JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW"

Transkript

1 ISSN: BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 2 / Sayı: 5 Volume: 2 / Issue: 5 Yıl / Year: 2013

2 Banka ve Finans Hukuku Dergisi Journal of Bank and Finance Law Hakemli Dergidir / Peer reviewed Journal Yayın Sahibi / Publisher: Cilt: 2 / Sayı: 5 Volume: 2 / Issue: 5 Yıl / Year: 2013 Legal Yayıncılık A.Ş. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/On Behalf of Legal Yayıncılık A.S. Publisher and Executive Editor Av. / Atty. Lütfürrahman BAŞÖZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Responsible Manager: Av./Atty. Ramazan ÇAKMAKCI Yayımcının Adı / Name of Publishing Company: Legal Yayıncılık A.Ş (Sertifika No. / Certificate No ) Tel.: Basımcının Adı / Printed by: Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti (Net Copy Center) (Sertifika No./Certificate No ) Tel Basıldığı Yer / Place of Publication: İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul Basım Tarihi / Publication Date: Mayıs/May 2013 Yönetim Yeri / Place of Management: Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul Tel.: (216) Faks (Fax): (216) E-posta / URL: Yayın Türü / Type of Publication: Bu dergi yılda dört sayı olarak yayımlanan yerel, süreli hakemli bir hukuk dergisidir. This journal is a peer reviewed national law journal published four times a year. ISSN:

3 Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: BFHD For citations please use the abbreviation: BFHD Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri/ All correspondence concerning articles and other submissions should be addressed to: Telefon / Phone: Faks / Fax: Posta Adresi / Postal Address: Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy İstanbul Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir. Articles published in this journal represent only the views of the contributors. Copyright 2013 Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, LEGAL YAYINCILIK A.Ş nin yazılı izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik ve sair suretlerle kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kayda alınamaz. All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without the prior expressed permission in writing of the LEGAL YAYINCILIK A.S. BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy İstanbul Tel: (216) Faks: (216) İnternet adresi: / E-posta:

4

5 Editör / Editor Av. Tülin Zırhlıoğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Hukuk Müdürlüğü-Danışman Yayın Kurulu / Editorial Board Doç. Dr. Ömer Özkan İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. A. Caner Yenidünya Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hayati Eriş Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Dr. Sıtkı Anlam Altay Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Soner Altaş Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Av. Serkan İçtem Hukuk Danışmanı Av. Gizem Bilgiç Finansbank A.Ş. Hukuk Müşavirliği Av. Serap Yılmaz Bilirkişi-Sermaye Piyasası Faaliyetleri Yetkilisi Lisans no:

6 Danışmanlar Kurulu / Advisory Board Prof. Dr. Erişah Arıcan Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Prof. Dr. Ahmet Battal Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Köksal Bayraktar Prof. Dr. Nuray Ekşi Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Turgut Kalpsüz Prof. Dr. Sami Karahan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilsay Kuruç E. T.C. Merkez Bankası Meclis Üyesi Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Güzin Üçışık Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Çağlar Manavgat Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr.Sinan Bayındır İstanbul Aydın Üniv.Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Mustafa Akın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi

7 Yavuz Akbulak SPK-Kurul Başkanlık Danışmanı Abdurrahman Özalp Dış Ticaret Danışmanı ve ICC Türkiye Milli Komite Üyesi Av. Nilay Acar Av. Cemil Aygün Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hukuk Müşavirliği Kanuni Takipler Grup Başkanı Av. Nihat Boz Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri Av. Murat Duman HSBC Bank A.Ş. Hukuk Müşavir Yardımcısı Av. Bora Durmaz Finansbank A.Ş. Hukuk Müşavirliği Genel Dava Birim Yöneticisi Av. İbrahim Murat Haznedar Türkiye İş Bankası Bölge Hukuk Müşaviri Av. Mehmet Emin Karaağaç Vakıfbank Baş Hukuk Müşaviri Av. Hasan Köroğlu TMSF Başkanlık Hukuk Müşaviri Av. Gürhan Okay TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hukuk Av. Tülin Zırhlıoğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Hukuk Müdürlüğü-Danışman BFHD - Volume: 2 / Issue: 5 / Year: 2013

8

9 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Banka ve Finans Hukuku Dergisi, üç ayda bir (yılda dört kez) yayımlanan hakemli bir dergidir. The Journal of Bank and Finance Law is a peer reviewed journal published four times a year. Dergi de yayımlanabilecek yazılar, banka ve finans hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir. This is a journal of law focusing on legal issues concerning bank and finance law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. Dergi de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır. Kağıt Boyu: A4 Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher

10 X versions). Articles should be written according to the following style guidelines: Paper size: A4 Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified Foodnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir. Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via should be submitted to the editör. There is no need to submit any hardcopy of the article. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır. The name(s), formal positon(s), institutional affiliation(s) and contact details (especially (s)) of the author(s) must be clearly included with the submission to the editor. Dergi ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir. Each submission should contain a Turkish (only for Turkish authers) and an English Title, as well as structured Abstract in Turkish (only for Turkish authers) and English. Dergi ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. All articles should be accompanied by sufficient number of keywords in Turkish (only for Turkish authors) and English that reflect the content of the article.

11 Dergi ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. All references cited in the text should be numbered in order of mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the and of the article in an alphabetically arranged bibliography as well. Dergi ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself or herself. Yayım Kurulu nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istemesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu nca, tekrar hakeme gönderilebilir. Articles will initially be examined by the editorial board. After initial evaluation by the editorial board, the submissions will be sent to an anonymous peer reviewer, who is determined b the editorial board. In case of rejection or proposed amendments, the contributer(s) will be informed (generally via ) in adequate detal and provided with a copy of the reviewer s report. Whenever needed or necessary, a reviewed and amended submission may be sent to a second reviewer. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır. All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author(s) and reviewer(s) will not be revealed to the other party. XI BFHD - Volume: 2 / Issue: 5 / Year: 2013

12 XII Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir. Free copies of the published issue will be sent both to the author(s) and to the reviewer(s).

13 Dergimiz Hakkında / About Our Journal Banka ve Finans Hukuku Dergisi (BFHD), yılda dört sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir yılında yayın hayatına başlayan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, banka ve finans hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır. Okuyucularımızın göndereceği banka ve finans hukuku alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz. Journal of Bank and Finance Law (BFHD) is a peer reviewed academic law journal published regularly four times a year, concentrating on issues of bank and finance law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It s publication life begins at Each issue contains scholarly works concerning bank and finance law, authored by scholars and practitioners around the globe. We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on bank and finance law; with your contributions and support our journal will progress.

14

15 EDİTÖRDEN /FROM THE EDITOR Değerli okuyucularımız, Geçtiğimiz sene yayın hayatına başlayan "Banka ve Finans Hukuku Dergimiz" bir yaşını doldurmuş bulunmaktadır. Mevzuat değişikliklerinin bu denli yoğun ve sıklıkla yaşandığı günümüzde, bu değişiklikler yapılan akademik çalışmaların çeşitliliğini ve sayısını arttıran bir ortam oluşturmuştur. Bu çalışmaları yeni cildimizde de sizlerle paylaşıyor olacağız. Geçen sayılarımızda sizden aldığımız olumlu görüş ve değerlendirmelerinizi yeni sayılarımızda da almayı temenni ediyor, geçen cilde ilişkin memnuniyetinizi yeni sayılarımızda devam ettirme ve arttırma gayreti içinde olacağımızı belirtmek istiyoruz. Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle... Av./Atty. Tülin ZIRHLIOĞLU

16

17 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ Cilt: 2 / Sayı: 5 Yıl: 2013 İÇİNDEKİLER Makaleler... 1 Alman Ceza Mahkemesinin Banka Hesabının Hamilini Tespit Eden İlamının Türkiye de Tanınması Prof. Dr. Nuray EKŞİ Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Acentenin Denkleştirme İstemi Arş. Gör. Uğur YAĞCI Uzman Görüşü Sözleşmedeki Haksız Şartlar ve Geçersiz Sayılan Haksız Şart Sebebiyle Sözleşmede Oluşan Boşluğun Mahkemece Doldurulması Av. Ünal ERTABAK sayılı Ttk Uyarınca Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı Türleri ve Nakdi Sermaye Artırımlarında Bilançodaki Mevcut Fonların Sermayeye Eklenmesi Zorunluluğu Yavuz AKBULAK (SPK Başkanlık Danışmanı) Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Faaliyet Raporları Yavuz AKBULAK (SPK Başkanlık Danışmanı) Haberler Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Yargıtay Hukuk Daire Kararları Danıştay Kararı Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı Uygulamaya İlişkin Bilgiler Önemli Bilgiler LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU LEGALBANK ABONELİK FORMU

18 JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Volume: 2 / Issue: 5 Year: 2013 CONTENTS Articles... 1 Recognition of the German Criminal Court Decision Identifying the Holder of a Banking Account Prof. Dr. Nuray EKŞİ... 3 An Agent s Claim for Compensation According to The New Turkish Commercial Code No Res. Asst. Uğur YAĞCI Legal Opinion Unfair Terms in Contracts and Courts Filling in the Gaps Formed by Unfair Terms Deemed Void Atty. Ünal ERTABAK Types of Capital Increase in Joint-Stock Companies and the Obligation of Adding Existing Funds in Balance Sheets in Pecuniary Capital Increase According to TCC No Yavuz AKBULAK (Capital Markets Board of Turkey Advisor) Annual Activity Reports of Join-Stock Companies, Limited Liability Corporations and Partnerships Limited by Shares Yavuz AKBULAK (Capital Markets Board of Turkey Advisor) The News Decisions of the Court of Appeal Decision of Joint Civil Chambers of the Court of Appeal Decisions of Civil Chambers of the Court of Appeal Council State Decision Decision of Tax Case Chambers of Council State Practical Informations Substantial Informations ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE

19 MAKALELER ARTICLES * Alman Ceza Mahkemesinin Banka Hesabının Hamilini Tespit Eden İlamının Türkiye de Tanınması Recognition of the German Criminal Court Decision Identifying the Holder of a Banking Account Prof. Dr. Nuray EKŞİ * 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Acentenin Denkleştirme İstemi An Agent s Claim for Compensation According to The New Turkish Commercial Code No Arş. Gör./Res. Asst. Uğur YAĞCI

20

21 H ALMAN CEZA MAHKEMESİNİN BANKA HESABININ HAMİLİNİ TESPİT EDEN İLAMININ TÜRKİYE DE TANINMASI (RECOGNITION OF THE GERMAN CRIMINAL COURT DECISION IDENTIFYING THE HOLDER OF A BANKING ACCOUNT) Prof. Dr. Nuray EKŞİ * ÖZET Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye de tanınması veya tenfiz edilmesi için kararın özel hukuka ilişkin olması gerekir. Bu bağlamda, kararı veren yabancı mahkemenin adı ve niteliği önemli değildir. Önemli olan, yabancı mahkeme kararının özel hukukla ilgili herhangi bir meseleye ilişkin olmasıdır. Bununla beraber, özel hukuka ilişkin kararlar genellikle yabancı devletlerin hukuk mahkemeleri tarafından verildiğinden tanıma veya tenfiz davasında kararı veren mahkeme açısından özel bir değerlendirme yapılmasına pek ihtiyaç olmamaktadır. Ancak yaş düzeltilmesi ve maddi manevi tazminat kararlarında olduğu gibi bazı hallerde yabancı ceza mahkemeleri de özel hukuka ilişkin hükümler içeren kararlar verebilir sayılı MÖHUK un 50. maddesinin (2). fıkrasına göre, yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz veya tanıma kararı istenebilir. Özel hukuka ilişkin hüküm içeren yabancı ilâmın, sırf ceza mahkemesi tarafından verilmiş olmasının ilâmın tanınmasını engellemeyeceğinin enteresan bir örneğini, İstanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesi nin tarihli kararı teşkil etmektedir. Çalışmamızda, Koblenz sulh ceza mahkemesinin banka hesabının malikini tespit eden hükmünün tanınmasına ilişkin İstanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesi nin tarihli kararı, 5718 sayılı MÖHUK hükümleri uyarınca incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Tanıma, tenfiz, MÖHUK, özel hukuka ilişkin hükümler içeren yabancı ceza ilamları. H * Hakem denetiminden geçmiştir. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

22 4 Alman Ceza Mahkemesinin Banka Hesabının Hamilini Tespit Eden İlamının Türkiye de Tanınması ABSTRACT For the recognition or enforcement of foreign judgments in Turkey, the judgment must be relevant to a private law matter. In this context, the name or the nature of the court is irrelevant. What is important for recognition or enforcement of foreign judgments is they must involve any issue of private law. However, decisions regarding private law are usually given by the civil courts; therefore in the proceedings of recognition or enforcement of foreign judgments, the nature of the foreign trial court is hardly required for a special evaluation. Nevertheless, criminal courts may impose verdicts containing dictums relating to private law such as correction of age, moral and material compensation. According to Article 50(2) of the PILA, Law No. 5718, a judgment of enforcement can be demanded regarding provision on personal rights ordered within penal verdict of foreign courts as well. The decision by the Istanbul 44 th Commercial Court of First Instance, dated , notably demonstrates that the mere fact that a foreign criminal court rendered a judgment containing a decision on a private law issue will not prevent its recognition. In this study, the decision of Istanbul 44 th Commercial Court of First Instance dated concerning the recognition of the Koblenz criminal court decision that identified the owner of a banking account is evaluated under the provisions of the PILA, Law No Keywords: Recognition, enforcement, legal interest, Turkish PILA, foreign penal judgments containing a decision on a private law. ***... Kural olarak milletlerarası özel hukuk, adından da anlaşılacağı üzere özel hukuka ilişkin yabancılık unsuru taşıyan hukuki ilişkileri konu alır. Tanıma ve tenfiz bu hukuk alanının bir parçasını teşkil ettiğinden, aynı şekilde yabancı bir ilamın tanınması veya tenfiz edilmesi için de ilâmın özel hukuka ilişkin olması gerekir. Ancak bu kural yabancı ceza mahkemeleri tarafında verilen ilâmların tanınması veya tenfiz edilmesi baştan reddedilmesi sonucunu doğurmaz. Hiç şüphesiz yabancı ceza mahkemesi tarafından verilen hapis cezası veya adlî para cezası hükümleri ya da güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar tanıma veya tenfiz davalarına konu olamaz... Makalenin devamına, dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz BFHD - Cilt: 2 / Sayı: 5 / Yıl: 2013

23 H 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ACENTENİN DENKLEŞTİRME İSTEMİ (AN AGENT S CLAIM FOR COMPENSATION ACCORDING TO THE NEW TURKISH COMMERCIAL CODE NO. 6102) Arş. Gör./Res. Asst. Uğur YAĞCI ÖZET Acentenin denkleştirme istemi 6762 sayılı TTK da düzenlenmemekle beraber doktrin ve Yargıtay ın bazı kararlarında kabul edilmiştir sayılı TTK acentenin denkleştirme istemini ayrıntılı bir şekilde düzenlemiş ve tartışmalı olan hususları açıklığı kavuşturmuştur. Çalışmamızda ilk önce 6762 sayılı TTK dönemindeki uygulama genel olarak açıklanacaktır. Daha sonra denkleştirme isteminin tanımı, hukuki niteliği, tanınma amacı, şartları incelenecek ve son olarak da denkleştirme isteminin tek satıcılık ve benzeri diğer tekel hakkı veren sürekli sözleşmelere nasıl uygulanacağı 6102 sayılı TTK ya göre incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Acente, acentelik sözleşmesinin sona ermesi, denkleştirme istemi, tek satıcılık sözleşmesi, franchise sözleşmesi. ABSTRACT The issue of Agent s claim for compensation was not regulated at Turkish Commercial Code No. 6762, but it was appeared in doctrine and some of the supreme court s decisions. The New Turkish Commercial Code No regulates "the agent s claim for compensation" in detail, and clarifies controversial topics. In the first part of this article, we will focus on how "the agent s claim for compensation" is evaluated before the New Turkish Commercial Code No.6102 came into force. In the following parts, we will delve into it's objective, the definition of the right to compensation, the legal nature of agency contracts and the conditions for H Hakem denetiminden geçmiştir. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

24 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Acentenin Denkleştirme İstemi compensation. In the last part of the article, we will examine the right to compensation in case of exclusive distributorship agreement or other continual contracts according to the New Turkish Commercial Code No Keywords: Agency, termination of agency contract, claim for compensation, exclusive distributorship agreement, franchise agreement. ***... Acentenin denkleştirme talebi, müvekkilin, sözleşmenin sona ermesinden sonra acentenin oluşturduğu müşteri çevresinden, herhangi bir karşılık ödemeden yararlanacak olması nedeniyle, hakkaniyet gereğince acenteye ödenmesi gereken bir karşılıktır. Acente, acentelik ilişkisi süresince müvekkili hesabına aracılık faaliyetlerinde bulunur. Acentenin bu aracılık faaliyetleri neticesinde bir müşteri çevresi oluşur. Acentenin çalışması sonucunda ortaya çıkan ve parasal değeri olan müşteri çevresinden acentelik sözleşmesi süresince müvekkil ile acente birlikte faydalanırlar. Ancak bu ortak faydalanma, acentelik sözleşmesinin sona ermesiyle biter. Acentelik sözleşmesinin sona ermesinden sonra, müşteri çevresi, müvekkilde kalır. Acente, devam eden ticari ilişkilerden kaynaklanacak ücret elde etme olanağını kaybeder. İşte ticari ilişkisinin sona ermesinden sonra acenteye denkleştirme ödenmesi kabul edilerek, müvekkilin bu kazanımından acentenin de uygun bir biçimde yararlanmasını sağlamak amaçlanmıştır sayılı Türk Ticaret Kanunu, acentenin en temel hakkı olan ücret hakkını yeniden düzenlemiş, 6762 sayılı TTK da olmayan fakat doktrin ve yargı kararlarında kabul edilen acentenin denkleştirme istemine yer vermiş ve önemli bir eksikliği gidererek kanuni bir düzenlemeye kavuşturmuştur sayılı TTK, acentenin denkleştirme istemini düzenlemekle kalmamış; daha ileri bir düzenleme olan acentenin denkleştirme isteminin tek satıcılık ile benzeri diğer tekel hakkı veren sözleşmeler için de uygulanacağını hükme bağlamış ve doktrindeki tartışmalara son vermiştir. Makalenin devamına, dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz BFHD - Cilt: 2 / Sayı: 5 / Yıl: 2013

25 UZMAN GÖRÜŞÜ LEGAL OPINION * Sözleşmedeki Haksız Şartlar ve Geçersiz Sayılan Haksız Şart Sebebiyle Sözleşmede Oluşan Boşluğun Mahkemece Doldurulması Unfair Terms in Contracts and Courts Filling in the Gaps Formed by Unfair Terms Deemed Void Av./Atty. Ünal ERTABAK * 6102 sayılı TTK Uyarınca Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı Türleri ve Nakdi Sermaye Artırımlarında Bilançodaki Mevcut Fonların Sermayeye Eklenmesi Zorunluluğu Types of Capital Increase in Joint-Stock Companies and the Obligation of Adding Existing Funds in Balance Sheets in Pecuniary Capital Increase According to TCC No Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı/Capital Markets Board of Turkey Advisor * Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Faaliyet Raporları Annual Activity Reports of Join-Stock Companies, Limited Liability Corporations and Partnerships Limited by Shares Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı/Capital Markets Board of Turkey Advisor

26

27 SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR VE GEÇERSİZ SAYILAN HAKSIZ ŞART SEBEBİYLE SÖZLEŞMEDE OLUŞAN BOŞLUĞUN MAHKEMECE DOLDURULMASI (UNFAIR TERMS IN CONTRACTS AND COURTS FILLING IN THE GAPS FORMED BY UNFAIR TERMS DEEMED VOID) Av./Atty. Ünal ERTABAK Haksız şart ile ilgili yasal düzenlemeler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (bundan sonra Kanun olarak ifade edilecektir) 6 numaralı maddesinde ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelikte (bundan sonra Yönetmelik olarak ifade edilecektir) yapılmıştır. Haksız şart, Kanunun 6 numaralı maddesinde Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. şeklinde tanımlanmıştır.... Kural olarak bir uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülebilmesi için taraflar arasında akdi bir ilişkinin bir başka deyişle sözleşmenin bulunması zorunludur. Gerçekten bu olgu konuyu düzenleyen 4077 sayılı Yasanın özünde ve sözünde duraksamaya meydan vermeyecek biçimde vurgulanmıştır. Dava, tanımlamasını B.K. nun 41. maddesi hükmünde bulan haksız eylemden kaynaklandığına göre taraflar arasında bir sözleşmenin, açık bir anlatımla akdi bir ilişkinin varlığından söz edilmesine de kural olarak yasal olanak yoktur. Mahkemece bu olgular dikkate alınarak uyuşmazlığın asliye mahkemesi sıfatıyla çözümlenmesi gerekirken tüketici mahkemesi sıfatıyla uyuşmazlığın çözülmesi isabetsiz, davalı tarafın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA oybirliği ile karar verildi. Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin tarihli 2007/183 Esas ve 2007/326 Karar sayılı kararı. Yazının devamına, dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz

28 6102 SAYILI TTK UYARINCA ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI TÜRLERİ VE NAKDİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA BİLANÇODAKİ MEVCUT FONLARIN SERMAYEYE EKLENMESİ ZORUNLULUĞU * (TYPES OF CAPITAL INCREASE IN JOINT-STOCK COMPANIES AND THE OBLIGATION OF ADDING EXISTING FUNDS IN BALANCE SHEETS IN PECUNIARY CAPITAL INCREASE ACCORDING TO TCC NO. 6102) Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı/Capital Markets Board of Turkey Advisor Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (6102 sayılı TTK), tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Belki, 6102 sayılı TTK nın anonim şirketler bakımından getirdiği en önemli konularından birisi sermaye artırımı ve yeni sermaye artırımı türleridir. Sermaye artırımı, en genel ifadeyle, yeni pay ya da hisse senedi ihraç edilerek mevcut ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin artırılmasıdır. Nakit karşılığı yapılan artırım nakdi, bilançodaki mevcut özkaynakları oluşturan fonlar karşılığında yapılan sermaye artımları ise iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımı olarak adlandırılmaktadır. Yeni TTK, bunlara ek olarak şarta bağlı sermaye artırımı kavramını da hukukumuza getirmiş bulunmaktadır. İşbu yazıda, 6102 sayılı TTK nın sermaye artırımına ilişkin hükümleri ile sermaye artırımı türleri ve iç kaynakların sermayeye eklenmesi zorunluluğuna dair düzenlemelerine yer verilecektir.... Yazının devamına, dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz * Bu yazıda yer alan görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz, yazarın çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz. Yazıda yer alan tüm hata ve eksiklikler yazarına aittir.

29 ANONİM, LİMİTED VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLERİN FAALİYET RAPORLARI * (ANNUAL ACTIVITY REPORTS OF JOIN-STOCK COMPANIES, LIMITED LIABILITY CORPORATIONS AND PARTNERSHIPS LIMITED BY SHARES) Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı/Capital Markets Board of Turkey Advisor sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu başlıklı 516 ncı maddesinde; yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun, (anonim) şirketin, o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacağı, bu raporda finansal durumun, finansal tablolara göre değerlendirileceği, raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunacağı ve bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesinin de raporda yer alacağı ifade edilmektedir. Anılan hükümde yönetim kurulunun faaliyet raporunun; a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olayları, b) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmalarını, c) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatları içermesi gerektiği vurgulanmaktadır... Yazının devamına, dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz * Bu yazıda yer alan görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz, yazarın çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz. Yazıdaki tüm hata ve eksiklikler yazarına aittir.

30

31 HABERLER THE NEWS

32

33 HABERLER THE NEWS Resmi Gazete Tarihi : Resmi Gazete Sayısı : İller Bankası Anonim Şirketinden: İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İller Bankası Anonim Şirketinin insan kaynakları politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile personelin göreve alınmasına, hizmet şartlarına, niteliklerine, atanma ve yetiştirilmelerine, hak, yükümlülük ve sorumluluklarına, pozisyon ve sayılarıyla diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. (2) Bu Yönetmelik İller Bankası Anonim Şirketinin personelini kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Banka: İller Bankası Anonim Şirketini, b) Genel Müdür: İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürünü, c) Kanun: İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunu, ç) Personel: İller Bankası Anonim Şirketinde çalışan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personeli, d) Yönetici: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Müdür ve müstakil birim amirini, e) Yönetim Kurulu: İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu, ifade eder. Haberlerin tamamına, dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz

34

35 YARGITAY KARARLARI DECISIONS OF THE COURT OF APPEAL * Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Decisions of Joint Civil Chambers of the Court of Appeal * Yargıtay Hukuk Daire Kararları Decisions of Civil Chambers of the Court of Appeal

36

37 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI DECISIONS OF JOINT CIVIL CHAMBERS OF THE COURT OF APPEAL YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/ s. HUMK/ s. HMK/363 İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA YETKİ İFLAS DAVALARINDA BORÇLUNUN MUAMELE MERKEZİNİN BULUNDUĞU YERDEKİ TİCARET MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLMASI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATI İLE DAVAYA BAKMASI ÖZETİ: İflas davaları için yetki sözleşmesi yapılamaz ve iflas davası mutlaka borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde açılır. Borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi'nin yetkisi kamu düzenine ilişkin olup, kesindir. İflası istenen kişinin ticaret siciline kayıtlı olduğu yer, muamele merkezi yönünden karine teşkil ederse de, ticaret sicilinde kayıtlı yerden başka bir yerin muamele merkezi olduğu kanıtlanırsa iflas davasının bu yer ticaret mahkemesinde açılması gerekir. Somut olayda, iflas erteleme talebinde bulunanlar, şirketlerin merkezlerini Bursa ilinden Balıkesir iline taşımışlardır. Bu kapsamda, her iki şirket Balıkesir Ticaret Odası'na kayıtlarını yaptırmış; daha sonra ise, şirketlerin merkezlerinin Balıkesir ilinde gösterilen adres olduğu Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir. Şirketlerin sicile kayıt edildiği Balıkesir il merkezi, İİK 154.madde kapsamında muamele merkezi yönünden karine oluşturur. Şu durumda, iflasın ertelenmesi istemi yönünden yetkili mahkemenin Balıkesir Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu her türlü duraksamadan uzaktır. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 4389 s. BankalarK/10/ s. BankacılıkK/61 İNTERNET BANKACILIĞI FAALİYETİ YÜRÜTEN BANKALAR

38 20 Yargıtay Kararları ÖZETİ: İnternet bankacılığı faaliyeti yürüten bankalar, bankadaki paranın internet ortamında üçüncü kişilerce usulsüz olarak havale edilmesi durumunda mudinin parasını yukarıda açıklanan mevzuat çerçevesinde iade etmekle yükümlüdürler. Usulsüz işlemlerle çekilen paralar aslında doğrudan doğruya bankanın zararı niteliğinde olup,mevduat sahibinin bankaya karşı alacağı aynen devam eder. Banka,usulsüz işlemin gerçekleşmesinde mevduat sahibinin müterafık kusurunun bulunduğunu ispat etmesi halinde tazminatta indirim isteyebilir. Kararların tam metinlerine dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz BFHD - Cilt: 2 / Sayı: 5 / Yıl: 2013

39 YARGITAY HUKUK DAİRE KARARLARI DECISIONS OF CIVIL CHAMBERS OF THE COURT OF APPEAL YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 4721 s. TMK/194, 1023 AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ TASARRUFLARIN GEÇERLİLİĞİNİN EŞİN RIZASINA BAĞLI OLMASI İPOTEK TESİSİNE DAİR EŞİN MUVAFAKATNAMESİ TAPU KAYDINDA AİLE KONUTU ŞERHİ BULUNMAMASI İYİ NİYETLİ 3. KİŞİ BANKANIN KAZANIMININ KORUNMASI ÖZETİ: Türk Medeni Kanununun 194. maddesi, aile konutu üzerinde hak sahibi eşin konutla ilgili tasarruflarının geçerliliğini diğer eşin açık rızasına bağlamıştır. Davalı banka, konut üzerinde hak sahibi olan kocaya, ipotek tesisine, eşinin onay vermesi gerektiğini bildirmiş, hak sahibi olan koca da eşinin imzasını taşıyan muvafakatnameyi getirip banka yetkilisine vermiştir. Muvafakatnamedeki imzanın davacıya ait olmadığı tespit edilmiş ise de, bu sahteliğin, davalı koca, kredi borçlusu veya banka yetkilisi tarafından ortaklaşa yapıldığına veya banka yetkilisinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğine ilişkin dosyada herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu durumda banka iyi niyetlidir. Tapu kütüğünde konutun "aile konutu" olduğuna ilişkin bir şerh de olmadığına göre, Türk Medeni Kanununun maddesi gereğince bankanın kazanımı korunmalıdır. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2011/11166 İlgili Kanun/Madde 2012/ s. BK/ s. TBK/25 GENEL İŞLEM KOŞULLARININ İÇERİK DENETİMİ

40 22 Yargıtay Kararları ÖZETİ: Davacıların manevi tazminat istemleri, BK. 47. maddesi hükmüne dayanmaktadır. Sözü edilen maddede açıklıkla, ölenin ailesine manevi tazminat verilebileceği düzenlenmiştir. Şu durumda, ölenin ailesinin manevi zarar gördüğü yasa koyucu tarafından kabul ve benimsenmiştir. Ailenin, kişinin yaşamındaki önemli ve üstün yeri göz önünde tutulduğunda; ölüm halinde, geride kalan aile üyelerinin manevi tazminat isteminde bulunabilmeleri yaşam deneyi kurallarına da uygundur. Yasanın açık hükmü karşısında, ölenin çocukları, annebabası ve kardeşleri; ölüm nedeniyle, ayrıca manevi zarara uğradıklarını kanıtlama yükümlülüğü altında dahi değillerdir. Açıklanan nedenler karşısında, mahkemenin, çocukların ölüm olayından önce babaları ile yeterince ilgilenmemeleri nedeniyle bu davacıların manevi tazminat istemlerinin reddine ilişkin gerekçesi yasanın açık hükmüne aykırılık oluşturmaktadır. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/15, s. BankacılıkKanunu/143 İCRA VE İFLAS İŞLEMLERİNİ ŞİKAYET VE ŞARTLARI İCRA VE İFLAS HARÇLARI ÖZETİ: Somut olayda icra müdürlüğünün İİK.nun 15. maddesinde yer verilen 492 sayılı Harçlar Yasasına göre tahsil harcı kesmesi işleminin şikayet edildiği, ancak icra mahkemesince KDV kesilmesi işleminin şikayet edildiği düşünülerek vergi mahkemelerin ihtilafı çözmede görevli olduğu kabul edilip işin esası incelenmeden usulden ret kararı verildiği anlaşılmaktadır. O halde işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine, yazılı gerekçeyle usulden ret kararı verilmesi isabetsizdir. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 6183 s. Kanun/48 BANKALARIN ANCAK MEVDUAT HESAPLARI ÜZERİNDE TASARRUF YETKİSİNİN BULUNMASI BLOKE KONULMUŞ HESAP ÜZERİNDE BANKANIN TASARRUF YETKİSİNİN BULUNMAMASI BANKANIN BLOKE KONULMUŞ HESABA FAİZ İŞLETEMEYECEĞİ BFHD - Cilt: 2 / Sayı: 5 / Yıl: 2013

41 Decisions of the Court of Appeal 23 ÖZETİ: Davacı, bloke konulan paraya bloke tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre içerisinde faiz işletilmediğini ve paranın faizsiz olarak müvekkiline ödendiğini, bu nedenle davalı banka nezdinde faiz alacaklarının oluştuğunu ileri sürmüştür. Mahkemece banka tarafından muhtelif borçlar hesabı şeklinde açılan hesaba aktarılan paraya bloke konulduğu, bu şekilde açılan hesaplarda kaydedilen tutarların mevduat olarak nitelendirilemeyeceği, dolayısıyla faiz de işletilemeyeceği, zira bu tür hesaplardaki paralar üzerinde bankanın tasarruf yetkisinin olmadığı, bankaların ancak mevduat hesapları üzerinde tasarruf yetkisinin olduğu, ayrıca söz konusu paranın mevduat hesabı üzerinden nemalandırılması yönünde yargı mercileri tarafından da verilen bir karar olmadığı, davalı bankanın kendisine yargı mercilerinin verdiği talimatı yerine getirdiği, dolayısıyla faizden sorumlu olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2013/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/45, 167, 206 KAMBİYO SENEDİNE DAYALI ALACAK İÇİN İPOTEK VERİLMİŞ OLSA DA İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEBİLMESİ İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ İHTİYATİ HACİZ KARARINA ENGEL OLMAMASI ÖZETİ: Talep, ihtiyati hacze itiraz istemine ilişkin olup ihtiyati haciz kambiyo senedi vasfında bulunan bonoya istinaden talep edilmiştir. İİK' nun 45. maddesi yollamasıyla aynı Yasa'nın 167. maddesi uyarınca ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takip aynı alacak için düzenlenen kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapılmasına engel teşkil etmez. Bu suretle; kambiyo senedine dayalı alacak için ipotek verilmiş olsa dahi ihtiyati haciz kararı verilebilir YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2013/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/ s. TBK/586 İHTİYATİ HACİZ TALEBİ REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ VE VADESİ GELMİŞ BORÇ REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDEN ÖNCE KEFİLE BAŞVURMA BFHD - Volume: 2 / Issue: 5 / Year: 2013

42 24 Yargıtay Kararları ÖZETİ: Aleyhine ihtiyati haciz istenenler, bankayla kredi borçlusu arasında imzalanan iki ayrı sözleşmenin kefili durumundadır. İhtiyati haciz öncesinde aleyhine haciz istenen şirkete çekilen ihtarda borcun aylık taksit ödemeli kredi sözleşmesinden kaynaklandığı ifade edilmiştir. Bu durumda mahkemece anılan sözleşmenin imzalanan sözleşmelerden hangisi olduğu belirlenip şayet ticari, taşıt kredisi ve rehin sözleşmesi başlıklı krediden kaynaklanıyor ise 6098 sayılı Yasa nın 586/2. maddesindeki koşulların bulunup bulunmadığı değerlendirilmesi, diğer sözleşmeden kaynaklanıyorsa o sözleşme nedeniyle rehnin bulunup bulunmadığı değerlendirilip neticesine göre karar verilmesi gerekir. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 6100 s. HMK/384 KAMBİYO SENEDİNİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ DAVASINDA YETKİ KAMBİYO SENEDİNİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ DAVASINDA DAVACININ OTURDUĞU YER MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLMASI ÖZETİ: İstem, kambiyo senedinin zayi nedeniyle iptali istemine ilişkin olup, dava hasımsız olarak görülmektedir. Mahkemece, senet üzerine Adana Mahkemeleri'nin yetkili olduğunun dercedilmesi nedeniyle ve bu yetki kaydının hamil yönünden de bağlayıcı olduğu gerekçesiyle davanın yetki yönünden reddine karar verilmiş ise de istek netice itibariyle çekişmesiz yargı işi olmakla HMK' nın 384. maddesi uyarınca bu tür davaların talepte bulunan kişinin oturduğu yer mahkemesinde de görülebileceğinin gözetilmemesi doğru görülmemiştir. BFHD - Cilt: 2 / Sayı: 5 / Yıl: 2013

43 Decisions of the Court of Appeal 25 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2011/ / İlgili Kanun/Madde 5411 s. Kanun/5 HESAPTAKİ PARANIN BİLGİ VE İZİN DIŞINDA İNTERNET YOLU İLE YAPILAN İŞLEMLER SONUCU ÇEKİLMESİ BANKANIN İNTERNET BANKACILIĞINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU İNTERNET BANKACILIĞI YOLUYLA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HESABINA HAVALE KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN DAVACIDAN ELE GEÇİRİLDİĞİNİN KANITLANAMAMIŞ OLMASI ÖZETİ: Sahtecilik fiilinin davalı bankaya karşı gerçekleştirilmiş olmasının yanında davacıya ait kredi kartı bilgilerinin davacıdan veya mirasçılarından ele geçirildiğinin de kanıtlanamamış bulunmasına, ayrıca içinde bu konuda uzman bilirkişinin de yer aldığı heyet raporunda, dava konusu işlemlerin davacının kredi kartı ele geçirilip fiilen kullanılmadan, kredi kartının bilgisayar korsanlarınca kopyalanması suretiyle de yapılabileceğinin belirlenmiş bulunmasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 818 s. BK/ s. TBK/128 TEMİNAT MEKTUBUNA AÇIKÇA VADE TARİHİNE KADAR BAŞVURULMADIĞI TAKDİRDE HÜKÜMSÜZ HALE GELECEĞİNİN YAZILMAMASI VADE DOLSA DAHİ 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BEKLENMESİ GEREĞİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN HESAP ÜZERİNDEKİ BLOKENİN KALDIRILAMAYACAĞI BFHD - Volume: 2 / Issue: 5 / Year: 2013

44 26 Yargıtay Kararları ÖZETİ: Mahkemece, dava konusu teminat mektuplarının vade sonunda hükümsüz hale gelebilmeleri için BK'nun 110. maddesi anlamında bir sözleşme haline getirilmesi ve "vade tarihine kadar başvurulmadığı takdirde teminat mektubunun hükümsüz hale geleceği" hususunun açık ve net olarak teminat mektubu metnine yazılması gerektiği, bu yazılmadığı takdirde vade dolsa bile vadeden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi doluncaya kadar tazmin talebi ileri sürülebileceğinden bu sürenin dolmasının bekleneceği, sadece vade kaydını taşıyan dava konusu teminat mektupları henüz iade edilmediğinden, 10 yıllık zamanaşımı süresi de dolmayıp bu süre içerisinde tazmin talebi ileri sürülebileceğinden davacının hesabı üzerindeki blokenin kaldırılamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 6102 s. TTK/683, 686, s. İİK/257 LEHİNE CİRO YAPILAN KİMSENİN CİRODA GÖSTERİLMESİNE LÜZUM OLMAMASI POLİÇE HAMİLİNİN HAK SAHİPLİĞİ BONO HAMİLİNİN YETKİLİ HAMİL OLMASINA RAĞMEN İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİ ÖZETİ: Mahkemece, geriye kalan 5 adet bono yönünden ihtiyati haciz isteyen bankanın yetkili hamil olup olmadığı anlaşılamadığı gerekçesiyle dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde talebin reddine karar verilmiştir. Oysa lehine ciro yapılan kimsenin ciroda gösterilmesine lüzum olmadığı gibi, bir poliçeyi elinde bulunduran kimsenin, son ciro beyaz ciro olsa dahi, kendi hakki müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde, salahiyetli hamil sayılacağı düzenlenmiştir. BFHD - Cilt: 2 / Sayı: 5 / Yıl: 2013

45 Decisions of the Court of Appeal 27 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 6762 s. TTK/ s. TTK/812 BANKA TARAFINDAN GARANTİ EDİLEN ÇEK BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ÇEK ÜZERİNDEKİ İMZANIN KEŞİDECİYE AİT OLMADIĞI GEREKÇESİYLE ÇEK BEDELİNİN ÖDENMEMESİ MAHKEMECE ÇEKTEKİ İMZANIN KEŞİDECİYE AİT OLUP OLMADIĞININ İNCELENMEMESİ BANKANIN BASİRETLİ BİR İŞADAMI GİBİ HAREKET EDEREK ÇEKTEKİ İMZAYI UZMAN KİŞİLERE İNCELETMESİ GEREĞİ ÖZETİ: Çekin üzerinde "iş bu çekin karşılığı T. İ. Bankası tarafından garanti edilmiştir ibaresi çekin sadece karşılığının bulunmaması halinde dahi bu miktar için banka tarafından garanti verildiğini gösterir. Yoksa keşideci imzası sahte olan bir çekin bankaca ödenmesini gerektirmez. Mahkemece bu nedenle çekin garantili çek olduğu gerekçesiyle davanın kabulü doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 818 s. BK/ s. TBK/52 ÖDENMEYEN ÇEK NEDENİYLE BANKAYA AÇILAN TAZMİNAT DAVASI TİCARİ İLİŞKİYE GİRİLEN KİMSELERİ SEÇMEDE ÖZEN GÖSTERMEME BANKANIN MÜŞTERİNİN NÜFUS KAĞIDININ ONAYLI SURETİ İLE YETİNMEYİP ASLINI DA İNCELEMESİNİN GEREKMESİ MÜTERAFİK KUSUR ÖZETİ: Müşterisi adına çek hesabı açan davalı bankanın müşterinin nüfus kağıdının onaylı sureti ile yetinmeyip aslını da incelemesinin gerekli bulunması karşısında faaliyetini imtiyaz almak suretiyle devam ettiren ve hafif kusurundan dahi sorumlu bulunan davalı bankanın somut olayda sorumluluğunun bulunmadığına hükmedilmesi doğru bulunmadığı gibi, davacı tarafın da ticari ilişkiye girdiği kimseleri seçmede gereken özeni göstermemesi nedeniyle müterafik kusurunun bulunup bulunmadığının değerlendirilmemesi de doğru görülmemiştir. BFHD - Volume: 2 / Issue: 5 / Year: 2013

46 28 Yargıtay Kararları YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/257 KREDİ SÖZLEŞMESİ UYARINCA GAYRİNAKDİ ALACAKLARIN MUACCEL OLMASI MUACCEL HALE GELMEYEN ALACAKLAR İÇİN İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI ÖZETİ: Alacaklı vekili, davalı şirketin müvekkili ile arasında yapılan genel kredi sözleşmesinin asıl borçlusu, diğer davalıların da kefilleri olduklarını bildirerek talepte bulunmuş, mahkemece yapılan yargılama sonunda gayri nakdi krediye yönelik talebin reddine karar verilmiştir. Ancak, dosya içinde mevcut genel kredi sözleşmesinde, bankanın bu sözleşmeye dayalı olarak müşteri lehine düzenlenen teminat mektubu, garanti, kontrgaranti veya lehine açılan ithalat akreditifleri veya ithalat kabul ve aval kredileri ile banka veya muhabirlerince kabul edilen veya aval verilen poliçeler nedeniyle bankanın da sorumlu olduğu tutarların müşteri tarafından depo edilmesini talep etmeye her zaman ve herhangi bir neden göstermeksizin yetkili olduğunun düzenlendiği anlaşılmaktadır. O halde, İİK nun 257. maddesindeki şartların oluştuğu, hesabın gayri nakit alacaklar yönünden de katedildiği ve gayri nakit alacağa ilişkin istemin de anılan sözleşme hükmü uyarınca kabulüne karar vermek gerekir. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/72 ÖDEME YASAĞI KONULAN ÇEKİN İBRAZ EDİLMESİ ÖDEME YASAĞI KARARI NEDENİYLE DİĞER CİRANTA YÖNÜNDEN İŞLEM YAPILMAMASININ ÇEK TAKİBİNE ENGEL OLMAMASI BFHD - Cilt: 2 / Sayı: 5 / Yıl: 2013

47 Decisions of the Court of Appeal 29 ÖZETİ: Şikayetçi borçlu şirket aleyhinde başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip talebinde, örnek 10 ödeme emrine karşı süresinde icra mahkemesine verdiği dilekçede, takibe konu çeke ilişkin olarak çek lehtarı şirkete karşı açtığı istirdat davasında tedbiren ödeme yasağının konulduğu, çekin ciranta konumunda bulunan alacaklı banka tarafından ibraz edildiğinde, belirtilen tedbir kararı nedeni ile çek üzerinde bir işlem yapılamadığı kaydının düşüldüğünü ileri sürerek takibin iptali ile lehine kötü niyet tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir. Çekin ibraz kaşesi üzerinde Mahkemece verilen ödeme yasağı kararının bulunması, bu davada taraf olmayan alacaklı bankaya bağlanamayacağından çeke dayalı olarak takip yapılmasına da engel değildir. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/58 BANKAYI TEMSİLEN ŞUBE ADININ ÖDEME EMRİ VE TAKİP TALEBİNDE GÖSTERİLMESİ BANKA ŞUBESİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMADIĞINDAN BAHİSLE TAKİBİN İPTALİNİN HATALI OLMASI İCRA TAKİBİNDE AKTİF TAKİP EHLİYETİ ÖZETİ: Takibin alacaklısı bankayı temsilen işlem yapan banka şubesi değil; tüzel kişiliği haiz bankadır. Aksinin kabulü aşırı şekilcilik olup hak kaybına yol açacağı kuşkusuzdur. O halde mahkemece, tüzel kişiliği temsilen hareket eden banka şubesinin tüzel kişiliğinin olmadığı ve dolayısıyla aktif takip ehliyeti bulunmadığı gerekçe gösterilerek takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 6762 s. TTK/ s. TTK/814 ÇEKE DAYALI TAKİPTE KESİNLEŞMEDEN SONRA 6 AYLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇMESİ ÇEKİN İBRAZ SÜRESİNİN BİTİM TARİHİNİN YASA DEĞİŞİKLİĞİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE OLMASI ÇEKE DAYALI TAKİPTE 3 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ BFHD - Volume: 2 / Issue: 5 / Year: 2013

48 30 Yargıtay Kararları ÖZETİ: 6273 Sayılı Kanun un 7. maddesiyle 6762 Sayılı TTK nun 726. maddesinde yapılan değişiklikle çeklerde 6 ay olan zamanaşımı süresi 3 yıla çıkartılmıştır. 3 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanabilmesi için, çekin ibraz süresinin bitim tarihinin, yasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra olması gerekmektedir. Somut olayda zamanaşımı itirazına konu olan çeklerin ibraz sürelerinin bitim tarihi, 6273 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce olduğundan çekler 6 aylık zamanaşımı süresine tabidir. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/148, 149 İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ SONUCU SATILAN TAŞINMAZDAKİ PAYIN TAPU KAYDININ İPTALİ TALEBİ AÇIK ARTIRMA İLANINDA TAŞINMAZ İÇERİSİNDE YER ALAN BİNA BEDELLERİNİN TOPLAM BEDELE EKLENMESİ ÖZETİ: Dava konusu taşınmaz tam pay olarak davalı Y adına kayıtlı iken davalı banka lehine ipotek tesis edilmiştir. Borcun ödenmemesi sebebiyle borçlu Y aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi yapılmıştır. İcra dosyası kapsamında yapılan açık artırma sonucunda taşınmaz davalı... A.Ş'ye ihale edilmiştir. İcra dosyasında mevcut kıymet takdiri raporunda dava konusu her iki binaya yer verildiği gibi taşınmaz açık artırma ilanında da her iki bina değerinin toplam değere ilave edildiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak... A.Ş katıldığı ihalede taşınmaz içerisinde yer alan her iki binanın bedelini ödeyerek dava konusu parsele malik olmuştur. Bu sebeple ikinci bina olarak ifade edilen taşınmazın bedelinin... AŞ'den tahsiline karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2013/ / İlgili Kanun/Madde 6100 s. HMK/21, 22, 382, s. TTK/4, 5, 757, 763, 818 KIYMETLİ EVRAKIN ZAYİİ NEDENİYLE İPTALİ DAVASININ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİ OLMASI KIYMETLİ EVRAKIN ZAYİİ NEDENİYLE İPTALİ DAVASINDA SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI BFHD - Cilt: 2 / Sayı: 5 / Yıl: 2013

49 Decisions of the Court of Appeal 31 ÖZETİ: Somut olayda uyuşmazlık 6100 sayılı HMK nun yürürlüğe girmesinden sonra ve 6102 ve 6335 sayılı Yasaların yürürlüğe girmesinden önce mahkemeye getirilmiştir. Bu durumda, kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptaline ilişkin uyuşmazlık, 6100 sayılı HMK nın yürürlüğe girmesinden sonra ve 6102 sayılı TTK ve 6335 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce açılan çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/277 TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ MUTLAK TİCARİ DAVA OLMAMASI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ VE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ARASINDA GÖREV İLİŞKİSİ BULUNMASI ÖZETİ: Tasarrufun iptali davalarının mutlak ticari dava niteliğinde olmayıp şahsi nitelikte ve borçlunun tasarruflarına yönelik bulunmasına, bundan dolayı da asliye ticaret mahkemelerinde değil asliye hukuk mahkemelerinde görülmesinin gerekmesine, açılan davaların, asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi arasında artık işbölümü değil görev ilişkisinin bulunmasına göre hükmün onanmasına karar verildi. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/96, 97 İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN ŞİRKET ORTAĞININ BORÇLU OLMASI ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMAK İÇİN MUVAZAALI İŞYERİ DEVRİ ÖZETİ: Davacı üçüncü kişi şirket, borcun doğumundan sonra borçlu ile aynı alanda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur ve ortaklarından bir tanesi takip borçlusu diğeri ise borçlunun oğludur. Somut olayda, borcun doğumundan sonra alacaklıdan mal kaçırmak için örtülü iş yeri devri yapıldığının kabulü gerekir. BFHD - Volume: 2 / Issue: 5 / Year: 2013

50 32 Yargıtay Kararları YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 6762 s. TTK/ s. TTK/4 TİCARİ DAVALAR, ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ VE DELİLLERİ ÖZETİ: Dava konusu ipoteğin davacının ve dava dışı B. G.'in davalı banka tarafından açılmış veya açılacak her türlü krediden ve kefaletlerinden doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere tesis edildiği ve halen kefalet borçları bulunduğu gerekçesiyle davalının ipoteğin kaldırılmasına muvafakat etmediği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Davaya Tüketici Mahkemesinde bakılabilmesi için davanın taraflarından birinin tüketici olması ve uyuşmazlığın 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un uygulanmasından doğması gerekmektedir. Somut olayda uyuşmazlık genel kredi sözleşmelerini de kapsayacak şekilde tesis edilen ipoteğin kaldırılması istemine dair olup niteliği itibariyle 6762 Sayılı T.T.K.'nın 4. maddesinde bankacılık işlemi olarak sayılan ticari dava vasfındadır. Ticari davaların Tüketici Mahkemesinde görülmesi mümkün değildir. Görev, kamu düzenine dair olduğundan mahkemece yargılamanın her safhasında kendiliğinden gözetilmelidir. Bu durumda mahkemece ticari dava niteliğindeki davaya Tüketici Mahkemesi sıfatıyla bakılmayacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2013/ / İlgili Kanun/Madde 818 s. BK/225, s. TBK/207, s. İİK/130, 134, 135, 138 SIRA CETVELİNDE AYRILAN PAYA İTİRAZ SIRA CETVELİNDEKİ ALACAKLARIN SATIŞ TARİHİ İTİBARI İLE BELİRLENMESİ BFHD - Cilt: 2 / Sayı: 5 / Yıl: 2013

51 Decisions of the Court of Appeal 33 ÖZETİ: Taraflar arasındaki uyuşmazlık, ihalenin feshi dava edilen taşınmaz bedelinin paylaştırılmasında, satış tarihinin, ihale tarihi mi, yoksa ihalenin feshi talebinin reddinin kesinleşme tarihi mi olduğu noktasındadır. İİK'nın 138/1. maddesi uyarınca, sıra cetvelindeki alacaklar satış tarihi itibariyle belirlenir. Somut olayda, bedeli paylaşıma konu taşınmazın ihalesinin feshi istemiyle açılan davada ihalenin feshi davasının reddine karar verildiği, kararın kesinleştiği anlaşılmıştır Bu itibarla mahkemece, ihalenin kesinleşme tarihine göre sıra cetveline dahil alacakları hesaplayan sıra cetvelinin doğru olması sebebiyle şikayetin reddi gerekirken, ihalenin feshi davasının açılmadığı durumda geçerli olan yazılı gerekçeye dayalı karar verilmesi doğru olmamıştır. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/166, 178, s. HMK/ s. TTK/324 İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI BİLİRKİŞİ VE KAYYIM RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI İFLAS VE İFLAS ERTELEME YETKİSİNİ İÇEREN VEKALETNAME SUNULMAMASI İYİLEŞTİRME PROJESİNİN CİDDİ VE İNANDIRICI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İFLASIN ERTELENMESİNE İLİŞKİN İLANIN USULÜNE UYGUN OLMAMASI ÖZETİ: Dava dilekçesi ekinde sunulan vekaletnamede iflas, iflas erteleme yetkisine rastlanmadığından; iflas ve iflas erteleme yetkisini içerir vekaletnamenin dosyaya ibrazının sağlanması, mahkemece şirket varlıklarının rayiç değerlerinin ve bu kapsamda borca batıklığın tesbiti, bu şartın yerine geldiğinin anlaşılması halinde de iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olup olmadığının, somut verilere dayalı olarak, bilimsel şekilde değerlendirilmesi gerektiğinden, alanında uzman yeni bilirkişi heyetinden denetime elverişli bir rapor alınması, gerekirken, eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru olmamıştır. Öte yandan, dava ve karar tarihinde yürürlükte olan İİK'nın 179/a bendinde, "mahkeme erteleme kararının hüküm fıkrasını, 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan eder ve gerekli bildirimleri yapar" hükmüne uygun olarak kararın ilanına karar verilmesi gerekir. Kararların tam metinlerine dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz BFHD - Volume: 2 / Issue: 5 / Year: 2013

52

53 DANIŞTAY KARARI COUNCIL STATE DECISION * Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı Decision of Tax Case Chambers of Council State

54

55 DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI DECISION OF TAX CASE CHAMBERS OF COUNCIL STATE DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No. Karar No. Tarihi: 2010/ / İlgili Kanun/Madde 492 s. HarçlarK/ s. İYUK/ s. YenidenYapılanmaK/5, s. BankacılıkKanunu/140, Gç11 ÖZETİ: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devralınan borç ve alacaklardan doğmayan ve Fon tarafından açılmayan bu davada, davanın açılması sırasında ödenmesi gereken başvurma harcının tayininde 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 1 l'inci maddesinde uygulanmasına devam edileceği öngörülen mülga 4389 sayılı Yasanın 4743 sayılı Yasa ile değişik 14'üncü maddesinin 5/c bendinde öngörülen muafiyet kuralına dayanılamayacağından, harç ödenmeden açılan davanın esası incelenerek hüküm kurulması hukuka uygun düşmemiştir. Bu nedenle davanın, 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine ve 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 6'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına aykırı olarak, başvurma harcı alınmadan incelenerek karara bağlanması yolundaki ısrar kararında usule ve hukuka uygunluk görülmemiştir. Kararların tam metinlerine dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz

56 UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER PRACTICAL INFORMATIONS

57

58 2013 TESCİL VE BELGE HARÇLARI (İLAN ÜCRETİ DAHİL) TAHMİNİ TUTARLAR* 01/01/2013 tarih sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tarifedeki harçlara tahmini ilan ücreti de dahil edilerek aşağıdaki tablo hazırlanmıştır.ilan edilecek metnin kelime sayısına paralel olarak bu rakamlarda artış olabilecektir. ANONİM ŞİRKETLER HARÇLARI : 1.010,00.TL. KURULUŞ Oda Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Sermaye Miktarı Üzerinden Alınacak ve Tahmini Tutara Eklenecek. GENEL KURUL : 560,00.TL. (Seçimsiz) SERMAYE ARTIRIMINA AİT TADİL : 435,00.TL. TASARISI DİĞER TADİL TASARILARI : 685,00.TL. İMZA YETKİLİSİ ATANMASI MERKEZ NAKLİ (BAŞKA İLDEN İSTANBUL A) : 380,00.TL. (Tek İmza) Her eklenen imza 283,10.TL. : 1.935,00.TL. (Tek İmza) Her eklenen imza 283,10.TL. Oda Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Sermaye Miktarı Üzerinden Alınacak ve Tahmini Tutara Eklenecek. Uygulamaya İlişkin Bilgilerin tam metinlerine dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 8. sayısından ulaşabilirsiniz * http: //www.ito.org.tr

59 MÜNFESİH KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLECEK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLER* 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu geçici 7. maddesi ile "Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesin İlişkin Tebliğ hükümleri gereğince, münfesih durumdaki anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin sicil kayıtları aşağıda açıklanan usulle resen terkin edilecektir. 1- Sermayelerini, tarihine kadar TL'ye çıkarmayan anonim şirketler ile 500 TL'ye çıkarmamış limited şirketler 2- Sebebi ne olursa olsun aralıksız son 5 yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 10. maddesine göre adreslerinin ve durumlarının tespit edilememesi nedeniyle oda kaydı silinen anonim ve limited şirketler ile kooperatifler tarihinden önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ve tasfiyeleri tamamlanmış olmasına rağmen, kesin bilançonun genel kurula sunulamaması nedeniyle sicilden silinemeyen anonim ve limited şirketler ile kooperatifler. RESEN KAYIT SİLME USULÜ A. TASFİYESİ TESCİL EDİLMEMİŞ MÜNFESİH DURUMDAKİ ŞİRKET VE KOOPERATİFLER 1. İhtar üzerine beyanda bulunmayan şirket ve kooperatiflerin kayıtlarının silinmesi Uygulamaya İlişkin Bilgilerin tam metinlerine dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 8. sayısından ulaşabilirsiniz * http: //www.ito.org.tr

60 BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARINCA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN DÜZENLEMELER THE POINTS TO BE CONSIDERED BY BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS ADI KANUN Afrika Kalkınma Fonu Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Milletlerarası Finansman Kurumu Ana Anlaşmasının Tadil Edilmesine İlişkin Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun YÖNETMELİKLER ADI İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi ve Sayısı R.G. Tarihi ve Sayısı Bankalar ve Finans Kuruluşlarınca Gözönünde Bulundurulması Gereken Düzenlemelerin tam metinlerine dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz

61

62 ÖNEMLİ BİLGİLER SUBSTANTIAL INFORMATIONS ASGARİ ÜCRET YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ İHBAR TAZMİNATI(AKDİN FESHİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ) KURUMLAR VERGİSİ ORANI KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI DEĞERLİ KÂĞITLAR (2013) YASAL FAİZLER VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ LEGAL INTERESTS AND ITS VALIDITY PERIODS TİCARİ TEMERRÜT (AVANS) FAİZ ORANLARI INTEREST RATES FOR COMMERCIAL DEFAULT (ADVANCEMENT) AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN A GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI DAMGA VERGİSİ (2013) HARÇ TARİFESİ (2013) YARGI HARÇLARI (2013) ENFLASYON ORANLARI (%) (TÜİK Verilerine Göre) AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN İSKONTO VE FAİZ ORANLARI 2013 YILI USULSÜZLÜK DERECELERİ VE CEZALARI (TL) 2013 YILI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI 2013 YILI İÇİN DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR VERGİ KODLARI Önemli Bilgilerin tamamına dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz

63

64

E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ E-DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION OF E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY

E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ E-DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION OF E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ E-DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION OF E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY 1. E- Journal of Yasar University (Yaşar Üniversitesi E-Dergisi),

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - Uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde aracı elinde bulunduran işleten sayılır. Aracı işleten ise, kusursuz sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumludur. Finansal

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR

MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR 2 SATIRI 3 DEFA ARKA ARKAYA DOĞRU ŞEKİLDE YAZDIKTAN SONRA 3 DEFA DA SANAL KLAVYE UYGULAMASI YAPACAĞIZ İşveren tarafından yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI A- GENEL OLARAK BANKACILIK 1 B- BANKALARIN KURULUŞU, FAALİYETİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 1. Bankaların kuruluşu 3 2. Bankaların Faaliyeti 4 3. Bankaların Hukuki Niteliği

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI ÖZET: Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için alacağın gerçek miktarının bedeli ve sabit olması veya borçlu tarafından alacağın tüm

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

BİLİRKİŞİ RAPORU T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NE

BİLİRKİŞİ RAPORU T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NE T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NE ESAS NO. : 2014/ DAVACI : C.Y. 1 VEKİLİ : Av. DAVALI : Bank A.Ş. VEKİLİ : Av. DAVA : Alacak DAVA DEĞERİ : 8.360,00 TL DAVA TARİHİ : 20.01.2014 1 DAVA A) Davacı

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K.

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/14-612 Karar: 2013/1297 Karar Tarihi: 11.09.2013 KONU: TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACIYA DAVAYI MİRASÇILARA YÖNELTME İMKANI TANINMADIĞI - MİRASÇILARIN TESPİTİ

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK Anahtar Kelimeler : Sakatlık indirimi, özür oranı, çalışma gücü kaybı, hastane Özet: Sakatlık indiriminden yararlanabilmek için özür oranının değil çalışma gücü kayıp oranının tespit edilmesi gerektiği

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. T.C 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/8788 KARAR NO: 2012/13834 KARAR TARİHİ:30.05.2012 >İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI >İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASINA DÖNÜŞMESİ >YOKSULLUĞA DÜŞEBİLECEK ALTSOY

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

HECELEME VE SANAL KLAVYE

HECELEME VE SANAL KLAVYE HECELEME VE SANAL KLAVYE (Büyük harf ve noktalama işaretlerini kullanmadan gördüğümüz her satırı 5 defa klavyeyle 5 defa da sanal klavyeyle yazalım) İşveren tarafından yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla

Detaylı

TL(Karşılığı) ALACAK TEMMUZ 2011 (TL) BORÇ

TL(Karşılığı) ALACAK TEMMUZ 2011 (TL) BORÇ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: TEMMUZ 211 AĞUSTOS 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BİLANÇO DIŞI HESAPLAR Bilanço dışı hesaplar (Nazım Hesaplar); bankanın aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen hesaplar olup, müşterilere sağlanan gayrinakdi

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 Tarih: 26/11/2014 Sayı: 87893753-010.06.01.[36-05]-115059 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

0 0 0 0 0 6.000 0 0 4.800 11.330 TOPLAM 0 6.000 9.610 0 0 6.000 9.000 14.743 4.800 11.330 MAYIS 2011 HAZİRAN 2011 EUR 0 230.000 368.

0 0 0 0 0 6.000 0 0 4.800 11.330 TOPLAM 0 6.000 9.610 0 0 6.000 9.000 14.743 4.800 11.330 MAYIS 2011 HAZİRAN 2011 EUR 0 230.000 368. ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 211 HAZİRAN 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2007/245 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

2007/245 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME hakemli makaleler Fatih BİLGİLİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN BONOYU DÜZENLEYENE KARŞI TAKİPLERDE ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN 2007/245 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Fatih BİLGİLİ TTK m. 690 kapsamında

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 3 Volume: 1 /

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. TEMMUZ 2014 AYLIK BİLDİRİM

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. TEMMUZ 2014 AYLIK BİLDİRİM TEMMUZ 214 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (214 yılı Temmuz ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: HAZİRAN 214 TEMMUZ 214 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. HAZİRAN 2014 AYLIK BİLDİRİM

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. HAZİRAN 2014 AYLIK BİLDİRİM EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ HAZİRAN 214 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (214 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: MAYIS 214 HAZİRAN 214 ÖDENEN

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/26162 Karar No. 2015/14624 Tarihi: 09.09.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 İŞÇİNİN YAZILI OLURU ALINMADAN

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ NİN

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ NİN YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ NİN KIDEM TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI VE DİĞER SOSYAL HAKLAR A DAYALI OLARAK AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI NDA, BU ALACAKLARIN DOĞUM TARİHİNİN İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİĞİ TARİH

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İdari Dava Daireleri Kararları T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/6630 Karar No : 2014/8309 SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI Anahtar Kelimeler : Orman, Hazine Özeti : İlgilileri adına kayıtlı iken, orman olduğu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı