SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/32 HAFTALIK BÜLTEN 06/08/ /08/2007 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu Toplam Bu hafta Toplam hafta Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi ,48 Yatırım Fonu Katılma Belgesi (1) (2) Emeklilik Yatırım Fonu Payı Finansman Bonosu Tahvil TOPLAM ,48 NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri YTL dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri YTL dır tarihleri arasında 1 i bu hafta olmak üzere kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 26 olmuştur. Aynı dönem içinde 1 i bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 26 olmuştur. B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Doğan Gazetecilik A.Ş.(*) Hisse Senedi (*) Şirketin nakit olarak artırılan YTL sermayesini temsil edecek payların, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, Deutsche Bank AG ye tahsis edilmesi planlanmaktadır. 1

2 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Tablo: 3 Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Ortaklığın Unvanı Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı Çıkarılmış Sermayesi Global Yatırım Holding A.Ş C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Ortaklığın Unvanı Tablo: 4 Ödenmiş veya Kayıtlı Çıkarılmış Sermayesi Sermaye Tavanı Eski Yeni İhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelli Bedelsiz (Nakit Artırım) İç Temettüden Kaynaklardan 1. Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Ortaklığın Unvanı Tablo: 5 Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (Bknz. Özel Durumlar Md.1) (*) Şirket 2007 yılı içerisinde çıkarılmış sermayesini YTL. bedelsiz, 2008 yılında ise YTL. bedelsiz artırmayı öngörmektedir. 3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Ortaklığın Unvanı 1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu ( YTL den YTL ye artırımı) 2. Finansbank A.Ş. Finans Analiz B Tipi Değişken Fonu ( YTL den YTL ye artırımı) Tablo: 5 Fon Tutarı Pay Sayısı Portföy Yapısı (Adet) (%) Kamu Borçlanma Senetleri %57 Ters Repo % Ters Repo %100 D. DUYURU Finansman bonolarının kayden ihracı, işlem, takas ve saklama esaslarına ilişkin olarak Kurulumuzun tarih ve 29/852 sayılı toplantısında; 1) Finansman bonolarının Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenerek müşteri ismine saklanmasına, 2) Halka arz edilmeksizin ihraç edilecek finansman bonoları ile halka arz edilmeksizin ihraç edilecek özel sektör tahvilleri için kaydileştirmenin ihraçcının talebi üzerine ihtiyari olarak uygulanmasına, 3) Finansman bonoları için; i- Yatırımcılar tarafından blokaj koyma imkanının sağlanmasına, ii- Yatırımcılara şifre gönderiminde herhangi bir eşik değer aranmamasına, iii- Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından özel sektör tahvilleri için belirlenen ve Kurulumuzun tarih ve 27/751 sayılı kararı ile uygun görülen aidat, ücret ve tarifelerin geçerli olmasına, 4) Finansman bonolarının borsa ve borsa dışında repo ve ters repo işlemlerine konu edilmemesine, 5) Finansman bonolarının Sermaye Piyasası Kanunu nun 46 ncı maddesi, 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi ve konuya ilişkin Kurul kararları uyarınca işlem yasağına konu edilmesine karar verilmiştir. 2

3 E. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. Her biri YTL başlangıç tutarlı Finansbank A.Ş. Sentez A Tipi Fon Sepeti Fonu ve Sentez B Tipi Fon Sepeti Fonu nun kuruluşuna izin verilmiştir YTL. başlangıç tutarlı Finansbank A.Ş. FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu nun kuruluşuna izin verilmiştir. F. ÖZEL DURUMLAR 1. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. nin kayıtlı sermaye tavanının YTL den YTL ye artırılması ve bu amaçla esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi talebinin, madde metnindeki tertip ifadelerinin kaldırılması ve hisse senedi ifadelerinin ise pay olarak değiştirilmesi şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Nuh Çimento Sanayi A.Ş. nin esas sözleşmesinin Şirket in Maksat ve Mevzuu başlıklı 3 üncü maddesinin tadiline uygun görüş verilmesine ilişkin başvurusunun, 3 üncü maddenin l bendine Sermaye Piyasası Kanunu nun 15 inci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılan bağışların, genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle ifadesinin eklenmesi ve bent metnindeki Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde ifadesinin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde şeklinde değiştirilmesi şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3. Kartonsan Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş (Şirket) nin Türk Ticaret Kanunu nun 451 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu nun 18 ve 19 uncu maddeleri hükümlerine göre Selka Holding A.Ş. yi devralması sureti ile birleşme talebinin olumlu karşılanmasına ve Şirket esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin tadiline uygun görüş verilmesine karar verilmiştir. 4. Hollanda merkezli Uzel Agri NV isimli şirketin, Kurulumuz kaydında bulunan ve hisseleri İMKB'de işlem gören Uzel Makina Sanayi A.Ş.(Şirket)'nin sermayesinin %83,2'sine karşılık gelen adet hissesini iktisap ettiğini açıklaması nedeniyle Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği'nin 17. maddesi çerçevesinde ortaya çıkan çağrıda bulunma yükümlülüğünden aynı maddenin üçüncü fıkrasının 1. ve 3. bentleri uyarınca talep ettiği muafiyet başvurusuna ve Uzel Makina Sanayi A.Ş. ve Uzel Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesi çerçevesinde alınan savunmalarına ilişkin olarak yapılan değerlendirme sonucunda; I) Çağrıdan Muafiyet Başvurusu İle İlgili Olarak; 1. Uzel Agri NV isimli şirketin çağrıda bulunma yükümlülüğünden muafiyet başvurusuna ilişkin olarak; söz konusu başvurunun, Uzel Makine Sanayi A.Ş. hisselerinin Uzel Holding A.Ş.'den Uzel Agri NV'ye satış işleminin hukuki geçerliliğine ilişkin dava sürecinin sona ermesinden ve Uzel Holding A.Ş.'nin ve Uzel Makina Sanayi A.Ş.'nin sermaye ve yönetim yapısının netleşmesinden sonra Kurulumuzca değerlendirmeye alınmasına; bu çerçevede, anılan dava sürecinin sona ermesini takiben çağrı muafiyeti için yeniden Kurulumuza başvurulması gerektiği hususunun Uzel Agri NV'ye bildirilmesine, 2. Muafiyet başvurusunun gecikmeli olarak yapılması nedeniyle Uzel Agri NV'nin sermaye piyasası mevzuatına uyum hususunda uyarılmasına, 3. Kamunun tam, zamanında ve doğru bir biçimde aydınlatılmasını teminen konuyla ilgili ortaya çıkacak her türlü gelişmeye ilişkin olarak ivedilikle özel durum açıklaması yapılması gerektiğinin Uzel Makine Sanayi A.Ş. ve Uzel Holding A.Ş.'ye hatırlatılmasına, II) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A Maddesi Çerçevesinde Alınan Savunmaların Değerlendirilmesine İlişkin Olarak; 1. Uzel Holding A.Ş. hakkında; a) Hisse satışına ilişkin olarak tarihinde yönetim kurulu kararı alındığı hususuna ilişkin bilginin, tarihinde hisse satışına ilişkin olarak yapılan özel durum açıklamasından sonra ve tarihli yazımız üzerine, tarihli İMKB Günlük Bülteni'nde açıklanması, b) Uzel Holding A.Ş. ile Uzel Agri NV arasında yapılmış olan hisse devir sözleşmesinin tarihinde Londra da imzalanmış olduğunun gecikmeli olarak tarihinde açıklanması, nedeniyle her bir gecikme için YTL olmak üzere toplam YTL idari para cezası uygulanmasına, 2. Uzel Makina Sanayi A.Ş. hakkında; Şirket hakim ortağı Uzel Holding A.Ş. ye kayyum atandığı hususuna ilişkin özel durum açıklamasının, Kurulumuzun ve İMKB'nin tarihli yazıları üzerine tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na gönderilmesi nedeniyle YTL idari para idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir. 3

4 5. San Menkul Değerler A.Ş. nin sermayesinin YTL dan YTL na arttırılması başvurusu kabul edilmiş olup, bu artırım sırasında ortaklık yapısı değişmemektedir. 6. Sütçüler Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) nin a) tarihli olağan genel kurul toplantısında, Kurulumuzun kar dağıtımı konusundaki düzenlemeleri ile Kurulumuzun tarih ve 40/1233 sayılı Kararına aykırı olarak aldığı kar dağıtımı ve mahsup kararları nedeniyle Şirket e 2006 yılında geçerli asgari idari para cezası tutarı olan YTL tutarında idari para cezası tesis edilmesine, b) tarihli yazısı ile Kurulumuza ilettiği ortaklara yaptıkları yatırıma karşılık %15 kar payı verecek şekilde kar dağıtımı yapıldıktan sonra kalan kar üzerinden mahsup işlemi yapılması ve konu hakkında daha önce verilmiş uyarı cezasının kaldırılması yönündeki taleplerinin kabul edilmemesine, karar verilmiştir. 7. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin sermayesinin YTL dan YTL na arttırılması başvurusu kabul edilmiş olup.sermaye artırımının öncesi ve sonrası oluşacak ortaklık yapısı aşağıda verilmektedir. ARACI KURUMUN ORTAKLIK YAPISI ORTAĞIN ADI SOYADI SERMAYE ARTIRIMINDAN ÖNCE Pay Tutarı Pay Oranı (%) SERMAYE ARTIRIMINDAN SONRA Pay Tutarı Pay Oranı (%) Meksa Holding , ,00 88,8868 Mehmet Emin Sazak , ,36 6,8777 Güven Sazak , ,16 3,7027 Ömür Ferhatoğlu , ,50 0,5291 Rıza Kaan Ferhatoğlu 100 0, ,94 0,0016 Yurdal Sert 100 0, ,94 0,0016 Saffet Avdan 30 0,001 34,18 0,0005 TOPLAM , ,00 100, Tekstil Menkul Değerler A.Ş ne türev araçların alım satımına aracılık (VOB) yetki belgesi verilmiştir. 9. Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş ne türev araçların alım satımına aracılık (VOB) yetki belgesi verilmiştir. 10. Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. ile Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. arasında acentelik tesis edilmesine ilişkin başvurunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 11. Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş. nin (Aracı Kurum) pay devri başvurusu olumlu karşılanmış olup, pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir; ORTAĞIN ADI SOYADI/UNVANI Pay Tutarı PAY DEVRİ ÖNCESİ ORTAKLIK YAPISI Pay Oranı (%) Pay Grubu Pay Tutarı PAY DEVRİ SONRASI OLUŞACAK ORTAKLIK YAPISI Pay Oranı (%) Pay Grubu Standard Bank London Holdings Plc ,333 A Alasdair George DUNDAS , Mahmut Levent ÜNLÜ , ,667 B Tahincioğlu Holding A.Ş , Kamil Atilla KÖKSAL , ,000 B Güray ZORA , ,000 B İbrahim ROMANO , ,000 B Özhan TAHİNCİOĞLU , TOPLAM , ,000 Ayrıca, Aracı Kurum un ticaret unvanının Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmesine izin verilmesine karar verilmiştir. 4

5 12. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. nin Antalya, Afyon ve Bursa irtibat bürolarının şubeye dönüştürülmesine izin verilmiştir. 13. A Pozitif Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, değerleme hizmeti vermek üzere Kurul ca listeye alınmıştır. 14. Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin YTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, YTL si nakit karşılığı, YTL si içkaynaklardan karşılanmak üzere sermayesinin YTL den YTL ye çıkarılması nedeniyle, artırılan YTL tutarındaki sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması talebinin, 1) Şirket hisselerinin İMKB deki işlem fiyatının nominal değerine çok yakın seviyede olması nedeniyle, Şirket tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırımı sırasında hisselerdeki manipülatif işlemlerin, satılmayan hisselerin yapay şartlar altında piyasaya satılmasının ve piyasa katılımcılarının olası mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, yeni pay alma haklarının kullanmasından sonra; hisselerin, halka arz süresinin başlangıç tarihinden önceki 5 işgünündeki ağırlıklı ortalama fiyatının, nominal değerinin altında olması veya halka arz süresinde nominal değerinin altına düşmesi durumunda; a) Kalan hisselerin Borsa da satışına izin verilmemesi ve konu ile ilgili olarak sermaye artırımına ilişkin izahname ve sirkülerlerde bilgi verilmesi, b) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan hisselerin satın alınması için Şirket in ana ortaklağı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından satın alma taahhütnamesi verilmesi halinde, - (a) bendinde belirtilen tedbirlerin uygulanmaması ve söz konusu taahhütnamenin Kurul kayıt belgesinin tesliminden önce Kurulumuza sunulması gerektiğinin Şirket e bildirilmesi ve taahhütname hakkında izahname ve sirkülerlerde bilgi verilmesi, tarihli Kurul toplantısında görüşülen Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ilişkin alınan karar paralelinde; SPKn nun 16/A ve 22/e maddeleri uyarınca Şirket in ana ortağı olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tahsisli sermaye artırımı sonucunda satın alacağı payların, sermaye artırımının tescili tarihinden itibaren 1 yıl içinde Borsa da satılmasının öngörülüp öngörülmediği, 1 yıl içinde satılacaksa hangi tarihten itibaren başlayarak ne kadar süre içinde satışın tamamlanacağı gibi satış stratejisine ilişkin ayrıntılı açıklamaların İMKB Günlük Bülteni aracılığıyla kamuoyuna duyurulması, 2) Yukarıda belirtilen durumların ortaya çıkması halinde, Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde belirtilen şekilde özel durum açıklaması yapılması gerektiği hususunun Şirket e bildirilmesi, 3) Gerekli yasal ücretlerin alınması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 15. Akbank T.A.Ş. nin (Banka) kurucusu olduğu; A) B Tipi Altın Fonu nun; 1) Katılma paylarının halka arzı sırasında kullanılan basın bülteninde ve bu bültene dayanılarak hazırlandığı anlaşılan, tarihli Dünya, Sabah ve Bugün gazeteleri ve tarihli Referans gazetesindeki haberlerde yer alan.fonun en büyük avantajları, alış satış farkı olmadan satılabilmesi, saklama derdinin bulunmaması, paranın Akbank ve SPK güvencesinde bir yatırım aracı olarak saklanabilmesi. şeklindeki ifadenin Seri:VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği nin (Tebliğ) 28. maddesinin 3. ve 4. fıkralarına aykırılık teşkil ettiği, 2) Katılma paylarının halka arzı dolayısıyla yapılan ilan ve reklam metinlerinin Tebliğ in 34. maddesine aykırı olarak Kurulumuza sunulmadığı, ayrıca daha sonra Kurulumuza gönderilen ilan ve reklam metinlerinde aynı madde hükmüne aykırı olarak halka arza ilişkin izahnamenin temin edileceği yerler ile tasarruf sahipleri için yayımlanacak sirkülerin ilan edildiği gazeteler ve tarihlerine yer verilmediği, tespitleri ile ilgili olarak; SPKn nun 47/A maddesi kapsamında, Fon un kurucusu olan Banka hakkında, her bir Tebliğ hükmüne aykırılık için ayrı ayrı YTL olmak üzere toplam YTL idari para cezası uygulanmasına, B) S&P/IFCI Türkiye A Tipi Akbank Borsa Yatırım Fonu katılma paylarının halka arzı sırasında; tarihli Referans gazetesinde yayınlanan İMKB nin 56 şirketi tek çatıda halka arz ediliyor başlıklı haberde, Fon un içinde İMKB- 100 de işlem gören şirketlerden 56 sı yer alacak, Tek emirle İMKB-100 e yatırım, tek işlemde İMKB-100 ile yüzde 99 seviyesinde korelasyon sağlayan bir fona sahip olunacak şeklinde ifadeler kullanılmak suretiyle, izahname ve sirkülerde yer alan bilgilere aykırı nitelikte bilgiye yer verilmesinin, Seri:VII, No: 23 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 22. maddesi kapsamında Tebliğ in 34. maddesine aykırı nitelikte olduğu tespiti ile ilgili olarak; kurucusu olduğu fonlarla ilgili olarak basında yer alan mevzuata aykırı nitelikteki haberler konusunda daha dikkatli olunması ve yatırımcıları yanıltıcı ve aldatıcı bu tür haberlerin yayınlandığının tespit edilmesi halinde, aynı kanallar kullanılmak suretiyle ek açıklama yapılması vb. önlemlerin alınması gerektiği konusunda Banka nın bilgilendirilmesine, C) Özel Bankacılık A Tipi Değişken Fonu nun Özel Bankacılık Portföy Yönetimi A Tipi Değişken Fonu na, Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fonu nun ise Özel Bankacılık Portföy Yönetimi B Tipi Değişken Fonu na dönüşümü başvurusu çerçevesinde; tarih ve 12/387 sayılı Kurul İlke Kararı nda belirtilen süreler içerisinde, Kurulumuzca onaylı yatırımcılara duyuru metninin ilan edilmemiş, Kurulumuzca onaylı içtüzük tadil metninin ticaret siciline tescil ve TTSG de ilan edilmemiş ve ilgili fonların katılma paylarının satışının durdurulmamış olmasının söz konusu Kurul İlke Kararı na ve tarih ve 29/823 sayılı Kurulumuz Kararına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle; Banka nın, Kurulumuz Kararlarının gereklerinin yerine getirilmesinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği konusunda bir defaya mahsus olmak üzere uyarılmasına, aksi takdirde SPKn nun 47/A maddesi kapsamında işlem yapılacağı hususunda bilgilendirilmesine, karar verilmiştir. 5

6 16. Seri:VII, No:23 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 5. maddesi çerçevesinde, endekse ilişkin diğer hususlar Kurulumuzca ayrıca değerlendirilmek üzere; borsa yatırım fonlarının baz alacağı T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan endekslerin ve bu endeksleri baz alan borsa yatırım fonu portföylerinin sağlaması gereken kriterlerin; - Endeksin/fon portföyünün en az 6 menkul kıymetten oluşması gerekir. - Endekste/fon portföyünde yer alan menkul kıymetlerin hiçbirinin endeks/fon portföyü içindeki ağırlığı %35 i geçemez. şeklinde belirlenmesine karar verilmiştir. 17. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. temsilcisi olduğumuz Lüksemburg da kurulu Pioneer Fonları nın aşağıda isimleri belirtilen alt fonlarının belirtilen tutar ve pay sayılarının Kurulumuz kaydına alınması amacıyla Kurulumuza başvuru yapılmıştır. ALT FONUN UNVANI TUTAR PAY SAYISI Pioneer Funds America 73,404,050.00$ 11,105, Pioneer Funds Top European Players 72,172, ,806, Pioneer Funds Emerging Markets Bond 66,870,660.00$ 6,186, Pioneer Funds Us High Yield Corporate Bond 73,053,900.00$ 9,330, Pioneer Funds Euro Short - Term 75,905, ,247, Pioneer Funds U.S. Dollar Short - Term 75,683,320.00$ 13,094, Beta Gayrimenkul Değerleme A.Ş. nin, Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınma talebi uygun görülmüştür. 19. İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde yapılmakta olan denetim kapsamında ulaşılan tespitlerin değerlendirilmesi sonucunda; tarihi itibari ile 2002 yılı için toplam ,63 YTL (tarihi değeri ,46 YTL) ve 2003 yılı için toplam ,37 YTL (tarihi değeri ,92 YTL) örtülü kazanç tutarlarının Şirket e geri ödenmesinin ilgili dönemin Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK ve Melek İPEK ten istenmesine, - Konunun SPKn nun 46/d maddesi uyarınca ilk genel kurul toplantısı gündemine alınmasına, - Söz konusu örtülü kazanç tutarlarının bir ay içerisinde Şirkete geri ödenmemesi durumunda Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK ve Melek İPEK hakkında SPKn nun 47/I-A-6 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, karar verilmiştir. 6

7 G. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Tigem Vakfı Başkanlığı nın TİVMAŞ Mağazacılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ndeki %49 oranındaki paylarının Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnşaat Ticaret Ltd. Şti. ne satışına ilişkin tarih ve 2007/74 sayılı yazısı aşağıdadır: 2. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen ve ortak sayısı nedeniyle Kurulumuz kaydında olan Demko Demirci Konservecilik A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; 7

8 8

9 9

10 3. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 10

11 4. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Kurulumuz kaydında bulunan Trakya İplik Sanayi A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 11

12 12

13 5. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve Sanayi A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 6. Kurulumuz kaydında bulunmayan Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Kurulumuz kaydında bulunan Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 7. Tigem Vakfı Başkanlığı nın TİVMAŞ Mağazacılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ndeki paylarının satışına ilişkin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 13

14 8. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Kurulumuz kaydında bulunan Trakya İplik Sanayi A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 14

15 9. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen ve Kurulumuz kaydında olan Kombassan Holding A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 10. Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri, İnşaat, Ticaret Ltd. Şti. nin Seri:IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde, TİVMAŞ Mağazacılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin %49 oranındaki paylarını devralması nedeniyle doğan, anılan şirketin 15

16 diğer ortaklarına çağrıda bulunma yükümlülüğünden muaf tutulmasını talebine ilişkin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 11. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Kurulumuz kaydında bulunan Saray Halı A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kurumlar Vergisi Kanunu nun nci maddeleri çerçevesinde, Kurar Halı ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketinin birleşme yoluyla devralınmasına karar verilmiştir. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/3 HAFTALIK BÜLTEN 23/01/2006 27/01/2006 A. 02.01.2006 27.01.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/6 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 1.1.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/17 HAFTALIK BÜLTEN 10/04/2006 14/04/2006 A. 1.1.2006 14.04.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/4 HAFTALIK BÜLTEN 21/1/2002-25/1/2002 A. 1.1.2002-25.1.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-25.1.2002 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/16 HAFTALIK BÜLTEN 14/04/2008 18/04/2008 A. 02.01.2008 18.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/6 HAFTALIK BÜLTEN 05/02/2007 09/02/2007 A. 01.01.2007 09.02.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/01 14/01/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/28 23/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/5 27/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/6 22/02/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/24 19/08/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2.1. HİSSE SENETLERİ 2.1.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 1 a) 24.3.1982 tarih ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/35 29/08/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı