BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler"

Transkript

1 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her çeşit kuruluşu daha karmaşık yapı ve faaliyet sistemlerine yöneltmektedir. Dolayısıyla kuruluşların hayatta kalma ve gelişmelerini sağlayan tedbirlerin alınması zorlaşmakta olduğundan yönetimleri de güçleşmektedir. Bu sebepler kurumların başarıyı yakalayabilmeleri için yakalayabileceği fırsatlar ve karşılaşabileceği tehlikeleri önceden görebilmesi ve haklarında bilgi sahibi olmaları, daha iyi daha güvenilir stratejiler oluşturmaları ve oluşturmuş oldukları bu stratejileri verimli bir şekilde uygulamalarını gerektirmektedir. Birer ticari işletme olarak kar amacıyla faaliyetlerini sürdürmekte olan bankaların ekonomik sistemin bir parçası olarak üstlendikleri pek çok işlevleri bulunmaktadır. Bankaların bu işlevleri; finansal aracılık yapma, likidite yaratma, kredi talep edenleri değerlendirme ve izleme, asimetrik bilgi(eksik bilgi) sorunlarını çözme, para politikalarının etkinliğini arttırma, ekonomik istikrarı etkileme, ödeme sistemlerinin etkinliğini arttırmak ve dış ticareti fonlama şeklinde sıralanabilir. Kar amaçlı faaliyet gösteren aracı kuruluş olan bankalar, bir taraftan ülke ekonomisini olumlu ya da olumsuz etkileyebilirken diğer taraftan da ekonomik gelişmelerden çok kolay etkilenmektedirler. Ülkemizde, diğer ülkelerden farklı olarak bankacılık sektörü finansal sistem içerisinde daha geniş yer tutmaktadır. Türkiye'de bankalar, banka dışı mali aracıların gelişmemiş olması nedeniyle mali sistemin temelini oluşturmaktadırlar ve ekonominin işleyişi, tasarruflarının toplanması ve bunların kullanım alanlarına dağıtılması acısından önemli role sahiptirler. Ülkemizde bankacılığın bu denli önemi 1970'li yıllardan itibaren bankaların yönetiminin holdinglerin eline geçmesine neden olmuştur. Günümüzde birçok ticari bankanın belirli grup, kişi, holdxya da diğer bankaların kontrolü altında bulunduğu görülmektedir. Bu durum bankaların gerçek bankacılık faaliyetlerinden uzaklaşmasına ve sadece bağlı olduğu grubun firma ve iştiraklerine kredi verir hale gelmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda bu

2 2 gelişmeler bankaların sermayelerinin geniş tabana yayılamamasına ve yönetim ve denetim etkinliğinin de önemli ölçüde azalmasına neden olmaktadır. Bankacılık, ülkemizde finansal piyasaları oluşturan, ülke ekonomisini yönlendiren en önemli sektör olması dolayısıyla alınan tüm politik kararlardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir. Bu bakımdan öncelikli olarak ülkedeki genel politik durumu ve daha sonra bankacılığı doğrudan etkileyen politik kararları inceleyeceğiz. Piyasa ekonomilerinin işleyişi sürecinde çok önemli rollere sahip olan finansal piyasalar, ekonomideki gelişen ve gelişmeye yatkın, üretken alanlara fon aktarımını sağlamak ve rekabet koşulları altında oluşan fiyatlar aracılığıyla ekonomiye bilgi üretmek gibi iki önemli fonksiyona sahiptir (SPK Araştırma İdaresi). Finansal piyasalar içerisinde, fon talep edenler, fon arz edenler ve aracı kurumlar olarak üç temel unsur barındırır. Türkiye de 1980 yılı itibariyle, finansal liberalizasyon politikaları uygulanmaya başlanmış ve liberalizasyon sürecinde de ekonomide tasarrufların arttırılarak, finansal sistem aracılığıyla üretken kesime aktarılması ve böylece ekonomik büyümeye katkı sağlaması hedeflenmiştir (SPK Araştırma İdaresi). Bu liberalizasyon çalışmalarına bağlı olarak, sermaye piyasalarının geliştirilmelerine yönelik, kapsamlı çalışmalar da yapılmıştır. Bu çalışmaların en önemli adımları arasında Sermaye Piyasası Kanunu nun çıkartılıp Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın ve İstanbul Altın Borsası nın ve MKK nun kurulması sayılabilir. Liberal ticaret ve yatırımı doğrudan destekleyen bir ekonomi politikası uygulayan ülkemiz 1996 yılında Gümrük Birliği ne katılmıştır. Avrupa ülkeleriyle dış ticarette miktar kısıtlarının kalkması, gümrük tarifelerinin sıfırlanması ve üçüncü ülkelerden yapılan mal ve hizmet ithalatında gümrük tarifelerinin sabitlenmesi ile ekonomimizde ciddi anlamda bir canlanma meydana gelmiş; en fazla otomotiv sektörü ve bu sektörü finanse eden bankacılık sektörü etkilenmiştir yılının başlarında siyasi istikrarsızlığın devam etmesi ve 2001 yılında Anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla patlak veren mali krizden en fazla bankalarımız etkilenmiştir. Bankacılık Krizi olarak da bilinen krizde 23 bankanın batmış olması ekonomik ve siyasi istikrarın bankalar için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Krizden hemen sonra BDDK nın kurulması ve çok önemli kararların alınmış olması, 2003 yılından beri ülkemizde tek partili hükümetin görev alması ve siyasi istikrarın sağlanması o günden bu güne bankalarımızın mali yapılarının güçlenmesine olanak tanımıştır. BB olan ülke kredi notumuz ve pozitif görünümümüz yabancı yatırımcıları ülkemize yatırım yapma konusunda

3 3 cesaretlendirmekte ve bu durum da bankalarımız için bir fırsat sunmaktadır. Haziran ayında yapılacak olan genel seçimler için yapılan seçim harcamaları ekonomik canlılığın devam etmesine katkıda bulunmaktadır, bu da canlı ekonomide bankaların sıcak paraya ulaşma olasılıklarını artırmaktadır. Dünya ekonomisi, son 2 yılda yaşanan daralmanın ardından 2010 yılında bir toparlanma sürecine girmiştir. Büyüme gelişmiş ülkelerde sınırlı kalırken, krizden göreceli olarak daha az etkilenen gelişmekte olan ülkeler küresel büyümenin itici gücü olmuştur. Bu konjonktürde, kriz sonrasında hızlı bir toparlanma sürecine girerek 2010 yılında %8,9 oranında büyüme gösteren ülkemiz %9,2 lik son çeyrek büyüme oranıyla G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olmayı başarmıştır yılı Borsamız açısından da başarılı geçmiş, dolar bazında işlem hacmimiz %35, İMKB 100 endeksi ise %21 artmıştır yılı aynı zamanda halka arzların teşvikine yönelik çalışmalarımızın yoğun olarak devam ettirildiği, İstanbul ve Bursa da zirve toplantılarının düzenlendiği ve sonuçların alınmaya başlandığı bir yıl olmuş, 22 şirketin halka arzı ile 2000 yılından bu yana en yüksek performansa ulaşılmıştır. Aynı şekilde, yıllardır süren suskunluk dönemi sonrasında, faiz oranlarının düşmesi ile birlikte 2010 yılında özel sektör şirketlerinin tahvil ihracı açısından da bir ilke imza atılmış, 13 şirket 16 tahvil ihraç etmiştir. (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) Bütün bu olumlu ortama rağmen bir türlü sağlanamayan politik birlik ve beraberlik ve önü alınamayan terörizm henüz daha ülkemizin yatırım yapılabilir ülkeler arasına girmesini engellemekte ve yabancı yatırımcıyı ülkemize yatırım yapma konusunda endişelendirmektedir yılı sonunda Lehman Brothers ın iflasıyla derinleşen global krizin ardından, dünya ekonomisi 2010 yılından başlayarak bir iyileşme göstermiştir. IMF nin yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporuna göre dünya ekonomisinin 2010 yılındaki %5,1 büyümesinin ardından, 2011 yılında %3.9, 2012 yılında %2,6, Avro Bölgesi nde uzun süren resesyon ve başlıca gelişmekte olan ülkelerde göze çarpan zayıf iç talep dolayısıyla yavaşlayan büyüme 2013 yılında dünya ekonomisinin de büyümesinin %2.3 düzeyinde seyretmesine neden olmuştur. Küresel ekonomi hali hazırda üç temel risk ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bunlar; gelişmiş ülkelerde devam eden mali sorunlar, gelişmiş ülkelerde genişletici para politikasından çıkış ve gelişmekte olan ülkelerdeki yavaşlamadır. Son dönemlerde sermaye

4 4 hareketlerinde gözlenen oynaklık, kredi ve beklenti kanalı üzerinden gelişmekte olan ülke ekonomilerine dair aşağı yönlü riskleri artırmaktadır yılında ekonomide yeniden dengelenme politikası ile birlikte beklentilerin altında yüzde 2,2 büyüyen Türkiye ekonomisi 2013 yılının ilk yarısında yurt içi talebin katkısıyla yüzde 3,7 büyümüştür. Bu dönemde zayıf küresel talebe bağlı olarak yatay seyir izleyen ihracat nedeniyle dış talebin büyümeye katkısı giderek azalırken iç talebin katkısı artmaya başlamıştır. FED in genişletici para politikasından çıkış stratejisine yönelik belirsizlikler, bölgemizde artan jeopolitik gerginliklere bağlı olarak finansal risk algısının artması, sermaye hareketlerindeki oynaklık ile kurun ve faizlerin yükselmesi büyüme göstergelerini olumsuz etkilemiştir. Ancak güçlü istihdam verileri, sanayi üretimindeki yükseliş trendi, PMI, tüketici güveni, toplam krediler gibi bazı göstergelerin güçlü seyri büyüme görünümüne ilişkin iyimser işaretler vermektedir. Bu çerçevede 2013 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4 büyümüştür. TCMB, 2010 yılının sonlarından itibaren benimsediği fiyat istikrarının yanında makro finansal riskleri de gözeten para politikası çerçevesini 2013 yılında da uygulamaya devam etmiştir yılının son çeyreğinden itibaren enflasyon görünümündeki iyileşme ve sermaye hareketlerinin güçlü seyretmesinin etkisiyle finansal istikrara dair riskleri dengelemek amacıyla bir yandan kademeli bir şekilde faiz indirimi yapılırken diğer yandan döviz rezervlerini artırıcı yönde makro ihtiyati tedbirler uygulanmıştır yılı Mayıs ayından itibaren ise finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle TCMB para politikası duruşunu değiştirerek parasal sıkılaştırmaya gitmiştir yılının ilk beş aylık döneminde sermaye hareketlerinin güçlü seyri, gelişmekte olan ülkelere karşı olumlu bakış ve yurt içindeki makroekonomik istikrar sayesinde finansal piyasalar olumlu bir seyir izlemiştir. Yurt içinde ikinci not artırımı beklentilerinin fiyatlanması ve politika faizinde düşüş beklentisi olumlu havayı desteklemiştir. İlk beş aylık dönemde faiz oranlarındaki düşüş, kurdaki istikrar ve BIST-100 endeksinde gözlenen artışlar bunun göstergesi olmuştur yılı Mayıs döneminden itibaren gerek küresel gerekse yurt içindeki bazı gelişmeler nedeniyle finansal piyasalarda aşağı yönlü ve dalgalı bir hareketlenme yaşanmıştır. Bu hareketlenmede Fed in genişletici para politikasından çıkış stratejisine ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik riskler etkili olmuştur. Ayrıca Türkiye nin yatırım yapılabilir kredi notunu alması sonucunda zirve yapan piyasaların doğal bir düzeltme hareketi yaşaması da söz konusu

5 5 dalgalanmalarda etkili olmuştur. Ancak Fed in 18 Eylül de açıkladığı para politikası ararlarında parasal genişlemeye aynı düzeyde devam edileceğini belirtmesi ile piyasalarda risk iştahı yeniden yükselişe geçmiştir. Bankacılık sektörü 2013 yılında aktif kalitesi, özkaynak yeterliliği, fonlama yapısı ve kârlılık kapasitesi itibarıyla güçlü ve sağlıklı konumunu muhafaza etmiştir. Güçlü likidite oranları ve sermaye yapısı ile aktif kalitesini korumuştur. Türkiye ekonomisinde büyüme iç talep ağırlıklıdır. İç talep (tüketim artı yatırım) ve dış talep (ihracat eksi ithalat) toplamından oluşan GSYH nin büyümesine görece katkılarına bakıldığında büyümeye iç talebin katkısının yaklaşık 15, dış talep katkısının ise eksi 5 puan'dır. Yani tüketim ve yatırım o kadar hızlı büyümektedir ki, ithalatın ihracattan daha hızlı artmasına rağmen büyüme güçlü seyretmektedir (Deloitte Ekonomik Görünüm Raporu). Nüfusu'nun %50 sinden fazlası 30 yaşın altında olan Türkiye de, bu nüfusu istihdam edecek çalışma ortamının sağlanamamış olması ülke ekonomisini etkileyen en önemli faktördür. Resmi verilere göre %10,2 civarında seyreden işsizlik oranı nüfusun önemli bir bölümünün gelir elde edemediğini, bu durum da bankaların potansiyel müşteri sayısının düşmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte % 27 si 0-14 yaş aralığında olan nüfus yapısı 2 milyon üzerindeki mevcut üniversiteli gelecek dönemlerde bankacılıkla tanışacak potansiyel müşterilere işaret etmektedir. Müşteri tercihlerinin değişmesi bankacılığı etkileyen bir başka önemli faktördür. Eskiden sıklıkla nakit kullanarak harcama yapan müşterilerin son zamanlarda kredi kartını tercih etmeleri; bono, çek kullananların kurumsal kredi kartı ürününü kullanmaları; ev, araba alırken yakın dostlarından borç alanların konut, taşıt kredileri kullanmaya başlamaları bankacılığın gelişmesine neden olmuştur. Son zamanlarda teknolojik gelişmelere paralel olarak internet kullanımının artması web sitelerinin bankalar açısından daha fazla önem kazanmasına neden olmuş, ayrıca müşterilerin ATM gibi otomatik vezne görevi gören makineleri daha sık kullanmaya başlamaları bankaları bu alternatif dağıtım kanallarına yoğunlaşmaları konusunda yönlendirmiştir. Sosyal ağların giderek önem kazanmaya başladığı günümüzde bankalar ürünlerini tanıtmak amacıyla sıklıkla facebook, twitter gibi sanal ortamlarda bulunmakta ve bu alanlarda ürünlerinin reklamlarını yapmaktadırlar.

6 6 Diğer birçok sektörün aksine ülkemizde telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri sektörü 2008 krizinden olumsuz yönde etkilenmiştir. Buna rağmen telekomünikasyon sektörüne yapılan yatırımlar son zamanlarda 3G teknolojisinin de ülkemize gelmesiyle artmaya devam etmiştir.yazılım sektörü, Microsoft, IBM, Oracle gibi küresel firmaların ve eşitli küçük yazılımlar üreten yerel firmalarımızın elindedir. Bilgisayar ve internet teknolojilerinin sürekli olarak gelişmesi, yeni teknolojilerin yeni alışkanlıkları doğurması bankaların bu teknolojilere çok hızlı bir şekilde adapte olmalarını gerektirmektedir. Bilgisayar ve internet kullanım oranlarına baktığımızda ülkemizde çok hızlı bir artış olduğu görülmektedir milyon internet kullanıcısının olduğu ülkemizde bankalar gerek internet siteleri yoluyla, gerek internet şubeleri aracılığıyla, gerek ipad uygulamaları, facebook, twitter gibi sosyal paylaşım sitelerindeki profilleriyle kullanıcılara hizmet sunmaktadırlar. Son zamanlarda sabit telefon hattı kullanımı azalmış ve cep telefonu kullanımı çok hızlı bir şekilde artmıştır. Bu durum da bankalarımızın cep telefonlarına yönelik uygulamalar (Cep ajan, SMS Bankacılığı, Iphone uygulamaları) geliştirmeleri gereksinimini ortaya çıkarmıştır. İnternet ve bilişim teknolojilerinin bankacılığa bir başka etkisi de güvenlik konusunda olmuştur. Veri tabanlarının gelişmesiyle, Merkez Bankası bünyesinde Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Adrese Dayalı Posta Sistemi (APS) veri tabanları oluşturulmuştur. Bu veri tabanlarına erişimleri olan bankaların, kendilerinden kredi talebinde bulunan müşterilerin açık kredi risklerine ve güncel adreslerine ulaşabilmeleri kredilendirme sürecini hızlandırmıştır. Veri tabanlarındaki bu gelişmeyle birlikte bankalar SMS ile 5 dakikada kredi vermeye başlamışlardır. Türk Bankacılık sisteminde faaliyet alanlarına göre bankalar, mevduat bankaları, kalkınma bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları ve katılım bankaları olarak ayrılmaktadır. Mevduat bankalarının amacı, mevduat toplamak ve bu mevduatları ekonomiye kredi şeklinde dahil ederek gelir elde etmektir. Sermayelerine göre kamusal sermayeli bankaları, özel sermayeli bankaları ve yabancı sermayeli bankaları olarak gruplandırılmaktadırlar. Yatırım ve kalkınma bankaları, yeni yatırım imkanlarının araştırılması, projelendirilmesi, yatırımcılara teknik ve mali desteğin sağlanması ve menkul kıymet borsalarının gelişimini sağlamak için kurulan bankalardır. Kalkınma bankaları, sermaye sıkıntısı içinde bulunan firmalara ve yeni

7 7 yatırım yapacak büyük firmalara finansal kaynak sağlamak amacıyla kurulmuşlardır. Yatırım bankaları, kredi verme yerine firmalara uzun vadeli fonlar sağlamada önemli rol oynarlar. Katılım bankacılığı ise, faizsizlik prensibine uygun çalışan, bu prensiplere uygun bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, kar ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp, ticaret, ortaklık ve finansal kiralama yöntemleriyle fon kullandıran bir bankacılık modelidir (Ünal,2014). Türkiye de 2013 yılı sonu itibariyle bankacılık sektöründe 3 Kamu Sermayeli, 11 Özel Sermayeli, 18 Yabancı Sermayeli, 13 Kalkınma ve Yatırım Bankası ve 4 tane de Katılım Bankası faaliyet göstermektedir. Türkiye de bankacılık sektörü şube ile kişiye istihdam yaratmaktadır. Bu çalışmada, önce strateji, stratejik yönetim ve rekabet stratejileri kavramı açıklanarak strateji geliştirme konusunda kuramsal açıklamalarda bulunulmaya çalışılacaktır. Daha sonra aktif büyüklüklerine göre 2013 yılı sıralamasında 12. sırada, 18 Yabancı Sermayeli Bankalar arasında ise 4.sırada yer alan X bu çerçevede analiz edilmeye çalışılacaktır.

8 8 BÖLÜM II STRATEJİ VE STRATEJİ GELİŞTİRME KONUSUNDA KAVRAMSAL BİLGİLER Vizyon, misyon, politika ve amaç gibi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kavramlar stratejik yönetimi yakından ilgilendiren konulardır. Tüm dünyada küreselleşme, hızlı teknolojik değişim, yeni oluşan pazarlar, müşteri beklentilerinin değişmesi sonucu ortaya çıkan ezici rekabet karşısında organizasyonlar daha stratejik düşünmek zorunda kalmışlardır. 1980'li yıllar öncesinde stratejik yönetim daha ziyade özel sektör alanında sınırlı bir çevre tarafından uygulanırken, bugün çok sayıda organizasyon, stratejik yönetimi araç olarak kullanmaktadırlar Strateji Kavramı Strateji iş dünyasında 20. yüzyılın ilk yarısına doğru yer almaya başlayan bir kavramdır. İşletme alanında strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen ve rakiplerine üstünlük sağlayabilmek amacıyla kaynaklarını harekete geçiren bir anlam taşımaktadır. Modern yönetim biliminde ise strateji, örgüte yön vermek ve rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla, örgüt ve çevresini sürekli analiz ederek uyum sağlayacak amaçların belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması ve gerekli araç ve kaynakların yeniden düzenlenmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Strateji, işletmeye yön vermek ve rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla, işletme ve çevresini sürekli analiz ederek uyum sağlayacak amaçların belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması ve gerekli araç ve kaynakların yeniden düzenlenmesi sürecidir (Çakır,2008). Stratejiler, kurumların neyi başarmak istediklerini ve nasıl başaracaklarını düşünmelerinde yardımcı olurlar. Kurumlar stratejileri uygulamaya geçirerek ve stratejik hareket ederek kendileri için gerçekten önemli olan konulara odaklanabilir ve kaynaklarını da bu konulara yönlendirirler. Strateji amaçlara ulaşabilmek için alınan tedbirleri ve düzenlemeleri kapsamaktadır. Tüm kurumların varlığını sürdürmek ve etkinliğini artırmak için izleyeceği yol olarak da değerlendirilebilir. Stratejiyi günümüzde rekabet ortamında üstünlük elde edebilmek için izledikleri yol olarak da değerlendirmek mümkündür.

9 Stratejik Yönetim Stratejik yönetim, bir kurumun uzun dönemli performansını belirleyen yönetim kararları ve eylemler kümesi olarak tanımlanabilir. Stratejik yönetim; özel sektör, kamu sektörü ve üçüncü sektörde faaliyet gösteren tüm örgütlerde geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşabilmesi için yapılması gereken işlemlerin tespit edilmesine imkan sağlayan bir yönetim tekniğidir. Yani stratejik yönetim; etkili stratejiler geliştirmeye, uygulamaya ve sonuçlarını değerlendirerek kontrol etmeye yönelik karar ve faaliyetler bütünüdür denilebilir. Bu durumda stratejik yönetim stratejileri, bunların uygulamalarını ve sonuçlarının gözden geçirilmesini kapsayan bir yönetim modelidir (Feurer- Chaharbaghi,1995). Bu çerçevede stratejik yönetim, tüm kurumlarda geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için yapılması gereken işlemlerin tespit edilmesine imkan sağlayan bir yönetim tekniğidir denilebilir. Bu tanım içersinde vizyon, misyon, strateji ve aksiyon olmak üzere başlıca dört unsur bulunmaktadır (Ramazanoğlu, Bahçeci, 2006). Kuruluş amaçları ne olursa olsun organizasyonların varlıklarını sürdürdükleri sürece kendilerine göre belirleyebilecek, çalışanlarına aktarabilecek ve başarısında yatan önemli faktörler arasında yer alan vizyon ve misyonunun bulunması gerekir. Stratejik yönetimde, vizyon en geniş, genel ve kapsamlı amaçları içerir. Vizyon, yöneticilerin yaratıcılık, yenilikçilik, risk göze alma, katılımcı ve paylaşımcı olma nitelikleri hakkında bilgi verir (Kılıç,2010). Organizasyonların vizyonları kuruluşun amaçlarının şekillenmesine ve bu amaçları gerçekleştirmek için ne gibi stratejilerin yapılacağının oluşmasına katkıda bulunur. Dolayısıyla vizyon, organizasyonun tüm stratejik kararlarına ve faaliyetlerine yön verir. Misyon, stratejinin açıklanmasından önce belirlenmesi gereken bir husus olup kuruşlun neyi yapacağını, topluma ne gibi bir katkıda bulunarak yaşama ve gelişme imkanı elde edeceğini belirtir. Strateji, geleceğe nasıl ve hangi yollardan ulaşılacağını gösteren genel bir planlamadır. Aksiyon ise, belirlenen stratejiler çerçevesinde izlenecek yolları ifade eder. Stratejik yönetim süreci planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşur. Tespit edilen amaçlara uygun olarak stratejiler geliştirilmesi ile başlanan süreç bu stratejilerin uygulanması ve sonuçlarının kontrol edilerek değerlendirilmesi aşamaları ile gerçekleştirilir. Stratejik yönetim, bir taraftan değişme hızı yüksek olan çevre koşullarına adaptasyonu

10 10 kolaylaştırırken diğer taraftan geleceğe yönelik en iyi alternatiflerin oluşturulmasını da sağlar Rekabet Stratejileri Bir firmanın temelde nasıl rekabet edeceği, hedeflerinin neler olması gerektiği ve bu hedefleri gerçekleştirmek için hangi politikaların izlenmesi gerektiği konularında genel bir formül geliştirmeye Rekabet stratejisi denir. Başarılı rekabet stratejileri, kuruma stratejik açıdan önemli bir veya birkaç alanda rekabetçi yetenekler kazandırmayı ve bu yetenekleri birer rekabet avantajına dönüştürmeyi amaçlar. Bunun dışında, kurumlar strateji geliştirirken kaynak potansiyellerini, güçlü ve zayıf yanlarını, sahip oldukları yeteneklerini, kurumsal kültür ve imajını, makro ekonomik, sosyal kültürel ve teknolojik çevresini, faaliyet gösterdiği sektörün rekabet yapısı ve kârlılık durumunu, önündeki fırsatlar ve tehditleri dikkate almak zorundadırlar. Firmaların strateji geliştirme sürecinde etkili olan bu unsurların mevcut durumu ve gelişim trendi ise yerel, ulusal ve küresel boyutlu, ekonomiden ekolojiye kadar değişen çeşitli parametrelere göre şekillenmektedir. Rekabet stratejileri, rakiplerle nasıl rekabet mücadelesine girişileceği, bu mücadelenin nasıl sürdürüleceği, ne şekilde davranışsal özelliklerle söz konusu mücadelenin kazanılacağı gibi durumlara ilişkin bilgileri kapsamaktadır. Kurumların güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte pazardaki fırsat ve tehlikeler, işletme politikaları ve uzun dönemli amaçlar ışığında oluşturulan ve geliştirilen rekabet stratejileri, kurumun genel stratejilerinin etkisi altında, bu stratejilerin yönelimine göre şekillenir. Rekabet stratejisi, bir kurumun ilgili stratejik iş birimlerinde rakiplerine göre üstün bir performans sağlayarak uzun dönemde üstün rekabet pozisyonu elde etmesidir. Kurum bu şekilde uzun dönemde büyümesini garantileyebilecektir. Yani rekabet üstünlüğü, kurumun tüketicileri için rakiplerinden daha fazla değer yaratmasından kaynaklanır. Daha fazla değer ise, kurumun gerekli faaliyetleri rakiplerinden ya daha az maliyetle, ya da daha iyi yapmasından kaynaklanır. Bir kurumun başarılı olabilmesi için alıcılarını rakiplerinden daha iyi tatmin ve mutlu etmesi gerekir. Rekabet ya da rakip analizi, başlıca rakiplerin belirlenmesi, bu rakiplerin amaçlarının, uyguladıkları stratejilerin güçlü ve zayıf yanlarının öğrenilmesi, değerlendirilmesi, bunların işletmeye karşı reaksiyon biçimlerinin saptanması ve rakiplerin

11 11 hangilerinden nasıl kaçınılacağını ve hangilerine nasıl saldırılacağına karar verilmesi sürecini içermektedir. Bir sektörde rekabet eden her firmanın, açıkça tanımlanmış olsun veya olmasın, bir rekabet stratejisi vardır.

12 12 BÖLÜM III STRATEJİK ANALİZ VE STRATEJİ GELİŞTİRME GELİŞTİRME Küresel rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve yaşanan değişimlere uyum sağlayabilmek için kurumlar, sürekli olarak stratejiler geliştiren, uyguladıkları stratejilerini gözden geçirip rakiplerin beklenen veya beklenmeyen tepkilerini ve rekabete ilişkin diğer gelişmeleri dikkate alarak stratejik re-engineerxyapan, esnek organizasyon yapısına sahip, hızlı öğrenen kuruluşlar olmak zorundadırlar. Günümüzde stratejinin önemi artmış, kurumun içine odaklı, işi rakiplerine göre daha iyi yapmayı ve müşterilerinin mevcut ihtiyaçlarını en iyi şekilde gidermeyi amaçlayan stratejiler yerini önemli ölçüde yerini kurumun dışına, müşteriye odaklı, işi rakiplerine göre daha farklı yapmayı ve müşterinin mevcut ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamanın yanı sıra, onlara yeni ihtiyaçlar yaratmayı ve bu şekilde rekabet avantajı elde etmeyi amaçlayan stratejiler almış durumdadır. Kurumların amaçlarının yeniden tanımlanmasını, bu amaçlara ulaştıracak stratejilerin belirlenmesini ve hem dış çevrenin hem de kurumun incelenmesine yönelik çalışmalar stratejik analiz çerçevesinde incelenir. Buna göre stratejik analiz dış çevre analizi, iç çevre analizi, stratejik faktörlerin analizi, örgütsel kapasite ve yetkinlik analizi, değerler zinciri analizi, rekabet stratejileri geliştirme analizi olarak değerlendirilir. Stratejik analizde öncelikle kurumun dış çevresindeki fırsat ve tehditler tahmin edilir. Daha sonra isletmenin iç yapısındaki güçlü ve zayıf yönleri tespit edilir. Rekabetin yoğun olduğu bankacılık sektöründe yöneticilerin çevre analizini iyi bir sekilde yaparak hizmetlerini farklılaştırmaları ve bunu yaparken de teknolojik gelişimleri göz ardı etmemeleri gerekmektedir Dış Çevre Analizi Organizasyonlara var olma amacı veren şey, çevredir. Özel sektörde, tatmin olmuş müşteriler organizasyonun ayakta kalmasını sağlarken; kamu sektöründe müşteriler, hastalar, öğrenciler bu rolü üstlenmektedir. Bunun yanında çevre, tehditlerin de kaynağıdır. (Mesela; pazar talebindeki düşmanca değişimler, yeni düzenleme zorunlulukları, yeni rakiplerin görülmesi). Çevrenin değişimi organizasyonlar için ölüm-kalım savaşına girmelerine bile neden olabilmektedir (Johnson, Scholes, Whittington, 2008.)

13 13 Kuruluşlar açık sistemler olarak çevreden aldıkları girdileri işleyerek çıktılar halinde tekrar çevreye sunarlar. Bu nedenle çevredeki gelişmeler, faktörler kuruluşların faaliyetleri üzerinde etkilidir. Çevreyi oluşturan unsurlar, yani müşteriler, teknolojik gelişmeler, tedarikçiler ve benzeri faktörler işletme faaliyetlerini beslemekte ve sürekliliğini etkilemektedir. Kuruluşun yöneticileri kuruluşun karşılaşacağı olası fırsat ve tehditleri öngörebilmek amacıyla dış çevreyi mümkün olduğunca detaylı ve titiz bir şekilde analiz etmelidir. Yeni rakiplerin ortaya çıkması, uygulanan hükümet politikaları, tedarikçilerle ilişkiler, teknolojik gelişmeler, ikame mallar vb. şirketin varlığını sürdürmesinde ana tehdit unsuru olabilirler. Kuruluşu etkileyen faktörleri içeren dış çevrenin sınırları tepe yöneticiler tarafından gerçeğe en yakın şekilde belirlenmelidir. Fakat çevrenin sınırı algılara bağlı olarak değişmektedir. Dolayısıyla tepe yöneticilerin ilgili kuruluşun dış çevresinin sınırları tepe yöneticilerin algısına bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle tepe yöneticiler çevreyi herhangi bir çevresel faktörü dışarıda bırakmadan yani filtreleme yapmadan inceleyip kendi ussal sınırlarının farkında olmalıdır. Böylece algılarının sınırları olduğunun bilincinde olarak olabildiğince geniş çaplı bir değerlendirme yaparak işletmenin dış çevresinin sınırını belirlemelidirler. Çevre kurumun dışında kalan fakat kurumla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili faktörleri ifade eder. Kurum faaliyetlerini sürdürmek için gerekli kaynakları çevresinden alır ve ürettiği ürün ve hizmetlerle çevrenin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır ve kurumun çevrenin isteklerine cevap verme zorunluluğu vardır. Bu nedenle çevredeki gelişmeler kurum için fırsat ve imkanlar sunduğu gibi tehlike ve zorlukların da kaynağı olabilir. Bu nedenle yöneticiler çevredeki gelişmeleri takip etmeli ve gelecekte neler olabileceği konusunda tahmin yapmalıdırlar. Bu nedenle kurum yönetimi dış çevre analizi yapmalıdır. Dış çevre, isletmenin kendisiyle ilgili fakat kendi dışında kontrol edemediği faktörlerden oluşur. Çevre analizi yapılırken şimdiki durum ve gelecek dikkate alınmalıdır. Dış çevre analizi kurumun karsı karsıya kalacağı fırsat ve tehlikelerin önceden tahmin edilmesine yönelik çalışmaları kapsar. Dış çevre analizinde önce kurumun içinde bulunduğu pazar, rakip firma sayısı ve ürünler incelenir. Daha sonra global ve ulusal gelişmelerin sektörel etkileri değerlendirilir. Mevcut durum analizi, bir kuruluşun stratejik durumunu değerlendirmede kullanılan basit fakat güçlü bir araçtır. Kuruluşun sahip olduğu üstünlükler (Strengths) ile zayıflıkların

14 14 (Weaknesses) ve çevrenin kuruluşa sunduğu fırsatların (Opportunities) ya da tehditlerin (Threats) analiz edilip değerlendirilmesini ifade eden bir kavramdır. Kuruluşlarda mevcut durum analizi yapılmasının başlıca iki yararı bulunmaktadır; mevcut durum analizi yapılarak kuruluşun mevcut durumu tespit edilir. Bu çerçevede güçlü ve zayıf yönler ile organizasyonun karşı karşıya bulunduğu fırsatlar ve tehdit unsurları ortaya konulmaya çalışılır. Bu analiz, aynı zamanda kuruluşun gelecekteki durumunun ne olacağını tespit ve tahmin etmeye de yarayan bir analiz tekniğidir (Karabulut-Temel, v.d., 2007) İç Çevre Analizi Kurum stratejisini belirlemede önemli bir etken kurumun kaynak ve yeteneklerinin incelenmesidir. Kurumun sahip olduğu kaynak ve yeteneklerin bilinmesi neleri yapacağı ve yapamayacağının anlaşılması bakımından ve kaynaklardan bağımsız geliştirilmiş vizyonu akılcı ve uygulanabilir stratejilere dönüştürmeye yardım eder. Kurumun kendini tanıması ve anlaması olarak değerlenecek bu içe bakış bir taraftan kurumun başarılarını ve zayıflıklarını açığa çıkarırken diğer taraftan rakipleri ile karşılaştırma yapma ve güçlü ve zayıflıkları görmeyi sağlar. İç çevre analizi, dış çevre fırsatlarından yararlanmak ve tehditlerden korunmak için bir kurumun hammadde, pazar, insan ve diğer kaynaklarını inceleyerek sahip olduğu gücü ve potansiyeli belirleme sürecidir. Bu süreç kurumun hangi kaynaklara sahip olduğu ve bu kaynakları rekabet avantajına döndürme potansiyeli hakkında bilgi verir Stratejik Faktörlerin Analizi Kurumun dış ve iç çevre analizinin yapılmasından sonra elde edilen bilgiler durum belirleme matrisiyle dış çevre unsurlarının yaratabileceği fırsat ve tehditlerle, işletme içindeki varlık ve yeteneklerin sağladığı üstünlük ve zayıflıklar sistematik olarak belirlenir. Bu çerçevede oluşan bilgiler doğrultusunda stratejiler belirlenir. Stratejiler, misyon ve stratejik amaçların nasıl başarılacağı ile ilgili kararlar ve planlardır ve kaynak dağıtımı ile ilgilidir. Kurumsal, is birimi ve fonksiyon düzeyinde belirlenecek stratejiler birbirini tamamlar ve desteklerler. Stratejilerin geliştirilmesi ve stratejik planların hazırlanması sonrası uygulama aşamasıdır. Stratejilerin uygulanması orta kademe yöneticiler ile birlikte yapılan ve alt kademelere kadar yayılan ve üst yönetimin sorumluluğunda olan bir eylemdir (Uysal,2012).

15 15 Stratejik analiz süreci, işletmenin faaliyette bulunduğu genel ve sektörel çevre unsurlarının hali hazır durumunun incelenmesi ve işletme içindeki unsurların değerlemesiyle ilgili süreçtir. Bu süreç de bilgi toplama ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesiyle başlar. Sonra dış ve iç çevresel unsurlar incelenir ve sistem yaklaşımı içinde dış çevresel unsurların işletme için yarattığı fırsat ve tehditler ile işletme içindeki unsurların değerlemesi sonucu işletmenin üstünlük ve zayıflıkları belirlenir (Ülgen ve Mirze, 2004). Organizasyonlarda mevcut durum analizi yapılmasının başlıca iki yararı bulunmaktadır. İlk olarak, mevcut durum analizi yapılarak organizasyonun mevcut durumu tespit edilir. Bu çerçevede güçlü ve zayıf yönler ile organizasyonun karşı karşıya bulunduğu fırsatlar ve tehdit unsurları ortaya konulmaya çalışılır. Mevcut durum analizi, aynı zamanda organizasyonun gelecekteki durumunun ne olacağını tespit ve tahmin etmeye yarayan bir analiz tekniğidir. Bu ikinci anlamda mevcut durum bir "gelecek durum" analizidir. Bu açıklamalar çerçevesinde mevcut durum analizini "yakını ve uzağı görmemizi sağlayan bir gözlük" olarak algılayabiliriz (Aktan, 2004). Kuruluşun faaliyette bulunduğu genel ve sektörel çevre unsurlarının varolan durumunun incelenmesi ve kurumun içindeki unsurların değerlemesiyle ilgili süreç, SWOT ve PESTEL gibi çeşitli teknikler kullanılarak analiz edilmektedir PESTEL Analizi Çok geniş kapsamlı unsurların kuruluşlar üzerindeki etkisinin incelenmesi yoluyla dış çevre analizi yapılır. Bir kuruluş için bu unsurların bazıları oldukça etkili olurken, bazılarının yok denecek kadar az etkisi olduğu görülebilir (Johnson, Scholes, Whittington, 2008). Dış çevre analizi için, çevrenin özelliklerini anlamak ve çevrenin etkilerini incelemek (PESTEL Analizi) gerekmektedir. Bu analiz, çevrenin kuruluşlar üzerindeki etkilerini gösteren stratejik planlama tekniklerinden biridir. PESTEL analizi bir stratejinin başarılı olup olamama ihtimallerini belirlemede çevresel faktörlerden yararlanarak bir çerçeve oluşturmak için kullanılır. PESTEL'in açılımı, Political (Politik), Economic (Ekonomik), Social (Sosyal), Technological (Teknolojik), Environmental (Çevresel) ve Legal(Yasal)dır.

16 16 Politik çevre, bir firmanın faaliyette bulunduğu ülke içindeki resmi makamların siyasi otoriteyi kullandıkları ortam olarak tanımlanabilmektedir. Devletin firma ya da firmanın devlet üzerindeki etkisi incelenerek çevreyle etkileşim tespit edilebilmektedir. Ekonomik çevre, işletmenin faaliyet gösterdiği yerel, bölgesel veya küresel ortamın makroekonomik değişkenlerinden oluşmaktadır. Ekonomik konjonktür, enflasyon, milli gelir, üretim maliyetleri, para ve maliye politikaları, ödemeler bilançosu gibi unsurlardan etkilenebilmektedir. Kültürel alışkanlıklar, davranış biçimleri, tutumlar, yaşam biçimleri, değer yargıları, olaylara bakış açıları gibi unsurlardan oluşan sosyo-kültürel çevre aynı ülke içinde farklı bölgelerde hatta farklı yörelerde bile farklılık gösterebilmektedir. Çevrenin nüfus yapısı, nüfus özellikleri ve izledikleri trendleri içeren demografik çevre de sosyal çevre başlığı altında incelenebilmektedir. Çevresel faktörler arasında en hızlı değişen unsur olan teknolojik çevre, yeni bilgiler, ürün ve süreçler yaratılışına destek olan bir takım faaliyetleri kapsamaktadır. Teknolojik gelişmeler hayatı kolaylaştırdıkları gibi bazı sorunlar da ortaya çıkarabilmekte ya da kimi işletmeler için önemli fırsatlar arz ederken kimileri için tehdit oluşturabilmektedir. Çevrenin çeşitli şekillerde kirletilmesi sonucu toplumu oluşturan bireylerin çevresel konularda oluşturdukları bilinç ile işletmelere karşı tutum ve davranış geliştirmeleri ya da kimi sosyal organizasyonların işletmeleri daha fazla çevresel önlemler almaya zorlamaları şeklinde etkisini gösterebilen ekolojik çevre unsuru özellikle son zamanlarda işletmelerin bu konuya dikkat etmesini zorunlu kılmıştır. Yasal çevre, politik çevre unsurlarının somut kurallar haline dönüştüğü çevre olarak ele alınabilmektedir. Yani politik çevre aktörlerinin çıkardıkları yasalar, yönetmelikler ve kararlar bu kapsama girmektedir. Her hukuk dalındaki değişim ve gelişim işletmeler üzerinde dolaylı etkilerde bulunmaktadır. Ama bazı hukuk dalları ve bunlarla ilgili yasa, yönetmelik ve kararlar işletmeleri diğerlerinden daha fazla etkilemektedirler. PESTEL analizi ile kuruluşun dış çevresinden gelen fırsat ve tehditlerin neler olduğu belirlenerek analiz sonuçları SWOT analizi ile birleştirilebilmektedir SWOT (GZFT) Analizi Kurumsal yapının bir takım kriterlere tabi tutularak incelenmesi teknikleri kullanılarak kurumun şu anki durumu, doğru işleyip işlemediği kolaylıkla belirlenmiş olabilmektedir.

17 17 "SWOT Analizi" kullanılan tekniklerden birisidir. Bu teknik kullanılarak kuruluşun kurumsal işlerliği, rekabet gücü, sektördeki konumu, piyasadaki dış tehditlerin varlığı vs. gibi iç ve dış değerlendirmeler yapılabilmektedir. Burada,S (Strength), kuruluşun güçlü/üstün olduğu yönlerinin, W(Weakness), kuruluşun güçsüz/zayıf olduğu yönlerinin tesbit edilmesi, O(Opportunity), kuruluşun sahip olduğu fırsatları, T(Threat), kuruluşun karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeleri ifade etmektedir. SWOT analizi, incelenen konunun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. SWOT analizinden amaçlanan; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir. Şekil 1. SWOT Analizinde Temel Faktörler Kaynak: Karacaoğlu, 2006.

18 18 Bir kuruluşun güçl üü ve zayıf yönlerinin, fırsat ve tehditlerinin tanımlanması yeterli değildir. SWOT analizine başvurulmasında, zayıf yönlerden ve tehditlerden sakınılması veya bunların azaltılması gerekmektedir. Zayıf yönler, güçl üü yönlere dönüştürülebilecek bir bakışş açısıyla değerlendirilmelidir. Benzer şekilde, tehditler fırsatlara dönüştürülmeye çalışılmalıdır. Son olarak, güçl üü yönler ile fırsatlar birimin potansiyelinin gerçekleştirilmesi yönünde eşleştirilmelidir. Bu doğrultuda SWOT uygulanması kuruluş için kaldıra çş etkisi yapacaktır VRIO Analizi Bu analiz, kuruluşların yaptıkları faaliyetlerle ilgili dört önemli ögenin sorgulanması üzerine kurulmuştur. Bunlar; değerli olma (value), nadir bulunurluk (rarity), taklit edilememe (imperfectimitability) ve örgütlenme (organization) ile ilgilidir. Değerle ilgili sorgulamadakuruluşun kaynak ve yeteneklerinin çevresel tehdit veya fırsatlara cevap verip veremediği, nadirlik ile ilgili değerlendirmede mevcut kaynakların hali hazırda çok az sayıda rekabetçi kuruluş arafından kontrol edilip edilmediği, taklit edilme ile ilgili analizde ise kuruluşların söz konusu kaynaklarının elde edilme ve geliştirilmesinin rakip işletmeler için maliyet dezavantajı oluşturup oluşturmadığı ve örgütlenme ile ilgili sorgulamada ise, kuruluşların diğer politika ve prosedürlerinin; değerli, nadir bulunan ve taklidi maliyetli kaynakların kullanımını desteklemek için yeterli örgütleme gücüne sahip olup olmadığına cevap aranmaktadır (Karacaoğlu,2006). Değerli mi? Az mı Bulunur? Taklidi Zor mu? Örgüt tarafından destekleniyor mu? Rekabet durumu Başarı Durumu Hayır Hayır Rekabet zayıflığı Düşük Evet Hayır Rekabet eşitliği Normal Evet Evet Hayır Geçici üstünlük Yüksek Evet Evet Evet Evet Sürekli üstünlük Yüksek Şekil 2. VRIO Analizi Tablosu Kaynak: Karacaoğlu, 2006.

19 19 Bu çerçevede, bir kuruluşun rekabet üstünlüğü oluşturma potansiyeli o işletmenin kaynak ve kabiliyetlerinin; değerli, nadir bulunur ve taklit edilemez oluşuna bağlı bulunmaktadır. Yukarıda yer alan Şekil 3.3.3'e göre kuruluşun elinde bulunan kaynak ve kabiliyetlerin VRIO tablosunda belirtildiği gibi; değerli,az bulunur (nadir), taklidi zor, örgütçe faydalanılabilir olması halinde ancak sürdürülebilir rekabetçi üstünlüğe yol açtığı özellikle şekilin son satırından anlaşılmaktadır Örgütsel Kapasite ve Yetkinlik Analizi Bir kurumun analizine ilk olarak tüm örgüt sisteminden başlanması gereklidir. Kurum bir sistem olarak düşünüldüğü zaman amaç, strateji, örgüt yapısı ve süreçler önem kazanmaktadır. Daha sonra kurumun alt sistemleri olan fonksiyonel alanlar veya bölümler incelenmelidir. Pazarlama, üretim, tedarik, finansman ve Ar-Ge fonksiyonları stratejik yönetim açısından önemlidir. Aynı zamanda kurumun en önemli kaynağı olan insan kaynaklarının analiz dahil edilmesi gereklidir. Amaç ve stratejiler çerçevesinde; kurumun amaçları, program hedefleri ve bunların basarılma oranları incelenir. Kurumu oluşturan cografya, yerlesim ve mimari tasarım kurum fiziki yapısıdır. Kurumlar artan hızda birden fazla cografi bölgede faaliyet göstermektedirler. (çok uluslu firmalar, ortak yatırımlar, franchising, zincir isletmeler, farklı bölgelerde kurulan satış temsilcilikleri gibi). Coğrafik organizasyon seçiminde ulasım, haberlesme, isgücü ve hammadde temini, bilgi paylasımı ve pazar gibi kuruluş yeri faktörleri etkili olmaktadır. Yerleşim, fiziki unsurlar ile insan faaliyetlerini belirli bir bina için planlar. Genel bir tasarımla, binanın arsadaki konumu, mimarisi ve çevre düzenlemelerini içerir. Mimari tasarımda mobilyalar, aydınlatma, renkler ve ısıtma gibi ofis tasarımı faktörleri gözden geçirilir Değer Zinciri Analizi ve 5 Güç Model Analizi Değer zinciri, bir ürünün üretilmesindeki birbiriyle bağlantılı temel ve destek faaliyet ve işlemleri tanımlar. Değer zinciri ürün ve hizmetlerin tasarımı, üretim, pazarlama, dağıtım ve satış sonrası hizmetler gibi is ve süreçlerin ayrı ayrı tanımlanması ve birbiri ile ilişkili olarak organize edilmesidir. Kurum için değer oluşturan faaliyetlerin zinciri, girdilerin satın alınması ile baslar ve ürün ve hizmetlerin tüketicileri ulaşması ile son bulur. Diğer bir ifade ile müşteri ihtiyaç ve isteklerini karşılayan ve böylece müşteriye fayda sağlayan değer yaratan faaliyetler zinciri, girdilerin satın alınması ile baslar ve mal ve hizmetlerin müşterilere

20 20 ulaşması ile son bulmaktadır. Bu iki uç arasında yer alan ve birbiri ile bağlı işlemler bir zincir oluşturmaktadır Değer zinciri analizleri kuruluş tarafından kontrol edilen finansal, fiziksel, bireysel, örgütsel kaynak ve kabiliyetlerin tanımlanmasına yardımcı olduğu için geliştirilmiştir. Porter'a göre değer zinciri; temel faaliyetler, destek faaliyetleri ve kâr marjından oluşan toplam değeri gösterir. Temel ve destek faaliyetler bir kuruluşun sürdürdüğü fiziksel ve teknolojik aktivitelerdir. Bunlar alıcılar için değerli bir ürünün meydana getirilmesinde kullanılır. Marj ise değerli faaliyetlerin meydana getirilmesi sırasında oluşan ve toplam maliyetle toplam değer arasındaki farkı gösterir (Ülgen, S. ve K.Mirze, 2013). Şekil 3. Değer Yaratan Faaliyetler ve Değer Zinciri(M.Porter) Kaynak:Ülgen,S.,Mirze, K.,2013. Şekil 3.5'te görüldüğü gibi değer zincirinde kuruluşun tüm faaliyetleri temel faaliyetler ve destek faaliyetler olmak üzere iki genel başlık altında toplanmıştır. Bu faaliyetlere ayırma, değer zinciri analizinde maliyet avantajını ve farklılığı ortaya koymak ve her bir faaliyetin rakiplerin değer zincirindeki benzer faaliyetleri ile karşılaştırılarak rekabet avantajına sahip olup olmadığını anlamak açısından önem kazanmaktadır. Bir kurum bu temel ve destek faaliyetlerde rakiplerine göre daha az maliyete sahipse ve değer zinciri faaliyetleri ile ürününü farklılaştırmışsa karlılığı ve rekabet avantajı artmaktadır. Bu yönüyle değer zinciri kaynak ve temel yeteneklerle ile ilişkilidir. Eğer kuruluşun değer zincirinde maliyetleri yüksek ve farklılaşması düşük ise bu durumda müşteri kaybeder ve rekabet avantajı azalmaktadır.

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Ülgen&Mirze Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Ülgen&Mirze Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri Bölüm 5 Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri Çevresel Unsurun Olasılık Derecesi, Çevresel Unsurun İşletmeye Etki Derecesi, Çevresel Unsurun İşletme

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ Dış Çevre Analizi Doç. Dr. Barış BARAZ PESTE ANALİZİ NEDİR? Ricardo Peste, 1983, Connecticut PESTE ANALİZİ Politik ve Yasal Güçler Ekonomik Güçler Sosyal, Kültürel ve Demografik Faktörler Teknolojik Güçler

Detaylı

vb. iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir.

vb. iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir. SWOT ANALİZİ Kurumsal yapının bir takım kriterlere tabi tutularak incelenmesi teknikleri, modern iş yönetiminin elinden düşmeyen araçlarıdır. Bu sayede o kurumun şu anki durumu, doğru işleyip işlemediği

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Bölüm 5 Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri Çevresel Unsurun Olasılık Derecesi, Çevresel Unsurun İşletmeye Etki Derecesi, Çevresel Unsurun İşletme

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

01/01/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU

01/01/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU 01/01/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu

Detaylı

Fon Bülteni Ekim Önce Sen

Fon Bülteni Ekim Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/9/21-3/9/216 2 2 1 1-11,6 13,74 9,7 12,3 14,74 12,44 8,72 9,7 9,3

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN I- Stratejik Yönetime Genel Bakış Tanım, Kapsam, Süreç Stratejik ve Stratejik Yönetim Tanımları Strateji, bir örgütün uzun vadeli hedeflerini tayin etmesi, bunlara ulaşmak

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016

TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016 TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016 KOBİ Perspektifi Gelir Tarafını Etkileyecek Makroekonomik Göstergeler Maliyet Kalemlerini Etkileyecek Ekonomik ve Finansal Gelişmeler 2010 Ç1 2010 Ç2 2010 Ç3 2010

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum NİSAN 15 Güncel Ekonomik Yorum Mart ayı finansal piyasalar açısından son derece oynak bir seyir izlemiştir. Yurtdışı piyasalarda ABD tarafında FED in(amerika Merkez Bankası) faiz arttırımını ne zaman yapacağı

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi GENEL ÇEVRE ANALİZİ

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi GENEL ÇEVRE ANALİZİ Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 GENEL ÇEVRE ANALİZİ İşlemenin uzak çevresinde bulunan unsurlar; işletmenin sektörel çevresinin bir üst sistemi içinde yer alırlar ve işletme ile doğrudan ilişki içinde bulunmamalarına

Detaylı

01/01/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TURKISH BANK A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU A-BANKAMIZDAKİ GELİŞMELER 1-ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Bankamızın 2009 yıl sonunda 1.025.939 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Swot analizi. SWOT analizi ile, incelenen örgütler güçlü ve zayıf yanları ile oluşabilecek tehditler ve fırsatlar ortaya konulacaktır.

Swot analizi. SWOT analizi ile, incelenen örgütler güçlü ve zayıf yanları ile oluşabilecek tehditler ve fırsatlar ortaya konulacaktır. Konunun adı 1. Giriş 2. Tarihçesi 3. Faaliyet alanları 3.1. Piyasadaki yeri 3.2. Alım satış 3.4. Dış ticaretteki yeri v.s (istatistikler, basit tablolar v.s.) 4. Swot analizi (eksik yönleri zayıf yönleri)

Detaylı

Fon Bülteni Ocak Önce Sen

Fon Bülteni Ocak Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/12/215-31/12/216 % 3 25 2 15 1 5 9,2 8,28 17,74 11,43 9,94 11,43

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 05.06.2014 30.06.2014 dönemine

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci Bölüm 2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Yönetim Süreci, İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 9 Mayıs 2016, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 9 Mayıs 2016, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 19 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Şubat 2017, Sayı: 6. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Şubat 2017, Sayı: 6. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 6 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Fon Bülteni Eylül Önce Sen

Fon Bülteni Eylül Önce Sen Fon Bülteni Eylül 216 Önce Sen Fon Bülteni Eylül 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/8/21-31/8/216 2 2 1 1-11,1 11,34 1,43 11,47 1,2 11,31 12,1 8,72

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi

Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi www.pwc.com.tr Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013 İçerik 1. İnovasyon riskinin yönetimi neden önemli? 2. İnovasyonda neye odaklanmalıyız?

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD de başlayan ve ardından tüm gelişmiş ülke piyasalarına

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Fon Bülteni Mayıs Önce Sen

Fon Bülteni Mayıs Önce Sen Fon Bülteni Mayıs 217 Önce Sen Fon Bülteni Mayıs 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Son 1 Yıl - 3/4/216-3/4/217 Yüksek Getiri! 4 3 25 2 15 1 5 7,17 5,48 21,67 16,21 11,3 11,66 8,59

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 15 TEMMUZ 2013

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

STRATEJİ FORMÜLASYONU

STRATEJİ FORMÜLASYONU STRATEJİ FORMÜLASYONU ULUSLARARASI STRATEJİLER Uluslararası Strateji Uluslararası düzeydeki dağınık iştiraklere ait faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız biçimde ve aynı zamanda ana şirket ile min koordinasyon

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2011 22 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ağustos 2013

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ağustos 2013 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ağustos 2013 DÜŞÜK BÜYÜMEYE DEVAM Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen 19.07.2013 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) Haziran

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK. 2. Değerlendirme Raporu

İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK. 2. Değerlendirme Raporu İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK 2. Değerlendirme Raporu 21 Eylül 2015 ULUSOY ELEKTRİK 2. DEĞERLENDİRME RAPORU EYLÜL 2015 1 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı