırma ve

Detaylı

Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması

Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması 1 Mehmet Güngör ve * 2 Aslan Çoban 1 İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Valiliği, Sakarya, Türkiye * 2 Teknik Eğitim

Detaylı

Binalarda Yağmur Suyunun Kullanılması

Binalarda Yağmur Suyunun Kullanılması nazli ipek sahin-3:sablon 24.11.2011 12:28 Page 21 Binalarda Yağmur Suyunun Kullanılması Nazlı İpek ŞAHİN Yrd.Doç.Dr. Gülten MANİOĞLU ÖZET Alternatif su kaynaklarına ilişkin teknolojilerin kullanılması,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE YÖNELİK İNTERNET UYGULAMALARI ve YAZILIM GELİŞTİRME

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE YÖNELİK İNTERNET UYGULAMALARI ve YAZILIM GELİŞTİRME T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE YÖNELİK İNTERNET UYGULAMALARI ve YAZILIM GELİŞTİRME İsmail Rakıp KARAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ

Detaylı

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ İsmail ÇELİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gemi ve Deniz Teknolojisi, Sayı: 180, Nisan 2009 1. TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI adına

İÇİNDEKİLER. Gemi ve Deniz Teknolojisi, Sayı: 180, Nisan 2009 1. TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI adına TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI adına Sahibi İnci Gündüz Baldoğan Yazı İşleri Müdürü Şebnem Helvacıoğlu Yayın Kurulu Ahmet Dursun Alkan Ahmet Taşdemir Hür Fırtına Yalçın Ünsan Sevilay Can Hasan Barış Karayel

Detaylı

TEŞEKKÜR. Burak KARAGÖL Ankara, 2013

TEŞEKKÜR. Burak KARAGÖL Ankara, 2013 TEŞEKKÜR Çalışmaya verdikleri katkı ve desteklerden dolayı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Emin Sadık AYDIN a, danışmanım Planlama Uzmanı Ercan BOYAR a, Planlama Uzmanları Özhan YILMAZ, Kubilay KAVAK ve

Detaylı

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3453-3470 İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Hilmi KIRLIOĞLU a Meral EROL FİDAN b ÖZET Türkiye de KOBİ ler gerek sanayi yapısının önemli bir

Detaylı

KENTSEL ALT YAPI DONANIMLARININ PLANLAMASI, İNŞAATINDA YAŞANAN SORUNLAR ve KAYSERİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALT YAPI DONANIMLARININ PLANLAMASI, İNŞAATINDA YAŞANAN SORUNLAR ve KAYSERİ ÖRNEĞİ Bildiriler 49 50 KAYNAKLAR 1. Grischek, T., Foley, A., Schoenheinz, D. and Gutt, B. (2002) Effects of Interaction between Surface Water and Groundwater on Groundwater Flow and Quality beneath Urban Areas,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Olcay ÖZCAN Balıkesir,

Detaylı

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR)

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ / YAPI İŞLETMESİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR) Prof.Dr. Olcay KINCAY Yrd.Doç.Dr. Handan ÇUBUK Yrd.Doç.Dr. Derya ÖZKAN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ACİL DURUM BARINAKLARI VE BİR BARINAK OLARAK ACİL DURUM KONTEYNIR ÖNERİ MODELİ Mimar Cengiz BEYATLI YÜKSEK LİSANS TEZİ MİMARLIK ANA BİLİM DALI Tez Danışmanı:

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Yahşi YAZICIOĞLU (Ünite 1-6) Doç.Dr. T. Volkan YÜZER (Ünite 7, 8) Editör Doç.Dr. Gülsün

Detaylı

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması *1 Ali Ozturk and 1 Yusuf Seyis 1 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan GÜL *, hasangul@comu.edu.tr Mustafa BOZ, m.b.istanbul@gmail.com İnternet, küreselleşen dünyada

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı