JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW"

Transkript

1 ISSN: BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 2 / Sayı: 5 Volume: 2 / Issue: 5 Yıl / Year: 2013

2 Banka ve Finans Hukuku Dergisi Journal of Bank and Finance Law Hakemli Dergidir / Peer reviewed Journal Yayın Sahibi / Publisher: Cilt: 2 / Sayı: 5 Volume: 2 / Issue: 5 Yıl / Year: 2013 Legal Yayıncılık A.Ş. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/On Behalf of Legal Yayıncılık A.S. Publisher and Executive Editor Av. / Atty. Lütfürrahman BAŞÖZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Responsible Manager: Av./Atty. Ramazan ÇAKMAKCI Yayımcının Adı / Name of Publishing Company: Legal Yayıncılık A.Ş (Sertifika No. / Certificate No ) Tel.: Basımcının Adı / Printed by: Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti (Net Copy Center) (Sertifika No./Certificate No ) Tel Basıldığı Yer / Place of Publication: İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul Basım Tarihi / Publication Date: Mayıs/May 2013 Yönetim Yeri / Place of Management: Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul Tel.: (216) Faks (Fax): (216) E-posta / URL: Yayın Türü / Type of Publication: Bu dergi yılda dört sayı olarak yayımlanan yerel, süreli hakemli bir hukuk dergisidir. This journal is a peer reviewed national law journal published four times a year. ISSN:

3 Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: BFHD For citations please use the abbreviation: BFHD Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri/ All correspondence concerning articles and other submissions should be addressed to: Telefon / Phone: Faks / Fax: Posta Adresi / Postal Address: Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy İstanbul Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir. Articles published in this journal represent only the views of the contributors. Copyright 2013 Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, LEGAL YAYINCILIK A.Ş nin yazılı izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik ve sair suretlerle kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kayda alınamaz. All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without the prior expressed permission in writing of the LEGAL YAYINCILIK A.S. BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy İstanbul Tel: (216) Faks: (216) İnternet adresi: / E-posta:

4

5 Editör / Editor Av. Tülin Zırhlıoğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Hukuk Müdürlüğü-Danışman Yayın Kurulu / Editorial Board Doç. Dr. Ömer Özkan İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. A. Caner Yenidünya Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hayati Eriş Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Dr. Sıtkı Anlam Altay Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Soner Altaş Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Av. Serkan İçtem Hukuk Danışmanı Av. Gizem Bilgiç Finansbank A.Ş. Hukuk Müşavirliği Av. Serap Yılmaz Bilirkişi-Sermaye Piyasası Faaliyetleri Yetkilisi Lisans no:

6 Danışmanlar Kurulu / Advisory Board Prof. Dr. Erişah Arıcan Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Prof. Dr. Ahmet Battal Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Köksal Bayraktar Prof. Dr. Nuray Ekşi Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Turgut Kalpsüz Prof. Dr. Sami Karahan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilsay Kuruç E. T.C. Merkez Bankası Meclis Üyesi Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Güzin Üçışık Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Çağlar Manavgat Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr.Sinan Bayındır İstanbul Aydın Üniv.Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Mustafa Akın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi

7 Yavuz Akbulak SPK-Kurul Başkanlık Danışmanı Abdurrahman Özalp Dış Ticaret Danışmanı ve ICC Türkiye Milli Komite Üyesi Av. Nilay Acar Av. Cemil Aygün Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hukuk Müşavirliği Kanuni Takipler Grup Başkanı Av. Nihat Boz Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri Av. Murat Duman HSBC Bank A.Ş. Hukuk Müşavir Yardımcısı Av. Bora Durmaz Finansbank A.Ş. Hukuk Müşavirliği Genel Dava Birim Yöneticisi Av. İbrahim Murat Haznedar Türkiye İş Bankası Bölge Hukuk Müşaviri Av. Mehmet Emin Karaağaç Vakıfbank Baş Hukuk Müşaviri Av. Hasan Köroğlu TMSF Başkanlık Hukuk Müşaviri Av. Gürhan Okay TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hukuk Av. Tülin Zırhlıoğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Hukuk Müdürlüğü-Danışman BFHD - Volume: 2 / Issue: 5 / Year: 2013

8

9 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Banka ve Finans Hukuku Dergisi, üç ayda bir (yılda dört kez) yayımlanan hakemli bir dergidir. The Journal of Bank and Finance Law is a peer reviewed journal published four times a year. Dergi de yayımlanabilecek yazılar, banka ve finans hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir. This is a journal of law focusing on legal issues concerning bank and finance law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. Dergi de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır. Kağıt Boyu: A4 Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher

10 X versions). Articles should be written according to the following style guidelines: Paper size: A4 Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified Foodnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir. Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via should be submitted to the editör. There is no need to submit any hardcopy of the article. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır. The name(s), formal positon(s), institutional affiliation(s) and contact details (especially (s)) of the author(s) must be clearly included with the submission to the editor. Dergi ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir. Each submission should contain a Turkish (only for Turkish authers) and an English Title, as well as structured Abstract in Turkish (only for Turkish authers) and English. Dergi ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. All articles should be accompanied by sufficient number of keywords in Turkish (only for Turkish authors) and English that reflect the content of the article.

11 Dergi ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. All references cited in the text should be numbered in order of mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the and of the article in an alphabetically arranged bibliography as well. Dergi ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself or herself. Yayım Kurulu nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istemesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu nca, tekrar hakeme gönderilebilir. Articles will initially be examined by the editorial board. After initial evaluation by the editorial board, the submissions will be sent to an anonymous peer reviewer, who is determined b the editorial board. In case of rejection or proposed amendments, the contributer(s) will be informed (generally via ) in adequate detal and provided with a copy of the reviewer s report. Whenever needed or necessary, a reviewed and amended submission may be sent to a second reviewer. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır. All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author(s) and reviewer(s) will not be revealed to the other party. XI BFHD - Volume: 2 / Issue: 5 / Year: 2013

12 XII Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir. Free copies of the published issue will be sent both to the author(s) and to the reviewer(s).

13 Dergimiz Hakkında / About Our Journal Banka ve Finans Hukuku Dergisi (BFHD), yılda dört sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir yılında yayın hayatına başlayan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, banka ve finans hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır. Okuyucularımızın göndereceği banka ve finans hukuku alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz. Journal of Bank and Finance Law (BFHD) is a peer reviewed academic law journal published regularly four times a year, concentrating on issues of bank and finance law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It s publication life begins at Each issue contains scholarly works concerning bank and finance law, authored by scholars and practitioners around the globe. We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on bank and finance law; with your contributions and support our journal will progress.

14

15 EDİTÖRDEN /FROM THE EDITOR Değerli okuyucularımız, Geçtiğimiz sene yayın hayatına başlayan "Banka ve Finans Hukuku Dergimiz" bir yaşını doldurmuş bulunmaktadır. Mevzuat değişikliklerinin bu denli yoğun ve sıklıkla yaşandığı günümüzde, bu değişiklikler yapılan akademik çalışmaların çeşitliliğini ve sayısını arttıran bir ortam oluşturmuştur. Bu çalışmaları yeni cildimizde de sizlerle paylaşıyor olacağız. Geçen sayılarımızda sizden aldığımız olumlu görüş ve değerlendirmelerinizi yeni sayılarımızda da almayı temenni ediyor, geçen cilde ilişkin memnuniyetinizi yeni sayılarımızda devam ettirme ve arttırma gayreti içinde olacağımızı belirtmek istiyoruz. Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle... Av./Atty. Tülin ZIRHLIOĞLU

16

17 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ Cilt: 2 / Sayı: 5 Yıl: 2013 İÇİNDEKİLER Makaleler... 1 Alman Ceza Mahkemesinin Banka Hesabının Hamilini Tespit Eden İlamının Türkiye de Tanınması Prof. Dr. Nuray EKŞİ Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Acentenin Denkleştirme İstemi Arş. Gör. Uğur YAĞCI Uzman Görüşü Sözleşmedeki Haksız Şartlar ve Geçersiz Sayılan Haksız Şart Sebebiyle Sözleşmede Oluşan Boşluğun Mahkemece Doldurulması Av. Ünal ERTABAK sayılı Ttk Uyarınca Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı Türleri ve Nakdi Sermaye Artırımlarında Bilançodaki Mevcut Fonların Sermayeye Eklenmesi Zorunluluğu Yavuz AKBULAK (SPK Başkanlık Danışmanı) Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Faaliyet Raporları Yavuz AKBULAK (SPK Başkanlık Danışmanı) Haberler Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Yargıtay Hukuk Daire Kararları Danıştay Kararı Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı Uygulamaya İlişkin Bilgiler Önemli Bilgiler LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU LEGALBANK ABONELİK FORMU

18 JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Volume: 2 / Issue: 5 Year: 2013 CONTENTS Articles... 1 Recognition of the German Criminal Court Decision Identifying the Holder of a Banking Account Prof. Dr. Nuray EKŞİ... 3 An Agent s Claim for Compensation According to The New Turkish Commercial Code No Res. Asst. Uğur YAĞCI Legal Opinion Unfair Terms in Contracts and Courts Filling in the Gaps Formed by Unfair Terms Deemed Void Atty. Ünal ERTABAK Types of Capital Increase in Joint-Stock Companies and the Obligation of Adding Existing Funds in Balance Sheets in Pecuniary Capital Increase According to TCC No Yavuz AKBULAK (Capital Markets Board of Turkey Advisor) Annual Activity Reports of Join-Stock Companies, Limited Liability Corporations and Partnerships Limited by Shares Yavuz AKBULAK (Capital Markets Board of Turkey Advisor) The News Decisions of the Court of Appeal Decision of Joint Civil Chambers of the Court of Appeal Decisions of Civil Chambers of the Court of Appeal Council State Decision Decision of Tax Case Chambers of Council State Practical Informations Substantial Informations ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE

19 MAKALELER ARTICLES * Alman Ceza Mahkemesinin Banka Hesabının Hamilini Tespit Eden İlamının Türkiye de Tanınması Recognition of the German Criminal Court Decision Identifying the Holder of a Banking Account Prof. Dr. Nuray EKŞİ * 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Acentenin Denkleştirme İstemi An Agent s Claim for Compensation According to The New Turkish Commercial Code No Arş. Gör./Res. Asst. Uğur YAĞCI

20

21 H ALMAN CEZA MAHKEMESİNİN BANKA HESABININ HAMİLİNİ TESPİT EDEN İLAMININ TÜRKİYE DE TANINMASI (RECOGNITION OF THE GERMAN CRIMINAL COURT DECISION IDENTIFYING THE HOLDER OF A BANKING ACCOUNT) Prof. Dr. Nuray EKŞİ * ÖZET Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye de tanınması veya tenfiz edilmesi için kararın özel hukuka ilişkin olması gerekir. Bu bağlamda, kararı veren yabancı mahkemenin adı ve niteliği önemli değildir. Önemli olan, yabancı mahkeme kararının özel hukukla ilgili herhangi bir meseleye ilişkin olmasıdır. Bununla beraber, özel hukuka ilişkin kararlar genellikle yabancı devletlerin hukuk mahkemeleri tarafından verildiğinden tanıma veya tenfiz davasında kararı veren mahkeme açısından özel bir değerlendirme yapılmasına pek ihtiyaç olmamaktadır. Ancak yaş düzeltilmesi ve maddi manevi tazminat kararlarında olduğu gibi bazı hallerde yabancı ceza mahkemeleri de özel hukuka ilişkin hükümler içeren kararlar verebilir sayılı MÖHUK un 50. maddesinin (2). fıkrasına göre, yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz veya tanıma kararı istenebilir. Özel hukuka ilişkin hüküm içeren yabancı ilâmın, sırf ceza mahkemesi tarafından verilmiş olmasının ilâmın tanınmasını engellemeyeceğinin enteresan bir örneğini, İstanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesi nin tarihli kararı teşkil etmektedir. Çalışmamızda, Koblenz sulh ceza mahkemesinin banka hesabının malikini tespit eden hükmünün tanınmasına ilişkin İstanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesi nin tarihli kararı, 5718 sayılı MÖHUK hükümleri uyarınca incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Tanıma, tenfiz, MÖHUK, özel hukuka ilişkin hükümler içeren yabancı ceza ilamları. H * Hakem denetiminden geçmiştir. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

22 4 Alman Ceza Mahkemesinin Banka Hesabının Hamilini Tespit Eden İlamının Türkiye de Tanınması ABSTRACT For the recognition or enforcement of foreign judgments in Turkey, the judgment must be relevant to a private law matter. In this context, the name or the nature of the court is irrelevant. What is important for recognition or enforcement of foreign judgments is they must involve any issue of private law. However, decisions regarding private law are usually given by the civil courts; therefore in the proceedings of recognition or enforcement of foreign judgments, the nature of the foreign trial court is hardly required for a special evaluation. Nevertheless, criminal courts may impose verdicts containing dictums relating to private law such as correction of age, moral and material compensation. According to Article 50(2) of the PILA, Law No. 5718, a judgment of enforcement can be demanded regarding provision on personal rights ordered within penal verdict of foreign courts as well. The decision by the Istanbul 44 th Commercial Court of First Instance, dated , notably demonstrates that the mere fact that a foreign criminal court rendered a judgment containing a decision on a private law issue will not prevent its recognition. In this study, the decision of Istanbul 44 th Commercial Court of First Instance dated concerning the recognition of the Koblenz criminal court decision that identified the owner of a banking account is evaluated under the provisions of the PILA, Law No Keywords: Recognition, enforcement, legal interest, Turkish PILA, foreign penal judgments containing a decision on a private law. ***... Kural olarak milletlerarası özel hukuk, adından da anlaşılacağı üzere özel hukuka ilişkin yabancılık unsuru taşıyan hukuki ilişkileri konu alır. Tanıma ve tenfiz bu hukuk alanının bir parçasını teşkil ettiğinden, aynı şekilde yabancı bir ilamın tanınması veya tenfiz edilmesi için de ilâmın özel hukuka ilişkin olması gerekir. Ancak bu kural yabancı ceza mahkemeleri tarafında verilen ilâmların tanınması veya tenfiz edilmesi baştan reddedilmesi sonucunu doğurmaz. Hiç şüphesiz yabancı ceza mahkemesi tarafından verilen hapis cezası veya adlî para cezası hükümleri ya da güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar tanıma veya tenfiz davalarına konu olamaz... Makalenin devamına, dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz BFHD - Cilt: 2 / Sayı: 5 / Yıl: 2013

23 H 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ACENTENİN DENKLEŞTİRME İSTEMİ (AN AGENT S CLAIM FOR COMPENSATION ACCORDING TO THE NEW TURKISH COMMERCIAL CODE NO. 6102) Arş. Gör./Res. Asst. Uğur YAĞCI ÖZET Acentenin denkleştirme istemi 6762 sayılı TTK da düzenlenmemekle beraber doktrin ve Yargıtay ın bazı kararlarında kabul edilmiştir sayılı TTK acentenin denkleştirme istemini ayrıntılı bir şekilde düzenlemiş ve tartışmalı olan hususları açıklığı kavuşturmuştur. Çalışmamızda ilk önce 6762 sayılı TTK dönemindeki uygulama genel olarak açıklanacaktır. Daha sonra denkleştirme isteminin tanımı, hukuki niteliği, tanınma amacı, şartları incelenecek ve son olarak da denkleştirme isteminin tek satıcılık ve benzeri diğer tekel hakkı veren sürekli sözleşmelere nasıl uygulanacağı 6102 sayılı TTK ya göre incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Acente, acentelik sözleşmesinin sona ermesi, denkleştirme istemi, tek satıcılık sözleşmesi, franchise sözleşmesi. ABSTRACT The issue of Agent s claim for compensation was not regulated at Turkish Commercial Code No. 6762, but it was appeared in doctrine and some of the supreme court s decisions. The New Turkish Commercial Code No regulates "the agent s claim for compensation" in detail, and clarifies controversial topics. In the first part of this article, we will focus on how "the agent s claim for compensation" is evaluated before the New Turkish Commercial Code No.6102 came into force. In the following parts, we will delve into it's objective, the definition of the right to compensation, the legal nature of agency contracts and the conditions for H Hakem denetiminden geçmiştir. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

24 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Acentenin Denkleştirme İstemi compensation. In the last part of the article, we will examine the right to compensation in case of exclusive distributorship agreement or other continual contracts according to the New Turkish Commercial Code No Keywords: Agency, termination of agency contract, claim for compensation, exclusive distributorship agreement, franchise agreement. ***... Acentenin denkleştirme talebi, müvekkilin, sözleşmenin sona ermesinden sonra acentenin oluşturduğu müşteri çevresinden, herhangi bir karşılık ödemeden yararlanacak olması nedeniyle, hakkaniyet gereğince acenteye ödenmesi gereken bir karşılıktır. Acente, acentelik ilişkisi süresince müvekkili hesabına aracılık faaliyetlerinde bulunur. Acentenin bu aracılık faaliyetleri neticesinde bir müşteri çevresi oluşur. Acentenin çalışması sonucunda ortaya çıkan ve parasal değeri olan müşteri çevresinden acentelik sözleşmesi süresince müvekkil ile acente birlikte faydalanırlar. Ancak bu ortak faydalanma, acentelik sözleşmesinin sona ermesiyle biter. Acentelik sözleşmesinin sona ermesinden sonra, müşteri çevresi, müvekkilde kalır. Acente, devam eden ticari ilişkilerden kaynaklanacak ücret elde etme olanağını kaybeder. İşte ticari ilişkisinin sona ermesinden sonra acenteye denkleştirme ödenmesi kabul edilerek, müvekkilin bu kazanımından acentenin de uygun bir biçimde yararlanmasını sağlamak amaçlanmıştır sayılı Türk Ticaret Kanunu, acentenin en temel hakkı olan ücret hakkını yeniden düzenlemiş, 6762 sayılı TTK da olmayan fakat doktrin ve yargı kararlarında kabul edilen acentenin denkleştirme istemine yer vermiş ve önemli bir eksikliği gidererek kanuni bir düzenlemeye kavuşturmuştur sayılı TTK, acentenin denkleştirme istemini düzenlemekle kalmamış; daha ileri bir düzenleme olan acentenin denkleştirme isteminin tek satıcılık ile benzeri diğer tekel hakkı veren sözleşmeler için de uygulanacağını hükme bağlamış ve doktrindeki tartışmalara son vermiştir. Makalenin devamına, dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz BFHD - Cilt: 2 / Sayı: 5 / Yıl: 2013

25 UZMAN GÖRÜŞÜ LEGAL OPINION * Sözleşmedeki Haksız Şartlar ve Geçersiz Sayılan Haksız Şart Sebebiyle Sözleşmede Oluşan Boşluğun Mahkemece Doldurulması Unfair Terms in Contracts and Courts Filling in the Gaps Formed by Unfair Terms Deemed Void Av./Atty. Ünal ERTABAK * 6102 sayılı TTK Uyarınca Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı Türleri ve Nakdi Sermaye Artırımlarında Bilançodaki Mevcut Fonların Sermayeye Eklenmesi Zorunluluğu Types of Capital Increase in Joint-Stock Companies and the Obligation of Adding Existing Funds in Balance Sheets in Pecuniary Capital Increase According to TCC No Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı/Capital Markets Board of Turkey Advisor * Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Faaliyet Raporları Annual Activity Reports of Join-Stock Companies, Limited Liability Corporations and Partnerships Limited by Shares Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı/Capital Markets Board of Turkey Advisor

26

27 SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR VE GEÇERSİZ SAYILAN HAKSIZ ŞART SEBEBİYLE SÖZLEŞMEDE OLUŞAN BOŞLUĞUN MAHKEMECE DOLDURULMASI (UNFAIR TERMS IN CONTRACTS AND COURTS FILLING IN THE GAPS FORMED BY UNFAIR TERMS DEEMED VOID) Av./Atty. Ünal ERTABAK Haksız şart ile ilgili yasal düzenlemeler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (bundan sonra Kanun olarak ifade edilecektir) 6 numaralı maddesinde ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelikte (bundan sonra Yönetmelik olarak ifade edilecektir) yapılmıştır. Haksız şart, Kanunun 6 numaralı maddesinde Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. şeklinde tanımlanmıştır.... Kural olarak bir uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülebilmesi için taraflar arasında akdi bir ilişkinin bir başka deyişle sözleşmenin bulunması zorunludur. Gerçekten bu olgu konuyu düzenleyen 4077 sayılı Yasanın özünde ve sözünde duraksamaya meydan vermeyecek biçimde vurgulanmıştır. Dava, tanımlamasını B.K. nun 41. maddesi hükmünde bulan haksız eylemden kaynaklandığına göre taraflar arasında bir sözleşmenin, açık bir anlatımla akdi bir ilişkinin varlığından söz edilmesine de kural olarak yasal olanak yoktur. Mahkemece bu olgular dikkate alınarak uyuşmazlığın asliye mahkemesi sıfatıyla çözümlenmesi gerekirken tüketici mahkemesi sıfatıyla uyuşmazlığın çözülmesi isabetsiz, davalı tarafın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA oybirliği ile karar verildi. Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin tarihli 2007/183 Esas ve 2007/326 Karar sayılı kararı. Yazının devamına, dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz

28 6102 SAYILI TTK UYARINCA ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI TÜRLERİ VE NAKDİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA BİLANÇODAKİ MEVCUT FONLARIN SERMAYEYE EKLENMESİ ZORUNLULUĞU * (TYPES OF CAPITAL INCREASE IN JOINT-STOCK COMPANIES AND THE OBLIGATION OF ADDING EXISTING FUNDS IN BALANCE SHEETS IN PECUNIARY CAPITAL INCREASE ACCORDING TO TCC NO. 6102) Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı/Capital Markets Board of Turkey Advisor Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (6102 sayılı TTK), tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Belki, 6102 sayılı TTK nın anonim şirketler bakımından getirdiği en önemli konularından birisi sermaye artırımı ve yeni sermaye artırımı türleridir. Sermaye artırımı, en genel ifadeyle, yeni pay ya da hisse senedi ihraç edilerek mevcut ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin artırılmasıdır. Nakit karşılığı yapılan artırım nakdi, bilançodaki mevcut özkaynakları oluşturan fonlar karşılığında yapılan sermaye artımları ise iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımı olarak adlandırılmaktadır. Yeni TTK, bunlara ek olarak şarta bağlı sermaye artırımı kavramını da hukukumuza getirmiş bulunmaktadır. İşbu yazıda, 6102 sayılı TTK nın sermaye artırımına ilişkin hükümleri ile sermaye artırımı türleri ve iç kaynakların sermayeye eklenmesi zorunluluğuna dair düzenlemelerine yer verilecektir.... Yazının devamına, dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz * Bu yazıda yer alan görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz, yazarın çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz. Yazıda yer alan tüm hata ve eksiklikler yazarına aittir.

29 ANONİM, LİMİTED VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLERİN FAALİYET RAPORLARI * (ANNUAL ACTIVITY REPORTS OF JOIN-STOCK COMPANIES, LIMITED LIABILITY CORPORATIONS AND PARTNERSHIPS LIMITED BY SHARES) Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı/Capital Markets Board of Turkey Advisor sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu başlıklı 516 ncı maddesinde; yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun, (anonim) şirketin, o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacağı, bu raporda finansal durumun, finansal tablolara göre değerlendirileceği, raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunacağı ve bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesinin de raporda yer alacağı ifade edilmektedir. Anılan hükümde yönetim kurulunun faaliyet raporunun; a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olayları, b) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmalarını, c) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatları içermesi gerektiği vurgulanmaktadır... Yazının devamına, dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz * Bu yazıda yer alan görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz, yazarın çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz. Yazıdaki tüm hata ve eksiklikler yazarına aittir.

30

31 HABERLER THE NEWS

32

33 HABERLER THE NEWS Resmi Gazete Tarihi : Resmi Gazete Sayısı : İller Bankası Anonim Şirketinden: İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İller Bankası Anonim Şirketinin insan kaynakları politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile personelin göreve alınmasına, hizmet şartlarına, niteliklerine, atanma ve yetiştirilmelerine, hak, yükümlülük ve sorumluluklarına, pozisyon ve sayılarıyla diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. (2) Bu Yönetmelik İller Bankası Anonim Şirketinin personelini kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Banka: İller Bankası Anonim Şirketini, b) Genel Müdür: İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürünü, c) Kanun: İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunu, ç) Personel: İller Bankası Anonim Şirketinde çalışan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personeli, d) Yönetici: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Müdür ve müstakil birim amirini, e) Yönetim Kurulu: İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu, ifade eder. Haberlerin tamamına, dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz

34

35 YARGITAY KARARLARI DECISIONS OF THE COURT OF APPEAL * Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Decisions of Joint Civil Chambers of the Court of Appeal * Yargıtay Hukuk Daire Kararları Decisions of Civil Chambers of the Court of Appeal

36

37 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI DECISIONS OF JOINT CIVIL CHAMBERS OF THE COURT OF APPEAL YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/ s. HUMK/ s. HMK/363 İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA YETKİ İFLAS DAVALARINDA BORÇLUNUN MUAMELE MERKEZİNİN BULUNDUĞU YERDEKİ TİCARET MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLMASI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATI İLE DAVAYA BAKMASI ÖZETİ: İflas davaları için yetki sözleşmesi yapılamaz ve iflas davası mutlaka borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde açılır. Borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi'nin yetkisi kamu düzenine ilişkin olup, kesindir. İflası istenen kişinin ticaret siciline kayıtlı olduğu yer, muamele merkezi yönünden karine teşkil ederse de, ticaret sicilinde kayıtlı yerden başka bir yerin muamele merkezi olduğu kanıtlanırsa iflas davasının bu yer ticaret mahkemesinde açılması gerekir. Somut olayda, iflas erteleme talebinde bulunanlar, şirketlerin merkezlerini Bursa ilinden Balıkesir iline taşımışlardır. Bu kapsamda, her iki şirket Balıkesir Ticaret Odası'na kayıtlarını yaptırmış; daha sonra ise, şirketlerin merkezlerinin Balıkesir ilinde gösterilen adres olduğu Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir. Şirketlerin sicile kayıt edildiği Balıkesir il merkezi, İİK 154.madde kapsamında muamele merkezi yönünden karine oluşturur. Şu durumda, iflasın ertelenmesi istemi yönünden yetkili mahkemenin Balıkesir Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu her türlü duraksamadan uzaktır. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 4389 s. BankalarK/10/ s. BankacılıkK/61 İNTERNET BANKACILIĞI FAALİYETİ YÜRÜTEN BANKALAR

38 20 Yargıtay Kararları ÖZETİ: İnternet bankacılığı faaliyeti yürüten bankalar, bankadaki paranın internet ortamında üçüncü kişilerce usulsüz olarak havale edilmesi durumunda mudinin parasını yukarıda açıklanan mevzuat çerçevesinde iade etmekle yükümlüdürler. Usulsüz işlemlerle çekilen paralar aslında doğrudan doğruya bankanın zararı niteliğinde olup,mevduat sahibinin bankaya karşı alacağı aynen devam eder. Banka,usulsüz işlemin gerçekleşmesinde mevduat sahibinin müterafık kusurunun bulunduğunu ispat etmesi halinde tazminatta indirim isteyebilir. Kararların tam metinlerine dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz BFHD - Cilt: 2 / Sayı: 5 / Yıl: 2013

39 YARGITAY HUKUK DAİRE KARARLARI DECISIONS OF CIVIL CHAMBERS OF THE COURT OF APPEAL YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 4721 s. TMK/194, 1023 AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ TASARRUFLARIN GEÇERLİLİĞİNİN EŞİN RIZASINA BAĞLI OLMASI İPOTEK TESİSİNE DAİR EŞİN MUVAFAKATNAMESİ TAPU KAYDINDA AİLE KONUTU ŞERHİ BULUNMAMASI İYİ NİYETLİ 3. KİŞİ BANKANIN KAZANIMININ KORUNMASI ÖZETİ: Türk Medeni Kanununun 194. maddesi, aile konutu üzerinde hak sahibi eşin konutla ilgili tasarruflarının geçerliliğini diğer eşin açık rızasına bağlamıştır. Davalı banka, konut üzerinde hak sahibi olan kocaya, ipotek tesisine, eşinin onay vermesi gerektiğini bildirmiş, hak sahibi olan koca da eşinin imzasını taşıyan muvafakatnameyi getirip banka yetkilisine vermiştir. Muvafakatnamedeki imzanın davacıya ait olmadığı tespit edilmiş ise de, bu sahteliğin, davalı koca, kredi borçlusu veya banka yetkilisi tarafından ortaklaşa yapıldığına veya banka yetkilisinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğine ilişkin dosyada herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu durumda banka iyi niyetlidir. Tapu kütüğünde konutun "aile konutu" olduğuna ilişkin bir şerh de olmadığına göre, Türk Medeni Kanununun maddesi gereğince bankanın kazanımı korunmalıdır. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2011/11166 İlgili Kanun/Madde 2012/ s. BK/ s. TBK/25 GENEL İŞLEM KOŞULLARININ İÇERİK DENETİMİ

40 22 Yargıtay Kararları ÖZETİ: Davacıların manevi tazminat istemleri, BK. 47. maddesi hükmüne dayanmaktadır. Sözü edilen maddede açıklıkla, ölenin ailesine manevi tazminat verilebileceği düzenlenmiştir. Şu durumda, ölenin ailesinin manevi zarar gördüğü yasa koyucu tarafından kabul ve benimsenmiştir. Ailenin, kişinin yaşamındaki önemli ve üstün yeri göz önünde tutulduğunda; ölüm halinde, geride kalan aile üyelerinin manevi tazminat isteminde bulunabilmeleri yaşam deneyi kurallarına da uygundur. Yasanın açık hükmü karşısında, ölenin çocukları, annebabası ve kardeşleri; ölüm nedeniyle, ayrıca manevi zarara uğradıklarını kanıtlama yükümlülüğü altında dahi değillerdir. Açıklanan nedenler karşısında, mahkemenin, çocukların ölüm olayından önce babaları ile yeterince ilgilenmemeleri nedeniyle bu davacıların manevi tazminat istemlerinin reddine ilişkin gerekçesi yasanın açık hükmüne aykırılık oluşturmaktadır. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/15, s. BankacılıkKanunu/143 İCRA VE İFLAS İŞLEMLERİNİ ŞİKAYET VE ŞARTLARI İCRA VE İFLAS HARÇLARI ÖZETİ: Somut olayda icra müdürlüğünün İİK.nun 15. maddesinde yer verilen 492 sayılı Harçlar Yasasına göre tahsil harcı kesmesi işleminin şikayet edildiği, ancak icra mahkemesince KDV kesilmesi işleminin şikayet edildiği düşünülerek vergi mahkemelerin ihtilafı çözmede görevli olduğu kabul edilip işin esası incelenmeden usulden ret kararı verildiği anlaşılmaktadır. O halde işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine, yazılı gerekçeyle usulden ret kararı verilmesi isabetsizdir. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 6183 s. Kanun/48 BANKALARIN ANCAK MEVDUAT HESAPLARI ÜZERİNDE TASARRUF YETKİSİNİN BULUNMASI BLOKE KONULMUŞ HESAP ÜZERİNDE BANKANIN TASARRUF YETKİSİNİN BULUNMAMASI BANKANIN BLOKE KONULMUŞ HESABA FAİZ İŞLETEMEYECEĞİ BFHD - Cilt: 2 / Sayı: 5 / Yıl: 2013

41 Decisions of the Court of Appeal 23 ÖZETİ: Davacı, bloke konulan paraya bloke tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre içerisinde faiz işletilmediğini ve paranın faizsiz olarak müvekkiline ödendiğini, bu nedenle davalı banka nezdinde faiz alacaklarının oluştuğunu ileri sürmüştür. Mahkemece banka tarafından muhtelif borçlar hesabı şeklinde açılan hesaba aktarılan paraya bloke konulduğu, bu şekilde açılan hesaplarda kaydedilen tutarların mevduat olarak nitelendirilemeyeceği, dolayısıyla faiz de işletilemeyeceği, zira bu tür hesaplardaki paralar üzerinde bankanın tasarruf yetkisinin olmadığı, bankaların ancak mevduat hesapları üzerinde tasarruf yetkisinin olduğu, ayrıca söz konusu paranın mevduat hesabı üzerinden nemalandırılması yönünde yargı mercileri tarafından da verilen bir karar olmadığı, davalı bankanın kendisine yargı mercilerinin verdiği talimatı yerine getirdiği, dolayısıyla faizden sorumlu olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2013/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/45, 167, 206 KAMBİYO SENEDİNE DAYALI ALACAK İÇİN İPOTEK VERİLMİŞ OLSA DA İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEBİLMESİ İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ İHTİYATİ HACİZ KARARINA ENGEL OLMAMASI ÖZETİ: Talep, ihtiyati hacze itiraz istemine ilişkin olup ihtiyati haciz kambiyo senedi vasfında bulunan bonoya istinaden talep edilmiştir. İİK' nun 45. maddesi yollamasıyla aynı Yasa'nın 167. maddesi uyarınca ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takip aynı alacak için düzenlenen kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapılmasına engel teşkil etmez. Bu suretle; kambiyo senedine dayalı alacak için ipotek verilmiş olsa dahi ihtiyati haciz kararı verilebilir YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2013/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/ s. TBK/586 İHTİYATİ HACİZ TALEBİ REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ VE VADESİ GELMİŞ BORÇ REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDEN ÖNCE KEFİLE BAŞVURMA BFHD - Volume: 2 / Issue: 5 / Year: 2013

42 24 Yargıtay Kararları ÖZETİ: Aleyhine ihtiyati haciz istenenler, bankayla kredi borçlusu arasında imzalanan iki ayrı sözleşmenin kefili durumundadır. İhtiyati haciz öncesinde aleyhine haciz istenen şirkete çekilen ihtarda borcun aylık taksit ödemeli kredi sözleşmesinden kaynaklandığı ifade edilmiştir. Bu durumda mahkemece anılan sözleşmenin imzalanan sözleşmelerden hangisi olduğu belirlenip şayet ticari, taşıt kredisi ve rehin sözleşmesi başlıklı krediden kaynaklanıyor ise 6098 sayılı Yasa nın 586/2. maddesindeki koşulların bulunup bulunmadığı değerlendirilmesi, diğer sözleşmeden kaynaklanıyorsa o sözleşme nedeniyle rehnin bulunup bulunmadığı değerlendirilip neticesine göre karar verilmesi gerekir. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 6100 s. HMK/384 KAMBİYO SENEDİNİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ DAVASINDA YETKİ KAMBİYO SENEDİNİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ DAVASINDA DAVACININ OTURDUĞU YER MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLMASI ÖZETİ: İstem, kambiyo senedinin zayi nedeniyle iptali istemine ilişkin olup, dava hasımsız olarak görülmektedir. Mahkemece, senet üzerine Adana Mahkemeleri'nin yetkili olduğunun dercedilmesi nedeniyle ve bu yetki kaydının hamil yönünden de bağlayıcı olduğu gerekçesiyle davanın yetki yönünden reddine karar verilmiş ise de istek netice itibariyle çekişmesiz yargı işi olmakla HMK' nın 384. maddesi uyarınca bu tür davaların talepte bulunan kişinin oturduğu yer mahkemesinde de görülebileceğinin gözetilmemesi doğru görülmemiştir. BFHD - Cilt: 2 / Sayı: 5 / Yıl: 2013

43 Decisions of the Court of Appeal 25 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2011/ / İlgili Kanun/Madde 5411 s. Kanun/5 HESAPTAKİ PARANIN BİLGİ VE İZİN DIŞINDA İNTERNET YOLU İLE YAPILAN İŞLEMLER SONUCU ÇEKİLMESİ BANKANIN İNTERNET BANKACILIĞINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU İNTERNET BANKACILIĞI YOLUYLA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HESABINA HAVALE KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN DAVACIDAN ELE GEÇİRİLDİĞİNİN KANITLANAMAMIŞ OLMASI ÖZETİ: Sahtecilik fiilinin davalı bankaya karşı gerçekleştirilmiş olmasının yanında davacıya ait kredi kartı bilgilerinin davacıdan veya mirasçılarından ele geçirildiğinin de kanıtlanamamış bulunmasına, ayrıca içinde bu konuda uzman bilirkişinin de yer aldığı heyet raporunda, dava konusu işlemlerin davacının kredi kartı ele geçirilip fiilen kullanılmadan, kredi kartının bilgisayar korsanlarınca kopyalanması suretiyle de yapılabileceğinin belirlenmiş bulunmasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 818 s. BK/ s. TBK/128 TEMİNAT MEKTUBUNA AÇIKÇA VADE TARİHİNE KADAR BAŞVURULMADIĞI TAKDİRDE HÜKÜMSÜZ HALE GELECEĞİNİN YAZILMAMASI VADE DOLSA DAHİ 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BEKLENMESİ GEREĞİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN HESAP ÜZERİNDEKİ BLOKENİN KALDIRILAMAYACAĞI BFHD - Volume: 2 / Issue: 5 / Year: 2013

44 26 Yargıtay Kararları ÖZETİ: Mahkemece, dava konusu teminat mektuplarının vade sonunda hükümsüz hale gelebilmeleri için BK'nun 110. maddesi anlamında bir sözleşme haline getirilmesi ve "vade tarihine kadar başvurulmadığı takdirde teminat mektubunun hükümsüz hale geleceği" hususunun açık ve net olarak teminat mektubu metnine yazılması gerektiği, bu yazılmadığı takdirde vade dolsa bile vadeden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi doluncaya kadar tazmin talebi ileri sürülebileceğinden bu sürenin dolmasının bekleneceği, sadece vade kaydını taşıyan dava konusu teminat mektupları henüz iade edilmediğinden, 10 yıllık zamanaşımı süresi de dolmayıp bu süre içerisinde tazmin talebi ileri sürülebileceğinden davacının hesabı üzerindeki blokenin kaldırılamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 6102 s. TTK/683, 686, s. İİK/257 LEHİNE CİRO YAPILAN KİMSENİN CİRODA GÖSTERİLMESİNE LÜZUM OLMAMASI POLİÇE HAMİLİNİN HAK SAHİPLİĞİ BONO HAMİLİNİN YETKİLİ HAMİL OLMASINA RAĞMEN İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİ ÖZETİ: Mahkemece, geriye kalan 5 adet bono yönünden ihtiyati haciz isteyen bankanın yetkili hamil olup olmadığı anlaşılamadığı gerekçesiyle dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde talebin reddine karar verilmiştir. Oysa lehine ciro yapılan kimsenin ciroda gösterilmesine lüzum olmadığı gibi, bir poliçeyi elinde bulunduran kimsenin, son ciro beyaz ciro olsa dahi, kendi hakki müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde, salahiyetli hamil sayılacağı düzenlenmiştir. BFHD - Cilt: 2 / Sayı: 5 / Yıl: 2013

45 Decisions of the Court of Appeal 27 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 6762 s. TTK/ s. TTK/812 BANKA TARAFINDAN GARANTİ EDİLEN ÇEK BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ÇEK ÜZERİNDEKİ İMZANIN KEŞİDECİYE AİT OLMADIĞI GEREKÇESİYLE ÇEK BEDELİNİN ÖDENMEMESİ MAHKEMECE ÇEKTEKİ İMZANIN KEŞİDECİYE AİT OLUP OLMADIĞININ İNCELENMEMESİ BANKANIN BASİRETLİ BİR İŞADAMI GİBİ HAREKET EDEREK ÇEKTEKİ İMZAYI UZMAN KİŞİLERE İNCELETMESİ GEREĞİ ÖZETİ: Çekin üzerinde "iş bu çekin karşılığı T. İ. Bankası tarafından garanti edilmiştir ibaresi çekin sadece karşılığının bulunmaması halinde dahi bu miktar için banka tarafından garanti verildiğini gösterir. Yoksa keşideci imzası sahte olan bir çekin bankaca ödenmesini gerektirmez. Mahkemece bu nedenle çekin garantili çek olduğu gerekçesiyle davanın kabulü doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 818 s. BK/ s. TBK/52 ÖDENMEYEN ÇEK NEDENİYLE BANKAYA AÇILAN TAZMİNAT DAVASI TİCARİ İLİŞKİYE GİRİLEN KİMSELERİ SEÇMEDE ÖZEN GÖSTERMEME BANKANIN MÜŞTERİNİN NÜFUS KAĞIDININ ONAYLI SURETİ İLE YETİNMEYİP ASLINI DA İNCELEMESİNİN GEREKMESİ MÜTERAFİK KUSUR ÖZETİ: Müşterisi adına çek hesabı açan davalı bankanın müşterinin nüfus kağıdının onaylı sureti ile yetinmeyip aslını da incelemesinin gerekli bulunması karşısında faaliyetini imtiyaz almak suretiyle devam ettiren ve hafif kusurundan dahi sorumlu bulunan davalı bankanın somut olayda sorumluluğunun bulunmadığına hükmedilmesi doğru bulunmadığı gibi, davacı tarafın da ticari ilişkiye girdiği kimseleri seçmede gereken özeni göstermemesi nedeniyle müterafik kusurunun bulunup bulunmadığının değerlendirilmemesi de doğru görülmemiştir. BFHD - Volume: 2 / Issue: 5 / Year: 2013

46 28 Yargıtay Kararları YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/257 KREDİ SÖZLEŞMESİ UYARINCA GAYRİNAKDİ ALACAKLARIN MUACCEL OLMASI MUACCEL HALE GELMEYEN ALACAKLAR İÇİN İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI ÖZETİ: Alacaklı vekili, davalı şirketin müvekkili ile arasında yapılan genel kredi sözleşmesinin asıl borçlusu, diğer davalıların da kefilleri olduklarını bildirerek talepte bulunmuş, mahkemece yapılan yargılama sonunda gayri nakdi krediye yönelik talebin reddine karar verilmiştir. Ancak, dosya içinde mevcut genel kredi sözleşmesinde, bankanın bu sözleşmeye dayalı olarak müşteri lehine düzenlenen teminat mektubu, garanti, kontrgaranti veya lehine açılan ithalat akreditifleri veya ithalat kabul ve aval kredileri ile banka veya muhabirlerince kabul edilen veya aval verilen poliçeler nedeniyle bankanın da sorumlu olduğu tutarların müşteri tarafından depo edilmesini talep etmeye her zaman ve herhangi bir neden göstermeksizin yetkili olduğunun düzenlendiği anlaşılmaktadır. O halde, İİK nun 257. maddesindeki şartların oluştuğu, hesabın gayri nakit alacaklar yönünden de katedildiği ve gayri nakit alacağa ilişkin istemin de anılan sözleşme hükmü uyarınca kabulüne karar vermek gerekir. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/72 ÖDEME YASAĞI KONULAN ÇEKİN İBRAZ EDİLMESİ ÖDEME YASAĞI KARARI NEDENİYLE DİĞER CİRANTA YÖNÜNDEN İŞLEM YAPILMAMASININ ÇEK TAKİBİNE ENGEL OLMAMASI BFHD - Cilt: 2 / Sayı: 5 / Yıl: 2013

47 Decisions of the Court of Appeal 29 ÖZETİ: Şikayetçi borçlu şirket aleyhinde başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip talebinde, örnek 10 ödeme emrine karşı süresinde icra mahkemesine verdiği dilekçede, takibe konu çeke ilişkin olarak çek lehtarı şirkete karşı açtığı istirdat davasında tedbiren ödeme yasağının konulduğu, çekin ciranta konumunda bulunan alacaklı banka tarafından ibraz edildiğinde, belirtilen tedbir kararı nedeni ile çek üzerinde bir işlem yapılamadığı kaydının düşüldüğünü ileri sürerek takibin iptali ile lehine kötü niyet tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir. Çekin ibraz kaşesi üzerinde Mahkemece verilen ödeme yasağı kararının bulunması, bu davada taraf olmayan alacaklı bankaya bağlanamayacağından çeke dayalı olarak takip yapılmasına da engel değildir. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/58 BANKAYI TEMSİLEN ŞUBE ADININ ÖDEME EMRİ VE TAKİP TALEBİNDE GÖSTERİLMESİ BANKA ŞUBESİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMADIĞINDAN BAHİSLE TAKİBİN İPTALİNİN HATALI OLMASI İCRA TAKİBİNDE AKTİF TAKİP EHLİYETİ ÖZETİ: Takibin alacaklısı bankayı temsilen işlem yapan banka şubesi değil; tüzel kişiliği haiz bankadır. Aksinin kabulü aşırı şekilcilik olup hak kaybına yol açacağı kuşkusuzdur. O halde mahkemece, tüzel kişiliği temsilen hareket eden banka şubesinin tüzel kişiliğinin olmadığı ve dolayısıyla aktif takip ehliyeti bulunmadığı gerekçe gösterilerek takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 6762 s. TTK/ s. TTK/814 ÇEKE DAYALI TAKİPTE KESİNLEŞMEDEN SONRA 6 AYLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇMESİ ÇEKİN İBRAZ SÜRESİNİN BİTİM TARİHİNİN YASA DEĞİŞİKLİĞİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE OLMASI ÇEKE DAYALI TAKİPTE 3 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ BFHD - Volume: 2 / Issue: 5 / Year: 2013

48 30 Yargıtay Kararları ÖZETİ: 6273 Sayılı Kanun un 7. maddesiyle 6762 Sayılı TTK nun 726. maddesinde yapılan değişiklikle çeklerde 6 ay olan zamanaşımı süresi 3 yıla çıkartılmıştır. 3 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanabilmesi için, çekin ibraz süresinin bitim tarihinin, yasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra olması gerekmektedir. Somut olayda zamanaşımı itirazına konu olan çeklerin ibraz sürelerinin bitim tarihi, 6273 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce olduğundan çekler 6 aylık zamanaşımı süresine tabidir. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/148, 149 İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ SONUCU SATILAN TAŞINMAZDAKİ PAYIN TAPU KAYDININ İPTALİ TALEBİ AÇIK ARTIRMA İLANINDA TAŞINMAZ İÇERİSİNDE YER ALAN BİNA BEDELLERİNİN TOPLAM BEDELE EKLENMESİ ÖZETİ: Dava konusu taşınmaz tam pay olarak davalı Y adına kayıtlı iken davalı banka lehine ipotek tesis edilmiştir. Borcun ödenmemesi sebebiyle borçlu Y aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi yapılmıştır. İcra dosyası kapsamında yapılan açık artırma sonucunda taşınmaz davalı... A.Ş'ye ihale edilmiştir. İcra dosyasında mevcut kıymet takdiri raporunda dava konusu her iki binaya yer verildiği gibi taşınmaz açık artırma ilanında da her iki bina değerinin toplam değere ilave edildiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak... A.Ş katıldığı ihalede taşınmaz içerisinde yer alan her iki binanın bedelini ödeyerek dava konusu parsele malik olmuştur. Bu sebeple ikinci bina olarak ifade edilen taşınmazın bedelinin... AŞ'den tahsiline karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2013/ / İlgili Kanun/Madde 6100 s. HMK/21, 22, 382, s. TTK/4, 5, 757, 763, 818 KIYMETLİ EVRAKIN ZAYİİ NEDENİYLE İPTALİ DAVASININ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİ OLMASI KIYMETLİ EVRAKIN ZAYİİ NEDENİYLE İPTALİ DAVASINDA SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI BFHD - Cilt: 2 / Sayı: 5 / Yıl: 2013

49 Decisions of the Court of Appeal 31 ÖZETİ: Somut olayda uyuşmazlık 6100 sayılı HMK nun yürürlüğe girmesinden sonra ve 6102 ve 6335 sayılı Yasaların yürürlüğe girmesinden önce mahkemeye getirilmiştir. Bu durumda, kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptaline ilişkin uyuşmazlık, 6100 sayılı HMK nın yürürlüğe girmesinden sonra ve 6102 sayılı TTK ve 6335 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce açılan çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/277 TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ MUTLAK TİCARİ DAVA OLMAMASI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ VE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ARASINDA GÖREV İLİŞKİSİ BULUNMASI ÖZETİ: Tasarrufun iptali davalarının mutlak ticari dava niteliğinde olmayıp şahsi nitelikte ve borçlunun tasarruflarına yönelik bulunmasına, bundan dolayı da asliye ticaret mahkemelerinde değil asliye hukuk mahkemelerinde görülmesinin gerekmesine, açılan davaların, asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi arasında artık işbölümü değil görev ilişkisinin bulunmasına göre hükmün onanmasına karar verildi. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/96, 97 İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN ŞİRKET ORTAĞININ BORÇLU OLMASI ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMAK İÇİN MUVAZAALI İŞYERİ DEVRİ ÖZETİ: Davacı üçüncü kişi şirket, borcun doğumundan sonra borçlu ile aynı alanda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur ve ortaklarından bir tanesi takip borçlusu diğeri ise borçlunun oğludur. Somut olayda, borcun doğumundan sonra alacaklıdan mal kaçırmak için örtülü iş yeri devri yapıldığının kabulü gerekir. BFHD - Volume: 2 / Issue: 5 / Year: 2013

50 32 Yargıtay Kararları YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 6762 s. TTK/ s. TTK/4 TİCARİ DAVALAR, ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ VE DELİLLERİ ÖZETİ: Dava konusu ipoteğin davacının ve dava dışı B. G.'in davalı banka tarafından açılmış veya açılacak her türlü krediden ve kefaletlerinden doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere tesis edildiği ve halen kefalet borçları bulunduğu gerekçesiyle davalının ipoteğin kaldırılmasına muvafakat etmediği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Davaya Tüketici Mahkemesinde bakılabilmesi için davanın taraflarından birinin tüketici olması ve uyuşmazlığın 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un uygulanmasından doğması gerekmektedir. Somut olayda uyuşmazlık genel kredi sözleşmelerini de kapsayacak şekilde tesis edilen ipoteğin kaldırılması istemine dair olup niteliği itibariyle 6762 Sayılı T.T.K.'nın 4. maddesinde bankacılık işlemi olarak sayılan ticari dava vasfındadır. Ticari davaların Tüketici Mahkemesinde görülmesi mümkün değildir. Görev, kamu düzenine dair olduğundan mahkemece yargılamanın her safhasında kendiliğinden gözetilmelidir. Bu durumda mahkemece ticari dava niteliğindeki davaya Tüketici Mahkemesi sıfatıyla bakılmayacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2013/ / İlgili Kanun/Madde 818 s. BK/225, s. TBK/207, s. İİK/130, 134, 135, 138 SIRA CETVELİNDE AYRILAN PAYA İTİRAZ SIRA CETVELİNDEKİ ALACAKLARIN SATIŞ TARİHİ İTİBARI İLE BELİRLENMESİ BFHD - Cilt: 2 / Sayı: 5 / Yıl: 2013

51 Decisions of the Court of Appeal 33 ÖZETİ: Taraflar arasındaki uyuşmazlık, ihalenin feshi dava edilen taşınmaz bedelinin paylaştırılmasında, satış tarihinin, ihale tarihi mi, yoksa ihalenin feshi talebinin reddinin kesinleşme tarihi mi olduğu noktasındadır. İİK'nın 138/1. maddesi uyarınca, sıra cetvelindeki alacaklar satış tarihi itibariyle belirlenir. Somut olayda, bedeli paylaşıma konu taşınmazın ihalesinin feshi istemiyle açılan davada ihalenin feshi davasının reddine karar verildiği, kararın kesinleştiği anlaşılmıştır Bu itibarla mahkemece, ihalenin kesinleşme tarihine göre sıra cetveline dahil alacakları hesaplayan sıra cetvelinin doğru olması sebebiyle şikayetin reddi gerekirken, ihalenin feshi davasının açılmadığı durumda geçerli olan yazılı gerekçeye dayalı karar verilmesi doğru olmamıştır. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ Esas No. Karar No. Tarihi: 2012/ / İlgili Kanun/Madde 2004 s. İİK/166, 178, s. HMK/ s. TTK/324 İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI BİLİRKİŞİ VE KAYYIM RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI İFLAS VE İFLAS ERTELEME YETKİSİNİ İÇEREN VEKALETNAME SUNULMAMASI İYİLEŞTİRME PROJESİNİN CİDDİ VE İNANDIRICI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İFLASIN ERTELENMESİNE İLİŞKİN İLANIN USULÜNE UYGUN OLMAMASI ÖZETİ: Dava dilekçesi ekinde sunulan vekaletnamede iflas, iflas erteleme yetkisine rastlanmadığından; iflas ve iflas erteleme yetkisini içerir vekaletnamenin dosyaya ibrazının sağlanması, mahkemece şirket varlıklarının rayiç değerlerinin ve bu kapsamda borca batıklığın tesbiti, bu şartın yerine geldiğinin anlaşılması halinde de iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olup olmadığının, somut verilere dayalı olarak, bilimsel şekilde değerlendirilmesi gerektiğinden, alanında uzman yeni bilirkişi heyetinden denetime elverişli bir rapor alınması, gerekirken, eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru olmamıştır. Öte yandan, dava ve karar tarihinde yürürlükte olan İİK'nın 179/a bendinde, "mahkeme erteleme kararının hüküm fıkrasını, 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan eder ve gerekli bildirimleri yapar" hükmüne uygun olarak kararın ilanına karar verilmesi gerekir. Kararların tam metinlerine dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz BFHD - Volume: 2 / Issue: 5 / Year: 2013

52

53 DANIŞTAY KARARI COUNCIL STATE DECISION * Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı Decision of Tax Case Chambers of Council State

54

55 DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI DECISION OF TAX CASE CHAMBERS OF COUNCIL STATE DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No. Karar No. Tarihi: 2010/ / İlgili Kanun/Madde 492 s. HarçlarK/ s. İYUK/ s. YenidenYapılanmaK/5, s. BankacılıkKanunu/140, Gç11 ÖZETİ: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devralınan borç ve alacaklardan doğmayan ve Fon tarafından açılmayan bu davada, davanın açılması sırasında ödenmesi gereken başvurma harcının tayininde 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 1 l'inci maddesinde uygulanmasına devam edileceği öngörülen mülga 4389 sayılı Yasanın 4743 sayılı Yasa ile değişik 14'üncü maddesinin 5/c bendinde öngörülen muafiyet kuralına dayanılamayacağından, harç ödenmeden açılan davanın esası incelenerek hüküm kurulması hukuka uygun düşmemiştir. Bu nedenle davanın, 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine ve 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 6'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına aykırı olarak, başvurma harcı alınmadan incelenerek karara bağlanması yolundaki ısrar kararında usule ve hukuka uygunluk görülmemiştir. Kararların tam metinlerine dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz

56 UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER PRACTICAL INFORMATIONS

57

58 2013 TESCİL VE BELGE HARÇLARI (İLAN ÜCRETİ DAHİL) TAHMİNİ TUTARLAR* 01/01/2013 tarih sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tarifedeki harçlara tahmini ilan ücreti de dahil edilerek aşağıdaki tablo hazırlanmıştır.ilan edilecek metnin kelime sayısına paralel olarak bu rakamlarda artış olabilecektir. ANONİM ŞİRKETLER HARÇLARI : 1.010,00.TL. KURULUŞ Oda Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Sermaye Miktarı Üzerinden Alınacak ve Tahmini Tutara Eklenecek. GENEL KURUL : 560,00.TL. (Seçimsiz) SERMAYE ARTIRIMINA AİT TADİL : 435,00.TL. TASARISI DİĞER TADİL TASARILARI : 685,00.TL. İMZA YETKİLİSİ ATANMASI MERKEZ NAKLİ (BAŞKA İLDEN İSTANBUL A) : 380,00.TL. (Tek İmza) Her eklenen imza 283,10.TL. : 1.935,00.TL. (Tek İmza) Her eklenen imza 283,10.TL. Oda Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Sermaye Miktarı Üzerinden Alınacak ve Tahmini Tutara Eklenecek. Uygulamaya İlişkin Bilgilerin tam metinlerine dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 8. sayısından ulaşabilirsiniz * http: //www.ito.org.tr

59 MÜNFESİH KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLECEK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLER* 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu geçici 7. maddesi ile "Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesin İlişkin Tebliğ hükümleri gereğince, münfesih durumdaki anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin sicil kayıtları aşağıda açıklanan usulle resen terkin edilecektir. 1- Sermayelerini, tarihine kadar TL'ye çıkarmayan anonim şirketler ile 500 TL'ye çıkarmamış limited şirketler 2- Sebebi ne olursa olsun aralıksız son 5 yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 10. maddesine göre adreslerinin ve durumlarının tespit edilememesi nedeniyle oda kaydı silinen anonim ve limited şirketler ile kooperatifler tarihinden önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ve tasfiyeleri tamamlanmış olmasına rağmen, kesin bilançonun genel kurula sunulamaması nedeniyle sicilden silinemeyen anonim ve limited şirketler ile kooperatifler. RESEN KAYIT SİLME USULÜ A. TASFİYESİ TESCİL EDİLMEMİŞ MÜNFESİH DURUMDAKİ ŞİRKET VE KOOPERATİFLER 1. İhtar üzerine beyanda bulunmayan şirket ve kooperatiflerin kayıtlarının silinmesi Uygulamaya İlişkin Bilgilerin tam metinlerine dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 8. sayısından ulaşabilirsiniz * http: //www.ito.org.tr

60 BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARINCA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN DÜZENLEMELER THE POINTS TO BE CONSIDERED BY BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS ADI KANUN Afrika Kalkınma Fonu Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Milletlerarası Finansman Kurumu Ana Anlaşmasının Tadil Edilmesine İlişkin Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun YÖNETMELİKLER ADI İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi ve Sayısı R.G. Tarihi ve Sayısı Bankalar ve Finans Kuruluşlarınca Gözönünde Bulundurulması Gereken Düzenlemelerin tam metinlerine dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz

61

62 ÖNEMLİ BİLGİLER SUBSTANTIAL INFORMATIONS ASGARİ ÜCRET YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ İHBAR TAZMİNATI(AKDİN FESHİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ) KURUMLAR VERGİSİ ORANI KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI DEĞERLİ KÂĞITLAR (2013) YASAL FAİZLER VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ LEGAL INTERESTS AND ITS VALIDITY PERIODS TİCARİ TEMERRÜT (AVANS) FAİZ ORANLARI INTEREST RATES FOR COMMERCIAL DEFAULT (ADVANCEMENT) AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN A GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI DAMGA VERGİSİ (2013) HARÇ TARİFESİ (2013) YARGI HARÇLARI (2013) ENFLASYON ORANLARI (%) (TÜİK Verilerine Göre) AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN İSKONTO VE FAİZ ORANLARI 2013 YILI USULSÜZLÜK DERECELERİ VE CEZALARI (TL) 2013 YILI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI 2013 YILI İÇİN DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR VERGİ KODLARI Önemli Bilgilerin tamamına dergimizin 2013 yılı 2. Cilt 6. sayısından ulaşabilirsiniz

63

64

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 4 Volume: 1 /

Detaylı

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL ISSN: 1304-5962 İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year.

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 35 Volume: 9 / Issue: 35 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW VERGİ HUKUKU, MALÎ SUÇLAR VE CEZALAR, ŞİRKETLER HUKUKU, KAMBİYO MEVZUATI, DIŞ TİCARET VE TEŞVİKLER, GÜMRÜK UYGULAMALARI, MUHASEBE, SERMAYE PİYASASI HUKUKU, AVRUPA

Detaylı

MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ

MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ ISSN: 1306-1224 MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. This journal is a peer

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 39 Volume: 10 / Issue: 39 Yıl / Year: 2014 Fikrî ve Sınai

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 1 Year 2012 Volume 1 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 38 Volume: 10 / Issue: 38 Yıl / Year: 2014 Fikrî ve Sınai

Detaylı

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 2 Year 2012 Volume 1 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 33 Volume: 9 / Issue: 33 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İCRA VE İFLAS HUKUKU ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 79 Mayıs 2014 Sayı: 2 Dört ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X HAKEMLİ BİR DERGİDİR SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Ercan DEMİR YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Anıl GÜLER YAYIN KURULU

Detaylı

İÇİNDEKİLER A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6

İÇİNDEKİLER A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL OLARAK... 4 A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 B-) ÇEKTE MUHATAP... 5 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6 A-) ÇEK DEFTERİ

Detaylı

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT *

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * 95 VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * Av. Gizem YÖNDER Özet Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması asıldır. Kişinin birden fazla vekili varsa, tebligatın bunlardan

Detaylı

ADLİ YARGIDA AÇILAN DAVANIN ARACI KURUMLA YATIRIMCI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜNE ETKİSİ

ADLİ YARGIDA AÇILAN DAVANIN ARACI KURUMLA YATIRIMCI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜNE ETKİSİ ADLİ YARGIDA AÇILAN DAVANIN ARACI KURUMLA YATIRIMCI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜNE ETKİSİ Enver USCA * H. Ebru TÖREMİŞ ** ÖZET İMKB nezdindeki uyuşmazlık çözüm prosedürüne ilişkin İMKB Yönetmeliği

Detaylı

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ Söke 1. İcra ve İflas Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL Son günlerde İcra İflas Uygulayıcılarının ve uygulamada özellikle kamu

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2013 Cilt 2 Sayı 2 Year 2013 Volume 2 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ VE ANKARA BAROSU İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN 5941 SAYILI ÇEK KANUNU PANELİ 26 Mart 2010

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ VE ANKARA BAROSU İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN 5941 SAYILI ÇEK KANUNU PANELİ 26 Mart 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ VE ANKARA BAROSU İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN 5941 SAYILI ÇEK KANUNU PANELİ 26 Mart 2010 2010 ANKARA Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Barosu İşbirliği ile Düzenlenen

Detaylı

Alacağı kambiyo senedine bağlı alacaklı, iflasa tabi borçlusu hakkında kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip açabilir.

Alacağı kambiyo senedine bağlı alacaklı, iflasa tabi borçlusu hakkında kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip açabilir. GĠRĠġ Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunun iflas hukukundaki karşılığıdır. 1 Bu özel takip yolu İcra ve İflas Kanunun 171 ve 176/b maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Detaylı

Barış BAHÇECİ* * Yrd. Doç. Dr, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Barış BAHÇECİ* * Yrd. Doç. Dr, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TMSF NİN ÖZEL HUKUKTAN KAYNAKLI ALACAKLARINI TAHSİLDE YETKİSİNİ AŞMASI SORUNU POWER EXCEEDING PROBLEM OF TMSF IN COLLECTION OF PRIVATE LAW ORIGINED CLAIMS Barış BAHÇECİ* 1 Özet : Tasarruf Mevduatı Sigorta

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 6 1. Bası - Haziran

Detaylı