İç Mekân Su Dağıtımında Tasarruf Sağlayan Bir Kontrol Sisteminin Tasarımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İç Mekân Su Dağıtımında Tasarruf Sağlayan Bir Kontrol Sisteminin Tasarımı"

Transkript

1 İç Mekân Su Dağıtımında Tasarruf Sağlayan Bir Kontrol Sisteminin Tasarımı 1* Nurdoğan Ceylan, 1 Durmuş Karayel, 1 S. Serdar Özkan and 2 Ahmet Kolip 1 Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2 Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Özet Bu çalışma, iç mekân kullanım suyu kaybının önlenebilmesi için bütüncül bir kontrol sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu kayıp genel olarak sıcak su kullanımında oluşan kayıplar ve sular kesik olduğunda bataryanın açık unutulması ya da herhangi bir sebeple tesisatta veya arızalı çamaşır makinası, bulaşık makinası vb. sistemlerde ki sızıntılardan dolayı meydana gelmektedir. Bu çalışmada, her bir kayıp için ayrı bir çözüm geliştirilmiştir. Ancak geliştirilen her üç alt sistemde birleştirilerek bütüncül bir sisteme dönüştürülmüştür. Sıcak su dağıtım sisteminde, bataryaya gelen soğuk su yeniden sirküle edilerek ısıtıcı kaynaktan geçirilmiş ve çok kısa bir süre zarfında kullanıma hazır sıcaklığa getirilmiştir. Su kaybının diğer bir önemli sebebi ise sular kesik olduğunda açık unutulan bataryalardır. Bu durumda da tesisatta su olmadığında basınç düşüşüne duyarlı bir basınç sensörü yardımıyla riskli durum algılanarak girişe yerleştirilen ana vananın kapatılması geliştirilen sistem tarafından sağlanmaktadır. Su kaybında yaygın olarak karşılaşılan bir başka sebep te, doğrudan tesisat üzerindeki ya da tesisata bağlı herhangi bir sistemdeki sızıntılardır. Bu sızıntılar esasen çok az olmasına karşılık fark edilmediğinde büyük kayıplar ve maddi hasarlara neden olmaktadırlar. Hatta sızıntının ortaya koyduğu olumsuz durumun büyüklüğüne göre insanlar üzerinde psikolojik tesirleri de olabilmektedir. Bu problem için mutfak, banyo ve lavabo gibi tesisatın geçtiği riskli alanlara nem sensörleri yerleştirilerek, herhangi bir sızıntı durumunda girişteki vananın kapanması sağlanmaktadır. Sözü edilen problemlerin çözümü için ülkemiz dahilinde geliştirilmiş bir sisteme rastlanılamamıştır. Yurt dışında geliştirilmiş bazı sistemler olmakla birlikte, bu çalışma her üç problemi birlikte ele alarak bütüncül bir yaklaşımla çözmesi bakımından diğerlerinden farklıdır. Akıllı ev sistemlerinin hızla yaygınlaştığı günümüzde, geliştirilen sistemin yaygın bir kullanım alanı bulacağı, istihdama ve ekonomiye önemli katma değerler sağlayacağı ümit edilmektedir. Anahtar kelimeler: Akıllı yapılar, Su tasarrufu, İç mekân taşkın önleme sistemi Abstract This study aims to develop an integrated control system to prevent the loss of water for indoor places. In general these losses occur while using of the hot water, forgetting the water batteries into open during the water cuts, or due to faults in washing machine, dishwasher and indoor plumbing system. In this study, a different solution is developed for each loss type. Then, the developed three subsystems were combined and transformed into an integrated system. The cold water that comes to battery of the hot water distribution system is being recirculated and is being passed through heating source and made ready to use in suitable temperature in a very short time. Another important reason of water loss is the forgotten open water batteries during the water cuts. In this case, when there is no water in plumbing, the main valve is closed by the developed system using a pressure sensor for low pressure detecting risky situation. Another reason commonly encountered in water losses is leakages in plumber or in a system connected to the plumbing. When the leakages aren't detected, they causes big losses and material damages. Even the people may be affected psychologically according to negative situation because of these leakages. The closing of main valve can be a solution when any leakage is noticed by the humidity sensors placed in the risk area of pipe installation such as the kitchen, bathroom and lavatory. Any system developed in our country for the solution of the stated problems could not be found with our review. Although some systems have been developed abroad, this study is different from the others with regard to its holistic approach addressing all three problems together. Nowadays that the use of smart home systems began to become widespread, it is expected that the developed system will find a common use area and will provide significant contributions to employment and country's economy. Key words: Smart buildings, saving water, flood prevention system for indoors *Corresponding author: Address: Faculty of Technology, Department of Mechatronic Engineering Sakarya University, 54187, Sakarya TURKEY. address: Phone:

2 N. CEYLAN et al./ ISITES2015 Valencia -Spain Giriş Dünyada ki su kaynaklarının sadece %3 'lük kısmı tatlı sulardır. Ulaşılması en kolay tatlı su kaynakları göllerde ve nehirlerdeki yani yüzeydeki sulardır. Bu kaynaklarda toplam depolanmış tatlı suyun ancak %0.04'üne karşılık gelmektedir. Bu kadar kısıtlı olan tatlı su kaynaklarının çok dikkatli, düzenli ve ekonomik şekilde kullanılma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.[1] Tatlı su kaynaklarının ülkelere göre dağılımı da farklılık göstermektedir. Ülkemizde kişi başına düşen yıllık ortalama su miktarı 1600 m 3 tür. Bu değer baz alındığında; su zenginliği ölçütlerine göre ülkemiz su sıkıntısı olan ülkeler arasında yer almaktadır[2]. Ayrıca kişi başına günlük ortalama kentsel su tüketim standardı 150 lt olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde ise kişi başına günlük içme ve kullanma suyu tüketimi ortalama 111 litredir. Bu oran İstanbul için 125lt/gün/kişi, Ankara için 141 lt/gün/kişi, olarak saptanmıştır[1]. Toplam su tüketimi içinde konutlar, kamu binaları ve diğer yapılarda harcanan su miktarı önemli bir orana sahiptir. Zira ülkemiz tatlı su kaynaklarının yaklaşık %16 sı içme ve kullanım amacına yöneliktir. Bir iç mekân örneği olarak evlerimizde suyun kullanım oranları Şekil 1. deki gibidir. Şekil 1. e göre banyo ve mutfakta su kullanım oranı toplam kullanım oranının % 52 sini oluşturmaktadır. Bu oran dikkate alındığında banyo ve mutfak kullanımında alınacak tasarruf önlemlerinin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. 5% 25% 13% 5% 12% 40% Duş-Banyo-Lavabo Mutfak Çamaşır Yıkama WC rezervuarı Bahçe Temizlik Şekil 1. Evlerde ortalama su kullanımı Su kullanımını daha verimli yapmak için ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin gereksiz kullanımın önlenmesi ile tasarruf tedbirlerinin uygulanması yönündeki gayretleri sonucu toplam su kullanım miktarları düşürülmeye çalışılmaktadır. Esasen bu kaybın önemli bir kısmı da yapılardaki mevcut dağıtım sisteminden kaynaklanmaktadır. Bu konuda alınabilecek tasarruf tedbirlerinin su kullanımını önemli miktarlarda iyileştirileceği öngörülebilir. Tesisattan kaynaklanan su kayıplarının başlıcaları; sıcak su kullanımı sırasında gerçekleşen kayıplar, su taşkınlarının neden olduğu kayıplar ve tesisat sızıntılarından kaynaklanan kayıplar olarak gösterilebilir. Sıcak su kullanımı sırasında gerçekleşen kayıplar; özellikle sıcak suyun elde edildiği cihaz(kombi, şofben vb.) ile kullanım noktası (bataryalar) arasındaki mesafelerin uzun olması sebebiyle başlangıçta suyun istenilen sıcaklıkta gelmemesinden dolayı kullanıcıların bu suyu boşa akıtmalarıdır. Su taşkınlarının neden

3 N. CEYLAN et al./ ISITES2015 Valencia -Spain 1769 olduğu kayıplar; sular kesildiğinde bataryaların açık unutulması ve bu esnada ilgili mekânda kimsenin olmaması halinde suyun tekrar gelmesiyle yapı içinde taşkın oluşması durumundaki kayıplardır. Tesisat sızıntılarından kaynaklanan kayıplar ise; doğrudan tesisat üzerindeki ya da tesisata bağlı herhangi bir sistemdeki sızıntıların neden olduğu kayıplardır. Bahsi geçen kayıpların miktarları konusunda şu tespitler yapılmıştır: Normal musluklarda dakikada 8-27 lt su akıtılır[3]. Sıcak su kullanılacağı zaman musluktan istediğimiz sıcaklıkta su gelinceye kadar hattın uzunluğuna göre 1,5-2 dk beklememiz gerekmektedir. Bu süre zarfında akan su genelde kullanılmamaktadır. Bu da yaklaşık olarak normal bir musluk için lt suyun boşa akıtılması anlamına gelir ki çok önemli bir kayıptır. Beş kişilik bir ailenin haftada 3 kez duş aldığı varsayılarak bir hesaplama yapılacak olursa sadece duş almak için boşa harcadıkları yaklaşık yıllık su miktarı lt dir. Bu miktar mutfakta yaklaşık olarak, yıllık 2000 lt olmaktadır. Muslukların akış debileri dikkate alındığında evlerde meydana gelen su taşkınlarının da su tasarruf tedbirleri konusunda dikkat edilmesi gereken bir husus olduğu söylenebilir. Buna göre ortalama dakikada 8-27 lt su akıtan bir musluğun bir gece-12 saat- açık kalması ile meydana gelen bir su taşkını durumunda, evdeki maddi hasarın yanında, boşa akan su miktarı yaklaşık, 6000 lt dir. Hem evde oluşan maddi kayıplar hem boşa akan bunca su, bu konuda alınacak teknik bir önlem unsurunun ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Tesisat sızıntılarının neden olduğu kayıplarda ise sızıntı suyunun miktarı yanında, sızıntının yapıda sebep olduğu maddi hasar söz konusudur. Bu durumda tesisatın onarılabilmesi için ilgili mekânda önemli miktarda yapısal tahribat gerçekleşmektedir. Oysa erken uyarı sistemiyle söz konusu tahribat çok küçük mertebelerde olacak ya da hiç yaşanmayacaktır. Esasen birlikte düşünüldüğünde önemli oranda su kaybına neden olan bu üç durum gelişen teknoloji ve donanımla önlenebilir niteliktedir. Bu çalışma, söz konusu kayıpların önlenebilmesi için bütüncül bir kontrol sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Benzer bir takım sistemler, ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde halen kullanılmaktadır[7-8]. Ancak bu sistemler bu çalışmada geliştirilen bütüncül sistemin sadece bir türünün bir modülüne karşılık gelmekte ve geliştirilen sistem benzerlerine göre daha fonksiyonel ve kendine özgü nitelikler taşımaktadır. Ayrıca kurulum maliyeti daha düşüktür. Diğer taraftan sistemin kurulum ve işletme maliyetleri dikkate alındığında geri kazanım süresi de oldukça kısadır. Sistemin seri üretimine geçilmesiyle birlikte, akıllı evler başta olmak üzere, bütün yapılarda oldukça yaygın bir kullanım alanı bulacağı ve çok önemli katkılar sağlayacağı ümit edilmektedir. Geliştirilen sistem üzerindeki ikinci bir modül ise, iç mekandaki şebekenin basınç değişimlerini algılayarak, suyun kesilmesi ve bataryalardan birinin açık olması halinde girişe yerleştirilen vananın otomatik olarak kapatılmasını sağlamakta ve böylece taşkın riskini önlemektedir. 2. Sistemin Tasarımı İç mekan su dağıtımının genel yapısı ele alındığında; dağıtım sisteminin teknik özelliklerinden kaynaklanan kayıplar ve bazı hasar durumlarında oluşan kayıplar olmak üzere sistem kayıplarını iki başlık altında toplayabiliriz. Sistemin teknik özelliklerinden kaynaklanan kayıplara sıcak su dağıtımı sırasında oluşan kayıplar, hasar durumlarındaki kayıplara ise evlerdeki su taşkınları ve sızıntı kayıpları örnek olarak verilebilir. Bu sistem bahsi geçen bu kayıpları bazı teknik tedbirler alarak asgari düzeye çekmeye çalışmaktadır.

4 N. CEYLAN et al./ ISITES2015 Valencia -Spain 1770 Bu üç türlü su kaybı durumuna karşın üç farklı teknik tasarruf tedbiri tasarlanmıştır. İlk olarak sıcak su dağıtımında tasarruf sağlayan sistem, genel olarak tesisata monte edilen bir geri dönüşüm pompası ve bu pompanın çalışmasını organize eden bir kontrol ünitesinden oluşmaktadır. İkinci olarak; taşkın önleme kontrol sistemi ise; mekandaki ana şebeke borusundaki akışı açıp kapayabilen bir valf ve bu valfin durumunu kontrol eden bir kontrol ünitesinden oluşmaktadır. Son olarak, tesisat sızıntılarına karşı tedbir ön gören sistem ise; mekânda sızıntı olma durumuyla karşılaşılma olasılığı yüksek olan radyatör, musluk, kombi giriş-çıkışları ile tesisat borularındaki çürüme, çatlak gibi hasarların olabileceği yerlere monte edilmiş sensörler ve bu sensörlerden aldığı sinyalle mekâna su dağıtan ana şebeke borusundaki valfi kontrol eden bir kontrol biriminden oluşmaktadır. Buna göre sıcak su dağıtımında tasarruf sağlayan sistem Şekil 2. deki sıralamaya uygun olarak çalışmaktadır. Sensör Mikrodenetleyici Pompa Şekil 2. Sıcak su dağıtımında tasarruf sağlayan sistemin genel çalışması Ayni şekilde taşkın önleyen sistem ve sızıntılara karşı önlem alan sistemin çalışma yapısı da birbirine benzer olduğundan aynı şekil üzerinde Şekil 3. te gösterilmektedir. Sensör Mikrodenetleyici Valf Şekil 3. Taşkın önleyen sistem ve sızıntılara karşı önlem alan sistemin genel çalışması Bu üç kontrol sistemi ortak bir kontrol birimi tarafından kontrol edilmekte ve bu birim bir kontrol paneli üzerinden kullanıcıya sunulmaktadır. Şekil 4. te bir iç mekan örneği olan bir evde bütünleşik kontrol sisteminin genel yapısı gösterilmiştir. Her bir sistem için uygun sensörler gereken yerlere konulmuş ve bu sensörlerden gelen bilgiler ile ilgili aktuatör kontrol edilmektedir.

5 N. CEYLAN et al./ ISITES2015 Valencia -Spain 1771 Şekil 4. Bütünleşik kontrol sisteminin genel yapısı 2.1. Sıcak Su Geri Dönüşüm Sisteminin Tasarımı ve Çalışma Yöntemi Suyun geri dönüşümünü sağlamak üzere geliştirilmiş çok çeşitli geri dönüşüm uygulamaları mevcuttur. Bunların bir kısmı ticari ürün bir kısmı ise akademik çalışmalardır[4-5-6]. Bu sistem sayesinde, sıcak su kullanımı sırasında yeterli sıcaklığa ulaşmamış suyun geri kazanımı sağlanmaktadır. Şekil 4. te görüldüğü gibi yeterli sıcaklığa ulaşmamış olan su, bir geri dönüşüm pompası yardımı ile şebeke girişine geri verilmektedir. Bu geri dönüşüm işlemini gerçekleştirmek için hem pompanın kontrolü bakımından hem de pompanın tesisata montajı bakımından alternatif sistemler geliştirilmiştir. Buna göre, sıcak su geri dönüşüm sistemi; tesisat tipine göre ve çalışma moduna göre farklı tasarımlarda olabilmektedirler[8]. Tesisat tipine göre; a. Ayrı bir dönüş hattının kullanıldığı sistem b. Geri dönüşüm suyunun doğrudan şebeke girişine verildiği sistem olarak tasarlanmaktadır. Bunun yanı sıra bu çalışmada farklı çalışma modları için farklı tasarımlar da geliştirilmiştir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır. I. Sürekli çalıştırma modu: Sirkülasyon pompası sürekli çalıştığı ve musluk açılır açılmaz anında sıcak suyun elde edilebildiği moddur. II. Zamanlayıcı kontrollü mod: Sisteme bir zamanlayıcı ilave edilerek kullanıcının önceden sirkülasyon pompasının günlük periyodik çalışma aralıklarını kendisinin seçebildiği ve bu aralıkları istediği zaman değiştirebildiği moddur. III. Termostat kontrollü mod: Bataryaya gelen suyun sıcaklık sensörüyle(termostat) ölçüldüğü ve sıcaklığın istenilen değerin altında olması halinde pompanın çalışmaya başladığı ve su sıcaklığı ayarlanan değere ulaştığında pompanın kapanarak bataryadan

6 N. CEYLAN et al./ ISITES2015 Valencia -Spain 1772 IV. sıcak suyun aktığı moddur. Bu mod en tasarruflu olanlarındandır. Ancak kısa bir süre de olsa sıcak suyu beklemek gerekir. Kullanıcı kontrollü mod: Kullanıcının sirkülasyon pompasını bir buton ya da anahtarla çalıştırdığı işi bittiği zamanda kapattığı moddur. Burada geliştirilen sistemlerin birbirine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Ayrıca yapının durumu ve kullanıcının tüketim miktarı yukarda yazılan türlerin ve modların seçiminde çok önemli rol oynamaktadır. Geri dönüşüm suyunun şebeke girişine verildiği sistem halen kullanılmakta olan mevcut tesisatlar için çok avantajlı iken ayrı bir dönüş hattının kullanıldığı sistem ise yeni inşa edilen yapıların tesisatlarında daha avantajlıdır. Diğer taraftan sürekli çalışma modu, çok yoğun sıcak su kullanan ortamlar için uygun olmasına karşılık tüketimin az olduğu yerlerde dezavantajlıdır. Günlük yaşantısı belli bir programa dayalı kullanıcılar için zamanlayıcı kontrollü mod önerilirken, günlük programı oldukça esnek olan kullanıcılar için kullanıcı kontrollü mod ya da termostat kontrollü mod daha uygundur. Şekil 5. te mevcut bir yapı için termostat kontrollü tasarruf modunun örnek bir uygulaması gösterilmiştir. Şekil 5. Termostat kontrollü sıcak su tasarruf sistemi 2.2. Sızıntı Önleme Sisteminin Tasarımı ve Çalışma Yöntemi Tesisat sızıntıları, çamaşır makinası, bulaşık makinası, kombi gibi araç-gereçlerde meydana gelen arızalardan kaynaklanan su sızıntıları vb. durumlarda sızıntı önleme sistemi ilgili mekânda koruma sağlamaktadır. Her ne kadar bütün yapılarda su şebekesi farklı olmakla birlikte, sadece bir örnek olması bakımından şekil 6. da sızıntı önleme sistemi genel olarak gösterilmiştir. Sistemde gerek kullanım suyu şebekesi ve gerekse ısıtma suyu şebekesi borularının kritik yerleri ile tüm batarya ve ventillerin giriş çıkışlarına yakın noktalara nem sensörleri yerleştirilmiştir. Bütün sensörler nem seviyesi ile ilgili veriyi merkezi kontrol ünitesindeki mikroişlemciye iletmekte ve herhangi bir noktada nem miktarının değeri önceden belirlenen normal ortam şartını aştığında mikroişlemci ilgili aktuatöre sinyal göndererek sızıntı olan şebekeye su sağlayan hattın akışını kapatmaktadır. Kontrol panelinde sızıntıya

