T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011

2 ÖN SÖZ Beslenme, giyinme ve barınma insanoğlunun ilk günden bugüne kadar vazgeçemediği üç temel ihtiyacıdır. Geçmişte var olan, bugün yaşanan ve gelecekte de yaşanacak olan önemli ve değişmez sorunların başında yeterli ve dengeli beslenme gelmektedir. Hayvansal ürünler taşıdıkları biyolojik özellikleri nedeniyle vazgeçilmez ve diğer besin maddeleri ile kıyaslanamaz bir konumdadır. İnsanların yeterli ve dengeli beslenmesinde önemli rolü bulunan hayvancılık sektörü; et, süt, yumurta gibi temel gıda maddelerini sağlayarak ulusal geliri ve istihdamı artırır. Tekstil, deri, kozmetik ve ilaç sanayi dallarına ham madde sağlayarak ülke kalkınmasına katkıda bulunur. Kırsal alandaki açık ve gizli işsizliği azaltarak kalkınma ve sanayileşme finansmanının öz kaynaklara dayanmasını sağlar. İhracat yoluyla döviz gelirlerini artırmasının yanında göç olaylarını ve bunun ortaya çıkardığı sosyal sıkıntıları azaltmak ve önlemek gibi önemli ekonomik ve sosyal fonksiyonlara sahiptir. Hayvanların beslenmesini, bakımını ve üretilmesini yapabilecek ayrıca buna yönelik çalışmalarda görev alacak meslek elemanlarına olan ihtiyaç artarak devam etmektedir. Türkiye de hayvancılık sektöründe bu alana ait öğretim programlarının hazırlanarak eğitime başlanması ile sektörde yıllardır süregelen önemli bir eğitim ve ara eleman açığının kapatılacağı düşünülmektedir. Ortaöğretim Projesi kapsamında Hayvan Yetiştiriciliği Alanı altında, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği dallarında öğretim programı hazırlanmıştır. Ortaöğretim Projesi kapsamında Hayvan Yetiştiriciliği Alanı Çerçeve Öğretim Programının hazırlanmasında, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri, sektör temsilcileri, üniversiteden alan uzmanları ve meslek elemanları ile iş birliği içinde çalışılmıştır. 1

3 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 1 GİRİŞ... 3 SEKTÖR... 5 ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR... 6 ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ... 9 PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR...13 PROGRAMDA YER ALAN DERSLER ORTAK DERSLER ALAN/DAL DERSLERİ...14 ALAN ORTAK DERSLERİ...14 MESLEKİ GELİŞİM...14 İŞ VE BARINAK PLANLAMASI...15 ÇİFTLİK HAYVANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ...15 HİJYEN VE SANİTASYON...16 YEM BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ...16 HAYVANLARIN ZAPTURAPT VE ÖLÇÜMÜ...17 DAL DERSLERİ...17 İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ...17 HAYVAN BESLEME...17 HAYVANLARDA ÜREME...18 HAYVAN BAKIMI VE KAYIT...18 HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON...18 YEM BİTKİLERİ...19 SAĞIM VE SÜT İŞLEME...19 HASTALIKLARLA MÜCADELE...19 HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA...20 KÜMES ORTAMI VE DONANIMLARI...20 YUMURTACI TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ...20 ETLİK VE DAMIZLIK TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ...21 KULUÇKA BİLGİSİ VE TEKNİĞİ...21 HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ...22 KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI...22 DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ...22 KAZ VE ÖRDEK YETİŞTİRİCİLİĞİ...23 BILDIRCIN VE KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ SEÇMELİ DERSLER...23 ARICILIK...23 ATÇILIK

4 GİRİŞ İnsanoğlunun en eski uğraş alanlarından ve geçim kaynaklarından birisi olan hayvan yetiştiriciliği, günümüzde de bu önemini sürdürmektedir. Hayvancılık, insan beslenmesinde zorunlu olan besin maddelerinin kaynağını oluşturarak dengeli beslenmemizi sağlar. Bu alan; bitkisel üretim ve sanayi üretim artıklarının değerlendirilmesini de sağlayan çok yönlü bir üretim sektörüdür. Bitkisel üretim açısından hayvancılık önemli bir yere sahiptir. Toprağın verimliliğini arttırmak ve üretimde sürekliliği sağlamak için organik gübre olarak bilinen hayvan gübresi, suni gübrelere oranla daha avantajlıdır. Suni gübrelerin bilinçsiz kullanımı topraktan yararlanmayı olumsuz yönde etkilerken hayvan gübresi toprağın organik madde oranını artırarak daha verimli ve uzun süre kullanılabilir hâle gelmesini sağlamaktadır. Nüfusun artmasına paralel olarak hayvansal ürünlere olan ihtiyacın artması, hayvancılığın ülke ekonomisi içindeki önemini artırarak koruyacağını göstermektedir. Tarımın bir kolu olan hayvancılık; ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi, çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması olayıdır. Kırsal kesimlerde hayvancılık, tarımın sigortası durumundadır. Hatta zaman zaman iklimdeki ve ekolojideki değişkenlikler tarımı olumsuz yönde etkiler. Bu olumsuz etkileyiş, yağışların kötü olması, hastalık ve zararlılardan dolayı meydana gelen ürün kayıplarıdır. Bu gibi durumlarda da toprakla uğraşan insanlar hayvancılık yapmaya yönelir. Böylece insanlar hayvancılık yaparak geçimlerini sağlamış olurlar. Tarımın çeşitli sebeplerle sekteye uğradığı durumlarda insanların hayvancılığa yönelmesinin önemli bir sonucu da şehirlere göçün önlenmesidir. Nüfusun yaklaşık yarısının kırsal kesimde yaşadığı ve geçimini tarımsal üretim ile temin ettiği ülkemizde, 4 milyondan fazla tarım işletmesi bulunmakta ve bunların büyük bölümünde bitkisel ve hayvansal üretim bir arada yapılmaktadır. Bundan dolayı tarım ve hayvancılık birbirini destekleyen iki önemli çalışma alanıdır. Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi, tüketici ve üreticilerin daha bilinçli hâle gelmesi, ülke politikasına bağlı olarak uluslararası standart ve kaliteyi yakalama gerekliliği üretimin ve üretim kalitesinin yükseltilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Ayrıca Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerle rekabet etmek için geleneksel hayvancılık yerine eğitimli, bilgili, yeni teknik ve bilgilerle donanımlı insanlarla yapılan hayvancılığa ihtiyaç vardır. Böylece tarımsal faaliyetin diğer alanlarında olduğu gibi hayvancılık alanında da nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Hayvan Yetiştiriciliği Alanı Öğretim Programlarının modüler sisteme uygun olarak geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Hayvancılık Yetiştiriciliği Alanı Çerçeve Öğretim Programı nda; 1. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 2. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği dalları yer almaktadır. Öğretim programlarını hazırlama çalışmaları kapsamında yapılan sektör araştırması sonucunda sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmış ve saptanan bu meslekler seviye gruplarına ayrılmıştır. Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasında, iş yaşamının iş gücüne dönük gereksinimlerinin tüm yönleriyle dikkate alınması amacıyla sektörel kuruluşlarla karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği gerçekleştirilmiştir. 3

5 Program geliştirme sürecinin her aşamasında, Türkiye ve dünya ölçeğinde faaliyet gösteren firmalar ve meslek kuruluşları temsilcileri, ticaret ve sanayi odaları ve üniversiteler ile iş birliği yapılmıştır. Sözü edilen kurum ve kuruluşların eğitim sorumluları, uzmanları ve meslek elemanlarıyla iletişim kurulmuş, bu kişilerin program çalışmalarına doğrudan katkıları sağlanmıştır. Sektör taraması ve mesleki yeterliklerin belirlenmesi sonucunda, Türkiye genelinde sektörün ihtiyaçları ve iş gücünden beklentileri tespit edilmiş, bu ihtiyaç ve beklentiler program çalışmalarının dayanağını oluşturmuştur. Öğretim programı, hayvan yetiştiriciliği alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde meslek elemanlarından beklenen yeterliklere ve standartlara uygun olarak hazırlanmıştır. Hayvan Yetiştiriciliği Alanı Çerçeve Öğretim Programı, teknolojik gelişmelere ve sektörün beklentilerindeki değişmelere paralel olarak güncellenebilecek bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece tüm gelişme ve yenilikleri kısa sürede programa yansıtmak mümkün olabilecek ve mezunlar kazandıkları yeni mesleki yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Programın bu esnek yapısıyla sektörün ve mesleki eğitim sisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 4

6 SEKTÖR Sektör, ülke kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak, sağlıklı, verimli, yüksek katma değer üreten, kaliteli, yeterli, rekabetçi, üretici refahını yükselten, çevreye duyarlı, güvenilir, izlenebilir, ürün çeşitliliği yüksek, sürdürülebilir hayvansal üretim için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulmuş birimler, işletmeler, kurum ve kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Hayvan yetiştiriciliği alanı ile ilişkili sektörel beklenti, bu çalışmalar için eğitimöğretim kurumlarının oluşturulması, sektörle iş birliği içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek sahaya yansıtılmasıdır. Sektör, hayvan yetiştiriciliği alanında sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, mevzuata uygun olarak hayvan yetiştiren, bu hayvanların bakım ve beslemesini yapabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığı altında gerekli mesleki yeterlikleri kazanmış, mesleki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren bireylere ihtiyaç duymaktadır. Gelecekte de hayvan yetiştiriciliği, hayvancılık sektörünün en önemli unsuru olmaya devam edecektir. Bu alanda yeterlik sahibi insanlar yetiştirmek ülkemizde bu sektörün gelişimi ve ilerlemesi için çok önemlidir. 5

7 ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR SEKTÖR ALAN ALANIN TANIMI ALANIN AMACI DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI HAYVANCILIK HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Hayvan yetiştiriciliği alanı altında yer alan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Hayvan Yetiştiriciliği Alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. 1.BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Tanımı: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bakım ve beslenmesi, teknolojik gelişmeler doğrultusunda yetiştirme tekniklerini uygulayarak hayvansal üretimde verim ve kalitenin artırılması ve sağlıklı ürün elde edilmesi ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir. 2. KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Tanımı: Kanatlı hayvanların bakımı, beslenmesi ve üretimi ile üretimde verim ve kalitenin artırılması ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Kanatlı hayvan yetiştiriciliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir. GİRİŞ KOŞULLARI İSTİHDAM ALANLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Öğrencilerin sağlık durumu, hayvan yetiştiriciliği alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır. Öğrenciler, seçtikleri ve eğitimini tamamladıkları dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda, hayvan yetiştiriciliği alanında hizmet veren her tür ve seviyedeki kamu kuruluşlarında ve özel işletmelerde çalışabilirler. 1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır. 2. Programın uygulanabilmesi için hayvan yetiştiriciliği alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır. 6

8 EĞİTİMCİLER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER BELGELENDİRME EĞİTİM SÜRESİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır. 2. Gerektiğinde programın uygulanması aşamasında hayvancılık alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre; 1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler, ölçme değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilir. 2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir. Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlar. 1. Alanda/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir. 2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, hayvan yetiştiriciliği alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı yüksek öğretim programlarına devam edebilir. 1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir. 2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilerle eş değer belge verilir. 4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir. 1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılıdır. 2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Hayvan Yetiştiriciliği Alanı Haftalık Ders Çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır. Programın uygulanmasında görev alan eğitimciler; 1. Öğrencilere; rehberlik eder. 2. Yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikleri uygular. 3. Öğrencileri, kendi kendine öğrenmeye ve aktif olmaya teşvik eder. 4. Öğrencileri araştırmaya yönlendirir. 5. Öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirmelerini sağlar. 7

9 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR ÖĞRENCİ KAZANIMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, hayvancılık sektöründe hizmet veren işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak seçeceği dal ve sertifika programlarına yönlendirilir. Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci; 1. Genel kültüre yönelik bilgi ve becerileri kazanacaktır. 2. Ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikleri kazanacaktır. 3. Alanın altında yer alan dallara ait temel yeterliklerine sahip olacaktır. 4. Dalın/mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanacaktır. 5. Dalın/mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanacaktır. 1. Haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitimöğretim uygulamaları yapılır. 2. Kazandırılacak yeterliklerin özelliklerine göre sektör ile iş birliği yapılarak iş başında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir. 3. Sektörde oluşan değişim ve gelişmelerin incelenebilmesi amacıyla gezi, gözlem ve inceleme çalışmaları yapılabilir. 8

10 MESLEK LİSESİ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ALANI (BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ DALLARI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ ORTAK DERSLER DERSLER SINIF SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM (*) TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ FELSEFE YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK TRAFİK VE İLK YARDIM TOPLAM MESLEKÎ GELİŞİM A L A N / D A L D E R S L E R İ ALAN ORTAK DERSLERİ DAL DERSLERİ İŞ VE BARINAK PLANLAMASI ÇİFTLİK HAYVANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ HİJYEN VE SANİTASYON YEM BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ (*) HAYVANLARIN ZAPTURAPT VE ÖLÇÜMÜ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ (*) HAYVAN BESLEME (*) HAYVANLARDA ÜREME HAYVAN BAKIMI VE KAYIT HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON YEM BİTKİLERİ SAĞIM VE SÜT İŞLEME HASTALIKLARLA MÜCADELE HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA KÜMES ORTAMI VE DONANIMLARI YUMURTACI TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ (*) ETLİK VE DAMIZLIK TAVUK YETİŞTİRİCİLĞİ KULUÇKA BİLGİSİ VE TEKNİĞİ HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ KAZ VE ÖRDEK YETİŞTİRİCİLİĞİ BILDIRCIN VE KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılmayacak derslerdir. 9

11 ANADOLU MESLEK LİSESİ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ALANI (BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ DALLARI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ DERSLER SINIF SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM (*) TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK ORTAK DERSLER FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ FELSEFE YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK TRAFİK VE İLK YARDIM TOPLAM MESLEKÎ GELİŞİM 2 - İŞ VE BARINAK PLANLAMASI 4 A L A N / D A L D E R S L E R İ ALAN ORTAK DERSLERİ DAL DERSLERİ ÇİFTLİK HAYVANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ 2 HİJYEN VE SANİTASYON 3 YEM BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ (*) 3 HAYVANLARIN ZAPTURAPT VE ÖLÇÜMÜ 2 İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ (*) HAYVAN BESLEME (*) HAYVANLARDA ÜREME HAYVAN BAKIMI VE KAYIT HAYVANCILIK MEKANİZASYONU YEM BİTKİLERİ SAĞIM VE SÜT İŞLEME HASTALIKLARLA MÜCADELE HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA KÜMES ORTAMI VE DONANIMLARI YUMURTACI TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ (*) ETLİK VE DAMIZLIK TAVUK YETİŞTİRİCİLĞİ KULUÇKA BİLGİSİ VE TEKNİĞİ HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ KAZ VE ÖRDEK YETİŞTİRİCİLİĞİ BILDIRCIN VE KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılmayacak derslerdir. 10

12 TEKNİK LİSE HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ALANI (BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ DALLARI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ ORTAK DERSLER DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF DİL VE ANLATIM (*) TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ FELSEFE YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK TRAFİK VE İLK YARDIM TOPLAM A L A N / D A L D E R S L E R İ ALAN ORTAK DERSLERİ DAL DERSLERİ MESLEKİ GELİŞİM İŞ VE BARINAK PLANLAMASI ÇİFTLİK HAYVANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ HİJYEN VE SANİTASYON SINIF YEM BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ (*) HAYVANLARIN ZAPTURAPT VE ÖLÇÜMÜ HAYVAN BESLEME (*) HAYVANLARDA ÜREME (*) HAYVAN BAKIMI VE KAYIT HAYVANCILIK MEKANİZASYONU YEM BİTKİLERİ SAĞIM VE SÜT İŞLEME HASTALIKLARLA MÜCADELE HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA KÜMES ORTAMI VE DONANIMLARI YUMURTACI TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ (*) ETLİK VE DAMIZLIK TAVUK YETİŞTİRİCİLĞİ KULUÇKA BİLGİSİ VE TEKNİĞİ(*) HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ KAZ VE ÖRDEK YETİŞTİRİCİLİĞİ BILDIRCIN VE KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATI (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılmayacak derslerdir. 11

13 ANADOLU TEKNİK LİSESİ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ALANI (BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ DALLARI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF DİL VE ANLATIM(*) TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ FELSEFE YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK TRAFİK VE İLK YARDIM TOPLAM A L A N / D A L D E R S L E R İ ALAN ORTAK DERSLERİ DAL DERSLERİ MESLEKİ GELİŞİM İŞ VE BARINAK PLANLAMASI ÇİFTLİK HAYVANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ 12. SINIF HİJYEN VE SANİTASYON YEM BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ (*) HAYVANLARIN ZAPTURAPT VE ÖLÇÜMÜ HAYVAN BESLEME (*) HAYVANLARDA ÜREME (*) HAYVAN BAKIMI VE KAYIT HAYVANCILIK MEKANİZASYONU YEM BİTKİLERİ SAĞIM VE SÜT İŞLEME HASTALIKLARLA MÜCADELE HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA KÜMES ORTAMI VE DONANIMLARI YUMURTACI TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ (*) ETLİK VE DAMIZLIK TAVUK YETİŞTİRİCİLĞİ KULUÇKA BİLGİSİ VE TEKNİĞİ(*) HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ KAZ VE ÖRDEK YETİŞTİRİCİLİĞİ BILDIRCIN VE KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATI (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılmayacak derslerdir. 12

14 PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Hayvan Yetiştiriciliği Alanı Çerçeve Öğretim Programı ile öğrencilere alan ve dallar ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra; öğrencinin yeniliğe, değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, eleştiriye açık ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Program 4 yıl olarak tasarlanmıştır. Programın temel yapısı oluşturulurken 9. sınıfta ortak dersler, 10. sınıfta ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel derslerin okutulması planlanmıştır. Bu derslerin içerikleri belirlenirken ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikler, sektör araştırmaları ve mesleki yeterlikler dikkate alınmıştır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya yönelten dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. Öğrenci 10. sınıfta alanda eğitim-öğretime başlar. 10. sınıfın sonunda ise bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde bölgesel istihdam olanakları dikkate alınır. Alan ortak derslerine ait modüllerin tamamı aynen uygulanır. 11 ve 12. sınıflarda dalın seçmeli meslek dersleri ve modüllerin seçimi koordinatör öğretmen, zümre öğretmenleri ve sektörde bulunan meslek elemanları ile iş birliği içinde; birbirine temel teşkil eden modüllerin öncelik sırası, okul koşulları, yerel ve bölgesel sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak yapılır. Çerçeve öğretim programları, haftalık ders çizelgeleri, dersler ve modüllerin içerikleri ile ilgili bilgiler ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında verilmiştir. Her okul sektör beklentilerini, değişen koşulları ve mesleklerin gelişimini programa yansıtabilir. Gerektiğinde 11 ve 12. sınıfta zorunlu dal derslerinin dışındaki mesleğe özgü derslere ait modüller ve modül içerikleri değiştirilip geliştirilebilir. Yapılan değişiklikler, okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir ve Bakanlıkça uygun bulunan değişiklikler uygulanır. Haftalık ders çizelgelerinde; ortak dersler ve alan/dal dersleri belirtilmiştir. Alan/dal dersleri modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki her modülün içeriğini öğrencilere kazandırmak için tasarlanan toplam öğrenme süresi 40 saat olarak planlanmıştır. Bu süre; öğretmen rehberliğinde ve öğrencinin kendi kendine çalışacağı süreleri kapsamaktadır. Örneğin 40/32 olarak belirlenmiş bir modülün; 32 saati öğretmen rehberliğinde çalışılacak süreyi, kalan 8 saat ise öğrencinin kendi kendine bağımsız olarak çalışacağı süreyi göstermektedir. Haftalık ders çizelgesinde haftalık ders saati belirlenmemiş derslerin sürelerinin belirlenmesinde; dersler altında yer alan modüllerin toplam süresi dikkate alınır. 13

15 1. ORTAK DERSLER PROGRAMDA YER ALAN DERSLER Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programları uygulanır. 2. ALAN/DAL DERSLERİ Hayvan yetiştiriciliği alanında yer alan meslekler/dallar için temel bilgi ve becerileri kapsayan ders grubunu oluşturur. Alan ve dalların özelliklerine göre öncelikle 10, 11 ve 12. sınıflar olmak üzere üç yıla yayılarak programa yerleştirilmiştir. Alan/dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği nin 33. maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmayacak derslerdir. Hayvan yetiştiriciliği alanında yer alan dallar/meslekler için alınması zorunlu olan dersler tabloda verilmiştir. DALLAR BAŞARILMASI ZORUNLU DERSLER MESLEK LİSESİ VE ANADOLU MESLEK LİSESİ TEKNİK LİSE VE ANADOLU TEKNİK LİSESİ Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Yem Bilgisi ve Teknolojisi Hayvan Besleme İşletmelerde Beceri Eğitimi Yem Bilgisi ve Teknolojisi Yumurtacı Tavuk Yetiştiriciliği İşletmelerde Beceri Eğitimi Yem Bilgisi ve Teknolojisi Hayvan Besleme Hayvanlarda Üreme Yem Bilgisi ve Teknolojisi Yumurtacı Tavuk Yetiştiriciliği Kuluçka Bilgisi ve Tekniği ALAN ORTAK DERSLERİ Hayvan yetiştiriciliği alanının, alan ve tüm dalları ile ilgili ortak yeterlikleri ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. MESLEKİ GELİŞİM Öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek; iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, meslek elemanlarının sahip olması gerekli ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlilikler İletişim 40/8 Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek 14

16 Mesleki Gelişim Dersi; Bilgiye Ulaşma - Talim ve ve Veri Terbiye Toplama Kurulu Başkanlığı nın Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda tarih ve 12 sayılı bilgi ve veri kararı ile /8 Öğretim toplamak yılından itibaren 9. Sınıflarda uygulanacaktır. Girişimci Fikirler Üretme 40/8 Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler üretmek - Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın tarih ve 82 sayılı Girişimci Fikri kararı Geliştirme ile de /8 yılından Girişimci itibaren (iş) fikri geliştirmek tarihli ve ve planlamak 51 sayılı kararıyla kabul edilen çerçeve öğretim programlarında yer alan İşletme kurma ve geliştirmeyle ilgili faaliyetleri İş Kurma ve Mesleki Geliştirme Gelişim Dersi Öğretim 40/16 Programı uygulanacaktır. yürütmek İş Güvenliği ve İşçi Tüm İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği Sağlığı alanlara ait 40/8 Mesleki Gelişim Dersi Öğretim Programı, Ders Bilgi Formları ve kurul kararlarına önlemlerini megep.meb.gov.tr almak adresinden ulaşabilirsiniz. Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi Çevre Koruma 40/8 korumak Problem Çözme 40/8 Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek İŞ VE BARINAK PLANLAMASI İş ve barınak planlaması dersi, işletme faaliyetlerinin planlanması, hayvan barınaklarının kurulması, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan seçiminin yapılması ve üretim öncesi barınak kontrollerinin yapılması ile ilgili konuların verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, üretimi yapılan hayvanların genel fenotipik (dış) yapıları gösterilerek, işletme faaliyetlerini planlama, barınak tipini belirleme, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan seçimi yapma ve üretim öncesi barınak kontrolünü yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. İşletme Faaliyetlerini Planlama 40/32 İşletme faaliyetlerinin planlamasını yapmak Barınak Tipleri 40/32 Barınak tiplerini belirlemek Büyükbaş Hayvan Seçimi 40/32 Bölgeye ve işletme tipine uygun büyükbaş hayvan seçimi yapmak Küçükbaş Hayvan Seçimi 40/24 Bölgeye ve işletme tipine uygun küçükbaş hayvanların seçimini yapmak Kanatlı Hayvan Seçimi 40/24 Bölgeye ve işletme tipine uygun kanatlı hayvan seçimi yapmak Barınak Kontrolü 40/16 Barınak kontrolü yapmak ÇİFTLİK HAYVANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Çiftlik hayvanlarının anatomi ve fizyolojisi dersi, çiftlik hayvanlarının temel yapıları, organ, doku ve sistemleri ile ilgili konuların verildiği derstir. 15

17 Bu derste öğrenciye, çiftlik hayvanlarının bakım ve beslemeleri yapılırken karşılaşılacak çeşitli aksaklıklar düşünülerek hayvanların anatomi ve fizyolojileri tanıtılmak amaçlanmaktadır. Hayvanların anatomi ve fizyolojileri hakkında genel bilgi sahibi olmak ve hayvanların sistem ve organlarını tanıtmak amacıyla; derinin yapısını ve görevlerini araştırma, inceleme; hayvanların hareketlerini, yürüyüş ve duruş bozukluklarını inceleme ve gözlemleme; sindirim sistem ve organlarının yapılarını ve çalışmasını inceleme; solunumlarındaki anormallikleri, solunum sistem ve organlarını inceleme; boşaltım sisteminin çalışması, boşaltım organları ve sistemini inceleme ve genital organları ve görevlerini inceleme yeterliklerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Hayvanlarda Deri ve Hareket Sistemi Hayvanlarda Sindirim ve Solunum Sistemi Çiftlik Hayvanlarında Boşaltım ve Genital Sistem HİJYEN VE SANİTASYON 40/24 Hayvanlarda deri ve hareket sistemlerini incelemek 40/24 Hayvanların sindirim ve solunum sistemlerini incelemek 40/24 Çiftlik hayvanlarında boşaltım ve genital sistemi incelemek Hijyen ve sanitasyon dersi, işletmede çalışanlara bireysel hijyen kurallarının, barınak ve çevre temizliği, barınak ve çevre dezenfeksiyonu ve işletmede biyogüvenlik önlemlerin alınmasıyla ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, bireysel hijyen sağlama ve uygulama, barınak ve çevre temizliği yapma, barınak ve çevre dezenfeksiyonu yapma ve işletmede biyogüvenlik önlemlerini alma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bireysel Hijyen Kuralları 40/24 Bireysel hijyen sağlamak/uygulamak Barınak ve Çevre Temizliği 40/24 Barınak ve çevre temizliği yapmak Barınak ve Çevre Dezenfeksiyonu 40/32 Barınak ve çevre dezenfeksiyonu yapmak İşletmede Biyogüvenlik Önlemler 40/24 İşletmede biyogüvenlik önlemler almak YEM BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ Yem bilgisi ve teknolojisi dersi, işletmenin ihtiyacı olan yem miktarlarını tespit etmek, tespite göre yemleri temin ederek depolamak ve hayvanlara rasyon hazırlamak ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye; yemlerin özelliklerini tanıyarak işletmeye gerekli yemleri temin etme, temin edilen yemleri depolama ve hayvanların ihtiyaçlarına göre rasyon hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Yem Temini 40/32 Yem temin etmek Yemlerin Depolanması 40/24 Yemleri depolamak Rasyon Hazırlama 40/32 Hayvana göre rasyon hazırlamak 16

18 HAYVANLARIN ZAPTURAPT VE ÖLÇÜMÜ Hayvanların zapturapt ve ölçümü dersi, işletmede bulunan hayvanların zapturapt altına alınması ve hayvanların çeşitli vücut kısımlarının ölçümünü almak ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, hayvanları zapturapt altına alma ve hayvanların ölçümlerini yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Hayvanları Zapturapt Altına Alma Hayvanların Ölçümleri 40/24 Hayvanları zapturapt altına almak 40/16 Hayvanların ölçümlerini yapmak DAL DERSLERİ Hayvan yetiştiriciliği alanında yer alan dallara özel ve mesleği destekleyici yeterlikleri kazandıracak dal dersleri, ağırlıkla son sınıflarda yer alan, işbaşında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Çerçeve Öğretim Programı Haftalık Ders Çizelgesi nden dalın özelliğine uygun dersler, okul türüne ve okutulacağı yıla göre seçilir. Dallarda diploma verilecek derslerin belirlenmesinde dalı destekleyici diğer derslerden de seçim yapılarak program oluşturulur. Seçilen derslerin içeriği ise çevredeki meslek elemanlarının, okuldaki koordinatör öğretmenlerin ve alan öğretmenlerinin kararı ile bölgesel düzeyde mesleğin yeterliklerini ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayan modüllerden seçilerek oluşturulur. Seçilen derslerin ders saatleri, derslerin altındaki modüllerin süresine ve içeriğine göre belirlenir. Teknik liselerde, meslek liselerine oranla dört yıl boyunca daha fazla akademik yeterliklerin kazandırılmasından dolayı, dal derslerindeki modüllerin seçiminde ve uygulanmasında öğrencilerin bu akademik becerilerini kullanabileceği modüllere ve uygulamalara ağırlık verilebilir. İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ Her okul, işletmelerde beceri eğitimi dersinin içeriğini, ağırlıklı olarak dala ait modüller olmak üzere, bölgesel özellikler, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül içerikleri hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu onayı ile uygulamaya konulur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir. İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersi Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde beceri eğitimi yapılmayan okul türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar. HAYVAN BESLEME Hayvan besleme dersi, hayvan beslemenin temeli olan kavramları tanıtarak, hayvanların beslenmeleri için otlakları hazırlamak, hayvanların merada beslenmesini sağlamak (extansif), hayvanların barınaklarda beslenmesini sağlamak (entansif), yeni doğan yavruları büyütmek ve hayvanları sulamak ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. 17

19 Bu derste öğrenciye; otlatma öncesi otlakları hazırlama, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları besleme, kasaplık büyükbaş ve küçükbaş hayvanları besleme, yeni doğan hayvanları büyütme ve hayvanları sulama yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Otlak Hazırlama 40/32 Otlakları hazırlamak Hayvanları Otlatma 40/24 Hayvanları otlaklarda otlatmak Büyükbaş Hayvan Besleme Büyükbaş hayvan besleme yöntemlerini 40/32 Yöntemleri uygulamak Kasaplık Büyükbaş Hayvan Besleme 40/32 Kasaplık büyükbaş hayvanları beslemek Koyun ve Keçileri Besleme Yöntemleri 40/32 Koyun ve keçileri beslemek Kasaplık Küçükbaş Hayvan Besleme 40/16 Kasaplık küçükbaş hayvanları beslemek Yeni Doğan Hayvanların Büyütülmesi 40/32 Yeni doğan hayvanları büyütmek Hayvan Sulama 40/24 Hayvanları sulamak HAYVANLARDA ÜREME Hayvanlarda üreme dersi, hayvanlarda üremenin temeli olan kavramları tanıtarak, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tohumlama ve normal doğuma yardımcı olma ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye; büyükbaş hayvanların tohumlanmasını sağlama, küçükbaş hayvanlarda koç katımı yapma ve normal doğuma yardımcı olma yeterliklerini kazandırmak amaçlandırmaktadır. Büyükbaş Hayvanlarda Üreme 40/32 Küçükbaş Hayvanlarda Üreme 40/32 Büyükbaş hayvanların tohumlanmasını sağlamak Küçükbaş hayvanlarda koç katımı yapmak Doğum 40/32 Normal doğuma yardımcı olmak HAYVAN BAKIMI VE KAYIT Hayvan bakımı ve kayıt dersi, hayvan bakımı ve işletme kayıtlarını tutma ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye; hayvanlara bakım yapma ve işletme kayıtlarını tutma ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Genel Hayvan Bakımı 40/32 Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara bakım yapmak İşletme Kayıtları 40/32 İşletme kayıtlarını tutmak HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Hayvancılıkta mekanizasyon dersi, hayvancılık işletmelerinde kullanılan traktör ve yardımcı ekipmanların tanıtımı, kullanımı ve traktöre takılıp sökülmesi ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir. 18

20 Bu derste öğrenciye; işletmelerde kullanılan traktör ve yardımcı ekipmanları kullanma, bakımını yapma, traktöre tarım alet ve makinelerini bağlama ve sökme ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. İşletmede Traktör ve Yardımcı Ekipmanlar Traktöre Alet ve Makinelerin Bağlanması/Sökülmesi YEM BİTKİLERİ 40/24 40/24 İşletmede traktör ve yardımcı ekipmanları kullanmak Traktöre alet ve makineleri tekniğine uygun olarak bağlamak/sökmek Traktöre alet ve makineleri bağlamak/sökmek Yem bitkileri dersi, hayvancılıkta kullanılan silajın yapım teknikleri, yem bitkilerinin ekim, bakım, hasat, depolama ve çayır meraların tesisi ve ıslahı ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye; silaj yapma ve hayvanlara verme, yem bitkilerinin ekim ve bakımını yapma, bunları hasat etme ve depolama; çayır meraları tesis etme ve ıslahını yapma ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Silaj Yapım Teknikleri 40/32 Silaj yapım tekniklerini uygulamak Yem Bitkilerinin Ekim ve Bakımı 40/24 Yem bitkilerinin ekimini ve bakımını yapmak Yem Bitkilerinde Hasat 40/24 Yem bitkilerinde hasat yapmak Çayır Meraların Tesis ve Islahı 40/32 SAĞIM VE SÜT İŞLEME Çayır meraları tesis etmek ve ıslahını yapmak Sağım ve süt işleme dersi, işletmelerde bulunan hayvanları tekniğine uygun olarak sağmak, sağılan sütlere ön işlemler yapmak ve sütlerin değerlendirilmesi ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir. Sağım ve süt işleme dersinde öğrenciye; sağım yapma tekniklerini uygulatmak, sağılan sütlere ön işlemler yapma ve sütleri değerlendirme ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Sağım 40/32 Sağım yapmak Süte Yapılan Ön İşlemler 40/16 Süte ön işlemler yapmak Sütün Değerlendirilmesi 40/24 Sütleri değerlendirmek HASTALIKLARLA MÜCADELE Hastalıklarla mücadele dersi, hayvancılıkta hastalık ve parazitlerin zararları ve hastalıklarla mücadele yöntemleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Hastalıklarla mücadele dersinde öğrenciye; pansuman ve bandaj yapmada yardım etme, parazitlerle, zoonoz ve bulaşıcı hastalıklarla, salgın hastalıklarla, metabolizma 19

21 hastalıklarıyla mücadele etme, ayak hastalıklarına karşı önlem alma ve meme hastalığı kontrolü yapma ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Pansuman ve Bandaj Yapma 40/24 Pansuman ve bandaj yapmaya yardım etmek Parazitlerle Mücadele 40/24 Parazitlerle mücadele etmek Zoonoz Ve Bulaşıcı Hastalıklar 40/32 Zoonoz ve bulaşıcı hastalıklara karşı tedavi yöntemlerinde yardımcı olmak Salgın Hastalıklar 40/24 Salgın hastalıklara karşı koruyucu önlemler almak Metabolizma Hastalıkları 40/24 Metabolizma hastalıklarıyla mücadele etmek Ayak Hastalıkları 40/24 Ayak hastalıklarına karşı önlem almak Meme Hastalığı Kontrolü 40/24 Meme hastalığını kontrol etmek HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA Hayvan ve hayvansal ürünleri pazarlama dersi, hayvan ve hayvansal ürünlerinin pazarlanmasıyla ilgili bilgilerin verildiği derstir. Pazarlama dersinde öğrenciye; hayvanları nakletme, pazarlama ve işletmede bulunan gübreyi değerlendirmekle ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Nakil ve Pazarlama 40/24 Hayvanları nakletmek ve pazarlamak Gübre 40/24 Gübreyi değerlendirmek Etlik Piliç Pazarlama 40/16 Etlik piliçleri pazarlamak Yumurta Pazarlama 40/24 Yumurtaları pazarlamak KÜMES ORTAMI VE DONANIMLARI Kümes ortamı ve donanımları dersi, kafesli veya altlıklı kümesleri, ana makinelerini, yemlikleri, sulukları, follukları seçmek; kümesleri havalandırmak, aydınlatmak ve ısıtmak ile ilgili konuların verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, yetiştirme şekline göre kümes tipini seçme, kümes donanımlarını ve kümes ortamını hazırlama ile ilgili yeterlikleri kazandırılması amaçlanmaktadır. Kümes Tipleri Kümes Donanımları Kümes Ortamı 40/32 Kümes tiplerini seçmek 40/24 Kümes donanımlarını seçmek 40/24 Kümes ortamını hazırlamak YUMURTACI TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ Yumurtacı tavuk yetiştiriciliği dersi, yumurtacı civcivlerin, yarkaların ve tavukların yetiştirilmesi, beslenmesi; gaga ve kanat bakımları yapmak ile ilgili konuların verildiği derstir. Tavuk yetiştiriciliği dersinde öğrenciye, kümeslerde tekniğine uygun olarak yumurtacı 20

22 civcivleri büyütme, yumurtacı yarka ve tavuk besleme, yumurtacı tavukları yetiştirme ve kanatlılara bakım yapma ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Yumurtacı Civciv Yetiştiriciliği Yumurtacı Yarka ve Tavuk Besleme Verim Döneminde Tavuk Yetiştiriciliği Kanatlılarda Bakım 40/32 Yumurtacı civcivleri büyütmek 40/24 Yumurtacı yarka ve tavukların beslenmesini yapmak 40/32 Yumurtacı tavukları yetiştirmek 40/16 Kanatlılara bakım yapmak ETLİK VE DAMIZLIK TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ Etlik ve damızlık tavuk yetiştiriciliği dersi, etlik civciv, piliç yetiştiriciliği, damızlık civciv, tavuk yetiştiriciliği ve günlük kümes kontrolü yapmak ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye etlik civcivleri büyütme, piliçleri besleme, damızlık civciv ve tavukları yetiştirme, besleme ve kümeslerde yapılması gereken günlük işleri yapma ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Etlik Civciv Yetiştiriciliği 40/24 Etlik civciv yetiştirmek Etlik Piliç Yetiştiriciliği 40/32 Etlik piliç yetiştirmek Damızlık Civciv Yetiştiriciliği 40/24 Damızlık civciv yetiştirmek Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği 40/24 Damızlık tavuk yetiştirmek Günlük Kümes Kontrolü 40/16 Günlük kümes kontrollerini yapmak KULUÇKA BİLGİSİ VE TEKNİĞİ Kuluçka bilgisi ve tekniği dersi; yumurtalar, kuluçkahane, kuluçkalık yumurtalar, kuluçka işlemleri ve civciv/palaz üretimi ile ilgili konuların verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, yumurtaları inceleme, kuluçkahaneyi hazırlama, kuluçkalık yumurtaları hazırlama, kuluçka makinesini kullanma, civciv/palaz çıkarma ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Yumurta 40/24 Yumurtaları incelemek Kuluçkahane 40/32 Kuluçkahaneyi hazırlamak Kuluçkalık Yumurtalar 40/32 Kuluçkalık yumurtaları hazırlamak Kuluçka 40/32 Kuluçka makinelerini kullanmak Civciv Üretimi 40/32 Civciv/palaz çıkartmak 21

23 HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Hindi yetiştiriciliği dersi, hindi palazlarını büyütmek, damızlık ve etlik hindi yetiştiriciliği ve hindilerin beslenmesi ile ilgili konuların verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, hindi kümeslerini hazırlama, kuluçkalık hindi yumurtalarını hazırlama, hindi palazı elde etme, hindi palazlarını büyütme, anaç hindi yetiştirme ve hindi besleme ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Hindi Palazlarını Büyütme 40/32 Hindi palazlarını beslemek ve büyütmek Damızlık Hindi Yetiştiriciliği 40/24 Damızlık hindi yetiştirmek Etlik Hindi Yetiştiriciliği 40/24 Etlik hindileri büyütmek Hindilerin Beslenmesi 40/24 Hindilerin beslenmesini yapmak KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI Kanatlı hayvan hastalıkları dersi, kanatlı hayvanlarda görülen çeşitli viral, bakteriyel, paraziter ve mantari hastalıklarla yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu ortaya çıkan beslenme bozukluklarına karşı önlem alma ile ilgili konuların verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, kanatlı hayvanlarda görülen viral ve bakteriyel, paraziter ve mantari hastalıklara ve beslenme bozukluklarından dolayı meydana gelen hastalıklara karşı önlemler alma ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Viral ve Bakteriyel Kanatlı Hastalıkları Paraziter ve Mantari Kanatlı Hastalıkları 40/32 40/24 Viral ve bakteriyel kanatlı hastalıklarına karşı önlem almak Paraziter ve mantari kanatlı hastalıklarına karşı önlem almak Beslenme Bozuklukları 40/32 Beslenme bozukluklarına karşı önlem almak DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Deve kuşu yetiştiriciliği dersi, deve kuşu civcivi elde etmek, civcivleri büyütmek, deve kuşu yetiştirmek ve beslemek ile ilgili konuların verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, deve kuşu civcivlerini elde etme, devekuşu civcivlerini büyütme ve devekuşlarını besleme ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Deve Kuşu Civcivi Elde Etme 40/24 Deve kuşu civcivlerini üretmek Deve Kuşu Civcivlerini Büyütme 40/24 Deve Kuşlarının Barınak ve Beslenmeleri 40/24 Deve kuşu civcivlerinin büyütülmesini sağlamak Deve kuşlarının barınaklarını hazırlamak ve beslenmelerini yapmak 22

24 KAZ VE ÖRDEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Kaz ve ördek yetiştiriciliği dersi, kaz/ördek civciv kümeslerini hazırlamak, yetiştirmek, anaç kaz/ördek kümeslerini hazırlamak, beslemek ve yetiştirmek ile ilgili konuların verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, kaz/ördek civciv kümeslerini hazırlama, yetiştirme ve anaç kaz/ördek kümeslerini hazırlama, besleme ve yetiştirme ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Kaz ve Ördek Civcivi Yetiştirme 40/24 Kaz ve ördek civcivi yetiştirmek Anaç Kaz ve Ördek Yetiştirme 40/24 Anaç kaz ve ördek yetiştirmek BILDIRCIN VE KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ Bıldırcın ve keklik yetiştiriciliği dersi, bıldırcın/keklik civciv kafeslerini hazırlamak, yetiştirmek, anaç bıldırcın/keklik kafeslerini hazırlamak, beslemek ve yetiştirmek ile ilgili konuların verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, bıldırcın/keklik civciv kafeslerini hazırlama, yetiştirme, anaç bıldırcın/keklik kafeslerini hazırlama, besleme ve yetiştirme ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Bıldırcın ve Keklik Civcivi Yetiştirme Anaç Bıldırcın ve Keklik Yetiştirme 40/24 Bıldırcın ve keklik civcivi yetiştirmek 40/24 Anaç bıldırcın ve keklik yetiştirmek 3.SEÇMELİ DERSLER Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi nde yayımlanan kararları ve Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Dağıtım Çizelge ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda; seçmeli genel bilgi, alan/dal ya da diğer alan/dalların derslerinden seçilebilir. Alınabilecek seçmeli dersler; sektör ihtiyaçları dikkate alınarak zümre öğretmenleri, koordinatör öğretmenler ve öğrenci talepleri doğrultusunda alanın ve dalların özelliklerine göre okul yönetimince belirlenir. Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur. Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur. ARICILIK Arıcılık dersi, arıcılık için hazırlık yapmak, koloni kontrolü yapmak, koloniyi beslemek, kolonileri geliştirici işlemler yapmak, arı ürünleri hasadı yapmak ve arı kolonisini içeride ya da dışarıda kışlatmak ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye arıcılık için hazırlık yapma, koloni kontrolü yapma, koloniyi 23

25 besleme, kolonileri geliştirici işlemler yapma, arı ürünleri hasadı yapma ve arı kolonisini kışlatma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Arıcılık İçin Hazırlık 40/16 Arıcılık için hazırlık yapmak Koloni Kontrolü 40/16 Koloni kontrolü yapmak Koloni Besleme 40/8 Kolonilerin beslenmesini yapmak Koloni Geliştirici İşlemler 40/16 Kolonileri geliştirici işlemler yapmak Arı Ürünleri Hasadı 40/16 Arı ürünlerinin hasadını yapmak Arı Ürünlerini Depolama 40/16 Arı ürünlerini depolamak Kolonilerin Nakli 40/16 Kolonilerin naklini yapmak Kolonileri Kışlatma 40/16 Arı kolonisini kışlatmak Temizlik ve Bakım 40/16 Temizlik ve bakım yapmak ATÇILIK Atçılık dersi, atların bakımı ve beslenmesini yapmak ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye; atların bakımını yapma ve atların beslenmesini yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Atçılık İçin Ön Hazırlıklar Atların Kontrolü Ahır Temizliği Atların Temizliği Atların Tımarı Atları Besleme Muayene ve Tedavide Yardım 40/24 Atçılık için ön hazırlıkları yapmak 40/24 Atların kontrolünü yapmak 40/24 Ahır temizliğini yapmak 40/24 Atların temizliğini yapmak 40/24 Atların tımarını yapmak 40/24 Atların beslenmesini yapmak 40/16 Muayene ve tedaviye yardım etmek 24

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GİRİŞ. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Programı nda; 1. Erken çocukluk eğitimi, 2. Özel eğitim dalları yer almaktadır.

GİRİŞ. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Programı nda; 1. Erken çocukluk eğitimi, 2. Özel eğitim dalları yer almaktadır. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde çocuk gelişimi ve eğitimi alanı ülke kalkınmasında yer alan eğitim ve hizmet sektöründe

Detaylı

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ SÜRÜ YÖNETİMİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ SÜRÜ YÖNETİMİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ SÜRÜ YÖNETİMİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖNSÖZ Geçmişi son kırk yıla dayanan Türk plastik sektörü, ülke ekonomisi ve istihdam açısından önemli katkılar

Detaylı

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ORMAN VE KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ORMAN VE KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ORMAN VE KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE İŞ MAKİNELERİ BAKIM ONARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE İŞ MAKİNELERİ BAKIM ONARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE İŞ MAKİNELERİ BAKIM ONARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ LAZER KESİMİ İLE APLİKE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ LAZER KESİMİ İLE APLİKE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ LAZER KESİMİ İLE APLİKE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE EMLAK DANIŞMANLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE EMLAK DANIŞMANLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE EMLAK DANIŞMANLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ TRAFİK VE ÇEVRE ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ TRAFİK VE ÇEVRE ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ TRAFİK VE ÇEVRE ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ALANIN TANIMI:Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim dallarının yeterliklerini Kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim

Detaylı

METALURJİ TEKNOLOJİSİ PİROMETALURJİ TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİM İŞLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METALURJİ TEKNOLOJİSİ PİROMETALURJİ TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİM İŞLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METALURJİ TEKNOLOJİSİ PİROMETALURJİ TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİM İŞLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖZEL GÜN VE NİKÂH ŞEKERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖZEL GÜN VE NİKÂH ŞEKERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖZEL GÜN VE NİKÂH ŞEKERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

TARIM TEKNOLOJİLERİ ORGANİK TARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TARIM TEKNOLOJİLERİ ORGANİK TARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü TARIM TEKNOLOJİLERİ ORGANİK TARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BETON SANTRAL İŞLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BETON SANTRAL İŞLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BETON SANTRAL İŞLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLER AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLER AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLER AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR DONANIM VE TEKNİK SERVİS GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR DONANIM VE TEKNİK SERVİS GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR DONANIM VE TEKNİK SERVİS GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EBRU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EBRU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EBRU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ATIK KÂĞIT VE MUHTELİF AMBALAJDAN AKSESUAR YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ATIK KÂĞIT VE MUHTELİF AMBALAJDAN AKSESUAR YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ATIK KÂĞIT VE MUHTELİF AMBALAJDAN AKSESUAR YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 1 ÖN SÖZ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA C# GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA C# GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA C# GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKA KURSU İÇERİĞİ :ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ :

4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKA KURSU İÇERİĞİ :ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : -6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKA KURSU İÇERİĞİ ALAN :ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Çocuğun gelişim özelliklerine ve yaşına uygun basit etkinlik

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EL VE AYAK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EL VE AYAK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EL VE AYAK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK ELEMANI (2.SEVİYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK ELEMANI (2.SEVİYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK ELEMANI (2.SEVİYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ HUBUBAT DEPOLAMA ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GIDA TEKNOLOJİSİ HUBUBAT DEPOLAMA ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GIDA TEKNOLOJİSİ HUBUBAT DEPOLAMA ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI DRAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI DRAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI DRAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KIRSAL TURİZM ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KIRSAL TURİZM ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KIRSAL TURİZM ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MÜŞTERİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MÜŞTERİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MÜŞTERİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM GİRİŞİMCİLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM GİRİŞİMCİLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM GİRİŞİMCİLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI YÖNETİCİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI YÖNETİCİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI YÖNETİCİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI SEKRETERLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI SEKRETERLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI SEKRETERLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BAHÇECĠLĠK. ARI YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

BAHÇECĠLĠK. ARI YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECĠLĠK ARI YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MAKİNEDE ANTEP İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MAKİNEDE ANTEP İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MAKİNEDE ANTEP İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KUMAŞ ABAJUR YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KUMAŞ ABAJUR YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KUMAŞ ABAJUR YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

AHŞAP TEKNOLOJİSİ AHŞAP BOYAMA VE VERNİKLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AHŞAP TEKNOLOJİSİ AHŞAP BOYAMA VE VERNİKLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AHŞAP TEKNOLOJİSİ AHŞAP BOYAMA VE VERNİKLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TÜRK BAYRAĞI DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI )

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TÜRK BAYRAĞI DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TÜRK BAYRAĞI DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI ) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE EMLAK KOMİSYONCUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE EMLAK KOMİSYONCUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE EMLAK KOMİSYONCUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK SEKRETERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK SEKRETERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK SEKRETERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ GENEL ELEKTRİK ARK KAYNAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ GENEL ELEKTRİK ARK KAYNAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ GENEL ELEKTRİK ARK KAYNAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

SAĞLIK GIDA VE SU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR İÇİN HİJYEN EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SAĞLIK GIDA VE SU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR İÇİN HİJYEN EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK GIDA VE SU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR İÇİN HİJYEN EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM-SOLIDWORKS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM-SOLIDWORKS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM-SOLIDWORKS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ-1 (DÜZ DAR ETEK-TEMEL ETEKLER-MODEL UYGULAMALI ETEK-SPOR ETEK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ-1 (DÜZ DAR ETEK-TEMEL ETEKLER-MODEL UYGULAMALI ETEK-SPOR ETEK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- (DÜZ DAR ETEK-TEMEL ETEKLER-MODEL UYGULAMALI ETEK-SPOR ETEK) MODÜLER PROGRAMI

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MASÖR-MASÖZ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MASÖR-MASÖZ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MASÖR-MASÖZ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ ALÜMİNYUM DOĞRAMA PANJUR VE BALKON SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ ALÜMİNYUM DOĞRAMA PANJUR VE BALKON SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ ALÜMİNYUM DOĞRAMA PANJUR VE BALKON SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANS VE BORSA HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANS VE BORSA HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANS VE BORSA HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ SPA YÖNETİCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ SPA YÖNETİCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ SPA YÖNETİCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MANKEN MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MANKEN MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MANKEN MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

HUKUK ADLİ TAKİP ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HUKUK ADLİ TAKİP ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HUKUK ADLİ TAKİP ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÇİNİ İŞLEMECİ / ÇİNİCİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÇİNİ İŞLEMECİ / ÇİNİCİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÇİNİ İŞLEMECİ / ÇİNİCİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ RUSÇA (KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ RUSÇA (KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ RUSÇA (KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA GİYSİ KALIBI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA GİYSİ KALIBI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA GİYSİ KALIBI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde giysi üretimi

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAŞOCAĞI KIRMA-ELEME TESİS OPERATÖRLÜĞÜ VE BAKIMCILIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE

Detaylı

AŞÇI YARDIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AŞÇI YARDIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ AŞÇI YARDIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ OTOMASYON SİSTEMLERİ DESTEK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ OTOMASYON SİSTEMLERİ DESTEK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ OTOMASYON SİSTEMLERİ DESTEK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

HARİTA-TAPU KADASTRO BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HARİTA-TAPU KADASTRO BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HARİTA-TAPU KADASTRO BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ORMANCILIK AĞAÇ KESME VE BOYLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

DİŞ PROTEZ DİŞ PROTEZ YARDIMCI PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

DİŞ PROTEZ DİŞ PROTEZ YARDIMCI PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü DİŞ PROTEZ DİŞ PROTEZ YARDIMCI PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı