Öküzgözü Üzümlerinin ve Bu Üzümlerden Elde Edilen Şarapların Antosiyanin ve Genel Bileşimleri Üzerine Yöre Etkilerinin Saptanması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öküzgözü Üzümlerinin ve Bu Üzümlerden Elde Edilen Şarapların Antosiyanin ve Genel Bileşimleri Üzerine Yöre Etkilerinin Saptanması"

Transkript

1 Öküzgözü Üzümlerinin ve Bu Üzümlerden Elde Edilen Şarapların Antosiyanin ve Genel Bileşimleri Üzerine Yöre Etkilerinin Saptanması Haşim Kelebek a, Ahmet Canbaş b, Serkan SELLİ b, Turgut Cabaroğlu b a Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü-ADANA b Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü-ADANA

2 Fenol bileşikleri neden önemlidir? Kırmızı şarabın kırmızı rengi Beyaz şarabın sarımsı rengi kside olmuş şarapların kahve renkleri Renk üzerine etkilidir Acı tad Ağızda algılanan burukluk Şarapların olgunlaştırılması Antioksidan kapasite H H R H 8 H 8

3 Üzüm ve şaraplarda bulunan fenol bileşiklerini Fenol asitleri Antosiyaninler Tanenler /Flavan-3-oller Flavonoidler H H H H R R R H H H H H H H H R3 R2 H R1

4 Fenol asitleri Üzüm ve şaraplar benzoik ve sinnamik asitleri içerirler. Üzümlerde genellikle glikozit yapıda bulunurlar. Fenol asitleri renksizdirler fakat oksidasyona bağlı olarak kahverengi-sarı renk alırlar. Benzoik asitler R5 R4 R3 Sinnamik asitler R5 R4 R2 R3 C R2 C (Ribéreau-Gayon, et al. 2000)

5 Antosiyaninler Antosiyaninler, siyah üzümlerdeki renk pigmentleridir. Bu bileşikler üzüm ve şarapların kendilerine özgü kırmızı, mavi ve mor tonlardaki renklerini veren, suda ve şırada az ve alkolde çok çözünen doğal renk maddeleridir. (Mazza, 1995; Darné ve Glories, 1998). H R1 R2 -Glucose R R' Malvidin CH 3 CH 3 Siyanidin H Peonidin CH 3 H Delfinidin Petunidin CH 3

6

7 Antosiyaninler Antosiyaninlerin yapısında şekerlerden yalnız glikoz bulunmaktadır (Canbaş, 1983). Monoglikozitlerde antosiyanidin molekülünün 3. karbon atomuna ve diglikozitlerde 3. ve 5. karbon atomlarına birer molekül glikoz bağlanmış durumdadır (Ribéreau-Gayon ve ark., 2000) Antosiyanin-3-monoglikozit (a) ve antosiyanin-3, 5-diglikozit in (b) genel yapısı

8 Antosiyaninler, Vitis vinifera türlerinde (Cabernet sauvignon, Pinot noir, Carignane, Merlot, Pinot noir, Syrah, Grenache, Emir, Kalecik karası, Öküzgözü vb) monoglikozit, Amerikan türlerinde (V. riperia, V.rupestris vb.) ve hibritlerde ise diglikozit yapıda bulunmaktadır (Ribéreau-Gayon ve ark., 2000b). Bu durum türlerin ayırımına temel oluşturmaktadır.

9 Tanenler Tanenler veya diğer adıyla proantosiyanidinler, protein ve polisakkarit gibi H R2 R1 diğer bitkisel polimerlerle bileşik oluşturabilen R3 polimer yapılı bileşiklerdir. H R H R H R Polimerik tanen (Teissedre and Landrault, 2000; Ribéreau-Gayon, et al. 2000).

10 Tanenler Hidrolize olabilen tanenler (gallotanen ve elajiktanen) Kondanse Tanenler (kateşinler) H R2 R3 R1

11 Flavonoidler Son grup olan flavonoidlerden kırmızı şaraplarda R' 3 baskın olanları kuersetin, mirisetin, H B kaemferol, izorhamnetin ve bunların A C R' 5 glikozit formlarıdır. Bu bileşikler R 3 şarapların rengi ve stabilitesi, acılık ve antioksidan özellikleri üzerine Myricitine: R 1 = H; R 2 = Quercitine: R 1 = R 2 = H Quercitine-3-gluc: R 1 = gluc; R 2 = H Rutine: R 1 = rutinose; R 2 = H önemli katkılar sağlar. (Boulton, 2001; Jackson and Lombard 1993).

12 Geleneksel kırmızı şarap üretiminde, üzümün katı kısımlarında bulunan ve şaraba kendine özgü niteliklerini kazandıran fenol bileşiklerinin çözünmesini sağlamak amacıyla cibre fermantasyonu uygulanır. Cibre fermantasyonu sırasında renkli fenol bileşikleri (antosiyaninlar) ile birlikte renksiz fenol bileşikleri (tanenler, fenol asitleri) de şaraba geçerler ve şarabın dinlendirilmesi sırasında birçok fiziksel ve kimyasal değişime uğrarlar.

13 Ülkemizde bağcılık değişik coğrafi bölgelere dağılmış durumdadır ve bu bölgeler arasında toprak ve iklim koşulları bakımından önemli farklılıklar vardır. Şarapların coğrafi kökenine (terroir) dayanarak sınıflandırma yapmak için fenol bileşikleri üzerinde birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle yerli üzüm çeşitlerimiz ve bu üzümlerin yetiştirildiği bölgeleri konu alan sistemli araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırma, Denizli ve Elazığ yörelerinden sağlanan Öküzgözü üzümlerinin ve bu üzümlerden elde edilen şarapların antosiyanin içeriklerinin ve genel bileşimlerinin belirlenmesi ve toprak yapısı ve iklim özelliklerinin bu bileşikler üzerindeki olası etkilerinin saptanması amacıyla ele alınmıştır.

14 Materyal ve Yöntem

15 Denizli-Çal Yükseklik=850 m TGS: 2628 saat Toplam yağış=512 mm Elazığ-Sün Köyü Yükseklik=1000 m TGS: 2713 saat Toplam yağış=406 mm

16 Siyah üzüm (Öküzgözü) Çöp ayırma ve ezme S 2 ilavesi Maya ilavesi Cibre fermantasyonu (8 gün) Sıkma (Alkol fermantasyonu) Malolaktik fermantasyon Şarap

17 Üzümlerde yapılan analizler Fenol bileşikleri olgunluk analizleri (Glories, 2001), rganik asit ve şeker analizleri (Sturm ve ark., 2003) Antosiyanin analizleri (Bourzeix ve ark., 1986; Sun ve ark., 1998; Freitas, 1995) yapılmıştır. Ekstratların saflaştırılması Sun ve ark. (1998) na göre ve saflaştırılan bileşiklerin HPLC analizleri Freitas (1995) a göre yapılmıştır.

18

19 Şıralarda yapılan analizler Öksele tayini ph tayini rganik asit tayini Şeker tayini Şaraplarda yapılan analizler Yoğunluk tayini Alkol tayini Uçar asit tayini Kükürt dioksit tayini Toplam tanen tayini HCl indisi tayini Jelatin indisi tayini Renk yoğunluğu tayini Renk tonu tayini Renk bileşimi tayini

20 Duyusal Analizler Denemelerden elde edilen şarapların duyusal analizlerinde tanımlama testi uygulanmıştır. Duyusal analizler 7 kişiden oluşan uzman bir jüri tarafından yapılmış ve sonuçlar grafikler halinde verilmiştir. Duyusal analizlerde Şekilde gösterilen form kullanılmıştır. Duyusal analiz formu

21 ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Fenol bileşiklerinin olgunluk durumları Öküzgözü üzümlerinde fenol bileşiklerinin olgunluk analizleri sonuçları Çizelge 1 da verilmiştir. Görüldüğü gibi fenol bileşikleri olgunluk bakımından, bölgelere göre önemli farklılık göstermiştir. Bu durumun iklim ve toprak yapılarının bölgelere göre farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

22 Çizelge 1. Öküzgözü üzümlerinde fenol bileşikleri ve olgunluk durumları Denizli Bölgesi Elazığ Bölgesi Toplam fenol bileşikleri indisi (A280) 48.8± ±1.08 Toplam antosiyanin (ApH 1 )(mg/l) ± ±9.90 Çözünebilir antosiyanin (ApH 3.2 ) (mg/l) 789.2± ±3.71 Hücresel olgunluk indisi (% EA) 58.4± ±0.81 Kabuğun tanen bileşimi indisi (dpell) 31.6± ±0.15 Kabuk taneninin olgunluğu (% dpell) 65.17± ±0.42 Çekirdeğin tanen bileşimi indisi (dtpep) 17.0± ±0.21 Çekirdek taneninin olgunluğu (% Mp) 34.83± ±0.14

23 Toplam antosiyanin (ApH1) üzümler sağlıklı ve antosiyanin içeriği yüksek ise 1200 mg/l den büyüktür. çözünebilir antosiyanin (ApH 3.2 ) miktarı mg/L arasında, Hücresel olgunluk indisi (%EA) arasında değişmekte ve bu indis olgunluğa paralel olarak azalmaktadır. Çekirdek taneninin olgunluk değeri (%Mp) de, üzüm çeşidine ve çekirdek sayısına göre 0-60 arasında değişmektedir. Bu değerin yüksek olması çekirdekte tanenin fazla olduğunu ve buna bağlı olarak yüksek tanen içerikli bir şarap elde edileceğini göstermektedir. Araştırmacılar, farklı bölgelerden (Cotes de Bordeaux, Saint-Emilion, Medoc ve Graves) sağlanan Cabernet sauvignon üzümlerinde çözünebilir antosiyanin miktarının mg/L ve hücresel olgunluk indisinin arasında değiştiğini bildirmişlerdir.

24 Çizelge 2. Öküzgözü şıralarının genel bileşimi Denizli Bölgesi Elazığ Bölgesi Öksele derecesi ph lgunluk katsayısı rganik asitler (g/l) Sitrik asit 0.02± ±0.00 Tartarik asit 4.24± ±0.17 Malik asit 2.37± ±0.02 Suksinik asit 0.64± ±0.06 Fumarik asit 0.13± ±0.00 Toplam Şekerler (g/l) Glikoz ± ±0.24 Fruktoz ± ±0.12 Toplam ± ±0.36 Glikoz/Fruktoz

25 Saraplardaki antosiyaninlerin 520 nm deki HPLC kromatgramı (1: Delfinidin-3-glikozit, 2: Siyanidin-3-glikozit, 3: Petunidin-3-glikozit, 4: Peonidin-3-glikozit, 5: Malvidin-3-glikozit, 6: Delfinidin-3-glikozit-asetat, 7: Siyanidin-3-glikozit-asetat, 8: Petunidin-3-glikozit-asetat, 9: Peonidin-3-glikozit-asetat, 10: Malvidin-3-glikozit-asetat, 11: Delfinidin-3-glikozit-p-kumarat, 12: Petunidin-3-glikozit-p-kumarat, 13:Peonidin-3-glikozit-pkumarat, 14: Malvidin-3-glikozit-p-kumarat)

26 Çizelge 3. Üzümlerinin antosiyanin miktarları Denizli Bölgesi Elazığ Bölgesi Antosiyaninler mg/100g % mg/100g % Delfinidin-3-glikozit Siyanidin-3-glikozit Petunidin-3-glikozit Peonidin-3-glikozit Malvidin-3-glikozit Delfinidin-3-glikozit-asetat Siyanidin-3-glikozit-asetat Petunidin-3-glikozit-asetat Peonidin-3-glikozit-asetat Malvidin-3-glikozit-asetat Delfinidin-3-glikozit-p-kumarat Petunidin-3-glikozit-p-kumarat Peonidin-3-glikozit-p-kumarat Malvidin-3-glikozit-p-kumarat TPLAM

27 Çizelge 4. Öküzgözü üzümlerinden elde edilen şarapların antosiyanin miktarları Denizli Bölgesi Elazığ Bölgesi Antosiyaninler mg/l % mg/l % Delfinidin-3-glikozit 39.55± ± Siyanidin-3-glikozit 6.06± ± Petunidin-3-glikozit 69.77± ± Peonidin-3-glikozit 38.24± ± Malvidin-3-glikozit ± ± Delfinidin-3-glik-asetat 4.12± ± Siyanidin-3-glik-asetat 1.49± ± Petunidin-3-glik-asetat 7.01± ± Peonidin-3-glik-asetat 5.45± ± Malvidin-3-glik-asetat 49.21± ± Delfinidin-3-glik-p-kumarat 1.65± ± Petunidin-3-glik-p-kumarat 5.06± ± Peonidin-3-glik-p-kumarat 6.11± ± Malvidin-3-glik-p-kumarat 40.29± ± Toplam ± ±8.71

28 Şekil 1. Antosiyaninlerin glikozit, asetil ve kumaril formları

29 Öküzgözü şaraplarının genel bileşimi Analizler Denizli Bölgesi Elazığ Bölgesi Yoğunluk (20/20oC) Alkol (% h/h) Toplam asit (me/l) ph Tanen (g/l) Uçar asit (g/l)* HCl indisi Jelatin indisi İndirgen şeker (g/l) Serbest S2 (mg/l) Bağlı S2 (mg/l) Kurumadde (g/l) H H H R R R Kül (g/l) Renk yoğunluğu Renk tonu % % %

30 D2 (46,25 %) Biplot (axes D1 and D2: 95,79 %) after Varimax rotation 1,5 1 0,5 Delfinidin Siyanidin Petunidin E2 Peonidin Malvidin D2 0 D1-0,5-1 -1,5 E1-2 -2,5-2 -1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 D1 (49,54 %)

31 Şarapların duyusal özellikleri Öküzgözü üzümlerinden elde edilen şarapların duyusal özellikleri 7 kişilik uzman üyelerden oluşan panelist grubu tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirmede şarapların renk, aroma, dolgunluk, tatlılık, ekşilik, acılık, burukluk, son burukluk ve genel özellikleri temel alınmıştır yılı, Öküzgözü Öküzgözü şaraplarının lezzet profilleri

32 TEŞEKKÜR Bu çalışma TÜBİTAK tarafından nolu proje kapsamında desteklenmiştir. Bu anlamda TÜBİTAK a, araştırma sırasında üzümlerin temininde yardımlarını esirgemeyen Kavaklıdere Şarapları A.Ş. ne ve çok değerli katkılarından dolayı sayın Ahmet Gürbüz, Levent Sağlamer ve Alper Gümüş e teşekkür ederim.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özhan SİNCAR KALECİK KARASI ÜZÜMLERİNDEN KIRMIZI ŞARAP ÜRETİMİNDE SOĞUK MASERASYON UYGULAMASININ AROMA VE ANTOSİYANİN BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ 2014 DENEY VEYA HİZMET ADI FİYAT (TL) 1000

Detaylı

Öküzgözü Üzümlerinden Kırmızı Şarap Üretiminde Soğuk Maserasyon Uygulamasının Antosiyaninler Üzerine Etkisi

Öküzgözü Üzümlerinden Kırmızı Şarap Üretiminde Soğuk Maserasyon Uygulamasının Antosiyaninler Üzerine Etkisi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Öküzgözü Üzümlerinden Kırmızı Şarap

Detaylı

ARAPGĐR DE YETĐŞTĐRĐLEN KARAOĞLAN VE AŞIK BEYAZI ÜZÜMLERĐNDEN ELDE EDĐLEN ŞARAPLARIN FENOL BĐLEŞĐKLERĐ VE AROMA MADDELERĐNĐN BELĐRLENMESĐ

ARAPGĐR DE YETĐŞTĐRĐLEN KARAOĞLAN VE AŞIK BEYAZI ÜZÜMLERĐNDEN ELDE EDĐLEN ŞARAPLARIN FENOL BĐLEŞĐKLERĐ VE AROMA MADDELERĐNĐN BELĐRLENMESĐ TC ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ARAPGĐR DE YETĐŞTĐRĐLEN KARAOĞLAN VE AŞIK BEYAZI ÜZÜMLERĐNDEN ELDE EDĐLEN ŞARAPLARIN FENOL BĐLEŞĐKLERĐ VE AROMA MADDELERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Nimet KOCABEY YÜKSEK

Detaylı

Sıcak ve Soğuk İşleme Yöntemleriyle Domates Salçası Üretiminin Fenolik Bileşikler, Antioksidan Kapasite ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri

Sıcak ve Soğuk İşleme Yöntemleriyle Domates Salçası Üretiminin Fenolik Bileşikler, Antioksidan Kapasite ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sıcak ve Soğuk İşleme Yöntemleriyle Domates Salçası Üretiminin Fenolik Bileşikler, Antioksidan Kapasite ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri Burçak Uçar,

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ 2014 DENEY VEYA HİZMET ADI FİYAT (TL) 1000

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Pakize DEMİR ÖKÜZGÖZÜ ÜZÜMÜNDEN PEMBE ŞARAP ÜRETİMİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU, Araş. Gör. Murat YILMAZTEKİN Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ülkemizde en çok tüketilen meyve olan üzüm,

Detaylı

FARKLI MAY E FERMANTASYON PARAMETRELER N N KIRMIZI ARABIN RENK VE ORGANOLEPT K ÖZELL KLER NE ETK LER

FARKLI MAY E FERMANTASYON PARAMETRELER N N KIRMIZI ARABIN RENK VE ORGANOLEPT K ÖZELL KLER NE ETK LER EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) FARKLI MAY E FERMANTASYON PARAMETRELER N N KIRMIZI ARABIN RENK VE ORGANOLEPT K ÖZELL KLER NE ETK LER Hasan ENER Gıda Mühendisli i Anabilim Dalı

Detaylı

Renk Maddeleri. Meyve ve sebzelerde bulunan başlıca renk maddeleri: klorofil, antosiyanin, karotenoidler, betalaindir.

Renk Maddeleri. Meyve ve sebzelerde bulunan başlıca renk maddeleri: klorofil, antosiyanin, karotenoidler, betalaindir. Renk Maddeleri Meyve ve sebzelerde bulunan başlıca renk maddeleri: klorofil, antosiyanin, karotenoidler, betalaindir. Klorofiller Klorofil, yüksek bitkilerde fotosentezin gerçekleştiği yeşil renkli pigmenti

Detaylı

Geleneksel Bir Fermente İçeceğimiz: Şalgam (Suyu)

Geleneksel Bir Fermente İçeceğimiz: Şalgam (Suyu) Geleneksel Bir Fermente İçeceğimiz: Şalgam (Suyu) Hüseyin ERTEN 1, Hasan TANGÜLER 2 1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Adana 2 Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Farklı Mayşe Fermantasyon Sıcaklığı ve Süresinin Kırmızı Şarabın (Cabernet Sauvignon) Kimyasal ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Farklı Mayşe Fermantasyon Sıcaklığı ve Süresinin Kırmızı Şarabın (Cabernet Sauvignon) Kimyasal ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 8(5) (2010) 12-19 Araştırma Makalesi / Research Paper Farklı Mayşe Fermantasyon Sıcaklığı ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KIRMIZI ŞARAPLARDA DEPOLAMA KOŞULLARININ ANTOSİYANİN DAĞILIMINA ETKİSİ.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KIRMIZI ŞARAPLARDA DEPOLAMA KOŞULLARININ ANTOSİYANİN DAĞILIMINA ETKİSİ. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KIRMIZI ŞARAPLARDA DEPOLAMA KOŞULLARININ ANTOSİYANİN DAĞILIMINA ETKİSİ Fatma İNCE GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2017 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK WINE CLUSTER IN TEKIRDAG: WCT TR0135.03-02/015 Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK Sunum İçeriği Fermantasyon tanımlar Spontan & Saf Kültür Fermantasyonu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Haşim KELEBEK Doğum Tarihi: 01 Ocak 1978 İletişim: 0544 267 07 68 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gıda Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Züleyha DURAN YÜKSEK LĐSANS TEZĐ GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

Züleyha DURAN YÜKSEK LĐSANS TEZĐ GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MALATYA VE ELAZIĞ ĐLLERĐNDE YETĐŞTĐRĐLEN BAZI ÜZÜM ÇEŞĐTLERĐNĐN ORGANĐK ASĐT, ŞEKER VE FENOLĐK MADDE BĐLEŞĐKLERĐ ĐLE ANTĐOKSĐDAN AKTĐVĐTELERĐNĐN BELĐRLENMESĐ

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi ANKARA VE NEVŞEHİR İLLERİNDE YETİŞTİRİLEN KALECİK KARASI ÜZÜM ÇEŞİDİNİN FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Fatma Ey

ÖZET Yüksek Lisans Tezi ANKARA VE NEVŞEHİR İLLERİNDE YETİŞTİRİLEN KALECİK KARASI ÜZÜM ÇEŞİDİNİN FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Fatma Ey ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA VE NEVŞEHİR İLLERİNDE YETİŞTİRİLEN KALECİK KARASI ÜZÜM ÇEŞİDİNİN FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Fatma Eymen TOPRAK BAHÇE

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Aslı TOGAY BÖĞÜRTLEN ŞARABI ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012 Gamze Toydemir ve Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012 Familya: Rosaceae; Cins: Prunus Vişne kalitesinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. GÜLÜZÜMÜ NÜN (V.vinifera L.) SOFRALIK KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. GÜLÜZÜMÜ NÜN (V.vinifera L.) SOFRALIK KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜLÜZÜMÜ NÜN (V.vinifera L.) SOFRALIK KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Sevil CANTÜRK BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ANKARA 2011 Her

Detaylı

ÜZÜM FİTOKİMYASALLARI VE TÜRKİYE DE YETİŞTİRİLEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİ ÜZERİNDEKİ ARAŞTIRMALAR

ÜZÜM FİTOKİMYASALLARI VE TÜRKİYE DE YETİŞTİRİLEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİ ÜZERİNDEKİ ARAŞTIRMALAR ÜZÜM FİTOKİMYASALLARI VE TÜRKİYE DE YETİŞTİRİLEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİ ÜZERİNDEKİ ARAŞTIRMALAR İbrahim Samet GÖKÇEN 1 Nurhan KESKİN 1,* Birhan KUNTER 2 Sevil CANTÜRK 2 Birol KARADOĞAN 3 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı FERMENTE VE DİSTİLE İÇECEK SERVİS ELEMANI YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı FERMENTE VE DİSTİLE İÇECEK SERVİS ELEMANI YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı FERMENTE VE DİSTİLE İÇECEK SERVİS ELEMANI YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2011 : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI : Fermente

Detaylı

POZANTI YÖRES NDE YET fit R LEN BAZI S YAH ÜZÜM ÇEfi TLER N N KIRMIZI fiarap ÜRET M NE UYGUNLUKLARI ÜZER NE B R ARAfiTIRMA *

POZANTI YÖRES NDE YET fit R LEN BAZI S YAH ÜZÜM ÇEfi TLER N N KIRMIZI fiarap ÜRET M NE UYGUNLUKLARI ÜZER NE B R ARAfiTIRMA * GIDA (2007) 32 (4) : 165-172 Araflt rma Makalesi (Research Article) POZANTI YÖRES NDE YET fit R LEN BAZI S YAH ÜZÜM ÇEfi TLER N N KIRMIZI fiarap ÜRET M NE UYGUNLUKLARI ÜZER NE B R ARAfiTIRMA * A RESEARCH

Detaylı

Bitkilerdeki fenolik bileşikler; fenolik asitler (veya fenolkarbonik asitler), flavonoidler ile küçük moleküllü ve çoğunlukla uçucu olan

Bitkilerdeki fenolik bileşikler; fenolik asitler (veya fenolkarbonik asitler), flavonoidler ile küçük moleküllü ve çoğunlukla uçucu olan Fenolik Bileşikler Bütün bitkiler metabolizmalarında, sekonder metabolit olarak, ancak bitkinin kendi metabolizmalarındaki rolleri yeterince bilinmeyen, çok sayıda fenolik madde oluşturmaktadırlar. Bu

Detaylı

TGK-ŞARAP TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2008/67) Yayımlandığı R.Gazete : 04.02.2009-27131

TGK-ŞARAP TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2008/67) Yayımlandığı R.Gazete : 04.02.2009-27131 TGK-ŞARAP TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2008/67) Yayımlandığı R.Gazete : 04.02.2009-27131 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; şarabın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI KÖKENLİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDEN ÜRETİLEN KIRMIZI ŞARAPLARDA BAZI FENOLİK BİLEŞENLERİN BELİRLENMESİ Ebru KIZILET GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Farklı Siyah Havuç Miktarlarının Şalgam Suyunun Bileşimine ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi

Farklı Siyah Havuç Miktarlarının Şalgam Suyunun Bileşimine ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2146-9377 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(1) (2014) 29-34 Araştırma Makalesi / Research Paper Farklı Siyah Havuç

Detaylı

3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri Monosakkaritler

3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri Monosakkaritler 3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri 3.3.1. Monosakkaritler 3.3.1.1. Monosakkaritlerin isimlendirilmesi 3.3.2. Monosakkaritlerin

Detaylı

Özgeçmiş. Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (2007-Devam) Dr. Araş. Gör.

Özgeçmiş. Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (2007-Devam) Dr. Araş. Gör. Özgeçmiş Adı Soyadı : Hande TAHMAZ Ünvanı : Dr. Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 28.09.1982 Yabancı Dili : İngilizce (İleri seviye) İş Adresi : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Detaylı

Meyve ve Sebzelerde Bulunan Fenolik Bileşikler; Yapıları ve Önemleri

Meyve ve Sebzelerde Bulunan Fenolik Bileşikler; Yapıları ve Önemleri Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt:5, No: 1, 2010 (20-35) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 5, No: 1, 2010 (20-35) TEKNLJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

neolokal şarap wine beyaz / white MARMARA EGE / AEGEAN BÜYÜLÜBAĞ Sultaniye 2013 AVŞA ADASI ARCADIA GRI Sauvignon Gris, Pinot Gris 2012 LÜLEBURGAZ

neolokal şarap wine beyaz / white MARMARA EGE / AEGEAN BÜYÜLÜBAĞ Sultaniye 2013 AVŞA ADASI ARCADIA GRI Sauvignon Gris, Pinot Gris 2012 LÜLEBURGAZ beyaz / white BÜYÜLÜBAĞ Sultaniye 2013 AVŞA ADASI ARCADIA GRI Sauvignon Gris, Pinot Gris 2012 LÜLEBURGAZ 92 99 ARCADIA Pinot Gris 2012 LÜLEBURGAZ PAŞAELİ Yapıncak 2015 TEKİRDAĞ CHAMLIJA Narince 2014 KIRKLARELİ

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

SEKONDER METABOLİTLER

SEKONDER METABOLİTLER SEKONDER METABOLİTLER Primer bileşikler=karbohidrat+lipid+protein Sekonder bileşikler-dağılımları sınırlı Savunma, korunma, uyum, yaşamı sürdürme, nesli devam ettirme Patojen ve herbivorlara karşı koruma

Detaylı

Arı Ürünlerinin Antioksidan Özellikleri ve Biyoyararlılığı

Arı Ürünlerinin Antioksidan Özellikleri ve Biyoyararlılığı BAL VE DİĞER ARI ÜRÜNLERİ İLE SAĞLIKLI YAŞAM PLATFORMU 5 Temmuz 2012 İstanbul Arı Ürünlerinin Antioksidan Özellikleri ve Biyoyararlılığı Prof.Dr. Dilek BOYACIOĞLU İTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Bal

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Okan ÖZTÜRK ADANA PİYASASINDAKİ ŞALGAM SULARININ BİLEŞİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2009 ÇUKUROVA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAYISI ŞARABI ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAYISI ŞARABI ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Evren FİLİZ KAYISI ŞARABI ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DENİZLİ ÇAL YÖRESİNDE YETİŞEN BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN FARKLI OLGUNLAŞMA EVRELERİ VE KURUTULMASI SONRASINDA BAZI ÖZELLİKLERİ

Detaylı

FENOLİK MADDELER (Resveratrol)

FENOLİK MADDELER (Resveratrol) FENOLİK MADDELER (Resveratrol) Fenolik madde nedir? Fenolik bileşikler ve daha yaygın olarak kullanılan ismi ile polifenoller benzen halkası içeren maddelerdir. Fenollerin en basit bileşikleri bir adet

Detaylı

Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Hasat Sonrası Kalite Özellikleri

Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Hasat Sonrası Kalite Özellikleri TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Hasat Sonrası Kalite Özellikleri a Önder KAMİLOĞLU*, b Durmuş

Detaylı

Malatya Yöresinde Yetiştirilen Önemli Kayısı Çeşitlerinin Kayısı Şarabı Üretimine Elverişlilik Durumlarının Belirlenmesi*

Malatya Yöresinde Yetiştirilen Önemli Kayısı Çeşitlerinin Kayısı Şarabı Üretimine Elverişlilik Durumlarının Belirlenmesi* Çukurova Tarım Gıda Bil. Der. Çukurova J. Agric. Food Sci. 31: 49-60, 2016 Malatya Yöresinde Yetiştirilen Önemli Kayısı Çeşitlerinin Kayısı Şarabı Üretimine Elverişlilik * Evren FİLİZ 1 Turgut CABAROĞLU

Detaylı

PÜSKÜRTEREK KURUTMA YÖNTEMİ İLE BALIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN KORUNARAK TOZ HALİNE GETİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI

PÜSKÜRTEREK KURUTMA YÖNTEMİ İLE BALIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN KORUNARAK TOZ HALİNE GETİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI PÜSKÜRTEREK KURUTMA YÖNTEMİ İLE BALIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN KORUNARAK TOZ HALİNE GETİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI Ceren MUTLU *, Mustafa ERBAŞ T.C. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ HİZMETLERİ KATALOĞU

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ HİZMETLERİ KATALOĞU MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ HİZMETLERİ KATALOĞU FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI 1000 Tane Ağırlığı TS 1136 Ağırlık Kontrolü(Brüt ve Net Ağırlık Gramaj)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE. : Lisansüstü Öğrenciler için Araştırma Desteği

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE. : Lisansüstü Öğrenciler için Araştırma Desteği ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü : Lisansüstü Öğrenciler için Araştırma Desteği Proje No :13L4343004 Proje Yöneticisi Proje Konusu : Prof.Dr.Mehmet

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL HİZMET LİSTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL HİZMET LİSTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL HİZMET LİSTESİ - 2017 GENEL GIDA ANALİZLERİ ÜCRET Analiz Metod TL 1 Nem 90 25 2 Kuru madde, suda çözünür (Brix) 90 25 3 Kül 90 25 4 Kül alkaliği 90 25 5 Toplam kuru madde

Detaylı

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Gülden GÜNEŞ ŞALGAM SUYU ÜRETĐMĐNDE EN UYGUN SĐYAH HAVUÇ (DAUCUS CAROTA) MĐKTARININ BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

ANALİZ / GÖRÜŞ TALİMATLARI

ANALİZ / GÖRÜŞ TALİMATLARI SAYFA NO : 1/12 Bölümde çeşitli talepler doğrultusunda yapılacak olan analizler aşağıda listesi verilen referans kitaplarda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmaktadır. Analiz sonuçları, Analiz / Rapor

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sağlık İşleri Müdürlüğü KİMYASAL ANALİZLER

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sağlık İşleri Müdürlüğü KİMYASAL ANALİZLER KİMYASAL LER YÖNTEMİ 1 2 3 -Ürün TS leri -Ürün TS leri -TS 2590 Toplam katı madde - tüm gıdalar %10 LUK HCl de çözünmeyen kül- tüm gıdalar Acılık kreis testi- tahinhelva ve tüm yağlarda 100 gr/ml 2 gün

Detaylı

Meyve Sularının Tüketime Hazırlanması

Meyve Sularının Tüketime Hazırlanması Meyve Sularının Tüketime Hazırlanması Berrak meyve suları konsantrasyon sırasında yapıdan ayrılan su kadar suyun ve aromanın ilavesi ile hazırlanmaktadır. Meyve nektarları ise meyve suyu konsantesi veya

Detaylı

Üzüm Tanesinin Histokimyasal Yapısı. Histochemical Structure of Grape Berry. Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology

Üzüm Tanesinin Histokimyasal Yapısı. Histochemical Structure of Grape Berry. Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology Derleme / Review Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 3(2): 17-24, 2013 Üzüm Tanesinin Histokimyasal Yapısı Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University

Detaylı

DOĞADA OKSĐDATĐF STRES: ASMA, ÜZÜM VE ŞARAPTA ANTĐOKSĐDANTLAR. Nuray SĐVRĐTEPE

DOĞADA OKSĐDATĐF STRES: ASMA, ÜZÜM VE ŞARAPTA ANTĐOKSĐDANTLAR. Nuray SĐVRĐTEPE ANADOLU, J. of AARI 11 (2) 2001, 108-135 MARA DOĞADA OKSĐDATĐF STRES: ASMA, ÜZÜM VE Nuray SĐVRĐTEPE Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Görükle Kampüsü, 16059 Bursa/TURKEY ÖZ:

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU Farklı Ekolojilerde Yetiştirilen Kalecik Karası Üzüm Çeşidinin Fitokimyasal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar Proje Yöneticisi Prof.Dr. Birhan

Detaylı

Türkiyede yıllara göre şarap üretimi ve tüketimi

Türkiyede yıllara göre şarap üretimi ve tüketimi ŞARAP TEKNOLOJİSİ Şarap yalnız taze üzüm şırasının fermantasyonu ile elde edilen alkollü içeceğe denir. Diğer şeker ihtiva eden usareli (öz su) meyvelerden şarap yapılabilir. Fakat bunlar sadece şarap

Detaylı

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar Vural Gökmen Gıda İşleme Gıda işlemenin derecesi (şiddeti) Gıda işlemenin nedenleri Gıda işleme şekilleri Aşırı işlenmişgıdalar üzerinekaygılar

Detaylı

BAL TANIMI BALIN BİLEŞİMİNİ OLUŞTURAN MADDELER

BAL TANIMI BALIN BİLEŞİMİNİ OLUŞTURAN MADDELER BAL TANIMI Bal, Türk Gıda Kodeksi 2000/39 sayılı Bal Tebliğinde "Bal; bal arılarının çiçek nektarlarını, bitkilerin veya bitkiler üzerinde yaşayan bazı canlıların salgılarını topladıktan sonra, kendine

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI KĐÖ 326 KĐMYA ÖĞRETĐMĐ VE KĐÖ 330 KĐMYA EĞĐTĐMĐ SEMĐNERĐ I DERSLERĐ KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR DERSĐN SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL

Detaylı

Malolaktik Fermantasyon ve Fermantasyon Sonrası Şarapta Yapılan Analizler

Malolaktik Fermantasyon ve Fermantasyon Sonrası Şarapta Yapılan Analizler WINE CLUSTER IN TEKIRDAG: WCT TR0135.03-02/015 Malolaktik Fermantasyon ve Fermantasyon Sonrası Şarapta Yapılan Analizler Öğretim Görevlisi Gönül AKGÜL Malolaktik Fermantasyon Tanım Şaraptaki Değişimler

Detaylı

BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1. Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2

BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1. Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2 BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1 Genel Giriş Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2 Kolloid Sistemler 3-4 Karbonhidratlar 5-6 Proteinler 7 I. Ara Sınav 8-9 Lipitler 10-11

Detaylı

KARASU ZEYTİNDEN ELDE EDİLEN YAN ÜRÜNLER. Başlıca yan ürünler (ALPEORUJO=solid liquid phase)

KARASU ZEYTİNDEN ELDE EDİLEN YAN ÜRÜNLER. Başlıca yan ürünler (ALPEORUJO=solid liquid phase) ZEYTİNDEN ELDE EDİLEN YAN ÜRÜNLER byproducts. Başlıca yan ürünler (ALPEORUJO=solid liquid phase) KARASU Prina (%40) (Orujo) Karasu (%40) (Alpechin) ph 3.0-5.9 (asidik) Kuvveti zeytinyağı kokusu Fermentasyon

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL HİZMET LİSTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL HİZMET LİSTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL HİZMET LİSTESİ GENEL GIDA ANALİZLERİ ÜCRET Analiz Metod TL 1 Nem 90 30 2 Kuru madde, suda çözünür (Brix) 90 30 3 Kül 90 30 4 Kül alkaliği 90 30 5 Toplam kuru madde 75 25 6

Detaylı

ELAZIĞ YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN KÖSETEVEK ÜZÜM ÇEŞİDİNİN KIRMIZI ŞARAP ÜRETİMİNE UYGUNLUK DURUMUNUN BELİRLENMESİ*

ELAZIĞ YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN KÖSETEVEK ÜZÜM ÇEŞİDİNİN KIRMIZI ŞARAP ÜRETİMİNE UYGUNLUK DURUMUNUN BELİRLENMESİ* GIDA (2017) 42 (3): 235-241 doi: 10.15237/gida.GD16102 Araflt rma/research ELAZIĞ YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN KÖSETEVEK ÜZÜM ÇEŞİDİNİN KIRMIZI ŞARAP ÜRETİMİNE UYGUNLUK DURUMUNUN BELİRLENMESİ* Tuba Eda Arpa,

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara karadeniz@ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara karadeniz@ankara.edu.tr Trakya Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Edirne irem_damar@hotmail.com Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara karadeniz@ankara.edu.tr

Detaylı

DİMRİT ÜZÜMÜNDEN DEĞİŞİK YÖNTEMLERLE SİRKE ÜRETİMİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA * A Study on Vinegar Production from Dimrit Grape by Different Methods

DİMRİT ÜZÜMÜNDEN DEĞİŞİK YÖNTEMLERLE SİRKE ÜRETİMİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA * A Study on Vinegar Production from Dimrit Grape by Different Methods DİMRİT ÜZÜMÜNDEN DEĞİŞİK YÖNTEMLERLE SİRKE ÜRETİMİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA * A Study on Vinegar Production from Dimrit Grape by Different Methods Emel ÜNAL Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet CANBAŞ Gıda

Detaylı

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ Bir fabrikanın çalışması ve üretimi için nasıl işçilere ve makinalara ihtiyaç varsa canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için de enerjiye ihtiyaçları vardır. Enerji, bir

Detaylı

ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ (Şeker, Kakao ve Çikolata, Şekerleme, Çay, Kahve)

ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ (Şeker, Kakao ve Çikolata, Şekerleme, Çay, Kahve) ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ (Şeker, Kakao ve Çikolata, Şekerleme, Çay, Kahve) Doç.Dr. Osman KOLA Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Günümüzde şeker pancarı ve şeker kamışından

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri Yazışma Adresi : Turgut CABAROĞLU 22.09.1967, Buldan /Denizli Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ MALOLAKTİK FERMANTASYON UN VE İKİ FARKLI MALOLAKTİK BAKTERİ KÜLTÜRÜNÜN(Oenococcus oeni VP41, Oenococcus oeni PN4), KALECİK KARASI ŞARABININ

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi NAR ŞARAPLARINDA ANTİOKSİDAN FENOLİK BİLEŞİKLERİN BELİRLENMESİ Arda Can AKALIN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıd

ÖZET Yüksek Lisans Tezi NAR ŞARAPLARINDA ANTİOKSİDAN FENOLİK BİLEŞİKLERİN BELİRLENMESİ Arda Can AKALIN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıd ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ NAR ŞARAPLARINDA ANTİOKSİDAN FENOLİK BİLEŞİKLERİN BELİRLENMESİ Arda Can AKALIN GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2011 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Bitkilerin yapısında bulunan organik asitlerin çoğu ya serbest ya da tuzları veya esterleri şeklinde bulunur. Organik asitlere, yapılarında karboksil

Bitkilerin yapısında bulunan organik asitlerin çoğu ya serbest ya da tuzları veya esterleri şeklinde bulunur. Organik asitlere, yapılarında karboksil ORGANİK ASİTLER Bitkilerin yapısında bulunan organik asitlerin çoğu ya serbest ya da tuzları veya esterleri şeklinde bulunur. Organik asitlere, yapılarında karboksil (COOH) grubu bulunması nedeniyle karboksilli

Detaylı

BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI. Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI. Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Havanın serbest O2 kullanarak bitki hücrelerinde şekerlerin, yağların ya da diğer organik moleküllerin oksitlenmesi

Detaylı

Şarap Listesi un Portugieser QbA * Herxheimer Kobnert

Şarap Listesi un Portugieser QbA * Herxheimer Kobnert SEK Kirmizi Şarap 1. 2010 un Portugieser QbA * 0,75 l RW 0001 Alkol: 12,0% Asetik Asit: 4,5 g/l Artık Şeker: 5,7g/l 2. 2010 un Dornfelder QbA * 1,0 l RWL 001 0,75 l RW 0002 Asetik Asit: 5,1 g/l Artık Şeker:

Detaylı

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU: ASĐTLER VE BAZLAR DERS: ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: NAZLI KIRCI 20338561 HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA 2007 PROJE

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER ENDÜSTRİYEL ANALİZLER BAL ANALİZLERİ Kodu Yapılan BAL-1 Fruktoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-2 Glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-3 Sakaroz IHC 2009 HPLC 70 BAL-4 Fruktoz+glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-5 Fruktoz/glukoz

Detaylı

Özlem ARAS Yüksek Lisans Tezi

Özlem ARAS Yüksek Lisans Tezi ÜZÜM VE ÜZÜM ÜRÜNLERİNİN TOPLAM KARBONHİDRAT, PROTEİN, MİNERAL MADDE VE FENOLİK BİLEŞİK İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özlem ARAS Yüksek Lisans Tezi BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ISPARTA 2006 T.C. SÜLEYMAN

Detaylı

ŞALGAM SUYU ÜRETİMİ VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ

ŞALGAM SUYU ÜRETİMİ VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN 1305-1385 C.B.U. Journal of Science 8.1 (2012) 17-26 8.1 (2012) 17-26 ŞALGAM SUYU ÜRETİMİ VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ Elif Fatma ÜÇOK 1*, Halil TOSUN 1 1 Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

Hippophae rhamnoides L. (Yalancı İğde): Potansiyel Bir Nutrasötik Kaynağı

Hippophae rhamnoides L. (Yalancı İğde): Potansiyel Bir Nutrasötik Kaynağı Gıda ve Halk Sağlığı p-issn: 2162-9412 E-ISSN: 2162-8440 2012; 2 (3): 69-72 DOI: 10.5923/j.fph.20120203.02 Hippophae rhamnoides L. (Yalancı İğde): Potansiyel Bir Nutrasötik Kaynağı Efterpi Christaki Beslenme

Detaylı

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI 1 ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI Filiz KAR*, F. Naime ARSLANOĞLU *Fırat Üniversitesi Mühendislik Fak. Kimya Müh Bölümü, Elazığ ÖZET Şeftali pulpunun enzimatik

Detaylı

, Adem YAĞCI 2, Sıddık KESKİN 3. A Study on Determination of Some Quality Characteristics of Sivas-Gemerek Region Grapes

, Adem YAĞCI 2, Sıddık KESKİN 3. A Study on Determination of Some Quality Characteristics of Sivas-Gemerek Region Grapes YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2013, 23(3): 271-278 Geliş Tarihi (Received): 18.07.2013 Kabul Tarihi (Accepted): 03.09.2013 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Sivas-Gemerek Yöresi Üzümlerinin

Detaylı

TEKİRDAĞ/2013. Öğr.Gör. Buket SERİN ORHAN T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ŞARKÖY MYO ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

TEKİRDAĞ/2013. Öğr.Gör. Buket SERİN ORHAN T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ŞARKÖY MYO ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ ŞARAPLIK ÜZÜMLERDE KALİTE KRİTERLERİ VE FENOLİK OLGUNLAŞMA EVRELERİ Bağda Numune Alma Kriterleri, Duyusal Analiz Laboratuvar: Üzüm Şırasında Temel Analizler Öğr.Gör. Buket SERİN ORHAN T.C. NAMIK KEMAL

Detaylı

ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01.2015. 1 % Dolum Oranı 25,00. 2 Acılık (Kreiss) 32,00

ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01.2015. 1 % Dolum Oranı 25,00. 2 Acılık (Kreiss) 32,00 ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01. 1 % Dolum Oranı 25,00 2 Acılık (Kreiss) 32,00 3 Aerobik Bakteri Sayısı (Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı, Aerobik Koloni Sayısı) 55,00 5,50 4 Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin

Detaylı

SAÇ BAKIMINDA KULLANILAN FİTOKOZMETİKLERDE YER ALAN BİTKİLER. Pınar BENGİDAL YÜKSEK LİSANS TEZİ FARMAKOGNOZİ ANABİLİM DALI

SAÇ BAKIMINDA KULLANILAN FİTOKOZMETİKLERDE YER ALAN BİTKİLER. Pınar BENGİDAL YÜKSEK LİSANS TEZİ FARMAKOGNOZİ ANABİLİM DALI SAÇ BAKIMINDA KULLANILAN FİTOKOZMETİKLERDE YER ALAN BİTKİLER Pınar BENGİDAL YÜKSEK LİSANS TEZİ FARMAKOGNOZİ ANABİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2015 iv SAÇ BAKIMINDA KULLANILAN

Detaylı

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm)

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm) 1 GĐRĐŞ Toplam lipid tayininde sülfo-fosfo-vanillin reaksiyonu takip edilmekte olup hızlı güvenilir ve kolay bir yöntem olduğu için tercih edilmiştir. Serum içerisindeki toplam lipid miktarının kantitatif

Detaylı

GIDALARDA ph ve TOPLAM ASİTLİK TAYİNİ

GIDALARDA ph ve TOPLAM ASİTLİK TAYİNİ 1 GIDALARDA ph ve TOPLAM ASİTLİK TAYİNİ Gıdalarda tabii olarak birçok organik asit bulunmaktadır. Bunlar, ya tabii olarak yani yapısal bir bileşik halinde gıdada bulunur ya da fermantasyon yoluyla oluşurlar.

Detaylı

FENOLİK BİLEŞİKLER 4

FENOLİK BİLEŞİKLER 4 ÇALIŞMANIN AMACI Bu çalışmada Giresun/Şebinkarahisar yöresinde üretilen dut ve karadut pekmezlerinde insan sağlığı açısından gerekli olan toplam fenolik içeriği ile olumsuz işleme, taşıma ve depolama koşullarından

Detaylı

Protein Durultması ve Şarap Taşı Stabilizasyonu

Protein Durultması ve Şarap Taşı Stabilizasyonu WINE CLUSTER IN TEKIRDAG: WCT TR0135.03-02/015 Protein Durultması ve Şarap Taşı Stabilizasyonu Öğretim Görevlisi Gönül AKGÜL Şarapların Berraklaştırılması Durultma This project is co-financed by the Sunum

Detaylı

A meal without wine is like a day without sunshine... Jean Anthelme Brillat-Savarin, French gastronome, (1755-1826), The Physiology of Taste

A meal without wine is like a day without sunshine... Jean Anthelme Brillat-Savarin, French gastronome, (1755-1826), The Physiology of Taste A meal without wine is like a day without sunshine... Jean Anthelme Brillat-Savarin, French gastronome, (1755-1826), The Physiology of Taste Champagne & Sparkling Wines Şampanya & Köpüklü Şaraplar Mumm

Detaylı

FLAVONOİTLER Kimyasal sınıflandırma: Neoflavonoitler Auronlar Biflavonoitler: Neoflavonoitler:

FLAVONOİTLER Kimyasal sınıflandırma: Neoflavonoitler Auronlar Biflavonoitler: Neoflavonoitler: FLAVONOİTLER Bütün bitkilerde bulunan pigment maddeleridir. Suda çözünebilen bu bileşikler, çiçeklerin meyvaların ve bazen de yaprakların renklerini oluşturan maddelerdir. Bunlardan kalkonlar, auronlar

Detaylı

KÜSPE VE MELAS EBRU YÜCEL 20626638 KÜSPE Pancar küspesi şeker pancarından şekerin ekstraksiyonu sonunda difüzyonda elde edilir. Ekstraksiyon işleminin sonunda elde edilen şekeri alınmış kıyıma sulu küspe,preselerden

Detaylı

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan,

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan, Distile Alkollü İçkiler Tebliği R.G. Tarihi:21.10.1995 R.G. Sayısı:22440 1. KAPSAM Bu bölüm distile alkollü içkilerin tanımını ve özelliklerini kapsar. 2- TANIMLAR 2.1. Distile Alkollü İçki: a) Kendine

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

mandolin terrace specialty aegean sangria beyaz şarap, metaxa, yeşil elma 28 / 125 house tonikler her biri 40

mandolin terrace specialty aegean sangria beyaz şarap, metaxa, yeşil elma 28 / 125 house tonikler her biri 40 specialty aegean sangria beyaz şarap, metaxa, yeşil elma 28 / 125 house tonikler her biri 40 eastern standard tanqueray ya da ketel one, salatalık, nane, misket limon - coupe picante de la casa don julio,

Detaylı

MEYVE SEBZE VE İŞLENMİŞ ÜRÜNLERİ

MEYVE SEBZE VE İŞLENMİŞ ÜRÜNLERİ 21-22 Nisan 2015 / İZMİR YAŞ MEYVE SEBZE VE İŞLENMİŞ ÜRÜNLERİ FENOL KRİSTAL BİLEŞİĞİNİN TURUNÇGİLLERDE BİTKİ SAVUNMA SİSTEMİNİ UYARICI VE GELİŞTİRİCİ ETKİSİ ATAKAN TİMAL CIĞERIM Bitkilerin doğal savunma

Detaylı

EMİR VE DİMRİT KARIŞIMI ŞARAPLAR İLE DOĞAL KÖPÜREN ŞARAP ÜRETİMİNDE İMMOBİLİZE MAYA KULLANIMI*

EMİR VE DİMRİT KARIŞIMI ŞARAPLAR İLE DOĞAL KÖPÜREN ŞARAP ÜRETİMİNDE İMMOBİLİZE MAYA KULLANIMI* EMİR VE DİMRİT KARIŞIMI ŞARAPLAR İLE DOĞAL KÖPÜREN ŞARAP ÜRETİMİNDE İMMOBİLİZE MAYA KULLANIMI* Use of Immobilized Yeasts in the Production of Natural Sparkling Wines from the Mixture of Wines from Emir

Detaylı

farklılık p<0,05 düzeyinde önemlidir. Kırmızı şarap örneklerinin uçar asit değerleri 0,35 g/l ile 0,81 g/l arasında değişmekte olup ortalama 0,5094

farklılık p<0,05 düzeyinde önemlidir. Kırmızı şarap örneklerinin uçar asit değerleri 0,35 g/l ile 0,81 g/l arasında değişmekte olup ortalama 0,5094 ÖZET Bu araştırmada; tüketime sunulan sek beyaz ve kırmızı şarapların bazı kalite kriterlerinin belirlenmesi, TS 521 Şarap standardına uygunluğunun kontrol edilmesi ve tüketicilerin bu konuda bilinçlendirilmesi

Detaylı

Mikroenkapsüle Nane Tozundan Soğuk Çay Üretimi ve Duyusal Özellikleri

Mikroenkapsüle Nane Tozundan Soğuk Çay Üretimi ve Duyusal Özellikleri Mikroenkapsüle Nane Tozundan Soğuk Çay Üretimi ve Duyusal Özellikleri Hamza ALAŞALVAR, Mustafa ÇAM Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Kayseri Nane 1,2 Nane, Lamiaceae

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ MERVE DARICI DENİZLİ İLİNİN DEĞİŞİK RAKIMLI ALT BÖLGELERİNDEN SAĞLANAN ÇALKARASI ÜZÜMLERİNİN VE BU ÜZÜMLERDEN ELDE EDİLEN PEMBE ŞARAPLARIN

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

Kırmızı Şaraplar / Red Wines

Kırmızı Şaraplar / Red Wines Kırmızı Şaraplar / Red Wines 1. ANGORA KIRMIZI 35cl 70 cl Carignan-Alicante-Cabernet Sauvignon-Merlot, Ege (Aegean) Yoğun kırmızı meyve ve hafif baharat aromaları ile yumuşak tanenli, diri ve dengeli Round,

Detaylı