7 N. CEYLAN et al./ ISITES2015 Valencia -Spain 1773 karşı gerekli tedbirler alındıktan sonra su dağıtım sistemini normal pozisyonuna getiren bir reset butonu yerleştirilmiştir. Bu buton sayesinde tesisat normal şartlarına geri getirilmektedir. Birçok sigorta şirketi ev hasarlarının önemli bir kısmının tesisattan kaynaklanan su sızıntılarının yol açtığı hasarlar ve bozuk ev aletlerinden kaynaklanan sızıntıların yol açtığı hasarlardan kaynaklandığını ifade etmektedir[9]. Bu sistem bu hasarların ana sebebi olan sızıntılara karşı gereken teknolojik tedbirleri yerine getirmektedir. Şekil 6. Sızıntı önleyici sistem 2.3. Taşkın Önleme Sisteminin Tasarımı ve Çalışma Yöntemi Özellikle su kesintisinin yoğun yaşandığı bölgelerde, sular kesikken bataryanın açık unutulması çok sık rastlanan bir durumdur. Suların yeniden gelmesi anında mekânda kimsenin olmaması halinde genellikle iç mekân taşkınlarına şahit olmaktayız. Böylesi durumlarda su kaybının yanında gerek eşya ve gerekse yapı hasarları da meydana gelmektedir. Hatta bazen taşkın periyodunun uzaması halinde alt komşu daire de bu olumsuz durumdan etkilenir. Dolayısıyla, bu durum dolaylı olarak sosyal ve psikolojik problemlere de sebep olmaktadır. Hali hazırda kullanmış olduğumuz yapılarda ve hatta akıllı ev olarak adlandırılan yapılarda da bu tür problemlere karşı herhangi bir koruma yoktur. Oysa mevcut otomasyon teknolojisi ve donanımlar kullanılarak söz konusu problem kolaylıkla çözülebilecek niteliktedir. Çözüm için farklı yöntemlerin kullanılması mümkündür. Bu yöntemlerin hepsindeki temel mantık suyun kesilmesi ile şebekede ne tür bir fiziksel değişimin olacağının belirlenmesidir. Başka bir söyleyişle suyun kesildiğinin hangi sensörle algılanacağı konusudur. Bu çalışma da bu konu etraflıca incelenmiş ve basınç değişiminin ve dolayısıyla basınç sensörü kullanımının daha pratik ve ekonomik bir çözüm olacağı kanaatine varılmıştır. Taşkın önleme için geliştirilen sistemin genel görünümü ve ana bileşenleri Şekil 7. de gösterilmiştir. Yine Şekil 3. te taşkın önleme sisteminin çalışması, sistem bileşenlerinin çalışma sırasına göre şematik olarak ifade edilmiştir. Ayrıca sisteme bir reset butonu ilave edilerek normal konuma getirilmesi sağlanmaktadır.

8 N. CEYLAN et al./ ISITES2015 Valencia -Spain 1774 Şekil 7. Taşkın önleme sistemi 3. Sistemin Uygulanması Bu çalışmada iç mekan su dağıtımı için üç ayrı tasarruf sistemi ve her bir sisteme ait yapısal ve fonksiyonel bakımdan farklılık arz eden alt sistemler önerilmiştir. Bu kısımda bu sistemlerin prototip uygulamasının yapılması amaçlanmıştır. Ancak sistemlerin birbirine benzer olması ve bu çalışmanın kapsamı düşünülerek uygulamalardan daha kapsamlı ve daha orijinal gördüğümüz iki tanesine yer verilmiştir. Bu kapsamda örnek bir sıcak su dağıtım hattı üzerinde sıcak su geri dönüşüm sisteminin ve deneme uygulaması olarak tasarlanan bir taşkın önleme sisteminin uygulaması verilmiştir. Bu uygulama örneklerinde sistemden beklenen faydaların sağlandığı gözlemlenmiştir. Termostatlı geri dönüşüm uygulamasında beklenildiği üzere su tasarrufu bakımından önemli bir kazanç sağlandığı gözlemlenmiştir. Termostat 40 ye ayarlanmış ve geri dönüşüm pompası sıcak su 40 o C ye gelene kadar çalışarak soğuk suyun boşa akmasını önlemiştir. Kısa bir süre sonra su 40 o C te ulaşmış ve akmaya başlamıştır. Şekil 8. ve Şekil 9. da sıcak su geri dönüşüm sistemine ait uygulama resimleri gösterilmiştir. Şekil 8. Isıtma kabı ve sıcaklık göstergesi

9 N. CEYLAN et al./ ISITES2015 Valencia -Spain 1775 Şekil 9. Geri dönüşüm pompası, sıcaklık sensörü ve hat bağlantıları Taşkın önleme sistemi içinde prototip üzerinde bir uygulaması gerçekleştirilmiş ve bununla ilgili resimler de Şekil 10. ve Şekil 11 de gösterilmiştir. Bu uygulamada da şebekeyi temsil eden boru da su varken basınç sensörü herhangi bir değişim göstermemiş borudaki su boşaltılınca boru iç basıncı düşmüş bu basınç düşümü sensör tarafından algılanmış ve valfin konumunu kapalı hale getirmiş böylece şebeke suyu kesilmiştir ve olası bir taşkına kaşı önlem alınmıştır. Şekil 10. Taşkın önleme sistemi deneme uygulaması, şebeke girişini temsil eden hattaki valf ve sensör 4. Sonuçlar Günümüzde, akıllı ev teknolojileri yoğun olarak uygulanmaya başlamış ve hızla yaygınlaşmaktadır. Bu teknolojinin emniyet tedbirlerine yönelik uygulamaları olası bir çok riski önleyebilecek nitelikte olup, günlük yaşantımızda pozitif etkileri görülmeye başlamıştır. Ancak, yüksek maliyeti sebebiyle şimdilik toplumun zengin kesimlerine hitap ettiğinden dolayı henüz kaynakların kullanımında tasrrufu kapsamı içine almamıştır. Oysa, iç mekân su dağıtımında tasarrufu amaçlayan bu çalışma, böyle bir teknolojiyle kolaylılkla bütünleşebilecek özellikltedir. Konu çok kapsamlı olarak incelenmiş, farklı nitelikteki yapılar ve değişik kullanım peryotları için değişik çözümler geliştirilmiştir. Hem bireysel ve hemde toplumsal açıdan oldukça fazla faydalar sağlayacaktır. Geliştirilen sistemin yaygın bir kullanım alanı bulacağı, istihdama ve ekonomiye önemli katma değerler sağlayacağı ümit edilmektedir.

10 N. CEYLAN et al./ ISITES2015 Valencia -Spain 1776 Kaynaklar [1] Öztürk M, Çevre ve Orman Bakanlığı Enerji ve Su Tasarrufu Dosyası, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, İstanbul; [2] Altınbilek D, Dünyanın ve Türkiye'nin Su Kaynakları, 2013 [3] Güven S, Terzioğlu R.G, Evde Enerji Tasarrufu İçin Öneriler [4] KSB group, Hot water circulating pump that doesn't need external cooling, World Pump, 2001,417:10 [5] Grundfos Pumps Corporation, New pump controllers for boilers,world Pump, 2001,418:12 [6] Wilo Salmson Pumps Ltd., Secondary hot water circulating pump, World Pump, 2002, 427:6 [7] NAHB Research Center, America's Housing Technology and Information Resource, 2002 [8] [9]

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 Kurulum ve çalıştırma Kurulum için gerekli zaman ve maliyet Isı pompası Dış Ünite

Detaylı

Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması

Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması 1 Necip Fazıl Bilgin, 2 Bülent Çobanoğlu and 3 Fatih Çelik 2 Faculty of Technology, Department of Mechatronic Engineering, Sakarya University,

Detaylı

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST )

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) MODELLER : - IST-30 ( 30 Kw ) - IST-45 ( 45 Kw ) - IST-60 ( 60 Kw ) - IST-80 ( 85 Kw ) Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ. 2012 yılında IST model numaralı kat istasyonları üretimine

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri Home Station Isı İstasyonu Çözümleri Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ALNA HOME STATION su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür. Özellikler

Detaylı

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 20 kw'a kadar performans aralığında Tesisat ekipmanları

Detaylı

Gazlı şofben Elektrikli şofben Termosifon

Gazlı şofben Elektrikli şofben Termosifon 3. SICAK SU TESİSATI Binalarda yaşayanlar yıkanma, bulaşık, çamaşır gibi kullanma amaçlı sıcak suya gereksinim duyarlar. Sıcak su istenilen konfor koşullarına, mevcut ısıtma kaynaklarına, kullanma miktarına

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

AKILLI SERA PROJESĐ SMART GREENHOUSE PROJECT

AKILLI SERA PROJESĐ SMART GREENHOUSE PROJECT SĐNOP ÜNĐVERSĐTESĐ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONĐK PROGRAMI AKILLI SERA PROJESĐ SMART GREENHOUSE PROJECT Proje Yürütücüleri Ömer ALTUNDAL, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP Ebulcihat

Detaylı

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü GİRİŞ Jeotermal kaynaklı bölge ısıtma sistemlerinde,

Detaylı

AirMini Serisi Isı Pompaları

AirMini Serisi Isı Pompaları AirMini Serisi Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 70 kw'a kadar performans aralığında Isı geri kazanımı özellikli

Detaylı

DEĞĐŞKEN DEBĐLĐ SĐRKÜLASYON POMPALARI

DEĞĐŞKEN DEBĐLĐ SĐRKÜLASYON POMPALARI DEĞĐŞKEN DEBĐLĐ SĐRKÜLASYON POMPALARI M. Bülent Vural 1953 yılında doğdu. 1976 yılında Berlin Teknik Üniversitesinden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Halen Wilo Pompa Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

SU YÖNETİMİ VE KAYIP-KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ

SU YÖNETİMİ VE KAYIP-KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ SU YÖNETİMİ VE KAYIP-KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ SUAT BALCI Genel Müdür Kasım 2017 Eskişehir Dünya Su Risk Atlası (Kaynak: www.wri.org) Küresel iklim değişikliği, dünyanın her tarafında büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Detaylı

4. YAPILARDA SU TASSARUFU SAĞLAYAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

4. YAPILARDA SU TASSARUFU SAĞLAYAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER 4. YAPILARDA SU TASSARUFU SAĞLAYAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER Evinizde hergün ne kadar su tükettiğinizi biliyor musunuz? Evinizde su israfına son vermek için öncelikle nerede ne kadar su tükettiğinizi bilmelisiniz.

Detaylı

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi.

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. 1) Daha yüksek ısı verimliliği: Isı borusunun ileri ısı iletme tarzı, mükemmel seçici, emici kaplama ve yüksek vakumlu ısı korunması ile eksiksiz

Detaylı

Abs tract: Key Words: Hartmut HENRİCH

Abs tract: Key Words: Hartmut HENRİCH Hartmut Henrich:Sablon 29.03.2011 10:27 Page 32 Hartmut HENRİCH Abs tract: Isolation is good for energy saving. Never the less comfort control diveces are contributed save energy. This kind of diveces

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Enerjisi,Doğalgaz,Biyogaz vs.) Mekatroniğin uygulama alanları Temel Mekanik

Detaylı

3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI

3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI 3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI Su tasarrufu sağlamanın yolları üç grup içerisinde değerlendirilir. Birincisi; musluk suyunun yerine yağmur suyu ve arıtılmış su gibi suların kullanımın sağlanması, ikincisi;

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI I DERSİ DENEY FÖYÜ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI I DERSİ DENEY FÖYÜ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI I DERSİ DENEY FÖYÜ MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ DENEYİ Kars - 2017 1 MERKEZİ ISITMA EĞİTİM SETİ ÇALIŞMA

Detaylı

İSTTERM ISI İSTASYONLARI

İSTTERM ISI İSTASYONLARI İSTTERM ISI İSTASYONLARI Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ısı istasyonu. İSTTERM ISI İSTASYONLARI, su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür.

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

Konu Seçimi. Temmuz 2015 Arıza Grafiği. Temmuz Ayı Mekanik Arıza Grafiği. Mekanik Elektrik Kalıp Hidrolik Pnömatik. Kolon Arızaları.

Konu Seçimi. Temmuz 2015 Arıza Grafiği. Temmuz Ayı Mekanik Arıza Grafiği. Mekanik Elektrik Kalıp Hidrolik Pnömatik. Kolon Arızaları. Konu Seçimi Temmuz 2015 Arıza Grafiği Temmuz Ayı Mekanik Arıza Grafiği 250 200 229 212 140 120 100 124 150 80 100 102 90 60 50 55 40 20 34 24 7 5 0 Mekanik Elektrik Kalıp Hidrolik Pnömatik 0 Buhar Tesisatı

Detaylı

www.alna.com.tr Özellikler

www.alna.com.tr Özellikler ISI İSTASYONLARI Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ısı ALNA. ISI İSTASYONLARI, su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür. Özellikler - Termostatik

Detaylı

Isı İstasyonu Ürün Kataloğu

Isı İstasyonu Ürün Kataloğu Isı İstasyonu Ürün Kataloğu Nisan 2014 1 2 DAF Enerji 2007 yılında çıkan Enerji Verimliği Kanunu sonrasında, MASDAF Grup un yöneticileri tarafından yarım asırlık sektör tecrübesi ile 2009 yılından tamamen

Detaylı

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) SABİT AYARLI Aralık 01 TANITIM Diyaframlı emniyet ventilleri kapalı devre ısıtma sistemlerinde oluşan basıncı tahliye ederek, önceden belirlenmiş bir değere sınırlamak

Detaylı

Su Saflaştırma Sistemleri. Saf su cihazları Ultra saf su cihazları Saf ve Ultra Saf su yedek parçaları

Su Saflaştırma Sistemleri. Saf su cihazları Ultra saf su cihazları Saf ve Ultra Saf su yedek parçaları Su Saflaştırma Sistemleri Saf su cihazları Ultra saf su cihazları Saf ve Ultra Saf su yedek parçaları ULTRA SAF SU CİHAZI Opsiyonel Su Tankı Temel Aydınlatmalı geniş LCD ekran Gerçek zamanlı giriş suyu

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise;

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise; 7. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 7.1

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU 6. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 6.1

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

PROJE RAPORU Ref No: 6403

PROJE RAPORU Ref No: 6403 PROJE RAPORU Ref No: 6403 Proje Başlama Tarihi : 7 Haziran 2006 Proje Bitiş Tarihi: 29 Haziran 2006 Kapsam : 10. Tanker Üs Komutanlığı Güneş Enerjili Merkezi Su Isıtma Sistemi Lokasyon: İncirlik Hava Üssü,

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM300

Konveyörlü Tip WTM300 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM180

Konveyörlü Tip WTM180 Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

MIT PAKET SİSTEMLER AKILLI ÇÖZÜMLER SORUNSUZ SİSTEMLER

MIT PAKET SİSTEMLER AKILLI ÇÖZÜMLER SORUNSUZ SİSTEMLER MIT PAKET SİSTEMLER AKILLI ÇÖZÜMLER SORUNSUZ SİSTEMLER Ekin Endüstriyelin Isıtma-Soğutma sanayisine sunduğu paket sistem çözümleri ile uygulamacı firmalar ve son kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Detaylı

Synergi Water. Gelişmiş Akıllı Su Şebekeleri. İçmesuyu dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT

Synergi Water. Gelişmiş Akıllı Su Şebekeleri. İçmesuyu dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT Synergi Water Gelişmiş Akıllı Su Şebekeleri İçmesuyu dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT 1 Giriş Synergi Su içmesuyu dağıtım şebekelerinde yer alan hatlar, vanalar, pompalar,

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

5 YIL. Hijyenik Sıcak Su. Friwa Ürün Ailesi. Teknik Bilgiler ve Kullanım

5 YIL. Hijyenik Sıcak Su. Friwa Ürün Ailesi. Teknik Bilgiler ve Kullanım Friwa Ürün Ailesi Teknik Bilgiler ve Kullanım 5 YIL Hijyenik Sıcak Su Friwa Ürün Ailesi Friwa Ürün Ailesi Friwa-Modullleri, hijyenik sıcak suların hazırlanması amacı ile kullanılır. Bu sistemde ısıtılan

Detaylı

WINTREX. TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI

WINTREX. TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI WINTREX TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI Houghton Chemical Corporation 1927 yılında endüstri ve otomotiv sektörüne kimyasal üretim için kurulmuştur. Yaklaşık 90 yıllık tarihinde;

Detaylı

Airbox. Klimalar için elektrik tasarruf cihazı

Airbox. Klimalar için elektrik tasarruf cihazı Klimalar için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 9.000 48.000 btu duvar, pencere, dolap, tavan klimaları ve ufak güç merkezli klimalara uygun Isıtma ve soğutma konumunda etkili

Detaylı

For Comfort and Savings

For Comfort and Savings TERMOSTATİK RADYATÖR VANALARI KULLANMA KLAVUZU Algılayıcı Temas Yüzeyi Manuel Plastik Kapak Algılayıcı Ayar Seçici Bağlantı Somunu Gövde Somunu Gövde Masura MODEL: W-TRV-E01 TS EN 215 DIN EN ISO 9001:2008

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı. Logatherm WPLS. Isıtma bizim işimiz

Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı. Logatherm WPLS. Isıtma bizim işimiz [ Hava ] [ Su ] Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı Logatherm WPLS Isıtma bizim işimiz Tüm yıl boyunca konfor için yenilenebilir enerjiye yer

Detaylı

BÖLGESEL ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMLERİ

BÖLGESEL ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMLERİ BÖLGESEL ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMLERİ Dr. Duygu Erten P.E., LEED Faculty, DGNB Auditor, BREEAM Fellow Turkeco İnşaat Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti Istanbul, SERA GAZI Önümüzdeki yüzyıl, sera gazları seviyesinin

Detaylı

Isı Pompalı Yüksek Sıcaklık Su Üretim Sistemleri

Isı Pompalı Yüksek Sıcaklık Su Üretim Sistemleri Isı Pompalı Yüksek Sıcaklık Su Üretim Sistemleri Otel, tatil köyü, yurt, hastane ve fabrika gibi tesislerin, Çamaşırhane ve diğer proseslerinde kullanılan, 75 C'ye kadar sıcak sularının hazırlanması için

Detaylı

Mekanik Projelendirme Esnasında Tasarımı Yönlendiren Faktörler

Mekanik Projelendirme Esnasında Tasarımı Yönlendiren Faktörler Isı İstasyonu Uygulamaları Mekanik Projelendirme Esnasında Tasarımı Yönlendiren Faktörler Yatırım maliyetinin düşürülmesi İşletme masraflarının kısılması Bakım masraflarının minimize edilmesi Isıtma kalitesinin

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER:

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: 1)GİRİŞ... 2)GENEL UYARILAR.. 3)BOYLER TANITIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLER 4)ÇALIŞTIRILMA VE MONTAJ ESASLARI. 5)BAKIM VE TEMİZLİK. 6)ARIZA TESPİT. GİRİŞ: Bu kılavuzda

Detaylı

For Comfort and Savings

For Comfort and Savings TERMOSTATİK RADYATÖR VANALARI KULLANMA KLAVUZU Algılayıcı Temas Yüzeyi Algılayıcı Ayar Seçici Bağlantı Somunu Manuel Plastik Kapak Gövde Somunu Gövde Masura MODEL: W-TRV-LC01 TS EN 215 DIN EN ISO 9001:2008

Detaylı

eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI

eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI eko10001 MANUEL HİDROLİK Manuel hidrolik kontrol vanaları, hat basıncı ile çalışan, 3 yollu bir selektör vana ile açma-kapama sağlayan hidrolik kontrol vanalarıdır.

Detaylı

Heating (A7/W65) kw 16.00. Heating (A2/W65) kw 14.6 Heating (A-2/W65) kw 15.7 Heating (A-7/W65) kw 15.1 Heating (A7/W65) kw 6.13

Heating (A7/W65) kw 16.00. Heating (A2/W65) kw 14.6 Heating (A-2/W65) kw 15.7 Heating (A-7/W65) kw 15.1 Heating (A7/W65) kw 6.13 ÖZELLİKLER YÜKSEK SICAKLIK TİPİ Model AHUW166T0 Yüksek Sıc. Split (Dış Ortam ) Kapasite 16kW 1Ф Referans HU161H.U32 Heating (A7/W65) kw 16.00 Nominal Kapasite Heating (A2/W65) kw 14.6 Heating (A-2/W65)

Detaylı

MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ

MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ 1-ÇİFT TERMOSTATLI KAZAN PANELİ Brülör 1. ve 2. kademeye kumanda eder. Kazan suyu sıcaklığını gösterir. Kazan basıncını gösterir. Ayarlanan limit sıcaklıkta sistemi kitler.

Detaylı

SU POMPASI REGULATÖRÜ

SU POMPASI REGULATÖRÜ SU POMPASI REGULATÖRÜ MODEL RTM855 KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER Volt 220 240 V Max. Akım 10 A Frekans 50/60 Hz Koruma Sınıfı IP65 Max. Su Sıcaklığı 60 C Başlama Basıncı 1,5 3 bar Max. Basınç Değeri

Detaylı

TRANSPORT KÜVÖZ.

TRANSPORT KÜVÖZ. TRANSPORT KÜVÖZ Kuvözler, prematüre ya da sorunlu olarak doğan bebeklerin izlenmesi ve bakımına olanak verecek şekilde dizayn edilmiş şeffaf, ısıtıcılı, elektronik donanıma sahip kapalı özel yaşam destek

Detaylı

YUTAKI YUTAKI. Eviniz için konforlu ısıtma sistemi

YUTAKI YUTAKI. Eviniz için konforlu ısıtma sistemi YUTAKI Eviniz için konforlu ısıtma sistemi SICAKLIK Isı pompası TÜKETİM GAZLI ISITMA YAKITLI ISITMA ELEKTRİKLİ ISITMA YUTAKI Bilinmesi gerekenler Bir ısı pompası nasıl çalışır? Bir ısıtma pompası, enerjiyi

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM Semih Ferit Emekli 1960 Đstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden sonra ĐDMMA Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1980 81 döneminde mezun

Detaylı

Sirkülasyon Pompaları

Sirkülasyon Pompaları Sirkülasyon Pompaları Circulation Pumps Dünyayı koruyan teknolojilerle daha konforlu bir hayat için çalışıyoruz.. Dünyanın önde gelen markaları, uzmanları, bilim insanları ve profesyonel kadroları, gelişen

Detaylı

1 Direkt Isıtma Devresi, Boyler ve Sıcak Su Resirkülasyon Pompası (Z-Pompa) Kontrolü

1 Direkt Isıtma Devresi, Boyler ve Sıcak Su Resirkülasyon Pompası (Z-Pompa) Kontrolü viesmann Sistem Kapasitesi Ürün Tanımı Basınç Sınıfı Kazanlar Pompa Setleri Toplam kw Sip. No. Sip. No. kcal/h bar Liste Fiyatı Liste Fiyatı Liste Fiyatı 98 84.300 120 103.200 160 137.600 198 170.300 240

Detaylı

KSÜ - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KSÜ - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEY FÖYLERİ KSÜ - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - 2017 1. H-960 DEVRE ŞEMASI -1- 2. KOMBİ CİHAZININ ÇALIŞMASI Kalorifer Suyu Akış Diyagramı Kullanım Suyu Akış Diyagramı -2- 3. TERMOSTATİK RADYATÖR VANASI

Detaylı

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 Kurulum ve çalıştırma Kurulum için gerekli zaman ve maliyet Isı pompası kontrolörü

Detaylı

Otomatik Doldurma Kombinasyonları. Ürüne genel bakış. Risksiz otomatik doldurma YENİ: NKtronic elektronik kontrol üniteli

Otomatik Doldurma Kombinasyonları. Ürüne genel bakış. Risksiz otomatik doldurma YENİ: NKtronic elektronik kontrol üniteli Otomatik Doldurma Kombinasyonları Ürüne genel bakış Risksiz otomatik doldurma YENİ: NKtronic elektronik kontrol üniteli Güvenli tarafta: Isıtma sistemlerinin standartlara uygun olarak kullanılması Standartlar,

Detaylı

The Power to Save Energy.

The Power to Save Energy. The Power to Save Energy. SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU CT SERİSİ Soğutma CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir. Dolayısıyla

Detaylı

DENİZ SUYU SU YAPICILARI. Enerji Geri kazanımlı. Beta Mühendislik

DENİZ SUYU SU YAPICILARI. Enerji Geri kazanımlı. Beta Mühendislik Beta Mühendislik DENİZ SUYU SU YAPICILARI Enerji Geri kazanımlı KULLANILAN ENERJİNİN %80 nini geri kazandırır. GÜNDE 2.000 lt ye kadar TEMİZ SU üretir. MODÜLER KONFİGÜRASYON, montajı Basit ve çok kolay

Detaylı

Crown Plaza Hotel İzmir Akıllı Su Yönetim Sistemi

Crown Plaza Hotel İzmir Akıllı Su Yönetim Sistemi Crown Plaza Hotel İzmir Akıllı Su Yönetim Sistemi Akıllı Su Yönetim Sistemi Şebekelerde veya boru hatlarındaki suyun zapturapt altına alınmasıdır. Ana şebekeden gelen suyun miktarı ilgili idarenin takmış

Detaylı

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, Elazığ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr Özet: Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı için

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

Enerji Verimlilik Kanunu

Enerji Verimlilik Kanunu Enerji Verimlilik Kanunu 2007 yılı itibariyle yürürlükte olan Enerji Verimliliği Kanunu sonucu, toplam inşaat alanı 2000 m 2 ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sistemi kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU M. Fatih TALU*, Resul DAŞ* (*) Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, ELAZIĞ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr ÖZET Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Yatık Tip Serpantinli Modüler Boyler

Yatık Tip Serpantinli Modüler Boyler Yatık Tip Serpantinli Modüler Boyler - BOYLER Yatık Tip Serpantinli Modüler Boyler - BOYLER Tek Serpantinli Boyler tek ısı kaynaklı sistemlerde - katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan veya güneş enerjisi - sıcak

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 54EWH Serisi Ürün No: 54 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Sistemde Verimlilik Kaybı (%) Kireçtaşı ile kaplanmış ısıtıcının verim kayıbı tablosu

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Sistemde Verimlilik Kaybı (%) Kireçtaşı ile kaplanmış ısıtıcının verim kayıbı tablosu Değerli Tüketici Suyu su olmaktan çıkarmadan, faydalı minerallerden, tadından ve tuzundan yoksun bırakıp suyu fakirleştirmeden tesisatı ve makinaları korumak mümkündür. Diğer ülkelerde en az yarım asırdan

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

KONUT ISITMADA KONFOR KONTROL, KAZAN GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ BAĞLANTILI ENERJİ TASARRUFU BİREYSEL MERKEZİ ISITMA KARŞILAŞTIRMA

KONUT ISITMADA KONFOR KONTROL, KAZAN GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ BAĞLANTILI ENERJİ TASARRUFU BİREYSEL MERKEZİ ISITMA KARŞILAŞTIRMA KONUT ISITMADA KONFOR KONTROL, KAZAN GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ BAĞLANTILI ENERJİ TASARRUFU BİREYSEL MERKEZİ ISITMA KARŞILAŞTIRMA 127 Hartmut HENRİCH ÖZET Binaların iyi bir ısı izolasyonu olduğu kabul edilse bile

Detaylı

RDM ürünleri aşağıdaki konularda kullanıcıya kontrol ve otomasyon imkanı sağlar; a-) Evaporatör (kabin-soğuk oda vs) kontrolü

RDM ürünleri aşağıdaki konularda kullanıcıya kontrol ve otomasyon imkanı sağlar; a-) Evaporatör (kabin-soğuk oda vs) kontrolü RDM (Resource Data Management) Firması, soğutma endüstrisi ve tüm binalar için kontrol sistemleri tasarımını ve üretimini gerçekleştirmektedir. Bu sistemler için gerekli donanımlar(hardware)ve yazılımlar(software),

Detaylı

PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR?

PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR? PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR? Kombi Bakımı Kombiler her yıl kış aylarına girmeden bakımlarının yapılması gereken sistemlerdir. Kombiler de yapılan bakım sayesinde gaz tüketiminiz düşer ve petekleriniz

Detaylı

AQUA BOYLER Kombi Boyler

AQUA BOYLER Kombi Boyler AQUA BOYLER Kombi Boyler - AQUA BOYLER Kombi Boyler - AQUA BOYLER Kombi boyler, güneş enerjisi, ısı pompası veya atık enerji kaynakları ile ev ısıtmasına katkıda bulunan sistemlerde kullanılması için tasarlanmıştır.

Detaylı

SİSTEM 03 SYSTEM 03. Havuz Kontrol Sistemi 3 / Pool Control System 3. Havuz Kontrol Sistemi 3 E / Pool Control System 3 E

SİSTEM 03 SYSTEM 03. Havuz Kontrol Sistemi 3 / Pool Control System 3. Havuz Kontrol Sistemi 3 E / Pool Control System 3 E SİSTEMLER / Systems SİSTEM 03 SYSTEM 03 45x60 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde Poolsaver 1320 2 Adet 5L/5B Nano Dozaj Pompası Elektrot akış hücresi Kalibrasyon rafı ph ve ORP elektrodu

Detaylı

Hidrolikte kolaylık. Enerji tasarruflu HVAC tesisatlarının kolay ve esnek bir şekilde planlanması ve uygulanması için Acvatix kombine balans vanaları

Hidrolikte kolaylık. Enerji tasarruflu HVAC tesisatlarının kolay ve esnek bir şekilde planlanması ve uygulanması için Acvatix kombine balans vanaları Hidrolikte kolaylık Enerji tasarruflu HVAC tesisatlarının kolay ve esnek bir şekilde planlanması ve uygulanması için Acvatix kombine balans vanaları Enerji tasarruflu tesisatlar tasarlamak için Combi Valve

Detaylı

ISI GİDERLERİNİN PAYLAŞIM SİSTEMİ. 15.03.2014 / Cumartesi

ISI GİDERLERİNİN PAYLAŞIM SİSTEMİ. 15.03.2014 / Cumartesi ISI GİDERLERİNİN PAYLAŞIM SİSTEMİ 15.03.2014 / Cumartesi YAYINLANMA TARİHİ KANUN/ YÖNETMELİK 2 MAYIS 2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU 14 NİSAN 2008 MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISIN MA

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

ModulA. Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com

ModulA. Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com ModulA Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com Yeni Biral ModulA: Konu enerji verimliliği ise, pompa teknolojisi modüller halinde yapılandırılabilen bu üstün çözüm hiç bu

Detaylı

KONUTLARDA MİMARİ PROJELERDEN KAYNAKLANAN TEMİZ SU VE ENERJİ KAYIPLARININ İNCELENMESİ

KONUTLARDA MİMARİ PROJELERDEN KAYNAKLANAN TEMİZ SU VE ENERJİ KAYIPLARININ İNCELENMESİ KONUTLARDA MİMARİ PROJELERDEN KAYNAKLANAN TEMİZ SU VE ENERJİ KAYIPLARININ İNCELENMESİ Hasan Karabay, Müslüm Arıcı, Erdal Çetkin, Onur Çayırlı Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, KOCAELİ hasankarabay@gmail.com,

Detaylı

KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI DEGREE-TIME CALCULATIONS FOR KARABÜK

KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI DEGREE-TIME CALCULATIONS FOR KARABÜK KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI Şaban PUSAT 1, Nuri TUNÇ 2, İsmail EKMEKÇİ 3 ve Yaşar YETİŞKEN 4 *1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş, İstanbul 2 Meteoroloji Genel

Detaylı

Isı Pompalı Boylerler

Isı Pompalı Boylerler Isı Pompalı Boylerler Kafeler, lokantalar, berberler, kuaförler, güzellik salonları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar Spor salonu, atölyeler ve fabrikalar gibi tesisler için

Detaylı

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE A S T E K SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE SMART GRID AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ AKILLI ŞEBEKELER ÇÖZÜMÜ Dağıtım yapan işletmelerin otomasyon ihtiyaçları için AKILLI

Detaylı

Plazma İletiminin Optimal Kontrolü Üzerine

Plazma İletiminin Optimal Kontrolü Üzerine Plazma İletiminin Optimal Kontrolü Üzerine 1 Yalçın Yılmaz, 2 İsmail Küçük ve 3 Faruk Uygul *1 Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Mathematics, Sakaya University, Sakarya, Turkey 2 Faculty of Chemical

Detaylı

AirMaxi Serisi Isı Pompaları

AirMaxi Serisi Isı Pompaları AirMaxi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman ve siteler gibi toplu konut projeleri için 100-1000

Detaylı

Termostatik ve Hidrolik Kontrollü Isı İstasyonlarının Yapısal ve Enerji Verimliliği Bakımından Mukayesesi

Termostatik ve Hidrolik Kontrollü Isı İstasyonlarının Yapısal ve Enerji Verimliliği Bakımından Mukayesesi Termostatik ve Hidrolik Kontrollü Isı İstasyonlarının Yapısal ve Enerji Verimliliği Bakımından Mukayesesi 2012 Giriş 2007 yılı itibariyle yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu kaynakların verimli kullanımı

Detaylı