YILLIK FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILLIK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 YILLIK FAALİYET RAPORU 2012

2

3 İLETİŞİM ve BEYAN Rapor dönemi : 1 Ocak Aralık 2012 Banka nın ticaret ünvanı : Burgan Bank A.Ş. (Eski ünvanıyla Eurobank Tekfen A.ġ.) Banka nın yönetim merkezinin adresi : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower No: ġiģli / Ġstanbul Telefon numarası : Fax numarası : Elektronik site adresi : Elektronik posta adresi : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik e göre hazırlanan bu rapor aģağıda yer alan bölümlerden oluģmaktadır. Birinci Bölüm GENEL BĠLGĠLER İkinci Bölüm YÖNETĠME VE KURUMSAL YÖNETĠM UYGULAMALARINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Üçüncü Bölüm FĠNANSAL BĠLGĠLER VE RĠSK YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRMELER Dördüncü Bölüm KONSOLĠDE FĠNANSAL BĠLGĠLER VE KONSOLĠDE EDĠLEN ORTAKLIKLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Bu raporda yer alan konsolide ve konsolide olmayan finansal bilgiler Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara iliģkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmıģ olup, bağımsız denetime tabi tutulmuģ ve iliģikte sunulmuģtur. Mehmet N. ERTEN Adrian Alejandro GOSTUSKI Mehmet G. SÖNMEZ A. Ġdil KURAL Ahmet CIĞA Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi BaĢkanı Denetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Mali ĠĢler Bölüm BaĢkanı Genel Muhasebe Vergi ve Yasal Raporlama

4 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER SAYFA I. Kurumsal profil II. Hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler... 3 III. Banka nın tarihsel gelişimi ve hesap dönemi içinde varsa ana sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri IV. Banka nın ortaklık yapısı, sermayesinde ve ortaklık yapısında hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler, nitelikli paya sahip gerçek ve tüzel kişilerin unvanları ve paylarına ilişkin bilgiler... 4 V. Banka nın yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa sahip oldukları paylara ilişkin açıklamalar... 5 VI. Yönetim Kurulu Başkanının ve Genel Müdür ün faaliyet dönemine ilişkin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentileri VII yılının değerlendirilmesi VIII. Personel ve şube sayısına, Banka nın hizmet türü ve faaliyet konularına ilişkin açıklamalar ve bunlar esas alınarak Banka nın sektördeki konumunun değerlendirmesi IX. Yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak araştırma geliştirme uygulamalarına ilişkin bilgiler İKİNCİ BÖLÜM YÖNETİME VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER I. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri, denetçiler, genel müdür ve yardımcıları ile iç sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticilerinin ad ve soyadları, görev süreleri, sorumlu oldukları alanlar, öğrenim durumları, mesleki deneyimleri II. Denetçilerin görev süreleri ve mesleki deneyimleri III. Kredi komitesi ve bankaların iç sistemleri hakkında yönetmelik uyarınca risk yönetim sistemleri çerçevesinde yönetim kuruluna bağlı olan veya yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere kurulmuş olan komitelerin faaliyetleri ile bu komitelerde IV. görev alan başkan ve üyelerin ad ve soyadları ile asli görevleri hakkında bilgiler Yönetim kurulu ve denetim komitesi ile kredi komitesi ve bankaların iç sistemleri hakkında yönetmelik uyarınca risk yönetim sistemleri çerçevesinde yönetim kuruluna bağlı olan veya yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere kurulmuş olan komitelerin üyelerinin hesap dönemi içinde yapılan ilgili toplantılara katılımları hakkında bilgiler V. Genel kurula sunulan özet yönetim kurulu raporu VI. İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin bilgiler VII. Banka nın dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler VIII. Bağlılık Raporu na İlişkin Bilgiler IX. Banka nın Alacakları Destek Hizmetleri ve Destek Hizmeti Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca destek hizmeti alınan faaliyet konuları ve hizmetin alındığı kişi ve kuruluşlara ilişkin bilgiler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM FİNANSAL BİLGİLERE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER I. 29/6/1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 347 inci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor (Bakınız-EK-1) II. Denetim komitesinin iç kontrol, iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin işleyişine ilişkin değerlendirmeleri ve hesap dönemi içerisindeki faaliyetleri hakkında bilgiler III. Bağımsız denetim raporu (Bakınız EK-2) IV. Finansal tablolar ve bölümün sonunda verilmek üzere mali bünyeye ilişkin bilgiler (Bakınız EK-3) V. Mali durum, karlılık ve borç ödeme gücüne ilişkin değerlendirme VI. Risk türleri itibariyle uygulanan risk yönetimi politikalarına ilişkin bilgiler VII. Derecelendirme kuruluşlarınca derecelendirme yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi VIII. Rapor dönemi dahil beş yıllık döneme ilişkin özet finansal bilgiler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLER I. Konsolide finansal bilgiler II. Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Detaylar için bakınız EK-4)... 49

5 GENEL BİLGİLER KURUMSAL PROFİL Türkiye, 28 Ocak 2013 te Burgan markası ile tanıģmıģtır. Burgan Bank Grubu, Eurobank Tekfen in Eurobank ve Tekfen Holding'e ait hisselerini 21 Aralık 2012 tarihinde satın alarak %99,26 payla Banka nın ana hissedarı olmuştur. Gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasını takiben, 25 Ocak 2013 tarihinden itibaren Banka nın unvanı Burgan Bank A.Ş. olarak değişmiş, Türkiye piyasası Burgan markası ile tanışmıştır. Burgan Bank, çözüm ortağı yaklaģımı ile hizmet sunan güçlü bir bankadır. Burgan Bank, ülkemizin önde gelen sanayi ve ticaret bölgelerine yayılmış, 60 şubeyle müşterilerinin çözüm ortağı olarak hizmet sunmaktadır. Banka, kurumsal, ticari, işletme, bireysel ve özel bankacılık alanlarında müşterilerinin talep ve beklentilerine zengin ürün ve hizmet gamıyla cevap vermekte, değer önerisi güçlü çözümler geliştirmektedir. İştirakleri, Burgan Leasing, Burgan Yatırım ve Burgan Portföy ile birlikte Burgan Bank ın müşterilerine sunduğu ürün gamı tamamlanmakta ve çapraz satış alanları yaratılmaktadır. Doğruluk ve güvenilirlik başta olmak üzere, bankacılık etik ilkelerine olan bağlılığının verdiği güçle Burgan Bank istikrar ve kaliteyi ön planda tutan bir anlayış doğrultusunda müşterileriyle uzun soluklu ilişkiler kurmayı hedeflemektedir. MENA Bölgesi nde ayrıcalıklı ve etkin hizmet sunma gücü Dünyanın yükselen merkezi MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesini iyi tanıyan, dinamiklerini son derece iyi bilen ana hissedarı ile Burgan Bank, müşterilerinin hedeflerini hizmet döngüsünün odağında gözeten, müşteriye odaklı bankacılık anlayışı ile hareket etmekte ve paydaşları için değer üretmektedir. Köklü ve geleneksel uluslararası ilişkiler ağıyla Türkiye nin dış ticaretinde her zaman etkin bir rol oynamış bulunan Banka, 2012 yılının sonunda Burgan Bank Grubu na katılmasıyla beraber küresel coğrafi hizmet kapsamını MENA bölgesiyle daha da güçlendirmiştir. Burgan Bank Grubu nun yer aldığı ülkeler ile Türkiye nin ticareti, son 5 yılda %55 artış göstererek, 13,1 milyar doları ihracat olmak üzere toplam 14,7 milyar dolara yükselmiştir. Burgan Bank A.Ş., bu coğrafyadaki ticaretin finansmanındaki hacmini artıracak ve ülkemiz iş insanına sınır ötesi hizmet desteğini daha da güçlendirecektir. Burgan Bank Grubu Hakkında Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük holding gruplarından biri olan KIPCO Grubu nun (Kuwait Projects Company) bir iştiraki olan ve 1977 yılında Kuveyt te kurulan Burgan Bank S.A.K., Ortadoğu ve Kuzey Afrika da faaliyet gösteren önemli bankacılık gruplarından biridir. Burgan Bank Grubu, Kuveyt dışında çoğunluk hissesine sahip olduğu iştirak bankaları ile Cezayir (Gulf Bank Algeria), Irak (Bank of Baghdad), Ürdün (Jordan Kuwait Bank) ve Tunus ta (Tunis International Bank) faaliyet göstermektedir. Türkiye yi büyüyen bölgesel finansal güç merkezi olarak konumlayan Burgan Bank Grubu, güçlü sermayesini, yüksek likiditesini, uluslararası bilinirliğini ve bankacılık deneyimini Türkiye nin gücü ile birleştirerek sinerji yaratmayı öngörmektedir. Daha fazla bilgi için 1

6 GENEL BİLGİLER 1989 dan 2013 e kilometre taģları - Tekfen Yatırım Finansman Bankası A.Ş. adıyla 1989 yılında kurulan Banka, kısa sürede kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı alanlarında sektörün önde gelen bankaları arasında yerini almıştır yılına kadar tek şubeyle hizmet veren Banka, bu yıldan itibaren büyüme planlarını hayata geçirme ve birikimlerini ticari bankacılık alanına aktarma kararı almış; aynı yıl içinde orta ölçekli bir ticari banka olan Bank Ekspres'i bünyesine katmıştır yılında, Tekfen Grubu Eurobank EFG ile ortaklığa gitmiş ve yasal işlemlerin tamamlanmasını takiben Banka nın unvanı Eurobank Tekfen A.Ş. olarak değişmiştir. - Burgan Bank S.A.K., Banka nın Eurobank ve Tekfen Holding'e ait olan hisselerini 21 Aralık 2012 tarihinde satın alarak %99,26 payla ana hissedar olmuştur. - Gerekli yasal değişiklilerin tamamlanmasını takiben 25 Ocak 2013 tarihinden itibaren Banka nın unvanı Burgan Bank A.Ş. olarak değişmiştir. 2

7 GENEL BİLGİLER HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER (*) (*) % Toplam aktifler %9,8 Krediler ve faktoring alacakları %23,9 Menkul kıymetler %68,7 Mevduat %43,6 Kullanılan krediler ve para piyasaları %83,9 Özkaynaklar %2,1 Garanti ve kefaletler %36,4 Net dönem karı (zararı) (1.240) %103,3 Sermaye yeterlilik rasyosu (**) %16,45 %16,94 -- (*)Konsolide olmayan finansal tablolara göre bin TL (**) 31 Aralık 2011 tarihli SYR, Basel II uygulanmaksızın hesaplandığından artış yüzdesine yer verilmemiştir. BANKANIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE HESAP DÖNEMİ İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş., özellikle yatırım ve dış ticaret faaliyetlerini finanse etmek amacıyla, 26 Ağustos 1988 tarih ve 88/13253 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yatırım bankası statüsünde kurulmuş olup, 7 Ağustos 1989 da bankacılık işlemlerine başlamıştır. Bank Ekspres A.Ş. nin kurulmasına 22 Eylül 1991 tarih ve 91/2316 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiş ve Kuruluş İzni Kararnamesi 10 Ekim 1991 tarih ve sayılı Resmi Gazete de ve Ana Sözleşmesi 18 Şubat 1992 tarih ve 2969 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Bank Ekspres A.Ş. 23 Ekim 1998 tarihinde mali bünyesindeki zayıflama sonucunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF ) na devrolmuştur. 30 Haziran 2001 tarihinde TMSF ile Tekfen Holding A.Ş. arasında akdedilen Hisse Devir Sözleşmesi ne istinaden TMSF nin hissedar bulunduğu ve Bankalar Kanunu gereği yönetim ve denetimini elinde bulundurduğu Bank Ekspres A.Ş nin sermayesinin % 99,46 sını teşkil eden her biri 1 kr nominal değerli toplam adet hisse Tekfen Holding A.Ş. ye satılmak suretiyle devredilmiştir. Söz konusu sözleşmeye istinaden Tekfen Holding A.Ş. nin % 57,69 oranında hissedarı olduğu Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş. nin Bank Ekspres A.Ş. tarafından devralınmasına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun ( BDDK ) 18 Ekim 2001 ve tarih 489 nolu kararıyla izin verilmiştir. Devir işlemleri 26 Ekim 2001 tarihinde gerçekleştirilmiş ve Tekfen Holding A.Ş. nin % 57,30 ve TST International S.A. nın % 40,62 oranında hissedar olduğu bankanın adı Tekfenbank Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. 3

8 GENEL BİLGİLER EFG Eurobank Ergasias S.A. ( Eurobank EFG ) ve Tekfen Holding A.Ş. ( Tekfen Grubu ) 8 Mayıs 2006 tarihinde Eurobank EFG nin, Tekfen Grubu'nun Tekfenbank A.Ş. hisselerinin ve tamamına sahip olduğu Tekfen Finansal Kiralama A.Ş. deki hisselerinin %70'ini satın almasını, geriye kalan tüm hisselerin ise Tekfen Grubu tarafından stratejik ortak olarak muhafaza edilmesini öngören bir anlaşma imzalamıştır. 23 Şubat 2007 tarihi itibari ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Tekfenbank A.Ş nin Eurobank EFG Holding (Luxembourg) S.A. ya ( Eurobank EFG Holding ) satışı onaylanmış ve satış işlemi hisse devriyle birlikte 16 Mart 2007 tarihi itibariyle sonuçlandırılmıştır. Bankanın 25 Aralık 2007 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar neticesinde; Tekfenbank A.Ş. olan ünvanı, Eurobank Tekfen A.Ş. ( Banka ) olarak değiştirilmiş ve 11 Ocak 2008 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili ne tescil ettirilmiştir. Eurobank Ergasias S.A. nın Türkiye operasyonlarının Burgan Bank S.A.K e satılması konusunda yapılan anlaşma çerçevesinde, Bankanın Eurobank EFG Holding (Luxemburg) S.A. ya ait %70 oranındaki hisseleri ile Tekfen Holding A.Ş. elinde bulunan %29,26 oranındaki hisselerii Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 7 Aralık 2012 tarihli iznine istinaden Burgan Bank S.A.K. tarafından satın alınmış ve Bankanın %99,26 lık hissesi 21 Aralık 2012 tarihinde Burgan Bank S.A.K. e devredilmiştir. Banka nın 23 Ocak 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda; Eurobank Tekfen A.Ş olan ünvanının, Burgan Bank A.Ş ( Banka ) olarak değiştirilmesi kararı alınmış ve 25 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili ne tescil ettirilmiştir. BANKANIN ORTAKLIK YAPISI, SERMAYESİNDE VE ORTAKLIK YAPISINDA HESAP DÖNEMİ İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER, NİTELİKLİ PAYA SAHİP GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN ÜNVANLARI VE PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER Burgan Bank S.A.K., Bankanın Eurobank ve Tekfen Holding'e ait olan hisselerini 21 Aralık 2012 tarihinde satın alarak %99,26 payla ana hissedar olmuştur. Gerekli yasal değişiklilerin tamamlanmasını takiben 25 Ocak 2013 tarihinden itibaren Bankanın unvanı Burgan Bank A.Ş. olarak kullanılmaya başlanmıştır. 31 Aralık 2012 itibariyle Banka nın ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur. Ticari Ünvan Pay Tutarı Bin TL Pay Oranı Burgan Bank S.A.K %99,26 Diğer %0,74 Toplam %100,00 4

9 GENEL BİLGİLER BANKANIN, YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ VARSA SAHİP OLDUKLARI PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının Banka da sahip oldukları paylar bulunmamaktadır. 5

10 GENEL BİLGİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANININ FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ Burgan Bank ın değerli paydaģları, 2013 e girerken AB ndeki likidite riski önemli oranda ortadan kalkmıģ görünmektedir. Avrupa Merkez Bankası BaĢkanı Mario Draghi nin Temmuz ayında yaptığı ve piyasalara güven aģılayan açıklamaları, piyasaların AB nin likidite riskine dair algısını olumlu yönde değiģtirmiģ ve risk priminin düģmesinde büyük rol oynamıģtır yılında küresel iktisadi faaliyet zayıflamıştır. Euro Bölgesi'nde kamu borçlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, ABD de kamu maliyesine ilişkin sorunlar ile istihdam, konut ve üretime ilişkin toparlanmanın öngörülenden zayıf gerçekleşmesi ekonomik beklentileri olumsuz etkileyen başlıca kırılganlıklar olmuştur. Yüksek oranda kamu borcuna sahip olan bazı AB ülkelerinin borçlanma maliyetlerini yükselten kriz Yunanistan ın ardından diğer çevre ülkeleri de etkisi altına almıştır. Gelişmiş ekonomilerdeki güçsüz büyüme ve belirsizlik, gelişmekte olan piyasa ve ekonomileri ticari ve finansal kanallardan etkilemektedir. Çin in ekonomik büyümesinde izlenen yavaşlamanın en önemli nedeni, düşen ihracat hacmidir. Diğer taraftan risk durumuna göre değişkenlik gösteren ve politika değişikliklerine kısa sürede cevap veren sermaye akımları gelişmekte olan ülkelerin performansını etkileyen diğer bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Euro Bölgesi nin sorunları ve finansal piyasalarda gözlenen bozulma karşısında, Avrupa Merkez Bankası nın ortaya koyduğu kararlı tavır ve açıkladığı politikalar krizin derinleşmesini önlemek adına tarihi adımları işaret etmiştir. Avrupa Merkez Bankası nın ikincil piyasada sorunlu ülke tahvillerinin limitsiz alımına olanak sağlayan programı, sorunlu ekonomilere önemli bir manevra alanı sunmuştur. Açıklanan destek, çevre ülke tahvillerinin risk primlerinde görece iyileşmeler sağlamış, Euro Bölgesi sistem riskine dair endişelerin azalmasında etken olmuştur yılında büyüme hızları yavaşlayan gelişmekte olan ülkelerde de gelişmiş ülkelere benzer ancak görece daha ihtiyatlı gevşek para politikaları uygulamaları izlenmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin 2012 yılı ana odağı ekonomide kontrollü ve yumuşak bir iniş sağlanması ile büyüme dengesinin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması olmuştur. Merkez bankalarının izleyecekleri para politikalarının önümüzdeki dönemde de küresel ekonomik faaliyetin seyri ve büyüme üzerinde belirleyici olacağı açıktır. Diğer taraftan 2012 yılında faiz oranları dünya genelinde tarihi düşük seviyelerde seyretmiştir. Mevcut veriler ve 2013 yılının hemen başındaki gelişmeler, faiz oranlarının orta vadede de aynı trendi koruyacağı tezini desteklemektedir. Sisteme olan güvensizlik genel görünümü ve geliģmelerin seyrini önemli oranda etkilemektedir. Belirsizliğin ortadan kalkması ve güvenin yeniden tesisi halinde gelişme, öngörülenden daha hızlı olacak ve dünya ekonomisi yeniden büyüme sürecine dönecektir. Ancak bu kolay değildir. AB de iş başında bulunan siyasilerin krizi yönetme ve çözme becerilerinin sorgulanması kadar, ABD deki otoritelerin mali konular üzerinde bir uzlaşıya varamamaları dünya çapında ekonomik büyümeye dair beklentileri olumsuz yönde etkileyen siyasi olgular olarak karşımızda durmaktadır yılında Almanya da yapılacak genel seçimler AB ndeki krizin çözüm süreci açısından belirleyici bir rol oynayacaktır. Diğer taraftan, ABD de siyasi arena Mart ayından itibaren yeniden ısınacak, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar 19 Mayıs a ertelenmiş bulunan borç tavanı konusunu çözmek adına zorlu bir pazarlık sürecinde buluşacaklardır. 6

11 GENEL BİLGİLER Pekin yönetiminin alacağı kararlar ve stratejik tercihleri ise güçlü büyüme yılları sonrasında görece bir duraklama kaydeden Çin in yakın gelecekte hangi yörüngede dengeleneceği anlamında önem taşımaktadır. Benzer şekilde Japonya da 2012 yılında yapılan seçimler sonucunda işbaşına gelen yeni iktidarın ülkeyi kronik deflasyon döngüsünden çıkarmak adına göstereceği kararlılık dünya ekonomisinin seyri anlamında etkili olacaktır. Küresel krizden sonra görece yüksek bir enflasyon hedeflemesine yönelen Japonya nın aldığı kararlar kur savaşlarının yeniden gündeme gelme olasılığını yükseltmiştir. Uluslararası Para Fonu (IMF), Ocak 2013 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmiştir. IMF, Ekim 2012'de %3,6 olarak açıkladığı 2013 yılı küresel büyüme tahminini revize ederek %3,5'e, 2014 yılı tahminini ise %4,2'den %4 1'e düşürmüştür. Özetle, 2013 kırılgan bir iyileşmenin izlenebileceği, likidite riskinin ortadan kalktığı ve güven seviyesinin rol oynayacağı bir yıl olmaya adaydır. Türkiye 2012 yılında sürdürülebilir büyüme stratejisinin bir gereği olarak tercih edilen yumuģak iniģi baģarıyla tamamlamıģtır. Türkiye ekonomisinde, politika yapıcıların iç talebi kontrol amacıyla aldıkları tedbirlerin etkisiyle, 2011 yılının ikinci yarısının ardından iktisadi faaliyetin ivme kaybettiği ve ekonominin yumuşak iniş patikasına yöneldiği görülmektedir yılının ilk üç çeyreğinde iç talep azalırken büyüme net dış talep güdümlü olmuştur yılının dokuz aylık döneminde ekonomi %2,6 büyüme göstermiştir. Tahminler, Türkiye ekonomisinin 2012 yılını %3 lük büyüme oranı ile tamamladığı yönündedir. Avrupa pazarındaki daralmaya karşılık Orta Doğu ve Afrika pazarlarının kazanılmasıyla yeni bir rota çizen ihracattaki artış ile ithalattaki gerileme sonucunda dış ticaret açığındaki daralmanın etkisiyle cari açık, 2012 yılı sonunda 48,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, cari açığın büyük ölçüde kısa vadeli sermaye akımları ile finanse edilmesi ekonomideki kırılganlıkları artıran bir faktör olmayı sürdürmektedir yılında %10 olarak gerçekleşen cari işlemler açığının GSYH ye oranının, 2012 yılı sonunda %6,5 civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Enflasyon 2012 yılında gerilemiştir de TL deki değer kaybı, vergi ayarlamaları ve gıda fiyatlarında yaşanan yükselişe bağlı olarak %10,45 olarak gerçekleşen TÜFE, 2012 de işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumlu seyir, uygulanan politikalar ve bir önceki dönem baz etkisinin ortadan kalkmasıyla %6,16 ya gerilemiştir yılı enflasyon oranı 2005 yılından bu yana en düşük yıl sonu düzeyine gerilemiştir. Son dönemde artan sermaye akımları geliģmekte olan ülkelerin geleneksel politikaların dıģında alternatif çözümlere baģvurma eğilimlerini artırmıģ, esnek politika çerçeveleri önem kazanmıģtır. TCMB 2010 yılının sonlarından itibaren uyguladığı politika bileşimi ile finansal istikrarı destekleyici ek araçlar geliştirmiş ve başarılı olmuştur yılı son çeyreğinden 2012 yılının ortalarına kadar olan dönemde, risk iştahındaki dalgalanmalar ve enflasyon görünümüne dair riskler nedeniyle belli aralıklarla parasal sıkılaştırmaya gidilmiştir yılı Haziran ayından itibaren küresel risk iştahının iyileşmesi, ekonomide dengelenme sürecinin güçlenmesi ve enflasyonun düşüş yönünde seyretmesi nedeniyle piyasaya verilen likidite artırılarak fonlama maliyetleri kademeli olarak düşürülmeye başlanmış ve 2012 yılı ortalarından itibaren daha destekleyici bir konuma geçilmiştir. Merkez Bankası çok amaçlı ve çok araçlı olarak tasarladığı politikaları ile enflasyonun düşüş eğilimine girdiği bir süreçte fiyat istikrarı ile birlikte finansal istikrarı da gözetmiştir. Faiz koridoru, zorunlu karşılıklar, rezerv opsiyon mekanizması gibi araçları etkin bir biçimde kullanan TCMB, piyasalarda etkin bir şekilde rol almış ve makroekonomik hedeflerin gerçekleşmesinde kılavuzluk etmiştir. Türk bankacılık sektörü, istikrarlı büyümesine 2012 yılında da devam etmiģtir. Euro Bölgesi nde artan riskler ve TCMB nin enflasyon endişeleri nedeniyle 2011 yılının ikinci yarısından itibaren uygulanan sıkılaştırıcı para politikaları, bankaların aktif ve kredi tarafında büyümesini sınırlandırmıştır. 7

12 GENEL BİLGİLER 2012 nin ikinci yarısında ise, uluslararası piyasalarda likiditenin bollaşması ve faiz koridorunun üst bandının aşağı çekilmesi kredi faizlerinin düşmesini ve kredilerin artmasını sağlamıştır ilk yarısında %4,6 olan sektördeki aktif büyümesi, yılın ikinci yarısında %7,6 olarak gerçekleşmiş ve toplamda %12,6 ya ulaşmıştır. Krediler tarafında ise bankacılık sektörü 2012 yılını %16,4 lük büyüme ile tamamlamıştır. Türkiye ekonomisindeki yavaşlama, bankacılık sisteminin takipteki krediler stokunu az da olsa artırmıştır yılında kredilerin takibe dönüşüm oranı %2,7 den %2,9 a yükselmiştir. Bankacılık sektörünün mevduat büyümesi, kredi büyümesinin altında kalırken bankaların alternatif fon kaynaklarına uygun bir şekilde ulaşabilmeleri mevduat tarafındaki görece düşük büyümeyi açıklamaktadır. Kârlılık tarafında ise bankacılık sektörü, 2011 yılına kıyasla başarılı bir yıl geçirmiştir yılında sektörün dönem net kârı, faiz dışı gelir gider dengesindeki gerilemeye karşın, esas olarak yükselen net faiz marjı nedeniyle önceki yıla göre %19,2 yükselmiştir. Öngörümüz, 2013 yılının 2012 ye benzer koģullarda geçeceği ve Türkiye ekonomisi ve dolaysıyla bankacılık sektörünün kontrollü büyümesini sürdüreceği yönündedir. Burgan Bank ın değerli paydaģları, 2012 Bankamızın kurumsal tarihinde bir milattır. Burgan Bank, 21 Aralık 2012 tarihinde Bankamızın hissedarı olmuģ, ülkemiz 28 Ocak 2013 tarihinde yapılan lansman çalıģması ile Burgan markası ve hizmet anlayıģı ile tanıģmıģtır. Ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, Bankamızın sürdürülebilir büyümesi için gerekli olan desteği sağlamakta yetersiz kalacağını öngören Eurobank, 2011 yılının ortalarında aldığı uluslararası bankacılık iştiraklerini satma ve ulusal pazarına odaklanma kararı çerçevesinde, Eurobank Tekfen deki çoğunluk hisselerini satma kararını açıklamıştır. Eurobank bu kararı doğrultusunda piyasada ortaya çıkan potansiyel alıcıları değerlendirmiş ve Kuveyt ten Burgan Bank S.A.K ile el sıkışmıştır. Diğer taraftan Bankamızın kurucusu Tekfen Holding, bu süreçte son derece yapıcı bir yaklaşım sergileyerek aynı işlem kapsamında kendi hisselerini de satacağını açıklamıştır. Satış ve devir işlemleri 21 Aralık 2012 tarihinde tamamlanmıştır. Yasal işlemlerin ve otoriteden gerekli izinlerin tamamlanmasından sonra Bankamızın unvanı Burgan Bank A.Ş. olarak değişmiştir. 28 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirdiğimiz basın toplantısı ve eşanlı tanıtım çalışmamız kapsamında Burgan markasını Türkiye pazarına sunmuş bulunuyoruz. Hissedarımızın güçlü desteğiyle büyümeye devam edeceğiz. Finansal hizmetler sektörü açısından penetrasyon oranlarının OECD ve AB ortalamalarının altında seyrettiği Türkiye, gerek demografik özellikleri gerekse çevre coğrafyasıyla beraber değerlendirildiğinde ortaya çıkan büyük pazarın varlığıyla, yatırımcılar açısından uzun vadeli bir büyüme hikayesine işaret etmektedir. Yeni hissedarımız Burgan Bank S.A.K, Kuveyt in önemli bankacılık gruplarından biridir ve aynı zamanda MENA olarak adlandırılan Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında etkin bir şekilde yapılanmış yaygın ve mali açıdan güçlü bir hizmet sağlayıcıdır. Burgan Bank Grubu, Türkiye yi potansiyeli son derece güçlü bir büyüme pazarı olarak değerlendirmektedir. Markasıyla doğrudan giriş yaparak Türkiye ye verdiği önemi teyit eden yeni hissedarımız, kurumsal bankacılıktan KOBİ lere, bireysel bankacılıktan özel bankacılığa kadar tüm işkollarında sürdürülebilir büyüme öngörmektedir ve bu konuda gerekli olan uzun vadeli her türlü desteği sunmaya hazırdır. Burgan Bank Grubu, zengin bir ekonomide doğmuş, potansiyeli zengin bir coğrafyada gelişmiş, güçlü kaynaklara sahip bir yatırımcıdır ve Türkiye de sürdürülebilir büyümeye odaklıdır. 8

13 GENEL BİLGİLER Ġnsan kaynağımızın desteği, müģterilerimizin güven yaklaģımı Bankamızın satış sürecinde bir taraftan hizmet döngümüzün aksamadan devamı diğer taraftan ise hissedar değişiminin ihtiyaç duyduğu her türlü çalışmanın zamanında yerine getirilmesi için yoğun mesai harcayan yönetim ekibimiz ve çalışanlarımız 2012 yılının kilometre taşlarının inşasına büyük katkıda bulunmuşlardır. Bankamızın hizmet felsefesine ve değerlerine gönülden bağlı müşterilerimiz, satış sürecinde artan oranda bizimle olmuş ve varlıklarını gönül rahatlığıyla yönetimimize emanet etmeyi sürdürmüşlerdir. Mevduat tabanımızda kaydettiğimiz büyüme bunun açık bir kanıtıdır. Bu vesileyle, 2012 yılının bizim açımızdan istisnai şartlarında, mesaileri ile bugünü inşa eden çalışanlarımıza ve bize sürekli güvenerek her daim yanımızda yer alan müşterilerimize teşekkür etmek isterim. Burgan Bank, 2013 yılından itibaren Türkiye de adını duyuracak, artan sayıda müģterinin tercihi ile büyüyecektir. Değer önerisi güçlü, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle bankacılıkta Burgan Bank farkını ortaya koymaya kararlıyız. Saygılarımla, Mehmet N. Erten Yönetim Kurulu BaĢkanı 9

14 GENEL BİLGİLER GENEL MÜDÜRÜN FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ 2012, satıģ sürecinin etkin bir Ģekilde yönetildiği baģarılı bir yıl olmuģtur yılı Bankamız açısından istisnai bir faaliyet yılıdır yılının ikinci yarısında Eurobank ın hisselerini satışa sunacağı duyurusu ile başlayan süreç, 2012 yılında Kuveyt merkezli Burgan Bank Grubu nun Bankamızın yeni hissedarı olmasıyla sonuçlanmıştır diğer taraftan Bankamızın mevcut itibarını ve marka güvenini koruyarak hedeflerine odaklı şekilde yoluna devam ettiği bir yıl olmuştur. Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çok sayıda atılım ve yoğun pazarlama çalışmalarımız orta ölçekli bankalar kategorisinde hizmet kalitesi, dinamizmi ve güvenilirliği sayesinde en çok tercih edilen banka olma hedefimize bizi daha da yaklaştırmıştır yılında Bankamız, hedef kitlesini oluşturan işletme, üst bireysel ticari ve kurumsal bankacılık alanlarına ağırlık vermiş, toplam plasmanlarının yanı sıra mevduatını da önemli oranda büyütmüştür yılının görece zorlu makroekonomik ve sektörel Ģartlarında 2012 yılı Türkiye ekonomisinin büyüme kompozisyonunun iç ve dış talep eksenlerinde yeniden dengelendiği bir dönem olmuştur. Ekonomik büyüme görece hız keserken, iç talepteki azalma dış talep tarafındaki artışla ikame edilmiştir. Bu konjonktürde sektörümüz ekonomiye paralel şekilde kontrollü bir büyüme sergilemiştir nin ilk yarısında, TCMB politikaları kapsamında finansal istikrara ulaşmak amacıyla alınan önlemler fonlama maliyetlerini artırmış, bu durum bankacılık sektörünün büyümesini yavaşlatmıştır yılı ikinci yarısından itibaren ise cari açık ve ekonomideki olumlu gelişmelere paralel olarak Merkez Bankası nın piyasalardaki likiditeyi artırıcı ve fonlama maliyetlerini düşürücü yaklaşımı ile büyüme yeniden hız kazanmıştır yılında sektörümüz kârının artışında, yükselen net faiz marjı belirleyici olmuştur. Burada özellikle vurgulanması gereken bir husus, sektörümüzün aktif yapısında son dönem belirgin bir değişim göze çarpmaktadır. BDDK verilerine göre 2006 yılında %44,9 düzeyinde olan kredilerin toplam aktif içerisindeki payı, 2012 yılsonu itibarıyla %58,5 seviyesine yükselmiştir. Bankamız güçlü mali yapısını korumuģ, hedef pazarlarındaki varlığını güçlendirmiģtir yılı sonu itibarıyla Burgan Bank ın toplam aktifleri milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Likit aktiflerin bilanço içindeki payı ise %16 olmuştur. Sağlıklı gelişmeye odaklı stratejimizin bir sonucu olarak, 2012 yılında Bankamızın nakdi kredileri %24 artarak milyon TL ye ulaşmıştır. Nakdi kredilerin bilançomuz içindeki payı da yükselerek %69 seviyesine çıkmıştır. Burada vurgulamak istediğim çok önemli bir nokta mevduatta kaydettiğimiz güçlü büyümeye ilişkindir yılında Bankamızın mevduatı sektör ortalamasının üzerinde artış göstermiştir. Markamıza duyulan geleneksel güvenin bir göstergesi olan bu durum, Banka nın likidite tabanına da çok değerli bir katkı yapmıştır. Sektör mevduat artışının %12 seviyesinde gerçekleştiği bir yılda Bankamız toplam mevduatını %44 oranında büyütmüş ve milyon TL ye yükseltmiştir. 10

15 Reel sektöre olan desteğimiz devam ediyor. Bankamız 2012 yılında kredi büyümesinde sektörün üzerinde bir performans sergilemiştir. GENEL BİLGİLER Türkiye nin gayri safi milli hasıla büyüme hızının görece azaldığı bir yılda sağlanan bu başarı, Bankamızın son yıllarda hayata geçirdiği çalışmalarının bir ürünüdür. Bankamız tüm yıl boyunca kredilerini her çeyrekte artırmış, istikrarlı bir büyüme sergilemiştir. Elde edilen bu başarılı büyüme grafiği aynı zamanda Bankamızın reel sektöre verdiği aralıksız desteğin ekonomik ortam ne olursa olsun hep devam ettiğinin bir simgesidir. Kredi bakiyelerimiz tüm segmentlerde artarken, yeni müşteri kazanımında da başarılı olunmuştur. İmalat, turizm, dış ticaret, inşaat, taahhüt, maden-metalurji ve demir çelik iş kolları aktif olarak yer aldığımız sektörler olmuştur. Bankamız, 2012 yılında kredi portföyünün sağlığını her şeyin üstünde gözetmiştir. Etkin risk yönetimi mekanizmalarımızla kredi tahsisten tahsilata tüm süreci yakından takip ettiğimiz ve proaktif politikalar izlediğimiz 2012 yılında takipteki krediler oranımız nakit ve gayrinakit krediler toplamında %4,1 olarak gerçekleşmiştir. Çok alanda hizmet sunma yetkinliği Burgan Bank, odağında müşterisinin yer aldığı entegre hizmet modeli kapsamında tüm müşteri ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedeflemektedir. Çapraz satış olanakları değerlendirilmekte hazine, dış ticaret, faktoring, leasing ve nakit yönetimi ürünleri etkin bir şekilde sunulmaktadır. Banka, çok yönlü hizmet sunum yetkinliğini ve çapraz satış olanaklarını kullanarak ilişki bankacılığı ile iş ortaklığını güçlendirmek temel hedefiyle çalışmaktadır. Bankamız 2012 yılında müşterilerin dış ticaret aracılık hizmetleri ve hazine işlemleriyle de desteklemeye devam etmiştir. Hazine işlemleri açısından ürün gamı güncel ihtiyaçlara uygun çözümlerle genişletilerek doğru müşteriye doğru ürünler sunulmuş; hazineden işlem yapan aktif müşteri sayısı ve işlem hacmi artırılmıştır. Hazinemiz özellikle türev ürünlerdeki yetkinliğiyle farklılaşmakta, müşterilerine danışmanlık boyutunda sunduğu bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleriyle uygun finansal araçlara yönlenmelerini sağlamaktadır. İhtisas alanlarımızdan bir diğeri olan dış ticaret alanındaki hizmetlerimiz 2012 yılında müşterilerimizce tercih edilmeye devam etmiştir. Önümüzdeki dönemde Burgan Bank ın doğal hinterlandı olan MENA bölgesinde yeni açılımlarımızla dış ticaretteki varlığımız daha da güçlenecektir. Kurumsal bankacılık alanında en çok tercih edilen hizmet sağlayıcılardan biri olmak Bankamızın kurumsal kredileri 2012 yılında %53 oranında büyümüştür. Burgan Bank, 2012 yılında kurumsal müşterilerine desteğini devam ettirmiştir. Banka, fizibilitesi ve kredi değerliliğini uygun bulduğu projelerin finansmanında yaratıcı çözümlerle rol almıştır. Kurumsal Bankacılık önümüzdeki dönemde artan oranda yer almayı hedeflediğimiz bir iş koludur. Sektör ayrımı yapılmaksızın her iş kolunun en iyi firmalarıyla çalışmayı ve iş hacmini genişletmeyi hedefliyoruz. Ticari bankacılıktaki müģteri kazanımı devam ediyor Bankamız, 2012 yılında ticari bankacılık iş kolunda önemli kazanımlar sağlamıştır. Ticari Bankacılık yurt içi nakdi kredi hacmimde %12 artış sağlanırken, hizmet modelinin mevduat ve bankacılık hizmet gelirlerinin yükseltilmesi hedeflerinde başarılı sonuçlara imza atılmış, mevduatta sektör ortalamasının çok üzerinde bir büyüme sağlanmıştır yılında Bankamız şube artışı yerine mevcut şubelerde operasyonel verimlilik, riskin tabana yayılması ve etkin risk yönetimi ile gelir artışı hedeflerini ön plana çıkarmıştır. 11

16 12 GENEL BİLGİLER ĠĢletme bankacılığında hedefimiz müģterilerimizin ihtiyaçlarını bütünsel bir yaklaģımla sunmaktır yılında işletme bankacılığı kredili müşteri kazanımı devam etmiş ve işlem hacimlerimiz artmıştır. Bu segmentteki kredilerde %49 artış yaşanırken, tabana yayılma hedefiyle kredili müşteri sayısında %24 lük bir büyüme izlenmiştir. İşletme bankacılığı kapsamındaki temel hedeflerimizden biri müşterilerimizin nakit akışı işlemlerinde ana banka olarak vadesiz mevduat hacmini büyütmek, diğer taraftan ise yatırım danışmanlığı yaklaşımıyla vadeli mevduat tabanımıza katkıda bulunmaktır. İfade etmek isterim ki 2012 yılında işletme bankacılığı toplam mevduatında %60 lık artış sağlamış bulunuyoruz. Güçlü KOBİ Paketimiz 2012 yılında başarılı bir performans sergilerken piyasaya 2011 yılında sunduğumuz Faal Hesap ürünümüzün 2012 yıl sonu bakiyesi 57 milyon TL ye ulaşmıştır. Küçük işletmelerin işletme sermaye ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak geliştirdiğimiz Faal Hesap, KOBİ lerin nakit akışlarını özgürce yönetebilmelerine imkan sunan esnek ve yenilikçi bir üründür. Bireysel bankacılıkta ürün ve müģteri portföyümüz geniģliyor. Bankamız, ekonomide yaşanan yavaşlamaya rağmen, bireysel bankacılık alanında geçen yılki hacimlerini başarıyla korumuştur. Bireysel mevduat hacmimizi %60 oranında büyüttüğümüz 2012 yılında Banka aynı dönemde bireysel müşterilerine sunduğu düzenli mevduat ve dinamik mevduat gibi alternatif mevduat ürünleriyle ürün yelpazesini de genişletmeye devam etmiştir. Özel Bankacılık taki baģarımız kiģiye özel hizmet yetkinliğimizi yansıtıyor. Bankamız, Özel Bankacılık alanında mevduat ve standart hazine ürünlerinin yanı sıra yapılandırılmış hazine ve sermaye piyasası ürünleri ve alternatif yatırım seçenekleriyle hizmet sunmaktadır. Özel Bankacılık ta geliştirdiğimiz hizmet modeli, ortaya koyduğu segmentlerarası yüksek sinerji sayesinde, tüm ana iş kollarının müşterilerine hizmet sunma imkanını sağlamaktadır. Burgan Bank 2012 yılında, Özel Bankacılık aktif müşteri sayısında %70 artış sağlamış; Ticari segment ve özellikle KOBİ lerin hissedarları ve üst yönetimlerini kapsayan müşteri kitlesindeki penetrasyonunu %45 e çıkarmıştır. Özel Bankacılık kapsamında yönetilen varlıklarda sağladığımız büyüme ise %67 ye ulaşmıştır önemli bir yıl olacaktır yılı Burgan Bank açısından önemli bir yıl olacaktır. Bize yepyeni bir dinamizm kazandıran ve geleceğe çok daha güçlü bakmamızı sağlayan yeni hissedarımızın varlığı ve desteğiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Oluşturma sürecinde bulunduğumuz yeni iş planlarımızla, Bankamızın gerek ülkemizdeki gerekse hissedarımızın yapılanmış bulunduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasındaki etkinliğini hızla artıracağız. İş kollarımızın tamamında büyümeye odaklıyız. Leasing ve aracılık-yatırımdan sonra portföy yönetimi alanında da faaliyet göstermeye başlayan finansal iştiraklerimizle önümüzdeki dönem artan oranda sinerji ve güç birliği yaratmaya kararlıyız. Diğer taraftan verimlilik ve risk yönetimi her zaman olduğu gibi bizim için en az kârlılık kadar önem taşımaya devam edecektir. İhtiyatlı iyimserliğimizden ödün vermeden 2013 yılına başlamış bulunuyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz 20 ilde müşterilerimizde derinleşerek ve yoğun rekabet ortamında müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet vermeye devam edeceğiz. 28 Ocak 2013 de Türkiye piyasasına sunduğumuz Burgan markasıyla daha fazla değer üretmek ve daha yüksek hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu hedeflere doğru yol alırken yanımızda destek ve güvenleriyle yer alacağına inandığımız çalışanlarımıza, müşterilerimize ve hissedarlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla, Mehmet G. Sönmez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

17 GENEL BİLGİLER 2012 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2012: 23 yıllık hizmet yolculuğunda bir dönüm noktası Hissedar değişimine yönelik yapısal ve yasal süreçlerin yoğun olarak yaşandığı 2012 yılında, katma değeri güçlü ürün ve hizmetlerin müşterilere kesintisiz olarak sunumu kadar bilançonun kontrollü ve riske odaklı bir yaklaşımla yönetimi ve geliştirilmesi temel hedefleri oluşturmuştur. Yetkin insan kaynağının yoğun mesaisi, yurt çapındaki 60 şube ve alternatif dağıtım kanalları üzerinden orta ve küçük ölçekli işletmelerin ağırlıklı olduğu müşteri kitlesine, finansman olanaklarının artan miktarda sunumunu sağlamıştır. Kredi portföyünün sağlıklı yapısı sürdürülürken, mevduat hacminde gelişme sağlanmış ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sürdürülmüştür nin en temel gelişmesi hissedar değişimi olmuştur. Genel Merkezi Kuveyt te bulunan Burgan Bank Grubu, Eurobank ve Tekfen Holding'in Banka daki hisselerini 21 Aralık 2012 tarihinde satın almış ve %99,26 payla Banka nın ana hissedarı olmuştur. Banka, 25 Ocak 2013 tarihinden itibaren Burgan Bank unvanı ile yoluna devam etmektedir yılı sonunda Burgan Bank ın - Toplam aktifleri, milyon TL olarak gerçekleşmiştir. - Nakdi kredileri %24 artarak milyon TL ye ulaşmıştır. Nakdi kredilerin bilanço içindeki payı da yükselerek %69 seviyesine çıkmıştır. - Banka nın takipteki krediler hesabında izlenen nakdi ve gayrinakdi krediler tutarı, toplam kredi risklerinin %4,1 i olarak gerçekleşmiştir. - Toplam mevduat %44 artışla milyon TL olarak gerçekleşirken, bilanço toplamı içindeki payı %74 olmuştur. - Banka 570 milyon TL tutarındaki ödenmiş sermayesi ile istikrarlı büyüme stratejisini destekleyecek sermaye tabanını korumaktadır. - Burgan Bank ın sermaye yeterlilik oranı yıl sonu itibarıyla %16,45 düzeyindedir. KURUMSAL VE TĠCARĠ BANKACILIK Burgan Bank kurumsal ve ticari segmentteki performansını, makroekonomik büyümenin yavaşladığı, iç talebin ve ekonomik faaliyetin önceki dönemlere göreceli olarak daraldığı 2012 yılında geliştirmiştir. İç talep kontrollü ekonomik büyümenin gündeme geldiği ve ihracatın önem kazandığı bir yılda Burgan Bank, özellikle yeni müşteri kazanımı ile kredilerin tabana yaygınlığı hedefine katkıda bulunmuş ve portföyünü çeşitlendirmiştir. Burgan Bank kurumsal ve orta ölçekli ticari müşterilere, 45 şubesi ve bunların bağlı olduğu iki bölge müdürlüğü ve İstanbul da faaliyet gösteren kurumsal şubesi aracılığıyla ulaşmaktadır. Burgan Bank ın müşteri odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde ve hizmet kalitesi ile etkinlik ve verimliliğin daha fazla artırılması amacıyla, ciro büyüklükleri 2,5 ila 50 milyon Euro aralığındaki firmalara Ticari Bankacılık, cirosu 50 milyon Euro yu aşan firmalara ise Kurumsal Bankacılık çatısı altında hizmet verilmiştir. Burgan Bank ın toplam kurumsal-ticari nakdi kredileri 2012 yılında %20 oranında artış göstermiş ve milyon TL ye ulaşmıştır. Kurumsal-ticari segmentteki kredilerin toplam kredilerden aldığı pay ise %82 olmuştur. Banka, odağında müşterisinin yer aldığı entegre hizmet modeli kapsamında tüm müşteri ihtiyaçlarına çözüm sunmaktadır. Çapraz satış olanakları değerlendirilmekte hazine, dış ticaret, faktoring ve nakit yönetimi ürünleri etkin şekilde bir şekilde müşterilere kullandırılmaktadır. Banka, çok yönlü hizmet sunum yetkinliğini 13

18 14 GENEL BİLGİLER ve çapraz satış olanaklarını kullanarak ilişki bankacılığı temelinde güçlü bağlar kurmak ve iş ortaklığını güçlendirmek temel hedefiyle çalışmaktadır. Banka nın 2012 yılı sonunda Burgan Bank Grubu na katılması sonucunda dış ticaret aracılığı hizmetlerinin sunulduğu ihraç pazarları da çeşitlenmeye başlamıştır yılında ülkemizden özellikle Orta Doğu, Körfez Bölgesi ve Afrika ya olan ihracatın arttığı gözlenmiştir. Burgan Bank Grubu nun Irak, Ürdün, Tunus ve Cezayir deki etkin hizmet ağı, Banka nın ihracatçı müşterilerine önemli avantajlar sağlayacaktır. Burgan Bank ın hedefi kurumsal bankacılık alanında en çok tercih edilen hizmet sağlayıcılardan biri olmaktır. Burgan Bank, kurumsal bankacılık faaliyetleri kapsamında cirosu 50 milyon Euro yu aşan, Türkiye nin ileri gelen kurumsal müşterilerine ayrıcalıklı hizmetlerini sunmaktadır. Banka nın kurumsal kredileri 2012 yılında %53 oranında büyümüştür. Kredi ürünlerinin yanı sıra müşterilerin atıl fonlarının değerlendirilmesi konusunda da satış ve pazarlama faaliyeti yürütülmüştür. Burgan Bank, 2012 yılında kurumsal müşterilerine yapılandırılmış finansman kredileri ile de desteğini devam ettirmiştir. Banka, fizibilitesi ve kredi değerliliğini uygun bulduğu projelerin finansmanında yaratıcı çözümlerle rol almıştır. Yapılandırılmış finansman Burgan Bank ın artan oranda yer almayı hedeflediği bir iş koludur. Banka, sektör ayrımı yapılmaksızın her iş kolunun en iyi firmalarıyla çalışmayı ve iş hacmini genişletmeyi hedeflemektedir. Burgan Bank, satış ve operasyonel verimliliğe önem veren gelir odaklı bir büyüme stratejisi uygulamaktadır. Ticari Bankacılık ta yeni müģteri kazanımı 2012 yılında devam etmiģtir yılı Ticari Bankacılık için verimli ve aktif bir yıl olmuştur. Burgan Bank, ticari mevduat ve kredilerde piyasada yaşanan gelişmeleri ve rekabet koşullarını proaktif bir yaklaşımla değerlendirmiş, müşteriye en iyi çözümleri sunmayı hedeflemiştir. Güvene ve karşılıklı saygıya dayalı güçlü müşteri ilişkileri temelinde şekillendirilen ticari bankacılık pazarlama faaliyetleri kapsamında müşteri ziyaretlerine yoğun şekilde devam edilmiş; hızlı ve kaliteli hizmet, müşteri bazlı fiyatlama, müşteriye özel çözümler ve çapraz satış çalışmalarıyla 2012 yılında aktif müşteri sayısı artmaya devam etmiştir yılında Ticari Bankacılık açısından şube artışı yerine mevcut şubelerde operasyonel verimlilik, riskin tabana yayılması ve etkin risk yönetimi ile gelir artışı hedefleri ön plana çıkmıştır. Ticari Bankacılık yurt içi nakdi kredi hacmimde %12 artış sağlanırken, hizmet modelinin mevduat ve bankacılık hizmet gelirlerinin yükseltilmesi hedeflerinde başarılı sonuçlar alınmış ve mevduatta %100 e yakın bir büyümeye imza atılmıştır. ĠġLEM BANKACILIĞI ĠĢlem bankacılığı hizmetlerimiz 2012 yılında ivme kazandı. Burgan Bank, İşlem Bankacılığı başlığı altında müşterilerine mal alımından satış ve tahsilata kadar tedarik ve tahsilat döngüsünün tüm aşamalarında bankacılık hizmetlerini sunmaktadır. Banka, bu kapsamda müşterilerinin işletme sermayesi ihtiyaçlarına cevap veren çözümler de geliştirmektedir. Tam hizmet bankacılığı anlayışının bir ürünü olan İşlem Bankacılığı kapsamında Burgan Bank, tedarikçiden üreticiye zincir finansman sağlayarak farklı aşamalarda değer üretmektedir. İşlem Bankacılığı kapsamında ayrıca dış ticaret, nakit yönetimi ve faktoring alanında da hizmetler sunulmaktadır. Banka nın uzman ekipleri şubelerin farklı yelpazede ürün satışını desteklemekte, Kurumsal, Ticari ve Perakende Bankacılık müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan tamamlayıcı çözümler geliştirilmektedir. Emtia finansmanı Burgan Bank ın İşlem Bankacılığı alanında farklılaştığı hizmetlerden biridir. Başta maden ve metaller olmak üzere, tarım ürünleri, petrol türevleri, bitkisel yağlar gibi oldukça geniş ürün yelpazesinde

19 15 GENEL BİLGİLER finansman sağlanmaktadır. Bu finansman modelinde tek bir standart işleyiş bulunmamakta, her firma özelinde yapılandırma gerçekleştirilmekte ve akreditide gözetim firmaları ile çalışılmaktadır. Sürekli büyüme trendinde olan İşlem Bankacılığı 2012 yılında da gelişmesini sürdürmüştür. Dış ticaret ve nakit yönetimi başlığı altında sunulan yeni ürünlerin sayısı artırılmıştır. Burgan Bank, ürün geliştirmede çift taraflı verimliliği esas almaktadır. Yeni ürün sunumu güncel teknolojiyi en üst seviyede kullanarak elektronik işlemleri artırma ve etkin bir hizmet platformu oluşturma hedefi ile desteklenmektedir. Dış ticarette niş ürünlerle butik hizmet sunan İşlem Bankacılığı, Burgan Bank ın 2012 yılında gerçekleştirdiği 2 milyar Dolar lık dış ticaret hacminin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Burgan Bank, ihracat sigorta kuruluşları ile de etkin bir işbirliği içinde çalışmaktadır. İhracat sigortası ürünü dış ticaret işlemlerinin artırılması açısından önemli olup, bu çerçevede dünyanın lider kredi sigorta kuruluşu Euler Hermes ile oluşturulan işbirliği 2012 yılında devam etmiştir. İşbirliğinin zemini genişletilmiş, Hermes poliçeli işlemlerin finansmanı poliçelerin teminata alınması suretiyle sunulmaya başlanmıştır. Burgan Bank, ihracat sigorta poliçesini ürünleştirip finansman sunan ilk banka olarak öne çıkmaktadır. Burgan Bank, İslam Kalkınma Bankası nın sigorta kurulusu ICIEC, IFC nin Global Trade Finance Program (GTFP) ve EBRD nin Trade Facilitation Program (TFP) ile işbirliği bulunmaktadır. FCI ve Faktoring Derneği nin de üyesi olan Burgan Bank, ihracat ve yurt içi faktoring işlemleri alanında da müşterilerine hizmet sunmaktadır. Banka nın 2012 yıl sonu itibarıyla faktoring işlem hacmi 640 milyon TL ye ulaşmıştır. Faktoring alanında Banka ürünlerini de kullanan müşterilerin işlemlerine ağırlık verilirken, bu yaklaşım aynı zamanda müşterilerin alacak yönetiminin yürütülmesi, nakit akışlarının düzenli olması ve Banka tarafından kontrol edilebilmesi avantajını beraberinde getirmektedir. Burgan Bank, 2012 yılında da faktoring işlemlerinde sıfıra yakın sorunlu kredi ile çalışma başarısını sürdürmüş ve sektörde ilk 10 kuruluş arasında yer alma hedefine doğru kararlı adımlarla ilerlemiştir. FĠNANSAL KURUMLAR Hissedar değiģikliği Banka nın uluslararası itibarını daha da güçlendirmiģtir. Kurulduğu günden itibaren inşa ettiği güçlü, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı uluslararası ilişkiler ağı, Banka nın her türlü piyasa konjonktüründe müşteriye katma değeri yüksek hizmet sunma yetkinliğini desteklemiştir küresel finansal krizi de dahil olmak Banka, son dönemde yaşanan dalgalı ve değişken piyasa koşullarında ithalat ve ihracat aracılığı işlemlerinden yapılandırılmış finansman çözümlerine kadar geniş bir yelpazede çözümler üretmiştir. Ağırlıklı olarak, Uzakdoğu ülkelerine yönelik dış ticaret işlemlerine aracılık eden Banka, 2012 yılının sonunda değişen ana hissedarının bölgesel varlığı ve etkinliği ile MENA bölgesinde güçlü bir genişleme planlamaktadır. Bölgede yerleşik bir bankanın yaygın hizmet ağına dahil olmanın sağlayacağı ivmeyle firmaların önemli dış ticaret ortağı konumuna gelerek bölgesel büyüme ve pazar payı artışı hedeflenmektedir. Aynı kapsamda Banka, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi ne para transferinde yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik bir proje üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. 100 ülkede 800 den fazla muhabir bankayla güçlü bir hizmet ağı oluşturan Burgan Bank önümüzdeki dönem mevcut limitlerin artırılmasının yanı sıra yeni açılımın değerlendirilerek yeni muhabirlik ilişkilerinin tesisi yolunda yoğun pazarlama faaliyetlerine odaklanacaktır. PERAKENDE BANKACILIK Perakende Bankacılığın büyüme ve gelirlere katkısı artıyor Burgan Bank ın perakende bankacılık hedef kitlesi küçük ve mikro işletmeler ile üst gelir grubu bireysel müşterilerdir. Banka, perakende bankacılık hizmetlerini 14 ü perakende, 36 sı karma ve 1 kurumsal şube olmak üzere 51 şube üzerinden sunulmaktadır.

20 16 GENEL BİLGİLER 2012 yılında şubeleşme ve pazarlama teşkilatına yeni portföy yöneticilerinin katılımıyla satış ekibinin güçlendirilmesine devam edilmiş, sahada 87 İşletme Bankacılığı ve 41 Bireysel Bankacılık portföy yöneticisine ulaşılmıştır. 21 kişiden oluşan MT kadrosu ile satışa destek ekipleri tamamlanmıştır. Perakende bankacılık toplamında mevduatta %57, kredilerde %44 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı zamanda, gelirlerde de önemli artış kaydedilmiştir yılında Perakende Bankacılık; Toplam nakit kredilerden %18 Toplam mevduattan %27 pay almıştır. ĠĢletme Bankacılığı nda farklılaģtıran ürünler Burgan Bank ın İşletme Bankacılığı alanındaki temel amacı müşterilerinin tüm kredi ve nakit yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak ve firmalara ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerini hızlı ve bütünsel bir şekilde sunarak finansal danışmanlık sağlamaktır yılında İşletme Bankacılığı kredili müşteri kazanımını sürdürmüş ve işlem hacimlerini artırmıştır. Bu segmentteki kredilerde %49 artış kaydedilirken, tabana yayılma hedefiyle kredili müşteri sayısında %24 lük bir artış kaydedilmiştir. İşletme Bankacılığı segmentindeki kredilerin toplam kredilerden aldığı pay ise 2012 yılında %16 olmuştur. Burgan Bank, İşletme Bankacılığı kapsamında müşterilerin nakit akışı işlemlerinde ana banka olarak vadesiz mevduat hacmini büyütmek, diğer taraftan ise yatırım danışmanlığı yaklaşımıyla vadeli mevduat tabanını genişletmek hedefiyle faaliyet göstermektedir yılında İşletme Bankacılığı toplam mevduatında %48 lık artış sağlanmıştır yılında piyasaya sunulan Güçlü KOBİ Paketi 2012 yılında başarılı bir performans sergilemiştir. İşletmelere tüm bankacılık ürün ve hizmetlerinden öncelikli ve avantajlı faiz ve ücretlerle faydalanma imkanı sunan paket, farklı ihtiyaç alanlarında Banka çözüm ortaklarının hizmetlerinde de avantaj sağlamaktadır. Piyasada kendi alanında bir ilk olmayı sürdüren Faal Hesap a olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Faal Hesap ta 2012 yıl sonu itibarıyla 57 milyon TL lik bir bakiyeye ulaşılmıştır. Küçük işletmelerin işletme sermaye ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak geliştirilen Faal Hesap, kredinin yönetimini işletmeye bırakarak, şubeye gelmeden internet bankacılığı üzerinden kullanım, ödeme ve izleme fonksiyonlarıyla KOBİ lerin nakit akışlarını daha özgür yönetebilmelerine imkan sunmaktadır. Bireysel Bankacılık ta ürün ve müģteri portföyümüz geniģliyor. Burgan Bank yatırım danışmanlığı hedefiyle şekillendirdiği bireysel bankacılık faaliyetlerine 2012 yılında tüm hızıyla devam etmiştir. Banka, ekonomide yaşanan yavaşlamaya karşın, bireysel bankacılık alanında büyüme hızını korumuştur. Burgan Bank, bireysel müşterilerine mevduat, yatırım ürünleri, sigorta ürünleri, nakit yönetimi, kredi kartı ve ADK lar ile çeşitlendirilmiş yaygın hizmet sunmaktadır. Burgan Bank, bireysel mevduat hacmini 2012 de %60 oranında yükseltmiştir. Banka aynı dönemde bireysel müşterilerine sunduğu alternatif mevduat ürünleriyle ürün yelpazesini de genişletmiştir. Ara dönem faiz ödemeli Düzenli Mevduat, vade boyunca para çekilebilen Dinamik Hesap kısa zamanda müşterilerce benimsenmiştir. Piyasaya sunumundan 2012 sonuna kadar geçen 6 aylık dönemde Düzenli Mevduat ta Banka genelinde 115 milyon TL hesap bakiyesine ulaşılmıştır. Burgan Bank, 2012 yılında müşterilerine sunduğu sigorta ürün ve hizmetlerini artırmış, bankasürans hizmeti kapsamında 1 BES, 2 hayat ve 3 hayat dışı olmak üzere 6 şirketle çalışmaya başlamıştır sigorta gelirleri 850 bin TL ye ulaşmıştır. Burgan Bank ın kredi kartı adedi 2012 yılında %40 büyüme kaydetmiştir. Müşterilerine Bonus kredi kartı sunan Burgan Bank ın kart müşterisi sayısı 2012 sonunda adede ulaşmıştır. Kredi kartı cirosu ise %68 oranında artmış ve 84 milyon TL ye ulaşmıştır. Kredi kartı sistemi dahilindeki üye işyeri sayısı %4 lük artışla ye çıkmış, üye işyeri cirosu %6 lık artışla 101 milyon TL ye yükselmiştir.

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.09.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 31.03.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem :

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler 1. Koç Finansal Hizmetler in Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı... 3 2. Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.06.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ara Dönem Faaliyet Raporu STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. Ara Dönem Faaliyet Raporu Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2016 30.06.2016 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Standard Chartered Yatırım Bankası

Detaylı

2015 Yılı Mali Sonuçlarının Değerlendirilmesi -Olağan Genel Kurul Toplantısı-

2015 Yılı Mali Sonuçlarının Değerlendirilmesi -Olağan Genel Kurul Toplantısı- Yılı Mali Sonuçlarının Değerlendirilmesi -Olağan Genel Kurul Toplantısı- 31 Mart 2016 Yılı Değerlendirmesi Aktiflerin dağılımı müşteri kaynaklı olmaya devam ediyor Aktiflerin Dağılımı (%, Milyar TL) %16

Detaylı

BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 2010/II.Dönem

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 2010/II.Dönem ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 2010/II.Dönem 1 İLETİŞİM Rapor dönemi : 1 Ocak 2010 30 Haziran 2010 Banka nın ticaret ünvanı : Eurobank Tekfen A.Ş. Banka nın yönetim merkezinin adresi : Eski Büyükdere Caddesi.Tekfen

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. İletişim bilgileri 4 II. Döneme ait faaliyet sonuçlarına

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Sunuş a. Ulusal Faktoring ve 2010 a Genel Bakış b. Önemli Kilometre Taşları B. Faaliyetler a. Faktoring Sektörü b. Ulusal ın Başlıca Finansal Göstergeleri ve Sektördeki

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 GENEL BİLGİLER Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi Şube Tahran İran da kurulu Bank Mellat ın Türkiye de

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK 2016-30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 Kasım 2016 JPMORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL ŞUBESİNİN

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem :

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.06.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SUNUŞ I. İletişim Bilgileri...4 II. Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler...4

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 9 NĠSAN 2013 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler 1. Koç Finansal Hizmetler in Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı... 3 2. Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı. Makro Veri Büyüme ve Dış Ticaret: Türkiye ekonomisi için yüksek büyüme=yüksek dış ticaret açığı İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr TÜİK tarafından bugün açıklanan

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 Sayı: 2015-34 BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 22 Nisan 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,19 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

Geniş hizmet ağı ve yenilikçi ürünlerimizle yatırımlarında ve tasarruflarında her an müşterilerimizle birlikteyiz.

Geniş hizmet ağı ve yenilikçi ürünlerimizle yatırımlarında ve tasarruflarında her an müşterilerimizle birlikteyiz. Geniş hizmet ağı ve yenilikçi ürünlerimizle yatırımlarında ve tasarruflarında her an müşterilerimizle birlikteyiz. Ayşegül Özel Yapı Kredi Bankası Özel Bankacılık Portföy Yönetmeni Erdoğan Yücel Yapı Kredi

Detaylı

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2 GENEL BİLGİ Bank Asya nın 240,000,000 YTL olan ödenmiş sermayesi 300,000,000 YTL ye nakden artırılacak, nakden artırılan 60,000,000 YTL lik sermayeyi temsil eden 60,000,000 adet hisse senedi mevcut ortakların

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2009 yıl sonunda 1.025.939 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 10 Kasım 2014 1 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde geçtiğimiz hafta 81,000 seviyesine

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış 30 Eylül 2008 Tarihli; TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2016-25. 31 Mayıs 2016. Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2016-25. 31 Mayıs 2016. Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016 Sayı: 2016-25 BASIN DUYURUSU 31 Mayıs 2016 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016 Enflasyon Gelişmeleri 1. Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 0,78 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 15 TEMMUZ 2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2011 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2014 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Faaliyet Raporu 2013

Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu 2013 BURGAN BANK, GÜÇLÜ KATMA DEĞER İÇEREN ÜRÜN VE HİZMETLERİNİ, ÜLKEMİZİN SANAYİ VE TİCARET DÖNGÜSÜNÜN YOĞUN OLARAK YAŞANDIĞI 20 ŞEHİRDE BULUNAN 60 ŞUBESİYLE SUNMAKTADIR. Burgan Bank

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 9 Mayıs 2016, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 9 Mayıs 2016, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 19 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Finansal Hesaplar 2013

Finansal Hesaplar 2013 Finansal Hesaplar 2013 İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme...3 II. Mali Olmayan Kuruluşlar...5 III. Mali Kuruluşlar...6 IV. Genel Yönetim...8

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU ( Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ) I.GENEL BİLGİ Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin kurucu,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir.

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011 yılını bir önceki yıldan devraldığı Euro

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2013 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SUNUŞ I. İletişim Bilgileri...4 II. Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler...4

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 30.06.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı